Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr PS 15/3 PS 15/4 RS 15/1 Tittel Orientering. Produksjon, utkjøring og klargjøring av middag i institusjon og hos hjemmeboende Status boligplanlegging - orientering Årsmelding Pasient- og brukerombudet i Troms Til PS 15/3 møter kjøkkensjef Solfrid Lyså for orientering Orienteringssaker: Feil i legemiddeloversikt i pasientjournalsystem v/tone Hansen Øyen Trygge lokalsamfunn Rapport v/elin Storsletten (Rapporten vedlegges innkallinga) Informasjon Nettverksgruppe foreldre med barn med autisme v/tommy Nilsen Behandlingstilbud i psykiatrien v/frode Risdal (Behandles i lukket møte, jfr. forvaltningslovens 13 og helse- og omsorgstjenestelovens 12-1) Dokumentene vedrørende ovenstående saker er lagt ut til ettersyn på kommunens hjemmeside Harstad, 16. april 2015 Kjetil Bjørkelund Leder Side1

2 Saksnr PS 15/3 PS 15/4 RS 15/1 Tittel Orientering. Produksjon, utkjøring og klargjøring av middag i institusjon og hos hjemmeboende Status boligplanlegging - orientering Årsmelding Pasient- og brukerombudet i Troms Side2

3 Saksdokument Saksmappenr: 2015/1394 Saksbehandler: Øystein Strand Arkivkode: F26 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet /11 Utvalg for helse og omsorg /3 Kommunestyret ORIENTERING. PRODUKSJON, UTKJØRING OG KLARGJØRING AV MIDDAG I INSTITUSJON OG HOS HJEMMEBOENDE Vedlegg: 1 Prosedyre Institusjon Kok Kjøl 2 Prosedyre Kok Kjøl Hjemmeboende 3 Bestillingsskjema for mat til hjemmeboende 4 Meny Ingress: Harstad Felleskjøkken er renovert og er satt opp for produksjon etter kok kjøl metoden. Bestillings- og distribusjonssystem er forandret. Det er laget nye prosedyrer for bestilling, mottak og tilberedning av middag på institusjon og hos hjemmeboende. Rådmannens tilrådning: Harstad kommunestyre er orientert om status etter innføring av kok kjøl metode for produksjon og distribusjon av mat til institusjoner og hjemmeboende i kommunen. Saksopplysninger Siden oppstart av samarbeidet mellom Harstad kommune og UNN Harstad i 1996, har Felleskjøkkenet produsert middag til institusjonene og hjemmeboende i Harstad kommune. Middagen ble tidligere distribuert varm både til sykehjemmene og til hjemmeboende. Til sykehjemmene ble middagen distribuert i varme-vogner som var koblet til strøm både under transport og etter levering. Til hjemmeboende ble middagen levert varm i varmevogner til hjemmetjenestekontorene i hvert distrikt. Distribusjonsbil fra Felleskjøkkenet tok seg av denne transporten. Fra hjemmetjenestekontorene og til hjemmeboende, var det ansatte i hjemmetjenesten som distribuerte middagen. Produksjons kjøkkenet på Harstad sykehus har i flere år vært moden for renovering. I 2013 ble renovering igangsatt og nytt kjøkken tatt i bruk høsten Dette ble gjort etter eget vedtak i Harstad kommunestyre slik: «Harstad kommunestyre vedtar å videreføre samarbeidet med UNN om drift av Felleskjøkken slik det fremgår av saksframlegget. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne fremtidig driftsform og avtale med UNN. Under forutsetning av fylkesmannens vurdering av avtalen, vedtar kommunestyret å ta opp lån kr 10 mill til dekning av den kommunale andel av investeringen. Finanskostnadene forutsettes inndekket i matpris.» Harstad formannskap fattet vedtak slik: «Harstad formannskap godkjenner oppstart av arbeidet innen de rammer som er fastsatt i Side3

4 saken og i samsvar med skissert tidsplan.» Produksjonslinja ved sykehuskjøkkenet er nå satt opp for produksjon etter kok kjøl metoden. Dvs at ferdig tilberedt middag blir raskt nedkjølt, vakum pakket og distribuert til sykehjem og hjemmeboende i nedkjølt tilstand. Maten skal deretter tilberedes/sluttbehandles ved institusjon eller hos de hjemmeboende. Produksjonsutstyr og produksjonsmetode var ny for de ansatte på kjøkkenet. I innkjøringsfasen har det derfor naturlig nok vært en del prøving og feiling. Bl.a. kom det i oppstarten inn en del klager på tilberedning av grønnsaker, poteter og grøt. Rådmannen viser til at det etter evalueringer har vært iverksatt nødvendige forbedringstiltak ved sykehuskjøkkenet. Det har også etter oppstart av ny produksjonslinje ikke vært tilfredsstillende tilberedningsrutiner og kompetanse ute ved institusjonene. Det har derfor vært nødvendig å utarbeide klare rutine- og ansvarsbeskrivelser/prosedyrer samt sikre tilstrekkelig opplæring og kompetanse. I tillegg til middag, har Felleskjøkkenet også levert tørrmat til sykehjemmene. Fra høsten 2014 inngikk kommunen egen avtale med engros firma. De leverer nå all mat utenom middag direkte til sykehjemmene. Felleskjøkkenet har et eget datasystem for administrasjon av mat. Dette er nå utvidet til å ta seg av bestillinger fra sykehjem og hjemmeboende. I løpet av året vil alle avdelingene i kommunens sykehjem være koblet mot dette systemet slik at de kan gjøre sine bestillinger elektronisk. På sikt vil det også bli mulig for hjemmeboende å bestille via sin PC, nettbrett eller smart telefon. Det er kjøpt inn 2 distribusjonsbiler for å bringe ut mat til sykehjem og hjemmeboende. Middag kjøres ut til sykehjemmene mandag, onsdag og fredag. Hjemmeboende i nord og sentrum får middagen tilkjørt mandag og torsdag, mens hjemmeboende i Kanebogen, Stangnes og Sørvik får middag levert tirsdag og fredag. Sjåføren leverer middagen i kjøleskapet til hjemmeboende. Egen prosedyre for bestilling, mottak og tilberedning av middag på institusjon er laget. Det er også laget en prosedyre for levering av middag til hjemmeboende. Prosedyrene er laget av bredt sammensatte ansattgrupper og skal endelig godkjennes av rådmannen etter møte i kvalitetsutvalget for helse og omsorg den 4. mai. Etter godkjenning, vil det være enhetsleders og avdelingsleders ansvar at ansatte følger prosedyrene. Dersom det oppstår mangler på kvalitet, tilberedning, leveranse eller klager fra brukere, skal kommunens avvikssystem brukes. Dersom noen klager på maten skal dette meldes til kjøkkenansvarlige som deretter skal vurdere forbedringsmuligheter/tiltak. Ved behov meldes dette også videre til sykehuskjøkkenet Før oppstart, høsten 2014, var ansatte på Felleskjøkkenet rundt på sykehjemmene og orienterte om kok kjøl systemet. I løpet av februar og mars i år, har ansatte på Felleskjøkkenet hatt opplæring av ansatte på samtlige sykehjemsavdelinger, og de vil ta en ny runde i løpet av våren. Dersom det er behov for videre opplæring, må avdelingsleder ta kontakt med leder av Felleskjøkkenet. Dersom det er behov for opplæring av ansatte i hjemmetjenesten for oppvarming av mat til hjemmeboende, skal avdelingsleder melde behovet til kjøkkenleder. Rådmannen viser til at erfaring med innføring av kok kjøl så langt er gode og ihht intensjonen med omleggingen. Dette til tross for en del innkjøringsutfordringer. Rådmannen forutsetter at gjennomført opplæring, ansvarsklargjøringer og nye prosedyrer for matmottak, tilberedning og HMS vil sikre godt tilberedt og næringsrik mat til brukere av institusjoner og hjemmetjenester i Harstad. Rådmannen viser også til at samarbeidet med sykehuskjøkkenet fungerer godt. Side4

5 Hugo Thode Hansen Rådmann Roald Andersen Stabssjef Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. Side5

6 FELLES PROSEDYRE FOR BESTILLING, MOTTAK OG TILBEREDNING AV MIDDAG PÅ INSTITUSJON Mål: - Sunn og næringsrik mat tilpasset den enkelte bruker - Gode rutiner som gir kvalitetssikring av maten. Middagsbestilling: Prosedyren skal ligge i egen perm på vaktrom, merket MIDDAG Bestillingslister for middag ligger i samme perm Kun ved forandringer i bestilling eller ved ny pasient, er det nødvendig å sende ny bestilling. Endringer skannes og sendes på mail til kjøkkenet innen kl. 12 dagen før levering. Eller på Tlf Hver bogruppe skal ha angitt en eller flere personer som er ansvarlig på kjøkkenet hver dag. Primærkontakt/primærsykepleier melder til kjøkkenansvarlig ved endringer. I løpet av 2015 vil det bli lagt til rette for elektronisk bestilling til kjøkkenet. Mottak av middag: Viktig: Kjøkkenansvarlige skal kontrollere at vi mottar riktige middager i hht bestilling og maten skal være i kjøleskapet innen 5 minutter etter mottak. Den som mottar middagene, skal kvittere med navn, dato og klokkeslett. Middag leveres mandag, onsdag og fredag Sjåfør ringer / tar kontakt med kjøkkenansvarlig (telefonnummer til enhetene skal være lett tilgjengelig i varemottaket). Den som mottar telefon varsler andre bogrupper. En fra hver bogruppe går umiddelbart til varemottak og legger matvarene inn i kjøleskap på riktig plass. Side6

7 Det er merket hyller til hver enkelt enhet. Følgeseddel for hver middag legges sammen med maten i kjøleskapet og trenger ikke oppbevares når middag blir hentet. Kjøkkenansvarlig kontrollerer emballasje. Ved hull/rifter, får maten kortere holdbarhet og kjøkken må kontaktes for å få ny levering Kjøkkenansvarlig sjekker at vi har fått all maten vi har bestilt - husk dietter! Ved feil/mangler, kontakter kjøkkenansvarlige Solfrid på kjøkken pr tlf Meny leveres med middager en gang i uka, bytt ut gammel og heng opp ny. Kjøleskapene skal være låst. Tilberedning av middag: Mat hentes i kjøleskap i varemottak ca. kl daglig og tas med til eget kjøkken. Mat varmes som hovedregel ved 100 grader varmluft i stekeovnen i 2 timer. Oppvarming i kokende vann skal begrenses til et minimum. - OBS: Varme i ovn må ikke overstige grader, da smelter plasten Posene skal under tilberedning IKKE stikkes hull i, da trekker de inn vann Unntaksvis, ved anledning, kan mat tas ut av posene og varmes i kasserolle. Dette krever at maten holdes under løpendetilsyn. - f.eks. kan om ønskelig kjøtt og saus kokes i en kasserolle, med bakgrunn i opplevelse av matlukt og eventuelt mørning. Grøt blir best ved koking i kasserolle i 30 min. Etter tilberedning klippes det hull i posene og maten legges over i passende serveringsfat( husk hansker). Side7

8 Når det er gratenger og stekt fisk følges vedlagt egen bruksanvisning på pakken. Dette må stekes alene i ovn pga steketemperatur. I disse tilfellene må øvrig tilbehør varmes i kjele. Felleskjøkkenet vil tilpasse menyen disse dagene slik at det blir minst mulig oppvarming. F.eks kald dessert/ suppe og råkost. HMS- OG HYGIENETILTAK: Det skal alltid benyttes egnet verneutstyr når maten administreres. Hvert kjøkken utstyres med: -Hansker : Bomullshansker innerst og engangshansker utenpå. Benyttes når en håndterer varm mat. -Grytekluter - Forklær. Tøyforkle innerst, og plastforkle utenpå når varm mat håndteres. - Egen tralle Hvert kjøkken skal ha tilgjengelig slokkeutstyr og det anbefales et brannteppe tilgjengelig. Unngå uheldige arbeidsstillinger. Kasseroller bør være av stål som er egnet for maskinvask. Alt av gryter og utstyr som har vært i kontakt med mat, skal i oppvaskmaskin. Uheldige hendelser skal varsles nærmeste leder og rapporteres i avvikssystemet. Side8

9 Klager Dersom noen klager på maten skal dette meldes til kjøkkenansvarlige som deretter skal vurdere forbedringsmuligheter/tiltak. Ved behov meldes dette også videre til sykehuskjøkkenet. Side9

10 Harstad kommune Dok.id.: I Prosedyre for levering av middag til hjemmeboende. Godkjent av: Rådmannen Skrevet av: Birgitte Hangeland Utgave: Godkjent dato: 6.00 Gjelder fra: Vedlegg Først utgitt: Sidenr: 1 Revideres: Beskrivelse for Hjemmetjenesten MOTTAK: Når Hjemmetjenesten mottar vedtak fra Koordinerende enhet om middag, sendes det mail med bestilling til Felleskjøkkenet i h.h.t. vedtaket. Mail: og Ved første utkjøring fra Felleskjøkkenet leveres meny samt en bestillingsliste. Bestillingslisten innhentes ved påfølgende levering. I enkelte tilfeller må Hjemmetjenesten være behjelpelig med utfylling av skjemaet. Lista gjelder for 4 uker. Sjåfør plasserer maten i kjøleskapet. Viser til egen avtale for nøkkelboks der hvor tjenestemottaker ikke selv kan låse opp eller er hjemme (Avtale om levering av middagsmat samtykke). Ved avvik, som for eksempel at maten ikke blir spist eller at tjenestemottaker ikke har vært til stede over tid, melder sjåføren fra til avdelingsleder ved tilhørende Hjemmetjeneste. Hjemmetjenesten tar da kontakt med tjenestemottaker eventuelt pårørende. Hjemmetjenesten vurderer om det er behov for å skrive en endringsmelding til Koordinerende enhet om eventuelt behov for hjelp til tilbereding av middag. TILBEREDING AV MIDDAG: Der Hjemmetjenesten bistår med oppvarming av middagen, må den enkelte ha mikrobølgeovn. Tid og effekt/wattstyrke står oppført på menyen. Før middagen settes i microbølgeovn, stikkes det små hull i emballasjen i hvert rom. Pakningen er svært varm og grytekluter bør være tilgjengelig. Vær forsiktig når plasten rives av. Maten anrettes deretter på fat og serveres. Side10

11 Prosedyremal Dok.id.: I Side : 2 AVBESTILLING: Fristen for avbestilling er kl dagen før levering. For mat som skal leveres på mandag, er avbestillingsfristen kl på fredag. UTKJØRINGSDAGER: Nord og Sentrum: Mandag og torsdag Kanebogen/Stangnes og Sørvik: Tirsdag og fredag. Ved utkjøring før høytider kommer det egen informasjon i forkant. KLAGER Dersom noen klager på maten skal dette meldes til avdelingsleder i hjemmetjenesten som deretter skal vurdere forbedringsmuligheter/tiltak. Ved behov meldes dette også videre til sykehuskjøkkenet. Vedlegg Side11

12 Bestillingsliste: t.o.m Navn: Adresse: Porsjon: 1/1 1/2 Mandag Fersk torsk, sandefjordsaus, gulrot Jordbærsuppe Tirsdag Kjøttkaker, brunsaus, kålstuing, tyttebær Riskrem m/rødsaus Onsdag Ovnsbakt laks, rømmesaus, gulrot, broccoli Fruktsuppe Torsdag Lapskaus Skogsbær m/vaniljesaus Fredag Fiskegrateng, smeltet smør, gulrot Nypesuppe Lørdag Risgrøt Frukt Søndag Svinestek, brunsaus, surkål, svisker Karamellpudding Mandag Lettsaltet uer, kaldt smør, gulrot, kålrot Melkesuppe Tirsdag Fylt kjøttpudding, hawaisaus, blomkål, broccoli Gelè m/vaniljesaus Onsdag Sprøbakt fisk, urtedressing, råkost Eple/pæresuppe Torsdag Røkt svinebog, burgundersaus, klostergrønnsaker Fruktcoctail Fredag Fiskeboller, karrisaus, gulrot Sviskersuppe Lørdag Risgrøt Frukt Søndag Kokt laks, rømme, agurksalat Blåbærdrøm Kryss av for de dagene du skal ha middag. Selv om du har diett eller er minus noe som står på menyen må du krysse av for de dagene du skal ha middag. Send denne listen tilbake med sjåføren ved første besøk i neste uke Side12

13 HARSTAD FELLESKJØKKEN M E N Y april 2015 Rett til forandring forbeholdes Mandag: Tirsdag Onsdag: Torsdag: Fredag: Lørdag: Søndag: Fersk torsk, tomatsaus, erter/selleripurè Sitronsuppe Kjøttboller, fløtesaus, blomkålblanding Sjokoladepudding m/vaniljesaus Lakserullade, hollandaisesaus, gulrot, broccoli Sviskersuppe Lapskaus Moussè Fiskekaker, smeltet smør, grønnsakstuing Trondhjemsuppe Risgrøt Frukt Nakkekoteletter, brunsaus, surkål, svisker Fruktkompott m/fløtemelk Varmes i mikrobølgeovn full effekt minimum 4. min maksimum 6 min. Stikk hull i begeret Solfrid Lyså, kjøkkensjef Side13

14 Saksdokument Saksmappenr: 2014/1744 Saksbehandler: Roger Rasmussen Arkivkode: 614/H41 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse og omsorg /4 Råd for funksjonshemmede STATUS BOLIGPLANLEGGING - ORIENTERING Vedlegg: ingen Ingress: Rådmannen er bedt om å orientere Utvalg for helse og omsorg om status og utfordringer knyttet til boligplanlegging innen helse og omsorgsområdet, samt gi informasjon om «Hamarøymodellen». Rådmannens tilrådning: Utvalg for helse og omsorg tar saken til orientering. Saksopplysninger Boligpolitisk handlingsplan Iflg kommunestyresak 12/3 om Helse- og omsorgsplan ble det i handlingsplanen foreslått å rullere boligsosial handlingsplan med et utvidet mandat til også å gjelde vurdering av behov for institusjonsplasser. Videre ble det i samme handlingsplan foreslått å utvikle en boligplan for unge med nedsatt funksjonsevne herunder vurdere private løsninger, og å starte planlegging av et omsorgsboligkompleks (heldøgns omsorgstjeneste) med 48 boenheter. Det er senere vedtatt å utarbeide en helhetlig boligpolitisk handlingsplan. Arbeidet med boligpolitisk handlingsplan ble startet i 2012 med følgende delprosjekter: Boligsosiale tiltak for unge Dagsenter og avlastningsboliger for utviklingshemmede Kriterier og organisering ved tildeling kommunale utleieboliger Motivere private utbyggere til bygging av rimelige boliger Utleiebolig for rusmiddelavhengige Helsehus Boligpolitikken/boligsosial utfordringer som en del av kommuneplanen Privat utbygging av boliger unge funksjonshemmede Utrede borettslagmodell Boligtilpasning for økt botid i eget hjem for utviklingshemmede Fra leie til eie bruk av startlån Utfordringer ved befolkningsøkning Reguleringsplaner og store byggeprosjekter Etterbruk av kommunale bygg Utbyggingsavtaler Velferdsteknologi pilot i bruk av teknologi Side14

15 Hverdagsrehabilitering Treningsleilighet Fremtidens tomtebehov Bo- og institusjonsplan Iflg mandat for boligpolitisk handlingsplan er et av delprosjektene å utarbeide en boligog institusjonsplan for helse- og omsorgsområdet. Denne delplan skal beskrive behov for omsorgsboliger og institusjonsplasser for perioden frem mot 2040, og er i hovedsak begrenset til behov innenfor det somatiske området. Planarbeidet har startet men har ikke vært prioritert pga manglende ressurs, og har vært utsatt i forhold til opprinnelig tidsplan. Målsetting er å kunne fremme en bolig- og institusjonsplan til politisk behandling i Boligpolitisk handlingsplan er ikke prioritert av ressursmessige årsaker og har ingen tidsplan for ferdigstilling. Noen av delprosjektene er under planlegging. Bolig for unge funksjonshemmede Et av delprosjektene i boligpolitisk handlingsplan er å fremme plan for etablering av boliger for unge funksjonshemmede. Det er kartlagt at flere 10-talls unge skal flytte ut av foreldrehjemmet i løpet av de neste årene, og at disse har behov for tilpassede boliger. Harstad kommune har gjennomført et informasjonsmøte med pårørende/bruker hvor også Husbanken var representert. Utfordringen er å utarbeide en strategi som ivaretar boligbehovet for denne brukergruppen og hvor det også vurderes ulike gjennomføringsalternativer, blant annet privat utbygging og utbygging i regi av bruker hvor kommunen er tilrettelegger og veileder. Boligplan for unge funksjonshemmede er ikke prioritert av ressursmessige årsaker, jfr kommentarer over om boligpolitisk plan. Hamarøymodellen I rapporten «Hamarøymodellen - et boligpolitisk kinderegg for distriktene?» gjøres det rede for hvordan Hamarøy kommune har klart å skaffe 40 nye boliger uten å øke kommunens boligmasse og uten økte driftsutgifter. Det er tre ting på en gang - derav betegnelsen «distriktspolitisk kinderegg». Hamarøymodellen et boligpolitisk kinderegg. Nye boliger, ingen investeringsutgifter og ingen økte driftsutgifter. Er det mulig? Hamarøy kommune (ca 1800 innbyggere) har på kort tid gjennomført et tiltak hvor de har planlagt og etablert 40 nye boliger. Kommunen har ikke investert og har ingen økte driftsutgifter på grunn av boligutbyggingen. Kommunen beskriver utfordringer knyttet til manglende boliger til vanskeligstilte og til ordinære boligsøkere. Det var en periode stor press på boligmarkedet pga etablering av nye arbeidsplasser i kommunen. I 2010 konkluderte kommunen med at de ikke hadde ledige boliger, hverken i privat eller kommunal regi. Det var noen ledige tomtearealer, men disse ble ikke oppfattet som attraktive. Det var knyttet forventninger til at kommunen skulle ta ansvar, men ingen ville bygge boliger. Som ordføreren selv sa det: «vi torpederte aktivt ethvert privat ansvar» Kommunen erkjente at de måtte revurdere sitt boligpolitiske ansvar og definere sin rolle i boligarbeidet. Gjennom en boligpolitisk strategi ble «Hamarøymodellen» utviklet: Uttrykt behov for boligpolitisk plan Samarbeid med private Interessentanalyse for å finne samarbeidsaktører Prosess for anskaffelse og utlysning av anbud på konkrete tiltak Deltakelse i eget prosjekt i regi av Husbanken, KS og andre kommuner Utlysning av offentlig innkjøp med kravspesifikasjon Side15

16 o Krav om å bygge og stille til rådighet et gitt antall enheter o Størrelse og standard o Ordinære boliger og boliger for vanskeligstilte o Kommunal tildelingsrett, år o Langsiktige avtaler med utbyggere o Utbygger er eier og har ansvar for drift og utvikling o Utbygger må selv disponere tomt, men krav til å være innenfor definert område På relativt kort tid har Hamarøy kommune utviklet en strategi og gjennomført tiltak som har resultert i at private aktører har bygd 40 boenheter. Boligene har ikke kostet kommune noe i investering, boligene koster ikke kommunen noe i forvaltning, drift og vedlikehold. Kommunen har utnyttet etablerte økonomiske virkemidler gjennom Husbanken. I følge kommunen har følgende suksessfaktorer bidratt til det gode resultatet: Mulighetsrommet i det eksisterende virkemiddelapparat tatt i bruk Kommunen har erkjent sitt boligpolitiske ansvar og definert sin rolle Samspill med private aktører Ny kunnskap Se nye muligheter Vurdering Hugo Thode Hansen Rådmann Roald Andersen Enhetsleder Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. Side16

17 Saksdokument Saksmappenr: 2015/1199 Saksbehandler: May Unni Ertsås-Olsen Arkivkode: G00 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet /1 Utvalg for helse og omsorg /1 ÅRSMELDING PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TROMS Vedlegg: Årsmelding 2014 Pasient- ogbrukerombudet i Troms Ingress: Årsmeldingen fra Pasient- og brukerombudet ble oversendt med følgende kommentar: «Vi ber om at denne blir videreformidlet til aktuelle ledere og avdelinger innenfor kommunens helse- og omsorgstjeneste. Vi ber spesielt om at Eldrerådet og Råd for funksjonshemmede får rapporten via kommunens postmottak. Vi håper meldingen kan være et bidrag til kommunenes arbeid med å bedre kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten.» Rådmannens tilrådning: Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudet i Troms tas til orientering. Hugo Thode Hansen Rådmann Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. Behandling Eldrerådet : Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt. Vedtak Eldrerådet : Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudet i Troms tas til orientering. Side17

18 Side18

19 Side19

20 Side20

21 Side21

22 Side22

23 Side23

24 Side24

25 Side25

26 Side26

27 Side27

28 Side28

29 Side29

30 Side30

31 Side31

32 Side32

33 Side33

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 20.04.2015 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Merk: Møtested Helsehuset, Harstad sykehjem 1.etg.

Møteinnkalling. Merk: Møtested Helsehuset, Harstad sykehjem 1.etg. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 12.04.2012 Møtested: Helsehuset, Harstad sykehjem 1.etg. Tidspunkt: 12:00 Merk: Møtested Helsehuset, Harstad sykehjem 1.etg.

Detaljer

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, blåsalen Dato: 04.03.2013 Tidspunkt: Kl. 13.00

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, blåsalen Dato: 04.03.2013 Tidspunkt: Kl. 13.00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Rådhuset, blåsalen Dato: 04.03.2013 Tidspunkt: Kl. 13.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post:

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 16.01.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.01.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 19.01.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 15.08.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

Boliger for unge med bistandsbehov

Boliger for unge med bistandsbehov Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2013 11400/2013 2012/2162 613 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 13/10 Komitè for levekår 07.03.2013

Detaljer

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM KVALSUND KOMMUNE FORSLAG TIL ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM FOR OMBYGGING OG UTVIDELSE AV KOKELV BO - OG SERVICESENTER KVALSUND, 8. OKTOBER 203. INNHOLD 2. MANDAT OG ARBEID... s.04.. BAKGRUNN... s.04.2. OPPNEVNELSE

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Tidspunkt: Tirsdag 19.10.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg,

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17

FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17 FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17 Frosta 2020 Vi skaper en historisk framtid Vedtatt av Frosta Kommunestyre, 29.10.2013. i sak nr. 68/13. 1 FORORD Arbeidet med å revidere Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.08.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

FORSLAG SOM BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 20.12.2011

FORSLAG SOM BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 20.12.2011 FORSLAG SOM BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 20.12.2011 FORSLAGET BLE UTSATT OG BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 14.02.2012 Innhold 1. SAMMENDRAG...4 2. BAKGRUNN...5 2.1 ROLLER I NORSK BOLIGPOLITIKK...6 2.2 UTARBEIDELSE

Detaljer

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD»

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Side 1 1. Forord Boligen fyller helt sentrale behov i livene våre. I den siste offentlige utredningen om boligpolitikken, «Rom for alle en sosial boligpolitikk

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 22.04.2009 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

INNHOLD. Sidetall. 1 Innledning 3. 2 Mål 2.1 Mål for planen 2.2 Målgrupper 4

INNHOLD. Sidetall. 1 Innledning 3. 2 Mål 2.1 Mål for planen 2.2 Målgrupper 4 INNHOLD Sidetall 1 Innledning 3 2 Mål 2.1 Mål for planen 2.2 Målgrupper 4 3 Situasjonsbeskrivelse 3.1 Befolkning og bosetting 3.2 Kommunale utleieboliger 5 3.3 Boligbygging i Skjervøy kommune 2004 2013

Detaljer

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8.

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018 Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. desember 2011 Vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2013 Saksnummer ephorte:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Hamarøymodellen Et boligpolitisk kinderegg for distriktene?

Hamarøymodellen Et boligpolitisk kinderegg for distriktene? Hamarøymodellen Et boligpolitisk kinderegg for distriktene? Nye boliger? Ingen investeringer? Ingen økte driftsutgifter? Det er tre ting på en gang og det er jo ikke mulig...? Eller? Foto: Husbanken/Wikimedia

Detaljer

Rusomsorg og psykisk helse

Rusomsorg og psykisk helse Rusomsorg og psykisk helse Del 1 Tildeling av bolig, oppfølging av nabomiljø og oppfølging i bolig - Porsgrunn kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 705029 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 12.09.2012 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 12.09.2012 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget Møtedato: 12.09.2012 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Omløpshastighet og tomgangsleie i kommunale boliger Moss kommune

Omløpshastighet og tomgangsleie i kommunale boliger Moss kommune Omløpshastighet og tomgangsleie i kommunale boliger Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 26. august 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer