PROGRAM B OLI GPLA NLEGGING I BY Hvordan skape gode boligområder for alle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROGRAM B OLI GPLA NLEGGING I BY 2 0 1 2. Hvordan skape gode boligområder for alle"

Transkript

1 PROGRAM B OLI GPLA NLEGGING I BY

2 DAG 1 BYPLANLEGGING MED TANKE PÅ BOLIGKVALITET Hvordan kan arealeffektivitet og høy tetthet forenes med en byutvikling som ivaretar hensynet til god boligkvalitet for alle? Hvordan kan blå og grønne strukturer utnyttes i gode bymiljøprosjekter? Dagen gir innblikk i utfordringer planleggere og beslutningstakere står overfor og hvordan disse håndteres i praksis Registrering Velkommen Karen Flinder, landskapsarkitekt, Det norske hageselskap Inger Vold Zappfe, viseadministrerende direktør, Husbanken Boligkvalitet i by mål for kurset v/ Jon Guttu, arkitekt og forsker, NIBR (Norsk institutt for by- og regionsforskning) Overordnet byplanlegging v/ Bernt Greni, overarkitekt, Drammen kommune Transformasjon, grøntstruktur og uteromskvalitet; - strategi og erfaringer fra Drammen kommune Spørsmål og diskusjon Blågrønn urbanisme v/ Rainer Stange, landskapsarkitekt /professor AHO (Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo), Dronninga landskap Vannet er logikken i landskapet og premiss for en blågrønn urbanisme. Det rene vannets gode egenskaper begeistrer alle. Det rennende vannet er en evighetsmaskin som blir en motor i byplanleggingen. Det blågrønne forutsetter et tverrfaglig samarbeid som premisser for gode bymiljøprosjekt. - Fra grøft til vannspeil : , Svinningbekken, Re i Vestfold - 50 år i rør : Byggeprosjektet Bjerkedalen park og åpning av Hovinbekken, , Bydel Bjerke, Groruddalen, Oslo - NON STOP FJELL : Parallelloppdrag Fjell, Drammen, Spørsmål og diskusjon Pause Kriterier for uteromskvalitet i byområder v/ Jon Guttu, arkitekt og forsker, NIBR Hvordan kan god planlegging, kommunikasjon og tverrfaglig samarbeid gjennom planprosessen bidra til et bedre resultat? Hvilke kvaliteter bør innarbeides og hvordan evaluere dem? Befaring til boligområder Inkludert oppgave i systematisk vurdering av kriterier for uteromskvalitet Gjennomgang befaring DAG 1 DRAMMEN OKTOBER Lunch Program slutt for dagen Med forbehold om endringer

3 DAG 2 UTEROMSKVALITETER Godt utemiljø er en viktig forutsetning for menneskers trivsel og velvære. Vi setter fokus på overvannshåndtering, belysning, vegetasjon og klimatilpasning; - faktorer som bidrar til opplevelsen av boligområder som funksjonelle, vakre og trygge Bærekraftig overvannshåndtering v/ Svein Ole Åstebøl, Msc, rådgiver vannmiljø, COWI Byutvikling gir harde flater som kan skape problemer for overvannshåndteringen. Vannet kan brukes som element i et rekreasjonsområde, og gode overvannsløsninger sparer miljøet. Hva skjer innen dette området i dag? Spørsmål og diskusjon Pause Kultivert eller stedegen vegetasjon v/ Kathrine Strøm, landskapsarkitekt, president NLA (Norske landskapsarkitekters forening), COWI Vegetasjon kan fortelle mange historier. Et aktivt forhold til biotoper og forskjellen mellom kultivert og naturlig vegetasjon kan gi større opplevelsesverdi og biomangfold i grøntanlegg. Prosjekteksempler fra Jåttåvågen i Stavanger og Drengsrudbekken i Asker Spørsmål og diskusjon Pause Lokalklimaanalyse i bymiljøer v/ Hanne C. Jonassen, arkitekt, Arkitekturverkstedet / Asplan Viak Hvordan planlegge for å skape et godt lokalklima med hensyn til helse, trivsel og miljø i boligområder? Kan riktig klimaanalyse redusere energibruk? Spørsmål og diskusjon Lunch «Wake up everybody» - utendørsbelysning med mennesket i sentrum v/ Jöran Linder og Erik Olsson, Olsson & Linder ljusdesign och belysningsplanering Lyssetting av offentlige uterom bidrar til økt sikkerhet, påvirker opplevelsen av trygghet og kan også gi økt opplevelsesverdi. Illustrerende og tankevekkende eksempler på bevisst bruk av lys Spørsmål og diskusjon Pause Befaring til parker/større grøntareal i tilknytning til boligområder v/ Arne Enger, overarkitekt, Drammen kommune Gjennomgang befaring Program slutt for dagen DAG 2 DRAMMEN OKTOBER Med forbehold om endringer

4 DAG 3 PLANLEGGING AV UTEMILJØ FOR ALLE Vi ser på hvordan skape universelt utformede boligmiljøer for en mangeartet befolkning samt på uteområder som arena for barns fysiske, mentale og sosiale utvikling. Videre setter vi fokus på sammenhengen mellom grønne omgivelser og folkehelse og får innblikk i erfaringer fra målrettet arbeid for en fungerende grøntstruktur. Dagen avsluttes med refleksjoner rundt hvordan temaer fra kurset kan nyttiggjøres i praktisk planlegging Universell utforming i utemiljøer v/ Eli Clarke, seniorarkitekt, Husbanken, Region Vest Hvilke krav stilles det til universell utforming i uteområder? De gode løsningene; - praktiske eksempler Spørsmål og diskusjon Pause Utemiljø for barn i by v/ Helle Nebelong, landskapsarkitekt, Sansehaver.dk Uteområder er viktige arenaer for barns fysiske, mentale og sosiale utvikling. Tar vi oppgaven med å skape gode og stimulerende utemiljøer for barn på alvor? Har materialvalg eller avveining mellom sikkerhet og utfordringer noen betydning når barn skal lære å mestre livet? Spørsmål og diskusjon Pause Husbankens arbeid med byggeskikk, arkitektur og gode bomiljø v/ Dagny M. Bakke, seniorarkitekt, Husbanken, Region Sør Lunch Hvordan påvirker uterom folkehelsen? v/ Matilda Annerstedt, lege, landskapsarkitekt, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Hvordan påvirker natur menneskets psykiske og fysiske helse, og hvorfor har mennesket godt av å være i grønne miljøer? Forskningsresultater og argumenter for bevaring av grønne utemiljøer Spørsmål og diskusjon Pause Hvordan sikre grøntstruktur og god uteromskvalitet? v/ Torgeir Esig Sørensen, landskapsarkitekt, park- og veisjef, Stavanger kommune Erfaringer fra Stavangers langsiktige arbeid for en sammenhengende grøntstruktur Spørsmål og diskusjon Pause Fra mulighet til realitet; - hvordan kan kursets tanker omsettes i praksis? v/ Michael Fuller-Gee, arkitekt / byplanlegger, Arendal kommune Spørsmål og evaluering Kurset slutt DAG 3 DRAMMEN OKTOBER Med forbehold om endringer

5 Husbanken; Inger Vold Zappfe, viseadministrerende direktør Eli H. Clarke, seniorarkitekt, Team universell utforming, Husbanken, Region Vest Dagny M. Bakke, seniorarkitekt, Husbanken, Region Sør Drammen kommune; Bernt Greni, overarkitekt Arne Enger, overarkitekt Matilda Annerstedt, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Alnarp, er utdannet lege (2000) og har doktorgrad i landskapsplanlegging med vinkling på folkehelse (2011). Hun har arbeidet innen allmenmedisin og radiologisk virksomhet og fått praktisk erfaring av dagens sykdomsscenario som domineres av mental uhelsetilstand og andre ikke smittsomme sykdommer. Dette har hun fokusert på i sin avhandling og i sitt forskningsarbeide, der hun studerer hvordan tilgang til, og utnyttelse av, grønne miljøer påvirker helsen. Matilda er særskilt interessert i å kombinere kunnskap fra ulike vitenskaplige disipliner med kunnskap og erfaring fra samfunnet for å muliggjøre en evidensbasert byplanlegging med bærekraftig grønstrukturer til gagn for innbyggernes helse. Matilda har publisert diverse vitenskaplige artikler i internasjonale tidskrifter og også skrevet kapittel i lærebøker om natur og helse. Hun benyttes ofte som foreleser, både i Sverige og internasjonalt, og er også engasjert i FN-organet FAOs utarbeiding av generelle retningslinjer for grønn byplanlegging. Michael Fuller-Gee, Arendal kommune, er landskapsarkitekt og urban designer, DiplLA, M.A. (urban design). Michael jobber som byplanlegger i Arendal kommune. Han har tidligere arbeidet som sjefsarkitekt i Husbanken Region sør, som ass. professor på UIA Grimstad og på UMB Ås. Han har vært visiting professor på University of Cape Town Sør Afrkika. Fuller-Gee er også involvert i byutviklingsprogram i EU og engasjeres mye som ekstern hjelp i forskjellige byutviklingsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Han er en mye benyttet foredragsholder. Jon Guttu, NIBR, er utdannet arkitekt fra Norges Tekniske Høyskole (NTH) (1968), med doktorgrad fra Arkitekthøyskolen i Oslo (AHO) (2003). Han har primært arbeidet med fysisk boligforskning, først ved NBI og siden 1992 ved NIBR. Arbeidene hans spenner fra planløsningsstudier av leiligheter til forskning om kvaliteter i bebyggelse og bymiljø. De siste årene har fortetting i boligområder og boligkvalitet vært hans viktigste forskningsfelt. I doktorgradsarbeidet Den gode boligen har han beskrevet og analysert fagdiskusjonen blant boligplanleggere slik den forløp siste 50 årene på 1900-tallet. Han kom i fjor med en ny bok, Boligvisjoner, som handler om de viktigste forbildene for boligplanleggerne i samme periode. Hanne C. Jonassen, Asplan Viak, har bred erfaring med byøkologiske problemstillinger og formgivningsløsninger. Hun har inngående erfaring med komplekse byutviklingsoppgaver; fra overordnede analyser og utredninger til konseptutvikling og mulighetsstudier av spesielt boligområder, for private og offentlige oppdragsgivere. Jonassen har spesialkompetanse på klimaanalyser, dvs. vurderinger av lokalklima og luftkvalitet, med flere utførte oppdrag i hele landet. Hun har bistått som konsulent på flere arkitektkonkurranser som spesialkonsulent på naturgrunnlag- og lokalklimatilpasning. Jonassen har i flere perioder vært engasjert ved Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO) som fagansvarlig for fordypningskurs ved Institutt for Urbanisme. Hun har bred undervisningserfaring fra AHO, UMB (Ås), NTNU, BAS, og har vært invitert som foredragsholder ved diverse konferanser. PRESENTASJONER

6 Jöran Linder og Erik Olsson, Olsson & Linder ljusdesign och belysningsplanering, har lang erfaring fra utendørs belysningsplanlegging. I ti års tid har de med suksess arbeidet med kreativt lysdesign i boligområder, parker, kirker, trafikkmiljøer, arbeidsplasser, butikker samt private hjem og hager. De har designet armaturer for en rekke ulike bedrifter og er flittig benyttet som forelesere. For oss handler lysdesign fremfor alt om kreativitet og å være lydhør overfor menneskers muligheter og behov. Lysdesign handler om å sette mennesket i sentrum og å skape estetisk tiltalende lysmiljøer preget av kjærlighet, trygghet og sikkerhet. Man kan ikke løse alle sosiale problem med lysdesign, men man kan gjøre en forskjell. For oss er lysdesign også ett virkemiddel og et mål for å nå ut till mennesker i utsatte og nedslitte boligområder. Sammen med dem og andre engasjerte kan vi starte en prosess som på sikt kan føre til forandring. (http://sociallightmovement.com/ <http://sociallightmovement.com/> ) Helle Nebelong er utdannet landskapsarkitekt og Master of Public Management. Hun er internasjonalt anerkjent som designer av utearealer hvor barn trives. Hun har vært ansatt i København kommune i over ti år og har i dag sin egen konsulentvirksomhet og tegnestuen Sansehaver.dk. Helle Nebelong holder en rekke foredrag i inn- og utland og siteres ofte i artikler og utviklingsplaner som fokuserer på betydningen av barns muligheter til å kunne leke ute. Hun er forfatter av boken Vi leger at... Om børn, leg og læring og indretning af legepladser og sansehaver for børn (forlaget Dafolo 2008). Siden 2003 har hun vært formann for den frivillige organisasjonen Dansk Legeplads Selskab og siden 2007 representant for Europa på design- og planleggingsområdet i det internationale nettverket Nature Action Collaborative for Children, NACC. Rainer Stange, Dronninga Landskap, er født i Tønsberg, utdannet som landskapsarkitekt i Versailles og på Ås, og har praksis fra velrenommerte landskapsog arkitektkontorer i Paris og Oslo. Han er grunnlegger og partner i Dronninga landskap som står bak nye, store byggeprosjekter i Norge; Carl Berners plass -fra veikryss til byplass, Dronning Eufemias gate - Oslos nye parkgate i Bjørvika, og Bjerkedalen park med åpninga av Hovinbekken - en ny park i Groruddalen. Rainer er professor i landskapsarkitektur på institutt for urbanisme og landskap, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, skriver artikler og holder forelesninger og foredrag i en rekke europeiske land. Prosjektene og forelesningene tar for seg grønne strukturer og blågrønn urbanisme. Kathrine Strøm, Kathrine Strøm er prosjekterende landskapsarkitekt i COWI, styremedlem i Nettverket blågrønne byer og president i NLA (Norske landskapsarkitekters forening). Strøm har spesialisert seg innen bærekraftig byutvikling og blågrønn landskapsarkitektur. Hun har jobbet med flere byut-viklingsprosjekter innenfor Framtidens byer og Futurebuilt: Brøset i Trondheim, Furuset i Oslo, FMV i Fredrikstad. Synergieffekter mellom fag og aktivisering av eksisterende ressurser ligger til grunn for bærekraftarbeidet. Hun jobber også med økologisk og blågrønn utforming av tak, vegger og grøntarealer, i tett samarbeid med rådgivere inne vannhåndtering. Strøm er en aktiv samfunnsdebattant i DN, Aften, Arkitektnytt, Arkitektur N og på Twitter. Torgeir Esig Sørensen,l andskapsarkitekt, park- og veisjef Stavanger kommune, president IFPRA (International Federation of Park and Recreation Administration). Svein Ole Åstebøl, COWI, har utdanning innen jord- og vannfag ved UMB. Han har arbeidet med overvannshåndtering og vannforurensning i en rekke samfersels- og byutviklingsprosjekter og deltatt i veiledninger om temaet for Statsbygg og Statens vegvesen. PRESENTASJONER

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk August/2009 Utgitt av: Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO - www.regjeringen.no/nb/dep/kkd - Redaksjon: Kultur- og kirkedepartementet Design & Art Direction: YourFriends - Bildebehandling:

Detaljer

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger STF50 A05169 / 82-1403719-0 ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger LIV ØVSTEDAL NTNU Institutt for bygg, anlegg

Detaljer

Trond Gärtner (34) energi, sivilingeniør

Trond Gärtner (34) energi, sivilingeniør Underveis Underveis Om du er i begynnelsen av din karriere, er det ekstra viktig å velge en arbeidsplass som passer til din kunnskap og dine ambisjoner. Da legger du til rette for å utvikle deg og lykkes

Detaljer

revitalisering av urbant undertrykkede bekker. landskapsarkitektens rolle i å fremme bruk av overvann som ressurs.

revitalisering av urbant undertrykkede bekker. landskapsarkitektens rolle i å fremme bruk av overvann som ressurs. revitalisering av urbant undertrykkede bekker. landskapsarkitektens rolle i å fremme bruk av overvann som ressurs. restoring brooks against urban pressure. the role of the landscape architect in promoting

Detaljer

Kartlegging av miljøutfordringer og kompetansebehov i Oslo

Kartlegging av miljøutfordringer og kompetansebehov i Oslo [Bilde og layout : ENDRES) Forslag til samarbeid om m mellom Oslo kommune og Kartlegging av miljøutfordringer og kompetansebehov i Oslo Sluttrapport Sluttrapport fra prosjektarbeidet Side 1 av 39 Forord

Detaljer

Veileder: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i kulturplanlegging

Veileder: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i kulturplanlegging Veileder: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i kulturplanlegging Innhold Forord 3 Sammendrag 5 1.0 Kulturplanlegging 2.0 7 1.1. Mellom konsum og produksjonsstrategier 7 2.0 Midlertidige aktiviteter

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Skrevet av Thomas Brattheim og Eivind Randen 2008 Oppgaven er en prosjektoppgave innen masterstudiet i Fysisk planlegging høsten 2008. Den tar for seg en bærekraftig

Detaljer

Stavanger universelt utformet 2029. Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029

Stavanger universelt utformet 2029. Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 Stavanger universelt utformet 2029 Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 t kumen o d s g Hørin 1 2 Stavanger universelt utformet 2029 Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 Høringsdokument

Detaljer

HUSBANKEN KUNNSKAPSOVERSIKT OVER FORSKNING OM VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET 2004-2010

HUSBANKEN KUNNSKAPSOVERSIKT OVER FORSKNING OM VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET 2004-2010 Beregnet til Husbanken Dokument type Sluttrapport Dato Desember, 2010 HUSBANKEN KUNNSKAPSOVERSIKT OVER FORSKNING OM VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET 2004-2010 HUSBANKEN KUNNSKAPSOVERSIKT OVER FORSKNING

Detaljer

FRILUFTSLIV I ENDRING

FRILUFTSLIV I ENDRING www.nina.no 38 NINA Temahefte FRILUFTSLIV I ENDRING Felles strategisk instituttprogram 2004-2008 r FRILUFTSLIV I ENDRING Felles strategisk instituttprogram 2004-2008 Skogen, K. & Jonsson, B. (red.). 2009.

Detaljer

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr.2/Juni 10 Stor guide til effektive og klimavennlige løsninger FREMTIDENS BY GODE TIPS OG NYE IDÉER TIL UTVIKLING AV NORSKE BYER DU VIL DEFINERE FREMTIDENS

Detaljer

Kommuneplanutvalget (KPU) - arbeid med dimensjonene

Kommuneplanutvalget (KPU) - arbeid med dimensjonene Grimstad kommune Kommuneplanen 2010 2022 Kommuneplanutvalget (KPU) - arbeid med dimensjonene Dette notatet inneholder oversikt over alle dimensjonene som kommunestyret (sak- 016/09) har valgt for arbeidet

Detaljer

balanseboka mellom nåtid og framtid

balanseboka mellom nåtid og framtid balanseboka mellom nåtid og framtid Verdenskommisjonen for miljø og utvikling definerte bærekraftig utvikling slik, i rapporten Vår felles framtid i 1987: En utvikling som imøtekommer dagens behov uten

Detaljer

Evaluering Master i Industridesign

Evaluering Master i Industridesign Evaluering Master i Industridesign ved Arkitektur og designhøskolen i Oslo November 2013 Innhold 1. Introduksjon... 4 2. En vurdering av IDEs posisjon i dag... 5 IDE i dag... 5 Forholdet i mellom design

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

PROGRAM 2014. Konferanse om små barns matematikk Oslo 18. 19. november

PROGRAM 2014. Konferanse om små barns matematikk Oslo 18. 19. november Tidlig matematikk - stor effekt PROGRAM 2014 Konferanse om små barns matematikk Oslo 18. 19. november Tidlig matematikk - stor effekt Matematikksenteret arrangerer konferanse om matematikk i barnehagen.

Detaljer

Byøkrapport 04/13. Senter for byøkologi 2013 DEN HØYE HAGEN

Byøkrapport 04/13. Senter for byøkologi 2013 DEN HØYE HAGEN Byøkrapport 04/13 Senter for byøkologi 2013 DEN HØYE HAGEN OM URBAN DYRKING PÅ TAK BYØK-RAPPORT 04/13 SENTER FOR BYØKOLOGI 2013 TITTEL: Den høye hagen: OM urban dyrking på tak Forfattere: marte dæhlen

Detaljer

Løssalg kr 79,- 06/2015. Norske arkitekters landsforbund www.arkitektnytt.no. Xxx: Xxx

Løssalg kr 79,- 06/2015. Norske arkitekters landsforbund www.arkitektnytt.no. Xxx: Xxx Xxx: Xxx Løssalg kr 79,- 06/2015 Norske arkitekters landsforbund www.arkitektnytt.no GLASSLINE DUSJVEGGER GJENNOMTENKT DESIGN OG SIKKERHET FRA DANMARK unidrain har lansert dansk design i verdensklasse

Detaljer

Disse har stand på UMBs Karrieredag

Disse har stand på UMBs Karrieredag Karrieredagen bedriftsguide 2009 28. oktober i Aud Max. Universitetet for miljø- og biovitenskap Disse har stand på UMBs Karrieredag A/S Nestle Norge HR 4 Accenture 5 AF Gruppen AS 6 Agder Energi 7 Asplan

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken Bachelorgradsoppgave Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect Forfatter: Kirsten Bakken VPL 310 Bachelorgradsoppgave i Vernepleie Høgskolen i Nord-Trøndelag-2014 Sammendrag Tittel:

Detaljer

PROGRAM 2014. 5 regionale konferanser om små barns matematikk. Trondheim, Kristiansand, Tromsø, Ålesund og Oslo

PROGRAM 2014. 5 regionale konferanser om små barns matematikk. Trondheim, Kristiansand, Tromsø, Ålesund og Oslo Tidlig matematikk - stor effekt PROGRAM 2014 5 regionale konferanser om små barns matematikk Trondheim, Kristiansand, Tromsø, Ålesund og Oslo Tidlig matematikk - stor effekt Matematikksenteret arrangerer

Detaljer

Av Rolf H. Jensen. Plan 4 5/2013

Av Rolf H. Jensen. Plan 4 5/2013 Planleggerprofesjonens utvikling gjennom de siste hundre år 1 Hundreårsjubileet til Norsk Bolig- og Byplanforening gir inspirasjon til å dra frem noen utviklingstrekk i norsk planleggerprofesjon i lys

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Hefte. Innhold. En verden for alle Universell utforming I hagen og nærmiljøet Boligen Skolen vår Inneklima Bakgrunnsstoff Ord og uttrykk i byggesaker

Hefte. Innhold. En verden for alle Universell utforming I hagen og nærmiljøet Boligen Skolen vår Inneklima Bakgrunnsstoff Ord og uttrykk i byggesaker 3 Hefte for grunnskolen Innhold En verden for alle Universell utforming I hagen og nærmiljøet Boligen Skolen vår Inneklima Bakgrunnsstoff Ord og uttrykk i byggesaker for grunnskolen Hefte 3 Pedagogiske

Detaljer

Klimatilpasning og byplanlegging i fire norske byer

Klimatilpasning og byplanlegging i fire norske byer Jan Erling Klausen, Inger-Lise Saglie Knut Bjørn Stokke Marte Winsvold Klimatilpasning og byplanlegging i fire norske byer NOTAT 2012:101 Tittel: Forfatter: Klimatilpasning og byplanlegging i fire norske

Detaljer

Årsmelding 2010. alle skal kunne bo godt og trygt. Kortversjon

Årsmelding 2010. alle skal kunne bo godt og trygt. Kortversjon Årsmelding 2010 alle skal kunne bo godt og trygt Kortversjon Bolig er en forutsetning for et godt liv Samarbeid mellom velferdsaktørene skaper velferdsgevinster. Det er viktig at samarbeidet må være på

Detaljer