Ungdomsrådet -Møre og Romsdal H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdomsrådet -Møre og Romsdal H"

Transkript

1 Ungdomsrådet -Møre og Romsdal H Møtestad: Brosundet Hotell Dato: april 2018 Referatnr. 02/2018 Møteleiar: Fladseth Referent: Marianne Heen og Fladseth Tilstades: X Meldt forfall: Benedikte Haagensen Skrede, Malin Strømsholm Riise, Johan Wilhem Ulla Holmstöm har permisjon X Benjamin Vågen X Nathalie Helen Johansen X Ylva Bårdsdatter Linseth-Aarflot X Christian B Knudseth X Gerhard Solem Futsæter X Victoria Ulstein Sporsheim X Fladseth Koordinator X Marianne Heen Koordinator Andre: Dag 1; Helge Ristesund, Merete Hagbø og Olav Finnøy Dag 2; Aleksandra Olsen,

2 Saksnr/ Tittel på sak 07/18 Oppstart og informasjon om helgens oppgaver 08/18 Informasjon fra ass. direktør i Helse Møre og Romsdal Helge Ristesund Gjennomgang av samlingens program. «runde rundt bordet, siden sist» Gleder seg til å møtes igjen Hvordan forbereder dere til helgesamlingene? Benjamin har fått innspill på at det ikke ligger offentlig tilgjengelig informasjon om når vi har møter. Konklusjon: Alle må gå igjennom innkallingen før samlingene på forhånd og samtlige hadde fått gjennomført sine oppgaver. Vi ber om at administrasjonen legger ut informasjonen om møtetider til ungdomsrådet på nettsida. Helge Ristesund (ass. dir.) informerer om ungdomsrådets arbeid, ungdomsrådets og sin rolle og sitt ansvar. Oversikt over fylket og alle enheter i HMR. Ønsker til ungdomsrådet: - Påvirke/ medvirke - Fremme synspunkt - Betre pasienttilbud - Skape og delta i dialog - Ta intiativ Ansvar for oppfølging Koordinator Frist Utfordrer Ungdomsrådet på noen saker de brenner for og får følgende innspill på sparket: - Overganger/ transisjon - Mer av «Helt Sjef!» (fokus på hele mennesket uavhengi av diagnose) på ettermiddag/kveldstid - Poliklinikk på ettermiddag/kveldstid da de kan ha stort fravær pga sin tilstand frå før - Ventearealer med ungdomsfokus/ WIFI som funker - Likeverdig helsetilbud til ungdom uansett hvor i fylket man er bosatt. - HMR må være oppdatert på teknisk utstyr og behandlingshjelpemidler Konklusjon: Det kan gjennomføres tiltak på ettermiddag/kveldstid Det sendes skriftlig henvendelser til avdelingene og klinikksjef og ber om skriftlig tilbakemedling, med kopi til adm og brukerutvalget. Vedlegg PPpresentasjon i samarbeid med leder i ungdomsrådet 9/18 orienterer om SNR Merethe Hagbø og Olav Finnøy Ny sjukehuset på Nordmøre og Romsdal (SNR) Hva er planlagt hittil og hva gjenstår. De ønsker innspill når det skal planlegges videre, blant annet interiør og innredning. I møter med brukerutvalg har det vært tatt opp - Ekspedisjoner - Ventesoner

3 - Universell utforming - Oppholdssted for pårørende - Kommunikasjon og verdier - «Pusterom» - Ansatte sine arbeidsforhold. De ønsker samhandling med Ungdomsrådet frem mot ferdigstillelse, og vi vil gjerne på besøk på tomta på Hjelset ved neste samling i Molde. Konklusjon: Det er ønskelig at noen fra Ungdomsrådet deltar i brukerutvalg for SNR, Gerhard og Ylva (vara Benjamin) tenker at de kan være med. 10/18 Gjennomgan g av referat Vedlegg PPpresentasjon Gjennomgang av referat og arbeidsoppgaver frå forrige møte. Sak 1. Vi må sende kommentarene våre skriftlig til klinikksjef, avdelingssjef og sekjsonsledere med kopi til ass. dir. og be om svar. Sak 2. Benedikte er ikkje her i dag så vi vet ikkje meir om dette med instagram. Utsatt til neste samling Kontaktkort: Ylva har med utkast, vi må se meir på det. Ylva sender til koordinator på e-post sammen med leder og nestleder Benedikte Ylva Tilbak emeldi ng innen neste samlin g i august. Sak 3. Vi har fått tilbakemelding frå Hemit på at det er vanskelig å få tilgang til Skype for business for andre enn ansatte i HMR. jobber videre med saken og sender henvendelse på nytt til hemit Vi har ikkje hørt meir frå HABU som ønsket tilbakemeldinger på innkallinger mm Vedlegg Pasientflyt mellom voksenhabiliteringen (HAVO) og habilitering for barn og unge (HABU) i HF M&R Victoria forteller om Workshopen som hun og Benedikte var med på. Hun vil fortelje meir om dette på neste samling. Hvordan ev. ungdomsrådet kan bruke noen av redskapene. Victoria/ Benedikte Fagdag om barn som pårørende. Victoria var med, Benjamin måtte melde forfall. Victoria presenterte oss på en glimrende måte. Bruk av facebook internt; det har ikke vært aktivitet på chat hittil. Benjamin og Nathalie Helt Sjef! Jmf. Regjeringens strategi for god psykisk helse ( ) Vi må henvende oss skriftlig til ass. dir, og ledere angående dette ønsket jmf de andre saker.

4 Sak 5. Samlingen fredag 31.august kl 13 - laurdag 1. september kl 16 skal være i Molde. Samlingen måndag 8. oktober kl 11-9.oktober(høstferien)- kl 16 skal være i Kristiansund. Sak 6. Godt klima i ungdomsrådet, det skal vi jobbe med på neste samling. Logo; Gerhard har laget et utkast. Sendes koordinator Marianne Gerhard 11/18 Arbeidsoppgaver, informasjon og drøfting Forslag: Ylva og Benjamin ser på dette i samarbeid når de treffes i Kristiansund 24.mai etter skypemøte 1. Nestleder Nathalie forteller om Aleksandra Olsen årets taler i 2017 UB som kommer i morgen. 2. Gjennomgang av PP-presentasjonen som leder Benjamin og koordinator har utarbeidet. Oversiktlig og ok Konklusjon: Alle får tilsendt PP-presentasjonen og her må det brukes det vi fikk gjennom forelesning frå «årets taler» Aleksandra Olsen Tenk igjennom hvordan du vil presentere og på neste samling øves det 3. Koordinator og leder har vært på møte i Brukerutvalget. Diskusjon rundt vår plassering i forhold til Brukerutvalget? I retningslinjenen står det at ungdomsrådet skal ha en tett dialog med brukerutvalget utan at en vet helt hvordan Konklusjon: Vi må få en avklaring i forhold til vår rolle i forhold til Brukerutvalget Koordinator retter en henvendelse til ass. dir. og leder for brukerutvalget 4. Leder orienterer om at Ungdomspsykiatrisk døgnseksjon i Ålesund,(UPS) Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern-barn og unge ønsker en brukerrepresentant til å delta på møte tysdag 25. septermber Leder frå ungdomsrådet deltar og Christian er vara Ylva og Gerhard alle Benjamin og Innen 10. juni Avtalt møte for en samtale på forhånd torsdag 14. juni kl leder og koordinator deltar 5. I arbeidsgruppe for barneansvarlige i helseforetaket ønsker

5 de en representant frå Ungdomsrådet. Møter på dagtid. Fire samlinger per år. Victoria deltar frå ungdomsrådet,vara Nathalie, men må høre litt om omfanget, det er i utgangspunktet utfordrenede med møter på dagtid for skoleungdommer og fleire av henvendelsene er på dagtid i helsefortaket. det er behov for at helsefortaket imøtekommer pasientenes/ungdommenes behov da de i utgangspunktet får nok fravær på skolen. Konklusjon: koordinator tar kontakt med Anne Hollingen for nærmere orientering av omfanget av dette arbeidet Victoria/ Nathalie 6. Når noen har tatt på seg oppdrag, men blir syk, el. på andre måter blir forhindret, kva gjør vi da? Diskusjon rundt dette. Konklusjon: Frå nå av skal vi prøve å ha en vara når vi tar på oss oppdrag. 7. Vi har behov for å snakke med hverandre mellom samlingene. Ønskelig med Skypemøter månedlig. Konklusjon:Vi skal ha Skypemøte 24. mai kl , i Ålesund BUA hos Marianne og i Kristiansund BUP hos. 8. Pasientopplæring «helt Sjef» Konklusjon: Ylva har ansvar for å legge frem et detaljert innhald frå opplæringen hun har deltatt på i samarbeid med koordinator 12/18 Aleksandra Olsen, vinner av «Ta ordet»-prisen 13/18Presenta sjon av Ungdomsrådi ulike sammenheng Hvordan holde en god tale og nå sitt publikum. Retorikk. Holder talen sin og jobber sammen med ungdommene. Vedlegg Presentasjon av ungdomsrådet i ulike sammenhenger Ved Hege Hegle utsatt til samlingen 31. august kl 13-16(18) Hun deltar på Skypemøtet i mai. Vi må jobbe videre med logo og Roll-up, samt presentasjon av

6 er 14/18 Oppsummeri ng Ungdomsrådet ellers. Konklusjon: alle ungdommen sender på e-post til koordinator Ift behandlingen du får og hvordan du blir møtt: - Hva er viktig for DEG? - Hva er viktig for deg å vite? - Gi oss 1 tips som du tror gjør oss bedre i møtet med ungdommer NB! Så kort og konsist som mulig Dette blir møte 25.mai på skype Oppsummering til slutt; det har vært en innholdsrik og god helg med god stemning. Mindre gruppe denne gangen, lettere å være delaktig, godt hotell, møblering rundt et bord er bedre for kontakt med hverandre. Det er ønskelig med en sosial aktivitet for eksempel bowling el.lign. Adm. Må bestille mat når vi går ut og spiser og avklare at det sendes faktura så vi ikke opplever ubehagligheter med dette. Alle ungdommene Inne 2.mai