Boligtype: Enebolig Gnr/Bnr/Snr: 203/94 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 1 av 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligtype: Enebolig Gnr/Bnr/Snr: 203/94 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 1 av 3"

Transkript

1 Husadresse: Langarinden 120 Boligtype: Enebolig Gnr/Bnr/Snr: 203/94 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 1 av 3 Eier: Atle Vetås Tiltak fasade: Tiltak uteplass: Balansert ventilasjon: Merknad: Hovedenhet Ja Nei Ja Beregnet lydnivå L den i mest utsatte etasje: I-II Beskrivelse av eksisterende konstruksjon: Registrert i Norges eiendommer som enebolig. Registrert to boenheter ved befaring. Byggeår Hovedetasje er 15 cm isolert + Leca pusset forblending. Loft består av 15 cm isolert bindingsverk. Knevegg og skråtak er isolert. 2-lags vinduer. Naturlig avtrekk. Spalteventiler. Rom: Beregnede lydnivåer inne (db) før tiltak etter tiltak Kommentarer: Kjøkken 1 < 25 - Ikke vurdert. Fasadenivå, < 55 db. Stue Alle vinduer byttes. Sov Lydnivået avtar p.g.a. tetting av spalteventiler. Sov Skråtak påfores. Sov Vinduer byttes. Utvendig tiltak fasade. Knevegg påfores. Tiltak skråtak. Sov Vindu og dør byttes. Utvendig tiltak fasade. Tiltak skråtak. Generell beskrivelse av tiltak: Alle eksisterende ventiler tettes og det etableres et balansert ventilasjonssystem. Tiltak beskrevet i tabellen under er markert på plantegning for aktuelle rom. Tiltak forutsetter at brukstillatelse for aktuelle rom er gitt og at gjeldende byggeforskrifter er fulgt. Bygningselement med tiltak: Vindu/dør Yttervegg (utvendig tiltak) Knevegg Skråtak, S1 Skråtak, S2 Beskrivelse av tiltak (ref. plantegning): Vindu(er)/dør(er) byttes til dempeverdi R w +C 2veg /40 db. Se plantegning. Yttervegg utlektes utvendig, 50 mm mineralull + 2xGU vindtetting Knevegg påfores innvendig, 50 mm mineralull + 2x 13 mm gips. Skråtak påfores innvendig, 50 mm mineralull + 2x13 mm gips. Innvendig plate + dampsperre + isolasjon rives. 2x GU vindtett monteres mellom sperr. Isolasjon + dampsperre+ 2x 13 mm gips i lydbøyler monteres. Spesielle merknader: Blomsterbrett i vinduer som skiftes i Stue 2. Falske sprosser på vinduer som byttes. Lydnivå i Sov 5 er over tiltaksverdi etter tiltak.. Ytterlige tiltak er omfattende og vil ha liten effekt.

2 Husadresse: Langarinden 120 Boligtype: Enebolig Gnr/Bnr/Snr: 203/94 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 2 av 3 Åsaneveien Etasje: Hoved Indikerer ny ventil xx Indikerer vindu/dør som skiftes ut. xx angir dempeverdi, (R w + C 2veg) [db] Indikerer innvendig Indikerer utvendig Indikerer tiltak på tak eller i himling Etasje: Loft Indikerer ny ventil xx Indikerer vindu/dør som skiftes ut. xx angir dempeverdi, (R w + C 2veg) [db] S2 S2 Indikerer innvendig Indikerer utvendig Indikerer tiltak på tak eller i himling S1

3 Husadresse: Langarinden 120 Boligtype: Enebolig Gnr/Bnr/Snr: 203/94 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 3 av 3 Tiltak ventilasjon: Balansert ventilasjonsanlegg. For å unngå å åpne vinduene for lufting av boligen tilbys det å etablere et balansert ventilasjonsanlegg. Med balansert ventilasjon skjer både tilførsel av friskluft og avtrekk av brukt luft ved hjelp av elektriske vifter. Viftene er montert i et vifteaggregat som blir plassert på egnet plass i boligen, fortrinnsvis loft eller kjeller. Brukt luft trekkes ut fra fuktige rom som kjøkken, bad, toalett og vaskerom. Den brukte luften varmer opp en varmegjenvinner i aggregatet. Frisk luft utenfra varmes opp i varmegjenvinneren før den føres inn til stue og soverom. I tillegg kan luften bli varmet opp med elektrisk varme. Luftmengden i hvert enkelt rom justeres til rommets størrelse. Luften føres gjenom kanaler mellom aggregatet og alle rom i boligen. Kanalene blir kledd inn med kasser der hvor kanalene er synlig i rommet. Kanaler på loft, i kjellerrom og i boder blir ikke innkasset. Balansert ventilasjon med varmegjenvinner kan gjenvinne prosent av varmen fra avtrekksluften. Luften renses med et filter på veien inn slik at luftkvaliteten blir bedre. Dette filteret må skiftes med jevne mellomrom. Aggregatet blir isolert for vibrasjonsstøy. Bruk av balansert ventilasjon kan gi huseier noen ekstra kostnader for drift av anlegget, filterskift og økt varmetap i boligen. Skisse som viser prinsipp for balansert ventilasjonsanlegg: Loft Stue Bad Soverom Kjøkken

4 Husadresse: Langarinden 120 Boligtype: Enebolig Gnr/Bnr/Snr: 203/94 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 1 av 4 Eier: Atle Vetås Tiltak fasade: Tiltak uteplass: Balansert ventilasjon: Merknad: Utleieenhet Ja Ja Ja Beregnet lydnivå L den i mest utsatte etasje: I-II Beskrivelse av eksisterende konstruksjon: Registrert i Norges eiendommer som enebolig. Registrert to boenheter ved befaring. Byggeår Utleieenhet består av betong + innvendig isolasjon. 2-lags vinduer. Spalteventiler. Naturlig avtrekk. Rom: Beregnede lydnivåer inne (db) før tiltak etter tiltak Kommentarer: Stue Vindu byttes. Sov Vindu byttes. Sov Vinduer byttes. Kjøkken Ingen vinduer. Ikke godkjent for varig opphold. Generell beskrivelse av tiltak: Alle eksisterende ventiler tettes og det etableres et balansert ventilasjonssystem. Tiltak beskrevet i tabellen under er markert på plantegning for aktuelle rom. Tiltak forutsetter at brukstillatelse for aktuelle rom er gitt og at gjeldende byggeforskrifter er fulgt. Bygningselement med tiltak: Vindu/dør Beskrivelse av tiltak (ref. plantegning): Vindu(er)/dør(er) byttes til dempeverdi R w +C 2veg db. Spesielle merknader: Falske sprosser på vinduer som byttes.

5 Husadresse: Langarinden 120 Boligtype: Enebolig Gnr/Bnr/Snr: 203/94 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 2 av 4 Etasje: Underetasje Åsaneveien Indikerer ny ventil xx Indikerer vindu/dør som skiftes ut. xx angir dempeverdi, (R w + C 2veg) [db] Indikerer innvendig Indikerer utvendig Indikerer tiltak på tak eller i himling

6 Husadresse: Langarinden 120 Boligtype: Enebolig Gnr/Bnr/Snr: 203/94 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 3 av 4 Tiltak ventilasjon: Balansert ventilasjonsanlegg. For å unngå å åpne vinduene for lufting av boligen tilbys det å etablere et balansert ventilasjonsanlegg. Med balansert ventilasjon skjer både tilførsel av friskluft og avtrekk av brukt luft ved hjelp av elektriske vifter. Viftene er montert i et vifteaggregat som blir plassert på egnet plass i boligen, fortrinnsvis loft eller kjeller. Brukt luft trekkes ut fra fuktige rom som kjøkken, bad, toalett og vaskerom. Den brukte luften varmer opp en varmegjenvinner i aggregatet. Frisk luft utenfra varmes opp i varmegjenvinneren før den føres inn til stue og soverom. I tillegg kan luften bli varmet opp med elektrisk varme. Luftmengden i hvert enkelt rom justeres til rommets størrelse. Luften føres gjenom kanaler mellom aggregatet og alle rom i boligen. Kanalene blir kledd inn med kasser der hvor kanalene er synlig i rommet. Kanaler på loft, i kjellerrom og i boder blir ikke innkasset. Balansert ventilasjon med varmegjenvinner kan gjenvinne prosent av varmen fra avtrekksluften. Luften renses med et filter på veien inn slik at luftkvaliteten blir bedre. Dette filteret må skiftes med jevne mellomrom. Aggregatet blir isolert for vibrasjonsstøy. Bruk av balansert ventilasjon kan gi huseier noen ekstra kostnader for drift av anlegget, filterskift og økt varmetap i boligen. Skisse som viser prinsipp for balansert ventilasjonsanlegg: Loft Stue Bad Soverom Kjøkken

7 Husadresse: Langarinden 120 Boligtype: Enebolig Gnr/Bnr/Snr: 203/94 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 4 av 4 Beregnet lydnivå på uteplass L den (db) Total høyde Type skjerm Lengde Materialvalg Annet Før Etter tiltak tiltak Mark 2+8 m 1.8 m Tre + glass Fundamentering

8 Husadresse: Langarinden 122 Boligtype: Enebolig Gnr/Bnr/Snr: 203/136 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 1 av 4 Eier: Cate-Eivor Wesenberg Myhre Tiltak fasade: Tiltak uteplass: Balansert ventilasjon: Merknad: - Ja Ja Ja Beregnet lydnivå L den i mest utsatte etasje: I-II Beskrivelse av eksisterende konstruksjon: Registrert i Norges eiendommer som enebolig. Registrert én boenhet ved befaring. Byggeår Uetg. Betong med innvendig isolasjon. Hovedetg cm bindingsverk. Asfaltplater, vindtett. Loft Kaldt loft. Rom: Beregnede lydnivåer inne (db) før tiltak etter tiltak Kommentarer: Soverom Vindu skiftes Kjellerstue Dør skiftes Soverom 3 24 Vindu skiftes Kjøkken Lydnivået avtar p.g.a. tetting av spalteventiler. Stue Vinduer og dør skiftes. Yttervegg mot nord ny vindtetting. Soverom Vindu og dør skiftes. Yttervegg mot nord ny vindtetting og yttervegg mot øst innvendig påforing. Generell beskrivelse av tiltak: Alle eksisterende ventiler tettes og det etableres et balansert ventilasjonssystem. Tiltak beskrevet i tabellen under er markert på plantegning for aktuelle rom. Tiltak forutsetter at brukstillatelse for aktuelle rom er gitt og at gjeldende byggeforskrifter er fulgt. Bygningselement med tiltak: Vindu/dør Yttervegg (innvendig tiltak) Yttervegg (utvendig tiltak) Beskrivelse av tiltak (ref. plantegning): Vindu(er)/dør(er) byttes til dempeverdi R w +C 2veg angitt på plantegning. Yttervegg påfores innvendig, 70 mm mineralull + 2x13 mm gips Ny vindtetting 2 x GU monteres. Spesielle merknader: Taknedløp mot nord må flyttes midltertidig ved tiltak på yttervegg i Soverom 6. Merk også at rekkverk på altan må fjernes midlertidig ved tiltak på yttervegg ved Soverom 6. Huseier er rullestolbruker og har elektrisk styring av vinduer og dører. Kjellerstue 2: halve vindu i åpen trapp er tatt med som vindusareal. På grunn av høyt lydnivå på uteplass etter foreslått skjerming (se siste side) bør det som et alternativ til skjerming av uteplass vurderes å lage en vinterhage. Det bør også vurderes om det er mulig å flytte uteplassen til sørsiden av huset.

9 Husadresse: Langarinden 122 Boligtype: Enebolig Gnr/Bnr/Snr: 203/136 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 2 av 4 Etasje: underetasje E 16 Arna-Vågsbotn Indikerer ny ventil xx Indikerer vindu/dør som skiftes ut. xx angir dempeverdi, (R w + C 2veg) [db] Indikerer innvendig Indikerer utvendig Indikerer tiltak på tak eller i himling Etasje: 1. etasje E 16 Arna-Vågsbotn Indikerer ny ventil xx Indikerer vindu/dør som skiftes ut. xx angir dempeverdi, (R w + C 2veg) [db] Indikerer innvendig Indikerer utvendig Indikerer tiltak på tak eller i himling

10 Husadresse: Langarinden 122 Boligtype: Enebolig Gnr/Bnr/Snr: 203/136 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 3 av 4 Tiltak ventilasjon: Balansert ventilasjonsanlegg. For å unngå å åpne vinduene for lufting av boligen tilbys det å etablere et balansert ventilasjonsanlegg. Med balansert ventilasjon skjer både tilførsel av friskluft og avtrekk av brukt luft ved hjelp av elektriske vifter. Viftene er montert i et vifteaggregat som blir plassert på egnet plass i boligen, fortrinnsvis loft eller kjeller. Brukt luft trekkes ut fra fuktige rom som kjøkken, bad, toalett og vaskerom. Den brukte luften varmer opp en varmegjenvinner i aggregatet. Frisk luft utenfra varmes opp i varmegjenvinneren før den føres inn til stue og soverom. I tillegg kan luften bli varmet opp med elektrisk varme. Luftmengden i hvert enkelt rom justeres til rommets størrelse. Luften føres gjenom kanaler mellom aggregatet og alle rom i boligen. Kanalene blir kledd inn med kasser der hvor kanalene er synlig i rommet. Kanaler på loft, i kjellerrom og i boder blir ikke innkasset. Balansert ventilasjon med varmegjenvinner kan gjenvinne prosent av varmen fra avtrekksluften. Luften renses med et filter på veien inn slik at luftkvaliteten blir bedre. Dette filteret må skiftes med jevne mellomrom. Aggregatet blir isolert for vibrasjonsstøy. Bruk av balansert ventilasjon kan gi huseier noen ekstra kostnader for drift av anlegget, filterskift og økt varmetap i boligen. Skisse som viser prinsipp for balansert ventilasjonsanlegg: Loft Stue Bad Soverom Kjøkken

11 Husadresse: Langarinden 122 Boligtype: Enebolig Gnr/Bnr/Snr: 203/136 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 4 av 4 Beregnet lydnivå på uteplass L den (db) Total høyde Type skjerm Lengde Materialvalg Annet Før Etter tiltak tiltak Altan 3+3 m 1,8 m Tre + glass -

12 Husadresse: Langarinden 130 Boligtype: Enebolig m/hybel/sokkelleil. Gnr/Bnr/Snr: 203/125 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 1 av 4 Eier: Ove Strandenes Tiltak fasade: Tiltak uteplass: Balansert ventilasjon: Merknad: Hovedenhet Ja Ja Ja Beregnet lydnivå L den i mest utsatte etasje: I-II Beskrivelse av eksisterende konstruksjon: Registrert i Norges eiendommer som enebolig m/hybel/sokkelleilighet. Registrert to boenheter. Byggeår Hovedetasje består av hulmur tegl. Felt i Soverom 3 med lettvegg. Kaldt loft. 2-lags vinduer. Naturlig avtrekk. Spalteventiler. Rom: Beregnede lydnivåer inne (db) før tiltak etter tiltak Kommentarer: Kjøkken Ingen tiltak nødvendig. Stue Dør nordvest og 6 vinduer nordøst byttes. Sov Alle vinduer mot nordøst byttes. Sov Lydnivået avtar p.g.a. etablering av balansert ventilasjonsanlegg. Generell beskrivelse av tiltak: Alle eksisterende ventiler tettes og det etableres et balansert ventilasjonssystem. Tiltak beskrevet i tabellen under er markert på plantegning for aktuelle rom. Tiltak forutsetter at brukstillatelse for aktuelle rom er gitt og at gjeldende byggeforskrifter er fulgt. Bygningselement med tiltak: Vindu/dør Beskrivelse av tiltak (ref. plantegning): Vindu(er)/dør(er) byttes til dempeverdi R w +C 2veg db. Spesielle merknader: Lydnivå på uteplass er over tiltaksverdi etter tiltak. Ytterlige tiltak er omfattende og vil ha liten effekt. Merk at vinduer som byttes ut i Stue 2 er to-delte.

13 Husadresse: Langarinden 130 Boligtype: Enebolig m/hybel/sokkelleil. Gnr/Bnr/Snr: 203/125 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 2 av 4 Etasje: Hovedetasje Arnavegen Indikerer ny ventil xx Indikerer vindu/dør som skiftes ut. xx angir dempeverdi, (R w + C 2veg) [db] Indikerer innvendig Indikerer utvendig Indikerer tiltak på tak eller i himling

14 Husadresse: Langarinden 130 Boligtype: Enebolig m/hybel/sokkelleil. Gnr/Bnr/Snr: 203/125 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 3 av 4 Tiltak ventilasjon: Balansert ventilasjonsanlegg. For å unngå å åpne vinduene for lufting av boligen tilbys det å etablere et balansert ventilasjonsanlegg. Med balansert ventilasjon skjer både tilførsel av friskluft og avtrekk av brukt luft ved hjelp av elektriske vifter. Viftene er montert i et vifteaggregat som blir plassert på egnet plass i boligen, fortrinnsvis loft eller kjeller. Brukt luft trekkes ut fra fuktige rom som kjøkken, bad, toalett og vaskerom. Den brukte luften varmer opp en varmegjenvinner i aggregatet. Frisk luft utenfra varmes opp i varmegjenvinneren før den føres inn til stue og soverom. I tillegg kan luften bli varmet opp med elektrisk varme. Luftmengden i hvert enkelt rom justeres til rommets størrelse. Luften føres gjenom kanaler mellom aggregatet og alle rom i boligen. Kanalene blir kledd inn med kasser der hvor kanalene er synlig i rommet. Kanaler på loft, i kjellerrom og i boder blir ikke innkasset. Balansert ventilasjon med varmegjenvinner kan gjenvinne prosent av varmen fra avtrekksluften. Luften renses med et filter på veien inn slik at luftkvaliteten blir bedre. Dette filteret må skiftes med jevne mellomrom. Aggregatet blir isolert for vibrasjonsstøy. Bruk av balansert ventilasjon kan gi huseier noen ekstra kostnader for drift av anlegget, filterskift og økt varmetap i boligen. Skisse som viser prinsipp for balansert ventilasjonsanlegg: Loft Stue Bad Soverom Kjøkken

15 Husadresse: Langarinden 130 Boligtype: Enebolig m/hybel/sokkelleil. Gnr/Bnr/Snr: 203/125 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 4 av 4 Beregnet lydnivå på uteplass L den (db) Total høyde Type skjerm Lengde Materialvalg Annet Før Etter tiltak tiltak Altan 5+5 m 1,8 m Tre + glass Dør DØR

16 Husadresse: Langarinden 130 Boligtype: Enebolig m/hybel/sokkelleil. Gnr/Bnr/Snr: 203/125 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 1 av 4 Eier: Ove Strandenes Tiltak fasade: Tiltak uteplass: Balansert ventilasjon: Merknad: Utleieenhet Ja Ja Ja Beregnet lydnivå L den i mest utsatte etasje: I-II Beskrivelse av eksisterende konstruksjon: Registrert i Norges eiendommer som enebolig m/hybel/sokkelleilighet. Registrert to boenheter. Byggeår Underetasje består av hulmur tegl. Lettvegg i felt i Soverom lags vinduer. Naturlig avtrekk. Spalteventiler. Rom: Beregnede lydnivåer inne (db) før tiltak etter tiltak Kommentarer: Sov Ett vindu byttes. Stue Lydnivået avtar p.g.a. tetting av spalteventiler. Sov Lydnivået avtar p.g.a. tetting av spalteventiler. Generell beskrivelse av tiltak: Alle eksisterende ventiler tettes og det etableres et balansert ventilasjonssystem. Tiltak beskrevet i tabellen under er markert på plantegning for aktuelle rom. Tiltak forutsetter at brukstillatelse for aktuelle rom er gitt og at gjeldende byggeforskrifter er fulgt. Bygningselement med tiltak: Vindu/dør Beskrivelse av tiltak (ref. plantegning): Vindu(er)/dør(er) byttes til dempeverdi R w +C 2veg db. Spesielle merknader: Ingen

17 Husadresse: Langarinden 130 Boligtype: Enebolig m/hybel/sokkelleil. Gnr/Bnr/Snr: 203/125 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 2 av 4 Etasje: Underetasje Arnavegen Indikerer ny ventil xx Indikerer vindu/dør som skiftes ut. xx angir dempeverdi, (R w + C 2veg) [db] Indikerer innvendig Indikerer utvendig Indikerer tiltak på tak eller i himling

18 Husadresse: Langarinden 130 Boligtype: Enebolig m/hybel/sokkelleil. Gnr/Bnr/Snr: 203/125 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 3 av 4 Tiltak ventilasjon: Balansert ventilasjonsanlegg. For å unngå å åpne vinduene for lufting av boligen tilbys det å etablere et balansert ventilasjonsanlegg. Med balansert ventilasjon skjer både tilførsel av friskluft og avtrekk av brukt luft ved hjelp av elektriske vifter. Viftene er montert i et vifteaggregat som blir plassert på egnet plass i boligen, fortrinnsvis loft eller kjeller. Brukt luft trekkes ut fra fuktige rom som kjøkken, bad, toalett og vaskerom. Den brukte luften varmer opp en varmegjenvinner i aggregatet. Frisk luft utenfra varmes opp i varmegjenvinneren før den føres inn til stue og soverom. I tillegg kan luften bli varmet opp med elektrisk varme. Luftmengden i hvert enkelt rom justeres til rommets størrelse. Luften føres gjenom kanaler mellom aggregatet og alle rom i boligen. Kanalene blir kledd inn med kasser der hvor kanalene er synlig i rommet. Kanaler på loft, i kjellerrom og i boder blir ikke innkasset. Balansert ventilasjon med varmegjenvinner kan gjenvinne prosent av varmen fra avtrekksluften. Luften renses med et filter på veien inn slik at luftkvaliteten blir bedre. Dette filteret må skiftes med jevne mellomrom. Aggregatet blir isolert for vibrasjonsstøy. Bruk av balansert ventilasjon kan gi huseier noen ekstra kostnader for drift av anlegget, filterskift og økt varmetap i boligen. Skisse som viser prinsipp for balansert ventilasjonsanlegg: Loft Stue Bad Soverom Kjøkken

19 Husadresse: Langarinden 130 Boligtype: Enebolig m/hybel/sokkelleil. Gnr/Bnr/Snr: 203/125 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 4 av 4 Beregnet lydnivå på uteplass L den (db) Total høyde Type skjerm Lengde Materialvalg Før Etter tiltak tiltak Terasse m 2,2 m Tre + glass Annet

20 Husadresse: Langarinden 132 Boligtype: Enebolig Gnr/Bnr/Snr: 203/126 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 1 av 4 Eier: Arvid Johan Kalvik/Eva Ottermo Kalvik Tiltak fasade: Tiltak uteplass: Balansert ventilasjon: Merknad: Ja Ja Ja Beregnet lydnivå L den i mest utsatte etasje: I-II Beskrivelse av eksisterende konstruksjon: Registrert i Norges eiendommer som enebolig. Registrert én boenhet. Byggeår Underetasje består av Leca + innvendig isolasjon. Hovedetasje består av 15 cm isolert bindingsverk + asfaltpapp. Kaldt loft med tett gulv på midten. 2-lags vinduer. Spalteventiler. Mekanisk avtrekk. Rom: Beregnede lydnivåer inne (db) før tiltak etter tiltak Kommentarer: Kjellerstue Lydnivået avtar p.g.a. tetting av spalteventiler. Sov Lydnivået avtar p.g.a. tetting av spalteventiler. Stue Vinduer nordøst byttes. Kjøkken Stort vindu byttes. Sov 5 28 Vinduer byttes. Sov Vinduer byttes. Kontor Ikke vurdert. Fasadenivå, < 55 db. Generell beskrivelse av tiltak: Alle eksisterende ventiler tettes og det etableres et balansert ventilasjonssystem. Tiltak beskrevet i tabellen under er markert på plantegning for aktuelle rom. Tiltak forutsetter at brukstillatelse for aktuelle rom er gitt og at gjeldende byggeforskrifter er fulgt. Bygningselement med tiltak: Vindu/dør Beskrivelse av tiltak (ref. plantegning): Vindu(er)/dør(er) byttes til dempeverdi R w +C 2veg db. Spesielle merknader: Ingen

21 Husadresse: Langarinden 132 Boligtype: Enebolig Gnr/Bnr/Snr: 203/126 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 2 av 4 Etasje: Underetasje Arnavegen Indikerer ny ventil xx Indikerer vindu/dør som skiftes ut. xx angir dempeverdi, (R w + C 2veg) [db] Indikerer innvendig Indikerer utvendig Indikerer tiltak på tak eller i himling Etasje: Hovedetasje Indikerer ny ventil xx Indikerer vindu/dør som skiftes ut. xx angir dempeverdi, (R w + C 2veg) [db] Indikerer innvendig Indikerer utvendig Indikerer tiltak på tak eller i himling

22 Husadresse: Langarinden 132 Boligtype: Enebolig Gnr/Bnr/Snr: 203/126 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 3 av 4 Tiltak ventilasjon: Balansert ventilasjonsanlegg. For å unngå å åpne vinduene for lufting av boligen tilbys det å etablere et balansert ventilasjonsanlegg. Med balansert ventilasjon skjer både tilførsel av friskluft og avtrekk av brukt luft ved hjelp av elektriske vifter. Viftene er montert i et vifteaggregat som blir plassert på egnet plass i boligen, fortrinnsvis loft eller kjeller. Brukt luft trekkes ut fra fuktige rom som kjøkken, bad, toalett og vaskerom. Den brukte luften varmer opp en varmegjenvinner i aggregatet. Frisk luft utenfra varmes opp i varmegjenvinneren før den føres inn til stue og soverom. I tillegg kan luften bli varmet opp med elektrisk varme. Luftmengden i hvert enkelt rom justeres til rommets størrelse. Luften føres gjennom kanaler mellom aggregatet og alle rom i boligen. Kanalene blir kledd inn med kasser der hvor kanalene er synlig i rommet. Kanaler på loft, i kjellerrom og i boder blir ikke innkasset. Balansert ventilasjon med varmegjenvinner kan gjenvinne prosent av varmen fra avtrekksluften. Luften renses med et filter på veien inn slik at luftkvaliteten blir bedre. Dette filteret må skiftes med jevne mellomrom. Aggregatet blir isolert for vibrasjonsstøy. Bruk av balansert ventilasjon kan gi huseier noen ekstra kostnader for drift av anlegget, filterskift og økt varmetap i boligen. Skisse som viser prinsipp for balansert ventilasjonsanlegg: Loft Stue Bad Soverom Kjøkken

23 Husadresse: Langarinden 132 Boligtype: Enebolig Gnr/Bnr/Snr: 203/126 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 4 av 4 Beregnet lydnivå på uteplass L den (db) Total høyde Type skjerm Lengde Materialvalg Annet Før Etter tiltak tiltak Terrasse 4+3 m 1,5 m Tre + glass -

24 Husadresse: Langarinden 134 Boligtype: Enebolig m/hybel/sokkelleil. Gnr/Bnr/Snr: 203/122 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 1 av 3 Eier: Kjell Magne Hellevang Tiltak fasade: Tiltak uteplass: Balansert ventilasjon: Merknad: Hovedenhet Ja Ja Har fra før av. Beregnet lydnivå L den i mest utsatte etasje: I-II Beskrivelse av eksisterende konstruksjon: Registrert i Norges eiendommer som enebolig m/hybel/sokkelleilighet. Registrert to boenheter ved befaring. Byggeår Kjeller 20 mm puss, isoporblokk+betong+ frittstående stender med 10 cm mineralull + plate. Hovedetg. 24 cm isolert bindingsverk + asfaltplater vindtetting. Sponplater innvendig. Loft Kaldt loft, 48 cm isolasjon, ikke tett gulv. 3-lags vinduer. Rom: Beregnede lydnivåer inne (db) før tiltak etter tiltak Kommentarer: Soverom Ikke vurdert. Fasadenivå, < 55 db. Soverom Ingen tiltak nødvendig. Stue Ingen tiltak nødvendig. Stue vinduer byttes ut. Kjøkken Ingen tiltak nødvendig. Soverom Ikke vurdert. Fasadenivå, < 55 db. Generell beskrivelse av tiltak: Tiltak beskrevet i tabellen under er markert på plantegning for aktuelle rom. Tiltak forutsetter at brukstillatelse for aktuelle rom er gitt og at gjeldende byggeforskrifter er fulgt. Bygningselement med tiltak: Vindu/dør Beskrivelse av tiltak (ref. plantegning): Vindu(er)/dør(er) byttes til dempeverdi R w +C 2veg 39 db. Spesielle merknader: Falske sprosser på vinduene som byttes ut. Lydnivå på uteplass er over 55 db etter skjerming.

25 Husadresse: Langarinden 134 Boligtype: Enebolig m/hybel/sokkelleil. Gnr/Bnr/Snr: 203/122 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 2 av 3 Etasje: Underetasje Arna Vågsbotn Tilhører utleieenhet Etasje: Hoved Indikerer ny ventil xx Indikerer vindu/dør som skiftes ut. xx angir dempeverdi, (R w + C 2veg) [db] Indikerer innvendig Indikerer utvendig Indikerer tiltak på tak eller i himling

26 Husadresse: Langarinden 134 Boligtype: Enebolig m/hybel/sokkelleil. Gnr/Bnr/Snr: 203/122 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 3 av 3 Beregnet lydnivå på uteplass L den (db) Total høyde Type skjerm Lengde Materialvalg Annet Før Etter tiltak tiltak Altan 3+4 m 1,8 m Tre + glass Tette rekkverk

27 Husadresse: Langarinden 134 Boligtype: Enebolig m/hybel/sokkelleil. Gnr/Bnr/Snr: 203/122 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 1 av 3 Eier: Kjell Magne Hellevang Tiltak fasade: Tiltak uteplass: Balansert ventilasjon: Merknad: Utleieenhet Nei Ja Har fra før av. Beregnet lydnivå L den i mest utsatte etasje: I-II Beskrivelse av eksisterende konstruksjon: Registrert i Norges eiendommer som enebolig m/hybel/sokkelleilighet. Registrert to boenheter ved befaring. Byggeår Kjeller 20 mm puss, isoporblokk+betong+ frittstående stender med 10 cm mineralull + plate. Rom: Beregnede lydnivåer inne (db) før tiltak etter tiltak Kommentarer: Kjøkken Ikke vurdert. Fasadenivå, < 55 db. Stue Ingen tiltak nødvendig. Soverom Ingen tiltak nødvendig. Generell beskrivelse av tiltak: Boenheten er ikke berettiget innendørs tiltak ettersom lydnivåene er under gjeldende tiltaksgrense. Spesielle merknader:

28 Husadresse: Langarinden 134 Boligtype: Enebolig m/hybel/sokkelleil. Gnr/Bnr/Snr: 203/122 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 2 av 3 Etasje: Underetasje Arna Vågsbotn Tilhører hovedenhet

29 Husadresse: Langarinden 134 Boligtype: Enebolig m/hybel/sokkelleil. Gnr/Bnr/Snr: 203/122 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 3 av 3 Beregnet lydnivå på uteplass L den (db) Total høyde Type skjerm Lengde Materialvalg Annet Før Etter tiltak tiltak Mark 1+5 m 1,8 m Tre + glass Tette rekkverk

30 Husadresse: Langarinden 140 Boligtype: Enebolig Gnr/Bnr/Snr: 203/121 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 1 av 3 Eier: Magnhild Lygren Eriksen/Arne Eriksen Tiltak fasade: Tiltak uteplass: Balansert ventilasjon: Merknad: Ja Nei Ja I-II Beskrivelse av eksisterende konstruksjon: Registrert i Norges eiendommer som enebolig. Registrert én boenhet ved befaring. Byggeår Underetasje består av Leca + innvendig plate. Hovedetasje består av 15 cm isolert bindingsverk + asfalt vindtett. Kaldt loft. Ikke tett gulv. 2-lags vinduer. Spalteventiler. Mekanisk avtrekk. Rom: Beregnede lydnivåer inne (db) før tiltak etter tiltak Kommentarer: Sov Lydnivået avtar p.g.a. tetting av spalteventiler. Kjøkken Ikke vurdert. Fasadenivå, < 55 db. Stue Bytte ett vindu. Sov Lydnivået avtar p.g.a. tetting av spalteventiler. Sov Lydnivået avtar p.g.a. tetting av spalteventiler. Sov Romvolum er 14,4 m 3. Ikke godkjent for varig opphold. Sov Ikke vurdert. Fasadenivå, < 55 db. Generell beskrivelse av tiltak: Alle eksisterende ventiler tettes og det etableres et balansert ventilasjonssystem. Tiltak beskrevet i tabellen under er markert på plantegning for aktuelle rom. Tiltak forutsetter at brukstillatelse for aktuelle rom er gitt og at gjeldende byggeforskrifter er fulgt. Bygningselement med tiltak: Vindu/dør Beskrivelse av tiltak (ref. plantegning): Vindu(er)/dør(er) byttes til dempeverdi R w +C 2veg db. Spesielle merknader: Falsk spross på vindu som byttes. Uteplass ved inngangsparti har tilfredsstillende lydnivå.

31 Husadresse: Langarinden 140 Boligtype: Enebolig Gnr/Bnr/Snr: 203/121 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 2 av 3 Etasje: Underetasje Arnavegen Indikerer ny ventil xx Indikerer vindu/dør som skiftes ut. xx angir dempeverdi, (R w + C 2veg) [db] Indikerer innvendig Indikerer utvendig Indikerer tiltak på tak eller i himling Etasje: Hovedetasje Indikerer ny ventil xx Indikerer vindu/dør som skiftes ut. xx angir dempeverdi, (R w + C 2veg) [db] Indikerer innvendig Indikerer utvendig Indikerer tiltak på tak eller i himling

32 Husadresse: Langarinden 140 Boligtype: Enebolig Gnr/Bnr/Snr: 203/121 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 3 av 3 Tiltak ventilasjon: Balansert ventilasjonsanlegg. For å unngå å åpne vinduene for lufting av boligen tilbys det å etablere et balansert ventilasjonsanlegg. Med balansert ventilasjon skjer både tilførsel av friskluft og avtrekk av brukt luft ved hjelp av elektriske vifter. Viftene er montert i et vifteaggregat som blir plassert på egnet plass i boligen, fortrinnsvis loft eller kjeller. Brukt luft trekkes ut fra fuktige rom som kjøkken, bad, toalett og vaskerom. Den brukte luften varmer opp en varmegjenvinner i aggregatet. Frisk luft utenfra varmes opp i varmegjenvinneren før den føres inn til stue og soverom. I tillegg kan luften bli varmet opp med elektrisk varme. Luftmengden i hvert enkelt rom justeres til rommets størrelse. Luften føres gjenom kanaler mellom aggregatet og alle rom i boligen. Kanalene blir kledd inn med kasser der hvor kanalene er synlig i rommet. Kanaler på loft, i kjellerrom og i boder blir ikke innkasset. Balansert ventilasjon med varmegjenvinner kan gjenvinne prosent av varmen fra avtrekksluften. Luften renses med et filter på veien inn slik at luftkvaliteten blir bedre. Dette filteret må skiftes med jevne mellomrom. Aggregatet blir isolert for vibrasjonsstøy. Bruk av balansert ventilasjon kan gi huseier noen ekstra kostnader for drift av anlegget, filterskift og økt varmetap i boligen. Skisse som viser prinsipp for balansert ventilasjonsanlegg: Loft Stue Bad Soverom Kjøkken

33 Husadresse: Langarinden 142 Boligtype: Enebolig m/hybel/sokkelleil. Gnr/Bnr/Snr: 203/120 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 1 av 2 Eier: Øyvind Lygren Olsen Tiltak fasade: Tiltak uteplass: Balansert ventilasjon: Merknad: Hovedenhet Nei Nei Nei Beregnet lydnivå L den i mest utsatte etasje: II Beskrivelse av eksisterende konstruksjon: Registrert i Norges eiendommer som enebolig m/hybel/sokkelleilighet. Registrert to boenheter ved befaring. Byggeår Underetasjen er utført i betong med innvendig isolasjon og plate. Hovedetasjen er utført i 15 cm isolert bindingsverk med vindtetting og utvendig gips. Kaldt loft. Ikke tett gulv på loft. Naturlig avtrekk i underetasjen. Balansert ventilasjon i 1. etasje. 2-lags vinduer. Rom: Beregnede lydnivåer inne (db) før tiltak etter tiltak Kommentarer: Soverom Ikke vurdert. Fasadenivå, < 55 db. Kjellerstue Ikke vurdert. Fasadenivå, < 55 db. Soverom Ikke vurdert. Fasadenivå, < 55 db. Kjøkken Ikke vurdert. Fasadenivå, < 55 db. Stue Ingen tiltak nødvendig. Soverom Ingen tiltak nødvendig. Soverom Ingen tiltak nødvendig. Generell beskrivelse av tiltak: Boenheten er ikke berettiget tiltak ettersom de beregnete innendørs lydnivåene er under tiltaksgrensen. Spesielle merknader: Uteplass mot SV ved kjøkken har tilfredsstillende lydnivå.

34 Husadresse: Langarinden 142 Boligtype: Enebolig m/hybel/sokkelleil. Gnr/Bnr/Snr: 203/120 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 2 av 2 Etasje: U.etg. Arna - Vågsbotn Tilhører utleienhet Etasje: Hoved Arna - Vågsbotn

35 Husadresse: Langarinden 142 Boligtype: Enebolig m/hybel/sokkelleil. Gnr/Bnr/Snr: 203/120 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 1 av 2 Eier: Øyvind Lygren Olsen Tiltak fasade: Tiltak uteplass: Balansert ventilasjon: Merknad: Utleie Nei Nei Nei Beregnet lydnivå L den i mest utsatte etasje: II Beskrivelse av eksisterende konstruksjon: Registrert i Norges eiendommer som enebolig m/hybel/sokkelleilighet. Registrert to boenheter ved befaring. Byggeår Underetasjen er utført i betong med innvendig isolasjon og plate. Naturlig avtrekk i underetasjen. 2-lags vinduer. Rom: Beregnede lydnivåer inne (db) før tiltak etter tiltak Kommentarer: Soverom Ikke vurdert. Fasadenivå, < 55 db. Stue Ikke vurdert. Fasadenivå, < 55 db. Kjøkken Ikke vurdert. Fasadenivå, < 55 db. Generell beskrivelse av tiltak: Innendørs lydnivå er ikke beregnet p.g.a. lave lydnivåer på fasadene. Spesielle merknader: Lydnivå på uteplass (mark) mot NV har tilfredsstillende lydnivå.

36 Husadresse: Langarinden 142 Boligtype: Enebolig m/hybel/sokkelleil. Gnr/Bnr/Snr: 203/120 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 2 av 2 Etasje: U.Etg. Arna - Vågsbotn Tilhører Hovedenhet

37 Husadresse: Langarinden 144 Boligtype: Tomannsbolig, horisontaldelt Gnr/Bnr/Snr: 203/119 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 1 av 2 Eier: Aloycius Santhiapillai Tiltak fasade: Tiltak uteplass: Balansert ventilasjon: Merknad: Hovedenhet Ja Nei Nei Beregnet lydnivå L den i mest utsatte etasje: II Beskrivelse av eksisterende konstruksjon: Registrert i Norges eiendommer som tomannsbolig, horisontaldelt. Registrert tre boenheter ved befaring. Byggeår 1989, påbygget Hovedetasjen er utført i 15 cm isolert bindingsverk. Vindtetting med asfaltplater. 2-lags vinduer med spalteventiler. Mekanisk avtrekk. Rom: Beregnede lydnivåer inne (db) før tiltak etter tiltak Kommentarer: Kjøkken Ikke vurdert. Fasadenivå, < 55 db. Soverom Ikke vurdert. Fasadenivå, < 55 db. Stue Ikke vurdert. Fasadenivå, < 55 db. Stue Ingen tiltak nødvendig. Stue vinduer byttes ut. Kinorom Ikke vurdert. Fasadenivå, < 55 db. Soverom Ikke vurdert. Fasadenivå, < 55 db. Generell beskrivelse av tiltak: Tiltak beskrevet i tabellen under er markert på plantegning for aktuelle rom. Tiltak forutsetter at brukstillatelse for aktuelle rom er gitt og at gjeldende byggeforskrifter er fulgt. Bygningselement med tiltak: Vindu/dør Beskrivelse av tiltak (ref. plantegning): Vindu(er)/dør(er) byttes til dempeverdi R w +C 2veg db. Spesielle merknader: Etter bytte av vinduer har Stue 9 totalt 5 spalteventiler. Dette anses som tilstrekkelig for å oppnå tilfredsstillende ventilasjon. Uteplass mot sør har tilfredsstillende lydnivå.

38 Husadresse: Langarinden 144 Boligtype: Tomannsbolig, horisontaldelt Gnr/Bnr/Snr: 203/119 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 2 av 2 Etasje: Hoved Arna-Vågsbotn Indikerer ny ventil xx Indikerer vindu/dør som skiftes ut. xx angir dempeverdi, (R w + C 2veg) [db] Indikerer innvendig Indikerer utvendig Indikerer tiltak på tak eller i himling

39 Husadresse: Langarinden 144 Boligtype: Tomannsbolig, horisontaldelt Gnr/Bnr/Snr: 203/119 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 1 av 2 Eier: Aloycius Santhiapillai Tiltak fasade: Tiltak uteplass: Balansert ventilasjon: Merknad: Utleie vest Nei Nei Nei Beregnet lydnivå L den i mest utsatte etasje: II Beskrivelse av eksisterende konstruksjon: Registrert i Norges eiendommer som tomannsbolig, horisontaldelt. Registrert tre boenheter ved befaring. Byggeår 1989, påbygget Underetasje er utført i Leca + innvendig plate. 2-lags vinduer med spalteventiler. Klaffventiler. Rom: Beregnede lydnivåer inne (db) før tiltak etter tiltak Kommentarer: Kjøkken Ikke vurdert. Fasadenivå, < 55 db. Soverom Ikke vurdert. Fasadenivå, < 55 db. Soverom Ikke vurdert. Fasadenivå, < 55 db. Stue Ikke vurdert. Fasadenivå, < 55 db. Generell beskrivelse av tiltak: Innendørs lydnivå i boenheten er ikke beregnet p.g.a. lave utendørs lydnivå. Boenheten er ikke berettiget støyreduserende tiltak. Spesielle merknader:

40 Husadresse: Langarinden 144 Boligtype: Tomannsbolig, horisontaldelt Gnr/Bnr/Snr: 203/119 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 2 av 2 Etasje: Underetasje. Arna-Vågsbotn Tilhører Utleie-leilighet mot øst

41 Husadresse: Langarinden 144 Boligtype: Tomannsbolig, horisontaldelt Gnr/Bnr/Snr: 203/119 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 1 av 2 Eier: Aloycius Santhiapillai Tiltak fasade: Tiltak uteplass: Balansert ventilasjon: Merknad: Utleie øst Nei Nei Nei Beregnet lydnivå L den i mest utsatte etasje: II Beskrivelse av eksisterende konstruksjon: Registrert i Norges eiendommer som tomannsbolig, horisontaldelt. Registrert tre boenheter ved befaring. Byggeår 1989, påbygget Underetasje er utført i Leca + innvendig plate. 2-lags vinduer med spalteventiler. Klaffventiler. Rom: Beregnede lydnivåer inne (db) før tiltak etter tiltak Kommentarer: Soverom Ikke vurdert. Fasadenivå, < 55 db. Soverom Ikke vurdert. Fasadenivå, < 55 db. Kjøkken Ikke vurdert. Fasadenivå, < 55 db. Soverom Ikke vurdert. Fasadenivå, < 55 db. Generell beskrivelse av tiltak: Innendørs lydnivå i boenheten er ikke beregnet p.g.a. lave utendørs lydnivå. Boenheten er ikke berettiget støyreduserende tiltak. Spesielle merknader:

42 Husadresse: Langarinden 144 Boligtype: Tomannsbolig, horisontaldelt Gnr/Bnr/Snr: 203/119 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 2 av 2 Etasje: Underetasje Arna-Vågsbotn Tilhører Utleie-leilighet mot vest

43 Husadresse: Langarinden 146 Boligtype: Enebolig m/hybel/sokkelleil. Gnr/Bnr/Snr: 203/118 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 1 av 2 Eier: Rannveig Janson/Frode Natås Tiltak fasade: Tiltak uteplass: Balansert ventilasjon: Merknad: Hovedenhet Ja Nei Har fra før Beregnet lydnivå L den i mest utsatte etasje: II-III Beskrivelse av eksisterende konstruksjon: Registrert i Norges eiendommer som enebolig m/hybel/sokkelleilighet. Registrert to boenheter. Byggeår Hovedetasje består av 15 cm isolert bindingsverk + GU vindtett. Loft er isolert + spon innvendig. 2-lags vinduer. Balansert ventilasjon. Rom: Beregnede lydnivåer inne (db) før tiltak etter tiltak Kommentarer: Stue Ingen tiltak nødvendig. Kjøkken Ingen tiltak nødvendig. Sov Påforing på skråtak. Loftstue Ingen tiltak nødvendig. Sov Påforing på skråtak. Sov Ikke vurdert. Fasadenivå, < 55 db. Sov Ikke vurdert. Fasadenivå, < 55 db. Generell beskrivelse av tiltak: Tiltak beskrevet i tabellen under er markert på plantegning for aktuelle rom. Tiltak forutsetter at brukstillatelse for aktuelle rom er gitt og at gjeldende byggeforskrifter er fulgt. Bygningselement med tiltak: Skråtak Beskrivelse av tiltak (ref. plantegning): Skråtak påfores innvendig, 50 mm mineralull + 2x13 mm gips Spesielle merknader: Boenhet har balansert ventilasjon og oppholdsrom er derfor beregnet med lukkede ventiler. Lydnivå på uteplass er tilfredsstillende.

44 Husadresse: Langarinden 146 Boligtype: Enebolig m/hybel/sokkelleil. Gnr/Bnr/Snr: 203/118 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 2 av 2 Etasje: Første Arnavegen Indikerer ny ventil xx Indikerer vindu/dør som skiftes ut. xx angir dempeverdi, (R w + C 2veg) [db] Indikerer innvendig Indikerer utvendig Indikerer tiltak på tak eller i himling Etasje: Loft Indikerer ny ventil xx Indikerer vindu/dør som skiftes ut. xx angir dempeverdi, (R w + C 2veg) [db] Indikerer innvendig Indikerer utvendig Indikerer tiltak på tak eller i himling

45 Husadresse: Langarinden 146 Boligtype: Enebolig m/hybel/sokkelleil. Gnr/Bnr/Snr: 203/118 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 1 av 2 Eier: Rannveig Janson/Frode Natås Tiltak fasade: Tiltak uteplass: Balansert ventilasjon: Merknad: Utleieenhet Nei Nei Nei Beregnet lydnivå L den i mest utsatte etasje: II-III Beskrivelse av eksisterende konstruksjon: Registrert i Norges eiendommer som enebolig m/hybel/sokkelleilighet. Registrert to boenheter. Byggeår Underetasje består av betong mot terreng og 15 cm isolert bindingsverk mot nordøst og sørøst. 2-lags vinduer. Rom: Beregnede lydnivåer inne (db) før tiltak etter tiltak Kommentarer: Kjøkken Ikke vurdert. Fasadenivå, < 55 db. Sov Ikke vurdert. Fasadenivå, < 55 db. Stue Ikke vurdert. Fasadenivå, < 55 db. Sov Ikke vurdert. Fasadenivå, < 55 db. Generell beskrivelse av tiltak: Ingen tiltak. Spesielle merknader: Lydnivå på uteplass er tilfredsstillende.

46 Husadresse: Langarinden 146 Boligtype: Enebolig m/hybel/sokkelleil. Gnr/Bnr/Snr: 203/118 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 2 av 2 Arnavegen Etasje: Underetasje

47 Husadresse: Langarinden 148 Boligtype: Enebolig m/hybel/sokkelleil. Gnr/Bnr/Snr: 203/108 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 1 av 2 Eier: Bernt Kandal Tiltak fasade: Tiltak uteplass: Balansert ventilasjon: Merknad: Hovedenhet Ja Nei Nei Beregnet lydnivå L den i mest utsatte etasje: I-II Beskrivelse av eksisterende konstruksjon: Registrert i Norges eiendommer som enebolig m/hybel/sokkelleil. Registrert to boenheter. Byggeår Kjeller mur med innvendig isolasjon Yttervegger - 15 cm isolert bindingsverk, asfalt vindtett Knevegger isolert, innvendig plate Skråtak isolert, innvendig panel Himling isolert, innvendig panel Vinduer 2-lags isolerglass. Spalteventiler. Mekanisk avtrekk. Rom: Beregnede lydnivåer inne (db) før tiltak etter tiltak Kommentarer: Soverom Romvolum er <15 m 3. Ikke godkjent for varig opphold. Stue Ingen tiltak nødvendig Kjøkken Ikke vurdert. Fasadenivå, < 55 db. Soverom Dør skiftes. Spalteventil erstattes med lyddempede ventiler. Soverom Spalteventil erstattes med lyddempede ventiler. Soverom Ikke vurdert. Fasadenivå, < 55 db. Soverom Ikke vurdert. Fasadenivå, < 55 db. Generell beskrivelse av tiltak: Tiltak beskrevet i tabellen under er markert på plantegning for aktuelle rom. Tiltak forutsetter at brukstillatelse for aktuelle rom er gitt og at gjeldende byggeforskrifter er fulgt. Bygningselement med tiltak: Ventil Vindu/dør Beskrivelse av tiltak (ref. plantegning): Spalteventil tettes og erstattes med lyddempede ventiler type Fresh 90 db eller tilsvarende. Dør skiftes til dempeverdi R w +C 2veg angitt på plantegning. Spesielle merknader: Uteplass på sørsiden har tilfredsstillende lydnivå.

48 Husadresse: Langarinden 148 Boligtype: Enebolig m/hybel/sokkelleil. Gnr/Bnr/Snr: 203/108 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 2 av 2 E 16 Arna - Vågsbotn Etasje: 1. etasje E 16 Arna - Vågsbotn Etasje: loft Indikerer ny ventil xx Indikerer vindu/dør som skiftes ut. xx angir dempeverdi, (R w + C 2veg) [db] Indikerer innvendig Indikerer utvendig Indikerer tiltak på tak eller i himling

49 Husadresse: Langarinden 148 Boligtype: Enebolig m/hybel/sokkelleil. Gnr/Bnr/Snr: 203/108 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 1 av 2 Eier: Bernt Kandal Tiltak fasade: Tiltak uteplass: Balansert ventilasjon: Merknad: Utleieenhet Nei Nei Nei Beregnet lydnivå L den i mest utsatte etasje: I-II Beskrivelse av eksisterende konstruksjon: Registrert i Norges eiendommer som enebolig m/hybel/sokkelleil. Registrert to boenheter. Byggeår Mur med innvendig isolasjon. Vinduer 2-lags isolerglass. Spalteventiler. Rom: Beregnede lydnivåer inne (db) før tiltak etter tiltak Kommentarer: Stue Ingen tiltak nødvendig. Soverom Ikke vurdert. Fasadenivå, < 55 db. Generell beskrivelse av tiltak: Ingen tiltak er nødvendige. Spesielle merknader: Uteplass har tilfredsstillende lydnivå.

50 Husadresse: Langarinden 148 Boligtype: Enebolig m/hybel/sokkelleil. Gnr/Bnr/Snr: 203/108 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 2 av 2 Etasje: underetasje E 16 Arna - Vågsbotn

51 Husadresse: Langarinden 150 Boligtype: Enebolig m/hybel/sokkelleil. Gnr/Bnr/Snr: 203/107 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 1 av 3 Eier: Knut Helland/Ingvild Merete Øverli Tiltak fasade: Tiltak uteplass: Balansert ventilasjon: Merknad: Hovedenhet Ja Nei Ja Beregnet lydnivå L den i mest utsatte etasje: I-II Beskrivelse av eksisterende konstruksjon: Registrert i Norges eiendommer som enebolig med hybel/sokkelleilighet. Registrert 2 boenheter. Byggeår Underetasje består av mur/leca + innvendig plate. Hovedetasje består av 15 cm isolert bindingsverk. Isolert knevegg, skråtak og himling. 2-lags vinduer. Spalteventiler. Rom: Beregnede lydnivåer inne (db) før tiltak etter tiltak Kommentarer: Sov Lydnivået avtar p.g.a. tetting av ventiler. Stue Dør og ett vindu mot nordøst byttes. Kjøkken Lydnivået avtar p.g.a. tetting av ventiler. Sov Ikke vurdert. Fasadenivå, < 55 db. Sov Ikke vurdert. Fasadenivå, < 55 db. Sov Lydnivået avtar p.g.a. tetting av ventiler. Sov Lydnivået avtar p.g.a. tetting av ventiler. Loftstue Dør mot nordøst byttes. Generell beskrivelse av tiltak: Alle eksisterende ventiler tettes og det etableres et balansert ventilasjonssystem. Tiltak beskrevet i tabellen under er markert på plantegning for aktuelle rom. Tiltak forutsetter at brukstillatelse for aktuelle rom er gitt og at gjeldende byggeforskrifter er fulgt. Bygningselement med tiltak: Vindu/dør Beskrivelse av tiltak (ref. plantegning): Vindu(er)/dør(er) byttes til dempeverdi R w +C 2veg angitt på plantegning. Spesielle merknader: Uteplass på sørsiden har tilfredsstillende lydnivå.

52 Husadresse: Langarinden 150 Boligtype: Enebolig m/hybel/sokkelleil. Gnr/Bnr/Snr: 203/107 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 2 av 3 Etasje: Underetasje Indikerer ny ventil Arnavegen Tilhører utleieenhet xx Indikerer vindu/dør som skiftes ut. xx angir dempeverdi, (R w + C 2veg) [db] Indikerer innvendig Indikerer utvendig Indikerer tiltak på tak eller i himling Etasje: Første Indikerer ny ventil xx Indikerer vindu/dør som skiftes ut. xx angir dempeverdi, (R w + C 2veg) [db] Indikerer innvendig Indikerer utvendig Indikerer tiltak på tak eller i himling Etasje: Loft Indikerer ny ventil xx Indikerer vindu/dør som skiftes ut. xx angir dempeverdi, (R w + C 2veg) [db] Indikerer innvendig Indikerer utvendig Indikerer tiltak på tak eller i himling

53 Husadresse: Langarinden 150 Boligtype: Enebolig m/hybel/sokkelleil. Gnr/Bnr/Snr: 203/107 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 3 av 3 Tiltak ventilasjon: Balansert ventilasjonsanlegg. For å unngå å åpne vinduene for lufting av boligen tilbys det å etablere et balansert ventilasjonsanlegg. Med balansert ventilasjon skjer både tilførsel av friskluft og avtrekk av brukt luft ved hjelp av elektriske vifter. Viftene er montert i et vifteaggregat som blir plassert på egnet plass i boligen, fortrinnsvis loft eller kjeller. Brukt luft trekkes ut fra fuktige rom som kjøkken, bad, toalett og vaskerom. Den brukte luften varmer opp en varmegjenvinner i aggregatet. Frisk luft utenfra varmes opp i varmegjenvinneren før den føres inn til stue og soverom. I tillegg kan luften bli varmet opp med elektrisk varme. Luftmengden i hvert enkelt rom justeres til rommets størrelse. Luften føres gjenom kanaler mellom aggregatet og alle rom i boligen. Kanalene blir kledd inn med kasser der hvor kanalene er synlig i rommet. Kanaler på loft, i kjellerrom og i boder blir ikke innkasset. Balansert ventilasjon med varmegjenvinner kan gjenvinne prosent av varmen fra avtrekksluften. Luften renses med et filter på veien inn slik at luftkvaliteten blir bedre. Dette filteret må skiftes med jevne mellomrom. Aggregatet blir isolert for vibrasjonsstøy. Bruk av balansert ventilasjon kan gi huseier noen ekstra kostnader for drift av anlegget, filterskift og økt varmetap i boligen. Skisse som viser prinsipp for balansert ventilasjonsanlegg: Loft Stue Bad Soverom Kjøkken

54 Husadresse: Langarinden 150 Boligtype: Enebolig m/hybel/sokkelleil. Gnr/Bnr/Snr: 203/107 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 1 av 3 Eier: Knut Helland/Ingvild Merete Øverli Tiltak fasade: Tiltak uteplass: Balansert ventilasjon: Merknad: Utleieenhet Nei Ja Nei Beregnet lydnivå L den i mest utsatte etasje: I-II Beskrivelse av eksisterende konstruksjon: Registrert i Norges eiendommer som enebolig med hybel/sokkellelighet. Registrert 2 boenheter. Byggeår Underetasje består av mur/leca + innvendig plate. 2-lags vinduer. Spalteventiler. Rom: Beregnede lydnivåer inne (db) før tiltak etter tiltak Kommentarer: Kjøkken Stille side, ikke vurdert. Stue Ingen tiltak nødvendig. Sov Ingen tiltak nødvendig. Generell beskrivelse av tiltak: Ingen oppholdsrom i boenheten har beregnet lydnivå L A,ekv,24h > 30 db, og boenheten er derfor ikke berettiget støyreduserende tiltak. Spesielle merknader: Ingen.

55 Husadresse: Langarinden 150 Boligtype: Enebolig m/hybel/sokkelleil. Gnr/Bnr/Snr: 203/107 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 2 av 3 Arnavegen Etasje: Underetasje

56 Husadresse: Langarinden 150 Boligtype: Enebolig m/hybel/sokkelleil. Gnr/Bnr/Snr: 203/107 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 3 av 3 Beregnet lydnivå på uteplass L den (db) Total høyde Type skjerm Lengde Materialvalg Før Etter tiltak tiltak Mark 2+3,5 m 1,8 m Tre + glass Annet

57 Husadresse: Langarinden 152 Boligtype: Enebolig Gnr/Bnr/Snr: 203/106 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 1 av 3 Eier: Mette Susan Larsen/Rolf Tore Larsen Tiltak fasade: Tiltak uteplass: Balansert ventilasjon: Merknad: Ingen Ja Ja Nei Beregnet lydnivå L den i mest utsatte etasje: II Beskrivelse av eksisterende konstruksjon: Registrert i Norges eiendommer som enebolig. Registrert én boenhet. Byggeår Kjeller og hovedetasje består av Leca Iso-blokk. Loft består av isolert bindingsverk. Knevegg, skråtak og himling er isolert + sponplate. Forenklet undertak. 2-lags vinduer. Naturlig avtrekk. Rom: Beregnede lydnivåer inne (db) før tiltak etter tiltak Kommentarer: Kjellerstue Ikke vurdert. Fasadenivå < 55 db. Sov Ikke vurdert. Fasadenivå < 55 db. Stue Ingen tiltak nødvendig Kjøkken Ingen tiltak nødvendig Loftstue Monteres to ventiler. Vinduer byttes. Sov Ikke vurdert. Fasadenivå < 55 db. Generell beskrivelse av tiltak: Tiltak beskrevet i tabellen under er markert på plantegning for aktuelle rom. Tiltak forutsetter at brukstillatelse for aktuelle rom er gitt og at gjeldende byggeforskrifter er fulgt. Bygningselement med tiltak: Ventil Vindu/dør Beskrivelse av tiltak (ref. plantegning): Nye lyddempede ventiler type Fresh 90 db eller tilsvarende monteres. Vinduer byttes til dempeverdi R w +C 2veg angitt på plantegning. Spesielle merknader: Ingen.

Entreprise E39 Eikåstunnelen. Statens vegvesen, Region vest

Entreprise E39 Eikåstunnelen. Statens vegvesen, Region vest R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Entreprise E39 Eikåstunnelen Vegtrafikkstøy Støytiltak på boenheter Statens vegvesen, Region vest Dato: 14. juni 2012 Oppdrag / Rapportnr. 6 1 3 5 1

Detaljer

E134 Raudå bru - Åmot støytiltak

E134 Raudå bru - Åmot støytiltak RAPPORT E134 Raudå bru - Åmot støytiltak OPPDRAGSGIVER Statens Vegvesen Region Sør EMNE støytiltak boliger DATO / REVISJON: 10. oktober 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 313359-RIA-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Eier: Etasje Leilighet: Tiltak påkr x Bjørg Åse Skinne 1 Ikke tiltak. inne etter

Eier: Etasje Leilighet: Tiltak påkr x Bjørg Åse Skinne 1 Ikke tiltak. inne etter Løpenr: Gnr./Bnr./Fnr.: 640/70 169 Dato: 11.9.2007 Rev: 02 Husadresse: Åsbakken 28 Eier: Etasje Leilighet: påkr x Bjørg Åse Sk 1 Ikke tiltak før etter Rom Etg Stue 1 1 58 31 30 Det settes inn 3 stk lyddempede

Detaljer

Figur 2 Fasade mot nord. Kort beskrivelse av tiltak:

Figur 2 Fasade mot nord. Kort beskrivelse av tiltak: RV2 Bjerkesmoen Dato: 2013-08-16 Vurdering av fasade Knr./Gnr./B : 0425/201/053 Adresse: Solørvegen 979 Fasade påkrevd: Ingen fasade: Skjerming av uteplass Høyeste teoretiske støyverdi Laveste teoretiske

Detaljer

MULTICONSULT. BID: 163 023 768 Løpenr. Gnr/Bnr: 3020/110. Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11. Eier: Etasje Leilighet: Tiltak påkrevet X

MULTICONSULT. BID: 163 023 768 Løpenr. Gnr/Bnr: 3020/110. Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11. Eier: Etasje Leilighet: Tiltak påkrevet X MULTICONSULT 812.014-009, F02 Brunlanesveien Larvik BID: 163 023 768 Løpenr Gnr/Bnr: 3020/110 2 Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11 Eier: Etasje Leilighet: påkrevet X Lisbeth og Runar Hansen

Detaljer

Vurdering av fasadetiltak. Knr./Gnr./BNr.: 0402/73/188 Adresse: Eidemsgate 2, Eidemsgate 4 og Storgata 45 Fasadetiltak påkrevd:

Vurdering av fasadetiltak. Knr./Gnr./BNr.: 0402/73/188 Adresse: Eidemsgate 2, Eidemsgate 4 og Storgata 45 Fasadetiltak påkrevd: Rapport utført av: FV 210 Kongsvinger Vurdering av fasadetiltak Dato: 2015-12-15 VHA Knr./Gnr./BNr.: 0402/73/188 Adresse: Eidemsgate 2, Eidemsgate 4 og Storgata 45 Fasadetiltak påkrevd: Ingen fasadetiltak:

Detaljer

Konsekvenser av å utvide frekvensområdet ved beregninger i StøyBygg III fra 100 3150 Hz til 50 5000 Hz

Konsekvenser av å utvide frekvensområdet ved beregninger i StøyBygg III fra 100 3150 Hz til 50 5000 Hz Konsekvenser av å utvide frekvensområdet ved beregninger i StøyBygg III fra 100 3150 Hz til 50 5000 Hz Tove Holmefjord Høstmøte NAS oktober 2013 Håndbok 47 StøyBygg III Ved beregninger av innendørs lydnivå

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

Isolering mot utendørs støy. Nye konstruksjonsdata for tak

Isolering mot utendørs støy. Nye konstruksjonsdata for tak NAS høstmøte 2012 Isolering mot utendørs støy. Nye konstruksjonsdata for tak Sigurd Hveem SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Bakgrunn Prosjekt for videreutvikling av elektronisk lyddatabase og beregningsmetode

Detaljer

Detaljert innendørs støykartlegging Fredrikstad

Detaljert innendørs støykartlegging Fredrikstad Detaljert innendørs støykartlegging Fredrikstad Støy fra kommunale veier Kunde: Fredrikstad kommune, avdeling miljø og landbruk v/lars Øyvind Nilsen : Det er utredet innendørs støynivå iht. forurensningsforskriften

Detaljer

INNHOLD 1. BEREGNING AV INNENDØRS STØYNIVÅ... 2

INNHOLD 1. BEREGNING AV INNENDØRS STØYNIVÅ... 2 HOBØLVEIEN 80, 1827 HOBØL TILTAKSRAPPORT Dato 2014-03-20 Oppdrag Kunde E18 Knapstad Akershus grense Statens Vegvesen Rambøll Hoffsveien 4 Pb 427 Skøyen NO-0213 OSLO Gnr/Bnr 113/18 Eier Klara Bakka Kristiansen

Detaljer

P R O S P E K T. Tomannsbolig Børøyveien 11. Stokmarknes

P R O S P E K T. Tomannsbolig Børøyveien 11. Stokmarknes P R O S P E K T Tomannsbolig Børøyveien 11 Stokmarknes I Børøyveien 11 fører vi nå opp en tomannsbolig for salg. Hver bolig blir selveier, på egen tomt. Det er god plass til garasje på egen tomt. Enten

Detaljer

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS PRESENTASJON BOLIG KORSGATA Trondheim Fasade mot sør ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Maryann Tvenning. Eksteriørfoto: Ogmund Sørli. Interiørfoto: Eline Hellebust MUR 3/05 11 Tomten er på 380

Detaljer

RAPPORT. Kommunale vegar, støyavbøtande tiltak VOLDA KOMMUNE VEST AKUSTIKK RIAKU01 REV1 OPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Kommunale vegar, støyavbøtande tiltak VOLDA KOMMUNE VEST AKUSTIKK RIAKU01 REV1 OPPDRAGSNUMMER RAPPORT VOLDA KOMMUNE Kommunale vegar, støyavbøtande tiltak OPPDRAGSNUMMER 99985001 RIAKU01 REV1 29.04.2015 VEST AKUSTIKK FRODE EIKELAND OPPDRAGSLEIAR TORMOD KVÅLE UTFØRANDE repo001.docx 2012-03-2914 Samandrag

Detaljer

TEGNINGER OG VEDLEGG STØYTILTAK. Rv. 70 Leikvoll-Aaram Sunndal kommune. Sunndalsøra, anl

TEGNINGER OG VEDLEGG STØYTILTAK. Rv. 70 Leikvoll-Aaram Sunndal kommune. Sunndalsøra, anl TEGNINGER OG VEDLEGG STØYTILTAK Rv. 70 Leikvoll-Aaram Sunndal kommune Region midt Sunndalsøra, anl Sak nr. 15/214606 8 000 Riksveg 70, Leikvoll - Aaram 98/31 6 350 650 5 320 750 1 525 7 650 1600 Ny platting

Detaljer

Flexit boligventilasjon

Flexit boligventilasjon Flexit boligventilasjon Nå får du opp til 20 000 kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! A FOR ET SUNT INNEMILJØ Hvorfor ventilere? Du er sikkert nøye med hva barna spiser,

Detaljer

Framtidens aktivhus Gnr/bnr 95/76/0 Stjørdal

Framtidens aktivhus Gnr/bnr 95/76/0 Stjørdal Hjelsengtrøa C+88 A B C D E 500 660 Frisiktsone C+88 Vindfang 700 Bad, WC Pipe A A 700 C+88 Garasje Sov Sov Sov Prosjekt: Frisiktsone N.0 Plan. etasje A B C D E A B C D E 500 6500 WC Kjøkken 700 Arbeidsrom/gjest

Detaljer

8-34 Ventilasjon 1 Generelle krav

8-34 Ventilasjon 1 Generelle krav 8-34 Ventilasjon 1 Generelle krav En bygning må tilføres tilstrekkelig, ren uteluft for å tynne ut de forurensningene som tilføres inneluften. Ventilasjonsanlegg må dimensjoneres og utføres slik at god

Detaljer

SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS

SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS Hvorfor skal et hus ha ventilasjon Prosessen der luft byttes ut Mindre fukt CO2 Lukt Illustrasjon: Flexit 2 23.11.2017

Detaljer

Eksempler på fasadetiltak støy og lokale skjermer Reg.plan E39 Hove-Stangeland 4 felt

Eksempler på fasadetiltak støy og lokale skjermer Reg.plan E39 Hove-Stangeland 4 felt Utvalg for byutvikling 200110 sak 1/10 vedlegg 4Biii Vedlegg til støyberegninger Statens vegvesen Region vest Eksempler på fasadetiltak støy og lokale skjermer Regplan E39 Hove-Stangeland 4 felt 06-2006

Detaljer

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon.

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Balansert ventilasjon i boliger Ventilasjon er viktig og nødvendig for å sikre godt inneklima i boliger.

Detaljer

VENTILASJON VENTILASJON

VENTILASJON VENTILASJON 32 VENTILASJON VENTILASJON Stikkordregister Blås opp en plastpose og legg den i fryseren. Etter en kort stund er posen full av dugg og vanndråper. Vannet kommer ikke ut fordi det ikke finnes ventilasjon.

Detaljer

8-34 Ventilasjon. 1. Generelle krav. 2. Ventilasjon i boliger

8-34 Ventilasjon. 1. Generelle krav. 2. Ventilasjon i boliger 8-34 Ventilasjon 1. Generelle krav En bygning må tilføres tilstrekkelig mengde ren uteluft for å tynne ut de forurens-ningene som finnes i inneluften. Ventilasjonsanlegg må dimensjoneres og utføres slik

Detaljer

Energitiltak: mulig skadeårsak. Sverre Holøs, Sintef Byggforsk

Energitiltak: mulig skadeårsak. Sverre Holøs, Sintef Byggforsk Energitiltak: mulig skadeårsak Nasjonalt fuktseminar 2011 Sverre Holøs, Sintef Byggforsk 1 Ja, vi må redusere energibruken 2 Forget the polar bears, can Al Gore save Santa? James Cook Energitiltak: en

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Fra nord BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Trondheim PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Sivilarkitekt MNAL Maryann Tvenning Foto: Kjell Erik Fjello og Maryann Tvenning Adresse: Sunnlandsveien 54, Trondheim Byggherre:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. HELIKOPTERSTØY St.Olavs hospital. Helsebygg Midt-Norge. Vurdering av innendørs støy fra helikopter ved naboer.

Innholdsfortegnelse. HELIKOPTERSTØY St.Olavs hospital. Helsebygg Midt-Norge. Vurdering av innendørs støy fra helikopter ved naboer. Helsebygg Midt-Norge HELIKOPTERSTØY StOlavs hospital Vurdering av innendørs støy fra helikopter ved naboer COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

Norsk Innemiljøorganisasjon. Fagmøte 08.02.2012. Får vi nok frisk luft i boligene våre?

Norsk Innemiljøorganisasjon. Fagmøte 08.02.2012. Får vi nok frisk luft i boligene våre? Norsk Innemiljøorganisasjon Fagmøte 08.02.2012 Får vi nok frisk luft i boligene våre? v/ Siv.ing. Kjell Ivar Moe Multiconsult AS Tema Hva er ideelle luftmengder i boliger? Utfordringer for bruker Sentralt

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

BOLIG I MERGELBAKKEN. Sandnes

BOLIG I MERGELBAKKEN. Sandnes Fasade mot syd BOLIG I MERGELBAKKEN Sandnes Tekst: Sivilarkitekt MNAL Odd M. Vatne Foto: Inger Mette Meling Kostveit Fra den store tomten til det verneverdige Jugendhuset fra 1920 var det skilt ut to boligtomter.

Detaljer

A00-827 827.13 21.01.14 RYGJAVEIEN 2 SØR-VEST SØR-ØST ZTIL EIENDOM AS 4017 STAVANGER BRUVIKVEIEN 33 E.EFTESTØL EHE

A00-827 827.13 21.01.14 RYGJAVEIEN 2 SØR-VEST SØR-ØST ZTIL EIENDOM AS 4017 STAVANGER BRUVIKVEIEN 33 E.EFTESTØL EHE STAVANGER KOMMUNE - GNR. 7 BNR. 2683 PERSPEKTIV A00-827 827.3 2.0.4 407 STAVANGER SØR-VEST 2.02.4 NABOVARSEL SØR-ØST 500 5500 24x6M Garasje 30.5 m² 2000 500 2000 Sportsbod 5.0 m² Bod 0. m² Bad 9.4 m² 3000

Detaljer

Statens vegvesens arbeid med grenseverdiforskriften Har fasadetiltakene gitt ønsket effekt?

Statens vegvesens arbeid med grenseverdiforskriften Har fasadetiltakene gitt ønsket effekt? Statens vegvesens arbeid med grenseverdiforskriften Har fasadetiltakene gitt ønsket effekt? Transport i by-konferansen, Oslo Plaza 20.09.05 Wenche Kirkeby / Ingunn Milford Vegdirektoratet Innhold Forskriften

Detaljer

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE John C. Mæland 24. februar 2014 BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE Tømrerleveranse og oppføring av bolig leveres for kr 2 390 000,- inkl mva. Dette er inkl. parkett

Detaljer

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård Norsk Bygningsvern AS Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf. 47807744 www.norskbygningsvern.no post@norskbygningsvern.no Fluberg prestegård Beskrivelse med forslag til tiltak Oppdrag Norsk Bygningsvern

Detaljer

FOLKEMØTE ØRLANDET KAMPFLYBASE RAMBØLL NORGE AS ÅSMUND FLAGSTAD SEKSJONSLEDER, SIV. ING AKUSTIKK TRONDHEIM

FOLKEMØTE ØRLANDET KAMPFLYBASE RAMBØLL NORGE AS ÅSMUND FLAGSTAD SEKSJONSLEDER, SIV. ING AKUSTIKK TRONDHEIM FOLKEMØTE 7.3.2017 ØRLANDET KAMPFLYBASE RAMBØLL NORGE AS ÅSMUND FLAGSTAD SEKSJONSLEDER, SIV. ING AKUSTIKK TRONDHEIM FAGLIG RÅDGIVNING INNEN STØY - Samarbeid mellom Støygruppa Ørland og Rambøll - Ønsker

Detaljer

SOLHEIMSLIEN BORETTSLAG. Informasjonsmøte om rehabilitering

SOLHEIMSLIEN BORETTSLAG. Informasjonsmøte om rehabilitering SOLHEIMSLIEN BORETTSLAG Informasjonsmøte om rehabilitering 16.11.2016 Planlagte tiltak Nye utvendige rømningstrapper Nye fasader Nye innglassede er Etterisolering av blokkene til lavenergistandard klasse

Detaljer

SNITT. 35 g. Sh=167,4 Bjelkelag konstruksjon= 223. Mål:1:50 149/203. Dato: 06-06-09 Dato: 04-05-09

SNITT. 35 g. Sh=167,4 Bjelkelag konstruksjon= 223. Mål:1:50 149/203. Dato: 06-06-09 Dato: 04-05-09 Takstoler. Takstoler leveres av Ugland Industrier AS Foretaket har sentral godkjenning Takstoler monteres ihht monteringsanvisning. Vi gjør spesiellt oppmerksom på monteringsanvisningens krav om forankring

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

Boligventilasjon. Nå får du opp til kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon!

Boligventilasjon. Nå får du opp til kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! Boligventilasjon Nå får du opp til 20 000 kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! Hvorfor ventilere? Du er sikkert nøye med hva barna spiser, men hva med luften de puster inn?

Detaljer

SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS

SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS Ventilasjon er ingen ny oppfinnelse Hus har sin egen lukt Forventninger til luftkvalitet St. George s Hall 1854.

Detaljer

Isolering mot utendørs støy. Nye konstruksjonsdata for ytterveggskonstruksjoner

Isolering mot utendørs støy. Nye konstruksjonsdata for ytterveggskonstruksjoner NAS høstmøte 2011 Isolering mot utendørs støy. Nye konstruksjonsdata for ytterveggskonstruksjoner Sigurd Hveem SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Bakgrunn Prosjekt for videreutvikling av elektronisk lyddatabase

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

V Ø. Plantegning hus, 1. etasje NÅ-situasjon. WC 1,0 m 2. Trapperom 7,8 m 2 Entré. 1,6 m 2. Terrasse 27,5 m 2. Kjøkken 12,7 m 2.

V Ø. Plantegning hus, 1. etasje NÅ-situasjon. WC 1,0 m 2. Trapperom 7,8 m 2 Entré. 1,6 m 2. Terrasse 27,5 m 2. Kjøkken 12,7 m 2. 180 WC 1,0 m 2 Trapperom 7,8 m 2 Entré 1,6 m 2 683 Terrasse 27,5 m 2 Stue 24,0 m 2 Kjøkken 12,7 m 2 A A 111 242 807 Plantegning hus, 1. etasje NÅ-situasjon N V Ø S Møneretning Takutstikk Bjelker/åpne vegger

Detaljer

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric 01.10.2015.indd 1 14.12.2015 15:38:58 01.10.2015.indd 2 14.12.2015 15:39:05 HISTORISK UTVIKLING FOR FERNIES

Detaljer

NOTAT STØY VESTRE STRANDVEI 45-47

NOTAT STØY VESTRE STRANDVEI 45-47 Oppdragsgiver: Vestre Strandvei 45-47 AS Oppdrag: 529685 Vestre Strandvei 45-47 Del: Dato: 2012-05-04 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Janani Mylvaganam STØY VESTRE STRANDVEI 45-47 INNHOLD

Detaljer

VEDLEGG 4: AKUSTIKK. Omsorgsboliger - Tanabru. Beskrivelse av hvordan lydtekniske forhold som må tas hensyn til i bygningskomplekset.

VEDLEGG 4: AKUSTIKK. Omsorgsboliger - Tanabru. Beskrivelse av hvordan lydtekniske forhold som må tas hensyn til i bygningskomplekset. Konkurransegrunnlag totalentreprise Omsorgsboliger Tanabru VEDLEGG 4: AKUSTIKK Omsorgsboliger - Tanabru Beskrivelse av hvordan lydtekniske forhold som må tas hensyn til i bygningskomplekset. 0 Tilbudsgrunnlag

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

- Endret bygningsfysikk hva er mulig? 1 www.sintefbok.no 2 NBEF-kurs, 1-2. november 2011 Oppgradering av bygninger-utfordringer og muligheter Etterisolering - Endret bygningsfysikk hva er mulig? Stig Geving, prof. NTNU Institutt for bygg,

Detaljer

BYGGEFIRMA Tiltakshaver Sissel og Thorgeir Bjørkevoll Thomassen

BYGGEFIRMA Tiltakshaver Sissel og Thorgeir Bjørkevoll Thomassen Tegningsliste Arknummer A101 Fasader 1 og 2 A103 Planer A104 Underetasje og snitt A120 Masseberegning A102 Fasader 3 og 4 A105 Terrenglinjer i fasade mot Ø og V Fasade mot nord Fasade mot øst 3 08.12.11

Detaljer

Leveransebeskrivelse for Fjellveien 9, Sandnes.

Leveransebeskrivelse for Fjellveien 9, Sandnes. Leveransebeskrivelse for Fjellveien 9, Sandnes. Dato: Leveransebeskrivelse Pollestadhagen 1-4 Tiltakshaver: Fjellveien 9 AS Bostedsadresse: Telefon arbeid: E-post: Telefon privat: Byggeadresse: Gnr.: 38

Detaljer

:1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg. :10 Innledning

:1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg. :10 Innledning :1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg :10 Innledning Kravene til luftkvalitet og ventilasjonsanlegg har til hensikt å skape et godt inneklima og bidra til god energiøkonomi. :11 Definisjoner Avtrekksluft

Detaljer

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no Villa Aagaard Hamar KIMA arkitektur as Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no 4 KIMA arkitektur as ble etablert i 2008 av Martin Dietrichson, Inge Hareide og Kristoffer Moe Bøksle. Etter flere

Detaljer

ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP. Tekst: Magne Meland. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner

ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP. Tekst: Magne Meland. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP Tekst: Magne Meland Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Adresse: Birkeveien 42 Nesodden Byggherre: Unni Bergman / John

Detaljer

TILBOD SULETINDHYTTA. Suletind 72A Levert av Lokreim Bygg og Betong AS

TILBOD SULETINDHYTTA. Suletind 72A Levert av Lokreim Bygg og Betong AS TILBOD SULETINDHYTTA Suletind 72A Levert av Lokreim Bygg og Betong AS Pris inkl tomt: 2 970 000,- inkl mva Tilbodet gjeld for oppføring av Suletind 72A på tomt J-1-1 eller J-1-2 (Pris for tomtane er: J-1-1

Detaljer

Fv 456 Vågsbygdveien Auglandsbukta Flødemelka

Fv 456 Vågsbygdveien Auglandsbukta Flødemelka Fv 456 Vågsbygdveien Auglandsbukta Flødemelka VEGTRAFIKKSTØY Fasadeisolering og lokale Utarbeidet for: Statens vegvesen Region Sør 3164 Januar 2013 Innhold Auglandsveien 1a... 3 Vågsbygdveien 53... 8 Vågsbygdveien

Detaljer

MESTERHUS PRESENTERER. Signatur hus - EN HUSKOLLEKSJON MED 9 NYE MODERNE BOLIGER

MESTERHUS PRESENTERER. Signatur hus - EN HUSKOLLEKSJON MED 9 NYE MODERNE BOLIGER MESTERHUS PRESENTERER Signatur hus - EN HUSKOLLEKSJON MED 9 NYE MODERNE BOLIGER Innhold Signatur 300 Signatur 301 Signatur 302 s.5 s.7 s.9 Signatur 303 Signatur 304 Signatur 305 s.11 s.13 s.15 Signatur

Detaljer

111/170 Lilandsvegen 14 C

111/170 Lilandsvegen 14 C Kilde Akustikk AS Rapport 5345-1 111/170 Lilandsvegen 14 C Støyvurdering for ByggProsjekt AS mai 10 Rapport 5345-1 7 sider Voss Versjon Vår ref VEDLEGG J-5 Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2010-05-18 1

Detaljer

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter Prospekt del III Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter Rekkehus 1-3 rekkehusenheter Rekkehus 2-3 rekkehusenheter > Første byggetrinn av Hjellemarka II består av feltet B5 som

Detaljer

Leveranse - tomannsbolig Andersgarden - Langevåg

Leveranse - tomannsbolig Andersgarden - Langevåg Leveranse - tomannsbolig Andersgarden - Langevåg Velger du oss, får du en leverandør som bruker kun lokale leverandører og entreprenører. Alt fra grunnen til pipa er levert eller utført av lokale firma

Detaljer

GRUNDSET I ELVERUM. Praktiske og moderne selveierleiligheter på Vestad i Elverum. Trygt og barnevennlig område med kort vei til det meste.

GRUNDSET I ELVERUM. Praktiske og moderne selveierleiligheter på Vestad i Elverum. Trygt og barnevennlig område med kort vei til det meste. Bygd for å vare GRUNDSET I ELVERUM Praktiske og moderne selveierleiligheter på Vestad i Elverum. Trygt og barnevennlig område med kort vei til det meste. GRUNDSET BOLIGFELT I LANDLIGE OMGIVELSER I Grundset

Detaljer

SALG AV KOMMUNAL BOLIGER. Haugaveien 20 A og Haugaveien 20 B. Vedlegg: Bilder Orientering om eiendommen Tegninger Tilbudsprosedyre/ tilbudsskriv

SALG AV KOMMUNAL BOLIGER. Haugaveien 20 A og Haugaveien 20 B. Vedlegg: Bilder Orientering om eiendommen Tegninger Tilbudsprosedyre/ tilbudsskriv SALG AV KOMMUNAL BOLIGER Haugaveien 20 A og Haugaveien 20 B Vedlegg: Bilder Orientering om eiendommen Tegninger Tilbudsprosedyre/ tilbudsskriv Haugaveien 20A Sokkel stue Bad/Sokkel Stue 2. etg Stue 2.etg

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Lover og forskrifter. Hvilke lover har vi hatt

Lover og forskrifter. Hvilke lover har vi hatt Hvilke lover har vi hatt Lover og forskrifter Nordens eldste bylov fra ca 1100 (kun Trondheim) Bygningslov for Oslo fra 1827 Bygningslov for Bergen fra 1830 Bygningslov for Trondheim fra 1845 Lover og

Detaljer

Vedlegg 2. Støyberegningsdetaljer Joa og Kristensberget. Tegnforklaring og merknader: 2 m. Beregningsområde: 21.september kl.

