Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen"

Transkript

1 Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen Morten Often og Henrik Schiellerup, Norges geologiske undersøkelse. I perioden juli ble et område på Stjernøy og et på Øksfjordhalvøya befart og prøvetatt av Henrik Schiellerup og Morten Often. Utgangspunktet for befaring og prøvetaking var prøver samlet i Finnmarksprogrammet i forbindelse med feltsjekk av registrerte forekomster i Bergarkivet. Det ble tatt til sammen 19 bergartsprøver. Prøvebeskrivelser og analyser finnes i Appendix 1. Prøvene er analysert på hoved- og sporelementer ved NGU-lab samt Au, Pt og Pd ved ACME labs i Vancouver, Canada. Figur 1: Stjernøy og Øksfjordhalvøya, med lokaliteter (grønne sirkler) og geologi. Brunt: gabbro. Lilla: ultramafisk bergart. Utkast rapport til Nordic Mining ASA

2 Kvalfjord, Stjernøya Ved Kvalfjord er det registrert Fe-Ti mineraliseringer, med upresis lokalisering. Ingen forekomster ble funnet. En gabbro med svak jernoksydmineralisering ble prøvetatt av Peter Ihlen sist på 80-tallet og den inneholdt ca 1 ppm Pt. Mjåneshalvøya sør for Store Kvalfjord ble befart og prøvetatt. Lokaliteten der den platinaførende prøven var tatt ble forsøkt funnet, og basert på beskrivelsen fra Peter Ihlen som prøvetok den gang, er vi sikre på at vi var der (Lok 10). Imidlertid ble det ikke funnet noen mineralisering. Det ble tatt flere prøver i nærheten, av tilsvarende gabbro, og Fe-Ti innholdet varierer, men ingen av prøvene inneholder Pt eller Pd. Det ble tatt 9 bergartsprøver. Analysene Figur 2: Lokaliteter på Mjåneshalvøya, Kvalfjord. Utkast rapport til Nordic Mining ASA

3 Figur 3: Geologi Kvalfjord. Brunt: gabbro. Gult: felsisk gneis, metasedimenter. Utkast rapport til Nordic Mining ASA

4 Lokkarfjordneset (Svovelberget) På neset mellom Indre og Ytre Lokkarfjord, nesten i sjøkanten mot Stjernsundet, ligger Svovelberget. Det er en lett synlig, rusten berghammer nederst i en ca 500 meter høy og stupbratt skråning. Forekomsten ble prøvetatt av Peter Ihlen og Morten Often under en befaring i 1987 og viste anomale PGE-verdier. Lokaliteten ble befart Formål var å se på potensialet for en Ni-Cu-PGE mineralisering. Henrik Schellerup og Morten Often ble satt av fra helikopter på platået, ved lokalitet 23 og hentet ved lok 41. Det anbefales ikke å gjenta traversen til fots langs Stjernsundet, fra lok 37 til 40. Vertsbergarten for mineraliseringen er en hornblenditt som dekker den NØ-lige del av Lokkarfjordneset. Det ble ikke observert sulfider utover enkelte små korn, andre steder enn i selve Svovelberget. Hornblenditten varierer sterkt i kornstørrelse og karakter. Hornblenditt av type som forekommer i Svovelberget ble ikke observert andre steder. Det ble tatt 10 bergartsprøver (Appendix 1) Det er bare prøvene fra Svovelberget (lok41, prøve og 42, prøve 60118) som viser forhøyede innhold av Ni-Cu-PGE. De inneholder disseminerte sulfider. Gehaltene er imidlertid ikke i nærheten av å være økonomiske. Prøve (lok 43) er en løsblokk funnet rett nedenfor Svovelberget og antas å komme fra fjellsiden ovenfor. Prøven består av semimassive sulfider og inneholder Ni-Cu-PGE på økonomisk interessant nivå: 0,8 % Ni 0,72 % Cu 0,05 % Co 0,8 ppm PGE Det ble ikke gjort forsøk på å prøveta høyere opp i skrenten pga at det er for bratt. Utkast rapport til Nordic Mining ASA

5 Figur 4: Lokkarfjordneset, lokaliteter. Figur 5: Lokkarfjordneset, geologi. Lilla: hornblenditt. Brunt: metagabbro. Utkast rapport til Nordic Mining ASA

6 Figur 6: Samme kart, flyfoto. Figur 7: Svovelberget med lokaliteter. Utkast rapport til Nordic Mining ASA

7 Figur 8: Svovelberget, geologi. Figur 9: Svovelberget, flyfoto. Utkast rapport til Nordic Mining ASA

8 Foreløpig konklusjon og anbefaling Svovelberget har potensial for en økonomisk Ni-Cu-PGE forekomst. Den vel 500m høye skrenten (se 3D-bilde) gjør imidlertid videre undersøkelser vanskelige. Ytterligere prøvetaking av fast fjell må eventuelt gjøres av fjellklatrere. Fra platået, moh, er det nokså enkelt å gjøre kjerneboring, men det er for dyrt som første fase prøvetaking. Det bør vurderes geofysiske undersøkelser som muligens kan gjøres pr helikopter. Muligheten for å fly 10 profiler langs skrenten med for eksempel 50 m høydeforskjell kan diskuteres. Vi foreslår et møte for å diskutere videre undersøkelsesstrategi. Figur 10: Lokkarfjordneset og Svovelberget, sett fra Stjernsundet (digital terrengmodell fra Norgei3D). Gir et godt inntrykk av utfordringen i forhold til å detaljundersøke området mellom platået og sjøkanten. Utkast rapport til Nordic Mining ASA

