Drea Tilskot til kvinnedagsfeiring som viser at kvinnekamp er relevant for allc. Utearrangement på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drea Tilskot til kvinnedagsfeiring som viser at kvinnekamp er relevant for allc. Utearrangement på"

Transkript

1 Søkiar lors. eller ncrsonl y'cvfleriebiørse 8.ma s initiativet i Bereen 2010 AktB v/rita Ma haus Anette Biømenak Informasjon om tiltaket (til domes aktivitet, omfang, målgruppe, tidspunkt for giennomføring m.v.) San lcdc uts løknadssum frr l'ilrådins Merknad Aktivitetar på Eknes til bygdeungdom; fìskc, fiskeforedling, bårbygging, s.jøfcrdsel, matlaging, m.nì. lkkjc prioritert, lokalt 30000( Drea Tilskot til kvinnedagsfeiring som viser at kvinnekamp er relevant for allc. Utearrangement på Avslag: Fell utanfør førcmålet, har ct Torgallmenningen, Innearrangement på Bergen Kongressenter 7s 50( I 500( politisk howdføremål Stønad til performancefestivalen "Mellom himmel og hav III" august 2010 på Herdla sa.an ned Dclvis innvilg: Kurt Johannessen og Robert Alda. Tredje og siste del av en serie. Ilar fått stønad frå HFK til dei to Regional betydning, tidlegare festivalane i serien. Vil denne gang ha særlig fokus på " utholdenhetens estetikk". Ca l5 iflr. Retningslinjene pkt. l. Nyskapende deltagenù: kunstnere. Festivalen har både regionale og internasjonale arnbisioner. 3s650( 4000( m_nl- Stønad til konsertar med klassisk og folkemusikk, utanfor Bergen, dvs. Stord, Rosendal og Vñ høsren ( 2100( 0 kkie rom Stønad til festivalen Avgarde - møteplass for alle B l4 stilar og retningar innan samtidsmusikken. I april flyttar AVGARDE seg til eit spetakulært rom både akustisk og arkitektonisk; Bergen C.VGARDE lersen filmklubb Bergen Ja""forum Bergens Kammcrmusikkforcn ing Bis Noisv Records DA 3iørgvin Kyrkiesonsforbund Jernbanestasjon, Griegakademiets sinfonietta med to verk av vestlandskomponistene Ruth Bakke og Magnar,4.m, frå Oslo SISU Slassverksensemble ( l 0000 Stønad til drift. Bergen filmklubb viser omlag 70 fìlmer kvart år, fordelt på visninger på Bergen kino og Landmark. Bergen filmklubb og Cinemateket USF deler kontorlokale og har felles medlemskapsordning,elles er organisasjonene adskilt. Bergen filmklubb er utelukkande basert på frivillig arbeid ( 30 00( Itønad til Finsejazz, ein minifestival i regi av Bergen Jazzforum og Finse til 24.januar 2010 vart den 15. festivalen arrangert. Målet med festivalen er å presentere noe av det beste innen ;kandinaviskjezz i de unike omgivelsene det lille samfunnet på Finse har å tilby. Finsejazz har )efestet sin stilling som "liv laga" og samler et stadig større publikum. ros 00( 30 00( Jubileum/bokutgivelse: Søkjer om stønad til foreningens 75- årsjubileumsskrift "l kammertone" Delvis innvilg: Fyller vilkåra. Kvalitct m.m. Avslag: Gjeld drift. Jfr. Retningslinjene pkt. 4, bokstav a. unlt av ârllg festtval prioriterar stønad til Bajazzfestival(ny) under særlege tiltak b&u. Stønad til Musikk/produksjon/innspeling og utgleving av Lucky Lerv sitt 2. album. Sjanger: Rock Regional verdi. Ikkje rilstrekkeleg kulturhistorist verdi. Prioriterer å gie søkjar 2s000( 4000c 0 drift under regionale. {vslag: Ikkje praksis fr. Retningslinjene Label: Big Noisy Records (eise) ( 0 rkt. 4 bokstav d. Stønad til kor der målgruppenc er kvinner og menn med ulik alder. Aktivitet heile året. Deltek på Avslag: ikke praksis, gudstenester, konsertar og fellesarrangement for dei 28 kora, bådc lokalt, nasjonalt og i dei nordiske lri ft j fr. Retningsl injen landa ( 0 : nkt. 4 bokstav a.

2 Søkiar (ore. eller f erson) BODONI m.v.) Samledc uts Søknadssum frr I'ilrådins Mcrknad Bondoni forlag søkjcr om stønad til utgieving av boka "Dc hvite englene, historien om Bjørrr Wcst" Dclvis innvilg: Regional betydning, i samband med at det i år cr 65 år sidan 2. verdskrigen slutta. Førstclektor Svend-Erik Grieg Smith Grunnlag for unntak fra retningslinjene pkt 4 bokstav d, historisk har levert manus til Bodini C I 500c dokumentasion. Søkjer om stønad til utendørsfestival på Fløysletten i juni - primært om stønad til å få festivalområdet midlertidig undcr tak. Prisen for ei helg blir ca kr inkl moms, transport og BRF væer-anders Hammarström Bøen Christian 3olleeiûm Mûsicûms kor os orkester lommentium Forlag )ale sokneråd væli K inslcbotn riggin.q ( s000( c {vslas: Ikke orioritert Søkjar har samla sin musikkproduksjon frå 1994 og fram til i dag, og vil no arbeide vidare med gamalt A,vslag: og nytt material med å promotere lkke praksis musikken, samt kontakte arrangørar og management for fr. Retningslinjcnc konsert- og turnevirksomhet ( 2000( 0 )kt. 4, bokstav d. Søkjer om turnéstøtte til framføring av Verdis requiem under Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival i september to konsertar under festivalen: Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival (KKKK) er etablert av Kristiansund Kirkelige Fellesråd og Kristiansund kommune,. lkkje praksis, utafor som en årlig nasional festival i Kristiansund ( 30 00( 0 lvlket Stønad til bokutgieving "Mons M. Mjelde: Livsglimt", ei bok som nyanserar og urryller med Avslag: rkkje praksls jfr. Rctningslinjene historiske utgeriinga om hendingane i tidsrommet , i tillegg til hendingar i perioden 1920 pkt. 4 bokstav d. ( tilstrckkelig 24 då Mielde var presseattachè ved den norske ambassade i London I 1000( 4000( 0 kulturhistorisk verdi) Søkjer om stønad til konsert - "Bjerkrheim-jazz" - i Dale kyrkje Medverkande"Fjellhaug vokalensemble" Avslag: frå Oslo, koret "Kilden" frå Vaksdal og profesjonelle Ikke tilstrekkel ig regional musikarar og solistar. Dei har òg planar om noteutgieving på Cantando musikkforlag, turnè i Hordaland os. Rosaland os CD-innsoelins. 6750( l 000( Rockebandet Major Parkinson søkjer om stønad til til koreografi, scenebygging og konseptutvikling bctydning. Jfr. Retninesliniene okt. l. i høve noregsturne for å promoterc si andre plate haust Dette vil innebere samarbeid og )egaton Records Den sode melodi/bal Muscttc Divisi innleige av artistar innan andre kunstformar som lydkunst, koreografi og kulissemakeri. I 0000( 2000( 0 Ikkie nrioritert Søkjer om stønad til å halde institusjonskonsertar i hordaland hausten 2010 med programmet "Vend :ilbake flyktende tid - til Hordaland" ncd ca 38 konsertar i veke 37 og 38. Konsertane blir framført i rabarets form rned bruk av fortelieteater. r2280( I 300( l 000c Stønad tiljulekonserlturnc i Sunnhordland dese nber 2009 mcd rundt 45 songarar frå Sør-og vestlandet som samlast 5 gonger i âret til øving, innspeling og konscrtturncar. Koret cr knytt til Delvis innvilget: Fylle: vilkå ene, regional bctydning nr.m. Jfr. Retningslinjene pkt. l.prioritert s.rudde Indremisjonsforbundet oe Bibelskolen Bildøy t fkkie nrioritcrt

3 Søkiar (ore. eller ncrson) )ragefi ellets Musikkorps Bergen Informasjon om tiltaket (til dømes aktivitet, omfang, målgruppe, tidspunkt tor gennonrfø.i g m.v.) SÎønad til å delta på NM for janits.iarkorps 2010 i Trondheinr. Korpset har forøvrig vunne NM j iamlede uts Søkn dssum fr Iilrådins Mcrknad gonger på 4 år. 6000( Avslas: Ikkie nraksis Stønad til kartlegging/dokumentasjonsarbeid om arbeidert på garden Dyrkotbotn i Nordhordland. Same slekta har budd sidan ltt6.dyrkolbotn har vore ein veglaus gard, på 1980-talet vart det bygd gardsveg fram til dei to gardsbruka Forteljinga og dokumentasjonsmateialet, kan i neste omgang Dyrkolbotn Helee Eikanser-Biørsvik musiklas 3KKO Festival for el.musikk og kunst vera grunnlag for andre undelvisnings- eller formidlingsopplege som vert utarbeidd ( 7400( lkkie orioritert Søkjer om stønad til deltaking i EM for Brass Band 2010 i Linz i Østerrike april/mai Er ucrvrs liu vllg: Grunnlag for unntak invitert til å representera Norge, har delteke l5 gonger lra retningslinjene tidlegare og har to første, to andre og to pkt. 4 c om utenlandsreiser, tredjeplassar som beste resultat 48500C s000( Kvalifiserins. Stønad til samarbeidsprosjekt mellom EKKO festivalen og gruppa Casiokids i samarbeid med Avsrag: rklge prioritert, får koreografar og dansarar. Festival i Bergen. Ekko får driftsstønad frå IIFK ( 3000( 0 driftsstønad Stønad til utgieving av bok om dikt, songar og illustrasjonar. Til no har meir enn 55 ulike personãi frå ei rekke kommunar i Hordaland i alderen 3-50 år bidratt med materiale til boka.. Målet er å Ekspresso / Bokprosjektet i Salenr Misionsforsamlins 3ktremsportveko lspen Selvik Evanger Musikklae FENG XIAN LIN forlas Avslag: Ikke praksis ansera boka i november 20 I ( 2000( 0 pkt. 4 bokstav d. Stønad til kulturinnslag i høve Ekstremsportveko på Voss. Under den oftisielle opninga av Ekstremsportveko samlast mellom 3000 og 4000 menneske på Prestegardslandet for å sjå verdseliten innan fallskjerm, paragliding og hanggliding utføre spektakulære prestasjonar i lufta. Ein av statuttane til Ekstremsportveko er â vere opne og inkluderande. Det er difor viktig at opninga av festivalen appellerer til alle generasionar ( 2000( 0 Avslag: ikke rom Stønad til innspeling av oratoriet Abraham i Kaunas og til reiseutgifter og noteskrivingsprogram i Avslag. Ikke praksis samaband med denne innspelinga I 6400( l 500( pkt. 4 bokstav d. Søkjer stønad til samarbeidsprosjekt/-konsert med vokalensemblet Stilett frå Oslo i Dalehallen i Avslag: ikke praksis, lokalt, jfr. Retninssliniene nkt. l. mars. Stilett er i cabaret-sjangeren, EML spelar Dopulærmusikk (ooolrocviazz\. 4000( 300( Bokutgieving av kinesiske folkeeventyr i 3200 eksemplar.søkjar står både for innsamling og skriving av materialet og utgievingsprosessen eltes. Trykking april 2010 Lansering september 2010 Målgruppe; l. Familier ned barn adoptert fra Kina. 2. Familier med "norske" barn i møtet med fl erkulturell virkelighet ( 25 00( Avslag: Ikkc praksisj fr. Retningslinjene pkt. 4 bokstav d.

4 Søkiar lors. cllcr nerson) m.v.) Samlede utsi Søknadssum fr Tilrådins Mcrknad Konsertserie våren 2010 på 9 konsertar der folkemusikarar frâ. s.lu ulike land blir presentert. Folkemusikklubben Columbi Ess FORENINGEN AV 2OO7 TIL FREMMI FOR KUNSTFAGLIG REFLEKSJON OG DEBATT Foreningen mot Stoffmisbruk v/sigrid Tvedt iusa kulturkontor iamle Smiers Venner lansakvartetten v/lvalter Heim Hardanser Bis Band Hardanser folkemuseum Hausten 2010 blir det ein konsertserie på l0 konsertar og programmet er under arbeid. Konsertane når eit breidt publikum frå studentar tii pensjonistar og dei er Noregs best besøkte folkemusikksceni med eit gjennomsnitt på ca 80 personar per konsert, d v s nesten full sal kvar sone ( 30 00( l 0000 Utgieving av kunstjournalen B-post- Målgruppe er fagmiljøet rundt billedkunst og ei bre i gruppe av kunst- og kulturinteresserte. Bladet har opplag på 4 I 00. Innholdet legges ut på internett til gratis nedlasting. Nytt nummer planlegses utsitt Då senhøsten ( 2000( r 0000 Søkjer om stønad til føredrag i april på Os med veiledere ved Sandnes - og Haugesund Veiledningssenter og Kari Lossius frâ Bergensklinikkene. Målgruppe er pårørande til rusavhenige og fengelsinnsette. 1200( r200( Samarbeidsprosjekt med Os, Samnanger og Kvam om turne med Ole Bult programmet til eldreinstitusionar hausten ( I 500( 1000( Stønad til film for å dokumentera den spesielle teknikken det er å laga ein god navar - to erfarne )elvis innvilga, reg, iltak Delvis innvilga. Høy kvalitct. Viktie. Avslag: Ikke praksis, okt. 4. bokstav f uelvrs lnnvltget: Regionalt, jfr. Retningslinjene pkt. I Prioritert eruooe navarsmedar er med i filmen ( Avslae.lkkic orioritert Søkjer om stønad til første gangs innspilling og dokumentasjon av Valens musikk for strykekvartett. Innspillingsperiode desember Skal brukast som dokument i oflentlege bibliotek og til utdanningsføremå ( 2000( 0 Avslap.lkkie orioritert Stønad til Produksjon/utvikling: Hardanger Big Band, Kvammakoret og Voss og omland kantori ;kal øva inn Duke Ellington's jazzmesse "Sacrec Concert" som eit prosjektsamarbeid i perioden.iannars Omlag 100 songarar/musikarar er involvert, dei kjem frå kommunane Kvam, Voss og fondal. Framsvninsar under Vossa Jazz ( 2000( 800c Resional betvdnine Utstilling: Stønad til fast utstilling av Hardangersaum ved museet. Skal stille ut handverk både av A,vslag: Ikke praksis, :ldre og nyare dato. 8s00( 2000( 0 ;iåast som drift Stønad til oppstart av ein årleg kunstfilm-festival i Hardanger.Første utgave av festivalen skal organiserast i Kunstnerhuset Messen i Hardanger. Skal organiserast i en annen Iìardanger kommune Hardanser Kunst Sentcr :lardins Puls :lels.e Rvttvad hver gang, i sarnarbeid med det lokale næringslivet. Beste film får pris - Det gyldne eple, laga av ein lokal kunstner kvart år. I titleg vil dei ha ein pris for beste ungdomsfilm. Festivalen skal Innvilges: Regional betydning, jfr. Remingslinjenc pkt. I nyskapcndeþi lotpros gienomførast September 20 I ( l 500( r0000 kt. nr.nr. Stønad til seminar som skal vere med på å leggie til rette for kompetanseheving og interesse for kunstfeltet. A beid med landskapskunst i landskapet mellom riksveg 550 og Iìardanger Delvis innvilg. Kulturgalleri på Mælen, Ilerand i Jondal Kommune, for profcsjonelle kunstnarar aprrl 2010 Regionalt, jfr. Seminar for kunstnarar. Dolitikarar. kommunalt tilsette os andre. torsdas den 22. aoril. I 6800( 2000( 8000 Retrrineslinicne nkt- I Søkier orn stønad til utgieving av bok om kobberslagarane i Bergen frà 167 l. Dokumentasjon frå Avslag - i+al-ls2kkje 1724 i protokollar og dokumcnt, mykie i eotisk skrift - omsett til norsk 8400( I 500( 0 nriorifcrt

5 løkirr lors. ellcr nerson) Helse Fonna HF Valen siukehus m.v.) Sanrlede utg Søknadssum fr lilrådine Merknad Søkjer om stønad til arrange nent i mai 2010 i som skal vere ei rnarkering av 100 årsjubileet ved Valen sjukehus. Føremålct også å synleggicre det samarbeidet sjukehuset har med bygda Valen. Søkjer spesifikt IIFK om midlar til foreleser, mat os utstvr ( Ikkie nrioritert Stønad til forpros.iekt "Dansaspella". Stønad til forprosjekt for å vidareutvikle musikkfor"ititti gu I-lenriette Slorer/Bodil Lunde Rørtveir Hordaland Fvlkeskvstlae "Fri flyt" (produsert av Fylkeskonsertane) saman med tre musikarar. Kombinasion dans/musikk. 30s00( 3000( lkkie orioritert Stønad til diverse kulturminnevern, utgieving av medlemsbladet,àrebladet, Kystlagstreff i helgen lkkje stønad til I I.- I 3juni for â sette fokus på Ärebladet kystkulturen (drift)- på får torgdagen i Bergen, og Samarbeid mellom stønad til kystlagene i llordaland; om vern av små tradisionsbåter. 4000( 800( ó00( treff/samarbeid vem Stønad til festival i Nordhordland i juli 201 l. Strilaringen har stått som arrangør av 6 Internasjonale Internasjonal folklorefestival Nordhordland 201I Albatross & Strilarineen JazzAKKS(sama beid Bereen Ja,"forum folkedansfestivalar i Nordhordland med giestegruppe frå forskjellige Europeiske land. I 201 I er det planar om ein ny festival, i samarbeid med koret Albatross i Lindås. Albatross og Strilaringen har tidlegare hatt samarbeid, og vil invitera eit utanlandsk kor med tradisjonssong og to utanlandske Delvis innvilg. Har regionalt i, jfr. dansegrupper. Framsyning i løpet av festivalen i alle Nordhordlandskommunane os i Bersen ( 2500( Søkjer om stønad til kurs hausten 2}l}.JazzAKKS er eit samarbeid mellom Bergen Jazzforum og 800c Retningsliniene pkt. I AKKS som gield samspelkurs forjenter ialderen âr. Få jentar er utøvarar innan jazzogdei ønskjer difor å arrangere slike kurs. Kurset går over ein 8 vekers periode, med instrumentopplæring og samspelopplæring - for å auka interessa for iazz ( A.vslag Ikkienriorirerj Trioen Jitney søkjer om stønad til utgjeving av EP med eigne låtar Iitney Stønad til kulturhelg med fokus på biletkunst, musikk og mat i Ulvik august 20lO.Ynskjer â yta eir 4400( 800( 0 A.vslag: Ikke praksis, fr. Retningslinjene )kt. 4 bokstav d. Ikke runnlaq for unntak. Jorid Lekve Eide (ammerkoret GNEIS (arivold Film tilskot til at samtidskunst ikkje berre vert ein urbant fenomen, og at innbyggiarane i distrikta ikkje Delvis innvilga - regional vert avskoren frå det mangfaldet av kunst som er i samtida.utstillinser, performance, og konserter ( 2000( betydnine.ah58 Stønad til tingingsverkelprosjektet "Nye madrigalar i vest" - ny musikk inspirert av 1500-tals forma madrigal. Sendt ut oppfordrine til komponistar i Bersen/Vestlandet om å komoonere c 1000( 0 ikkie nriortert/rom Søkjer alle fylkeskommunane i landet om stønad til TV-dokumentar "Kvinner i krig". Dette er ein Avslag. Ikke praksis, pkt. l. Nasjonalt dokumentar om norske kvinners virke og kamp under 2. verdenskris ( nrosickt Sstønad til turnè med utgangspunkt i sceneproduksjonen "Friheim" som er ein produksjon med tekstar og musikk skriven av Øystein Kloster med utgangspunkt i det over 100 år gamle Klostcr Øvstein ungdomshuset "Friheim" i Kvinnherad. Framsyninga hadde premiere på Kvinnherad kulturfestival i februar. Det er ei rekkje slike kulturhu/ungdomshus i fylket og målet med turnèen er å vide l5 av Delvis innvilget: regionalt, j fr. disse for å framføre stykket..turnèen er meint å foregå i september/oktober i år ( 50 00( I 500c Retninssliniene nkt. I

6 Søkiar (ore. ellcr nerson) Knut Hamre Kunstmuseene i Bergen Kvam Musikkliv v/dag-lvar Tanqen Kvinnherad kulturfestival Lene Sollesnes Holum Litleberecn Båtfiorenine LuftskiDer m.v.) Jamlede uts Søknadssum fr filråding Mcrknad søkjer om stønad til solo cd-produks.ion med folkernusikk -oppsummering over 30 års Avslag: Retningslinkjene pkt. z spelemannsliv. 1000( 800( bokstav d- Søkjer om stønad til produksjon av bok om villa Lysøen. Pubtiserast i 2010 i samband med Delvis innvilg: Unntak lra retningsl injene pkt. markeringa av Ole Bulls 200 års fødsel 80000( 5000( 2000( Stønad til musikklubb - spesifikt til utstyr som PA høgtalere og sub. Ynskjer å samle musikkintreserte i alle aldrer i Kvam kommune i ett lokale, for å skape et kreativt musikkmiljø, og kunne hjelpe unge musikere igang..det er startet opp flere nye bandsammensetninger med blanding av eldre og yne.re musiarar. 3000( I 000( Stønad til 7. kulturfestival i Kvinnherad I l Festivalen ønskjer å vere nyskapande med ei klar målsetting om å skapa ein arena for kunst- og kulturformidting med fokus spå unge og 4 boktav d, kulturhistorisk verdi. Avslag: ikkje praksis, lfr. Retningslinjene okt. l. lokalt. lovande utøvarar frå regionen og kommunen Ikkie rom Søkjer om stønad til konsertane/prosjektet " Musikk for livskvalitet". Søkjar er fiolinist og songar som ønskjer àframîøre kjende songar og viser, klassiske verk og klassikarar. Ønsker primært at dette skal kunne bli et fast tilbud som sykehjem, aldershjem og rehabiliteringssenter kan benytte seg av.l første omgang vil prosjektet prøves ut i Bergen kommune, men ønsker at dette kan bli et tilbud til flere kommuner oå sikt. 6500( 3000( r000c Søkjer om stønad til 30 årsjubileumsskrift for Litlebergen båtforening med historien og utviklinga )elvis innvilga. )rioritert gruppe. )ilotorosiekt. Avslag: Ikkc praksis, til eit samfunn som er i stadie endring. pkt. 4 d. Ikke grunnlag l s000 0 for unntak I forbindelse med åpningsutstillingen til Luftskipet (mobilt galleri) arranges workshops. Målgruppe: rlyskapande, regional Skoleelever os lærere. Koblar historieformidline & kunst ( erdi Søkjer om stønad til konferanse. Konferansen siktar mot å frambringe nye tankar kring visingsstrategiar for lydbasert samtidskunst. Eit internasjonalt spekter av meritterte kunstnarar og kuratorer vil delta. Tre dagar, med eitt tema kvar dag: Rom, Lyd og Publikum. Kvar dag opnar med ei keynote over temaet og fortsetter med føredrag og eit utvald "case". I tillegg vil det vere -vdsalleriet konsertar på kveldstid. Vektlegging pâ kunstkompetanse foran akademisk kompetanse, for å nyttiggiøre praktiske erfarinser og kunstfaelie refl eksion. 4 I 700C 4000( I 5000 Stønad til gitarworkshop med Stefan Grossman (USA) og John Renbourn (England) 12. og 13. mai Nyskapande. Delvis innvilselse Mads Erikscn Gitarskole på Kunstgården, Stend. Dei er internasjonale kapasitetar og denne workshopen kan difor vere av stor interesse for medlemmar og personar i miljøa rundt blues- og jazzklubber i fylket, studenter og lærere ved Griegakademiet, de videregående skolene med musikklinje og kulturskolene i $lket - i tilleee til til andre som er interessert i akustisk eitarmusikk ( 25 00( I 0000 Delvis innvilg: Utvikling, Høy kvalitet. regionalt.. Maneer folkehøsskules Brassband Stønad til â delta på konkurransen Grenland International Brass Festival i april : 2812: Avslae. ikkie oraksis

7 ìøkiar (ors. eller ocrson) Informasjon om tiltaket (til dømes aktivitet, omfang, målgruppe, tidspunkt fot gennomfo.ittg m.v.) Samlede uts Soknadssunt fr Tilrådine Mcrkned Søkjer om stønad til konsert i samarbeid med Bymisjonen i Bergen. Konserten ønn st- i Korskirken 3 I Det cr 4.gong denne arrangerast og cr blitt ein tradisjon. Det er fri entre og ei gåve til byen. Medverkande er Maria Vocalis, strykekvartett, organist, slagverk og hardingfele som Maria Vocalis v/l(ari Gina Ilodneland soloinnslag. I samarbeid med Bymisionen i Bersen ( 2 00( Avslag. Ikkic rom. Konsert: Stønad til konsertprogram "Tre store i sentrurn, B. Bjørnson, O. Bull og t. Ctropln" i ttøue Delvis innvilg: Regionalt bet. Jfr. Maria Vocalis v/l(a i Gina Hodneland at alle tre minanst med jubileumsfeiring i 2010 med 5 konsertar i Hordaland 4000( 2800( 1000( Rctnineslinier okt. I \4asfiorden kommune Museum: Stønad til drifta av Bjørn West museet 2010 I 500c r 500( Særskilt tiltak Vlasfiorden kommune Norges Handikapforbund Voss Norsk Kvedarforum Norsk Tamilsk Helseorganisasjon INTHO) Stønad til prosjekt innan kulturvern. Ynskjer å dokumentera maskinene ved den gamle snekkarverkstaden på I-Iolmen, Sør-Kvingo - eit viktig steg på vegen for å ta vare på og formidla historia til kulturminnet Søkjer om stønad til haustseminar med tema: "lnkluderande arbeidsliv, sjukefråvær, nytenking';. 7000( Seminaret skal gå føre seg pâ Park hotelt voss og er ope for alle interesserte, NAV-folk, iunksjonshemrna m.m Søkjer stønad til landsdekkande helgeseminar i Bergen i september.seminaret vil innehalde faglege foredrag og songverkstad (Griegakademiet), songkveld (schøttstuene), kyrkjekonsert og folketonemesse (Sandviken kirke). Målgruppe er alle som har interesse for salmesongtradisjonar, og spesielt musikkstudentar- og lætarar, kyrkjemusikarar, folkesongutøvarar (kvedarar) og vanlege kyrklegjengarar c r000( 8000 Søkjer stønad til kulturarrangement knytt til konferanse. Arrangementet "En håndsrekning for livet" vil finne stad i Crieghallen søndag 2l.mars. Dette er eit kulturarrangement med innslag frå profesjonelle indiske dansararere, norsk folkemusikk, afrikansk dans, brasiliansk kampdans (capoeira), samt eigenproduserte informasjonsfilmar frå Sri Lanka, med spesiell vekt på A,vslag. For lokalt lrep Avslag: Ikke praksis, jfr. Retningslinjcr pkt. 4f Landsdekkjande tiltak/nasional verdi helsesituasionen der. r 5000( 3000( 0 Avslas ikkie nrioritert Stønad til utstilling og arrangement i samband med utnemninga av NVIM som det første norske \lorsk Vasskraft os Indusristadmuseum Norske Kunsthåndverkere Vest Norge November l-lomecomino Onarheinr þrkje - ubeidssruooâ./soknerådet ankerpqnktet i det europeiske nettverket ERIH- European Routes oflndustrial Heritage 8150( 4000( 2000( Stønad til kunsthåndverksmarknad i Bergen 3.-5.iuni 2010 med utstillarar frå inn og utland. Dette er den viktigast staden der kunsthandverkarane i Hordaland får vist fram og evt. seldt sine arbeid. Har fått prosjektstørte frå HFK tidlegare år ( 2000( l s000 Turne/Musikk: Turne vâr Skal i hovudsak spille på rusfrie arrangementer som er opne for Delvis innvilga. lntemasional verdi Delvis innvilga.regional verdi alle. Opptrer for kost og losji eller på eget initiativ. FJELL, Hjelteryggen allaktivitetshus. :FJELL: Â,gotnes Hotell. : BERGEN: Âsatun.ASKØY: Loftet. Bømlo Hotell. Radøy Kunstsenter. JONDAL: Jonsvoll. ETNE: Fugl Fønix. Utne grendehus.stord: Osvald pub. Fitjar Fjordhotell. Eidford fiordhotell. ULLENSVANG: Ekspedisjonen. IVoSS: Viseklubben. MELAND: sætre kai., os: OBJ-festivalen. 2500( 1200( Avslag: Ikke 0 prioritert. Søkjer om stønad til utstillingsmontre som skal innehalda kyrkja sine eignelutar av historisk verdi og interesse. Pros.iektet er eit samarbeid mellom ulike lag og soknerådet. Utstillinga er tenkt klar til olsokfeiringa ( 3000( 0 Avslag. Lokaltjfr. Rctn.lincncpkt l, invcstcring

8 Søkiar lors. cller oersonì )RG. "PROFFENE'' Csterøyfestivalen v/llenrik Horsås Informasjon om tiltaket (til dømes aktivitet, omfang, målgruppe, tiaspuntt to. gpnnomrøring m.v.) Søkjer midlar til driff/div. tiltak av "Proffene". Dette er eit etablert orkester med lo me Gmmariõ 8 er menneske med psykisk utviklingshemming. Dei har som målsetting å vere med på å skape eit betre samfunn ved ved à endre holdningar. "Proffene" har i den seinere tid mistet en god del av støtten de har hatt fra det offentlige. Dei har m.a planar om konsert i Vaksdal og på Voss i vår, og om å vere samarbeidspartner med Christiegården og BERGEN KOMM i skulekonsertar. Dei har Samlcdc uts Søknadssum fr Iilrådine Mcrknad ogsâ behov for å fornye ein del instrument. 2000( 800( 0 A,vslae. Ikkie ronr SøkJer om stønand til Osterøyfestivalen l2 - l9juni. Det skal vere musikkonkuranse for unge og Avstag: tkke praksls, vaksne, kassabil - løp for alle, bilrebus for ungdom./vaksne,fielltur lokalt j for fr. heile familien, euizkveld. Retningslinjene pkt. l. Høgdepunktet vert konsert med Dance with a stranger med oåføleande dans ( 50 00( 0 Ikke prioritert. Seminarserie Piksel Plenum: Elektronisk kunst. Ny teknologi skaper nye rnutigtreter for t,rnstnere og utviklerepiksel Plenum giennomføres som enkeltstående presentasjoner og events i samarbeid Piksel Produksioner med Landmark i Bergen Kunsthall, og vil foregå utenom Pikselfestivalen giennom hele året. Inviterer kunstnere, politiske aktører og teoretikere nasjonalt og internasjonalt til å belyse aktuelle problemstitlinger giennom å rette et kritisk blikk mot trender os oraksis. 863s( 2000( søkjer om stønad til I']iksel SummerCamp Piksel vil arrangere ein sommer-workshop på Skjerjehamn i Gulen med fokus på kunstnarleg forskning og utvikling innan videoredigeringsteknologi. Dei vil invitere omlag 20 deltakarar til ein vekes workshop i juni 20 I 0. Workshopen vil ha ei uformell ramme med fokus på nyskapande samarbeid og interoperabilitet mellom dei ulike involverte prosjekta. Mot slutten av perioden vil det bli presentasjonar og Hovedfestivalen innstilt på stønad giennom rådveldekontoen. Avslas. Ikkie rom Piksel Produksioner lodium Festivalen ProscenÆrodusentenhet PrøveRommet Ranveis Hclen I-æsrcid f,or sccnekunst visningar som også er ope for publikum ( 9000( 0 A.vslag. Ikkie rom. Søkjer om stønad til Poduimfestivalen 2010 i Haugesund og Sveio i mars. Festivalen har eit intemasjonalt preg med musikarar frå Polen, Tyskland, Østerrike og Norge. Føremålet er å etablera eit internas.ionalt nettverk innan klassisk musikk. I 2300( 2000( 0 Avslas. Ikkie rom Søkjer stønad til produksjon av produsenthandbok for å betra vilkåra for fri scenekunst gjennom Delvis innvilget. rådgieving, rettleiing og ytingav produsenttenester, og å representera heile feltet i offentlege forum. Nettverkorg. Proscen kom inn på fast budsiett HFK frå i år ( 2000c I 0000 Fellestiltak. PrøveRommet er ein tverrkunstnerisk event som finn stad annenkver måndag i sesongen til BIT Teatergarasjen. Her kan ein i uformelle og sosiale omgievnader følgle med på noko av det som rørar seg på undergrunnsscena i Bergen. PrøveRommet er ei sjølvstendig cining ved siden av den ordinære driften til BIT Teatergarasjen. Har giort samarbeidsprosjekt med festivalar og eksterne aktørar, og har som nomadisk konsept dei siste tre sesongane etter stenginga av Teatergarasjen avvikla 20 arrangement på Delvis innvilg: l2 ulike arenaer. Dei planlegg å giennomføre seks til sju arrangement pr. Nyskapende og viktig sesong, og dermed ha same arrangementshyppigheit som tidlisare ( 5000( for rekrutterins. Søk er om stønad til å halde konsertar i Tonstad og Holum kyrkjer (Vest-Agder), Bergen dornkyrkje og Ulvik kyrkje. 3658( 550( 0 Avslas: ikke orioritert

9 Søkiar lors. eller nersonì il2 Galleri os verkted DA ìiømannskirken - Norsk kirke i utlandet ìonslaset Stordabuen Stalheim/Jostein Stiftinsa - Radøv Kunst Senter Stord musikklas m.v.) Jamledc ute Søknadssum fr, Iilrådins Mcrknad Glaskunstar- o-q ressusrsenteret søkier stønad for å opprettholde prosjektet Sl2 hot shop. Sl2 legg stor vekt på å vere ein open verkstad, både for publikum og for kunstnar som kan nytte deira fasilitetar. Eit av deir viktige satsningsområder har vore å etablere Sl2 som ressurssenter for unge, nyetablerte glasskunstnere. S I 2 sitter på brei fagleg kompetanse innen glassfeltet, og har eit stort nettverk både i Norge og i utlandet og har som mâl å kunne bidra til å styrke og utvikle den norske glasskunstscenen. l 5000( 4s00( Søkjer stønad til sikring av Sjømannskirkens kulturhistoriske samlingar. l.katalogisering av ;amlinga: All informasjon om gjenstandane må systematiserast og gjerast tilglengeleg gjennom :lektronisk katalogisering i Primus. 2.Tiltak for å glera noverande lokale egna som magasin: Dette r07000( r0000( Søkjer stønad til korprosjeklurframføring av "Stord - gode tider" - 4 framsyningar på Stord oktober Avslag: ordinær drift ifr. Retningslinjene pkt. 4 a Avslag - ikkje orioritert. Avslag: lokaltjlr. Retningslinjene pkt. I Ikke prioritert. Symposie i september. Konsertar, klubbkveld, instrumentutstilling og -demonstrasjon, foredrag, verkstad og dans. Målgruppe er ungdomar Bergen Kulturskole, Voss Kulturskote og Kvam kulturskule, Griegakademiet, Høgskolen i Bergen, Norges Musikkhøgskole, Ole Bullakademiet og tilsvarande institusjonar i dei nordiske land. Det blir konsertar i Kvam, Stord, Voss og Bergen. Medverkande er profesjonelle utøvarar på akkordeon og diverse orkesterinstrument som t.d. harpe, strykarar og blåsarar, slagverk. Sjangermessig spenner det frå folkemusikk,jazz, tango, klassisk og ny kunstmusikk med fleire urframføringar. )8.000 I 500( Søkjer stønad til utstilling. Ca l0 kunstnere frå Sogn og Fjordane. Målgruppe blir publikum primært i Nordhordland og kunstmiljøet elles i Hordaland. Det er lagt opp til overnatting og tid til Delvis innvilg. Regionalt, j fr. Retninssliniene okt diskusion og samtale.radøy kunstsenter får driftsstønad frå I{FK ( Ikkie rom- får drift Søkjer stønad til musikklaget sitt I l0 års jubileum. Musiklaget har 37 medlemer i alderen l5-65 år. Avslag: Ikke praksis, fkr. Retningslinjene 0 okt. l. Ikke orioritert. Søkjer om stønad til fire kulturkveldar kalla Søndagsjammen hausten Hovudgiester dette semesteret er Atle Hansen og Blå Måne, Ingebjørg Loe Bjørnstad, Tarald Tvedten/lan Kolstad og Stereobrigade Extragavanza. Arrangementa finn stad på utestaden Den Blå Time i Leirvik, og er eit Itord Musiske Soontanforenins samarbeid med Bakeriet Frugård. Legg vekt på å laga ei sosial ramme rundt arrangementa der personar frå ulike miliø og generasionar kan samlast. 2s00( 600( Søkjer om stønad til opppussing/restaureing av bedehuset. Prosjektet går fråjanuar juni Avslag: Lokaltjfr. Retnineslinieneokt. I Storcbø Bedehus Sunnhordland museunr Sunnhordland nìuseum Utført arbeid : Bordkledning og isolering av I.etage,kjellarmur påført Maxitt 261 og fìberduk opp-pussing av kiøken. Står igien: Maling av kiellar -mur, pusse og male vegger innvendig ( 25 00( Søkjer om stønad til eksportering av det kulturhistoriske formidlingsprosjektet "Eg byggier meg ein båt" som er inviterte til trebåtfestivalen i Mystic Seaportjuni Forrnidlingsprosjektet har ved Avslag: lkke praksis, pkt. 4 b. tidlesere høve fått stønad frå IIFK. 9000( l 500( Avslae. Ikkie orioritert Søkjer om stønad til vandreutstilling om rnodistfaget "Eit verneverdig handverk i eit verneverid bygg".modistfaget er det ninste handverksfaeet i Noree ( Ikkie rom

10 Sokiar (ors. eller ncrson) iunnhordland museum m.v.) Samlede utg Søknadssum fn tilrådine Merknad Søkjer om stønad til underskotsdekking ved trykking og utsending av Sunnhordland,A,rbok. Boka rar kome ut med 90 band sidan l9l4 og blir delvis finanisert med medlemspengar r 7000( 4000( Teater/Teater Bak og utenfor Murene ('lbm) engasjerar innsette i dei tre fengsla i Hordaland. TBM 0 {vslas- ikkie orioritert har sidan starten i 2006 sett opp 6 sjølvlagde framsyningar og fleire mindre opptrednar innenfor og utanfor murane- Målgruppa for tilbodet er innsette som ønskjer å delta. Fire mindre kurs skal feater Bak og utenfor Murene v Vfarianne Nødtvedt Nilsen Telemarksmagasinet Torsdasen i Bersen Torill Lunde Børsheim og Johan Børsheim Universitetet i Bersen avd AHKR Vedholmen Galleri& Atelier Velour Desisn os Foto DA avholdast; to sommarkurs med ei vekes varigheit med framsyning som produkt, eit intensivt helgekurs og eit kurs som strekkjer seg over åtte samlingar til hausten. Gjennom kursa skal dei Innvilges: Prioritert gruppe, regional innsette utrykke seg kunstnaleg, bli sett som noke annet enn innsette. Kursa kan bidra til â rive ned betydningjfr. murar mellom innsette og det øvrige samfunnet ( I 0000 Retninesliniene okt. I Søkjer om stønad til reisehandbok for Haukelivegen med informasjon om kommunane langs El34 Avslag: lkke praksrs, jfr. Rctningslinjenc pkt. 4 d, ikke grunnlag mellom Drammen og Hausesund, i tiltesg til viktiee tilførselsveear 4r000( 1000( 0 forunntak. søkjer om stønad til Torgdag i Bergen Torgdagen er eitt av dei eldste folkelivsarrangementa i Bergen og Hordaland og det eldste kystkulturarrangementet i landet. Har fått tiltaksstønad frå IIFK til dette giennom fleire år I 8800( 3000( 2000( Søkjer om stønad til husmannstovtreff i Kvemmadokkje, Ulvik I 7. juli 2010 med folkemusikarar og dansa ar. Konsert m. A ia Saiomaa m. fl ( 1000( Søknad om stønad til konferanse i samband med "Det vestnorske hellerprosjektet - i Herand, Jondal Delvis innvilg. Regionalt, viktig Avslag: Ikkje nrioriferf aoril ( 1000( Avslae. ikkie orioritert søkjer stønad til utstillingar/drift av Vedholmen galleri og atelier. Dei har no 7 utstillingar i året som er salsutstillingar av kunsthandverk og biltedkunst av høge fagleg kvalitet. søkjar ønskjer å leggie tilrette for auka kurs- og informasjonsverksemd. I tillegg ønskjer dei å vise 2 utstillingar i året som har ein meir eksperimentel faktor enn salsfaktor. I atelieet jobbar Peter Marron og Vibeke Harild som ossâ driv ealleriet. Galleriet har ca 2000 besøkande i året ( Søkjer stønad til utgievinga av praktbok om Rosendal. Boka rettar seg mot dei som bur i bygda, og til alle dei som er interesserte i vakre fotografi og lune nynorske tekstar om ein særeigen plass i Noreg. Boka gier òg eit godt bilete av korleis det er å leve i ei vestlandsbygd i dag, og vil vere med på â bevare norsk og vestlandsk kulturhistorie. Mcd omsetjingar til engelsk, rettar boka seg òg mot utanlandske turistar. Med sin visuelle stil ynskier dei å få fram det som er særprega ved Rosendal : 20 00( Søkjer om stønad til utandørskonserten Velure Rock. Arrangementet går føre seg på eit rasoverbygg Avslag: ikke praksis, lokalt j fr. Retningslinjene pkt. l. Ikke prioritert. Avslagjfr. lkkje nrioritert under bratte l-lardangerfiell ein laurdag i august. Dei reknar med å kunna tilby publikum eit variert program med både lokale og landskjende band også i år. Målgruppa er alle rockeinteresserte Velure Rock "hardingar" frå l5 år og oppover- Velure Rock har som mål å få minst 500 betalande giester ( 2000( Avslas: ikkc orioritert.

11 Søkiar (ors. eller oerson) Verdensarvkoordinator i Odda, Arild Traa Vestlandskappleiken 20 I 0 v/hardanger ìoelemannslas Vest-Telema k museum m.v.) Samlcdc utsi Søknadssum fn Tilrådins Mcrknad Søkjer stønad tll kunstpros. ekt: innsamling av lydar, komposisjon av verk ved kapellmester Rune Berg. Dette er ei oppsetning som setter lys på Odda som verdsarvstad, og knyt band til serienominasjonsstedet Tinn/Rjukan. Sluttdato for prosjektets fase I november Produksjonen vil sjåst i samanhang med omdømearbeidet odda kommune driver, og tiltak knytt til smelteverkstomta sine hittil avlukka delar. Det er også planlagt fase 2 i 201 I der ein vil settie produksjonen frå fase I saman med biletmateriale i form av historiske og nye bilete og filmklipp frå kraftkrevjande industri. Målgruppa vil vere innbyggiaar i Odda og Tinn, næringsliv, reiseliv, region, fylke. Dei har også nasjonale ambisjonar og forsøkjer på â knyte til seg eit ûernsynsteam som kan følgie produksionen. 4500c 2000( Avslag. lkkie rom Vestlandskappleiken 2010 vert skipa til pâ Lofthus l.-3. oktober Kappleiken samlar omlag 100 deltakarar i spel, song og dans i frå alle dei fire Vestlandsfolka. Kappleiken samlar vanlegvis mange unge utøvarar - då særleg i klasse C som er klassen for dci mellom l2 og I 8 âr, samt i den sokalla rekruttklassen som er for dei som er under l2 år. Dette gield både i spel, song og dans, og denne årlege tilskipinea er ein viktie arena soesielt for dei aller vnsste. 9300( l 500( 1000( Stønad til prosjektet "Pilegrimsvegen til Røldal" 2010 med føremål å få vegen i bruk både for organiserte grupper og individuelle vandrarar gjennom heile sommarhalvåret ( 3000( Søkjer om stønad til produksjon av turné i hele llket i perioden mars-juni 201 l Forestillingen er Delvis innvilg: Regionalt, jfr. Retninssliniene pkt. I Prosjektet får stønad oå budisettet Vibeke Flesland Hawe Volt v/marie Nerland :ilrettelast for Dasser for unsdom os voksne ( 3000( 0 Avsale. Ikkie orioritert Søkjer om stønad til galleriet for samtidskunst i Bergen - Volt. Dei presenterar nye kunstprosjekt qvslag: rkke praksrs, rrdinær lv norske og internasjonale driftjfr. samtidskunstnarar. Har sidan etableringa blitt ein sentral sjølvorganiset letningslinjene pkt. 4 isningsstad for samtidskunst i Noreg t 4000( 0 ì Vossaskulen for biletkunst Vossaskulen er årelege kurs for profesionelle kunstnarar. 4500( 600( 5000 ìesional verdi Stønad til leige av Voss jordbruksskule i samband med Norges Bygdeungdomslag sitt Vossaslepp /llordaland bvsderrnsdomslas Ynsve Seterås haustarrangement oktober 2010 på Voss. Dette er eit årleg arransement i reei av dei ulike folka. 0 Søkjer om stønad til framsyninga "Brenn draumane mine". Dette er ei sjømannsfortelljing om livet på havet og rundt i verda, frå vårsildfiske til Søramerika.Forfattaren speler ei framsyning på ca.30 min. Målgruppe er ungdom og vaksne. Framsyninga skal kunne spelast på kantiner, forsamlingshus A,vslag. Ikkje praksis, rtafor fvlket og kafear. ) t000( Avslas. Ikkie nriorite Søkjer stønad til samling 4. til 7 februar. Samlinga vil ha mange aktivitetar som vil hjelpe utvekslingsstudentane med å reflektere over opplevelingane deira i Noreg. Aktive i YFU vil arbeide Youth For Understandins Norse ]v-film - vløwind Sandbers med hvordan dc kan siøre orsanisasionen enda bedre. 4000( 2000( 0 Avslas. Ikkie oraksis Søkjer stønad til eit eige sideprogram under "Nordisk Panorama" i Bergen i høst. Der vil også hans fìlm om sin far "Stunden kommer kanskje atdri titbake" bli vist - og forhåpentligvis kan han også lansere dvd-en mcd de I I "Streiftos" filmene ( Avsalp. Ikkie ronl

STØNAD TIL ÅLMENNE KULTURFØREMÅL VÅREN 2010

STØNAD TIL ÅLMENNE KULTURFØREMÅL VÅREN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200909980-219 Arkivnr. 135.6 Saksh. Haugland, Tone Stedal/Bjørkås, Øivind Rune/Herland, Dagny Ygre Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

BIT20 Ensemble Strategi 2014-2017

BIT20 Ensemble Strategi 2014-2017 BIT20 Ensemble Strategi 2014-2017 Innhald Visjon og føremål Verdiar Mål Strategiske satsingsområde s.2 s.3 s.6 s.8 Visjon BIT20 Ensemble har som ambisjon å vere det fremste samtidsmusikkensemble i Norden.

Detaljer

DIGITALT OG LOKALT. Ein modell for digital tilgang og lokal forvaltning av lokalhistorisk materiale. Kommunane i Sunnhordland

DIGITALT OG LOKALT. Ein modell for digital tilgang og lokal forvaltning av lokalhistorisk materiale. Kommunane i Sunnhordland DIGITALT OG LOKALT Ein modell for digital tilgang og lokal forvaltning av lokalhistorisk materiale Kommunane i Sunnhordland Seminaribygningen paa Stordøen, 1864-1870 Bakgrunn Kvinnherad Fotoarkivet innheld

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Brakanes hotell Ulvik Den 17.01.13 Kl. 09.30-14.30

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Brakanes hotell Ulvik Den 17.01.13 Kl. 09.30-14.30 Hardanger Ungdomsråd Til stades: MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Brakanes hotell Ulvik Den 17.01.13 Kl. 09.30-14.30 Eidfjord kommune: Ulvik herad: Jondal kommune: Kvam herad: Ullensvang herad:

Detaljer

Poesislam i UKM (Ref #1318504201279)

Poesislam i UKM (Ref #1318504201279) Poesislam i UKM (Ref #1318504201279) Søknadssum: 115000 Kategori: Leseløftet Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hordaland fylkesbibliotek / 938626367 Postboks 7900 5018 http://www.hordaland.no/fylkesbibl

Detaljer

Bokbad på BERGSLAGEN. Litteraturseminar på Sunde Kyst- og Litteratursenter

Bokbad på BERGSLAGEN. Litteraturseminar på Sunde Kyst- og Litteratursenter Bokbad på BERGSLAGEN Litteraturseminar på Sunde Kyst- og Litteratursenter Laurdag 16.02.2013 Kvinnherad kulturfestival i samarbeid med kulturnemda på SØRAL, Norsk kulturråd, Folkeakademiet i Hordaland,

Detaljer

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd. Stad: Norheimsund Industrier. Den 14.02.13. Kl. 09.30-14.30. Ungdomsrådsleiar Karoline Hauge Stalheim

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd. Stad: Norheimsund Industrier. Den 14.02.13. Kl. 09.30-14.30. Ungdomsrådsleiar Karoline Hauge Stalheim Hardanger Ungdomsråd Til stades: MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Norheimsund Industrier Den 14.02.13 Kl. 09.30-14.30 Odda kommune: Eidfjord kommune: Ulvik herad: Jondal kommune: Kvam herad:

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

7. Festivalar. 30 millionar til musikkfestivalar. Knutepunktfestivalane 61 millionar kroner i støtte. 82 Statistisk sentralbyrå

7. Festivalar. 30 millionar til musikkfestivalar. Knutepunktfestivalane 61 millionar kroner i støtte. 82 Statistisk sentralbyrå 7. Festivalar 7.1. Nokre resultat Festivalane set framleis sitt preg på kultur-noreg med millionar av festivaldeltakarar. Festivalane representerer ulike sjangrar, men musikkfestivalane er i fleirtal og

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 Kulturmidlar 2015 TILRÅDING: Formannskapet vedtek slik tildeling av tilskot frå kommunale kulturmidlar 2015: Org. Tilskot2014:

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Den kulturelle spaserstokken 2017

SØKNADSSKJEMA Den kulturelle spaserstokken 2017 SØKNADSSKJEMA Den kulturelle spaserstokken 2017 Frist til Sogn og Fjordane fylkeskommune: 15. mai 2016 Skjemaet sendast til postmottak.kultur@sfj.no Skriv: Søknad- DKSS Sogn og Fjordane fylkeskommune,

Detaljer

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Plankonferansen i Hordaland 211 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Basert på analysar av Knut Vareide og Hanna N. Storm 1 Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for

Detaljer

"Herr Kurz i biblioteket" (Ref #acf00c3e)

Herr Kurz i biblioteket (Ref #acf00c3e) "Herr Kurz i biblioteket" (Ref #acf00c3e) Søknadssum: 370 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt Nye formidlingsmetoder Opplysninger

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Kultur og dens betydning for psykisk helse. Rapport frå den planlagte kulturveka i 2014 Bjørgvin DPS

Kultur og dens betydning for psykisk helse. Rapport frå den planlagte kulturveka i 2014 Bjørgvin DPS Kultur og dens betydning for psykisk helse. Rapport frå den planlagte kulturveka i 2014 Bjørgvin DPS Frå fjorårets åpning av Kulturveka KULTURVEKA 2014 Bjørgvin DPS Kl Måndag 27 okt Tysdag 28 okt Onsdag

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Invitasjon til samling i Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap Rosendal 25 26. august 2008

Invitasjon til samling i Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap Rosendal 25 26. august 2008 Invitasjon til samling i Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap Rosendal 25 26. august 2008 Baroniet Rosendal er vertskap for den 7. samlinga i det Nasjonale Museumsnettverket for Kulturlandskap.

Detaljer

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201302181-120 Arkivnr. 135.6 Saksh. Haugland, Tone Stedal Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 17.09.2013-18.09.2013 TILLEGGSAK KUP-LØYVING

Detaljer

AVTALE OM MUSIKKSAMARBEID NOREG KINA 2013

AVTALE OM MUSIKKSAMARBEID NOREG KINA 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201209179-1 Arkivnr. 643 Saksh. Skaar, Ronny B. Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.11.2012 21.11.2012-22.11.2012 AVTALE

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Kunstverkstaden Guddalshuset. Rosendal. Hulda Bohlin - maling. Karin Bøe tekstil

Kunstverkstaden Guddalshuset. Rosendal. Hulda Bohlin - maling. Karin Bøe tekstil Kunstverkstaden Guddalshuset Rosendal Hulda Bohlin - maling Sussi Bodin - maling/foto/papir/musikk Karin Bøe tekstil Bakgrunn: Kulturvisjon 2014. Mål om å synleggjera det kulturelle mangfaldet i Kvinnherad

Detaljer

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013 Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen 26.september 2013 Kart over Nordhordland: Kompetansekoordinator: Starta 1.august 2008. Stillinga er forankra i Nordhordland

Detaljer

Debattgledarar (Ref #b9f95e39)

Debattgledarar (Ref #b9f95e39) Debattgledarar (Ref #b9f95e39) Søknadssum: 247 500 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Utvikling av nye bibliotektjenester Nye samarbeidsformer og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL MUSIKALEN OLIVER

SØKNAD OM STØTTE TIL MUSIKALEN OLIVER SAK 62/08 SØKNAD OM STØTTE TIL MUSIKALEN OLIVER Saksopplysning I søknad dat. 12.9.2008 (vedlegg 1) søkjer ungdomskoret Tapas om støtte til å setja opp musikalen Oliver Twist. Oppsetjinga er i samarbeid

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK

Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK 1. Vedlegg b Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK Senteret skal årlig utarbeide en virksomhetsplan. Denne skal beskrive senterets planlagte drift for 1 år av gangen. Virksomhetsplanen

Detaljer

1. Ja til ein debatt om sidemålsundervisninga

1. Ja til ein debatt om sidemålsundervisninga Sak Fråsegner Ei fråsegn kan ha ulike funksjonar i ein organisasjon. Det kan t.d. ha form som ei pressemelding eller ein politisk uttale i ei sak, som blir sendt til ulike instansar. Ei fråsegn kan også

Detaljer

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * *

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * * ROTARY International har eit utvekslingsprogram der vi tilbyr ungdom å bu i andre land. Opphaldet kan vare inntil eit skuleår. Fleire ungdommar mellom 16 og 18 år frå KLEPP, TIME og HÅ har nytta seg av

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

7. Festivalar. Statistiske analysar 127 Kulturstatistikk ,5 millionar til musikkfestivalar

7. Festivalar. Statistiske analysar 127 Kulturstatistikk ,5 millionar til musikkfestivalar 7. Festivalar 7.1. Nokre resultat Dei siste ti åra har talet på festivalar og festivaldeltakarer auka jamleg. Festivalane er viktige arenaer for formidling og oppleving av kunst og kultur og set framleis

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Stormfestival 2016. Klart for stormfest. Då er det like før det brakar laust med stormfestival.

Stormfestival 2016. Klart for stormfest. Då er det like før det brakar laust med stormfestival. Stormfestival 2016 Klart for stormfest Då er det like før det brakar laust med stormfestival. Stormfestival 2016 nermar seg. Vi er klare for at alle skal få ei triveleg helg her ute med kysten. Her kjem

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN Kontraktsreferanse: HFK-11-049 Bibliotektransport Kontraktsområde: Bibliotektransport Parafer / Side 1 av 12 Kravspesifikasjon Bibliotektransport 1 DEFINISJONAR...

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 AUD-rapport nr. 2-09 Kulturrekneskap Hordaland 2008 Alle tal er for 2008 og er henta frå KOSTRA 1, SSB. Tala er ureviderte per 30.03.09. til kulturføremål

Detaljer

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 INNLEIING Bakgrunn. Plan for utvikling av bibliotektilbod for barn og unge

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Sakshandsarnar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 24.09.2015 Dykkar dato Vår referanse 2014/15772 331.2 Dykkar referanse Kommunal- og modemiseringsdepartementet, Postboks

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

STØNAD TIL TILTAK FOR BARN OG UNGE HAUSTEN 2013

STØNAD TIL TILTAK FOR BARN OG UNGE HAUSTEN 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 2131264-73 Arkivnr. 135.632 Saksh. Askvik, Marianne Ose Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 22.1.213 STØNAD TIL TILTAK FOR BARN OG UNGE

Detaljer

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet peiker ut ein delegasjon som reiser til Shanghai i 2010 i samband med EXPO 2010.

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Aktivitetskalendar 2015

Aktivitetskalendar 2015 Versjon 1, 24.02,2015. Oppdatert versjon vil du finne på http://helseforsking.hisf.no/ Aktivitetskalendar 2015 Forskingsgruppa Folkehelse, livsstil og overvekt (FLO) Spørsmål? Ta kontakt med forskingsgruppeleiar

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE

KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE Veteranfiskebåten M/S Nybakk frå Raudeberg i Vågsøy kommune blir sendebod for Gulatinget Tusenårsstaden for Sogn

Detaljer

Eksempel frå Stord kommune

Eksempel frå Stord kommune Eksempel frå Stord kommune Evaluering andre driftsår Pr. 31.08.2004 1.0 Innleiing Springbrettet eit samarbeidsprosjekt for ungdom vart starta 01.08.02 med sluttdato 31.07.05. Prosjektet skal evaluerast

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1 Infosending nr 1 HORDABLÆSTEN 2012 Her kjem første informasjonssending i samband med Hordablæsten 2012. Det er stor påmelding i år og for å få kabalen til å gå opp, er det naudsynt at også to solistklassar

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES Desse møtte: Edvard J. Stangeland Odd Harald Hovland Sverre Olav Svarstad Elling

Detaljer

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200802621-136 Arkivnr. 650 Saksh. Ekerhovd Per Morten, Sandved David Aasen Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 31.03.2009 TILSKOT TIL

Detaljer

No sprett knuppane og sevja stig

No sprett knuppane og sevja stig No sprett knuppane og sevja stig Sein vår i år, men du verda for eit drivande ver når det no fyrst losna; med mildver og regn og ei rekkje kulturhendingar både i vårt lag og leikarringen og i nærskylde

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. 1. TILSKOTSFORMER. Det kan søkjast om: Tilskot til lokale organisasjonar. Søknadsfrist: innan 30. april Tilskot til regionale organisasjonar. Søknadsfrist:

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN

Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN Søknad Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN Kort beskrivelse Etablering og organisering av kunst- og kulturbasert næringsklynge

Detaljer

Tevling i Bygdekjennskap. Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag.

Tevling i Bygdekjennskap. Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag. Tevling i Bygdekjennskap Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag. NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 1992 Dette er ikkje nokon tevlingsregel, men heller ei rettesnor og eit hjelpemiddel for lokallag som ynskjer

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

9.-10. august 2013 NESETDAGANE. www.neset-telemark.no

9.-10. august 2013 NESETDAGANE. www.neset-telemark.no 9.-10. august 2013 NESETDAGANE www.neset-telemark.no PROGRAM 2013 FREDAG 9. AUGUST 14.00 Naturstig opp til Tehytta 17.00 Omvisning på tunet 19.00 Norskamerikaneren - Hillborg Romtveit og Trygve K.Vågen,

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

21.08.2012 28.08.2012

21.08.2012 28.08.2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201200217-6 Arkivnr. 644 Saksh. Skaar, Ronny/Haugland, Tone Stedal Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 21.08.2012 28.08.2012

Detaljer

Telemark musikkteater TMT

Telemark musikkteater TMT Telemark musikkteater TMT 1 Bakgrunn og initiativ Dei gode regionale kulturscenene er for lite brukte til regionale produksjonar.. Potensialet ikkje utnytta. Ideen har blitt drøfta gjennom år, og er inspirert

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

TIL DELTAKANDE KORPS:

TIL DELTAKANDE KORPS: 2013 INFORMASJON 24.OKT TIL DELTAKANDE KORPS: Komiteen har satt fredag 1.november som frist for innlevering av følgande til mailadresse: Mangerskulemusikklag@gmail.com 1.Korpset sitt konkurranseprogram

Detaljer

RAPPORTERING Den kulturelle spaserstokken 2016

RAPPORTERING Den kulturelle spaserstokken 2016 RAPPORTERING Den kulturelle spaserstokken 2016 Frist til Sogn og Fjordane fylkeskommune: 1. juni 2017 Skjemaet sendast til postmottak.kultur@sfj.no Skriv: Rapport- DKSS Sogn og Fjordane fylkeskommune,

Detaljer

Vågå kulturskule. Skuleåret 2014-15

Vågå kulturskule. Skuleåret 2014-15 Vågå kulturskule Skuleåret 2014-15 Vågå kulturskule glede og kvalitet sidan 1992 Velkommen som elev i kulturskulen! Vågå kulturskule har undervisning etter skuletid 4 dagar i veka. Noko av undervisninga

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: Møtestad: 31.10.2011 kl Korrespondanse pr e-post Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Relevante EU-program for internasjonalisering i kommunane

Relevante EU-program for internasjonalisering i kommunane Relevante EU-program for internasjonalisering i kommunane Internasjonalisering ein veg til attraktive kommunar Bergen 28.10.2010 Målgruppe for Aktiv Ungdom programmet: ALL UNGDOM 13-30 ÅR og dei som arbeidar

Detaljer

Referat frå MINTA møte

Referat frå MINTA møte Referat frå MINTA møte Dato: 15.12.2010 Deltakarar: NM på ski v/tore, Fleischer`s Hotel v/knut, Vossa Jazz v/ Trude, Voss kommune v/gunnhild, Festival Voss v/torgunn, VM2013 v/kristin,ekstremsportveko

Detaljer

Årsberetning 2012. Bergen, 29. mars 2013

Årsberetning 2012. Bergen, 29. mars 2013 Årsberetning 2012 Bergen, 29. mars 2013 AVGARDEs formål og målsetting Foreningen AVGARDE som ble stiftet høsten 2006 har som sitt formål å opprettholde en kontinuerlig arena for ny musikk i Bergen og omegn.

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

5. Scenekunst, teater og dans

5. Scenekunst, teater og dans Kulturstatistikk Scenekunst, teater og dans Liv Taule 5. Scenekunst, teater og dans Institusjonsteatra hadde til saman nær,4 millionar tilskodarar på 7 773 framsyningar i. I gjennomsnitt var det 77 tilskodarar

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

FRÅ BUENOS AIRES TIL RIO Eventyr, tango og samba

FRÅ BUENOS AIRES TIL RIO Eventyr, tango og samba 2012 2013 FRÅ BUENOS AIRES TIL RIO Eventyr, tango og samba Konsert for 1. - 7. årstrinn : Frå Buenos Aires til Rio PROGRAMMET Ein brasiliansk og to norske musikarar tek publikum med på ei rytmisk reise

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer