Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtedato: Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr PS 15/11 PS 15/12 Tittel Orientering. Produksjon, utkjøring og klargjøring av middag i institusjon og hos hjemmeboende Diverse orienteringssaker I tillegg vil det bli orientering fra arbeidet med det nye Helsehuset v/jarle A. Larssen og Johanne Pedersen. Dokumentene vedrørende ovenstående saker er lagt ut til ettersyn på kommunens hjemmeside Harstad, 14. april 2015 Ivar Østberg Leder Side1

2 Saksnr PS 15/11 PS 15/12 Tittel Orientering. Produksjon, utkjøring og klargjøring av middag i institusjon og hos hjemmeboende Diverse orienteringssaker Side2

3 Saksdokument Saksmappenr: 2015/1394 Saksbehandler: Øystein Strand Arkivkode: F26 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet /11 Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret ORIENTERING. PRODUKSJON, UTKJØRING OG KLARGJØRING AV MIDDAG I INSTITUSJON OG HOS HJEMMEBOENDE Vedlegg: 1 Prosedyre Institusjon Kok Kjøl 2 Prosedyre Kok Kjøl Hjemmeboende 3 Bestillingsskjema for mat til hjemmeboende 4 Meny Ingress: Harstad Felleskjøkken er renovert og er satt opp for produksjon etter kok kjøl metoden. Bestillings- og distribusjonssystem er forandret. Det er laget nye prosedyrer for bestilling, mottak og tilberedning av middag på institusjon og hos hjemmeboende. Rådmannens tilrådning: Harstad kommunestyre er orientert om status etter innføring av kok kjøl metode for produksjon og distribusjon av mat til institusjoner og hjemmeboende i kommunen. Saksopplysninger Siden oppstart av samarbeidet mellom Harstad kommune og UNN Harstad i 1996, har Felleskjøkkenet produsert middag til institusjonene og hjemmeboende i Harstad kommune. Middagen ble tidligere distribuert varm både til sykehjemmene og til hjemmeboende. Til sykehjemmene ble middagen distribuert i varme-vogner som var koblet til strøm både under transport og etter levering. Til hjemmeboende ble middagen levert varm i varmevogner til hjemmetjenestekontorene i hvert distrikt. Distribusjonsbil fra Felleskjøkkenet tok seg av denne transporten. Fra hjemmetjenestekontorene og til hjemmeboende, var det ansatte i hjemmetjenesten som distribuerte middagen. Produksjons kjøkkenet på Harstad sykehus har i flere år vært moden for renovering. I 2013 ble renovering igangsatt og nytt kjøkken tatt i bruk høsten Dette ble gjort etter eget vedtak i Harstad kommunestyre slik: «Harstad kommunestyre vedtar å videreføre samarbeidet med UNN om drift av Felleskjøkken slik det fremgår av saksframlegget. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne fremtidig driftsform og avtale med UNN. Under forutsetning av fylkesmannens vurdering av avtalen, vedtar kommunestyret å ta opp lån kr 10 mill til dekning av den kommunale andel av investeringen. Finanskostnadene forutsettes inndekket i matpris.» Harstad formannskap fattet vedtak slik: «Harstad formannskap godkjenner oppstart av arbeidet innen de rammer som er fastsatt i Side3

4 saken og i samsvar med skissert tidsplan.» Produksjonslinja ved sykehuskjøkkenet er nå satt opp for produksjon etter kok kjøl metoden. Dvs at ferdig tilberedt middag blir raskt nedkjølt, vakum pakket og distribuert til sykehjem og hjemmeboende i nedkjølt tilstand. Maten skal deretter tilberedes/sluttbehandles ved institusjon eller hos de hjemmeboende. Produksjonsutstyr og produksjonsmetode var ny for de ansatte på kjøkkenet. I innkjøringsfasen har det derfor naturlig nok vært en del prøving og feiling. Bl.a. kom det i oppstarten inn en del klager på tilberedning av grønnsaker, poteter og grøt. Rådmannen viser til at det etter evalueringer har vært iverksatt nødvendige forbedringstiltak ved sykehuskjøkkenet. Det har også etter oppstart av ny produksjonslinje ikke vært tilfredsstillende tilberedningsrutiner og kompetanse ute ved institusjonene. Det har derfor vært nødvendig å utarbeide klare rutine- og ansvarsbeskrivelser/prosedyrer samt sikre tilstrekkelig opplæring og kompetanse. I tillegg til middag, har Felleskjøkkenet også levert tørrmat til sykehjemmene. Fra høsten 2014 inngikk kommunen egen avtale med engros firma. De leverer nå all mat utenom middag direkte til sykehjemmene. Felleskjøkkenet har et eget datasystem for administrasjon av mat. Dette er nå utvidet til å ta seg av bestillinger fra sykehjem og hjemmeboende. I løpet av året vil alle avdelingene i kommunens sykehjem være koblet mot dette systemet slik at de kan gjøre sine bestillinger elektronisk. På sikt vil det også bli mulig for hjemmeboende å bestille via sin PC, nettbrett eller smart telefon. Det er kjøpt inn 2 distribusjonsbiler for å bringe ut mat til sykehjem og hjemmeboende. Middag kjøres ut til sykehjemmene mandag, onsdag og fredag. Hjemmeboende i nord og sentrum får middagen tilkjørt mandag og torsdag, mens hjemmeboende i Kanebogen, Stangnes og Sørvik får middag levert tirsdag og fredag. Sjåføren leverer middagen i kjøleskapet til hjemmeboende. Egen prosedyre for bestilling, mottak og tilberedning av middag på institusjon er laget. Det er også laget en prosedyre for levering av middag til hjemmeboende. Prosedyrene er laget av bredt sammensatte ansattgrupper og skal endelig godkjennes av rådmannen etter møte i kvalitetsutvalget for helse og omsorg den 4. mai. Etter godkjenning, vil det være enhetsleders og avdelingsleders ansvar at ansatte følger prosedyrene. Dersom det oppstår mangler på kvalitet, tilberedning, leveranse eller klager fra brukere, skal kommunens avvikssystem brukes. Dersom noen klager på maten skal dette meldes til kjøkkenansvarlige som deretter skal vurdere forbedringsmuligheter/tiltak. Ved behov meldes dette også videre til sykehuskjøkkenet Før oppstart, høsten 2014, var ansatte på Felleskjøkkenet rundt på sykehjemmene og orienterte om kok kjøl systemet. I løpet av februar og mars i år, har ansatte på Felleskjøkkenet hatt opplæring av ansatte på samtlige sykehjemsavdelinger, og de vil ta en ny runde i løpet av våren. Dersom det er behov for videre opplæring, må avdelingsleder ta kontakt med leder av Felleskjøkkenet. Dersom det er behov for opplæring av ansatte i hjemmetjenesten for oppvarming av mat til hjemmeboende, skal avdelingsleder melde behovet til kjøkkenleder. Rådmannen viser til at erfaring med innføring av kok kjøl så langt er gode og ihht intensjonen med omleggingen. Dette til tross for en del innkjøringsutfordringer. Rådmannen forutsetter at gjennomført opplæring, ansvarsklargjøringer og nye prosedyrer for matmottak, tilberedning og HMS vil sikre godt tilberedt og næringsrik mat til brukere av institusjoner og hjemmetjenester i Harstad. Rådmannen viser også til at samarbeidet med sykehuskjøkkenet fungerer godt. Side4

5 Hugo Thode Hansen Rådmann Roald Andersen Stabssjef Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. Side5

6 FELLES PROSEDYRE FOR BESTILLING, MOTTAK OG TILBEREDNING AV MIDDAG PÅ INSTITUSJON Mål: - Sunn og næringsrik mat tilpasset den enkelte bruker - Gode rutiner som gir kvalitetssikring av maten. Middagsbestilling: Prosedyren skal ligge i egen perm på vaktrom, merket MIDDAG Bestillingslister for middag ligger i samme perm Kun ved forandringer i bestilling eller ved ny pasient, er det nødvendig å sende ny bestilling. Endringer skannes og sendes på mail til kjøkkenet innen kl. 12 dagen før levering. Eller på Tlf Hver bogruppe skal ha angitt en eller flere personer som er ansvarlig på kjøkkenet hver dag. Primærkontakt/primærsykepleier melder til kjøkkenansvarlig ved endringer. I løpet av 2015 vil det bli lagt til rette for elektronisk bestilling til kjøkkenet. Mottak av middag: Viktig: Kjøkkenansvarlige skal kontrollere at vi mottar riktige middager i hht bestilling og maten skal være i kjøleskapet innen 5 minutter etter mottak. Den som mottar middagene, skal kvittere med navn, dato og klokkeslett. Middag leveres mandag, onsdag og fredag Sjåfør ringer / tar kontakt med kjøkkenansvarlig (telefonnummer til enhetene skal være lett tilgjengelig i varemottaket). Den som mottar telefon varsler andre bogrupper. En fra hver bogruppe går umiddelbart til varemottak og legger matvarene inn i kjøleskap på riktig plass. Side6

7 Det er merket hyller til hver enkelt enhet. Følgeseddel for hver middag legges sammen med maten i kjøleskapet og trenger ikke oppbevares når middag blir hentet. Kjøkkenansvarlig kontrollerer emballasje. Ved hull/rifter, får maten kortere holdbarhet og kjøkken må kontaktes for å få ny levering Kjøkkenansvarlig sjekker at vi har fått all maten vi har bestilt - husk dietter! Ved feil/mangler, kontakter kjøkkenansvarlige Solfrid på kjøkken pr tlf Meny leveres med middager en gang i uka, bytt ut gammel og heng opp ny. Kjøleskapene skal være låst. Tilberedning av middag: Mat hentes i kjøleskap i varemottak ca. kl daglig og tas med til eget kjøkken. Mat varmes som hovedregel ved 100 grader varmluft i stekeovnen i 2 timer. Oppvarming i kokende vann skal begrenses til et minimum. - OBS: Varme i ovn må ikke overstige grader, da smelter plasten Posene skal under tilberedning IKKE stikkes hull i, da trekker de inn vann Unntaksvis, ved anledning, kan mat tas ut av posene og varmes i kasserolle. Dette krever at maten holdes under løpendetilsyn. - f.eks. kan om ønskelig kjøtt og saus kokes i en kasserolle, med bakgrunn i opplevelse av matlukt og eventuelt mørning. Grøt blir best ved koking i kasserolle i 30 min. Etter tilberedning klippes det hull i posene og maten legges over i passende serveringsfat( husk hansker). Side7

8 Når det er gratenger og stekt fisk følges vedlagt egen bruksanvisning på pakken. Dette må stekes alene i ovn pga steketemperatur. I disse tilfellene må øvrig tilbehør varmes i kjele. Felleskjøkkenet vil tilpasse menyen disse dagene slik at det blir minst mulig oppvarming. F.eks kald dessert/ suppe og råkost. HMS- OG HYGIENETILTAK: Det skal alltid benyttes egnet verneutstyr når maten administreres. Hvert kjøkken utstyres med: -Hansker : Bomullshansker innerst og engangshansker utenpå. Benyttes når en håndterer varm mat. -Grytekluter - Forklær. Tøyforkle innerst, og plastforkle utenpå når varm mat håndteres. - Egen tralle Hvert kjøkken skal ha tilgjengelig slokkeutstyr og det anbefales et brannteppe tilgjengelig. Unngå uheldige arbeidsstillinger. Kasseroller bør være av stål som er egnet for maskinvask. Alt av gryter og utstyr som har vært i kontakt med mat, skal i oppvaskmaskin. Uheldige hendelser skal varsles nærmeste leder og rapporteres i avvikssystemet. Side8

9 Klager Dersom noen klager på maten skal dette meldes til kjøkkenansvarlige som deretter skal vurdere forbedringsmuligheter/tiltak. Ved behov meldes dette også videre til sykehuskjøkkenet. Side9

10 Harstad kommune Dok.id.: I Prosedyre for levering av middag til hjemmeboende. Godkjent av: Rådmannen Skrevet av: Birgitte Hangeland Utgave: Godkjent dato: 6.00 Gjelder fra: Vedlegg Først utgitt: Sidenr: 1 Revideres: Beskrivelse for Hjemmetjenesten MOTTAK: Når Hjemmetjenesten mottar vedtak fra Koordinerende enhet om middag, sendes det mail med bestilling til Felleskjøkkenet i h.h.t. vedtaket. Mail: og Ved første utkjøring fra Felleskjøkkenet leveres meny samt en bestillingsliste. Bestillingslisten innhentes ved påfølgende levering. I enkelte tilfeller må Hjemmetjenesten være behjelpelig med utfylling av skjemaet. Lista gjelder for 4 uker. Sjåfør plasserer maten i kjøleskapet. Viser til egen avtale for nøkkelboks der hvor tjenestemottaker ikke selv kan låse opp eller er hjemme (Avtale om levering av middagsmat samtykke). Ved avvik, som for eksempel at maten ikke blir spist eller at tjenestemottaker ikke har vært til stede over tid, melder sjåføren fra til avdelingsleder ved tilhørende Hjemmetjeneste. Hjemmetjenesten tar da kontakt med tjenestemottaker eventuelt pårørende. Hjemmetjenesten vurderer om det er behov for å skrive en endringsmelding til Koordinerende enhet om eventuelt behov for hjelp til tilbereding av middag. TILBEREDING AV MIDDAG: Der Hjemmetjenesten bistår med oppvarming av middagen, må den enkelte ha mikrobølgeovn. Tid og effekt/wattstyrke står oppført på menyen. Før middagen settes i microbølgeovn, stikkes det små hull i emballasjen i hvert rom. Pakningen er svært varm og grytekluter bør være tilgjengelig. Vær forsiktig når plasten rives av. Maten anrettes deretter på fat og serveres. Side10

11 Prosedyremal Dok.id.: I Side : 2 AVBESTILLING: Fristen for avbestilling er kl dagen før levering. For mat som skal leveres på mandag, er avbestillingsfristen kl på fredag. UTKJØRINGSDAGER: Nord og Sentrum: Mandag og torsdag Kanebogen/Stangnes og Sørvik: Tirsdag og fredag. Ved utkjøring før høytider kommer det egen informasjon i forkant. KLAGER Dersom noen klager på maten skal dette meldes til avdelingsleder i hjemmetjenesten som deretter skal vurdere forbedringsmuligheter/tiltak. Ved behov meldes dette også videre til sykehuskjøkkenet. Vedlegg Side11

12 Bestillingsliste: t.o.m Navn: Adresse: Porsjon: 1/1 1/2 Mandag Fersk torsk, sandefjordsaus, gulrot Jordbærsuppe Tirsdag Kjøttkaker, brunsaus, kålstuing, tyttebær Riskrem m/rødsaus Onsdag Ovnsbakt laks, rømmesaus, gulrot, broccoli Fruktsuppe Torsdag Lapskaus Skogsbær m/vaniljesaus Fredag Fiskegrateng, smeltet smør, gulrot Nypesuppe Lørdag Risgrøt Frukt Søndag Svinestek, brunsaus, surkål, svisker Karamellpudding Mandag Lettsaltet uer, kaldt smør, gulrot, kålrot Melkesuppe Tirsdag Fylt kjøttpudding, hawaisaus, blomkål, broccoli Gelè m/vaniljesaus Onsdag Sprøbakt fisk, urtedressing, råkost Eple/pæresuppe Torsdag Røkt svinebog, burgundersaus, klostergrønnsaker Fruktcoctail Fredag Fiskeboller, karrisaus, gulrot Sviskersuppe Lørdag Risgrøt Frukt Søndag Kokt laks, rømme, agurksalat Blåbærdrøm Kryss av for de dagene du skal ha middag. Selv om du har diett eller er minus noe som står på menyen må du krysse av for de dagene du skal ha middag. Send denne listen tilbake med sjåføren ved første besøk i neste uke Side12

13 HARSTAD FELLESKJØKKEN M E N Y april 2015 Rett til forandring forbeholdes Mandag: Tirsdag Onsdag: Torsdag: Fredag: Lørdag: Søndag: Fersk torsk, tomatsaus, erter/selleripurè Sitronsuppe Kjøttboller, fløtesaus, blomkålblanding Sjokoladepudding m/vaniljesaus Lakserullade, hollandaisesaus, gulrot, broccoli Sviskersuppe Lapskaus Moussè Fiskekaker, smeltet smør, grønnsakstuing Trondhjemsuppe Risgrøt Frukt Nakkekoteletter, brunsaus, surkål, svisker Fruktkompott m/fløtemelk Varmes i mikrobølgeovn full effekt minimum 4. min maksimum 6 min. Stikk hull i begeret Solfrid Lyså, kjøkkensjef Side13

14 Saksdokument Saksmappenr: 2015/2339 Saksbehandler: Roger Rasmussen Arkivkode: Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet /12 DIVERSE ORIENTERINGSSAKER Vedlegg: Ingen Ingress: Rådmannen er bedt om å orientere/besvare Eldrerådet på en del spørsmål: 1 Regulering av temperatur på pasientrom Bergsodden sykehjem orientering 2 Hjemmesykepleiebrukere bosatt i borettslag orientering 3 Avlastning ved særlig tyngende omsorgsarbeid - orientering 4 Samarbeidsavtale for eldrerådene i Sør-Troms orientering 5 Demensplan orientering 6 Temamøte i kommunestyre om eldreomsorg i Harstad orientering 7 Praktisering av fotpleie ved Bergsodden sykehjem 8 Følgetjenesten Rådmannens tilrådning: Eldrerådet tar sakene til orientering. Saksopplysninger 1 Regulering av temperatur på pasientrom Bergsodden sykehjem orientering Oppvarmingen skjer ved at varmt vann sirkulerer i rør i gulvene på hvert rom. Dette vannet varmes opp ved å hente energi ut av sjøen. Bygget har også en elektrisk kjele som hjelper til på den kaldeste årstiden. Dette systemet fungerer bra og leverer stabil energi til bygget. Vannbåren varme gir en jevn og fin temperatur og er den mest energieffektive løsningen for større bygg. Bakdelen er at det er et tregt system hvor det tar lang tid for at temperaturene endrer seg. Temperaturnivåene må da tilpasses den enkelte beboers behov og fortrinnsvis holdes på ett jevn nivå. Kortvarige endringer i temperaturinnstilling vil være vanskelig å håndtere. Innstilling av temperaturer tilpasses beboers ønske og kan endres dersom det er ønskelig, da via byggets driftssentral. Endringer utføres av teknisk driftspersonell etter henvendelse. 2 Hjemmesykepleiebrukere bosatt i borettslag orientering Harstad kommune har en rekke omsorgsboliger som er spesielt tilrettelagt for brukere av helse- og omsorgstjenester. Totalt dreier det seg om ca. 330 boenheter, hvorav ca 150 av disse er i privat regi. Noen av disse er vanlige omsorgsboliger, mens andre er bolig med tilbud om heldøgns omsorg. Flere av disse er organisert gjennom en borettslagsmodell. Omsorgsboliger er etablert gjennom kommunal finansiering og med tilskudd fra Husbanken. Bruker leier eller kjøper denne type boenhet. Ved private tilbud har kommunen tilvisningsrett. Dette begrunnes med kommunal finansiering og offentlig Side14

15 tilskudd. Hensikten med boformen er å gi brukere med behov for pleie- og omsorgstjenester et tilbud i en spesielt tilrettelagt bolig. Det har siden 90-tallet vært en omforent politikk nasjonalt og lokalt at omsorgstjenester i størst mulig grad skal gis i brukerens hjem og styres av individuelle behov. Slik politikk har også vært styrende for deler av boligpolitikken på dette området, gjennom satsningen på omsorgsboliger. Forskningen støtter opp under påstand at mennesker i størst mulig grad ønsker å bo i eget hjem, fremfor institusjon. Tabellen under viser omsorgsboliger organisert som borettslag, antall boenheter og med antall beboere som er brukere av omsorgstjenester, samt gjennomsnittlig antall tildelte tjenestetimer pr bruker pr uke. Omsorgsbolig Antall boenheter Antall beboere Timer snitt/uke Bergseng ,75 Olavsgården heldøgns Olavsgården ordinær Dalsbakkan ,6 Pakkhusgata Kanebogmyra ,5 Fredlyvn ,8 En langtidsplass i sykehjem koster netto tilsvarende et tilbud om hjemmetjeneste på ca 45 timer pr uke. Ved valg av tjenestetype, vil det først og fremst være brukerens behov og ønsker som ivaretas. Det vurderes også om det er praktisk mulig å gjennomføre tjenesten i egen bolig. Det vil ikke være kostnadene som bestemmer tilbudet. Kommunen har ca 50 brukere under 67 år som har et tjenestetilbud på over 40 tjenestetimer pr uke i bolig med heldøgns omsorg, ingen brukere over 67 år har slikt tilbud. Det gis et tilbud i eget hjem til 5 personer under 67, og til 1 person over 67 år som har over 40 tjenestetimer pr uke. 3 Avlastning ved særlig tyngende omsorgsarbeid - orientering Avlastning ved særlig tyngende omsorgsarbeid, er et tilbud som gis til omsorgsyter som har et særlig tyngende omsorgsarbeid for en bruker. Tilbudets hovedmålsetting er å gi avlastning til omsorgsyter, ikke brukeren. Tilbudet gis med grunnlag i lov om helse og omsorgstjenester og er uten egenandel. Brukeren vil kunne få et tilbud i enten institusjon eller i eget hjem, døgn eller dag. Jmf kommunestyrevedtak (K sak 19/2001) begrenses antall avlastningsopphold pr år til lengden av ferietid jmf ferielovens bestemmelser (4 uker og 1 dag pr år). Kommunen praktiserer inntil 5 uker pr år. Unntaksvis gis det også tilbud utover 5 uker. Side15

16 Korttidsopphold ved institusjon gis til pasient/bruker som tilbud om utredning, rehabilitering eller behandling, alt etter hva som er pasient/brukers behov. Lengden av oppholdet og antall opphold bestemmes av pasient/brukers behov. Denne type opphold har en egenandel på kr 147,00 pr døgn (fastlagt i forskrift). Egenandel er ment å dekke deler av kostnad til mat, medisin, lege, vask av tøy etc. Pasient i korttidsopphold har også en sekundæreffekt for eventuelle omsorgsyter med særlig tyngende omsorgsarbeid. Pasient/bruker får ofte en kombinasjon av avlastningsopphold og korttidsopphold, som i enkelte tilfeller kan være et tilbud som dekker halvparten av årets uker. Sammenligner en med andre kommuner, har Harstad kommune et relativt lavt nivå på andelen tjenester som et betalingspliktig. Tall fra KOSTRA viser at andelen hjemmetjenester gitt som praktisk bistand som er en betalingstjeneste, er betydelig høgere i andre sammenlignbare kommuner. Iflg Fylkesmannen har Harstad kommune et svært godt tilbud om avlastning og korttidsopphold. 4 Samarbeidsavtale for eldrerådene i Sør-Troms orientering Rådmannen har ikke utarbeidet forslag til samarbeidsavtale for eldrerådene i Sør-Troms. Dette vurderes gjennomført i løpet av året. 5 Demensplan orientering Det er ikke iverksatt noe arbeid med mål om å utarbeide demensplan i HK. Demensplan er i Kommunestyrets vedtak om VHP 2015 jmf planstrategi, ikke prioritert gjennomført i planstrategiperioden. 6 Temamøte i kommunestyre om eldreomsorg i Harstad orientering Det har vært planlagt et temamøte om eldreomsorg i kommunestyret. Slikt temamøte er utsatt og ordføreren vil komme tilbake med nytt tidspunkt. 7 Praktisering av fotpleie ved Bergsodden sykehjem Eget rom er avsatt til formålet. Rommet er pr. dato ikke fullstendig møblert/utstyrt. Behov er meldt til prosjektleder. Ansatte organiserer og bestiller fotpleier, frisør etter behov, prøver å samle opp flere beboere for hver gang. Sykehjemmet bruker samme fotpleier som Olavsgården, da man fra tidligere har god erfaring med denne personen. Bergsodden har pr. i dag 2 frisører som har hatt virke her. De er bestilt av ansatte, en bruker tilgjengelig rom, den andre klipper pasient på eget rom. Det skal utarbeides avtale om bruk av gjeldende rom, dette er ikke på plass pr dd., forsøkes avklart i løpet av 1ste halvår Følgetjenesten Etter tjenestebeskrivelsen er følgetjeneste ikke en oppgave i Harstad kommune. Følge til spesialisthelsetjenesten er spesialisthelsetjenestens ansvar. Dersom noen trenger følge til lege, kan for eksempel frivillighetssentralen brukes. Pårørende følger ofte. Det er også mulig å kjøpe denne tjenesten privat. Dersom det er behov for at noen har kommunalt helsepersonell sammen med seg hos legen, innvilges dette som helsetjeneste. Side16

17 Det er i stadig større grad tilrettelagt for at kommunale leger har faste avtaler i boliger med heldøgns omsorg, slik at de pasienter som velger den kommunale legen i liten grad trenger å dra til fastlegen, legen kommer til dem. Vurdering Hugo Thode Hansen Rådmann Roald Andersen Enhetsleder Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. Side17

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 22.04.2015 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 16.05.2012 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtedato: 07.06.2011 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Polar Mat AS Telefon: 91 61 61 11 Foretaksregisteret Humleveien 7 E-post:: post@polarmat.no 892269742 9514 ALTA Web: www.polarmat.

Polar Mat AS Telefon: 91 61 61 11 Foretaksregisteret Humleveien 7 E-post:: post@polarmat.no 892269742 9514 ALTA Web: www.polarmat. INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Polar Mat Ernærings retningslinjer Grunnmeny Avlastningsmeny Informasjon om Polar Mat AS Polar Mat As er et etablert aksjeselskap i Alta. Daglig leder og initiativtakerne

Detaljer

FROSSEN MAT gjelder all mat som oppvarmes frossen / delvis tint

FROSSEN MAT gjelder all mat som oppvarmes frossen / delvis tint Oppvarmingsskjema middag UKE 1 Avdelingens dokumentasjon Side 1 av 5 OVNEN MÅ STARTES OPP 5 MIN FØR FØRSTE RETT SKAL LEGGES INN. SLÅ PÅ OVNEN DAMP (BLÅ) VELG 100 GR. SKRU TIDSURET MOT VENSTRE TIL DET STÅR

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Meny uke 25. Ukedag Retter Forslag til

Meny uke 25. Ukedag Retter Forslag til Meny uke 25. 21.juni 2010 22.juni 2010 23.juni 2010 24.juni 2010 25.juni 2010 26.juni 2010 27.juni 2010 Stekt fisk m/ remuladesaus Aprikosgrøt m/fløtemelk Tomatsuppe m/makaroni Vossakorv Kålstuing Rømmegrøt

Detaljer

FROSSEN MAT gjelder all mat som oppvarmes frossen / delvis tint

FROSSEN MAT gjelder all mat som oppvarmes frossen / delvis tint Oppvarmingsskjema middag UKE 2 Avdelingens dokumentasjon Side 1 av 5 OVNEN MÅ STARTES OPP 5 MIN FØR FØRSTE RETT SKAL LEGGES INN. SLÅ PÅ OVNEN DAMP (BLÅ) VELG 100 GR. SKRU TIDSURET MOT VENSTRE TIL DET STÅR

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller epost til sekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller epost til sekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 14.10.2014 Møtested: Harstad Rådhus 1B Møterom Kemner/Personal Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller epost til

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 17.04.2012 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Redigert Møteinnkalling

Redigert Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Redigert Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 09.12.2014 Møtested: Harstad Rådhus 1B Møterom Kemner/Personal Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Redigert Møteinnkalling

Redigert Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Redigert Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 11.04.2012 Møtested: Stangnes 8-13 Tidspunkt: 12:00 Merk: Møtested Stangnes 8-13 Eventuelle forfall meldes til tlf.

Detaljer

Møtebok. Protokollunderskrift: Johanne Pedersen og Kurth Myrland ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen.

Møtebok. Protokollunderskrift: Johanne Pedersen og Kurth Myrland ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 15.05.2012 Tidspunkt: 11:00 13:30 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 23 Til saksnr. 26 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

Sykehuset Namsos og DPS-Stjørdal. Rømmesurret Laksefilet Ostesteaklets Gulrøtter & brokkolikvast, redikkrose, banankrem m/ sitronmelisse

Sykehuset Namsos og DPS-Stjørdal. Rømmesurret Laksefilet Ostesteaklets Gulrøtter & brokkolikvast, redikkrose, banankrem m/ sitronmelisse God Hjemmelaget mat Periode:240406-300406 Mandag 24.04.: Tirsdag 25.04.: Rømmesurret Laksefilet Ostesteaklets Gulrøtter & brokkolikvast, redikkrose, banankrem m/ sitronmelisse Lettsaltet svinekjøtt & vossakorv,

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 14.04.2015 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 14:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Meny uke 12. tilbehør Fisken kan slutt stekes i ovn eller på panne. Mandag 22.mars 2010

Meny uke 12. tilbehør Fisken kan slutt stekes i ovn eller på panne. Mandag 22.mars 2010 22.mars 2010 23.mars 2010 24.mars 2010 25.mars 2010 26.mars 2010 27.mars 2010 28.mars 2010 Meny uke 12 Retter Stekt fisk m/remuladesaus Semulegrøt m/rød saus Karbonadekaker m/saus Eple og pæresuppe Tomatsuppe

Detaljer

Redigert møteinnkalling

Redigert møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Redigert møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 21.01.2015 Møtested: Bergsodden sykehjem Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: Tidspunkt: 11:00 13:15 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 29 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: Tidspunkt: 11:00 13:15 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 29 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 24.09.2015 Tidspunkt: 11:00 13:15 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 29 Til saksnr. 32 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min INGREDIENSER 4 PORSJONER 4 stk kyllingfilet 2 ss olje til steking 1 stk gul paprika 1 stk rød paprika 4 stk vårløk 4 stk grove pitabrød 2 dl matyoghurt 4 stk salatblad

Detaljer

Meny uke 07. Mandag 15.febr.2010. Tirsdag 16.febr.2010. Onsdag 17.febr.2010. Torsdag 18.febr.2010. Fredag 19.febr.2010. Lørdag 20.febr.

Meny uke 07. Mandag 15.febr.2010. Tirsdag 16.febr.2010. Onsdag 17.febr.2010. Torsdag 18.febr.2010. Fredag 19.febr.2010. Lørdag 20.febr. 15.febr.2010 16.febr.2010 17.febr.2010 18.febr.2010 19.febr.2010 20.febr.2010 21.febr.2010 Meny uke 07 Retter Skogsoppsuppe Dampet laksefilet m/rømmesaus Kjøttboller i sisaus Grønnsakblanding Eple/pæresuppe

Detaljer

FROSSEN MAT gjelder all mat som oppvarmes frossen / delvis tint. SUPPER gjelder alle supper som serveres til lunsj eller middag.

FROSSEN MAT gjelder all mat som oppvarmes frossen / delvis tint. SUPPER gjelder alle supper som serveres til lunsj eller middag. Oppvarmingsskjema middag UKE 3 Avdelingens dokumentasjon Side 1 av 5 OVNEN MÅ STARTES OPP 5 MIN FØR FØRSTE RETT SKAL LEGGES INN. SLÅ PÅ OVNEN DAMP (BLÅ) VELG 100 GR. SKRU TIDSURET MOT VENSTRE TIL DET STÅR

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Meny uke 37. Ukedag Retter Forslag til tilbehør Tomatsuppe m/makaroni Fiskeboller i hvit saus Gulrot og kålrot Poteter Tirsdag 14.sept.

Meny uke 37. Ukedag Retter Forslag til tilbehør Tomatsuppe m/makaroni Fiskeboller i hvit saus Gulrot og kålrot Poteter Tirsdag 14.sept. 13. sept. 2010 Meny uke 37. Tomatsuppe m/makaroni Fiskeboller i hvit saus Gulrot og kålrot 14.sept. 2010 15. sept. 2010 16. sept. 2010 17. sept. 2010 18. sept. 2010 19. sept. 2010 Karbonadekaker m/brun

Detaljer

Meny uke 19. Ukedag Retter Forslag til

Meny uke 19. Ukedag Retter Forslag til Meny uke 19. 10.mai 2010 11.mai 2010 12.mai 2010 13.mai 2010 14.mai 2010 15.mai 2010 16.mai 2010 Dampet laksefilet m/rømme Agurksalat Fruktcoctail Fleskepannekaker & Ertersuppe Blomkål/brokkolisuppe Røkt

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 22.01.2014 Møtested: Harstad Rådhus 1B BYG - 2. etg. Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 31.05.2011 Tidspunkt: 11:00 13:15 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 18 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 31.05.2011 Tidspunkt: 11:00 13:15 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 18 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 31.05.2011 Tidspunkt: 11:00 13:15 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 18 Til saksnr. 22 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

Velkommen til. Kalfaret sykehjem

Velkommen til. Kalfaret sykehjem Velkommen til Kalfaret sykehjem Administrasjon: tlf.:55562260 Fax:55562251 Boenhet 1: tlf.55562268 Boenhet 3: tlf. 55562270 Boenhet 2: tlf.55562269 Boenhet 4 : tlf. 55562271 Adresse: Kalfarveien 20, 5018

Detaljer

KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR OMSORGSLØNN

KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR OMSORGSLØNN Hasvik kommune Harald Isaksen Anne-Grete Dahl Per-Magne Jensen Siv R. Olsen Gamst Målfrid Hansen Utvalg: DRIFTSSTYRET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 11.02.2005 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 89/14 11.11.2014 Kommunestyret 71/14 11.12.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 89/14 11.11.2014 Kommunestyret 71/14 11.12.2014 Leka kommune Helse/sosial/omsorg Arkiv: 100 Arkivsaksnr: 2014/249-11 Saksbehandler: Tove Kvaløy Særutsrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 89/14 11.11.2014 Kommunestyret 71/14 11.12.2014 Egenbetaling

Detaljer

Trygghet og trivsel i fellesskap

Trygghet og trivsel i fellesskap Trygghet og trivsel i fellesskap Om Aldershjemmet Soltun Aldershjem har plass til 25 beboere. Alle beboerne har enerom, fordelt på to etasjer. Vi har 8 nyere rom med bad, de andre er mindre rom uten bad.

Detaljer

Møtebok. Innkalling og saksliste med foreslått tilleggssak ble enstemmig godkjent.

Møtebok. Innkalling og saksliste med foreslått tilleggssak ble enstemmig godkjent. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 19.10.2015 Tidspunkt: 11:00 13:15 Møtested: Harstad Rådhus 1B Møterom Kemner/Personal (1. etg.) Fra saksnr: 33 Til saksnr. 37 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

omsorgssjefens stab Vederlag for kommunale helse og omsorgstjenester 2014

omsorgssjefens stab Vederlag for kommunale helse og omsorgstjenester 2014 Namsos s kommune Helse- og omsorgssjefens stab Saksmappe:2013/8512-1 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Vederlag for kommunale helse og omsorgstjenester 2014 Utvalg Namsos Eldres råd Namsos Råd

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2015 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Meny uke 02. Ukedag Retter Forslag til tilbehør Mandag 11.jan.2010

Meny uke 02. Ukedag Retter Forslag til tilbehør Mandag 11.jan.2010 Meny uke 02. 11.jan.2010 12.jan.2010 13.jan.2010 14.jan.2010 15.jan.2010 16.jan.2010 17.jan.2010 Stekt fisk m/remulade Sviskegrøt m/fløtemelk Gele m/vaniljesaus Plukkfisk m/bacon Blåbærsuppe Stekt servelatpølse

Detaljer

Innkalling for Eldrerådet. Saksliste

Innkalling for Eldrerådet. Saksliste Innkalling for Eldrerådet Møtedato: 16.03.2015 Møtested: Flakksvann Møtetid: 09:00-11:30 Saksnr Tittel Saksliste 007/15 Godkjenning av innkalling og saksliste til 16.03.2015 008/15 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 28.11.13 Saknr. Tittel: 62/13 Kommunale gebyrer Pleie- og omsorgstjenesten 2014 Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Detaljer

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring Saksframlegg Arkivnr. F00 Saksnr. 2016/2178-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 6/17 03.04.2017 Utvalg for helse og omsorg 10/17 03.04.2017 Kommunestyret

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag

Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag 15-30 min Ca.1400 gr torskefilet 2 brokkoli 2 squash 4 rødløk 8 fedd hvitløk Sherry tomater Olivenolje Salt og pepper 1. Del squash, brokkoli og løk i passende biter.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune SØKNAD OM HJELP FRA PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN. Søkers navn:.. Adresse:. Postnr: Sted: Fødselsdato:.. Personnr:.. Tlf:.. I samme husstand bor også: Navn:.. Slektsforhold:.

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldreråd Møtested: møterommet i 1. etasje, Kommunehuset Dato: 22.05.2017 Tid: 14:30 Eventuelle lovlige forfall meldes til utvalgssekretær, Kai Høgbråt, tlf.: 37

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Meløy rådhus, Ørnes Møtedato: 22.06.2017 Tid: Kl. 08.00 kl. 09.00 Gruppemøte Kl. 09.00 - kl. 09.30 Informasjon Kl. 09.30 kl. 10.00 Orienteringer

Detaljer

Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling

Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling Et godt sted å være Informasjon til pasienter og pårørende 1 Rev. 18.11.16 VELKOMMEN TIL SJØMANNSHJEMMETS SYKEHJEM. Hensikten med denne brosjyren er å gi opplysninger

Detaljer

Stekt laks med ruccolacouscous Onsdag Send meg tips! Per porsjon: 432 kcal Laks med smakfull marinade og spennende tilbehør.

Stekt laks med ruccolacouscous Onsdag Send meg tips! Per porsjon: 432 kcal Laks med smakfull marinade og spennende tilbehør. Stekt laks med ruccolacouscous Onsdag Send meg tips! Per porsjon: 432 kcal Laks med smakfull marinade og spennende tilbehør. Stekt laks 600 g laksefilet 1 ss olje 1 dl tabasco Garlic Skjær laksefileten

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune, Østfold

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune, Østfold Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2017/985-1 17.02.2017 Marianne Haakestad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 14.03.2017

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 13.02.2008 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 5.ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 09.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

Forslag til regler for egenbetaling og betalingssatser innen helse/velferd gjeldende f.o.m

Forslag til regler for egenbetaling og betalingssatser innen helse/velferd gjeldende f.o.m Arkiv: 205 Arkivsaksnr: 2014/3074-1 Saksbehandler: Helge Holtskog Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 18/14 16.10.2014 Kommunestyret Forslag til regler for egenbetaling

Detaljer

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Dato: Tidspunkt: 13:00. Steinar Karlsen Arne Henrik Moen Theodor Lobben Astrid Nesthorne Anders

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Dato: Tidspunkt: 13:00. Steinar Karlsen Arne Henrik Moen Theodor Lobben Astrid Nesthorne Anders ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Eldreråd Dato: 01.06.2017 Tidspunkt: 13:00 Følgende medlemmer møtte: Rådhuset, 3300 Hokksund Møteprotokoll Steinar Karlsen Arne Henrik Moen Theodor Lobben Astrid Nesthorne

Detaljer

Mandag FISKEGRATENG MED TORSK OG REVET GULROT

Mandag FISKEGRATENG MED TORSK OG REVET GULROT Uke 38 Mandag FISKEGRATENG MED TORSK OG REVET GULROT Fiskegrateng: Egg, fisk, gluten, melk, selleri Fjern plast emballasje og sett fiskegrateng på rist midt i forvarmet stekeovn ved 180 grader. Steketid

Detaljer

KOMMUNESTYRET 20.12.11 Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET 20.12.11 Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 20.12.11 Saknr. Tittel: 85/11 Kommunale gebyrer Pleie- og omsorgstjenesten 2012 Endringsforslag fra Karen E. H. Jakobsen: Hele pkt 6 tas

Detaljer

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og

Detaljer

Sykehjem - korttidsopphold

Sykehjem - korttidsopphold Sykehjem - korttidsopphold Generelt Ingress Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem hvis du for eksempel trenger opptrening etter sykdom eller nærmere utredning. Det skilles mellom tre typer av korttidsopphold:

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 8. juni 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 20. juni 2017 30.05.2017 nr. 700 Forskrift om tildeling

Detaljer

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein smør Potetmos 6 stk potet 1 dl melk 1 ss smør Tilbehør brokkoli Framgangsmåte 1 Skjær laksen

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER Foto: Connie Slettan Olsen Ørnes omsorgssenter Hovedetasjen består av: 1. Sykehjemsavdelingen 2. Øyeblikkelig hjelp og døgnopphold (ØHJD) 3. Tildelingskontoret 4. Hjemmetjenesten

Detaljer

Serviceerklæring -Opphold i sykehjem

Serviceerklæring -Opphold i sykehjem Serviceerklæring -Opphold i sykehjem Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Overordnet mål Du skal oppleve respekt, trygghet, og omsorg. Du skal oppleve

Detaljer

27.12 26.12 KJØTTBOLLER GRØNNSAKER SJAMPINJONG- SUPPE 3.1 FISKEBOLLER GULROT HVIT SAUS JORDBÆRSUPPE (KJØTTRETT) 10.1 PLUKKFISK GULROT FLESK

27.12 26.12 KJØTTBOLLER GRØNNSAKER SJAMPINJONG- SUPPE 3.1 FISKEBOLLER GULROT HVIT SAUS JORDBÆRSUPPE (KJØTTRETT) 10.1 PLUKKFISK GULROT FLESK 52 1 2 3 24.12 RIBBE JULER MEDISTERKAKER RIBBESAUS MULTEKREM 31.12 KALKUN MEDISTERKAKER ROSENKÅL RISKREM 7.1 FISKE KÅLROT FRUKT 14.1 FISKEKAKER BRINGEBÆR (STEKTE ) 25.12 KVEITE (SKINKESTEIK) 1.1 JULETORSK

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Driftsstyret SAKSLISTE 0002/05 05/00124 KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Driftsstyret SAKSLISTE 0002/05 05/00124 KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR OMSORGSLØNN Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 11.02.2005 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Driftsstyret Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Harald Isaksen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 8 Eldrerådet. Møtested: Leseværelset Møtedato: 02.09.2013 Tid: kl. 10.00 12.30

MØTEPROTOKOLL NR 8 Eldrerådet. Møtested: Leseværelset Møtedato: 02.09.2013 Tid: kl. 10.00 12.30 RINGERIKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR 8 Eldrerådet Møtested: Leseværelset Møtedato: 02.09.2013 Tid: kl. 10.00 12.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Aase Moløkken Nestleder Ole Einar Dalen Medlem

Detaljer

Redigert Møteinnkalling

Redigert Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Redigert Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 02.03.2015 Møtested: Harstad Rådhus - Formannskapssalen Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00 eller pr. epost

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus, Møterom 241 Møtedato: 06.03.2013 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

GYLNE MÅLTIDSØYEBLIKK. Engerdal kommune. Pleie og omsorg

GYLNE MÅLTIDSØYEBLIKK. Engerdal kommune. Pleie og omsorg GYLNE MÅLTIDSØYEBLIKK Engerdal kommune Pleie og omsorg 1 Innhold Innledning Beskrivelse Meny uke 38 Bilder av middager i uke 38 Miljø bilder Inn på Tunet bilder Til slutt 2 Innledning Engerdal kommune

Detaljer

Telefonnummer: 53 03 49 10

Telefonnummer: 53 03 49 10 Telefonnummer: 53 03 49 10 Varme og vennlighet skaper trygghet og selvstendighet! Om Aldershjemmet Soltun Aldershjem har plass til 25 beboere. Alle beboerne har enerom, fordelt på to etasjer. Vi har 8

Detaljer

Hva skjer på ernæringsfronten i Bergen kommune? Eksempler fra institusjonstjenestene

Hva skjer på ernæringsfronten i Bergen kommune? Eksempler fra institusjonstjenestene Hva skjer på ernæringsfronten i Bergen kommune? Eksempler fra institusjonstjenestene Rådgiver Ruth Berit Vik Rådgiver Leiv Eide Byrådsavdeling for helse og omsorg Bergen kommune Bergen kommune tjenester

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G31 Arkivsaksnr: 2017/1849-4 Saksbehandler: Arne E Tveit Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 21.08.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og

Detaljer

Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass

Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass Det vises til Stortingets behandling av Prop. 99 L (2915 2016) og vedtak av 17. juni 2016 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

STILL MIN. TOTALTID FORPAKNING OG INSTRUKS

STILL MIN. TOTALTID FORPAKNING OG INSTRUKS Oppvarmingsskjema jul og nyttår Prosedyre Side 1 av 5 Slå alltid på ovnen fem min. før maten skal inn Velg damp blå knapp Trykk og hold inn klokkesymbolet til det står "konst." Fyll vannbadet med vann

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Årsmelding Pasient og brukerombudet i Nord-Trøndelag

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Årsmelding Pasient og brukerombudet i Nord-Trøndelag Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2016/996-2 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Årsmelding 2015 - Pasient og brukerombudet i Nord-Trøndelag Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Formannskapssalen på Herøy Rådhus Møtedato: 06.09.2017 Tid: 09:00 Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068006

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 16.01.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Helse- og omsorgstjenesten SØKER Navn:..................................................................... Egensøknad Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Generelt: Kommunen har

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Vederlag for kommunale helse- og omsorgstjenester 2013

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Vederlag for kommunale helse- og omsorgstjenester 2013 Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2012/8684-1 Saksbehandler: Anita Iversen Saksframlegg Vederlag for kommunale helse- og omsorgstjenester 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Eldres

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.2011 Tid: Kl. 10.00 (Dato endret fra 29.03.2011) Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19.

Detaljer

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM KRITERIER VENTELISTE VED TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM I ÅMLI KOMMUNE BAKGRUNN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient-

Detaljer

Møteinnkalling. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

Møteinnkalling. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen Møteinnkalling Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 25.04.2017 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for omsorg - helse og omsorg

MØTEINNKALLING Utvalg for omsorg - helse og omsorg Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for omsorg - helse og omsorg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.01.2017 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon,

Detaljer

Avdeling Helse. Telefonliste for avdeling Helse: Informasjon 9. november 2015. Helsesjef Øyvind Lovald. Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas

Avdeling Helse. Telefonliste for avdeling Helse: Informasjon 9. november 2015. Helsesjef Øyvind Lovald. Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas Telefonliste for avdeling Helse: Navn: Helsesjef Øyvind Lovald Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas Telefon: 35 94 25 71 35 94 25 73 eller 917 95 209 Kontor avd. for Helse 35 94 25 72 Siljan sykehjem

Detaljer

Telefonnummer:

Telefonnummer: Telefonnummer: 55515920 Varme og vennlighet skaper trygghet og selvstendighet! Om Aldershjemmet Soltun Aldershjem har plass til 25 beboere. Alle beboerne har enerom, fordelt på to etasjer. Vi har 8 nyere

Detaljer

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/1369-1 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 05.09.2014 Møtested: Harstad Rådhus Møterom ABY R 1A Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

VELBEKOMME. Råd og tips om tilberedning og servering

VELBEKOMME. Råd og tips om tilberedning og servering VELBEKOMME Råd og tips om tilberedning og servering Innhold 4 Innledning 5 Oppvarming 6 Serveringstips MENY 1 7 Brun lapskaus 8 Dampet torskefilet med Sandefjordssaus, brokkoli og kokte poteter 9 Kjøttkaker

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Averøy kommune ved kommunestyret den 19.06.2017 med

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Hugo Hansen Arkiv: H07 Arkivsaksnr.: 10/694

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Hugo Hansen Arkiv: H07 Arkivsaksnr.: 10/694 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif Hugo Hansen Arkiv: H07 Arkivsaksnr.: 10/694 PROSJEKT SENTRALKJØKKEN Rådmannens innstilling: 1. Det vises til kommunestyrets vedtak 17.12.2009 i K-sak 64/09, pkt 11, om

Detaljer

Utfordringer og muligheter

Utfordringer og muligheter Midtre Gauldal kommune Middagsombringing og kjøkkendrift 2008-2015 Utfordringer og muligheter INNLEDNING I denne fremstillingen vil det bli sett nærmere på ulike alternativer for organisering av middagsombringing

Detaljer

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2009 61621/2009 2009/7100 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 16.11.2009 09/20 Eldrerådet 17.11.2009 09/23 Komite

Detaljer

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet Pasient- og brukerombudet i Buskerud Hva vil jeg bruke tiden deres til? En kort innføring i eldres rettigheter Status eldre Informasjon om ombudsordningen Når vi får et behov for hjelp.. Dette er likt

Detaljer

Ekstra Møteinnkalling

Ekstra Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Ekstra Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.07.2011 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller pr. epost til postmottak. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller pr. epost til postmottak. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 13.03.2014 Møtested: Harstad Rådhus - Formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00 eller pr. epost

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Høringsdokument 27.04.17 Rollag kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Hjemmel: Vedtatt i Rollag kommunestyre (xx.xx.2017) med hjemmel i lov 24. juni 2011

Detaljer

TROMSØ KOMMUNES MAT- TILBUD TIL HJEMMEBOENDE OG SYKEHJEMSBEBOERE. Rapport fra RO, april 2002

TROMSØ KOMMUNES MAT- TILBUD TIL HJEMMEBOENDE OG SYKEHJEMSBEBOERE. Rapport fra RO, april 2002 TROMSØ KOMMUNES MAT- TILBUD TIL HJEMMEBOENDE OG SYKEHJEMSBEBOERE Rapport fra RO, april 2002 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG METODE... 3 2. BRUKERE AV SYKEHJEM... 3 2.1. Resultater brukere av sykehjem...

Detaljer