Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtedato: Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr PS 15/11 PS 15/12 Tittel Orientering. Produksjon, utkjøring og klargjøring av middag i institusjon og hos hjemmeboende Diverse orienteringssaker I tillegg vil det bli orientering fra arbeidet med det nye Helsehuset v/jarle A. Larssen og Johanne Pedersen. Dokumentene vedrørende ovenstående saker er lagt ut til ettersyn på kommunens hjemmeside Harstad, 14. april 2015 Ivar Østberg Leder Side1

2 Saksnr PS 15/11 PS 15/12 Tittel Orientering. Produksjon, utkjøring og klargjøring av middag i institusjon og hos hjemmeboende Diverse orienteringssaker Side2

3 Saksdokument Saksmappenr: 2015/1394 Saksbehandler: Øystein Strand Arkivkode: F26 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet /11 Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret ORIENTERING. PRODUKSJON, UTKJØRING OG KLARGJØRING AV MIDDAG I INSTITUSJON OG HOS HJEMMEBOENDE Vedlegg: 1 Prosedyre Institusjon Kok Kjøl 2 Prosedyre Kok Kjøl Hjemmeboende 3 Bestillingsskjema for mat til hjemmeboende 4 Meny Ingress: Harstad Felleskjøkken er renovert og er satt opp for produksjon etter kok kjøl metoden. Bestillings- og distribusjonssystem er forandret. Det er laget nye prosedyrer for bestilling, mottak og tilberedning av middag på institusjon og hos hjemmeboende. Rådmannens tilrådning: Harstad kommunestyre er orientert om status etter innføring av kok kjøl metode for produksjon og distribusjon av mat til institusjoner og hjemmeboende i kommunen. Saksopplysninger Siden oppstart av samarbeidet mellom Harstad kommune og UNN Harstad i 1996, har Felleskjøkkenet produsert middag til institusjonene og hjemmeboende i Harstad kommune. Middagen ble tidligere distribuert varm både til sykehjemmene og til hjemmeboende. Til sykehjemmene ble middagen distribuert i varme-vogner som var koblet til strøm både under transport og etter levering. Til hjemmeboende ble middagen levert varm i varmevogner til hjemmetjenestekontorene i hvert distrikt. Distribusjonsbil fra Felleskjøkkenet tok seg av denne transporten. Fra hjemmetjenestekontorene og til hjemmeboende, var det ansatte i hjemmetjenesten som distribuerte middagen. Produksjons kjøkkenet på Harstad sykehus har i flere år vært moden for renovering. I 2013 ble renovering igangsatt og nytt kjøkken tatt i bruk høsten Dette ble gjort etter eget vedtak i Harstad kommunestyre slik: «Harstad kommunestyre vedtar å videreføre samarbeidet med UNN om drift av Felleskjøkken slik det fremgår av saksframlegget. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne fremtidig driftsform og avtale med UNN. Under forutsetning av fylkesmannens vurdering av avtalen, vedtar kommunestyret å ta opp lån kr 10 mill til dekning av den kommunale andel av investeringen. Finanskostnadene forutsettes inndekket i matpris.» Harstad formannskap fattet vedtak slik: «Harstad formannskap godkjenner oppstart av arbeidet innen de rammer som er fastsatt i Side3

4 saken og i samsvar med skissert tidsplan.» Produksjonslinja ved sykehuskjøkkenet er nå satt opp for produksjon etter kok kjøl metoden. Dvs at ferdig tilberedt middag blir raskt nedkjølt, vakum pakket og distribuert til sykehjem og hjemmeboende i nedkjølt tilstand. Maten skal deretter tilberedes/sluttbehandles ved institusjon eller hos de hjemmeboende. Produksjonsutstyr og produksjonsmetode var ny for de ansatte på kjøkkenet. I innkjøringsfasen har det derfor naturlig nok vært en del prøving og feiling. Bl.a. kom det i oppstarten inn en del klager på tilberedning av grønnsaker, poteter og grøt. Rådmannen viser til at det etter evalueringer har vært iverksatt nødvendige forbedringstiltak ved sykehuskjøkkenet. Det har også etter oppstart av ny produksjonslinje ikke vært tilfredsstillende tilberedningsrutiner og kompetanse ute ved institusjonene. Det har derfor vært nødvendig å utarbeide klare rutine- og ansvarsbeskrivelser/prosedyrer samt sikre tilstrekkelig opplæring og kompetanse. I tillegg til middag, har Felleskjøkkenet også levert tørrmat til sykehjemmene. Fra høsten 2014 inngikk kommunen egen avtale med engros firma. De leverer nå all mat utenom middag direkte til sykehjemmene. Felleskjøkkenet har et eget datasystem for administrasjon av mat. Dette er nå utvidet til å ta seg av bestillinger fra sykehjem og hjemmeboende. I løpet av året vil alle avdelingene i kommunens sykehjem være koblet mot dette systemet slik at de kan gjøre sine bestillinger elektronisk. På sikt vil det også bli mulig for hjemmeboende å bestille via sin PC, nettbrett eller smart telefon. Det er kjøpt inn 2 distribusjonsbiler for å bringe ut mat til sykehjem og hjemmeboende. Middag kjøres ut til sykehjemmene mandag, onsdag og fredag. Hjemmeboende i nord og sentrum får middagen tilkjørt mandag og torsdag, mens hjemmeboende i Kanebogen, Stangnes og Sørvik får middag levert tirsdag og fredag. Sjåføren leverer middagen i kjøleskapet til hjemmeboende. Egen prosedyre for bestilling, mottak og tilberedning av middag på institusjon er laget. Det er også laget en prosedyre for levering av middag til hjemmeboende. Prosedyrene er laget av bredt sammensatte ansattgrupper og skal endelig godkjennes av rådmannen etter møte i kvalitetsutvalget for helse og omsorg den 4. mai. Etter godkjenning, vil det være enhetsleders og avdelingsleders ansvar at ansatte følger prosedyrene. Dersom det oppstår mangler på kvalitet, tilberedning, leveranse eller klager fra brukere, skal kommunens avvikssystem brukes. Dersom noen klager på maten skal dette meldes til kjøkkenansvarlige som deretter skal vurdere forbedringsmuligheter/tiltak. Ved behov meldes dette også videre til sykehuskjøkkenet Før oppstart, høsten 2014, var ansatte på Felleskjøkkenet rundt på sykehjemmene og orienterte om kok kjøl systemet. I løpet av februar og mars i år, har ansatte på Felleskjøkkenet hatt opplæring av ansatte på samtlige sykehjemsavdelinger, og de vil ta en ny runde i løpet av våren. Dersom det er behov for videre opplæring, må avdelingsleder ta kontakt med leder av Felleskjøkkenet. Dersom det er behov for opplæring av ansatte i hjemmetjenesten for oppvarming av mat til hjemmeboende, skal avdelingsleder melde behovet til kjøkkenleder. Rådmannen viser til at erfaring med innføring av kok kjøl så langt er gode og ihht intensjonen med omleggingen. Dette til tross for en del innkjøringsutfordringer. Rådmannen forutsetter at gjennomført opplæring, ansvarsklargjøringer og nye prosedyrer for matmottak, tilberedning og HMS vil sikre godt tilberedt og næringsrik mat til brukere av institusjoner og hjemmetjenester i Harstad. Rådmannen viser også til at samarbeidet med sykehuskjøkkenet fungerer godt. Side4

5 Hugo Thode Hansen Rådmann Roald Andersen Stabssjef Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. Side5

6 FELLES PROSEDYRE FOR BESTILLING, MOTTAK OG TILBEREDNING AV MIDDAG PÅ INSTITUSJON Mål: - Sunn og næringsrik mat tilpasset den enkelte bruker - Gode rutiner som gir kvalitetssikring av maten. Middagsbestilling: Prosedyren skal ligge i egen perm på vaktrom, merket MIDDAG Bestillingslister for middag ligger i samme perm Kun ved forandringer i bestilling eller ved ny pasient, er det nødvendig å sende ny bestilling. Endringer skannes og sendes på mail til kjøkkenet innen kl. 12 dagen før levering. Eller på Tlf Hver bogruppe skal ha angitt en eller flere personer som er ansvarlig på kjøkkenet hver dag. Primærkontakt/primærsykepleier melder til kjøkkenansvarlig ved endringer. I løpet av 2015 vil det bli lagt til rette for elektronisk bestilling til kjøkkenet. Mottak av middag: Viktig: Kjøkkenansvarlige skal kontrollere at vi mottar riktige middager i hht bestilling og maten skal være i kjøleskapet innen 5 minutter etter mottak. Den som mottar middagene, skal kvittere med navn, dato og klokkeslett. Middag leveres mandag, onsdag og fredag Sjåfør ringer / tar kontakt med kjøkkenansvarlig (telefonnummer til enhetene skal være lett tilgjengelig i varemottaket). Den som mottar telefon varsler andre bogrupper. En fra hver bogruppe går umiddelbart til varemottak og legger matvarene inn i kjøleskap på riktig plass. Side6

7 Det er merket hyller til hver enkelt enhet. Følgeseddel for hver middag legges sammen med maten i kjøleskapet og trenger ikke oppbevares når middag blir hentet. Kjøkkenansvarlig kontrollerer emballasje. Ved hull/rifter, får maten kortere holdbarhet og kjøkken må kontaktes for å få ny levering Kjøkkenansvarlig sjekker at vi har fått all maten vi har bestilt - husk dietter! Ved feil/mangler, kontakter kjøkkenansvarlige Solfrid på kjøkken pr tlf Meny leveres med middager en gang i uka, bytt ut gammel og heng opp ny. Kjøleskapene skal være låst. Tilberedning av middag: Mat hentes i kjøleskap i varemottak ca. kl daglig og tas med til eget kjøkken. Mat varmes som hovedregel ved 100 grader varmluft i stekeovnen i 2 timer. Oppvarming i kokende vann skal begrenses til et minimum. - OBS: Varme i ovn må ikke overstige grader, da smelter plasten Posene skal under tilberedning IKKE stikkes hull i, da trekker de inn vann Unntaksvis, ved anledning, kan mat tas ut av posene og varmes i kasserolle. Dette krever at maten holdes under løpendetilsyn. - f.eks. kan om ønskelig kjøtt og saus kokes i en kasserolle, med bakgrunn i opplevelse av matlukt og eventuelt mørning. Grøt blir best ved koking i kasserolle i 30 min. Etter tilberedning klippes det hull i posene og maten legges over i passende serveringsfat( husk hansker). Side7

8 Når det er gratenger og stekt fisk følges vedlagt egen bruksanvisning på pakken. Dette må stekes alene i ovn pga steketemperatur. I disse tilfellene må øvrig tilbehør varmes i kjele. Felleskjøkkenet vil tilpasse menyen disse dagene slik at det blir minst mulig oppvarming. F.eks kald dessert/ suppe og råkost. HMS- OG HYGIENETILTAK: Det skal alltid benyttes egnet verneutstyr når maten administreres. Hvert kjøkken utstyres med: -Hansker : Bomullshansker innerst og engangshansker utenpå. Benyttes når en håndterer varm mat. -Grytekluter - Forklær. Tøyforkle innerst, og plastforkle utenpå når varm mat håndteres. - Egen tralle Hvert kjøkken skal ha tilgjengelig slokkeutstyr og det anbefales et brannteppe tilgjengelig. Unngå uheldige arbeidsstillinger. Kasseroller bør være av stål som er egnet for maskinvask. Alt av gryter og utstyr som har vært i kontakt med mat, skal i oppvaskmaskin. Uheldige hendelser skal varsles nærmeste leder og rapporteres i avvikssystemet. Side8

9 Klager Dersom noen klager på maten skal dette meldes til kjøkkenansvarlige som deretter skal vurdere forbedringsmuligheter/tiltak. Ved behov meldes dette også videre til sykehuskjøkkenet. Side9

10 Harstad kommune Dok.id.: I Prosedyre for levering av middag til hjemmeboende. Godkjent av: Rådmannen Skrevet av: Birgitte Hangeland Utgave: Godkjent dato: 6.00 Gjelder fra: Vedlegg Først utgitt: Sidenr: 1 Revideres: Beskrivelse for Hjemmetjenesten MOTTAK: Når Hjemmetjenesten mottar vedtak fra Koordinerende enhet om middag, sendes det mail med bestilling til Felleskjøkkenet i h.h.t. vedtaket. Mail: og Ved første utkjøring fra Felleskjøkkenet leveres meny samt en bestillingsliste. Bestillingslisten innhentes ved påfølgende levering. I enkelte tilfeller må Hjemmetjenesten være behjelpelig med utfylling av skjemaet. Lista gjelder for 4 uker. Sjåfør plasserer maten i kjøleskapet. Viser til egen avtale for nøkkelboks der hvor tjenestemottaker ikke selv kan låse opp eller er hjemme (Avtale om levering av middagsmat samtykke). Ved avvik, som for eksempel at maten ikke blir spist eller at tjenestemottaker ikke har vært til stede over tid, melder sjåføren fra til avdelingsleder ved tilhørende Hjemmetjeneste. Hjemmetjenesten tar da kontakt med tjenestemottaker eventuelt pårørende. Hjemmetjenesten vurderer om det er behov for å skrive en endringsmelding til Koordinerende enhet om eventuelt behov for hjelp til tilbereding av middag. TILBEREDING AV MIDDAG: Der Hjemmetjenesten bistår med oppvarming av middagen, må den enkelte ha mikrobølgeovn. Tid og effekt/wattstyrke står oppført på menyen. Før middagen settes i microbølgeovn, stikkes det små hull i emballasjen i hvert rom. Pakningen er svært varm og grytekluter bør være tilgjengelig. Vær forsiktig når plasten rives av. Maten anrettes deretter på fat og serveres. Side10

11 Prosedyremal Dok.id.: I Side : 2 AVBESTILLING: Fristen for avbestilling er kl dagen før levering. For mat som skal leveres på mandag, er avbestillingsfristen kl på fredag. UTKJØRINGSDAGER: Nord og Sentrum: Mandag og torsdag Kanebogen/Stangnes og Sørvik: Tirsdag og fredag. Ved utkjøring før høytider kommer det egen informasjon i forkant. KLAGER Dersom noen klager på maten skal dette meldes til avdelingsleder i hjemmetjenesten som deretter skal vurdere forbedringsmuligheter/tiltak. Ved behov meldes dette også videre til sykehuskjøkkenet. Vedlegg Side11

12 Bestillingsliste: t.o.m Navn: Adresse: Porsjon: 1/1 1/2 Mandag Fersk torsk, sandefjordsaus, gulrot Jordbærsuppe Tirsdag Kjøttkaker, brunsaus, kålstuing, tyttebær Riskrem m/rødsaus Onsdag Ovnsbakt laks, rømmesaus, gulrot, broccoli Fruktsuppe Torsdag Lapskaus Skogsbær m/vaniljesaus Fredag Fiskegrateng, smeltet smør, gulrot Nypesuppe Lørdag Risgrøt Frukt Søndag Svinestek, brunsaus, surkål, svisker Karamellpudding Mandag Lettsaltet uer, kaldt smør, gulrot, kålrot Melkesuppe Tirsdag Fylt kjøttpudding, hawaisaus, blomkål, broccoli Gelè m/vaniljesaus Onsdag Sprøbakt fisk, urtedressing, råkost Eple/pæresuppe Torsdag Røkt svinebog, burgundersaus, klostergrønnsaker Fruktcoctail Fredag Fiskeboller, karrisaus, gulrot Sviskersuppe Lørdag Risgrøt Frukt Søndag Kokt laks, rømme, agurksalat Blåbærdrøm Kryss av for de dagene du skal ha middag. Selv om du har diett eller er minus noe som står på menyen må du krysse av for de dagene du skal ha middag. Send denne listen tilbake med sjåføren ved første besøk i neste uke Side12

13 HARSTAD FELLESKJØKKEN M E N Y april 2015 Rett til forandring forbeholdes Mandag: Tirsdag Onsdag: Torsdag: Fredag: Lørdag: Søndag: Fersk torsk, tomatsaus, erter/selleripurè Sitronsuppe Kjøttboller, fløtesaus, blomkålblanding Sjokoladepudding m/vaniljesaus Lakserullade, hollandaisesaus, gulrot, broccoli Sviskersuppe Lapskaus Moussè Fiskekaker, smeltet smør, grønnsakstuing Trondhjemsuppe Risgrøt Frukt Nakkekoteletter, brunsaus, surkål, svisker Fruktkompott m/fløtemelk Varmes i mikrobølgeovn full effekt minimum 4. min maksimum 6 min. Stikk hull i begeret Solfrid Lyså, kjøkkensjef Side13

14 Saksdokument Saksmappenr: 2015/2339 Saksbehandler: Roger Rasmussen Arkivkode: Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet /12 DIVERSE ORIENTERINGSSAKER Vedlegg: Ingen Ingress: Rådmannen er bedt om å orientere/besvare Eldrerådet på en del spørsmål: 1 Regulering av temperatur på pasientrom Bergsodden sykehjem orientering 2 Hjemmesykepleiebrukere bosatt i borettslag orientering 3 Avlastning ved særlig tyngende omsorgsarbeid - orientering 4 Samarbeidsavtale for eldrerådene i Sør-Troms orientering 5 Demensplan orientering 6 Temamøte i kommunestyre om eldreomsorg i Harstad orientering 7 Praktisering av fotpleie ved Bergsodden sykehjem 8 Følgetjenesten Rådmannens tilrådning: Eldrerådet tar sakene til orientering. Saksopplysninger 1 Regulering av temperatur på pasientrom Bergsodden sykehjem orientering Oppvarmingen skjer ved at varmt vann sirkulerer i rør i gulvene på hvert rom. Dette vannet varmes opp ved å hente energi ut av sjøen. Bygget har også en elektrisk kjele som hjelper til på den kaldeste årstiden. Dette systemet fungerer bra og leverer stabil energi til bygget. Vannbåren varme gir en jevn og fin temperatur og er den mest energieffektive løsningen for større bygg. Bakdelen er at det er et tregt system hvor det tar lang tid for at temperaturene endrer seg. Temperaturnivåene må da tilpasses den enkelte beboers behov og fortrinnsvis holdes på ett jevn nivå. Kortvarige endringer i temperaturinnstilling vil være vanskelig å håndtere. Innstilling av temperaturer tilpasses beboers ønske og kan endres dersom det er ønskelig, da via byggets driftssentral. Endringer utføres av teknisk driftspersonell etter henvendelse. 2 Hjemmesykepleiebrukere bosatt i borettslag orientering Harstad kommune har en rekke omsorgsboliger som er spesielt tilrettelagt for brukere av helse- og omsorgstjenester. Totalt dreier det seg om ca. 330 boenheter, hvorav ca 150 av disse er i privat regi. Noen av disse er vanlige omsorgsboliger, mens andre er bolig med tilbud om heldøgns omsorg. Flere av disse er organisert gjennom en borettslagsmodell. Omsorgsboliger er etablert gjennom kommunal finansiering og med tilskudd fra Husbanken. Bruker leier eller kjøper denne type boenhet. Ved private tilbud har kommunen tilvisningsrett. Dette begrunnes med kommunal finansiering og offentlig Side14

15 tilskudd. Hensikten med boformen er å gi brukere med behov for pleie- og omsorgstjenester et tilbud i en spesielt tilrettelagt bolig. Det har siden 90-tallet vært en omforent politikk nasjonalt og lokalt at omsorgstjenester i størst mulig grad skal gis i brukerens hjem og styres av individuelle behov. Slik politikk har også vært styrende for deler av boligpolitikken på dette området, gjennom satsningen på omsorgsboliger. Forskningen støtter opp under påstand at mennesker i størst mulig grad ønsker å bo i eget hjem, fremfor institusjon. Tabellen under viser omsorgsboliger organisert som borettslag, antall boenheter og med antall beboere som er brukere av omsorgstjenester, samt gjennomsnittlig antall tildelte tjenestetimer pr bruker pr uke. Omsorgsbolig Antall boenheter Antall beboere Timer snitt/uke Bergseng ,75 Olavsgården heldøgns Olavsgården ordinær Dalsbakkan ,6 Pakkhusgata Kanebogmyra ,5 Fredlyvn ,8 En langtidsplass i sykehjem koster netto tilsvarende et tilbud om hjemmetjeneste på ca 45 timer pr uke. Ved valg av tjenestetype, vil det først og fremst være brukerens behov og ønsker som ivaretas. Det vurderes også om det er praktisk mulig å gjennomføre tjenesten i egen bolig. Det vil ikke være kostnadene som bestemmer tilbudet. Kommunen har ca 50 brukere under 67 år som har et tjenestetilbud på over 40 tjenestetimer pr uke i bolig med heldøgns omsorg, ingen brukere over 67 år har slikt tilbud. Det gis et tilbud i eget hjem til 5 personer under 67, og til 1 person over 67 år som har over 40 tjenestetimer pr uke. 3 Avlastning ved særlig tyngende omsorgsarbeid - orientering Avlastning ved særlig tyngende omsorgsarbeid, er et tilbud som gis til omsorgsyter som har et særlig tyngende omsorgsarbeid for en bruker. Tilbudets hovedmålsetting er å gi avlastning til omsorgsyter, ikke brukeren. Tilbudet gis med grunnlag i lov om helse og omsorgstjenester og er uten egenandel. Brukeren vil kunne få et tilbud i enten institusjon eller i eget hjem, døgn eller dag. Jmf kommunestyrevedtak (K sak 19/2001) begrenses antall avlastningsopphold pr år til lengden av ferietid jmf ferielovens bestemmelser (4 uker og 1 dag pr år). Kommunen praktiserer inntil 5 uker pr år. Unntaksvis gis det også tilbud utover 5 uker. Side15

16 Korttidsopphold ved institusjon gis til pasient/bruker som tilbud om utredning, rehabilitering eller behandling, alt etter hva som er pasient/brukers behov. Lengden av oppholdet og antall opphold bestemmes av pasient/brukers behov. Denne type opphold har en egenandel på kr 147,00 pr døgn (fastlagt i forskrift). Egenandel er ment å dekke deler av kostnad til mat, medisin, lege, vask av tøy etc. Pasient i korttidsopphold har også en sekundæreffekt for eventuelle omsorgsyter med særlig tyngende omsorgsarbeid. Pasient/bruker får ofte en kombinasjon av avlastningsopphold og korttidsopphold, som i enkelte tilfeller kan være et tilbud som dekker halvparten av årets uker. Sammenligner en med andre kommuner, har Harstad kommune et relativt lavt nivå på andelen tjenester som et betalingspliktig. Tall fra KOSTRA viser at andelen hjemmetjenester gitt som praktisk bistand som er en betalingstjeneste, er betydelig høgere i andre sammenlignbare kommuner. Iflg Fylkesmannen har Harstad kommune et svært godt tilbud om avlastning og korttidsopphold. 4 Samarbeidsavtale for eldrerådene i Sør-Troms orientering Rådmannen har ikke utarbeidet forslag til samarbeidsavtale for eldrerådene i Sør-Troms. Dette vurderes gjennomført i løpet av året. 5 Demensplan orientering Det er ikke iverksatt noe arbeid med mål om å utarbeide demensplan i HK. Demensplan er i Kommunestyrets vedtak om VHP 2015 jmf planstrategi, ikke prioritert gjennomført i planstrategiperioden. 6 Temamøte i kommunestyre om eldreomsorg i Harstad orientering Det har vært planlagt et temamøte om eldreomsorg i kommunestyret. Slikt temamøte er utsatt og ordføreren vil komme tilbake med nytt tidspunkt. 7 Praktisering av fotpleie ved Bergsodden sykehjem Eget rom er avsatt til formålet. Rommet er pr. dato ikke fullstendig møblert/utstyrt. Behov er meldt til prosjektleder. Ansatte organiserer og bestiller fotpleier, frisør etter behov, prøver å samle opp flere beboere for hver gang. Sykehjemmet bruker samme fotpleier som Olavsgården, da man fra tidligere har god erfaring med denne personen. Bergsodden har pr. i dag 2 frisører som har hatt virke her. De er bestilt av ansatte, en bruker tilgjengelig rom, den andre klipper pasient på eget rom. Det skal utarbeides avtale om bruk av gjeldende rom, dette er ikke på plass pr dd., forsøkes avklart i løpet av 1ste halvår Følgetjenesten Etter tjenestebeskrivelsen er følgetjeneste ikke en oppgave i Harstad kommune. Følge til spesialisthelsetjenesten er spesialisthelsetjenestens ansvar. Dersom noen trenger følge til lege, kan for eksempel frivillighetssentralen brukes. Pårørende følger ofte. Det er også mulig å kjøpe denne tjenesten privat. Dersom det er behov for at noen har kommunalt helsepersonell sammen med seg hos legen, innvilges dette som helsetjeneste. Side16

17 Det er i stadig større grad tilrettelagt for at kommunale leger har faste avtaler i boliger med heldøgns omsorg, slik at de pasienter som velger den kommunale legen i liten grad trenger å dra til fastlegen, legen kommer til dem. Vurdering Hugo Thode Hansen Rådmann Roald Andersen Enhetsleder Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. Side17

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 16.01.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Redigert møteinnkalling

Redigert møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Redigert møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 21.01.2015 Møtested: Bergsodden sykehjem Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Tidspunkt: Tirsdag 19.10.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg,

Detaljer

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg VEDTATT I KOMMUNESTYRET 27.01.15 Innhold Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Frosta kommune... 5 Innledning... 5 Tjenester i helse- og omsorg i Frosta kommune...

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE Kvalitetsstandard Rømskog kommune vedtatt av kommunestyret 11.06.15 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE Vedtatt av Berlevåg kommunestyre 24. november 2005 1 INNHOLD 1.0 Innledning s 3 2.0 s 3 3.0 Søknad om tjenester s 4 4.0 Vurdering/tildeling

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Vedtatt i Sel kommunestyre 14.12.12 Gjelder fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for pleie-, rehabilitering

Detaljer

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester Grong kommune Forvaltningsrevisjon nr 1742-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til mai 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av tildeling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/15 15/1275 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 14.04.2015 15/15 15/1739 KONKURRANSEUTSETTING OMSORGSTJENESTER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/15 15/1275 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 14.04.2015 15/15 15/1739 KONKURRANSEUTSETTING OMSORGSTJENESTER Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.05.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1:

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1: TINN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møte merknad: RS 3/15 Saken vil bli ettersendt. Rapport fra kontroller etter alkoholloven

Detaljer

Kvalitet ved sykehjemmene

Kvalitet ved sykehjemmene Kvalitet ved sykehjemmene Melhus kommune Mai 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden november 2006 - mai 2007. Undersøkelsen er

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 22.11.2011 Tid: 16.30

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 22.11.2011 Tid: 16.30 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00.

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komitè for levekår Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: Oppmøte Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 NB! Fremmøte kl. 17.00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714017 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Avgrensing...1 2 Metode

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 18 MØTE NR.: TID: 20.09.2006 14:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd Til medlemmer i Sandnes Eldreråd Varamedlemmer kalles inn ved forfall. INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD Tid/sted: Mandag 25.august kl. 09.00 på Rådhuset Møterom 1A Saksliste: Sak 28/14 Godkjenning

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 1 PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 DETTE ER HØRINGSUTKASTET Send evt innspill og lignende til e-postadresse: christian.rokkestad@lebesby.kommune.no innen 24.05.10 eller pr post innen

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 28.11.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kompetansen på bo- og behandlingssentrene

Kompetansen på bo- og behandlingssentrene Kompetansen på bo- og behandlingssentrene Forvaltningsrevisjonsrapport 16.08.10 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.1.1 Politiske vedtak... 1 1.1.2 Viktige lover og bestemmelser...

Detaljer

Rapport Diagnose av Pleie- og Omsorg i Hobøl kommune

Rapport Diagnose av Pleie- og Omsorg i Hobøl kommune Rapport Diagnose av Pleie- og Omsorg i Hobøl kommune Januar 2015 Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 1 Pleie- og Omsorgssektoren i Hobøl har et normalt omfang av tjenesteområder. Hobøl

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer