REGN MED OSS. Ekstra gigawatt Side 2 og 3. Fiber til studenter Side 5. Sparer kostnader Side 6. Visjon om gode arbeidsplasser Side 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGN MED OSS. Ekstra gigawatt Side 2 og 3. Fiber til studenter Side 5. Sparer kostnader Side 6. Visjon om gode arbeidsplasser Side 7"

Transkript

1 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS Ekstra gigawatt Side 2 og 3 Fiber til studenter Side 5 Sparer kostnader Side 6 Visjon om gode arbeidsplasser Side

2 2 leder Framtiden er elektrisk! Strømmens andel av verdens totale energiforbruk har de siste 40 år steget fra ca 10 prosent til over 20 prosent. I Norge utgjør strøm i dag ca 50 prosent av det totale energiforbruk. Og med erkjennelsen av at vi er en del av en global verden der veien til et bedre klima går gjennom fornybar energi, gir denne utvikling gode muligheter! Ved å balansere de 3 mål som henger tett sammen verdiskaping, klima og forsyningssikkerhet gir dette godt utviklingsrom også for HelgelandsKraft. Selv om vi har utfordringer og paradokser knyttet til den tradisjonelle miljødebatt der klima så langt i for liten grad har vært vektet tilstrekkelig opp mot det klassiske naturvern, tror vi på mer balanserte og helhetlige løsninger framover. Fornybar energi og nødvendig nettutvikling er i fokus. Høsten vil gi oss avklaringer på flere områder som kan stake ut en mer fast kurs. Lokalt ser vi fram til klarsignal på flere vannkraftprosjekter samtidig som vi er godt i gang med detaljplanlegging av større nettprosjekter. I tillegg til disse mer tradisjonelle oppgaver forbereder vi også på utbygging av avanserte måle- og styringssystem (ams) mot alle våre kunder. Med smarte målere hos alle åpnes det for en helt annen hverdag. Kundebevissthet og fokus på effektiv energibruk vil vokse. Ny teknologi gir mulighet for nye tjenester og kraftprodukter både fra HK og andre. For å realisere våre ambisjoner er vi avhengig av kapital, kompetanse og ressurser. HK har et prioritert kapitalbehov fram mot 2020 på ca 4,5 Mrd kr. Dette skal vi reise både gjennom låneopptak og egenkapital, og med vår finansielle styrke er dette fullt ut mulig. Vi har også over de siste år økt bemanningen med 25 godt kvalifiserte medarbeidere (til 260) for å takle økt aktivitetsnivå internt og styre økt oppdragsmengde til våre underleverandører. Vårt merkeløfte Regn med oss vil være høyst levende framover! Ove Brattbakk Adm. direktør UTNYTTER HØYDEN: Fallhøyden mellom Tettningvatn og Svartvatn er 56 meter og dette falle 5 nye GWh fra Svartva I sommer/høst blir rørgaten montert, samt underbygg og stålbæring for stasjonsbygget og neste år selve trebygget, men produksjonsstart i Svartvatn kraftverk blir sannsynligvis først tidlig i 2013, sier prosjektleder John Hansen. Konsesjonsmessig er Svartvatn et enkelt kraftverk. Vi utnytter vatnet som allerede renner forbi i et regulert område til å ta ut 5 GWh ekstra. Anleggsmessig er det litt andre utfordringer. Kostnadsmessig er det umulig å bygge veg inn til kraftstasjonen. Derfor må all transport skje med helikopter opp fra eksisterende Langfjord kraftverk, sier Hansen. De ti personene på anlegget bor i små brakker inne ved Tettingvatn hele uka. John Hansen og anleggsleder Vilhelm Smalås skryter uhemmet av folkene sine. De gjør en enestående jobb. I tillegg viser de en sporty innstilling med å akseptere enkle boforhold og så går de ned av fjellet når uka er slutt. Anleggsarbeidene startet i fjor, men vinteren kom tidlig i fjellet, så vi kom ikke fullt så langt som ønsket. Fra

3 3 Hva synes du om tilbudet om fiberkabel i borettslaget ditt? Andreas Flaate Haukland fem på gata JOBBER: Målet er å være ferdig med alt arbeidet i Har hørt om det og ser veldig frem til det. Tor Budalbakk Totalt uinteressant for meg. Har lavest hastighet på internett i dag, og er fornøyd med det. Unni Vedal utnyttes nå til å ta ut 5 GWh ekstra. tnet første stund har jeg anslått dette anlegget til måneder byggetid. Samlet for sesongene i 2010 og 2011 vil vi bruke ca. 10 måneder. Da må vi ha seks-sju måneder for å bli ferdig, og så lang sommersesong får vi neppe i Altså må vi regne med oppstart i 2013, sier John Hansen. Rørgate, fundamenteringer/underbygg og reisverk i stål for stasjonsbygget skal være på plass i høst. Montering av maskiner og utstyr som turbin og generator skal skje neste år. Fordi alt må løftes opp med helikopter er maskinene demontert i små enheter. Den tyngste enheten blir likevel på kilo, og for å få den opp må det RØR: Rørgaten klargjøres til montering leies inn et ekstra kraftig helikopter. Transportkostnadene tar en unormalt stor andel av totalkostnadene på 29 mill kroner. Allerede i 1949 ble Langfjord kraftverk satt i drift, men i 2005 ble det bygd et helt nytt kraftverk innerst i Langfjorden med en årsproduksjon mellom 40 og 42 GWh. Hovedmagasin er Tettingvatn. Derfra går vatnet via Svartvatnet før det renner ned til inntaksdammen for Langfjord krafverk. Fallhøyden mellom Tettingvatn og Svartvatn er 56 meter, og det er dette fallet HelgelandsKraft nå utnytter for å ta ut en årsproduksjon på 5 GWh. Et raskere internett er vi interessert i. Christian Petersen Vet ikke. Så lenge internett og TV fungerer, så er jeg fornøyd. Christian Eliassen Kjempe. Internett per i dag er varierende. Et raskere og mer stabilt internett vil vi ha.

4 4 Vår visjon: HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen Vår forretningsidé: HK skal skape verdier for kunder, eiere og samfunn ved på et forretningsmessig grunnlag drive og utvikle: virksomhet innen fornybar produksjon, overføring og omsetning av energi annen aktivitet med naturlig tilknytning FOSSER OVER: Det kan være vanskelig å styre kraftsituasjonen optimalt. HelgelandsKraft har data fra gjennom de siste 50 år for å styre kraftproduksjonen, men været er ikke selskapet herre over. Millioner flommer i havet Sist vinter dempet Helgelands- Kraft produksjonen for å ha litt vann igjen i magasinene om det skulle bli krise og rasjonering. Da vårflommen kom, flommet millionverdier i havet. På landsbasis fikk kraftselskapene massiv kritikk sist vinter fordi magasinene ble tappet for kraftig ned. HelgelandsKraft har magasin for 390 GWh. Det er svært lite sammenlignet med Statkraft, som bare på Helgeland har magasin for 5200 GWh. - Vi skulle veldig gjerne hatt større magasiner, slik at vi kunne ha produsert mer da etterspørselen og prisene var på topp sist vinter. Vi valgte tvert imot å dempe produksjonen for å ha litt å gå på om det skulle bli «vårknipe». I ettertid ser vi at det var uklokt. Da vårflommen kom hadde vi ikke nok lagerkapasitet til å ta vare på alt vannet som kom. Vi fikk overløp på de fleste magasinene og tapte altså vannressurser som kunne gitt produksjon for millionbeløp, forklarer produksjonssjef Torkil Nersund. - Jeg ønsker ikke å syte over spilt melk. Men situasjonen fra sist vinter og vår viser veldig tydelig hvor vanskelig det er å styre kraftproduksjonen optimalt. Vi styrer produksjonen etter hydrologiske data gjennom de siste 50 år. Men været kan vi ikke styre. Det beste vi kan gjøre er å øke magasinkapasiteten, og det arbeider vi med kontinuerlig, sier Nersund.

5 HelgelandsKraft eies av 14 kommuner på Helgeland, og verdiene som skapes tilbakeføres til regionen på forskjellige måter. Både direkte, i form av avkastning, og indirekte i form av innkjøp og samarbeids prosjekter med idrett og kulturliv. 5 Fiber til HiNestudentene i høst Når studentene inntar Høyskolen i Nesna i disse dager, kan de flytte inn på studenthybler med lynraskt internett. Helgelands- Kraft er godt i gang med å bygge ut fiberoptiske kabler flere steder på Helgeland. Vi planla egentlig å starte i Sandnessjøen. Men det er enormt dyrt å etablere ny infrastruktur basert på fiber, og antall abonnenter i det aktuelle området i Sandnessjøen var for få til å forsvare investeringen. Enhetspris per kunde ble rett og slett for høy for at tilbudet ble salgbart. Derfor ble Sandnessjøen satt på vent i vår, sier energiingeniør Øystein Løite. På Nesna gikk det imidlertid greit. Der er vi klar med fiber til 350 hybler for Studentsamskipnaden på Nesna. Dette anlegget er utbygd slik at interesserte privatkunder kan knytte seg til etter hvert. Omtrent samtidig startet vi oppgradering av kabelanleggene til tre store borettslag i. De første skal ha fått fiber når dette leses. Før St. Hans fikk vi også klarsignal til å starte utbygging av fiber til 350 eneboliger på Ytteren i Rana. Også her skal de første være tilknyttet i september. I Mosjøen arbeider vi med oppstart i Vi ser etter et område med potensial for opp mot abonnenter, og det er en klar fordel om det eksisterer en god infrastruktur som vi kan bygge videre på. HelgelandsKraft bygger ut infrastrukturen og står som eier av kablene. Men tilbudet i kablene, internett og TV, er det Signal bredbånd som selger abonnement på. Etterisolering Det kan være både fornuftig og nødvendig å etterisolere hus som ble bygd på og 70-tallet, og faktisk helt fram til i dag. Nye bygg er ikke nødvendigvis godt isolert. Etterisolering kan være aktuelt hvis det er: høye fyringskostnader gulvkaldt generelt kaldt eller en følelse av trekk når det blåser kondens på vinduene kondens på kalde flater kald trekk fra vinduene mye snøsmelting på taket og isdannelser på takutstikk og i renner/avløp grønn spalte FIBER: 350 hybler på Nesna har fått lynraskt Internett, forteller Øystein Løite i HelgelandsKraft. Websider HelgelandsKraft ønsker å være en aktiv samarbeidspartner på Helgeland og har blant annet sponset Rootsfestivalen, Kippermocupen, Galleria, Sjonafestivalen, Hemnes båt og fjordfestival og Kystfestivalen for å nevne noen. Dette gjør HelgelandsKraft for at lokal idrett og kulturliv skal vokse og blomstre til glede for befolkningen generelt og idrett og kulturlivet spesielt. Ønsker du å lese mer om vårt engasjement, eller sende en søknad selv, se vår nettside: Om-Helgelandskraft/ Samfunnsansvar/ Samarbeidspartnere/ nytt fra web

6 6jeg jobber i HK Navn: Snorre Sandvik Funksjon i HK: Energimontør, support Alder: 50 år Bosted: Brønnøysund Hva er du opptatt av nå? En jobb som jeg gjør i Sandnessjøen. Jeg skulle gjerne blitt ferdig med den før ferien, men det tror jeg ikke at jeg rekker. Hva er det beste med å jobbe i HK? De gode arbeidskolleger og friheten jeg har til å styre dagene godt selv. Hva gjør du i fritida? Er sammen med ungene, hundene, er på fjellturer og båtturer. Hvilken kjent person inviterer du på middag? Gaddafi i Libya. Han skulle jeg gjerne sagt noen sannhetsord til. Hva serverer du? Baccalao med akevitt. Kanskje Gaddadi har hatt godt av en akevitt, så han kom ned på jorda. Hvilken bok vil du anbefale? Dikt for menn, der fant jeg noen herlige innslag. Hva er du villig til å demonstrere for? Bedre veier på Helgeland. UTSATT: Henry Lilleng i HelgelandsKraft er glad for at selskapet har fått utsatt fristen om utskifting av underkjente målere, slik at dette skjer samtidig med at alle kunder skal få automatisk måleravlesning. Sparer dobbelkostnader I tolvte time snudde departementet og HelglandsKraft trenger ikke bruke penger på å skifte målere som likevel skal skiftes innen Justervesenet fant et avvik på en spesiell produksjonsserie og ba derfor kraftlagene om å skifte alle disse målerne. Utskiftingen som var planlagt, har mye til felles med bilprodusenter som av og til kaller inn samtlige biler av en bestemt serie etter at det er påvist svakheter med noen få biler. Tilsvarende har Justervesenet funnet feil på forholdsvis mange målere av en spesiell produksjon. Disse skulle skiftes til høsten, men nå har departementet gitt utsettelse til innen Fristen for utskifting av underkjente målere, er nå samme som for innføringen av automatisk måleravlesning som i følge NVE blir 1. januar Feilen på målerne er at de går for sakte. Det vil si at kundene som har feil på målerne betaler litt for lite i strøm. Dette må alle de andre kundene spleise på å dekke. Men kostnaden for å skifte disse målere nå, isteden for å skifte dem samtidig som alle målere uansett skal skiftes, er langt større. Derfor er dette en god nyhet for alle våre abonnenter, forteller Henry Lilleng i Helgelands- Kraft. I følge en pressemelding fra nærings- og handelsdepartementet har statsråden snudd etter råd fra kraftbransjen: Vi har vært i en dialog med bransjen og med Justervesenet. I dag har vi gått inn for en løsning som betyr at fristen for å skifte underkjente el-målere settes til den samme fristen som for innføring av AMS, sier Giske. Statsrådens beslutning gjør at familier slipper å bytte strømmålere to ganger, og sparer strømkundene for mer enn 400 millioner kroner i unødvendige ekstrakostnader. Dette er derfor svært positivt, og kraftbransjen kan nå i stedet rette fullt fokus mot innføring av en ny generasjon smarte strømmålere, sier Oluf Ulseth, adm direktør i Energi Norge. kundesenteret svarer Kontakt kundesenteret på e-post: 1. Hva skal jeg foreta meg når jeg skal flytte? Ta kontakt med vårt kundesenter på tlf eller gå inn på vår nettside og ha gjerne målernummeret klart. Vi må ha følgende opplysninger fra deg: 1. Avlesning på måleren 2. Ny adresse 3. Hvem overtar huset/leiligheten, evt hvem som er huseier. Når du flytter er det viktig at du gir oss beskjed om det. Hvis ikke er du ansvarlig for den strømmen som blir brukt inntil det blir bestilt av andre. 2. Jeg har ikke fått faktura fra dere Har vi fått beskjed om at du har endret adresse, fått ny postboks adresse? Husk å gi oss beskjed om endringer. HKs kundesenter hjelper deg. F.v.: Anne-Lise Sætermo, Tone Svingen Larsen og Torbjørg Myhre.

7 7 Makalause mekkere I perioder har Momek daglige henvendelser fra folk som ønsker å jobbe hos dem. Det tyder på at selskapets visjon om å skape gode arbeidsplasser gjennom store utfordringer, slår godt an. Momek Group har hovedkontor i Mo i Rana og er en av Nord-Norges store totalleverandører av mekaniske verkstedtjenester til industrien. I tillegg setter selskapet opp større industribygg. Suksesskriterier Virksomheten er organisert i et konsern, bestående av 3 divisjoner - divisjon fabrikasjon, divisjon vedlikehold og modifikasjon og divisjon bygg. Momek har vært i voldsom vekst de siste årene og jobber målbevisst for å befeste posisjonen sin i de ulike foretningsområdene. Finansdirektøren i selskapet er overbevist om at det er trivsel på arbeidsplassen som er hovedgrunnen til de gode resultatene. Våre suksesskriterier er systematisk arbeid mot utvalgte bransjer over mange år og fokus på å etablere moderne kvalitetssystemer. Dessuten jobber vi med trivsel på arbeidsplassen og å gi den ansatte utfordringer. Vår visjon er å skape gode arbeidsplasser gjennom store utfordringer, forteller finansdirektør Lars Loe i Momek. Oljebransjen Momek er og har vært størst på land, men de siste årene har selskapet jobbet mot oljeindustrien og har lyktes godt med det. Momek fikk kontrakt sammen med Aibel som omfatter vedlikehold og modifikasjon på Norneskipet. Dette var å betrakte som et gjennombrudd mot denne bransjen for oss. Gjennom denne kontrakten og andre tilnærminger, fortsetter vi å posisjonere oss for slike oljerelaterte kontrakter i landsdelen, forklarer Loe. Momek har også lyktes i bergverksbransjen gjennom en større fabrikasjonskontrakt med LKAB i Sverige. Til tross for vekst har ingen av divisjonene hatt problemer med å rekruttere nye fagfolk. Momek har nesten daglig henvendelser av mennesker som ønsker å jobbe med oss. Det synes vi er veldig hyggelig, avslutter finansdirektør Lars Loe. næringslivet på Helgeland!Fakta Momek Group er et industrikonsern med hovedbase i. Virksomheten er lokalisert i, Harstad og Kirkenes. MOMEK Group har tre forretningsområder, fordelt på tre divisjoner: divisjon fabrikasjon, divisjon vedlikehold og modifikasjon og divisjon bygg. 8 datterselskaper, med cirka 200 ansatte. Omsetningen på 250 mill kroner. AKTIVITET: Finansdirektør i Momek Group, Lars Loe forteller om høy aktivitet både onshore og offshore i hele landsdelen. Optimisme i Rana Med 30 prosent av handelsbedriftene i regionen har befestet sin posisjon som Helgelands handelssentrum, mener ordfører i Rana, Geir Waage. Coop Helgelands etablering av OBS Hypermarked er et uttrykk for den optimismen som rår i kommunen. Himmelen er ikke skyfri. Men robustheten i vår mangfoldige industri har gitt oss styrke til å stå godt imot både finanskrisen og tilbakeslaget vi fikk da 280 arbeidsplasser forsvant sammen med Ruukki Profiler i fjor. Men i sum er situasjonen bra. Framover i tid ser vi store muligheter gjennom industriell utnyttelse av gass, spesielt knyttet opp mot mineraler. Revisjon av konsesjonsvilkårene for utbyggingen av Langvatnet og Bjerka/Plura-vassdragene er en annen viktig sak for både Rana og Hemnes. Det er 50 år siden reguleringene ble vedtatt i statsråd, og vi håper vi blir hørt. Nylig vendte et enstemmig kommunestyre tommelen opp for de omfattende planene fra Mo sentrumsutvikling om et nytt sentrum. Det innebærer en byutvikling på kvadratmeter og inneholder blant annet forretningsarealer, nye boliger og nytt hotell. Dette, sammen med realiseringen av et kunnskapssenter med studenter, vil bidra til at det blir enda flere mennesker i sentrumsgatene.en snarlig realisering av Polarsirkelen Lufthavn vil føre Helgeland nærmere verden, og verden nærmere Helgeland. I tillegg til at industrien på Helgeland leverer varer og tjenester til hele verden betyr dette også økte muligheter for reiselivsnæringen i regionen. Og sist, men ikke minst; Helgelendingene får et flytilbud på linje med resten av landet. Den betydelige befolkningsveksten, som først og fremst skyldes tilflytting til kommunen, er også uttrykk for håp om ei god framtid i Rana. Det er 28 år siden vi var flere ranværinger enn nå. Det meste peker i rett retning for tiden. Du kan regne med Rana i framtida også, avslutter ordføreren. Geir Waage ordfører i Rana nyheter fra eierne

8 sponsor LEDER: Annbjørn Brennhaug har vært leder i Grane Skytterlag i 10 år og sammen med resten av laget jobber han for å ha høy aktivitet og fokus på våpenvett hos barn og storviltprøve for voksne. Skytbra klubb Med en stor skytebane på Nævermoen og miniatyrskytebane på skolen, er både unge og gamle skyttere fornøyde i Grane. I 2000 fikk Svenningdal skytterlag nytt skytebaneanlegg, samtidig som de endret navn til Grane Skytterlag. Dette var naturlig, siden banen ble bygget på Nævermoen i Grane kommune. Unger og jegerprøve Hovedoppgavene til skytterlaget er å arrangere trening og oppskyting til storviltprøve, men satser også veldig på at unger skal få kunnskap om hvordan de håndterer våpen. Om vinteren har vi fullt trøkk på miniatryrskytebanen fra den yngre garde, men om sommeren har vi hard konkurranse fra blant annet fotballen, forteller leder i Grane Skytterlag, Annbjørn Brennhaug. Tallene viser at det både er populært for ungene å lære våpenvett og for de voksne å ta jegerprøven. Skytterlaget har nemlig cirka 140 betalende medlemmer i en kommune med 1500 innbyggere. 7 av medlemmene har vært på landsskytterstevnet i august, som i år ble arrangert i Bodø. I skytterverden er det klasse 5 som er eliteklassen, og Grane skytterlag kan skilte med to skyttere i klasse 4 og er ekstra stolte av disse to. Høy aktivitet Skytterlaget har høy aktivitet og det mener lederen i laget er det eneste riktige, selv om de i flere år har levert negative tall i regnskapet. Laget tjener litt på å arrangere skyting, ved at deltagelse koster per påmelding, men det dekker ikke full drift. Å drive et skytterlag er ikke gratis, det er blant annet ulike leiekontrakter, strøm, forsikring og andre utgifter som står for til dels store summer, forteller Brennhaug. Men synes det er riktig å bruke penger, lag og foreninger skal ikke opparbeide seg store summer, men bruke penger til drift til glede for medlemmene, og det gjør vi. Derfor bruker vi av kassebeholdningen vår for å sikre balanse i regnskapet. I tillegg til kontingent, overskudd av arrangementer og midler fra Grane kommune, kommer sponsorpengene fra HelgelandsKraft godt med til nettopp til drift av klubben. Adresse: Boks Mosjøen SENTRALBORD KUNDESENTERET MÅLERTELEFON FEILMELDING Redaktør: Arild Inge Markussen Tekst, foto og layout: Mediebyraaet Trykk: Bodoni Opplag: stk REGN MED OSS

Millionsatsing. på nett REGN MED OSS. Sponser lag og foreninger. Optimistisk befaring. Side 7. HelgelandsKraft informerer. Side 8.

Millionsatsing. på nett REGN MED OSS. Sponser lag og foreninger. Optimistisk befaring. Side 7. HelgelandsKraft informerer. Side 8. HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 5 2010 Millionsatsing på nett Side 7 Sponser lag og foreninger Optimistisk befaring Side 4 5 FOTO: JARL GUNNAR SANDHOLM Side 8 Frode Valla

Detaljer

REGN MED OSS. Kraftig opp for småkraft. Bredbånd. og strøm. stygg ulykke. Trener etter. stygg ulykke Bredbånd. HelgelandsKraft informerer

REGN MED OSS. Kraftig opp for småkraft. Bredbånd. og strøm. stygg ulykke. Trener etter. stygg ulykke Bredbånd. HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 1 2007 Kraftig opp for småkraft 6 OG 7 Bredbånd 4 og strøm Trener etter 6 stygg ulykke Bredbånd 4 og strøm Trener etter 6 stygg ulykke

Detaljer

4-5 REGN MED OSS 6-7. Bysprint i verdensklasse. 150 000 søk. Bli med og fyll. hver dag. «den grønne boksen» HelgelandsKraft informerer

4-5 REGN MED OSS 6-7. Bysprint i verdensklasse. 150 000 søk. Bli med og fyll. hver dag. «den grønne boksen» HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2008 Bysprint i verdensklasse 4-5 Bli med og fyll 3 «den grønne boksen» 150 000 søk 6-7 hver dag Administrerende direktør Ove A. Brattbakk

Detaljer

REGN MED OSS. Unikt prosjekt for utdanning. Fjellstua klar for ny sesong. Fjellstua klar for ny sesong Inspirerer til.

REGN MED OSS. Unikt prosjekt for utdanning. Fjellstua klar for ny sesong. Fjellstua klar for ny sesong Inspirerer til. HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2007 Unikt prosjekt for utdanning 7 Fjellstua klar 4-5 for ny sesong Fjellstua klar 4-5 for ny sesong Inspirerer til 4 lokal aktivitet

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN Derfor svinger prisene Felles front med IKEA Bynett i drift Økonomisk med varmepumpe Ny web 50/50 i pose og sekk Slik sparer du strøm Fordel utgiftene over hele året KUNDEKONTAKTEN Kun fornybar energi

Detaljer

ENERGISK START PÅ KARRIEREN

ENERGISK START PÅ KARRIEREN Side 4 Kraftfull framtid Side 6 Overspenning Side 8 Utbyttepolitikk Side 10 Øvre Forsland Side 12 Allsidig fotballklubb ENERGISK START PÅ KARRIEREN Et informasjonsmagasin fra HELGELANDSKRAFT Nr 3-2014

Detaljer

ENERGISK START PÅ KARRIEREN

ENERGISK START PÅ KARRIEREN Side 4 Kraftfull framtid Side 6 Overspenning Side 8 Utbyttepolitikk Side 10 Øvre Forsland Side 12 Allsidig fotballklubb ENERGISK START PÅ KARRIEREN Et informasjonsmagasin fra HELGELANDSKRAFT Nr 3-2014

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

ET SKOLEEKSEMPEL SIDE 4-5 SIDE 2-3 GULL I SERVICE SIDE 8-9 HØYSPENNING LIVSFARE! SIDE 11 VELGER MILJØVENNLIG

ET SKOLEEKSEMPEL SIDE 4-5 SIDE 2-3 GULL I SERVICE SIDE 8-9 HØYSPENNING LIVSFARE! SIDE 11 VELGER MILJØVENNLIG ANNONSE Et informasjonsmagasin fra Helgeland Kraft NR 2-2015 ET SKOLEEKSEMPEL SIDE 4-5 SIDE 2-3 GULL I SERVICE SIDE 8-9 HØYSPENNING LIVSFARE! SIDE 11 VELGER MILJØVENNLIG ANNONSE 2 Kommentar Struktur og

Detaljer

Mulighetenes landsdel

Mulighetenes landsdel Se dine jobbmuligheter på manpower.no DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NO. 2 NOVEMBER 13 VEKST I NORD-NORGE Mulighetenes landsdel 5 NÆRINGER I VEKST LES MER PÅ WEB FOTO: SHUTTERSTOCK Les

Detaljer

RIGGER FOR JÆRVEKST. Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO

RIGGER FOR JÆRVEKST. Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO PERSPEKTIV 2014 RIGGER FOR JÆRVEKST INNHOLD Jærbefolkningen ventes å øke med 25 prosent

Detaljer

Konkurranse 14 Premiekryss 15. Lanserer «magisk» boks 16. Lokalsamfunnets. Puss opp i sommer spar penger i vinter 11. velge? 06.

Konkurranse 14 Premiekryss 15. Lanserer «magisk» boks 16. Lokalsamfunnets. Puss opp i sommer spar penger i vinter 11. velge? 06. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad Mini! Lanserer «magisk» boks 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Narvik Energinett 100 år For 100 år siden var det en heftig

Detaljer

Husk å velge kraftleverandør. Det nye er biometri 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Stabil nettleie 4. Bærekraftige lokalsamfunn

Husk å velge kraftleverandør. Det nye er biometri 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Stabil nettleie 4. Bærekraftige lokalsamfunn Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Husk å velge kraftleverandør Dersom du ikke har valgt kraftleverandør,

Detaljer

KUNDEMAGASIN 2013 NOVEMBER - 2013. Krafttak. med kraftlaget. Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag SA. Trykk: Finnmark Dagblad

KUNDEMAGASIN 2013 NOVEMBER - 2013. Krafttak. med kraftlaget. Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag SA. Trykk: Finnmark Dagblad KUNDEMAGASIN 2013 NOVEMBER - 2013 Krafttak med kraftlaget Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag SA. Trykk: Finnmark Dagblad 2 Torsdag 21. november 2013 Førjulshilsen fra elverkssjefen Nye

Detaljer

250 par skal fylles!

250 par skal fylles! 250 par skal fylles! 250 nye medarbeidere til agder energi Agder Energi AS Sentralbord: +47 38 60 70 00 Telefaks: +47 38 60 70 01 E-post: firmapost@ae.no www.ae.no Postadresse: Serviceboks 603, 4606 Kristiansand

Detaljer

Næringslivets. MILJØ- og SAMFUNNSANSVAR EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 5/2014

Næringslivets. MILJØ- og SAMFUNNSANSVAR EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 5/2014 EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 5/2014 Næringslivets MILJØ- og SAMFUNNSANSVAR Næringslivet i regionen er i stor grad bevisst på miljø- og samfunnsansvaret de har overfor bedriften, de ansatte og samfunnet. Begrepet

Detaljer

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD Internmagasin for Lyse Nr. 1 2014 JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT ALTIBOX blir smidigere MOT NY GRAVEREKORD LYSE SIDER øker verdien i hver vanndråpe

Detaljer

En jobb å anbefale. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02

En jobb å anbefale. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2012 30. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Større, slankere, vakrere 16 En jobb å anbefale Lærlingene Ola-Johan Kristoffersen og

Detaljer

MONO. Hvordan får de det til? EN kan al for N ærin gslive t 3/2010. side 6. Industriforskning til Mo Senter for teknologisk entreprenørskap.

MONO. Hvordan får de det til? EN kan al for N ærin gslive t 3/2010. side 6. Industriforskning til Mo Senter for teknologisk entreprenørskap. MONO EN kan al for N ærin gslive t 3/2010 Hvordan får de det til? side 6 Industriforskning til Mo Senter for teknologisk entreprenørskap kan bli en realitet i løpet av høsten. Side 11 Elise tar saken Veien

Detaljer

Vi utdanner fremtidens fagfolk

Vi utdanner fremtidens fagfolk Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap Blendet av nye ipad 16 Smart strøm til Lofoten 08 Vi utdanner fremtidens fagfolk Se

Detaljer

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP IMAX i stua 16 Lærlinger er viktig i RLK Lærlinger er en viktig ressurs og sikrer rekruttering

Detaljer

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger.

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Framtida er elektrisk FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN/DN Elbilen er på

Detaljer

Bygger ut fiber. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02

Bygger ut fiber. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2012 30. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Større, slankere, vakrere 16 Bygger ut fiber Nord-Salten Kraft har inngått avtale med

Detaljer

Dagmars herjinger. Blendet av nye ipad 16. Premiekryss. Konkurranse. Strømkundenes nye hverdag 06. Nettleia reduseres. Gode råd om strømsparing

Dagmars herjinger. Blendet av nye ipad 16. Premiekryss. Konkurranse. Strømkundenes nye hverdag 06. Nettleia reduseres. Gode råd om strømsparing Konkurranse Premiekryss 14 Vinn en ipad! 15 Blendet av nye ipad 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap Dagmars herjinger Dagmar er på sitt verste og skaper feil ved

Detaljer

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger.

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Framtida er elektrisk FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN/DN Elbilen er på

Detaljer

Dette må du vite om de nye lyspærene

Dette må du vite om de nye lyspærene Konkurranse 14 Vinn en ipad Mini! Premiekryss 15 Lanserer «magisk» boks 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Lyspære spesial Dette må du vite om de nye lyspærene Vår

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

Gjør boligen din smart. Her er Apple Watch 16. Premiekryss 15. Konkurranse 14. Unngå brann 12. Fornybar landskamp 6. Strømmen blir borte 2

Gjør boligen din smart. Her er Apple Watch 16. Premiekryss 15. Konkurranse 14. Unngå brann 12. Fornybar landskamp 6. Strømmen blir borte 2 Konkurranse 14 Vinn en dab-radio! Premiekryss 15 NR 1. VÅRUTGAVE 2015 33. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Her er Apple Watch 16 Gjør boligen din smart ILLUSTRASJON: RYTIS DAUKANTAS Styr lys,

Detaljer

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger.

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Framtida er elektrisk FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN/DN Elbilen er på

Detaljer