Vedlegg 2. Støyberegningsdetaljer Joa og Kristensberget. Tegnforklaring og merknader: 2 m. Beregningsområde: 21.september kl. Vedlegg 2 Støyberegningsdetaljer Joa og Kristensberget Tegnforklaring og merknader: L A,ekv over 65 dba L A,ekv = 55-65 dba L A,ekv = 50-55 dba L A,ekv under 50 dba Skjerm: Skjermhøyde: 2 m Beregningsområde:

Detaljer

Flexit romventilator. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning i enkeltrom. Ren og frisk luft for et sunt innemiljø

Flexit romventilator. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning i enkeltrom. Ren og frisk luft for et sunt innemiljø Flexit romventilator Balansert ventilasjon med varmegjenvinning i enkeltrom Ren og frisk luft for et sunt innemiljø DET FINNES BEDRE KILDER TIL FRISK LUFT FÅ ØKT KOMFORT De gammeldagse klaffventilene gir

Detaljer

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen?

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen? TENK SMART NÅR DU REHABILITERER Hvordan heve komforten og senke strømregningen? REDUSER VARMETAPET Etterisolering gir lavere energiutgifter, bedre komfort og øker verdien på boligen din. ISOLERING Loft

Detaljer

I 1991 ble det bygget 2. etasje og lavt loft. Her er det 148 mm stenderverk og H-vinduer.

I 1991 ble det bygget 2. etasje og lavt loft. Her er det 148 mm stenderverk og H-vinduer. BOK 1 Utskifting vinduer administrasjonsbygg på Matre Havbrukstasjon GENERELT Administrasjonsbygget var bygget med underetasje og 1. etasje i 1976. Det var bygget med isolert 98 mm bindingsverk i yttervegger,

Detaljer

LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning. Innovativt system for nybygg og rehabilitering. e² + e go

LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning. Innovativt system for nybygg og rehabilitering. e² + e go LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning Innovativt system for nybygg og rehabilitering e² + e go Boligventilasjon med og e go i desentralt system varmegjenvinning 2 3 Prinsipp og System Ventilasjon

Detaljer

Musskjerneset campingplass

Musskjerneset campingplass Kilde Akustikk AS Rapport 5884-1 Musskjerneset campingplass Støyvurdering Utsnitt av reguleringsplan. for Ing. Egil Ulvund AS juni 11 Rapport 5884-1 9 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen

Detaljer

Leveransebeskrivelse Nøkkelferdig tomannsbolig Andersgarden - Langevåg

Leveransebeskrivelse Nøkkelferdig tomannsbolig Andersgarden - Langevåg Leveransebeskrivelse Nøkkelferdig tomannsbolig Andersgarden - Langevåg Velger du oss, får du en leverandør som bruker kun lokale leverandører og entreprenører. Alt fra grunnen til pipa er levert eller

Detaljer

Støyutredning i forbindelse med boligbygg ved ArtGym Harstad

Støyutredning i forbindelse med boligbygg ved ArtGym Harstad Hålogaland Plankontor AS Støyutredning i forbindelse med boligbygg ved ArtGym Harstad 2015-05-26 Oppdragsnr.: 5153020 Innhold 1 Innledning 5 2 Retningslinjer og grenseverdier 6 2.1 Utendørs 6 2.2 Innendørs

Detaljer

Midgard delfelt - 7 Hustype B

Midgard delfelt - 7 Hustype B Midgard delfelt - 7 Hustype B 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta

Detaljer

LARSENS BYGGSERVICE AS SALGSPROSPEKT. Veslefrikks Vei 3

LARSENS BYGGSERVICE AS SALGSPROSPEKT. Veslefrikks Vei 3 SALGSPROSPEKT Veslefrikks Vei 3 3 stk. leiligheter Toppleiligheter (2 stk.): Pris kr 3 250 000.- Sokkelleilighet (1 stk): Pris kr 3 500 000.- Toppleiligheter: BRA 134 m2 (Inklusiv innredet ikke målbart

Detaljer

Midgard delfelt 11 hustype A

Midgard delfelt 11 hustype A Midgard delfelt 11 hustype A 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta Bygg

Detaljer

Framtidens aktivhus Gnr/bnr 95/76/0 Stjørdal

Framtidens aktivhus Gnr/bnr 95/76/0 Stjørdal Vedlegg D- N Framtidens Aktivhus AS Arkitekt/ansvarlig søker: T: 7560 E:firma@bkark.no 0.0 Situasjonsplan :500 Vedlegg E- 7.0 Fasade sørøst Vedlegg E- 7.0 Fasade nordøst Vedlegg E- 5.0 Fasade nordvest

Detaljer

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV...

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... Innhold INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... 5 UTENDØRS STØYFORHOLD MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJER... 5 ANBEFALTE KRAV FOR OPPFØRING AV BOLIG I STØYSONER... 5 INNENDØRS STØYNIVÅ - BYGGEFORSKRIFTENE...

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

NOTAT RIAKU08 (REV01)

NOTAT RIAKU08 (REV01) -14 OPPDRAG Håvardstun OPPDRAGSNUMMER 95707003 OPPDRAGSLEDER Edvard Falch OPPRETTET AV Espen Thomassen DATO Revisjon 02 08.11.2013 KVALITETSSIKRING Edvard Falch Revisjon 01: Flytting av privat uteareal

Detaljer

Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr

Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr 07.08.15 BYGG A ombygging og nybygg A001 sløyd Kunst og håndverk 42,6 M2 Overflate gulv: eksisterende gulvbelegg skal beholdes Vegger: eksisterende vegger

Detaljer

Støynivå utenfor soverom, natt kl

Støynivå utenfor soverom, natt kl skal unngås, mens den gule sonen er en vurderingssone hvor ny bebyggelse kan oppføres dersom det kan dokumenteres at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Grenseverdier for gul og rød sone

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

ENEBOLIG MED UTLEIEDEL

ENEBOLIG MED UTLEIEDEL PRESENTASJON ENEBOLIG MED UTLEIEDEL Vækerøveien, Oslo ARKITEKT: KVAM OG SKJØNSBERG AS Tekst: Randi Kvam Foto: Arkitekten På en stor boligeiendom på Vækerøveiens vestside ligger et karakteristisk hus fra

Detaljer

Oslo Gnr. / Bnr.: Nybygget år: 2010 Befaringsdato / Takstdato / Revidert: 04.06.2010 06.06.2010

Oslo Gnr. / Bnr.: Nybygget år: 2010 Befaringsdato / Takstdato / Revidert: 04.06.2010 06.06.2010 ... Taksering av Bolig og Næringsbygg Skadetakst og Skjønn Byggeplasskontroll Kvalitetssikring Befaringsprotokoll fra overtakelse ------------, Oslo Generelle opplysninger: Oppdragsgiver: Eiendommens adresse:

Detaljer

AREALMÅLING VED TAKSERING ING VIDAR AARNES TAKSTINGENIØR

AREALMÅLING VED TAKSERING ING VIDAR AARNES TAKSTINGENIØR AREALMÅLING VED TAKSERING AV ING VIDAR AARNES TAKSTINGENIØR HISTORIKK NORSKE STANDARDER NS 848 utgave 1954 NS 3940 utgave1979 NS 3940 utgave 1986 - Versjon 2 NS 3940:2007 - Versjon 3» Veileder til NS 3940:2007

Detaljer

Figur 1 Kartutsnitt situasjonsplan Eliløkken. Planen viser bl.a boligbygg og grøntareal

Figur 1 Kartutsnitt situasjonsplan Eliløkken. Planen viser bl.a boligbygg og grøntareal Figur 1 Kartutsnitt situasjonsplan Eliløkken. Planen viser bl.a boligbygg og grøntareal Side 2 av 11 Regelverk Gjeldende støyregelverk er retningslinje, T-1442/2012, heretter kalt T-1442. Med denne retningslinjen

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

A A. Fundament søyler legges i grunn Fundament søyler legges i grunn Fundament søyler legges i grunn. Mur OK +16.35. Mur OK +16.35.

A A. Fundament søyler legges i grunn Fundament søyler legges i grunn Fundament søyler legges i grunn. Mur OK +16.35. Mur OK +16.35. 76 7780 5855 5770 5855 855 00 600 59 00 778 585 00 870 00 00 75 75 00 95 75 00 00 Ø=75 mm Ø=75 mm r legges i grunn r legges i grunn r legges i grunn eslag på vegg før kledning påføres Sluk Døråpning.etg

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk

Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk Årstad VGS Opprinnelig 2 skoler (Bergen Yrkesskole og Krohnsminde VGS) i 3 separate skolebygg, slått sammen til en skole Skal bygges sammen til en

Detaljer

Bergen Bolig og Byfornyelse. Støyvurdering Haukås 199/150

Bergen Bolig og Byfornyelse. Støyvurdering Haukås 199/150 Bergen Bolig og Byfornyelse Støyvurdering Haukås 199/150 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 95851001 Kunde: Bergen Bolig og Byfornyelse Støyvurdering Haukås 199/150 Sammendrag: Prosjekt Haukås 199/150

Detaljer

P R O S P E K T. Rimelige leiligheter på Stokmarknes. Skarveien, Tømmervika

P R O S P E K T. Rimelige leiligheter på Stokmarknes. Skarveien, Tømmervika P R O S P E K T Rimelige leiligheter på Stokmarknes Skarveien, Tømmervika I Skarveien, like nedenfor «Sol-blokka», fører vi nå opp 2 stk firemannsboliger for salg. Her kan vi tilby lyse og moderne selveier-leiligheter

Detaljer

Utskifting vinduer administrasjonsbygg på Matre Havbrukstasjon

Utskifting vinduer administrasjonsbygg på Matre Havbrukstasjon BOK 1 Utskifting vinduer administrasjonsbygg på Matre Havbrukstasjon GENERELT Administrasjonsbygget var bygget med underetasje og 1. etasje i 1976. Det var bygget med isolert 98 mm bindingsverk i yttervegger,

Detaljer

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-20 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-20 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-2 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Sviland, Skårlandveien

Detaljer

NOTAT Nr. AKU 01. Oslo,

NOTAT Nr. AKU 01. Oslo, Ryensvingen 1, 0680 OSLO Tlf: 91 91 61 11 Email: firmapost@unionconsult.no Web: www.unionconsult.no NOTAT Nr. AKU 01 Frogn kommune Oslo, 21.09.2015 Vedr. Akustikk Kopås Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

Flexit romventilator. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning til enkeltrom. Ren og frisk luft for et sunt innemiljø

Flexit romventilator. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning til enkeltrom. Ren og frisk luft for et sunt innemiljø Flexit romventilator Balansert ventilasjon med varmegjenvinning til enkeltrom Ren og frisk luft for et sunt innemiljø DET FINNES BEDRE KILDER TIL FRISK LUFT FÅ ØKT KOMFORT De gammeldagse klaffventilene

Detaljer

Plan 2. etasje. Plan 1. etasje

Plan 2. etasje. Plan 1. etasje 1 Entre 2 Bod 3 WC/vask 4 Bad 5 Lekerom/kontor/gjesterom 6 Soverom 7 Soverom 8 Soverom 9 Kjøkken 10 Dagligstue 11 Spiseplass 12 Stue 13 Terrasse 14 Terrasse Plan 2. etasje Plan 1. etasje Enebolig Hvasser

Detaljer

Jåsund enebolig. Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger

Jåsund enebolig. Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger Bildet er en illustrasjon og avviker noe i forhold til virkelig terreng/omgivelser. Stiplet linje indikerer fremtidig planlagt bebyggelse. Fredelig. Sentralt.

Detaljer