Veteranspecial. I dette nummer: Nr mars årgang 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veteranspecial. I dette nummer: Nr. 1-15. mars - 2012 - årgang 8"

Transkript

1 Nr mars årgang 8 Veteranspecial Gardeveteran Ole Peder Aanensen som tjenestegjorde i Kp 4, 24. august 1945 til 22. mars 1946, har gitt et meget verdifullt fotoalbum til OAGF fra sin tid i Garden. Vi har valgt et foto han tok av Slottsvakten rundt årsskiftet1945/46. Gutta har Krag, korporal/visekorporal har Stengun. Se side 24 I dette nummer: Bl.a.: Konkurranse side 3 Årsmøteinnkalling side 6 Årsberetning 2011 side 7 Aktivitetsliste side 27 Ny gardesjef side 28 Bestillingsliste side 29 Sommerfest side 31 Svenske livgardister kan være dobbelt så gamle som sine norske motstykker. Her en staut svenske, en 42-år gammel gardist som gjør tjeneste på forport på Högvakten, Stockholms slott mens vi besøkte Stockholm. Se side 10. Dagens gardelue var og er mye brukt. Og soldatene gjerne eldre. Her har den portugisiske kunstner João Palhares ( ) fanget en litt sliten soldat i Portugal for vel over hundre år siden. Det er med andre ord ikke en gardeveteran, et medlem av Oslo og Akershus Gardistforening som står på vakt under et arrangement på Akershus. Se side

2 Lederens hjørne Kjære medlem Styret i OAGF: Leder: Egil Nilsen Ulvenveien 117 C 0665 Oslo Nestleder: Trond A. Svensson Sognsveien 141 B 0860 Oslo Sekretær/redaktør: Trond A. Svensson Kasserer: John Ulverud Østvoldvegen 21 A 2750 Gran Styremedlem: Per Kristian Paulsen Bruksveien Snarøya Hans Erik Grimsrud Skjæret Vollen Vararepresentant: Erik Leinaas Brannfjellveien 8 C 1181 Oslo Gunnar Hauge Johnsen Karl Staffs vei Oslo Foreningsadresse: Oslo og Akershus Gardistforening Postboks 105 Røa Tlf: Kontor: mandag+tirsdag OAGF har gjennomført et meget aktivt år. Det vil regnskapet gjenspeile, og jeg ber hver enkelt lese regnskapet med interesse. Medlemmene har stått på gjennom året, og har til sammen utført dugnadsarbeid for nesten kr ,-, og det står det respekt av. Som styreleder vil jeg si TUSEN TAKK for innsatsen. Dette styrker økonomien, og det gjør det videre arbeid i foreningen så mye enklere. Samtidig har vi satset sterkt på verving, da vi fikk «fart på oss» etter at vi endret navn. Det å hete Oslo og Akershus Gardistforening forplikter oss til å gå ut i Akershus. Vi har gjennomført vervemøte i Lillestrøm, Drøbak, Eidsvoll, og vil gjennomføre nye samlinger i Lillestrøm, samling i Asker, Ski, Jessheim og tilslutt håper vi på en storsamling før sommeren. Hittil har disse samlingene vært en suksess. Der har kommet godt med interessenter på alle stedene, og OAGF har fått 35 nye medlemmer. Meget bra. Det er to kommentarer vi har fått alle stedene. Det ene er at veteranene «venter» på oss. De vil bli medlem. Det andre er at de aldri har hørt om oss(!). På en samling i Oslo, hvor vi møtte tre eldre menn på snaue 90 år, og alle tre hadde vært i Garden, i samme tropp, og delt rom, var spørsmålet: Den er kanskje ny denne foreningen? Ja, ca. 60 år svarte vi, og det trodde de ikke, da dette var ukjent for dem. Oppgavene vi har, er følgende: Vi må fortsette styrkingen av økonomien og vi må fortsette den aktive vervingen. Målet for 2012 er å få 100 nye medlemmer. Kan vi i tillegg lage to gode medlemsmøter i løpet av 2012, er alt som det skal være. Takk til styret, takk til medlemmene, og lykke til med det videre arbeid i Egil E-post: Internett: Neste nummer er beregnet å komme ut i september. Siste frist for stoff til bladet er 15. august

3 KONKURRANSE: Nytt navn på bladet På Årsmøtet 2011 fikk OAGF et nytt navn. Det er naturlig at vårt medlemsblad speiler dette. Vi inviterer derfor til en konkurranse om et nytt navn på bladet. Send inn ditt forslag til redaksjonen innen 1.juni. Forslaget kan gjerne ha en grafisk utforming. Vi premierer de tre beste forlagene med flotte bøker. Vinneren får også en stor ryggsekk i militær utførelse. En sekk med masser av rom, remmer og tilleggsutstyr. OAGFs møter på Asylet Vi møtes som kjent på Asylet den første torsdagen i hver måned kl Hvor er Asylet? Du ser den sjarmerende bygningen med én gang du kommer opp fra Grønland T- banestasjon. Koselig er det inne også med fyr på peisen, god, rimelig mat, bar med alle rettigheter og hyggelig betjening, her Trude. GARDEN PÅ DEN RØDE PLASS I fjor høst ble det så vidt nevnt på NRK at HMK Garde hadde hatt en oppvisning på den Røde Plass, under Moscow Military tattoo. Vil du selv se hvor godt de gjorde det? Det bare å sette inn: HMKG + Moskva i søkefeltet på Google. De tre øverste treffene viser deres opptreden 2. og 8. september, hver på snaue 10 minutter og den 15. september som viser hele tattooen, som varte i 68 minutter. Bedre blir det ikke. Vi gleder oss til Norwegian Military Tattoo i Oslo i mai (se side 28) og til det største av dem alle: Edinburgh Military Tattoo i august hvor vår egen Garde er prominente gjester

4 Referat fra Årsmøtet i Oslo Gardistforening 7. april 2011 Tilstede ved åpningen var 33 stemmeberettigede personer. Formannen ønsket velkommen til en sosial samling med kaffe og Gardekringle før årsmøtets start. Som en introduksjon til årsmøtet, presenterte formannen NGFs nye president, Anders Bredesen. Møtet startet ca 18:40. Til møteleder ble foreslått og valgt Anders Bredesen, som takket for tilliten med å fortelle om sitt første årsmøte i Oslo Gardistforening, som gardist i 2. gardekompani for 31 år siden. Som referent ble foreslått og valgt Gunnar Hauge Johnsen. Til å underskrive protokollen ble valgt: Jan Erik Skjeggerud og Harald Hilsen. Ordstyrer spør forsamlingen om hvorvidt møtet er lovlig innkalt. Innkallingen ble godkjent og møtet lovlig satt. Sakslisten ble deretter akseptert. Protokollen fra siste årsmøtet ble lest opp av formann, Egil Nilsen. Det var ingen innvendinger til protokollen, og den ble dermed godkjent. Årsberetning Trond A. Svensson ledet forsamlingen gjennom årsberetningen hvor det ble muligheter for å kommentere hver enkelt del underveis. Det ble påpekt at medlemstilveksten fortsatt er for liten. Nestelederen påpekte også at foreningens økonomi fortsatt er god. Under punktet Samarbeidet med HMKG ble det nevnt den positive tilbakemeldingen som ble gitt av daghavende offiser før årsmøtet startet: OGF får lov til å sette opp en egen brakke bak velferdsbygget, slik at foreningen får egne kontorlokaler i leiren. Det var ingen kommentarer fra forsamlingen til styrets årsberetning, og den regnes dermed som godkjent. Befalsmessa i Huseby Leir Årsmøtet startet med kransenedleggelse ved Gardisten inne i Huseby Leir. Nestleder Trond A. Svensson holdt en kort tale over de falne under 2. verdenskrig. Garden stilte med hornblåsere og fanfare under kransnedleggelsen. etter all sannsynlighet at giroen ble sendt ut sammen med bladet Oslogardisten. Ved utsending av giro for 2011 ble det samtidig purret for de som ikke betalte 2010 noe som har gitt resultater. Totalt sitter vi med et lite underskudd. Formannen redegjorde også kort for en jobb OGF påtok seg i forbindelse med Ski-VM 2011, som har gitt en inntekt i 2011 på over ,- og som ubeskåret tilføres foreningen. Forsamlingen applauderte for denne innsatsen. Skjeggerud stilte et spørsmål ved balansen, og fikk en forklaring på at avvik skyldes underskudd og jubileum. Denne forklaringen var akseptabel. Revisors beretning ble lest opp av Viggo Andreassen. Det ble påpekt noen uregelmessigheter som revisorene likevel aksepterer. Det var ingen kommentarer til revisors beretning Årsmøtet godkjente deretter både regnskap og revisors årsberetning. Budsjett 2011 Egil Nilsen presenterte budsjettet for Som en digresjon fortalte formannen om utdeling av kringle til gardistene og spesielt i forbindelse med festkonserten i konserthuset. Nytt punkt er Lars Fronths pokalskyting. I 2010 ble denne avholdt sammen med Buskerud gardistforening i Gardeleiren. I 2011 skal Oslo Gardistforening stå for hele arrangementet. Aktivitetsplan: Verving er det viktigste tiltaket fremover, siden vi må tilføre flere medlemmer fremover. I tillegg kommer de vanlige aktivitetene med julebord, sommerfest, turer, medlemsmøter etc. hans arbeid med å skaffe OGF denne jobben. HMKG ble også fremhevet for sitt bidrag med å stille med telt og annet feltutstyr til dette arbeidet på Bogstad. Budsjett og aktivitetsplan ble godkjent av årsmøtet. Kontingent Styret foreslår å opprettholde dagens nivå på kontingenten. Dette ble godkjent av årsmøtet. Innkommet forslag: Endring av navn på foreningen Styret foreslår å endre navnet på foreningen til: Oslo og Akershus Gardistforening. Fra 1950 til 1963 het foreningen Gardens Soldatforening. Fra 1963 har navnet vært Oslo Gardistforening. Forslaget ble godkjent med 31 stemmer. 1 stemte imot forslaget og 1 blank stemme. Endring av vedtekter Viggo Andreassen påpeker at det verken fremgår av møteinnkalling eller dagsorden hvilken del av vedtekter som skal endres. Det foreslås at ny førstesetning skal inn i vedtektene under 1: Navnet på foreningen er: Oslo og Akershus Gardistforening. Forslaget godkjennes Årsmøtet tar også til etterretning Viggos kommentarer rundt møteinnkalling. Valg Valgkomiteen v/ Terje Stokstad presenterte sine forslag. Styreformann Egil Nilsen Ikke på valg Styremedlem Hans Erik Grimsrud Ikke på valg Nestleder Trond Anders Svensson Kasserer John Ulverud Styremedlem Per Kristian Paulsen Varamedlem Erik Leinaas Varamedlem Gunnar Hauge Johnsen Regnskap og balanse Egil Nilsen veiledet oss gjennom regnskapet. Kontingentinntektene for 2010 var langt lavere enn budsjettert. Dette skyldes Kommentarer fra forsamlingen: Per Kristian Dahlstrøm berømmet styret for arbeidet som er gjort ved parkeringen på Bogstad Camping for Ski-VM Egil Nilsen fremhevet Erik Leinaas for Alle de foreslåtte kandidater er forespurt om gjenvalg og har stilt seg villig. Alle kandidater ble godkjent. Det ble fremmet forslag om at valg

5 komiteen også velges på nytt. Dette ble støttet, og valgkomiteen for 2012 blir dermed bestående av: Robert Bjørgan Terje Stokstad Odd Nilsson Jan Erik Skjeggerud påpekte at det ikke var samsvar mellom innkalling og hva som faktisk ble valgt. Kandidatene var greie kun manglende samsvar mellom innkalling og faktisk valg. Viggo Andreassen påpekte dette ytterligere, og henviste til at årsmøtet ikke har behov for å velge andre enn leder og nestleder. De øvrige verv skal styret selv konstituere. Utdeling av årsmedaljer Formann Egil Nilsen holdt en kort introduksjon til utdeling av medaljer: Kringlestunt Fotograf: Thor Håkon Ulstad, Gardens Mediasenter Følgende skal ha medalje for 10 år: Anders Bredesen Alf Julsrud (ikke tilstede) Per Egil Nybruket Terje Stokstad Frank Nilsen Følgende skal ha medalje for 25 år Per Sørensen Einar Frafjord Følgende skal ha medalje for 50 år Tidl Gardesjef Leif Schanche (forhindret) Robert Bjørgan Per Kristian Dahlstrøm Erik Leinaas Forsamlingen ønsker at Erik Leinaas og 2 øvrige fra samme kompani reiser for å overlevere medalje til Schanche. Søndag 29. januar holdt kp 3 med musikk, signal og drill en forrykende konsert i Oslo Konserthus. Dagen etter hedret OAGF de samme for meget vel gjennomført arrangement. Vi hadde med 6 store kringler og det var bare smuler igjen. Utdeling av hederstegn Oslo Gardistforenings hederstegn ble tildelt Terje Stokstad for hans engasjement og stå-på-vilje i foreningen. Jan Erik Knutsen ble tildelt Oslo Gardistforenings Hederstegn i Gull. Hans arbeid og stå-på-vilje sørget for at Gardemusikken fikk muligheten til å reise til Verdensutstillingen i Montreal Historien er fantastisk og unik og vi forsøker å presentere historien i sin helhet på våre hjemmesider. Opptredenen i Montreal ble for øvrig svært godt mottatt og omtalt. Den formelle delen av årsmøtet ble hevet ca 20:15. Gunnar Hauge Johnsen - referent Jan Erik Skjeggerud Harald Hilsen Dirigent, major Eldar Nilsen og Egil Nilsen konstaterer at det smakte. Ta med en bit til meg også. Leder Egil Nilsen orienterte om veteranbevegelsen, før alle fikk en bit. Det ble bare smuler igjen. Nestlederen hjalp til med serveringen, dog med omvendt hårpryd

6 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I OSLO og AKERSHUS GARDISTFORENING Torsdag 19. April 2012 Kl i Huseby leir Alle medlemmer innkalles med dette til ordinært årsmøte. Før møtet starter blir det kranse-nedleggelse ved statuen for falne gardister. Til behandling foreligger følgende saker: 1. Konstituering a). Opptak av navn fortegnelse b). Valg av møteleder c). Valg av referent og av to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder. d). Spørsmål om møte er lovlig innkalt e). Godkjenning av sakslisten 2. Protokoll fra siste årsmøte 3. Årsberetning fra styret 4. Regnskapet, tallmessig og kritisk vurdert 5. Styrets forsag til budsjett og arbeidsplan for Fastsettelse av kontingenten for Endring av vedtektenes 3, 5 og 6 Endringsforslagene er oppført på side Valg a). Valg av styrets leder for 2 år b). Valg av sekretær for 2 år c). Valg av 1 styremedlem for 2 år d). Valg av 4 suppleanter for 1 år e). Valg av to revisorer for 1 år f). Valg av tre personer til valgkomite for 1 år, med god kjennskap til foreningen og dens medlemmer Årsmøtet avsluttes. Deretter vil det bli utdelt årsmedaljer. Fristen for å sende inn forslag til årsmøte var torsdag 1. mars 2012, jfr. Vedtektenes 5. Det foreligger ett forslag til behandling på årsmøtet, se side 18. Vi minner om vedtektenes 7 ( ) Bare medlemmer som ikke skylder kontingent har stemmerett. Medlemmer kan ikke møte eller stemme ved fullmektig. Oslo, 2. mars 2012 Styret i Oslo og Akershus Gardistforening Egil Nilsen (s) Trond A. Svensson (s) John Ulverud (s) Styreleder Nestleder/sekretær Kasserer Hans Erik Grimsrud (s) Styremedlem Per Kr. Paulsen (s) Styremedlem

7 Årsberetning 2011 for Oslo og Akershus Gardistforening Styrets sammensetting Styret i 2011 har bestått av følgende personer: Egil Nilsen Trond A. Svensson Per Kr. Paulsen John Ulverud Hans-Erik Grimsrud Erik Leinaas Styreleder Nestleder/sekretær (Ansvar OsloGardisten) Styremedlem (Ansvar verving) Kasserer (Ansvar medlemsregister) Styremedlem (Ansvar tur- og togkomitéen) Varamedlem (Ansvar sponsorer) Gunnar Hauge Johnsen Varamedlem (Ansvar data/hjemmesider) Antall styremøter - Årsmøtet Styret har hatt 8 styremøter, i tillegg til rekke uformelle møter, telefonmøter og samtaler mellom alle styremedlemmene. Styret har fungert utmerket sammen, og styremøtene har vært gode å lede. Nesten alle beslutninger har vært enstemmige. På årsmøtet møtte det 33 stemmeberettigede medlemmer. Årsmøtet ble på en ryddig måte ledet av den nyvalgte presidenten i Norges Gardistforbund (NGF), Anders Bredesen. Årsmøtet for 2010 ble holdt i Befalsmessa i Husebyleiren torsdag 7. april Endring av navn på foreningen På årsmøtet i 2011 ble det foreslått å endre navn på foreningen. Foreningens tidligere navn Oslo Gardistforening var noe misvisende. I og med at Osloforeningen også har ansvar for Akershus, følte noen at navnet Oslo ekskluderte Akershus. Derfor ble forslaget om endring av navn til Oslo og Akershus Gardistforening (OAGF) foreslått, og navnet ble enstemmig godkjent på årsmøtet. Status medlemmer Foreningen har pr : 387 medlemmer, herav 20 æresmedlemmer, 1 livsvarig medlem, 4 danske medlemmer og 362 ordinære medlemmer. OAGF har gjennom de siste årene arbeidet aktivt med å kreve inn utestående kontingent, noe som dessverre har resultert i en betydelig nedgang i antall medlemmer. Nedgangen i medlemstall stiller store krav til foreningens tillitsvalgte, og det er uheldig at utviklingen er slik. OAGF har satt i gang aktiviteter for å bedre medlemstilgangen, og vi henviser til et mer utførlig punkt senere i beretningen. I 2011 har OAGF fått 50 nye medlemmer, men vi har strøket 66 på grunn av manglende innbetalt kontingent

8 Økonomi Økonomien i foreningen er god. Det regnskapet som fremlegges i dag, viser et overskudd på kr ,-, og dette beløp overføres egenkapitalen. OAGF har en egenkapital pr på ca. kr ,-. Kontingentinntektene viser en noe lavere inntekt enn budsjettert, og dette gjenspeiler det vi skrev i foregående punkt. For øvrig henviser vi til det vedlagte regnskapet, men ber medlemmene se på summen av sponsor/arbeids-inntekten som medlemmene har vært med på å skape. Imponerende. Med den aktiviteten som nå drives i foreningen, og som vi tror vil fortsette og kanskje øke, så sliter dette på styremedlemmene. Det vil ikke bli foreslått noen kontingentøkning for 2013, da vi tror vi skal greie å holde aktiviteten på topp, med de midlene foreningen har og vil få i det kommende året. Æresmedlemmer/Hederstegn/ Årsmedaljer OAGF innstiftet relativt tidlig i foreningens historie medaljer som kunne tildeles til de av våre veteraner som gjorde en innsats utover det vanlige. Det har blitt utdelt mange medaljer gjennom tidene, og godt er det. For 2011 var det litt spesielt, og OAGF kunne dele ut følgende medaljer på årsmøtet Foto av Jan-Erik Knutsen og Terje Stokstad med Egil Nilsen OAGFs hederstegn ble tildelt Terje Stokstad OAGFs hederstegn i GULL ble tildelt Jan-Erik Knutsen Jan-Erik har tidligere fått hederstegnet, men nå fikk han det i gull. Hans innsats for å få Garden og Gardemusikken over til Canada og verdensutstillingen i Montreal, fortjente helt klart denne utmerkelsen. OAGF har også innstiftet en medalje for lang og tro tjeneste. Den deles ut til de som har vært medlem i henholdsvis 10, 25 og 50 år. I år fikk følgende sine medaljer på årsmøtet: 50 års medlemsskap Robert Bjørgan Per Kr. Dahlstrøm Erik Leinaas Leif Schanche 25 års medlemskap Per Sørensen Einar Frafjord 10 års medlemskap Anders Bredesen Per Egil Nybruket Terje Stokstad Frank Nilssen Sent i høst ble det bestemt at vår gardesjef gjennom de siste årene, oberstløytnant Odd Andreas Søbstad, skulle avslutte sin tjeneste i Garden. Da vi fikk beskjed om at siste dag i leiren var nær forstående, kastet vi oss rundt, tok fram æresmedaljen, fikk skrevet diplom, og stilte på avskjedssamlingen for ham. Der utpekte OAGF Søbstad til æresmedlem. Gjennom sin gardesjefperiode har han ikke minst vært en ivrig og lydhør forkjemper for veteransaken. Blant annet kan vi takke Søbstad for at vi fikk flytte inn på NGFkontoret. I motsatt fall hadde vi fått en kontorbrakke i leieren. Utnevnt til æresmedlem i OAGF Odd Andreas Søbstad Terje fikk hederstegnet fordi han har stått på for både NGF og OAGF med å rydde og arkivere gamle saker som lå på loftet i Garden. Han har reist tur/ retur Oslo/Ørje mange ganger, uten å forlange noen kompensasjon for dette. Glimrende

9 Egne medlemsaktiviteter Samling på restaurant ASYLET OAGF har gjennom de siste fire årene, hatt en fast samling på restaurant ASYLET på Grønland i Oslo. Hver første torsdag i måneden samles vi til en uformell prat, noen tar en øl, noen spiser litt mat og noen tar kun en kaffe. Det er opp til hver enkelt. Vi startet samlingene på Asylet, da han som drev stedet var gammel gardist. Nå har han trukket seg mer tilbake, men vi har holdt på samlingsstedet. Kanskje vi bør se på et nytt sted, da det møter to til tre medlemmer på disse torsdagene, og kanskje kan vi ha fem medlemmer rundt bordet. Vi bør kanskje se på et nytt alternativ? Men inntil noen kommer med en kjempeide, så vil OAGF holde på denne tradisjonen, hver første torsdag i måneden (uansett ferie etc.) så møtes vi på ASYLET. Parkeringsvakt under SkiVM 2011 Vi gjorde jobben så godt under Holmenkollmarsjen, at vi også fikk spørsmål om å ta ansvar for parkeringen under SkiVM 2011 på Bogstad camping. Men nå skulle vi også innkreve parkeringsavgift i tillegg. Vi forhandlet oss fram til en fast sum for alle dagene, og i tillegg skulle vi ha en provisjon av antall biler over et minimumsantall. Det ble en kjempesuksess. Og her må vi rose Garden og gardesjefen. Vi spurte Garden om å få lov til å sette opp et telt på Bogstad, benytte feltuniform og vår veterancaps. Alt ble tillatt. Garden kom og satte opp et lagstelt, med ovn. De kom også hver dag å se om det var noe vi trengte. Gardesjefen inspiserte oss to ganger, meget bra. Dette var moro. Her var vi 15 veteraner, noen med koner, som fordelte vaktene etter tid og muligheter. Dette ble skikkelig «gøy», og vi har allerede vært i møte for å få parkeringsjobben ved tilsvarende arrangementer framover. Vakt på Akershus Parkeringsvakt under Holmenkollmarsjen Ved en kjempeinnsats fra styrets medlemmer, fikk vi muligheten til å være parkeringsvakt på Bogstad camping for de som skulle delta i Holmenkollmarsjen. Det var ingen parkeringsavgift, men vi måtte regne med å veilede/parkere/stappe mellom 800 og biler på den plassen som var blitt måkt ferdig. Vi skulle få en fast sum for jobben. Det ble et kjempekjør, men veldig moro. Vi var åtte veteraner, noen med koner, som stilte opp. På Akershus festning er det en mengde arrangementer, både sivile og militære. For å ivareta alt ansvar rundt disse, er det opprettet et «kompani» på festningen, Aggershusische Compagniet No. II, som skal ha ansvar for festningen, noe som også inkluderer rydding av anlegget etter arrangementet. Dette «kompaniet», som består av veteraner fra alle de tre våpengrenene, har vi innledet et samarbeid med, og vi får spørsmål om å være med på ulike oppdrag på festningen. Oppdragene blir betalt med en god timepris pr. mann, og vi (les OAGF) har dermed fått godt betalt for de jobbene vi så langt har utført. Dette kan være vakt ved medaljeoverrekkelse til Afghanistanveteraner, premiere på norsk film og vaktmannskaper på Den internasjonale Veterandagen. Under vaktoppdragene stiller vi i feltuniform, gardelue og egne vaktarmbind. Oppdragene gir et kjærkomment bidrag i felleskassa. På det meste har vi vært 15 mann samtidig på vaktoppdrag. Pussing av rekkverk i Husebyleiren De fleste veteranene som besøker Husebyleiren, har sett rekkverket som omkranser Paradeplassen. Dette har i den siste tiden vært lite standsmessig, med avflasset maling etc. Dette synes Garden ikke var

10 Tur til Haldenvassdraget Tur- og togkomitéen hadde lagt opp til en meget fin tur til Haldenvassdraget i sommer. Det var omvisning på Fredriksten festning, handletur til Sverige, overnatting på et godt hotell i Sverige og buss fram og tilbake. MEN, turen måtte avlyses. Det var altfor få som meldte seg på, og dette var skuffende. Sommerfest noe stas å vise Kongen under hans inspeksjon i juni, så det ble bestemt at dette måtte pusses og males. OAGF ble spurt om vi ville hjelpe til med pussingen, noe vi selvsagt sa JA til. Vi var åtte veteraner, noen med sine koner, som stilte en helg, og vi fikk pusset det vi skulle. Samtidig fikk i ryddet opp litt under benkene, etc. Vi fikk et greit oppgjør for dette, og vi fikk arbeidsuniform og lunsj i tillegg. Ettersyn av kanonlavettene (Foto fra Akershus) På vollene rundt Husebyleiren er det satt opp noen kanoner. Disse kanonene er «døpt», og har navn etter gode veteraner i NGF. Men kanonene og lavettene krever et vedlikehold. Tidligere har NGF gjort dette vedlikeholdet, men nå har vi i OAGF påtatt oss dette. Det betyr at vi hver vår, før april oppstillingen, må pakke ut kanonene, sjekke kononlavettene, sparkle, kitte og male lavettene etter nøye beskrivelser. Vi har laget en egen manual for dette. Så etter 1. november- oppstillingen, Gardens bursdag, skal kanonene og lavettene pakkes inn, slik at de får minst mulig skade. Vi satser på to helger, en på våren og en på høsten, hvor vi møtes, tar en runde med nødvendig vedlikehold, og får en felles lunsj. Det gikk greit i år, og vi håper på det samme i Så lenge vi har medlemmer i OAGF som kan disponere lokaler på Kongen i Frognerkilen, må vi benytte muligheten til å ha sommerfest i disse flotte lokalene. I år som i fjor inviterte foreningen til sommerfest med reker og hvitvin, og 12 medlemmer, de fleste med koner, stilte til fest. Det ble et meget hyggelig selskap. Det var dekket et koselig langbord, og praten gikk lett og fint. Stemningen var bra. Festkomiteen skal ha all ære av dette, og særlig innkjøpet av kaker til kaffen. Det var topp. For å heve stemningen ytterligere, ble det arrangert en liten «Sant eller usant» konkurranse. Deltagerne fikk utlevert et ark med 25 påstander. Hvem er sanne og hvem er usanne? Diskusjonen ble nokså høylytt. Alt i alt en meget hyggelig aften i et hyggelig lag. Besøk i Stockholm I sommer fikk OAGF en invitasjon til et arrangement i Stockholm. Arrangementet gjaldt en avduking av et minneskilt på Garnisonskirkegården ved Den engelske kirken i Stockholm. Noen av veteranene vil sikkert huske at OAGF for noen år siden tok ansvar for et gravsted på denne kirkegården, og det var helt naturlig at vi var representert ved denne avdukingen. Det ble raskt bestemt at to mann, (Hans-Erik Grimsrud og Trond A. Svensson) skulle reise, pla

11 falsmessa. De av oss som har vært med en stund i foreningen, husker sikkert våre julebord i den gamle Befalsmessa, hvor vi startet julebordet med polonese! Vi hadde serveringspersonale fra Garden, hvor gardistene stilte i hvit skjorte, sort tversoversløyfe og paradebukse med de hvite stripene i. Jo, det var et flott syn. Dit vil vi nok aldri komme igjen, men vi kan greie å gjenskape stemningen fra «de gode gamle dager». Man sier at «gode gamle dager» kommer av dårlig hukommelse. I år ble julebordet arrangert med 29 deltakere, og vi hadde besøk fra flere foreninger. Gardesjefen var invitert, men måtte melde avbud da Garden var opptatt med øvelse i Trøndelag. Stemningen var på topp, og med et fyldig sanghefte var det ikke stille. Vi hadde en utmerket pianist fra Gardemusikken, Eirik Kårhus Stengel, som trakterte pianoet under hele festen. Eirik stilte i full paradeuniform, med hatt og hvite vanter. Stilig. nene ble lagt, opplegget ble diskutert med Garden og våre representanter reiste over i september i år. Våre veteraner stilte i nystriglet «uniform», blå blazer, grå bukse, hvit skjorte, vårt nye slips og Gardeluen. Meget stilig. Garden var meget interessert, og ba oss ta mange bilder, og skrive en utførlig rapport om besøket. Trond hadde «tipset» ambassaden i Stockholm om arrangementet, og selveste ambassadøren, Anne K. Lund møtte opp for å overvære det hele. Meget bra. Show på Edderkoppen Styrelederen så et show på TV i sommer, hvor den kjente illusjonisten Alexx Alexxander, greide å forbløffe sitt publikum ved å trylle bort Slottsfjellet i Tønsberg! Dette måtte medlemmene i OAGF oppleve. 30 billetter ble kjøpt inn, invitasjonen gikk ut til alle som hadde levert sin e-post adresse. Senere fikk alle medlemmene tilbudet: Til sammen ble rundt 400 veteraner invitert til dette showet til sterkt reduserte priser! Men dessverre bare syv veteraner meldte seg. MEN showet var meget bra noen ganger utrolig. Foreningens julebord Tradisjonen tro arrangerer OAGF julebord i Be- Det var dekket et fyldig matbord, med ribbe, pølse, medisterkake og pinnekjøtt. Der var ikke spart på noen ting. Kjøkkenet hadde gjort en utmerket jobb, og maten smakte fortreffelig. Til dessert var det riskrem og rød saus. Øl, akevitt og rødvin var å drikke. Hva mer kan man forlange? Så utpå kvelden ble det påfyll av Drammen Aqvavit, en gave vi hadde fått fra Buskerud Gardistforening til vårt 60-års jubileum. Tomflasken har vi beholdt! Det ble taler og sang, og styrelederen takket styret for god innsats gjennom året, og takket John Ulverud og Terje Stokstad spesielt. De er villig til å reise langt hver gang de skal besøke Garden, og det gjør de ofte. Begge fikk blomsterbukett. Styret takket styrelederen tilbake, og nestlederen Trond A. Svensson, overlevert ham en flott blomsterbukett for en meget solid stå-på-innsats for foreningen.. Tilslutt ble det servert kaffe og kringle. Igjen et meget vel arrangert julebord. Dette må absolutt gjentas, men med håp om flere medlemmer på festen

12 Besøk på vaktstedene i jule- og nyttårshelgen NGF. Alle gardistene fikk et godt håndtrykk av både gardesjef og styreleder, med ønske om en fortsatt fin jul. Til slutt gikk gardesjef og styreleder til leirvakta, for å ønske også disse gardistene GOD VAKT. Kvelden ble avsluttet med en stille stund på pauserommet i Velferdsbygget, med både gardesjef og vakthavende befal. Utdeling av OAGFs idrettspokal Tradisjonen tro, reiser Garden rundt på alle vaktstedene både julaften og nyttårsaften. Stort sett er det Gardesjefen som reiser rundt julaften og NK reiser på nyttårsaften. Norges Gardistforbund har vært med på rundturen, og her har flere byttet på å være med. Garden har hvert år med seg en gave til alle som er på vakt, og de sørger også for at mat, godteri, brus og ikke minst gode filmer er på plass. I alle år har også NGF hatt med seg gaver til vaktgardistene, og NGF gir alle som er på vakt i jule- og nyttårshelgen et krus med hilsen fra NGF. Meget populær gave. Fra NGF stilte Marit og Nils Egelien. Vår styreleder har vært med og vår nestleder har vært med på denne rundturen. I år var det styreleders tur til å være med. Det ble spesielt siden den nye gardesjefen skulle være med for første gang på julaften. Det ble en meget fin julefeiring. Gardesjefen greide å lage god stemning på hvert eneste vaktsted, og gardistene koste seg sammen med ham. Etter rundturen til Slottet, Akershus og Skaugum var det andakt i Husebyleiren. En meget stilig innledning til julefeiringen. Etter andakten var det felles julebespising i mannskapsmessa, hvor gardister og befal spiste sammen. OAGFs styreleder og frue var også med under middagen. Maten var meget vel tilberedt, og smakte helt fortreffelig. Gardesjefen roste NGF og OAGF i sin tale, og framhevet det gode som veteranene bidrar med. Før vi fikk dessert, ble alle «kommandert» til å gå rundt juletre, og her ble de kjente julesangene sunget av full hals. Tydeligvis så holdt dette, for plutselig sto julenissen i døra, og hadde med seg pakker til alle. Fra garden fikk alle gardistene et innrammet bilde av vaktgardister fra 1880, og fra NGF fikk gardistene et kaffekrus med alle 8 kompanifendlene samt alle kongemonogrammene til våre konger fra Se side 15. På kruset står det en hilsen fra Så langt tilbake som vi kan få sjekket, har OAGF utdelt pokal til «Beste idrettsgardist» i hvert kompani. Utdelingen skjer på dimisjons-oppstillingen. For 5. kompani utdeles pokalen to ganger i året. I de siste årene har representanter fra OAGF vært med på utdelingen, hvor vi også har fått markedsført veteransaken på en god måte. Her har også Gardesjefen vært aktiv med å fortelle det positive med veteranene. Alle som har mottatt OAGFs idrettspokal skal bli fotografert sammen med gardesjef, kp-sjef og representant fra OAGF, og bilde og tekst blir sendt til gardistens lokalavis. I de senere årene har denne fotograferingen ikke vært så godt ivaretatt, men den nye gardesjefen lover at dette skal være i orden fra og med neste utdeling. Følgende har fått OAGFs pokal i 2011: Mars 2011 Håkon Leithe Kp4 Juni 2011 Sindre Scharfroth Sandbakken Kp2 August 2011 Henrik Ihle Kp5 Desember 2011 Andreas Dønnestad Kp5 På pokalen er det festet vår G -pins samt vedkommendes kp-pins, samt inskripsjonen: Oslo og Akershus Gardistforening Beste idrettsgardist. Det følger også med en rekvisisjon hvor OAGF betaler for å få gravert inn navn på vinneren samt årstallet

13 OAGFs kringle leit også fordi andre begivenheter dette året hvor Garden gjorde sin plikt, kunne gitt langt bedre tekstog billedmessig uttelling i media. Vår nestleder gikk opp i leiren for å gi den uheldige gardist litt positiv oppmerksomhet, og han hadde med seg kringle. Ikke fordi gardisten besvimte, men fordi vi synes bildet i Aftenposten var litt slemt. Nå viste det seg at den uheldige gardisten var lagt inn på sykestua i leiren etter hendelsen. Så det var ikke bare bare. Garden ville sikre seg at gardisten ble frisk igjen. Kringlen ble meget godt mottatt, og som en gave fra OAGF, hadde vår nestleder tatt med seg en T-skjorte. Og kringlen forsto vi ble delt med andre på sykestua og gardistens kubekamerater. Medlemsmøter Det har ikke vært arrangert rene medlemsmøter i år, da vi føler at det er nok arrangementer i løpet av året. Mulig vi skal satse på dette igjen, og vi må se nærmere på dette. Under en biltur med to av OAGFs «gamle medlemmer», ble det en gang på 50-tallet diskutert på hvilken måte man skulle få «honorert» den jevne gardist. Det å dele ut hedersbevisninger til enerne, er ikke vanskelig. Derfor fant disse to «gutta» ut at Kringle var et godt tiltak. De første gangene tok man kontakt med daværende gardesjef, spurte om noen hadde bursdag, deretter reiste representanter fra OAGF opp i Garden, og stilte på lunsj-oppstillingen. Så ble vedkommende gardist kalt fram og fikk sin «kringle» med beskjed om å dele med de andre på rommet/brakka. Noen ganger er kringle blitt byttet ut med sjokolade. Uansett, er dette like hyggelig hver gang. I de senere årene har man endret noe på dette, hvor vi heller har besøkt de ulike vaktstedene med kringle, slik at alle vaktpostene har fått. Da har vi reist rundt på både Skaugum, Akershus, Slottet og leiren. Vi har også spandert kringle på LMS/GMS, Fokus inkl. velferd og idrett, samt musikk, signal og drill, og vi har levert kringle de gangene vi har hatt infomøte med gardistene. Dette må vi fortsette med, da våre kringlestunt er noe av det gardistene husker etter endt tjeneste. Det som var igjen av kringle etter julebordet i år, ble da også levert i Vakta om kvelden. Under oppstillingen til Gardens bursdag 1. november i år, var det en av gardistene som besvimte. Dette var det Aftenposten tok et stort bilde av, og satte på side 2 i avisen dagen derpå. Dette synes vi var litt Kontorer i Husebyleiren/Kontorbrakke på Huseby Vi har i den siste tiden vært på jakt etter et kontor for veteran-virksomheten, og da det dukket opp en mulighet til å leie et kontor på HV-huset bak Njårdhallen, var vi raske med å ta en beslutning. Samtidig hadde vi forespurt Garden om en mulighet for kontor i leiren, eller kanskje en brakke satt opp bak velferdsbygget. På vårt årsmøte i april i år, fikk vi et positivt svar på vår henvendelse, og vi fikk lov å sette opp en brakke. Brakke ble funnet, inspisert og godtatt. Så kom kontrabeskjeden: Vi må vente i minimum ett år før vi kunne sette opp brakka, da området skulle endres på grunn av byggingen av den amerikanske ambassaden i området. Nedtur «de luxe». Men etter noen samtaler mellom NGF og Garden, ble partene enige om at OAGF kan dele kontor med NGF, og det vil bli bra. NGF har fast

14 kontordag hver onsdag, og vi kan benytte kontoret de andre dagene i uken. Foreløpig har vi sagt at vi skal ha fast kontordag hver mandag og tirsdag. Dette skal bli spennende. Vi har fått ryddet oss plass, og vi er vel installert på kontoret. Vi er meget godt fornøyd. Bygning 4 på Akershus det vil kun være i forbindelse med betjeningen av info-disken. Men denne saken trekker ut, og vi vet nå ingen ting om når dette blir ferdig. Aktiviteter med andre foreninger Vi skrev i fjor, og vi skriver i år. Det er lite eller ingen kontakt mellom de forskjellige foreningene i Norge Vi i OAGF sender alle invitasjoner ut til de øvrige foreningene, men vi hører lite eller intet fra dem. Det er skuffende. Vi er ikke flere enn at vi trenger hverandre, og vi kan kanskje bli sterkere hvis vi står sammen. Først og fremst gjelder dette verving og økonomi. Halden GF fyller i år 20 år, og vår styreleder ble invitert. Han var forhindret fra å reise, men Hans-Erik Grimsrud med kone representerte OAGF på en utmerket måte. Noen av oss har vært på Bygning 4 på Akershus. Det er Gardens nye vaktstue, og her har vi et møterom som kan benyttes. Det er planlagt å få innredet 1. etg. til «Gardens museale samlinger» etter hvert, og senere skal NGF/OAGF betjene en informasjonsdisk i bygget. Vi får også tilgang på et lite kontor, men Navnendring Som vi skrev innledningsvis, OGF endret navn på siste årsmøte til Oslo og Akershus Gardistforening. Og det forplikter. Vi har nå gjennomført et arrangement i Lillestrøm, som ga oss inspirasjon til å gå videre. Det kom 30 staute veteraner, de fleste av dem hadde «ventet» på oss. Vi fikk 18 nye medlemmer, og vi vil lage tilsvarende arrangement i Drøbak (19. januar), på Eidsvoll (9. februar) og i Asker (13. mars). I tillegg vil vi samles i Lillestrøm (16. februar) for 2. gang, Ski (10. mai) og Jessheim (31. mai). Aktiviteter sammen med Garden musikkorps og vi savner litt aktivitet i svømmebassenget. Besøket på Gardens Dag har ifølge våre informasjoner gått drastisk ned. Dette gjenspeiler også tilstrømmingen til vår stand. I år var det et kompani som hadde 50-års jubileum, og disse superveteranene kjøpte villig av NGFs effekter. Vi hadde et godt salg. OAGFs medlemmer betjente den felles stand sammen med NGF. Alt i alt en vellykket dag. Gardens Dag I år stilte alle foreningene under samme stand på Gardens Dag. Dette var meget vellykket. Nå er ikke Gardens Dag som den var i «gamle dager». Vi savner en del av de opptredende som var, vi savner flere April-oppstillingen i Husebyleiren Hvert år, ca. 15. april, stiller Garden for å markere og minnes de falne under aprildagene i Dette er en stilfull og god oppstilling. Her er alle veterangardister invitert til å delta, og i år hadde mange funnet veien til oppstillingen. Men vi ønsker flere på denne dagen. Etter oppstilling og kransnedleggelse ved bautaen, blir alle veteranene invitert på lunsj i

15 ekserserplassen i Husebyleiren. Også i år feiret vi denne dagen sammen med Garden, i en stilfull oppstilling med musikk og drill. Og nok en gang inviterer Garden sine veteraner på lunsj. mannskapsmessa. Vi regner med at fra og med neste år har vi veteranene vår egen tribune ved slike arrangement. Kongens inspeksjon Hvert år inspiserer kongen sin egen garde. Stort sett foregår dette i første halvdel av juni måned i forbindelse med Gardens Dag. Inspeksjonen er på fredag og Gardens Dag på søndag. I tidligere tider, ca.1960, gikk Garden gjennom Oslo i full parade på lørdag. Dette gjør man ikke lenger. I år var Kongens inspeksjon på en ufyselig dag. Det regnet bøtter og spann, og det var ikke så mange veteraner i år som fjor. Men vi som var der, hadde vært ute en vinternatt før. Været betydde ikke noe. Kongen inspiserte hele bataljonen, og han tok seg tid til å inspisere oss veteranene også. Vi trenger flere veteraner på en slik dag! Som takk får vi lunsj i mannskapsmessa etter inspeksjonen. Garden, med drill-, signal- og musikkorps gjennomførte sitt drillprogram for Kongen og alle tilskuerne som var kommet. De var en god del til tross for det dårlige været. HMKGs kirkeparade Garden har som tradisjon å avslutte året med en kirkeparade før jul. Dette var noe som ble innført i gardesjef Jens A. Paulssons tid, ( ), og er gjennomført hvert år siden. Man begynte i Røa kirke, men Paulsson likte ikke talen til presten, så Paulsson ba om å få kirkeparaden flyttet til Oslo Domkirke. Og der har Garden vært hvert år siden, unntatt de årene domkirken var under ombygging. Da benyttet man Trefoldighetskirken. Dette er et lukket arrangement, og den er meget stemningsfull. Alle formennene i de forskjellige gardistforeningene er invitert sammen med styret i NGF. Musikken blir framført av Gardens musikkorps, og det er alltid noen meget flinke sangere. Man må kunne synge og spille for å komme inn i Gardemusikken. Samling i garden for veteraner som sitter alene i jule- og/eller nyttårshelgen I de senere årene har Garden invitert de veteranene som sitter alene i jule- og/eller nyttårshelgen til å feire dagene sammen med gardistene. Vi i Oslo og Akershus Gardistforening har ikke fått markedsført dette godt nok. For julen 2012, vil OAGF jobbe mer aktivt for å finne de av våre veteraner som sitter alene i jule- og/eller nyttårshelgen. Gardens Bursdag Ifølge de gamle historiebøkene, er HM Kongens Gardens bursdag 1. november. Det er nemlig den dagen i 1856 at HMKG første gang var på plass i Stockholm. Hvert år feirer Garden dette som sin bursdag, og det gjøres med en stor oppstilling på

16 Litt om alt og intet Vår interne avis OsloGardisten I noen år slet vi med å være sikker på utgivelsesdagen for bladet Gardisten, noe som gjorde det nødvendig å lage vår egen avis, OsloGardisten. Dette bladet ble etter hvert et meget flott blad, og foreningen var stolt av bladet. Nå har Gardisten kommet ut regelmessig, det er en forutsigbarhet i datoene, og vi kan benytte bladet til den informasjon vi nå vil. Derfor har OsloGardisten ikke hatt sine hyppige utgivelser, men vil bli benyttet mere til mer utfyllende stoff. Blant annet vil OsloGardisten komme ut som eget blad med årsberetningen. Det koster også en del porto for å få ut bladet. Våre internettsider Vi har over en periode arbeidet aktivt for å få opp vår egen hjemmeside. Peter Horsten i København, som hjalp oss å komme i gang med vår egen hjemmeside, har vært til stor hjelp for oss. Men nå har vi arbeidet for å stå på egne ben. Derfor kan vi fra og med 15. februar invitere til vår egen hjemmeside: Siden vil være under kontinuerlig oppdatering. Gå inn å ta en titt på: OAGFs bok hefte? Styret i foreningen har bestemt at OAGFs historie fra 1950 skal utgis i løpet av Arbeidet har startet opp igjen, og historien om foreningen vil bli skrevet. Det er innhentet en mengde stoff, også bilder, men fortsatt er det «noen hull». Redaksjonen jobber intenst med å løse opp i dette. Skyttergruppen stilte med alle typer våpen, PVRK, bombekastere, mitraljøser, ja til og med håndgranater! De var tider. Etter hvert som krigen kom mer på avstand, ble interessen for skyting mindre og mindre. OAGF har i alle år hatt sin egen skyttergruppe, som i disse årene har jobbet jevnt og trutt. Den har hele tiden hevdet hvor viktig og riktig det er å ha skytetrening. Gruppen har vernet om våre gamle geværer, pusset og stelt dem, og etter en ombygging er geværene fullt brukbare til vårt formål. Våre danske venner synes våre gamle geværer var «litt for gamle», og ønsket å gi oss fem nye geværer som skulle vrakes i København. Gaven ble høytidelig overlevert for noen år siden. Til stede var representanter fra Garderforeningen i København og vår forrige gardesjef, Ingrid M. Gjerde. Men dessverre så har ikke de nye geværene fra Danmark falt helt i smak hos oss. Årsaken er noe uviss, men skytingen pågår som planlagt. En av de konkurransene innen skyting som har holdt seg lengst, er Lars Fronths pokalskyting. Dette var et arrangement som Gardens soldatforening hadde ansvaret for, senere overtok Buskerud GF, og nå har OAGF ansvaret. I år ble stevnet arrangert i slutten av oktober, og man fikk følgende resultatliste: poeng Klasse under 50 år: Steffan Ruyter GBK 86 Klasse år: Viggo Andreassen OAGF 83 Klasse over 70 år: Sverre Øverland GBK 78 Beste 3 manns lag: Gardens Befalsklubb 243 Gjesteklasse: Thomas Stensrud 85 Vinner av pokalen: Steffan Ruyter GBK 86 OAGF benyttet i år innendørsbanen i Garden, og vi hadde sørget for en god forpleining; en god lunsj servert i Veteranrommet. Det var totalt 16 deltagere, og vi håper på flere neste år. Hvis en går tilbake i foreningens historie fra 1950, var det skyting og atter skyting som var det eneste som var «in». Det er skyte-protokoller i mengder, og samarbeidet med Garden var på topp, siden Garden For noen år siden fikk OAGF overlevert to flotte premier til NAIS-skytingen av Peter Horsten fra Gardeforeningen i København. Dette er premier som vi satte stor pris, samtidig som det var et ønske om at dette ville øke interessen for skytingen igjen. I København er det fortsatt en stor interesse om skytingen, noe vi ennå ikke har fått til. Her må vi gjøre en innsats

17 Vi har også i år arrangert skyting til NAIS-merket, og vi har gjennomført vårt tradisjonelle Klubbmesterskap. Premier og utmerkelser vil bli utdelt senere, men her er resultatlisten: Resultater fra NAIS-skytingen 2011 poeng Nr. 1 Viggo Andreassen 288 Nr. 2 Atle Bergsrud 281 Nr. 3 Egil Nilsen 257 Nr. 4 Trond A. Svensson 232 Nr. 5 Erik Leinaas 220 Vinner av OAGFs SABEL for NAIS-skytingen Egil Nilsen Vinner av OAGFs KRUS for NAIS-skytingen Viggo Andreassen Resultater fra KLUBBMESTERSKAPET 2011 Nr. 1 Atle Bergsrud 96 Nr. 2 Viggo Andreassen 90 Nr. 3 Erik Leinaas 73 Nr. 4 Egil Nilsen 64 Nr. 5 Trond A. Svensson 60 Atle Bergsrud er dermed OAGFs Klubbmester i skyting for 2011 Skyteinteressen er dalende. Hva vi skal gjøre er noe usikkert. Vi skal i hvert fall holde på våre faste skytedager, hver annen mandag i like uker (ukene 2, 4, 6 osv.). Vi møtes i vakta i Husebyleiren senest kl. 1855, hvor vi går samlet inn, og starter skytingen kl Vi holder på 2 3 timer, og det koster kr. 50,- pr. kveld. Du får 50 skudd kal. 22 for den prisen. Hvorfor ikke gjøre et forsøk? Samarbeide med Norges Gardistforbund (NGF) Samarbeidet med NGF er meget godt. Blant annet samarbeider vi ved innkjøp av effekter, og vi veksler på å ha informasjons møter med dimitterende gardister. Det er ønskelig at vi utvider dette samarbeidet til også å gjelde gardistene før de «går på ball». De trenger litt info om skikk og bruk, slik at ballet blir den opplevelsen de ønsker. Vi blir alltid tatt vel i mot ved besøk, og fra tid til annen er det både tre og fire veteraner fra OAGF på NGF-kontoret, kanskje til både glede og nytte for alle parter. Samarbeide med de øvrige gardistforeningene Dette samarbeidet kunne ha vært langt bedre. Vi blir ikke informert om alle de øvrige gardistforeningenes møter, reiser eller aktiviteter, ei heller om de mer sosiale sidene av deres foreningsarbeid. Vi i OAGF sender alltid ut invitasjoner til de øvrige gardistforeningene, og fra tid til annen møter det opp en representant fra de omliggende foreningene. Det synes vi er hyggelig. Her er det også rom for forbedringer i Samarbeide med HM Kongens Garde Dette er meget godt. Vi blir alltid tatt vel i mot, uansett hvor i Garden vi spør om hjelp og råd. Det gjelder så vel Gardesjef som NK, sjef vakt og parade, HMS, GMS, eller musikk- og drillkontingent, FOKUS, ja alle steder gjelder det samme, vi føler oss velkommen. Dette samarbeider inspirer oss veteraner til å yte mer, og vi vil gjerne utvide dette samarbeid i framtiden. Vår nye gardesjef, oberstløytnant Ole Anders Øie, overtok i desember Vår styreleder var så heldig å reise rundt med ham på alle vaktstedene i julehelgen, og til tross for den korte tiden Øie har fungert, har han gitt et meget positivt inntrykk. Vi gleder oss til fortsettelsen. Samarbeide med Garderforeningen i København Dette samarbeidet fortsetter videre. Vi har en god del å lære av danskene. De tross alt har holdt på dobbelt så lenge som oss. Og danskene vil så gjerne lære bort. Vi samarbeider meget godt. Vi holder hverandre oppdatert på hva som skjer. OAGFs styreleder var i København i sommer, hvor han fikk overlevert medaljen for 10 års medlemskap i GFK. Vi i OAGF hadde håpet å kunne være med å feire De Danske Garderforeningers 100-års jubileum i 2011, men på grunn av plassmangel var det ikke mulig. Det var trist, men det kommer nye muligheter

18 Framtiden for OAGF og veteranene OAGF gikk inn i dette året med gode forsetter. Vi skulle bedre økonomien, og vi skulle verve flere nye medlemmer. Økonomien har vi greid å øke, og det er bra, men nye medlemmer kommer ikke av seg selv. Skal OAGF ha noen framtid, må verving stå i fokus. Det er ikke nok bare å håpe, vi må jobbe også. Det er nå satt i sving en gruppe i NGF med ansvar for verving, og vi håper dette skal gi noen resultater, Vi er også spente på våre aktiviteter ute i distriktet, og vi håper på resultater. Det er mange mennesker som har vært i Garden. Kom i kontakt med disse ved å flagge/synliggjøre ditt medlemskap med vår G -pins og egen kompanifendel. Ta gjerne kontakt med dine tidligere troppskamerater. Et godt påskudd for kontakt er ved jubileer. Det er mange gode historier og opplevelser som kan gjenoppfriskes. La oss sette oss et mål for 2012 HVERT MED- LEM VERVER 1 ETT NYTT MEDLEM I Da vil vi bli dobbelt så mange. Forslag til vedtektsendringer: Følgende forslag er kommet inn innen fristen: Endring av 3- Gammel tekst: Foreningen skal ha et styre som skal bestå av en leder, en kasserer, tre andre styremedlemmer og to varamedlemmer, som alle skal velges av årsmøtet. Forslag på ny tekst: Foreningen skal et styre som skal bestå av en leder og en sekretær, en kasserer, to andre styremedlemmer og inntil 4 - fire - varamedlemmer som alle skal velges av årsmøtet. Endring av 5 - Årsmøtet. Gammel tekst i 8. avsnitt: Eventuelle forslag til endringer i foreningens lover må være styret i hende innen 1. mars. Forslag på ny tekst: Eventuelle forslag til endringer i foreningens lover skal være styret i hende innen 15. februar. Endring av 6 - Saker som skal behandles på årsmøtet. Gammel tekst pkt. 9 - Valg av styreleder, kasserer og styremedlemmer som er på valg. (Kfr. 3). Forslag på ny tekst: Valg av styreleder, sekretær, kasserer, styremedlemmer og varamedlemmer som er på valg. (Kfr. 3). Oslo, 23. februar 2012 Egil Nilsen Trond A. Svensson John Ulverud Styreleder Nestleder Kasserer Hans-Erik Grimsrud Styremedlem Per Kr. Paulsen Styremedlem

19 OSLO OG AKERSHUS GARDISTFORENING DRIFTSREGNSKAP INNTEKTER 2011 Budsjett 2010 Kontingenter Gaver Salg Av Effekter Sponsorinntekter/Dugnad Renter Tilbakeført Avsetninger Sum Inntekter UTGIFTER Leie av kontor Kontingent til forbundet (NGF) Gave til jule- og nyttårsvaktene Pokal til Beste idrettsgardist Utgivelse av OsloGardisten Innkjøp og forbruk av effekter Kostnader til kringle Lardss Fronths pokalskyting Utgifter til skyttergruppen (NAIS) Støtte til aktiviteter Nye brevark og konvolutter Utgifter til verveaktiviteter Telefon og porto Møtekostnader Kontorrekvisita inkl. ny PC m/program Gaver og blomster Forsikringer Andre utgifter inkl. bankgebyrer SUM UTGIFTER ÅRETS RESULTAT (28 133) Styret foreslår overskuddet anvendes slik: Overføring til JUBILEUMSFONDET Overføring til Fri egenkapital Oslo, 23. februar 2012 Egil Nilsen Trond A. Svensson John Ulverud Leder Nestleder Kasserer Per Kr. Paulsen Styremedlem Hans Erik Grimsrud Styremedlem

20 OSLO OG AKERSHUS GARDISTFORENING BALANSE pr EIENDELER KASSE, BANK KUNDER EFFEKTER GEVÆRER 1 1 SUM EIENDELER GJELD og EGEN KAPITAL LEVERANDØRER BUNDEN EGENKAPITAL FRI EGEN KAPITAL SUM GJELD og EGEN KAPITAL Bunden egen kapital bestås av: Avsatt til JUBILEUMSFOND Avsatt til JUBILEUMSBOK Oslo, 23. februar 2012 Egil Nilsen Trond A. Svensson John Ulverud Leder Nestleder Kasserer Per Kr. Paulsen Styremedlem Hans Erik Grimsrud Styremedlem

Nr. 1 24. mars 2010 Årgang 6. Kryssord. 10-5 - 3 Flaxlodd til de tre første som har riktig løsning!

Nr. 1 24. mars 2010 Årgang 6. Kryssord. 10-5 - 3 Flaxlodd til de tre første som har riktig løsning! Nr. 1 24. mars 2010 Årgang 6 Våre syngende servitører skapte en meget god stemning med sin sang og servering! Tidligere gardesjef Schanche og kone storkoste seg. Besøk nettsiden vår og bli oppdatert! www.oslogardistforening.org

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD Vedtatt av årsmøtet 11 april 2017 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND BUSKERUD er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene:

Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene: Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene: KAPITTEL 2. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR BRIDGEKAMERATENE 2-1 Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av februar måned. Tid

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

GARDISTEN Nr. 1 april 2013 Årgang 9

GARDISTEN Nr. 1 april 2013 Årgang 9 OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 1 april 2013 Årgang 9 Les mer om Mr. Garden på side 2, 18 og 19 Styret i OAGF: Leder: Egil Nilsen Ulvenveien 117 C 0665 Oslo S ekretær/ redaktør: Trond A. Svensson Sognsveien

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB STIFTET 29.11.1998 Sist endret Årsmøte 2004 06.04.03 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB... 1 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Familiemedlemskap...

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

Royal Edinburgh Military Tattoo 2012

Royal Edinburgh Military Tattoo 2012 OSLO OG AKERSHUS Nr. 2 oktober 2012 Årgang 8 Royal Edinburgh Military Tattoo 2012 Julebord & Julelunsj se side 10 og 11 Hvordan få draget i Garden? Se side 18 Møt Finn Abrahamsen Torsdag 11. oktober se

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 2. mars 2017 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA Stiftet 10. desember 1949 Vedtatt på ordinært årsmøte den 16.februar. 2017 Godkjent av NJFF 6.mars 2017 1 NAVN Foreningens navn er Risør Jeger- og Fiskerforening,

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND Buskerud

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND Buskerud VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND Buskerud Vedtatt 12.03.2016 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND BUSKERUD, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret )

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret ) Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet 20.3.2013 (Sist endret 27.3.14) 1 Foreningens navn Foreningens navn er Hyggen båtforening som forkortes HBF. Stiftelsesdato er 26.11.1998. 2 Formål

Detaljer

LOVER FOR MUSIKKLAGET BRAGE 1

LOVER FOR MUSIKKLAGET BRAGE 1 LOVER FOR MUSIKKLAGET BRAGE 1 Innhold: Innhold side 2 Lover side 3 Interne utmerkelser side 9 Eksterne utmerkelser side 10 Uniformsinstruks side 11 LOVER FOR MUSIKKLAGET BRAGE 2 Lover for Musikklaget BRAGE

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset 1. Åpning ved Styreleder og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av protokollvitner 4. Gjennomgang av årsberetningen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

OSLO GARDISTEN ÅRSMØTET 2007 GARDESJEFENS FESTKONSERT.

OSLO GARDISTEN ÅRSMØTET 2007 GARDESJEFENS FESTKONSERT. OSLO GARDISTEN NR 1 20. mars 2007 ÅRGANG 3 BOKKOMITEEN Arbeidet med boken holder frem, slik årsmøtet 2006 ønsket. Men nå trengs det hjelp. Egil Nilsen skal lede arbeidet videre, men han vil gjerne ha med

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 18.mars 2010

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 18.mars 2010 Gyssestad Båtforening Referat fra årsmøtet 18.mars 2010 Møtet ble avholdt på Valler videregående skole fra kl.18:30 til kl.20:30. Fra sittende styre 2 forfall. En p.g.a.arbeid, og en p.g.a.sykdom. Antall

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG. Reviderte

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG. Reviderte VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG Reviderte 24.01.2014 Vedtektene er revidert: april 2010, jan 2012 og januar 2014 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

1. ÅPNING Leder Anne Elisabeth Berge ønsket alle fremmøtte, med til sammen 21 telesportmedlemmer velkommen til årsmøtet 2012.

1. ÅPNING Leder Anne Elisabeth Berge ønsket alle fremmøtte, med til sammen 21 telesportmedlemmer velkommen til årsmøtet 2012. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 8. MARS 2012 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 21 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

Korpsavisa ÅRSFEST I GOD GAMMEL KORPSSTIL!

Korpsavisa ÅRSFEST I GOD GAMMEL KORPSSTIL! ÅRSFEST I GOD GAMMEL KORPSSTIL! Tema var kjent for mange av oss som har vært på tidligere årsfester; BAD-TAST. Og vi kan absolutt konkludere med at det er utrolig mange i Hobøl skolekorps som har dårlig

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 3. mars 2016 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 PERIODEN 27. november 2012 til 26. november 2013 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. NEIDEN OG OMEGN JFF Vedtekter for Neiden & Omegn Jeger- og Fiskeforening Stiftet 21. april 1983. Det er foretatt endringer på årsmøtene i 1992 og 2002. I 2002 har en brukt NJFFs mønstervedtekter vedtatt

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 FFHB VEST- AGDER holdt sitt årsmøte torsdag 14. februar 2013, på Peppes Pizza i Kristiansand Følgende saker var på dagsorden: Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer

Detaljer

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag. Oslo, 2. januar 2017 Til medlemmer i Åpen folkekirke Velkommen til årsmøte i Åpen folkekirke 3. mars 2018 Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Detaljer

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR)

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) Medlemskap Tangueros del Sur er en medlemsklubb. Medlemsavgiften gjelder for et kalenderår. Pris: Ordinært medlem 350 kr, Student 200 kr, for nye medlemmer høstsemesteret

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 Klubbhuset Setnesmoen, mandag 09.desember 2013 kl.18.00 Åpning Klubbens leder Lars Ramstad åpnet møtet og ønsket de frammøtte hjertelig velkommen. Det var gledelig at

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Norges Korforbund Salten Vedtekter

Norges Korforbund Salten Vedtekter Norges Korforbund Salten Vedtekter Vedtatt i 1987, med senere endringer, sist i 2007 1. ORGANISASJON Norges Korforbund Salten er et distriktsledd av Norges Korforbund og ble stiftet 9.- 11. oktober 1987

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA)

Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA) Forslag til stiftelsesdokument med vedtekter for Seilsamvirket BA 21.mai 2005 1 Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA) År 20 den ble stiftelsesmøte avholdt i Til stede som stiftere var: Ellers møtte:

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Oppstart: Søndag 30. Mars 2014. kl. 13:10 Sted: Marché Rygge Vest. Moss Til dagsorden Styreleder Jim Karlsen ønsket velkommen med en sang Innkalling og dagsorden

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå.

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. ÅRSRAPPORT 2012 Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. Agdesiden Garnisons Compagnie Kristiansand Veterankompani Kompaniet har i året hatt 14 trenings/sosiale kvelder på Odderøya. Medlemstallet

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Møtet ble avholdt på Skype. Wenche ringte opp alle i styret kl 20.00. Med på møtet var: Leder: Wenche Ulleberg-Bøhmer Nest Leder: Friedrich

Detaljer