KLAR FOR SPENNENDE MULIGHETER?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLAR FOR SPENNENDE MULIGHETER?"

Transkript

1 KLAR FOR SPENNENDE MULIGHETER?

2 Vi i Opplæringskontoret ønsker å gjøre lærlingetiden så god som mulig! TERJE YNGVAR BECK - daglig leder i Opplæringskontoret Ansvar for økonomi, organisasjon og medlemmer. E-POST: TLF: JUDITH HEGGE fagopplæringskonsulent Undervisning, formidling, administrasjon og oppfølging av lærlinger i bedrift. E-POST: TLF: KNUT RÅDAL faglig pedagogisk leder. Faglig og pedagogisk ansvar, undervisning, fagprøvestasjon og oppfølging av lærlinger i bedrift. E-POST: TLF: ROLF JOHANSEN elektriker/hms-koordinator Undervisning, oppfølging av lærlinger i bedrift og prøvestasjon. E-POST: TLF: TOMMY ANDREASSEN elektroingeniør/prosjektleder Undervisning og oppfølging av lærlinger i bedrift. Ansvar for energimontørfaget, telekommunikasjonsmontørfaget, kulde- og varmepumpemontørfaget og evt. nye fag. E-POST: TLF: OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG - ØSTFOLD REKRUTTERING OPPLÆRING OPPFØLGING Opplæringskontoret for Elektrofag i Østfold ble etablert som opplæringsring i 1995, og ble et fullverdig opplæringskontor i Målet vårt er å gi ungdommer de beste mulighetene for solid opplæring og utviklende læretid i elektrobransjen! En viktig oppgave for Opplæringskontoret er å utdanne ungdom til dyktige fagarbeidere, gjennom å ta fagbrev og satse på etterutdannelse Opplæringskontoret er eid av våre over 90 medlemsbedrifter. SIKRER FULL KOMPETANSE Det er gjennom årene lagt ned store ressurser for å videreutvikle og modernisere fagopplæringsordningen. Gjennom Reform -94 ble det fokusert på fagopplæring i arbeidslivet, og private bedrifter ble dermed tettere knyttet til det offentlige utdanningssystemet. Medlemsbedriftene våre får flere fortrinn gjennom å være tilknyttet opplæringskontoret. Vi fokuserer på å gjøre opplæringen hos bedriftene mest mulig effektiv og samordnet. Opplæringskontoret gir tett oppfølging av alle lærlinger, og får dem gjennom læreplanen. Vi hjelper medlemsbedriftene med å sikre lærlingene all den kompetanse de trenger. ELEKTRO GIR DEG MULIGHETER! Elektrobransjen rommer en rekke mangfoldige og attraktive yrker. Innenfor dette feltet er man så godt som sikret jobb, uavhengig av om man ønsker å arbeide praktisk eller velger den akademiske veien frem til arbeidslivet. Det er en spennende og internasjonal bransje, som også gir gode lønnsbetingelser. Med prøvelokaler, laboratorier og undersvisningsrom bistår vi med teori for fag med utvidet teorikrav og forberedelser til praktiske prøver.

3 Elektrikerutdanningen gjør deg i stand til å arbeide med elektriske lavspenningsanlegg, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner som brukes til å frakte, fordele og forbruke elektrisk energi. HVA KREVES FOR Å BLI ELEKTRIKER? For å bli en god elektriker bør du ha teknisk innsikt, og være nøyaktig og ansvarsbevisst. Arbeidet som elektriker er også fysisk krevende, og du må ha godt fargesyn for å kunne bruke koder og merkesystemer basert på farger. Du kan ikke være redd for høyder, siden enkelte av arbeidsoppgavene kan foregå over bakken. Elektrikeren har mye direkte kundekontakt, og må være flink til å kommunisere med ulike typer mennesker. Du må også kunne samarbeide godt med kolleger og oppdragsgivere. ELEKTRIKER SPENNING I HVERDAGEN! I samfunnet vårt trenges det godt kvalifiserte personer til å installere, kontrollere og vedlikeholde elektriske installasjonssystemer. Som elektriker er din jobb å sørge for at alle teknologiske og sikkerhetsmessige krav er fulgt. Du sørger for at viktige funksjoner fungerer som de skal! Boliger og andre bygninger Steder med kommersiell virksomhet, som kontor-, butikk-, håndverks- og servicevirksomhet Offentlig virksomhet Industri, landbruk, skip Olje- og gassinstallasjoner El-installasjonsbedrift Industribedrift OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG - ØSTFOLD 3

4 ENERGIMONTØR HØYTEKNOLOGI KREVER NØYAKTIGHET! Som energimontør arbeider du med å sikre energitilførsel til både industri og privat og offentlig sektor. I vårt høyteknologiske samfunn er det viktig at fordelingssystemene for el-energi er trygge og fungerer godt dette er en del av din jobb! Som energimontør skal du montere, vedlikeholde, reparere og sette elektriske anlegg i drift. Du vil f. eks kunne arbeide med luftledningsanlegg og kabelanlegg for lavspenning og høyspenning, belysningsanlegg, transformatorstasjoner, og signal- og fjernstyringsanlegg. I tillegg arbeider energimontører med fibernett. HVA KREVES FOR Å BLI ENERGIMONTØR? Arbeidet som energimontør krever at du er nøyaktig og løsningsorientert, har et godt fargesyn og tåler å arbeide i høyden. Det er dessuten viktig å være samarbeidsvillig og er flink til å kommunisere. Jobbene finnes innen alle områder i samfunnet som skal ha elenergiforsyning: kraftverk bygninger industri jernbane / sporveier Offentlige og private elenergibedrifter Elentreprenørbedrifter Større industrianlegg Olje og gassindustri Jernbane- og sporveiselskaper 4 OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG - ØSTFOLD

5 Bidra til sikkerhet i samfunnet! Som telekommunikasjonsmontør vil du kunne planlegge, utbygge, installere og bidra til drift av anlegg for offentlige og private telenett, kabel-tv-nett, datanett og anlegg for overføring av radio- og satellittsamband. Du kan også jobbe med å installere utstyr og tjenester som er tilknyttet de ulike nettverkene. HVA KREVES FOR Å BLI TELEKOMMUNIKASJONSMONTØR? Som telekommunikasjonsmontør må du kunne arbeide selvstendig. Du må se helhetlig på ting, og kunne samarbeide med folk innenfor andre fagfelt enn deg selv. Du bør også ha normalt fargesyn, og ha evne og vilje til å jobbe i høyder. God serviceinnstilling i møte med kunder er også viktig. MONTØR TELEKOMMUNIKASJONS I dag blir vi stadig mer avhengig av lett tilgjengelig informasjon og gode elektroniske systemer for både kommunikasjon, alarm og overvåkning. Om den elektroniske kommunikasjonen ikke virker, kan det få store konsekvenser. Blir du telekommunikasjonsmontør, er du sentral i det viktige arbeidet med å utvikle, etablere og vedlikeholde disse systemene! Utbygging og drift av telekabelanlegg, kobber-, fiber- og hybridkabler telefonsentraler alarm- og sikkerhetsanlegg Installasjon og drift av bredbåndstjenester, digitale og analoge tjenester i offentlige og private telenett lokale datanett (som LAN, WLAN og WIFI) alarm-, sikkerhets- og styringssystemer Stort sett private Telekommunikasjonsbedrifter OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG - ØSTFOLD 5

6 TAVLE MONTØR UTFORDRENDE ARBEID KREATIVE LØSNINGER! I samfunnet kreves det stadig flere komplekse elektrotekniske systemer. Dette er nødvendig i alle større bygninger, på industri- og offshoreinstallasjoner og maritime installasjoner. Da trengs det gode løsninger for frakt, fordeling, styring og omforming av elektrisk energi og signaler. Elektriske tavler står helt sentralt, og tavlemontøren er dermed en avgjørende brikke i dette arbeidet! Som tavlemontør møter du mange ulike utfordringer. Du vil jobbe med både mekanisk og elektrisk montasje av tavlene, og også være ansvarlig for kontroller for å forsikre at alt fungerer som det skal. HVA KREVES FOR Å BLI TAVLEMONTØR? Som tavlemontør er det viktig at du er nøyaktig og har gode praktiske ferdigheter. Du må også tenke kreativt, og fokusere på gode løsninger. Planlegging og gjennomføring av arbeidet ut fra aktuell dokumentasjon, direktiver og forskrifter Bygging av elektriske tavler for distribusjon, styring og omforming av elektrisk energi og signaler Montering og kobling av mekaniske og elektriske komponenter og enheter Kontroll, feilsøking og feilretting i tavleanlegg Såkalte tavlebedrifter: bedrifter som monterer, kobler og kontrollerer elektriske tavler, innenfor industri, offshore og maritime installasjoner Privat næringsliv 6 OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG - ØSTFOLD

7 KULDE- OG VARMEPUMPEMONTØR STOR VARIASJON I JOBBMULIGHETER! Jobbe til lands eller til sjøs? Med dette fagvalget trenger du ikke velge! Kulde- og varmepumpeanlegg finnes over alt i samfunnet, blant annet i butikker, hoteller, kontorbygg, sykehus, ishaller, cruisebåter og gasstankskip. Innenfor dette feltet kan du jobbe med alt fra store industrianlegg til små varmepumper, og får drive med både mekanikk og elektro! Som kulde- og varmepumpemontør skal du montere, og stå ansvarlig for oppstart og innregulering av anlegget. Andre oppgaver er ettersyn og vedlikehold av kjøle-, fryse- og varmepumpeanlegg og styringssystemer. Næringsmiddelindustrien kjøl og frys i matvareproduksjon, oppbevaring og lagring Kjøle- og frysedisker og klimaanlegg i butikker og kjøpesentre Maritime kjøle- og fryseanlegg. Kjøle- og fryserom for institusjonshelsetjenesten, hotellnæringen og catering Mobile kjøleanlegg for bil, tog, skip og fly Kjøleanlegg for store datasentre HVA KREVES FOR Å BLI KULDE- OG VARMEPUMPEMONTØR? En kulde- og varmepumpemontør må kunne jobbe praktisk og selvstendig. Det er viktig at du kan samarbeide godt med andre, og har en god innstilling til service og kundebehandling. Du bør være nøyaktig, ha godt håndlag og interesse for teknologi. Det er også viktig å sette personlig sikkerhet høyt mens du jobber. Private bedrifter som jobber med kuldemontering og vedlikehold av kuldetekniske installasjoner i bl.a. Butikker Kjøpesenter Storkiosker Næringsbygg Industri Bedrifter som monterer varmepumper i privatboliger OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG - ØSTFOLD 7

8 AA Elektro AS Hemnes El-Installasjon Nettpartner Region Oslo FREDRIKSTAD Al-Elektriske AS Aronsen Elektriske AS AS Martinsen og Sønn Installasjon Begby Elektriske AS Bravida Norge AS, avd. Fredrikstad Bris Elektro AS Elekrikertjenesten Fredrikstad AS Elektrosmia Installasjon AS Enøk Elektroinstallasjon AS Frevar KF Gamlebyen Elektriske AS Gressvik Elektriske AS Hvaler Elektriske AS Installatøren Østfold AS Kahn Service Andreas Kahn Kråkerøy Elektriske AS Lyn Elektro AS Nett-Tjenester AS Nettpartner AS Distrikt Øst - Fredrikstad Norel Installasjon AS Omikron Elektro AS PR Automation AS Profitek Østfold AS Slevik Elektriske AS Storm Elektro AS Sørum Elektro AS Tommy Hansen Elektriske Umoe IKT AS Østfold Sikkerhetsservice Alarm AS HALDEN A.B Elektro AS Elektrikertjenesten Halden AS Olaf Hansen Eftf. AS Riis Elektro AS Team Elektro YIT Building Systems AS, Halden INDRE ØSTFOLD Askim Elektroinstallasjon AS Borg Elkraft Tjenester AS Hafslund Installasjon Håkelia og Sandvik Elektro AS Indre Østfold Elektro AS Kaaen Elektro Kreativ Elektro Askim Marker El-installasjon AS Pettersens El-installasjon AS Rakkestad Energi AS Ringvoll Elektroservice AS Spydeberg Elektro AS Sørby Elektriske AS Trøgstad Elverk W.Olsen Elinstallatør YIT Building Systems AS, Askim MOSS Bravida Norge AS, avd. Moss Digitalelektro AS Din Elektriker El Tel Networks Eptec Energi A-S EVR Norge AS, avd. Moss Ide-El AS Jeløy Elektro AS Kreativ Elektro Moss Moss Elektro AS Rasjonell Elektro AS Rybeltron AS Rygge Elektro AS Råde Elektro AS Smart Skap Storm Elektro Moss AS Team Installasjon AS Totaltek Østfold AS Østlandske Elektro AS OSLO Nettpartner Region Oslo SARPSBORG ABC Svakstrøm AS Andersen Elektro AS Borg Elektro AS Bravida Norge AS, avd Sarpsborg BS Elinstallasjon (Borg Svakstrømgruppen) Conductor AS Elektrikertjenesten Sarpsborg AS Infratek Entreprenør AS Installatøren Sarpsborg AS KM El Installasjon AS Kulde Eksperten A-S Niscayah AS, Avdeling østfold Nokas Teknikk AS, avd Sarpsborg Per Klavestad Installasjon AS Relacom AS, avd Sarpsborg Sarpsborg El-installasjon AS Storm Elektro Sarpsborg AS Tor Johansen Elektriske AS Vision Security-Systems AS YIT Building Systems AS, Nedre Glomma NO MSC AKERSHUS NO MSC medlemsbedrifter

Vi utdanner mennesker Norge trenger

Vi utdanner mennesker Norge trenger Tekniske fag Vi utdanner mennesker Norge trenger Yrkesrettet høyere utdanning Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning Fagskolene er unike Fagskolene er et yrkesrettet alternativ til høgskole hvor studentenes

Detaljer

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER YRKESRETTET HØYERE UTDANNING KOMPETANSE PRAKTISK ERFARING YRKESSTOLTHET UTFORDRINGER MULIGHETER OMSTILLINGER ETTERSPURT LEDEROPPGAVER 1 Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning

Detaljer

Miljølys i lillestrøm

Miljølys i lillestrøm Miljønummer magasinet no2 2010 Miljølys i lillestrøm SIDE 16 Nye veilys og et avansert styringssystem er tatt i bruk i Lillestrøm sentrum. solar hjelper installatørene SIDE 04 unge og håpefulle lærlinger

Detaljer

Vil gjøre en. forskjell i verden FREMTIDENS INGENIØR. Sivilingeniørstudent Lotte Løland sikter høyt innenfor grønn kompetanse

Vil gjøre en. forskjell i verden FREMTIDENS INGENIØR. Sivilingeniørstudent Lotte Løland sikter høyt innenfor grønn kompetanse DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr 1 MARS 2014 FREMTIDENS INGENIØR LES OM OPPFYLLER BEHOV Subseabransjen og høgskolen i tett samarbeid VI TAR MILJØENDRINGER PÅ ALVOR På fagskolene utdannes

Detaljer

250 par skal fylles!

250 par skal fylles! 250 par skal fylles! 250 nye medarbeidere til agder energi Agder Energi AS Sentralbord: +47 38 60 70 00 Telefaks: +47 38 60 70 01 E-post: firmapost@ae.no www.ae.no Postadresse: Serviceboks 603, 4606 Kristiansand

Detaljer

MARITIME YRKER - Noe for deg?

MARITIME YRKER - Noe for deg? MARITIME YRKER - Noe for deg? EN UTDANNELSE DU KOMMER LANGT MED Om du vil reise verden rundt, oppleve nye kulturer, tjene bra og jobbe i et internasjonalt miljø, eller om du søker god lønn, prestisje og

Detaljer

- din lokale elektriker

- din lokale elektriker - din lokale elektriker På riktig kurs Kunnskap, erfaring og genuin interesse for faget. Med dette som utgangspunkt, ønsker Riis Elektro å være noe mer enn bare en leverandør av tjenester. Vi skal også

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

nr. 5 2012 Kommersiell og industriell kjøling www.smk.as Tlf: 23 37 93 00 Vi gjør jobben lettere! Nå tilbyr vi også transkritiske Norge og Danmark

nr. 5 2012 Kommersiell og industriell kjøling www.smk.as Tlf: 23 37 93 00 Vi gjør jobben lettere! Nå tilbyr vi også transkritiske Norge og Danmark nr. 5 2012 Norge og Danmark www.kulde.biz Nå tilbyr vi også transkritiske CO2 aggregater! Kommersiell og industriell kjøling Et anlegg er aldri bedre enn det svakeste leddet. Schløsser Møller Kulde As

Detaljer

Kundemagasin. Brødrene Dahl AS. November 2011. One man show high tec kompetanse Enkeltmannsbedriften

Kundemagasin. Brødrene Dahl AS. November 2011. One man show high tec kompetanse Enkeltmannsbedriften fra Brødrene Dahl AS November 2011 Universet har landet i Sarpsborg Teknisk rom i sceince fiction-bygget Inspiria er så lekkert at arkitekten har valgt å lage et stort vindu mellom spisesalen og de tekniske

Detaljer

7TIPS SOM GJØR DIN BEDRIFT MER EFFEKTIV

7TIPS SOM GJØR DIN BEDRIFT MER EFFEKTIV DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Verdiskaping Slik blir din bedrift en vinner etter oljealderen Karrière Ta utdanningen du egentlig ikke har råd til Nr. 4/Okt. 09 AUTOMATISERING 7TIPS SOM

Detaljer

Det gode framtidssamfunn

Det gode framtidssamfunn Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet automatisering 3. UTGAVE - NOVEMBER 2008 UNØDVENDIG TIDSBRUK: AUTOMATISERING OFFSHORE: AUTOMATISERT PRODUKSJON: Spar penger med bedre arbeidsflyt Nordsjøens

Detaljer

HighTech omsorg. Velferdsteknologi: Hånd i hanske side 24. Fornøyd med Megastore side 26. Teknologiboligen. Største prosjekt på land i Norge side 16

HighTech omsorg. Velferdsteknologi: Hånd i hanske side 24. Fornøyd med Megastore side 26. Teknologiboligen. Største prosjekt på land i Norge side 16 Nr 2 / juni 2014 Et magasin fra Onninen Velferdsteknologi: HighTech omsorg side 4 Fornøyd med Megastore side 26 Største prosjekt på land i Norge side 16 Teknologiboligen side 10 Hånd i hanske side 24 Kolonn:14/02

Detaljer

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP IMAX i stua 16 Lærlinger er viktig i RLK Lærlinger er en viktig ressurs og sikrer rekruttering

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Ta en utfordring ta NTNU. Studietilbud fra NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008

Ta en utfordring ta NTNU. Studietilbud fra NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008 Ta en utfordring ta NTNU Studietilbud fra NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008 Din framtid. Ditt valg. Innhold Prorektors epistel... 6 Verden er full av utfordringer... 7 Sivilingeniørutdanning

Detaljer

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk.

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Fastsatt av Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 14. desember 1993 med hjemmel i lov av 24. mai 1929 om tilsyn med

Detaljer

Fagplan for studieprogram bygg og miljø

Fagplan for studieprogram bygg og miljø Studieprogram bygg og miljø 1 av 6 studieprogram bygg og miljø MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Byggingeniørstudiet passer for personer med interesse for konstruksjoner, materialteknologi, planlegging, prosjektering

Detaljer

1 s. 5. mars fra 1200-1600 Rådhuset i Tromsø

1 s. 5. mars fra 1200-1600 Rådhuset i Tromsø Lufttransport/LT Tech ASKO Nord Nordea Tromsø kommune Concentrix NAV Sector Alarm Nobina Rica Ishavshotel Byggopp Troms fylkeskommune Manpower PwC Proffice 5. mars fra 1200-1600 Rådhuset i Tromsø frantz.no

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

En samfunnsutfordring

En samfunnsutfordring nr 01/2013 nytt fra Norsk teknologi svart arbeid: En samfunnsutfordring energieffektivisering Enighet om energieffektivisering i bygg NHO vil ha en handlingsplan for energieffektivisering i eksisterende

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s.

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s. HELSE- OG SOSIALFAG s.6 HISTORIE OG KULTUR s.8 HOTELL OG REISELIV s.10 IDRETT s.12 INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14 LÆRERUTDANNINGER s.20 MEDIEFAG s.24 MUSIKK OG DANS s.26 REALFAG s.28 SAMFUNNSFAG s.30 SPRÅK

Detaljer

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling Foto: Frode Aga Ansatte direkte i byggenæringens over 29000 bedrifter Sogn og Fjordane 5055 Møre og Romsdal 12418 Nordland 11070 Troms 6411 Finnmark 3775

Detaljer

Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag. Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall

Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag. Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall Innholdsfortegnelse Innledning 3 Mekaniske fag - yrkesfaglig bredde. 5 Sponfraskillende

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET

LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET 2 Innholdsfortegnelse 4. MILJØPOLITIKK...3 4.1 FORSKNING OG UTVIKLING...3 4.2 FORSKNING OG UTVIKLING FOR KLIMA

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

nr. 2 2008 og VARMEPUMPER www.kulde.biz

nr. 2 2008 og VARMEPUMPER www.kulde.biz nr. 2 2008 og VARMEPUMPER www.kulde.biz Kuldeteknikk og Varmepumper Refrigeration Air-conditioning Heat Pump Journal 4 Leder - Kulde- og varmepumpebransjen har store klimautfordringer - Luft og vann hand

Detaljer