Einar Sørensen. Adelens norske hus Byggevirksomheten på herregårdene i sørøstre Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Einar Sørensen. Adelens norske hus Byggevirksomheten på herregårdene i sørøstre Norge"

Transkript

1 Einar Sørensen Adelens norske hus Byggevirksomheten på herregårdene i sørøstre Norge

2 Innhold FORORD 1 1. INNLEDNING OG FORSKNINGSHISTORIE 13 Innledning 13 Avhandlingens emne, mål og resultater 13 «Adelsvælden» 14 Teorier 15 Metoder, tekst og bygninger 17 Bygningsrester som kilde 18 Arkivmaterialet 19 Kriterier for utvalg av materiale 19 Avhandlingens tidshorisont 20 Fremstillingens disposisjon 21 Valg av skrivemåte 22 Adelens bebyggelse som forskningsfelt 23 Stil i sentrum 24 Nordiske perspektiver 25 Herregårdsstudier 27 Norske problemer ADEL OG HERREGÅRDER 31 Adelen som stand 31 «Adelsvælden» 32 Standsideologien 36 Rett til land 37 Ære og forbruk 38 Adelsstandens krise 39 «Land uten adel» 40 En norsk adelskultur? 43 Herregårdene og deres funksjoner 44 Begrepene hovedgård, setegård, avlsgård, ladegård, herregård 45

3 Nyanser i samtidig begrepsbruk 46 Krav til setegårdene 47 Landvillaen 50 En norsk herregårds struktur 50 «Agrare hovedgårder», «sagbrukshovedgårder» og «ladestedshovedgårder» 52 Hovedgårdsdriften og dens landskapsform 55 Arbeidspliktene, «att skulle hiellpe Aufflenn» 57 Lensstruktur og lensresidenser 59 Len og forleningsvilkår 59 Lensmannen 62 «Nyde, bruge og beholde» 63 Lensresidensen 65 Kronens interesser 66 «Bygge och forbedre» 67 Lensmennenes strategi 68 Bøndenes vedlikehold 71 «Aldelis ingen biugning foretage» 73 «Inthett smaa arbeide». Oppsummering 74 Herregårdenes bebyggelse 75 Forfall og brann 75 Adelsveldets herregårder i Danmark 77 Norske og danske herregårder 79 Norske og danske bygningstradisjoner 82 Det adelige Hus 82 Bygningenes organisering 85 Å bygge adelig 86 Å «lade tilbørligen bygge». Adelen og lovens åbotsplikter 88 Konsekvenser for adelen 90 Besiktigelser som bygningshistorisk kilde FORANDRING OG KONTINUITET 95 Lensresidensen Sem, Tønsberg 95 Et «afrids» 96 Middelalder versus renessanse 97 Hvelvkjellere 99 Spor i grunnen 100

4 Skriftlige kilders fremstilling av Sem 101 «Jndbygt wdi fire huse» 102 «Fuldferdig»: Istandsettelsen av Sem Byggevirksomhetens forutsetninger 109 Sem ved lenstidens slutt 111 «Griffenfeldgaard» 113 Tegningens kildeverdi og bevarte bygningsrester 115 Bebyggelsens opprinnelse 115 Husene på «kongis Szem» 117 Sems problemhorisont 118 Opprettholdelse av et bebyggelsesprinsipp 119 Kontinuitet og forandring 120 Varighet og tid 123 Varighet og bestandighet 124 Det prosessuelle monument HERREGÅRDENES ELDSTE KJENTE BEBYGGELSE årenes herregårdsbebyggelse 127 Kilder og bygningslevninger 128 Bratsberg kongsgård 129 Brunla 133 Holma 142 Sem, Eiker ' 145 Tronstad 151 Fossesholms eldste kjente bebyggelse 154 Melau 162 Den «rare» bygning på Gullaug 164 Tendenser i 1500-årenes bebyggelsesmønster 167 To danske anlegg fra 1500-årene 169 Anvendelse av mur på herregårdene i 1500-årene 170 Tom 171 «Thoe megtige Steenhuus» på Fresje 176 Åby 179 Nes 186 Stendene 189 Noen danske murede hus 189

5 Tendenser i danske murbygninger Sammenhenger mellom murede hus i Norge og Danmark 192 Åbys rundell årenes adelige bygningskultur 197 Anleggene som en sum funksjonsbetegnelser 199 Spesielle bygningselementer 201 Innredning og tekstiler 201 Befestninger HERREGÅRDENE I TIDSROMMET Byggevirksomhet på lensresidensene ca Fornyelse av lensordningen 205 Lensresidensenes rolle 205 Byggevirksomhetens begrensninger 206 Materiale og tilnærming 206 Akershus 207 Trondhjemsgård 208 Lensmannens residens «Toldboden» i Skien 209 Unneberg, 210 Nedenes 212 Sem, Eiker 214 Røssnes 215 Fellestrekk ved lensresidensene Byggevirksomheten på setegårdene Danske og norske herregårder Gårdskategorier 220 Falkensten 220 Frederik Langes setegårder 225 Fresje 226 Kambo 227 Hafslund 229 Skjelbred 233 Fiskum 234 Elingård 238 Andre herregårder 243 Oppsummering 244

6 Trekk ved herregårdene BYGGEVIRKSOMHETEN UNDER DET NORSKE «ADELSVELDET» CA Utbygging av lensresidensene i siste del av lenstiden 249 En tidsbegrenset byggeboom 249 Byggeboomens historiske forutsetninger 250 Kilder og kronologi 251 Stattholderresidensen på Akershus 251 Den kongelige residensen på Kongsberg 253 Ove Gjeddes byggeprosjekter 256 «Kongens Hus» på Sem, Eiker 256 Ove Gjeddes byggevirksomhet på Unneberg 264 Lensresidenser i Smålenene 266 Palle Rosenkrantz' norske byggevirksomhet: 268 Lensresidensen Nedenes 268 Den nye kongsgården på Oddernes 270 «Kongens Hus» på Christiansø 276 Vincens Bildts residens på Unneberg 282 Lensresidensene i Bratsberg len 287 Den nye kongsgården véd Skien 287 «Kongelig majestets gård og tollbod for Skien» 287 «Kongelig Majestets Tollbod inden Langesund» 290 På en øy ved Pors granden 291 Prosjektet Gjemse kloster 295 Andre lensresidenser 297 «Herrehuset» på Trondhjemsgård 298 Reins kloster 299 Lensresidenser utenfor Norge 300 «Kongens Hus» på Jungshoved 301 Herridsvad kloster 302 Oppsummering. Normer for lensresidenser 303 Bebyggelsesmønsteret 305 Fruerhuset 307 Skriverstuen, borgestuen og deistuen 312 Utstyr og innredning 313

7 Bryggergård og ladegård 314 Normer for lensresidensene 315 Byggevirksomhet på setegårdene Bevart setegårdsbebyggelse 316 Lensresidenser og setegårder 317 Kildesituasjonen 318 Hovedgårdskategorier 318 Søndrebø 319 Blomsholm: «opbygget sig en Seddegaard» 322 Holleby 326 Gjerlov Nettelhorsts residensgård Os 328 Berby 329 Fossesholm 335 Evje 337 Fossnes 341 Gjenoppførelsen av Elingård 343 Tose 349 Melsom 354 Nes 357 Sundsby ' 365 Morlanda 370 Store Vrem 374 Ulleland 379 Setegårder hvor bebyggelse er lite dokumentert 380 Kjølberg 380 Halsen 382 Sanne 382 Borregård 382 Tronstad 383 Falkensten 384 Hafslund 384 Danske herregårder Broholm: Erstatning av tapte hus 388 Damsbo: Utflytting fra eldre vollsted 389 Gammelgard: Nybygging utløst av hovedgårdens rang 389 Trekk ved danske anlegg før Tendenser i Danmark etter

8 Trekk ved sørøstnorsk setegårdsbebyggelse Oppsummering: 392 Adelsøkonomi, status og byggevirksomhet Hovedgårdskategoriene 393 Gårdsanlegg og kildeproblemer 394 Setegårdenes bebyggelsesmønster 395 Setegårdenes hovedbygning 396 Kjellere 396 Andre hus 397 Bebyggelsens kontinuitet 397 Mur versus tømmer 398 Adelens byggevirksomhet Byggevirksomhetens omfang 399 Anleggenes utforming 399 Adelige byggherrer 402 Fogdene, deres «tjenere» HERREGÅRDENES BELIGGENHET OG BEFESTNINGSELEMENTER 405 Befestet beliggenhet og vollanlegg 405 Feide og beskyttelse 406 Herregårdene som befestninger i 1500-årene 407 Trekk ved danske befestningsanlegg 409 De norske herregårdenes beskyttelse 409 Beliggenhet og reguleringer KONKLUSJON. DEN ADELIGE BYGNINGSKULTUR 411 Bestandighet og varighet 412 Kontinuitetsperspektivet 412 Norske setegårder 413 Adelens norske byggefaser 413 Byggende fruer, jomfruer og herrer 415 Fogdene 416 Byggevirksomhetens organisering 416 Adelens byggebehov 417 De norske herregårdenes status 418 Gullalderhus i krise 419 Forkortelser

9 Arkivalia 421 Litteratur 425 Register over personnavn og gårder 432 niustrasjoner og appendiks 12

NORDISK SLOTTS- OG HERREGÅRDSSYMPOSIUM

NORDISK SLOTTS- OG HERREGÅRDSSYMPOSIUM NORDISK SLOTTS- OG HERREGÅRDSSYMPOSIUM 2012 Foto: Majala Tamber NORDISK SLOTTS- OG HERREGÅRDSSYMPOSIUM 2012 Vi har den store glede å få invitere til Nordisk Slotts- og Herregårdssymposium 2012 i Norge.

Detaljer

Herregårdskultur og kulturarvsproduksjon

Herregårdskultur og kulturarvsproduksjon Herregårdskultur og kulturarvsproduksjon Nordisk Slotts og Herregårdssymposium 20. 22. september 2012 Tema ble valgt med tanke på det kommende 200-års jubileum for Norges grunnlov og status som egen stat

Detaljer

KOMPLEKS 2575 SEM FENGSEL

KOMPLEKS 2575 SEM FENGSEL KOMPLEKS 2575 SEM FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Vestfold Kommune: 704/Tønsberg Opprinnelig funksjon: Rettslokale/arresthus Nåværende funksjon: Fengsel Foreslått vernekategori: Verneklasse 1,

Detaljer

Last ned Hafslund hovedgård 250 år. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Hafslund hovedgård 250 år Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Hafslund hovedgård 250 år. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Hafslund hovedgård 250 år Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Hafslund hovedgård 250 år Last ned ISBN: 9788293097068 Antall sider: 186 Format: PDF Filstørrelse: 28.85 Mb Etter en brann i 1758 stod nye Hafslund Hovedgård ferdig i 1762, som en av Norges prektigstesenbarokkebygninger.

Detaljer

Forord Forkortelser... 13

Forord Forkortelser... 13 Innhold Innhold 7 Forord... 5 Forkortelser... 13 Del I Tema, perspektiv og rettslige utgangspunkter. 15 1 Innledning... 17 1.1 Presentasjon av emnet... 17 1.2 Problemstilling og formål... 18 1.3 Konkretiseringer,

Detaljer

Bosted - urgård - enkeltgård

Bosted - urgård - enkeltgård Bosted - urgård - enkeltgård En analyse av premissene i den norske bosetningshistoriskeforskningstradisjon på bakgrunn av bebyggelsesarkeologisk feltarbeid på Hedemarken Lars Pilø Avhandling for dr. art.

Detaljer

Barn i langvarige fosterhjemsplasseringer

Barn i langvarige fosterhjemsplasseringer Innhold 1 Innledning.................................................. 17 1.1 Presentasjon av temaet......................................... 17 1.2 Rettslig plassering.............................................

Detaljer

KOMPLEKS 2575 SEM FENGSEL

KOMPLEKS 2575 SEM FENGSEL KOMPLEKS 2575 SEM FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Vestfold Kommune: 704/Tønsberg Opprinnelig funksjon: Rettslokale/arresthus Nåværende funksjon: Fengsel Foreslått vernekategori: Verneklasse 1,

Detaljer

NEOLITTISK RENESSANSE

NEOLITTISK RENESSANSE NEOLITTISK RENESSANSE HYPOARKEOLOGISKE TEKSTER OM NEOUTIKUM I SØR-NORGE HÅKON GLORSIAD INNHOLD Forord 11 Kapittel 1 Innledning og skissering av problemstilling 15 Kapittel 2 Arkeologiens borgerskap 25

Detaljer

Verneverdige bygg - en utfordring

Verneverdige bygg - en utfordring Verneverdige bygg - en utfordring NKF årsmøtekonferanse Bergen, 4.juni 2014 Johanne Gillow, byantikvar Kulturminner i Bergen et lite utdrag Verdensarvstedet Bryggen Ca. 200 fredete bygg og anlegg Automatisk

Detaljer

Hvor ble det av Huitfeldtene?

Hvor ble det av Huitfeldtene? Hvor ble det av Huitfeldtene? 12 Av Carl Huitfeldt Det er i dag bare 10-12 slekter tilbake av den gamle danske adel (uradelen) i Danmark og vel et noe mindre antall, som lever i andre land. Disse slektenes

Detaljer

KOMPLEKS 2576 BERG FENGSEL

KOMPLEKS 2576 BERG FENGSEL KOMPLEKS 2576 BERG FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Vestfold Kommune: 704/Tønsberg Opprinnelig funksjon: Fangeleir Nåværende funksjon: Fengsel Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning Totalt

Detaljer

Bygningene. Innholdsfortegnelse

Bygningene. Innholdsfortegnelse Bygningene Innholdsfortegnelse 1) Utstein kloster http://www.miljostatus.no/tema/kulturminner/kulturmiljoer/fredete-kulturmiljoer/utstein-kulturmiljo/bygningene/ Side 1 / 5 Bygningene Publisert 09.12.2014

Detaljer

Økonomisk endring i middelalderen? Myntbruk som utrykk for et samfunn i omveltning.

Økonomisk endring i middelalderen? Myntbruk som utrykk for et samfunn i omveltning. Økonomisk endring i middelalderen? Myntbruk som utrykk for et samfunn i omveltning. Midtseminar for Linn Eikje, Institutionen för arkeologi och antikens kultur. I Norge kan man se de første anløp til en

Detaljer

Det historiske gårdslandskapet Kontinuitet eller diskontinuitet?

Det historiske gårdslandskapet Kontinuitet eller diskontinuitet? Det historiske gårdslandskapet Kontinuitet eller diskontinuitet? Eller om hvordan fylkeskommunens kulturminneforvaltning kan ha spennende kulturhistoriske konsekvenser Det historiske gårdslandskapet Kontinuitet

Detaljer

Restaurering av historiske anlegg. Bjørn Anders Fredriksen, postdoktor ILP

Restaurering av historiske anlegg. Bjørn Anders Fredriksen, postdoktor ILP Restaurering av historiske anlegg Bjørn Anders Fredriksen, postdoktor ILP Tittel på presentasjon Norges miljø-og biovitenskapelige universitet 1 Faggruppe Kulturmiljø, NMBU To professorer, to postdoktorer

Detaljer

AKER - SMØRGRAV - BERG

AKER - SMØRGRAV - BERG Skaper resultater gjennom samhandling KULTURMINNEKOMPASSET: REGIONAL PLAN FOR KULTURMINNEVERN I BUSKERUD AKER - SMØRGRAV - BERG ØVRE EIKER KOMMUNE Kulturmiljøet Aker-Smørgrav-Berg omfatter et jordbruksområde

Detaljer

RIKSANTIKVARENS TILSKUDDSORDNING FOR FREDETE KULTURMINNER I PRIVAT EIE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP FORDELING 2017 sak 17/

RIKSANTIKVARENS TILSKUDDSORDNING FOR FREDETE KULTURMINNER I PRIVAT EIE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP FORDELING 2017 sak 17/ RIKSANTIKVARENS TILSKUDDSORDNING FOR FREDETE KULTURMINNER I PRIVAT EIE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP FORDELING 2017 sak 17/3292-14 Bergh-Berskaug, Åssiden, Drammen Hovedbygningen er bygd som lystgårdsbygning

Detaljer

KULTURMINNEDOKUMENTASJON

KULTURMINNEDOKUMENTASJON KULTURMINNEDOKUMENTASJON rev.19.05.2015 I tilknytning til detaljregulering av tomt til barnehage. Indre Arna Barnehage, Ådnavegen 42. Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag. 3 2. Bakgrunn 3 3. Mål og metoder.

Detaljer

2. Livsforutsetninger Forutsetninger for liv og bosetting i Norge

2. Livsforutsetninger Forutsetninger for liv og bosetting i Norge Næring og kultur 1. Identitet 2. Livsforutsetninger Forutsetninger for liv og bosetting i Norge 3. Miljø 4. Følelser Identitet hva er det? summen av trekk og egenskaper som gir et individ, samfunn etc.

Detaljer

AKER - SMØRGRAV - BERG

AKER - SMØRGRAV - BERG Skaper resultater gjennom samhandling REGIONAL PLAN FOR KULTURMINNEVERN I BUSKERUD - PLANFORSLAG 2016 AKER - SMØRGRAV - BERG ØVRE EIKER KOMMUNE Kulturmiljøet Aker-Smørgrav-Berg omfatter et jordbruksområde

Detaljer

Hadeland. Kilder for slektsgranskere

Hadeland. Kilder for slektsgranskere Hadeland Kilder for slektsgranskere Hadelandskommunene Hadeland består av de tre kommunene Gran, Lunner og Jevnaker. Gran kommune ble i 1897 delt i Gran og Brandbu som ble slått sammen igjen i 1962. Den

Detaljer

HERSKAPELIG HERREGÅRDER, LANDSTED OG FIN KRYSTALL

HERSKAPELIG HERREGÅRDER, LANDSTED OG FIN KRYSTALL HERSKAPELIG HERREGÅRDER, LANDSTED OG FIN KRYSTALL Fossesholm Nøstetangen Glitre gård HERSKAPELIG UNIONSTIDEN Mange gjorde seg rike på eksport av tømmer og bergverk i tiden vi var i union, først med Danmark,

Detaljer

Innhold DEL I INNLEDNING, METODE OG BAKGRUNN... 15

Innhold DEL I INNLEDNING, METODE OG BAKGRUNN... 15 Innhold DEL I INNLEDNING, METODE OG BAKGRUNN... 15 Kapittel 1 Overordnet tema og problemstillinger... 17 1.1 Innledning... 17 1.2 Innledende introduksjon av sentrale begrep og betegnelser... 21 1.2.1 Innledning...

Detaljer

BRUKTE BØKER TIL BYMANN OG BONDE

BRUKTE BØKER TIL BYMANN OG BONDE LIS BYBERG BRUKTE BØKER TIL BYMANN OG BONDE Bokauksjonen i den norske litterære offentlighet 1750-1815 Avhandling til dr.art-graden 2007 Det humanistisk fakultet Universitetet i Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Vevlen gård på Idd. Et bidrag til gårdens bygningshistorie 1810-1867. Elin Langfeldt Pettersen Mastergradsoppgave i kunsthistore, UIO 2010

Vevlen gård på Idd. Et bidrag til gårdens bygningshistorie 1810-1867. Elin Langfeldt Pettersen Mastergradsoppgave i kunsthistore, UIO 2010 Vevlen gård på Idd Et bidrag til gårdens bygningshistorie 1810-1867 Elin Langfeldt Pettersen Mastergradsoppgave i kunsthistore, UIO 2010 Lystgård En samtidig betegnelse som ble brukt om byborgernes landsteder

Detaljer

Forord Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Historikk, rettskilder og rettskildebruk

Forord Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Historikk, rettskilder og rettskildebruk Innhold 7 Forord... 5 Kapittel 1 Innledning... 13 1.1 Prosjektet i korte trekk... 13 1.2 Bevistilgang... 15 1.2.1 «Bevis»... 15 1.2.2 Rammene for begrepet «bevistilgang»... 18 1.2.3 Bevistilgang og bevisføring...

Detaljer

SELSKAPERS HANDEL MED EGNE AKSJER

SELSKAPERS HANDEL MED EGNE AKSJER Innhold FORORD................................... 5 1 INNLEDNING.................................. 15 1.1 Innledning................................... 15 1.2 Generell rettslig plassering av overdragelse

Detaljer

1 INTRODUKSJON ORGANISERING OG ORGANISASJONER

1 INTRODUKSJON ORGANISERING OG ORGANISASJONER Innhold Takk... 5 Forord... 6 Bokens struktur og bruk... 15 Del 1 INTRODUKSJON ORGANISERING OG ORGANISASJONER... 17 Kapittel 1 Prosesser og aktører... 19 Kapittel 2 Bokens filosofiske utgangspunkt... 24

Detaljer

Akershus stiftsamt (Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud) Fredrikstad med Smålenenes amt (Østfold) Tønsberg med Brunla amt (Vestfold)

Akershus stiftsamt (Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud) Fredrikstad med Smålenenes amt (Østfold) Tønsberg med Brunla amt (Vestfold) ENDRINGER I FYLKESINNDELINGEN ca. 1660-1996 Amtsinndelingen ifølge reskript av 8.2.1671 Akershus stiftsamt (Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud) Fredrikstad med Smålenenes amt (Østfold) Tønsberg

Detaljer

Innhold. Forord. 2 Å velge betyr også å velge bort

Innhold. Forord. 2 Å velge betyr også å velge bort Innhold Forord 1 Verdens beste helsevesen? Innledning Noen utviklingstrekk ved helsetilstanden i Norge Hvor mye ressurser bruker vi på helsevesenet? Kommunehelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten Veien

Detaljer

Kirsti Strøm Bull. Avtaler mellom ektefeller

Kirsti Strøm Bull. Avtaler mellom ektefeller Kirsti Strøm Bull Avtaler mellom ektefeller TANO Oslo 1993 Innhold Forord 11 I Innledning 13 1. Problemstilling 15 2. Opplegget 18 2.1. Struktur og innhold 18 2.2. Materiale og metode 20 II Avtaler om

Detaljer

LOKAL PRAKSIS OG FREMMED OPPHAV

LOKAL PRAKSIS OG FREMMED OPPHAV 3- LOKAL PRAKSIS OG FREMMED OPPHAV Arbeidsdeling, sosiale relasjoner og differensiering i østnorsk tidligneolitikum, U N SV E R S 'TÅTSB1BUQTH EK ~KIEL J I; - ZENTRAlBiBllOTHEK - I - t Steinar Solheim

Detaljer

KOMPLEKS 493001 Risør politistasjon

KOMPLEKS 493001 Risør politistasjon KOMPLEKS 493001 Risør politistasjon Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Aust-Agder Kommune: 901/Risør Opprinnelig funksjon: Tollbod Nåværende funksjon: Politistasjon Foreslått vernekategori: Verneklasse 2,

Detaljer

Sørlandets lystgårdshager til pryd og nytte

Sørlandets lystgårdshager til pryd og nytte Sørlandets lystgårdshager til pryd og nytte Bjørn Anders Fredriksen, Postdoktor, Institutt for landskapsplanlegging, UMB. 1 Bygdø Kongsgårds folkepark Lystgården En sentral del av 17- og 1800-tallets kulturhistorie

Detaljer

GRETE BROCHMANN OG ANNIKEN HAGELUND MED BIDRAG FRA KARIN BOREVI, HEIDI VAD JØNSSON OG KLAUS PETERSEN VELFERDENS GRENSER

GRETE BROCHMANN OG ANNIKEN HAGELUND MED BIDRAG FRA KARIN BOREVI, HEIDI VAD JØNSSON OG KLAUS PETERSEN VELFERDENS GRENSER GRETE BROCHMANN OG ANNIKEN HAGELUND MED BIDRAG FRA KARIN BOREVI, HEIDI VAD JØNSSON OG KLAUS PETERSEN VELFERDENS GRENSER INNVANDRINGSPOLITIKK OG VELFERDSSTAT I SKANDINAVIA 194 5-2010 UNIVERSITETSFORLAGET

Detaljer

KULTURMINNEDOKUMENTASJON

KULTURMINNEDOKUMENTASJON KULTURMINNEDOKUMENTASJON Registrering av bebyggelsen på Wergeland, Gnr 13, i forbindelse med planarbeidet for Wergeland Terrasse AS. Februar 2007 INNHOLD Planområdet... 3 Reguleringsplaner i området...

Detaljer

S C.F.

S C.F. Ref. 1451 Lionard Luxury Real Estate Via dei Banchi, 6 - ang. Piazza S. Maria Novella 50123 Florence Italy Tel. +39 055 0548100 Fax. +39 055 0548150 Firenze Antikk luksusvilla til salgs i Firenze BESKRIVELSE

Detaljer

Last ned Hvem skapte Heimskringla? - John Megaard. Last ned

Last ned Hvem skapte Heimskringla? - John Megaard. Last ned Last ned Hvem skapte Heimskringla? - John Megaard Last ned Forfatter: John Megaard ISBN: 9788279903383 Antall sider: 364 Format: PDF Filstørrelse: 17.41 Mb Hvem skapte Heimskringla? handler om forhistorien

Detaljer

Få fart på fornyingen! Hva gjør vi for å stanse forfallet i VAnettet? Norsk Vann fagtreff Kristiansand 13. oktober 2011 Sjeføkonom i MEF Stein Gunnes

Få fart på fornyingen! Hva gjør vi for å stanse forfallet i VAnettet? Norsk Vann fagtreff Kristiansand 13. oktober 2011 Sjeføkonom i MEF Stein Gunnes Få fart på fornyingen! Hva gjør vi for å stanse forfallet i VAnettet? Norsk Vann fagtreff Kristiansand 13. oktober 2011 Sjeføkonom i MEF Stein Gunnes Hva gjør vi for å stanse forfallet i VA-nettet? Stil

Detaljer

Åpningstider julen 2018

Åpningstider julen 2018 Åpningstider julen 2018 Julebutikken er åpen hver søndag i november fra kl. 12-16. Fra 1-16 desember er butikken åpen hver dag fra kl. 12-16. Kaféen holder åpent lørdager og søndager i desember kl. 12-16.

Detaljer

Bureau. du nord DRONNINGENS GATE 13 HISTORISKE KONTORER KVM BTA

Bureau. du nord DRONNINGENS GATE 13 HISTORISKE KONTORER KVM BTA Bureau du nord DRONNINGENS GATE 13 HISTORISKE ER - 2432.6 KVM BTA innholdsfortegnelse Historien S. 4 Bygget S. 8 Gangavstand S. 13 Beliggenhet S. 14 Planløsning S. 18 Kontakt S. 32 Historien Anno1643 Eiendommen

Detaljer

Leiretetting nytt liv i gammel kunnskap. PhD Bjørn Anders Fredriksen, Parkenheten NMBU

Leiretetting nytt liv i gammel kunnskap. PhD Bjørn Anders Fredriksen, Parkenheten NMBU Leiretetting nytt liv i gammel kunnskap PhD Bjørn Anders Fredriksen, Parkenheten NMBU Hvorfor ikke leire? Ikke praksis for å bruke leiretetting i bransjen. Myter om at det er vanskelig å få til og kunnskapen

Detaljer

Energivennlige eneboliger

Energivennlige eneboliger TØNSBERG BASBERGRØNNINGEN VEST - C2 Energivennlige eneboliger 2 Basbergrønningen Vest, C2 PARK OG LEKEPLASS Bo i attraktive omgivelser Nærhet til skoler, turområder og Vestfolds beste strender Basbergrønningen

Detaljer

14. september Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 10.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

14. september Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 10.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn 14. september 2018 Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 10.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 6 Kompetansemål Visuell kommunikasjon I visuell kommunikasjon er praktisk skapende

Detaljer

Eksamensoppgaver i PSYPRO4040 Utviklingspsykologi teori og metode

Eksamensoppgaver i PSYPRO4040 Utviklingspsykologi teori og metode Psykologisk institutt Eksamensoppgaver i PSYPRO4040 Utviklingspsykologi teori og metode Faglig kontakt under eksamen: Kjellrun Englund Tlf.: Psykologisk institutt 73 59 19 60 Eksamensdato: 17.12.14 Eksamenstid

Detaljer

Velkommen til Fredrikstad museum

Velkommen til Fredrikstad museum Velkommen til Fredrikstad museum Vi på museet ønsker barn og unge velkommen til oss. Oppleggene i dette heftet tilbys til skolene uten kostnad utover transportkostnad. Historiske museer som arena kan hevdes

Detaljer

Antikvariske prinsipp i fartøyvernet

Antikvariske prinsipp i fartøyvernet Antikvariske prinsipp i fartøyvernet NFF Horten 23.11.2013 Sverre Nordmo, seniorrådgiver Riksantikvaren Hvorfor verne / frede? Bygningshistorisk verdi Bygningsteknisk historisk verdi Arkitekturhistorisk

Detaljer

HÅNDVERKSDAGER PÅ RØROS 20. 24. AUGUST 2008 KURS

HÅNDVERKSDAGER PÅ RØROS 20. 24. AUGUST 2008 KURS HÅNDVERKSDAGER PÅ RØROS 20. 24. AUGUST 2008 KURS HÅNDVERKSDAGER RØROS 2008 Rørosmuseet og Høgskolen i Sør-Trøndelag ønsker også i år velkommen til håndverksdager på Røros. Håndverkskursene, som vil gå

Detaljer

Innspill til ny langsiktig grønn grense på Krom Gård i kommuneplan i Vestby kommune

Innspill til ny langsiktig grønn grense på Krom Gård i kommuneplan i Vestby kommune Innspill til ny langsiktig grønn grense på Krom Gård i kommuneplan 2019 2030 i Vestby kommune 14.August 2018 Karl Erik Navestad eier av Krom Gård Skrevet av Karl Erik Navestad 14.08.2018 1 Mål med innspillet

Detaljer

Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 10.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 10.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn 5. september 2016 Selsbakk skole Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 10.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 7 Kompetansemål Visuell kommunikasjon I visuell kommunikasjon

Detaljer

Innhold DEL II PERSPEKTIVER... 51

Innhold DEL II PERSPEKTIVER... 51 Innhold DEL I INNLEDNING... 15 1. Emne og opplegg... 17 1.1 Definisjon av mekling... 17 1.2 Mekling og rettsvitenskap... 18 1.3 Opplegget for fremstillingen... 23 1.3.1 Emneavgrensning. Hovedproblemstilling...

Detaljer

Last ned Nordic migration. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Nordic migration Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Nordic migration. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Nordic migration Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Nordic migration Last ned ISBN: 9788281041530 Antall sider: 133 Format: PDF Filstørrelse: 29.42 Mb I 1971 ble emigrasjon for første gang presentert som et hovedtema på Det nordiske historikermøte

Detaljer

Skjemainformasjon. Referanse 189819 Innsendt 15.10.2008 07:58:00. Opplysninger om søker. Søker

Skjemainformasjon. Referanse 189819 Innsendt 15.10.2008 07:58:00. Opplysninger om søker. Søker Skjemainformasjon Referanse 189819 Innsendt 15.10.2008 07:58:00 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Institusjonens leder Postnummer / Poststed 3300 Hokksund Øvre Eiker kommune v/kulturseksjonen

Detaljer

S SOLBAKKEN Hus og kulturmiljø

S SOLBAKKEN Hus og kulturmiljø S SOLBAKKEN Hus og kulturmiljø Kortfattet uttalelse om bygningenes og miljøets verneverdi. Vurderingene er basert på utvendig befaring. 2. november 2012 2 OMRÅDET Området Solbakken omfatter 4 villaer:

Detaljer

Ammestua. på Alstadhaug. Ei lita rødmalt eventyrstue, med hvitt listverk og torvtak. Skogn Museumslag, april 2008 - 1 -

Ammestua. på Alstadhaug. Ei lita rødmalt eventyrstue, med hvitt listverk og torvtak. Skogn Museumslag, april 2008 - 1 - Ammestua på Alstadhaug Ei lita rødmalt eventyrstue, med hvitt listverk og torvtak. Skogn Museumslag, april 2008-1 - KULTSTEDET ALSTADHAUG Alstadhaug har vært et sentralt sted i Skogn så lenge folk har

Detaljer

Ytrebygda, gnr. 121 bnr. 405 mfl. Nordåstunet.

Ytrebygda, gnr. 121 bnr. 405 mfl. Nordåstunet. Kulturminnedokumentasjon til reguleringsplan: Ytrebygda, gnr. 121 bnr. 405 mfl. Nordåstunet. Grov 3D-modell som viser dagens bygg (venstre i bildet) og plassering av nybygg i skråningen på byggets vestside

Detaljer

TØNSBERG. Basbergrønningen Vest, B7 11 ENEBOLIGER

TØNSBERG. Basbergrønningen Vest, B7 11 ENEBOLIGER TØNSBERG Basbergrønningen Vest, B7 11 ENEBOLIGER 2 Basbergrønningen Vest, B7 PARK OG LEKEPLASS Bo i attraktive omgivelser Nærhet til skoler, turområder og Vestfolds beste strender Basbergrønningen Vest

Detaljer

Herregårdshagen i Larvik

Herregårdshagen i Larvik NIKU Oppdragsrapport nr 91/2009 Herregårdshagen i Larvik Rekonstruksjonsforslag Lars Jacob Hvinden-Haug 1 I forbindelse med ny skolebruksplan skal det legges fram et alternativ til fremtidig bruk av området

Detaljer

KOMPLEKS 2590 ÅLESUND FENGSEL

KOMPLEKS 2590 ÅLESUND FENGSEL KOMPLEKS 2590 ÅLESUND FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Møre og Romsdal 1504/Ålesund Fengsel, rettslokale og bolig Fengsel

Detaljer

Utstein kulturmiljø. Innholdsfortegnelse

Utstein kulturmiljø. Innholdsfortegnelse Utstein kulturmiljø Innholdsfortegnelse 1) Bygningene 1.1) Utstein kloster 2) Kulturhistorie http://www.miljostatus.no/tema/kulturminner/kulturmiljoer/fredete-kulturmiljoer/utstein-kulturmiljo/ Side 1

Detaljer

NORDISK BIODYNAMISK FORUM

NORDISK BIODYNAMISK FORUM K Uli Johannes Kønig Eric Brinkhof Sven Åke Lorentsson Berit Swensen Angela Seitz Klaus Loehr Petersen 20.-22.NOV.2015 NORDISK BIODYNAMISK FORUM Fokhol Gård Det tradisjonsrike Nordisk Biodynamisk Forum

Detaljer

Vedr. Gnr 86 bnr. 82, 174, Storgata 15, revidert planinitiativ.

Vedr. Gnr 86 bnr. 82, 174, Storgata 15, revidert planinitiativ. Frogn kommune Pb 10 1441 Drøbak Oslo 01.08.2018 Vedr. Gnr 86 bnr. 82, 174, Storgata 15, revidert planinitiativ. Vi viser til kommunestyrevedtak 13/01122-169, tidligere innsendt anmodning om oppstart av

Detaljer

Sundbåtflåtens flaggskip tilbake på havna

Sundbåtflåtens flaggskip tilbake på havna «F R A M N Æ S» Sundbåtflåtens flaggskip tilbake på havna KULTUR, VERDISKAPNING OG NÆRINGSUTVIKLING «Framnæs» - en attraksjon i det nye og pulserende havnebildet Havna er Kristiansunds sentrum og hjerte.

Detaljer

CAMPUSUTVIKLING - TRENDER HVA ER EN CAMPUSUTVIKLINGSPLAN?

CAMPUSUTVIKLING - TRENDER HVA ER EN CAMPUSUTVIKLINGSPLAN? CAMPUSUTVIKLING - TRENDER HVA ER EN CAMPUSUTVIKLINGSPLAN? STATSBYGGS SAMFUNNSOPPDRAG Statsbygg er: Norges største byggherre. Vi bygger bygg for det offentlige innen mange sektorer Eiendomsforvalter og

Detaljer

Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 9. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 9. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn 5. september 2016 Selsbakk skole Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 9. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 5 Kompetansemål Visuell kommunikasjon I visuell kommunikasjon

Detaljer

Januar 2013 PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE LIALØKKA INNBYDELSE

Januar 2013 PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE LIALØKKA INNBYDELSE Januar 2013 PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE LIALØKKA INNBYDELSE PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE LIALØKKA INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 1 2. Tomta og husa 1 3. Kort om gjennomføring av konkurransen 1 3.1 Befaring,

Detaljer

1 Introduksjon avhandlingens tema Teori og metode... 35

1 Introduksjon avhandlingens tema Teori og metode... 35 Innholdsoversikt Del I Innledning... 17 1 Introduksjon avhandlingens tema... 19 2Teori og metode... 35 Del II Å fremme likestilling i næringslivet gjennom økonomisk støtte til kvinnelige næringsutøvere...

Detaljer

Innhold. DELI Introduksjon. 1 Introduksjon 14. DEL II Alminnelige motregningsvilkär

Innhold. DELI Introduksjon. 1 Introduksjon 14. DEL II Alminnelige motregningsvilkär Innhold DELI Introduksjon 1 Introduksjon 14 1.1 Om emnet og den videre fremstilling 14 1.2 Om terminologi 16 1.3 Naermere om hva motregning er: avgrensning mot andre rettssporsmäl 19 1.3.1 Generelt 19

Detaljer

Læremidler og fagenes didaktikk Dagrun Skjelbred Odense, 5. november 2009 (forkortet versjon)

Læremidler og fagenes didaktikk Dagrun Skjelbred Odense, 5. november 2009 (forkortet versjon) Læremidler og fagenes didaktikk Dagrun Skjelbred Odense, 5. november 2009 (forkortet versjon) Disposisjon Presentasjon av prosjektet Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene Kjennetegn

Detaljer

Innhold. Innhold' '...'5' Forord' '...'11' Formalia' '...'15' Liste'over'forkortinger'...'17' Innledning'...'27'

Innhold. Innhold' '...'5' Forord' '...'11' Formalia' '...'15' Liste'over'forkortinger'...'17' Innledning'...'27' Bind 1 Innhold' '...'5' Forord' '...'11' Formalia' '...'15' Liste'over'forkortinger'...'17' Innledning'...'27' Ettermælet( (Har(kapellmester(Halvorsen(overskygget(komponisten(Halvorsen?(...(31( Historiografiske(og(estetiske(perspektiver(...(34(

Detaljer

Storgata 159, 3936 Porsgrunn

Storgata 159, 3936 Porsgrunn Storgata 159, 3936 Porsgrunn 1 KART 3 Introduksjon 4 Konseptet 5 Historien 6 Megler forteller 7 Porsgrunn by 8 Arealplaner 9 Info 12 Hvorfor oss 13 Kontakt oss 14 2 Norges Eiendomsutviklere er et tjenestebasert

Detaljer

8.2.3 Aktiva kan også bestå av annet enn krav Andre aktiva privatrettslige goder Andre aktiva offentligrettslige

8.2.3 Aktiva kan også bestå av annet enn krav Andre aktiva privatrettslige goder Andre aktiva offentligrettslige Innhold Kapittel 1: Tema og metode................................ 15 1.1 Tema............................................ 15 1.2 Temaets aktualitet og forskningsinteresse................. 17 1.3 Begrepsbruk

Detaljer

5. september Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 9. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

5. september Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 9. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn 5. september 2017 Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 9. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 5 Kompetansemål Visuell kommunikasjon I visuell kommunikasjon er praktisk skapende

Detaljer

Last ned Tilbakekall av testamenter - Peter Hambro. Last ned

Last ned Tilbakekall av testamenter - Peter Hambro. Last ned Last ned Tilbakekall av testamenter - Peter Hambro Last ned Forfatter: Peter Hambro ISBN: 9788205398207 Antall sider: 285 Format: PDF Filstørrelse:11.66 Mb Tilbakekall av testamenter er nyttig for jurister

Detaljer

Figur 1: Kirkegården er nesten kvadratisk og er avgrenset med en grunn grøft. Kun deler av den er framrenset (heltrukket linje).

Figur 1: Kirkegården er nesten kvadratisk og er avgrenset med en grunn grøft. Kun deler av den er framrenset (heltrukket linje). Figur 1: Kirkegården er nesten kvadratisk og er avgrenset med en grunn grøft. Kun deler av den er framrenset (heltrukket linje). Innenfor de registrerte stolpehullene og svillsteinene midt på kilrkegården

Detaljer

Kapitteloversikt. Del I Innledning noen hovedretninger. Del II Prosessperspektivet. Del III Styringssystemet. Del IV Strategi, struktur og innovasjon

Kapitteloversikt. Del I Innledning noen hovedretninger. Del II Prosessperspektivet. Del III Styringssystemet. Del IV Strategi, struktur og innovasjon Kapitteloversikt Del I Innledning noen hovedretninger Kapittel 1 Strategisk ledelse røttene 31 Kapittel 2 Strategi, design og planlegging 59 Kapittel 3 Strategisk posisjonering 85 Kapittel 4 Fra ressursbasert

Detaljer

Last ned Sagaen om Håkon Ivarsson. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Sagaen om Håkon Ivarsson Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Sagaen om Håkon Ivarsson. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Sagaen om Håkon Ivarsson Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Sagaen om Håkon Ivarsson Last ned ISBN: 9788291640655 Antall sider: 108 Format: PDF Filstørrelse: 10.87 Mb Sagasjangeren har fått en ny helt! For første gang presenteres denne "tapte" sagaen om

Detaljer

Torsdag den 23. juli 2009

Torsdag den 23. juli 2009 Torsdag den 23. juli 2009 Denne dagen skulle vi videre til Tallin som var siste stoppested før det bar tilbake til Norge. Tallins flagg Tallins byvåpen Estlands flagg Estlands riksvåpen Estlands plassering

Detaljer

Riksantikvarens ruinprosjekt. Prosjektplan 2012

Riksantikvarens ruinprosjekt. Prosjektplan 2012 Riksantikvarens ruinprosjekt Prosjektplan 2012 Riksantikvaren 2012 1 Innledning Et viktig prinsipp i konservering av middelalderruiner er at alle inngrep skal være så lite synlige som mulig og de må være

Detaljer

Oppsummering. Områdedelen. - Hva er områdestudier; Historie - Nasjon, etnisitet og identitet - Geografi; Makten og Humaniora

Oppsummering. Områdedelen. - Hva er områdestudier; Historie - Nasjon, etnisitet og identitet - Geografi; Makten og Humaniora Oppsummering Områdedelen - Hva er områdestudier; Historie - Nasjon, etnisitet og identitet - Geografi; Makten og Humaniora Hva er områdestudier? Sentrale aspekter ved faget områdestudier: Definisjonen

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 26. mai 2016 DRA2005 Teater i perspektiv 1 Programområde: Musikk, dans, drama Eksamensdato: 27. mai 2016 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel

Detaljer

Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn 5. september 2016 Selsbakk skole Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 6 Kompetansemål Visuell kommunikasjon I visuell kommunikasjon

Detaljer

Last ned Internasjonal inntektsskatterett - Frederik Zimmer. Last ned

Last ned Internasjonal inntektsskatterett - Frederik Zimmer. Last ned Last ned Internasjonal inntektsskatterett - Frederik Zimmer Last ned Forfatter: Frederik Zimmer ISBN: 9788215014562 Antall sider: 382 Format: PDF Filstørrelse:15.00 Mb Boka gir en grunnleggende innføring

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon. for Smigrov boligområde Arna, gnr 287, bnr 14 m.fl.

Kulturminnedokumentasjon. for Smigrov boligområde Arna, gnr 287, bnr 14 m.fl. Kulturminnedokumentasjon for Smigrov boligområde Arna, gnr 287, bnr 14 m.fl. Innholdsfortegnelse 1.) Sammendrag 2.) Bakgrunn. 3.) Mål og metoder 4.) Dokumentasjon av kulturminnemiljø... 4.1.) Billedmateriale

Detaljer

5. september Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

5. september Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn 5. september 2017 Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 6 Kompetansemål Visuell kommunikasjon I visuell kommunikasjon er praktisk skapende

Detaljer

KOMPLEKS 2592 VIK FENGSEL

KOMPLEKS 2592 VIK FENGSEL KOMPLEKS 2592 VIK FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Sogn og Fjordane 1417/Vik Fengsel, rettlokale og bolig Fengsel Totalt

Detaljer

Samfunnsfag 7. trinn

Samfunnsfag 7. trinn Grunnleggende ferdigheter (GRF) a) Å kunne uttrykke seg muntlig b) Å kunne uttrykke seg skriftlig c) Å kunne lese d) Å kunne regne e) Å kunne bruke digitale verktøy Generell del (GD) 1) Det meningssøkende

Detaljer

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her.

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her. BUSKERUD Dagens kommunenavn Drammen Tidligere inndeling (Delinger og sammenslåinger. Kun enkelte grensereguleringer) Lier gnr 1-9 (Åssiden) til Drammen 1951 Lier gnr 10-13 til Drammen 1961 Skoger gnr 1-85

Detaljer

Innhold. Forord... 11

Innhold. Forord... 11 Innhold Forord... 11 Kapittel 1 Hva er miljøterapi?... 15 Innledning... 15 Innledende begrepsmessige vurderinger... 16 Hvordan kan miljøterapi forstås?... 22 Miljøterapiens primære oppgave... 23 Kapittel

Detaljer

Innhold. Del 1 KUNNSKAPSLØFTET: PRINSIPPER, INNHOLD OG STYRING 21. Forord 11. Kapittel 1 Opptakten 13

Innhold. Del 1 KUNNSKAPSLØFTET: PRINSIPPER, INNHOLD OG STYRING 21. Forord 11. Kapittel 1 Opptakten 13 Innhold Forord 11 Kapittel 1 Opptakten 13 Berit Karseth, Jorunn Møller og Petter Aasen Innledning 13 Forskningsbasert evaluering av reformen Kunnskapsløftet 14 Bokas innhold og struktur 15 Referanser 20

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NAVNEKOMITEEN DEN DEN

REFERAT FRA MØTE I NAVNEKOMITEEN DEN DEN REFERAT FRA MØTE I NAVNEKOMITEEN DEN DEN 28.4.2016 Til stede: Rune Klevstad, Einar Hulbak, Olav Sørensen og Aase Hanna Fure Forfall: Tormod Kalager Saker som ble behandlet av navnekomiteen (NK): Sak 1/16

Detaljer

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anders Stenshorne Saksmappe: 2012/7790-12746/2015 Arkiv: 026 Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Danske erfaringene med kartlegging i barnehagen

Danske erfaringene med kartlegging i barnehagen Kartlegging i barnehagen Trondheim, 26. september 2011 Danske erfaringene med kartlegging i barnehagen Lars Holm, lektor, ph.d. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet Tuborgvej 164,

Detaljer

Bevaringsplan for privatarkiv i Buskerud. Om bruk av arkivutviklingsmidler Ann Tove Manshaus

Bevaringsplan for privatarkiv i Buskerud. Om bruk av arkivutviklingsmidler Ann Tove Manshaus Bevaringsplan for privatarkiv i Buskerud Om bruk av arkivutviklingsmidler Ann Tove Manshaus Erfaringer med bruk av arkivutviklingsmidler i Buskerud Koordineringsrollen i Buskerud Bevaringsplan for privatarkiv

Detaljer

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 14. Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 14. Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 14 KONGSVOLD FJELDSTUE Kommune: 1634/Oppdal Gnr/bnr: 62/1 AskeladdenID: 212882 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Kapittel 1 Innledning... 13 Formål... 13 Begrepsbruk... 14 Framgangsmåte og struktur... 16

Innhold. Forord... 5. Kapittel 1 Innledning... 13 Formål... 13 Begrepsbruk... 14 Framgangsmåte og struktur... 16 Innhold Forord... 5 Kapittel 1 Innledning... 13 Formål... 13 Begrepsbruk... 14 Framgangsmåte og struktur... 16 Kapittel 2 Velferd ulike perspektiver... 20 Innledning... 20 Velferd som preferanseoppfyllelse

Detaljer

Mellom fred og krig: norsk militær krisehåndtering

Mellom fred og krig: norsk militær krisehåndtering Tormod Heier og Anders Kjølberg (red.) Mellom fred og krig: norsk militær krisehåndtering Universitetsforlaget Innhold Forord 9 Innledning 11 Anders Kjølberg og Tormod Heier Hva er en krise? 13 Gråsoner

Detaljer

o_veg 1 LNFRA1 TEGNFORKLARING SOSI ver. 4.2 Mur Forslag til reguleringsplan 1. Bebyggelse og anlegg Planens begrensning

o_veg 1 LNFRA1 TEGNFORKLARING SOSI ver. 4.2 Mur Forslag til reguleringsplan 1. Bebyggelse og anlegg Planens begrensning A2 A4 A5 A11 A15 A17 A 16 A19 A20 0 2 27 7 o_ 1 Mur A1 A1 A22 A2 A8 A9 A18 A21 1 A1 A A6 A7 A24 A25 4 5 6A26 areal for nødvendige tiltak for landbruk og o_ 1 A2 A4 A5 A11 A15 A17 A 16 A19 A20 0 2 27 7

Detaljer