Tøffe tider i Barentsburg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tøffe tider i Barentsburg"

Transkript

1 Tøffe tider i Barentsburg Smakløs bivirkning Nytteløst å sortere Pause med suksess FOTO: BIRGER AMUNDSEN

2 nr november 2009 Kontrasten mellom Longyearbyen og Barentsburg var en gang for ikke alt for lenge siden relativt liten. De to gruvebyene var sånn passelig shabby og loslitte, ikke så rent lite sjarmerende og svært annerledes enn de fleste steder i sør. Siden den gang har de to småstedene, som vi aller helst omtaler som byer, utviklet seg i forskjellig retning. Longyearbyen til hipt turiststed med servering fra annet hvert gatehjørne nedover hovedstreeten, Barentsburg til avfolket og enda mer sliten gruveby hvor alt som produseres av kull går med til å holde liv i befolkningen. At stedet fortsatt har politisk betydning for Russland, er åpenbart. Hvis ikke ville Barentsburg vært avfolket og stengt for lengst. Noe har skjedd siden Aleksander P. Veselov for tre år siden overtok som generaldirektør i Trust Arktikugol. Ikke minst i møte med norske myndigheter, hvor han viser atskillig større åpenhet enn sin forgjenger. Veselov gjør ikke forsøk på å bortforklare at situasjonen er vanskelig, og at gruveselskapet sliter. Den internasjonale finanskrisen slo særlig hardt inn i russisk økonomi, og har ført til at de statlige overføringene til Barentsburg tørket betraktelig inn. Barentsburg er ikke bare viktig for Russland, men også for Norge og for alle oss som bor på Svalbard. Svalbard var døråpner mennesker i mellom i kalde tider, og eneste pustehull i jernteppet mellom øst og vest. Da skulle det bare mangle at vi ikke skulle holde sammen også i gode dager, i det minste gode her inne i vår lille dalstubb. Hvordan kan våre russiske naboer komme ut av uføret? Er turisme veien ut av mørket? Trusten er nettopp blitt tatt opp som medlem av Svalbard Reiselivsråd, og har lenge signalisert at selskapet vil satse på turisme. Problemet er hvordan de skal få turistene til å bli værende i Barentsburg, og ikke som nå hvor operatører i Longyearbyen bruker stedet som attraksjon for sine turister. Etter en kopp kaffe, og kan hende en sjokolade, bærer det videre med gjestene. Tilbake ligger kun småpenger, mens turistoperatørene i Longyearbyen sitter igjen med sedlene. Rundene med helikoptersaken i det norske rettssystemet, hvor trusten ble dømt til å betale kroner i bot for ulovlig helikopterflyging, viser hvor forskjellig russere og nordmenn oppfatter Svalbard. Russerne mener fortsatt at det norske synet strider mot Svalbardtraktaten. Dommen i helikoptersaken stikker kjepper i rotoren, og stanser alle planer for trusten om å fly sine turister fra Longyearbyen til Barentsburg med eget helikopter. Klarer ikke russerne å få til en fornuftig transport kan de bare glemme sedlene. Til det er lysene i Longyearbyen for lokkende. Ukens rop for 50 år siden Nr november Redaktør Odd Sverre Knutsen En ny årgang Svalbardposten tilkjennegir iblant at den er verdens nordligste avis. Mange vil kanskje hevde at uttrykket avis er en for pretensiøs betegnelse for denne trykksak. Vårt apparat og utstyr kan selvsagt ikke måle seg med de rotasjonstrykte blad. Vår oppgave er likevel den samme og for et halvt års tid fremover burde Svalbardposten bli en ukentlig gjest for de fleste innvånere i Longyearbyen. Postruten hjem er brudt. Denne avis skal såvisst ikke bli fortrengt av øvrige blad og publikasjoner. for 25 år siden Nr november Redaktør Vibjørn Madsen Longyearbyen skjelver for gruve 3 Ryktene om at gruve 3 skal nedlegges sprer seg som ild i tørt gress i Longyearbyen. Det er likevel ingen klare tegn på at så vil skje. Direktør Ertsaas opplyser at bedriftledelsen og arbeidstakerne står samlet på kravet om å få holde begge gruvene i Longyearbyen i drift. Saken vil trolig ikke få sin endelige avgjørelse før Industridepartementets stortingsprposisjon som omhandler Store Norskes gruvedrift ligger på bordet. Postboks 503, 9171 Longyearbyen Trykk: Lundblad Media AS, Tromsø Utgiver: Stiftelsen Svalbardposten Utkommer hver fredag med 50 utgaver årlig Innleveringsfrist tirsdag kl 12 Pris pr. spaltemillimeter 4,90 Tillegg for produksjon av annonse 1,10 Fargetillegg pr spaltemilimeter 3,00 Private rubrikkannonser, maks 30 mm 100,00 Svalbard og fastlands-norge 875 halvår 460 Norden utenom Norge 980 Europa 1040 Utenfor Europa (brevpost) 1250 PDF abonnement 770 halvår 385 Abonnement på både PDF og papiravis 1200 halvår 600 Birger Amundsen Redaktør tlf Karine Nigar Aarskog Journalist tlf Line Nagell Ylvisåker Journalist tlf Wenche Sørensen Sekretær tlf Eirik Berger Annonsekonsulent tlf

3 nr november Ber Arbeidstilsynet gripe inn Russiske Gennadi Maslov (44) ber norske myndigheter engasjere seg i arbeidsforholdene i Barentsburg. Det finnes ingen juridisk instans i Barentsburg hvor man kan søke hjelp, og jeg er kjent med at det finnes norske regler som stiller krav til hvordan en arbeidsgiver skal behandle sine arbeidere, sier Gennadi Maslov. Maslov er gruvearbeider og har gjort flere forsøk på å få hjelp fra fagforeningslederen i Barentsburg, uten å lykkes. Han forteller at fagforeningslederen ikke er valgt av arbeiderne men utpekt av Trust Arktikugol, og derfor tilhører trustens ledelse. To arbeidsperioder Maslov har akkurat avsluttet sin andre arbeidsperiode i Barentsburg, og er på vei tilbake til Russland. Han sier at han har gjort alt for å komme i dialog med ledelsen i Barentsburg, og at han tar kontakt med Svalbardposten for å gjøre norske myndigheter oppmerksom på forholdene. Første arbeidsperiode varte i 15 måneder i Han har siden arbeidet som gruvearbeider i hjembyen Rostov ved elven Don, og som oppfaringsarbeider på metroen i Moskva. I januar i fjor var han tilbake i Barentsburg sammen med sin kone. Hun hadde fått jobb som rengjører på syfabrikken. Jeg skulle egentlig jobbe i gruva, som jeg søkte om, men ble beordret til å jobbe på kraftstasjonen. Da jeg protesterte, fikk jeg beskjed om hvis jeg ikke ville det, kunne jeg bare pakke sammen og reise hjem, sier han. Maslov sier at det var helt uaktuelt fordi det regnes som kontraktbrudd, og at han da måtte ha betalt hjemreisen selv. For få ansatte Ifølge Maslov er hovedproblemet at det er for få ansatte i Barentsburg, noe som medfører stort arbeidspress og svært uregelmessig arbeidstid. FOTO: BIRGER AMUNDSEN Kraftstasjonen i Barentsburg er svært nedslitt og har vært under renovering de to siste årene. Maslov ble satt til å arbeide med murkonstruksjonene knyttet til pipene og kjelene. Under bemanningen førte til flere farlige situasjoner, som han tok opp med fagforeningslederen. Jeg skrev brev til fagforeningslederen og ba han stille på våre interne møter. Jeg skrev at han som fagforeningsmann måtte forsvare våre rettigheter. Svaret jeg fikk var at arbeidstiden var organisert etter ordre av generaldirektør Veselov, og at han ikke kom til å gjøre noe som helst med den, forklarer Maslov. Forverrede forhold Gennadi Maslov sier at arbeidsforholdene i Barentsburg har forverret seg siden hans første periode i og at lønningen er latterlig dårlig: Jeg skjønner ikke hvordan man kan tillate en lønn på én dollar timen i et sivilisert land. Maslov og kona hadde to måneder igjen av sin to-årskontrakt, da de måtte forlate Barentsburg. Han tror at det henger sammen med at han var i opposisjon til ledelsen. Han ser heller ikke bort fra at det henger sammen med at det russiske arbeidstilsynet var underveis til Barentsburg på sin årlige inspeksjon. Jeg har ikke lagt skjul på at jeg vil forfølge denne saken og snakke med arbeidstilsynet. I påvente av inspeksjonen ønsker ledelsen helt sikker å bli kvitt meg, sier han. Like før avreisen fra Barentsburg falt kona hans og brakk foten på vei hjem fra arbeidet på syfabrikken. Ledelsen i trusten nektet for at det hadde skjedd i tilknytning til arbeidet, og at det derfor ikke er en yrkesskade. Også denne saken vil Maslov følge opp i Russland. Vil saksøke trusten Generaldirektør Aleksander P. Veselov i Trust Arktikugol sier at han er kjent med kritikken fra Gennadi Maslov. Og jeg vet at han er innstilt på å saksøke trusten. Det er hans rett. Han har bedt om noen dokumenter som han trenger i den forbindelse, og det har vi skaffet ham, sier Veselov. Hva er din kommentar til påstanden om at fagforeningslederen i Barentsburg tilhører ledelsen? Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal kommentere dette. Det finnes enkelte som ikke er fornøyd med arbeidsforholdene og det finnes folk som ikke vil arbeide i det hele tatt. Og når man blir bedt om å gjøre en innsats så begynner de å klage på alt mulig. Det finnes også folk som alltid er misfornøyd, med alt, sier Veselov. Han sier videre at det finnes mange motiver for å klage, og at trusten forsøker så godt de kan å rette på forholdene.

4 4 nr november 2009 Labert folkemøte Sysselmannens folkemøte i Barentsburg forrige torsdag ble en noe søvndyssende forestilling. russerne vekk fra Svalbard stemmer ikke. Vi har et godt samarbeid med gruveledelsen og konsulatet her. Jeg vil også benytte anledningen til å si at vi setter pris på naboskapet med dere i Barentsburg, understreket sysselmannen. Rundt 70 av gruvebyens 400 beboere hadde funnet veien til kulturhuset i Barentsburg denne stormfulle torsdagen. De kom for å bli orientert om Svalbard av sysselmann Odd Olsen Ingerø, miljøvernsjef Guri Tveito og sjefen for politiavdelingen, overbetjent Erik Nygaard. Ingerø åpnet med å presentere seg som den norske regjerings øverste representant på øygruppen. Hensikten med dette folkemøtet er å gi dere, og særlig de av dere som er nye her i Barentsburg, en orientering om Svalbard og om det norske styret, sa han. Ingerø ga et sammendrag av Svalbards historie og viste også til Svalbardtraktaten, at den innebærer at Svalbard er norsk og at det er norske myndigheter som gir og håndhever lovene på øygruppa. De periodiske meldingene som noen ganger kommer i russisk presse om at norske myndigheter forsøker å presse Flere lover Ingerø viste også til stortingsmeldingen om Svalbard, som ble lagt fram i vår, og at stadig flere norske lover vil bli gjort gjeldende på Svalbard. Til slutt minnet han de frammøtte om at Sysselmannen har fast kontortid i Barentsburg siste arbeidsdag i måneden for å betjene dem. Miljøvernsjef Guri Tveito opplyste om miljøarbeidet og understreket at uberørt villmark er en viktig del av norsk svalbardpolitikk. Hun sa også at søppelsystemet i Barentsburg kan bli bedre og at ledelsen i Trust Arktikugol skal lage en plan for hvordan dette kan gjøres. Overbetjent Erik Nygaard minnet om at all jakt er forbudt uten tillatelse og at tre personer i Barentsburg ble dømt for ulovlig jakt for tre år siden. Etter møtet ga miljøvernsjef Tveito uttrykk for at det må gjøres noe med presentasjonsformen for å gi litt mer liv til det som blir sagt på folkemøtet. Kullproduksjonen er ikke kommet i gang i Barentsburg etter brannen i fjor, samtidig som finanskrisen har redusert overføringene fra Russland. Dommen i helikoptersaken kommer på toppen av dette. Forholdene i Barentsburg har gått fra vondt til verre det siste året. Fra å være et aktivt gruvesamfunn med mellom og innbyggere og en kullproduksjon på til tonn årlig, har byen i dag 400 innbyggere og en produksjon på tonn. Gruva er fortsatt ikke kommet i skikkelig produksjon etter brannen som brøt ut i april i fjor, og som førte til at tre mann omkom. Generaldirektør Aleksander P. Veselov i Trust Arktikugol sier at det for tiden kun produseres kull nok til å holde kraftverket i gang, noe som har ført til redusert bemanning. Han håper at gruva vil være i full produksjon neste sommer. I så fall er det ett år senere enn han tidligere har spådd. Optimist Til tross for de mange problemene forsøker Veselov å bevare optimismen. Han innser også at selv når gruva kommer i produksjon, vil ikke det bidra noe særlig. Til det er gjenværende kullforekomst for liten. Jeg liker det ikke, men jeg forstår at finanskrisen fører til at støtten til trusten synker. Det jeg håper på er at planen om en ny gruve i Colesbukta igjen kommer på dagsorden når finanskrisen før eller senere tar slutt, sier han. Bøtelagt Dommen i Hålogaland lagmannsrett falt torsdag i forrige uke etter to dagers ankebehandling av tingrettens dom fra april i år. Trust Arktikugol ble dømt til å betale kroner i bot for å ha fløyet et russisk filmselskap ulovlig for to år siden.

5 nr november Harde tider i Barentsburg ALLE FOTO: BIRGER AMUNDSEN Saken har bakgrunn i uenighet mellom trusten på den ene siden og Sysselmannen og Luftfartstilsynet på den andre siden. Luftfartstilsynet utsteder årlig flygetillatelse for bruk av trustens helikopter, som er stasjonert på Kapp Heer utenfor Barentsburg. Tillatelsen gjelder kun flyging mellom Longyearbyen og Kapp Heer i tilknytning til trustens egen gruvevirksomhet. Trusten har nektet å godta begrensningen. Dommen i lagmannsretten var enstemmig og svært klar: Flygingen av filmselskapet i september 2007 hadde ingenting med trustens virksomhet å gjøre. Retten mente flygingen var omfattende og klart ulovlig i henhold til flygetillatelsen. Skuffet generaldirektør Generaldirektør Veselov var til stede i Longyearbyen under domsavsigelsen, og var svært skuffet over dommen. Han mente at trusten var blitt lurt av Sysselmannen og Luftfartstilsynet. Trust Arktikugol har fløyet med helikopter på Svalbard i 30 år uten tillatelse. Den første tillatelsen fikk vi i Det var en frivillig sak fra vår side, etter at trusten hadde bedt om en flygetillatelse. I 1998 lovet folk som da jobbet i Luftfartstilsynet at vi kunne fortsette med helikopterflygingen. I 2007 var det helt andre folk som arbeidet i Luftfartstilsynet, og som begynte å påstå at vi overtrådte den tillatelsen vi hadde. Slik jeg ser det er trusten blitt straffet for de gode intensjonene vi hadde i 1998, sier Aleksander P. Veselov. Konsekvenser Hvilke konsekvenser får dommen for Trust Arktikugol? Dommen begrenser ikke bare flygingen, men også vår økonomiske virksomhet. Hvis vi for eksempel tar utgangspunkt i at trusten vil utvikle reiselivet, og må konkurrere med norske turoperatører, er det innlysende at norske konkurrenter har store fordeler fordi flyplassen ligger i Longyearbyen. På hvilken måte skal russiske turister som ankommer Svalbard i mars-april komme seg videre til Barentsburg? Vi kan ikke forvente at de skal sette seg på en snøskuter på flyplassen og kjøre direkte over til Barentsburg. Det er helt naturlig at slike turister skal kunne fly med trustens helikopter til Barentsburg. Og det blir selvsagt billigere å bruke vårt helikopter enn det norske, sier han. Må finne en løsning Jeg kan ikke påstå at retten har gjort en subjektiv vurdering av skyldspørsmålet, men det er nå en gang slik at den norske retten arbeider innenfor det norske rettssystemet. Jeg er klar over at om vi anker dommen til Høyesterett, vil avgjørelsen bli den samme. Sysselmannen og Luftfartstilsynet utnytter norske lover til å gi norske selskaper fordeler. Det er helt innlysende for trusten. Derfor ser jeg det som lite konstruktivt å motsette seg norske myndigheter. Jeg vet ikke hva som videre kommer til å skje, men på en eller annen måte må vi finne en konstruktiv måte å løse problemet på, sier generaldirektøren. Aleksander P. Veselov, som holder til ved trustens hovedkontor i Moskva, har reist jevnlig til Svalbard etter at han overtok som generaldirektør høsten Han ser ikke bort fra at trusten igjen kan ta opp spørsmålet om Svalbardtraktaten og likebehandlingsprinsippet. Han er helt klar på at trusten blir diskriminert i forhold til norske selskaper. Traktaten var tema da helikoptersaken ble behandlet i tingretten, men ble ikke tatt med under ankebehandlingen i lagmannsretten. Jeg har ennå ikke bestemt meg for hva jeg skal gjøre, men uansett må jeg gjøre noe for å oppnå de målene som Trust Arktikugol har satt, sier Veselov.

6 Mistet smaken 6 nr november 2009 Silje Marie Våtvik mistet både smaks- og luktesansen etter å ha tatt vaksinen mot svineinfluensa. Hun har vært sykemeldt i flere uker. FOTO: KARINE NIGAR AARSKOG Vedtok modell for videregående Lokalstyret gikk tirsdag inn for en fremtidig modell for videregående opplæring i Longyearbyen. Modellen vil gi elevene 124 uketimer, som er tolv flere enn i dag. Den vil bli i underkant av kroner dyrere enn dagens tilbud, som koster rundt 5,4 millioner kroner i året. I modellen er det tatt hensyn til at alle elever skal ha mulighet til å velge mellom teoretisk og praktisk matematikk på første trinn. På andre og tredje trinn vil fagene geofag, historie og religion og etikk tilbys bare annet hvert år. Elevene får også tre lærerløse timer, der de skal studere på egen hånd. Ynkelig lite Politikerne har måttet velge mellom tre ulike modeller. Jon Sandmo fra Svalbardlista mener lokalstyret burde gått inn for den dyreste modellen, der elevene ville fått 131 uketimer. Normen på fastlandet er 160 timer. Modellen ville blitt mellom og kroner dyrere enn i dag. Lokalstyret tar ikke ansvaret for den videregående opplæringen alvorlig nok. Vi burde legge opp til et optimalt tilbud, og er et ynkelig lite beløp når man ser på hva annet lokalstyret bruker penger på, sa Sandmo under tirsdagens møte. Han brukte både det nye kulturhuset og nytt energiverk som eksempler. De andre partiene valgte imidlertid å stole på anbefalingen fra Oppvekstforetaket, som mener at det i praksis er liten forskjell mellom modellene. Kan bli dyrere Modellen som flertallet gikk inn for krever at Oppvekstforetaket får godkjent søknaden om avvik fra opplæringsloven av Kunnskapsdepartementet. Avviket ligger i at noen av fagene bare tilbys annet hvert år, og at elevene skal ha noen lærerløse studietimer. Dersom søknaden ikke godkjennes, kan den videregående opplæringen komme til å koste rundt 1,2 millioner kroner mer enn i dag. Da vil Longyearbyen lokalstyre trenge ekstra bevilginger fra staten for å få budsjettene til å gå opp. Lokalstyret vedtok også at modellen skal evalueres om fire år eller før, dersom lokale eller sentrale føringer gjør det nøvendig. Nytt Bydrift-styre Bjørn Fjukstad (Ap) blir styreleder i Bydrift de neste to årene. Heinrich Eggenfellner (H) blir nestleder. De andre styremedlemmene blir Sølvi Jacobsen (Ap), Christin Kristoffersen (Ap) og Håvar Fjerdingøy (TF). Folk forstår ikke hva det innebærer å ikke ha smak og lukt. Jeg smaker ikke maten og klarer derfor ikke å svelge den. Det hemmer meg også i det sosiale liv, fordi jeg ikke kan være med på middager, sier Silje Marie Våtvik (30). 30-åringen, som bor i Longyearbyen, var en av de første som fikk vaksinen mot svineinfluensa. Fordi hun jobber i SGS på flyplassen, og med det regnes som en del av beredskapen på øya, fikk hun tilbudet gjennom arbeidsgiveren allerede samme dag som den første ladningen vaksine var kommet, onsdag 21. oktober. Hadde jeg ikke blitt tilbudt vaksinen, ville jeg nok fortsatt vært i den gruppen som hadde sittet og spekulert på om jeg skulle ta den. Og det første jeg spurte om var bivirkningene, sier Våtvik. Rapporterte inn Fredagen etter skulle hun lage middag til noen venner, og ble skuffet over sine egne ferdigheter. Jeg syntes maten smakte lite selv om jeg krydret masse, mens de andre sa at det var godt. Dagen etter spiste jeg lørdagsbiffen på Huset, og den smakte heller ingenting. Da jeg spiste en pølse søndag ettermiddag og den heller ikke smakte noe, skjønte jeg at smaken hadde forsvunnet, sier Våtvik. I begynnelsen tenkte hun at det kom til å gå seg til, men da smakssansen fortsatte å utebli, tok hun kontakt med apoteket i Longyearbyen. Hun som driver apoteket sa at jeg burde rapportere inn bivirkningen. Jeg sendte inn et skjema og tok kontakt med sykehuset, forteller 30-åringen. Der ble det tatt alle slags prøver, uten at Silje Marie Våtvik fikk noen svar. De holdt alle muligheter åpne for at det kunne være tilfeldig og ikke hadde noe med vaksinen å gjøre. Men det var til slutt bare den som stod igjen som en årsak, forteller hun. Brekker seg Etter hvert gikk det også opp for Våtvik at hun hadde mistet luktesansen. Fordi hun får i seg så lite mat, er hun sykemeldt på ubestemt tid. Jeg tenker på mat hele tiden, har lite energi og er irritabel fordi jeg har lavt blodsukker. Nå bruker jeg hele dagen på å prøve å få i meg noe, forteller hun. Paradoksalt nok er det eneste hun klarer å få i seg tørr mat som knekkebrød, brødskorper eller frokostblanding uten melk, selv om slik mat vanligvis ikke er hennes favoritt. Når jeg bare kjenner konsistensen på maten og ikke smaken, vil ikke hjernen gi signal om å svelge. Jeg begynner bare å brekke meg, forklarer hun. Metallsmak Siden prøvene i Longyearbyen ga så få svar, skal Silje Marie Våtvik utredes videre i Tromsø. Hun håper å bli innkalt denne uka eller neste. Selv føler hun at det sakte går bedringens vei, og hun tolker hvert tegn på forandring som noe positivt. Den første perioden hadde jeg en intens metallsmak i munnen, men den har heldigvis forsvunnet, så det er noe som endrer seg. Hver kveld når jeg legger meg, tenker jeg at jeg kanskje får igjen smaken i morgen, sier hun optimistisk. Hva tenker du i dag om at vaksinen ga slike bivirkninger? Det er pent lite å gjøre med det nå. Men man gjør seg selvfølgelig noen tanker. Det har vært mye snakk om at vaksinen ikke er testet nok ut, men den har vært gitt i andre land før Norge. Jeg vet at det på utenlandske nettsider har

7 nr november etter vaksine FOTO: KARINE NIGAR AARSKOG vært skrevet om tap av lukt og smak i forbindelse med vaksinen, så det er rart at man ikke har utredet det nærmere eller informert om det, svarer Våtvik. Ikke alene Da hun oppsøkte sykehuset, var det ingen som hadde hørt om noen lignende tilfeller. Nå har 79 personer innrapport samme bivirkning til Statens legemiddelverk. Nå føler jeg meg ikke så alene. I begynnelsen sa alle at jeg det jeg opplevde var helt unikt og spesielt, sier 30-åringen. Hun håper også at bivirkningen har forsvunnet før jul. Jeg sier når, og ikke hvis, jeg får smaken tilbake, for jeg er fortsatt positiv, så skal jeg ha en skikkelig matorgie. Jeg satser på at jeg får smakt julematen, sier Våtvik. En ukjent bivirkning Statens legemiddelverk har ingen forklaring på hvorfor noen har mistet smak og lukt etter influensavaksinen. Det var ukjent for oss på forhånd at tap av smak og luktesans kunne være en bivirkning. Det var ikke kjent, før de første meldingene kom i Norge, sier avdelingsoverlege ved Statens legemiddelverk, Steinar Madsen. Han kan ikke forklare hvorfor noen får denne bivirkningen. Vi har ingen forklaring på hvorfor det skjer. Vi kan heller ikke si helt sikkert om det har en sammenheng med vaksinen. Det finnes andre forklaringer, som at man får en virusinfeksjon samtidig som man tar vaksinen, sier Madsen. Vil bli bra igjen Hvor lenge må de som har fått denne bivirkningen regne med å være uten smaks- og luktesans? Det kan jeg ikke svare på. Jeg har snakket med én pasient som fortalte at hun ble bra igjen etter et par uker, svarer Madsen som forsikrer at de som opplever tap av smak og lukt vil bli bra igjen. Han forteller at alle bivirkningene som det rapporteres om etter vaksinen mot svineinfluensa blir samlet, systematisert og gått gjennom. Vi regner med å lære om noen nye bivirkninger, men med få unntak har vi fått de vi forventet, sier Madsen. Risikogrupper får Hittil har 552 personer vaksinert seg mot svineinfluensa i Longyearbyen. Sykehuset har denne uka fått opp ytterligere 500 doser av vaksinen. Av dem skal 100 til Barentsburg. Resten skal fordeles i Longyearbyen på barn og på voksne i risikogruppene som ikke hadde mulighet til å ta vaksinen sist. Jeg tror ikke det vil være nok vaksiner til andre voksne denne gangen, sier oversykepleier Aksel Bilicz ved Longyearbyen sykehus. Barn under skolealder kan vaksineres på sykehuset i morgen, andre barn vil få tilbud om vaksine på skolen etter hvert. Det er så langt påvist fem tilfeller av svineinfluensa på øya.

8 8 nr november 2009 Promillekjøring i grøfta En 25 år gammel mann fra fastlandet stjal natt til lørdag en bil utenfor Huset og havnet på taket ved Spitsbergen Airship Museum. Først var han innom lageret på Huset og stjal noen sekspakninger med øl. Deretter tok han bilen, som sto parkert utenfor, og kjørte mot Skjæringa, sier vakthavende overbetjent Erik Nygaard hos Sysselmannen. Like før museet mistet mannen kontrollen over varebilen på det glatte føret, og havnet på taket et godt stykke utenfor veien. Nygaard forteller at vitner sendte politiet i riktig retning, og at det førte til at mannen ble tatt og tilsto. Vi har hatt ham inne til avhør og han har erkjent at han stjal bilen og at han ikke var edru. Det vil bli tatt ut tiltale og fremmet sak mot ham på bostedet hans på fastlandet, sier Nygaard. Til tross for at bilen havnet på taket, kom ikke mannen til skade. FOTO: BIRGER AMUNDSEN Vaier i geviret En rein er observert i sentrum av Longyearbyen med vaier fast i hornene. Overbetjent Erik Nygaard hos Sysselmannen sier at de har dyret under observasjon, og at ingenting tyder på at det lider noen nød. Reinen går og beiter og ser helt frisk ut og om ikke lenge vil den uansett felle geviret, sier Nygaard. Skulle den sette seg fast på grunn av vaieren, ber han om at folk tar kontakt med vakthavende. Få røde bokser levert Ordningen med røde bokser har pågått i over ett år. Så langt har den ikke gjort store utslag. I fjor fikk hver husstand i Longyearbyen utdelt en rød boks hvor små «duppeditter» skal kastes. Alt som går på strøm og batterier, og annet spesialavfall, skal puttes i boksen. Driftsleder ved avfallsanlegget, Rune Seljevold, forteller at det ikke har vært stor pågang av folk som vil tømme bokser. Vi har fått inn bokser, sier han. Forventer bruk Ikke alle ser ut til å ha forstått meningen med boksene. Mange av boksene ligger slengt utenfor hus, og ser ut til aldri å bli brukt. Noen blir også brukt til andre ting enn å kaste søppel i, for eksempel som campingbøtter. Mitt inntrykk er at mange bruker boksene, men det er mulig du har rett. Det er på dette området i livet som med alt annet. Folk må være interessert i å delta. Jeg går ut fra at folk forstår hva boksene skal brukes til og jeg forventer at folk bruker dem og forstår viktigheten av å levere farlig avfall på riktig måte, sier kommunalteknisk leder i Bydrift, Brynjulv Øverby. Han synes selv at utplasseringen av boksene var en god idé. Jeg synes boksene er en smart løsning. Selv visste jeg aldri hvor jeg skulle gjøre av batterier og lyspærer, som jeg skulle kaste da jeg bodde på fastlandet, sier Øverby. Burde dere tilbudt bokser til de som var interesserte i stedet for å levere til alle husstandene? Jeg tror det er riktig at hver enkelt husstand får utdelt en boks. Det gir et signal om at folk skal bruke dem, sier Øverby. Ikke fylt opp Han mener at det er for tidlig å si hvor mye søppel som blir kastet i boksene. Om folk ikke fyller boksene med store ting, varer de lenge. Mange har nok ikke fylt dem opp ennå, sier han. De siste ukene har Longyearbyen lokalstyre vært med på den landsdekkende kampanjen Operasjon duppeditt, hvor det er satt fokus på innsamling av små elektroniske apparater. FOTO: LINE NAGELL YLVISÅKER Dette skal kastes i boksen: I annonser i Svalbardposten har Bydrift informert folk om å kaste slikt avfall i den røde boksen, og levere inn boksen når den er full. Ifølge Seljevold, har avfallsanlegget bare fått inn tre-fire bokser i kampanjeperioden. Om folk har kastet ting i rødboksen, men ikke fylt den opp og levert den til oss ennå, har vi likevel oppnådd det vi ville, sier Seljevold. Han forteller at avfallsanlegget neste år skal lage en statistikk over hvor mye de nye boksene blir brukt. De kan være greit å forske på bruken, sier han. Må levere selv Da Bydrift i sepember i fjor leverte ut boksene til alle byens husstander og annonserte hva som var formålet med dem, skrev de at boksene ville hentes inn en gang i året. Det har ikke skjedd. Øverby forteller at det enkleste er at folk selv leverer boksene. Årsaken er at avfallet må sorteres når det ankommer avfallsanlegget, noe som tar tid. Derfor har vi vegret oss for å samle inn flere hundre bokser samtidig. De ansatte på avfallsanlegget har også andre ting de må gjøre enn å sortere søppel fra de røde boksene, sier han. For at det skal bli lettere for folk å levere søppelet på avfallsanlegget planlegger Bydrift å utvide åpningtiden. Etter jul vil det trolig være mulig å kaste søppel frem til klokken 20 én dag i uken. Da rekker folk også å spise middag først, før de tar seg en tur ned på avfallsanlegget, sier Øverby.

9 nr november FOTO: LINE NAGELL YLVISÅKER Vi sorterer for dårlig Papir fra Longyearbyen sendes ikke til gjenvinning. Om vi skal få levert papir som returpapir må det være renere enn i dag, sier kommunalteknisk leder i Bydrift, Brynjulv Øverby. Driftsleder ved avfallsanlegget, Rune Seljevold, forteller at papir ikke har blitt levert som returpapir siden 2006, da omlegginga av avfallsanlegget startet. Etter det har det stort sett gått til brenning på fastlandet sammen med restavfallet, forteller han. Delt skyld Øverby mener årsaken til at papiret ikke blir gjenvunnet som returpapir er en systemsvikt. Folk er ikke flinke nok til å sortere, og det er heller ikke informert godt nok om ordningen. Det er et delt ansvar, mener Øverby. Hvorfor har dere ikke informert folk og tatt tak i dette tidligere? Det er det vanskelig å svare på. Jeg vet ikke hva som er gjort i tiden før jeg kom. Det har jeg heller ikke gravd meg ned i. Nå skal vi få til en ny ordning som må være enkel og kjent for alle, sier Øverby, som kom til Longyearbyen tidligere i år. Ikke enkelt Sammen med papiret på avfallsanlegget ligger plastikkposer, aluminium og glass. Når det er slik som dette må vi stikke fingeren i jorda, dette kan ikke sendes til returpapirgjenvinning, sier Øverby. Han håper folk nå vil ta i et tak og bidra til at papiravfallet blir renere, slik at det kan gjenvinnes. Det vil lønne seg både for miljøet og når det gjelder pris. Det er flere småting som folk kan gjøre bedre, sier han. Men det er ikke bare enkelt å forstå hva som skal hvor. Makulert papir skal ikke kastes i papircontaineren, men det skal melkekartonger. Eggekartonger, som mange definerer som papp, skal ikke kastes i pappcontaineren men i restavfallet. Dette er ikke enkelt. Kanskje må vi si at det som skal kastes i papirfraksjonen bare er ukeblader og aviser, sier Øverby. Han forteller at Bydrift neste år, i forbindelse med rulleringen av avfallsplanen, skal vurdere om Longyearbyen bør fortsette å sortere ut papir eller om papiret heller skal leveres til brenning sammen med restavfallet. Brenning av avfallet er dyrere enn å gjenvinne papiret. Det må til slutt brukerne betale, sier Øverby. Må krabbe Det er ikke bare når det gjelder papir sorteringen kan bli bedre. Jeg ber innstendig om at folk ikke kaster plastikkposer sammen med aluminiumsboksene, sier Øverby. Årsaken er at plastposene henger seg opp slik at de som skal tømme aluminiumscontaineren må krabbe inn i den for å få ut boksene. Det tar tid. Folk synes avfallsgebyrene er høye nok. Dersom alle bidrar til å gjøre avfallsordningen smidigere kan vi få kostnadene ned, sier Øverby. Han retter også en pekefinger mot dem som setter søppelet sitt utenfor avfallscontainerne. Ring heller til avfallsanlegget dersom containerne er fulle, oppfordrer han.