9 Appendix 1 Prøver, prøvebeskrivelser og analyser, i vedlagte tabell. Utkast rapport til Nordic Mining ASA

10 SPESIFISERING AV UTM-koordinater NGU Prøve- PRØVEBESKRIVELSE: OPPDRAG ELEMENT Au** Pt** Pd** Sample prøvenr. ID EUREF89 (WGS 84) Lokalitet Lok nr SAMPLES ppb ppb ppb gm Analyse Sone+N/S Øst (m) Nord (m) Bergartstype, sediment, jord, vann mm N lok2. Carbonatite vein ACME+XRF Mjånes, Kvalfjord N lok3. Layered gabbro w. diss. sulphides ACME+XRF Kvalfjord N lok4. mafic gabbro layer w. minor sulphides ACME+XRF Kvalfjord N lok6. Rust colored mafic gabbro ACME+XRF Kvalfjord N lok9. Oxidic/fine gr. (?) rock ass w. carb. ACME+XRF Kvalfjord N lok10. Layered gabbro ACME+XRF Peters Pt, lok, Kvalfjord N lok11. Fine gr. oxide rich (?) layer in gabbro ACME+XRF Kvalfjord N lok12. Melagabbro in massive exposure ACME+XRF Kvalfjord N lok18. Gabbro w. diss. sulphides ACME+XRF Kvalfjord N lok31. Hornblendegabbro w. minor sulphides ACME+XRF Lokkarfjord N lok33. Hornblendegabbro ACME+XRF Lokkarfjord N lok35. Hornblendegabbro w. minor sulphides ACME+XRF Lokkarfjord N lok36. Hornblendegabbro w. minor sulphides ACME+XRF Lokkarfjord N lok37. Hornblendite w. min. sulph and plag ACME+XRF Lokkarfjord N lok39. Rust colored honblendite w. sulphides ACME+XRF Lokkarfjord N lok40. Rusty loose block of gabbroic hornbl. ACME+XRF Lokkarfjord N lok41. Sulphide rich hbl from Svovelberget ACME+XRF Svovelberget N lok42. Sulphide rich hbl from Svovelberget ACME+XRF Svovelberget N lok43. Boulder of massive sulphide ACME+XRF Svov el berget

11 Prøve id. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 MgO CaO Na2O K2O MnO P2O5 Gl.tap Sum Hoved BaO* Cr2O3* CuO* HfO2* NiO* PbO* SrO* V2O5* ZnO* ZrO2* * [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] ,4 3,26 4,60 0,326 4,01 40,8 0,87 0,525 0,350 0,251 32,7 98,1 0,210 <0.02 <0.01 <0.02 0,014 0,015 0,833 <0.02 <0.01 < ,4 15,1 8,24 0,844 13,6 15,4 1,08 0,072 0,110 0,012 0,622 99,5 < ,157 <0.01 <0.02 0,055 0,022 0,066 0,037 <0.01 < ,0 6,75 18,8 1,90 20,0 10,5 0,63 0,145 0,203 0,015 0,435 98,4 < ,164 <0.01 <0.02 0,074 0,022 <0.04 0,080 0,012 < ,9 13,9 19,2 3,45 9,58 13,8 1,36 0,149 0,141 0,018 0,334 99,9 < ,024 <0.01 <0.02 0,019 0,022 0,057 0,147 0,012 < ,0 10,3 21,2 2,02 4,86 16,3 2,98 2,02 0,332 1,79 8,31 99,2 0,145 <0.02 <0.01 <0.02 0,014 0,020 0,207 0,065 0,024 < ,9 14,9 15,8 5,42 5,67 11,4 3,14 0,291 0,170 0,188 0,289 99,1 <0.025 <0.02 <0.01 <0.02 <0.01 0,022 0,093 0,087 <0.01 < ,1 9,29 28,9 3,15 6,98 11,0 3,20 0,932 0,401 0,748 2,83 99,5 0,073 0,024 <0.01 <0.02 0,010 0,022 0,123 0,054 0,032 0, ,5 7,81 23,8 9,49 9,19 12,8 1,07 0,100 0,245 0,048 0,108 99,1 <0.025 <0.02 <0.01 <0.02 <0.01 0,022 <0.04 0,125 0,016 < ,1 11,1 21,9 4,76 8,21 14,2 1,52 0,212 0,196 0,045 0, <0.025 <0.02 0,011 <0.02 <0.01 0,020 0,055 0,150 0,015 < ,9 18,0 14,1 3,12 4,78 11,9 3,47 1,18 0,188 1,85 0,531 99,1 0,116 <0.02 <0.01 <0.02 <0.01 0,021 0,264 0,037 <0.01 < ,7 17,3 14,1 2,98 5,27 12,5 3,16 1,26 0,222 1,75 0,748 99,1 0,128 <0.02 <0.01 <0.02 <0.01 0,023 0,239 0,042 <0.01 < ,1 19,9 12,5 2,53 4,90 13,0 2,56 1,59 0,180 1,57 1,09 99,0 0,130 <0.02 <0.01 <0.02 <0.01 0,021 0,242 0,046 <0.01 < ,7 12,7 18,7 4,14 8,47 14,3 1,80 1,38 0,298 1,65 0,415 99,6 0,145 <0.02 <0.01 <0.02 <0.01 0,024 0,097 0,058 0,013 < ,6 10,9 18,6 3,39 8,55 17,2 1,18 0,432 0,218 0,346 0, ,040 <0.02 <0.01 <0.02 <0.01 0,021 0,051 0,107 <0.01 0, ,2 10,6 19,1 2,85 8,09 18,9 1,14 0,719 0,199 2,95 0,504 99,3 0,063 <0.02 0,013 <0.02 <0.01 0,021 0,067 0,106 <0.01 0, ,3 11,7 20,6 3,86 7,09 18,6 1,00 0,279 0,265 1,41 0,688 99,7 0,032 <0.02 <0.01 <0.02 <0.01 0,024 0,049 0,085 0,012 0, ,0 7,03 19,9 1,56 20,5 10,6 0,64 0,115 0,241 0,164 0,529 99,2 < ,076 0,138 <0.02 0,154 0,021 <0.04 0,060 0,016 < ,2 9,31 22,1 3,35 7,50 18,8 1,07 0,368 0,236 2,87 0,441 99,2 0,041 <0.02 0,016 <0.02 0,017 0,023 0,062 0,107 0,011 0, ,5 7,38 45,1 2,76 5,62 10,0 0,77 0,188 0,130 1,47 6,23 99,2 <0.025 <0.02 0,684 <0.02 1,07 0,021 <0.04 0,086 0,023 <0.02

12 Prøve id. Ag As Ba Cd Ce Co Cr Cu Ga La Mo Nb Nd Ni Pb Rb Sb Sc Sn Sr Th U V W Y [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] <10 < < ,2 44,7 62,0 7,4 618 <1 61, ,8 11,6 55,1 <15 <5 < ,5 23,4 31,6 10, <10 <10 46 <10 <20 56, ,1 15,1 <10 <1 < ,8 4,6 <15 23,7 < <4 3,5 142 <5 5, <10 78 < ,0 14,5 <10 <1 4,0 < ,1 7,7 <15 25,8 < <4 4,9 341 <5 6, <10 97 <10 <20 67, ,7 <10 <1 1, ,4 5,5 <15 26,6 < <4 5,8 663 <5 6, < , ,5 20,7 163 < ,5 19,8 68,4 <15 <5 < ,5 11,9 298 <5 57, <10 < < ,6 21,1 25,5 23,4 <10 <1 13,1 21 9,2 19,2 7,3 <15 19,7 < <4 7,6 400 <5 10, < < ,6 163 <2 23,1 74 1, ,3 21,2 14,2 <15 23,1 < <4 10,7 255 <5 33, < < ,4 34,6 63,4 21,2 <10 4,1 14,3 17 6,7 21,7 5,0 <15 36,2 < <4 8,3 594 <5 11, < < ,0 5, ,1 <10 1,6 8, ,5 18,1 9,5 <15 36,6 < <4 7,5 707 <5 10, <10 < < ,2 9,0 22,0 14,8 65 <1 68,9 65 <2 15,3 23,3 <15 <5 < <4 10,0 189 <5 19, < < ,6 <4 13,3 16,5 66 <1 84,7 62 <2 15,6 24,6 <15 <5 < ,1 9,6 198 <5 24, < < ,2 <4 21,4 14,9 58 <1 68,8 64 <2 15,1 29,7 <15 <5 < <4 9,8 202 <5 19, < < ,1 16,8 28,2 19,1 64 <1 73, ,9 19,1 18,2 <15 15,7 < <4 8,1 283 <5 36, < < ,9 6, ,7 20 <1 20,7 42 9,9 20,2 8,2 <15 18,5 < <4 6,9 493 <5 20, < < ,3 < ,2 64 <1 31,2 78 2,2 20,1 12,6 <15 <5 < ,2 7,5 508 <5 24, < < ,0 18,4 65,7 22,6 48 <1 20, ,1 18,4 7,9 <15 <5 < <4 7,9 390 <5 27, <10 <10 93 <10 < ,1 15 <1 5, ,3 4,3 <15 19,7 <10 80,9 <4 5,2 275 <5 10, < < ,8 12, ,8 73 <1 22, ,0 9,3 <15 <5 < ,4 8,6 517 <5 27, < < , ,9 23 1,7 12, ,5 8,7 <15 8,2 < <4 14, ,5 13,8

13 Yb Zn Zr Cl F S Au* Bi* Br* Cs* Ge* Hf* Hg* I* Pt* Se* Sm* Ta* Te* Tl* [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [%] [kcps] [%] [kcps] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [kcps] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] 12,1 38,7 112 <0.05 <0.1 0,033 <0 <10 <5 22 <1 <5 <5 <20 0 <5 60 <4 <10 <10 <5 37,5 22,1 <0.05 <0.1 0,054 0,022 <10 <5 <10 <1 <5 <5 <20 0 <5 <10 <4 <10 <10 <5 86,9 30,1 <0.05 <0.1 0,135 0,024 <10 <5 <10 <1 <5 <5 <20 0 <5 <10 <4 14 <10 <5 79,3 27,2 <0.05 <0.1 0,330 0,022 <10 <5 <10 <1 <5 < <5 <10 <4 10 <10 < <0.05 <0.1 <0.02 0, <5 <10 <1 <5 <5 <20 0 <5 <10 <4 14 <10 <5 61,1 55,5 <0.05 <0.1 0,073 0,019 <10 <5 <10 <1 <5 <5 <20 0 <5 <10 <4 17 <10 < <0.05 <0.1 <0.02 0, <5 <10 <1 <5 5,8 <20 0 <5 <10 8,2 17 <10 < ,7 <0.05 <0.1 0,088 0, <5 <10 <1 <5 <5 <20 0 <5 <10 <4 12 <10 < ,5 <0.05 <0.1 0,451 0, <5 <10 <1 <5 6,0 <20 0 <5 <10 <4 <10 <10 <5 45,1 57,4 <0.05 <0.1 0,029 0,019 <10 <5 <10 <1 <5 <5 <20 0 <5 <10 <4 <10 <10 <5 61,0 78,3 <0.05 <0.1 0,045 0,021 <10 <5 <10 <1 <5 <5 <20 0 <5 12 <4 12 <10 <5 40,2 62,8 <0.05 <0.1 0,022 0,015 <10 <5 <10 <1 <5 <5 <20 0 <5 <10 <4 <10 <10 < <0.05 <0.1 0,073 0, <5 <10 <1 <5 <5 <20 0 <5 12 <4 <10 <10 <5 72,7 137 <0.05 <0.1 0,313 0, <5 <10 <1 6,3 < <5 <10 <4 17 <10 <5 79,6 173 <0.05 <0.1 0,398 0, <5 <10 <1 6,2 < <5 16 <4 <10 <10 <5 97,3 165 <0.05 <0.1 1,00 0, <5 <10 <1 <5 5, <5 <10 <4 15 <10 < ,7 <0.05 <0.1 0,932 0,026 <10 <5 <10 <1 <5 5,8 <20 0 6,3 <10 <4 11 <10 <5 91,6 167 <0.05 <0.1 0,672 0, <5 <10 <1 <5 <5 <20 0 <5 15 <4 19 < ,2 <0.05 <0.1 10,8 0, <5 <10 <1 <5 9,0 < ,3 <10 <4 40 <10

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 6 nr.

Detaljer

MINERALPOTENSIALET I SØR-NORGE NGU-DAGEN 2013. Henrik Schiellerup med mange flere...

MINERALPOTENSIALET I SØR-NORGE NGU-DAGEN 2013. Henrik Schiellerup med mange flere... MINERALPOTENSIALET I SØR-NORGE NGU-DAGEN 2013 Henrik Schiellerup med mange flere... MINERALPOTENSIALET I SØR-NORGE Nasjonal satsning på mineralleting i de tre nordligste fylkene gjennom programmet MINN,

Detaljer

Tore Methlie Hagen, Divsjon Samfunn og miljø, Miljø- og avfallsavdelingen

Tore Methlie Hagen, Divsjon Samfunn og miljø, Miljø- og avfallsavdelingen Drift- og vedlikehold av biovarmeanlegg Askekvalitet, avfallsklassifisering og muligheter for videre håndtering av aska Tore Methlie Hagen, Divsjon Samfunn og miljø, Miljø- og avfallsavdelingen 1 Brensel

Detaljer

NGU Rapport 2008.079. Geofysisk logging av borehull ved Hamar Flyplass

NGU Rapport 2008.079. Geofysisk logging av borehull ved Hamar Flyplass NGU Rapport 2008.079 Geofysisk logging av borehull ved Hamar Flyplass Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2008.079 ISSN 0800-3416 Gradering:

Detaljer

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall Forsrift om forurensningslovens anvendelse på radioativ forurensning og radioativt avfall Fastsatt av Miljøverndepartementet med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk

Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk www.ife.no Innhold Hva er hydrogen Produksjon Fra naturgass ZEG -konseptet Fra vann Sluttbruk Marked Grunnstoff med kjemisk

Detaljer

Barents Sea marine sediment samples geochemistry Appendix 1

Barents Sea marine sediment samples geochemistry Appendix 1 Barents Sea marine sediment samples geochemistry Appendix 1 Sample station data and analytical data (grain-size, LECO, ICP-AES, CV- AAS, XRF, XRD) for IMR 2003- cruise 0 1 cm sediment samples NGU-Lab Norges

Detaljer

Geokjemisk prospektering i Store Norske Gull

Geokjemisk prospektering i Store Norske Gull 15/2-2012 Store Norske Gull AS Heleid datterselskap av Store Norske Spitsbergen Kulkompani. Prospektering med fokus på gull, nikkel og PGE. Hovedområdene for prospektering er Karasjok grønnsteinbelte,

Detaljer

Rapportarkivet. 2.2i Bergvesenet. ckad e -3gHte v. Alprina AS ACME analytical Lab LTD 08.04 1998. 1: 50 000 kartblad 13183. 1: 250 000 kartblad

Rapportarkivet. 2.2i Bergvesenet. ckad e -3gHte v. Alprina AS ACME analytical Lab LTD 08.04 1998. 1: 50 000 kartblad 13183. 1: 250 000 kartblad 2.2i Bergvesenet Postboks3021, N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr 4689 Intern Journal nr 1798/97 000199 Internt arkiv nr Rapport lokalisering GradeF:Ft2Qe Kommer fra Ekstem rapport

Detaljer

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Til: Midtre Gauldal kommune v/ Stein Strand Fra: Asplan Viak v/ Bernt Olav Hilmo Kopi: Ståle Fjorden Dato: -4-9 Oppdrag: 523522 Støren vannverk etablering av brønn nr. 3 ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Bakgrunn

Detaljer

100 år med deponering

100 år med deponering Miljøringens temamøte 27.- 28. oktober 2015: Gruver og Miljø 100 år med deponering Ann Heidi Nilsen Titania AS En av verdens største ilmenittforekomster Grunnlagt i 1902 og i kontinuerlig produksjon siden

Detaljer

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny!

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny! Fasit odatert 10/9-03 Se o for skrivefeil. Denne fasiten er ny! aittel 1 1 a, b 4, c 4, d 4, e 3, f 1, g 4, h 7 a 10,63, b 0,84, c,35. 10-3 aittel 1 Atomnummer gir antall rotoner, mens masse tall gir summen

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer

HVORFOR SKAL VI FORTSATT HA FOKUS PÅ MILJØGIFTER? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

HVORFOR SKAL VI FORTSATT HA FOKUS PÅ MILJØGIFTER? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse HVORFOR SKAL VI FORTSATT HA FOKUS PÅ MILJØGIFTER? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse STORTINGS,MELDING OG MILJØGIFTSUTVALG Sammen for et giftfritt miljø og en tryggere fremtid Stor mangel

Detaljer

Oversendtfra l'olldal Verk o.s. -- Tittel DYPMALMLETING INNENFOR HJERKINNFELTET, Vurdering av resultater og forslag til videre I undersøkelser

Oversendtfra l'olldal Verk o.s. -- Tittel DYPMALMLETING INNENFOR HJERKINNFELTET, Vurdering av resultater og forslag til videre I undersøkelser '1j91 Bergvesenet Posthoks 3021, N-744I Trondlieim Rapportarkivet 7 Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradefing 5924 Kassenr. 74 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Mineraler til mjølkeku, ammeku og sau

Mineraler til mjølkeku, ammeku og sau Mineraler til mjølkeku, ammeku og sau Tore Sivertsen Institutt for produksjonsdyrmedisin, NVH Grovfôrmøter, Slitu og Hvam 09.12.2013 Nødvendige grunnstoffer (for pattedyr) H He Li Be B C N O F Ne Na Mg

Detaljer

RESULTATER FRA MINN OG PLANER FOR MINN 2. Tom Heldal, Jan Sverre Sandstad og flere, NGU

RESULTATER FRA MINN OG PLANER FOR MINN 2. Tom Heldal, Jan Sverre Sandstad og flere, NGU RESULTATER FRA MINN OG PLANER FOR MINN 2 Tom Heldal, Jan Sverre Sandstad og flere, NGU Gruver i Norge (utenom byggeråstoffer) Metaller C cc dol qz qz dol Fe dol nef qz Fe Industrimineraler cc cc ol cc

Detaljer

Rapport nr.: 2003.024 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Labradoriserende anortositt ved Nedre Furevatnet, Hellvik, Rogaland

Rapport nr.: 2003.024 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Labradoriserende anortositt ved Nedre Furevatnet, Hellvik, Rogaland Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.024 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Labradoriserende anortositt ved Nedre Furevatnet,

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: 04.

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: 04. ise Bergvesenet Posihoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1146 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim itpen Kommer fra..arkivekstern USBNGU

Detaljer

NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI

NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI EKSAMEN I KJ 2031 UORGANISK KJEMI VK Mandag 31. mai 2010 Tid: 09.00 13.00 Faglig kontakt under eksamen: Karma Mathisen, Realfagbygget

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.041 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra

Detaljer

Kjemiske bindinger. Som holder stoffene sammen

Kjemiske bindinger. Som holder stoffene sammen Kjemiske bindinger Som holder stoffene sammen Bindingstyper Atomer Bindingene tegnes med Lewis strukturer som symboliserer valenselektronene Ionebinding Kovalent binding Polar kovalent binding Elektronegativitet,

Detaljer

Vedlegg A Oversiktskart med tilstandsklasser

Vedlegg A Oversiktskart med tilstandsklasser Vedlegg A Oversiktskart med tilstandsklasser Delområde 1 Stasjonsfjæra PAH-16 (µg/kg) Figur A1. Oversiktskart over delområde 1 Stasjonsfjæra med tilstandsklasser for PAH-16 i sediment. Figuren er gitt

Detaljer

Mineralressurser i Trøndelag Seminar om mineralutvinning 1. februar 2014 Forum for natur og friluftsliv Rolv Dahl, Norges geologiske undersøkelse

Mineralressurser i Trøndelag Seminar om mineralutvinning 1. februar 2014 Forum for natur og friluftsliv Rolv Dahl, Norges geologiske undersøkelse Mineralressurser i Trøndelag Seminar om mineralutvinning 1. februar 2014 Forum for natur og friluftsliv Rolv Dahl, Norges geologiske undersøkelse M.Smelror 1. Tre ord om geologisk mangfold 2. Bør vi slutte

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Svein Mæle Lene Eldevik. E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering av skredfare. 1 Innledning

Statens vegvesen. Notat. Svein Mæle Lene Eldevik. E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering av skredfare. 1 Innledning Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Svein Mæle Lene Eldevik Saksbehandler/innvalgsnr: Lene Eldevik - 51911340 Vår dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2012/127994-003 E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering

Detaljer

Lewis struktur for H20 og CO2 er vist under. Begge har polare bindinger, men H20 er et polart molekyl mens CO2 er upolart. Forklar hvorfor.

Lewis struktur for H20 og CO2 er vist under. Begge har polare bindinger, men H20 er et polart molekyl mens CO2 er upolart. Forklar hvorfor. Høgskolen i Østfold Avdeling for ingeniør- og realfag EKSAMENSOPPGAVE Fag: IRK10013 Generell kjemi Sensurfrist: Mandag 21. desember Lærer: Birte J. Sjursnes Grupper: 15Kje+Y+tress og 15Bio+Y Dato: 30.11.2015

Detaljer

Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt. Dato Bedrift

Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt. Dato Bedrift Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapportnr InternJournalnr Interntarkivnr Rapportlokallsering Gradering BV 189 Trondheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Rapport nr. 84.116. Geokjemi Nord-Trøndelag; analyselister og kart over 29 elementer i 2736 bekkesedimentprøver. Bind I

Rapport nr. 84.116. Geokjemi Nord-Trøndelag; analyselister og kart over 29 elementer i 2736 bekkesedimentprøver. Bind I Rapport nr. 846 Geokjemi Nord-Trøndelag; analyselister og kart over 29 elementer i 2736 bekkesedimentprøver fra feltsesongen 983 Bind I Norges giske undersøkelse fil j IN I I Rdppodnr. 846 ISSN0800-346

Detaljer

Perspektiver for fremtiden Bård Dagestad og Ron Boyd

Perspektiver for fremtiden Bård Dagestad og Ron Boyd Perspektiver for fremtiden Bård Dagestad og Ron Boyd NHD hilser og beklager at de ikke kunne være tilstede. Utarbeidingen av mineralstrategien er arbeidskrevende og har topp prioritet. NHD har bedt meg

Detaljer

; k Bergvesenet. BV 1852 Trondheim. Sporelementer i jordprøver og bekkesedimenter, Romundstad. Volden, Tore L Orkla Industrier A/S NGU

; k Bergvesenet. BV 1852 Trondheim. Sporelementer i jordprøver og bekkesedimenter, Romundstad. Volden, Tore L Orkla Industrier A/S NGU ; k Bergvesenet Postboks 0, 700 Trondhem Rapportarkvet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkv nr Rapport lokalserng Graderng BV Trondhem Kommer fra..arkv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Oppsummering av grunnvannets fysikalsk-kjemiske kvalitet ved Sørlandet vannverk, Værøy.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Oppsummering av grunnvannets fysikalsk-kjemiske kvalitet ved Sørlandet vannverk, Værøy. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.063 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Oppsummering av grunnvannets fysikalsk-kjemiske

Detaljer

Oppdragsgiver: Kommune: Etnedal. Sidetall: 9 Pris: 40,- Kartbilag: Prosjektnr.:

Oppdragsgiver: Kommune: Etnedal. Sidetall: 9 Pris: 40,- Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 97.103 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Plassering av fjellbrønner til Bruflat, Etnedal kommune. Forfatter:

Detaljer

Om REE. Anvendelser. Produksjon. Potensial. Noen utfordringer

Om REE. Anvendelser. Produksjon. Potensial. Noen utfordringer Sjeldne jordarter - Holder vi på å gå tom? Rognvald Boyd, NGU Tekna seminar Avfall Innlandet, Gjøvik, 26. 27. januar 2012 Om REE Anvendelser Produksjon Potensial Noen utfordringer Sjeldne jordarter i det

Detaljer

RAPPORT. Nes Kommune Att: Jonny Eriksen Fakturamottak Postboks ÅRNES askefordeling. 0 Arnt Lauritsen

RAPPORT. Nes Kommune Att: Jonny Eriksen Fakturamottak Postboks ÅRNES askefordeling. 0 Arnt Lauritsen Kunde: Din Labpartner Nes Kommune Att: Jonny Eriksen Fakturamottak Postboks 114 2151 ÅRNES Ordre nr.: Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo:

Detaljer

NGU Rapport 2006.079. Gradientanalyse og feltbefaring av Askøy kommune

NGU Rapport 2006.079. Gradientanalyse og feltbefaring av Askøy kommune NGU Rapport 2006.079 Gradientanalyse og feltbefaring av Askøy kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2006.079 ISSN 0800-3416 Gradering:

Detaljer

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Forslag til forskrift om betong- og teglavfall Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Bakgrunn formål med ny forskrift Formålet med forskriften er å fremme gjenvinning av betong- og teglavfall

Detaljer

Affish, ASPRO w4røpf ROSPEKTERING. T1f (02) (02) Telex aspro n. bila. SAKSBEARBEIDER /6c-2; Æri FORDELING OSLO: RESVM-E:

Affish, ASPRO w4røpf ROSPEKTERING. T1f (02) (02) Telex aspro n. bila. SAKSBEARBEIDER /6c-2; Æri FORDELING OSLO: RESVM-E: Affish, ASPRO w4røpf ROSPEKTERING 4 Mlf RINGERiiks vti il POS/II el 1715, 10 INTERN RAPPORT AV Klif SEISKABEt SvOvAl NGII 1834 11 DATO: h/4-84 RAPPORT NR : 11)()3 KARTBLAD 1934 ul i 1934 IV SAKSBEARBEIDER

Detaljer

Store Norske Gull AS

Store Norske Gull AS Store Norske Gull AS 1 Store Norske 2013 Store Norske konsern Store Norske konsernet er verdens nordligste gruveselskap og en hjørnestensbedrift på Svalbard. Svalbard er en norsk øygruppe i Arktis som

Detaljer

IKommune Ballangen Nordland

IKommune Ballangen Nordland * X Posthoks Rapportarkivet Bergvesenet 3021. N-744 Trondheim.... aasa ana Bergvesenet rapport nr ntern Journal nr nternt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7214 Kommer fra.arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Nedfall av tungmetaller rundt norske industrier studert ved analyse av mose: Undersøkelse i 2005

Nedfall av tungmetaller rundt norske industrier studert ved analyse av mose: Undersøkelse i 2005 Nedfall av tungmetaller rundt norske industrier studert ved analyse av mose: Undersøkelse i 2005 Rapport: TA-nummer: ISBN-nummer Oppdragsgiver: Utførende institusjon: Forfattere: 979/2007 TA-2240/2007

Detaljer

Mineralressurser og bærekraftig utviklingen

Mineralressurser og bærekraftig utviklingen Framtiden er Global og Lokal Mineralressurser og bærekraftig utviklingen Are Korneliussen, NGU Dagens mennesker Framtidige generasjoner Bærekraftig utvikling: Dagens mennesker skal ha dekket sine grunnleggende

Detaljer

Dannelse av sulfidforekomster i Reinfjord og Lokkarfjord, Seiland magmatiske provins

Dannelse av sulfidforekomster i Reinfjord og Lokkarfjord, Seiland magmatiske provins Dannelse av sulfidforekomster i Reinfjord og Lokkarfjord, Seiland magmatiske provins En svovelisotopstudie av økonomisk interessante sulfid-forekomster dannet i forbindelse med ultramafisk magmatisk aktivitet.

Detaljer

046 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR KRAV TIL BARITTKVALITET

046 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR KRAV TIL BARITTKVALITET 046 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR KRAV TIL BARITTKVALITET Utgitt i sept 1995 av en arbeidsgruppe under Underutvalg Ytre Miljø Nr.: 046 Etablert: 21.09.95 Rev. nr: Rev. dato: Side 1 av

Detaljer

Informasjonsmøte om geologiske undersøkelser

Informasjonsmøte om geologiske undersøkelser Informasjonsmøte om geologiske undersøkelser Vevring barneskule, 26. januar klokken 17-18 Utforskingsleder Mona Schanche Prosjektgeolog Steinar Kleppe Exploration and production of high-end minerals and

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER REDOKS-/ELEKTORKJEMI

FLERVALGSOPPGAVER REDOKS-/ELEKTORKJEMI FLERVALGSOPPGAVER REDOKS-/ELEKTORKJEMI Hjelpemidler: Periodesystem (kalkulator der det er angitt) Hvert spørsmål har ett riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk

Detaljer

Lete- og utviklingsprosjekter i Sør-Norge

Lete- og utviklingsprosjekter i Sør-Norge Lete- og utviklingsprosjekter i Sør-Norge NGU-dagene 7. februar 2013 Mona Schanche, utforskningsleder Exploration and production of high-end minerals and metals Nordic Mining ASA N-0250 Oslo Norway Tel

Detaljer

PROSPEKTERING I KOMAGFJORDVINDUET Oversikt over utførte arbeider

PROSPEKTERING I KOMAGFJORDVINDUET Oversikt over utførte arbeider FOLLDAL VERK A/S PROSPEKTERING I KOMAGFJORDVINDUET 1973-1976 Oversikt over utførte arbeider Re ional eolo isk kartle in Store deler av Komagfjordvinduet og de omgivende, overskjøvne bergarter er i de senere

Detaljer

Systemanalyse av metallforurensning i det terrestriske miljø i Odda-området

Systemanalyse av metallforurensning i det terrestriske miljø i Odda-området Systemanalyse av metallforurensning i det terrestriske miljø i Odda-området Hovedmål for prosjektet Hvordan har tidligere og nåværende metallutslipp fra den lokale industrien i Oddaområdet forurenset det

Detaljer

Grunnvann i Lindås kommune

Grunnvann i Lindås kommune Grunnvann i Lindås kommune NGU Rapport 92.126 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

NGU Rapport 2007.010. Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet

NGU Rapport 2007.010. Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet NGU Rapport 2007.010 Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. JERNBANENETTET... 4 1.2. JERNBANEVERKETS PUKKLEVERANDØRER... 5 1.3. FLOMSEDIMENTDATABASEN...

Detaljer

NGU-rapport nr. 1778C Sporelementer i bekkesedimenter Kartblad 9

NGU-rapport nr. 1778C Sporelementer i bekkesedimenter Kartblad 9 NGU-rapport nr. 1778C Sporelementer i bekkesedimenter Kartblad 9 1981 Norges geologiske undersøkelse Lciv Eiriksons vei 39 Postboks 30816 Poslgironr. 5168232 T11. (075) 15860 7001 Trondheim Bankgironr.

Detaljer

Sulfider. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf Telefaks

Sulfider. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf Telefaks Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 5$33257 Rapport nr.: 2002.052 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Sulfidførende gneis E18; geokjemi og petrografi

Detaljer

NOTAT. 1. Planer KORT OPPSUMMERING ETTER BEFARING 08. JUNI 2010

NOTAT. 1. Planer KORT OPPSUMMERING ETTER BEFARING 08. JUNI 2010 NOTAT Oppdrag 6090886 Kunde Malvik kommune Notat nr. G-not-001 Til Willy Stork Fra Fredrik Johannessen, Kåre Eggereide KORT OPPSUMMERING ETTER BEFARING 08. JUNI 2010 Rambøll har på vegne av Malvik kommune

Detaljer

Bergvesenet BV Undersøkelse etter PB-mineraliserte områder i fjellranden Finnmark og Troms. Troms Troms og Finnmark Finnmark.

Bergvesenet BV Undersøkelse etter PB-mineraliserte områder i fjellranden Finnmark og Troms. Troms Troms og Finnmark Finnmark. Bergvesenet Postboks 3021. 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1481 Intern Journal nr Internt andv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr NGU

Detaljer

Skredfareregistrering på Halsnøy, Fjelbergøy og Borgundøy. av Helge Askvik

Skredfareregistrering på Halsnøy, Fjelbergøy og Borgundøy. av Helge Askvik Skredfareregistrering på Halsnøy, Fjelbergøy og Borgundøy av Helge Askvik Skredfareregistrering på Halsnøy, Fjelbergøy og Borgundøy av Helge Askvik Rapportsammendrag Det er utført en undersøkelse for å

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.036 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Øksnes kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

Prinsipp; analytten bestemmes som følge av for eksempel måling av spenning, strøm, motstandmålinger. Det finnes flere metoder blant annet:

Prinsipp; analytten bestemmes som følge av for eksempel måling av spenning, strøm, motstandmålinger. Det finnes flere metoder blant annet: Voltammetri Elektrokjemi Prinsipp; analytten bestemmes som følge av for eksempel måling av spenning, strøm, motstandmålinger. Det finnes flere metoder blant annet: Coulometri (måling av strøm og tid) Konduktometri

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER KJEMISK BINDING

FLERVALGSOPPGAVER KJEMISK BINDING FLERVALGSOPPGAVER KJEMISK BINDING Hjelpemidler: periodesystem Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Kjemisk binding 1 I hvilke(t) av disse stoffene er det hydrogenbindninger? I: HF II: H 2 S III:

Detaljer

FORBRENNINGSANLEGG III ASKE. 24. september 2008 i Hamar.

FORBRENNINGSANLEGG III ASKE. 24. september 2008 i Hamar. FORBRENNINGSANLEGG III ASKE Internt t miniseminar i i hos Fylkesmannen 24. september 2008 i Hamar. Askeinnhold Med aske menes komponenter som ikke inngår i forbrenningen, obe men som ender opp som et reststoff

Detaljer

Dato Ar. Bergdistrikt. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Skiftesmyr

Dato Ar. Bergdistrikt. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Skiftesmyr U11) Bergvesenet Rapportarkivet 5(t Postboks3021. N-7441Trondheim Bergvesenetrapport nr 2439 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering. Gradering Kommer fra..arkiv Grong Gruber AS Ekstern

Detaljer

NGU Rapport 2006.062. Kvartsitter ved Kilsfjorden, Kragerø. Supplerende undersøkelser

NGU Rapport 2006.062. Kvartsitter ved Kilsfjorden, Kragerø. Supplerende undersøkelser NGU Rapport 2006.062 Kvartsitter ved Kilsfjorden, Kragerø. Supplerende undersøkelser INNHOLD 1. FORORD / INNLEDNING... 4 2. UNDERSØKTE OMRÅDER... 4 3. PRØVETAKINGSPROSEDYRE OG ANALYSER... 5 4. DE ENKELTE

Detaljer

Strandkantdeponi* Avfallsdeponi Fyllmasse * Forutsetter egen tillatelse etter forurensningsloven

Strandkantdeponi* Avfallsdeponi Fyllmasse * Forutsetter egen tillatelse etter forurensningsloven 1 SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG 1 Generell informasjon a Søker (tiltakshaver) Navn: Veidekke Industri Adresse: Husøyveien 6520 Frei Org.nr: 992 095 709 Kontaktperson

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

DETALJUNDERSØKELSER AV PYRITE AU - MINERALISERINGEN HILLE / VIPEMYR PÅ BØMLO.

DETALJUNDERSØKELSER AV PYRITE AU - MINERALISERINGEN HILLE / VIPEMYR PÅ BØMLO. DETALJUNDERSØKELSER AV PYRITE AU - MINERALISERINGEN HILLE / VIPEMYR PÅ BØMLO. INNLEDNING På bakgrunn av 3 gullanalyser som ble utført i forbindelse med en rekognoserende feltundersøkelser i Hardangerfjordområdet,

Detaljer

Hvordan spore fisk tilbake til settefisk- og sjøanlegg basert på naturlig forekommende geokjemiske sporelement i fiskens skjell.

Hvordan spore fisk tilbake til settefisk- og sjøanlegg basert på naturlig forekommende geokjemiske sporelement i fiskens skjell. Hvordan spore fisk tilbake til settefisk- og sjøanlegg basert på naturlig forekommende geokjemiske sporelement i fiskens skjell Vidar Moen Disposisjon Grunnlaget for en geokjemisk metode Sporelement i

Detaljer

Utfordringer knyttet til statistisk analyse av komposittdata

Utfordringer knyttet til statistisk analyse av komposittdata ISSN 1893-1170 (online utgave) ISSN 1893-1057 (trykt utgave) www.norskbergforening.no/mineralproduksjon Notat Utfordringer knyttet til statistisk analyse av komposittdata Steinar Løve Ellefmo 1,* 1 Institutt

Detaljer

MINN. Mineralressurser I Nord-Norge midtveis i programmet 2011-2014

MINN. Mineralressurser I Nord-Norge midtveis i programmet 2011-2014 MINN Mineralressurser I Nord-Norge midtveis i programmet 2011-2014 1. Økt datainnsamling og kartlegging 2. Styrket FoU-samarbeid med industrien og ulike forskningsinstitusjoner 3. Bedre tilrettelegging

Detaljer

Oversendt fra NGU. Rånaundersøkelsene. En undersøkelse med mikrosonde av sulfidførendeperidotitt fra Bruvannsfeltet, Ballangen i Nordland.

Oversendt fra NGU. Rånaundersøkelsene. En undersøkelse med mikrosonde av sulfidførendeperidotitt fra Bruvannsfeltet, Ballangen i Nordland. 5I Rapportarkivet Bergvesenet e Postboks 3021. N-744I Trondheim Bergvesenet rappon nr Intern Journal nr Internt arkiv nr I Rapport lokalisering Gradering 5784 Kommer fra..arkiv Nordlandske Ekstern rapport

Detaljer

Dato Ar. Det i 1979 undersøkte område ligger mellom 44.479 og 44.685 Y. Diamantboring foregår fortsatt i området.

Dato Ar. Det i 1979 undersøkte område ligger mellom 44.479 og 44.685 Y. Diamantboring foregår fortsatt i området. Rapportarkivet 22/5tBergvesenet Postboks 3021 N-7441 Trondhem Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 3236 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Grunnvann i Askøy kommune

Grunnvann i Askøy kommune Grunnvann i Askøy kommune NGU Rapport 92.130 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland

Detaljer

Atmosfærisk nedfall av tungmetaller

Atmosfærisk nedfall av tungmetaller Atmosfærisk nedfall av tungmetaller i Norge Landsomfattende undersøkelse i 2000 Rapport: 838/01 TA-nummer: TA-1842/2001 ISBN-nummer: 82-7655-436-9 Oppdragsgiver: Statens forurensningstilsyn Forfattere:

Detaljer

Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 376. Bergvesenet rapponnr InternJournalnr Interntarklvnr Rapportlokallsering Gradering

Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 376. Bergvesenet rapponnr InternJournalnr Interntarklvnr Rapportlokallsering Gradering Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapponnr nternjournalnr nterntarklvnr Rapportlokallsering Gradering BV 376 Oslo Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra Fortrollgpga

Detaljer

5t Bergvesenet 13V3559. Befaring av statens kisanvisninger i Ranafeltet, Rana, Nordland 25-28 august 1975. Trondheim Fortrolig

5t Bergvesenet 13V3559. Befaring av statens kisanvisninger i Ranafeltet, Rana, Nordland 25-28 august 1975. Trondheim Fortrolig 5t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr 13V3559 Intern Journal nr Internt anov nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig Kommer fra arkiv Ekstern

Detaljer

Mineralmangel som mulig årsak til redusert tilvekst på beite og litt om aktuelle tiltak

Mineralmangel som mulig årsak til redusert tilvekst på beite og litt om aktuelle tiltak Mineralmangel som mulig årsak til redusert tilvekst på beite og litt om aktuelle tiltak Tore Sivertsen Norges veterinærhøgskole. Haugesund, 20.03.2013 Essensielle elementer (for pattedyr) H He Li Be B

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Foreliggende grunnlag REGULERINGPLAN STRØMSHEIA - GEOLOGISKE UNDERSØKELSER FOR SULFID. Sammenfatning

NOTAT. 1. Innledning. 2. Foreliggende grunnlag REGULERINGPLAN STRØMSHEIA - GEOLOGISKE UNDERSØKELSER FOR SULFID. Sammenfatning NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til 8110311A Strømsheia Næringsutvikling AS G-not-002 Geir Mykletun Fra Kopi Stefan Degelmann Halvor Nes REGULERINGPLAN STRØMSHEIA - GEOLOGISKE UNDERSØKELSER FOR SULFID Dato

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Mariia Pihlainen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Mariia Pihlainen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Vågen 47 DOKUMENTKODE 616768-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Åge Andre Opsanger OPPDRAGSLEDER Asbjørn Øystese KONTAKTPERSON Knut Magnar Teigen SAKSBEH Asbjørn Øystese

Detaljer

Opprydding av forurenset jord i barnehager Nasjonal status og planer for viderearbeid i kommunene. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

Opprydding av forurenset jord i barnehager Nasjonal status og planer for viderearbeid i kommunene. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Opprydding av forurenset jord i barnehager Nasjonal status og planer for viderearbeid i kommunene Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse HVA SKAL JEG SNAKKE OM? Hvorfor fokus på foruenset jord

Detaljer

Miljørisiko ved gjenbruk av lettere forurenset betong

Miljørisiko ved gjenbruk av lettere forurenset betong Miljørisiko ved gjenbruk av lettere forurenset betong Christian J. Engelsen Seniorforsker, SINTEF SINTEF Building and Infrastructure 1 Innhold Litt sement- og betongkjemi Eksempler på materialgjenvinning

Detaljer

Søknad om endring i tillatelse etter forurensningsloven for Knudremyr Renovasjonsanlegg

Søknad om endring i tillatelse etter forurensningsloven for Knudremyr Renovasjonsanlegg Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL epost: fmavpost@fylkesmannen.no 08.04.2016 Deres ref.: 2008/1135/FMAAVSK Vår ref.: Stein Petter Næss Søknad om endring i tillatelse etter

Detaljer

Verdier i norske fjell

Verdier i norske fjell Svelvikryggen - grus Rogaland anortositt Åheim - olivin Verdier i norske fjell NGU- dagen, 6.02.13 Ron Boyd, Rolv Dahl, Eyolf Erichsen og Peer-Richard Neeb (og mange flere!) Sand, grus, pukk Naturstein

Detaljer

Grong Gruber a.s. Dato År 1984 ;

Grong Gruber a.s. Dato År 1984 ; Bergvesenet Postboks3021, N-7411Trondbeim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradedng 5340 Kommerfra..arkiv Grong Gruber AS Ekstern rapport nr

Detaljer

Bergvesenet BV 3784. Geologisk feltarbeide i Oddevassheia-området, øst for Knaben. Ikugebostad Vest -Agder Vestlandske. Bergvesenet rapport nr

Bergvesenet BV 3784. Geologisk feltarbeide i Oddevassheia-området, øst for Knaben. Ikugebostad Vest -Agder Vestlandske. Bergvesenet rapport nr xt Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3784 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapporl lokalisering Gradering Trondhcim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger 1. Vann som løsningsmiddel 2. Elektrolytter Sterke elektrolytter Svake elektrolytter Ikke-eletrolytter 3. Sammensetning av løsning Molaritet

Detaljer

Undersjøisk landskap, geologisk mangfold og miljø

Undersjøisk landskap, geologisk mangfold og miljø Undersjøisk landskap, geologisk mangfold og miljø Terje Thorsnes, NGU og Hanne Hodnesdal, SKSD Disposisjon Hvor kartla vi i 21? Hvem har vært involvert? Nordland VI fra dyphav til fjæra Miljøstatus for

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 86.M.08 TI LOJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH 11 E: (07) 59 49 2 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Bergvesenet. I3V 3.557 Trondheim Fortrolig. Befaring i kromfeltene i Rødøy og Lurøy, Nordland 19-23 august 1975. Svinndal, Sverre

Bergvesenet. I3V 3.557 Trondheim Fortrolig. Befaring i kromfeltene i Rødøy og Lurøy, Nordland 19-23 august 1975. Svinndal, Sverre Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arldv nr Rapport lokalisenng Gradering I3V 3.557 Trondheim Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim

Rapportarkivet. Bergvesenet. Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr

Detaljer

Svein Grønlund. Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13

Svein Grønlund. Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer