Drea Tilskot til kvinnedagsfeiring som viser at kvinnekamp er relevant for allc. Utearrangement på

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drea Tilskot til kvinnedagsfeiring som viser at kvinnekamp er relevant for allc. Utearrangement på"

Transkript

1 Søkiar lors. eller ncrsonl y'cvfleriebiørse 8.ma s initiativet i Bereen 2010 AktB v/rita Ma haus Anette Biømenak Informasjon om tiltaket (til domes aktivitet, omfang, målgruppe, tidspunkt for giennomføring m.v.) San lcdc uts løknadssum frr l'ilrådins Merknad Aktivitetar på Eknes til bygdeungdom; fìskc, fiskeforedling, bårbygging, s.jøfcrdsel, matlaging, m.nì. lkkjc prioritert, lokalt 30000( Drea Tilskot til kvinnedagsfeiring som viser at kvinnekamp er relevant for allc. Utearrangement på Avslag: Fell utanfør førcmålet, har ct Torgallmenningen, Innearrangement på Bergen Kongressenter 7s 50( I 500( politisk howdføremål Stønad til performancefestivalen "Mellom himmel og hav III" august 2010 på Herdla sa.an ned Dclvis innvilg: Kurt Johannessen og Robert Alda. Tredje og siste del av en serie. Ilar fått stønad frå HFK til dei to Regional betydning, tidlegare festivalane i serien. Vil denne gang ha særlig fokus på " utholdenhetens estetikk". Ca l5 iflr. Retningslinjene pkt. l. Nyskapende deltagenù: kunstnere. Festivalen har både regionale og internasjonale arnbisioner. 3s650( 4000( m_nl- Stønad til konsertar med klassisk og folkemusikk, utanfor Bergen, dvs. Stord, Rosendal og Vñ høsren ( 2100( 0 kkie rom Stønad til festivalen Avgarde - møteplass for alle B l4 stilar og retningar innan samtidsmusikken. I april flyttar AVGARDE seg til eit spetakulært rom både akustisk og arkitektonisk; Bergen C.VGARDE lersen filmklubb Bergen Ja""forum Bergens Kammcrmusikkforcn ing Bis Noisv Records DA 3iørgvin Kyrkiesonsforbund Jernbanestasjon, Griegakademiets sinfonietta med to verk av vestlandskomponistene Ruth Bakke og Magnar,4.m, frå Oslo SISU Slassverksensemble ( l 0000 Stønad til drift. Bergen filmklubb viser omlag 70 fìlmer kvart år, fordelt på visninger på Bergen kino og Landmark. Bergen filmklubb og Cinemateket USF deler kontorlokale og har felles medlemskapsordning,elles er organisasjonene adskilt. Bergen filmklubb er utelukkande basert på frivillig arbeid ( 30 00( Itønad til Finsejazz, ein minifestival i regi av Bergen Jazzforum og Finse til 24.januar 2010 vart den 15. festivalen arrangert. Målet med festivalen er å presentere noe av det beste innen ;kandinaviskjezz i de unike omgivelsene det lille samfunnet på Finse har å tilby. Finsejazz har )efestet sin stilling som "liv laga" og samler et stadig større publikum. ros 00( 30 00( Jubileum/bokutgivelse: Søkjer om stønad til foreningens 75- årsjubileumsskrift "l kammertone" Delvis innvilg: Fyller vilkåra. Kvalitct m.m. Avslag: Gjeld drift. Jfr. Retningslinjene pkt. 4, bokstav a. unlt av ârllg festtval prioriterar stønad til Bajazzfestival(ny) under særlege tiltak b&u. Stønad til Musikk/produksjon/innspeling og utgleving av Lucky Lerv sitt 2. album. Sjanger: Rock Regional verdi. Ikkje rilstrekkeleg kulturhistorist verdi. Prioriterer å gie søkjar 2s000( 4000c 0 drift under regionale. {vslag: Ikkje praksis fr. Retningslinjene Label: Big Noisy Records (eise) ( 0 rkt. 4 bokstav d. Stønad til kor der målgruppenc er kvinner og menn med ulik alder. Aktivitet heile året. Deltek på Avslag: ikke praksis, gudstenester, konsertar og fellesarrangement for dei 28 kora, bådc lokalt, nasjonalt og i dei nordiske lri ft j fr. Retningsl injen landa ( 0 : nkt. 4 bokstav a.

2 Søkiar (ore. eller f erson) BODONI m.v.) Samledc uts Søknadssum frr I'ilrådins Mcrknad Bondoni forlag søkjcr om stønad til utgieving av boka "Dc hvite englene, historien om Bjørrr Wcst" Dclvis innvilg: Regional betydning, i samband med at det i år cr 65 år sidan 2. verdskrigen slutta. Førstclektor Svend-Erik Grieg Smith Grunnlag for unntak fra retningslinjene pkt 4 bokstav d, historisk har levert manus til Bodini C I 500c dokumentasion. Søkjer om stønad til utendørsfestival på Fløysletten i juni - primært om stønad til å få festivalområdet midlertidig undcr tak. Prisen for ei helg blir ca kr inkl moms, transport og BRF væer-anders Hammarström Bøen Christian 3olleeiûm Mûsicûms kor os orkester lommentium Forlag )ale sokneråd væli K inslcbotn riggin.q ( s000( c {vslas: Ikke orioritert Søkjar har samla sin musikkproduksjon frå 1994 og fram til i dag, og vil no arbeide vidare med gamalt A,vslag: og nytt material med å promotere lkke praksis musikken, samt kontakte arrangørar og management for fr. Retningslinjcnc konsert- og turnevirksomhet ( 2000( 0 )kt. 4, bokstav d. Søkjer om turnéstøtte til framføring av Verdis requiem under Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival i september to konsertar under festivalen: Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival (KKKK) er etablert av Kristiansund Kirkelige Fellesråd og Kristiansund kommune,. lkkje praksis, utafor som en årlig nasional festival i Kristiansund ( 30 00( 0 lvlket Stønad til bokutgieving "Mons M. Mjelde: Livsglimt", ei bok som nyanserar og urryller med Avslag: rkkje praksls jfr. Rctningslinjene historiske utgeriinga om hendingane i tidsrommet , i tillegg til hendingar i perioden 1920 pkt. 4 bokstav d. ( tilstrckkelig 24 då Mielde var presseattachè ved den norske ambassade i London I 1000( 4000( 0 kulturhistorisk verdi) Søkjer om stønad til konsert - "Bjerkrheim-jazz" - i Dale kyrkje Medverkande"Fjellhaug vokalensemble" Avslag: frå Oslo, koret "Kilden" frå Vaksdal og profesjonelle Ikke tilstrekkel ig regional musikarar og solistar. Dei har òg planar om noteutgieving på Cantando musikkforlag, turnè i Hordaland os. Rosaland os CD-innsoelins. 6750( l 000( Rockebandet Major Parkinson søkjer om stønad til til koreografi, scenebygging og konseptutvikling bctydning. Jfr. Retninesliniene okt. l. i høve noregsturne for å promoterc si andre plate haust Dette vil innebere samarbeid og )egaton Records Den sode melodi/bal Muscttc Divisi innleige av artistar innan andre kunstformar som lydkunst, koreografi og kulissemakeri. I 0000( 2000( 0 Ikkie nrioritert Søkjer om stønad til å halde institusjonskonsertar i hordaland hausten 2010 med programmet "Vend :ilbake flyktende tid - til Hordaland" ncd ca 38 konsertar i veke 37 og 38. Konsertane blir framført i rabarets form rned bruk av fortelieteater. r2280( I 300( l 000c Stønad tiljulekonserlturnc i Sunnhordland dese nber 2009 mcd rundt 45 songarar frå Sør-og vestlandet som samlast 5 gonger i âret til øving, innspeling og konscrtturncar. Koret cr knytt til Delvis innvilget: Fylle: vilkå ene, regional bctydning nr.m. Jfr. Retningslinjene pkt. l.prioritert s.rudde Indremisjonsforbundet oe Bibelskolen Bildøy t fkkie nrioritcrt

3 Søkiar (ore. eller ncrson) )ragefi ellets Musikkorps Bergen Informasjon om tiltaket (til dømes aktivitet, omfang, målgruppe, tidspunkt tor gennonrfø.i g m.v.) SÎønad til å delta på NM for janits.iarkorps 2010 i Trondheinr. Korpset har forøvrig vunne NM j iamlede uts Søkn dssum fr Iilrådins Mcrknad gonger på 4 år. 6000( Avslas: Ikkie nraksis Stønad til kartlegging/dokumentasjonsarbeid om arbeidert på garden Dyrkotbotn i Nordhordland. Same slekta har budd sidan ltt6.dyrkolbotn har vore ein veglaus gard, på 1980-talet vart det bygd gardsveg fram til dei to gardsbruka Forteljinga og dokumentasjonsmateialet, kan i neste omgang Dyrkolbotn Helee Eikanser-Biørsvik musiklas 3KKO Festival for el.musikk og kunst vera grunnlag for andre undelvisnings- eller formidlingsopplege som vert utarbeidd ( 7400( lkkie orioritert Søkjer om stønad til deltaking i EM for Brass Band 2010 i Linz i Østerrike april/mai Er ucrvrs liu vllg: Grunnlag for unntak invitert til å representera Norge, har delteke l5 gonger lra retningslinjene tidlegare og har to første, to andre og to pkt. 4 c om utenlandsreiser, tredjeplassar som beste resultat 48500C s000( Kvalifiserins. Stønad til samarbeidsprosjekt mellom EKKO festivalen og gruppa Casiokids i samarbeid med Avsrag: rklge prioritert, får koreografar og dansarar. Festival i Bergen. Ekko får driftsstønad frå IIFK ( 3000( 0 driftsstønad Stønad til utgieving av bok om dikt, songar og illustrasjonar. Til no har meir enn 55 ulike personãi frå ei rekke kommunar i Hordaland i alderen 3-50 år bidratt med materiale til boka.. Målet er å Ekspresso / Bokprosjektet i Salenr Misionsforsamlins 3ktremsportveko lspen Selvik Evanger Musikklae FENG XIAN LIN forlas Avslag: Ikke praksis ansera boka i november 20 I ( 2000( 0 pkt. 4 bokstav d. Stønad til kulturinnslag i høve Ekstremsportveko på Voss. Under den oftisielle opninga av Ekstremsportveko samlast mellom 3000 og 4000 menneske på Prestegardslandet for å sjå verdseliten innan fallskjerm, paragliding og hanggliding utføre spektakulære prestasjonar i lufta. Ein av statuttane til Ekstremsportveko er â vere opne og inkluderande. Det er difor viktig at opninga av festivalen appellerer til alle generasionar ( 2000( 0 Avslag: ikke rom Stønad til innspeling av oratoriet Abraham i Kaunas og til reiseutgifter og noteskrivingsprogram i Avslag. Ikke praksis samaband med denne innspelinga I 6400( l 500( pkt. 4 bokstav d. Søkjer stønad til samarbeidsprosjekt/-konsert med vokalensemblet Stilett frå Oslo i Dalehallen i Avslag: ikke praksis, lokalt, jfr. Retninssliniene nkt. l. mars. Stilett er i cabaret-sjangeren, EML spelar Dopulærmusikk (ooolrocviazz\. 4000( 300( Bokutgieving av kinesiske folkeeventyr i 3200 eksemplar.søkjar står både for innsamling og skriving av materialet og utgievingsprosessen eltes. Trykking april 2010 Lansering september 2010 Målgruppe; l. Familier ned barn adoptert fra Kina. 2. Familier med "norske" barn i møtet med fl erkulturell virkelighet ( 25 00( Avslag: Ikkc praksisj fr. Retningslinjene pkt. 4 bokstav d.

4 Søkiar lors. cllcr nerson) m.v.) Samlede utsi Søknadssum fr Tilrådins Mcrknad Konsertserie våren 2010 på 9 konsertar der folkemusikarar frâ. s.lu ulike land blir presentert. Folkemusikklubben Columbi Ess FORENINGEN AV 2OO7 TIL FREMMI FOR KUNSTFAGLIG REFLEKSJON OG DEBATT Foreningen mot Stoffmisbruk v/sigrid Tvedt iusa kulturkontor iamle Smiers Venner lansakvartetten v/lvalter Heim Hardanser Bis Band Hardanser folkemuseum Hausten 2010 blir det ein konsertserie på l0 konsertar og programmet er under arbeid. Konsertane når eit breidt publikum frå studentar tii pensjonistar og dei er Noregs best besøkte folkemusikksceni med eit gjennomsnitt på ca 80 personar per konsert, d v s nesten full sal kvar sone ( 30 00( l 0000 Utgieving av kunstjournalen B-post- Målgruppe er fagmiljøet rundt billedkunst og ei bre i gruppe av kunst- og kulturinteresserte. Bladet har opplag på 4 I 00. Innholdet legges ut på internett til gratis nedlasting. Nytt nummer planlegses utsitt Då senhøsten ( 2000( r 0000 Søkjer om stønad til føredrag i april på Os med veiledere ved Sandnes - og Haugesund Veiledningssenter og Kari Lossius frâ Bergensklinikkene. Målgruppe er pårørande til rusavhenige og fengelsinnsette. 1200( r200( Samarbeidsprosjekt med Os, Samnanger og Kvam om turne med Ole Bult programmet til eldreinstitusionar hausten ( I 500( 1000( Stønad til film for å dokumentera den spesielle teknikken det er å laga ein god navar - to erfarne )elvis innvilga, reg, iltak Delvis innvilga. Høy kvalitct. Viktie. Avslag: Ikke praksis, okt. 4. bokstav f uelvrs lnnvltget: Regionalt, jfr. Retningslinjene pkt. I Prioritert eruooe navarsmedar er med i filmen ( Avslae.lkkic orioritert Søkjer om stønad til første gangs innspilling og dokumentasjon av Valens musikk for strykekvartett. Innspillingsperiode desember Skal brukast som dokument i oflentlege bibliotek og til utdanningsføremå ( 2000( 0 Avslap.lkkie orioritert Stønad til Produksjon/utvikling: Hardanger Big Band, Kvammakoret og Voss og omland kantori ;kal øva inn Duke Ellington's jazzmesse "Sacrec Concert" som eit prosjektsamarbeid i perioden.iannars Omlag 100 songarar/musikarar er involvert, dei kjem frå kommunane Kvam, Voss og fondal. Framsvninsar under Vossa Jazz ( 2000( 800c Resional betvdnine Utstilling: Stønad til fast utstilling av Hardangersaum ved museet. Skal stille ut handverk både av A,vslag: Ikke praksis, :ldre og nyare dato. 8s00( 2000( 0 ;iåast som drift Stønad til oppstart av ein årleg kunstfilm-festival i Hardanger.Første utgave av festivalen skal organiserast i Kunstnerhuset Messen i Hardanger. Skal organiserast i en annen Iìardanger kommune Hardanser Kunst Sentcr :lardins Puls :lels.e Rvttvad hver gang, i sarnarbeid med det lokale næringslivet. Beste film får pris - Det gyldne eple, laga av ein lokal kunstner kvart år. I titleg vil dei ha ein pris for beste ungdomsfilm. Festivalen skal Innvilges: Regional betydning, jfr. Remingslinjenc pkt. I nyskapcndeþi lotpros gienomførast September 20 I ( l 500( r0000 kt. nr.nr. Stønad til seminar som skal vere med på å leggie til rette for kompetanseheving og interesse for kunstfeltet. A beid med landskapskunst i landskapet mellom riksveg 550 og Iìardanger Delvis innvilg. Kulturgalleri på Mælen, Ilerand i Jondal Kommune, for profcsjonelle kunstnarar aprrl 2010 Regionalt, jfr. Seminar for kunstnarar. Dolitikarar. kommunalt tilsette os andre. torsdas den 22. aoril. I 6800( 2000( 8000 Retrrineslinicne nkt- I Søkier orn stønad til utgieving av bok om kobberslagarane i Bergen frà 167 l. Dokumentasjon frå Avslag - i+al-ls2kkje 1724 i protokollar og dokumcnt, mykie i eotisk skrift - omsett til norsk 8400( I 500( 0 nriorifcrt

5 løkirr lors. ellcr nerson) Helse Fonna HF Valen siukehus m.v.) Sanrlede utg Søknadssum fr lilrådine Merknad Søkjer om stønad til arrange nent i mai 2010 i som skal vere ei rnarkering av 100 årsjubileet ved Valen sjukehus. Føremålct også å synleggicre det samarbeidet sjukehuset har med bygda Valen. Søkjer spesifikt IIFK om midlar til foreleser, mat os utstvr ( Ikkie nrioritert Stønad til forpros.iekt "Dansaspella". Stønad til forprosjekt for å vidareutvikle musikkfor"ititti gu I-lenriette Slorer/Bodil Lunde Rørtveir Hordaland Fvlkeskvstlae "Fri flyt" (produsert av Fylkeskonsertane) saman med tre musikarar. Kombinasion dans/musikk. 30s00( 3000( lkkie orioritert Stønad til diverse kulturminnevern, utgieving av medlemsbladet,àrebladet, Kystlagstreff i helgen lkkje stønad til I I.- I 3juni for â sette fokus på Ärebladet kystkulturen (drift)- på får torgdagen i Bergen, og Samarbeid mellom stønad til kystlagene i llordaland; om vern av små tradisionsbåter. 4000( 800( ó00( treff/samarbeid vem Stønad til festival i Nordhordland i juli 201 l. Strilaringen har stått som arrangør av 6 Internasjonale Internasjonal folklorefestival Nordhordland 201I Albatross & Strilarineen JazzAKKS(sama beid Bereen Ja,"forum folkedansfestivalar i Nordhordland med giestegruppe frå forskjellige Europeiske land. I 201 I er det planar om ein ny festival, i samarbeid med koret Albatross i Lindås. Albatross og Strilaringen har tidlegare hatt samarbeid, og vil invitera eit utanlandsk kor med tradisjonssong og to utanlandske Delvis innvilg. Har regionalt i, jfr. dansegrupper. Framsyning i løpet av festivalen i alle Nordhordlandskommunane os i Bersen ( 2500( Søkjer om stønad til kurs hausten 2}l}.JazzAKKS er eit samarbeid mellom Bergen Jazzforum og 800c Retningsliniene pkt. I AKKS som gield samspelkurs forjenter ialderen âr. Få jentar er utøvarar innan jazzogdei ønskjer difor å arrangere slike kurs. Kurset går over ein 8 vekers periode, med instrumentopplæring og samspelopplæring - for å auka interessa for iazz ( A.vslag Ikkienriorirerj Trioen Jitney søkjer om stønad til utgjeving av EP med eigne låtar Iitney Stønad til kulturhelg med fokus på biletkunst, musikk og mat i Ulvik august 20lO.Ynskjer â yta eir 4400( 800( 0 A.vslag: Ikke praksis, fr. Retningslinjene )kt. 4 bokstav d. Ikke runnlaq for unntak. Jorid Lekve Eide (ammerkoret GNEIS (arivold Film tilskot til at samtidskunst ikkje berre vert ein urbant fenomen, og at innbyggiarane i distrikta ikkje Delvis innvilga - regional vert avskoren frå det mangfaldet av kunst som er i samtida.utstillinser, performance, og konserter ( 2000( betydnine.ah58 Stønad til tingingsverkelprosjektet "Nye madrigalar i vest" - ny musikk inspirert av 1500-tals forma madrigal. Sendt ut oppfordrine til komponistar i Bersen/Vestlandet om å komoonere c 1000( 0 ikkie nriortert/rom Søkjer alle fylkeskommunane i landet om stønad til TV-dokumentar "Kvinner i krig". Dette er ein Avslag. Ikke praksis, pkt. l. Nasjonalt dokumentar om norske kvinners virke og kamp under 2. verdenskris ( nrosickt Sstønad til turnè med utgangspunkt i sceneproduksjonen "Friheim" som er ein produksjon med tekstar og musikk skriven av Øystein Kloster med utgangspunkt i det over 100 år gamle Klostcr Øvstein ungdomshuset "Friheim" i Kvinnherad. Framsyninga hadde premiere på Kvinnherad kulturfestival i februar. Det er ei rekkje slike kulturhu/ungdomshus i fylket og målet med turnèen er å vide l5 av Delvis innvilget: regionalt, j fr. disse for å framføre stykket..turnèen er meint å foregå i september/oktober i år ( 50 00( I 500c Retninssliniene nkt. I

6 Søkiar (ore. ellcr nerson) Knut Hamre Kunstmuseene i Bergen Kvam Musikkliv v/dag-lvar Tanqen Kvinnherad kulturfestival Lene Sollesnes Holum Litleberecn Båtfiorenine LuftskiDer m.v.) Jamlede uts Søknadssum fr filråding Mcrknad søkjer om stønad til solo cd-produks.ion med folkernusikk -oppsummering over 30 års Avslag: Retningslinkjene pkt. z spelemannsliv. 1000( 800( bokstav d- Søkjer om stønad til produksjon av bok om villa Lysøen. Pubtiserast i 2010 i samband med Delvis innvilg: Unntak lra retningsl injene pkt. markeringa av Ole Bulls 200 års fødsel 80000( 5000( 2000( Stønad til musikklubb - spesifikt til utstyr som PA høgtalere og sub. Ynskjer å samle musikkintreserte i alle aldrer i Kvam kommune i ett lokale, for å skape et kreativt musikkmiljø, og kunne hjelpe unge musikere igang..det er startet opp flere nye bandsammensetninger med blanding av eldre og yne.re musiarar. 3000( I 000( Stønad til 7. kulturfestival i Kvinnherad I l Festivalen ønskjer å vere nyskapande med ei klar målsetting om å skapa ein arena for kunst- og kulturformidting med fokus spå unge og 4 boktav d, kulturhistorisk verdi. Avslag: ikkje praksis, lfr. Retningslinjene okt. l. lokalt. lovande utøvarar frå regionen og kommunen Ikkie rom Søkjer om stønad til konsertane/prosjektet " Musikk for livskvalitet". Søkjar er fiolinist og songar som ønskjer àframîøre kjende songar og viser, klassiske verk og klassikarar. Ønsker primært at dette skal kunne bli et fast tilbud som sykehjem, aldershjem og rehabiliteringssenter kan benytte seg av.l første omgang vil prosjektet prøves ut i Bergen kommune, men ønsker at dette kan bli et tilbud til flere kommuner oå sikt. 6500( 3000( r000c Søkjer om stønad til 30 årsjubileumsskrift for Litlebergen båtforening med historien og utviklinga )elvis innvilga. )rioritert gruppe. )ilotorosiekt. Avslag: Ikkc praksis, til eit samfunn som er i stadie endring. pkt. 4 d. Ikke grunnlag l s000 0 for unntak I forbindelse med åpningsutstillingen til Luftskipet (mobilt galleri) arranges workshops. Målgruppe: rlyskapande, regional Skoleelever os lærere. Koblar historieformidline & kunst ( erdi Søkjer om stønad til konferanse. Konferansen siktar mot å frambringe nye tankar kring visingsstrategiar for lydbasert samtidskunst. Eit internasjonalt spekter av meritterte kunstnarar og kuratorer vil delta. Tre dagar, med eitt tema kvar dag: Rom, Lyd og Publikum. Kvar dag opnar med ei keynote over temaet og fortsetter med føredrag og eit utvald "case". I tillegg vil det vere -vdsalleriet konsertar på kveldstid. Vektlegging pâ kunstkompetanse foran akademisk kompetanse, for å nyttiggiøre praktiske erfarinser og kunstfaelie refl eksion. 4 I 700C 4000( I 5000 Stønad til gitarworkshop med Stefan Grossman (USA) og John Renbourn (England) 12. og 13. mai Nyskapande. Delvis innvilselse Mads Erikscn Gitarskole på Kunstgården, Stend. Dei er internasjonale kapasitetar og denne workshopen kan difor vere av stor interesse for medlemmar og personar i miljøa rundt blues- og jazzklubber i fylket, studenter og lærere ved Griegakademiet, de videregående skolene med musikklinje og kulturskolene i $lket - i tilleee til til andre som er interessert i akustisk eitarmusikk ( 25 00( I 0000 Delvis innvilg: Utvikling, Høy kvalitet. regionalt.. Maneer folkehøsskules Brassband Stønad til â delta på konkurransen Grenland International Brass Festival i april : 2812: Avslae. ikkie oraksis

7 ìøkiar (ors. eller ocrson) Informasjon om tiltaket (til dømes aktivitet, omfang, målgruppe, tidspunkt fot gennomfo.ittg m.v.) Samlede uts Soknadssunt fr Tilrådine Mcrkned Søkjer om stønad til konsert i samarbeid med Bymisjonen i Bergen. Konserten ønn st- i Korskirken 3 I Det cr 4.gong denne arrangerast og cr blitt ein tradisjon. Det er fri entre og ei gåve til byen. Medverkande er Maria Vocalis, strykekvartett, organist, slagverk og hardingfele som Maria Vocalis v/l(ari Gina Ilodneland soloinnslag. I samarbeid med Bymisionen i Bersen ( 2 00( Avslag. Ikkic rom. Konsert: Stønad til konsertprogram "Tre store i sentrurn, B. Bjørnson, O. Bull og t. Ctropln" i ttøue Delvis innvilg: Regionalt bet. Jfr. Maria Vocalis v/l(a i Gina Hodneland at alle tre minanst med jubileumsfeiring i 2010 med 5 konsertar i Hordaland 4000( 2800( 1000( Rctnineslinier okt. I \4asfiorden kommune Museum: Stønad til drifta av Bjørn West museet 2010 I 500c r 500( Særskilt tiltak Vlasfiorden kommune Norges Handikapforbund Voss Norsk Kvedarforum Norsk Tamilsk Helseorganisasjon INTHO) Stønad til prosjekt innan kulturvern. Ynskjer å dokumentera maskinene ved den gamle snekkarverkstaden på I-Iolmen, Sør-Kvingo - eit viktig steg på vegen for å ta vare på og formidla historia til kulturminnet Søkjer om stønad til haustseminar med tema: "lnkluderande arbeidsliv, sjukefråvær, nytenking';. 7000( Seminaret skal gå føre seg pâ Park hotelt voss og er ope for alle interesserte, NAV-folk, iunksjonshemrna m.m Søkjer stønad til landsdekkande helgeseminar i Bergen i september.seminaret vil innehalde faglege foredrag og songverkstad (Griegakademiet), songkveld (schøttstuene), kyrkjekonsert og folketonemesse (Sandviken kirke). Målgruppe er alle som har interesse for salmesongtradisjonar, og spesielt musikkstudentar- og lætarar, kyrkjemusikarar, folkesongutøvarar (kvedarar) og vanlege kyrklegjengarar c r000( 8000 Søkjer stønad til kulturarrangement knytt til konferanse. Arrangementet "En håndsrekning for livet" vil finne stad i Crieghallen søndag 2l.mars. Dette er eit kulturarrangement med innslag frå profesjonelle indiske dansararere, norsk folkemusikk, afrikansk dans, brasiliansk kampdans (capoeira), samt eigenproduserte informasjonsfilmar frå Sri Lanka, med spesiell vekt på A,vslag. For lokalt lrep Avslag: Ikke praksis, jfr. Retningslinjcr pkt. 4f Landsdekkjande tiltak/nasional verdi helsesituasionen der. r 5000( 3000( 0 Avslas ikkie nrioritert Stønad til utstilling og arrangement i samband med utnemninga av NVIM som det første norske \lorsk Vasskraft os Indusristadmuseum Norske Kunsthåndverkere Vest Norge November l-lomecomino Onarheinr þrkje - ubeidssruooâ./soknerådet ankerpqnktet i det europeiske nettverket ERIH- European Routes oflndustrial Heritage 8150( 4000( 2000( Stønad til kunsthåndverksmarknad i Bergen 3.-5.iuni 2010 med utstillarar frå inn og utland. Dette er den viktigast staden der kunsthandverkarane i Hordaland får vist fram og evt. seldt sine arbeid. Har fått prosjektstørte frå HFK tidlegare år ( 2000( l s000 Turne/Musikk: Turne vâr Skal i hovudsak spille på rusfrie arrangementer som er opne for Delvis innvilga. lntemasional verdi Delvis innvilga.regional verdi alle. Opptrer for kost og losji eller på eget initiativ. FJELL, Hjelteryggen allaktivitetshus. :FJELL: Â,gotnes Hotell. : BERGEN: Âsatun.ASKØY: Loftet. Bømlo Hotell. Radøy Kunstsenter. JONDAL: Jonsvoll. ETNE: Fugl Fønix. Utne grendehus.stord: Osvald pub. Fitjar Fjordhotell. Eidford fiordhotell. ULLENSVANG: Ekspedisjonen. IVoSS: Viseklubben. MELAND: sætre kai., os: OBJ-festivalen. 2500( 1200( Avslag: Ikke 0 prioritert. Søkjer om stønad til utstillingsmontre som skal innehalda kyrkja sine eignelutar av historisk verdi og interesse. Pros.iektet er eit samarbeid mellom ulike lag og soknerådet. Utstillinga er tenkt klar til olsokfeiringa ( 3000( 0 Avslag. Lokaltjfr. Rctn.lincncpkt l, invcstcring

8 Søkiar lors. cller oersonì )RG. "PROFFENE'' Csterøyfestivalen v/llenrik Horsås Informasjon om tiltaket (til dømes aktivitet, omfang, målgruppe, tiaspuntt to. gpnnomrøring m.v.) Søkjer midlar til driff/div. tiltak av "Proffene". Dette er eit etablert orkester med lo me Gmmariõ 8 er menneske med psykisk utviklingshemming. Dei har som målsetting å vere med på å skape eit betre samfunn ved ved à endre holdningar. "Proffene" har i den seinere tid mistet en god del av støtten de har hatt fra det offentlige. Dei har m.a planar om konsert i Vaksdal og på Voss i vår, og om å vere samarbeidspartner med Christiegården og BERGEN KOMM i skulekonsertar. Dei har Samlcdc uts Søknadssum fr Iilrådine Mcrknad ogsâ behov for å fornye ein del instrument. 2000( 800( 0 A,vslae. Ikkie ronr SøkJer om stønand til Osterøyfestivalen l2 - l9juni. Det skal vere musikkonkuranse for unge og Avstag: tkke praksls, vaksne, kassabil - løp for alle, bilrebus for ungdom./vaksne,fielltur lokalt j for fr. heile familien, euizkveld. Retningslinjene pkt. l. Høgdepunktet vert konsert med Dance with a stranger med oåføleande dans ( 50 00( 0 Ikke prioritert. Seminarserie Piksel Plenum: Elektronisk kunst. Ny teknologi skaper nye rnutigtreter for t,rnstnere og utviklerepiksel Plenum giennomføres som enkeltstående presentasjoner og events i samarbeid Piksel Produksioner med Landmark i Bergen Kunsthall, og vil foregå utenom Pikselfestivalen giennom hele året. Inviterer kunstnere, politiske aktører og teoretikere nasjonalt og internasjonalt til å belyse aktuelle problemstitlinger giennom å rette et kritisk blikk mot trender os oraksis. 863s( 2000( søkjer om stønad til I']iksel SummerCamp Piksel vil arrangere ein sommer-workshop på Skjerjehamn i Gulen med fokus på kunstnarleg forskning og utvikling innan videoredigeringsteknologi. Dei vil invitere omlag 20 deltakarar til ein vekes workshop i juni 20 I 0. Workshopen vil ha ei uformell ramme med fokus på nyskapande samarbeid og interoperabilitet mellom dei ulike involverte prosjekta. Mot slutten av perioden vil det bli presentasjonar og Hovedfestivalen innstilt på stønad giennom rådveldekontoen. Avslas. Ikkie rom Piksel Produksioner lodium Festivalen ProscenÆrodusentenhet PrøveRommet Ranveis Hclen I-æsrcid f,or sccnekunst visningar som også er ope for publikum ( 9000( 0 A.vslag. Ikkie rom. Søkjer om stønad til Poduimfestivalen 2010 i Haugesund og Sveio i mars. Festivalen har eit intemasjonalt preg med musikarar frå Polen, Tyskland, Østerrike og Norge. Føremålet er å etablera eit internas.ionalt nettverk innan klassisk musikk. I 2300( 2000( 0 Avslas. Ikkie rom Søkjer stønad til produksjon av produsenthandbok for å betra vilkåra for fri scenekunst gjennom Delvis innvilget. rådgieving, rettleiing og ytingav produsenttenester, og å representera heile feltet i offentlege forum. Nettverkorg. Proscen kom inn på fast budsiett HFK frå i år ( 2000c I 0000 Fellestiltak. PrøveRommet er ein tverrkunstnerisk event som finn stad annenkver måndag i sesongen til BIT Teatergarasjen. Her kan ein i uformelle og sosiale omgievnader følgle med på noko av det som rørar seg på undergrunnsscena i Bergen. PrøveRommet er ei sjølvstendig cining ved siden av den ordinære driften til BIT Teatergarasjen. Har giort samarbeidsprosjekt med festivalar og eksterne aktørar, og har som nomadisk konsept dei siste tre sesongane etter stenginga av Teatergarasjen avvikla 20 arrangement på Delvis innvilg: l2 ulike arenaer. Dei planlegg å giennomføre seks til sju arrangement pr. Nyskapende og viktig sesong, og dermed ha same arrangementshyppigheit som tidlisare ( 5000( for rekrutterins. Søk er om stønad til å halde konsertar i Tonstad og Holum kyrkjer (Vest-Agder), Bergen dornkyrkje og Ulvik kyrkje. 3658( 550( 0 Avslas: ikke orioritert

9 Søkiar lors. eller nersonì il2 Galleri os verkted DA ìiømannskirken - Norsk kirke i utlandet ìonslaset Stordabuen Stalheim/Jostein Stiftinsa - Radøv Kunst Senter Stord musikklas m.v.) Jamledc ute Søknadssum fr, Iilrådins Mcrknad Glaskunstar- o-q ressusrsenteret søkier stønad for å opprettholde prosjektet Sl2 hot shop. Sl2 legg stor vekt på å vere ein open verkstad, både for publikum og for kunstnar som kan nytte deira fasilitetar. Eit av deir viktige satsningsområder har vore å etablere Sl2 som ressurssenter for unge, nyetablerte glasskunstnere. S I 2 sitter på brei fagleg kompetanse innen glassfeltet, og har eit stort nettverk både i Norge og i utlandet og har som mâl å kunne bidra til å styrke og utvikle den norske glasskunstscenen. l 5000( 4s00( Søkjer stønad til sikring av Sjømannskirkens kulturhistoriske samlingar. l.katalogisering av ;amlinga: All informasjon om gjenstandane må systematiserast og gjerast tilglengeleg gjennom :lektronisk katalogisering i Primus. 2.Tiltak for å glera noverande lokale egna som magasin: Dette r07000( r0000( Søkjer stønad til korprosjeklurframføring av "Stord - gode tider" - 4 framsyningar på Stord oktober Avslag: ordinær drift ifr. Retningslinjene pkt. 4 a Avslag - ikkje orioritert. Avslag: lokaltjlr. Retningslinjene pkt. I Ikke prioritert. Symposie i september. Konsertar, klubbkveld, instrumentutstilling og -demonstrasjon, foredrag, verkstad og dans. Målgruppe er ungdomar Bergen Kulturskole, Voss Kulturskote og Kvam kulturskule, Griegakademiet, Høgskolen i Bergen, Norges Musikkhøgskole, Ole Bullakademiet og tilsvarande institusjonar i dei nordiske land. Det blir konsertar i Kvam, Stord, Voss og Bergen. Medverkande er profesjonelle utøvarar på akkordeon og diverse orkesterinstrument som t.d. harpe, strykarar og blåsarar, slagverk. Sjangermessig spenner det frå folkemusikk,jazz, tango, klassisk og ny kunstmusikk med fleire urframføringar. )8.000 I 500( Søkjer stønad til utstilling. Ca l0 kunstnere frå Sogn og Fjordane. Målgruppe blir publikum primært i Nordhordland og kunstmiljøet elles i Hordaland. Det er lagt opp til overnatting og tid til Delvis innvilg. Regionalt, j fr. Retninssliniene okt diskusion og samtale.radøy kunstsenter får driftsstønad frå I{FK ( Ikkie rom- får drift Søkjer stønad til musikklaget sitt I l0 års jubileum. Musiklaget har 37 medlemer i alderen l5-65 år. Avslag: Ikke praksis, fkr. Retningslinjene 0 okt. l. Ikke orioritert. Søkjer om stønad til fire kulturkveldar kalla Søndagsjammen hausten Hovudgiester dette semesteret er Atle Hansen og Blå Måne, Ingebjørg Loe Bjørnstad, Tarald Tvedten/lan Kolstad og Stereobrigade Extragavanza. Arrangementa finn stad på utestaden Den Blå Time i Leirvik, og er eit Itord Musiske Soontanforenins samarbeid med Bakeriet Frugård. Legg vekt på å laga ei sosial ramme rundt arrangementa der personar frå ulike miliø og generasionar kan samlast. 2s00( 600( Søkjer om stønad til opppussing/restaureing av bedehuset. Prosjektet går fråjanuar juni Avslag: Lokaltjfr. Retnineslinieneokt. I Storcbø Bedehus Sunnhordland museunr Sunnhordland nìuseum Utført arbeid : Bordkledning og isolering av I.etage,kjellarmur påført Maxitt 261 og fìberduk opp-pussing av kiøken. Står igien: Maling av kiellar -mur, pusse og male vegger innvendig ( 25 00( Søkjer om stønad til eksportering av det kulturhistoriske formidlingsprosjektet "Eg byggier meg ein båt" som er inviterte til trebåtfestivalen i Mystic Seaportjuni Forrnidlingsprosjektet har ved Avslag: lkke praksis, pkt. 4 b. tidlesere høve fått stønad frå IIFK. 9000( l 500( Avslae. Ikkie orioritert Søkjer om stønad til vandreutstilling om rnodistfaget "Eit verneverdig handverk i eit verneverid bygg".modistfaget er det ninste handverksfaeet i Noree ( Ikkie rom