ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens strategiplan 9 2. Gudstjenestelivet 9 Statistikk fra kirkebøkene 9 Gudstjenestene 10 Konfirmantundervisningen Trosopplæring. 10 Babysang 11 Søndagsskolen 11 Byggeklossen 11 Dåpsskole for 6 åringer 11 Barneklubben XYZ 12 Ungdomsklubben ZALO 12 MILK 12 Barnefestival 12 Lys-Våken 12 Juleverksted 13 Barnekorene Kontakt med skole og barnehage 13 Barnehage 13 Skole Diakoni. 14 Kirkeringene 14 Bibelgrupper/Husfellesskap 14 Formiddagstreff 14 Misjonsforeningen for NMS 15 Fasteaksjonen. 15 Miljøfyrtårn 2

3 15 6. Menighetens korarbeid. 15 Etterklang Utvalgenes arbeid. 15 Konsertutvalget 15 Misjonsutvalget 16 Diakoniutvalget 17 Menighetsbladet 17 Husstyret 18 Utsmykkingskomiteen 18 Finansutvalget Menighetens økonomi 19 Driftsregnskap 21 Balanseregnskap 3

4 1. INNLEDNING TIL ÅRSMELDINGEN I KRISTUS-NÆR LIVET Det er overskriften på strategiplanen for den norske kirke i Stavanger bispedømme. Vi vil være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke. Så er det alt gått et år siden vi sist hadde årsmøte her i kirken. Da var vi midt i prosessen med nominasjon til valget av det menighetsrådet som nå er i funksjon. Det var jo bare to år siden vi sist var i samme prosessen, og det er et krevende arbeid å få både valg av menighetsråd og bispedømmeråd på plass. Men med god hjelp av stab og menighetsråd kom vi i havn. Valgdeltagelsen i Stokka var på ca. 19 %, og jeg tror ikke noen menighet i Stavanger hadde bedre resultat. Navnene på rådsmedlemmene står annet sted i årsmeldingen, og jeg tror det ble en god spredning både i alder og "visdom". Det har vært utskiftninger i staben: Margrethe Ølberg sluttet i midten av mars, etter 4 års ansettelse som barne- og ungdomsprest. Tor Magne Nesvik begynte i stillingen den 1. august. Harald Jordheim var inne som vikar/leder for klubbene XYZ og Zalo fra Ølberg sluttet og fram til sommeren. I juni sluttet Eprahim Yacoub Zakhary Bastawrous i stillingen som kirketjener i 15 % stilling. Etienne Momtott overtok etter ham. Vår vaktmester, Steinar Pedersen som vi hadde sammen med Tjensvoll, sluttet i september. Ny vaktmester, Nemir Haify ble ansatt. Hans ansettelse skulle gjelde fra 1. januar Vi ønsker våre nye medarbeidere velkommen! Vi kan glede oss over ny bibeloversettelse, den er faktisk blitt en bestselger, og den er en berikelse for oss alle. Presentasjonen av den "nye" Bibelen ble markert med diverse arrangementer, b.l a i St. Petri den 22. oktober. Menigheten har inngått en samarbeidsavtale med Det Norske Misjonsselskap om å gi økonomisk støtte til prosjektet «Menighetsplanting i Estland». Stokkadagene ble vel gjennomført også i år med bl.a. en kveld med Jan Egeland og Gunnar Roaldkvam: " Ka kan eg gjørr, eg e så liden". Og vi hadde fin konsert med jentegruppa SEVEN og barnekor. Dugnadsgjengen i kirken har også i år gjort en flott jobb med å fornye taket i den gamle delen av kirken. Taket er nå blitt lyst og hvitt. De mange frivillige gjør en stor innsats sammen med staben, og vi vil takke dem alle for det de gjør her i menigheten. Og vi ber om Guds velsignelse over dagene som kommer, i Kristus-nær livet. For Stokka menighetsråd Aud Halle, leder. 4

5 MENIGHETSRÅDET VISJON: STOKKA MENIGHET ET MØTESTED FOR TRO, UNDRING OG FELLESSKAP. Menighetsrådet har bestått av følgende personer: Aud Halle (leder) Ruth Karin Mee Ja Haslerud Helgesen (nestleder) Morten Helliesen (permisjon fra 1. august 2011) Arne Osvik Reagan Wallace James Kåre Tysland Kari Nag Drude Heskestad Mikalsen Aud Perdy Nagell Sokneprest Torbjørn Hestnes Vara: 1. Alv Orheim (møter fast) 2. Ann Brit Tunset 3. Solveig Langen MENIGHETSRÅDET Søndag den 11. september og mandag den 12. september var det valg på nytt menighetsråd. Det gamle rådet fratrådte 31. oktober. Det nye rådet tiltrådte 1. november. Det nye menighetsrådet består av følgende personer: Aud Halle (leder) Oddbjørn Søreide (nestleder) Anne Wehrmeister Reagan Wallace James Arnhild Aano Høyen Ragne Marie Døble Øivind K. Holtedahl Gunnvor Molaug Sokneprest Torbjørn Hestnes Vara: Jostein Ådna (møter fast) Ivar Langen Alv Orheim Aud Perdy Nagell Aud Reidun Horjen 5

6 MENIGHETENS ANSATTE Det har vært en del utskifting i staben i Sogneprest: Torbjørn Hestnes (100 %) Daglig leder: Anne Synnøve Evja Eikill. (100 %) Barne- og ungdomsprest: Margrethe Ølberg (100 %). Sluttet i stillingen 14. mars. Tor Magne Nesvik (100%). Begynte i stillingen 1. august. Kantor: Lars Inge Tjøstheim (100 % stilling). Vaktmester: Steinar Pedersen (40 % stilling). Sluttet i stillingen 8. september. Stillingen var vakant fram til nyttår. Kirketjener: Eprahim Yacoub Zakhary Bastawrous (15 %). Sluttet i beg. av juni. Etienne Momtott (15 %) Begynte i stillingen den 15. august. Menighetsarbeider: Unni Hodne (20 %). Hodne ivaretar det overordnede ansvaret som dirigent for barnekoret Kling Klang. UTVALG OPPNEVNT AV MENIGHETSRÅDET GUDSTJENESTEUTVALGET Utvalget besto av: Vårhalvåret: Torbjørn Hestnes, Margrethe Ølberg, Lars Inge Tjøstheim og Leif Jon Paulsen. Høsthalvåret: Torbjørn Hestnes, Lars Inge Tjøstheim og Leif Jon Paulsen. Tor Magne Nesvik trådte inn for Margrethe Ølberg. Einar Iversen og Drude Heskestad Mikalsen ble også medlemmer av utvalget. BARNE-OG FAMILIEUTVALGET / UNGDOMSUTVALGET Utvalget besto gjennom vårsemesteret av: Kari Nag, Morten Helliesen, Ruth Karin Mee Ja Haslerud Helgesen, Anne Wehrmeister og Margrethe Ølberg. Utvalget var ikke i funksjon gjennom høstsemesteret. FINANSUTVALGET Utvalget har bestått av: Jan Høyen (leder), Terje Torkelsen, Kåre Mæland og Arne Osvik (MR). MISJONSUTVALGET Utvalget har bestått av: Olav Stav (leder) og Reagen James (MR). DIAKONIUTVALGET Utvalget har bestått av: Aud Nagell (MR), Solveig Langen, Sigrun Osvik og Anne Synnøve Evja Eikill. KONSERTUTVALGET Utvalget har bestått av: Stin Mæland, Tore Ulleberg, Helge I. Vestre og Lars Inge Tjøstheim 6

7 HUSSTYRET Husstyret har bestått av: Jakob Hodne (leder) Per Ueland, Arne Hodne, Egil Kolnes, Kåre Tysland (MR) MENIGHETSBLADET Komiteen har bestått av: Vårsemesteret: Svein Halle (redaktør) Leif Jon Paulsen, Margrethe Ølberg, Alv Orheim (MR) Svein Halle døde i juni. Redaksjonen har ikke hatt en formell redaktør gjennom høstsemesteret da ingen av de som har blitt spurt om å ta over, har svart ja til det. I stedet har staben hatt ansvaret for utgivelsen av tre nummer, i samarbeid med Paulsen og Orheim. UTSMYKNINGSKOMITEEN Komiteen besto i 2011 av flg.: Ingrid Enoksen (leder), Kirsten Hinna og Åsmund Haukelisæter. KJØKKENKOMITE Kjøkkenkomiteen består av: Aslaug Hestnes, Ingunn Kolnes, Tone Hammer, Ellen Vestre, Åsa Skartveit og Ruth Østrem. ØVRIGE VERV Aud Halle: Menighetens representant i Fellesrådet, fram til det nye menighetsrådet ble konstituert. Øyvind K. Holtedahl: Menighetens representant i Fellesrådet, f.o.m. 1. november. Brit Norheim Larsen: Menighetens representant i Kirkens SOS representantskap. 7

8 Visjon/mål for Stokka menighet: ET MØTESTED FOR TRO, UNDRING OG FELLESSKAP Diakoni Vi ønsker å være en tjenende kirke som fremmer medmenneskelighet og bygger felleskap. Mål: Videreutvikle eksisterende arbeid for voksne, eldre, barn, og familier. Bygge små felleskap, der vi blir sett og kan utvikle tilhørighet Bli bedre til å se, bekrefte og inkludere hverandre. Utfordre til forpliktende arbeid, for å bygge et tjenende felleskap Etablere kirkeskyssordning Videreutvikle besøkstjenesten Etablere voksenutvalg for arrangementer Skape en voksen arena med variert program og kulturtilbud Fortsette arbeidet som miljømenighet / miljøfyrtårn Etablere festkomité Gudstjenesteliv Vi ønsker gudstjenester som berører, frigjør og utruster. Mål: Øke deltagelse av barn, unge/konfirmanter og voksne. Delta i den pågående gudstjenesterevisjonen i Den norske kirke Variere sanger, instrument, form og tidspunkt Bruke forsanger Bevare og fornye kirkemusikalske tradisjoner i gudstjenestearbeid, Møte menneskers ønske om en kirkelig tilhørighet gjennom kirkemusikk Trosopplæring Vi ønsker å gi opplæring i den kristne tro, med særlig vekt på barn og unge. Mål: Styrke og videreutvikle det eksisterende arbeid i dåpsopplæring, søndagsskole, barne- og ungdomsarbeid Arbeide for og inkludere konfirmanter i vårt ungdomsarbeide Utvikle samarbeidet med Ynglingen Arbeide for å skape inspirerende felleskap, der tro kan vokse og modnes Engasjere hele menigheten i misjon Etablere nytt misjonsprosjekt / vennskapsmenighet og engasjement i ulike grupper i menigheten Fokusere på lederopplæring i barne- og ungdomsarbeid Oppmuntre til å etablere smågrupper Videreføre arbeidet med barnekor Videreføre arbeidet for gutter og jenter 8

9 2. GUDSTJENESTELIVET STATISTIKK FRA KIRKEBØKENE: Gudstjenester på søndager og helligdager Derav fam.og ungd.gudstj.(ikke julaften) Gj.snitt på gudstj Gj.snitt nattverddeltakere Misjonsmøter Formiddagstreff Døpte Konfirmert Kirkelig gravferd Vigsler Innmeldinger Utmeldinger GUDSTJENESTENE Spesielt for 2011 var igangsettingen av gudstjeneste reformen. I vår menighet startet den for alvor så sent som første søndag i advent. I løpet av høsten 2011 oppnevnte eller supplerte menighetsrådet utvalget med nye medlemmer. Utvalgets fremste oppgave er å prøve ut de ulike forslag som er kommet og foreslå en lokal grunnordning som skal vedtas i menighetsråd og menighetsmøte før det sendes til biskopen i september Ellers er fremmøte ved gudstjenestene jevnt god fra år til år. Familiegudstjenestene samler mye folk og julaftenens gudstjenester fortsetter å ha mange deltagere. Gudstjenester på Stokka sykehjem. Sammen med soknepresten i Kampen har soknepresten i Stokka gudstjenester og andakter på Stokka Sykehjem hver 3. uke. Også frivillige i menigheter er med og gir et viktig bidrag. Hver 6. uke er det nattverdsgudstjeneste i møterommet i 1. etasje og hver 6. uke andakt i oppholdsrommet i 5 etasje. Kantorene i Stokka og Kampen menigheter er også med på denne turnusen. Soknepresten tilkalles for samtaler og soknebud når han blir bedt om det. Det er også en beredskapsordning for prester der prest kan tilkalles hele døgnet. 1 Det var også 7 gudstj med nattv på sykehjemmet 2 Av de 36 døpte var 25 bosatte i soknet. 9

10 Gudstjenester og samlinger for skole og barnehage. Ellers ble det holdt 2 gudstjenester for skole og 3 for barnehagene i Påskevandringene for barnehagene måtte gå ut da barne- og ungdomspresten sluttet våren KONFIRMANTUNDERVISNING I april 2011 ble det konfirmert hele 56 konfirmanter i Stokka kirke. I løpet av sommeren ble 47 ny innskrevet som konfirmanter for Tallet på konfirmanter er jevnt høyt i menigheten. Nytt av året var at vi deltok på konfirmanttreff i Ynglingehallen. Dette er et arrangement som samler konfirmanter fra mange av byens menigheter. Det var konserter, gudstjeneste, turneringer og ulike andre aktiviteter fra tidlig ettermiddag til sent på kvelden/natten, Vi samarbeider med Kampen, St. Petri og Domkirken om et konfirmantseminar som går av stabelen første uken i februar i Stokka kirke. Der får konfirmantene møte ulike organisasjoner i som Amnesty, Kirkens nødhjelp, NMS og andre. Konfirmantene deltok også dette året på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Ansvarlig for undervisningen er sokneprest som også har all administrasjon. Barne- og ungdomsprest deler undervisningen med soknepresten. Barne- og ungdomspresten har hatt hovedansvar for konfirmantweekenden. 3. TROSOPPLÆRING Stokka kirke ønsker å være en inkluderende menighet med meningsfylt og variert tilbud for barn og unge i Stokka og Sandal. Vi har tilbud for barn mellom 0 og 18 år. I tillegg til de faste tilbudene, ønsker vi å arrangere enkeltarrangement som kan være med på å skape et godt miljø for familier som bor i vår bydel. BABYSANG Det er flott å kunne invitere dåpsbarn i menigheten til å komme igjen i kirken. Babysang er for barn mellom 0 og 1 år sammen med voksen. Vi har en sangstund på minutter hvor vi synger både tradisjonelle og kristne barnesanger, bruker regler og rytmeinstrument. Det er også veldig populært med såpebobler. Etter sangstunden spiser vi lunsj sammen. Antall samlinger - vår 7 Antall samlinger - høst 14 Antall betalende medlemmer vår 3 Antall besøkende høst 27 (betalte ved fremmøte, pr. gang) Gjennomsnittlig antall besøkende høst 8 Ledere: Margrethe Ølberg og Tor Magne Nesvik 10

11 SØNDAGSSKOLEN Søndagsskolen har en sentral plass i menighetens dåpsopplæring. Søndagsskolen bruker opplegget fra Søndagsskoleforbundet Sprell levende. Barna er med på første del av gudstjenesten, og går til søndagsskole under siste salme før preken. Søndagsskolen følger skoleåret, og faller bort når det er familiegudstjenester, ferier og langhelger. Søndagsskolen har i 2011 hatt én gruppe, og samling de fleste høymesser fra januar til mai og september til desember. Totalt samlinger i 2011: 20 Oppmøtet varierer, særlig pga dåpsfølgene. Gjennomsnittet på søndagsskolen høsten 2011 er 7 personer. Vårsemesteret er usikkert. Ledere i 2011: Anne Wehrmeister, Øyvind Holtedahl, Thor Pundsnes, Margrethe Ølberg og Tor Magne Nesvik. BYGGEKLOSSEN Byggeklossen var tilbake i kirken torsdag formiddag i 2011, og har stort sett møttes hver uke, med 6-8 barn. De leker, spiser og synger i kirken. Leder: Borghild Torbjørnsen Wilhelmsen m.fl. DÅPSSKOLE FOR 6- ÅRINGER Dåpsskolen for 6- åringer ble gjennomført for 13. gang dette året, og i år var det 23 barn som deltok. ( 2010: 15, 2009: 16, 2008: 15 ). 23 av 52 = 44 %. Også i år fikk vi benytte Lassa skoles lokaler i tilknytning til skolefritids- ordningen (SFO). Dåpsskolen hadde 6 samlinger i løpet av februar og mars, og hver samling varte litt over en time. De 4 første samlingene hadde vi på Lassa skole rett etter skoletid. Vi hadde én samling en lørdag hvor vi forberedte gudstjenesten de skulle delta i, og siste samling var gudstjenesten hvor de deltok og fikk utdelt boka Tre i et tre. Opplegget for dåpsskolen er tilpasset de målene Plan for dåpsopplæring i Den norske kirke setter for 6- årsfasen, både med hensyn til arbeidsmåter, omfang, bibeltekster og emner. På samlingene har vi sang, høytlesning, bibelfortelling, formingsaktivitet, lek, bønn og mat. Dåpsskolen avsluttes med utdeling av 6- årsbok. Leder for dåpsskolen har vært Inger Johanne Hodne, Anne Wehrmeister og Barne- og ungdomsprest Margrethe Ølberg. Jakob Hodne har også hjulpet til. BARNEKLUBBEN XYZ XYZ er en fritidsklubb for barn i klasse, og har samlinger annenhver fredag til i Ny- kjelleren. Dette året har det vært 16 samlinger. 8 på våren og 8 på høsten. Det har vært mange innom xyz- klubben dette året, men det varierer mye hvor mange som kommer, særlig pga kollisjoner med bursdager/klassefester. Gjennomsnittlig antall barn i 2011 har vært 19. Programmet har vært variert med film, singstar, sporlek, grilling, andakt, quiz, bordtennis, biljard og brettspill. Gamlisfesten har blitt en tradisjon, og er et høydepunkt for mange med utkledning, kaffedrikking og åresalg. 11

12 Ledere i XYZ: Margrethe Ølberg, Harald Jordheim, Ruth Haslerud, Veslemøy O. Vårlid, Nanna Margrethe R. Sørensen og Tor Magne Nesvik. UNGDOMSKLUBBEN ZALO Ungdomsklubben er en klubb for de som går i 8. til 10. klasse, og samles annenhver fredag kl til Klubben hadde ikke aktivitet denne våren. I høstsemesteret ble det avholdt 4 samlinger særlig for 8. klasse i samarbeid med Ynglingen. Frammøtet varierte fra 2 til 55 Ledere var 10.-klassinger og ansatte i Ynglingen, samt Tor Magne Nesvik. LEDERTRENINGSTILBUDET MILK Høsten 2011 ble 16 av vårens konfirmanter med på ledertreningskurset «Milk». Kurset inneholder månedlige samlinger samt ledertreningspraksis. Samlingene består av ledertreningsøvelser, diskusjoner om etiske eller andre problemstillinger, forkynnelse og kveldsavslutning i kirkerommet. 10.-klassingene hadde høstpraksisen sin som hjelpeledere på konfirmantleiren på Vier. Noen hjalp også til på barnefestivalen og på Zalo. Leder: Tor Magne Nesvik BARNEFESTIVAL Stokka Menighet arrangerte sammen med fire andre menigheter, barnefestival fredag 18. og søndag 20.november På fredagen hadde skolene planleggingsdag og 28 barn fra 1. til 4.klasse brukte hele dagen i Stokkakirken. Her var det mye sang og musikk, dans, forkynnelse og lek. I Ynglingen boltret dessuten 14 av våre klassinger seg i idrettshallen, sammen med barn fra andre menigheter. På søndagen ble 17 av barna med til Petrikirken om ettermiddagen, der de framførte noe av det de hadde øvd inn på fredagen, og møtte barna fra de andre menighetene. Ledere var Unni Hodne, Lars Tjøstheim og Tor Magne Nesvik, samt noen av «Milkerne.» LYS VÅKEN FOR 5.-KLASSINGER Natt til 1. søndag i advent arrangerte menigheten overnatting og LysVåken for 5. klassinger for tredje gang. Kirkeovernatting er blitt et populært tiltak i mange menigheter, og som en del av trosopplæringsreformen er det laget et opplegg som gjør at dette kan gjennomføres over hele landet. Opplegget var gudstjenesteverksted, andakt, kveldsmat, leking, baking og snopespising, soving og gudstjeneste søndag. 16 barn deltok. Leder på LysVåken var Tor Magne Nesvik. Lillian Helgø overnattet på «jenterommet». JULEVERKSTED Ca 100 store og små deltok på juleverkstedet lørdag 3. desember. Programmet var juleandakt, formingsaktiviteter og grøt. Ledere: Lillian Helgø, Anne Synnøve Evja Eikill, Tor Magne Nesvik. Flere frivillige hjelp til med oppvask og rydding. 12

13 BARNEKORA KLING OG KLANG Barnekora Kling og Klang har også i 2011 hatt eit godt år, stødt og sikkert leia av dirigent Unni T. Hodne. Også fleire av foreldra er med og hjelper med praktiske oppgåver. Koret hadde ved utgangen av året 49 medlemmer. Aktiviteten har vore om lag som vanleg: 8 familiegudstenester, 17. mai arr., julemesse i Ynglingen og Vi synger julen inn. Eit høgdepunkt var konsert og gudsteneste saman med Seven-jentene under Stokkadagane. Korets styre: Unni T. Hodne - dirigent og musikalsk ansvarlig, Solveig Hodne Riska - sekretær, sanglærer og medhjelper i koret, Anne Hodne Buer - sanglærer og medhjelper i koret, Anne Lise Vandli- korgensere og evt annet praktisk, styremedlem, Lillian Helgø- matmor, styremedlem og Ingvild Mikalsen- kjøkken, styremedlem Lars Inge Tjøstheim, Kantor og barnekorakkompagnatør 4. KONTAKT MED BARNEHAGE OG SKOLE BARNEHAGE Barnehagene inviteres til samlinger påske og jul, men da menigheten stod uten barne- og ungdomsprest påsken 2011, måtte påskevandringen utgå. Til jul inviteres barnehagene til julegudstjeneste. Vi hadde tre stykker. På den første deltok Huskestua barnehage, Lassa barnehage og Lasse Liten barnehage, på den andre deltok Hakkebakkeskogen barnehage og Lassamyrå barnehage (for første gang), mens Stokka barnehage (inkl. avd. Stokkadalen) hadde den tredje gudstjenesten. De ulike barnehagene deltok med sang og opptrinn. Over 400 barn var med. Barnehagen i Stokka kirke er en del av en felles barnehagebedrift sammen med Tjensvoll menighet. Barnehagen er privat og heter Hakkebakkeskogen Private barnehage. Barnehagen driver med utvidet kristen formålsparagraf, og har et nært samarbeid med menigheten. Barne- og ungdomspresten har andakt annenhver fredag. Også soknepresten og organisten er med på arrangementer barnehagen har. SKOLEN Vi har et godt samarbeid med Lassa skole. Lærere er med i planleggingen av samlingene vi har sammen med dem til jul og påske. Elevene synger, spiller instrumenter, danser og leser på disse gudstjenestene. De bruker også kirken til øving i forkant av disse gudstjenestene. Skoleklasser har vært på besøk i kirken for å se på kirkebygg, tekstiler, symboler og lignende. Lassa skole var også velvillige og lånte oss lokaler til dåpsskolen i DIAKONI Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. 13

14 KIRKERINGER Kirkeringene spilte en stor betydning i Stokka menighets begynnelse, og de har gitt viktige bidrag til menighetens økonomi og liv. De siste 10 årene er det ikke etablert nye kirkeringer. I dag er det 1 kirkering i aktivitet. Denne kirkeringen kan se tilbake på mer enn 40 års virksomhet. BIBELGRUPPER / HUSFELLESSKAP Tallet på husfellesskap, bibelgrupper og samtalegrupper med tilhørighet til menigheten har vi ikke en fullstendig oversikt over, men det er et sted mellom 8 og 10. Diakoniutvalget inviterte til en «Inspirasjonssamling for alle som er med i en bibelgruppe eller har lyst til å bli med i en». Samlingen fant sted den 21. september. Ola Hunsager talte over temaet: «Nære relasjoner i en stresset hverdag». Ulike studieopplegg ble også presentert for de 22 fremmøtte. FORMIDDAGSTREFF Målsettingen er å tilby et innholdsrikt sosialt samvær en formiddag i måneden for de som har anledning. Det er et variert program med taler, kåserier, andakt og utlodning, samt god bevertning. Det er stadig tilbakemeldinger på at folk trives og setter stor pris på tiltaket. Det var 5 Formiddagstreff i vårhalvåret og 4 i høsthalvåret. Den 31. juni ble det arrangert en dagstur til Høg- og Nord-Jæren Det er 3 ledere som samarbeider godt og har en fin arbeidsfordeling: Margrethe Bringsjord, Astri Våland og Sigyn Askeland. MISJONSFORENING FOR NMS Målsettingen for foreningen er å fremme misjonsinteresse og støtte N.M.S. arbeid. Vi legger vekt på omsorg og bønnetjeneste blant medlemmene. Foreningen har i 2011 hatt 14 medlemmer. Et trofast medlem, Anna Kjøllesdal døde i sommer. Møtene holdes siste mandag i måneden fra kl i kirkestuen. Vi hadde besøk av en forening fra Sandnes på et møte. Der fortalte Ingrid Enoksen om arkitekturen og kunsten i kirken, Anne Synnøve Evja Eikill sang og Rigmor Hadland leste dikt før vi delte erfaringer om foreningsarbeidet. Vårt opplegg er fortsatt andakt, bønn, misjonsinformasjon og bruk av studiehefte for foreninger og grupper som N.M.S. har utarbeidet. Det er gode samtaler ut fra temaet i heftet. Foreningen har deltatt N.M.S. arrangementer som foreningsdag og julemiddag på Himmel og Hav. I sommer var vi på tur til Hovsherad, der Ann-Brit har sommerhus. Enkeltmedlemmer har dessuten deltatt på samråd møte på N.M.S. regionskontor, områdemøte på Sandnes, GF i Kristiansand. Foreningen gjorde en stor innsats på misjonsmessen i oktober. Kollekt 12110,- til N.M.S. Leder Ann-Brit Tunset, nestleder Åse Hjelle, kasserer Kari Lunde 14

15 FASTEAKSJONEN. Menigheten er gjennom sin deltakelse i Kirken Nødhjelps Fasteaksjon engasjert i arbeidet / kampen for rettferdighet utenfor landets grenser. Konfirmantene gikk fra dør-til-dør i bydelen og samlet inn godt og vel kr til Kirkens Nødhjelps arbeid. MILJØFYRTÅRN. Stokka menighet er sertifisert som Miljøfyrtårn. Med det har vi forpliktet oss til en miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Vi arbeider stadig for å videreføre og ytterligere forbedre miljøarbeidet. 6. MENIGHETENS KORARBEID. ETTERKLANG Attåt gudstenester(4 stk) hadde koret eit stort prosjekt saman med Bjergsted kammerkor der me framførde Rutters requiem den 10. april. Me deltok òg under Stokkadagane og på Vi synger julen inn. Koret hadde 10 medlemmer, nye er hjarteleg velkomne. Lars Inge Tjøstheim, Kantor og kordirigent 7. UTVALGENES ARBEID KONSERTUTVALGET Aktivitetsnivået har vore det vanlege: 2 Stokkaftenar om våren og 2 om hausten. Publikumstalet varierer, men ofte er det litt for få. Det økonomiske grunnlaget er midler frå fellesrådet, men fellesrådet føresett ein viss eigenandel frå kyrkjelyden. Dette får me stort sett inn via inngangspengar. Årets Stokkaftener: 10. april REQUIEM av John Rutter. Medvirkende: Bjergsted kammerkor og Etterklang, Sopran: Astrid Kallenbach, Obo: Stacey Dixon, Fløyte: Karin Venaas, Cello: Hjalmar Kvam, Harpe: Zuzana Pestukova, Slagverk: Bastien Riquebourg, Orgel: Lars Inge Tjøstheim. Dirigent: Geir Aksdal 26. mai Solist ved Den Norske Opera, Magne Fremmerlid. Tore Bols, akkompagnatør. «Fra bedehus til opera» 27. oktober «Ka kan eg gjørr, eg e så liden» En kveld til ettertanke med Jan Egeland og Gunnar Roaldkvam. Husorkesteret og Etterklang medvirket sammen med Espen Samuelsen. 6. november Tomas Krakowski, gitar og Lars Inge Tjøstheim, orgel. «Gammelt og nytt i skjønn forening» Händel, Dowland, Britten, Miller og Nørholm. Lars Inge Tjøstheim, Kantor og utvalsmedlem. MISJONSUTVALGET Misjonsutvalget 2011 har vært: Olav Stav (leder), Marit Bø (vårsemesteret), Reagan James, Misjonsutvalgets oppgave er sammen med menighetsrådet å arbeide for å styrke misjonsansvaret i menigheten. Menighetsrådet ønsker å integrere misjon i gudstjenesten og i menighetens aktiviteter. Misjonsutvalgets viktigste arrangement er misjonsmøtene som holdes i kirken den tredje tirsdag i måneden. 15

16 Møtene 2011 har vært: NMS. Alfhild Steinsbø Hauglid: «Thaimisjon om arbeidet i Nådehjemmet senter for enslige unge mødre». Innsamlet kr til NMS NLM. Ivar Eiken: «Misjon i Peru». Innsamlet kr til IKF (Informasjonskontor for kristen folkehøyskole) Marit Kartveit: «Ortodokse ikoner» Innsamlet kr til Misjonshøgskolen Normisjonen. Trond Langen: «Miljonering og evangelisering i Aserbajdsjan. Innsamlet kr til Normisjon Den katolske kirke. Astrid Nåvik Braut og Anne Marie Gjølme: «Morgen i Betlehem» Møtet inngikk i programmet for Stokkadagene. Innsamlet kr til «Ledsagerprogrammet» Kirkens Nødhjelp NMS. Tiina Klement: «Etablering av Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Tallin, Estland». Innsamlet kr til EELK. Møtene har vært interessante og lærerike. Fremmøtet har variert mellom Stokka menigheten har i 2011 etablert et nytt samarbeidsprosjekt med EELK for etablering av en bydelsmenighet i Tallin. Kontakten med Ambavalato menighet har vært mindre i 2011 på grunn av at pastoren ble kraftig skadet i en trafikkulykke. Det holdes kontakt, men usikkert hvem som følger opp. DIAKONIUTVALGET Utvalget har bestått av Solveig Langen, Sigrun Osvik, Anne Synnøve Evja Eikill og Aud Nagell Utvalget har hatt 6 møter. Strategiplanen har vært styrende for de tiltak vi har prioritert. I forhold til alle oppgaver som ligger under diakoniutvalget og ut fra våre ressurser, har vi avgrenset våre tiltak til å være rettet mot eldre i menigheten. Kirkeskyss er et tilbud til Stokka sykehjem og Lassa blokkene. Vi har prioritert kirkeskyss fra Stokka sykehjem, vår og høst da det er vanskelig med rullestoler i snø og uvær. Besøkstjenesten er et tilbud om besøk og samtale for de som ønsker det, følge til lege, tannlege, apotek for de som trenger det. Det er et tilbud som vi har gitt via brosjyre og hjemmesykepleien. Tiltaket blir sporadisk brukt, men ikke så mye som vi hadde forventet. Vi ser for oss at dette tilbudet må vare over enn viss tid og utvikles i samarbeid til den frivillighet og resurser som finnes i menigheten. Formiddagstreffet som arrangeres hver 2. onsdag i måneden er godt besøkt og innarbeidet. Dette arrangementet ligger under diakoniutvalget, men er selvdrivende. Det vil si ble startet for mange år siden av noen driftige damer som fortsetter under ledelse av Margrethe Bringsjord. To medlemmer fra diakoniutvalget var med da Formiddagstreffet arrangerte dagstur til Jæren. Kirkekaffe er et tilbud som en selvstendig gruppe driver på omgang. Det har ikke vært behov for diakoniutvalget her. 16

17 Vi hadde en inspirasjonssamling for folk som går i eller som ønsker å bli med i en bibelgruppe / husfellesskap. ( Se avsnittet om bibelgrupper / husfellesskap, side 14.) Noen var interessert i å være med i bibelgrupper. De fant plass i allerede eksisterende grupper. Diakoniutvalget var med ved fasteaksjonen i vår og utdeling av blomster til eldre over 80 år, før jul. Den 25. november inviterte diakoniutvalget til adventsfest som vi fikk positive tilbakemeldinger på. Vi hadde ca. 40 deltakere, men det er plass til flere. Dersom dette arrangementet skal gjentas, må vi bli flinkere å gjøre festen kjent. Hver torsdag kl samles bønnegruppen som har eksistert i mange år. Den er selvdrivende i den forstand at deltakerne er mennesker som møtes og ser nødvendigheten av felles bønn i menigheten. Jeg ønsker å løfte frem denne tjenesten slik at menighetsrådet skal vite at denne gruppen finnes og er en kraftressurs i forbønn for enkeltmennesker og hele menigheten. Gruppen er åpen for deltakelse for den som ønsker det. Gruppen møtes hver torsdag formiddag og består av 4-5 deltaker. Aud Perdy Nagel, leder av diakoniutvalget MENIGHETSBLADET. Redaksjonskomiteen for Menighetsbladet har bestått av Svein Harald Halle, Alf Orheim, Leif Jon Paulsen og Margrethe Ølberg. Svein Harald Halle døde og Margrethe Ølberg sluttet i stillingen som barne- og ungdomsprest og gikk dermed ut av komiteen. Det var derfor en kraftig redusert komite som tok fatt på arbeidet for siste halvår. Men god hjelp fra staben i kirken fikk vi likevel utgitt seks nummer i Leif Jon Paulsen HUSSTYRET. Husstyret har tilsyn med kirkebygg og inventar, samt uteanlegg. De organiserer dugnad når det er nødvendig. Husstyret foretar befaring i samarbeid med vaktmester, daglig leder og etter forslag fra menigheten. I løpet av året er kirkestuen pusset opp. Det er laget ny himling, takbjelkene er malt hvite. Det elektriske anlegget er blitt oppjustert og fornyet. Vestibylen har fått ny himling og ny belysning, noe som gjør overgangen mellom gammelt og nytt bygg mindre synlig. Alt arbeidet inne i kirken er utført på dugnad. Fellesrådet har betalt kostnadene. Utvendig har kirken fått taket over kirkestuen, vestibylen og kontorfløyen renovert. Det er også skiftet ut 3 takvinduer. Dette arbeidet er utført av fagfolk og har blitt bekostet av Fellesrådet. Husstyret har bestått av Jakob Hodne(leder), Arne Hodne, Per Ueland og Egil Kolnes. Kåre Tysland har vært menighetsrådets representant. 17

18 UTSMYKNINGSKOMITEEN Kors på kirkens yttervegg/kirketårn har vært en gjenganger i flere år. Prosessen har vært lang og krevende. Plassering og materialvalg er vedtatt og godkjent av alle instanser og finansieringen er på plass. Videre framdrift avhenger av kirkens arkitekt, Laila Løhre, og vi håper å stå øverst på prioriteringslisten. Målet er å ha korset på plass våren FINANSUTVALGET I 2010 hadde komiteen 3 møter der det ble arbeidet med blant annet givertjenesten, budsjett og oppfølging av regnskap. 6. MENIGHETENS ØKONOMI 2011 Menighetens økonomi er generelt god til tross for at årets drift gikk i underskudd med kr , mens vi hadde et overskudd på kr i Det var budsjettert med et underskudd på kr grunnet store engangsinvestering i nytt utstyr. Inntekter: Offer til egen menighet er høyere enn året før; kr (kr ) mens Offer andre er vesentlig lavere kr (kr ). Dette er delvis kompensert med økte Innsamlede midler til andre (misjonsmøter og konfirmant innsamling Kirkens Nødhjelp); kr (kr ). Givertjenesten (gaver med rett til skattefradrag) som er svært viktig for menigheten, resulterte i kr som er litt lavere enn året før (kr ). Beløpet benyttes til å lønne barne- og ungdomsprest og til nedbetalingen av lån til Stavanger kommune på opprinnelig 1 million kroner (rentefritt). Mottatte gaver kr (kr ) og Tilskudd/gaver fra andre kr (kr ) er også betydelig inntekter som menigheten er svært takknemlig for. Dette er gaver bl.a. fra Y`s Men s loppemarked / juletresalg og gaver gitt til menighetsbladet. Leieinntektene er litt lavere enn året før; kr (kr ) Tilskudd fra kommunen og fellesrådet ble på kr (kr ) som er betydelig lavere enn året før. Støtten til BU- stillingen utgjorde i 2011 kr (kr ) Utgifter: Lønn, honorarer og sosiale utgifter var i 2011 på kr (kr ). Barne- og ungdomsstillingen (BU) var ikke besatt i hele 2011, derfor noe lavere enn i Utbetalte honorarer på kr (kr ) er i hovedsak knyttet til kirkemusikk / konserter. Deler av disse utgiftene har gitt arrangementsinntekter samt tilskudd fra kommune / fellesråd. Ekstraordinære utgifter: Postene Edb-maskiner, PC, programvare kr og Annet utstyr kr er henholdsvis ny projektor i kirkerommet og lyd- / sceneanlegg i ungdomslokalene. Dette er engangsutgifter, for 2012 er det budsjettert med kr samlet for disse to postene. Avdrag lån Stavanger kommune kr , det samme som i Gjenstående lån er på kr

19 DRIFTSREGNSKAP STOKKA MENIGHET 2011 Drift Stokka 2011 (ikke godkjent) Regnskap Buds(end) Regnskap Lønn fast ansatte Oppgjør arbeidsgiveravgift Enkle honorar (ikke selvst. nær.dr.) Arb.giv.avg. folketrygd Andel av pensjonsutgifter Fordel grp.livsforsikr. ansatte Fordel ulykkesforsikr. ansatte Motkto. fordel grp.livs-/ulykkesforsikr. ansatte Kontormøbler Annet inventar Edb-maskiner,PC,programvare Annet utstyr Vedlikehold anlegg Kontorrekvisita Kopi-/trykkeutgifter Annonser,reklame Porto Leie kontormaskiner Vedlikehold inventar,utstyr,maskiner Bankgebyrer Honorar (selvst. nær.driv.) Strøm (oppvarming,lys) Renhold Reisegodtgjørelse (adskilt fra diett) Bilgodtgjørelse Opplæring/kurs ansatte Velferdspenger/tiltak ansatte Matvarer Litteratur,noter o.l Forbruksvarer,hobbyartikler Kurs (folkevalgte/frivillige) Blomster,lys Representasjon,gaver o.l Andre/div. forbruksvarer Kontingenter Abonnementer Arrangementsutgifter Gevinster Transport Kioskvarer

20 1299 Diverse driftsutgifter (kun nødsfall) Refusjon til fellesråd, diverse Mva. komp.ordning Ovf. ofringer til andre Ovf. innsamlede midler til andre Avdrag på lån Dekning av tidligere års underskudd Avsetning til ubundne fond (disp.fond) Avsetning til bundne fond (driftsfond) Regnskapsmessig overskudd Sum utgifter Billettinntekter Loddsalg Innbetalt fra deltakere i aktiviteter Medl.kont. (kor,klubb,forening) Arrangementinntekter Diverse salg/leieinntekter Salg av materiell (avg.fritt) Salgsinntekter kiosk (avg.fritt) Andre leieinntekter Komp. påløpt mva. driftsregnskap Refusjon fra fellesråd, diverse Refusjon til menighetsråd Tilskudd undervisning Tilskudd diakoni Tilskudd kirkemusikk Tilskudd fra Bispedømmerådet Tilskudd fra kommune Tilskudd fra kommunen BU-arb Tilskudd fra fellesråd, diverse Offer til egen virksomhet Givertjeneste Mottatte gaver Offer til andre Innsamlede midler til andre Tilskudd/gave fra andre Sponsorinntekter Renteinntekter Disponering av tidligere års overskudd Bruk av ubunde fond (disp.fond) Regnskapsmessig underskudd Sum inntekter T O T A L T

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET Stokka 17.03.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2012 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2010 5 Menighetsrådet 5 Menighetens ansatte 5 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 7 Menighetens strategiplan

Detaljer

Møteprotokoll. Stokka menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 27.04.2012 12/432-7 1254/12 012.1 Anne Synnøve Evja Eikill, 51 91 19 94

Møteprotokoll. Stokka menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 27.04.2012 12/432-7 1254/12 012.1 Anne Synnøve Evja Eikill, 51 91 19 94 Den norske kirke Stokka menighet Møteprotokoll Stokka menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 27.04.2012 12/432-7 1254/12 012.1 Anne Synnøve Evja Eikill, 51 91 19 94 Møtested: Stokka kirke, møterom

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 Stokka: 30. mars 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2013 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2015. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2015

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2015. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2015 Stokka dato 29 02 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2015 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2015 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2014. 6 Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet.

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2014. 6 Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet. Stokka 03.03.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2014 6 Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet. 14 2. Ansatte, råd og utvalg 2014 14 Menighetsrådet

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2009

VIRKSOMHETSPLAN 2009 . VIRKSOMHETSPLAN 2009 Fjell menighet www.fjellkirke.no Virksomhetsplan for Den norske kirke på Fjell 2009 side 1 av 8 Visjon for Fjell menighet Fjell kirke er et hellig sted som er åpent for alle. Et

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Stathelle menighet. Forskjellige sammen om noe STORT

Stathelle menighet. Forskjellige sammen om noe STORT Stathelle menighet Forskjellige sammen om noe STORT Årsmelding 2010 s.1 Årsmelding for Stathelle menighetsråd 2010 Stathelle Menighetsråd 1.januar 31.desember 2010: Anne Karine Eriksen leder (og styrerepr.

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET 2011 har vært preget av høyt aktivitetsnivå. Både ansatte og frivillige har hatt fokus på arbeid i tråd med vår

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013

DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013 DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013 Side 1 av 7 1 INNLEDNING Røvik og Veøy menighetsråd sin årsmelding er ment å gi en oversikt over virksomheten og den aktivitet som har foregått

Detaljer

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken gudstjenester desember 2009 Tirsdag 1. desember Vandregudstjeneste Søndag 6. desember 17.00 Markering av verdens HIV/AIDS dag. Fakkeltog fra Rådhuset til Domkirken.

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010 Årsmøte Tau Bedehus 06.01.2010 Innkalling til årsmøte Tau Bedehus Onsdag 06.01.2010 kl 19.30 Andakt ved Arne Helleland Bevertning Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Valg av møteleder Valg

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 213 1 Opplysninger om soknet Soknets kommunenummer 1.1 723 1.2 Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 9798431 1.3 Soknets navn

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld

Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling som uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011.

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011. ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011. Orkdal menighetsråd har i 2011 bestått av følgende medlemmer: Kjersti Kosberg Solberg, leder Tore Martinsen, nestleder Ivar Morken, sekretær Anne Marie Aune Ivar

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Saksliste soknera d 23.04.2014

Saksliste soknera d 23.04.2014 Saksliste soknera d 23.04.2014 Sak Emne 24/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Godkjennes 25/2014 Referater Sokneråd 26.3.2014 Forslag til vedtak: Godkjennes 26/2014 Orienteringer

Detaljer

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste:

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Lokal diakoniplan Sverresborg menighet Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort

Detaljer

Møtereferat fra Feda menighetsråd

Møtereferat fra Feda menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Feda Menighetsråd Vesterdalsvn. 5 4480 Kvinesdal Tlf: 38 35 41 90 Kvinesdal, 20.11.13 Møtereferat fra Feda menighetsråd Møtebok Møtedato 20.11.13 Møtetid: kl. 18.00-21.00 Møtested: HUSET

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET Med fokus på: inkludende fellesskap, nestekjærlighet, kamp for rettfdighet og vn om skapvket Godkjent august 2009 Revidt vår 2013 1 Inkludende fellesskap Tiltak Målsetting

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 Årsstatistikk for Den norske kirke 201 1 Opplysninger om soknet 1.1 Soknets kommunenummer 1.2 1.3 1.4 1. Fellesrådets navn Fellesrådets organisasjonsnummer Soknets navn Soknets organisasjonsnummer Soknets

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET Med fokus på: inkluderende fellesskap, nestekjærlighet, kamp for rettferdighet og vern om skaperverket Godkjent august 2009 1 Fungerende tiltak Inkluderende fellesskap

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet Lokal plan for kirkemusikk i Kopervik menighet Innledning I følge Kirkeloven 9, 2.ledd, er det nå pålagt at hver menighet har en egen lokal plan for kirkemusikk. Med

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2014 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Den norske Kirke Sør-Varanger menighet Strategiplan 2012-15 Vedtatt i menighetsrådsmøte 03.05.12 Den norske kirke, Sør-Varanger menighet, Pb 264, 9915 Kirkenes, www.kirkenes.kirke.no, e-post: kirken@svk.no

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Kirkestuen Møtedato: TIRSDAG 050313 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 02/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Nils Bondevik Haga, Stig Olav Skeie, Kristi Marie

Detaljer

Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP. Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011

Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP. Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011 Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011 Vi bygger fremtiden for Haugerud menighet i glede over at Jesus Kristus har åpnet

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Kjære venner i Norge! Estland, 18. november 2015

Kjære venner i Norge! Estland, 18. november 2015 Kjære venner i Norge! Estland, 18. november 2015 Guds fred! Det står riktignok i Ordspråkene 17,27 at «Klok er den som sparer på ord», men kanskje bør vi like fullt beklage at det er altfor lenge siden

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 8. Årsstatistikk for Den norske kirke Opplysninger om et Soknets kommunenummer. 73. Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 979843.3 Soknets navn TJØME SOKN Soknets

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Bardu menighet Mål og virksomhetsplan 2012 Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Vedtatt av Bardu menighetsråd den 24. august 2011 1 MENIGHETENS EN LEVENDE MENIGHET ÅPEN FOR

Detaljer

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 16-28 / 14

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 16-28 / 14 Møteprotokoll Styre, råd, utvalg m.m. Flekkerøy menighetsråd Møtested Flekkerøy kirke, ungdomsloft Møtedato 25.03.14 Fra kl 19:00 Til kl 22:30 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende)

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 27. mars 2012 kl. 19.00 22.15 Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen) Til stede: Tor Einar Ljønes Reidun Kværnum Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland

Detaljer

Saker. Møtebok for Hakadal menighetsråd. Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue

Saker. Møtebok for Hakadal menighetsråd. Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Møtebok for Hakadal menighetsråd Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Tilstede: Anne Hammer, Ingvar Jostein Svegården, Trine Nickoline Rogne Møller, Gunvor Støle Melsom,

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2013 INNHOLD

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2013 INNHOLD INNHOLD BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2013 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7-8 S 9 S 10 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI DIVERSE RAPPORTER VISJON OG VERDIER

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Årsmelding 2015 Krødsherad kirkelige fellesråd/menighetsråd

Årsmelding 2015 Krødsherad kirkelige fellesråd/menighetsråd Årsmelding 2015 Krødsherad kirkelige fellesråd/menighetsråd 1. FELLESRÅDET / MENIGHETSRÅDET. Fellesrådet / Menighetsrådet har hatt følgende sammensetning: Leder: Kristin Øverli Nestleder: Gudrun Bjørka

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR:06-2013

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR:06-2013 NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Hovland alle 5 Møtedato: 10.09.13 Tid: Kl 19.00-22.00 SAKSLISTE NR:06-2013 SAKSNUMMER... SIDE

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke

Årsstatistikk for Den norske kirke 1. Kirkelig årsstatistikk for 2008 Skjemanummer 28 Skjemanavn Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2008. Skjemaet sendes direkte til SSB. Kopi skal sendes

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Urdaveien 1 Møtedato: 16.09.14 Tid: Kl 18.30-22 SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE SAK

Detaljer

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer:

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer: DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2009 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011:

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011: Årsmelding Måsøy Menighet 2011 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke

Detaljer

2014 / 201 2014 / 20 5

2014 / 201 2014 / 20 5 Konfirmant i Moss 2014 / 2015 Kenneth Stensrud Alle 14-åringer i hele landet har fått heftet «Konfirmant 2015» i posten. Heftet inneholder generell informasjon om konfirmasjonstiden i Den norske Kirke.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Det registreres en nedgang antall nattverdgjester selv med tilnærmet samme antall gudstjenester med nattverdgang (22 i 2014 mot 21 i 2013)

Det registreres en nedgang antall nattverdgjester selv med tilnærmet samme antall gudstjenester med nattverdgang (22 i 2014 mot 21 i 2013) Årsmelding 2014 Virksomhet Kirken Totalt var det i alt 2981 besøkende til kirken, en økning på 499 personer fra 2013. Av disse var 2.564 til stede ved ordinære gudstjenester. 417 personer var tilstede

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år)

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Visjon: Den kristne tro som orienteringspunkt og ressurs i livet, i møte med naturen, og i fellesskap med andre. Øvre målsetninger:

Detaljer

Årsmelding 2015 Haukås Nærkirke

Årsmelding 2015 Haukås Nærkirke Årsmelding 2015 Haukås Nærkirke Vår visjon: Vi bygger kirke! Ungdomskoret på adventskonserten Vi tror at vår visjon også er Guds visjon for arbeidet på Haukås. Gud bygger sin kirke, vi er hans medarbeidere.

Detaljer

ÅRSMELDING BARDU MENIGHET

ÅRSMELDING BARDU MENIGHET ÅRSMELDING BARDU MENIGHET 2011 NHST/Bardu, den 20. mars 2012 1. Rådets sammensetning og virksomhet Fellesrådet har arbeidsgiveransvar for alle ansatte i menigheten. Alle stillinger er besatt. Ansatt av

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer