Sandsli borettslag. Rehabilitering. Informasjon fra styret og entreprenør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sandsli borettslag. Rehabilitering. Informasjon fra styret og entreprenør"

Transkript

1 Sandsli borettslag Rehabilitering Informasjon fra styret og entreprenør

2 Informasjon fra styret Vi er nå godt i gang med rehabiliteringen og arbeidet skrider raskt frem. Styret ønsker, i samråd med Stoltz å sende ut mer informasjon for å svare på spørsmål og bekymringer vi har fått fra andelseierne. Vi ber samtidig om at beboere som lurer på noe tar kontakt direkte med styret slik at vi kan gi korrekt informasjon eller skaffe informasjon fra Stoltz. Bruk gjerne kontaktskjema på Ofte stilte spørsmål om de innvendige arbeidene Hvorfor balansert ventilasjon? Et godt ventilasjonsanlegg har tre oppgaver: Bidra til et godt inneklima med god komfort og lav helsemessig risiko Begrense luftfuktigheten innendørs for å hindre kondens og fuktskader Utnytte energien effektivt Et moderne energieffektivt ventilasjonsanlegg (balansert ventilasjonsanlegg) tilfredsstiller alle disse kravene. Anlegget overfører varmen fra avtrekksluften til den friske luften. Avtrekk og tilførsel av luft foregår med vifter. Ventilasjonskanaler fordeler friskluften rundt i bygningen via ventiler så å si støyfritt. Avtrekk fra kjøkkenhette føres normalt utenom varmegjenvinneren. Balansert ventilasjonsanlegg fungerer slik at et viftesystem med tur- og returkanaler leverer frisk renset luft og trekker ut brukt luft. Normalt blir % av varmen som trekkes ut tatt vare på i en varmegjenvinner, slik at tilført friskluft ikke behøver forvarme. For å oppnå sirkulasjon av luft leveres tilluften med ca. 2-3 grader lavere temperatur (kald luft synker mens varm luft stiger og omvekslinger oppstår). Systemet krever at boligen for øvrig er tett, slik at all ventilering skjer i kontrollert form gjennom kanaler, og ikke gjennom spalter i vinduer eller gjennom ventiler i vegger. Mer informasjon om balansert ventilasjon finnes på Hvor stort er anlegget, hvilket anlegg er det og hvor mye støy avgir det? Selve aggregatet er ca. 700 x 720 x 580mm. Det leveres mindre aggregat i 1. og 4. etg. pga. arealet er mindre i disse. I tillegg kommer rørene. I første og fjerde etg. er disse 125mm i de øvrige 165mm i diameter. Dette har med luftmengde som skal transporteres uten at det blir støy opplevelse av «trekk». Det er valgt Flexit uni aggregater til vårt prosjekt. Se også: Hvordan ser et ferdig installert ventilasjonsanlegg ut i min leilighetstype? Det ble valgt fem leiligheter i blokk 1, en for hver etasje, til å prøve ut tegningene på. I femte etasje er ikke de innvendige arbeidene ferdig, men i de fire andre etasjene er dette arbeidet

3 ferdig. Det er derfor mulig for beboere i etasje å se løsningene i en leilighet tilsvarende din egen. Prøveleilighetene som er fullført er: 1. etasje: Solbjørg Grønvold, leilighet etasje: Signe Leirvåg, leilighet etasje: Anne Kristine Hals, leilighet 6 4. etasje: Leni Huus Hovden, leilighet 38 Tegninger Som vedlegg til dette skrivet finner dere tegninger for hvordan ventilasjon er planlagt installert i alle etasjer. Tegningene viser to og to leiligheter som er speilvendt i forhold til hverandre. NB! I 5. etasje er det ingen ferdige leiligheter og det er en endring i forhold til vedlagte tegning. Kjerneborringen mellom etasjene vil gå fra bodrom i 6. etasje og ned i det lille soverommet i 5. etasje, så videre inn på toalett. Resten av tegningen er etter all sannsynlighet slik løsningen vil bli, men vi tar forbehold om endringer da ingen leiligheter i 5. etasje er ferdigstilt på nåværende tidspunkt. Takhøyde Takhøyden i ganger med senket himling er planlagt til å bli 2,2 m. Det monteres ny himling for å oppnå max takhøyde. Det er dog noen fysiske begrensninger og noen ganger vil det nye taket bli noe lavere enn 2,2 m, nogen ganger helt ned i 2,17. Dette beror på om det er lagt gulv over originalgulv og skjevheter i gulv. Arkitekt Link har kommet med følgende uttalelse: Sandsli borettslag er bygget etter byggeforskriften fra 1969, og her er det krav til høyde i oppholdsrom 2,4 meter, og for den typen rom vi her snakker om: Punkt 3:2:21, 2. avsnitt: «I deler av rom og i enkelte rom i leiligheter kan netto romhøyde reduseres til 2,10 meter». Det tilstrebes å følge dagens krav for nye himlinger, 2,2 meter, men på grunn av at bygget er dimensjonert ut fra byggeregler som åpner for romhøyder ned til 2,1 m aksepteres mindre avvik fra gjeldende forskrift. Arkitekt viser også til utdrag fra Teknisk forskrift angående takhøyde: Krav til rom og annet oppholdsareal (1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse, romhøyde og plass til fast og løs innredning. Veiledning til første ledd Hensikten med bestemmelsen er å sikre at rom får tilfredsstillende størrelse, romhøyde og plass til fast og løs innredning som er tilpasset rommets forventede bruk. Med fast innredning menes kjøkkenbenk, skap, dusj, toalett, servant, og lignende. Med løs innredning menes møbler og annet løst inventar, eksempelvis

4 vaskemaskin, komfyr og lignende. Størrelse og romhøyde har stor betydning for hvordan innemiljøet oppleves. Krav til romhøyde vil være avhengig av bygningens funksjon. Eksempelvis vil det i byggverk for publikum og arbeidsbygg være nødvendig å tilpasse rommets størrelse og romhøyde til virksomheten. Oppfyllelse av krav må blant annet vurderes og dokumenteres ut fra romutforming, dagslys, utsyn, luftmengder og muligheter for møblering. Pre-aksepterte ytelser Rom i bolig 1. Romhøyde må være minimum 2,4 m. Deler av arealet kan likevel ha romhøyde på minimum 2,2 m, eksempelvis utenfor møbleringssone i stue. 2. Romhøyde i bod, bad og toalett må være minimum 2,2 m. 3. For fritidsboliger med èn boenhet må romhøyde være minimum 2,2 m. 4. For bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel i eksisterende bolig (for eksempel kjeller) må romhøyde være minimum 2,2 m. 5. Deler av rom kan ha skrå himling med lavere romhøyde enn angitt i punkt 1-4. Alternativ løsning Det er noen beboere som har behov for en alternativ løsning når det gjelder installering av ventilasjonsanlegg. Det er mulig, men den valgte løsningen med senking av tak fra etasje og plassering av aggregat i bodrom er den mest helhetlige løsningen der man ikke vil få kanaler i andre rom utover gang. Alternative løsninger med kasser i tak er mulig, men hvert tilfelle må vurderes når Stoltz kommer på befaring. I vindfanget må taket senkes da det er eneste mulige inntakssted for luft. Bodrom Styret har fått tilbakemeldinger på beboere som har innredet bodrommet til sovealkove, kontor etc. På originale tegninger er disse rommene bodrom, og styret er ikke kjent med beboere som har søkt bruksendring på dette rommet. Vi har stor forståelse for at beboerne har innredet dette rommet til å passe eget bruk, og så langt det er mulig vil det bli tatt hensyn til beboere som ønsker aggregatet i innhukk i gang, dette diskuteres med Stoltz når de kommer på befaring. Det er ikke mulig å plassere aggregatet utendørs. Tilvalg Tilvalg utføres som regel av elektriker, tømrer eller maler. Er tilvalg noe som dere vurderer bør dere ta kontakt med firma i god tid slik at eventuelle materielle ting kan bestilles inn og leveres til en oppstartdato. Det er mulig å velge tilvalg på belysning, se vedlegg. I toppetasjen er det mulig med tilvalg på motorstyring av VELUX-vinduer over trapp, samt solskjerming. Det blir lagt frem elektrisitet, men hver enkelt beboer må vurdere selv om de ønsker tilvalg. Priser på dette vil bli presentert beboer før arbeidet tar til.

