ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding Menighetsrådet 5 Menighetens ansatte 5 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 7 Menighetens strategiplan 8 2. Gudstjenestelivet 8 Statistikk fra kirkebøkene 8 Gudstjenestene 9 Konfirmantundervisningen 9 3. Trosopplæring. 9 Babysang 10 Søndagsskolen 10 Byggeklossen 10 Dåpsskole for 6 åringer 10 Miniklubben 11 Barneklubben XYZ 11 Ungdomsklubben ZALO 11 Lys-Våken 12 Juleverksted 12 Barnekorene 12 Statistikk over BU-arbeidet Kontakt med skole og barnehage 12 Barnehage 13 Skole Diakoni. 13 Kirkeringene 13 Bibelgrupper/Husfellesskap 13 Formiddagstreff 13 Misjonsforeningen for NMS 14 Fasteaksjonen. 14 Mijølfyrtårn 13 Bønnegrupper / bønnetjeneste 2

3 14 6. Menighetens korarbeid. 14 Etterklang Utvalgenes arbeid. 15 Konsertutvalget 15 Misjonsutvalget 16 Diakoniutvalget 16 Menighetsbladet 17 Husstyret 17 Utsmykkingskomiteen 17 Finanskomiteen Menighetens økonomi 19 Driftsregnskap 21 Balanseregnskap 3

4 1. INNLEDNING TIL ÅRSMELDINGEN GUDS MENIGHET ER JORDENS STØRSTE UNDER. Denne salmen kjenner de fleste godt bl.a. fra gudstjenester i Stokka kirke. Og igjen kan vi se tilbake på et år i underets tegn. Menigheten består fortsatt av oss menighetslemmer, som er "de levende stenene. "Menighetsådet består av medlemmer som er aktivt engasjert i menighetens arbeid. (Drude Heskestad Mikalsen har hatt permisjon denne høsten.) Vår daglige leder Randi Dykesteen ble ikke så lenge hos oss. Hun sluttet like før sommeren for å begynne i tilsvarende stilling i Domkirken menighet. Vi rakk likevel å bli glade i Randi, og vi vil takke henne for den tiden hun var her og ønske henne lykke til i Domkirken. I august var vi så heldige å få en flott vikar som daglig leder; Anne Synnøve Evja Eikill. Henne ville vi gjerne skulle bli værende hos oss. Og vi ble bønnhørt, nå er hun fast ansatt som daglig leder i Stokka menighet. Velkommen. Vi håper du blir her lenge! Paul Arild Gilleshammer sluttet som kirketjener i august. Eprahim Yacoub Zakhary Bastawrous har overtatt deltidsstillingen som kirketjener og renholder i Ny kjeller Kirkeverge Svein Inge Thorstvedt besøkte menighetsrådet (MR) 2.mars og orienterte om kirkevergens/fellesrådets oppgaver. Domprost Berit Andersen var i MR og orienterte om sine oppgaver, bl.a. om den aktuelle pilegrims-satsingen. MR medlemmer presenterte seg og fortalte om hva de er spesielt opptatte av i menighets-sammenheng. Strategi planen arbeides det kontinuerlig med. Diakoni er et satsingsområde, likeså arbeidet blant barn og unge. Særlig unge familier ønsker vi å kunne samle flere av i kirken. Vi har en dyktig dugnadsgjeng som bl.a. har pusset opp kontoravdelingen. Det arbeides stadig med å få på plass et utvendig kors som vil tydeliggjøre at dette er en kirke. Også dette året hadde vi Stokka-dagene i overgangen okt/nov. Spesielt nevnes møte med Per Fugelli som det store trekkplaster. Det samlet over 300 tilhørere. Vi har en flott stab her i Stokka kirke og mange frivillige medarbeidere som alle gjør en stor innsats for menigheten. Jeg vil gjerne få takke dere alle som sammen med menighetsrådet driver Stokka menighet. Og vi vil be om Guds fortsatte velsignelse over arbeidet Stokka 16.februar 2011 Aud Halle Leder i Stokka menighetsråd

5 MENIGHETSRÅDET VISJON: STOKKA MENIGHET ET MØTESTED FOR TRO, UNDRING OG FELLESSKAP. Menighetsrådet har bestått av følgende personer: Aud Halle (leder) Ruth Karin Mee Ja Haslerud Helgesen (nestleder) Morten Helliesen Arne Osvik Reagan Wallace James Kåre Tysland Kari Nag Drude Heskestad Mikalsen (Permisjon f.o.m. 1. august 2010) Aud Perdy Nagell trådte inn som fast medlem av rådet Sokneprest Torbjørn Hestnes Vara: 1. Alv Orheim (med fast sete i MR) 2. Ann Brit Tunset 3. Solveig Langen MENIGHETENS ANSATTE Sogneprest: Torbjørn Hestnes (100 %) Daglig leder: Randi Dykesteen. (100 %) Fram t.o.m. 30. juni Anne Synnøve Evja Eikill. (100 %) Vikar f.o.m. 1. august t.o.m. 31. oktober. Fast ansatt f.o.m. 1. november. Barne- og ungdomsprest: Margrethe Ølberg (100 %). Kantor: Lars Inge Tjøstheim (100 % stilling). Vaktmester: Steinar Pedersen (40 % stilling). Kirketjener: Paul-Arild Gilleshammer (15 % stilling). Sluttet Eprahim Yacoub Zakhary Bastawrous (15 %) Menighetsarbeider: Unni Hodne (20 %). Hodne ivaretar det overordnede ansvaret som dirigent for barnekoret Kling Klang. UTVALG OPPNEVNT AV MENIGHETSRÅDET GUDSTJENESTEUTVALGET Utvalget består av: Torbjørn Hestnes, Margrethe Ølberg, Lars Inge Tjøstheim og Leif Jon Paulsen. BARNE-OG FAMILIEUTVALGET / UNGDOMSUTVALGET Utvalget består av: Kari Nag, Morten Helliesen, Ruth Karin Mee Ja Haslerud Helgesen, Margrethe Ølberg 5

6 FINANSUTVALGET Utvalget består av: Jan Høyen (leder), Terje Torkelsen, Kåre Mæland og Arne Osvik (MR) MISJONSUTVALGET Utvalget har bestått av: Olav Stav (leder) Bodil Hauken (vårsemesteret) Reagen James og Marit Bø. DIAKONIUTVALGET Utvalget har bestått av: Vårhalvåret: Drude Heskestad Mikalsen (MR) Solveig Langen, Aud Nagell og Randi Dykesten frem til sommeren. Høsthalvåret: Aud Nagell (MR) Solveig Langen, Anne Synnøve Evja Eikill (etterfulgte Randi Dykesteen) og Sigrun Osvik (vikar for Drude Heskestad Mikalsen som er innvilget permisjon for ett år). KONSERTUTVALGET Utvalget består av: Stin Mæland, Tore Ulleberg, Helge I. Vestre og Lars Inge Tjøstheim HUSSTYRET Husstyret består av: Jakob Hodne (leder) Per Ueland, Arne Hodne, Egil Kolnes, Kåre Tysland (MR) MENIGHETSBLADET Komiteen består av: Svein Halle (leder) Trond Bø, Leif Jon Paulsen, Margrethe Ølberg, Morten Helliesen (MR) UTSMYKNINGSKOMITEEN Komiteen besto i 2010 av flg.: Ingrid Enoksen (leder), Kirsten Hinna og Åsmund Haukelisæter. KJØKKENKOMITE Kjøkkenkomiteen består av: Aslaug Hestnes, Ingunn Kolnes, Tone Hammer, Ellen Vestre, Åsa Skartveit og Ruth Østrem. ØVRIGE VERV Aud Halle: Menighetens representant i Fellesrådet. Brit Norheim Larsen: Menighetens representant i Kirkens SOS representantskap. 6

7 Visjon/mål for Stokka menighet: ET MØTESTED FOR TRO, UNDRING OG FELLESSKAP Diakoni Vi ønsker å være en tjenende kirke som fremmer medmenneskelighet og bygger felleskap. Mål: Videreutvikle eksisterende arbeid for voksne, eldre, barn, og familier. Bygge små felleskap, der vi blir sett og kan utvikle tilhørighet Bli bedre til å se, bekrefte og inkludere hverandre. Utfordre til forpliktende arbeid, for å bygge et tjenende felleskap Etablere kirkeskyssordning Videreutvikle besøkstjenesten Etablere voksenutvalg for arrangementer Skape en voksen arena med variert program og kulturtilbud Fortsette arbeidet som miljømenighet / miljøfyrtårn Etablere festkomité Gudstjenesteliv Vi ønsker gudstjenester som berører, frigjør og utruster. Mål: Øke deltagelse av barn, unge/konfirmanter og voksne. Delta i den pågående gudstjenesterevisjonen i Den norske kirke Variere sanger, instrument, form og tidspunkt Bruke forsanger Bevare og fornye kirkemusikalske tradisjoner i gudstjenestearbeid, Møte menneskers ønske om en kirkelig tilhørighet gjennom kirkemusikk Trosopplæring Vi ønsker å gi opplæring i den kristne tro, med særlig vekt på barn og unge. Mål: Styrke og videreutvikle det eksisterende arbeid i dåpsopplæring, søndagsskole, barne- og ungdomsarbeid Arbeide for og inkludere konfirmanter i vårt ungdomsarbeide Utvikle samarbeidet med Ynglingen Arbeide for å skape inspirerende felleskap, der tro kan vokse og modnes Engasjere hele menigheten i misjon Etablere nytt misjonsprosjekt / vennskapsmenighet og engasjement i ulike grupper i menigheten Fokusere på lederopplæring i barne- og ungdomsarbeid Oppmuntre til å etablere smågrupper Videreføre arbeidet med barnekor Videreføre arbeidet for gutter og jenter 7

8 2. GUDSTJENESTELIVET STATISTIKK FRA KIRKEBØKENE: Gudstjenester på søndager og helligdager Derav familie- og ungd.gudstj.(ikke julaften) Gj.snitt på gudstjenestene Gj.snitt nattverddeltakere Døpte Konfirmerte Kirkelige gravferder Vigsler Innmeldinger Utmeldinger GUDSTJENESTENE Stokka menighet har ikke vært prøvemenighet for nye de liturgier som er under utarbeidelse. Gudstjenestene har stort sett vært holdt etter gjeldende gudstjenesteliturgier og liturgisk musikk. Det er felles gudstjenester med Kampen menighet i påsken (langfredag og skjærtorsdag) samt 8 uker om sommeren. Uten om gudstjenester på søndag og helligdager er det holdt 2 skolegudstjenester (jul og påske), 2 gudstjenester for barnehagene (jul) og en samtalegudstjeneste for konfirmantene. Før påske har det vært påskevandringer for barnehagene i stedet for en egen gudstjeneste. Gudstjenestedeltagelsen er stabil, men den yngre del av befolkingen synes å vise mindre igjen. Det har nok med befolkningssammensetningen i bydelen å gjøre. Stokka har et forholdsvis lavt dåpstall. Dette er en tendens som vår menighet deler med mange andre menigheter. 1 Her er også de to konfirmasjonene lørdag og julaften på sykehjemmet regnet med. 2 I tillegg ble det holdt 10 gudstjenester med nattverd på sykehjem og i private hjem. 3 Av disse hadde 21 bosted i soknet 8

9 Gudstjenester på Stokka sykehjemmet, Soknepresten i Stokka, kantor og soknepresten i Kampen har gudstjenester på Stokka sykehjem hver 3. uke. Julaften er det gudstjeneste kl.11:00. Til sammen 13. Gudstjenesten holdes vekselvis som nattverdsgudstjenester i kantinen i 1 etasje og fra høsten 2010 gudstjeneste/møte i 5. etasje. Samarbeidet med aktivitør og ledelse for øvrig er godt. Sykehjemmets avdelinger er informert om at det er vakttelefon for tilkalling av prest på kveldstid og nattestid, samt i helger. I arbeidstiden formidler personalet kontakt med soknepresten i Stokka og Kampen om beboere som ønsker samtale med prest. KONFIRMANTUNDERVISNING Konfirmanttallene har vært stabilt høye i Stokka menighet over flere år. Det ble konfirmert 46 konfirmanter i 2010 fordelt på tre gudstjenester: to gudstjenester lørdag 24. april og en søndag 25. april. I august begynte 56 konfirmanter på det nye konfirmantkullet for Stokka menighet har i en årrekke samarbeidet med Kampen menighet om en konfirmantweekend. Kampen ønsket ikke å fortsette dette samarbeidet. Weekend ble derfor ikke en del av konfirmasjonsundervisningen for konfirmantåret Årsaken til dette er problemer vi har hatt med å finne nok ledere til en stor gruppe. Soknepresten har ansvar for innskriving og administrasjon og deler undervisningen sammen med barne- og ungdomsprest. 3. TROSOPPLÆRING. Stokka kirke ønsker å være en inkluderende menighet med meningsfylt og variert tilbud for barn og unge i Stokka og Sandal. Vi har tilbud for barn mellom 0 og 18 år. I tillegg til de faste tilbudene, ønsker vi å arrangere enkeltarrangement som kan være med på å skape et godt miljø for familier som bor i vår bydel. BABYSANG Babysang er blitt et populært tiltak i mange menigheters trosopplæring, og i januar 2010 startet vi opp med dette hos oss også. Det er flott å kunne invitere dåpsbarn i menigheten til å komme igjen i kirken torsdag formiddag. Babysang er for barn mellom 0 og 1 år sammen med voksen. Vi har en sangsund på ca 40 minutter hvor vi synger både tradisjonelle og kristne barnesanger, bruker regler og rytmeinstrument. Det er også veldig populært med såpebobler! Etter sangstunden spiser vi lunsj sammen. Antall samlinger: 16 Antall betalende medlemmer 2010: 8 stykker 9

10 SØNDAGSSKOLEN Søndagsskolen har en sentral plass i menighetens dåpsopplæring. Søndagsskolen bruker opplegget fra Søndagsskoleforbundet Sprell levende. Barna er med på første del av gudstjenesten, og går til søndagsskole under siste salme før preken. Søndagsskolen følger skoleåret, og faller bort når det er familiegudstjenester, ferier og langhelger. Søndagsskolen har i 2010 hatt 1 gruppe. Det har vært 14 samlinger i (2009: 14 ) Oppmøtet varierer. Gjennomsnittet på søndagsskolen i 2010 er 5 stykker. Ledere 2010: Solveig Hodne Riska (vår 2010) Anne Wehrmeister og BU- prest Margrethe Ølberg BYGGEKLOSSEN Byggeklossen har hatt pause hele 2010 pga langvarig sykdom. DÅPSSKOLE FOR 6- ÅRINGER Dåpsskolen for 6- åringer ble gjennomført for 12. gang dette året, og i år var det 15 barn som deltok. ( 2009: 16, 2008: 15 ). 15 av 55 døpte = 27 % Også i år fikk vi benytte Lassa skoles lokaler i tilknytning til skolefritids- ordningen (SFO). Dåpsskolen hadde 6 samlinger i løpet av februar og mars, og hver samling varte litt over en time. De 4 første samlingene hadde vi på Lassa skole rett etter skoletid. Vi hadde én samling en lørdag hvor vi forberedte gudstjenesten de skulle delta i, og siste samling var gudstjenesten hvor de deltok og fikk utdelt boka Tre i et tre. Opplegget for dåpsskolen er tilpasset de målene Plan for dåpsopplæring i Den norske kirke setter for 6- årsfasen, både med hensyn til arbeidsmåter, omfang, bibeltekster og emner. På samlingene har vi sang, høytlesning, bibelfortelling, formingsaktivitet, lek, bønn og mat. Dåpsskolen avsluttes med utdeling av 6- årsbok. Leder for dåpsskolen har vært Inger Johanne Hodne og Barne- og ungdomsprest Margrethe Ølberg. Jakob Hodne har også hjulpet til. MINIKLUBBEN Miniklubben, ofte omtalt som snekkeklubben, er en klubb for klassinger i menigheten. Aktivitetene dreier seg for det meste om montering/snekring av ting i tre som er ferdig prefabrikkert. Hver samling starter med en andakt før vi snekrer og avslutter med utlodning hvor de kan vinne en gevinst. I 2010 var det 8 samlinger i løpte av våren. Antall barn: 14. Det var ikke snekkerklubb høsten Ledere har vært Barne- og ungdomspresten, Leiv Ingve og Elisabeth Ørke. Andre foreldre har også stilt opp som snekkerhjelpere. 10

11 BARNEKLUBBEN XYZ XYZ er en fritidsklubb for barn i klasse, og har samlinger annenhver fredag til i Ny- kjelleren. Dette året har det vært 18 samlinger. 10 på våren og 8 på høsten. Det har vært mange innom xyz- klubben dette året. Gjennomsnittet på antall barn: Våren: 21 stk (2009: 16 stk) Høsten: 28 stk (2009: 20 stk) Det koster 50 kroner pr semester for å bli medlem. Medlemmene får rabatter i kiosken. Våren: 12 betalende medlemmer (2009: 16 betalende medlemmer) Høsten: 31 betalende medlemmer (2009: 41) Programmet har vært variert med film, singstar, sporlek, grilling, quiz og vanlig klubb- kveld med bordtennis, biljard og brettspill. Gamlisfesten har blitt en tradisjon, og er et høydepunkt for mange med utkledning, kaffedrikking og åresalg. Ledere i XYZ: Ruth Elisabeth Ølberg, Kenneth Hagen og Barne- og ungdomsprest Margrethe Ølberg. Hjelpeledere fra 7.klasse: Tori Enoksen Ristesund, Wencke Næsheim, Hermela Hailemariam, Kaja Ellingsen og Elise Ersdal. UNGDOMSKLUBBEN ZALO Ungdomsklubben er en klubb for de som går i 8. til 10. klasse, og samles annenhver fredag kl til Det har ikke vært så mange innom klubben i år. Ingen betalende medlemmer. Hovedleder har vært Barne- og ungdomsprest Margrethe Ølberg, Ruth Elisabeth Ølberg og Kenneth Hagen. LYSVÅKEN FOR 10-ÅRINGER Natt til 1. søndag i advent arrangerte menigheten overnatting og LysVåken for 5. klassinger for andre gang. Kirkeovernatting er blitt et populært tiltak i mange menigheter, og som en del av trosopplæringsreformen er det laget et opplegg som gjør at dette kan gjennomføres over hele landet åringer var med på arrangementet i Stokka kirke dette året, og opplegget var formingsaktiviteter, gudstjenesteverksted, kveldsmat, film og kakespising, soving og gudstjeneste søndag. Vi håper at dette kan bli et årlig tiltak som en del av et opplegg for 5- klassinger gjennom skoleåret, som avsluttes med utdeling av Ny- testamentet. Leder på LysVåken: Kristian Døble, Aleksander Hammer, Venke Sande Mikkelsen, Elise Ersdal, Wenche Næsheim, Hermela Hailemariam, Kaja Lunde Ellingsen og BU- prest Margrethe Ølberg. 11

12 JULEVERKSTED Ca 70, likt som i 2009, barn og voksne var på juleverkstedet lørdag 4. desember. Programmet var juleandakt, formingsaktiviteter og grøt. Flere frivillige var med og hjalp til. BARNEKORA KLING OG KLANG. Barnekora Kling og Klang har også i 2010 hatt eit godt år, stødt og sikkert leia av dirigent Unni T. Hodne. Nemnast må òg Anne H. Buer som held styr på diverse lister og mailutsendingar (og er med og syng). Også fleire av dei andre foreldra er med og hjelper med praktiske oppgåver. Koret hadde ved utgangen av året 36 medlemmer. Aktiviteten har vore om lag som vanleg: 7 familiegudstenester, 1 sjukeheimsbesøk, 17. mai arr. og Vi synger julen inn. Eit høgdepunkt var konsert saman med Lisa Børud under Stokkadagane. STATISTIKK OVER BU- ARBEIDET Avdeling Adresse Antall Antall møter betalende medlemmer Babysang Stokka kirke 8 16 Søndagsskolen Stokka kirke 2 14 Barnekorene Kling og Klang Miniklubben Stokka kirke 11 8 XYZ Stokka kirke ZALO Stokka kirke 0 18 Totalt KONTAKT MED BARNEHAGE OG SKOLE BARNEHAGE Barnehagene inviteres til samlinger påske og jul. Til påske inviteres de til påskevandringer. Barna er i mindre grupper, og går seg gjennom dagene i påskefortellingen fra palmesøndag til påskedag. I år var 288 barn fordelt på 15 grupper. Til jul inviteres barnehagene til julegudstjeneste. Vi hadde to stykker. På den første deltok Stokka barnehage, og på den andre deltok Hakkebakkeskogen barnehage, Huskestua barnehage, Lassa barnehage og Lasse Liten barnehage. De ulike barnehagene deltok med sang og opptrinn. Barnehagen i Stokka kirke er en del av en felles barnehagebedrift sammen med Tjensvoll menighet. Barnehagen er privat og heter Hakkebakkeskogen Private barnehage. Barnhagen driver med utvidet kristen formålsparagraf, og har et nært samarbeid med menigheten. Barne- og 12

13 ungdomspresten har andakt én gang i måneden. Også soknepresten og organisten er med på arrangementer barnehagen har. SKOLE Vi har et godt samarbeid med Lassa skole. De har en egen skole- kirke- komité som er med i planleggingen av samlingene vi har sammen med dem til jul og påske. Elevene synger, spiller instrumenter, danser og leser på disse gudstjenestene. De bruker også kirken til øving i forkant av disse gudstjenestene. Skoleklasser har vært på besøk i kirken for å se på kirkebygg, tekstiler, symboler og lignende. Lassa skole er også velvillige og låner oss lokaler til dåpsskolen. 4. DIAKONI Diakoni er menighetens kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. (Definisjon fra Kirkemøtet 2007) KIRKERINGER Kirkeringene spilte en stor betydning i Stokka menighets begynnelse, og de har gitt viktige bidrag til menighetens økonomi og liv. De siste 10 årene er det ikke etablert nye kirkeringer. I dag er det 1 kirkering i aktivitet. Denne kirkeringen kan se tilbake på mer enn 40 års virksomhet. BIBELGRUPPER / HUSFELLESSKAP Tallet på husfellesskap, bibelgrupper og samtalegrupper med tilhørighet til menigheten er mellom 8 og 10. Gruppene betyr svært mye for de som er med De fleste gruppene har kommende søndags tekst som studieopplegg. Flere av gruppene er med å arrangere stor kirkekaffe. FORMIDDAGSTREFF Målsettingen er å tilby et innholdsrikt sosialt samvær en formiddag i måneden for de som har anledning. Det er et variert program med taler, kåserier, andakt og utlodning, samt god bevertning. Det er stadig tilbakemeldinger på at folk trives og setter stor pris på tiltaket. Det er 3 ledere som samarbeider godt og har en fin arbeidsfordelig, Margrethe Bringsjord, Astri Våland og Sigyn Askeland. MISJONSFORENING FOR NMS Målsettingen for foreningen er å fremme misjonsinteresse og støtte NMS sitt arbeid. Vi legger vekt på omsorg og bønnetjeneste blant medlemmene. Foreningen har i 2010 hatt 15 medlemmer. Vi møtes på dagtid den siste mandag i måneden, i private hjem. 13

14 Foreningen følger et opplegg med andakt, sang, bønn og misjonsinformasjon. Vi bruker et studiehefte for foreninger og grupper, utgitt av NMS som utgangspunkt for samtale / drøfting. Det er kollekt og kaffe. Vi deltar dessuten på NMS arrangementer som: områdemøter, foreningsdag, julemiddag og misjonsmessen. Vi har også ansvar for det praktiske opplegget for en søndagssamling i året. I sommer var vi på dagstur til Aud Nagells hytte i Hjelmeland. Vi har også deltatt på to arrangementer på Himmel og hav. Kollekt til NMS: kr ,- Leder er Ann-Brit Tunset, nestleder er Åse Hjelle og kasserer er Kari Lunde. FASTEAKSJONEN. Menigheten er gjennom sin deltakelse i Kirken Nødhjelps Fasteaksjon engasjert i arbeidet / kampen for rettferdighet utenfor landets grenser. Konfirmantene gikk fra dør-til-dør i bydelen og samlet inn godt og vel kr til Kirkens Nødhjelps arbeid. MILJØFYRTÅRN. Stokka menighet er sertifisert som Miljøfyrtårn. Med det har vi forpliktet oss til en miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Vi arbeider stadig for å videreføre og ytterligere forbedre miljøarbeidet. Se også Diakoniutvalgets årsmelding. BØNNEGRUPPEN Bønnegruppen samles hver torsdag kl Gruppen består av fire medlemmer som møter opp så sant de ikke blir forhindret. Det er en åpen gruppe som ønsker flere deltakere, om mulig. Invitasjon er bekjentgjort i menighetsbladet og ved kunngjøringer under gudstjenesten. Deltakerne samtaler ofte om hendelser som vi deler med hverandre. Bønnestunden innledes ofte av at noen deler et ord eller andakt. Alt som deles er taushetsbelagt. Vi har en bok hvor bønnebegjær samles og tas frem ved hvert møte. Dette gjøres i ca et år. Vi har fått mange bønnelapper i bønnekassen ofte fra barn. Ellers er bønnebegjær fremsatt fra personer som tar kontakt. Menighet og medarbeidere er alltid i våre bønner. 6. MENIGHETENS KORARBEID. ETTERKLANG Etterklang var i 2010 med på 4 gudstenester. I tillegg arrangerte me ein musikk&lyrikk-kveld onsdag 17. november saman med Odveig Klyve. Koret var òg med på Vi synger julen inn 12. desember. Alt saman var vellukka, synest me sjølve. Elles gjekk koret hausten 2010 over til å øva kvar veke i staden for kvar 14. dag. Dette var me så nøgde med at me har halde fram med det også i Det fører logisk nok til at koret no syng både meir og betre. Koret hadde i medlemmer. 14

15 7. UTVALGENES ARBEID KONSERTUTVALGET Aktivitetsnivået har vore det vanlege: 2 Stokkaftenar om våren og 2 om hausten. Publikumstalet varierer, men ofte er det litt for få. Det økonomiske grunnlaget er midler frå fellesrådet, men fellesrådet føresett ein viss eigenandel frå kyrkjelyden. Når billettinntektene ikkje dekkjer dette blir det såleis eit lite underskót, totalt 4832 kr i Konsertane var: 14.02: Presentasjon av ny domkantor Magne H. Draagen 13.05: Trompet og orgel. Linda Mattson og Ole Karsten Sundlisæter 05.10: Saxofon og orgel. Michael Lund og Randi Mortensen (Danmark) 31.10: Asgeir&Mo. Asgeir Aarøen og Bjarte Mo. Flamenco. MISJONSUTVALGET Misjonsutvalgets oppgave er sammen med menighetsrådet å arbeide for å styrke misjonsansvaret i menigheten. Menighetsrådet ønsker å integrere misjon i gudstjenesten og i menighetens aktiviteter. Misjonsutvalgets viktigste arrangement er misjonsmøtene som holdes i kirken den tredje tirsdagen i måneden. Møtene 2010 har vært: Israelmisjonen: Siste nytt fra Israel og misjonsarbeidet kretssekretær Per Larsen Misjonssambandet: Misjonsarbeid i Peru v/oddrun Eiken Cruz Sjømannsmisjonen: Hvorfor bruker vi kirken mer når vi er i utlandet v/leif Johannes Netland NMS v/anne Marit Kristensen "Styrking av kvinners rettigheter i Etiopia" KIA: Den norske kirke og det flerkulturelle Norge v/turid Ekeland Normisjon: Opplæring, veiledning og oppdrag v/terje Høyland, IMI Møtene har vært interessante og lærerike. Fremmøtet har variert fra 8 til 38. De fleste ganger mellom Kollekt på møtene: Israelsmisjonen 2.580,- Norsk Luthersk Misjonssamband 1.656,- Den norske Sjømannsmisjon 1.500,- Det Norske Misjonsselskap 1.330,- KIA 1.290,- Normisjonen 3.200,- Misjonsutvalget holder kontakt med Trond Langen i Aserbajdsjan og misjonærfamilien Roar og Hildegunn Flacké i Mali. Hilsen er også gitt i menighetsbladet. 15

16 Menigheten har dessuten en vennskapsmenighet på Madagaskar. Menigheten er tilknyttet MNS gjennom et misjonsprosjekt: Ungdomsarbeid i Estland. Menigheten har også en giveravtale med Normisjonen knyttet til Trond Langens arbeid med Viator Mikrokreditt i Aserbajdsjan. DIAKONIUTVALGET (DU) Drude Mikalsen var leder for utvalget frem til hun flyttet. Aud har ledet utvalget senere. DU har hatt jevnlige møter ca en gang pr måned. Du har konsentrert seg om 3 områder: kirkeskyss, vaffel-onsdag og besøkstjeneste / en hånd å holde i på tur eller legebesøk. Kirkeskyss har blitt et fast tilbud i menigheten, har egen telefon som styres av Solveig Langen. Vi har tilbudt kirkeskyss for Stokka sykehjem ca en gang pr måned. Vaffel-onsdag ble forsøkt en times tid hver uke fra nyttår, men ble evaluert bort da få benyttet seg av tilbudet. Besøkstjeneste. Vi har laget en folder over tilbudet og gjort dette kjent ved gudstjeneste og i menighetsbladet. Tilbudet er også meddelt hjemmesykepleien og Nav i området. Tilbudet er sporadisk blitt benyttet. DU arrangerte adventsfest for pensjonister fredag før 1 adventssøndag. Festen var vellykket og ca. 40 deltakere var med. Tilbakemeldingene var positive med ønske om at dette skulle bli et årlig tiltak. Sammen med staben var diakoniutvalget før jul med på å dele ut en julestjerne til alle over 85 år. Det ble delt ut ca. 110 planter. MENIGHETSBLADET. Redaksjonen har i 2010 bestått av: Leif Jon Paulsen, Margrethe Ølberg, Trond Bø og Svein Halle. Dessuten kom Alv Orheim inn i løpet av året. Svein Halle har fortsatt hatt redaktøransvaret, men er omgitt av en meget kreativ stab som gjør en utmerket innsats. Omega Trykk, er fortsatt vår leverandør av lay-out og trykking. Redaksjonen er godt fornøyd med dette arbeidet som er en viktig del av bladets utseende. Vi har fortsatt forsøkt å gi ut 6 nummer i året, som før, men i år måtte vi redusere til kun 5 nummer da det ble liten avstand mellom jul og påske. Redaksjonen har forøvrig ikke direkte ansvar for økonomien i bladet, men tilbakemeldingene her er fortsatt beroligende, takket være de faste annonsører og glade givere. Takk til alle dere som støtter bladet økonomisk. 16

17 Profilen i bladet er basert på at dette skal nå ut til hele menigheten, med stoff som er av allmenn interesse for stokkafolk, samtidig som det synliggjør de ulike aktivitetene i menigheten. Med kun 6 nummer i året vil det vanskelig kunne bli et organ for de dagsaktuelle begivenheter, men her vil hjemmesiden kunne brukes i større grad for mer løpende informasjoner. Redaksjonen kan godt utvides med flere medlemmer og vi håper menighetsrådet kan være behjelpelig med å finne nye medarbeidere til bladet, slik at vi fortsatt kan klare 6 nummer i året. Håper også på god kontakt med leserne, og vil gjerne motta innspill om stoffvalg og utforming. HUSSTYRET. Husstyret skal ha tilsyn med kirkebygg og inventar, samt uteanlegg. De skal organisere dugnad når det er nødvendig. Husstyret foretar befaring i samarbeid med vaktmester og etter forslag fra menigheten. I løpet av året er kontorfløyen pusset opp. Alle gamle kontorer og pauserommet har fått ny himling, nye gulv og nymalte vegger. Det elektriske anlegget er blitt oppjustert og fornyet. Arbeidet er utført på dugnad. Den nye kjelleren fikk vannskader og måtte derfor delvis oppusses. Trapperommet ble malt på nytt. I forbindelse med bygging på nabotomten, så har en fått nytt vannavløp og forbedret drenering av utearealet. Husstyret består av Jakob Hodne(leder), Arne Hodne, Per Ueland og Egil Kolnes. Kåre Tysland er menighetsrådets representant i husstyret. UTSMYKNINGSKOMITEEN Kors på kirken yttervegg har lenge vært ønsket og dette har beklageligvis dratt ut. I sommer kom et skisseforslag fra kirkens arkitekt, Laila Løhre, med forslag til plassering og materialvalg. Dette ble godt mottatt både av komité og menighetsråd. I oktober hadde utsmykningskomiteen og sogneprest et arbeidsmøte med arkitekten hvor detaljer ble gjennomgått. Orientering ble gitt menighetsrådet. Videre fremdrift hviler på arkitekten. Målet er å ha korset på plass til sommeren FINANSKOMITEEN I 2010 hadde komiteen 3 møter og der det ble arbeidet med blant annet givertjenesten, budsjett og oppfølging av regnskap. 17

18 7. MENIGHETENS ØKONOMI 2010 Menighetens økonomi er generelt god og årets drift gikk i overskudd med kr (kr ). Kortfattet oversikt over de viktigste inntekts- og utgiftspostene i 2010, tilsvarende tall for 2009 står i ( ). Inntekter: Offer til egen menighet er vesentlig lavere enn året før; kr (kr ), mens Offer andre er betydelig høyere enn året før kr (kr ). Innsamlede midler til andre / misjonsmøter var også høyere kr (kr ). Givertjenesten (gaver med rett til skattefradrag) som er svært viktig for menigheten, viser en flott økning i år; kr (kr ). Beløpet benyttes til å lønne barne- og ungdomsprest og til nedbetalingen av lån til Stavanger kommune på opprinnelig 1 million kroner (rentefritt). Gjenstående kr som nedbetales over driften med kr pr. år. Mottatte gaver kr (kr ) og Tilskudd/gaver fra andre kr (kr ) er også betydelig inntekter som menigheten er svært takknemlig for. Dette er gaver bl.a. fra Y s Men s loppemarked / juletresalg og gaver gitt til menighetsbladet. Leieinntektene er noe høyere enn året før; kr (kr ) Tilskudd fra kommunen og fellesrådet ble på kr (kr ) som er vesentlig høyere enn året før. Støtten til BU- stillingen alene utgjorde i 2010 kr (kr ) Utgifter: Lønn, honorarer og sosiale utgifter var i 2010 på kr (kr ). Barne- og ungdomsstillingen (BU) var ikke besatt i hele 2009, derfor noe lavere. Utbetalte honorarer på kr (kr ) er i hovedsak knyttet til kirkemusikk / konserter. Deler av disse utgiftene har gitt arrangementsinntekter samt tilskudd fra kommune / fellesråd. Stokkadagene fikk et overskudd på kr Avdrag lån Stavanger kommune kr , det samme som i Gjenstående lån er på kr

19 DRIFTSREGNSKAP STOKKA MENIGHET 2010 Stokka drift 2010 Regnskap Buds(end) Regnskap UTGIFTER Lønn fast ansatte , ,36 Oppgjør arbeidsgiveravgift ,08 Enkle honorar (ikke selvst. nær.dr.) Arb.giv.avg. folketrygd 58261, ,86 Andel av pensjonsutgifter 3305, Kontormøbler 851,2 0 55,2 Annet inventar 309, Edb-maskiner,PC,programvare ,2 Annet utstyr Vedlikehold bygninger ,2 Kontorrekvisita 5337, ,8 Kopi-/trykkeutgifter EDB-utgifter (toner,disketter o.l.) ,2 Annonser,reklame 5926, ,6 Porto 5034, ,4 Leie kontormaskiner 26294, ,18 Vedlikehold inventar,utstyr,maskiner 904, ,6 Bankgebyrer 6895, ,6 Honorar (selvst. nær.driv.) Strøm (oppvarming,lys) 32682, ,22 Renhold 360, ,76 Reisegodtgjørelse (adskilt fra diett) Bilgodtgjørelse Opplæring/kurs ansatte 7208, Velferdspenger/tiltak ansatte Andre/div. godtgjørelser ansatte ,28 Matvarer 23745, ,73 Litteratur, noter o.l , ,17 Forbruksvarer, hobbyartikler 9082, ,96 Kurs (folkevalgte/frivillige) ,6 Blomster, lys 10018, ,32 Representasjon, gaver o.l Andre/div. forbruksvarer 654,4 0 0 Kontingenter 6695, ,86 Abonnementer 18167, Arrangementsutgifter 40814, ,59 Gevinster 335,2 0 0 Transport ,81 Kioskvarer 13347, ,87 Diverse driftsutgifter (kun nødsfall) 2763, ,99 19

20 Refusjon til fellesråd, diverse Mva. komp.ordning 35666, ,47 Tilskudd til menighetsråd Ovf. ofringer til andre , ,15 Ovf. innsamlede midler til andre 27199, ,5 Ovf. til organisasjoner o.l Avdrag på lån Dekning av tidligere års underskudd , ,7 Avsetning til ubundne fond (disp.fond) , ,13 Regnskapsmessig overskudd ,67 Sum utgifter , ,9 INNTEKTER Billettinntekter Loddsalg Innbetalt fra deltakere i aktiviteter Medl.kont. (kor,klubb,forening) Arrangementinntekter , ,6 Diverse salg/leieinntekter ,25 Salg av materiell (avg.fritt) -5374, ,75 Salgsinntekter kiosk (avg.fritt) ,5 Leieinnt. inv.,utstyr,kopimaskin Andre leieinntekter Komp. påløpt mva. driftsregnskap , ,47 Refusjon fra fellesråd, diverse Refusjon til menighetsråd Tilskudd undervisning Tilskudd diakoni Tilskudd kirkemusikk Tilskudd fra kommune Tilskudd fra kommunen BU-arb Tilskudd fra fellesråd, diverse , ,4 Offer til egen virksomhet , ,32 Innsamlede midler egen virksomhet ,72 Givertjeneste Mottatte gaver , ,5 Offer til andre , ,15 Innsamlede midler til andre , ,5 Tilskudd/gave fra andre Reklameinntekter Sponsorinntekter

ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2011 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens strategiplan

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET Stokka 17.03.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2012 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2011 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens strategiplan

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet Møtebok for sråd Møtedato: 05.04.2017 Møtetid: kl. 20:00 Møtested: Huset på Feda Tilstede: Åse Tønnessen Sæbø, Kari Mathilde Netland, Christa Van Den Hooven, Elin Anette Omland, Marit Granlund, Anita Egeland,

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

Møteprotokoll. Stokka menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 27.04.2012 12/432-7 1254/12 012.1 Anne Synnøve Evja Eikill, 51 91 19 94

Møteprotokoll. Stokka menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 27.04.2012 12/432-7 1254/12 012.1 Anne Synnøve Evja Eikill, 51 91 19 94 Den norske kirke Stokka menighet Møteprotokoll Stokka menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 27.04.2012 12/432-7 1254/12 012.1 Anne Synnøve Evja Eikill, 51 91 19 94 Møtested: Stokka kirke, møterom

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet IINNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale arbeidet i årene fremover og skal gjenspeiles

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2009

VIRKSOMHETSPLAN 2009 . VIRKSOMHETSPLAN 2009 Fjell menighet www.fjellkirke.no Virksomhetsplan for Den norske kirke på Fjell 2009 side 1 av 8 Visjon for Fjell menighet Fjell kirke er et hellig sted som er åpent for alle. Et

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 Stokka: 30. mars 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2013 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Kirkelig årsstatistikk for 2005

Kirkelig årsstatistikk for 2005 Page 1 of 7 Kirkelig årsstatistikk for 2005 Skjemanummer Skjema navn Veiledning... 28 Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2005 Hjemmel og funksjon: Fra

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 8. Årsstatistikk for Den norske kirke 009 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 00 Fellesrådets navn ASKER KIRKELIGE FELLES. Soknets navn ØSTENSTAD SOKN Organisasjonsnummer 976986458.3 Soknets adresse

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed Kirkelig årsstatistikk for 2006 Skjemanummer 28 Skjemanavn Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2006. Skjemaet sendes direkte til SSB. Kopi skal sendes

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Tirsdag 13.12.2016 kl. 19.00 22.00 STED: Sola kirke TIL: Faste medlemmer: Tone Meling Lauvvik leder Laila Bergo Jardar Lindøe Linn Gjørøy

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 1 Opplysninger om soknet 1.1 Kommunenummer Fellesrådets navn 1.2 Soknets navn Organisasjonsnummer 1.3 Soknets adresse Postnummer Poststed 1.4 Navn skjemaansvarlig

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 213 1 Opplysninger om soknet Soknets kommunenummer 1.1 723 1.2 Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 9798431 1.3 Soknets navn

Detaljer

Molde domkirke

Molde domkirke Molde domkirke 2014-2016 VISJONS FOR MOLDE DOMKIRKE Sammen i tro, håp og kjærlighet Vedtatt av Molde menighetsråd 18. juni 2014 PLAN FOR DIAKONI I MOLDE DOMKIRKE Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Bardu menighet Mål og virksomhetsplan 2012 Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Vedtatt av Bardu menighetsråd den 24. august 2011 1 MENIGHETENS EN LEVENDE MENIGHET ÅPEN FOR

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke

Årsstatistikk for Den norske kirke 1. Kirkelig årsstatistikk for 2008 Skjemanummer 28 Skjemanavn Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2008. Skjemaet sendes direkte til SSB. Kopi skal sendes

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 Årsstatistikk for Den norske kirke 201 1 Opplysninger om soknet 1.1 Soknets kommunenummer 1.2 1.3 1.4 1. Fellesrådets navn Fellesrådets organisasjonsnummer Soknets navn Soknets organisasjonsnummer Soknets

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2015. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2015

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2015. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2015 Stokka dato 29 02 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2015 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2015 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET Visjon Vår visjon: Å vinne for Jesus og vokse i tro - er den røde tråden for alt arbeidet som drives i menigheten.

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 13 Lørdag 21. mars kl. 16.00 Søndag 22.mars kl.11.00 Konsert i Glemmen kirke. «Vi synger med Maria» Glemmen kirkes kor. NMS-Gudstjeneste. (Knut Hallen.

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 8. Årsstatistikk for Den norske kirke Opplysninger om et Soknets kommunenummer. 73. Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 979843.3 Soknets navn TJØME SOKN Soknets

Detaljer

Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset

Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset Menighetsråd. Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset Gyland menighetsråd var slik sammensatt: Sverre Hjelleset, leder Mona Tollefsen, nestleder Turid Tesaker Belland, sekretær

Detaljer

VISJON Levende tro og varme fellesskap

VISJON Levende tro og varme fellesskap VISJON OG STRATEGIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2012-2015 VISJON Levende tro og varme fellesskap OVERORDNET MÅLSETTING Fjellhamar menighet er til for at mennesker skal ha en levende tro på Jesus og få være

Detaljer

Saksliste soknera d 23.04.2014

Saksliste soknera d 23.04.2014 Saksliste soknera d 23.04.2014 Sak Emne 24/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Godkjennes 25/2014 Referater Sokneråd 26.3.2014 Forslag til vedtak: Godkjennes 26/2014 Orienteringer

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET Med fokus på: inkluderende fellesskap, nestekjærlighet, kamp for rettferdighet og vern om skaperverket Godkjent august 2009 1 Fungerende tiltak Inkluderende fellesskap

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke 2018 Lurer du? Året sommerferie er over og du har akkurat startet i 9.klasse. Du er i en alder hvor du blir religiøst myndig, og du er kanskje litt usikker på

Detaljer

MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL :00

MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL :00 MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL 23.11.2016 19.00 21:00 Møterom 4 v/kommunestyresale n MEDLEMMER VAREMEDLEMMER ANDRE FORFALL ANDAKT/MAT TIL STEDE PÅ MØTET: Britt Dalan, Liv Birkeland, Å ge Birkeland,

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Grønn handlingsplan for Voksen menighet

Grønn handlingsplan for Voksen menighet Grønn handlingsplan for Voksen menighet Grunnlag for planen: Vi har sammenstilt MRs gamle plan med den nye punktlisten «Vår grønne menighet», og bruker dette som grunnlag for en ny plan. Vi må ha 25 punkt

Detaljer

Foreløpig rapport pr avdeling

Foreløpig rapport pr avdeling Avdeling: 1000 Felles 31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita 0,00 0 2.750,00 31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter 0,00 0 2.210,40 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 0,00 0 580,30 31201 Gaver,

Detaljer

Rønvik menighetsråd Møteprotokoll

Rønvik menighetsråd Møteprotokoll DEN NORSKE KIRKE Rønvik menighet Rønvik menighetsråd Møteprotokoll Dato: torsdag 3. november Til stede: Margrethe Lundgård Riibe (leder), Ståle Sårheim (nestleder), Monica Nilsen, Kristine Edvardsen, Benedikte

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.10 Til stede: Arild Isaksen, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Kjell Rønningen, Guro Jensen, Rolv Bjelland, Per Frantsvold,

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld

Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling som uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan 2013. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan 2013. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Bardu menighet Mål og virksomhetsplan 2013 Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Vedtatt av Bardu menighetsråd den 30. august 2012 1 MENIGHETENS EN LEVENDE MENIGHET ÅPEN FOR

Detaljer

2014 / 201 2014 / 20 5

2014 / 201 2014 / 20 5 Konfirmant i Moss 2014 / 2015 Kenneth Stensrud Alle 14-åringer i hele landet har fått heftet «Konfirmant 2015» i posten. Heftet inneholder generell informasjon om konfirmasjonstiden i Den norske Kirke.

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet,

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet, Diakoniplan, Erdal menighet, 2016 2019 1 DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Stathelle menighet. Forskjellige sammen om noe STORT

Stathelle menighet. Forskjellige sammen om noe STORT Stathelle menighet Forskjellige sammen om noe STORT Årsmelding 2010 s.1 Årsmelding for Stathelle menighetsråd 2010 Stathelle Menighetsråd 1.januar 31.desember 2010: Anne Karine Eriksen leder (og styrerepr.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 19. januar 2017, kl. 19.00-22.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle faste medlemmer, varamedlem Bjørn Solheim, og varamedlem Reidar

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET Med fokus på: inkludende fellesskap, nestekjærlighet, kamp for rettfdighet og vn om skapvket Godkjent august 2009 Revidt vår 2013 1 Inkludende fellesskap Tiltak Målsetting

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer...

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer... Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Møtereferat fra Feda menighetsråd

Møtereferat fra Feda menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Feda Menighetsråd Vesterdalsvn. 5 4480 Kvinesdal Tlf: 38 35 41 90 Kvinesdal, 20.11.13 Møtereferat fra Feda menighetsråd Møtebok Møtedato 20.11.13 Møtetid: kl. 18.00-21.00 Møtested: HUSET

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET 2011 har vært preget av høyt aktivitetsnivå. Både ansatte og frivillige har hatt fokus på arbeid i tråd med vår

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer