INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning til Årsmelding Ansatte, råd og utvalg 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013"

Transkript

1 Stokka: 30. mars

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding Ansatte, råd og utvalg Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens strategiplan 9 3. Gudstjenestelivet 9 Statistikk fra kirkebøkene 9 Gudstjenestene 10 Konfirmantundervisningen Trosopplæring for barn og voksne 10 4 A. Trosopplæring for barn 11 Babysang 12 Barnebibel til 4- åringer 12 Dåpsskolen for 6- åringer 12 Lys-Våken for 5. og 6. klassinger 12 Søndagsskolen 13 Byggeklossen 13 Barneklubben XYZ 14 Ungdomsklubben ZALO 14 KITT 14 Juleverksted 15 Barnefestival 15 Barnekoret KlingKlang 16 Andakter 16 Annet 16 4 B. Trosopplæring for voksne 16 Søndagsskole for voksne Kontakt med skoler og barnehager 16 Andakter 16 Påskevandringer for barnehager 16 Julegudstjenester for skoler og barnehager 2

3 17 6. Diakoni 17 Kirkeringene 17 Bibelgrupper/Husfellesskap 17 Formiddagstreffet 17 Fasteaksjonen 17 Miljøfyrtårn Misjon 17 Menighetens misjonsengasjement. 18 Misjonsforeningen for NMS Menighetens korarbeid for voksne 19 Etterklang Utvalgenes arbeid 19 Trosopplæringsutvalget 19 Barne- og ungdomsutvalget 20 Misjonsutvalget 20 Menighetskvelder 20 Diakoniutvalget 21 Menighetsbladet 21 Husstyret 21 Utsmykkingskomiteen Kultur i kirken 22 Stokkadagene 22 Konserter Menighetens økonomi 24 Driftsregnskap 25 Balanseregnskap 3

4 1. INNLEDNING TIL ÅRSMELDINGEN I KRISTUS, NÆR LIVET. Årsmelding for menighetsrådet 2013 Arbeidet i menighetsrådet har vært inspirerende og vi har hatt et godt samarbeid i rådet. Strategiplanen for Stokka menighet utgjør grunnlaget for arbeidet i menigheten. Gudstjenestebesøket er stabilt. Vi har hatt deltakelse av husorkesteret på enkelte gudstjenester, noe som har fått flere unge familier til å delta. Familiegudstjenester med barnekoret Kling Klang, er godt besøkt. Stokka menighet har en god givertjeneste, med trofaste givere. Men vi trenger flere faste givere. Vi har gode ofringer i gudstjenesten. I løpet av høsten 2013 startet Jostein Ådna opp med «Søndagsskole for voksne hvor Markusevangeliet ble gjennomgått. Menighetsrådet besluttet å bruke av en testamentarisk gave, mottatt i 2012, til produksjon av nye liturgiske klær. Tekstilkunstner Siri Gjesdal fikk oppdraget. En grønn messehakel ble levert i desember. Terje Torkelsen tok initiativ til å skrive en jubileumsbok for Stokka kirke: Fra Menighetshus til Katedral. Den var ferdig og klar til salg i november. Stokkadagene ble arrangert i oktober med spennende arrangement og bra besøk. Menighetsrådet besluttet å legge ned misjonsutvalget, og videreføre arbeidet i form av menighetskvelder. Menighetsrådet arrangerte i månedsskiftet mai/juni en tur til Estland. På denne turen fikk deltakerne lære Tallinn å kjenne fra en litt annen side enn mange turister får gjøre. Man besøkte blant annet to «nyplantede» menigheter som er et resultat av NMS menighetsplantingsprosjekt som Stokka menighet støtter. Det var en svært interessant og lærerik tur. Fra mai har vi blitt tildelt trosopplæringsmidler. Foreløpig har vi valgt å la noe av midlene gå inn i lønnsmidlene til barne- og ungdomspresten. Det ble valgt et trosopplæringsutvalg som sammen med B/U- presten er i gang med å utforme en plan for bruk av trosopplæringsmidlene i Stokka kirke. I november reiste fem medlemmer av trosopplæringsutvalget til Lillestrøm på Trosopplæringskonferanse. Det ga både åndelig og praktisk inspirasjon. Oversvømmelse i ungdomskjelleren er et stadig tilbakevendende tema, og også i 2013 har vi hatt problemer med dette. Domprost Anne Lise Ådnøy og kulturkonsulent Ragnhild Halle deltok på et menighetsrådsmøte før jul. Lena Wegemo startet som kantor i 100 % stilling den 1. april. På gudstjenesten andre søndag i advent tok vi i bruk ny salmebok. Menighetsrådet er opptatt av at det skal være nok frivillige som vil gjøre en innsats innen de ulike aktivitetene. Aud Halle flyttet ut av menigheten i juni 2013, og siden har Arnhild Aano Høyen fungert som leder av MR. Sandal 14. februar Arnhild Aano Høyen leder av menighetsrådet 4

5 2. ANSATTE, RÅD OG UTVALG 2013 MENIGHETSRÅDET 2013 Menighetsrådet har bestått av følgende personer: Aud Halle (leder) (trådte ut av rådet i juni) Arnhild Aano Høyen (nestleder. Leder fra juni) Oddbjørn Søreide (nestleder. Tilbake fra permisjon i juni) Anne Wehrmeister Reagan Wallace James Ragne Marie Døble Øivind K. Holtedahl Gunnvor Molaug Jostein Ådna Vara: Ivar Langen (møter fast i rådet) Aud Perdy Nagell Aud Reidun Horjen 5

6 MENIGHETENS ANSATTE Sokneprest: Torbjørn Hestnes (100 %) Daglig leder: Anne Synnøve Evja Eikill (100 %) Barne- og ungdomsprest: Oddvar Nessa (100 %). Stillingen lønnes gjennom menighetens givertjeneste, tilskudd fra Stavanger kommune og ved offer til menigheten. Kantor: Lars Inge Tjøstheim (100 % stilling). Sluttet i januar Lena Wegemo (100 % stilling fra 1. april 2013) Lena arbeidet i en 15 % stilling som dirigent og akkompagnatør for Etterklang fra medio januar Menighetsarbeider: Unni Hodne (20 %). Hodne ivaretar det overordnede ansvaret som dirigent for barnekoret Kling Klang. Vaktmester: Nemir Haify (40 %) Kirketjener / renhold: Bann Semhairy (15 %) UTVALG OPPNEVNT AV MENIGHETSRÅDET GUDSTJENESTEUTVALGET. GUDSTJENESTEUTVALGET Utvalget har bestått av: Torbjørn Hestnes (leder), Oddvar Nessa, Lena Wegemo, Terje Torkelsen (fra våren 2013) og Einar O. Iversen. Drude Heskestad Mikalsen har hatt permisjon fra juni BARNE- OG UNGDOMSUTVALGET (BUU) Utvalget har bestått av: Thor Pundsnes (leder), Solveig Hodne Riska, Torbjørg Ristesund, Anne Wehrmeister og Oddvar Nessa (sekretær). TROSOPPLÆRINGSUTVALGET Utvalget har bestått av: Øivind Holtedahl (leder) Arnhild Aano Høyen: Leder av menighetsrådet Unni Hodne: Menighetsarbeider og dirigent i KlingKlang Lena Wegemo: Kantor Torbjørn Hestnes: Sokneprest Anne Synnøve Evja Eikill: Daglig leder Oddvar Nessa: Barne- og ungdomsprest (sekretær) 6

7 FINANSUTVALGET Utvalget har bestått av: Jan Høyen (leder), Terje Torkelsen, Kåre Mæland. Ivar Langen er menighetsrådets representant i utvalget. MISJONSUTVALGET Utvalget ble lagt ned i Misjonskveldene har blitt erstattet med menighetskvelder som menighetsrådet er ansvarlig for. DIAKONIUTVALGET Utvalget har bestått av: Aud Nagell, Solveig Langen, Sigrun Osvik og Anne Synnøve Evja Eikill. Ann-Brit Tunset og Gerd-Lise Grindheim Knudsen ble medlemmer av utvalget fra august HUSSTYRET Husstyret har bestått av: Jakob Hodne (leder) Per Ueland, Arne Hodne, Egil Kolnes. Menighetsrådet er ikke representert i styret. MENIGHETSBLADET Komiteen har bestått av: Leif Jon Paulsen, Kåre Mæland og Oddvar Nessa. Nessa fungerer som redaktør av bladet. UTSMYKNINGSKOMITEEN Komiteen har bestått av: Ingrid Enoksen (leder), Kirsten Hinna og Åsmund Haukelisæter. KJØKKENKOMITE Kjøkkenkomiteen har bestått av: Aslaug Hestnes, Ingunn Kolnes, Tone Hammer, Ellen Vestre, Åsa Skartveit og Ruth Østrem. ØVRIGE VERV Aud Halle: Medlem av KA s landsråd fram til juni 2013 da hun trådte ut grunnet flytting. Øyvind K. Holtedahl: menighetens representant i Fellesrådet. Brit Norheim Larsen: menighetens representant i Kirkens SOS representantskap. 7

8 Strategiplan for Stokka menighet: ET MØTESTED FOR TRO, UNDRING OG FELLESSKAP Diakoni Vi ønsker å være en tjenende kirke som fremmer medmenneskelighet og bygger felleskap. Mål: Videreutvikle eksisterende arbeid for voksne, eldre, barn, og familier Bygge små felleskap, der vi blir sett og kan utvikle tilhørighet Bli bedre til å se, bekrefte og inkludere hverandre Utfordre til forpliktende arbeid, for å bygge et tjenende felleskap Etablere kirkeskyssordning Videreutvikle besøkstjenesten Etablere voksenutvalg for arrangementer Skape en voksen arena med variert program og kulturtilbud Fortsette arbeidet som miljømenighet / miljøfyrtårn Etablere festkomité Gudstjenesteliv Vi ønsker gudstjenester som berører, frigjør og utruster. Mål: Øke deltagelse av barn, unge/konfirmanter og voksne Delta i den pågående gudstjenesterevisjonen i Den norske kirke Variere sanger, instrument, form og tidspunkt Bruke forsanger Bevare og fornye kirkemusikalske tradisjoner i gudstjenestearbeid Møte menneskers ønske om en kirkelig tilhørighet gjennom kirkemusikk Trosopplæring Vi ønsker å gi opplæring i den kristne tro, med særlig vekt på barn og unge. Mål: Styrke og videreutvikle det eksisterende arbeid i dåpsopplæring, søndagsskole, barne- og ungdomsarbeid Arbeide for å inkludere konfirmanter i vårt ungdomsarbeid Utvikle samarbeidet med Ynglingen Arbeide for å skape inspirerende felleskap, der tro kan vokse og modnes Engasjere hele menigheten i misjon, etablere nytt misjonsprosjekt / vennskapsmenighet og engasjement i ulike grupper i menigheten Fokusere på lederopplæring i barneog ungdomsarbeid Oppmuntre til å etablere smågrupper Videreføre arbeidet med barnekor Videreføre arbeidet for gutter og jenter 8

9 3. GUDSTJENESTELIVET STATISTIKK FRA KIRKEBØKENE: Gudstjenester på søndager og helligdager Derav familie- og ungdomsgudstj. (ikke julaften) Gj.snitt på gudstj Gj.snitt nattverddeltakere Døpte Konfirmerte Kirkelig gravferd Vigsler Innmeldinger Utmeldinger GUDSTJENESTENE Det er mye å glede seg over når det gjelder gudstjenestelivet i Stokka menighet. Mange kommer til gudstjenesten og det inspirerer til videre arbeid og engasjement. Gjennomsnittsalderen er høy på en vanlig gudstjeneste, mens det er mange yngre på godt «besøkte» familiegudstjenester med et stort barnekor. Innføringen av nye liturgier har skjedd gradvis og erfaringene vi har gjort har vært gode. At vi har nattverd på hver gudstjeneste har også vært en positiv erfaring for de aller fleste, men det krever streng regi for at gudstjenesten ikke skal bli for lang. Menigheten har fortsatt med de «gamle» liturgiske melodier, men vi har hatt tre gudstjenester høsten 2013 der vi har brukt Thore Aas mer rytmiske og «moderne» liturgiske musikk på gudstjenester der husorkester og forsangere har deltatt. Dette har skapt et positivt engasjement og har engasjert flere frivillige i gudstjenesten som musikere og forsangere. Det er et ønske at dette fortsetter og utvikles, og at vi jevnlig har gudstjenester med musikk og salmer som i større grad appellerer til menighetens yngre. Gudstjenester på Stokka sykehjem. Sammen med soknepresten i Kampen har soknepresten i Stokka gudstjenester og andakter på Stokka Sykehjem hver 3. uke, og det er egen gudstjeneste i julen (I 2013 var denne på lille julaften kl. 17:00). Soknepresten tilkalles for samtaler og soknebud når han blir bedt om det. Det er også en beredskapsordning for prester der prest kan tilkalles hele døgnet. 1 Av dem var 23 bosatt i menigheten 2 Av disse var 47 bosatt i menigheten 9

10 Gudstjenester og samlinger for skole og barnehage. Ellers ble det holdt 1 gudstjeneste for Lassa skole i desember 2013 og 3 gudstjenester for barnehagene i Det var også besøk av grupper fra barnehagene til påskevandringer som barne- og ungdomspresten arrangerte. KONFIRMANTUNDERVISNINGEN Den siste uken i april ble 52 unge konfirmerte, og 41 skrev seg inn som nye konfirmanter og de begynte undervisningen i august. Vi deltok også i 2013 på konfirmanttreff i Ynglingehallen som samlet konfirmanter fra mange av byens menigheter. Stokka, Kampen, St. Petri og Domkirken menigheter samarbeidet om et konfirmantseminar den første lørdagen i februar, i Stokka kirke. Høsten 2013 var det to ungdomsgudstjenester for konfirmantene sammen med St. Petri menighet. En i Stokka og en i St. Petri kirke. Ansvarlig for undervisningen er sokneprest som også har all administrasjon. Barne- og ungdomspresten deltar også i undervisningen. 4. TROSOPPLÆRING FOR BARN OG VOKSNE 4A. TROSOPPLÆRING FOR BARN Stokka menighet ønsker å være en inkluderende menighet med meningsfylte og varierte tilbud for barn og unge i Stokka og Sandal. Vi har tilbud for barn mellom 0 og 18 år. I tillegg til de faste tilbudene, ønsker vi å arrangere enkeltarrangement som kan være med på å skape et godt miljø for familier som bor i soknet. Kort tid før jul i 2012 kom nyheten om at Stavanger domprosti skulle bli tildelt trosopplæringsmidler. Arbeidet med å skrive en lokal plan for trosopplæring begynte å skyte fart. Kursaktiviteten har vært høy i 2013, alt fra generelle orienteringskurs om trosopplæringen til mer teoretiske skrivekurs der en ble gitt konkrete verktøy til hvordan trosopplæringsplanen skal skrives. Dessuten deltok 5 personer fra Stokka menighet på trosopplæringskonferansen i Lillestrøm høsten Stokka menighet ble i 2013 tildelt en felles mentor med Kampen menighet. Mentor er prost i Sunnhordaland prosti i Bjørgvin bispedømme, Svein Arne Theodorsen. Mentors oppgave er bl.a. å være en pådriver og en ekstern ressurs som kan bistå i arbeidet med å lage en lokal plan for trosopplæring. Tildelingen av trosopplæringsmidler medførte en del strukturelle endringer i barne- og ungdomsarbeidet / trosopplæringsarbeidet. For det første byttet utvalgene navn, fra familieog trosopplæringsutvalget, til barne- og ungdomsutvalget (BUU) og fra ressursgruppa for trosopplæring, til trosopplæringsutvalget. Det daværende familie- og trosopplæringsutvalget hadde to møter våren Den daværende ressursgruppa hadde et møte på våren og en litt mer uformell samling der man diskuterte veien videre nå når menigheten skulle få tildelt trosopplæringsmidler. Barne- og ungdomsarbeidet / trosopplæringen for barn og unge er nå organisert i to utvalg med følgende navn: 10

11 Barne- og ungdomsutvalget er et rådgivende utvalg for menighetsrådet og barne- og ungdomspresten i spørsmål som hovedsakelig er knyttet til det kontinuerlige barne- og ungdomsarbeidet (0-18 år). Trosopplæringsutvalget er et rådgivende utvalg for menighetsrådet og barne- og ungdomspresten i spørsmål tilknyttet utforming og gjennomføring av lokal plan for trosopplæring og i spørsmål knyttet til avgrensede breddetiltak for barn og unge (0-18 år). Utvalgene ble oppnevnt av menighetsrådet. Utvalgene konstituerte seg og valgte sin leder. Leder og barne- og ungdomspresten kaller sammen inn til møter. Barne- og ungdomspresten er sekretær for utvalgene. Mandatet og utvalgenes rolle tas opp til vurdering når trosopplæringsplanen er godkjent. TROSOPPLÆRINGENS TIDSAVGRENSEDE BREDDETILTAK: Et tidsavgrenset breddetiltak innebærer tidsavgrenset deltakelse for den enkelte deltaker. Dette kan være i form av «et punkt» (Lys Våken, ca. et døgn), en avgrenset periode (4- årsfase med f.eks. tre samlinger og en gudstjeneste) eller et lengre tidsrom (konfirmasjonstid med 60 timer over minimum åtte måneder). Et breddetiltak har som mål og er lagt til rette for at en stor andel av kullene det retter seg mot, kan delta, uansett funksjonsnivå. Dette innebærer utfordringer både når det gjelder antall og mangfold, slik at tiltaket er et reelt tilbud for alle i den aktuelle aldersgruppen. Nasjonale breddetiltak er et konsept som er utviklet av Kirkerådet, ofte i samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjonene med ressursstoff for å gjennomføre trosopplæringstiltak mot bestemte aldersgrupper. Noen av disse nasjonale breddetiltakene gjennomføres på samme tid over hele landet som for eksempel Lys Våken. Andre er ikke knyttet til en spesiell tid, men er ressurser for å gjennomføre tiltak som inngår i trosopplæringsarbeidet i mange menigheter som for eksempel Babysang. BABYSANG Babysang er for barn mellom 0 og 1 år sammen med voksen. Babysang består av en sangstund på ca. 30 minutter hvor det synges både tradisjonelle og kristne barnesanger, regler og rytmeinstrument. Det er også populært med såpebobler. Etter sangstunden serveres det lunsj. Det ble arrangert babysang i både vår- og høstsemesteret. Antall samlinger: 15 om våren og 11 om høsten. Antall betalende medlemmer: 9. Antall oppmøtte varierte fra gang til gang, men lå ofte et sted mellom Leder: barne- og ungdomsprest Oddvar Nessa 11

12 BARNEBIBEL TIL 4-ÅRINGENE Barnebibelen ble delt ut til 4-åringene i rammen av en familiegudstjeneste / høsttakkefest søndag den 29. september. kl barn fikk utdelt barnebibelen. 268 personer var til stede på gudstjenesten. DÅPSSKOLE FOR 6- ÅRINGER Dåpsskolen for 6- åringer ble gjennomført for 5. gang dette året. I 2013 deltok 21 barn. 2012: : : : 15 Dåpsskolen hadde 6 samlinger i løpet av februar og mars, og hver samling varte litt over en time. De 5 første samlingene holdt hus i Ynglingens lokaler, rett etter skoletid. Vi hadde én samling i kirken hvor vi forberedte gudstjenesten barna skulle delta i, og siste samling var familiegudstjenesten hvor barna deltok og fikk utdelt boka Tre i et tre. Samlingene besto av sang, høytlesning, bibelfortelling, formingsaktivitet, lek, bønn og måltid. Dåpsskolen ble avsluttet med utdeling av 6- års bok. Ledere for dåpsskolen har vært Unni Hodne og barne- og ungdomsprest Oddvar Nessa. LYS VÅKEN FOR 5. OG 6.-KLASSINGER ADVENTSNATT I KIRKEN Kirkeovernatting for 5. klassinger natt til 1. søndag i advent er blitt et populært tiltak i mange menigheter og inngår som en del av trosopplærings-breddetiltakene. Det er laget et opplegg som benyttes over hele landet. Siden Lys Våken ikke ble arrangert i Stokka i 2012, ble også 6.-klassingene invitert til å være med i Programmet besto av samling i kirkerommet, øvelse til søndagens gudstjeneste, utdeling av Det nye testamentet, leker, pepperkakebaking, pizzaspising, nattkino, foruten selve overnattingen i kirkerommet. 27 barn deltok. Søndag formiddag deltok Lys Våken-gjengen på familiegudstjenesten der de medvirket med et bibeldrama (inntoget i Jerusalem) og et Lys Våken kor. Speidere og Kling Klang medvirket på den samme gudstjenesten. Ledere: Unni Hodne og BU-prest Oddvar Nessa i tillegg til foreldre som bidro med alt fra å være miljøfaktor, bistå med pepperkakebaking, pizzalaging, være nattevakt og lage frokost. TROSOPPLÆRINGENE KONTINUERLIGE TILTAK: Kontinuerlige tiltak er tilbud som innebærer jevnlige samvær slik som søndagsskole, klubber, kor osv. Noen av disse er medlemsbasert, andre tiltak fungerer etter drop in -prinsippet. SØNDAGSSKOLEN Søndagsskolen benytter opplegget fra Søndagsskoleforbundet Sprell levende og har også benyttet litt film med trosopplærende preg på sine samlinger. 12

13 Barna er med på første del av gudstjenesten og går til søndagsskole etter dåp / før tekstlesing. Søndagsskolen har som regel falt bort når det har vært familiegudstjenester, ferier og langhelger etc. Antall samlinger om våren: 10 Antall samlinger om høsten: 7 Antall betalende medlemmer: 0 Søndagsskolens dag ble markert på familiegudstjenesten 1. september, bl.a. med hoppeslott etter gudstjenesten. Det ble benyttet elementer fra Sprell Levende konseptet på gudstjenesten for å synliggjøre og promotere at et nytt søndagsskolesemester var i gang. Søndagsskolen har i 2013 kun bestått av én gruppe, og det har vært samlinger de fleste høymesser fra januar til mai og september til desember. Oppmøtet har variert, fra få til +/- 10 barn. Ledere i 2013: Anne Wehrmeister (1. semester), Øyvind Holtedahl, Astrid Løvås Pundsnes og barne- og ungdomsprest Oddvar Nessa. BYGGEKLOSSEN Byggeklossen møtes stort sett hver uke, med 6-8 barn. De leker, spiser og synger i kirken. Leder: Borghild Torbjørnsen Wilhelmsen m.fl. BARNEKLUBBEN XYZ XYZ er en fritidsklubb for barn i klasse og har samlinger annenhver fredag til i ungdoms-kjelleren. Det har vært mange innom XYZ- klubben dette året, men det varierer mye hvor mange som kommer hver gang, særlig grunnet «kollisjoner» med bursdager/klassefester og øvrige fritidstilbud/-reiser. Gjennomsnittlig antall barn i 2013 har vært omkring 25. En av gangene slo vi ny rekord med over 50 besøkende! Det er 28 betalende medlemmer som har betalt 50 kr. hver i semesteravgift. Semesteravgiften utløser rabatt på pizza og brus i kiosken. Programmet har vært variert, med film, singstar, sporlek, grilling, andakt, quiz, bordtennis, biljard og brettspill. Gamlisfesten har blitt en tradisjon, og er et høydepunkt for mange med utkledning, kaffedrikking og åresalg. På en av samlingene hadde vi besøk av Kristian Døble som fortalte om sitt opphold i Tanzania og viste bilder/film derfra. En annen samling inneholdt en alternativ Halloween-feiring (med elementer som ligner på «Hallo Venn» - konseptet). Servering av pølser og fokus på nestekjærlighetsbudet / den gylne regel. Barna fikk hver sin hemmelige venn. Antall ganger om våren: 9 Antall ganger om høsten: 6 13

14 Ungdomskjelleren har det siste året gjennomgått en ansiktsløfting. Det er kjøpt inn kjøkkenutstyr, puter, hyller, dekorasjon og en stor flott TV, DVD/BlueRay spiller, noen TVspill og det er innredet et stille rom som benyttes til andakter og øvrige opplegg i trosopplæringen generelt. Ledere i XYZ: Barne- og ungdomsprest Oddvar Nessa, Thor Pundsnes, Solveig Hodne Riska, Torbjørg Ristesund og Elisabeth Christie Ørke (1. semester), Magnus Døble (1. semester). Flere voksne og foreldre er med som frivillige hjelpere. UNGDOMSKLUBBEN ZALO ZALO ble startet opp igjen høsten 2013 etter en lengre pause. Det er et lavterskeltilbud for klasse. Leder har vært barne- og ungdomsprest Oddvar Nessa. I 2013 har også Magnus Døble og noen foreldre bidratt som hjelpeledere. Antall ganger om høsten: 6 Oppmøtet varierte, men har ligget på rundt personer. 5 betalende medlemmer. KITT (Konfirmanter ittepå) Det ble i 2013 undertegnet en intensjonsavtale mellom Ynglingens leder Magne Nesvik og domprost Anne Lise Aadnøy om å samarbeide om et tiltak som hadde til hensikt å nå ungdommer i alderen år, dvs. konfirmerte konfirmanter, post-konfirmanter. Til slutt ble tiltaket gitt navnet «Konfirmanter ittepå» (KITT). Ole Severin Pedersen ble ansatt i Ynglingen rett før sommeren for å jobbe spesielt med tiltaket «Konfirmanter ittepå». Han sluttet i stillingen etter bare noen få måneder. Etter en kort vakanse i stillingen ble Inger Hodne ansatt leder av prosjektet. Tiltaket er myntet på ungdommer som er ferdig med konfirmasjonen. Tiltaket er planlagt som et ledertreningskurs som skal inneholde månedlige samlinger samt ledertreningspraksis. Samlingene er tenkt å inneholde ledertreningsøvelser, diskusjoner om etiske eller andre problemstillinger der en trekker inn det kristne perspektivet. Ungdommene skal også få møte ledere fra ulike sektorer i samfunnet. KITT er i en planleggingsfase ved årets slutt, og er tenkt å starte opp i en eller annen utgave, som et pilotprosjekt i JULEVERKSTED Ble arrangert samme dag som Lys Våken. Godt over 100 besøkende, derav 90 betalende. De fleste Lys Våken deltakerne var også med på juleverkstedet. Juleverkstedet startet med samling i kirkerommet med en liten fortelling om engler, tenne adventskrans + noen sanger. Deretter gikk alle inn i menighetssalen der det var rigget til bord til å lage forskjellige figurer etc. Underveis ble det servert julegrøt og pepperkaker. Ledere: Solveig Hodne Riska, Torbjørg Ristesund, Anne Wehrmeister, Astrid Pundsnes, Anne Synnøve Evja Eikill, BU-prest Oddvar Nessa m.fl. 14

15 BARNEFESTIVAL Stokka menighet arrangerte også dette året Barnefestival. Fredag den 15. november hadde barneskolene i Stavanger planleggingsdag. 24 barn (2012: 21 barn) fra klasse deltok. Barnefestival ble arrangert i samarbeid med Ynglingen, og i Ynglingens lokaler. Festivalen varte fra kl Tema for årets barnefestival var bønn og det internasjonale fokuset var Madagaskar. Vi hadde invitert med oss Rivo Razakandriana, som opprinnelig kommer fra Madagaskar, til å fortelle fra sitt hjemland, og lære barna en sang derfra og vise bilder fra landet. Han hadde med seg to gassiske studenter fra Misjonshøgskolen som lærte barna et par gassiske danser. Dagen ble fylt med sang og musikk, dans, formingsaktivitet, skating, kor, forkynnelse og lek. Barna framførte noe av det de hadde øvd inn tidligere på dagen, for foreldrene. Stemningen var god og arrangementet ble meget vellykket. Ledere var BU-prest Oddvar Nessa, Unni Hodne og Inger Hodne. Øvrige bidragsytere var Anne Synnøve Evja Eikill, Jarle Waldemar, Rivo Razakandriana, Tonje Kallhovd og Steinar Berg. Steinar hadde ansvar for skatingen, Tonje for koret. Barneevangelist og barnepastor Jarle Waldemar var innleid som «hoved-attraksjon» til å ha en formidlingsdel/show der han underviste barna om bønn. Sist, men ikke minst, deltok frivillig mannskap fra Ynglingen som serverte oss lunsj og frukt m.m. BARNEKORET KLINGKLANG Barnekoret KlingKlang har også i 2013 hatt et godt år, fint og sikkert ledet av dirigent Unni T. Hodne. Flere foreldre er med og hjelper, både med musikalske og praktiske oppgaver. Medlemstall: Våren: 40 betalende medlemmer Høsten: 42 betalende medlemmer Koret har medvirket på familiegudstjenester og andre arrangementer: 8 familiegudstjenester 17 mai arrangement Julemesse i Ynglingen «Vi synger julen inn» Gudstjeneste på julaften Gospelfestival i Egersund 5-7 mai Medvirkning på konsert i Konserthuset med Team Sulebakk og diverse andre kjente artister I forbindelse med Stokkadagene medvirket koret på familiearrangementet sammen med «Galen i halen» Korets styre: Unni T. Hodne dirigent og musikalsk ansvarlig Solveig Hodne Riska sekretær, sanglærer og medhjelper i koret Anne Hodne Buer sanglærer og medhjelper i koret Anne Lise Vandli korgensere og evt. annet praktisk, styremedlem 15

16 Lillian Helgø matmor, styremedlem Ingvild Mikalsen kjøkken, styremedlem Lena Wegemo kantor og pianist ANDAKTER Barne- og ungdomspresten holdt andakter på barnekorets øvelser. 2 ganger om våren og to ganger om høsten. På grunn av et omfattende og tidskrevende arbeid med utarbeidelsen av lokal plan for trosopplæring, kombinert med stor kursaktivitet, har BU-presten redusert hyppigheten av barnehageandaktene høsten ANNET: SOMMERAVSLUTING FOR KLING KLANG OG KFUK/KFUM SPEIDERE Ble arrangert 23. mai med felles gudstjeneste i Stokka kirke for korets medlemmer og speiderne + deres familier. Etterpå gikk alle ned til Stokkavannet der speiderne stod for grilling og delte ut is, samt organiserte og la til rette for kanopadling. 4B. TROSOPPLÆRING FOR VOKSNE. SØNDAGSSKOLE FOR VOKSNE Syv ganger i løpet av høsten fant det sted søndagsskole for voksne kl i Kirkestuen. Temaet for denne høsten (med fortsettelse våren 2014) var Evangeliet etter Markus, og det ble utarbeidet et program med nøyaktig angivelse av tekstavsnitt og temaer som skulle gjennomgås den enkelte gang. Lærer i søndagsskolen er Jostein Ådna, professor i Det nye testamente ved Misjonshøgskolen. Oppslutningen om samlingene varierte fra ca. 35 personer på det meste til ca KONTAKT MED SKOLER OG BARNEHAGER ANDAKTER Barne- og ungdomspresten holdt andakter i Hakkebakkeskogen barnehage: 4 ganger om våren og 2 om høsten. PÅSKEVANDRINGER FOR BARNEHAGER Grupper fra Lassa barnehage, Lasseliten misjonsbarnehage, Lassamyra barnehage, Huskestua barnehage, Hakkebakkeskogen barnehage, Stokka barnehage og Muldvarpen barnehage var med på en vandring gjennom forskjellige stasjoner i kirken (palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag, påskedag). Bibelhistoriene ble formidlet gjennom fortelling, musikk, drama/rollespill med kostymer/påkledning. Ledere: barne- og ungdomsprest Oddvar Nessa og Gerd-Lise Grindheim Knudsen. JULEGUDSTJENESTER FOR SKOLE-/BARNEHAGER Lassa skole, Lassa barnehage, Lasseliten misjonsbarnehage, Lassamyra barnehage, Huskestua barnehage, Hakkebakkeskogen barnehage, Stokka barnehage og Muldvarpen 16

17 barnehage deltok. Noen av barnehagene deltok med egne opptrinn (Lucia-tog og korsang/drama). Lassa skole bidro med et eget julespill på ca. 30 min. der juleevangeliet ble dramatisert og formidlet på en flott måte. Ansvarlige: barne- og ungdomsprest Oddvar Nessa og kantor Lena Wegemo. 6. DIAKONI Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. KIRKERINGENE Det er p.t. ingen aktive kirkeringer i Stokka menighet. BIBELGRUPPER / HUSFELLESSKAP Tallet på husfellesskap, bibelgrupper og samtalegrupper med tilhørighet til menigheten har vi ikke en fullstendig oversikt over. Det er registrert 6 bibelgrupper. FORMIDDAGSTREFFET Målsettingen er å tilby et innholdsrikt sosialt samvær en formiddag i måneden for dem som har anledning. Det er et variert program med taler, kåserier, andakt og utlodning, samt god bevertning. Det er stadig tilbakemeldinger om at folk trives og setter stor pris på tiltaket. Det var 5 formiddagstreff i vårhalvåret og 4 i høsthalvåret. Formiddagstreffene ble gjennom hele året ledet av Margrethe Bringsjord. To trofaste med-ledere takket for seg på møtet i mai: Sigyn Askeland og Astri Våland. De ble takket varmt for sin lange og trofaste innsats. Fra og med høsten 2013 gikk diakoniutvalget inn som med-ledere med ansvar for tilrettelegging og praktisk ansvar for treffene. FASTEAKSJONEN Menigheten er gjennom sin deltakelse i Kirken Nødhjelps Fasteaksjon engasjert i arbeidet / kampen for rettferdighet utenfor landets grenser. Konfirmantene gikk fra dør-til-dør i bydelen og samlet inn kr til Kirkens Nødhjelps arbeid. I tillegg kom det inn kr i kirkeoffer til aksjonen. Det ble også samlet inn kr. 431 i innkomne fastebøsser. Til sammen ble resultatet kr MILJØFYRTÅRN Stokka menighet er sertifisert som Miljøfyrtårn. Med det har vi forpliktet oss til en miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Vi arbeider stadig for å videreføre og ytterligere forbedre miljøarbeidet. 7. MISJON MENIGHETENS MISJONSENGASJEMENT Det Norske Misjonsselskap (NMS) er en selvstendig organisasjon innenfor Den norske kirke og er et redskap til å realisere kirkens misjonsoppdrag. Stokka menighet støtter ett av misjonsprosjektene som NMS har ansvar for: «Menighetsplanting i Estland». Prosjektet gir økonomisk støtte til arbeidet som drives i to av Tallinns forsteder, Mustamäe og Saku. 17

18 Avtalen ble inngått i september 2012 og varer fram til september 2015 med mulighet for forlengelse. I samarbeidsavtalen heter det at menigheten skal sikte mot et bidrag på kr pr. år i givertjeneste. Menighetsrådet tok initiativ til en menighetstur for å besøke de to nyplantede menighetene i Mustamäe og Saku. Turen gikk av stabelen 31. mai 3. juni med til sammen 18 deltakere. Hensikten med turen var å bli kjent med menighetene vi støtter gjennom prosjektet og å lære litt om forholdene de kristne i Den lutherske kirken i Estland lever under. Det ble et varmt møte. Deltakerne fikk blant annet delta på en norsk-estisk gudstjeneste i Mustamäe som ble ledet av menighetens pastor Tiina Klement. Vår egen barne- og ungdomsprest Oddvar Nessa talte. Tiina som snakker godt norsk etter å ha studert i Norge gjennom flere år, oversatte. Menigheten i Saku ble også besøkt. I forkant av turen ble det tatt initiativ til å arrangere et loppemarked til inntekt for misjonsprosjektet. Loppemarkedet innbragte kr Til sammen har menigheten samlet inn kr til NMS misjonsprosjekt (loppemarked, ofringer og gaver). Menigheten samlet i 2013 også inn offer og gaver til andre misjonsorganisasjoner: Israelsmisjonen, Sjømannsmisjonen og Normisjon. MISJONSFORENING FOR NMS Målsettingen for foreningen er å fremme misjonsinteresse og støtte NMS arbeid. Vi legger vekt på omsorg og bønnetjeneste blant medlemmene. I 2013 hadde vi 16 medlemmer. Det har vært 7 møter i kirkestuen siste mandag i måneden. Dessuten har vi vært med på å arrangere loppemarked til inntekt for menighetens misjonsprosjekt. Flere fra foreningen var med på turen til Tallin, der vi fikk nærmere kjennskap til arbeidet som vi er med og støtter opp om. Foreningen var også en dag på tur i sommer til gjenbruk- butikkene på Randaberg og Hinna. Vi avsluttet med en god middag på en kinarestaurant. Foreningsmedlemmer laget kaker og var med på kirkekaffen til ære for 100 åringen Johan Stoksund. Vi har også deltatt på Områdemøte for NMS på Sandnes og på Regionstevnet i Egersund. Flere var med på misjonsmøtet med julemiddag på Himmel og Hav. Lederen har også deltatt på inspirasjonsmøte NMS arrangerer. Som vanlig har vi vært svært aktive i forbindelse med NMS misjonsmesse. Det innbefatter blant annet en uke med loddsalg på Helgø/Meny. Vi har også hatt besøk av områdeleder for NMS, Bjørn Bakkane. Vi har overført kr til NMS. Leder Ann-Brit Tunset, nestleder Åse Hjelle, kasserer Kari Lunde. 18

19 8. MENIGHETENS KORARBEID FOR VOKSNE ETTERKLANG Aktiviteter: 2 gudstjenester hvorav én i forbindelse med Stokkadagene i oktober Samarbeidsprosjekt med Bekkefaret dameensemble med konsert i Bekkefaret kirke i mai Deltok i Norsk kirkesangforbund sitt 80-års jubileumsprosjekt sammen med mange andre kor. To konserter med Faureés requiem i november i St. Petri og Gand kirke Medvirket på adventskonsert, 1. søndag i advent i regi av koret «Fiin gammel aargang». Koret øvde om høsten inn verket «Trettondagsmusik» (framføring på to konserter i januar Et samarbeidsprosjekt med Telluskoret, Ålgård kirkekor og Jæren kammerkor med musikere). Koret hadde 9 medlemmer. Korets styre: Ragnhild Hodne Mæland, leder Tirill Håvardsholm, kasserer Monica Elida Forsell, sekretær Lena Wegemo, kantor og dirigent 9. UTVALGENES ARBEID DE UTVALGENE MENIGHETSRÅDET VIL SATSE PÅ, MÅ SEES I SAMMENHENG MED RÅDETS ARBEID MED NY STRATEGIPLAN. TROSOPPLÆRINGSUTVALGET. Utvalget har hatt 2 møter om våren og 3 møter om høsten. Utvalget vart representert på inspirasjonssamling for trosopplæring i Stokka kirke 24/2, innføringsdag i Kampen kirke 30/4 og på medarbeiderdag for trosopplæring i Grødem kirke høsten Fem medlemmer av utvalget deltok på trosopplæringskonferansen på Lillestrøm. BARNE- OG UNGDOMSUTVALGET (BUU) Utvalget hadde 1 møte om våren og 3 om høsten. Aktuelle saker i år har bl.a. vært hvordan utvikle en mer barnevennlig kirke på Stokka? I tillegg har utvalget samtalt om søndagsskolen og om hvordan menigheten kan bli bedre til å bygge gode fellesskapsarenaer/-tilbud for småbarnsfamilier. Utvalget har vært sterkt representert som voksenledere i barneklubben XYZ, og vært med som tilretteleggere og medarrangører av det årlige juleverkstedet. 19

20 MISJONSUTVALGET Menighetsrådet la i 2013 ned misjonsutvalget som i mange år har hatt ansvar for å invitere til misjonsmøter i kirken. Møtene vil allikevel fortsette, men under navnet menighetsmøter. Disse møtene vil ha ulikt innhold der misjon vil være ett tema blant flere. Menighetsrådet ved Reagan W. James, inviterte til to misjonsmøter våren 2013: Mars: Reidun Kyllingstad. Tema: «Utstein Pilegrimsgard - et sted for stillhet. Jesaia 30,15: I stillhet og styrke skal deres styrke være." Innsamlet kr til Pilegrimsgarden. Mai: Kristian Døble, student ved Hald Internasjonale Senter. Tema: "Evangelisering gjennom idrett." Innsamlet kr til KRIK. MENIGHETSKVELDER Menighetsrådet inviterte til to menighetskvelder høsten 2013: September: Tema «MENIGHETSPLANING I ESTLAND». Bli kjent med landet, kirken og folket. Deltakere fra menighetsturen til Tallinn viste bilder og fortalte fra turen. Ansvarlig: Arnhild Aano Høyen. Innsamlet kr til misjonsprosjektet. Oktober: Tema: Pilegrimsvandring i Rogaland» Torbjørn Hestnes og Signe Mauritzen fortalte om arbeidet og sine erfaringer som (moderne) pilegrimer. Innsamlet kr. 596 til Pilegrimsgarden. DIAKONIUTVALGET Utvalget har bestått av Solveig Langen, Sigrun Osvik, Anne Synnøve Evja Eikill og Aud Nagell. Utvalget har hatt 4 møter. Tidligere strategiplan har vært styrende for de tiltak vi har prioritert også i år. Tiltakene har vært rettet mot eldre i menigheten. Kirkeskyss fra Stokka sykehjem og Lassa-blokkene har vært vårt tilbud, men blir sjelden benyttet. Besøkstjenesten blir brukt. Tilbudet blir gitt via brosjyre og menighetsbladet. Diakoniutvalget deltok ved innsamling til Kirkens nødhjelps Fasteaksjon og utdeling av 120 blomster til eldre før jul. De eldre utrykte overraskelse og glede for blomstene. Adventsfesten Snaut 50 personer deltok på adventsfesten som ble arrangert den 6. desember. Programmet ble godt mottatt. Predikant, sanger, forfatter og billedkunstner Odd Dubland var invitert som gjest. Han fremførte blant annet sin ode: «Kvitekrist i møte med heidenskapen». Overskuddet fra festen ble kr Beløpet ble oversendt misjonsprosjektet «Menighetsplanting i Estland». 20

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET Stokka 17.03.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2012 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

Møteprotokoll. Stokka menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 27.04.2012 12/432-7 1254/12 012.1 Anne Synnøve Evja Eikill, 51 91 19 94

Møteprotokoll. Stokka menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 27.04.2012 12/432-7 1254/12 012.1 Anne Synnøve Evja Eikill, 51 91 19 94 Den norske kirke Stokka menighet Møteprotokoll Stokka menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 27.04.2012 12/432-7 1254/12 012.1 Anne Synnøve Evja Eikill, 51 91 19 94 Møtested: Stokka kirke, møterom

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2014. 6 Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet.

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2014. 6 Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet. Stokka 03.03.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2014 6 Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet. 14 2. Ansatte, råd og utvalg 2014 14 Menighetsrådet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2015. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2015

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2015. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2015 Stokka dato 29 02 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2015 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2015 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2011 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens strategiplan

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2010 5 Menighetsrådet 5 Menighetens ansatte 5 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 7 Menighetens strategiplan

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer...

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer... Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet Møtebok for sråd Møtedato: 05.04.2017 Møtetid: kl. 20:00 Møtested: Huset på Feda Tilstede: Åse Tønnessen Sæbø, Kari Mathilde Netland, Christa Van Den Hooven, Elin Anette Omland, Marit Granlund, Anita Egeland,

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold

Hverdagskirken. Innhold Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Tirsdag 13.12.2016 kl. 19.00 22.00 STED: Sola kirke TIL: Faste medlemmer: Tone Meling Lauvvik leder Laila Bergo Jardar Lindøe Linn Gjørøy

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2011 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens strategiplan

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 1 Opplysninger om soknet 1.1 Kommunenummer Fellesrådets navn 1.2 Soknets navn Organisasjonsnummer 1.3 Soknets adresse Postnummer Poststed 1.4 Navn skjemaansvarlig

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 8. Årsstatistikk for Den norske kirke 009 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 00 Fellesrådets navn ASKER KIRKELIGE FELLES. Soknets navn ØSTENSTAD SOKN Organisasjonsnummer 976986458.3 Soknets adresse

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Tilstede: Mona Kolberg, Torbjørn Olsen, Ivar Østby, Jorunn Selnes, Merete Wilskog, Trine Nickoline Rogne Møller, Ingvar Jostein Svegården.

Tilstede: Mona Kolberg, Torbjørn Olsen, Ivar Østby, Jorunn Selnes, Merete Wilskog, Trine Nickoline Rogne Møller, Ingvar Jostein Svegården. Møtebok for Hakadal menighetsråd Møtedato: 13.04.2015 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Tilstede: Mona Kolberg, Torbjørn Olsen, Ivar Østby, Jorunn Selnes, Merete Wilskog, Trine Nickoline Rogne

Detaljer

Kirkelig årsstatistikk for 2005

Kirkelig årsstatistikk for 2005 Page 1 of 7 Kirkelig årsstatistikk for 2005 Skjemanummer Skjema navn Veiledning... 28 Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2005 Hjemmel og funksjon: Fra

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed Kirkelig årsstatistikk for 2006 Skjemanummer 28 Skjemanavn Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2006. Skjemaet sendes direkte til SSB. Kopi skal sendes

Detaljer

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet IINNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale arbeidet i årene fremover og skal gjenspeiles

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 13 Lørdag 21. mars kl. 16.00 Søndag 22.mars kl.11.00 Konsert i Glemmen kirke. «Vi synger med Maria» Glemmen kirkes kor. NMS-Gudstjeneste. (Knut Hallen.

Detaljer

Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset

Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset Menighetsråd. Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset Gyland menighetsråd var slik sammensatt: Sverre Hjelleset, leder Mona Tollefsen, nestleder Turid Tesaker Belland, sekretær

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet Lokal plan for kirkemusikk i Kopervik menighet Innledning I følge Kirkeloven 9, 2.ledd, er det nå pålagt at hver menighet har en egen lokal plan for kirkemusikk. Med

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 213 1 Opplysninger om soknet Soknets kommunenummer 1.1 723 1.2 Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 9798431 1.3 Soknets navn

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

VISJON Levende tro og varme fellesskap

VISJON Levende tro og varme fellesskap VISJON OG STRATEGIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2012-2015 VISJON Levende tro og varme fellesskap OVERORDNET MÅLSETTING Fjellhamar menighet er til for at mennesker skal ha en levende tro på Jesus og få være

Detaljer

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet,

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet, Diakoniplan, Erdal menighet, 2016 2019 1 DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 9 KOMMENDE UKE Søndag 28. februar kl 11.00 Misjonsgudstjeneste med dåp og nattverd (Sneltorp) Predikant Bjørn Sverre Lie. Offerformål: Misjonsprosjektet vårt:vorehe

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 27. mars 2012 kl. 19.00 22.15 Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen) Til stede: Tor Einar Ljønes Reidun Kværnum Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Tveit menighetsråd. Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland Bedehus

Tveit menighetsråd. Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland Bedehus Møteprotokoll Tveit menighetsråd Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd 18.05.2016 Kl.19.00-21.30 Møtested: Haugland Bedehus Neste Menighetsrådsmøte blir onsdag 22.juni kl.1900 på Haugland bedehus Tilstede:

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET Fjellhamar kirke, foto Kristian Ralger DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2016-2019 Basis «For jeg var sulten og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

KR 68/16 Stavanger, desember 2016

KR 68/16 Stavanger, desember 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 68/16 Stavanger, 7.-9. desember 2016 Referanser: Arkivsak: 16/4126-1 (16/36283) Saksdokumenter: Tittel Dok. ID Brev til KR/BM fra generalsekretær i KFUK-KFUM Øystein 1531281

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak Siljan - Min kirke - Min menighet Full av Gud gjennom forkynnelse og med mennesker som viser omsorg og varme Åpen for alle mennesker i alle livets faser I min kirke er det godt å være. Her kjenner jeg

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Molde domkirke

Molde domkirke Molde domkirke 2014-2016 VISJONS FOR MOLDE DOMKIRKE Sammen i tro, håp og kjærlighet Vedtatt av Molde menighetsråd 18. juni 2014 PLAN FOR DIAKONI I MOLDE DOMKIRKE Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det

Detaljer

Kjære venner i Norge! Estland, 18. november 2015

Kjære venner i Norge! Estland, 18. november 2015 Kjære venner i Norge! Estland, 18. november 2015 Guds fred! Det står riktignok i Ordspråkene 17,27 at «Klok er den som sparer på ord», men kanskje bør vi like fullt beklage at det er altfor lenge siden

Detaljer

Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016

Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016 Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016 Rødt = Høst 2016, ny kateket eller vikar må føre inn i årsrapporten. Vår 2016: Kateket Randi Withbro Høst 2016: Randi Withbro har vikariert mye for kateketens

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2013

Barn og ungdom i kirken Høsten 2013 Barn og ungdom i kirken Høsten 2013 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2009

VIRKSOMHETSPLAN 2009 . VIRKSOMHETSPLAN 2009 Fjell menighet www.fjellkirke.no Virksomhetsplan for Den norske kirke på Fjell 2009 side 1 av 8 Visjon for Fjell menighet Fjell kirke er et hellig sted som er åpent for alle. Et

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2012

Barn og ungdom i kirken Høsten 2012 Barn og ungdom i kirken Høsten 2012 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. For 0-1

Detaljer

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste:

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Lokal diakoniplan Sverresborg menighet Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort

Detaljer

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Bardu menighet Mål og virksomhetsplan 2012 Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Vedtatt av Bardu menighetsråd den 24. august 2011 1 MENIGHETENS EN LEVENDE MENIGHET ÅPEN FOR

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Vår Frelsers menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Vår Frelsers menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Vår Frelsers menighetsråd MØTEPROTOKOLL Vår Frelsers menighetsråd Dato: 09.05.2017 kl. 19:00 Sted: Vår Frelsers menighetshus Arkivsak: 17/00028 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Onsdag 16.03.2016 kl. 19.00 22.00 STED: Menighetsenteret TIL: Faste medlemmer: Tone Meling Lauvvik leder Laila Bergo Jardar Lindøe Linn

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke

Årsstatistikk for Den norske kirke 1. Kirkelig årsstatistikk for 2008 Skjemanummer 28 Skjemanavn Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2008. Skjemaet sendes direkte til SSB. Kopi skal sendes

Detaljer

INNSTILLING: Referatet fra godkjennes. BEHANDLING I MR: VEDTAK:

INNSTILLING: Referatet fra godkjennes. BEHANDLING I MR: VEDTAK: Møtested: Møtedato: TIRSDAG 050313 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 02/13 Stavern menighetsråd INNKALLING Faste medlemmer og 1. vara innkalles Forfall meldes Kari Dahle Halvorsen, mobil 48 04 48 39 eller mail:

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET Visjon Vår visjon: Å vinne for Jesus og vokse i tro - er den røde tråden for alt arbeidet som drives i menigheten.

Detaljer

Møtereferat fra Kvinesdal menighetsråd

Møtereferat fra Kvinesdal menighetsråd Møtedato : 20.03.13 Møtested: Menighetssenteret Saksbehandler: tn Side: 1 DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighetsråd Møtereferat fra Kvinesdal menighetsråd Vesterdalsvn. 5 4480 Kvinesdal Tlf: 38 35 41 90

Detaljer

Møtereferat fra Feda menighetsråd

Møtereferat fra Feda menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Feda Menighetsråd Vesterdalsvn. 5 4480 Kvinesdal Tlf: 38 35 41 90 Kvinesdal, 20.11.13 Møtereferat fra Feda menighetsråd Møtebok Møtedato 20.11.13 Møtetid: kl. 18.00-21.00 Møtested: HUSET

Detaljer