LABRO LABROSTALLEN HAR NÅ BLITT NYTT KUNSTGALLERI/GALLERI LABRO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LABRO LABROSTALLEN HAR NÅ BLITT NYTT KUNSTGALLERI/GALLERI LABRO"

Transkript

1 LABRO 2010 LABROSTALLEN HAR NÅ BLITT NYTT KUNSTGALLERI/GALLERI LABRO

2 LABROMUSEENE Norsk Vassdragsmuseum, Numedalslågens Fløtningsmuseum Norsk Vegmuseum Labro. Åpningstider/Opening hours/ôffnungszeiten: Lørdag/søndag kl Alle dager kl Omvisninger kl.12.00, og Eller etter avtale. Ring eller send e-post til for å avtale omvisning utenom ordinær åpningstid Billetter/Tickets/Eintrittskarten Voksne/Adults/Erwachsene Kr. 50,- Barn /Children/Kinder Kr. 15,- Studenter/Students/Studenten Kr. 30,- Pensjonister/Pensioners/Rentner Kr. 30,- Familie/Family/Familien Kr. 100,- Grupper over 15 personer Kr. 5,- i avslag Besøksadresse: Lågendalsveien 148, 3618 SKOLLENBORG Telefonnr: E-post: Internet / Arrangement 06. juni Labrodagen kl juli Labrotorsdag kl juli Labrotorsdag kl juli Labrotorsdag kl juli Labrotorsdag kl OLSOKGUDTJENESTE 05. aug. Labrotorsdag kl aug. Labrotorsdag kl Labrodagen er Labromuseenes årlige barne- og familiearrangement. Dagen er et samarbeidsprosjekt mellom alle virksomhetene på Labro, samt frivillige lag og foreninger. På programmet denne dagen, står danseoppvisning, foredrag, spesialomvisninger, demonstrasjon av blant annet den gamle saga, smia og vegutstyr, samt en rekke andre aktiviteter. Labrotorsdagene foregår på torsdager i perioden 8. juli 12. august fra kl Da er det utvidet åpningstid med spesialomvisning, demonstrasjoner av vegmaskiner og en rekke ulike aktiviteter for barn og voksne. Labrocafeen vil være åpen. Labromuseene skal bevare og videreutvikle det gamle KULTURHISTORISKE området på Labro.

3 LABRO ART er en kunstorganisasjon for et kunstsenter på Labro. GALLERI LABRO Åpningstider: 5.juni - 03.juli Lørdag/Søndag kl juli - 15.august Alle dager kl august - 12.september Lørdag/Søndag kl Utstillingsprogram: INKA OG MAYA - TEKSTILER vevnader og broderte tepper fra Peru, Bolivia og Guatemala MARIT T. HANSEN - MALERIER mest figurativt, store formater ODDVIND ØRBECK - MALERIER både figurativt og abstrakt KUNSTTEMADAGER: kl i Labrostua Torsdag 11.mars AMEDEO MODIGLIANI Torsdag 22.april ANTOINE - IGNACE MELLING Torsdag 20.mai LATVISK KUNST Torsdag 03.juni KIRKEHERALDIKK Torsdag 09.september LEONARDO DA VINCI Torsdag 21.oktober ANTON PIECK Torsdag 09.desember MADONNA III ANDRE LABRO ART ARRANGEMENT: Søndag 13.juni MALEDAG FOR VOKSNE Søndag 5.september BARNAS KUNSTDAG LABROCAFEEN: Åpningstider: 05.juni - 12.september Torsdager kl Søndager kl Kontaktperson: Bjørg Idun Sørbo, Hjemmeside: Reservasjoner vedrørende utleie av kafeen gjøres via ovennevnte epostadresse eller tlf etter kl , sms når som helst. Ved kunsttemadager har kafeen påmelding til dagens rett pga. innkjøp. Kontaktpersoner: Labro Kunstvenner. Birgitta Ekelund May-Brit Skirbekk Turid Urheim Labro Art skal videreføre den KUNSTHISTORISKE tradisjon på Labro som startet med de nasjonalromantiske malerne på 1800-tallet.

4 LABROMUSEENE NUMEDALSLÅGENS FLØTNINGSMUSEUM Dette museet ligger i Damhuset, og presenterer tømmerfløtningens historie i Numedalsvassdraget. Museet synliggjør også skogen og tømmerhogstens viktige plass i dalføret. Tømmerrenna som går ut fra Damhuset, er en av de lengste som er bevart i Norge. Her starter naturstien for barn 7-14 år som Naturvernforbundet i Kongsberg har laget sammen med museene. Spørsmålene er knyttet til natur og kultur på området. 2 Damhuset, som ligger øverst på Labro-området, er fra 1925 og er svært karakteristisk med sitt pagodeformede tak. Damhuset er tegnet av arkitekten Christian Fredrik Arbo fra Drammen. Bygningen ble opprinnelig bygget med et høyt, midtstilt tårn, men dette ble tatt ned under 2. Verdenskrig.

5 LABROMUSEENE NORSK VASSDRAGSMUSEUM Norsk Vassdragsmuseum er et av fem museer i NVEs nasjonale museumsnettverk. Vassdragsmuseet ligger i den gamle kraftstasjonen fra 1910, og her presenteres naturen, industrien og kulturen langs Numedalsvassdraget. Her er det også en utstilling om elektrisitetsproduksjon, utstillingen Lokshallen, en audiovisuell utstilling fra FNsambandet kalt Vannets betydning i et globalt perspektiv og utstillingen Kampen mot den røde hane historien om brannvesenet i Kongsberg. 1 Den eldste delen av Labro kraftstasjon ble bygget i 1910, som en del av Labro Træsliberis virksomhet. Bygningen ble tegnet av den kjente arkitekten Herman Major Backer i nyrenessansestil. Bygningen ble utvidet flere ganger frem til den i 1927 hadde fått sin nåværende utforming.

6 AKTIVER LABRO LABRO LABROMUSEENE NORSK VEGMUSEUM LABRO 3 Dette museet skal presentere veghistorien i Region Sør (Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder). (Husene i farger på tegningen tilhører Vegmuseet). B A Labrocafeen er den gamle maskinmesterboligen som er innredet til et hyggelig miljø sammen med bilder og gamle elektriske elementer o.a er fra Wahlstrømstuen, som er en del av cafemiljøet i første etasje. Labrocafeen har også en Heraldisk utstilling av våpenskjold o.a. som er løsning i kafeens uthus.. Labrostua er den gamle kontor og spisebrakka. Den har til nå vært kopier av de nasjonalromantiske malernes arbeider av Labrofossen. Sa Labro Atelier er fortsatt et populært besøkssted med maleren Oddvi Labrostallen er den gamle stallen for hestene på Labro i tresliperitiden av den danske maleren Per Sonniks.

7 Hovedutstillingen i Langbrakka B viser utviklingen fra sti til motorveg, Nordmanns-slepene, kongeveiene, ingeniør-kunst, brobygging og vegarbeide. I brakkebygninger fra gamle Moen vegstasjon i Flesberg vises verksted og smie med tilhørende verktøy og utstyr. På uteområdet C kan man se maskiner og utstyr for fjellboring, steinknusing, vegskraper, veghøvel, fresere og ploger for snøbrøyting og annet anleggs- og vedlikeholdsutstyr. Utviklingen av Biltilsynet er vist i en egen bygning B ved Langbrakka. C ES I : STUA ATELIER LABROCAFEEN LABROSTALLEN kafe. De gamle spisetuemøblene fra direktørboligen Haugen danner. fra Statnetts historiske samling. Borddekorasjonen i venstre bilde over den eneste i Norge. Denne vurderes utvidet fra 2010 i en ny helhetshjertet for møteaktivitet på området. På veggene henger mange flotte mt plakater o.a. som viser Labro Arts virksomhet de siste årene. nd Ørbeck i virksomhet med sine kunstneriske arbeider.. Etter en stor dugnadsinnsats i 2009 ble det en prøveåpning i lokalene

8 Labrofossen 1837, Thomas Fearnley ( ) Nasjonalgalleriet. VELKOMMEN TIL LABRO Labroområdet har en spennende historie. Gravhauger viser at det har vært mennesker her helt fra bronsealderen. I 1538 ble det anlagt ei sølvholdig blygruve på Labro. Dette er en av de eldste gruvene i distriktet. Langt tilbake i tid har bøndene på Hedenstad hatt sag og mølle i fossen. Disse bygningene finnes bl.a. på flere kjente malerier av Labrofossen fra 1800-tallet. Den vakre og ville Labrofossen var et populært motiv blant de norske nasjonalromantiske malerne på 1800-tallet, og er foreviget av kjente kunstnernavn som J. C. Dahl, Thomas Fearnley og Hans Gude. I 1872 ble Labro Tresliperi opprettet, og fra 1910 har det vært kraftproduksjon på området. Museene på Labro holder til i flere av bygningene etter tresliperiet og den gamle kraftstasjonen. Blant disse bygningene finner vi ei sag, en stall, spisebrakka til arbeiderne, maskinmesterboligen og flere lagerbygninger. WELCOME TO LABRO The area on the lower level consists of Skollenborg Power Station, the old Labro Power Station and the workshop. This was originally a drying place for the Pulp Mill. On this level you also find a led pit from The pit is one of the oldest in the district. The upper level consists of the Damhouse and buildings from the late part of the19 th century. There are also various buildings from the time of the Labro Pulp Mill, like the sawmill, the stable, the long barracs, the barracs, for eating and the engineer residence. LABRO WATERFALL The beautiful Labro waterfall was a very popular theme for the Norwegian National romantic painters of the 19th century, imortalised by famous artists like J.C. Dahl, Thomas Fearnley and Hans Gude. WILLKOMMEN ZU LABRO Auf dem unteren Gebiet von Labro, das ursprunglich ein Trockenhaus der Holzschleifferei war, befindet sich jetzt Skollenborg Energiestation, das alte Labro Energiestation und das Werkstattgebeude. Auf dem oberen Gebiet befindet sich das Dammhaus sowie alte Gebäude von der Zeit der Labro Holzschleifferei vom Ende 19 Jahrhundert, unter anderem mit der Säge, Stall, Lange-Baracke, Essen-Baracke sowie das Gebäude des Maschinen-Meisters. WASSERFALL LABRO Der bildschöne Wasserfall Labro war ein attraktives Motiv bei den nationalromantischen, norwegischen Kunstmalern Ende des 1900 Jahrhunderts, und wurde unter anderem von berümten Kunstmalern wie J.C. Dahl, Thomas Fearnley und Hans Gude für immer verewigt.

9

10 VELKOMM FAMILIEOPP PÅ DET NATURSK 1.NORSK VASSDRAGSMUSEUM (tidligere Labro Kraftstasjon) 2.NUMEDALSLÅGENS FLØTNINGSMUSEUM (tidligere Damhuset) 3.NORSK VEGMUSEUM Labro (tidligere Langbrakka, Melkebua og Skauenlageret) 4. LABROSTUA (tidligere kontor/spisebrakke) 5. LABROCAFEEN/ KRAMBUA (tidligere maskinmesterbolig med uthus) 6. LABRO ATELIER (tidligere tresliperiverksted) 7. LABROSTALLEN (arbeides med tilpassing til kunstgalleri)

11 EN TIL LEVELSER JØNNE LABRO 08. LABROODDEN (uteplass med dansescene og stor grill) 09. RØRGATA (den gml rørgata til Labro Kraftstasjon) 10. TRAFOSTASJONEN SANDSVÆR (vernet) 11. SKOLLENBORG KRAFTSTASJON (adm. for dagens kraftproduksjon) 12. VERKSTEDBYGNINGEN (en av de eldste bygningene på Labro) 13. DEN GAMLE SMIA ( nå tilpasset annet bruk) 14. ARBEIDERBOLIGEN BORGEN (tidligere arbeiderbolig) 15. BESTYREBOLIGEN HAUGEN (nå i privat eie)

12

13 Taket på maskinhallen til Labro Kraftstasjon i ruiner etter snøvinteren LABRO S HISTORIE Snøvinteren 1994 raste det 700 m2 store taket over maskinsalen ned på Labro Kraftstasjon. Forsikringspenger og en aktiv prosjektgruppe som fikk økonomisk støtte fra stat og fylkeskommune samt industrien, gjorde det mulig å gjenreise maskinhallen igjen i sin fordums prakt. I 1998 la Stortingspresident Kirsti Kolle Grøndahl ned grunnsteinen i maskinhallen. I 2000 ble Norsk Vassdragsmuseum åpnet på Labro av forskningssjef Per Einar Faugli fra NVE med tilstedeværelse av H. K. H. Kronprins Haakon med følge Etter at Labromuseene, Norsk Vassdragsmuseum og Numedalslågens Fløtningsmuseum ble åpnet i 2000, ble Labromuseene utvidet med Norsk Vegmuseum Labro i EB-konsernets s utviklingsselskap for Labro/Labro Arena, Norsk Vassdragssenter AS (NVS) ble også etablert i 2002 med Arne Gyttrup som selskapets første daglige leder. Etter 2002 er det også etablert følgende virksomheter på Labro: Labrocafeen og Labro Atelier. Høsten 2006 ble det også etablert en kunstorganisasjon på Labro, under navnet Labro Art, med Arne Gyttrup som første styreleder. I 2008 plantet godseier Thomas Fearnley Labros nye tuntre Fearnley-eika i Labroparken (publikums aktivitetesområde). Labrostallen ble restaurert til kunstgalleri i 2009 og åpner 2010 offisielt som et kunstgalleri for profesjonelle kunstnere. Turbinhjulet er nå restaurert, og med belysning er den en flott skulptur i mørketiden.

14 LABRO

15 LABRO

16 LABRO

17 STATNETTS HISTORISKE SAMLING PÅ LABRO Statnett har i et samarbeid med Norsk Vassdrags senter tilrettelagt og synliggjort Statnetts historiske samling fra tidligere NVE/ Statkrafts virksomhet på bygging, drift og vedlikehold av hovedkraftlinjenettet i Norge. Hovedutstillingen fi nner man i den nyrestaurerte Labrocafeen på området. Statnett takker og setter stor pris på den velvillighet som er lagt til grunn fra Norsk Vassdragssenter AS sin side til at denne samlingen kunne synliggjøres på Labro fra Statnett SF, Husebybakken 28 B, 0302 Oslo Tlf.: Fax: LABRO LABRO

18 Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB) fikk 18/ konsesjon for regulering av Numedalsvassdraget. NLB sine oppgaver er: Ansvarlig for at de offentlige vedtatte rammer (konsesjon) for regulering av vassdraget følges. Samordnet opptreden i vassdraget i flomsituasjoner. Sørge for at bruks- og opplevelsesverdi for allmennheten blir ivaretatt i områder berørt av reguleringer. Historikk Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB) ble etablert i 1906 av brukseierne i Numedal med formål å regulere Norefallene i Nore og Uvdal kommune. I 1914 fikk imidlertid staten rett til regulering av Nore-feltet for en periode på 80 år. Da ble NLB sine oppgaver og aktiviteter vesentlig mindre. Dette varte til 2001 da NLB ble tildelt konsesjon for regulering av Numedalslågen. Da ble også Numedals- Laugens Brugseierforening overtatt av kraftprodusentene i vassdraget. I dag er det Statkraft Energi AS, Skagerak Kraft AS, EB Kraftproduksjon AS, Ringeriks-Kraft Produksjon AS og Kongsberg Energi Eiendom AS som eier NLB. Ønsker du mer informasjon om Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB), eller har spørsmål om forhold langs vassdraget, ta kontakt med leder i NLB, Nils Runar Sporan: Hjemmeside: Telefon eller Faks E-post: Pålsbudammen i Nore og Uvdal kommune Pålsbudammen i Nore og Uvdal kommune LABRO

19 En spennende arbeidsplass for deg som tenker fremover EB er et energikonsern med virksomhet innenfor følgende forretningsområder: Produksjon, Infrastruktur (kraftnett, fibernett og fjernvarme), Entreprenør og Tjenester (strøm og fiberbredbånd). EB har 370 ansatte og hadde en omsetning på 1,4 milliarder kroner i Vi bruker mye energi på å skape et bedre miljø Derfor ønsker vi å utvide laget vårt med kreative og engasjerte medarbeidere. Vi satser på utvikling av fornybar energi som vannkraft, vindkraft og fjernvarme. EB bygger også fiberoptisk bredbånd - en verdensledende teknologipå både ytelse og bruksmuligheter. Bli med på laget du også! Ta kontakt på telefon eller besøk oss på FiBErBrEdBånd Strøm nett EntrEprEnør LABRO

20 Norsk Vassdragssenter AS Klikk deg inn på følg utviklingen på Labro. LABRO ARENA; Visjonær perspektivskisse over området. Norsk Vassdragssenter AS (NVS) er eid av Energiselskapet Buskerud AS og grunneierne i området. Selskapet arbeider med utvikling av hele området fra Labrofossen til Kongsberg Golfbane, under navnet LABRO ARENA. Planene i området innbefatter blant annet et vannopplevelsessenter med tilhørende hotell og andre innkvarteringsfasiliteter. Norsk Vassdragssenter skal også koordinere og bidra til å videreutvikle det gamle kulturhistoriske området LABRO. På området finnes en moderne kraftstasjon, Skollenborg kraftverk, de tre Labromuseene; Norsk Vassdragsmuseum, Norsk Vegmuseum Labro og Numedalslågens Fløtnings-museum. Det kunsthistoriske ønsker man å videreutvikle og synliggjøre gjennom den nye kunstorganisjonen Labro Art ved bruk av bla. Labrostua, Labrocaféen, Labrostallen, Labro Ateliér og andre bygninger på Labro. Design - Produksjon Tlf.: /2010. Årg. 11. Idé, kreativ utforming og foto er utført av Arne Gyttrup

HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON HYTTETIPS AKTIVITETER NR. 9-2015

HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON HYTTETIPS AKTIVITETER NR. 9-2015 Din lokale HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON HYTTETIPS AKTIVITETER NR. 9-2015 Bli en lykkelig hyttedeler Gjør papirarbeidet grundig - 4G gir bedre dekning - La tenåringen ta med venneflokken Trygg med Røde

Detaljer

OPPFINNELSEN AV GLØDELAMPEN

OPPFINNELSEN AV GLØDELAMPEN Kraftproduksjon I Telemark bor det rundt 163 000 mennesker. Det er i underkant av fire prosent av landets befolkning. Likevel blir omtrent ti prosent av Norges el-kraft produsert i vårt fylke. Det gjør

Detaljer

foto: Bjørn Hytjanstorp EIDSVOLL KOMMUNE

foto: Bjørn Hytjanstorp EIDSVOLL KOMMUNE foto: Bjørn Hytjanstorp EIDSVOLL KOMMUNE Grunnlovsbygda Eidsvoll har en sentral plass i historien med Eidsvollsbygningen og de begivenhetene som fant sted her i 1814. Eidsvoll har en mangfoldig kulturhistorie

Detaljer

engasjement lokale tiltak kultur Støtter

engasjement lokale tiltak kultur Støtter Støtter engasjement lokale tiltak kultur i Gudbrandsdalen Ungdomsmusikalen Boogie Nights er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Sel, Vågå og Dovre som etter hvert har favnet ungdommer fra store deler

Detaljer

Sommer i INFORMASJON FRA NUMEDALSKOMMUNENE

Sommer i INFORMASJON FRA NUMEDALSKOMMUNENE Sommer i INFORMASJON FRA NUMEDALSKOMMUNENE Kjære leser Sommeren er tiden for å se, oppleve og gjøre. Våre vakre bygdetun er levende, med aktiviteter sommeren igjennom. Et besøk på Langedrag hører selvsagt

Detaljer

Aktivt Eierskap enkelt forklart

Aktivt Eierskap enkelt forklart VEILEDER TIL AGDER-KOMMUNENES EIERSKAP I AGDER ENERGI Aktivt Eierskap enkelt forklart Innhold 1 Sørlandets eget energiselskap 2 Visjon, kjernevirksomhet og satsing 3 Verdiskaping i energibransjen 4 Avtalene

Detaljer

NUMEDALS-LAUGENS BRUGSEIERFORENING

NUMEDALS-LAUGENS BRUGSEIERFORENING NUMEDALS-LAUGENS BRUGSEIERFORENING Årsberetning og regnskap 2005 En god vinter for kraftselskapene. My snø i fjellet, som her ved Bakketjern. Foto: NLB NUMEDALS-LAUGENS BRUGSEIERFORENING 3630 Rødberg e-post

Detaljer

Reguleringer, flommer og miljø - et krevende samspill

Reguleringer, flommer og miljø - et krevende samspill Reguleringer, flommer og miljø et krevende samspill Nils Runar Sporan 14/2 2012 Leder NumedalsLaugens Brugseierforening Bakgrunn Vannkraft i endring utfordringer for vassdragenes sikkerhet og miljø Innføring

Detaljer

Årsrapport. Fornybar energi for framtiden. Renewable energy for the future

Årsrapport. Fornybar energi for framtiden. Renewable energy for the future Årsrapport 2010 Fornybar energi for framtiden Renewable energy for the future 1 Høydepunkter 2010 APRIL 1. april fikk vindparken Tooma I i Estland endelig godkjennelse fra myndighetene. Parken består av

Detaljer

Hva. Åpner. Åpningstider 10 16 hverdager, Reiselivslagets. sommeravis. Bjørkelangenstasjon. skjer i sommer?

Hva. Åpner. Åpningstider 10 16 hverdager, Reiselivslagets. sommeravis. Bjørkelangenstasjon. skjer i sommer? Turistinformasjonen Bjørkelangenstasjon post@ahreiseliv.no Tlf. +47 909 31 356 og Reiselivslagets sommeravis Foto Knut R. Søderstrøm / Øivind Eriksen Åpner turistinformasjon, verkstedutsalg og café på

Detaljer

Nøkkeltall og viktigste hendelser i 2009. Et godt år for Skagerak Energi: Det beste resultatet i nett - virksomheten noen gang.

Nøkkeltall og viktigste hendelser i 2009. Et godt år for Skagerak Energi: Det beste resultatet i nett - virksomheten noen gang. Årsrapport 2009 Innhold: Nøkkeltall og viktigste hendelser...3 Konsernsjefen...5 Geografisk plassering av virksomheten...6 Konsernledelsen...7 Verdier og strategi...8 Historie...10 Nytt hovedkontor...11

Detaljer

hvor bedriftseiere vil etablere sine virksomheter, Å skape en positiv utvikling hvor mennesker ønsker å bo,

hvor bedriftseiere vil etablere sine virksomheter, Å skape en positiv utvikling hvor mennesker ønsker å bo, Å skape en positiv utvikling hvor mennesker ønsker å bo, hvor bedriftseiere vil etablere sine virksomheter, er en sentral oppgave Ringeriksregionen står ovenfor. Ringeriks-Kraft både ønsker og oppfatter

Detaljer

KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst

KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst 2013 KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst 2 INNHOLD Perspektiv... 5 Næring til nyskaping... 7 Skape muligheter... 8 Samarbeid om utvikling... 11 Utvikle

Detaljer

RAPPORT - Gjennomførte og nye tiltak

RAPPORT - Gjennomførte og nye tiltak REVITALISERING AV HOLLENDERBYEN RAPPORT - Gjennomførte og nye tiltak BAKGRUNN: Smaabyen Flekkefjord er i gang med år to av prosjektet «Revitalisering av Hollenderbyen». Tilbake i tid var dette området

Detaljer

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1 BoBra NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Helene Næss Trivselsprisen 2013 side 8 Kundetilfredshetspris side 14 Ny teleavtale side 27 1 Brille Mandag 21:30 Eller et annet

Detaljer

Skipelva Kraftverk. hilsen. BSU. Side 8 Forsikring for utenlandsstudenter. Side 10. Stolte grunneiere i Osen:

Skipelva Kraftverk. hilsen. BSU. Side 8 Forsikring for utenlandsstudenter. Side 10. Stolte grunneiere i Osen: Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 2/2010. Årgang 2 Hjertelig hilsen Stolte grunneiere i Osen: Skipelva Kraftverk BSU. Side 8 Forsikring for utenlandsstudenter. Side 10 Nettbank. Side 9 David vs

Detaljer

Rotary Vest. Bergen Sydvesten og skole for alle i Tanzania. Flotte 17. mai Sløyfer gir inntekter til Skole for alle!

Rotary Vest. Bergen Sydvesten og skole for alle i Tanzania. Flotte 17. mai Sløyfer gir inntekter til Skole for alle! Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2010 DG Ove Sembsmoen 2009-10 Dette nr inneholder bl.a. Guvernøren har ordet 2 Bergen Sydvesten og skole for alle i Tanzania Les mer s. 3 Skole for alle i

Detaljer

Holmestrand. drømmekommune! Jon Løvaas. Opplev en. Lokal produksjon i ypperste klasse. Ildsjelene bak RockArt 2012-2013. Sprudlende og kreative

Holmestrand. drømmekommune! Jon Løvaas. Opplev en. Lokal produksjon i ypperste klasse. Ildsjelene bak RockArt 2012-2013. Sprudlende og kreative Holmestrand 2012-2013 Opplev en drømmekommune! Sprudlende og kreative Jon Løvaas Ildsjelene bak RockArt Lokal produksjon i ypperste klasse Pluss: Kultur Severdigheter Fritidsaktiviteter Turmuligheter Mye,

Detaljer

Næringsmonitor for Øst- Telemark

Næringsmonitor for Øst- Telemark Næringsmonitor for Øst- Telemark HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 7/2013 Tittel: Næringsmonitor for Øst-Telemark Undertittel: TF-notat nr: 7/2013 Forfatter(e): Hanna Nyborg Storm Dato: 16.11.2012 ISBN:

Detaljer

til 100 personer. Den kjente skuespilleren Lise Fjeldstad var begeistret etter sin opptreden

til 100 personer. Den kjente skuespilleren Lise Fjeldstad var begeistret etter sin opptreden Kulturentreprenøren Det magiske rommet Store stjerner strømmer til for å opptre i et lite rom utenfor Sandvika. Akustikken og atmosfæren fører dem dit, ikke de store pengene. av Bård andersson Ved Hamangskogen

Detaljer

Side3 Side 4 og 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 og 11 Side 12

Side3 Side 4 og 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 og 11 Side 12 nr. 1-2013 Side3 Avtale med speiderne Side 4 og 5 Verdenskonventet og regionskonferansen Side 6 Presentasjon av nye ledere og inntrykk fra Høstmøtet Side 7 Roll Back Malaria Side 8 Internasjonalt: Hilsen

Detaljer

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32 DRIVKRAFTÅRSRAPPORT 2010 VANN I KUNSTEN side 8 FORNYBAR ENERGI side 12 ÅRSBERETNING side 32 INNHOLD 2 drivkraft 2010 drivkraft 2010 3 OM EIDSIVA DRIVKRAFT 2010 HOVEDTALL FOR EIDSIVAKONSERNET 2010 Omsetning

Detaljer

Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus. Temamøte 26. mars. Årsmøtedokumenter. Bærum Sykehus 90 år. 1/2014. VBS-NYTT 1/2014 ı 1

Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus. Temamøte 26. mars. Årsmøtedokumenter. Bærum Sykehus 90 år. 1/2014. VBS-NYTT 1/2014 ı 1 Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus Temamøte 26. mars Årsmøtedokumenter Bærum Sykehus 90 år. 1/2014 VBS-NYTT 1/2014 ı 1 Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus Nr. 1 - februar 2014 - Årgang 22 Ansvarlig

Detaljer

MODERNE OG FLEKSIBLE NÆRINGSLOKALER I KONGSBERGS NYE BYDEL.

MODERNE OG FLEKSIBLE NÆRINGSLOKALER I KONGSBERGS NYE BYDEL. MODERNE OG FLEKSIBLE NÆRINGSLOKALER I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM. 2 TEKNOLOGIBYEN KONGSBERG SATSER OFFENSIVT PÅ BRED NÆRINGSUTVIKLING Kongsberg kommune ønsker

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT

Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT Ringeriksdagen 2013- evaluering - side 2 - byens storstue - er arena for Ringeriksdagen Ringeriksdagen en profileringsarena for lag, foreninger, organisasjoner

Detaljer

Kulturminner i norsk kraftproduksjon

Kulturminner i norsk kraftproduksjon Kulturminner i norsk kraftproduksjon Kulturminner i norsk kraftproduksjon NVE-rapport nr. 52 2013 ISBN digital: 978-82-410-0921-1 ISBN trykk: 978-82-410-0922-8 ISSN: 1501-2832 Redaktører: Elisabeth Bjørsvik,

Detaljer

Den utømmelige kilden

Den utømmelige kilden JUNI 2009 et magasin fra agder energi Den utømmelige kilden Tema: Vannkraft side 6-15 Kundene fornøyd me I fjor var resultatene bedre enn noensinne, og i år er de enda bedre. LOS skårer rekordhøyt på undersøkelser

Detaljer

Foreningens hovedstyre og -administrasjon har levert uttalelser til:

Foreningens hovedstyre og -administrasjon har levert uttalelser til: HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING 2011 Kulturminnepolitikken krever foreningens kontinuerlige oppmerksomhet. Viktige saker er oppfølging av den nye plan- og bygningsloven med forskrifter som kan hindre spekulativt

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING temahefte Innledning Det er ikke de fineste stedene som lykkes best, men de som har det beste mottaksapparatet! Kompetansesenter for distriktsutvikling

Detaljer