LABRO LABROSTALLEN HAR NÅ BLITT NYTT KUNSTGALLERI/GALLERI LABRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LABRO LABROSTALLEN HAR NÅ BLITT NYTT KUNSTGALLERI/GALLERI LABRO"

Transkript

1 LABRO 2010 LABROSTALLEN HAR NÅ BLITT NYTT KUNSTGALLERI/GALLERI LABRO

2 LABROMUSEENE Norsk Vassdragsmuseum, Numedalslågens Fløtningsmuseum Norsk Vegmuseum Labro. Åpningstider/Opening hours/ôffnungszeiten: Lørdag/søndag kl Alle dager kl Omvisninger kl.12.00, og Eller etter avtale. Ring eller send e-post til for å avtale omvisning utenom ordinær åpningstid Billetter/Tickets/Eintrittskarten Voksne/Adults/Erwachsene Kr. 50,- Barn /Children/Kinder Kr. 15,- Studenter/Students/Studenten Kr. 30,- Pensjonister/Pensioners/Rentner Kr. 30,- Familie/Family/Familien Kr. 100,- Grupper over 15 personer Kr. 5,- i avslag Besøksadresse: Lågendalsveien 148, 3618 SKOLLENBORG Telefonnr: E-post: Internet / Arrangement 06. juni Labrodagen kl juli Labrotorsdag kl juli Labrotorsdag kl juli Labrotorsdag kl juli Labrotorsdag kl OLSOKGUDTJENESTE 05. aug. Labrotorsdag kl aug. Labrotorsdag kl Labrodagen er Labromuseenes årlige barne- og familiearrangement. Dagen er et samarbeidsprosjekt mellom alle virksomhetene på Labro, samt frivillige lag og foreninger. På programmet denne dagen, står danseoppvisning, foredrag, spesialomvisninger, demonstrasjon av blant annet den gamle saga, smia og vegutstyr, samt en rekke andre aktiviteter. Labrotorsdagene foregår på torsdager i perioden 8. juli 12. august fra kl Da er det utvidet åpningstid med spesialomvisning, demonstrasjoner av vegmaskiner og en rekke ulike aktiviteter for barn og voksne. Labrocafeen vil være åpen. Labromuseene skal bevare og videreutvikle det gamle KULTURHISTORISKE området på Labro.

3 LABRO ART er en kunstorganisasjon for et kunstsenter på Labro. GALLERI LABRO Åpningstider: 5.juni - 03.juli Lørdag/Søndag kl juli - 15.august Alle dager kl august - 12.september Lørdag/Søndag kl Utstillingsprogram: INKA OG MAYA - TEKSTILER vevnader og broderte tepper fra Peru, Bolivia og Guatemala MARIT T. HANSEN - MALERIER mest figurativt, store formater ODDVIND ØRBECK - MALERIER både figurativt og abstrakt KUNSTTEMADAGER: kl i Labrostua Torsdag 11.mars AMEDEO MODIGLIANI Torsdag 22.april ANTOINE - IGNACE MELLING Torsdag 20.mai LATVISK KUNST Torsdag 03.juni KIRKEHERALDIKK Torsdag 09.september LEONARDO DA VINCI Torsdag 21.oktober ANTON PIECK Torsdag 09.desember MADONNA III ANDRE LABRO ART ARRANGEMENT: Søndag 13.juni MALEDAG FOR VOKSNE Søndag 5.september BARNAS KUNSTDAG LABROCAFEEN: Åpningstider: 05.juni - 12.september Torsdager kl Søndager kl Kontaktperson: Bjørg Idun Sørbo, Hjemmeside: Reservasjoner vedrørende utleie av kafeen gjøres via ovennevnte epostadresse eller tlf etter kl , sms når som helst. Ved kunsttemadager har kafeen påmelding til dagens rett pga. innkjøp. Kontaktpersoner: Labro Kunstvenner. Birgitta Ekelund May-Brit Skirbekk Turid Urheim Labro Art skal videreføre den KUNSTHISTORISKE tradisjon på Labro som startet med de nasjonalromantiske malerne på 1800-tallet.

4 LABROMUSEENE NUMEDALSLÅGENS FLØTNINGSMUSEUM Dette museet ligger i Damhuset, og presenterer tømmerfløtningens historie i Numedalsvassdraget. Museet synliggjør også skogen og tømmerhogstens viktige plass i dalføret. Tømmerrenna som går ut fra Damhuset, er en av de lengste som er bevart i Norge. Her starter naturstien for barn 7-14 år som Naturvernforbundet i Kongsberg har laget sammen med museene. Spørsmålene er knyttet til natur og kultur på området. 2 Damhuset, som ligger øverst på Labro-området, er fra 1925 og er svært karakteristisk med sitt pagodeformede tak. Damhuset er tegnet av arkitekten Christian Fredrik Arbo fra Drammen. Bygningen ble opprinnelig bygget med et høyt, midtstilt tårn, men dette ble tatt ned under 2. Verdenskrig.

5 LABROMUSEENE NORSK VASSDRAGSMUSEUM Norsk Vassdragsmuseum er et av fem museer i NVEs nasjonale museumsnettverk. Vassdragsmuseet ligger i den gamle kraftstasjonen fra 1910, og her presenteres naturen, industrien og kulturen langs Numedalsvassdraget. Her er det også en utstilling om elektrisitetsproduksjon, utstillingen Lokshallen, en audiovisuell utstilling fra FNsambandet kalt Vannets betydning i et globalt perspektiv og utstillingen Kampen mot den røde hane historien om brannvesenet i Kongsberg. 1 Den eldste delen av Labro kraftstasjon ble bygget i 1910, som en del av Labro Træsliberis virksomhet. Bygningen ble tegnet av den kjente arkitekten Herman Major Backer i nyrenessansestil. Bygningen ble utvidet flere ganger frem til den i 1927 hadde fått sin nåværende utforming.

6 AKTIVER LABRO LABRO LABROMUSEENE NORSK VEGMUSEUM LABRO 3 Dette museet skal presentere veghistorien i Region Sør (Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder). (Husene i farger på tegningen tilhører Vegmuseet). B A Labrocafeen er den gamle maskinmesterboligen som er innredet til et hyggelig miljø sammen med bilder og gamle elektriske elementer o.a er fra Wahlstrømstuen, som er en del av cafemiljøet i første etasje. Labrocafeen har også en Heraldisk utstilling av våpenskjold o.a. som er løsning i kafeens uthus.. Labrostua er den gamle kontor og spisebrakka. Den har til nå vært kopier av de nasjonalromantiske malernes arbeider av Labrofossen. Sa Labro Atelier er fortsatt et populært besøkssted med maleren Oddvi Labrostallen er den gamle stallen for hestene på Labro i tresliperitiden av den danske maleren Per Sonniks.

7 Hovedutstillingen i Langbrakka B viser utviklingen fra sti til motorveg, Nordmanns-slepene, kongeveiene, ingeniør-kunst, brobygging og vegarbeide. I brakkebygninger fra gamle Moen vegstasjon i Flesberg vises verksted og smie med tilhørende verktøy og utstyr. På uteområdet C kan man se maskiner og utstyr for fjellboring, steinknusing, vegskraper, veghøvel, fresere og ploger for snøbrøyting og annet anleggs- og vedlikeholdsutstyr. Utviklingen av Biltilsynet er vist i en egen bygning B ved Langbrakka. C ES I : STUA ATELIER LABROCAFEEN LABROSTALLEN kafe. De gamle spisetuemøblene fra direktørboligen Haugen danner. fra Statnetts historiske samling. Borddekorasjonen i venstre bilde over den eneste i Norge. Denne vurderes utvidet fra 2010 i en ny helhetshjertet for møteaktivitet på området. På veggene henger mange flotte mt plakater o.a. som viser Labro Arts virksomhet de siste årene. nd Ørbeck i virksomhet med sine kunstneriske arbeider.. Etter en stor dugnadsinnsats i 2009 ble det en prøveåpning i lokalene

8 Labrofossen 1837, Thomas Fearnley ( ) Nasjonalgalleriet. VELKOMMEN TIL LABRO Labroområdet har en spennende historie. Gravhauger viser at det har vært mennesker her helt fra bronsealderen. I 1538 ble det anlagt ei sølvholdig blygruve på Labro. Dette er en av de eldste gruvene i distriktet. Langt tilbake i tid har bøndene på Hedenstad hatt sag og mølle i fossen. Disse bygningene finnes bl.a. på flere kjente malerier av Labrofossen fra 1800-tallet. Den vakre og ville Labrofossen var et populært motiv blant de norske nasjonalromantiske malerne på 1800-tallet, og er foreviget av kjente kunstnernavn som J. C. Dahl, Thomas Fearnley og Hans Gude. I 1872 ble Labro Tresliperi opprettet, og fra 1910 har det vært kraftproduksjon på området. Museene på Labro holder til i flere av bygningene etter tresliperiet og den gamle kraftstasjonen. Blant disse bygningene finner vi ei sag, en stall, spisebrakka til arbeiderne, maskinmesterboligen og flere lagerbygninger. WELCOME TO LABRO The area on the lower level consists of Skollenborg Power Station, the old Labro Power Station and the workshop. This was originally a drying place for the Pulp Mill. On this level you also find a led pit from The pit is one of the oldest in the district. The upper level consists of the Damhouse and buildings from the late part of the19 th century. There are also various buildings from the time of the Labro Pulp Mill, like the sawmill, the stable, the long barracs, the barracs, for eating and the engineer residence. LABRO WATERFALL The beautiful Labro waterfall was a very popular theme for the Norwegian National romantic painters of the 19th century, imortalised by famous artists like J.C. Dahl, Thomas Fearnley and Hans Gude. WILLKOMMEN ZU LABRO Auf dem unteren Gebiet von Labro, das ursprunglich ein Trockenhaus der Holzschleifferei war, befindet sich jetzt Skollenborg Energiestation, das alte Labro Energiestation und das Werkstattgebeude. Auf dem oberen Gebiet befindet sich das Dammhaus sowie alte Gebäude von der Zeit der Labro Holzschleifferei vom Ende 19 Jahrhundert, unter anderem mit der Säge, Stall, Lange-Baracke, Essen-Baracke sowie das Gebäude des Maschinen-Meisters. WASSERFALL LABRO Der bildschöne Wasserfall Labro war ein attraktives Motiv bei den nationalromantischen, norwegischen Kunstmalern Ende des 1900 Jahrhunderts, und wurde unter anderem von berümten Kunstmalern wie J.C. Dahl, Thomas Fearnley und Hans Gude für immer verewigt.

9

10 VELKOMM FAMILIEOPP PÅ DET NATURSK 1.NORSK VASSDRAGSMUSEUM (tidligere Labro Kraftstasjon) 2.NUMEDALSLÅGENS FLØTNINGSMUSEUM (tidligere Damhuset) 3.NORSK VEGMUSEUM Labro (tidligere Langbrakka, Melkebua og Skauenlageret) 4. LABROSTUA (tidligere kontor/spisebrakke) 5. LABROCAFEEN/ KRAMBUA (tidligere maskinmesterbolig med uthus) 6. LABRO ATELIER (tidligere tresliperiverksted) 7. LABROSTALLEN (arbeides med tilpassing til kunstgalleri)

11 EN TIL LEVELSER JØNNE LABRO 08. LABROODDEN (uteplass med dansescene og stor grill) 09. RØRGATA (den gml rørgata til Labro Kraftstasjon) 10. TRAFOSTASJONEN SANDSVÆR (vernet) 11. SKOLLENBORG KRAFTSTASJON (adm. for dagens kraftproduksjon) 12. VERKSTEDBYGNINGEN (en av de eldste bygningene på Labro) 13. DEN GAMLE SMIA ( nå tilpasset annet bruk) 14. ARBEIDERBOLIGEN BORGEN (tidligere arbeiderbolig) 15. BESTYREBOLIGEN HAUGEN (nå i privat eie)

12

13 Taket på maskinhallen til Labro Kraftstasjon i ruiner etter snøvinteren LABRO S HISTORIE Snøvinteren 1994 raste det 700 m2 store taket over maskinsalen ned på Labro Kraftstasjon. Forsikringspenger og en aktiv prosjektgruppe som fikk økonomisk støtte fra stat og fylkeskommune samt industrien, gjorde det mulig å gjenreise maskinhallen igjen i sin fordums prakt. I 1998 la Stortingspresident Kirsti Kolle Grøndahl ned grunnsteinen i maskinhallen. I 2000 ble Norsk Vassdragsmuseum åpnet på Labro av forskningssjef Per Einar Faugli fra NVE med tilstedeværelse av H. K. H. Kronprins Haakon med følge Etter at Labromuseene, Norsk Vassdragsmuseum og Numedalslågens Fløtningsmuseum ble åpnet i 2000, ble Labromuseene utvidet med Norsk Vegmuseum Labro i EB-konsernets s utviklingsselskap for Labro/Labro Arena, Norsk Vassdragssenter AS (NVS) ble også etablert i 2002 med Arne Gyttrup som selskapets første daglige leder. Etter 2002 er det også etablert følgende virksomheter på Labro: Labrocafeen og Labro Atelier. Høsten 2006 ble det også etablert en kunstorganisasjon på Labro, under navnet Labro Art, med Arne Gyttrup som første styreleder. I 2008 plantet godseier Thomas Fearnley Labros nye tuntre Fearnley-eika i Labroparken (publikums aktivitetesområde). Labrostallen ble restaurert til kunstgalleri i 2009 og åpner 2010 offisielt som et kunstgalleri for profesjonelle kunstnere. Turbinhjulet er nå restaurert, og med belysning er den en flott skulptur i mørketiden.

14 LABRO

15 LABRO

16 LABRO

17 STATNETTS HISTORISKE SAMLING PÅ LABRO Statnett har i et samarbeid med Norsk Vassdrags senter tilrettelagt og synliggjort Statnetts historiske samling fra tidligere NVE/ Statkrafts virksomhet på bygging, drift og vedlikehold av hovedkraftlinjenettet i Norge. Hovedutstillingen fi nner man i den nyrestaurerte Labrocafeen på området. Statnett takker og setter stor pris på den velvillighet som er lagt til grunn fra Norsk Vassdragssenter AS sin side til at denne samlingen kunne synliggjøres på Labro fra Statnett SF, Husebybakken 28 B, 0302 Oslo Tlf.: Fax: LABRO LABRO

18 Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB) fikk 18/ konsesjon for regulering av Numedalsvassdraget. NLB sine oppgaver er: Ansvarlig for at de offentlige vedtatte rammer (konsesjon) for regulering av vassdraget følges. Samordnet opptreden i vassdraget i flomsituasjoner. Sørge for at bruks- og opplevelsesverdi for allmennheten blir ivaretatt i områder berørt av reguleringer. Historikk Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB) ble etablert i 1906 av brukseierne i Numedal med formål å regulere Norefallene i Nore og Uvdal kommune. I 1914 fikk imidlertid staten rett til regulering av Nore-feltet for en periode på 80 år. Da ble NLB sine oppgaver og aktiviteter vesentlig mindre. Dette varte til 2001 da NLB ble tildelt konsesjon for regulering av Numedalslågen. Da ble også Numedals- Laugens Brugseierforening overtatt av kraftprodusentene i vassdraget. I dag er det Statkraft Energi AS, Skagerak Kraft AS, EB Kraftproduksjon AS, Ringeriks-Kraft Produksjon AS og Kongsberg Energi Eiendom AS som eier NLB. Ønsker du mer informasjon om Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB), eller har spørsmål om forhold langs vassdraget, ta kontakt med leder i NLB, Nils Runar Sporan: Hjemmeside: Telefon eller Faks E-post: Pålsbudammen i Nore og Uvdal kommune Pålsbudammen i Nore og Uvdal kommune LABRO

19 En spennende arbeidsplass for deg som tenker fremover EB er et energikonsern med virksomhet innenfor følgende forretningsområder: Produksjon, Infrastruktur (kraftnett, fibernett og fjernvarme), Entreprenør og Tjenester (strøm og fiberbredbånd). EB har 370 ansatte og hadde en omsetning på 1,4 milliarder kroner i Vi bruker mye energi på å skape et bedre miljø Derfor ønsker vi å utvide laget vårt med kreative og engasjerte medarbeidere. Vi satser på utvikling av fornybar energi som vannkraft, vindkraft og fjernvarme. EB bygger også fiberoptisk bredbånd - en verdensledende teknologipå både ytelse og bruksmuligheter. Bli med på laget du også! Ta kontakt på telefon eller besøk oss på FiBErBrEdBånd Strøm nett EntrEprEnør LABRO

20 Norsk Vassdragssenter AS Klikk deg inn på følg utviklingen på Labro. LABRO ARENA; Visjonær perspektivskisse over området. Norsk Vassdragssenter AS (NVS) er eid av Energiselskapet Buskerud AS og grunneierne i området. Selskapet arbeider med utvikling av hele området fra Labrofossen til Kongsberg Golfbane, under navnet LABRO ARENA. Planene i området innbefatter blant annet et vannopplevelsessenter med tilhørende hotell og andre innkvarteringsfasiliteter. Norsk Vassdragssenter skal også koordinere og bidra til å videreutvikle det gamle kulturhistoriske området LABRO. På området finnes en moderne kraftstasjon, Skollenborg kraftverk, de tre Labromuseene; Norsk Vassdragsmuseum, Norsk Vegmuseum Labro og Numedalslågens Fløtnings-museum. Det kunsthistoriske ønsker man å videreutvikle og synliggjøre gjennom den nye kunstorganisjonen Labro Art ved bruk av bla. Labrostua, Labrocaféen, Labrostallen, Labro Ateliér og andre bygninger på Labro. Design - Produksjon Tlf.: /2010. Årg. 11. Idé, kreativ utforming og foto er utført av Arne Gyttrup

LABRO 2007 NORSK VASSDRAGSSENTER NORSK VASSDRAGSSENTER AS. Visjonær perspektivskisse av Labro Arena. Det kunst- og kulturhistoriske området Labro

LABRO 2007 NORSK VASSDRAGSSENTER NORSK VASSDRAGSSENTER AS. Visjonær perspektivskisse av Labro Arena. Det kunst- og kulturhistoriske området Labro NORSK VASSDRAGSSENTER Tegning av Marianne Brochmann. Visjonær perspektivskisse av Labro Arena. Norsk Vassdragssenter AS (NVS) er eid av Energiselskapet Buskerud AS og grunneierne i området. Selskapet arbeider

Detaljer

LABRO LABROMUSEENES 10-ÅRS JUBILEUM

LABRO LABROMUSEENES 10-ÅRS JUBILEUM LABRO 2009 LABROMUSEENES 10-ÅRS JUBILEUM Labrofossen 1837, Thomas Fearnley (1802-1842) Nasjonalgalleriet. VELKOMMEN TIL LABRO Labroområdet har en spennende historie. Gravhauger viser at det har vært mennesker

Detaljer

LABRO 2008 NORSK VASSDRAGSSENTER NORSK VASSDRAGSSENTER AS. LABRO ARENA; Visjonær perspektivskisse over området.

LABRO 2008 NORSK VASSDRAGSSENTER NORSK VASSDRAGSSENTER AS. LABRO ARENA; Visjonær perspektivskisse over området. NORSK VASSDRAGSSENTER Tegning av Marianne Brochmann. ARENA; Visjonær perspektivskisse over området. Norsk Vassdragssenter AS (NVS) er eid av Energiselskapet Buskerud AS og grunneierne i området. Selskapet

Detaljer

VANNET OG LIVET-DAGENE

VANNET OG LIVET-DAGENE 2005 Labrofossen 1837, Thomas Fearnley (1802-1842) Nasjonalgalleriet. VANNET OG LIVET-DAGENE Design - Produksjon NORSK VASSDRAGSMUSEUM NUMEDALSLÅGENS FLØTNINGSMUSEUM NORSK VEGMUSEUM REGION SØR/BUSKERUD

Detaljer

Lakseundersøkelse i Numedalslågen

Lakseundersøkelse i Numedalslågen Lakseundersøkelse i Numedalslågen Velkommen til konferanse Kongsberg 1/6 2011 1 Åpning av konferansen Nils Runar Sporan Leder NumedalsLaugens Brugseierforening 2 PROGRAM Tid Tema 09.30 Servering av mat

Detaljer

Velkommen til Lier Bygdetun - et møtested i grønne Lier

Velkommen til Lier Bygdetun - et møtested i grønne Lier Besøksadresse: Paradisbakkene 29, Lier Postadresse: Stiftelsen Lier Bygdetun, Paradisbakkene 29, 3400 Lier. Telefon: 32 84 69 25. Faks. 32 84 69 26 E-postadresse: lierbygdetun@hotmail.com www.lier-bygdetun.no

Detaljer

Reguleringer, flommer og miljø - et krevende samspill

Reguleringer, flommer og miljø - et krevende samspill Reguleringer, flommer og miljø et krevende samspill Nils Runar Sporan 14/2 2012 Leder NumedalsLaugens Brugseierforening Bakgrunn Vannkraft i endring utfordringer for vassdragenes sikkerhet og miljø Innføring

Detaljer

LABRO UTVIKLINGSPLAN (LUP)

LABRO UTVIKLINGSPLAN (LUP) LABRO UTVIKLINGSPLAN (LUP) 2003-2010 2 LABRO UTVIKLINGSPLAN (LUP) 2003-2010 3 LABRO Utviklingsplan 2003-2010 4 LABRO Utviklingsplan 2003-2010 Forord Norsk Vassdragssenter AS (NVS) ble stiftet 15.januar

Detaljer

Å overføre elektrisk strøm over lange avstander var teknisk krevende, noe overføringslinjen på V (132 kv) var et godt eksempel på.

Å overføre elektrisk strøm over lange avstander var teknisk krevende, noe overføringslinjen på V (132 kv) var et godt eksempel på. NORSK Velkommen til Nore verkene VANN Statkrafts anlegg, Nore verkene, ligger i Buskerud fylke i Nore og Uvdal kommune. Nore verkene består av i alt fire kraftverk, Pålsbu, Nore 1, Rødberg og Nore 2 kraftverk.

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 6. november 2012 Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer Konsernstrategi / eierstrategi Framtidsutsikter Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer

Detaljer

NYTT NORE I KRAFTVERK. Åpent informasjonsmøte Rødberghallen 25.02.2015

NYTT NORE I KRAFTVERK. Åpent informasjonsmøte Rødberghallen 25.02.2015 NYTT NORE I KRAFTVERK Åpent informasjonsmøte Rødberghallen 25.02.2015 Velkommen! Bakgrunn for utbyggingsplanene Fremdriftsplan Tillatelser Arealplaner, detaljplaner og anleggssteder Rødberg i anleggsperioden

Detaljer

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011 Sigmund Kroslid, styreleder Historikk 2 Agder Energis virksomhet Øvrige konsernfunksjoner: Risiko og kontroll Internrevisjon Konsernsjef Økonomi

Detaljer

Rogaland kunstsenter Torunn Larsen Nedre Dalgate Stavanger Stavanger 27. september 2016

Rogaland kunstsenter Torunn Larsen Nedre Dalgate Stavanger Stavanger 27. september 2016 Stavanger kommune v. planavdelingen Stavanger Rogaland kunstsenter Torunn Larsen Nedre Dalgate 4-6 4013 Stavanger Stavanger 27. september 2016 Vedr. innspill til sentrumsplan Rogaland Kunstsenter (RKS)

Detaljer

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival på Midtsandtangen 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival Midtsandtangen i Malvik 31.oktober -7.november 2015 LØRDAG 31.oktober Kl.12-19 Salgsutstilling i Verkstedbygget. Kl.12-16 Skapende

Detaljer

Retningslinjer for små vannkraftverk (OSLO -JUNI 2007)

Retningslinjer for små vannkraftverk (OSLO -JUNI 2007) -i.i ÅLESUND- 25.07.2014 Norges vassdrags- og energidirektorat v/konsesjonsa vde//ngen Postboks 5091 Majorstuen, 0301 OSLO DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Retningslinjer for små vannkraftverk

Detaljer

Toril Bonsaksen, skulptur. Utstillingsprogram

Toril Bonsaksen, skulptur. Utstillingsprogram Toril Bonsaksen, skulptur Utstillingsprogram 2017 Kunsthuset på Osebro Som Telemarks største private kunstgalleri byr vi på et variert utstillingsprogram... Henrik Rasmussen, keramikk Ketil Storvik, serigrafi

Detaljer

LNM. Nyhetsbrev. April 2012

LNM. Nyhetsbrev. April 2012 LNM Nyhetsbrev April 2012 Andreas Glad, Harvest 2011 Påsken 2012 Jeg vil si takk og gi respekt til Nina Refsnes som styrte skuta med faglig dyktighet og naturlig autoritet. Nå skal jeg være styreleder

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Fortiden vår er også fremtiden vår. Arendals Vasdrags Brugseierforening 100 år

Fortiden vår er også fremtiden vår. Arendals Vasdrags Brugseierforening 100 år Fortiden vår er også fremtiden vår Arendals Vasdrags Brugseierforening 100 år Historien Arendals Vasdrags Brugseierforening ble dannet 4. oktober 1907 av fosseiere med planer om større reguleringer. Vassdragslovgivningen

Detaljer

[arena] v e s t f o s s e n

[arena] v e s t f o s s e n [arena] v e s t f o s s e n åpner 03.05.08 14.30 Landings scenerommet Stag Bank Karl Gundersen 7011 Rune Guneriussen Arena Vestfossen, stiftet i 2004, er et senter for samtidskunst. Senteret består av

Detaljer

Sommer på. Lågdalsmuseet DET FAMILIEVENNLIGE MUSEET I HJERTET AV KONGSBERG!

Sommer på. Lågdalsmuseet DET FAMILIEVENNLIGE MUSEET I HJERTET AV KONGSBERG! Sommer på Lågdalsmuseet 2017 DET FAMILIEVENNLIGE MUSEET I HJERTET AV KONGSBERG! VELKOMMEN TIL LÅGDALSMUSEET Lågdalsmuseet er et kulturhistorisk distriktsmuseum for Kongsberg, Sandsvær og Numedal grunnlagt

Detaljer

SKOLETUR TIL KONGSBERG 2016. www.norsk-bergverksmuseum.no

SKOLETUR TIL KONGSBERG 2016. www.norsk-bergverksmuseum.no SKOLETUR TIL KONGSBERG 2016 www.norsk-bergverksmuseum.no SKOLETUR TIL KONGSBERG 2016 Kongsberg Sølvverk er Norges største bergverk gjennom tidene. Denne fascinerende historien kan oppleves på Kongsberg

Detaljer

VEST- AGDER- MUSEET FLEKKEFJORD. skoleprogramm KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2011. www.vestagdermuseet.no

VEST- AGDER- MUSEET FLEKKEFJORD. skoleprogramm KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2011. www.vestagdermuseet.no VEST- AGDER- MUSEET FLEKKEFJORD skoleprogramm KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2011 www.vestagdermuseet.no Til lærerne I høst tilbyr vi masse spennende for skoler og barnehager i hele regionen.

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Invitasjon til gastro-weekend i Lofoten 13.-15.mars 2015

Invitasjon til gastro-weekend i Lofoten 13.-15.mars 2015 Erling Riisnæs - IMI AS Fra: Chaine des Rotisseurs, Bailliage d Arctique på vegne av Chaine des Rotisseurs, Bailliage d Arctique Sendt: 28. januar

Detaljer

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Forslagsstiller: Berit Hartveit Forslaget er utarbeidet i dialog med følgende kunstnere med atelier i Møllendalsveien 17: Arne Bakke, Hilde Skjeggestad,

Detaljer

våren 2009 2009neråv

våren 2009 2009neråv ren 2009 våren 2009 Hva er G60? Et kulturtilbud til ungdom mellom 13-20 år som ønsker å gjøre noe kreativt på fritida Tilbyr kurs og lokaler til aktiviteter som band, foto, tekstil, keramikk, grafikk m.m.

Detaljer

s k o l e p r o g r a m

s k o l e p r o g r a m FLEKKEFJORD MUSEUM s k o l e p r o g r a m noe for alle på museet Høst 2013 www.vestagdermuseet.no Innledning I høst tilbyr vi masse spennende for skoler og barnehager i hele regionen: Opplegg i museets

Detaljer

Carsten Ankers lysthus

Carsten Ankers lysthus Carsten Ankers lysthus program for åpningen lørdag 8. juni 2013 beskrivelse av prosjektet Eidsvoll kommune og Feiring Jernverks Venner (FJV) i samråd med konservator ved Eidsvoll 1814, har gjenreist Carsten

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Ny vannkraft Konsesjonskraft, regelverk Rune Flatby EU ambisiøse klimamål 2020 fornybarandel 20 % Fornybarmål for 2030 nylig vedtatt, fornybarandel 27 % 2050 CO2 utslippene

Detaljer

ART HABITAT Bakgrunn & Tema. Masteroppgave i arkitektur NTNU vr 2011. Magnus Haugen

ART HABITAT Bakgrunn & Tema. Masteroppgave i arkitektur NTNU vr 2011. Magnus Haugen ART HABITAT B & T ART HABITAT Bakgrunn & Tema Masteroppgave i arkitektur NTNU vr 2011 Magnus Haugen BAKGRUNN & TEMA Innhold Tema Problemstilling Program & Aktivitet Tomt Kilder TEMA TEMA Utgangspunkt ulike

Detaljer

Lærerveiledning. Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen.

Lærerveiledning. Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen. Lærerveiledning Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen. LÆRERVEILEDING Kjære lærer og elev. Vi på Trondheim Kunstmuseum ønsker 5. til 10. trinn velkommen til et møte med samtidens ulike skulpturuttrykk.

Detaljer

STIAN ÅDLANDSVIK. Entrée Nøstegaten 42, 5011 Bergen www.entreebergen.no entree.randi@gmail.com

STIAN ÅDLANDSVIK. Entrée Nøstegaten 42, 5011 Bergen www.entreebergen.no entree.randi@gmail.com STIAN ÅDLANDSVIK Stian Ådlandsvik (f. 1981, Bergen) er utdannet ved Statens Kunstakademi og Hochschule für bildende Künste i Hamburg. Arbeidene hans har ofte en indre logikk, hvor hendelser og gjenstander

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Invitasjon til samling onsdag 20. janu. ar 2010, Stavanger. Meld deg på i dag! Begrenset deltakelse. Påmelding in. nnen 13.11.09 post@samarbeidsutvik

Invitasjon til samling onsdag 20. janu. ar 2010, Stavanger. Meld deg på i dag! Begrenset deltakelse. Påmelding in. nnen 13.11.09 post@samarbeidsutvik TPM-LEAN koordinatorforum og koordinatornettverk i Norge. Faglig samling for TPM-LEAN Koordinatorer Invitasjon til samling onsdag 20. janu ar 2010, Stavanger. Samlingen skjer på en spennende bedrift som

Detaljer

FOTOGRAFIETS HUS. Verdensarena for fotografi i Oslo FOTO-NORGE. Fellesorganisasjonen. Forsidefoto: Lewis Hein, Lunch atop a Skyskraper, 1932

FOTOGRAFIETS HUS. Verdensarena for fotografi i Oslo FOTO-NORGE. Fellesorganisasjonen. Forsidefoto: Lewis Hein, Lunch atop a Skyskraper, 1932 FOTOGRAFIETS HUS Verdensarena for fotografi i Oslo Forsidefoto: Lewis Hein, Lunch atop a Skyskraper, 1932 Fellesorganisasjonen FOTO-NORGE Foto: Ernst Furuhatt, fra Kapadokya, 2013. Verdensarena for fotografi

Detaljer

Rockheim. Det nasjonale museet for populærmusikk

Rockheim. Det nasjonale museet for populærmusikk Rockheim Det nasjonale museet for populærmusikk Rockheim Rockheim er det nasjonale museet for populærmusikk. Etter at museet åpnet i 2010 har publikum strømmet til for å bli kjent med den norske populærmusikkhistorien.

Detaljer

Foto: Maiken Lien Jørgensen. Historie som lever hele året!

Foto: Maiken Lien Jørgensen. Historie som lever hele året! 2 0 1 7 Foto: Maiken Lien Jørgensen Historie som lever hele året! Spor etter levd liv I flere tusen år har mennesker levd sine liv på Egge. Tallrike gravhauger og steinsettinger fra ulike tidsepoker ruver

Detaljer

Forvaltnings- og skjøtselsplaner for historiske grøntanlegg

Forvaltnings- og skjøtselsplaner for historiske grøntanlegg Forvaltnings- og skjøtselsplaner for historiske grøntanlegg Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap Hageforum Oslo, 4. februar 2016 May Britt Håbjørg, Riksantikvaren Oscarshall. J. H. Nebelong 1851

Detaljer

VIL DU VÆRE MED SÅ HENG PÅ!

VIL DU VÆRE MED SÅ HENG PÅ! VIL DU VÆRE MED SÅ HENG PÅ! Turer rundt på Ringerike Et besøk til Hole og Ringerike gir deg uforglemmelige kulturhistoriske opplevelser. Tre inn i et eventyrlandskap av høydepunkter! www.ringerikes.museum.no

Detaljer

Nettpartner AS. Selskapspresentasjon

Nettpartner AS. Selskapspresentasjon Nettpartner AS Selskapspresentasjon Eierskap Energiselskapet Buskerud AS 66 % Hadeland Energi AS 34 % Fredrikstad Energi AS 60 % EH Holding 40 % Visjon og forretningsidé Nettpartner selskapet alle i bransjen

Detaljer

Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek.

Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek. Vedlegg 1 Veileder Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek. Drammen bibliotek Drammen bibliotek er samlokalisert

Detaljer

Et rendyrket energikonsern

Et rendyrket energikonsern Et rendyrket energikonsern Hafslund foretok i 2011 endringer i organisasjonen slik at konsernet nå framstår som et mer rendyrket energikonsern enn tidligere, med fokus på fornybar energi og infrastruktur

Detaljer

KOMMUNAL DELPLAN FOR KULTUR

KOMMUNAL DELPLAN FOR KULTUR KOMMUNAL DELPLAN FOR KULTUR HANDLINGSPLAN Foto: Mattias Jansson Vedtatt av Tydal kommunestyre 22.03.2012 INNLEDNING Kommunedelplan for kultur er utarbeidet i eget strategidokument for perioden 2026. Denne

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 17.11.2014 Varighet: 13.11.2044 Ref: 201405376-4 Kommune: Lærdal Fylke: Sogn og Fjordane Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

Museum i relieff. Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57

Museum i relieff. Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57 Museum i relieff Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57 Hva driver dere egentlig med om vinteren?. Det er et spørsmål de ansatte ved Telemark museum stadig får. Nå svarer de med en installasjonsutstilling

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen 71 1 av 7 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Hilde Reine, tlf 32 80 86 61 26.06.2012 NVE 201204426-1kv/jaso Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks

Detaljer

Elva i landsbyen Ringebu - Vaala -

Elva i landsbyen Ringebu - Vaala - Elva i landsbyen Ringebu - Vaala - Innhold i lysbildeserien: Del 1: Sentrumsstrekningen av Vaala elv (s.3-30) Del 2: Nedre del av Vaala elv (s.31-43) Del 3: Hensyn rundt Vaala (s.44-56) DEL 1: Sentrumsstrekningen

Detaljer

SILVIA PAPAS RAPPORT FRA IDAG GALLERI PINGVIN. 7. mars - 22. mars 2009

SILVIA PAPAS RAPPORT FRA IDAG GALLERI PINGVIN. 7. mars - 22. mars 2009 SILVIA PAPAS GALLERI PINGVIN 7. mars - 22. mars 2009 RAPPORT FRA IDAG SILVIA PAPAS Rapport fra idag Vernissage Torsdag 5. mars kl. 19 20 malerier, samt grafikk for salg Velkommen! 2 SILVIA PAPAS Rapport

Detaljer

Velkommen til. avd. Buskerud. En lokal avdeling for deg og dine spaniels

Velkommen til. avd. Buskerud. En lokal avdeling for deg og dine spaniels Velkommen til avd. Buskerud En lokal avdeling for deg og dine spaniels Norsk Spanielklubb avdeling Buskerud, er en avdeling i utvikling, som satser på aktiviteter til glede for sine medlemmer. Generell

Detaljer

Kunsthåndverk 2013. Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 22.9. 15.12.2013 KUNSTINDUSTRIMUSEET, ST. OLAVS GATE 1

Kunsthåndverk 2013. Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 22.9. 15.12.2013 KUNSTINDUSTRIMUSEET, ST. OLAVS GATE 1 Kunsthåndverk 2013 Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 22.9. 15.12.2013 KUNSTINDUSTRIMUSEET, ST. OLAVS GATE 1 FORMIDLINGSPROGRAM KUNSTHÅNDVERK 2013 «Kunsthåndverk 2013» er Norske Kunsthåndverkeres juryerte

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2008

Innkalling til Årsmøte 2008 Faggruppe for energi, industri og miljø Innkalling til Årsmøte 2008 Faggruppe for Energi, Industri og Miljø (FEIM) Tekna Oslo avdeling Onsdag 13. februar 2008 kl. 1800, i Ingeniørenes Hus Styret ønsker

Detaljer

KUNSTUNDERVISNING VOKSNE

KUNSTUNDERVISNING VOKSNE KUNSTUNDERVISNING VOKSNE OBS!!: TILBUD FOR VOKSNE ADMINISTRERES AV KURSLEDERNE SELV, TA DIREKTE KONTAKT FOR INFO OG PÅMELDING, KONTAKTINFO VED HVERT TILBUD UNDER. (På vårsemesteret 2015 gjennomføres en

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER /

ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER / ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER / BILLEDKUNST / KNIPLINGER / BAKGÅRD + + + VELKOMMEN TIL DET

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013

Årsberetning og regnskap 2013 Årsberetning og regnskap 2013 NLB - Årsberetning 2013 Side 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1.0 Vassdragsdrift og prosjekter... 4 1.1 Manøvrering av Numedalslågen... 4 1.2 Beredskap... 6 1.3 Ombygging

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Løten kommune Besøksadresse: Kildevegen 1 postadresse: Postboks 113 telefon: 62564000 faks: 62564001 epostadresse:

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2011 Statistikkskjema for museum

Utskrift fra ABM-statistikk 2011 Statistikkskjema for museum Utskrift fra ABM-statistikk 2011 Statistikkskjema for museum Adresseinformasjon Institusjonens Navn Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Besøksadresse Historisk museum, Frederiks gt. 2, 0164 Oslo

Detaljer

Henrik vår nye direktør

Henrik vår nye direktør UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN Nyhetsbrev for ansatte 6/12 4.12 2012 Henrik vår nye direktør På sitt møte torsdag 29. november tilsatte Universitetsstyret enstemmig Henrik von Achen som ny direktør ved Universitetsmuseet,

Detaljer

NUMEDALS-LAUGENS BRUGSEIERFORENING

NUMEDALS-LAUGENS BRUGSEIERFORENING NUMEDALS-LAUGENS BRUGSEIERFORENING NLB Vannregionmyndigheten for vannregion Vest-Viken v/ Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen DERES REF./DATO.: VÅR REF. STED/DATO: Rødberg, 31.12.2014 Innspill

Detaljer

Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet

Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet FORMIDLINGSTILBUD Skoleformidling: Målgruppe: Grunnskole og videregående skole. Tilbud: Astrup Fearnley Museet (AFM) tilbyr tre gratis omvisninger for skoleklasser

Detaljer

Norsk Teknisk Museum Informasjonsbrosjyre

Norsk Teknisk Museum Informasjonsbrosjyre Norsk Teknisk Museum Informasjonsbrosjyre Velkommen! Norsk Teknisk Museum er nasjonalmuseet for teknologi, industri, vitenskap og medisin. Museet holder interessante og lærerike utstillinger, aktiviteter

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

1814 og Grunnloven av Dag Kristoffersen

1814 og Grunnloven av Dag Kristoffersen 1814 og Grunnloven av Dag Kristoffersen Litteratur: Nasjonalt: Karsten Alnæs: 1814 miraklenes år Eli Fure: Eidsvoll 1814 Eidsvoll1814.no Stortinget.no Litteratur og kilder: Lokalt: Langs Lågen 2014- om

Detaljer

Interessert i din historie?

Interessert i din historie? Interessert i din historie? Velkommen til Arkivsenteret på Dora i Trondheim Arrangementskalender våren 2013 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret på Dora arrangerer foredrag, omvisninger og

Detaljer

Nostalgisk kaffelidenskap

Nostalgisk kaffelidenskap signalprosjektercafé Frieles KaffeBergen Jernbanestasjon Sonja Solstrand, interiørarkitekt MNIL Sol Design Krediteringside 144 Nostalgisk kaffelidenskap Barbord med utsikt mot gaten, Kaffekopp Unika-utstilling

Detaljer

NEF konferansen 2010. Henrik Glette, daglig leder Småkraftforeninga

NEF konferansen 2010. Henrik Glette, daglig leder Småkraftforeninga Nett og politikk NEF konferansen 2010 Henrik Glette, daglig leder Småkraftforeninga Småkraftforeninga: Stiftet i 2001 Organiserer private utbyggere av småskala vind og vannkraft Arbeider for at grunneierne

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for anskaffelse av. Rapporteringsverktøy til Energiselskapet Buskerud AS. Ref. nr: (2)

Konkurransegrunnlag. for anskaffelse av. Rapporteringsverktøy til Energiselskapet Buskerud AS. Ref. nr: (2) Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Rapporteringsverktøy til Energiselskapet Buskerud AS Ref. nr: 1431374 (2) Tilbudsfrist: Mandag 20. august 2012, kl 12:00 Konkurransegrunnlag - Rapporteringsverktøy

Detaljer

Barnehage Billedkunst og kunsthåndverk 5-åringer 2008

Barnehage Billedkunst og kunsthåndverk 5-åringer 2008 Selfors barnehage SKULPTURPARKEN KORT OM PROSJEKTET Hvert år har barnehagen en skulpturutstilling på uteområdet sitt. Her deltar alle barnegruppene med sine bidrag. Et av bidragene, det fra avgangsungene,

Detaljer

SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM

SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM PROGRAM FOR 8.-10. TRINN HØST/VINTER 2011 Susanna Majuri: High Tide, 2006, Fotografi. Vi går en spennende høst i møte på SKMU! Velkommen til å delta på våre omvisninger og aktiviteter

Detaljer

Energi, klima og miljø

Energi, klima og miljø Energi, klima og miljø Konsernsjef Tom Nysted, Agder Energi Agder Energi ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger 2 Vannkraft 31 heleide og 16 deleide kraftstasjoner i Agder og Telemark 7 800

Detaljer

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Barnehagelærerføtter på rådhustorget i Reggio Emilia, Reggioreisen 25. oktober 2013. Foto K. Carlsen Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer I denne søte juletid tenkte jeg

Detaljer

PROGRAM FOR TUREN TIL FRANKRIKE

PROGRAM FOR TUREN TIL FRANKRIKE PROGRAM FOR TUREN TIL FRANKRIKE SØNDAG 19. sepember Avreise Flesland: (Dere må være på flyplassen 1 1/5 time på forhånd for innsjekk). Oppmøte: Kl.6.15 Avgang: kl.7.50, Thora og Margrethe reiser sammen

Detaljer

Status Referansegruppe for feil og avbrudd. Aktiviteter 2012 Planer 2013

Status Referansegruppe for feil og avbrudd. Aktiviteter 2012 Planer 2013 Status Referansegruppe for feil og avbrudd Aktiviteter 2012 Planer 2013 Fasitdagene 27-28. November 2012 Mandat Rådgivende organ for registrering og bruk av feil- og avbruddsdata Koordinering av den faglige

Detaljer

MØBELINDUSTRI I GUDBRANDSDALEN. Kåre Hosar

MØBELINDUSTRI I GUDBRANDSDALEN. Kåre Hosar MØBELINDUSTRI I GUDBRANDSDALEN Kåre Hosar 27. 1. 2016 MØBELPRODUKSJON GJENNOM TIDENE Møbelproduksjon har foregått i Gudbrandsdalen gjennom lange tider. Først ved at håndverkeren kom til garden og utførte

Detaljer

Viktige tema for Regjeringens Energimelding

Viktige tema for Regjeringens Energimelding Viktige tema for Regjeringens Energimelding Norsk Energiforening/Polyteknisk Forening 12.11.2014 Konsernsjef Tore Olaf Rimmereid E-CO Energi E-COs budskap: Fremtiden er elektrisk Bevar vannkraftens fleksibilitet

Detaljer

VÅRPROGRAM 2014. Samlingsforvaltningen

VÅRPROGRAM 2014. Samlingsforvaltningen VÅRPROGRAM 2014 Samlingsforvaltningen VÅRKALENDER ÅPNINGSTIDER PÅ LESESALEN Onsdager og fredager kl. 09 15. Langåpen lesesal, kl. 9.00 19.30: Onsdag 29. januar Onsdag 26. februar Onsdag 26. mars Onsdag

Detaljer

Samarbeid om driftsradio i Buskerud. 10.02.2015 Otto Rustand

Samarbeid om driftsradio i Buskerud. 10.02.2015 Otto Rustand Samarbeid om driftsradio i Buskerud 10.02.2015 Otto Rustand Agenda Kort om EB Krav fra myndighetene i vår bransje Vurderinger rundt valg av DMR E-verkssamarbeidet Erfaringer fra bruk Vannkraftproduksjon

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Lindesnes historielags årsmøte. Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik

ÅRSMØTE 2013. Lindesnes historielags årsmøte. Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik ÅRSMØTE 2013 Lindesnes historielags årsmøte Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og to til

Detaljer

Småkraftseminar, Målselv 2. juni 2010. Eivind Tvedt og Arild Klette Steinsvik

Småkraftseminar, Målselv 2. juni 2010. Eivind Tvedt og Arild Klette Steinsvik Småkraftseminar, Målselv 2. juni 2010 Eivind Tvedt og Arild Klette Steinsvik Etablert i 1998 Eies av Eivind Tvedt, Rune Hansen, Paul Hovda og Energi og Miljøkapital AS Omsetning 2009 ca. 50 mill. NOK Ordrereserve

Detaljer

- MED HELE BYEN FOR DINE FØTTER! 47 stk urbane selveierleiligheter 40 m 2 til 90 m 2. Priser fra 1.295 000,- 1200 m 2 næringslokaler.

- MED HELE BYEN FOR DINE FØTTER! 47 stk urbane selveierleiligheter 40 m 2 til 90 m 2. Priser fra 1.295 000,- 1200 m 2 næringslokaler. - MED HELE BYEN FOR DINE FØTTER! 47 stk urbane selveierleiligheter 40 m 2 til 90 m 2. Priser fra 1.295 000,- 1200 m 2 næringslokaler. HISTORIEN BAK BLØDEKJÆR! HYGGELIGE TUROMRÅDER OG GODE OPPLEVELSER BLØDEKJÆR

Detaljer

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014 Arrangement på Arkivsenteret Dora Høsten 2014 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret Dora arrangerer foredrag, omvisninger, kurs og gir personlig veiledning i slekts- og lokalhistorisk forskning.

Detaljer

Infrastrukturutfordringer i Nordområdene

Infrastrukturutfordringer i Nordområdene Infrastrukturutfordringer i Nordområdene EBL Vinterkonferansen 2008 Adm.dir. Åge Andresen Disposisjon Litt om Varanger Kraft-konsernet 1. Utgangspunktet Regjeringens Nordområdestrategi Mulighetene 2. Realitetene

Detaljer

Informasjon fra Statnett. Om konsesjonssøknad på spenningsoppgradering Lyse Førre Saurdal

Informasjon fra Statnett. Om konsesjonssøknad på spenningsoppgradering Lyse Førre Saurdal Informasjon fra Statnett Om konsesjonssøknad på spenningsoppgradering Lyse Førre Saurdal HVA SØKER VI PÅ Statnett søker Norges vassdrags- og energi direktorat (NVE) om å opp gradere spennings nivået fra

Detaljer

VILLA HEFTYE. Filipstad, Oslo PRESENTASJON. REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller

VILLA HEFTYE. Filipstad, Oslo PRESENTASJON. REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller PRESENTASJON Villa Heftye. Oppført i 1864 etter tegninger av Stadskonduktør G.A. Bull VILLA HEFTYE Filipstad, Oslo REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller Overlysrom

Detaljer

Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller Arkitekter og Eivind Lauritzen

Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller Arkitekter og Eivind Lauritzen Olavs hall sett fra parken mellom Kirkegata og Vollgata OLAVS HALL Borgarsyssel Museum, Sarpsborg ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller

Detaljer

Ebeltoft Park Hotel ligger i nærheten av både skog og strand.

Ebeltoft Park Hotel ligger i nærheten av både skog og strand. Ebeltoft Park Hotel Ebeltoft er en av de mest sjarmerende byene i Danmark med en hyggelig gammel bydel, samt en sentral beliggenhet i forhold til mange attraksjoner på Djursland. Det moderne hotellet ligger

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN SAK 18/14 REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN Saksopplysning Buskerud fylkeskommune arrangerte oppstartsmøte for Regional areal- og transportplan for Buskerud 9. mai. Deltakinga frå Hallingdal var sterkt

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

Innledning. Konseptet er hentet fra eventyrverden og historien om en av Norges konger som grunnla Kongsberg by, Christian IV.

Innledning. Konseptet er hentet fra eventyrverden og historien om en av Norges konger som grunnla Kongsberg by, Christian IV. PROFILMANUAL Innledning Denne profilmanualen inneholder retningslinjer ved bruk av logo, typografi, tekst, farger, grafiske elementer o.l. Vedrørende Kongsberg Barnebokfestival. Formålet er å gi festivalen

Detaljer

Familieprogram. For barn i alle aldre! Omvisninger og verksteder

Familieprogram. For barn i alle aldre! Omvisninger og verksteder Familieprogram AKTIVITETER FOR BARN OG VOKSNE PERIODE: 27.07 21.12 2013 For barn i alle aldre! Omvisninger og verksteder JULI Lørdag 27 / 7 Sted: KODE 1 Kl. 12 15 Våte spor Omvisning og maleverksted Kl.

Detaljer

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR Utarbeidet av Ruseløkka barnehage, Oslo PROSJEKTTITTEL «I hagen til Miró» FORANKRING I RAMMEPLANEN Barnehagen skal bidra til at barna «utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og

Detaljer

Fagdag elektro. Konsernbygget, Kokstad

Fagdag elektro. Konsernbygget, Kokstad Fagdag elektro 02.11.2011 Konsernbygget, Kokstad Program Presentasjon av BKK-konsernet Trude Kremner, Organisasjonsstab, BKK AS Elektrofaget i BKK Christian Monsen, lærlingeansvarlig og Terje Strandtun,

Detaljer

Tanken gjennom hånden

Tanken gjennom hånden Prosjekt utarbeidet av billedkunstner Silje Rønneberg Hogstad PROSJEKTTITTEL «Tanken gjennom hånden» FORANKRING I RAMMEPLANEN 3.3 Kunst, kultur og kreativitet Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet

Detaljer

Rektor Gerd Tinglums tale ved studiestart , Universitetsaulaen i Bergen, Muséplassen 3, mandag 22. august kl

Rektor Gerd Tinglums tale ved studiestart , Universitetsaulaen i Bergen, Muséplassen 3, mandag 22. august kl Rektor Gerd Tinglums tale ved studiestart 2016-2017, Universitetsaulaen i Bergen, Muséplassen 3, mandag 22. august kl. 10.30-12 Dear guests, colleagues and students: On behalf of Bergen Academy of Art

Detaljer

16.09 Historie og dagligliv på Kong Sverres borg! Terje Brattberg, historiker og forfatter

16.09 Historie og dagligliv på Kong Sverres borg! Terje Brattberg, historiker og forfatter Høst 2013 Mandagskåseri Kl 13.00 i Auditoriet (hver mandag fra 16. sept -25. nov) 16.09 Historie og dagligliv på Kong Sverres borg! Terje Brattberg, historiker og forfatter 23.09 De nye planene for Torvet

Detaljer

Lukten av noe ekte. Synet av noe digitalt

Lukten av noe ekte. Synet av noe digitalt Lukten av noe ekte. Synet av noe digitalt Av Per Magnus Finnanger Sandsmark 23.09.2015 16:32 Fiskerimuseets nye utstilling er vakker, pedagogisk og lærerik, men museet har gått seg litt bort i ønsket om

Detaljer

Kapittel 2. Etablissementet De verdalske befestninger

Kapittel 2. Etablissementet De verdalske befestninger Kapittel 2. Etablissementet De verdalske befestninger Eier av bildet: Verdalsbilder/Eystein Ness. 2. Etablissementet De verdalske befestninger Eiendomsforhold Etablissementet De verdalske befestninger

Detaljer

Nettpartner Konsern. Selskapspresentasjon

Nettpartner Konsern. Selskapspresentasjon Nettpartner Konsern Selskapspresentasjon Visjon og forretningsidé Nettpartner selskapet alle i bransjen ønsker å etterlikne! Nettpartner skal være best på ideer og konsepter innen bygging, vedlikehold

Detaljer