vig rikdom 34 Dynastiene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "vig rikdom 34 Dynastiene"

Transkript

1 Lørdag 1. september Dynastiene vig rikdom Første generasjon tjener pengene, andre generasjon lever det gode liv, tredje generasjon gjør slutt på det hele. Glemte slekter gjorde Norge rikt.

2 Lørdag 1. september Mektig: Leopold Axel Løvenskiold har 270 mål med skog, nesten 1,5 ganger arealet til Bærum kommune.

3 Lørdag 1. september 2012 Her er superslek 36 Dynastiene Alt om dynastiene som skapte Norge Formuer går tapt, mektige slekter forvitrer Norsk økonomisk historie må omskrives. Familier har spilt en mye større rolle enn hva historikerne har trodd, mener Knut Sogner, professor i næringslivshistorie. Ole Asbjørn Ness Eivind Yggeseth (foto) De store mennene. De mektige familiene. Overalt har de vært viktige. Rockefeller, Ford, Buffett, Gates og Jobs i USA. Rotschildene, Wallenbergene og Kruppene i Europa. Men Norge har vært annerledes, tilsynelatende. Her er den offisielle historien at de store forretningsmennene aldri var spesielt viktige. Norge ble skapt av embedsmennene, skrev Jens Arup Seip. Norge var et eksempel på den demokratiske kapitalismen, en allianse av småborgerskap og lokalt demokrati på rettsstatens grunn, skrev Francis Sejersted. I Fritz Hodne og Ola Honningdal Gryttens tobindsverk om norsk økonomisk historie siden 1800 er de store forretningsmennene fraværende. I bindet om det tyvende århundre er ikke navn som Andresen, Astrup, Olsen eller Fearnley nevnt. Ei heller Røkke og Fredriksen. Disse menneskene er eller var rike, men dette er underordnet når historien om hvordan Norge ble rikt skal fortelles, har historikerne ment. Den virkelige historien dreier seg ikke om mennesker, men om prosesser: om industrisamfunnets gjennombrudd og primærnæringer i støpeskjeen, fra seil, til damp, til diesel, en slags nødvendig evolusjon. Finanspressen skriver om familiene, om menneskene, men når historien skal skrives er de uviktige. Knut Sogner, professor i nærlingslivshistorie ved Handelshøyskolen BI, mener at den offisielle norske historieskrivningen er feil. Norge er mer egalitært enn andre land, og kanskje har enkeltpersoner spilt en mindre rolle her, men å dermed slutte at de har spilt en underordnet rolle blir for ham uforståelig. Sogner har tidligere skrevet bøker om Elkem, Orkla og om den såkalte plankeadelen. Like før sommeren kom den store boken om Andresen-familien. dagens konge: Vil John Fredriksens etterfølgere greie å bevare verdiene?. Historiebøkene tar feil Det er helt åpenbart at enkeltpersoner og slekter har spilt en meget viktig rolle. Disse menneskene opererte ikke i et vakuum. De omgikk hverandre, de giftet seg med hverandre, de satt i hverandres styrer og lånte hverandre penger. De er viktige og de spilte en konstruktiv rolle: Uten deres bidrag ville Norge vært et fattigere land, sier Sogner. På initiativ fra Finansavisen har Sogner laget et utvalg av de 16 viktigste patriarkene og slektene i norsk økonomisk historie siden Uten å forstå den rollen disse familiene har spilt, blir forståelsen av norsk økonomisk historie meget begrenset, mener Sogner. Tre forhold forklarer hvorfor de store forretningsmennene og familiene har forsvunnet ut av historiebøkene. Den første årsaken er at svært få rike har klart å bevare formuen gjennom flere generasjoner (møt unntaket i egen sak). I norsk økonomisk historie har vi hatt to hundreårsbølger etter Napoleonskrigen og etter første verdenskrig og da gikk så mange familieformuer tapt eller ble svekket at ettertiden har glemt hvor sentrale familiene var. Den andre forklaringen er at den rådende historieskrivningen har passet aktørene godt. De mektige familiene har ikke ønsket fokus på dette. Da vil det komme frem ikke bare hvor rike de var, men også hvor mektige. Og det offentlige Norge har omfavnet fortellingen om at alle gjorde landet rikt, sier Sogner. En tredje forklaring ligger i historiefaget selv. Generelt har historikere de siste tiårene vært kritiske til å gi enkeltpersoner for stor plass, jevnfør marxisten Hobsbawms toneangivende historiebøker. Økonomisk historie har, noe forenklet, konsentrert seg om statistikk. Løfter vi frem fortellingene om enkeltpersonene og familiene deres, vil flere mønstre bli tydelige, mener Sogner. Da vil vi se i hvilke næringer mennesker blir rike, hvordan formuer går overende, og hva som vokser frem i kjølvannet etter en krise. I begynnelsen var Anker Vi kan ta utgangspunkt i det første navnet på listen, Peder Anker. I dag lever han først og fremst i folks bevissthet som mannen som bygde Bogstad. Men i tiden før 1814 var han den førende mannen i Norge, og hans svigersønn Herman Wedel Jarlsberg (lederen for svenskepartiet på Eidsvold) videreførte verket. Under og etter Napoleonskrigen opplevde imidlertid Anker at formuer gikk overende rundt ham, og svigersønnen Herman Wedel Jarlsberg virket gjennom en tyve år lang deflasjonsperiode. De ulike familiene hadde gitt hverandre vekselkreditt. Gikk en overende, tok han fort med seg andre. En parallell til dagens finanskrise. Fortsatt lever store deler av Ankers verdier videre. Nordmarkagodsets nåværende eier, Carl Otto Løvenskiold, er en etterkommer av Anker. Norge hadde det fryktelig vanskelig, men etter at trelasthandlerne hadde gått overende, vokste det frem et handelspatrisiat og bankierer etter dem. Blant disse var Heftyene, Andresen-familien og Thorvald Meyer. Sistnevnte lever i dag først og fremst videre

4 Lørdag 1. september Forretningsmennene som la grunnlaget for vår rikdom tene Neste hundreårsbølge vil ramme alle 16 De familiene Professor Knut Sogner ved Handelshøyskolen BI har valgt de 16 viktigste forretningsmennene og slektene i norsk økonomisk historie på oppdrag fra Finansavisen. 1. Peder Anker ( ): Norges mektigste mann. Godseier og politiker. Herre til Bogstad, mål med skog. I 1810 beskjeftiget Peder Anker mann. Hans rike er forklaringen på at etterkommeren Carl Otto Løvenskiold fortsatt er milliardær, og sto med en formue på 2,1 milliarder kroner i fjorårets Kapital. Broren Bernt Anker var enda rikere, men døde barnløs, og boet gikk konkurs. MEKTIG: Peder Anker med familie var et staselig skue. Og den unge datteren Karen ble godt med gift med Herman Wedel Jarlsberg. Foto: Wikipedia SLITSOMT: Herman Wedel Jarlsberg slet med vanskelige markeder hele sin levetid, men klarte å berge formuen. Slektens tendens til å få døtre gjorde at Løvenskiold-navnet overtok Nordmarkagodset. Foto: Oslo Museum 2. Herman Wedel Jarlsberg ( ): Peder Ankers svigersønn og leder for Unionspartiet (svenskepartiet) på Eidsvold. Slet med deflasjon og krevende markeder hele sitt liv. GLEMT: Thorvald Meyer var mektig og rik, men med fem døtre gikk navnet i glemmeboken. Foto: SNL 3. Thorvald Meyer ( ): Trelasthandler og tomtespekulant som slo seg opp og fikk Christianias største enkeltformue. Virket som et finansieringsinstitutt i seg selv. Fikk fem døtre, og navnet forsvant dermed ut av daglig bruk. Døtrene ble imidlertid meget godt gift, blodet levde videre i familier som Schweigaard, Heiberg og Heftye. som et gatenavn, men var svært viktig. Meyer var en av de rikeste personene i Norge. Huset hans er i dag representasjonsboligen til den britiske ambassaden, men han fikk fem døtre, og dermed forsvant navnet. En av hans svigersønner var Christian Schweigaard, sentral i oppbygningen av partiet Høyre. Mot slutten av 1800-tallet trekker Sogner frem et annet navn. Hans Olsen var forretningsmannen fra Drammen som gjorde suksess i Russland, og som ble gift med niesen til Alfred Nobel. Hun var visstnok pukkelrygget, men han elsket henne likevel, og han tok både henne og formuen hjem til Norge. Her spilte han en viktig rolle som bindeledd mellom norsk og internasjonalt næringsliv, ikke minst som aksjonær i Norsk Hydro. Supergründer Eyde Parallelt med Olsen virket den kanskje største gründeren i norsk historie, Sam Eyde. Gründeren av både Elkem og Norsk Hydro. Foto: iván kverme Biografien over Eyde fikk tittelen «den grenseløse gründer». Det er en meget god tittel, for overalt i Eydes virke så finner vi at han presser grensene enten de er teknologiske, forretningsetiske eller ekteskapelige, sier Sogner. Eydes biograf Grimnes spekulerer i at Eydes ekteskapelige lykke i ekteskap nummer to er forklaringen på hvorfor hans forretningsmessige kreativitet avtok. Sogner forklarer dette med noe annet enn en svekket libido. Eydes navn ble etterhvert tilsmusset, han ble for kjent for å ta for godt betalt. Spesielt Wallenbergene gikk trett av ham. Dessuten var Eydes virksomhet konjunkturdrevet og eksportrettet. I deflasjonstiden etter 1. verdenskrig ble nok hans formue hardt rammet. I dag finnes ingen store norske formuer med Eyde som opphavsmann. Den internasjonalt orienterte Olsen, ikke i slekt med rederfamilien Olsen, flyttet til Sverige. Men på samme måte som handelspa- 4. Thomas Johannessen Heftye ( ): Thos. Joh. Heftye & Søn ble av ham gjort til landets ledende bankierhus. Den nåværende representasjonsboligen til Den britiske ambassaden var hans hjem. Viser at næringslivsledere med blodsmak i munnen ikke er et nytt fenomen. Heftye var nemlig initiativtager til Den Norske Turistforening. 5. Hans Andreas Nicolai Olsen ( ): Drammenseren dro til St. Petersburg og ble der direktør for de svenske brødrene Nobels oljefirma, og gift med Alfred Nobels niese. I bodde han så igjen i Norge, hvor hans forbindelser i den internasjonale finansverdenen kom andre norske forretningsmenn til gode. Dagens amerikanske ambassadørbolig var hans privathjem. 6. Elias C. Kiær ( ): Familievirksomheten And. H. Kiær & Co, trelast og skipsfart, ekspanderte enormt under hans ledelse, og han var i perioden før den russiske revolusjon den mektigste mannen i norsk næringsliv. I 1918 skal de fire direktørene i Kiær ha kontrollerte bokførte verdier tilsvarende 1 prosent av brutto nasjonalprodukt. Men den russiske revolusjonen frarøvet selskapet enorme verdier, og mye av restene forvitret i mellomkrigstiden. Han døde likevel ikke fattig. BANKIER: Ville du ha penger på 1800-tallet, gikk veien om Thomas Heftye. Foto: Wikipedia PLANKEADEL: Den russiske revolusjon er mye av forklaringen på hvorfor Elias C. Kiær er nesten glemt. Foto: Wikipedia

5 Lørdag 1. september Dynastiene 16 De familiene 7. Sam Eyde ( ): Supergründeren i norsk økonomisk historie. Ingeniøren og skipsredersønnen hentet inn Wallenbergene slik at norsk vannkraft kunne benyttes til å lage kunstgjødsel. I 1905 ble Norsk Hydro etablert med Eyde som generaldirektør. Han var også mannen bak Elkem, og hans verk som gründer står uten like i norsk historie. Noen større familieformue klarte han ikke å etablere. vannkraft: Sam Eyde var den grenseløse gründeren av Norsk Hydro og Elkem. MEKTIG: Thomas Fearnley var mannen som norsk shipping stolte på under begge verdenskrigene. Foto: Wikipedia 8. Thomas Fearnley ( ): Bygde opp Fearnley & Eger til et av landets ledende rederier, samtidig som han var sentral i det nasjonale redersamarbeidet. Forhandlingsevne, språkkunnskaper og gode britiske kontakter gjorde ham til nøkkelperson i de norsk-britiske tonnasjeforhandlingene under begge verdenskrigene. I den krisepregede mellomkrigstiden ledet han arbeidet med å reorganisere og refinansiere noen av Norges største gruve- og industriforetak. 10. Johan H. Andresen ( ): Norges kanskje rikeste og mest innflytelsesrike forretningsmann i mellomkrigstiden, og en nyskapende industrialist. Han var også en fremtredende Høyre-politiker, bestefar til dagens Ferd-eier og fetteren til Thomas Fearnley. Det var etter ham at tradisjonen med å overlate familiefirmaet til eldste sønn ble etablert. ANDERS JAHRE: Ettermælet er blitt overskygget av den evigvarende jakten på hans utenlandsformue. 11. Anders Jahre ( ): Foregangsmann innen pelagisk hvalfangst (med flytende kokerier) og industriell foredling av hval- og spermolje. Han bygde også opp en omfattende rederivirksomhet innen tank- og kjemikalietransport og passasjertrafikk. En av tidenes største donatorer i Norge, gjennom opprettelsen av flere fond til fremme av vitenskap og humanitære formål og ved store gaver til hjembyen Sandefjord. Etter hans død ble forretningsvirksomheten delt og overtatt av andre eiere, mens staten har jaktet på utenlandsformuen. 12. Thomas Fredrik Olsen ( ): Far til Fred. og Petter Olsen, og styremedlem i en rekke selskaper innen industri, handel og bankvesen. Bygde under 2. verdenskrig opp det som skulle bli Timex sammen med Joakim Lemkuhl, og var mannen som begynte å samle på Munch-malerier i familien Olsen. Noe Petter Olsen nøt godt av da «Skrik» nylig ble solgt for 119,5 millioner dollar. 13. Nils Ebbessøn Astrup ( ): Nevøen til Thomas Fearnley. Medeier i rederiet Fearnley & Eger og styremedlem i en rekke industri bedrifter, sentral i norsk industri og skipsfart i etterkrigstiden. Hans initiativ viste seg på mange felter, fra skogsbruk til oljeleting i Nordsjøen. Eldstesønnen endte i fengsel, men yngstesønnen Hans Rasmus Astrup er fortsatt milliardær, og ikke minst Norges trolig fremste private kunstsamler. BESTeFAR: Johan H. Andresen viste verdien av en stabil kontantstrøm når krisene rammer. Foto: Wikipedia MEKTIG: Nils Astrup var den mektigste mannen i norsk næringsliv. OPPRØREREN: Knut Sogner er næringslivshistorikeren som vil omskrive norsk økonomisk historie. trisiatets fall etter Napoleonskrigene ga muligheter til Meyer, Heftye og Andresenfamilien, ble nå en gren av Andresen-familien igjen en av vinnerne. De to bankiergrenene av Andresen-familien mistet formuen på tyvetallet. Men den tredje grenen, ledet av Johan H. Andresen, bestefar til dagens Ferd-eier, kjøpte tilbake Andresens Bank og refinansierte den. Han hadde trygge inntekter fra tobakksfabrikken, og hans jevne kontantstrøm var veldig mye verdt i deflasjonstiden. Johan H. Andresen var blant annet formann for Høyre i perioden Parallelt med Johan H. Andresen virket fetteren Thomas Fearnley, mannen som Kriser gir muligheter for nye aktører hadde overtatt familierederiet Fearnley & Eger. Under både 1. og 2. verdenskrig var det han som ledet forhandlingene om hvordan den norske handelsflåten skulle kunne benyttes av Storbritannia. Mellomkrigstiden, krigsårene og årene etter krigen er tiden da de store rederfamiliene er de viktigste. Thomas Olsen, far til dagens Fred. og Petter Olsen, er en ledende skikkelse, med eierposter i mange selskaper. Under krigen bygger han opp Timex sammen med Joakim Lemkuhl. Joakim Lemkuhl var mannen som tok initiativ til Fedrelandslaget; samlingen på borgerlig side som skulle hindre sosialistisk maktovertagelse, og som etterhvert fikk et fascistisk preg. Mellomkrigstiden var også perioden da Anders Jahre tjente seg en formue på pelagisk hvalfangst. Etter krigen gikk han inn i tankfart og kjemisk industri. Nils Astrup og sønnen På 60-tallet hadde Norge en meget sentral forretningsmann, en mulig Wallenberg: Nils Astrup, han overtok onkelen Thomas Fearnleys ledende rolle i familierederiet Fearnley & Eger. Han var engasjert i en mengde selskaper og hadde blant annet tunge aksjeposter i Orkla, Elkem og Dyno. Hans posisjon skulle bli overtatt av sønnen Nils Jørgen Astrup. Det endte med det dypeste fallet i norsk økonomisk historie. I 1977 var familierederiet nær ved å gå overende for første gang da shippingkrisen endelig innhentet det. Det overlevde med nød og neppe, men den mektigste mannen i norsk næringsliv het ikke lenger Nils Jørgen Astrup; dog var han fortsatt en nær venn av Kronprins Harald, og selvfølgelig ennå gudfar for prinsesse Märtha Louise. I 1986 hadde Astrup klart å bygge opp deler av posisjonen, men krisen mot slutten av 80-tallet gjorde endelig slutt på rederiet Fearnley & Eger.

6 Lørdag 1. september De familiene Det gikk konkurs i Da var Nils Jørgen Astrup allerede dømt for å ha misbrukt midler fra ulike familiestiftelser, kongevennen måtte i fengsel. Igjen ser vi hvordan kriser gir muligheter for nye aktører. I 1977 ble Jens P. Heyerdahl d.y. konsernsjef i Orkla, og oppkjøpene og konsolideringene hans ble muliggjort av at så mange av konkurrentene var blitt redusert, sier Sogner. Allerede på 70-tallet skal Astrupene ha vært med på et initiativ til en konsolidering i dagligvarebransjen gjennom EPA-kjeden, men de klarte det ikke. Trolig var de for tidlig ute. Resultatet ble at det var aktører fra bransjen selv som stod for konsolideringen, Reitan, Hagen og Johannsson. Penger og kjærlighet Familiene har spilt en større rolle enn man har forstått, og dessuten har den norske næringslivseliten utgjort et sosialt miljø. Nils Jørgen Astrup, Jens P. Heyerdahl d.y. og dagens Johan H. Andresen har alle Nicolai Andresen ( ) som én tipptipp-oldefar. Av de 16 navnene på vår liste, kan man etablere et slags slektskapsbånd mellom i hvert fall ni av dem. Disse menneskene har utgjort et sosialt miljø. De har omgått hverandre, sittet i hverandres styrer Foto: Eivind Yggeseth og pleide tidligere ofte å gifte seg inn i hverandres familier. Fra de to seneste tiårene trekker Sogner frem to nykomlinger. Kjell Inge Røkke og John Fredriksen skapte begge formuen i utlandet, men de gjorde det innen to næringer som lenge har vært viktige, fiskeri og shipping. Men forskjellene er også store. Fredriksen er blitt kypriot, og er på utsiden av det norske systemet. Røkke spilte på lag med Ap, og prøvde kanskje å bli den Wallenbergen som Ap alltid har drømt om i Norge. Drømmen om en Wallenberg: En langsiktig, tålmodig, teknologisk avansert kapitalist som spiller på lag med de ansatte. Virke, men ikke synes, er Wallenbergenes motto. Virke, men synes, er kanskje Røkkes. Spørsmålet man nå kan stille seg er hvilke familieformuer som vil overleve når den neste hundreårsbølgen rammer? Det fascinerende nå er at innen olje- og gassvirksomheten så er det staten og dermed oss alle som sitter på den virkelige store formuen. Når hundreårsbølgen kommer, vil den ramme oss alle, sier Sogner. Kanskje vil da igjen de med en trygg kontantstrøm fra beskyttet virksomhet kunne plukke opp restene. Vil Reitan-brødrenes storhetstid komme da? 14. Jens P. Heyerdahl d.y. (f. 1943): I løpet av 20 år bygde han opp Orkla-konsernet fra å være en middels stor industribedrift til å bli det fjerde største selskapet i Norge. Heyerdahl er kjent som en forsiktig, men målbevisst strateg, som la stor vekt på å skape en egen Orkla-kultur. Han uttrykte ved flere anledninger sin sans for Wallenberg-dynastiets idealer: langsiktighet, lojalitet, grundighet og sparsommelighet. Det siste gjorde seg også gjeldende på det personlige plan: Heyerdahl gjorde i flere år et stort poeng av at dressene han gikk med, var arvegods etter hans bestefar, forretningsadvokaten. Tapte tilslutt kampen om Orkla mot Stein Erik Hagen, en strid som av vittige tunger er beskrevet som en kamp mellom kompetanse uten penger og inkompetanse med penger. 15. John Fredriksen (f. 1944): Sønn av en sveiser og kantinebestyrer som er blitt Norges desidert rikeste mann. Slo seg opp som tankreder, men er idag storeier av Subsea 7, Marine Harvest, Golden Ocean og Frontline. I 1961 startet shippingkarrieren som bud hos skipsmegler Blehr & Tenvig i Oslo. I juni 1986 slo politiet til mot Fredriksen for mulig oljetyveri og forsikringssvindel. Mistankene ble bekreftet og toppledelsen arrestert. Etter en tid i skjul meldte Fredriksen seg for politiet og satt i varetekt i over fire måneder. Etter tallrike utsettelser og fire års juridisk trenering endte det hele sensommeren 1990 med at John Fredriksen godtok en bot på 2 millioner kroner for å ha satt mannskapenes liv i fare ved å bruke råolje som drivstoff. I fjor mente Kapital at han var god for 59,7 milliarder kroner. 16. Kjell Inge Røkke (f. 1958): Røkke vokste opp i en industriarbeiderfamilie. Dyslektikeren gjorde seg ikke bemerket med gode skoleresultater. I idrettsmiljøet ble han kjent med den to år eldre Bjørn Rune Gjelsten. Tjente seg en formue som fisker i Alaska. For å omgå lovgivningen som sa at bare amerikanskbygde skip kunne fiske i amerikanske farvann, kjøpte han utrangerte forsyningsskip og bygde dem om ved norske verft. I løpet av en tiårsperiode var BLODSBÅND: Jens P. Heyerdahl d.y. (t.v.) tar seg en prat med sin slektning Johan H. Andresen jr. RIKEST: Men holder det til at John Fredriksen får grunnlagt et dynasti? OPPKOMLINGEN: Kjell Inge Røkke elsket å pleie båndene til Arbeiderpartiet. fiskeren fra Molde blitt rik, og hadde såvidt begynt med eiendomsinvesteringer. Dette ble satt i større system i Norge, der han gikk i partnerskap med Bjørn Rune Gjelsten. I 1996 tok Gjelsten og Røkke steget inn i toppdivisjonen i norsk næringsliv. I løpet av kort tid hadde de kjøpt 40 prosent av aksjene i Aker. I 2000 tok Kjell Inge Røkke neste skritt, idet han ble Kværners største aksjonær. I 2002 ble det tatt ut tiltale mot Røkke for bestikkelser og falsk forklaring i forbindelse med et ulovlig kjøp av båtførersertifikat i Sverige. Oslo tingrett dømte i juli 2005 Røkke til 4 måneders ubetinget fengsel. Ifjor regnet Kapital seg frem til at han var god for 9,8 milliarder kroner. Andre meget gode kandidater: En slik liste blir alltid subjektiv. Bergesen eller Reksten er gode kandidater. Wilhelmsen-familien likeså. Freia-gründeren Johan Throne Holst er en annen kandidat, og kjøpesenterkongen Olav Thon har satt sitt preg på nordmenns hverdag som få andre. Dagligvarebaronene Odd Reitan, Johannsson-familien og Stein Erik Hagen er også sterke kandidater. Christoffer Hannevig, rederen som er blitt symbolet for jobbetiden under 1. verdenskrig, bør også nevnes. Kilder: Samtaler med Knut Sogner, Store Norske Leksikon og Norges Biografiske Leksikon.

7 Lørdag 1. september Dynastiene økte med 100: Leopold Axel Løvenskiold er god for 670 millioner kroner. Leopold Axel Løvenskiold gir oppskriften på evig rikdom Ole Asbjørn Ness Eivind Yggeseth (foto) Dette er Leopold Axel Løvenskiolds rike mål med skog, nesten 1,5 ganger arealet til Bærum kommune. To innsjøer, et utall andre vann. Et rosa slott. Verdier nok til å bringe pappa Herman Løvenskiold inn som den 268. rikeste mannen i Norge, med et anslag i fjorårets Kapital på 670 millioner kroner, forøvrig en økning på 100 millioner kroner fra året før. Det er Leopolds nå. Vi er kommet hit for å fravriste ham Løvenskioldenes hemmeligheter. Mens andre slekter forgår, sitter Løvenskioldene fortsatt trygt siden de kom hit i Herregården, bygd i 1811, er fortsatt i bruk som bolig av pappa Løvenskiold. Masse penger, lavt forbruk Afghanistan-veteranen, etterretningsoffiseren og godseieren Løvenskiold begynner med et regnestykke som kan få enhver ødeland av en forretningsadvokat eller finansmann til å miste Leopold Axel Løvenskiold Født: 1971, Fossum Hovedgård, Skien. Utdannelse: Befalskolen 1991, Edinburgh University Karriere: Den Britiske Ambassade, Oslo og Geelmuyden.Kiese KFOR I (Kosovo) Krigsskolen Afghanistan munn og mæle. Hvor stor bør formuen være hvis du skal tillate deg å forbruke én million kroner etter skatt? Det vet vi ikke. Mitt lille regnestykke er at da bør formuen din være på minst 240 millioner kroner. Regn med fem prosents avkastning i året, kanskje for mye med dagens renter. Da har du 12 millioner kroner i avkastning. Trekk 28 prosents beskatning. Da er du nede i 8,64 millioner kroner. Trekk fra den ene prosenten du må betale i formuesskatt. Nå er du nede i 6,24 millioner kroner. 5 millioner bør du investere slik at du setter av litt til barna, hvis du har tre som jeg, og for å kompensere for inflasjonen. Vips har du rundt en million kroner igjen til forbruk, sier Løvenskiold. Han har oppskriften klar for hvordan man skal kunne bevare en familieformue. Det begynner med en formue. Noen må ha tjent nok penger, nok penger til å utgjøre den kritiske massen. For vår del begynte det i med at slektens stamfar Herman Leopoldus Lövenskiold innvandret til Christiania fra Lübeck engang på 1600-tallet og begynte å importere isenkram. Han og sønnen, som slekten kaller «Urgubben», minnet mye mer om Fredriksen enn meg. De tok enorm risiko. Hvis du ikke arver eller gifter deg til det, så er det den eneste måten å få en stor formue på, sier Løvenskiold. Men når formuen vel er tjent, forandrer perspektivet seg. Forfaderen vår hadde ingenting å tape. To tomme hender, da er det rasjonelt å ta mye risiko. Dessuten var de pengene han hadde tjent hans egne, ingen andre kunne legge seg i hva han skulle gjøre med dem. For en som meg er det annerledes. Ikke bare må jeg ta hensyn til de som har kommet før meg, jeg vil jo nødig bli han som skusler vekk alt sammen, men jeg må i tillegg tenke på de kommende generasjonene. Risiko er farlig Dermed skyr Løvenskioldene risiko. Tar man høy risiko, blir man til slutt kvitt. Og det er ikke lett å unngå risiko. På tredvetallet tapte vi syv millioner kroner da Landbruksbanken gikk overende (tilsvarende over 200 millioner kroner i dagens pengeverdi), men hvem hadde trodd at bank var høyrisiko? Den gang var hele bruket nær konkurs. Samtidig er det ikke veldig spennende å redusere eget liv til et møte med banken i halvåret hvor man får høre at avkastningen har vært 3,5 eller 4 prosent. Oppskriften er å finne noe å holde på med som er rimelig trygt, samtidig som man bruker noen midler til å ta noe mer risiko. Selv har jeg for eksempel investert litt i et vinimportfirma som nå begynner å tjene gode penger. Det har jo den tilleggsverdien at vin er litt morsomt å holde på med. Det tredje elementet er evnen til å omstille seg. Dette godset begynte med et jernverk. Da det ikke lønte seg, gikk man over til sagbruk. Da det ikke lønte seg, gikk man over til shipping og cellulosefabrikk. Men status og prestisje kan gjøre det vanskelig å legge ned. Da papirfabrikken brant, bestemt vi oss for ikke å bygge den opp igjen. Hadde vi gjort det, ville det blitt den minste cellulosefabrikken i Norge. «Kill your darlings» er dermed viktig for en godseier. Selv forsøkte jeg å lage bedrift av viltkjøtt, men det kostet mer enn det smakte. Hvis det var bare det jeg skulle holde på med, så ville jeg nok ha klart å lage butikk av det, men gitt hvor mye fokus det ville ha tatt fra alt annet, kunne jeg ikke forsvare å pumpe mer penger inn i det, sier Løvenskiold. Nå er kraftproduksjon det viktigste for selskapet. Vi produserer omlag 65 GWh i året, og vi har startet et investeringsprogram for nesten å kunne doble produksjonen. Det er en langsiktig investering som Lø-

8 Lørdag 1. september Bokanmeldelse «SE HVA SOM SKJEDDE» AV GØRAN SKAALMO OG BJØRN ECKBLAD FORFATTERNE: Bjørn Eckblad (til venstre) og Gøran Skaalmo. Med et glimt i øyet venskiold føler seg rimelig trygg på, selv med dagens ekstremt lave strømpriser, men ingenting er risikofritt. Det viser historien vår. Alt kan skje. Plutselig oppfinner man kaldfusjon, og investeringene våre i vannkraft vil aldri betale seg tilbake. I dag virker en krig fullstendig virkelighetsfjernt, men det er ikke mer enn 60 år siden at gutta på skauen hadde tilhold i hver eneste tømmerkoie i skogen vår. Dermed er vi fremme i det siste elementet i Løvenskioldenes overlevelsesstrategi som godseiere. Ikke del godset Hvis du er Fredriksen, da kan du alltids dele formuen mellom døtrene dine. Begge vil ha kritisk masse. Men hvis en som jeg gjør det, risikerer man å komme under kritisk masse. Da kan man bli som en av de godseierne i utlandet som sitter med hullete sokker mens man lurer på hvordan man skal kunne bevare godset. Jeg setter av penger til alle tre barna. Alle skal få en god slump penger, men virksomheten her er det min eldste sønn som skal overta, og han skal overta bruket i minst like god stand som da jeg overtok det. Å dele aksjene på flere hender er ikke en fremgangsmåte Løvenskiold anbefaler. Det går kanskje godt i en generasjon, muligens to. Og så skal plutselig tremenninger sitte sammen på generalforsamling å bestemme sammen? Nei, det ender alltid med tragedie. Rimi-Hagen truet med boikott og Kåre Valebrokk mente TV 2 sendte «mye dritt». Kanalens uautoriserte historie er fylt med kontroversielle glimt. MADS KVERNEN KLEPPE De siste årene har bøker om Se og Hørs ufine metoder og Dagbladets fall pådratt seg uventet mange lesere. Overraskende er det derfor ikke at også tyveårsjubilanten TV 2 nå er behandlet i bokform. De to Dagens Næringsliv-journalistene bak utgivelsen gir kanalen røff behandling i en konfliktpreget og spennende samling av anekdoter og avsløringer. TV 2 er simpelthen en lisens til å trykke penger, fortalte en forvalter Schibsteds Kjell Aamot før kanalen gikk på luften. Slik var det ikke til å begynne med, og gründer-sjef Bjørn Atle Holter-Hovind varte bare et halvt år etter lanseringen. Da hadde åpningsshowet til Dan Børge kostet fire ganger mer enn de budsjetterte kronene, reklamepengene kom tregt inn og kanalen måtte reddes fra konkurs av aksjonærene Schibsted og Egmont. Romper i stolen Men allerede i 1994 leverte TV 2 plusstall, og under reklamemannen Arne A. Jensens ledelse ble det solide overskudd med et glimt i øyet frem mot årtusenskiftet. TV-businessen beskrives av innkjøpssjef John Ranelagh som «romper i stolen og øyne på skjermen», og Jensen får mye av æren for å ha bygd opp allmennkringkasteren fra Bergen som merkevare. Men han var også en tøff redaktør, som blant annet sendte daværende Rimi-Hagen på dør da matvarekjeden varslet reklameboikott dersom TV 2 viste et kritisk program om Rimi. Såpesuksessen «Hotel Cæsar» ble født under Jensens vakt, og er den lengstlevende dramaserien i Norden. Kanalen skal ha brukt mer enn en milliard på føljetongen så langt, selv om hotelldramatikken nå kun trekker en tredjedel av antall seere den leverte på sitt beste. Fy faen så mye dritt vi sender, skal etterfølgeren Kåre Valebrokk ha uttrykt etter å ha sett gjennom ett TV 2-døgn. Mens fallskjermjegeren Arne A. Jensen (han fikk med seg fem millioner ut av TV 2) kommer rimelig godt ut i denne boken, er forfatterne mer kritiske i håndteringen av både Valebrokk og nåværende TV 2-sjef Alf Hildrum Valebrokks bauta Bladfyken fra Sørlandet ble annonsert som ny kanalsjef på TV 2s egne kveldsnyheter før han hadde varslet Dagens Næringsliv om sitt kommende jobbskifte. Så var det også nyheter som skulle prioriteres under Kåre Valebrokk, mens mange flinke TV-folk forsvant til konkurrentene. Blant annet havnet nestsjef Finn H. Andreassen i åpen konflikt med den nye topplederen, og fikk en betalt exit. Nyhetskanalen ble Valebrokks bauta, og han kjøpte Dette er TV 2 Startet sendingene i september 1992 i Bergen. Største eiere den gang var Schibsted, Egmont, Vital Forsikring og Selvaag Invest. Kvartetten eide til sammen 70 prosent av aksjene. Omsatte for 111 millioner og fikk et resultat før skatt på minus 145 millioner i I fjor stoppet omsetningen på 3,2 milliarder og overskuddet før skatt ble en drøy halv milliard. Har de siste årene vært eid av Egmont og A-pressen, og er nå heleid av danske Egmont. Tidligere A-pressen-sjef Alf Hildrum har siden 2007 ledet TV 2. også Nettavisen og Kanal24 for å skape et «nyhetshjul» med nyheter døgnet rundt på ulike medieplattformer. Nyhetshjulet ble en kostbar affære, og Hildrum vraket begge småsøsknene. Undertegnede jobbet et par år i Nettavisen, og minnes at storebror ofte ikke ville leke sammen med lillebror, og heller ikke ville låne lillebror lekene sine. Kåre Valebrokk takket for seg i 2007, og inn i direktørstolen kom mannen som fant seg selv i jakten på etterfølgeren, TV 2-styreleder Alf Hildrum. Som A-pressens toppsjef var han mest kjent for å kutte og spare, og det fikk også TV 2 erfare. Og sosialisten spiller høyt. Høyt fotball-spill Mens det ble kuttet i nyhetsog dokumentarsatsningen skal Hildrum ha gått bak ryggen til sitt eget styre og signert en intensjonsavtale om kjøp av engelske fotballrettigheter høsten Fullmakten hans på 20 millioner ble overskredet med 370 millioner, men TV 2 sikret seg de kostbare rettighetene, som i en årrekke har tilhørt Canal+. Alf Hildrum overlevde. Boken tar grundig for seg det kontroversielle salget av kanalen til danske Egmont og utfordringene TV 2 sliter med fra kabelselskapene, de fragmenterte og Vår mening «Se hva som skjedde. Historien om TV 2.» Gøran Skaalmo og Bjørn Eckblad Font Forlag 380 sider + Svært kunnskapsrikt fortalt, og forfatternes mer enn 100 kilder gir bred stofftilgang. Smart inndelt etter de fire toppsjefene, og med rolleregister og tall-oversikt for hver sjefsperiode. endrede seervanene og andre skjermkonkurrenter. Det er likevel et lite savn at forfatterne ikke skriver mer om konkurransen mellom de to allmennkringkasterne, ikke minst hvilken innvirkning TV 2 har hatt på NRK. Det er ikke tilfeldig at NRK nå bruker pauser under barnetv for de aller minste til å reklamere for hva som kommer på barne-tv neste dag. i Mange av bildene i boken er trykket så mørkt at de like gjerne kunne vært droppet. Anekdotene bærer boken, men tidvis kan det bli litt for mange korte bihistorier.

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport.

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Jeg opplever at jeg har et ansvar. Jeg har en oppgave, og jeg må bidra.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

1814 og Grunnloven av Dag Kristoffersen

1814 og Grunnloven av Dag Kristoffersen 1814 og Grunnloven av Dag Kristoffersen Litteratur: Nasjonalt: Karsten Alnæs: 1814 miraklenes år Eli Fure: Eidsvoll 1814 Eidsvoll1814.no Stortinget.no Litteratur og kilder: Lokalt: Langs Lågen 2014- om

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, juli 2012. www.hvamenerpartiene.

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, juli 2012. www.hvamenerpartiene. Økonomisk politikk En forretningsadvokat sa engang til meg at han ikke kunne forstå hvordan vanlige folk fant seg i at de rikeste som handlet gjennom sine selskaper fikk bruke penger det ikke var betalt

Detaljer

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

FFR Finans, forsikring og risiko. Fred Espen Benth (MI)

FFR Finans, forsikring og risiko. Fred Espen Benth (MI) FFR Finans, forsikring og risiko Fred Espen Benth (MI) Hva er FFR? Spesialisering i MAEC programmet Men også i MIT programmet Fokus på finansmarkeder og forsikring Liv- og skadeforsikring Nøkkelordet er

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto

NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto Skattejakt og Salmeskatt Av Sjømannsprest Knut Inge Bergem 3-2007 Den store hobbyen i Norge de siste ukene, har vært å sjekke hva familie, venner og naboen tjener. En

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, revidert november 2012. www.hvamenerpartiene.

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, revidert november 2012. www.hvamenerpartiene. Økonomisk politikk En forretningsadvokat sa engang til meg at han ikke kunne forstå hvordan vanlige folk fant seg i at de rikeste som handlet gjennom sine selskaper fikk bruke penger det ikke var betalt

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 3

Glenn Ringtved Dreamteam 3 Glenn Ringtved Dreamteam 3 Hola Manolo Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

Norge 2020 Hva skal vi leve av i fremtiden?

Norge 2020 Hva skal vi leve av i fremtiden? Norge 2020 Hva skal vi leve av i fremtiden? Innhold: Forord...side 4 Norge i Verden Innledning... side 10 Leila Hafzi... side 12 Kjersti Kleven... side 16 Inger Elise Ekornås... side 20 Jon S. von Tetzchner...

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Nye tider. Verden klarer seg nok, trolig Norge også. Men. Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no

Nye tider. Verden klarer seg nok, trolig Norge også. Men. Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no Nye tider Verden klarer seg nok, trolig Norge også. Men Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no 2 Landet vokser, ikke mediemarkedet, sier statistikkene IRM. Swedbank 3 A big swinger Reklame

Detaljer

SEMINAR FOR STORTINGETS FINANSKOMITÉ. Hvilken rolle bør staten ha i å sikre kapitaltilgangen for norske bedrifter?

SEMINAR FOR STORTINGETS FINANSKOMITÉ. Hvilken rolle bør staten ha i å sikre kapitaltilgangen for norske bedrifter? Arne Jon Isachsen Handelshøyskolen BI 6. mai 2003 SEMINAR FOR STORTINGETS FINANSKOMITÉ Hvilken rolle bør staten ha i å sikre kapitaltilgangen for norske bedrifter? I. Glimt fra et Gardsbruk II. Fra et

Detaljer

En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen.

En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen. Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i DR Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om regnskogen i Oriental-provinsen. De siste årene har hogsten tatt seg opp. Store skogområder

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Dette er en sann historie. Men mange navn er endret av hensyn til dem som er med.

Dette er en sann historie. Men mange navn er endret av hensyn til dem som er med. Dette er en sann historie. Men mange navn er endret av hensyn til dem som er med. Takk Takk til Yvonne Iragahoraho for støtten hele veien. Takk også til hennes og min familie, institusjonen Fritt Ord,

Detaljer

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5.

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5. Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet Index Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5 Introduksjon Selskaper produserer varer og tjenester, skaper arbeidsplasser,

Detaljer

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien CReating Independence through Student-owned Strategies Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien Lærer: Gabriela Hetland Sandnes

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

17. mai 1814. -Grunnloven vedtatt -Norsk selvstendighet -Fra dansk til svensk union

17. mai 1814. -Grunnloven vedtatt -Norsk selvstendighet -Fra dansk til svensk union 17. mai 1814 -Grunnloven vedtatt -Norsk selvstendighet -Fra dansk til svensk union Viktige hendelser Norsk selvstendighet Norge i union med Danmark (1380-1814) Kielfreden 14. januar 1814: Norge gis til

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Velkommen til Bogstad Gård

Velkommen til Bogstad Gård Velkommen til Bogstad Gård Bogstad Gård Gården Bogstad ble ryddet i forhistorisk tid og var i drift gjennom første del av middelalderen, men ble liggende øde i de nærmeste mannsaldrene etter svartedauen

Detaljer

Min tippoldefars historie ble et mysterium som måtte løses

Min tippoldefars historie ble et mysterium som måtte løses Nordnytt Ursprungsartikel http://www.nrk.no/nordnytt/et-mysterium-fra-fortida-1.11793717 omvandlad till PDF-fil, enligt tillstånd. Reinraide Tolv år gammel kom Johan Erik alene over fra Tornedalen til

Detaljer

Noteringshefte. B O K M Å L Trinn 3 5

Noteringshefte. B O K M Å L Trinn 3 5 Noteringshefte B O K M Å L Trinn 3 5 Noteringshefte Personalia: Testpersonens navn:... Fødselsdato:... Norm:.. Skole/Institusjon:... Klasse:.... Testleder:... Dato:.. Merknader: 1. Leseflyt og leseforståelse

Detaljer

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09 ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & K KJÆRLIGHET En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder Veumallen - Norsk Folkehjelp Veumallen - Norsk Folkehjelp Foto: Trond Thorvaldsen Foto: Erik

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Per Valebrokk Fikk aldri sin siste vilje

Per Valebrokk Fikk aldri sin siste vilje Per Valebrokk Fikk aldri sin siste vilje Publisert: VG 21. oktober 2000 Journalist: Per Valebrokk Verdens Gang Samfunnsavdelingen Postboks 1185 Sentrum 0107 Oslo Telefon: 22 00 00 00 Telefaks: 22 00 06

Detaljer

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Har du et sterkt ønske om å bli rik, men aner ikke hvordan du skal gå fram? Tror du at du må lese en haug med bøker og

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 9

Glenn Ringtved Dreamteam 9 Glenn Ringtved Dreamteam 9 Venner for alltid Oversatt av Christina Revold Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Litt om Edvard Munch for de minste barna

Litt om Edvard Munch for de minste barna Litt om Edvard Munch for de minste barna Basert på en tekst av Marit Lande, tidligere museumslektor ved Munch-museet Edvard Munch var kunstmaler. Hele livet laget han bilder. Det var jobben hans. Han solgte

Detaljer

Mariken Halle. Min middag med

Mariken Halle. Min middag med Mariken Halle Min middag med Harald Eia Stemmer 7 Om forfatteren: Mariken Halle (f. 1982) er utdannet filmregissør fra Filmhögskolan i Gøteborg. Eksamensfilmen Kanskje i morgen (2011) fikk strålende mottakelse

Detaljer

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene»

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene» STØ OPP HENDENE! 1. Mos. 17:8-16 8 Amalek kom og stred mot Israel i Refidim. 9 Moses sa til Josva: «Velg ut noen menn og dra så ut og strid mot Amalek! I morgen skal jeg stille meg på toppen av høyden

Detaljer

Læringsstrategier 4. klasse

Læringsstrategier 4. klasse Læringsstrategier 4. klasse Tema: Astrid Lindgren (se tekst bakerst i dokumentet) 1. Snakket om ulike læringsstrategier I dag skal vi prøve å skumme, skanne og lage spørsmål. 2. FØRLESNINGSAKTIVITET. Elevene

Detaljer

!"##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$'

!##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$' !!"##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$'! 2 I følge Feng Shui fører rot i hjemmet til rot i livet. Derfor kan det være greit å ta en skikkelig opprydning. Jeg lover deg at du etterpå vil føle du har

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

TRE STYRTEDE FLY, NI HAVARERTE MENN, OG EN DRAMATISK KAMP FOR Å HENTE DEM HJEM

TRE STYRTEDE FLY, NI HAVARERTE MENN, OG EN DRAMATISK KAMP FOR Å HENTE DEM HJEM FANGET I ISEN TRE STYRTEDE FLY, NI HAVARERTE MENN, OG EN DRAMATISK KAMP FOR Å HENTE DEM HJEM MITCHELL ZUCKOFF Til Suzanne, Isabel og Eve INNHOLD Til leseren PROLOG: Anda 1 Grønland 2 «En mor som spiser

Detaljer

Carl-Johan Vallgren. Havmannen. Roman. Oversatt av Bjørn Alex Herrman

Carl-Johan Vallgren. Havmannen. Roman. Oversatt av Bjørn Alex Herrman Carl-Johan Vallgren Havmannen Roman Oversatt av Bjørn Alex Herrman DET FINS INGEN begynnelse, og det fins ingen slutt. Jeg vet det nå. For andre fins det kanskje fortellinger som fører noe sted, men ikke

Detaljer

Evig opptur & evig boligmangel?

Evig opptur & evig boligmangel? Evig opptur & evig boligmangel? Finansnæringens syn på boligmarkedet Boligkonferansen Oslo, 14. mai 2013 Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no Hva mener eierne? (Bolig)byggerne er i

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

I SPORENE ETTER 1814-gRUNNLOVEN Hvorfor feirer vi den 17. mai?

I SPORENE ETTER 1814-gRUNNLOVEN Hvorfor feirer vi den 17. mai? Norskkonferansen den 20. mai 2004 I SPORENE ETTER 1814-gRUNNLOVEN Hvorfor feirer vi den 17. mai? Ved Trond Nordby - Nasjonaldager er dagen da innbyggerne samles om felles verdier som oftest knyttet til

Detaljer

booklet.dok 23.04.03 12:41 Side 1

booklet.dok 23.04.03 12:41 Side 1 booklet.dok 23.04.03 12:41 Side 1 Johns Quijote er: John Ivar Bye, Atle Rakvåg, Jon Grimsby, Brynjulf Risnes Tekst og Musikk: John Ivar Bye unntatt spor 9: Tekst og musikk: Cornelis Vreswijk. / Mastret

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 & Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et opplegg for bibeltimer for sommerleirene 2013. Temaet for sommeren er La ditt rike komme. Bibelfortellingen

Detaljer

Om aviser Kjære Simon!

Om aviser Kjære Simon! t Om aviser Kjære Simon! Aftenposten Morgen - 15.11.2008 - Side: 18 - Seksjon: Simon - Del: 2 Mannen min og jeg sitter hver morgen med avisene og drøfter det som er oppe i tiden. Jeg har i mange år ment

Detaljer

En adopsjonshistorie. Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen

En adopsjonshistorie. Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen En adopsjonshistorie Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen Mitt navn er Elin Johannessen, og jeg er en Turner kvinne på 33 år. Jeg har vært gift med min kjære Kenneth i 12 år den 6 juli - 08 og jeg skal

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 51. 18. desember 2006 Tilbakeblikk på uke 50. Etter at Oslo Børs steg svakt i uke 49, ble det nok en sterk uke i forrige uke. Hovedindeksen endte opp til ny

Detaljer

Aktiviteter til tema Hiv og aids

Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktivitetene er hentet fra heftet Positiv, stempling, seksualitet, hiv&aids. Tveito, Hessellund (red.), Verbum Forlag 2005. Aktivitet 1: Nummerverdi Denne aktiviteten skal

Detaljer

Torgeir Høien Deflasjonsrenter

Torgeir Høien Deflasjonsrenter Torgeir Høien Deflasjonsrenter Deflasjonsrenter Oslo, 7. januar 2015 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Vi trodde på lave renter i 2014 og fikk rett 4 Skal rentene opp fra disse nivåene? Markedet tror det

Detaljer

Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke

Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke 1 Kort historikk om Barken Eva Under vises et bilde 1 av Barken Eva. Skipet kom i skipsreder Herman Skougaards eie i 1902. Eva

Detaljer

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN Maria Mork (38) har en visjon om å skape en ny trend: at par investerer i forholdet mens de har det godt sammen. Målet er å påvirke samlivsstatistikken til det bedre. TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

Detaljer

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss!

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss! BAMBUSPRINSESSEN Det var en gang en gammel mann som bodde i skogen nær Kyoto 1 sammen med kona si. De var fattige og barnløse, og hver dag gikk mannen ut i skogen for å kutte bambus. Av bambusen lagde

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Heksene Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Et forord om hekser I eventyrene har heksene alltid tåpelige, svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men

Detaljer

Ole Johan Sagafos. Pax Forlag A/S, Oslo 2005

Ole Johan Sagafos. Pax Forlag A/S, Oslo 2005 Ole Johan Sagafos D Pax Forlag A/S, Oslo 2005 Forord 6 Mot, Først og fremst 19 Målrettet. I sin fulle brede Rustet for en spennende framtid Innledning Livskraft i Europas utkant - Fra 1800.til 1900 En

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

3-5 Opsal Opsal-gårdene. Gårdene. Opsal

3-5 Opsal Opsal-gårdene. Gårdene. Opsal Gårdene Opsal Den gammelnorske navneformen er Uppsalir. Gårdsnavnet kan bety enten den høytliggende gården eller den øvre gården. Navnet på gården var Uppsal helt til etter 1900-tallet. Opsal ligger der

Detaljer

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn!

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Velsignet er Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og der sol går ned, skal

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Johns Quijote Værmelding for fattigfolk

Johns Quijote Værmelding for fattigfolk booklet_ny.dok 07.04.03 17:59 Side 1 MILDT OG FINT Mildt og fint, ingen motsats i sikte. Bare mildt og fint. Mildt og fint for meg, jeg bare fikk det - mildt og fint. Flotte folk, hvor enn jeg så. Du Verden

Detaljer

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø Innhold 1. Du vil skifte mening når Side 7 2. Thomas Side 12 som mener oppveksten er årsaken til hans homofile følelser 3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet 4. Gunnar Side

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Johan B. Mjønes. Blodspor i Klondike

Johan B. Mjønes. Blodspor i Klondike Johan B. Mjønes Blodspor i Klondike Forfatteromtale: Johan B. Mjønes (f. 1976) er oppvokst på Orkanger, bosatt i Oslo. Han har skrevet flere kritikerroste romaner for voksne. Død manns kiste (2013) var

Detaljer

SVERRE M. NYRØNNING. Northug. En familiehistorie

SVERRE M. NYRØNNING. Northug. En familiehistorie SVERRE M. NYRØNNING Northug En familiehistorie Om forfatteren: SVERRE M. NYRØNNING (f. 1955), tidligere journalist i avis og redaksjonssjef i NRK, forfatter, siden 2002 forlegger i Communicatio forlag

Detaljer

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Alliansen for norsk, privat eierskap Februar 2013 Bredden av norsk næringsliv har gått sammen for å få fjernet skatt på arbeidende kapital Alliansen for

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon Scene for en mann og to kvinner Manus kan kjøpes på www.dramas.no Axel slår opp med Nymse, fordi han ikke elsker henne på den riktige måten. Hun ender med å sitte

Detaljer

Heisann alle sammen! Nå har det gått noen mnd siden sist nyhetsbrev, så nå er det på tide med noen oppdateringer fra oss her i Nytt Liv. Her i Bolivia startet nytt skoleår i februar, og vi fikk også i

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Klargjøres for slep: Hamen-kantring var kontrollert - Østfold...

Klargjøres for slep: Hamen-kantring var kontrollert - Østfold... Østfold 20.10.2012 Klargjøres for slep: Hamen-kantring var kontrollert PÅ VEI BORT? 'Kantringen' det ble varslet om tirsdag denne uka, viste seg å være kontrollert. Det jobbes med å sveise på nye plater

Detaljer

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre -

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre - Reisen til Morens indre Kandidat 2 Reisen til Morens indre Et rolle- og fortellerspill for 4 spillere, som kan spilles på 1-2 timer. Du trenger: Dette heftet. 5-10 vanlige terninger. Om spillet Les dette

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Her hviler halve Bispelokket

Her hviler halve Bispelokket Bilag 51 16.000 tonn betong- og armeringsjern fra Bispelokket endte på ulovlig vis her hos Herstua Grus på Maura i Nannestad. Grustaket hadde ikke lov å ta imot betongavfall. Det er påvist olje- og PCB-forurenset

Detaljer