GardeVeteranen. Veteranenes Plass åpnes av Gardesjef Ole A. Øie, med hjelp av president Anders Bredesen og grand old man Olaf Olafsen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GardeVeteranen. Veteranenes Plass åpnes av Gardesjef Ole A. Øie, med hjelp av president Anders Bredesen og grand old man Olaf Olafsen."

Transkript

1 GardeVeteranen OSLO O OG AKERSHUS S GARDISTFORENING R I N G N R. 1 J U L I Å R G A N G 1 0 Veteranenes Plass åpnes av Gardesjef Ole A. Øie, med hjelp av president Anders Bredesen og grand old man Olaf Olafsen. (90 år) Side 22 Vi ble med Gardens Musikk og Drill til København. Side 8 Sommerfesten med store reker, godt drikke og et gedigent kakebord. Side 14

2 Styret i OAGF: Leder: Hans Erik Grimsrud Skjæret 17, 1390 Vollen Tlf: Nestleder: Robert Bjørgan Protonveien 9 b, 0690 Oslo Mail: Tlf: Kasserer: Nygårdsbakken Nittedal. Mail: Tlf. OAGF: Sekretær Stein Evju Stertebakke 4b 3612 Kongsberg Mail: Tlf: Styremedlem: Brannfjellvn. 8 C, 1181 Oslo Mail: Tlf: Styremedlem: Per Kristian Paulsen Bruksveien 82, 1367 Snarøya Mail: Tlf: Varamedlemmer: Gunnar Hauge Johnsen Manglerudvn. 17 D, 0678 Oslo Mail: telenor.com Tlf: Åge Jordbekken Vækerøvn. 126 n, 0383 Oslo Mail: Tlf: Per-Kr. Dahlstrøm Thorleifs allè 17, 0489 Oslo Mail: Tlf: Foreni ngsadresse: Oslo og Akershus Gardistforening Postboks 105 Røa, 0701 Oslo Tlf: E-post: Internett: Oslo og Akershus Gardisten trykkes i et opplag av 700 eksemplarer. Tilrettelegging/grafisk: Robert Bjørgan Foto: Erik Leinaas Trykk: Arne S. Mørks Trykkeri AS 2 Styrelederens hjørne Til medlemmene av OAGF Først og fremst vil jeg få takke for tilliten jeg fikk til å bli ny leder av foreningen etter Egil Nilsen, en mann som har lagt ned et enormt arbeid i foreningen og som er et levende leksikon når det gjelder HMKG. Hva vil jeg med mitt lederskap? Mine tanker vedr OAGF er å arbeide både med å ta vare på de som er der i dag og fortsette det arbeidet Egil startet for å skaffe nye medlemmer. Dette vil komme fram i et innlegg i denne utgaven av GardeVeteranen. Her vil jeg fortelle om alt vi har å tilby og be medlemmene komme med forslag som kan gjøre OAGF enda mer attraktiv. Styremedlemmene har fått spesifikke oppgaver hvor de gjør bruk av de medlemmer vi ikke ser så ofte. Vi må stå sammen for å få dette til. Selvsagt så vil jeg som leder måtte vise initiativ, men det er styret og foreningen som helhet som bestemmer hvor god jeg skal bli. Mine tanker vedr samarbeid med NGF og andre foreninger. Samarbeidet med NGF kan sikkert bli enda bedre, og når det gjelder de lokale avdelingene så har vi sikkert noe å lære av hverandre. Vi må lære å dra nytte av hverandre, arrangere treff og turer sammen, vi ser fram til at våre naboforeninger tar del i både NAIS og Lars Fronth skytingen. Vårt samarbeid med våre danske brødre i København må pleies og mitt mål er fortsatt å få kontakt med veteranene hos den svenske Livgarden i Stockholm. Det er der vi oppsto og det må vi få markert på en eller annen måte. Da sier jeg: Vel møtt til våre arrangementer! Har du en mailadresse? Vi i OAGF vil gjerne kommunisere med deg på mail. For det første er det enklere, det er mye rimeligere, og vi kan nå deg på kort varsel. Send den til: Har du skiftet mailadresse eller bostedsadresse oppfordrer vi deg til å informere oss om dette. Fire ganger så mange på Oscarsborg i år for å få med seg musikk og drill. Garden imponerte igjen Med utgangspunkt i arrangementet i fjor, etter ide fra Hans- Erik Grimsrud, Oslo og Akershus Gardistforening (OAGF) og i godt samarbeid med Kommandanten på Oscarsborg festning, major Stein Erik Kirknes og HMK Gardes 3. kp ble det også i år arrangert konsert og drill på Oscarsborg. Gardemusikken startet opp med å varme opp innbyggerne i Drøbak med marsj gjennom gatene fra ærverdige Hotel Reenskaug fram til Sundbrygga. 120 gardister og 15 uniformerte Veterangardister fra OAGF tok seg deretter over sundet med Oscarsborg II, egentlig ikke noen voldsom stor jobb, men når en OAGF-teltet v ar på plass med salg av artik ler. Musik k en solgte også sine artik ler. begynner å se på hva som skal med av rekvisita, blir det litt logistikk. Fra brygga og opp til borgen kjørte tre biler med utstyr i skytteltrafikk. Spenningen var meget stor når det gjaldt hvor mange som ville legge turen ut til Oscarsborg på denne søndagen. Tidligere i uken var det reportasje i Signalk orpset deltok selv sagt under k onserten med stor effekt. Akershus Amtstidende og OAGF hadde en liten annonse i avisen. Dette ga tydeligvis meget god respons. I referatet i Akershus Amtstidende lyder headingen: Fire ganger så mange på Oscarsborg i år for å få med seg musikk og drill. Konserten i Borggården presenterte et bredt spekter, fra tradisjonelle marsjer til norske folketoner og popmusikk med sangsolister fra musikken. OAGF vil gjerne rette en stor takk til Kommandanten på Oscars Borg festning og Oscarsborg festnings venner, Garnisons Kompaniet bestående av veteraner og sist men ikke minst en honnør til Gardens gutter og jenter og befal for en flott forestilling! Og så en stor takk til Oscarsborg Hotel & Spa som sponset servering av lapskaus til sultne gardister og veteraner. Komandantboligen v ar stedet for serv ering av sponset lapsk aus og etterfølgende k ringle og kaffe. Over til høyre er Gardesjefen på shopping i teltet vårt

3 Protokoll fra årsmøte Oslo og Akershus Gardistforening Torsdag 10. april 2013 kl i Huseby leir Årsmøtet startet som vanlig med kransnedleggelse ved Gardisten inne i Huseby leir. Vårt medlem, Hilde Susanne Gulbrandsen la ned blomster ved minnesmerket og Garden stilte med hornblåsere. Møtet startet med kort presentasjon med navn, kompani og årstall for alle de fremmøtte. Deretter ble Gardesjef Øie tildelt æresmedlemskap i Oslo og Akershus Gardistforening. Årsberetning, regnskap og arbeidsplan ble utdelt på årsmøtet. Nedleggelsen av blomster foran Gardisten ble utført av Hilde Susanne Gulbrandsen. Sak 1 Konstituering A) Opptak av navnefortegnelse Det ble foretatt navneopptakelse ved inngangen. Det var 43 personer til stede. Herav 41 med stemmerett. I tillegg var gardesjef Øie til stede. B) Valg av møteleder Som møteleder ble valgt: Viggo Andreassen. C) Valg av referent og av to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder. Som referent ble valgt: Gunnar Hauge Johnsen Til å underskrive protokollen ble valgt: Åge Jordbekken og Svein Olaf Westbye D) Spørsmål om møtet er lovlig innkalt. Møte ble erklært for lovlig innkalt. E) Godkjenning av sakslista. Den framlagte saksliste ble godkjent Sak 2 Protokoll fra siste møte Protokoll fra siste årsmøte ble lest opp av leder, Egil Nilsen. Vedtak: Årsmøte tar protokollen fra årsmøte 2013 til orientering OAGFs hederstegn i gull ble delt ut til John Ulverud og Erik Leinaas. Avtroppende formann Egil Nilsen, og nyvalgte formann Hans Erik Grimsrud gratulerte. Sak 3 Styrets årsberetning for 2013 Hans-Erik Grimsrud ledet forsamlingen gjennom årsberetningen for Det ble kun fremhevet punktene i grove trekk. Det ble underveis benyttet anledningen til å invitere flere av medlemmene til å delta på foreningens arrangementer. I tillegg ble det overrakt pokal til beste skytter under Lars Fronths pokalskyting; Tor Egelien. Beste skytter under konkurransen var en av de tjenestegjørende gardistene, men reglene for Lars Fronths pokalskyting tilsier at pokalen kun kan vinnes av medlemmer av en gardistforening. Det ble stilt spørsmål rundt kriteriene for hederstegn, og Egil Nilsen redegjorde for disse. Gardesjef Øie holdt en orientering omkring hva som har skjedd og planer fremover til en meget lydhør forsamling. Vedtak: Årsmøtet vedtar den framlagte årsberetningen som styrets årsberetning for Sak 4 Regnskap Egil Nilsen ledet forsamlingen gjennom regnskapet. Et godt overskudd. Spesielt gode inntekter for salg av effekter. Revisor Per Kr. Dahlstrøm leste opp revisors melding. Kommentar: rundt egenkapital. Tradisjonen tro ble det fotografering etter k ransenedleggelse v ed Gardisten. Slett ingen dårlig deltagelse v ed årsmøtet. 4 5

4 50 år: Johnny Slorbak Hans Nielsen OAGFs hederstegn ble delt ut til: Per Kr Dahlstrøm Robert Bjørgan Nye æresmedlemmer Fra venstre: Harald Mørk, Odd Olsen, Børre Skogvold, Odd Hermann Rønningsveen og Odd Rønningsv een Egil Nilsen redegjorde og presiserte tallene. Vedtak: a) Årsmøte vedtar det framlagte regnskap med balanse som Oslo og Akershus Gardistforening sitt årsregnskap for b) Årets resultat kr overføres den frie egenkapitalen Sak 5 Styrets forslag til budsjett og arbeidsplan for 2014 Egil Nilsen presenterte arbeidsplan og budsjett for Det legges opp til et budsjett med underskudd på kr ,- hovedsakelig fordi det legges opp til økte kostnader Vedtak: Arbeidsplanen og budsjettet ble tatt til etterretning. Sak 6 Valg Valgkomité har bestått av Per Kr. Dahlstrøm, Steinar Utvoll, og Stein Evju. Valgkomiteens innstilling ble presentert av Stein Evju. Leder (2 år): Hans-Erik Grimsrud Kasserer (2 år): Asbjørn Bråten Sekretær (2 år): Stein Evju Styremedlem (1 år): Erik Leinås (velges for 1 år på grunn av rotasjon i styret) Varamedlem (1 år): Gunnar Hauge Johnsen, Åge Jordbekken, Robert Bjørgan (fraværende med gyldig forfall), Per Kr. Dahlstrøm Revisorer (1 år): Viggo Andreassen og Børre Skogvoll Det ble holdt avstemming for de Fra v enstre: Andreas Dy ngeland, Hilde Susanne Gulbrandsen og Espen A. Sy v ersen. enkelte verv og de respektive ble valgt ved akklamasjon. Valgkomite (1 år): John Ulverud, Steinar Utvoll, Anders Bredesen Den formelle delen av årsmøtet ble avsluttet kl Viggo Andreassen Møteleder Åge Jordbekken Valgt av årsmøtet Svein Olaf Westbye Valgt av årsmøtet I den uformelle forlengelsen av årsmøtet benyttet nyvalgt leder Hans Erik Grimsrud anledningen til å presentere seg selv og sin bakgrunn. I tillegg ble avtroppende leder Egil Nilsen utpekt til æresmedlem i OAGF. Per Kr Dahlstrøm mottok OAGF hederstegn. Utdeling av årsmedaljer Disse deles kun ut til medlemmer ved fremmøte på årsmøtet. 10 år: Hilde Susanne Gulbrandsen Andreas Dyngeland Espen A Syversen. 25 år: Harald Mørch Odd Olsen Odd Rønningsveen Odd Hermann Rønningsveen Børre Skogvold OAGFs hederstegn i gull ble delt ut til: John Ulverud Erik Leinaas OAGF skal sammen med KP3 gjennomføre konserter på Universitetsplassen og Oscarsborg. For å få til dette er vi avhengig av inntekter. OAGF ønsker derfor hjelp fra medlemmene til å skaffe inntekter for å finansiere disse konsertene. Informasjon fra Erik Leinaas: Neste år er det prøve-vm i skiskyting i Holmenkollen. OAGF er tildelt oppdraget. Vi har derfor behov for å få hjelp fra medlemmene til å løse dette oppdraget. Oberstløytnant Ole A. Øie Egil Nilsen Av gående sty re v ed siste møte. Foran fra v enstre Egil Nilsen, Erik Leinaas, Sv ein Erik Grimsrud, Robert Bjørgan, Åge Jordbek k en, Per Kristian Paulsen, Gunnar Hauge Johnsen og John Ulv erud. Hans Nielsen og Johnny Slorbak Tor Egelien ble beste skytter under Lars Fronths pokalskyting 6 7

5 OAGF inntok København sammen med Garden Onsdag 21. mai møtte 19 festglade veterangardister på DFDS kaia i Oslo, med det mål å ta seg en tur til København. For å være sikker på at målet ble nådd, stilte 14 av oss med koner. Vi hadde hørt rykter om at Gardemusikken og drillkontingenten skulle ha opptredener i København og det måtte vi se på. Vel innlosjert på båten, de fleste i Commodore-lugarer, gikk veien til skipets vinbar meget greit. Det var ingen problemer på reisen, lite vind, ingen bølger, kun de vi selv laget i champagneglasset. Vordrink i vinbaren, middag med dertil hørende drikke, så var stemningen på topp. Noen nye var med denne gang, noe vi alle satte stor pris på. Til og med noen par fra Østfold GF var med oss. Vel framme i København, slepte vi oss fram til et nytt hotell i byen, «Wake-up», selv med noen små Fra v enstre: Jorunn Hansen, Thor Scott Hansen, Ernst Halv orsen og Grete Halv orsen. Helt til høyre - dypt konsentrert, Per kristian Paulsen. skjønnhetsfeil ble oppholdet meget bra. Så var det ut på byen. Egil hadde denne gang funnet fram til en ny pub, Gitte Kik, sentralt plassert på Højbro plads, samme sted som Gardemusikken skulle drille. På Gitte Kik spiste vi mat i absolutt alle varianter, og med godt dansk drikke, ble stemningen meget god. Ja det ble noen drikkeviser etter hvert, men heldigvis ble det ingen «stev» fra Per-Kr. P. Så bar det ut på plassen, og her benket veteranene seg sammen med sine koner, ned på nærmeste utendørsservering, og midt foran Med ryggen til: Steinar Utvoll, Asbjørn Bråthen, Trond A. Svensson, Egil Nilsen og Jorun Nilsen, med ryggen til. Fra v enstre: Unni Dahlstrøm, Hans-Erik Grimsrud, Elisabeth N. Isak sen, Robert Bjørgan, Inger-Johanne Bjørgan og Per Kr. Dahlstrøm. Fra v enstre: Edith Sætre, Nils Egelien, Marit Egelien, Tor Løv stad og Torbjørn Sætre. Smukke smø rrebrø d på Gitte Kik. oss rigget Gardemusikken seg til. Snakk om timing. Her ble det både konsert av musikktroppen, signalkonsert av signalkorpset og en meget flott drill av drilltroppen. Alt til vill jubel fra veteranene. Du verden som vi koste oss. Men vi ga oss ikke. Ny konsert, men denne gang langt ute på Langeline. Vi fulgte etter som bier i en honning-krukke. Og vi fikk valuta for strevet. Nok en flott konsert. Nå var det bare strake veien til hotellet, ny skjorte skulle på, så bar det til middag i Tivoli samen med våre danske gardevenner. Du verden så heldige vi er som har slike venner. Kvelden ble kort, og vi lengtet nå etter en god seng og en god natts søvn. Og det fikk vi. Neste morgen var det like fint vær som vi hadde hatt de øvrige dagene, men nå ville vi til den danske Gardeleiren i København. Vi ville se OAGF s gave til GFK s 150 års jubileum, «en Mille-sten». En gave Trond Anders har all ære av. Gaven har nå fått sitt permanente plass like utenfor messa i Gardeleiren i Gothers gade i København.. Gaven var meget flott plassert. Noen ville se på København, og det fikk de lov til i fred og ro. Håper de fant noe vi ikke har hjemme. Alt har en ende, og så denne turen. Hjemreisen foregikk med fly, og da vi landet på Gardermoen på fredag kveld, var vi slitne, men meget takknemlige for en flott tur. Fra v enstre: Ann Brit Bergerhaug, Marit Olsen, Kjell Bergerhaug og Oddmund Olsen. Egil Nilsen 8 9

6 Etter beste evne er det gjort et forsøk på å få med minst et bilde av reisedeltagerne. Erik Leinaas, vår alltid tilstedeværende fotograf, er det ingen bilder av. Det er hans egen skyld!

7 Presentasjon av den nye lederen av OAGF Norsk Flyktninghjelp, først i Darfur i flyktningleiren Kalma og deretter som ansvarlig for sikkerhet for Flyktninghjelpen i Sudan og logistikk Sør Sudan. «Jeg har en drøm» Hans-Erik Grimsrud er født og oppvokst i Asker, men har bodd både her og der i vårt langstrakte land samt ca. 15 år i utlendighet, da i arbeid for Forsvaret, Norsk Flyktninghjelp i Bosnia og Hercegovina (BiH) som Logistikk ansvarlig for OSSE, Office of The High Representative BiH som General Service Manager. disse ordene ble sagt av en kjent amerikaner min drøm er at vi gjennom en kronerulling skal få en ny fane til OAGF, det hadde vært fint å få dette til i forbindelse med foreningens 65 år jubileum i Vår gamle fane er moden for museum, den ble presentert i 1955 og stoffet har blitt ganske morkent, i tillegg er det gjort navneforandringer fra Gardens Soldatforening til Oslo Gardistforening. Nå har vi Felles for tiden i utlandet bortsett fra Forsvaret var arbeid som logistiker på forskjellige plan og sikkerhetsarbeid. Kp. (Drilltroppen) med løytnant Erling Riise som troppssjef og fenrik Bjerkeset som NK. i troppen. Dette har medført at Kaptein Sølvberg var kompanisjef. han har en bred erfaring både Grimsruds militære karriere består Tidligere gardesjef gjennom arbeid med mennesker og stort sett av engasjementer og åremålsstillinger, var mob. plassert Leif Schanches få med siste forandring til til hvor dette kan produs- en gylden anledning til å komme tilbake til. Forslag med å finne praktiske løsninger. I sitt 72. år er han vel tilbake i som kompanisjef ved en overføringsbataljon fra FDI4/IR4 som inn- begravelse. Oslo og Akershus Gardistforening. akseptabel pris mottas eres i god kvalitet og til en Asker, bosatt på den populære bringebærkysten, nærmere bestemt gikk i Brigade 5, Lyngen-brigaden. Dette vil bli en fane lik med stor takk! Oberst Leif Schanche ble bisatt i i Vollen og er fortsatt aktiv i Orelund kapell, Sandefjord, torsdag 13. februar. den HMKG har i dag. arbeidslivet, nå med transport av Han hadde også en gjesteopptreden multi-handikappede i Bærum. hos HV O2408 som stabskompanisjef og ungdomsleder. 1961,og han satte sitt så absolutte Schanche var gardesjef fra 1958 til Hva dette vil koste får vi Hans-Erik Grimsrud Hans tid i Garden kan deles i to, først på rekruttskolen i 1963 på Hans siste tjenestestilling var som preg på H M Kongens Gardes Heistadmoen, som rekrutt i skiløper Ass. G3 FDI4/IR4. utvikling. Ny fane til OAGF? troppen og deretter i aspirant- Det har også blitt noe utenlands- Gardesjef Ole A. Øie var tilstede korpset til Gardemusikken. tjeneste som Vakthavende offiser i sammen med representanter fra La oss gjøre et lite tankeeksperiment: En kronerulling blant medlemmene på for eksempel 100 kroner Han ble på Heistadmoen spurt om å Kp B NORBAT VI og NK kompani NGF og OAGF. Tidligere gardesjef per medlem, ganget opp med antall medlemmer, vil gi en sum godt i overkant av kroner. utdanne seg til sersjant i Kp B NORBAT VII, Ingrid M. Gjerde var også tilstede. Det burde være mulig å få en fane i brukbar kvalitet for det beløpet. Koster den mindre blir det et Militærpolitiet. I stedet ble han Her var han i tillegg dirigent for Garden, NGF og OAGF var sammen om en krans. Kombinert med innbetaling av årskontingenten for et år burde dette bli en grei sak å administrere. mindre beløp fra medlemmene. mitr.sersjant og kom til Garden i bataljonens musikkorps som sersjant ved 2. tropp/2 I 1993 ble han spurt om å reise til Jugoslavia og ble da assisterende Norsk Kontingentsjef for norske soldater i det tidligere Jugoslavia og deretter Camp Commander UN HQ i Skopje FYROM (Makedonia) til mai Utdeling av OAGFs berømte KRINGLE Deretter til Irak for Kirkens Nødhjelp Vår «kjente» kringle ble igjen Grenader Pia Maria Mostad, med ansvar for transport og utdelt litt tidligere i år. tidligere KP-tillitsvalgt i kp2, distribusjon av drikkevann til Servicekontoret (tidligere nå grenader i Garden stor Basra by og området rundt. LMS) gjør en utmerket jobb i takk skyldig. De fortjente så Arbeidet fra Kuwait med hjelp av irakiske ingeniører og midler fra Garden. Ikke minst for oss absolutt kringle. norsk UD og sørget for veteraner. Uansett hva vi Vi tok med oss gardistene i Ingen må tro at Hans-Erik er en voldsom mennesker rundt Basra fikk husholdningsvann frem til husveggen. ing, innbinding, mangfoldig- ISTEN på kringle, og det var spør om av tjenester, kopier- redaksjonen i bladet GARDbegersvinger, men han trives meget godt i lystig lag! I tillegg har han jo også opplevet en del ting og serv erer utallige historier Som en avslutning på det omflakkende livet ble det å arbeide for deres munn. Vi er lederen, gjøring, så er det aldri NEI i meget vellykket. En flott dag. fra et begivenhetsrikt liv

8 Sommerfest på Kongen med regnbue som bonus Tradisjonen tro samles vi til rekefest på Kongen i Frognerkilen ved starten av juni. Vi kaller det sommerfest og ikke rekefest, fordi en av medlemmene, foretrekker kylling. Maten ble inntatt på terrassen med 360 grader utsikt over byen og fjorden, og fikk med oss solnedgangen over Frognerkilen og Oscarshall. Kakebordet var selvsagt også i år formidabelt og har øket litt i forhold til tidligere arrangementer. Denne gangen ble det ingen rester, noen ble kanskje litt skuffet, ved andre runde til kakebordet - alt borte! Denne gangen fikk vi en sterk naturopplevelse ved at det brygget opp til regn i øst. Regnværet ble der og vi fikk en fantastisk regnbue som bonus. Kanoner og krakker Ved innvielsen av den nye Huseby leiren, ble det satt opp noen gamle kanoner på vollene rundt leiren. Disse kanonene manglet lavetter, og det var da veteranene virkelig satte seg i sving. Vi fikk tak i tegninger til lavettene, og fikk snekkerverkstedet på Grini sikringsanstalt til å lage dette. Lavettene ble satt opp, og kanonene fikk sin rette plass. Kanonlavettene krever sitt årlige vedlikehold, og det har OAGF påtatt seg ansvaret for. Det sies med litt alvor og litt fleip, at de kanonlavettene som står i Huseby leiren er Norges best vedlikeholdte. Vi tror det er mest alvor. Medlemmer i OAGF har i de siste årene gjort en kjempeinnsats for at lavettene skal se flott ut, og det gjør de. Vårt medlem, Steinar Utvoll, har nå påtatt seg ansvaret og blitt vår kanon kommandør. Det vil si at han følger opp, kaller inn medlemmene til dugnad. Dette innbefatter vedlikehold og inn- og utpakking av kanonene høst og vår. Krakker og bord Det er greit å gi en gave, men det er ikke like greit å gjøre det vedlikeholdet gaven krever. Vi er igjen tilbake til åpningen av den nye Huseby leiren. Det ble gitt en del krakker og bord som skulle stå rundt omkring i leiren, og på krakken skulle navnet på giveren bli frest inn. Det var 32 krakker og 6 bord. I år har Erik Leinaas, med en kjempeinnsats, ledet arbeidet for å bevare gaven. Krakkene er skrudd fra hverandre, bord er byttet og beiset og rammeverket har fått et nytt malerstrøk. Steinar Utvoll har nedlagt svært mye friv illig arbeide for å holde k anonlav etter, krakker og bord ship shape i leiren. Det hele ser meget flott ut, og en takk til gode veteraner i OAGF som har gjort denne jobben mulig. Selv om det er mange som har vært med på dette, må Steinar Utvoll og Erik Leinaas fremheves, Begge har brukt mange timer og dager med krakkene. På en plakett i leiren er det en oversikt som forteller litt om de personer som kanonen er oppkalt etter 14 15

9 Slik ser den nye beltespennen ut. Løp og kjøp! Våre salgsprodukter 16 Vi har nylig fått inn nye belter i god kvalitet, og denne gang med riktig spenne. Vår «G» er tydelig markert i beltespennen. Nå må vi bli flinkere og hjelpe vår kasserer Asbjørn! 1. Når du betaler årskontingenten må du oppgi navn og hva innbetalingen gjelder. 2. Det samme gjelder innbetaling i forbindelse med reiser og arrangementer. Med andre ord: Navn og hva innbetalingen gjelder skal alltid oppgis. At innbetalerens kontonummer kan finnes på innbetalingen hjelper ikke, for bankene har ikke lov til å oppgi navnet til andre enn kontoinnehaver. Først når du har fått med deg detaljene i antrekket kan du være fornøyd Belte m/ G (Oppgi min. lengde) kr 300 Blazermerke G kr 100 Caps m/ G (One size) se tilbud under kr 100 T-skjorte m/ G (Oppgi størrelse) kr 100 Tilbud: Caps og T-skjorte kr 150 GARDIST i plast kr 100 Kp pins for 1 kp. (Gul) kr 50 Kp pins for 2 kp. (Grønn) kr 50 Kp pins for 3 kp. (Blå) kr 50 Kp pins for 4 kp. (Rød) kr 50 Kp pins for 5 kp. (Hvit) kr 50 Mansjettknapper m/ G kr 100 Nøkkelring m/ G kr 50 Pins G kr 50 Slips i silke m/hvite striper kr 300 Slipsnål m/ G kr 100 Slottsvaktmedalje uten gravering kr 650 Slottsvaktmedalje med gravering kr 750 Tjenestebevis i farger kr 50 Pins m/h5 kr 50 Mansjettknapper m/h5 kr 100 Slipsnål m/h5 kr 100 Krag-bajonett (miniatyr) kr 300 Porto kommer i tillegg. Fraktkostnader for medaljen kr 100 Fraktkostnader for tjenestebeviset kr 50 Bestillingen sendes til OAGF mailadresse: Postadresse: PB 105 Røa, 0701 Oslo. Alle varene må betales på forskudd. Gravering av Slottsvaktmedaljen tar minimum 14 dager. Varene vil bli sendt så snart beløpet er innbetalt på konto Kontingenten er ikke nok til å holde et bra aktivitetsnivå, derfor har vi en rekke fine effekter for salg. Mange fungerer også godt i en profileringssammenheng. Med stolthet viser du at du har tjenestegjort i Garden. Mest populære er våre kompanipins, fra de fem kompaniene: 1ste, 2dre, 3dje, 4de og 5te kompani. En annen er vår egen G -pins. Med ett av disse på jakkeslaget viser du diskret og greit din tilknytning til HMKG. I mange sammenhenger virker de som en god døråpner: Du har gleden av å fortelle hva merket står for og får lettere kontakt med andre som Blazermerk e NGF/H5 Mansjettknapper Mansjettknapper med G Krus også har tjenestegjort. G har vi også på t-skjorter, caps og som blazermerker. Belte med G er nå også å få kjøpt. Til mer formelle sammenkomster har vi et eget gedigent silkeslips i mørkeblått og med stripene fra paradebuksa gjengitt hvitt/ svart/hvitt. Vi har også et eget ark med G til å sette på bakruta i bilden din. Da får du ingen bak som tuter og Krag-bajonett Slottsv ak tmedalje kjefter på deg. Se bestillingslisten som inneholder hele vårt tilbud. Slips og slipsnål 17

10 Henrik August Angell På Holmenkollen står tre statuer: en av Kong Olav, en av Fritjof Nansen og en av Henrik August Angell. Sistnevnte står på hedersplass, men ingen vet hvem han er. Som samtidens store taler for forsvarssaken og skisporten var han en sentral skikkelse. Dette er historien om en ambisiøs, sta, aktiv og patriotisk offiser. Angell ble født i Luster i Sogn i 1861 og var på flere fronter en aktiv skikkelse. Han brant for skisporten, som på den tiden ikke var særlig utbredt i Norge. Skiene skulle bli allemannseie og, viktigst for Angell, et middel for å bygge patriotisme og et våpen for selvstendighet. Hans glødende patriotisme angikk ikke bare vårt eget land. Han ønsket at enhver nasjon skulle være fri og selvstendig. Oppbyggingen av et folkeforsvar med sterk støtte i folket var hans store drøm, og det gjeveste en mann kunne gjøre var å blø for sitt fedreland. Militaristen Angell var nærmest prøyssisk i sin væremåte, men hatet alt som Rett nedenfor Holmenk ollen Restaurant står statuen av Henrik August Angell - uk jent for de fleste. Maleriet henger i formannsrommet i Oslo Militære Samfund var tysk. Han hadde nemlig franske aner og naturlig nok var Napoleon en av de store heltene. Angell var også en dyktig landmåler og aktiv målforkjemper. I løpet av sitt liv utga han 13 bøker. Som krigsskolekadett hadde Angell halvannen uke igjen av julepermisjonen før han skulle møte opp i Kristiania, så han gikk like så godt over Hardangervidda på ski, som første nordmann før Nansen. Sistnevntes mer berømte tur skjedde samme år. Det høres ut som et bilde, men det er faktisk sant: Angell og Nansen gikk på hver sin side av et fjell, de gikk på hver sin side av Hardangervidda. Skisporene deres krysset ikke hverandre, de gikk hver for seg og slik ville det alltid være. Nansen var eventyrlysten og dyrket skisporten for oppdagelse og idrett. Angell derimot dro over vidda i løytnantuniformen sin. Han skrev like etterpå i en avis om turen, en beretning full av fedrelandskjærlighet. Angell ønsket å bygge et folkeforsvar og en norsk patriotisme. Nansen fikk senere Nobels fredspris for hjelpearbeid i Russland etter første verdenskrig, Angell var i Murmansk med våpen i hendene. Et par år ut i skoletiden var Angell deprimert. Han lurte på om han hadde valgt rett veg i livet, om den militære karrieren Maleriet henger i formannsrommet i Oslo Militære Samfun var noe for han. Når folk er nedfor, går de ofte på tur. Angell var sta og ambisiøs, så han syklet fra Oslo til Alger i Nord-Afrika på en velosiped, en såkalt veltepetter og han hadde aldri syklet før! Det var tyngst fra Oslo til Moss fordi han faktisk måtte lære seg å sykle. Dette var på høst og vinterstid, så gjørmete og glatte veier, kamuflerte steiner og humper var alle potensielle fiender. Han falt og slo seg mye, men Angell skulle klare det. Syngende på danske kampsanger syklet han over grensen fra Danmark til de tyskokkuperte områdene i Nord-Tyskland. I dagboken sin beretter Angell om sine opplevelser langs veien. I Tyskland er været kaldt, folket frekke og kanonene symboliserer imperialisme. I Frankrike derimot, er været forfriskende, folket gjestmildt og kanonene et symbol på frihetskamp. Turen gikk så sørover gjennom Italia og Korsika til Tunisia. Der var han i to dager før han dro tilbake nordover. Dette var en av flere reiser Angell dro på ved siden av sin militære karriere. Han brukte flere somrer på landmåling i Finnmark, og han dro til Montenegro og Frankrike for å lære soldater og kongelige å gå på ski. På denne måten fikk de to landene sine første skiløperenheter. I Norge dro han ut på rundreiser med et lysbildeapparat og et par modellski. Med disse hjelpemidlene holdt han foredrag om sine reiser, skisporten og forsvaret. Det hendte ofte at forsamlingen ønsket at han skulle fortsette å fortelle, selv etter han hadde holdt på et par timer. I lang tid etterpå var han kjent for sine foredrag og sine fortellerevner. Angell, nå Oberst, var regimentssjef i Molde når første verdenskrig brøt ut. Han hadde nok et ønske om at Norge skulle bli med i kampene mot det landet han avskydde mest. Men slik ble det ikke, og i den rolige Romsdalen vokste kamplysten til en mer og mer utålmodig sjel. Angell hadde reist vekk fra familie og barn flere ganger, og han hadde alltid forsørget de økonomisk. Han var offiser med lang ansiennitet og kunne snart se frem til å pensjoneres som General. I 1918 sa han fra seg grad, stilling og pensjoner i Norge, og dro til Frankrike. Der vervet han seg i Fremmedlegionen i en alder av 57 år. Angell ble Løytnant på vestfronten, men han kom ikke i noen skikkelig kamp med tyskerne. Kamplysten meldte han seg til tjeneste i Murmansk. I et dokument fra President Clemensau står det: Angell ( ) er i besittelse av en ualmindelig utholdenhet, tiltrods for sine 57 år, - har gitt alle et eksempel på tapperhet og energi, har gjort oss de største tjenester, har utmerket sig særlig på et dristig og usedvanlig vanskelig tokt inn i Karelen. Dette ble utført under hans ledelse og kronedes med held. Under disse operasjoner frostskadet og delvis amputert på hender og føtter. Henrik Angell ble kommandør av den franske Æreslegionen, den svenske Sverdordnenen, den danske Dannebrogordenen og den montenegrinske Danilo Is orden. Han fikk også Krigskorset med palme og stjerne, den norske medaljen for edel dåd, den serbiske Sankt Savans orden, den greske Frelserens orden og den osmanske Mecidiordenen. Han døde 26. januar Statuen på Holmenkollen ble satt opp av Noregs ungdomslag like etterpå. I Frankrike ble Angell hyllet som en helt. Med Æreslegionen og med god fransk tale, ble han vel møtt i Paris. I Montenegro ble han den store skihelten, som minnes den dag i dag. Etter første verdenskrig fikk ikke Angell mye oppmerksomhet i Norge. En bølge av pasifisme feiet over landet, og krigens heltehistorier falt ikke i god jord. Med sin død ble han og hans bedrifter glemt, men ved Holmenkollen kan man likevel se en rakrygget og stolt offiser. Teksten er skrevet av V/korp Nistad, kp. 5, 2014 Foto: Erik Leinaas

11 Hvor blir det av dere Gardistveteraner i Oslo og Akershus? Han som spør er nå blitt leder av Oslo og Akershus Gardistforening og har ikke så mange års fartstid i foreningen som de fleste av dere andre, men jeg møter nå opp de fleste ganger det er bruk for meg. Hvem er så jeg? Det finner dere på en annen side i dette bladet. Der de fleste av dere ikke var med sist det var på OAGFs forrige medlemsmøte, dere vet ikke hva dere gikk glipp av! Cognac smaking av forskjellige Garde -cognacer fra huset Jenssen under kyndig veiledning av Anders Bredesen, en av Cognacene var 50 år gammel! Dette som et eksempel på et arrangement som vi hadde forventet å se flere på, men hva skjer, ca 20 medlemmer pluss fruer og noen offiserer fra HMKG stiller, dette er for dårlig! Hva skal til for å få dere til å møte opp på våre forskjellige arrangementer så som Lars Fonths Pokal skyting, parkering på Bogstad under Holmenkolluka (gode penger i klubbkassa og dere får kle dere i feltuniform med Gardelue), festkonsert med HMKG musikk i Oslo Konserthus, konsert og drill med 3.kompani HMKG på Oscarsborg (ca tilhørere på den siste konserten), hyggekveld på restaurant Venner i Oslo eller den faste lunsjen på Forsvarsmuseet? Hva med sommerfest på Kongen og julebord i messa på Huseby. Jeg kan fortsette å nevne arrangementer i fleng, men nei, det er stort sett den samme gjengen som møter. Ikke noe galt i det, men når vi vet at det sitter ca 400 andre medlemmer rundt om i Oslo og Akershus, ja da vil vi gjerne ha med dere også! I høst vil det bli medlemsmøter både i Huseby leiren og et sted utenfor Oslo, ser jeg dere der? Det må da være noe som er interessant for flere enn de forannevnte 20 medlemmene? Derfor spør jeg dere alle: Hva ønsker dere av foreningen, hvilke arrangementer kan dere tenke dere å delta på? Foreningen har i dag en medlemsmasse på ca 400 medlemmer, men hvor er dere? Kom med forslag så foreningen kan forbedre seg og dermed favne enda flere av dere? Vi har ikke tid er en setning som går igjen er ikke de fleste av dere pensjonister? Da snakker vi vel kanskje mer om en prioritering? En prioriteringsliste er ikke låst, den kan endres. Hadde det ikke vært trivelig å møte gamle venner fra tiden i HMKG og være med på bidra på hver sin måte til at foreningen ikke bare er der, men også lever? Har du et forslag eller en mening om dette, ta da kontakt med meg personlig på eller tlf Med Gardist hilsen Hans-Erik Grimsrud Leder Oslo og Akershus Gardistforening Jørn Knudsen Ny Formand for Garderforening en i København Født 15. marts 1949 i København. Efter studentereksamen 1969 indkaldt til Skyttekompagniet, IV/Den kongelige Livgarde, januar Værnepligtig sergent september 1970 til oktober Civil uddannelse: Registreret revisor, nu pensioneret. Medlem af bestyrelse i Garderforeningen i København siden Kasserer Valgt som formand på generalforsamlingen i marts Jeg har været gift med Birthe siden december 1971, og vi har to voksne sønner. Kompanifendler Skaff deg en fendel fra ditt kompani i Garden OSLO og AKERSHUS GARDISTFORENING Aktivitetsplan 2. halvår 2014 Dato Tid Sted Adresse Arrangement August Universitetsplassen HMKG, konsert og drill Forsvarsmuseet Akershus Festning Lunsj September Venner Smalgangen 31, Oslo Hyggekveld Forsvarsmuseet Akershus Festning Lunsj Huseby Befalsmessa Medlemsmøte m/foredrag Oktober Venner Smalgangen 31, Oslo Hyggekveld Forsvarsmuseet Akershus Festning Lunsj I distriktet Medlemsmøte m/foredrag 30. Utgivelse av GardeVeteranen November ENO ENO ENO ENO Lars Fronth skyting, arr. BGF Venner Smalgangen 31, Oslo Hyggekveld ENO ENO ENO Distrikts medlemsmøte Forsvarsmuseet Akershus Festning Lunsj Huseby Befalsmessa Julebord Desember Venner Smalgangen 31, Oslo Hyggekveld Forsvarsmuseet Akershus Festning Lunsj Det blir ingen miniatyrskyting i Huseby leir før miniatyrskytebanen er renovert, et arbeid som pågår. OAGFs medlemmer vil bli varslet når banen igjen kan tas i bruk

12 Veteranenes Plass En stolt ung mann ønsket Kongen velkommen til inspeksjon i Garden Forbundets ny e banner ble v ist under innv ielsen av Veteranenes Plass. Veteranplassen åpnes av Gardesjef Øie, med hjelp av president Bredesen og grand old man Olaf Olafsen. (90 år) Noen av dere som var på NGFs 50 års jubileum husker at Garden kom med en gave til NGF, Gardeveteranenes plass. Dette er plassen foran kp3, der hvor det står noen flaggstenger. Her er det satt ut krakker, renovert av OAGF, hvor noen av våre foreninger, har sine navn på krakkene. Plassen er, som sagt, gitt i gave og den ble behørig innviet på Gardens Dag, søndag 22. juni kl Det ble servert litt godt drikke og gardesjef Ole A. Øie klippet båndet. Forbimarsjen på Gardens Dag er bestandig litt spesiell og vekker gamle, og gode, minner. Noen av oss blir også litt rettere i ryggen - for noen timer Oppstilling og forbimarsj av v eteranene ble utført under dy k tig ledelse av oberstløy tnant Tony Isak sen. Per Kr. Dahlstrøm sammen med k amerater fra kullet i 1959 i KP

13 Avs.: Oslo og Akershus Gardistforening Postboks 105 Røa 0701 Oslo OAGFs samlinger på Restaurant VENNER på Grønland. Vårt tilholdssted er nå Restaurant VENNER inne på selve senteret på Grønland. Dette om å ha et håp om flere som ville samles her. Vi håper på flere deltagere enn hva vi var på Asylet, Møtene er helt uformelle, og vi sitter rundt bordet og prater om alt eller ingen ting. Noen drikker kaffe, noen tar en øl eller alkoholfritt og noen passer på å spise middag. Stort sett helt enkelt, uten forpliktelser av noe slag. Kun for å bli bedre kjent med medlemmene. Vi i foreningen håper du møter opp, og kanskje du kan fortelle andre om møtene. 24 Restaurant Venner Torsdag 4. september Torsdag 2. oktober, Torsdag 6. november Torsdag 4. desember kl Forsvarsmuseets kafeteria på Akershus festning Tirsdag 19. august Tirsdag 16. september Tirsdag 21. oktober Tirsdag 18. november Tirsdag 16. desember kl (3. tirsdag i hver måned) Forsvarsmuseets kafeteria på Akershus festning. Her samles vi på formiddagen, hvor vi tar en enkel lunsj sammen. Du får et smørbrød, et kakestykke og så mye kaffe du bare orker, og dette betaler du kr. 50,- for. Resten betaler foreningen. Her har vi hatt godt oppmøte. Det er en fordel om du melder fra til styreleder FØR møtet, om du kommer, da dette har med bestilling av mat. Det er noen muligheter til å parkere på festningen, men da MÅ du ha meldt din ankomst, fordi vi oppgir NGF og OAGF kontor NGF og OAGF deler kontor i Husebyleiren, og det fungerer utmerket. Skal du kjøpe effekter, sjekke dine opplysninger i vårt medlemsregister, drøfte om du skal lage en jubileumsfest for de du tjenestegjorde med, lyst på en kopp kaffe, eller bare ute etter litt avveksling og en hyggelig prat. NGF er på kontoret på tirsdager mellom Her sitter Kjell Pedersen, sekretær i NGF. Egil Nilsen, visepresident i NGF, treffes på torsdager i samme tidsrom. Ring gjerne på forhånd. Telefon til NGF: Styreleder i OAGF, Hans-Erik Grimsrud er tilstede på onsdager, mellom Tlf til OAGF: Mail:

GARDISTEN Nr. 1 april 2013 Årgang 9

GARDISTEN Nr. 1 april 2013 Årgang 9 OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 1 april 2013 Årgang 9 Les mer om Mr. Garden på side 2, 18 og 19 Styret i OAGF: Leder: Egil Nilsen Ulvenveien 117 C 0665 Oslo S ekretær/ redaktør: Trond A. Svensson Sognsveien

Detaljer

GardeVeteranen N R. 2 D E S E M B E R 2 0 1 4 Å R G A N G 1 0. Et år med mange begivenheter går mot slutten

GardeVeteranen N R. 2 D E S E M B E R 2 0 1 4 Å R G A N G 1 0. Et år med mange begivenheter går mot slutten GardeVeteranen OSLO O OG AKERSHUS S GARDISTFORENING R I N G N R. 2 D E S E M B E R 2 0 1 4 Å R G A N G 1 0 Et år med mange begivenheter går mot slutten Styrelederens hjørne Styret i OAGF: Leder: Hans Erik

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer

GardeVeteranen. Kampene ved Lundehøgda var åsted for flere trefninger mellom norske og tyske styrker under 2. verdenskrig. Les om dramet på side 10

GardeVeteranen. Kampene ved Lundehøgda var åsted for flere trefninger mellom norske og tyske styrker under 2. verdenskrig. Les om dramet på side 10 GardeVeteranen OSLO O OG AKERSHUS S GARDISTFORENING R I N G N R. 1 J U N I 2 0 1 5 Å R G A N G 1 1 Gå ikke glipp av Gardens oppvisning med musikk og drill på Oscarsborg 19. juni. Se side 23 La oss ta en

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå.

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. ÅRSRAPPORT 2012 Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. Agdesiden Garnisons Compagnie Kristiansand Veterankompani Kompaniet har i året hatt 14 trenings/sosiale kvelder på Odderøya. Medlemstallet

Detaljer

Veteranspecial. I dette nummer: Nr. 1-15. mars - 2012 - årgang 8

Veteranspecial. I dette nummer: Nr. 1-15. mars - 2012 - årgang 8 Nr. 1-15. mars - 2012 - årgang 8 Veteranspecial Gardeveteran Ole Peder Aanensen som tjenestegjorde i Kp 4, 24. august 1945 til 22. mars 1946, har gitt et meget verdifullt fotoalbum til OAGF fra sin tid

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Royal Edinburgh Military Tattoo 2012

Royal Edinburgh Military Tattoo 2012 OSLO OG AKERSHUS Nr. 2 oktober 2012 Årgang 8 Royal Edinburgh Military Tattoo 2012 Julebord & Julelunsj se side 10 og 11 Hvordan få draget i Garden? Se side 18 Møt Finn Abrahamsen Torsdag 11. oktober se

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND Protokoll årsmøte 2012. Side 1 av 5 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND Sted Pernille kafeteria, Evje. Dato 1. september 2012, kl 17.30 1. Innledning 1.1 Hyttegrendas leder Jan Ole Urdal ønsket

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 5-7. februar 2010 Dato Tid Aktivitet 5. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 FFHB VEST- AGDER holdt sitt årsmøte torsdag 14. februar 2013, på Peppes Pizza i Kristiansand Følgende saker var på dagsorden: Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Velkommen til Smågardistfestivalen 19. 21. juni 2015 i Bærum.

Velkommen til Smågardistfestivalen 19. 21. juni 2015 i Bærum. Velkommen til Smågardistfestivalen 19. 21. juni 2015 i Bærum. Smågardistene Stabekk skoles musikkorps er 100 år i 2015. Dette feires med en 3 dagers festival. Merk at programmet kan bli endret. Det vil

Detaljer

- tur til cognac 4. til 7. juni 2010. Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli

- tur til cognac 4. til 7. juni 2010. Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli - tur til cognac 4. til 7. juni 2010 Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli FREDAG 4. juni: Vi startet tidlig om morgenen 4. juni på Rygge med Ryan Air med

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Årsberetning 2009. Norske Reserveoffiserers Forbund Avdeling Bergen

Årsberetning 2009. Norske Reserveoffiserers Forbund Avdeling Bergen Årsberetning 2009 Norske Reserveoffiserers Forbund Avdeling Bergen 26.11.2009 Årsberetning 2009 1 Norske reserveoffiserers forbund, avdeling Bergen har i 2009 hatt følgende sammensetning av styret. Formann:

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening

Forsvarets høgskoleforening Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2010 Til årsmøtet 17. mars 2011 fra styret 2010 Årsberetning 2010 1. Styret i 2010-2011 Styreleder velges hvert år, styrmedlemmer for to år av gangen.

Detaljer

Årsmøte med Medlemsmøte og generalforsamling

Årsmøte med Medlemsmøte og generalforsamling Invitasjon til Årsmøte med Medlemsmøte og generalforsamling Thon Hotel Vika Atrium, Oslo 30. - 31. Mars 2017 Velkommen til årsmøte i Norsk Bergindustri! I henhold til Norsk Bergindustris vedtekter kaller

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

PROTOKOLL. Årsmøte 05.03.15. Oscarsborg Festnings Venner

PROTOKOLL. Årsmøte 05.03.15. Oscarsborg Festnings Venner PROTOKOLL Årsmøte 05.03.15 Oscarsborg Festnings Venner 1. Åpning v/lederen Styreleder åpnet årsmøtet og ønsket velkommen til årsmøte 05.03.15 i Kommandantboligen Forsvarets Hus på Oscarsborg Festning.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE ÅRSMØTE Årsmøte for NVIO avd. Nordmøre ble avholdt på Vårsøg Hotell, Surnadal, 8.3.2013. Hovedstyret/foreningstyre i 2013 bestått av: Leder: Per Kvarsvik

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6. hbrevik@online.no

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6. hbrevik@online.no LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6 hbrevik@online.no Redaktør: Torbjørn Øygard 29.01.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte 04.02.2015... 4 Forretningssaker referert i

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 2. mars 2017 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte.

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte. Rapport fra Sofie Earl Færøvig: Først vil jeg bare si at jeg føler meg veldig privilegert og ikke minst heldig som har fått muligheten til å reise to uker til USA helt gratis denne sommeren (sommeren 2014).

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 6-8. februar 2009 Dato Tid Aktivitet 06.feb 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter i konferansesenteret,

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN Årsberetning 2005 KORPS-MEDLEMMER Korpset har pr. 31.12.2005 13 Musikanter 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 5. januar: Oppstart etter ferien.

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 Redaktør: Torbjørn Øygard 26.03.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte den 08.04.2015... 4 Forretningssaker referert i Løvebladet...

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Nr. 1 24. mars 2010 Årgang 6. Kryssord. 10-5 - 3 Flaxlodd til de tre første som har riktig løsning!

Nr. 1 24. mars 2010 Årgang 6. Kryssord. 10-5 - 3 Flaxlodd til de tre første som har riktig løsning! Nr. 1 24. mars 2010 Årgang 6 Våre syngende servitører skapte en meget god stemning med sin sang og servering! Tidligere gardesjef Schanche og kone storkoste seg. Besøk nettsiden vår og bli oppdatert! www.oslogardistforening.org

Detaljer

Nyhetsbrev nr

Nyhetsbrev nr Nyhetsbrev nr. 2. 2017 Nå er det vår! «Sant atte det er deilig!» Det er så kjekt at så mange kommer på aktivitetene vi lager til, tusen takk til alle dere! Håper å se dere alle, igjen og igjen, og at vi

Detaljer

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike PROTOKOLL 2016 ÅRSBERETNING 2016 Dato: 3. mars 2O17 Sted: Sessvollmoen Dato: 3. mars 2017 kl. 17.00 43 medlemmer var tilstede. Protokoll Årsmøte 2017 Forsvarets

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Referat fra 19. Mars 2002

Referat fra 19. Mars 2002 R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.162 Referat fra 19. Mars 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, John-Harald Wangen, Tove

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 30.01.2013 ved Ole Vig videregående skole 1) Åpning Gerd Iren Bruås takket for serveringen ved Ole Vig videregående

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2014. Hei alle sammen! Da er juni måned også i ferd med å gå mot slutten. Noen har allerede vært på ferie, noen er og noen skal ha sen ferie. Uansett tidlig eller sen

Detaljer

Årsberetning Norske Reserveoffiserers Forbund Avdeling Bergen

Årsberetning Norske Reserveoffiserers Forbund Avdeling Bergen Årsberetning 2008 Norske Reserveoffiserers Forbund Avdeling Bergen 27.11.2008 Årsberetning 2008 1 Norske reserveoffiserers forbund, avdeling Bergen har i 2008 hatt følgende sammensetning av styret. Formann:

Detaljer

Sakliste Årsmøte 2015

Sakliste Årsmøte 2015 Sakliste Årsmøte 2015 Tid: Onsdag den 21. januar 2015 1. Velge a)ordstyrer, b)referent og c)to personer (ikke blant styrets medlemmer) til å underskrive protokollen 2. Behandle årsrapport. 3. Behandle

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: Web:

Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: Web: Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: 91105265 Web: www.vfkm.no, Email: post17@vfkm.no Årsmøte i Valdres Flyklubb (Modellgruppa) Leira 06.02.17

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter AGENDA Årsmøte for Hellebuklia Løypelag Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter 1. Godkjenning av innkalling og Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen., 2. Styrets årsberetning

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Korpsavisa ÅRSFEST I GOD GAMMEL KORPSSTIL!

Korpsavisa ÅRSFEST I GOD GAMMEL KORPSSTIL! ÅRSFEST I GOD GAMMEL KORPSSTIL! Tema var kjent for mange av oss som har vært på tidligere årsfester; BAD-TAST. Og vi kan absolutt konkludere med at det er utrolig mange i Hobøl skolekorps som har dårlig

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Protokoll årsmøte Hosle skolekorps Bekkestua barneskole 27. Februar 2017

Protokoll årsmøte Hosle skolekorps Bekkestua barneskole 27. Februar 2017 Protokoll årsmøte Hosle skolekorps Bekkestua barneskole 27. Februar 2017 Til stede: Athanasia Bedas, Magnus Kise, Lill Skretteberg, Pål Wermåker,, Jostein Lindholm, Thomas Herland, Ingrid Helle, Kine Burøy-Olsen,

Detaljer

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10 Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10 25 medlemmer frammøtt Formann Stian Natås ønsket alle velkommen, og foreslo Jarl Høva til ordstyrer

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Møtet ble avholdt på Skype. Wenche ringte opp alle i styret kl 20.00. Med på møtet var: Leder: Wenche Ulleberg-Bøhmer Nest Leder: Friedrich

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016

SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016 SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016 JOMFRUREISER NORGES LEDENDE ARRANGØR AV TEMAREISER FOR JENTER Jomfrureiser arrangerer temareiser for jenter med fokus på glede, fellesskap

Detaljer

(Ruth, meg, Soazic og Mike)

(Ruth, meg, Soazic og Mike) USA 2014 Endelig var dagen jeg hadde ventet så lenge på endelig kommet. Endelig var jeg landet i Oslo og nå var de bare for meg å finne hotellet mitt hvor jeg skulle tilbringe den siste natta jeg hadde

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Lørdag 01. Februar klokken 15.00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Middag på hotellet 19.00 Innkommende saker må være styret i hende senest en uke før møtets

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Regler for merknader og svar på eposter som sendes til alle i styret:

Regler for merknader og svar på eposter som sendes til alle i styret: STYRETS ARBEIDSFORDELING Vedtatt første gang, i styremøte 16.04.2013 Sist endret i styremøte 04.04.2017, sak 023 Felles oppgaver for hele styret: Hele styret inkl varamedlemmer skal møte opp minst 1 time

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

Årsmøte Tekna Helgeland 2014

Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Saksliste Tekna Helgeland Avdeling sitt årsmøte 2014 Leder ønsker velkommen Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Sak 2: Valg av ordstyrer Sak 3: Valg av protokollfører

Detaljer

vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle det vise seg.

vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle det vise seg. Bremen nok en gang Da var årets Brementur gjennomført. Igjen sitter man med mange gode minner og ennå rikere på motorhistoriske opplevelser opplevd sammen med motorhistoriske venner. Jeg har ved flere

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad.

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 har for FSF-Harstad vært litt turbulent, siden vi ikke fikk valgt ny leder ved det ordinære årsmøtet i januar 2014. Møtevirksomheten ble lagt på is frem

Detaljer