Styret i Norsk Eltavleforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret i Norsk Eltavleforening 2009-2010"

Transkript

1 Velkommen til

2 Styret i Norsk Eltavleforening Styreleder: Bernt-Johnny Storøy Elektrisk Byrå AS Tavlefabrikkant. Styremedlem: Jørgen Almelid Bergen Elektrotavler AS Tavlefabrikkant. Styremedlem: Hjalmar Roald Mørekontakt Tavlefabrikkant. Styremedlem: Gunnar Lundsholt Elteco AS Utstyrsleverandør. Styremedlem: Hans-Petter Nybakk Eaton Electric AS Utstyrsleverandør. Styremedlem: Jørgen Walter Cowi AS Rådgivende ingeniør Varamedlem: Stein Kristiansen KS Automasjon AS Tavlefabrikkant Varamedlem: Knut Fr.Kopperud Nortelco AS - Utstyrsleverandør

3 Tavleforum 28.okt.2010 Vika Konferansesenter Registrering med kaffe Tavleforeningen informerer Hvem er Tavleforeningen? Prosjekter i Tavleforeningen Tavleskolen Kurs Tavlebyggerens plass som elektro fagarbeider Bernt-Johnny Storøy, Leder, Tavleforeningen Kaffe Behovsorientert beskrivelse av tavler Hans-Petter Nybakk, Eaton Electric AS Lunsj Hvilke krav stiller byggherren til tavleanlegg? Sikkerhetsbehov? Eksempler på beskrivelser for anlegg Representant fra Statens Vegvesen Statsbygg og Olav Thon Gruppen Kaffe Slik opplever vi beskrivelsene Beskrivelsens rolle for tavlebyggeren Hvordan er dagens beskrivelser er de meningsfylte? Jan Mangård, Moss Automation Rådgivers rolle Hvordan ivareta anleggets behov? Industri og bygg ulike krav og beskrivelser Eksempel på beskrivelse. Jørgen.H.Walther, Cowi AS Oppsummering Avslutning

4 Bak vår enkle fasade ligger det mye kompetanse, fagkunnskap og nøyaktighet

5 Vi ønsker å påvirke utviklingen for en bedre el-sikkerhet

6 Målgruppe Firmaer med bygging av lavspenningstavler som forretningsområde Utstyrsleverandører Rådgivende ingeniører Brukere Myndigheter Testlaboratorium, forskning og utdanning Interesseorganisasjoner

7 Foreningen har som formål å Være den ledende og samlende bransjeorganisasjon for produsenter, leverandører,rådgivere og andre aktører innen prosjektering, fabrikkasjon og bruk av lavspenningstavler Arbeide for en enhetlig praksis med hensyn til forståelse av myndighetskrav og gjeldende normer Aktivt påvirke utviklingen innen elbransjen

8 Foreningen har som formål å være medlemmenes fellesorgan for prinsipielle faglige avklaringer mot myndigheter og aktuelle bransjeorgan gjennom økt kompetanse påvirke til økt kvalitet og bedre elsikkerhet

9 Verdier Tavleforeningen samler bransjen og opptrer som en uhildet, seriøs og kontaktskapende instans som har resurspersoner med faglig kompetanse og stor kontaktflate. En samarbeidspartner å stole på!

10 Virksomhet - Tavleforum - Kurs - Tavleskolen - Informasjon - Rekruttering til tavlefaget.

11 Tavleforum 3 faglige møter pr. år for medlemmer og andre med interesse og behov for kompetanse, informasjon og veiledning i tavlerelaterte spørsmål.

12 Kurs Behovsrettet kurstilbud for de som beskriver,prosjekterer, monterer, installerer eller på annen måte har behov for kompetanse innen tavleteknikk, forskrifter og gjeldende normer

13 Tavlesjekken

14 Tavlehåndboka

15 Tavleskolen Moduloppbygget kursprogram for montører og lærlinger. Kursprogrammet dekker også det teoretiske pensum i læreplanen for Tavlemontørfaget. Kursene holdes lokalt hos medlemsbedriften.

16 Mange bedrifter har gjennomført Tavleskolen Modul 1 og også Modul 2 og gir positive tilbakemeldinger. I disse dager ferdigstilles også Tavleskolen Modul 3, som i særlig grad retter seg mot saksbehandler og prosjekterende hos våre medlemmer. Tavleskolen`s to første moduler er et utmerket opplegg for tavlefaglig oppdatering av montører og lærlinger hos Tavlefabrikkantene.

17 Informasjon Skriftlig medlemsinfo pr. post eller E-post inneholdende Referat fra Tavleforum Fagartikler Annen aktuell bransjeinformasjon Aktiv hjemmeside for nyttig informasjon, faglig råd og diskusjon.

18 Tavleforeningen Medlemmer Kurs/møter Fag Tavleskolen Linker

19 Profilering Våre medlemmer oppfordres til å profilere Tavleforeningens merke på sine firmabiler, i sine lokaler og der det for øvrig er naturlig å profilere sin bransjetilhørighet.

20 Utbytte for medlemmene Tilgang til nyttig informasjon Økt faglig kompetanse og trygghet Gode praktiske metoder og løsninger Ekstern kontaktflate Personlig utvikling Mulighet til bidra til forbedringer i bransjen og nytenking.

21 Rekruttering til Tavlemontørfaget Tavlemontørfaget er på linje med andre elektrofag lagt inn under lærlingeordningen. For mer info: - - Opplæringskontorene i fylket

22 Tavlemontørfaget Kort beskrivelse: Bygging av tavler og apparatskap til fordeling av strøm har vært viktige oppgaver siden elektrisk energi ble tatt i bruk i Norge. Tavlemontørfaget er et meget omfangsrikt fag med arbeidsoppgaver innen mekaniske, elektriske og automatiserte områder. Elektriske anlegg blir mer og mer automatiserte og har større og større kompleksitet. Anleggets senter og "hjerne" ligger normalt i fordelingskap og apparatskap som monteres og kontrolleres av tavlemontøren. Tavlemontøren har et stort arbeidsområde og faget har stor betydning i dagens automatiserte og konkurransemessige samfunn. Elektriske fordelingstavler og apparatskap brukes i elektrisitetsverkene, i industri-installasjoner og i maritime installasjoner. Bygging av tavler og apparatskap for energifordeling og styringsformål innebærer å bygge og sammenstille moduler og/eller komponenter til større enheter, samt forarbeid til eller tilpassing og montering av detaljer. En tavlemontør må også kunne tilvirke detaljer mekanisk. Arbeidet innebærer en del feilsøking og feilretting. Utvidelser og omgjøringer av tavler og feilsøking foregår ofte på driftsstedet, mens produksjon av tavler kan foregå i fabrikk, på verksteder eller på anleggssteder. Fagarbeideren må ha gode kunnskaper om materialer og ha ferdigheter i bruk av verktøy og måleinstrumenter. Systemforståelse er nødvendig for å kunne teste tavlens funksjoner og arbeidet krever stor grad av nøyaktighet. Tavlemontørfaget ble lagt inn under lærlingordningen

23 Kvalifikasjonskrav Tavlemontørens plass som elektro fagarbeider? Kvalifikasjonskrav for arbeid under spenning? Tavlebransjen jobber mer og mer ute på anlegg, og av og til nødvendigvis også under spenning. I tillegg til å bruke AUS-reglene, hvilke basiskrav stilles? Kan en Tavlemontør med fagbrev og opplæring i AUS-reglene utføre arbeide under spenning? Kan en Tavlemontør uten fagbrev og opplæring i AUS-reglene utføre arbeid under spenning? Må slike montører være "instruert" person med opplæring utover AUSreglene? Tavleforeningen holder fokuset

24 Tavlefagbrevet Bør fagbrevet være obligatorisk slik som for gr.l montører, eller frivillig slik som for de fleste andre yrkesfag? Er det tilstrekkelig i forhold til Intern-kontrollen at tavleprodusenten på alternativ måte dokumenterer montørenes kompetanse? Bakgrunnen for spørsmålstillingen er at "hvem som helst" kan begynne som tavlemontør og at dette kan virke useriøst i forhold til de som tar fagbrevet og virksomhetens ansvar. Tavleforeningen holder fokuset

25 Tavleprodusenten Er det tilstrekkelig at virksomhetens intern-kontroll dokumenterer at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse til å ta ansvar for sine leveranser? Burde det være en registreringsplikt i et virksomhetsregister som også satte noen Kompetanse- og kvalitetskrav? Tavleforeningen holder fokuset

26 Tavleforum 28.okt.2010 Vika Konferansesenter Registrering med kaffe Tavleforeningen informerer Hvem er Tavleforeningen? Prosjekter i Tavleforeningen Tavleskolen Kurs Tavlebyggerens plass som elektro fagarbeider Bernt-Johnny Storøy, Leder, Tavleforeningen Kaffe Behovsorientert beskrivelse av tavler Hans-Petter Nybakk, Eaton Electric AS Lunsj Hvilke krav stiller byggherren til tavleanlegg? Sikkerhetsbehov? Eksempler på beskrivelser for anlegg Representant fra Statens Vegvesen Statsbygg og Olav Thon Gruppen Kaffe Slik opplever vi beskrivelsene Beskrivelsens rolle for tavlebyggeren Hvordan er dagens beskrivelser er de meningsfylte? Jan Mangård, Moss Automation Rådgivers rolle Hvordan ivareta anleggets behov? Industri og bygg ulike krav og beskrivelser Eksempel på beskrivelse. Jørgen.H.Walther, Cowi AS Oppsummering Avslutning

27 Daglig leder

28 Bli medlem i Postboks Lysaker Tlf Fax Sekretariat:

29