5 Tilvalg som utføres av tømrer og maler har vi ingen enhetspriser på. Her må det uføres en befaring av firma slik at riktig pris blir oppgitt. Et unntak er pristilbud fra tømrer på senking av himling i toppleilighet som er vedlagt dette skrivet. Følgende firma kan kontaktes ved tilvalg, se også vedlegg for tilvalg på belysning. 1. Elektroinstallasjon AS. Inge H. Kjerrgård. Mobil (Se også vedlegg) 2. Byggmester Markhus AS. Stig Torheim. Mobil Malermester Espetvedt og Graawe AS. Sturle Espetvedt. Mobil Når starter arbeidet i min leilighet? Du vil bli kontaktet av Stoltz cirka 1 uke før arbeidene i din leilighet starter. Da vil du ha mulighet til å stille spørsmål og få informasjon om løsning i din leilighet. Hvor lenge skal de jobbe i min leilighet? Arbeidet i hver leilighet vil ta ca. 5-7 arbeidsdager. Dette forutsetter en standard leilighet. Det kan ta noe lengre tid avhengig av leilighetens kompleksiteter. Hva må jeg gjøre før arbeiderne kommer? Før arbeidene starter vil du få en gjennomgang med prosjektleder til Stoltz, Odd Arne. Han vil i detalj gå igjennom alle rom som blir berørt og dere vil sammen finne den beste løsning for gjennomføringen. Uansett vil det være smart å lage så god tilkomst som mulig, da det vil gjøre arbeidet raskere og mer smidig. Arbeid med ventilasjon: 1. etg: Her må aggregat plasseres i ny utvendig bod. Innkassede rør langs soveromstak og inn i kleskott, videre inn på kjøkken og så til bad og toalett etg: Boden der aggregatet kommer må tømmes for å gi god tilkomst. Det må også være plass for arbeidere å bevege seg inn og ut av rommet. Gangen må også tømmes, inkludert bilder og hyller på veggene. Har du skap som ikke er takhøye kan det være mulig for å installere ventilasjon rundt dette, dette avhenger av om det kommer i konflikt med rør som skal installeres. Ved befaring cirka 1 uke før start vil du kunne vurdere dette sammen med Stoltz. 5. etg: Bilder og andre løse opphengte gjenstander på vegger må fjernes da det vil bli borret med kjernebor mellom etasjene. Når dette arbeidet pågår vil toalettrom, bodrom i 6. etasje og det lille soverommet være utilgjengelig. Det må også lages fri passasje gjennom leilighet opp til bodrom i 6. etasje. Bodrommet må også tømmes i forbindelse med installering av ventilasjon.

6 Arbeid på vinduer og dører, terrasseside: 1-4. etg: Alt fra vegg og cirka 2 meter innenfor stueveggen må flyttes. Bilder og andre løse opphengte gjenstander må fjernes fra veggene når arbeidet pågår for å hindre at noe faller ned. Hele stueveggen fra bod og frem til altanen må ha fri tilkomst, her kommer 2 ledninger til markise og nytt lys på altanene. (Det kommer også stikkontakt i uteboden) 5. etg: Alle løse gjenstander på kjøkken må flyttes og bilder må tas ned fra veggene Det er en fordel for arbeiderne å ha nøkkel til leilighetene. Vi ber om at beboerne leverer ut nøkkel til leilighet på forespørsel fra Stoltz når det er tid for å starte arbeidene hos deg. Kan styret tømme bodrom/gang for meg? I utgangspunktet må hver andelseier sørge for at bodrom, gang etc. er klart til arbeiderne kommer. Styret kan ikke påta seg denne jobben for andelseiere, men vi ønsker selvfølgelig å være behjelpelig i den grad vi kan og i den grad det er nødvendig. Vi bor i et borettslag og håper at alle kan utvise godt naboskap i rehabiliteringsprosessen (og ellers), hjelp de som trenger en hånd. Branntetting Som opplyst i tidligere informasjonsskjema har rehabiliteringen avdekket manglende branntetting mellom leiligheten som fører til at gipsplate ved sikringsskap må fjernes og ny monteres. Styret forstår at det er ubeleilig at det blir ekstraarbeider inne i leilighetene, men dette er en meget viktig og nødvendig utbedring for å brannsikre leilighetene, dette er ikke noe styret kunne velge å se bort i fra. Ofte stilte spørsmål om de utvendige arbeidene: Når er heisene klare til bruk? Heisene vil, etter planen, bli klare til bruk i løpet av året. Vil det være renne på den nye terrassen? Det blir ikke en renne som nå, det nye avløpet ligger skjult under betonghellene slik at du kan vaske og vann vil renne mellom betonghellene. Hva blir dekke på den nye terrassen? Det blir et dekke av betongheller som er 40x40 cm. Det er mulig å sette dem inn med impregnering for å lette vedlikehold. Det vil ikke være mulig å montere fliser oppå dette dekket.

7 Annen viktig informasjon: Kontakt med styret: Bruk gjerne kontaktskjema på eller kontakt oss via e-post, telefon eller styrets postkasse ved blokk 2. Parkering: Det er, som tidligere opplyst, kun lov å kjøre bak blokk 3 mellom for varelevering/frakt av tyngre kolli. Husk å parkere slik at det ikke blokkerer for andre kjøretøy. Utenom dette tidsrommet er det kun syketransport som har lov å kjøre rundt. Det er observert flere biler som kommer i stor fart rundt blokken. Vi har barn og eldre som bor i blokken, utvis hensyn slik at vi slipper å måtte blokkere for all ferdsel. Biler skal flyttes så raskt varelevering og frakt er gjennomført, plassen bak blokk 3 er ikke en parkeringsplass. Vedlegg: Tegninger ventilasjonsanlegg, alle etasjer. Tilvalg tømrer. Tilvalg belysning.

8 Kundetilvalg: Nr. 01 Dato GK opphengs system med himling i gang i 5.etg. Gjør det mulig med spotter i tak. Ingen taklister. Se vedlegg. Følgende er med i pris: 5,0m2 himling i gang levert med GK-opphengsystem og 1 lag gips 1 stk. inspeksjonsluke for tilkomst el. punkt i betongtak over Pris INKL. mva ,- Forutsettes montert i en arbeidsoperasjon når elektriker er ferdig med sin forhånds installasjon. Byggmester Markhus utfører arbeidet der materiell blir levert og montert: Med vennlig hilsen STOLTZ ENTREPRENØR AS Odd-Arne Soltvedt Annleggsleder Damsgårdsveien Laksevåg Mob: Sentralbord:: Fax: web: Se vår online brosjyre her!

9 Priser ferdig montert vedr. belysning og styring Sandsli Borettslag. Lamper levert av NORDESIGN Videre info vedr. lamper kan man finne på: Dawson m/30º vipp, hvit RS16/315GLE LAV DIMMER PH Dawson m/30º vipp, hvit Sum Pris pr. stk. inkl. montering kr 1 154,60 Mva. kr 288,65 Sum pr. stk. inkl. avg. kr 1 443,25 RS16/315GLE LAV DIMMER PH Sum Pris pr. stk. inkl. montering kr 1 507,08 Mva. kr 376,77 Sum pr. stk. inkl. avg. kr 1 883,84 Nebraska reflector RUND, aluminium/aluminium RS/PIR2300 UNIVERSAL-120 PH Nebraska reflector RUND, aluminium/aluminium Sum Pris pr. stk. inkl. montering kr 1 373,10 Mva. kr 343,28 Sum pr. stk. inkl. avg. kr 1 716,38 RS/PIR2300 UNIVERSAL-120 PH Sum Pris pr. stk. inkl. montering kr 2 923,28 Mva. kr 730,82 Sum pr. stk. inkl. avg. kr 3 654,10 Nebraska reflector FIRKANTET, aluminium/aluminium BF360 BEV.DETEKTOR TAK IP21 Nebraska reflector FIRKANTET, aluminium/aluminium Sum Pris pr. stk. inkl. montering kr 1 373,10 Mva. kr 343,28 Sum pr. stk. inkl. avg. kr 1 716,38 BF360 BEV.DETEKTOR TAK IP21 Sum Pris pr. stk. inkl. montering kr 1 866,24 Mva. kr 466,56 Sum pr. stk. inkl. avg. kr 2 332,80

10 Damsgårdsveien 16, 5058 BERGEN Tlf Faks Navn.. Sandsli Borettslag. Leil.nr Sandsli marka Sandsli Elektrikeren i Solheimsviken Kompetanse Kvalitet Kundefokus Deres ref: Vår ref: Inge Helge Kjerrgård Mob: Mob: Tlf: Tlf: Fax: Fax: Bestilling tilvalg belysning gang / entre leilighet nr Prosjekt Sandsli Borettslag. Rehabilitering og Fornying. Bestilling vedr. tilvalg av belysning, ferdig levert og montert iflg. prisliste til kunde. Lampene blir koblet til eksisterende bryter hvis ikke annet er bestilt. Fyll ut antall og sted for montering, samt navn, leilighetsnummer og dato. stk Beskrivelse Entre Gang Dawson m/30º vipp, hvit Nebraska reflector RUND, aluminium/aluminium Nebraska reflector FIRKANTET, aluminium/aluminium RS16/315GLE LAV DIMMER PH RS/PIR2300 UNIVERSAL-120 PH BF360 BEV.DETEKTOR TAK IP21 Vi håper å kunne tjene Dem på beste måte med dette og hører gjerne fra Dem igjen. Vennlig hilsen Elektroinstallasjon AS Autorisert elektroinstallatør Inge Helge Kjerrgård Inge Helge Kjerrgård Prosjektleder Elektro Vedlegg: Prisliste til kunde Underskrift kunde Leilighet nr. Dato: service boliginstallasjoner industri rehabilitering tele / data automasjon prosjektering internkontroll Besøk oss gjerne i Damsgårdsveien 16, 5058 Bergen

11 SANDSLIMARKA BORETTSLAG

12 SANDSLIMARKA BORETTSLAG

13 SANDSLIMARKA BORETTSLAG

14 SANDSLIMARKA BORETTSLAG

15 SANDSLIMARKA BORETTSLAG

16 SANDSLIMARKA BORETTSLAG

Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12

Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12 Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12 Det var meget gledelig å se det gode oppmøtet! :) Parkering i borettslaget: Parkeringsregler som tidligere vedtatt. Det kom innspill fra beboere på

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 1 Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 Innhold Bakgrunn for våtromsrehabilitering i Tøyenparken boligselskap 1.1. Bygningenes alder og teknisk levetid for rør samt økende antall

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

Protokoll i sak 744/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14. Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------

Protokoll i sak 744/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14. Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------ Protokoll i sak 744/2014 for Boligtvistnemnda 03.09.14 Saken gjelder: Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Forbrukerne skal

Detaljer

Salgsoppgave Bygg F - H

Salgsoppgave Bygg F - H Salgsoppgave Bygg F - H Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B, C og D

Salgsoppgave Bygg B, C og D Salgsoppgave Bygg B, C og D Pluss Solbakken 3, 5 og 7 Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og

Detaljer

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B - E

Salgsoppgave Bygg B - E Salgsoppgave Bygg B - E Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer

Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer Livsløpstandard i boliger For Bedre Innemiljø For Bedre Etablering For Bedre Omsorg Utarbeidet av: ELBUS Forskningsveien 3B 0313 OSLO Telefon: 22 95 56

Detaljer

Fana/Steinsvikskrenten. Nytt leilighetsprosjekt like ved det nye bybanesporet.

Fana/Steinsvikskrenten. Nytt leilighetsprosjekt like ved det nye bybanesporet. Fana/Steinsvikskrenten Nytt leilighetsprosjekt like ved det nye bybanesporet. Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no

Detaljer

Fana/Steinsvikskrenten. Nytt leilighetsprosjekt like ved det nye bybanesporet.

Fana/Steinsvikskrenten. Nytt leilighetsprosjekt like ved det nye bybanesporet. Fana/Steinsvikskrenten Nytt leilighetsprosjekt like ved det nye bybanesporet. Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo som Selger og Fnr.: Tlf Mobil:, E-post:

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Havnegården

PROSJEKTBESKRIVELSE. Havnegården NØTTERØY LARVIK - TORSTRAND - BERGAN PROSJEKTBESKRIVELSE Havnegården Havnegården Leiligheter i borettslag. Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (heretter

Detaljer

UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD

UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD 1 side 1 UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD (Sist revidert 10.05.13) Veilederen er utarbeidet november/desember 2012. Veilederen er ikke en fullstendig prosjektering etter TEK.

Detaljer

2014 LEILIGHET. Sameiet Lundtoppen

2014 LEILIGHET. Sameiet Lundtoppen PROA EIENDOMSMEGLING 2014 LEILIGHET Lundlia 1 2014 LEILIGHET Sameiet Lundtoppen Påkostet og nyoppført selveier m/garasjeplass Høy kvalitet og gjennomtenkte løsninger Oppvarming av leiligheten inkl. i felleskostnader

Detaljer

BEBOERMAPPE. Våtromsmodernisering PYNTEN BORETTSLAG. Utarbeidet sept 2012.

BEBOERMAPPE. Våtromsmodernisering PYNTEN BORETTSLAG. Utarbeidet sept 2012. BEBOERMAPPE Våtromsmodernisering PYNTEN BORETTSLAG Utarbeidet sept 2012. Innhold Adresseliste for prosjektet side 3 Grunnpakken side 4 Gjennomføring av prosjektet side 5 Hva må beboer gjøre før oppstart

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

FORUM FOR PROFES JONELLE 3. UTGAVE DESEMBER 2010 10. årgang. Glasstaket Frisk luft gir et godt inneklima Led smeltevannet bort

FORUM FOR PROFES JONELLE 3. UTGAVE DESEMBER 2010 10. årgang. Glasstaket Frisk luft gir et godt inneklima Led smeltevannet bort FORUM FOR PROFES JONELLE 3. UTGAVE DESEMBER 2010 10. årgang Glasstaket Frisk luft gir et godt inneklima Led smeltevannet bort DAGSLYS Leder DAGSLYS Aktuelt Vintervedlikehold Dagslys i arkitekturen Sist

Detaljer

God stemning på ny hjemmebane

God stemning på ny hjemmebane Nytt byggetrinn: 36 selveierleiligheter God stemning på ny hjemmebane 1 Gamle Stadion. Din nye hjemmebane. Bo nytt, nært og godt side 4 5 Her har vi det fint! side 6 7 Kort vei til det du trenger side

Detaljer

GLAVA BO MED KOMFORT

GLAVA BO MED KOMFORT GLAVA BO MED KOMFORT 2 / Bo med komfort ETTER- ISOLERING ØKER KOMFORTEN Når du etterisolerer har du samtidig mulighet til å gjøre boligen din mer moderne å bo i. Hvis du likevel planlegger å pusse opp,

Detaljer

ØKTE UTGIFTER TIL FJERNVARME - FLERE MÅ BETALE MER

ØKTE UTGIFTER TIL FJERNVARME - FLERE MÅ BETALE MER Bladlusa Kun 6 uker til jul :-) 10. november 2010 ENDRING - NYE REGLER / OPPUSSING AV BAD ( VÅTROM) Nye krav til oppussing av våtrom (bad og vaskerom) Fra 1. juli i år ble det innført ny Plan- og bygningslov.

Detaljer

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR Rapport Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR August 2014 Utskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av bad side 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORMÅL/BAKGRUNN 2 1.2 PROSJEKTORGANISASJON 3 2 BEFARINGER

Detaljer

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no SAGA PARK trinn 4 selveier-leiligheter www.sagapark.no es Golfklubb Innhold 0 Om prosjektet 03 Beliggenhet 04 Områdebilder 06 Kart/Arkitektens visjon 07 abolagsprofil 08 Vær smart - kjøp nytt 10 Utenomhusplan

Detaljer

STOKKES HAGE STOKKES HAGE

STOKKES HAGE STOKKES HAGE STOKKES HAGE Noe nytt og unikt på Stjørdal n En spennende historie skal spire på ny 32 nye selveierleiligheter Adresse: Antall: Utbygger: Stokkes Hage, hus A og B 32 enheter Veidekke Eiendom AS Megler:

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014 Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert 25. august 2014 Innhold Velkommen... 3 Kontaktinformasjon og hvem du kontakter... 3 Sameiemøtet,

Detaljer

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Innholdsfortegnelse: Informasjon om styret 4 Generell informasjon om borettslaget 6 Bakgrunn 6 Histoie 6

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

TRYGG OG SIKKER BOLIG

TRYGG OG SIKKER BOLIG TRYGG OG SIKKER BOLIG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK FOR STAVANGER BOLIGBYGGELAG Rehabilitering Ombygging Tilbygg www.lokomotiv.no - Foto: Sigbjørn Sigbjørnsen hensyn Siden midten av 80-tallet har vi bevisst bygget

Detaljer

KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården

KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården Bor du TRANGT? I Holthegården får du god plass i store og romslige leiligheter. Illustrasjonsfoto Klæbu trygge og rolige boforhold

Detaljer