Hvordan sikre grøntstruktur og god uteromskvalitet?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan sikre grøntstruktur og god uteromskvalitet?"

Transkript

1 Boligplanlegging i by 2012 Husbanken/Hageselskapet Hvordan sikre grøntstruktur og god uteromskvalitet? Erfaringer fra Stavanger Torgeir Esig Sørensen Park- og veisjef, Stavanger kommune Landskapsarkitekt President - International Federation of Park and Recreation Administration (IFPRA)

2 Probably the best (***) Urban Green Structure of the World Hvordan kom vi hit? - og fra hvilket grunnlag? - Planutviklingen - De politiske målene - Aktørene - Innholdet - Organisasjonen 2

3 Stavanger er Norges tettest befolkede by, med småbyens boligstruktur. Stavanger er byen i Norge med minst tilgjengelig friareal pr innbygger. Vi sikrer ikke grønne korridorer ut til Marka, de grønne korridorene er vår Marka Men vi hadde en kommuneplan med en utmerket grøntstruktur. 2

4 4 Har ikke dette i Stavanger, men vi har det en time unna..

5 5 Ikke langt unna dette heller

6 6 Naturopplevelser noen må passe på disse verdiene

7 7 Opplevelser langs turveien - folkehelseperspektiv

8 8 Ikke rart at folk ønsker å kunne oppleve slike steder?

9 9 Selv på de ytterste skjær..

10 Verdier: For folk - For barn og unge - For alle - For sosialt samvær - møteplassen - For fysisk aktivitet - For naturvern - For naturopplevelse - For lek og mestring - For biologisk mangfold - For vakre omgivelser - For effektivt vedlikehold Kort sagt for livet mellom husene! 10

11 Har sikring av, utviklingen av og fokus på grøntstrukturen ført til noe godt?

12 Bymiljøprisen For langsiktig arbeid for aktivitet og friluftsliv i byen

13 Bymiljøprisen 2006 gang/sykkelnettverk 11..og snart kommer snarveiprosjektet

14 14 Stavanger har fått flere priser som årets blomsterby

15 Så over til selve grøntstrukturen: Turveisystem og grøntstruktur -Planhistorien -Den nye og gode historien om Stavangers grøntstruktur -Friluftspakken , organisering, politikk -Friområdeprosjektet vedtatt etablert i 2001, organisering, gjennomføring og framtid.

16 16 Alle turveiers mor Stavangers grønne nettverk - 80tallet

17 Planhistorien Turveisystem og grøntstruktur Generalplanen av 1965 Lekeplassnormen som vedtekt allerede på 70- tallet Miljøvernplan for Stavanger, del Grønn plan 1991 Etterfølgende kommuneplaner Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse Handlingsplan for folkehelse Reguleringsplansprosedyrer Naturbase

18 Grønn struktur i Stavanger Fra den første generalplanen av 1965 via Grønn plan 1991 til dagens kommuneplan Stavanger er den kommunen i Norge med minst tilgjengelig grønne områder pr innbygger. Men sammenhengen er god Korridorene er Stavangers markaområder 18

19 De aller viktigste grønne strukturene- Fra grønn plan 1991 Alle innbyggere i Stavanger Har skal ha tilgang til det sammenhengende turveinettet innenfor 500m fra sin bolig (miljøplanen 1990) 19

20 Sammenhengende grønnstruktur 20 Sammen for en levende by

21 21

22 22

23 23 Grønt spaserdrag

24 24 Noen ganger er det trangt, men det henger sammen

25 Gjennomføringen: Turveisystem og grøntstruktur Turveiutbyggingen på 80-tallet Friluftspakken Frilområdeprosjektet 2001

26 Hvorfor slik politisk kraft bak utvikling av grøntstrukturen? Et forsøk på å forstå det sett fra administrativt ståsted Hva etter olja? Hva skal til for å gjøre regionen attraktiv som bosted? Barnehagedekning, gode skoler, god infrastruktur, gode kulturtilbud, gode miljøforhold,,,,,,

27 27 En av de tidlige turveier langs sjøen over friluftspakken

28 28 Prosjekt friområder Karistø et politisk initiert prosjekt

29 29 Ikke så lett tilgjengelig med rullestol, men

30 Friområde - prosjektet 30 Oversikt over typiske utfordringer -

31 Gammelt kulturlandskap og nytt friområde 31 Friområdeprosjektet

32 32 Kulturlandskap - Lunde

33 33 Vakkert eller ugras? -Sørmarka

34 Hvordan sikre grøntstruktur Mer enn 96% av Stavangers befolkning har nå adgang til det grønne turveisystemet innenfor 500m fra sin bolig

35 Hvordan sikre grøntstruktur? Grøntstrukturpolitikk fins det? -Kampen om turvei rundt Stokkavatnet på 70-tallet -Friluftspakken ish Fikk bygd noe strekk som alle sa var umulige Gjennomslag for ekspropriasjon av friareal - styringsgruppa -Friområdeprosjektet ???? Ideologisk sammenheng med målet for hele byutviklingen Fra fattig hermetikkby i nær fortid, til en framtid bygd på et mangfoldig og avansert næringsliv Finansiering Eget prosjekt med egen bemanning politisk og administrativt krevende prosesser, rettssaker Politisk styring: forhandlingsutvalget

36 10 mill. til Stavangers grønnstruktur 2003

37

38 Hvordan sikre grøntstruktur Det livsviktige innholdet i grøntstrukturen Noen få eksempler på hva vi definerer inn

39 Byplanlegging med tanke på boligkvalitet oktober 2011 Naturverdier Biologisk mangfold Overordnet plan for skjøtsel av natur- og friområder revidert 2011 Handlingsplan for biologisk mangfold 2011

40 40 Naturvern Lille Stokkavatn naturbase/plangrunnlag

41 41 Landskapspleie -kommunale sauer og geiter

42 42 Restaurering av kulturlandskap - Marøy

43 43 Prosjekt fri sikt - Byhaugen

44 Hvordan sikre grøntstruktur Nærmiljøanlegg, lekeplasser, skolegårder, idrettsanlegg og nabolagsparken Innhold i grøntstrukturen

45 45 Fysisk aktivitet i de grønne områdene

46 46 Den største organiserte idretten i Norge

47 47 Gatetun

48 48 Den sosiale møteplassen

49 49 Skolegårdsprosjektet

50 50 Nærmiljøanlegg i alle skolegårder!

51 51 Opplevelsesmuligheter

52 52 Byparken slik den var

53 53 Byparken, nyrestaurert en tirsdag

54 54 Denne brukergruppa blir stadig større - pilotprosjekt

55 55 Nytt kultsted anlagt i byens grønne struktur

56 56 En sjelden, men viktig opplevelse

57

58 58 Noe for alle brukergrupper

59 Viktig arena for fysisk aktivitet og viktig sosial møteplass Vi har 240 kvartalslekeplasser Lekeplassnormen Også for eldre? 59

60 60 Til og med bikkja får sitt.. Frislippsområder snart 4

61 Byplanlegging med tanke på boligkvalitet oktober 2011 Opplevelseshemmelighetene Fortell om det!!

62 62

63 Skisse merkesystem urban turvei 52 hverdagsturer Skeieruta Austbøruta PV 52 PV 52 Ledig plass til klistre på tekst «rutenavn» 3 maler; rett frem, høyre og venstre 63 + tur-faddere fra STF

64 64

65 Byplanlegging med tanke på boligkvalitet oktober 2011 Litt om standard

66 66 Skjøtsel og vedlikehold hovedutfordring over hele verden

67 67 Universell utforming

68 68 Renhold

69 Hvordan sikre grøntstruktur Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse Sammenheng med overordnet plansystem Bystyrets vedtak Prinsipper, normer og mål for kommunens friluftspolitikk

70 Vedtatt av bystyret september 2009 Inneholder: Bestemmelser, Mål Prinsipper Normer for utvikling av den grønne strukturen Parkdefinisjoner: -Landskapsparker -Naturparker -Sentrale parker -Bydelspark -Naboskapsparker -Historiske parker -Alle grønne områder tilhører en park -I tillegg utomhusarealer 70

71 Siste leddet i plansystemet. Årsprogram blir vedtatt av kommunalstyret for miljø og utbygging januar hvert år. Her prioriteres tiltak, investeringer og fokusområder Og pengene fordeles Ca 50 mill til grønne prosjekter i Årlig faste beløp til investeringer ligger i størrelsesorden mill 71

72 Brukermedvirkning 72 Sammen for en levende by

73 Frivillige organisasjoner treplanting 73 Sammen for en levende by

74 74 Et brennende engasjement, politisk og administrativt, kommer godt med

Strategidokument friluftsliv 2014-2016. Vedtatt av Kommunestyret 03.02.14, sak 3/14

Strategidokument friluftsliv 2014-2016. Vedtatt av Kommunestyret 03.02.14, sak 3/14 Strategidokument friluftsliv 2014-2016 Vedtatt av Kommunestyret 03.02.14, sak 3/14 INNHOLD INNHOLD... 1 1 Formål... 2 2 Føringer i gjeldende kommuneplan kommuneplan 2008-2020... 2 Kommuneplanens samfunnsdel...

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013

KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013 KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013 Grønnstrukturens kvalitet og betydning for Lillehammers innbyggere Vedtatt 28.januar 2010, Handlingsprogram rev. 12.januar 2012 Kommunalteknikk

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Areal- og byplankontoret Vedlagt følger: 1. Informasjonsskriv som ble sendt til gjestebudvertene. 2. Hjelpespørsmål og referatmal. 3. Referater fra gjestebudene,

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

INNLEDNING Kommunedelplaner

INNLEDNING Kommunedelplaner 1 SAMMENDRAG Fagplan idrett er en langsiktig plan fram mot år 2029 og er en del av det overordnede plansystemet i kommunen. Plandokumentet ser nærmere på utviklingen av eksisterende og nye idrettsaktiviteter

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel Horten kommune 2015-2027 Dokumentet er utarbeidet av Kommunalområde Kultur og Samfunn, Enhet for kommuneutvikling, ved Helge Etnestad. Forside: Digital Grafiske ved

Detaljer

Levanger - Her vil vi bo!

Levanger - Her vil vi bo! VALGPROGRAM 2011 2015 Levanger Venstre Levanger - Her vil vi bo! Venstre har løsningene for det gode livsmiljøet Vedtatt i medlemsmøte torsdag 5. mai 2011. Programnemnda har bestått av Atle Busch, Annikken

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2010-2025

KOMMUNEPLAN 2010-2025 KOMMUNEPLAN 2010-2025 SAMMEN FOR EN LEVENDE BY STAVANGER KOMMUNE VEDTATT AV BYSTYRET 14.06.2011 1 2 3 KOMMUNEPLAN 2010-2025 SAMMEN FOR EN LEVENDE BY Forord Den nye plan- og bygningsloven som trådte i kraft

Detaljer

Kommuneplan for Kvitsøy 2010-2022 Forslag Samfunnsdelen

Kommuneplan for Kvitsøy 2010-2022 Forslag Samfunnsdelen Kommuneplan for Kvitsøy 2010-2022 Forslag Samfunnsdelen Rullering av kommuneplan 2005-2017 Revisjon A 14.06.2011 (Offentlig ettersyn) Forord Kommuneplanen skal være et redskap for å fremme bærekraftig

Detaljer

Stavanger universelt utformet 2029. Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029

Stavanger universelt utformet 2029. Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 Stavanger universelt utformet 2029 Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 t kumen o d s g Hørin 1 2 Stavanger universelt utformet 2029 Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 Høringsdokument

Detaljer

Kommuneplan (2014-2025), Skedsmo

Kommuneplan (2014-2025), Skedsmo Kommuneplan (2014-2025), Skedsmo Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) har lest Skedsmos kommuneplan, og vi har latt oss imponere over de høye ambisjonene for utviklingen av kommunen. De utfordringene kommunen

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

«Boligpolitisk handlingsplan» 2015-2018. -Høringsdokument-

«Boligpolitisk handlingsplan» 2015-2018. -Høringsdokument- «Boligpolitisk handlingsplan» 2015-2018 -Høringsdokument- 1 Innledning... 3 2 Hovedmål, delmål og tiltak... 4 2.1 Delmål 1: Styrke posisjonen som attraktiv bostedskommune... 4 2.2 Delmål 2: Det skal bygges

Detaljer

INNHOLD 4. VEDLEGG... 36. Rambøll Byfogd Paus gate 10

INNHOLD 4. VEDLEGG... 36. Rambøll Byfogd Paus gate 10 HØRINGSFORSLAG Rambøll Byfogd Paus gate 10 INNHOLD 1. PLANFORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Hensikten med planen... 4 1.3 Forankring i plan- og bygningsloven... 4 1.4 Overordnede føringer og sammenheng

Detaljer

Helse i plan Kurs i samfunnsmedisin 6.september 2012. Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver Fylkesmannen i Aust-Agder

Helse i plan Kurs i samfunnsmedisin 6.september 2012. Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver Fylkesmannen i Aust-Agder Helse i plan Kurs i samfunnsmedisin 6.september 2012 Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver Fylkesmannen i Aust-Agder INNHOLD: Folkehelsedefinisjon, nytt lovverk og forskrift. Fylkesmannens rolle.

Detaljer

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017 Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014 2017 www.drammen.kommune.no INNHOLD 1. INNLEDNING 5 1.1 Resultatvurdering av forrige planperiode oppsummering 7 2. UTVIKLINGSTREKK 9 2.1 Trender

Detaljer

Kommunal planstrategi for Lunner kommune 2013-2016

Kommunal planstrategi for Lunner kommune 2013-2016 Lunner kommune Kommunal planstrategi for Lunner kommune 2013-2016 Forslag pr. juni 2012 Vår ref.: 12/600-17 1 Innholdsfortegnelse 1 Om planlegging...3 1.1 Lovgrunnlaget...3 1.2 Plandokumenter...3 1.3 Politisk

Detaljer

Boligkonferansen Trondheim mai 2014. Verdigrunnlaget for boligsosiale utfordringer i kommuneplanlegging.

Boligkonferansen Trondheim mai 2014. Verdigrunnlaget for boligsosiale utfordringer i kommuneplanlegging. Boligkonferansen Trondheim mai 2014 Verdigrunnlaget for boligsosiale utfordringer i kommuneplanlegging. Per Steinar Skjølaas Spesialrådgiver strategiavdelingen Bakgrunn Noen fakta! I Hamar kommune bor

Detaljer

PARTIET DE KRISTNE PROGRAM 2015-2019

PARTIET DE KRISTNE PROGRAM 2015-2019 ! PARTIET DE KRISTNE ARENDAL PARTIET DE KRISTNE PROGRAM 2015-2019 1 Partiet De Kristne er et verdikonservativt parti som bygger på tradisjonelle kristne verdier, som trygghet, frihet, respekt for enkeltmenneske

Detaljer

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken. - Grønn, nær og levende

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken. - Grønn, nær og levende Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken - Grønn, nær og levende Kommunedelplan 2013-2016 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Bakgrunn og medvirkning 3 1.2 Formål og verdigrunnlag 4 1.3 Definisjoner og

Detaljer

Kommunedelplan for Mysen 2006 2018

Kommunedelplan for Mysen 2006 2018 Kommunedelplan for Mysen 2006 2018 Strategisk del Datert 07.06.06, revidert 07.01.07 og sist revidert 22.02.07 KOMMUNEDELPLAN FOR MYSEN 2006-2018 STRATEGISK DEL DATERT 07.06.06 REVIDERT 07.01.07 SIST REVIDERT

Detaljer

algavisa Badeby LIV OG RØRE I DRØBAK GRØNT SKIFTE Venstre vil ha i Frognpolitikken året rundt Flere gang- og sykkelveier Frognskolen må bli topp 10

algavisa Badeby LIV OG RØRE I DRØBAK GRØNT SKIFTE Venstre vil ha i Frognpolitikken året rundt Flere gang- og sykkelveier Frognskolen må bli topp 10 algavisa FROGN VENSTRE www. KOMMUNEVALGET HØSTEN 2015 Frognskolen må bli topp 10 Side 3 LIV OG RØRE I DRØBAK Flere gang- og sykkelveier Side 6 Badeby året rundt Side 8 Vi må ha mer handel, servering, service

Detaljer

Årsprogram 2015. BMU Juridisk og Utbygging

Årsprogram 2015. BMU Juridisk og Utbygging INNHOLD INNHOLD... 1 INNLEDNING... 2 JURIDISK OG UTBYGGING... 3 ARBEIDSOPPGAVER... 5 SMART CITIES... 7 BEVILLING... 8 FRIOMRÅDEPROSJEKTET... 9 ET KOMMUNALT BOLIGUTVIKLINGSSELSKAP... 10 KOMMUNALE UTBYGGINGSBEHOV...

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innledning Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i. Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den

Detaljer

nært og naturlig Kommunikasjonsstrategi 2013 2017

nært og naturlig Kommunikasjonsstrategi 2013 2017 nært og naturlig Kommunikasjonsstrategi 2013 2017 Vedtatt av styringsgruppa 3.september 2013 Innhold 1. Bakgrunn 2. Nå-situasjon 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikasjonsprinsipper 6. Strategiske valg 7.

Detaljer

Sektorplan idrett. Kommunal plan idrett og friluftsliv 2009 2012. Høringsutkast 2008. Oslo kommune Idrettsetaten

Sektorplan idrett. Kommunal plan idrett og friluftsliv 2009 2012. Høringsutkast 2008. Oslo kommune Idrettsetaten Oslo kommune Idrettsetaten Høringsutkast 2008 Kommunal plan idrett og friluftsliv 2009 2012 Sektorplan idrett Lilleputt. Foto: Oslo Frognerbadet. Foto: VisitOslo. Fem-mila. Foto: Oslo kommune. Sammendrag

Detaljer

sarpsborg kommune kommunedelplan sentrum 2013-2023 vedtatt 15.05.2013

sarpsborg kommune kommunedelplan sentrum 2013-2023 vedtatt 15.05.2013 sarpsborg kommune kommunedelplan sentrum 2013-2023 vedtatt 15.05.2013 innhold og forord innhold forord Forord Sammendrag Grunnlag Fokusområder Gjennomføring og bestemmelser Plankart og temakart Vedlegg

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer