INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning til Årsmelding Ansatte, råd og utvalg 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013"

Transkript

1 Stokka: 30. mars

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding Ansatte, råd og utvalg Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens strategiplan 9 3. Gudstjenestelivet 9 Statistikk fra kirkebøkene 9 Gudstjenestene 10 Konfirmantundervisningen Trosopplæring for barn og voksne 10 4 A. Trosopplæring for barn 11 Babysang 12 Barnebibel til 4- åringer 12 Dåpsskolen for 6- åringer 12 Lys-Våken for 5. og 6. klassinger 12 Søndagsskolen 13 Byggeklossen 13 Barneklubben XYZ 14 Ungdomsklubben ZALO 14 KITT 14 Juleverksted 15 Barnefestival 15 Barnekoret KlingKlang 16 Andakter 16 Annet 16 4 B. Trosopplæring for voksne 16 Søndagsskole for voksne Kontakt med skoler og barnehager 16 Andakter 16 Påskevandringer for barnehager 16 Julegudstjenester for skoler og barnehager 2

3 17 6. Diakoni 17 Kirkeringene 17 Bibelgrupper/Husfellesskap 17 Formiddagstreffet 17 Fasteaksjonen 17 Miljøfyrtårn Misjon 17 Menighetens misjonsengasjement. 18 Misjonsforeningen for NMS Menighetens korarbeid for voksne 19 Etterklang Utvalgenes arbeid 19 Trosopplæringsutvalget 19 Barne- og ungdomsutvalget 20 Misjonsutvalget 20 Menighetskvelder 20 Diakoniutvalget 21 Menighetsbladet 21 Husstyret 21 Utsmykkingskomiteen Kultur i kirken 22 Stokkadagene 22 Konserter Menighetens økonomi 24 Driftsregnskap 25 Balanseregnskap 3

4 1. INNLEDNING TIL ÅRSMELDINGEN I KRISTUS, NÆR LIVET. Årsmelding for menighetsrådet 2013 Arbeidet i menighetsrådet har vært inspirerende og vi har hatt et godt samarbeid i rådet. Strategiplanen for Stokka menighet utgjør grunnlaget for arbeidet i menigheten. Gudstjenestebesøket er stabilt. Vi har hatt deltakelse av husorkesteret på enkelte gudstjenester, noe som har fått flere unge familier til å delta. Familiegudstjenester med barnekoret Kling Klang, er godt besøkt. Stokka menighet har en god givertjeneste, med trofaste givere. Men vi trenger flere faste givere. Vi har gode ofringer i gudstjenesten. I løpet av høsten 2013 startet Jostein Ådna opp med «Søndagsskole for voksne hvor Markusevangeliet ble gjennomgått. Menighetsrådet besluttet å bruke av en testamentarisk gave, mottatt i 2012, til produksjon av nye liturgiske klær. Tekstilkunstner Siri Gjesdal fikk oppdraget. En grønn messehakel ble levert i desember. Terje Torkelsen tok initiativ til å skrive en jubileumsbok for Stokka kirke: Fra Menighetshus til Katedral. Den var ferdig og klar til salg i november. Stokkadagene ble arrangert i oktober med spennende arrangement og bra besøk. Menighetsrådet besluttet å legge ned misjonsutvalget, og videreføre arbeidet i form av menighetskvelder. Menighetsrådet arrangerte i månedsskiftet mai/juni en tur til Estland. På denne turen fikk deltakerne lære Tallinn å kjenne fra en litt annen side enn mange turister får gjøre. Man besøkte blant annet to «nyplantede» menigheter som er et resultat av NMS menighetsplantingsprosjekt som Stokka menighet støtter. Det var en svært interessant og lærerik tur. Fra mai har vi blitt tildelt trosopplæringsmidler. Foreløpig har vi valgt å la noe av midlene gå inn i lønnsmidlene til barne- og ungdomspresten. Det ble valgt et trosopplæringsutvalg som sammen med B/U- presten er i gang med å utforme en plan for bruk av trosopplæringsmidlene i Stokka kirke. I november reiste fem medlemmer av trosopplæringsutvalget til Lillestrøm på Trosopplæringskonferanse. Det ga både åndelig og praktisk inspirasjon. Oversvømmelse i ungdomskjelleren er et stadig tilbakevendende tema, og også i 2013 har vi hatt problemer med dette. Domprost Anne Lise Ådnøy og kulturkonsulent Ragnhild Halle deltok på et menighetsrådsmøte før jul. Lena Wegemo startet som kantor i 100 % stilling den 1. april. På gudstjenesten andre søndag i advent tok vi i bruk ny salmebok. Menighetsrådet er opptatt av at det skal være nok frivillige som vil gjøre en innsats innen de ulike aktivitetene. Aud Halle flyttet ut av menigheten i juni 2013, og siden har Arnhild Aano Høyen fungert som leder av MR. Sandal 14. februar Arnhild Aano Høyen leder av menighetsrådet 4

5 2. ANSATTE, RÅD OG UTVALG 2013 MENIGHETSRÅDET 2013 Menighetsrådet har bestått av følgende personer: Aud Halle (leder) (trådte ut av rådet i juni) Arnhild Aano Høyen (nestleder. Leder fra juni) Oddbjørn Søreide (nestleder. Tilbake fra permisjon i juni) Anne Wehrmeister Reagan Wallace James Ragne Marie Døble Øivind K. Holtedahl Gunnvor Molaug Jostein Ådna Vara: Ivar Langen (møter fast i rådet) Aud Perdy Nagell Aud Reidun Horjen 5

6 MENIGHETENS ANSATTE Sokneprest: Torbjørn Hestnes (100 %) Daglig leder: Anne Synnøve Evja Eikill (100 %) Barne- og ungdomsprest: Oddvar Nessa (100 %). Stillingen lønnes gjennom menighetens givertjeneste, tilskudd fra Stavanger kommune og ved offer til menigheten. Kantor: Lars Inge Tjøstheim (100 % stilling). Sluttet i januar Lena Wegemo (100 % stilling fra 1. april 2013) Lena arbeidet i en 15 % stilling som dirigent og akkompagnatør for Etterklang fra medio januar Menighetsarbeider: Unni Hodne (20 %). Hodne ivaretar det overordnede ansvaret som dirigent for barnekoret Kling Klang. Vaktmester: Nemir Haify (40 %) Kirketjener / renhold: Bann Semhairy (15 %) UTVALG OPPNEVNT AV MENIGHETSRÅDET GUDSTJENESTEUTVALGET. GUDSTJENESTEUTVALGET Utvalget har bestått av: Torbjørn Hestnes (leder), Oddvar Nessa, Lena Wegemo, Terje Torkelsen (fra våren 2013) og Einar O. Iversen. Drude Heskestad Mikalsen har hatt permisjon fra juni BARNE- OG UNGDOMSUTVALGET (BUU) Utvalget har bestått av: Thor Pundsnes (leder), Solveig Hodne Riska, Torbjørg Ristesund, Anne Wehrmeister og Oddvar Nessa (sekretær). TROSOPPLÆRINGSUTVALGET Utvalget har bestått av: Øivind Holtedahl (leder) Arnhild Aano Høyen: Leder av menighetsrådet Unni Hodne: Menighetsarbeider og dirigent i KlingKlang Lena Wegemo: Kantor Torbjørn Hestnes: Sokneprest Anne Synnøve Evja Eikill: Daglig leder Oddvar Nessa: Barne- og ungdomsprest (sekretær) 6

7 FINANSUTVALGET Utvalget har bestått av: Jan Høyen (leder), Terje Torkelsen, Kåre Mæland. Ivar Langen er menighetsrådets representant i utvalget. MISJONSUTVALGET Utvalget ble lagt ned i Misjonskveldene har blitt erstattet med menighetskvelder som menighetsrådet er ansvarlig for. DIAKONIUTVALGET Utvalget har bestått av: Aud Nagell, Solveig Langen, Sigrun Osvik og Anne Synnøve Evja Eikill. Ann-Brit Tunset og Gerd-Lise Grindheim Knudsen ble medlemmer av utvalget fra august HUSSTYRET Husstyret har bestått av: Jakob Hodne (leder) Per Ueland, Arne Hodne, Egil Kolnes. Menighetsrådet er ikke representert i styret. MENIGHETSBLADET Komiteen har bestått av: Leif Jon Paulsen, Kåre Mæland og Oddvar Nessa. Nessa fungerer som redaktør av bladet. UTSMYKNINGSKOMITEEN Komiteen har bestått av: Ingrid Enoksen (leder), Kirsten Hinna og Åsmund Haukelisæter. KJØKKENKOMITE Kjøkkenkomiteen har bestått av: Aslaug Hestnes, Ingunn Kolnes, Tone Hammer, Ellen Vestre, Åsa Skartveit og Ruth Østrem. ØVRIGE VERV Aud Halle: Medlem av KA s landsråd fram til juni 2013 da hun trådte ut grunnet flytting. Øyvind K. Holtedahl: menighetens representant i Fellesrådet. Brit Norheim Larsen: menighetens representant i Kirkens SOS representantskap. 7

8 Strategiplan for Stokka menighet: ET MØTESTED FOR TRO, UNDRING OG FELLESSKAP Diakoni Vi ønsker å være en tjenende kirke som fremmer medmenneskelighet og bygger felleskap. Mål: Videreutvikle eksisterende arbeid for voksne, eldre, barn, og familier Bygge små felleskap, der vi blir sett og kan utvikle tilhørighet Bli bedre til å se, bekrefte og inkludere hverandre Utfordre til forpliktende arbeid, for å bygge et tjenende felleskap Etablere kirkeskyssordning Videreutvikle besøkstjenesten Etablere voksenutvalg for arrangementer Skape en voksen arena med variert program og kulturtilbud Fortsette arbeidet som miljømenighet / miljøfyrtårn Etablere festkomité Gudstjenesteliv Vi ønsker gudstjenester som berører, frigjør og utruster. Mål: Øke deltagelse av barn, unge/konfirmanter og voksne Delta i den pågående gudstjenesterevisjonen i Den norske kirke Variere sanger, instrument, form og tidspunkt Bruke forsanger Bevare og fornye kirkemusikalske tradisjoner i gudstjenestearbeid Møte menneskers ønske om en kirkelig tilhørighet gjennom kirkemusikk Trosopplæring Vi ønsker å gi opplæring i den kristne tro, med særlig vekt på barn og unge. Mål: Styrke og videreutvikle det eksisterende arbeid i dåpsopplæring, søndagsskole, barne- og ungdomsarbeid Arbeide for å inkludere konfirmanter i vårt ungdomsarbeid Utvikle samarbeidet med Ynglingen Arbeide for å skape inspirerende felleskap, der tro kan vokse og modnes Engasjere hele menigheten i misjon, etablere nytt misjonsprosjekt / vennskapsmenighet og engasjement i ulike grupper i menigheten Fokusere på lederopplæring i barneog ungdomsarbeid Oppmuntre til å etablere smågrupper Videreføre arbeidet med barnekor Videreføre arbeidet for gutter og jenter 8

9 3. GUDSTJENESTELIVET STATISTIKK FRA KIRKEBØKENE: Gudstjenester på søndager og helligdager Derav familie- og ungdomsgudstj. (ikke julaften) Gj.snitt på gudstj Gj.snitt nattverddeltakere Døpte Konfirmerte Kirkelig gravferd Vigsler Innmeldinger Utmeldinger GUDSTJENESTENE Det er mye å glede seg over når det gjelder gudstjenestelivet i Stokka menighet. Mange kommer til gudstjenesten og det inspirerer til videre arbeid og engasjement. Gjennomsnittsalderen er høy på en vanlig gudstjeneste, mens det er mange yngre på godt «besøkte» familiegudstjenester med et stort barnekor. Innføringen av nye liturgier har skjedd gradvis og erfaringene vi har gjort har vært gode. At vi har nattverd på hver gudstjeneste har også vært en positiv erfaring for de aller fleste, men det krever streng regi for at gudstjenesten ikke skal bli for lang. Menigheten har fortsatt med de «gamle» liturgiske melodier, men vi har hatt tre gudstjenester høsten 2013 der vi har brukt Thore Aas mer rytmiske og «moderne» liturgiske musikk på gudstjenester der husorkester og forsangere har deltatt. Dette har skapt et positivt engasjement og har engasjert flere frivillige i gudstjenesten som musikere og forsangere. Det er et ønske at dette fortsetter og utvikles, og at vi jevnlig har gudstjenester med musikk og salmer som i større grad appellerer til menighetens yngre. Gudstjenester på Stokka sykehjem. Sammen med soknepresten i Kampen har soknepresten i Stokka gudstjenester og andakter på Stokka Sykehjem hver 3. uke, og det er egen gudstjeneste i julen (I 2013 var denne på lille julaften kl. 17:00). Soknepresten tilkalles for samtaler og soknebud når han blir bedt om det. Det er også en beredskapsordning for prester der prest kan tilkalles hele døgnet. 1 Av dem var 23 bosatt i menigheten 2 Av disse var 47 bosatt i menigheten 9

10 Gudstjenester og samlinger for skole og barnehage. Ellers ble det holdt 1 gudstjeneste for Lassa skole i desember 2013 og 3 gudstjenester for barnehagene i Det var også besøk av grupper fra barnehagene til påskevandringer som barne- og ungdomspresten arrangerte. KONFIRMANTUNDERVISNINGEN Den siste uken i april ble 52 unge konfirmerte, og 41 skrev seg inn som nye konfirmanter og de begynte undervisningen i august. Vi deltok også i 2013 på konfirmanttreff i Ynglingehallen som samlet konfirmanter fra mange av byens menigheter. Stokka, Kampen, St. Petri og Domkirken menigheter samarbeidet om et konfirmantseminar den første lørdagen i februar, i Stokka kirke. Høsten 2013 var det to ungdomsgudstjenester for konfirmantene sammen med St. Petri menighet. En i Stokka og en i St. Petri kirke. Ansvarlig for undervisningen er sokneprest som også har all administrasjon. Barne- og ungdomspresten deltar også i undervisningen. 4. TROSOPPLÆRING FOR BARN OG VOKSNE 4A. TROSOPPLÆRING FOR BARN Stokka menighet ønsker å være en inkluderende menighet med meningsfylte og varierte tilbud for barn og unge i Stokka og Sandal. Vi har tilbud for barn mellom 0 og 18 år. I tillegg til de faste tilbudene, ønsker vi å arrangere enkeltarrangement som kan være med på å skape et godt miljø for familier som bor i soknet. Kort tid før jul i 2012 kom nyheten om at Stavanger domprosti skulle bli tildelt trosopplæringsmidler. Arbeidet med å skrive en lokal plan for trosopplæring begynte å skyte fart. Kursaktiviteten har vært høy i 2013, alt fra generelle orienteringskurs om trosopplæringen til mer teoretiske skrivekurs der en ble gitt konkrete verktøy til hvordan trosopplæringsplanen skal skrives. Dessuten deltok 5 personer fra Stokka menighet på trosopplæringskonferansen i Lillestrøm høsten Stokka menighet ble i 2013 tildelt en felles mentor med Kampen menighet. Mentor er prost i Sunnhordaland prosti i Bjørgvin bispedømme, Svein Arne Theodorsen. Mentors oppgave er bl.a. å være en pådriver og en ekstern ressurs som kan bistå i arbeidet med å lage en lokal plan for trosopplæring. Tildelingen av trosopplæringsmidler medførte en del strukturelle endringer i barne- og ungdomsarbeidet / trosopplæringsarbeidet. For det første byttet utvalgene navn, fra familieog trosopplæringsutvalget, til barne- og ungdomsutvalget (BUU) og fra ressursgruppa for trosopplæring, til trosopplæringsutvalget. Det daværende familie- og trosopplæringsutvalget hadde to møter våren Den daværende ressursgruppa hadde et møte på våren og en litt mer uformell samling der man diskuterte veien videre nå når menigheten skulle få tildelt trosopplæringsmidler. Barne- og ungdomsarbeidet / trosopplæringen for barn og unge er nå organisert i to utvalg med følgende navn: 10

11 Barne- og ungdomsutvalget er et rådgivende utvalg for menighetsrådet og barne- og ungdomspresten i spørsmål som hovedsakelig er knyttet til det kontinuerlige barne- og ungdomsarbeidet (0-18 år). Trosopplæringsutvalget er et rådgivende utvalg for menighetsrådet og barne- og ungdomspresten i spørsmål tilknyttet utforming og gjennomføring av lokal plan for trosopplæring og i spørsmål knyttet til avgrensede breddetiltak for barn og unge (0-18 år). Utvalgene ble oppnevnt av menighetsrådet. Utvalgene konstituerte seg og valgte sin leder. Leder og barne- og ungdomspresten kaller sammen inn til møter. Barne- og ungdomspresten er sekretær for utvalgene. Mandatet og utvalgenes rolle tas opp til vurdering når trosopplæringsplanen er godkjent. TROSOPPLÆRINGENS TIDSAVGRENSEDE BREDDETILTAK: Et tidsavgrenset breddetiltak innebærer tidsavgrenset deltakelse for den enkelte deltaker. Dette kan være i form av «et punkt» (Lys Våken, ca. et døgn), en avgrenset periode (4- årsfase med f.eks. tre samlinger og en gudstjeneste) eller et lengre tidsrom (konfirmasjonstid med 60 timer over minimum åtte måneder). Et breddetiltak har som mål og er lagt til rette for at en stor andel av kullene det retter seg mot, kan delta, uansett funksjonsnivå. Dette innebærer utfordringer både når det gjelder antall og mangfold, slik at tiltaket er et reelt tilbud for alle i den aktuelle aldersgruppen. Nasjonale breddetiltak er et konsept som er utviklet av Kirkerådet, ofte i samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjonene med ressursstoff for å gjennomføre trosopplæringstiltak mot bestemte aldersgrupper. Noen av disse nasjonale breddetiltakene gjennomføres på samme tid over hele landet som for eksempel Lys Våken. Andre er ikke knyttet til en spesiell tid, men er ressurser for å gjennomføre tiltak som inngår i trosopplæringsarbeidet i mange menigheter som for eksempel Babysang. BABYSANG Babysang er for barn mellom 0 og 1 år sammen med voksen. Babysang består av en sangstund på ca. 30 minutter hvor det synges både tradisjonelle og kristne barnesanger, regler og rytmeinstrument. Det er også populært med såpebobler. Etter sangstunden serveres det lunsj. Det ble arrangert babysang i både vår- og høstsemesteret. Antall samlinger: 15 om våren og 11 om høsten. Antall betalende medlemmer: 9. Antall oppmøtte varierte fra gang til gang, men lå ofte et sted mellom Leder: barne- og ungdomsprest Oddvar Nessa 11

12 BARNEBIBEL TIL 4-ÅRINGENE Barnebibelen ble delt ut til 4-åringene i rammen av en familiegudstjeneste / høsttakkefest søndag den 29. september. kl barn fikk utdelt barnebibelen. 268 personer var til stede på gudstjenesten. DÅPSSKOLE FOR 6- ÅRINGER Dåpsskolen for 6- åringer ble gjennomført for 5. gang dette året. I 2013 deltok 21 barn. 2012: : : : 15 Dåpsskolen hadde 6 samlinger i løpet av februar og mars, og hver samling varte litt over en time. De 5 første samlingene holdt hus i Ynglingens lokaler, rett etter skoletid. Vi hadde én samling i kirken hvor vi forberedte gudstjenesten barna skulle delta i, og siste samling var familiegudstjenesten hvor barna deltok og fikk utdelt boka Tre i et tre. Samlingene besto av sang, høytlesning, bibelfortelling, formingsaktivitet, lek, bønn og måltid. Dåpsskolen ble avsluttet med utdeling av 6- års bok. Ledere for dåpsskolen har vært Unni Hodne og barne- og ungdomsprest Oddvar Nessa. LYS VÅKEN FOR 5. OG 6.-KLASSINGER ADVENTSNATT I KIRKEN Kirkeovernatting for 5. klassinger natt til 1. søndag i advent er blitt et populært tiltak i mange menigheter og inngår som en del av trosopplærings-breddetiltakene. Det er laget et opplegg som benyttes over hele landet. Siden Lys Våken ikke ble arrangert i Stokka i 2012, ble også 6.-klassingene invitert til å være med i Programmet besto av samling i kirkerommet, øvelse til søndagens gudstjeneste, utdeling av Det nye testamentet, leker, pepperkakebaking, pizzaspising, nattkino, foruten selve overnattingen i kirkerommet. 27 barn deltok. Søndag formiddag deltok Lys Våken-gjengen på familiegudstjenesten der de medvirket med et bibeldrama (inntoget i Jerusalem) og et Lys Våken kor. Speidere og Kling Klang medvirket på den samme gudstjenesten. Ledere: Unni Hodne og BU-prest Oddvar Nessa i tillegg til foreldre som bidro med alt fra å være miljøfaktor, bistå med pepperkakebaking, pizzalaging, være nattevakt og lage frokost. TROSOPPLÆRINGENE KONTINUERLIGE TILTAK: Kontinuerlige tiltak er tilbud som innebærer jevnlige samvær slik som søndagsskole, klubber, kor osv. Noen av disse er medlemsbasert, andre tiltak fungerer etter drop in -prinsippet. SØNDAGSSKOLEN Søndagsskolen benytter opplegget fra Søndagsskoleforbundet Sprell levende og har også benyttet litt film med trosopplærende preg på sine samlinger. 12

13 Barna er med på første del av gudstjenesten og går til søndagsskole etter dåp / før tekstlesing. Søndagsskolen har som regel falt bort når det har vært familiegudstjenester, ferier og langhelger etc. Antall samlinger om våren: 10 Antall samlinger om høsten: 7 Antall betalende medlemmer: 0 Søndagsskolens dag ble markert på familiegudstjenesten 1. september, bl.a. med hoppeslott etter gudstjenesten. Det ble benyttet elementer fra Sprell Levende konseptet på gudstjenesten for å synliggjøre og promotere at et nytt søndagsskolesemester var i gang. Søndagsskolen har i 2013 kun bestått av én gruppe, og det har vært samlinger de fleste høymesser fra januar til mai og september til desember. Oppmøtet har variert, fra få til +/- 10 barn. Ledere i 2013: Anne Wehrmeister (1. semester), Øyvind Holtedahl, Astrid Løvås Pundsnes og barne- og ungdomsprest Oddvar Nessa. BYGGEKLOSSEN Byggeklossen møtes stort sett hver uke, med 6-8 barn. De leker, spiser og synger i kirken. Leder: Borghild Torbjørnsen Wilhelmsen m.fl. BARNEKLUBBEN XYZ XYZ er en fritidsklubb for barn i klasse og har samlinger annenhver fredag til i ungdoms-kjelleren. Det har vært mange innom XYZ- klubben dette året, men det varierer mye hvor mange som kommer hver gang, særlig grunnet «kollisjoner» med bursdager/klassefester og øvrige fritidstilbud/-reiser. Gjennomsnittlig antall barn i 2013 har vært omkring 25. En av gangene slo vi ny rekord med over 50 besøkende! Det er 28 betalende medlemmer som har betalt 50 kr. hver i semesteravgift. Semesteravgiften utløser rabatt på pizza og brus i kiosken. Programmet har vært variert, med film, singstar, sporlek, grilling, andakt, quiz, bordtennis, biljard og brettspill. Gamlisfesten har blitt en tradisjon, og er et høydepunkt for mange med utkledning, kaffedrikking og åresalg. På en av samlingene hadde vi besøk av Kristian Døble som fortalte om sitt opphold i Tanzania og viste bilder/film derfra. En annen samling inneholdt en alternativ Halloween-feiring (med elementer som ligner på «Hallo Venn» - konseptet). Servering av pølser og fokus på nestekjærlighetsbudet / den gylne regel. Barna fikk hver sin hemmelige venn. Antall ganger om våren: 9 Antall ganger om høsten: 6 13

14 Ungdomskjelleren har det siste året gjennomgått en ansiktsløfting. Det er kjøpt inn kjøkkenutstyr, puter, hyller, dekorasjon og en stor flott TV, DVD/BlueRay spiller, noen TVspill og det er innredet et stille rom som benyttes til andakter og øvrige opplegg i trosopplæringen generelt. Ledere i XYZ: Barne- og ungdomsprest Oddvar Nessa, Thor Pundsnes, Solveig Hodne Riska, Torbjørg Ristesund og Elisabeth Christie Ørke (1. semester), Magnus Døble (1. semester). Flere voksne og foreldre er med som frivillige hjelpere. UNGDOMSKLUBBEN ZALO ZALO ble startet opp igjen høsten 2013 etter en lengre pause. Det er et lavterskeltilbud for klasse. Leder har vært barne- og ungdomsprest Oddvar Nessa. I 2013 har også Magnus Døble og noen foreldre bidratt som hjelpeledere. Antall ganger om høsten: 6 Oppmøtet varierte, men har ligget på rundt personer. 5 betalende medlemmer. KITT (Konfirmanter ittepå) Det ble i 2013 undertegnet en intensjonsavtale mellom Ynglingens leder Magne Nesvik og domprost Anne Lise Aadnøy om å samarbeide om et tiltak som hadde til hensikt å nå ungdommer i alderen år, dvs. konfirmerte konfirmanter, post-konfirmanter. Til slutt ble tiltaket gitt navnet «Konfirmanter ittepå» (KITT). Ole Severin Pedersen ble ansatt i Ynglingen rett før sommeren for å jobbe spesielt med tiltaket «Konfirmanter ittepå». Han sluttet i stillingen etter bare noen få måneder. Etter en kort vakanse i stillingen ble Inger Hodne ansatt leder av prosjektet. Tiltaket er myntet på ungdommer som er ferdig med konfirmasjonen. Tiltaket er planlagt som et ledertreningskurs som skal inneholde månedlige samlinger samt ledertreningspraksis. Samlingene er tenkt å inneholde ledertreningsøvelser, diskusjoner om etiske eller andre problemstillinger der en trekker inn det kristne perspektivet. Ungdommene skal også få møte ledere fra ulike sektorer i samfunnet. KITT er i en planleggingsfase ved årets slutt, og er tenkt å starte opp i en eller annen utgave, som et pilotprosjekt i JULEVERKSTED Ble arrangert samme dag som Lys Våken. Godt over 100 besøkende, derav 90 betalende. De fleste Lys Våken deltakerne var også med på juleverkstedet. Juleverkstedet startet med samling i kirkerommet med en liten fortelling om engler, tenne adventskrans + noen sanger. Deretter gikk alle inn i menighetssalen der det var rigget til bord til å lage forskjellige figurer etc. Underveis ble det servert julegrøt og pepperkaker. Ledere: Solveig Hodne Riska, Torbjørg Ristesund, Anne Wehrmeister, Astrid Pundsnes, Anne Synnøve Evja Eikill, BU-prest Oddvar Nessa m.fl. 14

15 BARNEFESTIVAL Stokka menighet arrangerte også dette året Barnefestival. Fredag den 15. november hadde barneskolene i Stavanger planleggingsdag. 24 barn (2012: 21 barn) fra klasse deltok. Barnefestival ble arrangert i samarbeid med Ynglingen, og i Ynglingens lokaler. Festivalen varte fra kl Tema for årets barnefestival var bønn og det internasjonale fokuset var Madagaskar. Vi hadde invitert med oss Rivo Razakandriana, som opprinnelig kommer fra Madagaskar, til å fortelle fra sitt hjemland, og lære barna en sang derfra og vise bilder fra landet. Han hadde med seg to gassiske studenter fra Misjonshøgskolen som lærte barna et par gassiske danser. Dagen ble fylt med sang og musikk, dans, formingsaktivitet, skating, kor, forkynnelse og lek. Barna framførte noe av det de hadde øvd inn tidligere på dagen, for foreldrene. Stemningen var god og arrangementet ble meget vellykket. Ledere var BU-prest Oddvar Nessa, Unni Hodne og Inger Hodne. Øvrige bidragsytere var Anne Synnøve Evja Eikill, Jarle Waldemar, Rivo Razakandriana, Tonje Kallhovd og Steinar Berg. Steinar hadde ansvar for skatingen, Tonje for koret. Barneevangelist og barnepastor Jarle Waldemar var innleid som «hoved-attraksjon» til å ha en formidlingsdel/show der han underviste barna om bønn. Sist, men ikke minst, deltok frivillig mannskap fra Ynglingen som serverte oss lunsj og frukt m.m. BARNEKORET KLINGKLANG Barnekoret KlingKlang har også i 2013 hatt et godt år, fint og sikkert ledet av dirigent Unni T. Hodne. Flere foreldre er med og hjelper, både med musikalske og praktiske oppgaver. Medlemstall: Våren: 40 betalende medlemmer Høsten: 42 betalende medlemmer Koret har medvirket på familiegudstjenester og andre arrangementer: 8 familiegudstjenester 17 mai arrangement Julemesse i Ynglingen «Vi synger julen inn» Gudstjeneste på julaften Gospelfestival i Egersund 5-7 mai Medvirkning på konsert i Konserthuset med Team Sulebakk og diverse andre kjente artister I forbindelse med Stokkadagene medvirket koret på familiearrangementet sammen med «Galen i halen» Korets styre: Unni T. Hodne dirigent og musikalsk ansvarlig Solveig Hodne Riska sekretær, sanglærer og medhjelper i koret Anne Hodne Buer sanglærer og medhjelper i koret Anne Lise Vandli korgensere og evt. annet praktisk, styremedlem 15

16 Lillian Helgø matmor, styremedlem Ingvild Mikalsen kjøkken, styremedlem Lena Wegemo kantor og pianist ANDAKTER Barne- og ungdomspresten holdt andakter på barnekorets øvelser. 2 ganger om våren og to ganger om høsten. På grunn av et omfattende og tidskrevende arbeid med utarbeidelsen av lokal plan for trosopplæring, kombinert med stor kursaktivitet, har BU-presten redusert hyppigheten av barnehageandaktene høsten ANNET: SOMMERAVSLUTING FOR KLING KLANG OG KFUK/KFUM SPEIDERE Ble arrangert 23. mai med felles gudstjeneste i Stokka kirke for korets medlemmer og speiderne + deres familier. Etterpå gikk alle ned til Stokkavannet der speiderne stod for grilling og delte ut is, samt organiserte og la til rette for kanopadling. 4B. TROSOPPLÆRING FOR VOKSNE. SØNDAGSSKOLE FOR VOKSNE Syv ganger i løpet av høsten fant det sted søndagsskole for voksne kl i Kirkestuen. Temaet for denne høsten (med fortsettelse våren 2014) var Evangeliet etter Markus, og det ble utarbeidet et program med nøyaktig angivelse av tekstavsnitt og temaer som skulle gjennomgås den enkelte gang. Lærer i søndagsskolen er Jostein Ådna, professor i Det nye testamente ved Misjonshøgskolen. Oppslutningen om samlingene varierte fra ca. 35 personer på det meste til ca KONTAKT MED SKOLER OG BARNEHAGER ANDAKTER Barne- og ungdomspresten holdt andakter i Hakkebakkeskogen barnehage: 4 ganger om våren og 2 om høsten. PÅSKEVANDRINGER FOR BARNEHAGER Grupper fra Lassa barnehage, Lasseliten misjonsbarnehage, Lassamyra barnehage, Huskestua barnehage, Hakkebakkeskogen barnehage, Stokka barnehage og Muldvarpen barnehage var med på en vandring gjennom forskjellige stasjoner i kirken (palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag, påskedag). Bibelhistoriene ble formidlet gjennom fortelling, musikk, drama/rollespill med kostymer/påkledning. Ledere: barne- og ungdomsprest Oddvar Nessa og Gerd-Lise Grindheim Knudsen. JULEGUDSTJENESTER FOR SKOLE-/BARNEHAGER Lassa skole, Lassa barnehage, Lasseliten misjonsbarnehage, Lassamyra barnehage, Huskestua barnehage, Hakkebakkeskogen barnehage, Stokka barnehage og Muldvarpen 16

17 barnehage deltok. Noen av barnehagene deltok med egne opptrinn (Lucia-tog og korsang/drama). Lassa skole bidro med et eget julespill på ca. 30 min. der juleevangeliet ble dramatisert og formidlet på en flott måte. Ansvarlige: barne- og ungdomsprest Oddvar Nessa og kantor Lena Wegemo. 6. DIAKONI Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. KIRKERINGENE Det er p.t. ingen aktive kirkeringer i Stokka menighet. BIBELGRUPPER / HUSFELLESSKAP Tallet på husfellesskap, bibelgrupper og samtalegrupper med tilhørighet til menigheten har vi ikke en fullstendig oversikt over. Det er registrert 6 bibelgrupper. FORMIDDAGSTREFFET Målsettingen er å tilby et innholdsrikt sosialt samvær en formiddag i måneden for dem som har anledning. Det er et variert program med taler, kåserier, andakt og utlodning, samt god bevertning. Det er stadig tilbakemeldinger om at folk trives og setter stor pris på tiltaket. Det var 5 formiddagstreff i vårhalvåret og 4 i høsthalvåret. Formiddagstreffene ble gjennom hele året ledet av Margrethe Bringsjord. To trofaste med-ledere takket for seg på møtet i mai: Sigyn Askeland og Astri Våland. De ble takket varmt for sin lange og trofaste innsats. Fra og med høsten 2013 gikk diakoniutvalget inn som med-ledere med ansvar for tilrettelegging og praktisk ansvar for treffene. FASTEAKSJONEN Menigheten er gjennom sin deltakelse i Kirken Nødhjelps Fasteaksjon engasjert i arbeidet / kampen for rettferdighet utenfor landets grenser. Konfirmantene gikk fra dør-til-dør i bydelen og samlet inn kr til Kirkens Nødhjelps arbeid. I tillegg kom det inn kr i kirkeoffer til aksjonen. Det ble også samlet inn kr. 431 i innkomne fastebøsser. Til sammen ble resultatet kr MILJØFYRTÅRN Stokka menighet er sertifisert som Miljøfyrtårn. Med det har vi forpliktet oss til en miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Vi arbeider stadig for å videreføre og ytterligere forbedre miljøarbeidet. 7. MISJON MENIGHETENS MISJONSENGASJEMENT Det Norske Misjonsselskap (NMS) er en selvstendig organisasjon innenfor Den norske kirke og er et redskap til å realisere kirkens misjonsoppdrag. Stokka menighet støtter ett av misjonsprosjektene som NMS har ansvar for: «Menighetsplanting i Estland». Prosjektet gir økonomisk støtte til arbeidet som drives i to av Tallinns forsteder, Mustamäe og Saku. 17

18 Avtalen ble inngått i september 2012 og varer fram til september 2015 med mulighet for forlengelse. I samarbeidsavtalen heter det at menigheten skal sikte mot et bidrag på kr pr. år i givertjeneste. Menighetsrådet tok initiativ til en menighetstur for å besøke de to nyplantede menighetene i Mustamäe og Saku. Turen gikk av stabelen 31. mai 3. juni med til sammen 18 deltakere. Hensikten med turen var å bli kjent med menighetene vi støtter gjennom prosjektet og å lære litt om forholdene de kristne i Den lutherske kirken i Estland lever under. Det ble et varmt møte. Deltakerne fikk blant annet delta på en norsk-estisk gudstjeneste i Mustamäe som ble ledet av menighetens pastor Tiina Klement. Vår egen barne- og ungdomsprest Oddvar Nessa talte. Tiina som snakker godt norsk etter å ha studert i Norge gjennom flere år, oversatte. Menigheten i Saku ble også besøkt. I forkant av turen ble det tatt initiativ til å arrangere et loppemarked til inntekt for misjonsprosjektet. Loppemarkedet innbragte kr Til sammen har menigheten samlet inn kr til NMS misjonsprosjekt (loppemarked, ofringer og gaver). Menigheten samlet i 2013 også inn offer og gaver til andre misjonsorganisasjoner: Israelsmisjonen, Sjømannsmisjonen og Normisjon. MISJONSFORENING FOR NMS Målsettingen for foreningen er å fremme misjonsinteresse og støtte NMS arbeid. Vi legger vekt på omsorg og bønnetjeneste blant medlemmene. I 2013 hadde vi 16 medlemmer. Det har vært 7 møter i kirkestuen siste mandag i måneden. Dessuten har vi vært med på å arrangere loppemarked til inntekt for menighetens misjonsprosjekt. Flere fra foreningen var med på turen til Tallin, der vi fikk nærmere kjennskap til arbeidet som vi er med og støtter opp om. Foreningen var også en dag på tur i sommer til gjenbruk- butikkene på Randaberg og Hinna. Vi avsluttet med en god middag på en kinarestaurant. Foreningsmedlemmer laget kaker og var med på kirkekaffen til ære for 100 åringen Johan Stoksund. Vi har også deltatt på Områdemøte for NMS på Sandnes og på Regionstevnet i Egersund. Flere var med på misjonsmøtet med julemiddag på Himmel og Hav. Lederen har også deltatt på inspirasjonsmøte NMS arrangerer. Som vanlig har vi vært svært aktive i forbindelse med NMS misjonsmesse. Det innbefatter blant annet en uke med loddsalg på Helgø/Meny. Vi har også hatt besøk av områdeleder for NMS, Bjørn Bakkane. Vi har overført kr til NMS. Leder Ann-Brit Tunset, nestleder Åse Hjelle, kasserer Kari Lunde. 18

19 8. MENIGHETENS KORARBEID FOR VOKSNE ETTERKLANG Aktiviteter: 2 gudstjenester hvorav én i forbindelse med Stokkadagene i oktober Samarbeidsprosjekt med Bekkefaret dameensemble med konsert i Bekkefaret kirke i mai Deltok i Norsk kirkesangforbund sitt 80-års jubileumsprosjekt sammen med mange andre kor. To konserter med Faureés requiem i november i St. Petri og Gand kirke Medvirket på adventskonsert, 1. søndag i advent i regi av koret «Fiin gammel aargang». Koret øvde om høsten inn verket «Trettondagsmusik» (framføring på to konserter i januar Et samarbeidsprosjekt med Telluskoret, Ålgård kirkekor og Jæren kammerkor med musikere). Koret hadde 9 medlemmer. Korets styre: Ragnhild Hodne Mæland, leder Tirill Håvardsholm, kasserer Monica Elida Forsell, sekretær Lena Wegemo, kantor og dirigent 9. UTVALGENES ARBEID DE UTVALGENE MENIGHETSRÅDET VIL SATSE PÅ, MÅ SEES I SAMMENHENG MED RÅDETS ARBEID MED NY STRATEGIPLAN. TROSOPPLÆRINGSUTVALGET. Utvalget har hatt 2 møter om våren og 3 møter om høsten. Utvalget vart representert på inspirasjonssamling for trosopplæring i Stokka kirke 24/2, innføringsdag i Kampen kirke 30/4 og på medarbeiderdag for trosopplæring i Grødem kirke høsten Fem medlemmer av utvalget deltok på trosopplæringskonferansen på Lillestrøm. BARNE- OG UNGDOMSUTVALGET (BUU) Utvalget hadde 1 møte om våren og 3 om høsten. Aktuelle saker i år har bl.a. vært hvordan utvikle en mer barnevennlig kirke på Stokka? I tillegg har utvalget samtalt om søndagsskolen og om hvordan menigheten kan bli bedre til å bygge gode fellesskapsarenaer/-tilbud for småbarnsfamilier. Utvalget har vært sterkt representert som voksenledere i barneklubben XYZ, og vært med som tilretteleggere og medarrangører av det årlige juleverkstedet. 19

20 MISJONSUTVALGET Menighetsrådet la i 2013 ned misjonsutvalget som i mange år har hatt ansvar for å invitere til misjonsmøter i kirken. Møtene vil allikevel fortsette, men under navnet menighetsmøter. Disse møtene vil ha ulikt innhold der misjon vil være ett tema blant flere. Menighetsrådet ved Reagan W. James, inviterte til to misjonsmøter våren 2013: Mars: Reidun Kyllingstad. Tema: «Utstein Pilegrimsgard - et sted for stillhet. Jesaia 30,15: I stillhet og styrke skal deres styrke være." Innsamlet kr til Pilegrimsgarden. Mai: Kristian Døble, student ved Hald Internasjonale Senter. Tema: "Evangelisering gjennom idrett." Innsamlet kr til KRIK. MENIGHETSKVELDER Menighetsrådet inviterte til to menighetskvelder høsten 2013: September: Tema «MENIGHETSPLANING I ESTLAND». Bli kjent med landet, kirken og folket. Deltakere fra menighetsturen til Tallinn viste bilder og fortalte fra turen. Ansvarlig: Arnhild Aano Høyen. Innsamlet kr til misjonsprosjektet. Oktober: Tema: Pilegrimsvandring i Rogaland» Torbjørn Hestnes og Signe Mauritzen fortalte om arbeidet og sine erfaringer som (moderne) pilegrimer. Innsamlet kr. 596 til Pilegrimsgarden. DIAKONIUTVALGET Utvalget har bestått av Solveig Langen, Sigrun Osvik, Anne Synnøve Evja Eikill og Aud Nagell. Utvalget har hatt 4 møter. Tidligere strategiplan har vært styrende for de tiltak vi har prioritert også i år. Tiltakene har vært rettet mot eldre i menigheten. Kirkeskyss fra Stokka sykehjem og Lassa-blokkene har vært vårt tilbud, men blir sjelden benyttet. Besøkstjenesten blir brukt. Tilbudet blir gitt via brosjyre og menighetsbladet. Diakoniutvalget deltok ved innsamling til Kirkens nødhjelps Fasteaksjon og utdeling av 120 blomster til eldre før jul. De eldre utrykte overraskelse og glede for blomstene. Adventsfesten Snaut 50 personer deltok på adventsfesten som ble arrangert den 6. desember. Programmet ble godt mottatt. Predikant, sanger, forfatter og billedkunstner Odd Dubland var invitert som gjest. Han fremførte blant annet sin ode: «Kvitekrist i møte med heidenskapen». Overskuddet fra festen ble kr Beløpet ble oversendt misjonsprosjektet «Menighetsplanting i Estland». 20

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET Stokka 17.03.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2012 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

FROGNER MENIGHET. Årsmelding 2014

FROGNER MENIGHET. Årsmelding 2014 FROGNER MENIGHET Årsmelding 2014 Side1 Innhold Innledning side 2 Frogner menighetsråd og ansatte side 3 Gudstjenesteutvalget side 6 Orgelkomiteen side 10 Hjemmesiden Frogner menighet på internett side

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Frogner menighet Årsmelding 2013

Frogner menighet Årsmelding 2013 Side1 Frogner menighet Årsmelding 2013 Noen hovedinntrykk Antall deltakere på gudstjenester søn- og helligdag er betydelig redusert i forhold til 2011-2012. Menighetens økonomi viser tegn til bedring selv

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter Å rsmelding 2012 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en Åndens gave for å styrke dere eller rettere sagt: for at dere og jeg

Detaljer

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4 Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Nr. 3-2013 årgang 1 God Jul og Godt Nytt År side 2 side 3 side 4 Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester Basar og julemesse Alle helgens messe side 12 Lys Våken side 5

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer

Menighetsblad nr 1 2015

Menighetsblad nr 1 2015 Menighetsblad nr 1 2015 Hillevåg Min salme side 8 Evaluering av gudstjenesteordningen Side 15 Info om menighetsrådsvalget side 19 Konfirmantene har vært i Berlin! Side 12-14 Ta godt imot konfirmantene

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

Årsmelding 2010 Maridalen menighet. Gerd Myrvoll, leder

Årsmelding 2010 Maridalen menighet. Gerd Myrvoll, leder Maridalen menighet Gerd Myrvoll, leder 2010 Menighetsråd og stab 2010 Menighetsråd: Leder: Gerd Myrvoll Nestleder: Gunnar Bjune Rådsmedlemmer: Aud Irene Svartvasmo Astrid Anderson Sogneprest Ketil Rosnes

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

NMS Øst - Norge. det norske misjonsselskap nr 1 Januar 2014. Vi ønsker alle et Godt Nytt År!

NMS Øst - Norge. det norske misjonsselskap nr 1 Januar 2014. Vi ønsker alle et Godt Nytt År! NMS Øst - Norge det norske misjonsselskap nr 1 Januar 2014 Vi ønsker alle et Godt Nytt År! INNHOLD Velkommen til Generalforsamling s. 3 Leder s. 4 Middag for fine damer i Re s. 5 Takk til Knut Lande s.

Detaljer

Årsmelding Rindal sokneråd 2012

Årsmelding Rindal sokneråd 2012 Årsmelding Rindal sokneråd 2012 Da er det tid for ny årsmelding for Rindal sokneråd. Det er mye å forholde seg til for soknerådet for tida, med usikkerhet rundt forholdet mellom stat og kirke, ny lokal

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 -. ÅRGANG LEDER TA VARE PÅ ARVEN En viktig begrunnelse for at NRK gjennomførte Salmeboka minutt for minutt var å ta vare på kulturarven. Og svært mange, både de som

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer