ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding Menighetsrådet 5 Menighetens ansatte 5 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 7 Menighetens strategiplan 8 2. Gudstjenestelivet 8 Statistikk fra kirkebøkene 8 Gudstjenestene 9 Konfirmantundervisningen 9 3. Trosopplæring. 9 Babysang 10 Søndagsskolen 10 Byggeklossen 10 Dåpsskole for 6 åringer 10 Miniklubben 11 Barneklubben XYZ 11 Ungdomsklubben ZALO 11 Lys-Våken 12 Juleverksted 12 Barnekorene 12 Statistikk over BU-arbeidet Kontakt med skole og barnehage 12 Barnehage 13 Skole Diakoni. 13 Kirkeringene 13 Bibelgrupper/Husfellesskap 13 Formiddagstreff 13 Misjonsforeningen for NMS 14 Fasteaksjonen. 14 Mijølfyrtårn 13 Bønnegrupper / bønnetjeneste 2

3 14 6. Menighetens korarbeid. 14 Etterklang Utvalgenes arbeid. 15 Konsertutvalget 15 Misjonsutvalget 16 Diakoniutvalget 16 Menighetsbladet 17 Husstyret 17 Utsmykkingskomiteen 17 Finanskomiteen Menighetens økonomi 19 Driftsregnskap 21 Balanseregnskap 3

4 1. INNLEDNING TIL ÅRSMELDINGEN GUDS MENIGHET ER JORDENS STØRSTE UNDER. Denne salmen kjenner de fleste godt bl.a. fra gudstjenester i Stokka kirke. Og igjen kan vi se tilbake på et år i underets tegn. Menigheten består fortsatt av oss menighetslemmer, som er "de levende stenene. "Menighetsådet består av medlemmer som er aktivt engasjert i menighetens arbeid. (Drude Heskestad Mikalsen har hatt permisjon denne høsten.) Vår daglige leder Randi Dykesteen ble ikke så lenge hos oss. Hun sluttet like før sommeren for å begynne i tilsvarende stilling i Domkirken menighet. Vi rakk likevel å bli glade i Randi, og vi vil takke henne for den tiden hun var her og ønske henne lykke til i Domkirken. I august var vi så heldige å få en flott vikar som daglig leder; Anne Synnøve Evja Eikill. Henne ville vi gjerne skulle bli værende hos oss. Og vi ble bønnhørt, nå er hun fast ansatt som daglig leder i Stokka menighet. Velkommen. Vi håper du blir her lenge! Paul Arild Gilleshammer sluttet som kirketjener i august. Eprahim Yacoub Zakhary Bastawrous har overtatt deltidsstillingen som kirketjener og renholder i Ny kjeller Kirkeverge Svein Inge Thorstvedt besøkte menighetsrådet (MR) 2.mars og orienterte om kirkevergens/fellesrådets oppgaver. Domprost Berit Andersen var i MR og orienterte om sine oppgaver, bl.a. om den aktuelle pilegrims-satsingen. MR medlemmer presenterte seg og fortalte om hva de er spesielt opptatte av i menighets-sammenheng. Strategi planen arbeides det kontinuerlig med. Diakoni er et satsingsområde, likeså arbeidet blant barn og unge. Særlig unge familier ønsker vi å kunne samle flere av i kirken. Vi har en dyktig dugnadsgjeng som bl.a. har pusset opp kontoravdelingen. Det arbeides stadig med å få på plass et utvendig kors som vil tydeliggjøre at dette er en kirke. Også dette året hadde vi Stokka-dagene i overgangen okt/nov. Spesielt nevnes møte med Per Fugelli som det store trekkplaster. Det samlet over 300 tilhørere. Vi har en flott stab her i Stokka kirke og mange frivillige medarbeidere som alle gjør en stor innsats for menigheten. Jeg vil gjerne få takke dere alle som sammen med menighetsrådet driver Stokka menighet. Og vi vil be om Guds fortsatte velsignelse over arbeidet Stokka 16.februar 2011 Aud Halle Leder i Stokka menighetsråd

5 MENIGHETSRÅDET VISJON: STOKKA MENIGHET ET MØTESTED FOR TRO, UNDRING OG FELLESSKAP. Menighetsrådet har bestått av følgende personer: Aud Halle (leder) Ruth Karin Mee Ja Haslerud Helgesen (nestleder) Morten Helliesen Arne Osvik Reagan Wallace James Kåre Tysland Kari Nag Drude Heskestad Mikalsen (Permisjon f.o.m. 1. august 2010) Aud Perdy Nagell trådte inn som fast medlem av rådet Sokneprest Torbjørn Hestnes Vara: 1. Alv Orheim (med fast sete i MR) 2. Ann Brit Tunset 3. Solveig Langen MENIGHETENS ANSATTE Sogneprest: Torbjørn Hestnes (100 %) Daglig leder: Randi Dykesteen. (100 %) Fram t.o.m. 30. juni Anne Synnøve Evja Eikill. (100 %) Vikar f.o.m. 1. august t.o.m. 31. oktober. Fast ansatt f.o.m. 1. november. Barne- og ungdomsprest: Margrethe Ølberg (100 %). Kantor: Lars Inge Tjøstheim (100 % stilling). Vaktmester: Steinar Pedersen (40 % stilling). Kirketjener: Paul-Arild Gilleshammer (15 % stilling). Sluttet Eprahim Yacoub Zakhary Bastawrous (15 %) Menighetsarbeider: Unni Hodne (20 %). Hodne ivaretar det overordnede ansvaret som dirigent for barnekoret Kling Klang. UTVALG OPPNEVNT AV MENIGHETSRÅDET GUDSTJENESTEUTVALGET Utvalget består av: Torbjørn Hestnes, Margrethe Ølberg, Lars Inge Tjøstheim og Leif Jon Paulsen. BARNE-OG FAMILIEUTVALGET / UNGDOMSUTVALGET Utvalget består av: Kari Nag, Morten Helliesen, Ruth Karin Mee Ja Haslerud Helgesen, Margrethe Ølberg 5

6 FINANSUTVALGET Utvalget består av: Jan Høyen (leder), Terje Torkelsen, Kåre Mæland og Arne Osvik (MR) MISJONSUTVALGET Utvalget har bestått av: Olav Stav (leder) Bodil Hauken (vårsemesteret) Reagen James og Marit Bø. DIAKONIUTVALGET Utvalget har bestått av: Vårhalvåret: Drude Heskestad Mikalsen (MR) Solveig Langen, Aud Nagell og Randi Dykesten frem til sommeren. Høsthalvåret: Aud Nagell (MR) Solveig Langen, Anne Synnøve Evja Eikill (etterfulgte Randi Dykesteen) og Sigrun Osvik (vikar for Drude Heskestad Mikalsen som er innvilget permisjon for ett år). KONSERTUTVALGET Utvalget består av: Stin Mæland, Tore Ulleberg, Helge I. Vestre og Lars Inge Tjøstheim HUSSTYRET Husstyret består av: Jakob Hodne (leder) Per Ueland, Arne Hodne, Egil Kolnes, Kåre Tysland (MR) MENIGHETSBLADET Komiteen består av: Svein Halle (leder) Trond Bø, Leif Jon Paulsen, Margrethe Ølberg, Morten Helliesen (MR) UTSMYKNINGSKOMITEEN Komiteen besto i 2010 av flg.: Ingrid Enoksen (leder), Kirsten Hinna og Åsmund Haukelisæter. KJØKKENKOMITE Kjøkkenkomiteen består av: Aslaug Hestnes, Ingunn Kolnes, Tone Hammer, Ellen Vestre, Åsa Skartveit og Ruth Østrem. ØVRIGE VERV Aud Halle: Menighetens representant i Fellesrådet. Brit Norheim Larsen: Menighetens representant i Kirkens SOS representantskap. 6

7 Visjon/mål for Stokka menighet: ET MØTESTED FOR TRO, UNDRING OG FELLESSKAP Diakoni Vi ønsker å være en tjenende kirke som fremmer medmenneskelighet og bygger felleskap. Mål: Videreutvikle eksisterende arbeid for voksne, eldre, barn, og familier. Bygge små felleskap, der vi blir sett og kan utvikle tilhørighet Bli bedre til å se, bekrefte og inkludere hverandre. Utfordre til forpliktende arbeid, for å bygge et tjenende felleskap Etablere kirkeskyssordning Videreutvikle besøkstjenesten Etablere voksenutvalg for arrangementer Skape en voksen arena med variert program og kulturtilbud Fortsette arbeidet som miljømenighet / miljøfyrtårn Etablere festkomité Gudstjenesteliv Vi ønsker gudstjenester som berører, frigjør og utruster. Mål: Øke deltagelse av barn, unge/konfirmanter og voksne. Delta i den pågående gudstjenesterevisjonen i Den norske kirke Variere sanger, instrument, form og tidspunkt Bruke forsanger Bevare og fornye kirkemusikalske tradisjoner i gudstjenestearbeid, Møte menneskers ønske om en kirkelig tilhørighet gjennom kirkemusikk Trosopplæring Vi ønsker å gi opplæring i den kristne tro, med særlig vekt på barn og unge. Mål: Styrke og videreutvikle det eksisterende arbeid i dåpsopplæring, søndagsskole, barne- og ungdomsarbeid Arbeide for og inkludere konfirmanter i vårt ungdomsarbeide Utvikle samarbeidet med Ynglingen Arbeide for å skape inspirerende felleskap, der tro kan vokse og modnes Engasjere hele menigheten i misjon Etablere nytt misjonsprosjekt / vennskapsmenighet og engasjement i ulike grupper i menigheten Fokusere på lederopplæring i barne- og ungdomsarbeid Oppmuntre til å etablere smågrupper Videreføre arbeidet med barnekor Videreføre arbeidet for gutter og jenter 7

8 2. GUDSTJENESTELIVET STATISTIKK FRA KIRKEBØKENE: Gudstjenester på søndager og helligdager Derav familie- og ungd.gudstj.(ikke julaften) Gj.snitt på gudstjenestene Gj.snitt nattverddeltakere Døpte Konfirmerte Kirkelige gravferder Vigsler Innmeldinger Utmeldinger GUDSTJENESTENE Stokka menighet har ikke vært prøvemenighet for nye de liturgier som er under utarbeidelse. Gudstjenestene har stort sett vært holdt etter gjeldende gudstjenesteliturgier og liturgisk musikk. Det er felles gudstjenester med Kampen menighet i påsken (langfredag og skjærtorsdag) samt 8 uker om sommeren. Uten om gudstjenester på søndag og helligdager er det holdt 2 skolegudstjenester (jul og påske), 2 gudstjenester for barnehagene (jul) og en samtalegudstjeneste for konfirmantene. Før påske har det vært påskevandringer for barnehagene i stedet for en egen gudstjeneste. Gudstjenestedeltagelsen er stabil, men den yngre del av befolkingen synes å vise mindre igjen. Det har nok med befolkningssammensetningen i bydelen å gjøre. Stokka har et forholdsvis lavt dåpstall. Dette er en tendens som vår menighet deler med mange andre menigheter. 1 Her er også de to konfirmasjonene lørdag og julaften på sykehjemmet regnet med. 2 I tillegg ble det holdt 10 gudstjenester med nattverd på sykehjem og i private hjem. 3 Av disse hadde 21 bosted i soknet 8

9 Gudstjenester på Stokka sykehjemmet, Soknepresten i Stokka, kantor og soknepresten i Kampen har gudstjenester på Stokka sykehjem hver 3. uke. Julaften er det gudstjeneste kl.11:00. Til sammen 13. Gudstjenesten holdes vekselvis som nattverdsgudstjenester i kantinen i 1 etasje og fra høsten 2010 gudstjeneste/møte i 5. etasje. Samarbeidet med aktivitør og ledelse for øvrig er godt. Sykehjemmets avdelinger er informert om at det er vakttelefon for tilkalling av prest på kveldstid og nattestid, samt i helger. I arbeidstiden formidler personalet kontakt med soknepresten i Stokka og Kampen om beboere som ønsker samtale med prest. KONFIRMANTUNDERVISNING Konfirmanttallene har vært stabilt høye i Stokka menighet over flere år. Det ble konfirmert 46 konfirmanter i 2010 fordelt på tre gudstjenester: to gudstjenester lørdag 24. april og en søndag 25. april. I august begynte 56 konfirmanter på det nye konfirmantkullet for Stokka menighet har i en årrekke samarbeidet med Kampen menighet om en konfirmantweekend. Kampen ønsket ikke å fortsette dette samarbeidet. Weekend ble derfor ikke en del av konfirmasjonsundervisningen for konfirmantåret Årsaken til dette er problemer vi har hatt med å finne nok ledere til en stor gruppe. Soknepresten har ansvar for innskriving og administrasjon og deler undervisningen sammen med barne- og ungdomsprest. 3. TROSOPPLÆRING. Stokka kirke ønsker å være en inkluderende menighet med meningsfylt og variert tilbud for barn og unge i Stokka og Sandal. Vi har tilbud for barn mellom 0 og 18 år. I tillegg til de faste tilbudene, ønsker vi å arrangere enkeltarrangement som kan være med på å skape et godt miljø for familier som bor i vår bydel. BABYSANG Babysang er blitt et populært tiltak i mange menigheters trosopplæring, og i januar 2010 startet vi opp med dette hos oss også. Det er flott å kunne invitere dåpsbarn i menigheten til å komme igjen i kirken torsdag formiddag. Babysang er for barn mellom 0 og 1 år sammen med voksen. Vi har en sangsund på ca 40 minutter hvor vi synger både tradisjonelle og kristne barnesanger, bruker regler og rytmeinstrument. Det er også veldig populært med såpebobler! Etter sangstunden spiser vi lunsj sammen. Antall samlinger: 16 Antall betalende medlemmer 2010: 8 stykker 9

10 SØNDAGSSKOLEN Søndagsskolen har en sentral plass i menighetens dåpsopplæring. Søndagsskolen bruker opplegget fra Søndagsskoleforbundet Sprell levende. Barna er med på første del av gudstjenesten, og går til søndagsskole under siste salme før preken. Søndagsskolen følger skoleåret, og faller bort når det er familiegudstjenester, ferier og langhelger. Søndagsskolen har i 2010 hatt 1 gruppe. Det har vært 14 samlinger i (2009: 14 ) Oppmøtet varierer. Gjennomsnittet på søndagsskolen i 2010 er 5 stykker. Ledere 2010: Solveig Hodne Riska (vår 2010) Anne Wehrmeister og BU- prest Margrethe Ølberg BYGGEKLOSSEN Byggeklossen har hatt pause hele 2010 pga langvarig sykdom. DÅPSSKOLE FOR 6- ÅRINGER Dåpsskolen for 6- åringer ble gjennomført for 12. gang dette året, og i år var det 15 barn som deltok. ( 2009: 16, 2008: 15 ). 15 av 55 døpte = 27 % Også i år fikk vi benytte Lassa skoles lokaler i tilknytning til skolefritids- ordningen (SFO). Dåpsskolen hadde 6 samlinger i løpet av februar og mars, og hver samling varte litt over en time. De 4 første samlingene hadde vi på Lassa skole rett etter skoletid. Vi hadde én samling en lørdag hvor vi forberedte gudstjenesten de skulle delta i, og siste samling var gudstjenesten hvor de deltok og fikk utdelt boka Tre i et tre. Opplegget for dåpsskolen er tilpasset de målene Plan for dåpsopplæring i Den norske kirke setter for 6- årsfasen, både med hensyn til arbeidsmåter, omfang, bibeltekster og emner. På samlingene har vi sang, høytlesning, bibelfortelling, formingsaktivitet, lek, bønn og mat. Dåpsskolen avsluttes med utdeling av 6- årsbok. Leder for dåpsskolen har vært Inger Johanne Hodne og Barne- og ungdomsprest Margrethe Ølberg. Jakob Hodne har også hjulpet til. MINIKLUBBEN Miniklubben, ofte omtalt som snekkeklubben, er en klubb for klassinger i menigheten. Aktivitetene dreier seg for det meste om montering/snekring av ting i tre som er ferdig prefabrikkert. Hver samling starter med en andakt før vi snekrer og avslutter med utlodning hvor de kan vinne en gevinst. I 2010 var det 8 samlinger i løpte av våren. Antall barn: 14. Det var ikke snekkerklubb høsten Ledere har vært Barne- og ungdomspresten, Leiv Ingve og Elisabeth Ørke. Andre foreldre har også stilt opp som snekkerhjelpere. 10

11 BARNEKLUBBEN XYZ XYZ er en fritidsklubb for barn i klasse, og har samlinger annenhver fredag til i Ny- kjelleren. Dette året har det vært 18 samlinger. 10 på våren og 8 på høsten. Det har vært mange innom xyz- klubben dette året. Gjennomsnittet på antall barn: Våren: 21 stk (2009: 16 stk) Høsten: 28 stk (2009: 20 stk) Det koster 50 kroner pr semester for å bli medlem. Medlemmene får rabatter i kiosken. Våren: 12 betalende medlemmer (2009: 16 betalende medlemmer) Høsten: 31 betalende medlemmer (2009: 41) Programmet har vært variert med film, singstar, sporlek, grilling, quiz og vanlig klubb- kveld med bordtennis, biljard og brettspill. Gamlisfesten har blitt en tradisjon, og er et høydepunkt for mange med utkledning, kaffedrikking og åresalg. Ledere i XYZ: Ruth Elisabeth Ølberg, Kenneth Hagen og Barne- og ungdomsprest Margrethe Ølberg. Hjelpeledere fra 7.klasse: Tori Enoksen Ristesund, Wencke Næsheim, Hermela Hailemariam, Kaja Ellingsen og Elise Ersdal. UNGDOMSKLUBBEN ZALO Ungdomsklubben er en klubb for de som går i 8. til 10. klasse, og samles annenhver fredag kl til Det har ikke vært så mange innom klubben i år. Ingen betalende medlemmer. Hovedleder har vært Barne- og ungdomsprest Margrethe Ølberg, Ruth Elisabeth Ølberg og Kenneth Hagen. LYSVÅKEN FOR 10-ÅRINGER Natt til 1. søndag i advent arrangerte menigheten overnatting og LysVåken for 5. klassinger for andre gang. Kirkeovernatting er blitt et populært tiltak i mange menigheter, og som en del av trosopplæringsreformen er det laget et opplegg som gjør at dette kan gjennomføres over hele landet åringer var med på arrangementet i Stokka kirke dette året, og opplegget var formingsaktiviteter, gudstjenesteverksted, kveldsmat, film og kakespising, soving og gudstjeneste søndag. Vi håper at dette kan bli et årlig tiltak som en del av et opplegg for 5- klassinger gjennom skoleåret, som avsluttes med utdeling av Ny- testamentet. Leder på LysVåken: Kristian Døble, Aleksander Hammer, Venke Sande Mikkelsen, Elise Ersdal, Wenche Næsheim, Hermela Hailemariam, Kaja Lunde Ellingsen og BU- prest Margrethe Ølberg. 11

12 JULEVERKSTED Ca 70, likt som i 2009, barn og voksne var på juleverkstedet lørdag 4. desember. Programmet var juleandakt, formingsaktiviteter og grøt. Flere frivillige var med og hjalp til. BARNEKORA KLING OG KLANG. Barnekora Kling og Klang har også i 2010 hatt eit godt år, stødt og sikkert leia av dirigent Unni T. Hodne. Nemnast må òg Anne H. Buer som held styr på diverse lister og mailutsendingar (og er med og syng). Også fleire av dei andre foreldra er med og hjelper med praktiske oppgåver. Koret hadde ved utgangen av året 36 medlemmer. Aktiviteten har vore om lag som vanleg: 7 familiegudstenester, 1 sjukeheimsbesøk, 17. mai arr. og Vi synger julen inn. Eit høgdepunkt var konsert saman med Lisa Børud under Stokkadagane. STATISTIKK OVER BU- ARBEIDET Avdeling Adresse Antall Antall møter betalende medlemmer Babysang Stokka kirke 8 16 Søndagsskolen Stokka kirke 2 14 Barnekorene Kling og Klang Miniklubben Stokka kirke 11 8 XYZ Stokka kirke ZALO Stokka kirke 0 18 Totalt KONTAKT MED BARNEHAGE OG SKOLE BARNEHAGE Barnehagene inviteres til samlinger påske og jul. Til påske inviteres de til påskevandringer. Barna er i mindre grupper, og går seg gjennom dagene i påskefortellingen fra palmesøndag til påskedag. I år var 288 barn fordelt på 15 grupper. Til jul inviteres barnehagene til julegudstjeneste. Vi hadde to stykker. På den første deltok Stokka barnehage, og på den andre deltok Hakkebakkeskogen barnehage, Huskestua barnehage, Lassa barnehage og Lasse Liten barnehage. De ulike barnehagene deltok med sang og opptrinn. Barnehagen i Stokka kirke er en del av en felles barnehagebedrift sammen med Tjensvoll menighet. Barnehagen er privat og heter Hakkebakkeskogen Private barnehage. Barnhagen driver med utvidet kristen formålsparagraf, og har et nært samarbeid med menigheten. Barne- og 12

13 ungdomspresten har andakt én gang i måneden. Også soknepresten og organisten er med på arrangementer barnehagen har. SKOLE Vi har et godt samarbeid med Lassa skole. De har en egen skole- kirke- komité som er med i planleggingen av samlingene vi har sammen med dem til jul og påske. Elevene synger, spiller instrumenter, danser og leser på disse gudstjenestene. De bruker også kirken til øving i forkant av disse gudstjenestene. Skoleklasser har vært på besøk i kirken for å se på kirkebygg, tekstiler, symboler og lignende. Lassa skole er også velvillige og låner oss lokaler til dåpsskolen. 4. DIAKONI Diakoni er menighetens kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. (Definisjon fra Kirkemøtet 2007) KIRKERINGER Kirkeringene spilte en stor betydning i Stokka menighets begynnelse, og de har gitt viktige bidrag til menighetens økonomi og liv. De siste 10 årene er det ikke etablert nye kirkeringer. I dag er det 1 kirkering i aktivitet. Denne kirkeringen kan se tilbake på mer enn 40 års virksomhet. BIBELGRUPPER / HUSFELLESSKAP Tallet på husfellesskap, bibelgrupper og samtalegrupper med tilhørighet til menigheten er mellom 8 og 10. Gruppene betyr svært mye for de som er med De fleste gruppene har kommende søndags tekst som studieopplegg. Flere av gruppene er med å arrangere stor kirkekaffe. FORMIDDAGSTREFF Målsettingen er å tilby et innholdsrikt sosialt samvær en formiddag i måneden for de som har anledning. Det er et variert program med taler, kåserier, andakt og utlodning, samt god bevertning. Det er stadig tilbakemeldinger på at folk trives og setter stor pris på tiltaket. Det er 3 ledere som samarbeider godt og har en fin arbeidsfordelig, Margrethe Bringsjord, Astri Våland og Sigyn Askeland. MISJONSFORENING FOR NMS Målsettingen for foreningen er å fremme misjonsinteresse og støtte NMS sitt arbeid. Vi legger vekt på omsorg og bønnetjeneste blant medlemmene. Foreningen har i 2010 hatt 15 medlemmer. Vi møtes på dagtid den siste mandag i måneden, i private hjem. 13

14 Foreningen følger et opplegg med andakt, sang, bønn og misjonsinformasjon. Vi bruker et studiehefte for foreninger og grupper, utgitt av NMS som utgangspunkt for samtale / drøfting. Det er kollekt og kaffe. Vi deltar dessuten på NMS arrangementer som: områdemøter, foreningsdag, julemiddag og misjonsmessen. Vi har også ansvar for det praktiske opplegget for en søndagssamling i året. I sommer var vi på dagstur til Aud Nagells hytte i Hjelmeland. Vi har også deltatt på to arrangementer på Himmel og hav. Kollekt til NMS: kr ,- Leder er Ann-Brit Tunset, nestleder er Åse Hjelle og kasserer er Kari Lunde. FASTEAKSJONEN. Menigheten er gjennom sin deltakelse i Kirken Nødhjelps Fasteaksjon engasjert i arbeidet / kampen for rettferdighet utenfor landets grenser. Konfirmantene gikk fra dør-til-dør i bydelen og samlet inn godt og vel kr til Kirkens Nødhjelps arbeid. MILJØFYRTÅRN. Stokka menighet er sertifisert som Miljøfyrtårn. Med det har vi forpliktet oss til en miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Vi arbeider stadig for å videreføre og ytterligere forbedre miljøarbeidet. Se også Diakoniutvalgets årsmelding. BØNNEGRUPPEN Bønnegruppen samles hver torsdag kl Gruppen består av fire medlemmer som møter opp så sant de ikke blir forhindret. Det er en åpen gruppe som ønsker flere deltakere, om mulig. Invitasjon er bekjentgjort i menighetsbladet og ved kunngjøringer under gudstjenesten. Deltakerne samtaler ofte om hendelser som vi deler med hverandre. Bønnestunden innledes ofte av at noen deler et ord eller andakt. Alt som deles er taushetsbelagt. Vi har en bok hvor bønnebegjær samles og tas frem ved hvert møte. Dette gjøres i ca et år. Vi har fått mange bønnelapper i bønnekassen ofte fra barn. Ellers er bønnebegjær fremsatt fra personer som tar kontakt. Menighet og medarbeidere er alltid i våre bønner. 6. MENIGHETENS KORARBEID. ETTERKLANG Etterklang var i 2010 med på 4 gudstenester. I tillegg arrangerte me ein musikk&lyrikk-kveld onsdag 17. november saman med Odveig Klyve. Koret var òg med på Vi synger julen inn 12. desember. Alt saman var vellukka, synest me sjølve. Elles gjekk koret hausten 2010 over til å øva kvar veke i staden for kvar 14. dag. Dette var me så nøgde med at me har halde fram med det også i Det fører logisk nok til at koret no syng både meir og betre. Koret hadde i medlemmer. 14

15 7. UTVALGENES ARBEID KONSERTUTVALGET Aktivitetsnivået har vore det vanlege: 2 Stokkaftenar om våren og 2 om hausten. Publikumstalet varierer, men ofte er det litt for få. Det økonomiske grunnlaget er midler frå fellesrådet, men fellesrådet føresett ein viss eigenandel frå kyrkjelyden. Når billettinntektene ikkje dekkjer dette blir det såleis eit lite underskót, totalt 4832 kr i Konsertane var: 14.02: Presentasjon av ny domkantor Magne H. Draagen 13.05: Trompet og orgel. Linda Mattson og Ole Karsten Sundlisæter 05.10: Saxofon og orgel. Michael Lund og Randi Mortensen (Danmark) 31.10: Asgeir&Mo. Asgeir Aarøen og Bjarte Mo. Flamenco. MISJONSUTVALGET Misjonsutvalgets oppgave er sammen med menighetsrådet å arbeide for å styrke misjonsansvaret i menigheten. Menighetsrådet ønsker å integrere misjon i gudstjenesten og i menighetens aktiviteter. Misjonsutvalgets viktigste arrangement er misjonsmøtene som holdes i kirken den tredje tirsdagen i måneden. Møtene 2010 har vært: Israelmisjonen: Siste nytt fra Israel og misjonsarbeidet kretssekretær Per Larsen Misjonssambandet: Misjonsarbeid i Peru v/oddrun Eiken Cruz Sjømannsmisjonen: Hvorfor bruker vi kirken mer når vi er i utlandet v/leif Johannes Netland NMS v/anne Marit Kristensen "Styrking av kvinners rettigheter i Etiopia" KIA: Den norske kirke og det flerkulturelle Norge v/turid Ekeland Normisjon: Opplæring, veiledning og oppdrag v/terje Høyland, IMI Møtene har vært interessante og lærerike. Fremmøtet har variert fra 8 til 38. De fleste ganger mellom Kollekt på møtene: Israelsmisjonen 2.580,- Norsk Luthersk Misjonssamband 1.656,- Den norske Sjømannsmisjon 1.500,- Det Norske Misjonsselskap 1.330,- KIA 1.290,- Normisjonen 3.200,- Misjonsutvalget holder kontakt med Trond Langen i Aserbajdsjan og misjonærfamilien Roar og Hildegunn Flacké i Mali. Hilsen er også gitt i menighetsbladet. 15

16 Menigheten har dessuten en vennskapsmenighet på Madagaskar. Menigheten er tilknyttet MNS gjennom et misjonsprosjekt: Ungdomsarbeid i Estland. Menigheten har også en giveravtale med Normisjonen knyttet til Trond Langens arbeid med Viator Mikrokreditt i Aserbajdsjan. DIAKONIUTVALGET (DU) Drude Mikalsen var leder for utvalget frem til hun flyttet. Aud har ledet utvalget senere. DU har hatt jevnlige møter ca en gang pr måned. Du har konsentrert seg om 3 områder: kirkeskyss, vaffel-onsdag og besøkstjeneste / en hånd å holde i på tur eller legebesøk. Kirkeskyss har blitt et fast tilbud i menigheten, har egen telefon som styres av Solveig Langen. Vi har tilbudt kirkeskyss for Stokka sykehjem ca en gang pr måned. Vaffel-onsdag ble forsøkt en times tid hver uke fra nyttår, men ble evaluert bort da få benyttet seg av tilbudet. Besøkstjeneste. Vi har laget en folder over tilbudet og gjort dette kjent ved gudstjeneste og i menighetsbladet. Tilbudet er også meddelt hjemmesykepleien og Nav i området. Tilbudet er sporadisk blitt benyttet. DU arrangerte adventsfest for pensjonister fredag før 1 adventssøndag. Festen var vellykket og ca. 40 deltakere var med. Tilbakemeldingene var positive med ønske om at dette skulle bli et årlig tiltak. Sammen med staben var diakoniutvalget før jul med på å dele ut en julestjerne til alle over 85 år. Det ble delt ut ca. 110 planter. MENIGHETSBLADET. Redaksjonen har i 2010 bestått av: Leif Jon Paulsen, Margrethe Ølberg, Trond Bø og Svein Halle. Dessuten kom Alv Orheim inn i løpet av året. Svein Halle har fortsatt hatt redaktøransvaret, men er omgitt av en meget kreativ stab som gjør en utmerket innsats. Omega Trykk, er fortsatt vår leverandør av lay-out og trykking. Redaksjonen er godt fornøyd med dette arbeidet som er en viktig del av bladets utseende. Vi har fortsatt forsøkt å gi ut 6 nummer i året, som før, men i år måtte vi redusere til kun 5 nummer da det ble liten avstand mellom jul og påske. Redaksjonen har forøvrig ikke direkte ansvar for økonomien i bladet, men tilbakemeldingene her er fortsatt beroligende, takket være de faste annonsører og glade givere. Takk til alle dere som støtter bladet økonomisk. 16

17 Profilen i bladet er basert på at dette skal nå ut til hele menigheten, med stoff som er av allmenn interesse for stokkafolk, samtidig som det synliggjør de ulike aktivitetene i menigheten. Med kun 6 nummer i året vil det vanskelig kunne bli et organ for de dagsaktuelle begivenheter, men her vil hjemmesiden kunne brukes i større grad for mer løpende informasjoner. Redaksjonen kan godt utvides med flere medlemmer og vi håper menighetsrådet kan være behjelpelig med å finne nye medarbeidere til bladet, slik at vi fortsatt kan klare 6 nummer i året. Håper også på god kontakt med leserne, og vil gjerne motta innspill om stoffvalg og utforming. HUSSTYRET. Husstyret skal ha tilsyn med kirkebygg og inventar, samt uteanlegg. De skal organisere dugnad når det er nødvendig. Husstyret foretar befaring i samarbeid med vaktmester og etter forslag fra menigheten. I løpet av året er kontorfløyen pusset opp. Alle gamle kontorer og pauserommet har fått ny himling, nye gulv og nymalte vegger. Det elektriske anlegget er blitt oppjustert og fornyet. Arbeidet er utført på dugnad. Den nye kjelleren fikk vannskader og måtte derfor delvis oppusses. Trapperommet ble malt på nytt. I forbindelse med bygging på nabotomten, så har en fått nytt vannavløp og forbedret drenering av utearealet. Husstyret består av Jakob Hodne(leder), Arne Hodne, Per Ueland og Egil Kolnes. Kåre Tysland er menighetsrådets representant i husstyret. UTSMYKNINGSKOMITEEN Kors på kirken yttervegg har lenge vært ønsket og dette har beklageligvis dratt ut. I sommer kom et skisseforslag fra kirkens arkitekt, Laila Løhre, med forslag til plassering og materialvalg. Dette ble godt mottatt både av komité og menighetsråd. I oktober hadde utsmykningskomiteen og sogneprest et arbeidsmøte med arkitekten hvor detaljer ble gjennomgått. Orientering ble gitt menighetsrådet. Videre fremdrift hviler på arkitekten. Målet er å ha korset på plass til sommeren FINANSKOMITEEN I 2010 hadde komiteen 3 møter og der det ble arbeidet med blant annet givertjenesten, budsjett og oppfølging av regnskap. 17

18 7. MENIGHETENS ØKONOMI 2010 Menighetens økonomi er generelt god og årets drift gikk i overskudd med kr (kr ). Kortfattet oversikt over de viktigste inntekts- og utgiftspostene i 2010, tilsvarende tall for 2009 står i ( ). Inntekter: Offer til egen menighet er vesentlig lavere enn året før; kr (kr ), mens Offer andre er betydelig høyere enn året før kr (kr ). Innsamlede midler til andre / misjonsmøter var også høyere kr (kr ). Givertjenesten (gaver med rett til skattefradrag) som er svært viktig for menigheten, viser en flott økning i år; kr (kr ). Beløpet benyttes til å lønne barne- og ungdomsprest og til nedbetalingen av lån til Stavanger kommune på opprinnelig 1 million kroner (rentefritt). Gjenstående kr som nedbetales over driften med kr pr. år. Mottatte gaver kr (kr ) og Tilskudd/gaver fra andre kr (kr ) er også betydelig inntekter som menigheten er svært takknemlig for. Dette er gaver bl.a. fra Y s Men s loppemarked / juletresalg og gaver gitt til menighetsbladet. Leieinntektene er noe høyere enn året før; kr (kr ) Tilskudd fra kommunen og fellesrådet ble på kr (kr ) som er vesentlig høyere enn året før. Støtten til BU- stillingen alene utgjorde i 2010 kr (kr ) Utgifter: Lønn, honorarer og sosiale utgifter var i 2010 på kr (kr ). Barne- og ungdomsstillingen (BU) var ikke besatt i hele 2009, derfor noe lavere. Utbetalte honorarer på kr (kr ) er i hovedsak knyttet til kirkemusikk / konserter. Deler av disse utgiftene har gitt arrangementsinntekter samt tilskudd fra kommune / fellesråd. Stokkadagene fikk et overskudd på kr Avdrag lån Stavanger kommune kr , det samme som i Gjenstående lån er på kr

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET Stokka 17.03.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2012 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM 1 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Stange menighet

DEN NORSKE KIRKE Stange menighet DEN NORSKE KIRKE Stange menighet Årsmelding for Stange menighet 2008 Oversikt Innledning Takk Menighetsrådets sammensetning Kasserer Arbeidsutvalget Menighetsrådets utvalg og deres arbeide Gudstjenesteutvalget

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

FROGNER MENIGHET. Årsmelding 2014

FROGNER MENIGHET. Årsmelding 2014 FROGNER MENIGHET Årsmelding 2014 Side1 Innhold Innledning side 2 Frogner menighetsråd og ansatte side 3 Gudstjenesteutvalget side 6 Orgelkomiteen side 10 Hjemmesiden Frogner menighet på internett side

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Årsmelding Rindal sokneråd 2012

Årsmelding Rindal sokneråd 2012 Årsmelding Rindal sokneråd 2012 Da er det tid for ny årsmelding for Rindal sokneråd. Det er mye å forholde seg til for soknerådet for tida, med usikkerhet rundt forholdet mellom stat og kirke, ny lokal

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

Frogner menighet Årsmelding 2013

Frogner menighet Årsmelding 2013 Side1 Frogner menighet Årsmelding 2013 Noen hovedinntrykk Antall deltakere på gudstjenester søn- og helligdag er betydelig redusert i forhold til 2011-2012. Menighetens økonomi viser tegn til bedring selv

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4 Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Nr. 3-2013 årgang 1 God Jul og Godt Nytt År side 2 side 3 side 4 Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester Basar og julemesse Alle helgens messe side 12 Lys Våken side 5

Detaljer

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter Å rsmelding 2012 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en Åndens gave for å styrke dere eller rettere sagt: for at dere og jeg

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

Årsmøte Vennesla frikirke 2014

Årsmøte Vennesla frikirke 2014 Utlagt søndag 9.mars 2014 Årsmøte 2014 Tirsdag 18. mars kl.19.00 Årsmøte 2014, Side 1 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: «Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Årsrapport 2014. Jeg er glad for alle dere som er

Årsrapport 2014. Jeg er glad for alle dere som er Årsrapport 214 Da er 214 gått inn i historiebøkene! Et år som har inneholdt oppturer og nedturer. Men Gud har i Matt. 28:2b lovet å være med oss alle dager, både i opp- og ned-turer. Vi kan også i år være

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 5 16. oktober 27. november 2009 64. årgang. www.as.menighet.net

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 5 16. oktober 27. november 2009 64. årgang. www.as.menighet.net NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 5 16. oktober 27. november 2009 64. årgang www.as.menighet.net Prestens hjørne: Det er rart hvordan livet stadig viser oss noe nytt. Hvordan

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

Familiegudstjenestesatsing

Familiegudstjenestesatsing Trygve Gulbrandsens verdier se side 2 TV-aksjon 2014 se side 5 Utdeling av 4-års bok se side 8 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.3 2014 60. ÅRGANG Familiegudstjenestesatsing i Mysen kirke GØY

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer