Universitetet i Oslo Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Oslo Institutt for lærerutdanning og skoleforskning"

Transkript

1 Universitetet i Oslo Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Referat fra møte i Instituttstyret Tirsdag kl Instituttstyrerommet NHA Til stede: Vitenskapelig tilsatte: Administrativt tilsatt: Åremålstilsatt: Studentrepresentant: Ekstern representant: Forfall: Sekretær: Rita Hvistendahl, Erik Knain, Jorunn Møller og Britt-Oda Fosse. Anubha Rohatgi Tonje Stenseth Christian Emil Narvesen Torill Røeggen, Kristin Bjørn-Hansen, Marte Ågot Nilsen, og Anniken Furberg Astrid Waaler Kaas Terje Gulseth (sak 69) Sakslisten ble godkjent. Orienteringssaker Sak 51/2016 Instituttleder orienterte om følgende saker: Personalsaker i prosess Postdoktor i utdanningsledelse Postdoktor LOCUMS Postdoktor UBU Jeff Hall tiltrer 1.januar 12 søkere 13 søkere UTDeval: Instituttet skal levere en selvevaluering 15.desember. Det ble gjennomført et personalmøte 9.november hvor det ble gitt innspill til utkast fra fakultetet. Instituttet har levert 4 impact case som beskriver forskning som har hatt en samfunnsmessig innflytelse: 1: Feltet utdanningsledelse som forskningsfelt 2: Kunnskapsløftet som styringsreform. Skolens arbeid med grunnleggende ferdigheter 3: Matematikk i PISA og TIMSS. Etablering av regning som grunnlagene ferdighet 4: Lesing i PISA: Viderekommende leseopplæring som et eget satsingsområde Instituttet har plukket ut de 10 beste publikasjonene de siste årene og 10 formidlingsbidrag. Dialogmøte med NFR gjennomføres i mai. Evalueringen offentliggjøres i februar 2018.

2 2 Søknader NFR Det er levert 3 søknader fra ILS: Eivind Elstad: Student teachers' learning to teach: Capitalising on the potential of multi-source feedback and systematic mentoring Elin Sæther: Green Salons: Combining practical cases studies of education for sustainable development with explorations of interdisciplinarity Joke Dewilde: «Investigating representations and identity negotiations in four multicultural school and community arrangements Innvilget søknad til nettbasert fremmedspråkopplæring Gerard Doetjes har fått innvilget en søknad fra VOX (kr ,-) TIMSS resultater Instituttleder informerte fra pressekonferanse tidligere på dagen Beslutningssaker Sak 60/2016 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i utdanningsledelse Unntatt offentlighet, jfr. Off.lovens 25 Sak 61/2016 Tilsetting i 1-2 stillinger som førsteamanuensis i naturfagdidaktikk Unntatt offentlighet, jfr. Off.lovens 25 Sak 62/2016 Kunngjøring av førsteamanuensis stilling i engelskdidaktikk ILS ansatte 2 førsteamanuenser i engelskdidaktikk i 2015, og har to professorer på området i dag, som hovedsakelig vil ha andre oppgaver enn undervisning. Vi har hatt en midlertidig universitetslektor siden ILS må, i den grad det er mulig, bemanne opp med faste ansatte når oppgavene er faste, slik som i dette tilfellet. Styret diskuterte hvorvidt det finnes aktuelle søkere, siden det er kort tid siden siste utlysning hvor det var få kvalifiserte søkere. Miljøet vet at det i dag finnes kvalifiserte søkere. Stillingen innebærer ingen oppbemanning på lang sikt.

3 3 Styret vedtok å lyse ut en fast stilling som førsteamanuensis i engelskdidaktikk, og godkjente det fremlagte forslaget til kunngjøringstekst. Sak 63/2016 Kunngjøring av førsteamanuensis stilling i flerspråklighet i opplæringen (Multilingualism in Education) Flerspråklighet i opplæringen er et stort internasjonalt forskningsfelt, og kan beskrives som et tverrfaglig felt. Styret så dette som en meget interessant og viktig stilling for instituttet. Styret vedtok å lyse ut en fast stilling som førsteamanuensis i flerspråklighet i opplæringen (Multilingualism in Education), og godkjente det fremlagte forslaget til kunngjøringstekst. Sak 64/2016 Kunngjøring av førsteamanuensis stilling i mentoring Anne Kristin Dahl har opparbeidet fagområdet på instituttet, og får årlig midler fra UDIR til veiledning av nyutdannede. Det er nylig gjort vedtak i STUV om innpassing av studenter med veiledning i master i UTLED, og 20 av årets søkere til masterprogrammet har veiledningsbakgrunn. Stillingen knytter utdanningen vår sammen. Stillingen innebærer ingen oppbemanning på lang sikt. I utlysningsteksten tas CLEG med som aktuell forskergruppe. Styret vedtok å lyse ut en fast stilling som førsteamanuensis i mentoring, og godkjente det fremlagte forslaget til kunngjøringstekst, med de endringer som fremkom i møtet. Sak 65/2016 Tildeling av forskningstermin H 2017 og Vår 2018 Forskningsleder Erik Knain redegjorde. Det var kommet inn tre søknader innen fristen: Universitetslektor Anne Kristin Dahl, for perioden Førsteamanuensis Dijana Tiplic, for perioden Førsteamanuensis Christian Brandmo, for perioden Det er allerede tildelt to forskningsterminer for 2017 og 2018 på feltet utdanningsledelse. Av hensyn til gjennomføringen av undervisningen kan det

4 4 dermed ikke tildeles flere forskningsterminer i dette tidsrommet til utdanningsledelse. Styret anbefaler at det lages planer for forskningstermin internt i fagmiljøene. Ut fra gjeldende retningslinjer for tildeling av forskningstermin, innvilger styret forskningstermin for: Anne Kristin Dahl for perioden Dijana Tiplic og Christian Brandmo innvilges ett års forskningstermin som tas ut etter 2018 etter nærmere avtale med instituttet. Dersom Tiplics og Brandmos forskningsterminer etter 2018 kommer i konflikt med hverandre når det gjelder tidspunkt, gis Tiplics søknad forrang da hennes planer for publisering har kommet lengst. Marit Kjærnsli ble innvilget forskningstermin , men har ikke tatt ut denne. Terminen kan fortsatt tas ut etter avtale med instituttet. Sak 66/2016 Tildeling av stipendiatstillinger for 2016 Jorunn Møller og Erik Knain meldte seg inhabile i behandlingen av søknadene. Instituttleder redegjorde. Én stipendiatstilling i utdanningsledelse tildeles forskergruppen CLEG ved Jorunn Møller og Ruth Jensen. Én stipendiatstilling i yrkesfagdidaktikk tildeles forskergruppen TEPEC ved Glenn Ole Hellekjær, Kari Anne Rødnes og Eyvind Elstad. Sak 67/2016 Innstilling ekstern styrerepresentant Vedtak Styret foreslår Torill Røeggen, rektor ved Ullern vgs som eksternt medlem til instituttstyret, og Hege Haugland, rektor Blindern vgs som vararepresentant. Sak 68/2016 Møteplan våren 2017 Følgende møteplan ble avtalt: Tirsdag 31. januar Tirsdag 14. mars

5 5 Tirsdag 6. juni Sak 69/2016 Eventuelt Budsjett 2017 Budsjett og notat fra instituttleder ble utdelt i møtet. Budsjettet for 2017 viser et merforbruk på MNOK 14,9. Dette dekkes fra overskuddet fra 2016 på ca MNOK 30. Det er en økning i personalkostnader på ca MNOK 9. Nettobidraget er stabilt. Langtidsbudsjettet viser et underskudd på MNOK 16,6 i Dette er det heftet stor usikkerhet ved. I perioden vil det være avgang i 14 faste, vitenskapelige stillinger. Flertallet av avgangene vil ikke bli erstattet da det allerede er eller vil være tilsatt for de aktuelle arbeidsområdene, eller fordi arbeidsoppgavene vil ha falt bort. Den økonomiske utviklingen vil bli fulgt nøye. Dersom det viser seg å være grunn for bekymring, vil planlagte tilsettinger holdes tilbake. Styret godkjente det framlagte forslag til budsjett for Avslutning: Rita Hvistendahl takket styremedlemmene for stor innsatsen i perioden. Rita E. Hvistendahl Instituttleder Astrid Waaler Kaas Referent