Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til:"

Transkript

1 Møteinnkalling Universitetsstyret Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Heidi Kristensen Pål Preede Revheim Amna Drace Ole Thomas Grimsli Bjørn Stordrange Kathrine Skretting Anders Wahlstedt Ingrid Forthun Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Varamedlem Varamedlem Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Side1

2 SAKSLISTE Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. S 8/14 Godkjenning av innkalling S 9/14 Godkjenning av saksliste S 10/14 Protokoll fra forrige møte S 11/14 Dialogmøte med Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 2014/20 S 12/14 Dialogmøte med Fakultet for humaniora og pedagogikk 2014/20 S 13/14 Dialogmøte med Fakultet for kunstfag 2014/20 S 14/14 Dialogmøte med Handelshøyskolen ved UiA 2014/20 S 15/14 Dialogmøte med Fakultet for samfunnsvitenskap 2014/20 S 16/14 Dialogmøte med Fakultet for teknologi og realfag 2014/20 S 17/14 Referat- og rapportsaker /20 S 18/14 Informasjonsutveksling og oppfølging Side2

3 S8/14Godkjenningavinnkalling S9/14Godkjenningavsaksliste S10/14Protokollfraforrigemøte Side3

4 Arkivsak: 2014/20 Saksbeh: Tor A. Aagedal Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 11/14 Universitetsstyret Dialogmøte med Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Fakultetsledelsen med dekan og direktør er invitert til dialogmøte med Universitetsstyret. Fakultetet står fritt til å ta med andre, f.eks. instituttledere, fakultetsstyremedlemmer m.v. Saken fremmes uten forslag til vedtak. Tor A. Aagedal Side4

5 Arkivsak: 2014/20 Saksbeh: Tor A. Aagedal Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 12/14 Universitetsstyret Dialogmøte med Fakultet for humaniora og pedagogikk Fakultetsledelsen med dekan og direktør er invitert til dialogmøte med Universitetsstyret. Fakultetet står fritt til å ta med andre, f.eks. instituttledere, fakultetsstyremedlemmer m.v. Saken fremmes uten forslag til vedtak Tor A. Aagedal Side5

6 Arkivsak: 2014/20 Saksbeh: Tor A. Aagedal Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 13/14 Universitetsstyret Dialogmøte med Fakultet for kunstfag Fakultetsledelsen med dekan og direktør er invitert til dialogmøte med Universitetsstyret. Fakultetet står fritt til å ta med andre, f.eks. instituttledere, fakultetsstyremedlemmer m.v. Saken fremmes uten forslag til vedtak Tor A. Aagedal Side6

7 Arkivsak: 2014/20 Saksbeh: Tor A. Aagedal Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 14/14 Universitetsstyret Dialogmøte med Handelshøyskolen ved UiA Fakultetsledelsen med dekan og direktør er invitert til dialogmøte med Universitetsstyret. Fakultetene står fritt til å ta med andre f.eks. instituttledere, fakultetsstyremedlemmer m.v. Saken fremmes uten forslag til vedtak Tor A. Aagedal Side7

8 Arkivsak: 2014/20 Saksbeh: Tor A. Aagedal Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 15/14 Universitetsstyret Dialogmøte med Fakultet for samfunnsvitenskap Fakultetsledelsen med dekan og direktør er invitert til dialogmøte med Universitetsstyret. Fakultetet står fritt til å ta med andre, f.eks. instituttledere, fakultetsstyremedlemmer m.v. Saken fremmes uten forslag til vedtak Tor A. Aagedal Side8

9 Arkivsak: 2014/20 Saksbeh: Tor A. Aagedal Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Universitetsstyret Dialogmøte med Fakultet for teknologi og realfag Fakultetsledelsen med dekan og direktør er invitert til dialogmøte med Universitetsstyret. Fakultetet står fritt til å ta med andre, f.eks. instituttledere, fakultetsstyremedlemmer m.v. Saken fremmes uten forslag til vedtak Tor A. Aagedal Side9

10 Arkivsak: 2014/20 Saksbeh: Tor A. Aagedal/Elin Gauslaa Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 17/14 Universitetsstyret Referat- og rapportsaker Sakene trykkes ikke men legges ut på styrets web-sider: 1 Studieutvalget , referat 2 Det sentrale forskningsutvalget , referat 3 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, referat fakultetsstyremøte Årsrapport 2013 Puls 5 Brev fra kunnskapsministeren om samarbeidet mellom HiT og UiA 6 Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, referat fakultetsstyremøtet Statsbudsjettet for 2014 kap Tildelingsbrev for Universitetet i Agder 8 Sak på rektorfullmakt - støtte til utviklingsprosjekt for etablering av et helsesenter ved campus Grimstad 9 Sak på rektorfullmakt - MatRIC, Senter for fremragende utdanning (SFU) - oppnevning av styrerepresentanter Styret tar referat- og rapportsakene til orientering Tor A. Aagedal Side10

11 Side11

12 Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne Løvland Medlem Kristin Dale Medlem Lise Berntsen Medlem STA Forfall: Navn Funksjon Per Helge Silseth Medlem STA Geir Øivind Kløkstad Medlem Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Sten Kristian Mydland Per Helge Silseth STA Fra administrasjonen møtte: Navn Greta Hilding Anne Marie Sundberg Stilling Underdirektør Seniorrådgiver Side12

13 SAKSLISTE Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. ST 13/63 ST 13/64 ST 13/65 ST 13/66 ST 13/67 ST 13/68 ST 13/69 ST 13/70 ST 13/71 ST 13/72 ST 13/73 Innkalling og saksliste Referat fra forrige møte Referatsaker Læringsmiljøutvalget Referat 2013/1597 Styreprotokoll /448 Utdanningsutvalget UHR - protokoll /448 Innspill til langtidsplan forhøyere utdanning og forskning fra Universitetet i Agder Statsbudsjettet Fordeling av studieplasser innen ingeniørfag Fullmaktsvedtak: kvalitetssikring av praksis og utvekslingsopphold 2013/ / /512 Studiumrapport - redaksjonelle endringer 2013/512 Forslag til endring i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder - høring Søknad om navneendring: Fra Helsefag, masterprogram, til Klinisk helsevitenskap, masterprogram Godkjenning av studieplan for Executive Master of Business Administration, erfaringsbasert masterprogram Fastsetting av utfyllende regler for opptak til Executive Master of Business Administration, erfaringsbasert masterprogram Endring av utfyllende regler for opptak til Ledelse, erfaringsbasert masterprogram Godkjenning av studieplan og navneendring etter programevaluering: Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, bachelorprogram Søknad om navneendring: Fra Språk og kultur, bachelorprogram - Tysk/Fransk fordypning, til Tysk, bachelorprogram, og Fransk, bachelorprogram Fastsetting av utfyllende regler for opptak til 2-årig påbygging til 5-årig grunnskolelærerutdanning, masterprogram 2013/ / / / / / / /792 ST 13/74 Revisjon av fakultetsrapport del /512 ST 13/75 Strategisk utdannings- og porteføljeledelse - innstilling fra arbeidsgruppe 2013/683 ST 13/76 Retningslinjer for emnekoder og emnenavn - ny behandling 2013/2176 ST 13/77 Møtedatoer for Studieutvalget våren /448 Side13

14 ST 13/63 Innkalling og saksliste Saksprotokoll i Studieutvalget Dmytro Yakovenko orienterer i forbindelse med sak 13/77 Møtedatoer for Studieutvalget våren 2014 om Internasjonal avdelings planlagte studietur til Island. Godkjent. ST 13/64 Referat fra forrige møte Saksprotokoll i Studieutvalget Godkjent. ST 13/65 Referatsaker Saksprotokoll i Studieutvalget Læringsmiljøutvalget Referat Styreprotokoll Utdanningsutvalget UHR - protokoll Innspill til langtidsplan forhøyere utdanning og forskning fra Universitetet i Agder Statsbudsjettet Fordeling av studieplasser innen ingeniørfag Fullmaktsvedtak: kvalitetssikring av praksis og utvekslingsopphold Studiumrapport - redaksjonelle endringer Senter for fremragende utdanning Tatt til orientering. Side14

15 ST 13/66 Forslag til endring i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Studieutvalgets anbefaler overfor styret at forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder 6 (2) endres til: Styret kan dispensere fra bestemmelsene i punkt 1) for fellesgrad som gis i samarbeid med utenlandske institusjoner. I særlige tilfelle kan styret dispensere fra krav om bacheloroppgave. Styret kan også gi dispensasjon til å redusere totalt omfang av examen philosophicum og examen facultatum fra 20 til 15 studiepoeng og i særlige tilfelle også til å erstatte examen philosophicum og examen facultatum i bachelorprogram med fordypningsenhet med vitenskapsteori, etikk og innsikt i fagets/profesjonens samfunnsmessige rolle i et omfang av minst 10 studiepoeng. I de tilfeller der det er gitt dispensasjon fra krav om examen philosophicum og examen fakultatum i bachelorprogram med fordypningsenhet, gjelder dispensasjonen også selvvalgt bachelorgrad med tilsvarende fordypningsenhet. Saksprotokoll i Studieutvalget Studieutvalget anbefaler overfor styret at forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder 6 (2) endres til: Styret kan dispensere fra bestemmelsene i punkt 1) for fellesgrad som gis i samarbeid med utenlandske institusjoner. I særlige tilfelle kan styret dispensere fra krav om bacheloroppgave. styret kan også gi dispensasjon til å redusere totalt omfang av examen philosophicum og examen facultatum fra 20 til 15 studiepoeng og i særlige tilfelle også til å erstatte examen philosophicum og examen facultatum i bachelorprogram med fordypningsenhet med vitenskapsteori, etikk og innsikt i fagets/profesjonen samfunnsmessige rolle i et omfang av minst 10 studiepoeng. I de tilfeller der det er gitt dispensasjon fra krav om examen philosophicum og examen facultatum i bachelorprogram med fordypningsenhet, gjelder dispensasjonen også selvvalgt bachelorgrad med tilsvarende fordypningsenhet. ST 13/67 Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder - høring Utformes på grunnlag av diskusjonen i møtet. Saksprotokoll i Studieutvalget Studieutvalgets merknader omhandlet først og fremst forslag til 29 Rangering av søkere til praktisk-pedagogisk utdanning i allmenne fag. Det ble stilt spørsmål om pedagogikkdelen av PPU er å anse som en flaskehals hva angår antall studenter som kan tas opp. Kan man i så fall øke opptaket? I hvor stor grad er det studentenes jobbmuligheter og skolenes ønsker som skal avgjøre universitetets tenkning omkring fagsammensetning? Side15

16 Det legges opp til romslige overgangsordninger slik at det er god tid til omstilling og til å få ut nødvendig informasjon til potensielle studenter. Studieutvalgets enstemmige anbefaling på dette punkt er å videreføre eksisterende ordning for rangering av søkere til praktisk-pedagogisk utdanning i allmenne fag. For øvrig påpekte utvalget følgende: Rangeringsreglene når søkere står likt synes svært omfattende. Er det nødvendig? Alder som kriterium for rangering synes ikke å være en god erstatning for loddtrekning. Loddtrekning bør beholdes. 34 første setning er lang og vanskelig og bør deles opp. Studieutvalget ber om at utvalgets merknader blir formidlet til universitetsstyret. ST 13/68 Søknad om navneendring: Fra Helsefag, masterprogram, til Klinisk helsevitenskap, masterprogram 1. Studieutvalget godkjenner følgende navneendring: Fra Helsefag, masterprogram, til Klinisk helsevitenskap, masterprogram. 2. Navneendringen trer i kraft fra og med opptak til studieåret Saksprotokoll i Studieutvalget Vedtatt mot én stemme: 1. Studieutvalget godkjenner følgende navneendring: Fra Helsefag, masterprogram, til Klinisk helsevitenskap, masterprogram. 2. Navneendringen trer i kraft fra og med opptak til studieåret ST 13/69 Godkjenning av studieplan for Executive Master of Business Administration, erfaringsbasert masterprogram Studieutvalget godkjenner studieplan for Executive Master of Business Administration, erfaringsbasert masterprogram, med de merknader som framgår av saksframlegget. Saksprotokoll i Studieutvalget Studieutvalget hadde følgende merknader: Læringsutbyttet på programnivå bør justeres. Side16

17 Programmet synes lite offensivt hva bruk av engelsk angår. Her bør det stilles høyere krav, og flere emner bør tilbys på engelsk. Det stilles spørsmål om hva som menes når det i noen emnebeskrivelser står «Kristiansand/desentralisert» i informasjonen om emnet. Studieutvalget godkjenner studieplan for Executive Master of Business Administration, erfaringsbasert masterprogram, med de merknader som framgår av saksframlegget og merknader som framkom i møtet. ST 13/70 Fastsetting av utfyllende regler for opptak til Executive Master of Business Administration, erfaringsbasert masterprogram Endring av utfyllende regler for opptak til Ledelse, erfaringsbasert masterprogram A. Studieutvalget fastsetter utfyllende regler for opptak til Executive Master of Business Administration, erfaringsbasert masterprogram. Utfyllende regler for opptak lyder: 1. Opptaksgrunnlag er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang, hvor det inngår toårig integrert studium eller fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng. Minst 20 studiepoeng innen fordypningsenheten skal være på nivå I opptaksgrunnlaget inngår også minst 2 års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. 3. Som relevant yrkespraksis regnes ledererfaring eller erfaring fra andre stillinger med selvstendig ansvar innen offentlig forvaltning, privat næringsliv eller frivillige organisasjoner. B. Studieutvalget godkjenner endring av utfyllende regler for opptak til Ledelse, erfaringsbasert masterprogram. Utfyllende regler for opptak lyder: 1. Opptaksgrunnlag er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang, hvor det inngår toårig integrert studium eller fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng. Minst 20 studiepoeng innen fordypningsenheten skal være på nivå I opptaksgrunnlaget inngår også minst 2 års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. 3. Som relevant yrkespraksis regnes ledererfaring eller erfaring fra andre stillinger med selvstendig ansvar innen offentlig forvaltning, privat næringsliv eller frivillige organisasjoner. Saksprotokoll i Studieutvalget Side17

18 A. Studieutvalget fastsetter utfyllende regler for opptak til Executive Master of Business Administration, erfaringsbasert masterprogram. Utfyllende regler for opptak lyder: 1. Opptaksgrunnlag er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang, hvor det inngår toårig integrert studium eller fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng. Minst 20 studiepoeng innen fordypningsenheten skal være på nivå I opptaksgrunnlaget inngår også minst 2 års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. 3. Som relevant yrkespraksis regnes ledererfaring eller erfaring fra andre stillinger med selvstendig ansvar innen offentlig forvaltning, privat næringsliv eller frivillige organisasjoner. B. Studieutvalget godkjenner endring i utfyllende regler for opptak til Ledelse, erfaringsbasert masterprogram. Utfyllende regler for opptak lyder: 1. Opptaksgrunnlag er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang, hvor det inngår toårig integrert studium eller fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng. Minst 20 studiepoeng innen fordypningsenheten skal være på nivå I opptaksgrunnlaget inngår også minst 2 års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. 3. Som relevant yrkespraksis regnes ledererfaring eller erfaring fra andre stillinger med selvstendig ansvar innen offentlig forvaltning, privat næringsliv eller frivillige organisasjoner. ST 13/71 Godkjenning av studieplan og navneendring etter programevaluering: Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, bachelorprogram 1. Studieutvalget godkjenner følgende navneendring: Fra Samfunnsendring og kommunikasjon, bachelorprogram, til Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, bachelorprogram. 2. Navneendringen trer i kraft fra og med opptak til studieåret Studieutvalget godkjenner studieplan for Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, bachelorprogram, med de merknader som framgår av saksframlegget. Saksprotokoll i Studieutvalget Studieutvalget godkjenner følgende navneendring: Fra Samfunnsendring og kommunikasjon, bachelorprogram, til Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, bachelorprogram. 2. Navneendringen trer i kraft fra og med opptak til studieåret Side18

19 3. Studieutvalget godkjenner studieplan for Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, bachelorprogram, med de merknader som framgår av saksframlegget. ST 13/72 Søknad om navneendring: Fra Språk og kultur, bachelorprogram - Tysk/Fransk fordypning, til Tysk, bachelorprogram, og Fransk, bachelorprogram 1. Studieutvalget godkjenner følgende navneendring: Fra Språk og kultur, bachelorprogram Tysk/Fransk fordypning, til henholdsvis Tysk, bachelorprogram, og Fransk, bachelorprogram. 2. Navneendringen trer i kraft fra opptaket Saksprotokoll i Studieutvalget Studieutvalget godkjenner følgende navneendring: Fra Språk og kultur, bachelorprogram Tysk/Fransk fordypning, til henholdsvis Tysk, bachelorprogram, og Fransk bachelorprogram. Navneendringen trer i kraft fra opptaket ST 13/73 Fastsetting av utfyllende regler for opptak til 2-årig påbygging til 5- årig grunnskolelærerutdanning, masterprogram Studieutvalget fastsetter følgende utfyllende regler for opptak til 2-årig påbygging til 5-årig grunnskolelærerutdanning, masterprogram: 1. a) For studenter med bakgrunn fra grunnskolelærerutdanning: Fullført og bestått de tre første studieårene, herunder 60 studiepoeng i Pedagogikk og elevkunnskap og 60 studiepoeng i det faget studenten skal studere på masternivå, samt gjennomført 17 uker praksis. b) Fullført allmennlærerutdanning: Minst 60 studiepoeng i masterfaget. c) Annen fullført lærerutdanning: Individuell vurdering. Minst 60 studiepoeng i masterfaget og minst 30 studiepoeng pedagogikk. 2. Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter for både masterfaget og Pedagogikk og elevkunnskap / Pedagogikk på C eller bedre. Kravet er oppfylt dersom vektet gjennomsnittskarakter, beregnet i henhold til forskrift om opptak til masterprogram og videreutdanningsstudier ved Universitetet i Agder 7 pkt. c, er 3,0 eller bedre. For søkere med tallkarakterer kreves vektet gjennomsnittskarakter på 2,7 eller bedre. Side19

20 Saksprotokoll i Studieutvalget Studieutvalget fastsetter utfyllende regler for opptak til 2-årig påbygging til 5-årig grunnskolelærerutdanning, masterprogram. Utfyllende regler for opptak lyder: 1. a) For studenter med GLU-bakgrunn: Fullført og bestått de tre første studieårene, herunder 60 studiepoeng i Pedagogikk og elevkunnskap og 60 studiepoeng i det faget studenten skal studere på masternivå, samt gjennomført 17 uker praksis. b) Fullført allmennlærerutdanning: Minst 60 studiepoeng i masterfaget. c) Annen lærerbakgrunn: Individuell vurdering. Minst 60 studiepoeng i masterfaget og minst 30 studiepoeng pedagogikk. 2. Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter for både masterfaget og Pedagogikk og elevkunnskap / Pedagogikk på C eller bedre. Kravet er oppfylt dersom vektet gjennomsnittskarakter, beregnet i henhold til forskrift om opptak til masterprogram og videreutdanningsstudier ved Universitetet i Agder 7 pkt. c, er 3,0 eller bedre. For søkere med tallkarakterer kreves vektet gjennomsnittskarakter på 2,7 eller bedre. ST 13/74 Revisjon av fakultetsrapport del 1 1. Studieutvalget vedtar sekretariatets forslag til mal for fakultetsrapport del 1 om kvalitetssikring av emner og studieprogram. 2. Studieutvalgets leder får fullmakt til å godkjenne mindre endringer i mal for fakultetsrapport del 1. Saksprotokoll i Studieutvalget Studieutvalget vedtar sekretariatets forslag til mal for fakultetsrapport del 1 om kvalitetssikring av emner og studieprogram. 2. Studieutvalgets leder får fullmakt til å godkjenne mindre endringer i mal for fakultetsrapport del 1. Side20

21 ST 13/75 Strategisk utdannings- og porteføljeledelse - innstilling fra arbeidsgruppe Studieutvalget tar saken til foreløpig orientering. Saksprotokoll i Studieutvalget Studieutvalget hadde følgende merknader: Innstillingen omhandler både utdanningsledelse og studiekvalitet. Den gir en god beskrivelse av dagens situasjon. Det er behov for mer standardisering og forutsigbarhet m.h.t. hvordan undervisning vektes i forhold til forskning på arbeidsplanene. I motsetning til hva som er tilfelle for forskning, finnes det ingen økonomiske incentiver i forhold til utdanning. Incentiver for forskning kan virke negativt for utdanning. Det foreslås at innstillingen sendes på høring til fakultetene og Avdeling for lærerutdanning. Disse bør anmodes om å vurdere de foreslåtte tiltakene samt eventuelt å fremme andre. Studieutvalget tar saken til foreløpig orientering. ST 13/76 Retningslinjer for emnekoder og emnenavn - ny behandling Studieutvalget fastsetter retningslinjer for emnekoder og emnenavn i tråd med framlagt forslag. Saksprotokoll i Studieutvalget Studieutvalget hadde følgende merknad: Ettersom retningslinjene ikke gis tilbakevirkende kraft, mener Studieutvalget at fakultetene i forbindelse med omfattende programrevisjoner f.eks. etter programevaluering skal sikre at emnekodene er i tråd med retningslinjenes bestemmelser. 1. Studieutvalget fastsetter retningslinjer for emnekoder og emnenavn i tråd med framlagt forslag. 2. I forbindelse med omfattende programrevisjoner, for eksempel etter programevaluering, ber Studieutvalget om at fakultetene sikrer at emnekodene er i tråd med retningslinjenes bestemmelser. ST 13/77 Møtedatoer for Studieutvalget våren 2014 Side21

22 Det fastsettes følgende møtedatoer for Studieutvalget våren 2014: 21. februar 21. mars 9. mai eller studietur i perioden mai. 13. juni Møtestart kl Saksprotokoll i Studieutvalget Dmytro Yakovenko orienterte om Internasjonal avdelings planlagte tur til Island. Studieutvalget uttrykte interesse for å være med med noe felles og noe eget program. Det fastsettes følgende møtedatoer for Studieutvalget våren 2014: 21. februar 21. mars 9. mai eller studietur i perioden mai 13. juni Møtestart kl Side22

23 Møteprotokoll Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: A7 006, Campus Kristiansand Dato: 26. november 2013 Tidspunkt: 12:30-15:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Dag Gjerløw Aasland Ernst Håkon Jahr Anne Halvorsen (for Sigbjørn Sødal) Michael Rygaard Hansen (for Frank Reichert) Stephen Seiler Per Kvist Birte Simonsen Trude Sundtjønn Marit Aamodt Nielsen Jan Arve Olsen Hanne Graver Møvig Forfall: Navn Sigbjørn Sødal Frank Reichert Kristin Wallevik Viserektor for forskning, leder Fakultet for humaniora og pedagogikk Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Fakultet for kunstfag Avdeling for lærerutdanning Representant for ph.d.-kandidatene Viserektor for utdanning Formidlingsavdelingen, observatør Universitetsbiblioteket, observatør Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Fakultet for teknologi og realfag Agderforskning, observatør Fra administrasjonen møtte: Navn Simone Heinz Wenche Flaten Ellen Frivold Hilde Inntjore Øyvind Nystøl Arthur N. Olsen Eli Stålsett Nygaard Kjell Tybring Andresen Gerd Reidun Helmikstøl Forskningsdirektør Forskningssekretariatet (referent) Forskningssekretariatet Forskningssekretariatet Forskningssekretariatet Universitetsbiblioteket Formidlingsavdelingen Formidlingsavdelingen Formidlingsavdelingen Side23

24 SAKSLISTE Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. SFU 46/13 SFU 47/13 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Protokoll fra forrige møte SFU 48/13 Referatsaker og orienteringer 2013/443 SFU 49/13 Publisering i tidsskrifter med åpen tilgang - potensielle problemer med tvilsomme forlag 2013/2918 SFU 50/13 Tildeling av kvalifiseringsstipend for kvinner /2574 SFU 51/13 Tildeling av støtte til faglige konferanser og seminarer - første tildeling 2014 SFU 52/13 Informasjonsutveksling 2013/2765 SFU 46/13 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Innkalling og sakliste ble godkjent. SFU 47/13 Protokoll fra forrige møte Protokoll fra møtet 31. oktober 2013 ble godkjent via e-postrunde etter møtet. SFU 48/13 Referatsaker og orienteringer 1. Senter for fremragende utdanning (SFU): MatRIC - Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching Simon Goodchild orienterte om senteret og bakgrunnen for søknaden. 2. Horizon Forskningsdagene Eli Stålsett Nygaard fra Formidlingsavdelingen orienterte. Det sentrale forskningsutvalget tok sakene til orientering. Side24

25 SFU 49/13 Publisering i tidsskrifter med åpen tilgang - potensielle problemer med tvilsomme forlag 1. Det sentrale forskningsutvalget vedtar å innføre et nytt kriterium for dekning av publiseringsavgifter i tidsskrifter med åpen tilgang. Utgiver skal være medlem av OASPA Open Access Scholarly Publishers Assosiation. Dette nye kriteriet får virkning fra 1. april Det sentrale forskningsutvalget ber dekanene gjøre problemstillingen med tvilsomme forlag kjent på sine respektive fakulteter. Universitetsbiblioteket vil gjerne komme til fagmiljøene og orientere om denne problemstillingen. 1. Det sentrale forskningsutvalget vedtar å innføre et nytt kriterium for dekning av publiseringsavgifter i tidsskrifter med åpen tilgang. Utgiver skal være medlem av OASPA Open Access Scholarly Publishers Assosiation. Dette nye kriteriet får virkning fra 1. april Det sentrale forskningsutvalget ber dekanene gjøre problemstillingen med tvilsomme forlag kjent på sine respektive fakulteter. SFU 50/13 Tildeling av kvalifiseringsstipend for kvinner 2013 Det sentrale forskningsutvalget tildeler kvalifiseringsstipend til: Ilmi Willbergh, Fakultet for humaniora og pedagogikk (kr ) Torunn A. Ask, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (kr ) Anne Halvorsen, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (kr ) Inger Beate Larsen, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap (kr ) Elin Thygesen, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap (kr ) Kristin Haraldstad, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap (kr ) Inhabilitet: Stephen Seiler og Anne Halvorsen forlot møtet i denne saken på grunn av inhabilitet. Kommentarer i møtet: Retningslinjene tas opp som egen sak før neste tildeling. Side25

26 Det sentrale forskningsutvalget tildeler kvalifiseringsstipend til: Ilmi Willbergh, Fakultet for humaniora og pedagogikk (kr ) Torunn A. Ask, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (kr ) Anne Halvorsen, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (kr ) Inger Beate Larsen, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap (kr ) Elin Thygesen, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap (kr ) Kristin Haraldstad, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap (kr ) SFU 51/13 Tildeling av støtte til faglige konferanser og seminarer - første tildeling 2014 Det sentrale forskningsutvalget tildeler støtte til faglige konferanser/seminarer for 2014 første tildeling som vist i vedlagte tabell. Kommentarer i møtet: Kriteriene tas opp som egen sak før neste tildeling. Det sentrale forskningsutvalget tildeler støtte til faglige konferanser/seminarer for 2014 første tildeling som vist i vedlagte tabell. International Association of Scandinavian Studies (IASS) 2014 Fakultet for humaniora og pedagogikk Kr Mergers involving higher education institutions in the Nordic countries Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Kr ehelseuka 2014 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Kr International Group of Lean Construction 2014 Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Kr Symposium Network Avdeling for lærerutdanning Kr Side26

27 SFU 52/13 Informasjonsutveksling UHRs forskningsutvalg Simone Heinz har blitt medlem i UHRs forskningsutvalg. Hun orienterte fra første møte som var 20. november. Aftenposten Viten Jan Arve Olsen informerte om Aftenpostens nye Viten-satsing. Dette er en plattform som ligner på Forskning.no og forskere skal selv skrive forskningsstoff. Dette er en god mulighet til å få forskning ut til en stor gruppe lesere. Aftenposten vil tilby et to-dagers skrivekurs og mer informasjon om det kommer seinere. Møtedatoer for våren 2014 Utvalget fastsatte følgende møtedatoer for våren 2014: Torsdag 13. februar Torsdag 20. mars Onsdag 7. mai Onsdag 11. juni (heldagsseminar) Peder Sather-senteret Senteret lyser ut nye midler. Det vil bli mulighet for ulike stipend på alle fagområder. Sak på Innaskjærs kommer snart. Kontaktpersoner ved UiA er Ellen Frivold og Sigbjørn Sødal. Side27

28 Møteprotokoll Fakultetsstyret for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Utvalg: Møtested: Gimlemoen I 2 001, Kristiansand Dato: Tidspunkt: 11:00 14:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Stephen Seiler Medlem Kjetil Drangsholt Medlem Ingvild Vistad Medlem Anne Skisland Medlem Liv Fegran Medlem Elling Bere Medlem Tone Lunde Brekka Medlem Forfall: Navn Årstein Justnes Silje Christin Linnerud Mari Katrine Gjørv Funksjon MEDL MEDL MEDL Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Anne Berit Fuglestad fra 12:00 Årstein Justnes Fra administrasjonen møtte: Navn Eli Andås Bjørn Inge Kvinlaug til sak 13/67 Ellen A. Køhn til sak 13/68 Marianne Vorraa til sak 13/68 Stilling Fung. Fakultetsdirektør/Sekretær Seniorrådgiver Rådgiver Rådgiver Side28

29 SAKSLISTE Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. HI 13/65 HI 13/66 HI 13/67 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Budsjett og virksomhetsplan Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 2013/3052 HI 13/68 Revidering fagplan sykepleie bachelorprogram 2009/449 HI 13/69 Etablering av nytt valgfritt emne i Ph.d.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap - HEL 606 Recovery in mental health and substance abuse - perspectives and practices HI 13/70 Etablering av frittstående emne på videreutdanningsnivå - PSY9XX Innføring i motiverende intervju (5 sp) HI 13/71 HI 13/72 Om arbeidet med revisjon av masterprogrammet i psykisk helsearbeid Programevaluering bachelorprogram i ernæring mat og kultur HI 13/73 Oppnevning av studieråd Masterprogrammene HI 13/74 HI 13/75 HI 13/76 Prioritering av prosjekter til ledige KDstipendiatstillingshjemler Endring i sammensetning i Fakultetets forskningsutvalg (FFU) Revisjon av retningslinjer for fordeling av praksisplasser bachelor sykepleie 2009/ / / / / / / /760 HI 13/77 Møteplan fakultetsstyret våren /514 HI 13/78 Referat- og dekanfullmaktsaker 2013/514 HI 13/79 Eventuelt Side29

30 HI 13/65 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent. HI 13/66 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Godkjent. HI 13/67 Budsjett og virksomhetsplan Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 1. Fakultetsstyret vedtar budsjett/virksomhetsplan for 2014 for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap med følgende fordeling til prosjektområdene under budsjettenhet 1300: Fordeling prosjektområdene: Prosjektområde Budsjett Satsingstiltak PhD-utdanningen Fellestiltak Institutt for Helse- og sykepleievitenskap Institutt for Folkehelse, idrett og ernæring Institutt for Psykososial helse Administrasjonen Forslag disponering av investeringsmidler vedtas. 3. Prosjektområdene skal disponere tildelte midler i samsvar med gjeldende disposisjonsreglement og innenfor de rammer og premisser som er nedfelt i budsjettdokumentet. 1. Fakultetsstyret vedtar budsjett/virksomhetsplan for 2014 for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap med følgende fordeling til prosjektområdene under budsjettenhet 1300: Fordeling prosjektområdene: Prosjektområde Budsjett Satsingstiltak PhD-utdanningen Fellestiltak Institutt for Helse- og sykepleievitenskap Institutt for Folkehelse, idrett og ernæring Institutt for Psykososial helse Administrasjonen Forslag disponering av investeringsmidler vedtas. 3. Prosjektområdene skal disponere tildelte midler i samsvar med gjeldende disposisjonsreglement og innenfor de rammer og premisser som er nedfelt i budsjettdokumentet. HI 13/68 Revidering fagplan sykepleie bachelorprogram Side30

31 Fakultetsstyret vedtar revidert fagplan for sykepleie bachelorprogram, i følge vedlagte forslag. Revidert fagplan oversendes Studieutvalget for godkjenning. Fagplanen implementeres for første studieår høsten Nytt forslag til vedtak ved Kjetil Drangsholt og Ingvild Vistad: Fakultetsstyret vedtar revidert fagplan for sykepleie bachelorprogram, i følge vedlagte forslag. Revidert fagplan oversendes Studieutvalget for godkjenning. Fagplanen implementeres for første studieår høsten -14. Evaluering planlegges etter første års gjennomkjøring. Nytt forslag til vedtak 1 falt med 3 mot 5 stemmer. 2. Nytt forslag til vedtak ved fakultetsdirektøren: Fakultetsstyret vedtar revidert fagplan for sykepleie bachelorprogram, i følge vedlagte forslag med mindre justeringer som tas i samråd med dekan. Hovedstruktur og rammer opprettholdes. Revidert fagplan oversendes Studieutvalget for godkjenning. Fagplanen implementeres for første studieår høsten -14. Evaluering planlegges etter første års gjennomkjøring. Nytt forslag til vedtak 2 ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer. Vedtak med 5 mot 3 stemmer: Fakultetsstyret vedtar revidert fagplan for sykepleie bachelorprogram, i følge vedlagte forslag med mindre justeringer som tas i samråd med dekan. Hovedstruktur og rammer opprettholdes. Revidert fagplan oversendes Studieutvalget for godkjenning. Fagplanen implementeres for første studieår høsten -14. Evaluering planlegges etter første års gjennomkjøring. HI 13/69 Etablering av nytt valgfritt emne i Ph.d.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap - HEL 606 Recovery in mental health and substance abuse - perspectives and practices Fakultetsstyret etablerer «HEL606 Recovery in mental health and substance abuse perspectives and practices» som nytt valgfritt emne i opplæringsdelen i Ph.d.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Fakultetsstyret etablerer «HEL606 Recovery in mental health and substance abuse perspectives and practices» som nytt valgfritt emne i opplæringsdelen i Ph.d.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. HI 13/70 Etablering av frittstående emne på videreutdanningsnivå - PSY9XX Innføring i motiverende intervju (5 sp) Fakultetsstyret vedtar forslag om etablering av frittstående emne: PSY9XX Innføring i motiverende intervju basert på vedlagte emnebeskrivelse. Side31

32 Fakultetsstyret vedtar forslag om etablering av frittstående emne: PSY9XX Innføring i motiverende intervju basert på vedlagte emnebeskrivelse. HI 13/71 Om arbeidet med revisjon av masterprogrammet i psykisk helsearbeid Saken tas til etterretning. Saken tas til etterretning. HI 13/72 Programevaluering bachelorprogram i ernæring mat og kultur Fakultetsstyret tar rapporter fra programevaluering av bachelorprogrammet i ernæring, mat og kultur til etterretning. Rapport fra evalueringspanelet og rapport fra egenevaluering oversendes Studieutvalget til orientering. Fakultetsstyret tar rapporter fra programevaluering av bachelorprogrammet i ernæring, mat og kultur til etterretning. Rapport fra evalueringspanelet og rapport fra egenevaluering oversendes Studieutvalget til orientering. HI 13/73 Oppnevning av studieråd Masterprogrammene 1. Ordningen med felles studieråd for masterprogrammene i idrettsvitenskap, klinisk helsevitenskap, psykisk helsearbeid, folkehelsevitenskap og spesialsykepleie opprettholdes. 2. Ordningen med et eget studieråd for masterprogrammet i helse- og sosialinformatikk opprettholdes. 3. Fakultetsstyret godkjenner forslag til medlemmer av studieråd i henhold til oversikten i saksunderlaget. 4. Dekan gis fullmakt til å oppnevne medlemmer til studierådene mellom fakultetstyrets møter. 1. Ordningen med felles studieråd for masterprogrammene i idrettsvitenskap, klinisk helsevitenskap, psykisk helsearbeid, folkehelsevitenskap og spesialsykepleie opprettholdes. 2. Ordningen med et eget studieråd for masterprogrammet i helse- og sosialinformatikk opprettholdes. Side32

33 3. Fakultetsstyret godkjenner forslag til medlemmer av studieråd i henhold til oversikten i saksunderlaget. 4. Dekan gis fullmakt til å oppnevne medlemmer til studierådene mellom fakultetstyrets møter. HI 13/74 Prioritering av prosjekter til ledige KD-stipendiatstillingshjemler 1. Når KD-stipendiatstillinger er ledige skal disse normalt bekjentgjøres internt. Dette for å gi mulighet for at fakultetets forskere kan søke om prioritering for sitt prosjekt for stillingen etter intern utlysning. 2. Ved tildeling av KD-stipendiatstilling skal det vurderes en rimelig fordeling mellom instituttene, og veiledningsressurs (tilgjengelighet og behov) skal også vurderes. 3. Prosjektsøknadene skal først og fremst vurderes på bakgrunn av kvalitet, gjennomførbarhet og involvering av forskergruppe (jfr. fakultetets strategiplan). Tverrfaglig samarbeid og nasjonalt /internasjonalt samarbeid er også sentrale elementer som skal vektlegges. Utfallet av evt. andre eksterne søknader vil også kunne spille en rolle i helhetsvurderingen. Søknaden skal være på max 10 sider, fortrinnsvis bygget opp rundt NFRs søknadsmal. 4. Tildeling gjøres vanligvis av fakultetsstyret etter anbefaling fra et oppnevnt vurderingsutvalg og / eller FFU (Fakultetets forskningsutvalg). Nytt forslag til vedtak lagt frem i møtet: 1. Når KD-stipendiatstillinger er ledige skal disse normalt utlyses internt. Dette for å gi mulighet for at fakultetets forskere kan søke om prioritering for sitt prosjekt for stillingen etter intern utlysning. FFU (Fakultetets forskningsutvalg) konsulteres før utlysning. 2. Prosjektsøknadene skal først og fremst vurderes på bakgrunn av kvalitet, gjennomførbarhet og involvering av forskergruppe (jfr. fakultetets strategiplan). Tverrfaglig samarbeid og nasjonalt/internasjonalt samarbeid er også sentrale elementer som skal vektlegges. Utfallet av evt. andre eksterne søknader vil også kunne spille en rolle i helhetsvurderingen. Søknaden skal være på max 10 sider, fortrinnsvis bygget opp rundt NFRs søknadsmal. 3. Tildeling gjøres vanligvis av fakultetsstyret etter anbefaling fra et oppnevnt vurderingsutvalg på tre personer(dekan, et forskningskompetent medlem fra fakultetsstyret og et eksternt medlem). 4. Ved tildeling av KD-stipendiatstilling skal det vurderes en rimelig fordeling mellom instituttene, og veiledningsressurs (tilgjengelighet og behov) skal også vurderes. 1. Når KD-stipendiatstillinger er ledige skal disse normalt utlyses internt. Dette for å gi mulighet for at fakultetets forskere kan søke om prioritering for sitt prosjekt for stillingen etter intern utlysning. FFU (Fakultetets forskningsutvalg) konsulteres før utlysning. 2. Prosjektsøknadene skal først og fremst vurderes på bakgrunn av kvalitet, gjennomførbarhet og involvering av forskergruppe (jfr. fakultetets strategiplan). Tverrfaglig samarbeid og nasjonalt/internasjonalt samarbeid er også sentrale elementer som skal vektlegges. Utfallet av evt. andre eksterne søknader vil også kunne spille en rolle i helhetsvurderingen. Søknaden skal være på max 10 sider, fortrinnsvis bygget opp rundt NFRs søknadsmal. Side33

34 3. Tildeling gjøres vanligvis av fakultetsstyret etter anbefaling fra et oppnevnt vurderingsutvalg på tre personer(dekan, et forskningskompetent medlem fra fakultetsstyret og et eksternt medlem). 4. Ved tildeling av KD-stipendiatstilling skal det vurderes en rimelig fordeling mellom instituttene, og veiledningsressurs (tilgjengelighet og behov) skal også vurderes. HI 13/75 Endring i sammensetning i Fakultetets forskningsutvalg (FFU) Fakultetsstyret oppnevner professor Nina C. Øverby som medlem i Fakultetets forskningsutvalg (FFU) fra til Professor Elling Bere fratrer som medlem fra Nytt forslag til vedtak lagt frem i møtet: Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å oppnevne et nytt medlem fra IFIE til Fakultetets forskningsutvalg (FFU) fra til Professor Elling Bere fratrer som medlem fra Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å oppnevne et nytt medlem fra IFIE til Fakultetets forskningsutvalg (FFU) fra til Professor Elling Bere fratrer som medlem fra HI 13/76 Revisjon av retningslinjer for fordeling av praksisplasser bachelor sykepleie Fakultetsstyret vedtar reviderte retningslinjer for fordeling av praksisplasser for bachelor sykepleie. Fakultetsstyret vedtar reviderte retningslinjer for fordeling av praksisplasser for bachelor sykepleie. HI 13/77 Møteplan fakultetsstyret våren 2014 Fakultetsstyrets møteplan for våren 2014 blir som følger: Onsdag 12. februar i Grimstad Onsdag 08. april i Kristiansand Onsdag 04. juni i Grimstad Alle møtene starter kl dersom ikke annet er vedtatt. Fakultetsstyrets møteplan for våren 2014 blir som følger: Side34

35 Onsdag 12. februar i Grimstad Onsdag 08. april i Kristiansand Onsdag 04. juni i Grimstad Alle møtene starter kl dersom ikke annet er vedtatt. HI 13/78 Referat- og dekanfullmaktsaker Sakene tas til orientering Sakene tas til orientering. HI 13/79 Eventuelt Ingen saker under Eventuelt Side35

36 Møteprotokoll Fakultetsstyret for Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Utvalg: Møtested: H2-024, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Sigbjørn Reidar Sødal Leder Liv Bente Hannevik Friestad Medlem Øystein Sæbø Medlem Bente Elisabeth Holmen Medlem Amna Drace Medlem Carl Edward W Raastad Medlem May-Brith Ohman Nielsen Medlem Forfall: Navn Øyvind Aadland Roy Mersland Jan Erik Tønnessen Funksjon Medlem Medlem Medlem Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Gro Hamre Øyvind Aadland Katja Haaversen-Westhassel Roy Mersland Skjølberg Fra administrasjonen møtte: Navn Per Sigurd Sørensen Inger-Lise Myrvold Reidun Hillesund Nilsen Ingunn Galteland Stilling Fakultetsdirektør Seniorrådgiver Seniorrådgiver Rådgiver økonomi Merknader Dette møtet er det siste fakultetsstyret ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Fra 2014 blir det to nye fakultetsstyrer, for Handelshøyskolen ved UiA og for Fakultet for samfunnsvitenskap. Side36

37 SAKSLISTE Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. ØS 13/103 ØS 13/104 ØS 13/105 ØS 13/106 ØS 13/107 ØS 13/108 ØS 13/109 ØS 13/110 ØS 13/111 ØS 13/112 ØS 13/113 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Orientering om virksomheten ved dekan og fakultetsdirektør Orientering vedrørende valg av studentrepresentanter til Fakultetsstyrene ved Handelshøyskolen og Fakultet for samfunnsvitenskap høsten 2013 Midlertidig tilsetting som førsteamaneunsis i 100% stilling ved Institutt for økonomi/handelshøyskolen Fullmaktsvedtak: Endring i eksamen i emnet SE-204 Makroøkonomi Søknad om etablering av praksisemne i Master i statsvitenskap og ledelse Søknad om endring av emnet SV-127 Mentorskap i en flerkulturell kontekst Godkjenning av nytt emne; ORG9XX Mestring av akutte kriser i arbeid med barn, unge og famlier Godkjenning av nye emner i to spesialiseringer for Master i ledelse Møtedatoer for Fakultetsstyrene ved Handelshøyskolen og Fakultet for samfunnsvitenskap, våren / /1837 X 2013/ / / / / /1222 ØS 13/114 Engelsk betegnelse på fakultet og institutter 2013/3051 ØS 13/115 Oppnevning av visedekan ved Handelshøyskolen 2013/3048 ØS 13/116 Søknad om etablering av lektorutdanning trinn 8-13 med spesialisering i samfunnskunnskap 2013/1222 Side37

38 ØS 13/103 Godkjenning av innkalling og saksliste Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Det ble meldt inn tre nye saker til fakultetsstyret: ØS 13/114 Engelsk betegnelse på fakultet og institutter ØS 13/115 Oppnevning av visedekan ved Handelshøyskolen ØS 13/116 Søknad om etablering av lektorutdanning trinn 8-13 i samfunnskunnskap Sakene er satt opp på sakslisten Godkjent ØS 13/104 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Godkjent ØS 13/105 Orientering om virksomheten ved dekan og fakultetsdirektør Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Det ble lagt frem tre orienteringssaker: Instituttinndeling ved Fakultet for samfunnsvitenskap og Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Behandlet i universitetsstyret (S 96/13). Valg av nye representanter til fakultetsstyrene ved Fakultet for samfunnsvitenskap og Handelshøyskolen ved UiA fra Behandlet i universitetsstyret (S 97/13). Forslag til intern budsjettfordeling for Behandlet i universitetsstyret (S 100/13) Orienteringene ble tatt til etterretning Side38

39 ØS 13/106 Orientering vedrørende valg av studentrepresentanter til Fakultetsstyrene ved Handelshøyskolen og Fakultet for samfunnsvitenskap høsten 2013 Fakultetsstyret for økonomi og samfunnsvitenskap tar saken til orientering Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Fakultetsstyret for økonomi og samfunnsvitenskap tar saken til orientering ØS 13/107 Midlertidig tilsetting som førsteamaneunsis i 100% stilling ved Institutt for økonomi/handelshøyskolen ØS 13/108 Fullmaktsvedtak: Endring i eksamen i emnet SE-204 Makroøkonomi Fakultetsstyret ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap tar til etterretning saken dekan har behandlet på fullmakt Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Fakultetsstyret ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap tar til etterretning saken dekan har behandlet på fullmakt ØS 13/109 Søknad om etablering av praksisemne i Master i statsvitenskap og ledelse Fakultetsstyret for fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap godkjenner ST-4XX Praksis med oppstart fra våren 2014 Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Fakultetsstyret for fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap godkjenner ST-4XX Praksis med oppstart fra våren 2014 Side39

40 ØS 13/110 Søknad om endring av emnet SV-127 Mentorskap i en flerkulturell kontekst Fakultetsstyret for Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap vedtar endret emnebeskrivelse for SV-127 Mentorskap i en flerkulturell kontekst. Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Fakultetsstyret for Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap vedtar endret emnebeskrivelse for SV-127 Mentorskap i en flerkulturell kontekst. ØS 13/111 Godkjenning av nytt emne; ORG9XX Mestring av akutte kriser i arbeid med barn, unge og famlier Fakultetsstyret for økonomi og samfunnsvitenskap godkjenner emnet. Dekan godkjenner endelig pensum på fullmakt. Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Enstemmig vedtatt med de kommentarer som fremkom i møtet: Fakultetsstyret for økonomi og samfunnsvitenskap godkjenner emnet. Dekan godkjenner endelig pensum på fullmakt. ØS 13/112 Godkjenning av nye emner i to spesialiseringer for Master i ledelse Fakultetsstyret godkjenner nye emner innenfor barnehageledelse og skoleledelse i programmet erfaringsbasert master i ledelse. (90 studiepoeng) Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Fakultetsstyret godkjenner nye emner innenfor barnehageledelse og skoleledelse i programmet erfaringsbasert master i ledelse. (90 studiepoeng) Side40

41 ØS 13/113 Møtedatoer for Fakultetsstyrene ved Handelshøyskolen og Fakultet for samfunnsvitenskap, våren 2014 Fakultetsstyret for Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap fastsetter følgende møtedatoer for våren 2014: Fakultetsstyret for Handelshøyskolen Onsdag 5 februar Onsdag 5 mars Onsdag 23 april Onsdag 4 juni Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap Torsdag 6 februar Torsdag 6 mars Torsdag 24 april Torsdag 5 juni Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Fakultetsstyret foreslår at møtedatoene onsdag 5 mars og torsdag 6 mars endres til hhv onsdag 12 mars (HH) og torsdag 13 mars (SV). Fakultetsstyret for Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap fastsetter følgende møtedatoer for våren 2014: Fakultetsstyret for Handelshøyskolen Onsdag 5 februar Onsdag 12 mars Onsdag 23 april Onsdag 4 juni Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap Torsdag 6 februar Torsdag 13 mars Torsdag 24 april Torsdag 5 juni ØS 13/114 Engelsk betegnelse på fakultet og institutter Fakultetsstyret slutter seg til forslaget til engelsk betegnelse på fakultet og institutter slik det fremgår av saksfremlegget. Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Fakultetsstyret slutter seg til forslaget til engelsk betegnelse på fakultet og institutter slik det fremgår av saksfremlegget. ØS 13/115 Oppnevning av visedekan ved Handelshøyskolen Side41

42 Det etableres ordning med visedekan ved Handelshøyskolen for perioden Jan Inge Jensen utnevnes som visedekan for denne perioden. Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Det etableres ordning med visedekan ved Handelshøyskolen for perioden Jan Inge Jensen utnevnes som visedekan for denne perioden. ØS 13/116 Søknad om etablering av lektorutdanning trinn 8-13 i samfunnskunnskap Fakultetsstyret for økonomi og samfunnsvitenskap slutter seg til prinsipper i saken, og gir dekan fullmakt til, i samarbeid med Avdeling for lærerutdanning, å utferdige en detaljert sak for behandling i universitetsstyret 29. januar Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Tillegg til vedtak fremmet i møtet: Styret vil likevel gi uttrykk for at en sak av slikt omfang bør gis en grundigere saksbehandling, og bør ikke legges fram for beslutning i møte uten at saksdokumenter er sendt ut på forhånd. Enstemmig vedtatt med tillegg til vedtak: Fakultetsstyret for økonomi og samfunnsvitenskap slutter seg til prinsipper i saken, og gir dekan fullmakt til, i samarbeid med Avdeling for lærerutdanning, å utferdige en detaljert sak for behandling i universitetsstyret 29. januar Styret vil likevel gi uttrykk for at en sak av slikt omfang bør gis en grundigere saksbehandling, og bør ikke legges fram for beslutning i møte uten at saksdokumenter er sendt ut på forhånd Side42

43 Årsrapport 2013 Puls Dette året har Puls konsolidert sine oppgaver og avklart forhold til universitetets øvrige institusjoner. Vi har hatt et aktivt år, med høyt trykk på formidling, forskning og på kurs og undervisningsoppgaver. Bemanning Pr. 1. august sluttet Hallvard Øysæd og Frøydis Nordgård Vik i Puls. Fra samme dato gikk Petter Mathisen opp fra halv til hel stilling. Bemanningen er nå: Gunnar Horn, Førstelektor leder 100% Ragnhild Lager, Kontorsjef 50% Stein Erik Skaar, Rådgiver 100% Petter Mathisen, Dosent 100% Sven Åke Bjørke, Rådgiver 30% Rune Høigaard, Professor 20% Ingrid Lund, Førsteamanuensis er engasjert på timebasis i sammenheng med «Modell og Mentor». I tillegg har Maurice Isabwe et 100% engasjement i november, desember 2013 og januar 2014 i sammenheng med ADILA Future learning project. Hans stilling er finansiert av Fakultet for teknologi og realfag. Puls har nå 400% stillinger, og i tida framover har Puls mange oppgaver som vil kreve arbeidskraft. Det bør absolutt vurderes å styrke bemanningen. Side43

44 Puls er aktivt engasjert i en rekke forsknings- og utviklingsoppgaver. Nettbrett i praksis I dette prosjektet ønsker man å utprøve og utforske hvordan nettbrett som observasjonsplattform kan bidra til å heve kvaliteten i veiledning av lærerstudenter. Prosjektet gjøres i samarbeid med og Universitet i Tromsø og Universitetsskoleprosjektet i Tromsø. (Kontaktperson: Petter Mathisen) Prosjektet har nå fått 1 million kr. fra Norgesuniversitetet til videre drift. Blended supervision in higher education Prosjektet utforsker sammenstillingen av synkron/asynkron og digital/analog veiledning på skriftlige arbeider i høyere utdanning. (Kontaktperson: Petter Mathisen) Uformelle veiledningssamtaler i profesjonsutdanning Prosjektet utforsker betydningen av veiledningslike (uformelle veiledningssamtaler) i studenters praksisopplæring i profesjonsstudier med utgangspunkt i politiutdanningen. Prosjektet gjøres i samarbeid med praksisapparatet ved Politihøgskolen. (Kontaktperson: Petter Mathisen) Reflection in action Prosjektet utforsker hvordan instruksjon og veiledning av studenter i alpin-/snowboardopplæring kan forbedres ved å bruke digitalisert observasjonsmateriale og gi studentene umiddelbar, supervisert veiledning i utøvelse og trening. Prosjektet har fått midler fra DDU(Kontaktperson: Stein Erik Skaar) Digitale bøker Prosjektets hovedmålsetning er å utvikle digitale bøker/e-bøker til bruk i arbeidet med studenter som bl.a. skal utvikle studiestrategier og ferdigheter i å skrive akademiske tekster. Prosjektet er i samarbeid med Universitet i Umeå, og har fått midler fra DDU (Kontaktperson: Sven Åke Bjørke) The School Psychological Environment as Predictor of Academic Grades in Middle School Students: The Mediating role of Academic Self-efficacy The aim of the study is to investigate the effects of distal and proximal factors on academic success through self-efficacy. (Kontaktperson: Rune Høigaard) The extended Theory of planned behavior and college grades: The role of cognitive and automatic processes in the prediction of students' academic intentions and achievements. The aim of the present study was to examine the utility of the extended Theory of planned behavior (TPB) and the relative impact of cognitive and automatic processes in the prediction of grade intentions and actual grades in the context of higher education. (Kontaktperson: Rune Høigaard) Engasjement i undervisningen i høyere utdanning Prosjektets målsetting er å identifisere komponenter som til sammen konstituerer den engasjerte underviser, den engasjerte undervisning og den engasjerte student. Resultatene er presentert på konferanser i Norge og Sverige (Kontaktperson: Side44

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteprotokoll Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: A7 006, Campus Kristiansand Dato: 26. november 2013 Tidspunkt: 12:30-15:00 Følgende medlemmer møtte: Dag Gjerløw Aasland Ernst Håkon Jahr

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Andrea Myhrbraaten Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Andrea Myhrbraaten Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:15-12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15-16:30

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15-16:30 Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15-16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Frøydis Nordgård Vik

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteprotokoll Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 2. mai 2013 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende medlemmer møtte: Dag Gjerløw Aasland Ernst Håkon Jahr Sigbjørn

Detaljer

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Møteprotokoll Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 2. februar 2012 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Dag Gjerløw Aasland Sigbjørn Reidar

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Forfall Følgende varamedlemmer møtte:

Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Forfall Følgende varamedlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:30-18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: kl. 9:00-11:30 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: kl. 9:00-11:30 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 16.10.2015 kl. 9:00-11:30 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør)

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør) MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 20.03.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim. Bjørn Stordrange. Medlem. Medlem. Forfall Heidi Kristensen

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim. Bjørn Stordrange. Medlem. Medlem. Forfall Heidi Kristensen Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Kristiansand Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:15 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Morgan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 20.11.2015 kl. 9:00-11:30 Sted: Grimstad Arkivsak: 15/00398

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 20.11.2015 kl. 9:00-11:30 Sted: Grimstad Arkivsak: 15/00398 MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 20.11.2015 kl. 9:00-11:30 Sted: Grimstad Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Kristin

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.06.2012 Tidspunkt: 09:15-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Andrea Myhrbraaten Medlem STA Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Andrea Myhrbraaten Medlem STA Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: Strand Hotell Fevik Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 13:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Bjørn Jan Monstad. Medlem. Observatør

Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Bjørn Jan Monstad. Medlem. Observatør Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 14.09.2011 Tidspunkt: 13:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel MEDL STA. Inger Johanne Rydland Isabelle-Louise Aabel STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel MEDL STA. Inger Johanne Rydland Isabelle-Louise Aabel STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: C4041, Grimstad Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 09:15-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Merknad: Frøydis Nordgård Vik og Marit Aamodt Nielsen deltok via «Skype» fra Lesvos

Merknad: Frøydis Nordgård Vik og Marit Aamodt Nielsen deltok via «Skype» fra Lesvos Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Campus Grimstad Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 09:15 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik

Detaljer

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik MEDL Heidi Kristensen. MEDL Kathrine Skretting Helene Falch Fladmark MEDL Bjørn Stordrange.

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik MEDL Heidi Kristensen. MEDL Kathrine Skretting Helene Falch Fladmark MEDL Bjørn Stordrange. Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 09.04.2014 Tidspunkt: 09:15 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Frøydis Nordgård

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteprotokoll Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 31. oktober 2013 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende medlemmer møtte: Dag Gjerløw Aasland Ingunn Breistein

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteprotokoll Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 9. oktober 2014 Tidspunkt: 13:00-15:30 Følgende medlemmer møtte: Ernst Håkon Jahr Sigbjørn Sødal Per Kvist

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteprotokoll Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: A7 006, Campus Kristiansand Dato: 13. februar 2014 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Dag Gjerløw Aasland Helje K. Sødal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets forskningsutvalg. Dato: kl. 12:30 Sted: A7 001, Campus Kristiansand, UiA Arkivsak: 15/00099

MØTEPROTOKOLL. Universitetets forskningsutvalg. Dato: kl. 12:30 Sted: A7 001, Campus Kristiansand, UiA Arkivsak: 15/00099 MØTEPROTOKOLL Universitetets forskningsutvalg Dato: 04.02.2015 kl. 12:30 Sted: A7 001, Campus Kristiansand, UiA Arkivsak: 15/00099 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Dag Gjerløw

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteprotokoll Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 7. mai 2014 Tidspunkt: 12:30-16:00 Følgende medlemmer møtte: Dag Gjerløw Aasland Ingunn Folkestad Breistein

Detaljer

Forskningssekretariatet (referent)

Forskningssekretariatet (referent) Møteprotokoll Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget Møtested: Hotel Norge, Lillesand Dato: 14. juni 2012 Tidspunkt: 09:00-17:00 Følgende medlemmer møtte: Dag Gjerløw Aasland Ernst Håkon Jahr Sigbjørn

Detaljer

Helje Kringlebotn Sødal Vladimir Oleshchuk Ingeborg Eidsvåg Fredwall (ankom kl )

Helje Kringlebotn Sødal Vladimir Oleshchuk Ingeborg Eidsvåg Fredwall (ankom kl ) MØTEPROTOKOLL Universitetets forskningsutvalg Dato: 10.12.2015 kl. 9:00 Sted: Arkivsak: 15/00099 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Viserektor Dag Gjerløw Aasland Dekan Kerry Stephen Seiler Dekan Sigbjørn

Detaljer

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Medlem Morgan Konnestad. Medlem. Helge Ødegård Hovland Medlem Marie Aaslie Reiråskag Medlem

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Medlem Morgan Konnestad. Medlem. Helge Ødegård Hovland Medlem Marie Aaslie Reiråskag Medlem Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Uglandsstua, Campus Grimstad Dato: 17.10.2012 Tidspunkt: 09:15 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Dato: 03.12.2014 kl. 9:00-11.30 Sted: A7002 Arkivsak: 14/03759

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Dato: 03.12.2014 kl. 9:00-11.30 Sted: A7002 Arkivsak: 14/03759 MØTEPROTOKOLL Studieutvalget Dato: 03.12.2014 kl. 9:00-11.30 Sted: A7002 Arkivsak: 14/03759 Tilstede: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Kristin Dale

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Sal 1, Fakultet for kunstfag (Kristiansand) Arkivsak: 15/00099

Sal 1, Fakultet for kunstfag (Kristiansand) Arkivsak: 15/00099 MØTEPROTOKOLL Universitetets forskningsutvalg Dato: 05.05.2015 kl. 12:30-15:45 Sted: Sal 1, Fakultet for kunstfag (Kristiansand) Arkivsak: 15/00099 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Medlem Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim Heidi Kristensen

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Medlem Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim Heidi Kristensen Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Uglandsstua, Campus Grimstad Dato: 26.02.2014 Tidspunkt: 09:15 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård

Detaljer

Seunn Smith-Tønnessen ass. universitetsdirektør (ikke sakene 73-79) Kjetil Hellang økonomidirektør (ikke sakene 73-79)

Seunn Smith-Tønnessen ass. universitetsdirektør (ikke sakene 73-79) Kjetil Hellang økonomidirektør (ikke sakene 73-79) Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: B3 004, Kristiansand Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 09:15 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Frøydis Nordgård Vik Morgan

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Kristin Dale

Detaljer

Puls er aktivt engasjert i en rekke forsknings- og utviklingsoppgaver. Nettbrett i praksis I dette prosjektet ønsker man å utprøve og utforske

Puls er aktivt engasjert i en rekke forsknings- og utviklingsoppgaver. Nettbrett i praksis I dette prosjektet ønsker man å utprøve og utforske Årsrapport 2013 Puls Dette året har Puls konsolidert sine oppgaver og avklart forhold til universitetets øvrige institusjoner. Vi har hatt et aktivt år, med høyt trykk på formidling, forskning og på kurs

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Det sentrale forskningsutvalget. Dato: , kl. 13:15-16:15 Sted: Uglandsstua, Campus Grimstad Arkivsak: 14/03102

MØTEPROTOKOLL. Det sentrale forskningsutvalget. Dato: , kl. 13:15-16:15 Sted: Uglandsstua, Campus Grimstad Arkivsak: 14/03102 MØTEPROTOKOLL Det sentrale forskningsutvalget Dato: 13.11.2014, kl. 13:15-16:15 Sted: Uglandsstua, Campus Grimstad Arkivsak: 14/03102 Tilstede: Dag Gjerløw Aasland, viserektor for forskning, leder Stephen

Detaljer

Bjørn Stordrange. Merknader Onsdag 21. september var det styreseminar for det nye styret. Det er ikke skrevet referat fra dette seminaret.

Bjørn Stordrange. Merknader Onsdag 21. september var det styreseminar for det nye styret. Det er ikke skrevet referat fra dette seminaret. Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad

Detaljer

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Møterom A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 15:00

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Møterom A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 15:00 Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Møterom A7 001, Campus Kristiansand Dato: 22.10.2014 Tidspunkt: 09:15 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Heidi Kristensen

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 11.10.2013 Tidspunkt: 09:15-12:15. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 11.10.2013 Tidspunkt: 09:15-12:15. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 11.10.2013 Tidspunkt: 09:15-12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Torunn Lauvdal Dag Nordbø. Kathrine Skretting. Frøydis Nordgård Vik MEDL Helene Falch Fladmark MEDL Morgan Konnestad Pål Preede Revheim

Torunn Lauvdal Dag Nordbø. Kathrine Skretting. Frøydis Nordgård Vik MEDL Helene Falch Fladmark MEDL Morgan Konnestad Pål Preede Revheim Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Metochi/Lesvos Dato: 12.-13.05.2013 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Dag Nordbø Kathrine Skretting Frøydis Nordgård

Detaljer

Medlem. Medlem Helene Falch Fladmark Medlem Bjørn Stordrange. Medlem. Kathrine Skretting. Heidi Kristensen Morgan Konnestad

Medlem. Medlem Helene Falch Fladmark Medlem Bjørn Stordrange. Medlem. Kathrine Skretting. Heidi Kristensen Morgan Konnestad Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 10.04.2013 Tidspunkt: 09:15 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Pål Preede

Detaljer

Kathrine Skretting. Dag Nordbø (til kl ) Universitetsdirektør Ass. universitetsdirektør Kommunikasjonsdirektør Sekretariat

Kathrine Skretting. Dag Nordbø (til kl ) Universitetsdirektør Ass. universitetsdirektør Kommunikasjonsdirektør Sekretariat Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 09:15 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7 002, Gimlemoen Dato: Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7 002, Gimlemoen Dato: Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7 002, Gimlemoen Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Heidi Kristensen. Pål Preede Revheim

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Heidi Kristensen. Pål Preede Revheim Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Kragerø Resort, Stabbestad Dato: 13.06.2013 Tidspunkt: 12:30 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Frøydis Nordgård

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Per Kvist, Anne Grete Lindeland, Per Elias Drabløs, Marit

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: kl. 9:00-11:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: kl. 9:00-11:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 04.09.2015 kl. 9:00-11:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Anne Margit

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets forskningsutvalg. Dato: kl. 9:00 12:00 Sted: A7 001, Campus Kristiansand Arkivsak: 15/00099

MØTEPROTOKOLL. Universitetets forskningsutvalg. Dato: kl. 9:00 12:00 Sted: A7 001, Campus Kristiansand Arkivsak: 15/00099 MØTEPROTOKOLL Universitetets forskningsutvalg Dato: 03.09.2015 kl. 9:00 12:00 Sted: A7 001, Campus Kristiansand Arkivsak: 15/00099 Tilstede: Dag Gjerløw Aasland, viserektor for forskning, leder Sigbjørn

Detaljer

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Fakultet for teknologi og realfag

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Fakultet for teknologi og realfag Møteprotokoll Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 22. mars 2012 Tidspunkt: 08:00-09:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Dag Gjerløw Aasland Ernst Håkon Jahr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 12.06.2015 kl. 9:00-11.30. Arkivsak: 15/00398

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 12.06.2015 kl. 9:00-11.30. Arkivsak: 15/00398 MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 12.06.2015 kl. 9:00-11.30 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Kristin

Detaljer

Torunn Lauvdal Morgan Konnestad Heidi Kristensen. Medlem Medlem Pål Preede Revheim. Helene Falch Fladmark Medlem Bjørn Stordrange Kathrine Skretting

Torunn Lauvdal Morgan Konnestad Heidi Kristensen. Medlem Medlem Pål Preede Revheim. Helene Falch Fladmark Medlem Bjørn Stordrange Kathrine Skretting Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Morgan Konnestad Heidi

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Andrea Myhrbraaten Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Andrea Myhrbraaten Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A3 075, Grimstad Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 09:15-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret

MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret Dato: 19.03.2015 kl. 9:15 14:15 Sted: Campus Grimstad, Uglandsstua Arkivsak: 15/00555 Tilstede: Rektor Torunn Lauvdal Førsteamanuensis Frøydis Nordgård Vik Førstelektor

Detaljer

Kathrine Skretting. Dag Nordbø (til kl. 10.30) Universitetsdirektør Ass. universitetsdirektør Kommunikasjonsdirektør Sekretariat

Kathrine Skretting. Dag Nordbø (til kl. 10.30) Universitetsdirektør Ass. universitetsdirektør Kommunikasjonsdirektør Sekretariat Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 09:15 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Morgan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: kl. 9: Sted: Grimstad Arkivsak: 15/00398

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: kl. 9: Sted: Grimstad Arkivsak: 15/00398 MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 13.05.2015 kl. 9:00-12.30 Sted: Grimstad Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Anne Margit

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 14:00 Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 19.10.2011 Tidspunkt: 09:15 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteinnkalling Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 31. oktober 2013 Tidspunkt: 12:30 Innkallingen er sendt til: Dag Gjerløw Aasland Ernst Håkon Jahr Sigbjørn

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Inger Johanne Rydland Medlem. Kathrine Skretting Helge Ødegård Hovland

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Inger Johanne Rydland Medlem. Kathrine Skretting Helge Ødegård Hovland Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lilletunstova/A7 001, Kristiansand Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 09:15 15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip

Detaljer

Kommunikasjonsdirektør Dag Nordbø Internasjonal koordinator Anders Wahlstedt Advokat Bjørn Stordrange Rådmann Harald Danielsen

Kommunikasjonsdirektør Dag Nordbø Internasjonal koordinator Anders Wahlstedt Advokat Bjørn Stordrange Rådmann Harald Danielsen MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret Dato: 20.05.2015 kl. 9:15 Sted: Campus Grimstad, Uglandsstua Arkivsak: 15/00555 Tilstede: Rektor Torunn Lauvdal Førsteamanuensis Frøydis Nordgård Vik Førstelektor Morgan

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 15:30

Møteprotokoll. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 15:30 Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 21.11.2012 Tidspunkt: 09:15 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteprotokoll Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: A7 002, Campus Kristiansand Dato: 12. juni 2013 Tidspunkt: 09:00-16:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Dag Gjerløw Aasland Ernst Håkon Jahr

Detaljer

Rektor Åse Lill Kimestad for Kathrine Skretting

Rektor Åse Lill Kimestad for Kathrine Skretting MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret Dato: 11.02.2015 kl. 9:15 16:00 Sted: Campus Kristiansand, møterom A7 001 Arkivsak: 15/00555 Tilstede: Rektor Torunn Lauvdal Førsteamanuensis Frøydis Nordgård Vik Førstelektor

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteprotokoll Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: Hotel Norge, Lillesand Dato: 11. juni 2014 Tidspunkt: 09:00-16:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Dag Gjerløw Aasland Ingunn F. Breistein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: kl. 12:00-15:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: kl. 12:00-15:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag Dato: 04.03.2015 kl. 12:00-15:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Per Kvist, Anne Grete Lindeland, Per Elias Drabløs,

Detaljer

SAK FS-26/2017 OPPRETTING AV BACHELORGRADSPROGRAM I ENGELSK (Arkivref. 2017/330)

SAK FS-26/2017 OPPRETTING AV BACHELORGRADSPROGRAM I ENGELSK (Arkivref. 2017/330) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.:2017/605 FLA000 Dato: 15.09.2017 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret, HSL-fakultetet Ingvild

Detaljer

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Medlem Morgan Konnestad. Medlem. Medlem. Medlem. Medlem. Medlem. Medlem. Medlem. Medlem

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Medlem Morgan Konnestad. Medlem. Medlem. Medlem. Medlem. Medlem. Medlem. Medlem. Medlem Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 09:15 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 16.2.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl.12:30 16:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 24.10.2012. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 09:00-15:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem. Heidi Kristensen. Pål Preede Revheim

Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem. Heidi Kristensen. Pål Preede Revheim Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 18. og 19.09.2012 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Kathrine Skretting Dag Nordbø Helene

Detaljer

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13.

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. UNIVERSITETET I BERGEN Møteinnkalling I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. Innkalling er sendt til: Jarle

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret. Dato: kl. 9:15 16:30 Sted: Campus Grimstad, Uglandsstua Arkivsak: 14/03577

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret. Dato: kl. 9:15 16:30 Sted: Campus Grimstad, Uglandsstua Arkivsak: 14/03577 MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret Dato: 26.11.2014 kl. 9:15 16:30 Sted: Campus Grimstad, Uglandsstua Arkivsak: 14/03577 Tilstede: Rektor Torunn Lauvdal, leder Førsteamanuensis Frøydis Nordgård Vik, medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Møtested: Styrerommet E2016, UiT i Narvik Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Styret for lærerutdanningene ved UiA A7-006, Universitetet i Agder - Gimlemoen. Møtedato: 29. oktober 2014. Følgende faste medlemmer møtte:

Styret for lærerutdanningene ved UiA A7-006, Universitetet i Agder - Gimlemoen. Møtedato: 29. oktober 2014. Følgende faste medlemmer møtte: Styret for lærerutdanningene ved UiA A7-006, Universitetet i Agder - Gimlemoen Møtedato: 29. oktober 2014 Følgende faste medlemmer møtte: Forfall: Navn Marit Aamodt Nielsen Birte Simonsen Svein Rune Olsen

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteprotokoll Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 4. september 2014 Tidspunkt: 12:30-15:40 Følgende medlemmer møtte: Dag Gjerløw Aasland Ernst Håkon Jahr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret

MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret Dato: 10.09.2015 kl. 9:15 Sted: Campus Grimstad, Uglandsstua Arkivsak: 15/00555 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Rektor Torunn Lauvdal Førsteamanuensis

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 21.03.2012. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 09:00-14:00. Til stede fra Fakultetsstyret ved Det

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 12.09.2013. Møtet ble holdt på Bjørnefjorden Gjestetun og varte fra kl. 09:00-14:00. Til stede

Detaljer

Medlem. Medlem. Medlem. Medlem. Medlem Medlem

Medlem. Medlem. Medlem. Medlem. Medlem Medlem Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 22.02.2012 Tidspunkt: 09:15 16.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.:2016/1536 JFO001 Dato: 27.09.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: Til stede: Fakultetsstyret, HSL-fakultetet

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristine Korsnes Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristine Korsnes Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: Styrerommet (4.445), Det juridiske fakultet Møtedato: 11.02.2015 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 02.12.2015. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 12:00-16:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Jacques Koreman Medlem. Michael Rygaard Hansen Medlem Anne Halvorsen Medlem

Jacques Koreman Medlem. Michael Rygaard Hansen Medlem Anne Halvorsen Medlem MØTEPROTOKOLL Styret for lærerutdanningene ved UiA Dato: 13.01.2016 kl. 14:00-16.00 Sted: D3 007 Arkivsak: 16/00078 Tilstede: Astrid Birgitte Eggen Leder Geir Torstveit Jacques Koreman Merete Elnan Michael

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studentrepresentant. Fra administrasjonen møtte: Arnfinn Sundsfjord Dekan

MØTEPROTOKOLL. Studentrepresentant. Fra administrasjonen møtte: Arnfinn Sundsfjord Dekan MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U/.220, MH Møtedato: 25.09.2014 Tidspunkt: 10:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap I U014 (Hanna Winsnes Kjøkken) Arkivsak: 15/00099

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap I U014 (Hanna Winsnes Kjøkken) Arkivsak: 15/00099 MØTEPROTOKOLL Universitetets forskningsutvalg Dato: 08.10.2015 kl. 9:00 12:00 Sted: Fakultet for helse- og idrettsvitenskap I U014 (Hanna Winsnes Kjøkken) Arkivsak: 15/00099 Tilstede: Dag Gjerløw Aasland,

Detaljer

Per Kvist, Hilde Norbakken, Jørn Eivind Schau, Tordis Landvik, Adrian Førde Andersson, Judit Premark, Marte Øslebø Knutsen

Per Kvist, Hilde Norbakken, Jørn Eivind Schau, Tordis Landvik, Adrian Førde Andersson, Judit Premark, Marte Øslebø Knutsen MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag Dato: 17.02.2016 kl. 12:00 Sted: Arkivsak: 16/00086 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Per Kvist, Hilde Norbakken, Jørn Eivind Schau, Tordis

Detaljer

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Fakultet for kunstfag Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Fakultet for kunstfag Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Møteinnkalling Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 12. mars 2013 Tidspunkt: 12:30 Innkallingen er sendt til: Dag Gjerløw Aasland Helje K. Sødal (for Ernst

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag Dato: 09.12.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 Tilstede: Per Kvist, Anne Grete Lindeland, Marit Wergeland-Yates, Margretha Sørli Myren,

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 18.03.2015. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 12:00-17:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Styret for lærerutdanningene ved UiA

Styret for lærerutdanningene ved UiA Møteprotokoll Styret for lærerutdanningene ved UiA Utvalg: Møtested: Universitetet i Agder Gimlemoen, A7-006 Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 14:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Birte Simonsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 16/00086

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 16/00086 MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag Dato: 20.01.2016 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 16/00086 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Per Kvist, Tordis Landvik,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 04.06.2015 kl. 9:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 04.06.2015 kl. 9:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag Dato: 04.06.2015 kl. 9:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 Tilstede: Per Kvist, Anne Grete Lindeland, Per Elias Drabløs, Bruce Carl Rasmussen, Margretha

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 14.09.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08.30 16.00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer