REGN MED OSS. Ekstra gigawatt Side 2 og 3. Fiber til studenter Side 5. Sparer kostnader Side 6. Visjon om gode arbeidsplasser Side 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGN MED OSS. Ekstra gigawatt Side 2 og 3. Fiber til studenter Side 5. Sparer kostnader Side 6. Visjon om gode arbeidsplasser Side 7"

Transkript

1 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS Ekstra gigawatt Side 2 og 3 Fiber til studenter Side 5 Sparer kostnader Side 6 Visjon om gode arbeidsplasser Side

2 2 leder Framtiden er elektrisk! Strømmens andel av verdens totale energiforbruk har de siste 40 år steget fra ca 10 prosent til over 20 prosent. I Norge utgjør strøm i dag ca 50 prosent av det totale energiforbruk. Og med erkjennelsen av at vi er en del av en global verden der veien til et bedre klima går gjennom fornybar energi, gir denne utvikling gode muligheter! Ved å balansere de 3 mål som henger tett sammen verdiskaping, klima og forsyningssikkerhet gir dette godt utviklingsrom også for HelgelandsKraft. Selv om vi har utfordringer og paradokser knyttet til den tradisjonelle miljødebatt der klima så langt i for liten grad har vært vektet tilstrekkelig opp mot det klassiske naturvern, tror vi på mer balanserte og helhetlige løsninger framover. Fornybar energi og nødvendig nettutvikling er i fokus. Høsten vil gi oss avklaringer på flere områder som kan stake ut en mer fast kurs. Lokalt ser vi fram til klarsignal på flere vannkraftprosjekter samtidig som vi er godt i gang med detaljplanlegging av større nettprosjekter. I tillegg til disse mer tradisjonelle oppgaver forbereder vi også på utbygging av avanserte måle- og styringssystem (ams) mot alle våre kunder. Med smarte målere hos alle åpnes det for en helt annen hverdag. Kundebevissthet og fokus på effektiv energibruk vil vokse. Ny teknologi gir mulighet for nye tjenester og kraftprodukter både fra HK og andre. For å realisere våre ambisjoner er vi avhengig av kapital, kompetanse og ressurser. HK har et prioritert kapitalbehov fram mot 2020 på ca 4,5 Mrd kr. Dette skal vi reise både gjennom låneopptak og egenkapital, og med vår finansielle styrke er dette fullt ut mulig. Vi har også over de siste år økt bemanningen med 25 godt kvalifiserte medarbeidere (til 260) for å takle økt aktivitetsnivå internt og styre økt oppdragsmengde til våre underleverandører. Vårt merkeløfte Regn med oss vil være høyst levende framover! Ove Brattbakk Adm. direktør UTNYTTER HØYDEN: Fallhøyden mellom Tettningvatn og Svartvatn er 56 meter og dette falle 5 nye GWh fra Svartva I sommer/høst blir rørgaten montert, samt underbygg og stålbæring for stasjonsbygget og neste år selve trebygget, men produksjonsstart i Svartvatn kraftverk blir sannsynligvis først tidlig i 2013, sier prosjektleder John Hansen. Konsesjonsmessig er Svartvatn et enkelt kraftverk. Vi utnytter vatnet som allerede renner forbi i et regulert område til å ta ut 5 GWh ekstra. Anleggsmessig er det litt andre utfordringer. Kostnadsmessig er det umulig å bygge veg inn til kraftstasjonen. Derfor må all transport skje med helikopter opp fra eksisterende Langfjord kraftverk, sier Hansen. De ti personene på anlegget bor i små brakker inne ved Tettingvatn hele uka. John Hansen og anleggsleder Vilhelm Smalås skryter uhemmet av folkene sine. De gjør en enestående jobb. I tillegg viser de en sporty innstilling med å akseptere enkle boforhold og så går de ned av fjellet når uka er slutt. Anleggsarbeidene startet i fjor, men vinteren kom tidlig i fjellet, så vi kom ikke fullt så langt som ønsket. Fra

3 3 Hva synes du om tilbudet om fiberkabel i borettslaget ditt? Andreas Flaate Haukland fem på gata JOBBER: Målet er å være ferdig med alt arbeidet i Har hørt om det og ser veldig frem til det. Tor Budalbakk Totalt uinteressant for meg. Har lavest hastighet på internett i dag, og er fornøyd med det. Unni Vedal utnyttes nå til å ta ut 5 GWh ekstra. tnet første stund har jeg anslått dette anlegget til måneder byggetid. Samlet for sesongene i 2010 og 2011 vil vi bruke ca. 10 måneder. Da må vi ha seks-sju måneder for å bli ferdig, og så lang sommersesong får vi neppe i Altså må vi regne med oppstart i 2013, sier John Hansen. Rørgate, fundamenteringer/underbygg og reisverk i stål for stasjonsbygget skal være på plass i høst. Montering av maskiner og utstyr som turbin og generator skal skje neste år. Fordi alt må løftes opp med helikopter er maskinene demontert i små enheter. Den tyngste enheten blir likevel på kilo, og for å få den opp må det RØR: Rørgaten klargjøres til montering leies inn et ekstra kraftig helikopter. Transportkostnadene tar en unormalt stor andel av totalkostnadene på 29 mill kroner. Allerede i 1949 ble Langfjord kraftverk satt i drift, men i 2005 ble det bygd et helt nytt kraftverk innerst i Langfjorden med en årsproduksjon mellom 40 og 42 GWh. Hovedmagasin er Tettingvatn. Derfra går vatnet via Svartvatnet før det renner ned til inntaksdammen for Langfjord krafverk. Fallhøyden mellom Tettingvatn og Svartvatn er 56 meter, og det er dette fallet HelgelandsKraft nå utnytter for å ta ut en årsproduksjon på 5 GWh. Et raskere internett er vi interessert i. Christian Petersen Vet ikke. Så lenge internett og TV fungerer, så er jeg fornøyd. Christian Eliassen Kjempe. Internett per i dag er varierende. Et raskere og mer stabilt internett vil vi ha.

4 4 Vår visjon: HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen Vår forretningsidé: HK skal skape verdier for kunder, eiere og samfunn ved på et forretningsmessig grunnlag drive og utvikle: virksomhet innen fornybar produksjon, overføring og omsetning av energi annen aktivitet med naturlig tilknytning FOSSER OVER: Det kan være vanskelig å styre kraftsituasjonen optimalt. HelgelandsKraft har data fra gjennom de siste 50 år for å styre kraftproduksjonen, men været er ikke selskapet herre over. Millioner flommer i havet Sist vinter dempet Helgelands- Kraft produksjonen for å ha litt vann igjen i magasinene om det skulle bli krise og rasjonering. Da vårflommen kom, flommet millionverdier i havet. På landsbasis fikk kraftselskapene massiv kritikk sist vinter fordi magasinene ble tappet for kraftig ned. HelgelandsKraft har magasin for 390 GWh. Det er svært lite sammenlignet med Statkraft, som bare på Helgeland har magasin for 5200 GWh. - Vi skulle veldig gjerne hatt større magasiner, slik at vi kunne ha produsert mer da etterspørselen og prisene var på topp sist vinter. Vi valgte tvert imot å dempe produksjonen for å ha litt å gå på om det skulle bli «vårknipe». I ettertid ser vi at det var uklokt. Da vårflommen kom hadde vi ikke nok lagerkapasitet til å ta vare på alt vannet som kom. Vi fikk overløp på de fleste magasinene og tapte altså vannressurser som kunne gitt produksjon for millionbeløp, forklarer produksjonssjef Torkil Nersund. - Jeg ønsker ikke å syte over spilt melk. Men situasjonen fra sist vinter og vår viser veldig tydelig hvor vanskelig det er å styre kraftproduksjonen optimalt. Vi styrer produksjonen etter hydrologiske data gjennom de siste 50 år. Men været kan vi ikke styre. Det beste vi kan gjøre er å øke magasinkapasiteten, og det arbeider vi med kontinuerlig, sier Nersund.

5 HelgelandsKraft eies av 14 kommuner på Helgeland, og verdiene som skapes tilbakeføres til regionen på forskjellige måter. Både direkte, i form av avkastning, og indirekte i form av innkjøp og samarbeids prosjekter med idrett og kulturliv. 5 Fiber til HiNestudentene i høst Når studentene inntar Høyskolen i Nesna i disse dager, kan de flytte inn på studenthybler med lynraskt internett. Helgelands- Kraft er godt i gang med å bygge ut fiberoptiske kabler flere steder på Helgeland. Vi planla egentlig å starte i Sandnessjøen. Men det er enormt dyrt å etablere ny infrastruktur basert på fiber, og antall abonnenter i det aktuelle området i Sandnessjøen var for få til å forsvare investeringen. Enhetspris per kunde ble rett og slett for høy for at tilbudet ble salgbart. Derfor ble Sandnessjøen satt på vent i vår, sier energiingeniør Øystein Løite. På Nesna gikk det imidlertid greit. Der er vi klar med fiber til 350 hybler for Studentsamskipnaden på Nesna. Dette anlegget er utbygd slik at interesserte privatkunder kan knytte seg til etter hvert. Omtrent samtidig startet vi oppgradering av kabelanleggene til tre store borettslag i. De første skal ha fått fiber når dette leses. Før St. Hans fikk vi også klarsignal til å starte utbygging av fiber til 350 eneboliger på Ytteren i Rana. Også her skal de første være tilknyttet i september. I Mosjøen arbeider vi med oppstart i Vi ser etter et område med potensial for opp mot abonnenter, og det er en klar fordel om det eksisterer en god infrastruktur som vi kan bygge videre på. HelgelandsKraft bygger ut infrastrukturen og står som eier av kablene. Men tilbudet i kablene, internett og TV, er det Signal bredbånd som selger abonnement på. Etterisolering Det kan være både fornuftig og nødvendig å etterisolere hus som ble bygd på og 70-tallet, og faktisk helt fram til i dag. Nye bygg er ikke nødvendigvis godt isolert. Etterisolering kan være aktuelt hvis det er: høye fyringskostnader gulvkaldt generelt kaldt eller en følelse av trekk når det blåser kondens på vinduene kondens på kalde flater kald trekk fra vinduene mye snøsmelting på taket og isdannelser på takutstikk og i renner/avløp grønn spalte FIBER: 350 hybler på Nesna har fått lynraskt Internett, forteller Øystein Løite i HelgelandsKraft. Websider HelgelandsKraft ønsker å være en aktiv samarbeidspartner på Helgeland og har blant annet sponset Rootsfestivalen, Kippermocupen, Galleria, Sjonafestivalen, Hemnes båt og fjordfestival og Kystfestivalen for å nevne noen. Dette gjør HelgelandsKraft for at lokal idrett og kulturliv skal vokse og blomstre til glede for befolkningen generelt og idrett og kulturlivet spesielt. Ønsker du å lese mer om vårt engasjement, eller sende en søknad selv, se vår nettside: Om-Helgelandskraft/ Samfunnsansvar/ Samarbeidspartnere/ nytt fra web

6 6jeg jobber i HK Navn: Snorre Sandvik Funksjon i HK: Energimontør, support Alder: 50 år Bosted: Brønnøysund Hva er du opptatt av nå? En jobb som jeg gjør i Sandnessjøen. Jeg skulle gjerne blitt ferdig med den før ferien, men det tror jeg ikke at jeg rekker. Hva er det beste med å jobbe i HK? De gode arbeidskolleger og friheten jeg har til å styre dagene godt selv. Hva gjør du i fritida? Er sammen med ungene, hundene, er på fjellturer og båtturer. Hvilken kjent person inviterer du på middag? Gaddafi i Libya. Han skulle jeg gjerne sagt noen sannhetsord til. Hva serverer du? Baccalao med akevitt. Kanskje Gaddadi har hatt godt av en akevitt, så han kom ned på jorda. Hvilken bok vil du anbefale? Dikt for menn, der fant jeg noen herlige innslag. Hva er du villig til å demonstrere for? Bedre veier på Helgeland. UTSATT: Henry Lilleng i HelgelandsKraft er glad for at selskapet har fått utsatt fristen om utskifting av underkjente målere, slik at dette skjer samtidig med at alle kunder skal få automatisk måleravlesning. Sparer dobbelkostnader I tolvte time snudde departementet og HelglandsKraft trenger ikke bruke penger på å skifte målere som likevel skal skiftes innen Justervesenet fant et avvik på en spesiell produksjonsserie og ba derfor kraftlagene om å skifte alle disse målerne. Utskiftingen som var planlagt, har mye til felles med bilprodusenter som av og til kaller inn samtlige biler av en bestemt serie etter at det er påvist svakheter med noen få biler. Tilsvarende har Justervesenet funnet feil på forholdsvis mange målere av en spesiell produksjon. Disse skulle skiftes til høsten, men nå har departementet gitt utsettelse til innen Fristen for utskifting av underkjente målere, er nå samme som for innføringen av automatisk måleravlesning som i følge NVE blir 1. januar Feilen på målerne er at de går for sakte. Det vil si at kundene som har feil på målerne betaler litt for lite i strøm. Dette må alle de andre kundene spleise på å dekke. Men kostnaden for å skifte disse målere nå, isteden for å skifte dem samtidig som alle målere uansett skal skiftes, er langt større. Derfor er dette en god nyhet for alle våre abonnenter, forteller Henry Lilleng i Helgelands- Kraft. I følge en pressemelding fra nærings- og handelsdepartementet har statsråden snudd etter råd fra kraftbransjen: Vi har vært i en dialog med bransjen og med Justervesenet. I dag har vi gått inn for en løsning som betyr at fristen for å skifte underkjente el-målere settes til den samme fristen som for innføring av AMS, sier Giske. Statsrådens beslutning gjør at familier slipper å bytte strømmålere to ganger, og sparer strømkundene for mer enn 400 millioner kroner i unødvendige ekstrakostnader. Dette er derfor svært positivt, og kraftbransjen kan nå i stedet rette fullt fokus mot innføring av en ny generasjon smarte strømmålere, sier Oluf Ulseth, adm direktør i Energi Norge. kundesenteret svarer Kontakt kundesenteret på e-post: 1. Hva skal jeg foreta meg når jeg skal flytte? Ta kontakt med vårt kundesenter på tlf eller gå inn på vår nettside og ha gjerne målernummeret klart. Vi må ha følgende opplysninger fra deg: 1. Avlesning på måleren 2. Ny adresse 3. Hvem overtar huset/leiligheten, evt hvem som er huseier. Når du flytter er det viktig at du gir oss beskjed om det. Hvis ikke er du ansvarlig for den strømmen som blir brukt inntil det blir bestilt av andre. 2. Jeg har ikke fått faktura fra dere Har vi fått beskjed om at du har endret adresse, fått ny postboks adresse? Husk å gi oss beskjed om endringer. HKs kundesenter hjelper deg. F.v.: Anne-Lise Sætermo, Tone Svingen Larsen og Torbjørg Myhre.

7 7 Makalause mekkere I perioder har Momek daglige henvendelser fra folk som ønsker å jobbe hos dem. Det tyder på at selskapets visjon om å skape gode arbeidsplasser gjennom store utfordringer, slår godt an. Momek Group har hovedkontor i Mo i Rana og er en av Nord-Norges store totalleverandører av mekaniske verkstedtjenester til industrien. I tillegg setter selskapet opp større industribygg. Suksesskriterier Virksomheten er organisert i et konsern, bestående av 3 divisjoner - divisjon fabrikasjon, divisjon vedlikehold og modifikasjon og divisjon bygg. Momek har vært i voldsom vekst de siste årene og jobber målbevisst for å befeste posisjonen sin i de ulike foretningsområdene. Finansdirektøren i selskapet er overbevist om at det er trivsel på arbeidsplassen som er hovedgrunnen til de gode resultatene. Våre suksesskriterier er systematisk arbeid mot utvalgte bransjer over mange år og fokus på å etablere moderne kvalitetssystemer. Dessuten jobber vi med trivsel på arbeidsplassen og å gi den ansatte utfordringer. Vår visjon er å skape gode arbeidsplasser gjennom store utfordringer, forteller finansdirektør Lars Loe i Momek. Oljebransjen Momek er og har vært størst på land, men de siste årene har selskapet jobbet mot oljeindustrien og har lyktes godt med det. Momek fikk kontrakt sammen med Aibel som omfatter vedlikehold og modifikasjon på Norneskipet. Dette var å betrakte som et gjennombrudd mot denne bransjen for oss. Gjennom denne kontrakten og andre tilnærminger, fortsetter vi å posisjonere oss for slike oljerelaterte kontrakter i landsdelen, forklarer Loe. Momek har også lyktes i bergverksbransjen gjennom en større fabrikasjonskontrakt med LKAB i Sverige. Til tross for vekst har ingen av divisjonene hatt problemer med å rekruttere nye fagfolk. Momek har nesten daglig henvendelser av mennesker som ønsker å jobbe med oss. Det synes vi er veldig hyggelig, avslutter finansdirektør Lars Loe. næringslivet på Helgeland!Fakta Momek Group er et industrikonsern med hovedbase i. Virksomheten er lokalisert i, Harstad og Kirkenes. MOMEK Group har tre forretningsområder, fordelt på tre divisjoner: divisjon fabrikasjon, divisjon vedlikehold og modifikasjon og divisjon bygg. 8 datterselskaper, med cirka 200 ansatte. Omsetningen på 250 mill kroner. AKTIVITET: Finansdirektør i Momek Group, Lars Loe forteller om høy aktivitet både onshore og offshore i hele landsdelen. Optimisme i Rana Med 30 prosent av handelsbedriftene i regionen har befestet sin posisjon som Helgelands handelssentrum, mener ordfører i Rana, Geir Waage. Coop Helgelands etablering av OBS Hypermarked er et uttrykk for den optimismen som rår i kommunen. Himmelen er ikke skyfri. Men robustheten i vår mangfoldige industri har gitt oss styrke til å stå godt imot både finanskrisen og tilbakeslaget vi fikk da 280 arbeidsplasser forsvant sammen med Ruukki Profiler i fjor. Men i sum er situasjonen bra. Framover i tid ser vi store muligheter gjennom industriell utnyttelse av gass, spesielt knyttet opp mot mineraler. Revisjon av konsesjonsvilkårene for utbyggingen av Langvatnet og Bjerka/Plura-vassdragene er en annen viktig sak for både Rana og Hemnes. Det er 50 år siden reguleringene ble vedtatt i statsråd, og vi håper vi blir hørt. Nylig vendte et enstemmig kommunestyre tommelen opp for de omfattende planene fra Mo sentrumsutvikling om et nytt sentrum. Det innebærer en byutvikling på kvadratmeter og inneholder blant annet forretningsarealer, nye boliger og nytt hotell. Dette, sammen med realiseringen av et kunnskapssenter med studenter, vil bidra til at det blir enda flere mennesker i sentrumsgatene.en snarlig realisering av Polarsirkelen Lufthavn vil føre Helgeland nærmere verden, og verden nærmere Helgeland. I tillegg til at industrien på Helgeland leverer varer og tjenester til hele verden betyr dette også økte muligheter for reiselivsnæringen i regionen. Og sist, men ikke minst; Helgelendingene får et flytilbud på linje med resten av landet. Den betydelige befolkningsveksten, som først og fremst skyldes tilflytting til kommunen, er også uttrykk for håp om ei god framtid i Rana. Det er 28 år siden vi var flere ranværinger enn nå. Det meste peker i rett retning for tiden. Du kan regne med Rana i framtida også, avslutter ordføreren. Geir Waage ordfører i Rana nyheter fra eierne

8 sponsor LEDER: Annbjørn Brennhaug har vært leder i Grane Skytterlag i 10 år og sammen med resten av laget jobber han for å ha høy aktivitet og fokus på våpenvett hos barn og storviltprøve for voksne. Skytbra klubb Med en stor skytebane på Nævermoen og miniatyrskytebane på skolen, er både unge og gamle skyttere fornøyde i Grane. I 2000 fikk Svenningdal skytterlag nytt skytebaneanlegg, samtidig som de endret navn til Grane Skytterlag. Dette var naturlig, siden banen ble bygget på Nævermoen i Grane kommune. Unger og jegerprøve Hovedoppgavene til skytterlaget er å arrangere trening og oppskyting til storviltprøve, men satser også veldig på at unger skal få kunnskap om hvordan de håndterer våpen. Om vinteren har vi fullt trøkk på miniatryrskytebanen fra den yngre garde, men om sommeren har vi hard konkurranse fra blant annet fotballen, forteller leder i Grane Skytterlag, Annbjørn Brennhaug. Tallene viser at det både er populært for ungene å lære våpenvett og for de voksne å ta jegerprøven. Skytterlaget har nemlig cirka 140 betalende medlemmer i en kommune med 1500 innbyggere. 7 av medlemmene har vært på landsskytterstevnet i august, som i år ble arrangert i Bodø. I skytterverden er det klasse 5 som er eliteklassen, og Grane skytterlag kan skilte med to skyttere i klasse 4 og er ekstra stolte av disse to. Høy aktivitet Skytterlaget har høy aktivitet og det mener lederen i laget er det eneste riktige, selv om de i flere år har levert negative tall i regnskapet. Laget tjener litt på å arrangere skyting, ved at deltagelse koster per påmelding, men det dekker ikke full drift. Å drive et skytterlag er ikke gratis, det er blant annet ulike leiekontrakter, strøm, forsikring og andre utgifter som står for til dels store summer, forteller Brennhaug. Men synes det er riktig å bruke penger, lag og foreninger skal ikke opparbeide seg store summer, men bruke penger til drift til glede for medlemmene, og det gjør vi. Derfor bruker vi av kassebeholdningen vår for å sikre balanse i regnskapet. I tillegg til kontingent, overskudd av arrangementer og midler fra Grane kommune, kommer sponsorpengene fra HelgelandsKraft godt med til nettopp til drift av klubben. Adresse: Boks Mosjøen SENTRALBORD KUNDESENTERET MÅLERTELEFON FEILMELDING Redaktør: Arild Inge Markussen Tekst, foto og layout: Mediebyraaet Trykk: Bodoni Opplag: stk REGN MED OSS

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN Er dette bilde av oss? Vi er blant de 10-15 største kraftselskapene i Norge Årlig omsetning på 1,3 mrd.kr. 296 Ansatte ISO 9001/14001

Detaljer

Eidefossen kraftstasjon

Eidefossen kraftstasjon Eidefossen kraftstasjon BEGYNNELSEN I 1916 ble Eidefoss Kraftanlæg Aktieselskap stiftet, og alt i 1917 ble første aggregatet satt i drift. I 1920 kom det andre aggregatet, og fra da av produserte kraftstasjonen

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen.

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen Mosjøen 1. oktober 2013 HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Divisjon Marked Divisjon Produksjon Divisjon Nett Selger strøm Produserer strøm Distribuerer

Detaljer

HSB-Drivkraft for vekst ERLEND BULLVÅG NORD UNIVERSITET

HSB-Drivkraft for vekst ERLEND BULLVÅG NORD UNIVERSITET ERLEND BULLVÅG NORD UNIVERSITET HSB-Drivkraft for vekst 26 milliarder forvaltes 50 + % markedsandel 20 millioner i sponsorater Alliansefri Representert over hele Helgeland 1 Reiselivet på Helgeland 100

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS Mo Industripark AS Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase Sundsfjord Smolt AS Org. nr. 939 150 234 www.helgelandinvest.no VIRKSOMHETENS ART Helgeland Invest AS er et regionalt investeringsselskap

Detaljer

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Å endre kultur HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Konsesjonsområde HelgelandsKraft AS Hovedkontor: Mosjøen Kontorer: Brønnøysund Sandnessjøen

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha

Detaljer

Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha fått ny

Detaljer

Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss?

Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss? Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss? AMS kurs 07. november 2015 Jostein Ravndal - www.emf-consult.com 1

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Lading for en elektrisk framtid!

Lading for en elektrisk framtid! Lading for en elektrisk framtid! Polyteknisk Forening Johan Chr. Hovland, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Hafslund AS 1 Norge har og vil ha nok elektrisitet Med 200 000 ladbare biler i 2020,

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

BREDBÅNDSDAGEN 2016 Utfordringer og muligheter for bredbåndsvirksomheten ved innføring av selskapsmessig og funksjonelt skille

BREDBÅNDSDAGEN 2016 Utfordringer og muligheter for bredbåndsvirksomheten ved innføring av selskapsmessig og funksjonelt skille BREDBÅNDSDAGEN 2016 Utfordringer og muligheter for bredbåndsvirksomheten ved innføring av selskapsmessig og funksjonelt skille Advokat/partner Kristin Ourom tlf. 91 55 07 99 / ko@kvale.no "Erik Villum

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

Om samfunnsansvar og Lyse

Om samfunnsansvar og Lyse Om samfunnsansvar og Lyse Ivar Rusdal Styreleder, Lyse Energi AS Eierseminar i Agder Energi AS Hovden 27.10.09 Meny: 1. Hva er «samfunnsansvar»? 2. Formelle rammer: Nødvendige men ikke tilstrekkelige 3.

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER!

NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER! NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER! 1 HVORFOR BYTTES EL-MÅLEREN? Vi bytter el-måleren for å gjøre det enklere og bedre for våre kunder. Etter pålagte myndighetskrav vil alle landets strømkunder få installert

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha

Detaljer

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Hovedbudskap Velfungerende energisystem er en forutsetning for all næringsvirksomhet. Manglende

Detaljer

Takk for at jeg ble spurt om å komme hit i dag. Hvis jeg skal oppsummere mitt innlegg med ett ord må det være "ressursutnytting"

Takk for at jeg ble spurt om å komme hit i dag. Hvis jeg skal oppsummere mitt innlegg med ett ord må det være ressursutnytting Takk for at jeg ble spurt om å komme hit i dag Hvis jeg skal oppsummere mitt innlegg med ett ord må det være "ressursutnytting" Jeg vil gjerne starte med å vise hvordan bygdeutvikling i Steinkjer henger

Detaljer

Vassdragsanlegg og organisering ved HelgelandsKraft AS

Vassdragsanlegg og organisering ved HelgelandsKraft AS VTF Region Nord Saltstraumen 1-2.09.10 Vassdragsanlegg og organisering ved HelgelandsKraft AS Produksjonssjef Ottar Olsen, HK Eierstruktur HelgelandsKraft AS 300 384 aksjer à NOK 1 000,- Kommune Antall

Detaljer

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Bolig i både gode og gode dager Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Nyhet! Boligkjøp med lave skuldre Boligkjøp er en av de største, viktigste

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse

Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse Sleneset Vindkraftverk Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse Sleneset Vindkraftverk Nord Norsk Vindkraft ønsker å bygge et vindkraftverk med inntil 75 vindmøller på Sleneset i Lurøy kommune, Nordland.

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

Kraftbransjen sett utenfra

Kraftbransjen sett utenfra Kraftbransjen sett utenfra Markedskonferansen 22. 23. september 2009 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hva er situasjonen i dag? Hvorfor er det slik? Hva er viktig for bransjen å fokusere på? Kraftbransjen

Detaljer

AF Energi & Miljøteknikk befester posisjonen med flere nye EPC (energisparekontrakter)

AF Energi & Miljøteknikk befester posisjonen med flere nye EPC (energisparekontrakter) Nyhetsarkiv NVE vedtar tvangsmulkt NVE har vedtatt tvangsmulkt til eiere av åtte yrkesbygg som manglet energiattest eller energivurdering av klimaanlegg. Dette er resultatet av en kontroll av over 90 yrkesbygg

Detaljer

I kraft av naturen. Administrerende direktør John Masvik. Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta www.finnmarkkraft.no

I kraft av naturen. Administrerende direktør John Masvik. Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta www.finnmarkkraft.no I kraft av naturen Administrerende direktør John Masvik Finnmark Kraft Finnmark Kraft AS ble stiftet i Alta 17. juni 2009. Selskapets formål er å bygge ut ny vind- og vannkraft i Finnmark, i samarbeid

Detaljer

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Norges femte største energiselskap Eies av 26 lokale kommuner og to fylkeskommuner Ca. 1000 ansatte Ca. 153 000 kunder EIDSIVA ENERGI AS 3,4 TWh egenproduksjon

Detaljer

Smart strømmåler innen 2019

Smart strømmåler innen 2019 Januar 2015 Nytt fra Skagerak Smart strømmåler innen 2019 Bruk «Min side»! Endring i forbruksavgift og nettleie Endring i forbruksavgift og nettleie Med virkning fra 1.1.2015 endres nettleien for privatkunder.

Detaljer

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Automatisk måleravlesning AMR 2VK Toveiskommunikasjon Automatic Meter Reading AMS Avanserte måleravlesningssystemer

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Nr. 3 2011 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Energikilde så ren at du kan drikke den! Strømselgere på butikksentre Gavedryss på Askøy Kr. 100 000,- i støtte utdelt

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2013 intervju med 116 medlemmer

Medlemsundersøkelsen 2013 intervju med 116 medlemmer Medlemsundersøkelsen 2013 intervju med 116 medlemmer Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en årlig medlemsundersøkelse gjennomført blant Rana Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen

Detaljer

Høring om endring i forskrift om krav til elektrisitetsmålere.

Høring om endring i forskrift om krav til elektrisitetsmålere. 1 HOVEDINNHOLDET I FORSLAGET Justervesenet sender med dette forslag til endring i forskrift 28.desember 2007 nr. 1753 om krav til elektrisitetsmålere (el-målerforskriften) på høring. Endringer i elmålerforskriften

Detaljer

Informasjon om skirenn 2014/2015. Årvoll IL Skigruppa

Informasjon om skirenn 2014/2015. Årvoll IL Skigruppa Årvoll IL Skigruppa Version: 21.01.2015 Page 2 of 6 Revisjonsliste Første versjon 12.01.2015 Andre versjon 21.01.2015 Innhold 1 INTRODUKSJON... 3 2 TERMINLISTE... 3 3 PÅMELDING... 3 4 FORBEREDELSE TIL

Detaljer

Nyhetsbrev mars 2015. www.los.no HUSK MÅLERAVLESNINGEN! NYT LIVET I SKAGEN VERDENSMESTER

Nyhetsbrev mars 2015. www.los.no HUSK MÅLERAVLESNINGEN! NYT LIVET I SKAGEN VERDENSMESTER Nyhetsbrev mars 2015 OVERRASKET VERDENSMESTER HUSK MÅLERAVLESNINGEN! NYT LIVET I SKAGEN www.los.no Andreas Myhre, leder for kraftforvaltning i LOS AS REKORDLAV STRØMPRIS I JANUAR Vi er inne i en lang periode

Detaljer

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark -

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Anna Maria Aursund Administrerende direktør Troms Kraft Produksjon AS 1. juni 2012 Konsernet Troms Kraft Eies av Troms fylkeskommune (60%) og Tromsø

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Småkraftseminar, Målselv 2. juni 2010. Eivind Tvedt og Arild Klette Steinsvik

Småkraftseminar, Målselv 2. juni 2010. Eivind Tvedt og Arild Klette Steinsvik Småkraftseminar, Målselv 2. juni 2010 Eivind Tvedt og Arild Klette Steinsvik Etablert i 1998 Eies av Eivind Tvedt, Rune Hansen, Paul Hovda og Energi og Miljøkapital AS Omsetning 2009 ca. 50 mill. NOK Ordrereserve

Detaljer

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga Næringsutvikling og verdiskaping Adm. dir. Olav Linga Markedsområde - Eiere Eierkommuner: Karmøy kommune 44,84% Haugesund kommune 31,97% Tysvær kommune 9,80% Vindafjord kommune 6,85% Sveio kommune 5,05%

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11 TAFJORD Presentasjon 13.09.11 Nordvestlandets største energiselskap 275 ansatte 29 000 strømkunder / 32 000 nettkunder Ti heleide kraftstasjoner Største netteier i Møre og Romsdal Produserer og leverer

Detaljer

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket 1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket Smart strøm Teknologien i den nye måleren gir automatisk avlesning til nettselskapet, og du betaler det strømmen kostet

Detaljer

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Presentasjon for Rådet for miljøteknologi 28. august 2013 Nils Morten Huseby Konsernsjef Rainpower ASA MW Europeisk vannkraftutbygging

Detaljer

*Markedsundersøkelse nov. 2011

*Markedsundersøkelse nov. 2011 Velkommen til HELGELAND Helgeland har en sterk posisjon innen mange næringer som er viktige for Norge i dag og i framtiden. Og vi kan tilby kunnskapsintensive arbeidsplasser innen en rekke fagområder.

Detaljer

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007 2007 DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet.

Detaljer

Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010

Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010 Resultater fra attraktivitetsundersøkelse Hvor attraktiv er Meldal som bosted? Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010 Sammendrag Totalt sett betraktes

Detaljer

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen Nr. 3-2009 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Økt transport gir økt nettleie Gavedryss til lokalt barn- og ungdomsarbeid Energieffektivisering og sparing viktig for bedre klima Lave strømpriser nå! Hva kan

Detaljer

B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R

B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R Den fiberrike familien Fremtidssikker infrastruktur for rask kommunikasjon, Internett, digital-tv, telefoni, data, film, spill, arbeid, nytte og underholdning. Når

Detaljer

Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland og muligheter for Helgeland Sparebank. 150 år på Helgeland!

Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland og muligheter for Helgeland Sparebank. 150 år på Helgeland! Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland og muligheter for Helgeland Sparebank Adm. Banksjef Arnt Krane Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland Kyst- og havbruksnæringen Kyst- og havbruksnæringen

Detaljer

Muligheter for Skibotn og Lavka kraftverk

Muligheter for Skibotn og Lavka kraftverk Muligheter for Skibotn og Lavka kraftverk Storfjord kommunestyre 11. mai 2011 Jostein Jerkø og Ronald Hardersen Troms Kraft Produksjon Konsernet Troms Kraft Eies av Troms fylkeskommune (60%) og Tromsø

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Forberedt på framtida

Forberedt på framtida Side 1 av 7 NTNU, 11. august 2009 Tora Aasland, statsråd for forskning og høyere utdanning Forberedt på framtida [Om å være student] Noe av det som kjennetegner mennesket er vår utforskertrang. Vi legger

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Velkommen til oppstartseminar for Regional plan for Nordland. Formålet med all planlegging er å

Detaljer

Verditransport for fremtiden.

Verditransport for fremtiden. Verditransport for fremtiden. Vi produserer trygge og varige rørløsninger, gjennom innovasjon på et stødig grunnlag. Vi vet at vi har et stort ansvar, og at den jobben vi gjør er uhyre viktig. Hver dag.

Detaljer

100% Et fotografisk prosjekt om vår psykiske helse

100% Et fotografisk prosjekt om vår psykiske helse 100% Et fotografisk prosjekt om vår psykiske helse Hvem kan kalle seg 100 % frisk? Våren 2010 skal 38 studenter fra Bilder Nordic School of Photography flytte grenser. Vi retter linsene våre innover i

Detaljer

Fra forskning til ren energi Innledning på åpent CEDREN-seminar 24.04.2014 ved Sigrid Hjørnegård, direktør i Energi Norge

Fra forskning til ren energi Innledning på åpent CEDREN-seminar 24.04.2014 ved Sigrid Hjørnegård, direktør i Energi Norge Fra forskning til ren energi Innledning på åpent CEDREN-seminar 24.04.2014 ved Sigrid Hjørnegård, direktør i Energi Norge Energi Norge Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for fornybarnæringene Representerer

Detaljer

Nore og Uvdal kommune 28.03.2011

Nore og Uvdal kommune 28.03.2011 Nore og Uvdal kommune 28.03.2011 Innledning Ustekveikja Energi AS er en ren kraftomsetter og er avhengig av et mangfold i kraftmarkedet. Ustekveikja Energi AS ønsker å bidra til dette, der vi kan. Kem

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes!

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! GJØR DEG KLAR TIL EN FANTASTISK FORNYING AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! I løpet av de nærmeste årene skal Mortensnes få nye vannrør, kloakk rør, dreneringsrør,

Detaljer

Brukermøte spenningskvalitet

Brukermøte spenningskvalitet Brukermøte spenningskvalitet Håndtering av spenningsproblem i praksis Kielfergen 23.-25. september 2009 Eivind Parelius HelgelandsKraft AS Tema Litt om HelgelandsKraft AS Bakgrunn for måling av spenningskvalitet

Detaljer

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Innledning: Bossmo & Ytteren IL ski er ei undergruppe i det lokale fleridrettslaget. Klubben har ved utstrakt

Detaljer

Energi for framtiden på vei mot en fornybar hverdag

Energi for framtiden på vei mot en fornybar hverdag Energi for framtiden på vei mot en fornybar hverdag Tellus 10 10.trinn 2011 NAVN: 1 Hvorfor er det så viktig at nettopp DU lærer om dette? Det er viktig fordi.. 2 Energikilder bare noen varer evig s. 207-209

Detaljer

En drivkraft for vekst på Helgeland. Administrerende direktør Jan Erik Furunes. Næringslivsseminar Vekst i Vefsn 04.10.12 Status Helgeland og Vefsn

En drivkraft for vekst på Helgeland. Administrerende direktør Jan Erik Furunes. Næringslivsseminar Vekst i Vefsn 04.10.12 Status Helgeland og Vefsn Næringslivsseminar Vekst i Vefsn 04.10.12 Status og Vefsn En drivkraft for vekst på Administrerende direktør Jan Erik Furunes 1 Tema Utviklingstrekk Introduksjon 1950-2012 Befolkning Sysselsetting Ledighet

Detaljer

Offshore vind. Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS. Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009

Offshore vind. Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS. Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009 Offshore vind Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009 Klimaforpliktelsene en sterk pådriver i Europa og i Norge EUs fornybardirektiv og Klimaforlik i

Detaljer

Oppsummering av spørreundersøkelsen vedr. behov for leieligheter i Eidsvåg.

Oppsummering av spørreundersøkelsen vedr. behov for leieligheter i Eidsvåg. Spørreundersøkelse leiligheter Eidsvåg desember 21. Oppsummering av spørreundersøkelsen vedr. behov for leieligheter i Eidsvåg. Bakgrunn Nesset kommune sliter med fraflytting, og 21 har vært et dårlig

Detaljer

Regionmøte Midt-Norge 7. februar 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Regionmøte Midt-Norge 7. februar 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Regionmøte Midt-Norge 7. februar 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport NTE Nett AS er et heleid datterselskap i NTE. Nettselskapet er ansvarlig for strømnettet i Nord-Trøndelag. NTE har et 12.800

Detaljer

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O M L A N G S I K T I 2015 bidro medlemsbedriftene til

Detaljer

Sellihca kvalifikasjonsordning for den nordiske energibransjen

Sellihca kvalifikasjonsordning for den nordiske energibransjen Terje Johan Aasen Sales manager, Nordic region Mo i Rana, 15 november 2011 services for sustainable procurement global resources. local skills Sellihca kvalifikasjonsordning for den nordiske energibransjen

Detaljer

Fagdag elektro. Konsernbygget, Kokstad

Fagdag elektro. Konsernbygget, Kokstad Fagdag elektro 02.11.2011 Konsernbygget, Kokstad Program Presentasjon av BKK-konsernet Trude Kremner, Organisasjonsstab, BKK AS Elektrofaget i BKK Christian Monsen, lærlingeansvarlig og Terje Strandtun,

Detaljer

TEMADAG LANDBRUK, FYLKESTINGET E N K O M P L E T T L O K A L B A N K

TEMADAG LANDBRUK, FYLKESTINGET E N K O M P L E T T L O K A L B A N K TEMADAG LANDBRUK, FYLKESTINGET Direktør Region sør Dag Hugo Heimstad Lokalbanken En drivkraft for vekst Norges 12. største sparebank av 108 banker 15 kontor i 13 kommuner på Helgeland Forvaltningskapital

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune

Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune NVE Konsesjonavdlingen v/ Henrik Langbråten Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune Generelt Det er i henhold til nasjonal og regional politikk

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Verdiskaping, energi og klima

Verdiskaping, energi og klima Verdiskaping, energi og klima Adm. direktør Oluf Ulseth, 26. januar 2011 Vi trenger en helhetlig energi-, klima- og verdiskapingspolitikk En balansert utvikling av nett og produksjon gir fleksibilitet

Detaljer

Kan innføringen av AMS skape nye forretningsmuligheter for energiselskapene? Anna Silje O. Andersen Forretningsutvikler BKK as

Kan innføringen av AMS skape nye forretningsmuligheter for energiselskapene? Anna Silje O. Andersen Forretningsutvikler BKK as Kan innføringen av AMS skape nye forretningsmuligheter for energiselskapene? Anna Silje O. Andersen Forretningsutvikler BKK as 0 Agenda 1. Kort introduksjon av BKK og vårt AMS prosjekt 2. Kan AMS-utrullingen

Detaljer

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013.

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013. Næringslivet i Hemnes intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 213. Formål med undersøkelsen Som et ledd i arbeidet med en ny næringsplan har Hemnes kommune gjennomført en undersøkelse blant næringslivet

Detaljer

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren Informasjonssikkerhet i kraftsektoren 9. og 10. november 2011 Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Kraft IS er en informasjonssikkerhetskonferanse for kraftbransjen i Norge. Målet med arrangementet er å

Detaljer

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo Side 1 av 9 Nærings- og handelsdepartementet Innlegg 28. august 2013, kl. 09:20 Statssekretær Jeanette Iren Moen Tildelt tid: 14 min. Lengde: 1400 ord Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg.

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Kjøpsveileder varmestyring Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. 1 Et styringssystem sørger for minimal energibruk når du er hjemme, og effektivt energibruk når du ikke er tilstede. Hva er

Detaljer

Viktigste utfordringer for Olje- og energiministeren 2009-2013

Viktigste utfordringer for Olje- og energiministeren 2009-2013 Viktigste utfordringer for Olje- og energiministeren 2009-2013 Møte med Olje- og energiministeren EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm dir, EBL Møte i OED, 9. november

Detaljer

STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING. Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft

STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING. Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft 1. STATKRAFT 2. VINDKRAFT 3. VINDKRAFT I NORGE side 2 STATKRAFT KONSERNET 2008 Kraft produksjon, TWh 53.4 Av dette vind 0.6 TWh

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Ditt design din fordel

Ditt design din fordel Ditt design din fordel Registrer designet ditt og få en unik posisjon i markedet. Gjør ideer til verdier Designreg.: 083858 Foto: Einar Aslaksen/Vestre AS Designreg.: 084460 Foto: Exentri AS Designreg.:

Detaljer

VIND I EUROPA - MULIGHETER FOR NORSK LEVERANDØRINDUSTRI

VIND I EUROPA - MULIGHETER FOR NORSK LEVERANDØRINDUSTRI VIND I EUROPA - MULIGHETER FOR NORSK LEVERANDØRINDUSTRI KONSERNSJEF CHRISTIAN RYNNING-TØNNESEN 7-FJELLSKONFERANSEN, 31. MARS 2011 STORE MULIGHETER I EUROPA EUs energi- og klimapakke innebærer omfattende

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Kl Felles møte med Røros formannskap på Tolga

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Kl Felles møte med Røros formannskap på Tolga TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: Kl. 09.00 Kl. 11.30 Felles møte med Røros formannskap på Tolga TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 148/14 REGIONRÅDET

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer