GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden."

Transkript

1 OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11

2 Styret i OAGF: Leder: Egil Nilsen Ulvenveien 117 C 0665 Oslo Nestleder:: Hans Erik Grimsrud Snarøyveien Snarøya Kasserer: John Ulverud Østvoldveien Gran Styremedlem: Per Kristian Paulsen Bruksveien Snarøya Styremedlem: Erik Leinaas Brannfjellveien 8 C 1181 Oslo Vararepresentanter: Gunnar Hauge Johnsen Manglerudveien 17 D 0678 Oslo Varamedlemmer: Åge Jordbekken Vækerøveien 126 N 0383 Oslo Robert Bjørgan Protonveien 9 b 0690 Oslo Foreningsadresse: Oslo og Akershus Gardistforening Postboks 105 Røa, 0701 Oslo Tlf: E-post: Internett: Oslo og Akershus Gardisten trykkes i et opplag av 1000 eksemplarer. Trykk: Arne S. Mørks Trykkeri AS 2 Styrelederens hjørne Et nytt nummer av vår «Intern-avis» er på lufta. Igjen kan vi informere våre lesere om smått og stort som rører sg i foreningen. De av dere som har fulgt litt med, kjenner sikkert vår formålsparagraf: 1. Jobbe for at medlemmene kan møtes til kameratslig samvær, og at det vennskap som ble skapt under militærtjenesten blir opprettholdt. 2. Sørge for at de inneværende gardistene får en bedre hverdag. Nå har vi i sommer gjennomført to 50 årsjubileum, riktignok tok vi begge jubileene på samme dag. Referatene fra disse jubileene kan du lese om et annet sted i bladet. Men, hadde du vært tilstede på 50 års jubileet til 4. gardekompani fra 1962/63, og sett den gjensynsgleden som åpenbarte seg etter hvert som flere og flere veteraner kom til i Husebyleiren. Da hadde du sett at vi har tenkt riktig. Tenk selv etter 50 år blomstret vennskap opp igjen. Det var godt å se. Og alle, ja i hvert fall de aller fleste ville ha slike samlinger nå gjerne hvert år. Det er i slike stunder vi forstår at det arbeidet vi gjør i denne veteranvirksomheten har en mening. Det kom veteraner fra USA, kun for å delta på festen. Ja det kom veteraner langt unna i Norge også, men New York var nok lengst unna. Og vi festet, og vi mimret. Historiene satt løst, og vi rakk ikke alt vi ville på de 3 dagene vi var samlet i Oslo. Det var så mye vi ville snakke om, det var så mye vi skulle fortelle. Og en av de tingene som gledet mest, var at våre koner fant tonen, og at også de ønsket å se oss alle igjen snart. Det varmet, og vi følte vi fikk noe igjen for alle timene vi gir til OAGF. Hvorfor har vi ikke flere medlemmer, når vi kan gjenskape kameratskapet slik som vi gjør? Hvorfor har vi ikke «knekket koden» til hjertet til alle våre veteraner? Det finnes potensielle medlemmer i Norge i tusentall, mens vi sitter her i Oslo og Akershus med snaue 500 medlemmer! Vi ønsker 3 4 ganger flere medlemmer innen kort tid. Gjør alle en innstas, så greier vi det. Når Norge kan slå Brasil i fotball, da kan alt skje. Egil Cognac seminar Dette bør du delta på. Vi som har vært med Anders i en slik vandring tidligere, vil så gjerne være med igjen. Det er både interessant og lærerikt. Anders er en god forteller, og han har et hav av opplevelser han så gjerne vil dele med deg. Nå er nok Anders den av oss som har flest groviser å fortelle, og han snapper opp nye stadig vekk, men vi tror han skal holde seg litt mer nøktern denne kvelden, da det sikkert vil være damer tilstede. Så får vi ta disse grovisene en annen kveld, kanskje med litt rødvin? LARS FRONTHS POKAL Norges Gardistforbund sammen med Oslo og Akershus Gardistforening avholder skyting om en evigvarende pokal som har bestått siden tidlig på 1950 tallet. I år vil denne skytekonkurransen bli avholdt i Huseby leir SØNDAG 20. oktober 2013 kl (Frammøte senest kl. 1030) Skyteprogram: Avstand 50 meter Skive 50m aktiv miniatyrskive 5 prøveskudd (3+1+1) Stilling: 5 skudd knestående/sittende. Tid 2 min 10 skudd liggende. Tid 4 min Våpen: Kongsberg mauser cal. 22 eller tilsvarende Klasseinndeling: Over 70 år, Mellom 50 og 70 år Under 50 år Beste 3 - mannslag Egen gjesteklasse Vi tilbyr: Skyting og fyldig lunsj kr. 150,-, bare lunsj kr. 50,- Ta med familien! OAGFs berømte cateringkafe er åpen fra kl. 1030, med blant annet nytrukket kaffe. Påmelding: Hver forening sender sin påmelding til OAGF Påmeldingen må vi ha innen MANDAG 14. oktober kl. 1200, innholdende deltakernes navn, alder og forening. Stikk innom å se hva som foregår. I år regner vi med du melder deg på.

3 Protokoll fra årsmøte Oslo og Akershus Gardistforening Torsdag 18. april 2013 kl i Huseby leir Årsmøtet startet som vanlig med kransnedleggelse ved Gardisten inne i Huseby leir. Leder Egil Nilsen holdt en kort tale. Gardesjef Øie nedla krans ved minnesmerket og Garden stilte med hornblåsere. Sak 1 Konstituering A) Opptak av navnefortegnelse Det ble foretatt navneopptakelse ved inngangen. Det var 31 til stede, 30 av disse med stemmerett. Nestleder Trond A. Svensson overleverte en gave til gardesjefen. Gaven var en skipsklokke montert på en pen treplate, og selve klokken hadde en inskripsjon, «Gardesjef Ole A. Øie». Bak på treplaten var det satt på et messingskilt som fortalte om giveren, OAGF. Gaven var laget av en av våre medlemmer, Svein Olaf Westbye. Han var selv tilstede under overrekkelsen. B) Valg av møteleder Som møteleder ble valgt: Viggo Andreassen. C) Valg av referent og av to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder. Som referent ble valgt: Gunnar Hauge Johnsen. Til å underskrive protokollen ble valgt: Åge Jordbekken og Tor Løvstad D) Spørsmål om møtet er lovlig innkalt. Møte ble erklært for lovlig innkalt. Gardesjefen har nedlagt krans og hilser foran statuen før OAGFs årsmøte. Trond A. Svensson overrekker gardesjefen en gave som Svein Olaf Westbye hadde vært mester for. E) Godkjenning av sakslista. Den framlagte saksliste ble godkjent Sak 2 Protokoll fra siste møte Protokoll fra siste årsmøte ble lest opp av leder, Egil Nilsen. Vedtak: Årsmøte tar protokollen fra årsmøte 2012 til orientering Sak 3 Styrets årsberetning for 2012 Nestleder Trond A. Svensson ledet forsamlingen gjennom årsberetningen. I løpet av samme dag som årsmøtet ble avholdt, har det kommet en del henvendelser pr mail rettet til den faste aktiviteten lunsj på festningen. Her har det vært krav om alder 60 år. Basert på mange tilbakemeldinger, informerer foreningens leder om at aldersbegrensningen bortfaller med umiddelbar virkning, slik at alle nå kan delta på dette arrangementet. Vedtak: Årsmøte vedtar den framlagte årsberetning som Oslo og Akershus Gardistforening sin årsberetning for Trond A. Svensson og John Ulverud har få tt OAGFs hederstegn av foreningens styreleder. Revisor Viggo Andreassen leste opp revisors melding. Vedtak: a) Årsmøte vedtar det framlagte regnskap med balanse som Oslo og Akershus Gardistforening sitt årsregnskap for b) Årets resultat overføres egenkapitalen Sak 5 Styrets forslag til budsjett Egil Nilsen presenterte budsjettet for Det er viktig å fortsette med verving også i 2013, da det er viktig å opprettholde medlemsmassen. Vedtak: Arbeidsplanen og budsjettet ble godkjent. Sak 6 Valg Valgkomitéen har bestått av Terje Stokstad, Atle Bergsrud, Odd Nilsson Kasserer (2 år): John Ulverud Styremedlem (1 år): Erik Leinås Varamedlem (1 år): Gunnar Hauge Johnsen, Åge Jordbekken, Robert Bjørgan Revisorer (1 år): Viggo Andreassen og Per Kr. Dahlstrøm Valgkomite (1 år): Per Kr. Dahlstrøm, Steinar Utvoll, Stein Evju Den formelle delen av årsmøtet ble avsluttet kl årsmedaljer, hederstegn og lignende. Erik Leinås startet denne delen av årsmøtet med å holde et innlegg om å skaffe penger til foreningen, og fortalte litt som oppdragene som OAGF har gjennomført. Det er behov for et bedre bidrag fra foreningens medlemmer. I forbindelse med Holmenkollen skifestival 2013, var det dårlig oppslutning fra medlemmene, men de som hadde møtt opp fikk svært godt skussmål fra oppdragsgivere og også fra Ordfører for vellykket gjennomført oppdrag. Men - oppfordringen til alle medlemmer: Støtt opp under foreningens aktiviteter! Utdeling av årsmedaljer. Disse deles kun ut til medlemmer fremmøtt på årsmøtet. Noen av de som mottok sin årsmedalje. Bildet av en glad gutt, Viggo Andreassen, som nettopp har mottatt OAGFs hederstegn i gull av foreningens styreleder. 25 år: Bjørn Arveng Knut Erik Burud (sønnen stilte som stedfortreder) Hans Kornelius Ellefsen Stein Evju Thorbjørn Sætre Det var i alt 20 medlemmer som skulle få tildelt 25 års medalje og 18 som skulle få 10 års medalje, men kun 5 av disse hadde møtt opp. OAGFs hederstegn ble delt ut til: John Ulverud Trond Anders Svensson OAGFs hederstegn i gull ble delt ut til: Viggo Andreassen Blomster ble utdelt til mottakere av OAGFs hederstegn og ordstyrer. Sak 4 Regnskap Egil Nilsen veiledet forsamlingen gjennom regnskapet. Inntektene knyttet til dugnad og effektsalg ble spesielt fremhevet og rost. Egil Nilsen informerte også spesielt om grasrotandelen. I den uformelle forlengelsen av årsmøtet ble det som vanlig delt ut 4 5

4 Norges Gardistforbund 50 år I juni 1963 ble Norges Gardistforbund (NGF) stiftet, den gang med en stilfull festmiddag i den gamle befalsmessa i Husebyleiren. En del av oss som var med den gang, var også med da NGF feiret sine 50 år med fest i den nye mannskapsmessa i Husebyleiren. NGFs mangeårige visepresident, Nils Egelien, fører inn forbundets fane til jubileumsfesten, fulgt av Jan Erik Skjeggerud. Et flott bilde av jubileumsfest-forsamlingen. (Foto: Erik Leinaas) Fredag 14. juni i år hadde man bestemt at festen skulle holdes. Det var to årsaker til at denne dato var valgt: 1. Det var dagen for Kongens inspeksjon av sin egen garde. 2. Vi ville invitere Kongen til vår jubileumsfest, og da visste vi at han var i Oslo denne datoen. Det klaffet ikke med Kongens deltagelse, men for en jubileumsfest det ble. Fredagen startet friskt, med oppmøte allerede kl. 0700, da vi nå skulle få testet hva vi husket av sluttet orden fra vår tid i Garden. Med hjelp av de ferske veteranene, gikk det greit å friske opp gamle kunster. Kl kom Kongen, og da skulle ikke vi veteranene være dårligere enn de inneværende gardistene. Og det greide vi. Oppstillingen, paraden og forbimarsjen gikk som smurt. Publikum var meget fornøyd med oss, og vi velger å tro at det var Kongen også. Men dagen var ikke slutt ennå. En rask samling i Mannskapsmessa, før vi alle ble fotografert sammen med Gardesjefen. Et flott bilde. Deretter foredrag av Gardesjefen om «Dagens Garde», et foredrag som var både flott og godt. Så dro noen av oss til Ullern kirkegård, og la ned blomster på Ola Bjørnstads grav, en av de Formannen i Garderforeningen i København, Henning Lind Jans, overrekker sin gave til NGFs president, Anders Bredesen. Gardesjefen mottar gave av NGF, en bajonett fra Stockholmstiden, ca. 1860, tilhørende gardist 101 virkelige store veteranene som sto på for å få etablert NGF. Vi hadde invitert hans frue til å være med, men hun takket nei. Derfor sendte vi bud hjem til Grethe, og overleverte blomster til henne. Hele seansen var stilig og flott. Nå ville vi starte feiringen. Alle veteranene, ca. 120 mann, gikk i samlet flokk opp til Hovseter stasjon, hvor vi organiserte oss for innmarsj til Husebyleiren. Dette gjorde vi også i 1963 og i Toget gikk inn i leiren, ned i Mannskapsmessa, hvor kjøkkenet i Garden og 25 gardister fra Kp3 hadde pyntet og gjort i stand til fest. Og det ble det. Nå er vi i NGF litt heldige, da vi har en president som har kjennskap og kunnskap om det meste. Bl.a. har han fusket litt i både sprit- og vinfaget, og han hadde stått for utvalget av viner for Presidenten sier noen velvalgte ord til forsamlingen under middagen, og han er flankert av to vakre kvinner, t.v hans kone, Marit, og t.h. gardesjefens kone, Marit. kvelden. Den jobben greide han til karakteren 6. Et storslagent måltid, med god mat, gode viner og gode venner. Hva mer kan en forlange. Talene var mange, og gaver kom i «bøtter og spann». Bare hyggelig. Og med en toastmaster som behersker dette fullt ut, så ble det flott. Hvem andre enn Thomas Gram kunne det bli. Nå skal vi ikke gå mer i detaljer om festen, men konkludere med at NGF har all grunn til å være stolt av sin jubileumsfest, og at vi alle håper på hell og lykke i de neste årene. Dette ønsket var gjennomgående i alle talene, og talene var Noen av festdeltakerne på vei ned trappa til festen. fra både Danmark, Sverige og alle foreningene i Norge. Oj, oj så gøy det var. Egil Her ser du alle de 25 spreke gardistene vi hadde fått fra Kp3 til å være våre servitører. Fotografert sammen med Gardens assisterende kjøkkensjef, Ragnar Beck.» 6 7

5 Intervju med NGFs nyvalgte visepresident På siste representantskapsmøte i Norges Gardistforbund, gikk Nils Egelien av som visepresident, etter utallige år i dette vervet. Vi i OAGF hyllet ham behørig i vårt forrige nummer. Nå ønsker vi å vite noe om den nyvalgte visepresidenten, Egil Nilsen. Han er jo fra OAGF, og det er lenge siden vi har hatt noen fra OAGF i en så sentral stilling i NGF. Hvordan har du tenkt å kombinere disse to valgene, styreleder i OAGF og visepresident i NGF? Det må bli tøft? Jeg vil ikke si tøft, men utfordrende. Det var en klar avtale med OAGF om at jeg skulle gå av som styreleder i OAGF ved årsmøtet i Samtidig føler jeg at jeg har gitt det jeg har å gi til OAGF. Selvfølgelig er det mer, men nå 8 kan jeg heller komme med ideer, uten å være lederen. Rutinene er på plass, kontoret er på plass og strukturen er på plass. Nå kan andre overta og lede videre. Jeg er ingen vedlikeholder. Ja men, spør vi, blir det ikke det samme om igjen i NGF? Nei, ler Egil, jeg håper da ikke det? Kjenner jeg Anders rett, får jeg nok ikke lov til å surfe videre på gamle minner. Her blir oppgavene noe langt mer. Bl.a. vil vi ta den nye EDB-maskinen inn på kontoret. Her vil vi ha NGFs medlemskartotek, og vi vil utvide registreringen av nye og potensielle medlemmer på en helt annen måte en hva som er blitt gjort tidligere. Kjell Martinsen har hatt ansvaret for medlemskartoteket i mange år, og nå da han valgte å gi seg, var det naturlig at NGF så på medlemskartoteket med nye øyne. Dette arbeidet gleder jeg meg til å ta fatt på. Samtidig må vi se på utnyttelsen av kontoret vårt i Velferdsbygget. Ære være både Kjell og Nils, men jeg bor i Oslo, er pensjonist, og kan utnytte kontoret bedre. Her må vi legge noen samarbeidsplaner med OAGF, slik at kontoret blir maksimalt utnyttet. Her har vi en gylden mulighet til å bli sett. Her NGF noen framtid? Da blir Egil stille, hans øyne blir mørke, og vi aner vi har truffet «spikeren». Om vi har, sier Egil, vi har verdens beste mulighet. Garden er unik. Har du vært i Garden, vet alle hva det vil si. Slottsvakta i 1953 og i dag har ikke endret seg mye, dvs. på 60 år. Samtidig har vi en annen unik situasjon, Garden ligger der den alltid har ligget. Dvs. i mer enn 60 år, i alle år etter krigen. Riktignok er leiren bygget om, uniformene er endret, andre typer geværer, og noe av tjenesten er endret, men ja men er mye uforandret. Sier du at du har vært i Garden, vet alle hva du har gjort: Passet på Kongen og den kongelige familie. Om du har kjørt lastebil, sittet på Velferdskontoret spiller ingen rolle. «Alle» tror du har gått slottsvakt, så la de fortsette med det. Vårt motto er: «En gang gardist, alltid gardist». Har du sagt noe i den senere tid som du angrer litt på? Jeg har vært litt løsmunnet i det siste, sier Egil. Er det mulig! Ja, sier Egil, og ser ned i bakken. Gardesjefen kom innom her en dag, og vi diskuterte veteranbevegelsen, som vanlig. Så sier gardesjefen: Skal vi inngå en avtale Egil? Tja, sa jeg, hva er det? Jo, vi går inn for å doble medlemstallet i NGF innen jeg går av som gardesjef i 2014? Oj, sa jeg, den var ny, men OK. Jeg garanterer deg 400 nye medlemmer fra OAGF innen sommeren (Nå har jeg begynt å angre.) Men jeg skal stå på, og vi skal se om vi kan doble medlemstallet i NGF innen sommeren Det er en utfordring jeg må ta med meg i det videre arbeid medlemmer som vi er i dag, er alt for lite. Det dimitterer ca gardister hvert år i Garden. I de siste 20 årene har det dimittert gardister, og NGF og de forskjellige foreningene har greid å kapre 500, kanskje? Hva har vi gjort med de øvrige ? Glemt dem? Har vi kontaktet dem? Jobbet seriøst for å få de inn? Her er det mye å ta fatt i. Oppgaver er det nok av, og utfordringene står i kø. Ny datamaskin, nye programmer, og bedre tid, her har vi den største muligheten. En annen mulighet er å reise rundt i Norge sammen med musikk-, drill- og signalkorps, og være der disse opptrer. Gå rundt å spørre tilskuerne: «Har du vært i Garden?» Ja, sier folk. I Stikk til de en brosjyre, og noter navn og adresse. Garantert, du vil finne potensielle medlemmer. Hei. Sier plutselig Egil. Skal det være en kopp kaffe, og kanskje noe godt å bite i? Vi har alltid ett eller annet på lur. Vi må ha noe til gardistene, noe som er litt godt. En sjokolade eller to. Noen har bursdag, noen har navnedag, og noen skal feire ett eller annet. Og da må NGF være frempå. Det å ha kontor i leiren, har gitt OAGF mye, og nå får vi håpe vi kan fortsette det arbeidet Nils og Kjell har gjort i leiren for NGF gjennom alle disse årene. Vi i redaksjonen velger å trekke oss stille tilbake, da vi føler vi ikke tåler mer. Egil har ikke «stoppknapp». Referent JULEBORD Vi inviterer deg og din ledsager til årets julebord i Gardens Befalsmesse Fredag 29. november kl Det blir servert tradisjonell julemat og pinnekjøtt Til dessert blir det gammeldags riskrem m/rød saus Pris for julebord kr 375,- pr. person inklusive 1 øl og 1 akevitt eller 2 glass rødvin Påmelding tlf , John Ulverud Betaling til OAGF konto nr Oslo og Akershus Gardistforening 9

6 Å arbeide for å opprettholde det gode kameratskapet som ble skapt under tjenesten i Garden. I alle disse årene jeg har vært med i veteran-arbeide, har jeg mast om verving. Jeg er klar over at selv mitt eget styre er nesten lei meg og maset mitt. Men jeg vet også, at jobber vi ikke seriøst med verving, så blir det ikke flere medlemmer. Det «renner» ut i bunnen, og det fylles ikke på toppen. Vi har mast på våre medlemmer: Kan du skaffe et nytt medlem, vil vi doble medlemsantallet! Så enkelt er det. Ett nytt medlem. Det var ca mann i ditt kompani når du var inne, finn en av de. Mitt kompani fra 1962/63 hadde 50 års jubileum nå i år, og vi fant ut at vi ville ha en jubileumsfest samtidig med Kongens inspeksjon og Gardens dag. Vi greide å få med oss ca. 75 tidligere gardister, alle over 70 år, Godt kameratskap kan ikke kjøpes, det skapes. til en samling i Husebyleiren, og de fleste hadde tatt med seg sine koner. Alle ville komme så tidlig på fredag, at de var inne i leiren i god tid før kongen ville ankomme, for inspeksjonen ville de ha med seg. Og gutta kom. Stramme og fine, både i stil og form. Og den gjensynsgleden du så hos alle veteranene, som nå så sine kamerater igjen etter 50 år, det var lønn for meg for alt slitet gjennom det siste året. Noen gråt, og mange hadde tåren i øyekroken, og omfavnelsene var store og gode. Det var gode kameraters dag. Og det er jo det det hele dreier seg om. Kamerater og kameratskap. Godt kameratskap kan ikke kjøpes, det skapes. En av formålsparagrafene i NGFs lover, er: Å arbeide for å opprettholde det gode kameratskapet som ble skapt under tjenesten i Garden. Vi må sørge for at flere kan få INVITASJON TIL JUBILEUMS- SAMLING og være med på å oppleve dette. Jeg var i Kristiansand for en tid tilbake, i håp om å få etablert en veteranforening på Sørlandet. En av medlemmene i OAGF hadde flyttet til Sørlandet, og han lurte på om han skulle melde seg ut, å gå inn i enten Vestfold eller Telemark, for på Sørlandet var det ingen forening. Men, som han sa, jeg kjente jo ingen på noen av stedene, så jeg valgte å være i Oslo selv om jeg flyttet. Ja, sa jeg, det med «å kjenne noen» er nok viktig når du går inn, for å ha noen å støtte deg til. Men etter kort tid, vil du «kjenne alle», og du vil ikke savne det å kjenne noen fra starten. Alle er vi gardister og nå veteraner. Gå ut og verv ett nytt medlem, og vi gjør gardesjefens håp til «fast fisk». Selv etter 50 år var det lett å finne igjen tonen og friske opp gamle minner. Bli med på en vandring i Cognacens verden Alle er hjertelig velkommen til vårt medlemsmøte i Befalsmessa i Garden. Torsdag 24. oktober kl drar vi under kyndig veiledning ut på en vandring med flere smaksprøver. NGF president Anders Bredesen er vår vert under vandringen. Kr 150 pr. person Gardesjef og Gardens befal er invitert til møtet. Påmelding til Mobil: Kontor:

7 Kanskje det begynner å regne? Det er forbasket kjedelig å gå på tur alene! Kanskje det begynner å regne? Hvor skal jeg gå? Jeg får tenke litt på det og ta en tur neste uke. Kjenner du igjen argumentene du plukker frem når du burde komme deg ut av den trygge sofakroken? La oss sette i gang en gruppe, ta bena fatt og bli litt kjent omkring i Nordmarka, Østmarka og alle de andre områdene rundt Oslo. Det er mye god helse å hente på denne måten, og samtidig en unik mulighet til å få luftet sine meninger om alt som skjer i verden. Tilbudet er rettet mot deg som har anledning til en tur noen timer på formiddagen. Oppmøte på et fastlagt sted, en rusletur med kaffestopp på en av stuene og hyggelig prat under turen. Noe av det viktigste ved hele opplegget er å komme ut, bevege kroppen, være litt sosial. Ikke skal det koste noe heller. Har du lyst å ha med din Innstramming av påmeldingsrutinene bedre halvdel er det ingen ting til hinder for det. Synes du dette er noe for deg sender du oss en melding eller ringer. Trenger du mer informasjon ringer du en av oss. Robert Bjørgan og Per Dahlstrøm Send en mail med navn og mobilnr. til Mobil: Mobil: I den senere tid, har det med å melde seg på til våre ulike arrangementer, blitt svært lite respektert. Dette skaper problemer for oss, og det skuffer Garden at vi aldri greier å fortelle hvor mange som kommer på våre arrangement. Derfor må vi be om følgende: I vår liste over arrangement, står det påmelding, og med påmelding mener vi følgende: 1. Står et arrangement oppført med påmelding, skal påmelding være levert innen dagen før arrangementet, hvis ikke annen frist er oppgitt. 2. Med påmelding menes en telefon til (OAGF s egen telefon) eller innsending av mail til OAGF, hvis ikke annen adresse er oppgitt. 3. Dette MÅ respekteres. Da kan vi sende liste til vakta i Husebyleiren, om hvem som kommer på arrangementene, levere liste i vakta på Akershus festning, slik at våre medlemmer kan parkere (hvis det er plass), og vi får bestilt riktig mengde mat til lunsjene våre, og sist men ikke minst, Viggo slipper å reise inn til Oslo for å være alene på skytingen. Dette burde være overkommelig, og det vil lette oss i vårt arbeide med veteransaken. Åge Jordbekken og Tor Løvstad i heftig samtale med gardesjefen Igjen hadde «festkomiteen» med Erik Leinaas i spissen, satt i gang med å lage sommerfest i år også. Vi har hatt heller dårlig vær på de siste arrangementene, men dette hadde tydeligvis ikke skremt noen av gutta fra å satse på nytt. I år som i de tidligere år, fikk vi lov til å benytte Kongen, denne herlige perlen av et klubbhus som ligger i Frognerkilen. Klubbhuset ble bygget for mange år siden, og ble bygget av donerte midler til Christiania Roklubb. Her har vi noen driftige karer som medlemmer, og de kan tilby oss disse flotte lokalene til benyttelse for en slik fest. Her er vi Robert Bjørgan og Vi «gutta» spiser reker ikke minst Per Kr. Dahlstrøm mye å takke. Fredag 31. mai ble det invitert igjen til rekefest, og fest ble det. Vi spiste, vi skrønte, vi drakk hvitvin og vi koste oss blant gode venner. Fra OAGF var vi 20 medlemmer, og de fleste hadde med seg sine koner. Gardesjefen stilte uten kone, men alle vi veteranene satte stor pris på hans deltagelse. Både maten og hvitvinen smakte fortreffelig. Det var en verdig innvielse av sommersesongen. Igjen må årets kaketilbud kommenteres. Det er tydelig at nåværende formanns dårlige kaketilbud på den første rekefesten har satt spor. I år bugnet det av kaker, selv gode kakespiser s.s. Per Kr. Dahlstrøm trodde det var kjøpt litt i overkant, men de gikk med. Alt ble borte. I år, for første gang, kunne... og det gjør jentene også. vi innta kakene og kaffen ute i friluft. Det var skjønt. Vi takker de driftige herrer, Erik, Per Kr. D., Terje og John, alle med koner/samboere for årets fest. Festene blir bedre og bedre, og jeg ar allerede begynt å tenke på neste års sommerfest. Referent Stemningsbilde fra Frognerkilen

8 Vi må ha en større gjeng med frivillige Vi har et ønske om holde et høyt aktivitetsnivå i foreningen, og det krever en god økonomi. Vi har vært så heldige at vi har gjennomført en del dugnadsjobber, som igjen har tilført foreningen gode inntekter. Dette vil vi gjerne fortsette med. Dette er to-delt. Skal vi gå ut å markedsføre oss for nye oppgaver, må vi vite hvor mange vi kan stole på. Både til å gjennomføre oppgavene, men også som kan stille på kort varsel, og på ulike steder. Hva vi gjør er uvesentlig, bare vi tilfører foreningen friske midler. Vi ha vært parkeringsvakt, vakt på Akershus festning under mottagelse for Afghanistan-veteraner, vakt på både Gardermoen og Akershus under Veterandagene, vakt ved kransnedleggelse på ulike Per Kr. Dahlstrøm og Egil Nilsen er parkeringsvakter på Bogstad. kirkegårder i Oslo. På alle arrangementer er vi i uniform med gardelue. Som parkeringsvakt har vi vært i nært samarbeid med Skiforeningen, men de øvrige oppgavene har vært sammen med Aggershusische Compagniet No II. Greier vi å doble antall frivillige, fra de maks 15 mann vi i dag kan stille, til vel 30 mann (gjerne både menn og kvinner), så har vi lettere for å kunne tilby våre tjenester til de som måtte ønske det. Parkeringsvakt-jobbene har vært de beste Noen av veteranene fotografert foran teltet vårt under et vaktoppdrag i Holmenkollen. Vi trenger også hjelp til å få markedsført oss overfor andre aktører. Har du noen ideer, eller vet om noen som trenger hjelp, så ikke nøl med å ta kontakt Steinar Utvoll, Bjørn Tore Løkkeberg og Arne Paulsen er ivrig opptatt med å pusse benken foran Befalsmessa. Jorun Nilsen, Egil Nilsen og Hans-ErikGrimsrud, ivrige lyttere til konserten på Oscarsborg. med oss. Vi kan diskutere hvilke forslag vi kan være med å løse. En av fordelene med oss, er at vi er i uniform, har gardelue, samtidig som gutta viser litt pondus. Denne kombinasjonen har vist seg å være nyttig, da protestene på våre avgjørelser sjelden bli imøtegått. Vi så det på siste oppdraget under parkeringsvakt-jobben i Holmenkollen i vinter. Vi skulle passe på både biler med CD-skilt, ambassadører og annet fint folk. Jobben ble Veteranene tar en pust i bakken i forbindelse med aktivitetene på Oscarsborg. Fra venstre: Willy Sandnes, Steinar Utvoll, Hans-ErikGrimsrud, Per Kr Paulsen, Viggo Andreassen og Per Kr. Dahlstrøm. Vi må ha en større gjeng med frivillige mesterlig utført, og selv Oslos ordfører, Fabian Stang, kom ut og hilste på oss og takket for en vel gjennomført dag. Han håpet vi kunne ta jobben til neste år også. Det er slik vi vil ha det

9 Slik ser den nye beltespennen ut. Løp og kjøp! Våre salgsprodukter 16 Vi har nylig fått inn nye belter i god kvalitet, og denne gang med riktig spenne. Vår «G» er tydelig markert i beltespennen. Hyggelig å lese Vårt budsjett for 2013 ble diskutert på flere styremøter, da styre lederen mente vi burde selge mer av våre effekter. Ja han mente sågar vi skulle selge for kr ,- i løpet av året. Det er 4 ganger mer enn hva vi har gjort noen gang tidligere. Styret samlet seg til slutt for kr ,-. Allerede nå, i slutten av september kan vi rapportere gledelige tall. Vi har bokført salg hittil på kr ,-. Det er innlevert bestillinger på effekter fra Kp2 på vel kr ,-, og vi håper det kommer flere. I tillegg har vi en dimisjon i desember hvor vi regner med å selge for mellom kr. 15 og kr ,-. Vi har julebord, medlemsmøte samt løpende salg. Vi tror vi kommer nærme de forhåpningene vi hadde. Klarer vi kr ,- vil det være ny rekord. Det nytter. Salg på kr ,- vi gi OAGF en netto fortjeneste på ca. kr. 30 kr ,-. Og de pengene kommer godt med. Først når du har fått med deg detaljene i antrekket kan du være fornøyd Belte m/ G (Oppgi min. lengde) kr 300 Blazermerke G kr 100 Caps m/ G (One size) se tilbud under kr 100 T-skjorte m/ G (Oppgi størrelse) kr 100 Tilbud: Caps og T-skjorte kr 150 GARDIST i plast kr 100 Kp pins for 1 kp. (Gul) kr 50 Kp pins for 2 kp. (Grønn) kr 50 Kp pins for 3 kp. (Blå) kr 50 Kp pins for 4 kp. (Rød) kr 50 Kp pins for 5 kp. (Hvit) kr 50 Mansjettknapper m/ G kr 100 Nøkkelring m/ G kr 50 Pins G kr 50 Slips i silke m/hvite striper kr 300 Slipsnål m/ G kr 100 Slottsvaktmedalje uten gravering kr 650 Slottsvaktmedalje med gravering kr 750 Tjenestebevis i farger kr 50 Pins m/h5 kr 50 Mansjettknapper m/h5 kr 100 Slipsnål m/h5 kr 100 Krag-bajonett (miniatyr) kr 300 Porto kommer i tillegg. Fraktkostnader for medaljen kr 100 Fraktkostnader for tjenestebeviset kr 50 Bestillingen sendes til OAGF mailadresse: Postadresse: PB 105 Røa, 0701 Oslo. Alle varene må betales på forskudd. Gravering av Slottsvaktmedaljen tar minimum 14 dager. Varene vil bli sendt så snart beløpet er innbetalt på konto Kontingenten er ikke nok til å holde et bra aktivitetsnivå, derfor har vi en rekke fine effekter for salg. Mange fungerer også godt i en profileringssammenheng. Med stolthet viser du at du har tjenestegjort i Garden. Mest populære er våre kompanipins, fra de fem kompaniene: 1ste, 2dre, 3dje, 4de og 5te kompani. En annen er vår egen G -pins. Med ett av disse på jakkeslaget viser du diskret og greit din tilknytning til HMKG. I mange sammenhenger virker de som en god døråpner: Du har gleden av å fortelle hva merket står for og får lettere kontakt med andre som Blazermerke NGF/H5 Mansjettknapper Mansjettknapper med G Krus også har tjenestegjort. G har vi også på t-skjorter, caps og som blazermerker. Belte med G er nå også å få kjøpt. Til mer formelle sammenkomster har vi et eget gedigent silkeslips i mørkeblått og med stripene fra paradebuksa gjengihvitt/svart/ hvitt. Vi har også et eget ark med G til å sette på bakruta i bilden din. Da får du ingen bak som tuter og kjefter på deg. Krag-bajonett Slottsvaktmedalje Se bestillingslisten som inneholder hele vårt tilbud. Slips og slipsnål 17

10 kompani Samling til jubileumsfest Jubileumsfest kan være så mangt. Jeg var så heldig å ha vært i 4. gardekompani 1962/63, og vi var vel de siste som hadde 16 måneders militærtjeneste. 4 måneder på Evjemoen først og deretter 12 måneder i HM Kongens Garde. En av mine oppgaver i Garden, var å være «skriver» på kp-kontoret, og den gang var skrivearbeidet noe mer tungvint enn hva det er i dag. Blant annet var ikke kopimaskiner funnet opp ennå, i hvertfall hadde ikke Forsvaret råd til å kjøpe inn en til oss. Vi måtte greie oss med stensil, uten at jeg skal si mer om det. MEN, en av disse stensilene med alle navnene på de gardistene som utgjorde 4. gardekompani, stjal jeg med meg fra kp-kontoret den Et festbord av de sjeldne. Steinar Utvoll med sin kjære leder an nedover trappa. Bjørn Wiggo Huseby og frue følger deretter mens Jorun Nilsen holder seg i bakgrunnen. 50 års jubilantene fra 1962/63 4. gardekompani dagen jeg dimitterte. Jeg har passet på denne listen bedre enn jeg har passet på pengene mine. For da 49 år var gått, var det på tide å ta fram listen fra 1962/63. Nå kunne jeg sette meg ned på alle navnene, finne fram nye adresser, og begynne å ringe rundt for å finne fram til alle. Et møysommelig arbeid, men begynne forfra, og ikke miste motet. Jeg skal ikke gå inn på alt arbeide, men først og fremst må jeg si: Går du å sysler med tanken om å samle gutta (og jentene) om det nå er 5. 10, 15 eller 18 år siden, så er det uvesentlig, men gjør det! Uansett arbeid, det er verd det. Dine medgardister vil takke deg for din innsats og vilje, og du vil se mange glade blikk fra dine kamerater. Gjør det, ikke nøl. Til sutt vil jeg si: Har du lyst til å lage en samling, ikke nøl, men ta kontakt med oss i OAGF eller NGF, og vi vil hjelpe deg. Fortelle om våre erfaringer, gi råd og veiledning, og lose deg fram til Noen av jubilantene på vei ned trappa til festlokalet På vegne av 1962/63 jubilantene, fikk Egil Nilsen en gave. Både gave og blomster ble overlevert av Thor Skott Hansen. målet. Kp-bilder fra før 1964 er tapt. Her må du alliere deg med andre veteraner. Men etter 1964 har fotograf Sturlason digitalisert kp-bildene, slik at de er å få kjøpt. Vi kan opplyse deg på hvilken måte. Når det gjelder kompani-lister med navn, har hverken vi eller Garden arkivert noe slikt, det må du skaffe på andre måter, og da er Riksarkivet på Sogn det beste. Sett i gang, og vi skal hjelpe til med det vi kan. Glade festdeltakere Egil 18 Kveldens toastmaster, Thomas Gram. 119

11 Mumie-samlingene i Danmark De som følger litt med, har observert at OAGF har en samling hver 3. tirsdag i måneden i Forsvarsmuseets kafeteria på Akershus festning. I invitasjonen ble kravet til å kunne være med følgende: 1. Du må ha passert 60 år. 2. Du må være medlem av OAGF Dette ble vi kritisert for, så begge krav er frafalt. Det har ikke kommet noen som er under 60 år ennå, til tross for all kritikk. Ideen om disse samlingene, har vi «stjålet» fra Danmark, men der heter de MUMIER, men vi kaller oss seniorer. Danskene har beholdt sine krav uten bemerkninger. For å få en bedre forståelse av hva de gjør i Danmark, ble formannen invitert ned til København på en dagsreise. Peter Horsten, som er arkitekten bak Mumie-ideen, betalte flyreise t/r Oslo-København for en person. Her fikk jeg oppleve virkelig godt kameratskap. 80 «gamle» menn, fra 60 år og til over 90 år, samlet seg ved Livgardens kaserne i København, hvor de først overvar inspeksjonen av Gardevakten, før de gikk ned i kjelleren for å starte sitt møte. Hensikten med Mumie-samlingen Glimt fra turen med de danske «Mumier». Ledelsen i «Mumierne» i København er enkel: Vi skal møtes for å spise og snakke sammen som gode venner. Og ikke minst sangervenner. Vi har en ting til felles: Vi har alle vært i Livgarden. Men når disse veteranene møtes, finner de fram sin sangbok, og synger så det ljomer i veggene. Den ene sangen etter den andre tryller de fram, gjerne knyttet sammen med en god fortelling. Dette holder de på med i en drøy halvtime, deretter opp i Messa i Kasernen, hvor det serveres mat, sild, øl og snaps og litt ostemat, og praten går livlig rundt bordet. Dette betaler de kr. 50,- for. (Ja jeg sier femti kroner). Det hele tar ca, 3 timer, og gjøres hver første Garderforeningens Sang og Frokost Laug Gardermumierne tirsdag i måneden. Det hender de reiser ut på tur, og sangen, øl, sild og snaps er med. Herlig. Nå feiret danskene sitt 10-års jubileum for Mumierne i juli i år, og formannen var så heldig å bli invitert til jubileet. Reisen måtte jeg betale, men festen fikk jeg. Den foregikk like utenfor København, på Roskilde Sø. Sild, øl og snaps var med, og ikke minst sangen. Nå vet jeg oppskriften. Egil Ombord i «Sagafjord» feiret «Mumierne» sitt 10 års jubileum, og cruiset på Roskilde Sø. OSLO og AKERSHUS GARDISTFORENING Aktivitetsplan for 2. halvår 2013 Dato Ukedag Aktivitet Tidspunkt Påmelding SEPTEMBER Mandag 16. Skyting i Husebyleiren 1855 Ja Tirsdag 17. Lunsj på Akershus festning 1200 Ja Torsdag 19. Salgsdag for Kp2 og Kp Nei Torsdag 19. Styremøte OAGF 1830 Ja Onsdag 25. Møte med Kp2 før de dimmer 1215 Nei Mandag 30. Skyting i Husebyleiren 1855 Ja OKTOBER Torsdag 3. Uformell samling på VENNER 1800 Ja Torsdag 10. Styremøte OAGF 1830 Ja Mandag 14. Skyting i Husebyleiren 1855 Ja Tirsdag 15. Lunsj på Akershus festning 1200 Ja Søndag 20. Lars Fronth skytng 0800 Ja Torsdag 24. Medlemmøte - konjakk 1900 Ja Mandag 28. Skyting i Husebyleiren 1855 Ja NOVEMBER Fredag 1. Gardens bursdag 1000 Nei Torsdag 7. Uformell samling på VENNER 1800 Ja Mandag 11. Skyting i Husebyleiren 1855 Ja (Skyting til NAIS) Torsdag 14. Styremøte OAGF 1830 Ja Tirsdag 19. Lunsj på Akershus festning 1200 Ja Mandag 25. Skyting i Husebyleiren 1855 Ja Fredag 29. Julebord OAGF 1830 Ja DESEMBER Torsdag 5. Uformell samling på VENNER 1800 Ja Mandag 9. Skyting i Husebyleiren 1855 Ja Torsdag 12. Styremøte OAGF 1830 Ja Tirsdag 17. Lunsj på Akershus festning 1200 Ja 20 21

12 Nytt fra NGF NGF har nylig hatt sitt andre styremøte i år, og noen av vedtakene berører oss. Salg av effekter Det ble bestemt på styremøte at NGF skal være selgeren i Norge av alle effektene. NGF skal sørge for å holde et forsvarlig lager til enhver tid, og innkjøp skal betales av NGF. Dog kan OAGF være med som delbetaler. Samtidig ble det bestemt at NGF kjøper alle relevante og kurante effekter av OAGF, og dette til en omforent pris. Dette bør glede oss i OAGF. Som kjent ble Harald Moen for en tid tilbake valgt som NGF s ansvarlige når det gjelder verving. Dette innebærer også ansvar for effektene, slik at disse kan bli utnyttet i størst mulig utstrekning på verving og vervingsaktivitetene. En ønsket flere effekter av typen «giveaways», og her skulle Harald komme med forslag. Vi har tidligere skrevet at vervingsaktivitetene bør i størst mulig utstrekning knyttes sammen med de konsertene Gardemusikken har rundt omkring i landet. Så langt har det gitt gode effekter. Jubileumsfesten Regnskapet etter NGF jubileumsfest er ikke ferdig ennå. Dette skyldes at det er flere regninger vi ikke har fått fra Messa ennå, men vi regner med at det blir en ordning i uke 37, men så langt ser det meget bra ut. NGF hadde kalkulert med et underskudd på inntil kr ,-, da en ikke visste hva som kunne komme av sponsorinntekter. Nå kom det ca, kr , i sponsormidler, og da ser det ut til at festen får et overskudd på ca. kr Tattoo i Basel NGF har igjen gjennomført en tur til Basel for foreldrene til musikere og drillgardister i Kp3, og som vanlig var turen meget vellykket. NGF var litt spente i år, da både Nils og Marit hadde sagt takk for seg vedrørende turopplegget, og overlatt ansvaret til Oddmund Olsen i Sarpsborg, og Harald Moen fra Hedmark/Oppland GF, begge med koner. Men du veit, har du først vært i Garden, så kan du alt! Turen gikk kjempebra, NGF har fått mange positive tilbakemeldinger og begge turansvarlige har sagt JA til tur neste år, kanskje det blir Moskva. Gavedryss En bursdagsfest inneholder mange gaver, og dette gjaldt også for NGF. Vi skal ikke repetere alt dette, men et par av gavene må vi nevne. Fra Hedmark/Oppland Gardistforening fikk NGF en PC. I og for seg ikke så spesielt, men denne PC en inneholdt et komplett medlemskartotek for hele NGF, samt et dataprogram som kan ta hånd om de store utvidelser av medlemskartoteket. Nå er det opp til oss å gjøre noe med dette. Det er kommet et forslag. Ved hver dimisjon blir det skrevet en navn/adresseliste over alle de gardistene som dimitterer. Denne listen kan vi legge inn i vår nye PC, og bearbeide disse navnene ved en senere anledning. Hvis listen inneholder fødselsdata på gardistene, kan vi sende alle gardisten et gratulasjonskort ved runde tall, enten hvert 5. eller 10. år. Så må gratulasjonskortene være utformet slik, at hvis gardisten har endret sin adresse, vil vi få kortet i retur, og vi kan få korrigert adressene løpende. Etter hvert som gardistene blir 40 og 50 år, er sannsynligheten stor for at de melder seg inn i en veteranforening fra HMKG. Når vi ser hvilken gjensynsglede det er når 50 års jubilantene samles, da vet vi at dette er det riktig å satse på. Fra Garden fikk NGF en meget kjærkommen gave. De av dere som er ofte i Husebyleiren, har sett plassen foran Kp3, der hvor det står 5-6 flaggstenger! Denne plassen fikk vi av Garden, og den skal nå døpes om til VETERANENES PLASS. Gutta i OAGF har pusset og malt benkene som ble gitt til Garden ved innvielse av Gardeleiren i De benkene som er gitt fra de forskjellige Gardeforeningene, skal bli plassert på denne plassen til våren. Har du mail? Hvorfor ikke dele den med oss? Vi i OAGF vil så gjerne kommunisere med deg på mail. For det første er det enklere for oss, det er mye rimeligere, og vi kan nå deg på kort varsel. Hvorfor skal du sitte å gjemme på din adresse. Send den til oss i OAGF: Din mailadresse Ditt navn Samtidig oppfordrer vi alle til å sjekke hvilken mailadresse de har sendt oss. En del har endret adresse, UTEN å informere oss i OAGF. Sjekk adressen, gjerne ved å sende inn på nytt. Vi ønsker å ajourføre vårt medlemskartotek, og vi vil derfor sende deg et postkort hvor vi vil be deg kontrollere at det vi har med er rett. Blant annet vet vi det er en del feil i fødselsdataene, samt mangelfulle mail-adresser. Ta kortet vel imot, korriger der det er nødvendig, og send kortet inn. Kompanifendler Skaff deg en fendel fra ditt kompani i Garden Litt av hvert Samarbeidet med H M Kongens garde Vi må berømme Garden, offiserer, befal og menige: Bedre samarbeidspartner finnes ikke. Uansett når vi spør, hva vi spør om eller hvordan vi spør, svaret er alltid positivt. Dette gjelder også alle de avdelinger som er utenfor Garden, velferd, idrett, undervisning, leiravdeling osv. Alltid hjelpsomme. Men vi har en gardesjef som er til de grader samarbeidsvillig, og dette smitter nok nedover i rekkene. Gardesjefens motto er: Sammen er vi sterke og det stemmer. Det er meget hyggelig å drive veteranarbeid, når en i Garden blir møtt med så stor forståelse. Vi vet at Garden vil få det tøft til neste år. Det er 200 års jubileum for Norges Grunnlov, hvor Garden og Kp3 vil bli sterkt belastet, det er Tattoo i Oslo og det er de vanlige tingene som skal skje, 17. mai, Gardens Dag etc. Nå må vi hjelpe til med å være positiv, og støtte opp under de ulike aktivitetene. Salg av effekter I dette nummer av OsloGardisten, følger det med en liste over de produktene vi har for salg. Se gjennom liste, og se hva du bør supplere med. Hva med et nytt belte? Vi har nylig fått inn nye belter i god kvalitet, og denne gang med riktig spenne. Vår «G» er tydelig markert i beltespenna. Ja vi kan også friste med et nytt slips, et slips med beisene fra paradebukse. Ikke noe logo i slipset, for vi skal benytte slipsklype, og den har logo. Derfor må du sjekke utstyret, slik at du er velkledd. NGF og OAGFs kontor NGF og OAGF har i vel ett år delt kontor i Husebyleiren, og det har fungert utmerket. Skal du kjøpe noe effekter, sjekke dine opplysninger i vårt medlemsregister, diskutere om du skal lage en jubileumsfest, lyst på en kopp kaffe, bare er ute etter litt avveksling: Besøk oss da vel. Vi er på kontoret stort sett hver deg mellom kl og 1400, men ring gjerne på forhånd. Vår telefon på kontoret er: Her sitter Kjell Pedersen som sekretær i NGF og Egil Nilsen i en dobbeltrolle, visepresident i NGF og styreleder i OAGF. Vi tar så gjerne imot besøk

13 Avs.: Oslo og Akershus Gardistforening Postboks 105 Røa 0701 Oslo OAGFs samlinger på VENNER og på Akershus festning OAGF har forsøkt å samle sine medlemmer i litt uformelle miljøer, men har vel ikke helt ut lykkes med det. Vi startet med å samles hver første torsdag i måneden på kvelden i restaurant ASYLET på Grønland, men det var mellom 2 og 5 veteraner hver gang. Dette kunne ikke fortsette, samtidig som lokalitetene på Asylet ble for dårlig, flyttet vi oss inn på restaurant VENNER inne på selve senteret på Grønland. Dette om å ha et håp om flere som ville samles her. Vi har vært noen flere enn hva vi var på Asylet, men vi kunne tenke oss langt flere. Så noter deg datoene: TORSDAG kveld kl oktober, 7. november og 5. desember Møtene er helt uformelle, og vi sitter rundt bordet og spør om alt eller ingen ting. Noen drikker kaffe, noen tar en øl eller alkoholfritt og noen passer på å spise middag. Stort sett helt enkelt, uten forpliktelser av noe slag. Kun for å bli bedre kjent med medlemmene. 24 Restaurant Venner Torsdag 3. oktober, Torsdag 7. november Torsdag 5. desember kl Vi i foreningen håper du møter opp, og kanskje du kan fortelle andre om møtene. Forsvarsmuseets kafeteria på Akershus festning Se på artikkelen i dette nummer av OsloGardisten om styreleders samling med MUMIER i København. Den ideen er opptaktene til våre samlinger på Akershus festning. Her samles vi på formiddagen, hvor vi tar en enkel lunsj sammen. Du får et smørbrød, et kakestykke og så mye kaffe du bare orker, og dette betaler du kr. 50,- for. Resten betaler foreningen. Her har vi hatt relativt godt oppmøte, da vi har hatt over 20 veteraner. Vi er mellom 6 og 12 personer som spiser lunsj sammen. Meget hyggelig. Vi satte 2 krav du måtte oppfylle for å kunne delta. Det første var at du var medlem av OAGF, og det andre var at du måtte være over 65 år. Aldersbegrepet er sene fjernet etter påtrykk av de yngre i foreningen, Forsvarsmuseets kafeteria på Akershus festning Tirsdag 15. oktober Tirsdag 19. november Tirsdag 17. desember kl (3. tirsdag i hver måned) uten at det har resultert i noen yngre veteraner på disse samlingene. Men du bør også her notere deg samlingene for i år: Kafeterian på Forsvarsmuseet på Akershus festning 3. torsdag i hver måned: 17. september, 15. oktober, 19. november 17. desember alle dager kl til ca. kl Det er en fordel om du melder deg til styreleder FØR møtet om du kommer, da dette har ned bestilling av mat. Det er noen muligheter til å parkere på festningen, men da MÅ du har meldt din ankomst, fordi vi oppgir navnene i vakta på de som kommer. Ser vi deg neste gang?

GardeVeteranen. Veteranenes Plass åpnes av Gardesjef Ole A. Øie, med hjelp av president Anders Bredesen og grand old man Olaf Olafsen.

GardeVeteranen. Veteranenes Plass åpnes av Gardesjef Ole A. Øie, med hjelp av president Anders Bredesen og grand old man Olaf Olafsen. GardeVeteranen OSLO O OG AKERSHUS S GARDISTFORENING R I N G N R. 1 J U L I 2 0 1 4 Å R G A N G 1 0 Veteranenes Plass åpnes av Gardesjef Ole A. Øie, med hjelp av president Anders Bredesen og grand old man

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 Klar tale fra forsvarsministeren SIDE 4-5 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 5/2007 Nr. 4-2007 ISSN: 1503-3309

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3

Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3 nr. 1-2011 Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3 Forsiden: Side 2 RD har ordet Side 3 Kjell Grønner side 4 Rekruttering/Fasteaksjon Side 5 Convent i Stavanger Side 6 Samarbeid med KM Side

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK 1 JUSTISMINISTEREN HAR ORDET... Prosjektet FRI utfyller det offentlige på en glimrende måte ved å bygge på erfaringsbasert kunnskap.

Detaljer

Magasin fra Kirkens Bymisjon 5/2007. www.bymisjon.no. Hele verden gir side 4-5

Magasin fra Kirkens Bymisjon 5/2007. www.bymisjon.no. Hele verden gir side 4-5 Magasin fra Kirkens Bymisjon 5/2007 www.bymisjon.no Hele verden gir side 4-5 Gaven å gi Det er en gave å gi, uten å få tilbake. Og det er en oppgave å ta imot, uten tanke på å gi igjen. Ingen av delene

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken Historielag Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken bygd. En ny travel sommersesong står for døren. Det vrimler av oppgaver og aktiviteter å engasjere seg i for den som måtte ha noen

Detaljer

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats Denne rapporten er en sammenfatning av et prosjekt arbeidsgruppen for læring og organisasjonsutvikling i studentforeninger gjennomførte

Detaljer

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv Snipetorpgt. 31 N-3715 SKIEN www.krem-norge.no Rapport 2012/1 ISBN 978-82-93207-04-7

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16 aktuelt Medlemsbladet for 1/2011 Nasjonalforeningen for folkehelsen Forlater ikke sin kone Side 16 Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Kjære leser!

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer

Bygartnere gjør Oslo grønnere. Tema: Endringer på prostitusjonsfeltet Menneskehandel i norske byer

Bygartnere gjør Oslo grønnere. Tema: Endringer på prostitusjonsfeltet Menneskehandel i norske byer Nr 4 2010 Bygartnere gjør Oslo grønnere Tema: Endringer på prostitusjonsfeltet Menneskehandel i norske byer Portrett: Kari Bremnes Hvis du ikke er deg selv, er du ingen www.bymisjon.no Leder Informasjonsblad

Detaljer

Mange aktiviteter i HEF! HUMANUS

Mange aktiviteter i HEF! HUMANUS Nr 1 2012 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Mange aktiviteter i HEF! HUM-koret ønsket «Velkommen til byen» Side 6 Spillkveldene på Humanismens hus Side 10 Medlemsprofilen: Liv Torill

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR.

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. TW-Nytt «Conservare - Illuminare - Inspirare» «Bevare - Belyse - Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 - THOMAS WILDEY GOD JUL! JULENUMMER NR. 4-2001 Liste over embedsmenn i perioden

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde ide God kommunikasjon Vg2 helsearbeiderfag Bokmål 1 Til deg som skal bruke boka! God kommunikasjon er en av fire bøker som sammen dekker programområdet

Detaljer