Evaluering av sykehjem. 20. november Karin Høyland. SINTEF Arkitektur og byggteknikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av sykehjem. 20. november 2003. Karin Høyland. SINTEF Arkitektur og byggteknikk 2003-11-27 1"

Transkript

1 Evaluering av sykehjem 20. november 2003 Karin Høyland SINTEF Arkitektur og byggteknikk

2 Ny sykehjemsmodell, et bedre tilbud? Erfaringer fra tre nye sykehjem. Desember 2001 Oppdragsgiver: Bergen kommune. Problemstillingen var tverrfaglig og er derfor utført av et tverrfaglig team ved SINTEF og Holte prosjekt. Prosjektet er finansiert av Husbanken, Kommunenes Sentralforbund og Sosial og helsedepartementet

3 Prosjektets målsetting Prosjektets mål er å bidra til økt kunnskap om sammenhengen mellom drift av tjenestetilbudet, den fysiske utforming av bygget og brukertilfredshet. Kravene til utforming trekker i flere retninger: 1. hensynet til en lav investeringsramme 2. hensynet til effektiv drift 3. hensyn til brukervennlighet

4 Kort om metoder: Intervju med styrer og 4 ansatte alle tre sykehjemmene. Spørreskjema ansatte. Spørreskjema pårørende. Intervju/spørreskjema 8 klare beboer på hvert sykehjem. Deltagende observasjon. Befaring og vurdering av bygg, utarbeide sjekkliste. Skritt teller registrering. Gjennomgang av driftskostnader oktober, november desember Gjennomgang og bearbeiding av annleggskostnader for å gjøre dem sammenlignbare

5 Hvem har gjort hva? Prosjektleder og forfatter av sluttrapporten er SINTEF Arkitektur og byggteknikk, ved forsker / siv. arkitekt Karin Høyland. SINTEF Unimed, Inovasjon, seniorforsker Greta Bolstad (brukerkrav og utarbeidelse av spørreskjema) SINTEF Unimed, Pasientklassifisering og finansiering. Ved Marit Pedersen, Cand.polit ( Økonomi til drift) HOLTE prosjekt v / Tommy Sand ( Sammenligning av anleggskostnader.)

6 Hus vil alltid bare danne rammer, det er hvordan mennesker møtes som alltid vil være det viktigste

7

8

9

10

11 Evaluering av: Funksjonalitet Praktisk og godt tilrettelagt for ansattes arbeidsoppgaver. Tilgjengelighet for beboere (tilrettelagt svaksynte, blinde, bevegelseshemmede osv. Arealbruk Teknisk kvalitet Anleggskostnader Driftskostnader

12 Hvordan bygget legger til rette for: De gylne øyeblikk Inspirasjon Mestring Møte mellom beboer og personale Møte mellom beboer og pårørende Verdighet, bekreftelsen Opplevelsen av trygghet

13

14

15 Kort presentasjon av de tre sykehjemmene

16 Skjoldtunet sykehjem, Bergen

17 Eier av bygget: Bergen kommune. Drifter av tjenestetilbudet: Bergen kommune. Antall plasser: 64 (Brukes i dag til 68) beboere. Arkitekt: Anna og Jostein Molden Areal pr. beboer (bruksareal): 64,4m2 Areal totalt: 4122,7m2 Andre funksjoner i bygget: Dagtilbud 10 brukere, fysioterapi og frisør også for eksterne brukere. Anleggskostnader pr. plass inkludert dagtilbud: kr (2000 tall) Anleggskostnader pr. m2: kr kr Kostnader til drift pr. plass pr. år 2000: kr pr. beboer Skrittellinger: 1,0km på dag, 1,04 på kveld og 4,25 km på natt

18 Plan

19 Åstveit sykehjem, Bergen

20 PL Plan

21 Byggeår: 1999 Arkitekt: Ulf Røstøen AS Antall plasser: 60 Eier av bygget: Bergen kommune. Drifter av tjenestetilbudet: Bergen kommune. Areal pr. beboer (bruksareal): 64,8m2 (uten dagtilbud, base for hjemmetjenesten)* Areal totalt: 3887,1 m2 (uten dagtilbud, base for hjemmetjenesten)* Andre funksjoner i bygget: Dagtilbud for eksterne brukere. Base for hjemmetjenesten i distriktet. To trygghetsplasser, ikke i bruk. Anleggskostnader pr. plass innkludert dagtilbud og sonekontor: Kr Anleggspkostnader pr. m2: Kr Kostnader til drift pr. plass 2000 tall: Kr pr mnd. omregnet fra regnskapstall okt. nov. des. (Usikre tall på grunn av oppstart) Skritt- tellinger: 2,8km på dag og 2,9km på kveld

22 Moholt sykehjem, Trondheim

23 998 Arkitekt: Per Solems arkitektkontor. Entreprenør: Maja Eiendom. Antall plasser: 24 plasser. Eier av bygget: Trondheim kommune. Drifter av tjenestetilbudet: Norlandia. Areal pr. beboer (bruksareal): 63,9m2 Areal totalt: 1533,4m2 Andre funksjoner i bygget: Nei Anleggskostnader pr. plass. Kr (2000 tall) Anleggspkostnader pr. m2: kr Kostnader til drift pr. plass 2000 tall: Omregnet fra driftstall okt. nov. des: pr. måned, (Trondheim kommune betalte i gjennomsnitt til Norlandia samme år.) Skrittellinger: 2,8km dag, 2,9km på kveld og 2,9km på kveld

24 Plan

25 Enerom, unødvendig luksus? :" Er veldig glad jeg har liker å være for meg selv, men har fortsatt mulighet til selskap hvis jeg ønsker det." Jeg synes det er et bra sted å bo, fordi alle får lov å være det de er."

26 Sykehjem Antall brukere Personellinns ats/ bruker. Personellinnsats Moholt 24 0,91 21,9 sykehjem Skjoldetunet 68 0,93 63 sykehjem Åstveit Pater Halvard Rieber 60 Mohn: Jo 0,99 svakere og 59,7mer ydmyket et sykehjem menneske er i sin kropp sitt sinn og i sin livssituasjon, desto viktigere er vernet omkring dets person og egenart

27 Pårørendes vurdering: "Færre beboere pr. enhet. Roligere på avdelingene. Får bedre kontakt med de ansatte." (pårørende Åstveit) "Alt er bedre, spesielt at det er mindre boenheter, og at betjeningen er mer sammen med de syke beboerne i dagligrommet." ( pårørende Åstveit) "Mindre enhet. Synes måten det er på er trivelig for den som kommer på besøk også. Lettere for han å orientere seg i avdelingen" (pårørende Moholt) "Beboerne blir behandlet som mennesker. Beboerne utsettes ikke for overgrep slik som på "tidligere sykehjem". Pårørende føler seg trygge. Beboer får tilbake sosiale, mentale og fysiske funksjoner". (Pårørende Skjoldtunet)

28 Ansattes vurdering av gruppeinndelingen:. På spørsmålet om i hvilken grad er det en god løsning for deg at avd. er delt i mindre grupper svarer 93% i "svært stor grad" eller "stor grad". Vi er jo i nærheten om vi holder på med noe annet, og dette tror jeg oppleves trygt. Jeg har mindre dårlig samvittighet nå når jeg går hjem enn det jeg hadde da jeg jobbet på det sykehjemmet jeg jobbet på før. Ennå jeg tror vi var like mye bemanning der." (Hjelpepleier Skjoldtunet)

29 Måltider: De ansatte synes den største forskjellen fra de gamle sykehjemmene er at de små gruppene gjør måltidene til hyggelige stunder. Måltidene trekker gjerne ut i tid, man blir kjent med og prater med hver enkelt beboer. God tid ved måltidene stimulerer til egenmestring

30 Er det dyrere å drive på denne måten? Kostnader til drift: Moholt Skjoldtunet Åstveit Nygård gjennomsnitt Andre kostnader Medisinsk forbruksmatriell Vask av tekstiler Utgifter til mat og kjøkken Brukerettet innsats Fordelinger av kostnadene. NB! Kostnader til rengjøring er ikke med i Nygårds tall. (her er tall fra oktober, nov. des. omregnet til hele året etter reelle tall fra Skjoldtunet) Rapport utgitt av Ressursenteret for omsorgstjenester Sammenligning av kostnader til drift av 14 sykehjem

31 Inndeling i mindre grupper: Sammenlignet med Sykehjem som er organisert med mindre bogrupper gir mer nærhet mellom beboer og pleier, noe både beboere og pårørende opplever som en kvalitetsheving. gjennomsnittet av 14 andre sykehjem er også disse noe billigere å drive. Dette forutsetter at organiseringen av tjenestene tilpasses gruppemodellen*

32 Om å komme ut: De fleste beboerne ønsker å komme mere ut. Beboerne svarer at det hjelper på humøret å komme ut en tur. Hvor ofte beboerne kommer ut avhenger av hvor godt utearealene er lagt til rette for det

33 Mange like dager!

34 Kafe`og fellesarealer står mye ubrukt. Det trengs først og fremst flere hender, ikke flere m2 til aktivitetsrom. De fleste aktiviteter foregår i bogruppene. Må man spare areal så prioriter areal i bogruppene

35

36

37 Utgifter pr beboer pr. år. kr kr Byggekostnader,pr. beboer fordelt på utgifter til å betjene HB lån Driftskostnader til tjenestetilbudet, pr. beboer pr. år

38 Fremdeles en del upraktiske løsninger

39 Trygghet = nærhet til personalet. Kontor, vaskerom, kjøkken bør ligge sentralt inne i bogruppa

40 1. ANLEGGET: Tilrettelegging for bevegelseshemmede: Rullestolbruker: Ja Nei X Terskelfritt, unngå kanter, unngå tunge dører. X X X Manøvreringsareal generelt el. (Stol 170). (trangt i ganger osv.) Beliggenhet nær adkomst med bil, drosje. Turmulighet inne. Sikthøyde ut fra rullestol 125 cm. Redusert gangfunksjon: Ja Nei X Korte avstander mellom punkter man beveger seg ofte. Max x m. Viktige forbindelseslinjer: boenhet- fellesrom max x meter X X X Forbindelseslinje fellesstue toalett. Max x meter Nærhet til adkomst med bil, drosje Etablert hvilemuligheter: Turmulighet inne- Tilrettelegging for demente: Ja Nei X Små oversiktlige enheter. X X Få veivalg å ta stilling til X X (forskjellige rom ulik karakter) X Rom i kjente og trygge dimensjoner. Lett å kjenne seg igjen ulike steder Muligheter for å gå "ringrute" inne Fysisk Arbeidsmiljø ansatte: Ja Nei X Avstander mellom ulike funksjoner. Rom /lager Viktige forbindelseslinjer: Rom /kjøkken mindre enn x meter. Viktige forbindelseslinjer: Kontor/ felles stue mindre enn x meter. Oversiktlighet: Ja Nei X X God oversikt for nattevakt. (???) Elektroniske hjelpemidler. Varsling av åpne dører. Generell funksjonalitet: Ja Nei X Boenhetene er organisert i grupper på 5-10 enheter (Gr. På 6) Hver bogruppe har sin egen inngang. Ikke gjennomgang gjennom andre bogrupper (HB) X X Vaskerom i sykehjemmet X Noen boenheter som har større areal min 30m2. X Et fellesbad med karbad (Rom men ikke innredet ennå. X Lagerrom for rent og skittent tøy til hver beboergruppe. (til grupper på 12) X Sengeheis min 110x220 Vindusareal 15-20% av golvareal Tilrettelegging for svaksynte: Ja Nei Hierarkisk oppbygging. (?) X Få veivalg fra en sentral adkomst til boenhet? (2) Holdepunkter til å orientere seg etter. (Dagslys i korridor) Til noen av gruppene. X Ledelinjer å orientere seg etter. (?) X Generelt god belysning. (?) X Heis, merking av etasjer med blindeskrift. X Ikke motlys i korridor. Skjønnsmessig vurdering ved befaring: Lite x Stort Praktisk X Upraktisk Godt planlagt X Tilfeldig Tiltalende X Lite tiltalende Eksklusivt X Billig Hyggelig X Utrivelig Hjemlig X Institusjonspreg Stimulerende X Kjedelig

41 1. UTEAREALENE: Tekst: Planer: Foto: Generell funksjonalitet: X X X X X X x X Et sted man kan spise ute. Et sted man kan sitte å nyte solen store deler av dagen. Et sted man kan sitte i skyggen på varme dager. Lagerplass for utemøbler. Ute oppholdssted skjermet for trekk. Personale sine uteklær nærheten, lettvint å gå ut en tur. (noen har uteklær i bogruppa) Beboerne sine uteklær, hvor lettvint er det å gå ut en tur. (bogruppene oppe har dårlig tilgang) Tilrettelegging for svaksynte/ blinde: Markerte ledelinjer. Kanter å orientere seg etter X Unngå kanter hull eller skråninger man kan gå utfor Planter med lukter, lyder som stimulerer og kan gi holdepunkter for svaksynte. Hvis trapper, rekkverk som gir markerer om når trappen begynner og slutter. God belysning av gangstier og trapper. Lett å finne inngangsdøren. Kontrastfarger / lyssetting. Tilrettelegging for bevegelseshemmede: Rullestolbruker: Hardt belegg til å trille på. Subbus /asfalt (mye plen) X X X Unngå ramper og terskler / kanter. Maks 2,5 cm.. Terskelfritt. Manøvreringsareal (snuplass) på stier og plasser med jevne mellomrom. X Stigning på ramper og terreng max 1:20 Utebord som man kan trille inntil med rullestol. X Plantekasser i sitte høyde. Tilrettelegging for demente: X X X Muligheter for å gå uten følge. (Avgrenset uteareal) Adgang til lengre tur med følge: Ingen stier som oppfordrer til frustrasjon mot port osv.)? Planter og busker som kan gi kjente assosiasjoner, rips blomster osv. "Ringrute". X X Planter/trær som vises inne som forklarer årstider. Tilrettelegging for hørselshemmede. X Bakgrunnsstøy som vanskeliggjør forholdene for bruk av høreapparat. Tilrettelegging for gode arbeidsforhold:. X Nærhet til uteareal. Plassering som krever liten grad av organisering. Skjermet uteareal hvor beboere kan gå uten tilsyn. Oversiktlighet/trygghet: X x Mulighet for å ha oversikt over utearealene, mens man gjør arbeidsoppgaver inne. Mulighet for å tilkalle andre hvis uhell/ ulykker skulle forekomme ute. Skjønnsmessig vurdering ved befaring: Romslig X Trangt Praktisk X Upraktisk Godt planlagt X Tilfeldig Tiltalende X Lite tiltalende Eksklusivt X Billig Hyggelig X Utrivelig Hjemlig X Institusjonspreg Stimulerende X Kjedelig Redusert gangfunksjon:

42

43

44

45

46 Og så litt om barnehager til slutt

47 Vi former bygningene og så former bygningene oss... Strategisk arkitektur

48 Ethvert skoleanlegg rommer en pedagogisk ide Steen Larsen

49 Barnet som egentlig skulle vært hjemme

50 Eksempler på andre strategiske mål Barnet som skal redde kloden. Barnehagen som lærebok for miljøadferd. Det forskende barnet. Barnet som skal forstå likeverd og deltagelse for alle. Universell utforming. Like muligheter for alle. Det skapende barnet. Det kompetente barn. Barnet i nærmiljøet. it takes a willage (to raise a child) Barnet som mestrer klima og natur

51 Barnet som skal redde kloden. Barnehagen som lærebok for miljøadferd

52 Utnyttelse av dagslys Ventilasjon basert på oppdrift og vind. Varmegjenvinning Solenergi til oppvarming og kjøling

53 Barnet som skal redde kloden. Barnehagen Eksempler som lærebok for på miljøadferd. strategiske mål Barnet som skal forstå likeverd og deltagelse for alle. Universell utforming. Like muligheter for alle. Det skapende barnet. Det kompetente barn. Barnet i nærmiljøet. it takes a willage (to raise a child) Barnet som mestrer klima og natur

54

55 Barnet som skal redde kloden. Barnehagen Eksempler som lærebok for på miljøadferd. strategiske mål Barnet som skal forstå likeverd og deltagelse for alle. Universell utforming. Like muligheter for alle. Det skapende barnet. Det kompetente barn. Barnet i nærmiljøet. it takes a willage (to raise a child) Barnet som mestrer klima og natur

56

57 Videre inn i barnehagen

58 Med utgangspunkt i stoppestedene Garderoben. Lek og utforskning Garderoben kan være et sted egnet for lek og utforskning. Spesielt hvis man har knapt med areal. Det forutsetter orden på klær og utstyr. Godt egnet for lek på gulvet. Dette forutsetter kasser e.l. til oppbevaring av lek og utstyr. Og et sted disse kan trilles. (Mange bruker garderobe som samlingsstund, bør dette primært kunne foregå et annet sted??) - Skitt og lort tas vare på i grovgarderobe. - Golv som er lunt å sitte på - Dagslys

59

60

61

62

63 Garderoben. Sanseopplevelser og skapende aktivitet. Garderoben kan være et utstillingssted. - Hyller til utstilling av ting. - Veggplass til utstilling tegninger. - Et vindu til utstilling for folk som kommer forbi. Garderoben kan være et litt grovere rom som tåler litt mer robust lek? - Gulv som tåler at det faller en hammer i gulvet. - Kan vaskes med terpentin (malingsflekker o.l.) - Dagslys - Noe armplass. Sanseopplevelser - Estetiske opplevelser Lyd. En uro eller lignende for å gi blinde /svaksynte en knagg (eller er det nok lyd??)

64

65

66 Det ikke noe problem å "trene vekk" tretti år på en 85-åring i fysiologisk forstand. Fysisk alderssvekkelse henger nøye sammen med inaktivitet. Det verste vi kan gjøre mot eldre er derfor er å tilby dem et passivt liv i gyngestolen. Ingen har fortjent "å sette seg ned å nyte" de siste åra. Da svinner de hen. Nei, gi meg et sykehjem, oppfordrer Helgerud, og lover i så fall å trene ellers friske beboere dobbelt så sterke og tretti år yngre på 10 uker...! Takk for meg

67

Rom for trygghet og omsorg. Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem

Rom for trygghet og omsorg. Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem Rom for trygghet og omsorg Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem Rom for trygghet og omsorg Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem 1 2 Forord:.....................................................................2

Detaljer

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef.

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef. SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8 Egen bolig - også når helsa svikter? Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre HANNE BOGEN TORUNN KVINGE KARIN HØYLAND BJØRG ØSTNOR www.sintef.no Desember

Detaljer

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef.

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef. SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8 Egen bolig - også når helsa svikter? Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre HANNE BOGEN TORUNN KVINGE KARIN HØYLAND BJØRG ØSTNOR www.sintef.no Desember

Detaljer

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest.

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Rapport februar 2014 Sammendrag Bakgrunn Helse- og omsorgstilbudet har i de senere år blitt påvirket av desentralisering og reformer.

Detaljer

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1:

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1: TINN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møte merknad: RS 3/15 Saken vil bli ettersendt. Rapport fra kontroller etter alkoholloven

Detaljer

UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv

UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv Storbysamarbeidet i barnehagesektoren, SINTEF og NTNU Utforming av barnehager På leting etter barneperspektiv 3 2003 Storbysamarbeidet i barnehagesektoren

Detaljer

Kvalitet ved sykehjemmene

Kvalitet ved sykehjemmene Kvalitet ved sykehjemmene Melhus kommune Mai 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden november 2006 - mai 2007. Undersøkelsen er

Detaljer

Hvordan kan bolig og tjenestetilbud tilrettelegges for å ivareta sosiale behov til personer med demens? En evalueringsstudie av skjermet enhet

Hvordan kan bolig og tjenestetilbud tilrettelegges for å ivareta sosiale behov til personer med demens? En evalueringsstudie av skjermet enhet Hvordan kan bolig og tjenestetilbud tilrettelegges for å ivareta sosiale behov til personer med demens? En evalueringsstudie av skjermet enhet Et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken, Drammen kommune og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

Jon Christophersen. Nytt for de eldste. Utforming, løsning og dimensjonering av sykehjem

Jon Christophersen. Nytt for de eldste. Utforming, løsning og dimensjonering av sykehjem Jon Christophersen Nytt for de eldste Utforming, løsning og dimensjonering av sykehjem 240 Prosjektrapport 1998 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Jon Christophersen Nytt for de eldste Utforming,

Detaljer

Spiller det noen rolle?

Spiller det noen rolle? Spiller det noen rolle? om hverdagen på nye og gamle sykehjem av Christian Madsen Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Universitetsforskning i Bergen Juni 2002 Notat 4-2002 Innhold Tabelloversikt...

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv INGEN HINDRING Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv Utgitt av SINTEF Bygg og Miljø avdeling Arkitektur og Byggteknikk. Heftet er utarbeidet med støtte fra DELTA-senteret, Riksantikvaren

Detaljer

Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer

Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer Livsløpstandard i boliger For Bedre Innemiljø For Bedre Etablering For Bedre Omsorg Utarbeidet av: ELBUS Forskningsveien 3B 0313 OSLO Telefon: 22 95 56

Detaljer

Presentasjon av casestudier i REBO

Presentasjon av casestudier i REBO Karin Buvik Karine Denizou Åshild Lappegard Hauge Eva Magnus Michael Klinski Tore Wigenstad Cecilie Flyen Øyen Erica Löfström Mette Maren Maltha Kari Hovin Kjølle SINTEF NOTAT Presentasjon av casestudier

Detaljer

SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR. Behovsundersøkelse om eldreomsorg

SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR. Behovsundersøkelse om eldreomsorg SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR Behovsundersøkelse om eldreomsorg Marit Strandquist Senter for helseadministrasjon Universitetet i Oslo 2002 INNHOLD: 1.0 BAKGRUNN OG MANDAT FOR UNDERSØKELSEN...

Detaljer

Universell utforming av læringsmiljø

Universell utforming av læringsmiljø Universell utforming av læringsmiljø Veileder 2 Universell utforming av læringsmiljø Veileder Innhold Forord... 3 Kapittel 1: Hva er universiell utforming?... 4 Intervju med Randi Tiller.... 9 Kapittel

Detaljer

Et godt liv i egen bolig. Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Et godt liv i egen bolig. Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner Et godt liv i egen bolig Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner Boligjakten Ansvarlig utgiver: SAFO www.safo.no post@safo.no (Norsk forbund for utviklingshemmede, Norges Handikapforbund,

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Bolig Nu 03/05/15. Lovhjemler: Gjelder ikke for: Målgruppe: -Et midlertidig botilbud til bostedsløse i Bodø kommune.

Bolig Nu 03/05/15. Lovhjemler: Gjelder ikke for: Målgruppe: -Et midlertidig botilbud til bostedsløse i Bodø kommune. Bolig Nu -Et midlertidig botilbud til bostedsløse i Bodø kommune Hanne Olaussen Lovhjemler: Lov om sosiale tjenester i NAV lovens formålsparagraf Lov om sosiale tjenester i NAV 27 Midlertidig botilbud

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

Barn i kommunale boliger

Barn i kommunale boliger Barn i kommunale boliger Erfaringer fra Barneombudets ekspertgruppe Innhold Bakgrunn... 3 Hva er en kommunal bolig?... 4 Barneombudets målsetting og metode... 5 Møter... 5 Ekspertenes råd og erfaringer...

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

Forord. tangenten barnehageheftet 1

Forord. tangenten barnehageheftet 1 Forord Dette er et spennende hefte som handler om hvordan barn i barnehagen lærer seg matematikk gjennom lek, samtale og andre aktiviteter, og hvordan barnehagepersonell kan støtte barna i deres utvikling.

Detaljer

Gi meg et leseombud. En veileder for deg som vil lese for andre

Gi meg et leseombud. En veileder for deg som vil lese for andre Gi meg et leseombud En veileder for deg som vil lese for andre 2013 Gi meg et leseombud En veileder for deg som vil lese for andre Heftet Gi meg et leseombud kom første gang ut i 2004 i forbindelse med

Detaljer

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen Tema: Hva blir nytt i nytt sykehus Vi har spurt sju medarbeidere side 7 Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen side 4 11 operasjonsstuer i Moss Stor byggeaktivitet kommer, sier Asbjørn Elgen

Detaljer

Universell utforming - en utfordring

Universell utforming - en utfordring Universell utforming - en utfordring Forord Universell utforming, eller planlegging for alle, er et begrep som blir stadig mer brukt både internasjonalt og i Norge. Samtidig er det langt igjen før dette

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Hvert skritt teller. bruk av skrittellere for å gjøre sykehjemsbeboere med demens mer fysisk aktive.

Hvert skritt teller. bruk av skrittellere for å gjøre sykehjemsbeboere med demens mer fysisk aktive. SLUTTRAPPORT Hvert skritt teller bruk av skrittellere for å gjøre sykehjemsbeboere med demens mer fysisk aktive. Prosjektnummer: 2008/1/0601 Virksomhetsområde: Forebygging Søker organisasjon: Stiftelsen

Detaljer

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Forprosjekt Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovskartlegging 15. august 2012. Prosjekttittel: Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovsområde: Fremtidens eldreboliger Prosjekteier

Detaljer