Gjesteforsker ved National Bureau of Economic Research i Cambridge, Massachusettes i 1999/2000

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjesteforsker ved National Bureau of Economic Research i Cambridge, Massachusettes i 1999/2000"

Transkript

1 Curriculum Vitae Oppdatert Jarle Møen, Professor ved Institutt for foretaksøkonomi på Norges Handelshøyskole Generelle opplysninger Født: 24. august 1967 i Porsgrunn Epost: Telefon: (arbeid), (privat), (mobil) (fax) Arbeidsadresse: Institutt for foretakssøkonomi, NHH, Hellevn. 30, 5045 Bergen Hjemmeadresse: Lokketomarka 26, 5136 Mjølkeråen Sivilstand: Gift med Kathy Ainul M. Møen fra Sri Lanka. Fire barn, født Fremmedspråk: Flytende i engelsk, kjennskap til tysk Forskningsinteresser: Anvendt mikroøkonometri, produktivitetsvekst, FoU-investeringer, humankapital, teknologipolitikk og bedriftsbeskatning Utdannelse Dr.oecon fra Norges handelshøyskole i 2002 Visiting Fellow ved Harvard University, Department of Economics i 1999/2000 Høyere avdelings eksamen i samfunnsøkonomi fra Norges Handelshøyskole i 1996 MSc i Politics of the World Economy fra London School of Economics and Political Science i 1994 Siviløkonom fra Norges handelshøyskole i 1993, med særområdene internasjonal økonomi og organisasjonsfag Naturfaglig artium fra Porsgrunn videregående skole i 1987 Arbeidserfaring Norges Handelshøyskole Professor ved Institutt for foretaksøkonomi fra november 2009 Førsteamanuensis ved Institutt for foretaksøkonomi, juli 2003-november 2009 (80% permisjon, juli-des. 2007) Midlertidig førsteamanuensis ved Institutt for foretaksøkonomi, februar 2002-juni 2003 Midlertidig amanuensis ved Institutt for foretaksøkonomi, januar-februar 2002 Doktorgradsstipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi januar 1997-desember Stipendiat i halv stilling ved Institutt for samfunnsøkonomi fra september 1994 til juni 1996 Timeengasjert undervisningsassistent, Institutt for matematikk og statistikk fra september 1991 til mai 1992 Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning Prosjektmedarbeider siden 1995 Statistisk Sentralbyrå, Forskningsavdelingen, Seksjon for arbeidsmarked og bedriftsatferd Forsker I (20 prosent bistilling) fra juni 2006 til mai 2007 og fra januar 2009 til mai 2010 Forsker I i (full stilling) fra juli til desember 2007 Forsker II (20 prosent bistilling) fra januar mai 2006 Førstekonsulent (timebasis) fra januar 1997 til desember 2002 Førstekonsulent (full stilling) fra september til desember 1996 Førstesekretær (full stilling) fra juli til august i 1996 Forskningsopphold, undervisning og konsulentoppdrag Gjesteforsker ved National Bureau of Economic Research i Cambridge, Massachusettes i 1999/2000 Vinner av Bronsesvampen, studentenes foreleserpris på NHH, våren 2007 Forelest Anvendt metode i Bachelorstudiet på NHH siden høsten 2002 Forelest Innovasjonsøkonomi i Bachelorstudiet på NHH, høsten 2006 Forelest Paneldata i doktorgradskurset i økonometri på NHH, høsten 2005-våren 2007 Forelest Metoder for finansiell analyse i Masterstudiet på NHH, Forelest FoU-politikk i NHHs Master of Public Management-program, Sem gjestegård, Forelest Innføring i økonometri i Høyere avdelings studium på NHH, høsten 2001 Veiledet 27 Masteroppgaver innen samfunnsøkonomi, økonomisk styring, finans og International Business 1

2 Hovedveileder for Ragnhild Balsviks doktorgradsarbeid (Foreign direct investments, ) Biveileder for Arngrim Hunnes doktorgradsarbeid (Personnel Economics, ) Biveileder for Johannes Mauritzens doktorgradsarbeid (Energiøkonomi, ) Hovedveileder for Julia Tropinas doktorgradsarbeid (Multinasjonale selskaper 2007-) Hovedveileder for Marina Rybalkas doktorgradsarbeid (Innovasjon, 2008-) Biveileder for Helge S. Thorsens doktorgradsarbeid (Arbeidsmarked, 2009-) Opponent ved Kathrine Th. Bløchers doktorgradsdisputas (Økonomisk geografi, Københavns Universitet 2011) Opponent ved Dag Rønningens doktorgradsdisputas (Teknologi og velferd, NHH 2007) Koordinator i bedømmelseskomité for professorat i etikk og økonomi ved NHH, 2006 Medlem av bedømmelseskomité for førsteamanuensisstilling i samfunnsøkonomi ved Høgskolen i Bergen, 2004 Medlem av bedømmelseskomité for forskeropprykk i Statistisk sentralbyrå, 2012 Sensor ved BI, NHH, NTNU, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo Konsulent for Aschehough forlag (1998), Bulletin of Economic Research (2011), Finnish Economic Papers (2004, 2005), EARIE (2010), Economica (2004, 2005), Economics Letters (2007), International Journal of Financial Services Management (2008), International Journal of Manpower ( ), Journal of the Asia Pasific Economy (2006), Journal of Economics and Management Strategy (2001), Journal of Industrial Economics (2001), Journal of Economic Geography (2013), Journal of Labor Economics (2003), Journal of Public Economics (2004, 2005), Journal of Technology Transfer (2008), Management Science (2001), National Science Foundation (2009), Praktisk økonomi & finans (2010, 2011), Research Foundation Flanders (2011), Samfunnsøkonomen (1997, 2012), Scandinavian Journal of Economics (2003, 2006, 2007, 2010, 2x2011, 2012), Scandinavian Journal of Educational Research (2x2010, 2012), Southern Economic Journal (2004). Utvalgte tillitsverv mv.: Medlem av hovedstyret i Norges forskningsråd, Medlem av revisjonsutvalget i Norges forskningsråd, Medlem av komiteen som tildelte sentre for fremragende forskning i 2012 Medlem av styret på Institutt for foretaksøkonomi ved NHH, Medlem av styret for Senter for etikk og økonomi ved NHH Varamedlem til Forsknings- og formidlingsutvalget på NHH, Medlem av interimstyret for Senter for tjenesteinnovasjon på NHH, Medlem av styringsgruppen for Wedervangarkivet (historiske mikrodata) ved NHH fra Medlem av programutvalget for Bachelorstudiet ved NHH Medlem av programkomiteen for FIBE-konferansen Medlem av opptakskomiteen for Bachelorstudiet ved NHH, Medlem av lokal organisasjonskomite for 2 nd Nordic Econometric Meeting på NHH, 2003 Sekretær for utvalg som evaluerte den organiserte forskerutdanningen ved NHH, 2001 Sekretær for utvalg som utredet implementeringen av nytt høyere avdelings studium ved NHH, 2000 Sekretær for utvalg som utredet framtidig struktur for videregående studier ved NHH, 1999 Medlem av avdelingsstyret og tilsettingsutvalget ved økonomisk avdeling på NHH i Medlem av styringsutvalget for Høyere avdelings studium på NHH i 1995 Sentralstyremedlem i Sosialdemokratisk Studentforbund fra Møtende varamedlem av sentralstyret i Studentenes- og Akademikerenes Internasjonale Hjelpefond i 1992/93 Leder for NHH AID i 1991 Engasjement i eksternt finansierte forskningsprosjekter Nestleder i «Norwegian Center for Taxation», , under ledelse av Guttorm Schjelderup, SNF (Finansiert av NFR-programmet Skatteforsk, Skattedirektoratet og NHH) Medarbeider i prosjektet «Satsing på skatt et forprosjekt», , under ledelse av Guttorm Schjelderup, SNF (Finansiert av Skattedirektoratet) Delprosjektleder i «Globalization, innovation and the Norwegian labour market», , under ledelse av Kjell G. Salvanes, SNF (NFR-programmet: VAM Velferd, arbeidsliv og migrasjon) Medarbeider i prosjektet «Seamless infrastructures, business models and cultural diversity», , under ledelse av Hans Jarle Kind, SNF (NFR-programmet VERDIKT Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT) Leder for prosjektet «Kunnskapsstatus for hva økonomisk forskning har avdekket om flernasjonale selskapers internprising i Norge», 2009, SNF (Finansiert av NORAD) 2

3 Medarbeider i prosjektet «Effekter av offentlig subsidiert, næringsrettet forskning», , under ledelse av Torbjørn Hægeland, SSB (NFR-programmet INNOKUN - Innovasjonsdivisjonens kunnskapsgrunnlagsprosjekt) Medarbeider i prosjektet «Omstilling i norsk arbeidsliv», , under ledelse av Kjell G. Salvanes, SNF (NFR-programmet: Arbeidslivsforskning - Nye utfordringer for arbeidslivet) Medarbeider i prosjektet «Corporate and Capital Taxation», , under ledelse av Guttorm Schjelderup, SNF (NFRs program for skatteøkonomisk forskning) Medarbeider i prosjektet «Veien mot kunnskapslandet utfordringer for det norske utdanningssystemet», (Finansiert av NHO) Medarbeider i prosjektet «Profit-shifting in Norway: A theoretical and empirical analysis», , under ledelse av Guttorm Schjelderup, SNF (NFRs program for skatteøkonomisk forskning). Medarbeider i forskergruppen som evaluerer SkatteFUNN-ordningen, , under ledelse av Ådne Cappelen, SSB (Finansiert av NFR) Medarbeider i prosjektet «Endring i arbeidsforhold i Norge», , under ledelse av Kjell G. Salvanes, SNF (NFR-programmet: Arbeidslivsforskning - Nye utfordringer for arbeidslivet) Medarbeider i prosjektet «Innovation, new technology and human capital: Implications for economic growth and lessons for policy», , under ledelse av Torbjørn Hægeland, SSB (NFR-programmet: KUNI - Kunnskapsgrunnlaget for nærings- og innovasjonspolitikken) Medarbeider i prosjektet «Endring i konkurranse- og arbeidsforhold i Norge», 2002, under ledelse av Kjell G. Salvanes, SNF (NFR-programmet: Arbeidslivsforskning - Nye utfordringer for arbeidslivet) Prosjektleder for eget doktorgradsarbeid «The Microeconometrics of R&D and Productivity Growth», (Finansiert av NFR) Samarbeidspartner i prosjektet «Bedrifters lønnsomhet, vekst og fall i kunnskapsintensive næringer», , under ledelse av Tor Jakob Klette, SSB (NFR-programmet: Næring, finans, og marked) Medlem av referansegruppen for det strategiske instituttprogrammet «Dokumentasjon og analyse av resultater i norsk forskning» ved NIFU, (Finansiert av NFR) Prosjektassistent i prosjektet «Offentlige støtteordninger, arbeidsgiveravgiften og investeringer i realkapital og FoU», , under ledelse av Tor Jakob Klette, SSB (NFR-programmet: Nærings-LOS) Publikasjoner Jarle Møen, Professor ved Institutt for foretaksøkonomi på Norges Handelshøyskole Work in progress «International Debt Shifting: Internal vs external debt», CESIfo WP 3519, Revidert versjon invitert til Journal of Financial Economics. Medforfattere: G. Schjelderup (NHH), D. Schindler (University of Konstanz) og J. Tropina (NHH) «A simple improvement of the IV-estimator for the classical errors-in-variables problem». NHH Discussion Paper FOR 10/2009. Revidert versjon invitert til Oxford Bulletin of Economics and Statistics. Medforfatter: Jonas Andersson (NHH) «Estimating the additionality of R&D subsidies using project evaluation data». Statistics Norway Discussion Paper No. 279, Medforfatter: Morten Henningsen og Torbjørn Hægeland (SSB). Submitted «Publication bias in the returns to R&D literature», NHH Discussion Paper FOR 2013/12. Submitted Medforfatter: Helge Sandvig Thorsen (NHH) «Additionality of R&D subsidies: A comparison between tax credits and direct grants» Revidert versjon av Statistics Norway Reports 2007/45, ch. 5. Medforfatter: Torbjørn Hægeland «Corporate returns to subsidized R&D projects: Direct grants vs tax credit financing» Revidert versjon av Statistics Norway Reports 2007/45, ch. 6. «Input additionality in the Norwegian R&D tax credit scheme» Reports 2007/47, Statistics Norway. Medforfatter: Torbjørn Hægeland «Wages and career patterns of R&D personnel» Medforfatter: Helge Sandvig Thorsen (NHH) «What happens to taxable income when firms become multinational? Profit-shifting and unobserved firm specific effects», Medforfatter: Julia Tropina (NHH) 3

4 «Worker Displacement and Regional Mobility» Medforfattere: Kristiina Huttunen (Labour Institute for Economic Research) og Kjell G. Salvanes (NHH) «Too cool for school? Evidence of declining quality of teachers» Medforfatter: Helge Sandvig Thorsen og Kjell G. Salvanes (NHH) Artikler i internasjonale tidsskrift på nivå 2 «How Destructive is Creative Destruction? Effects of Job loss on Job Mobility, Withdrawal and Income» Journal of the European Economic Association, Vol. 9(5), 2011, Medforfattere: Kristiina Huttunen (Aalto School of Economics) og Kjell G. Salvanes (NHH) «Lean and Hungry or Fat and Content? Entrepreneurs Wealth and Start-up Performance» Management Science, Vol. 56(8), 2010, Medforfatter: Hans K. Hvide (University of Aberdeen) Reprinted in NHH Highlights, Selected International Research Contributions, NHH 2011 «Grading standards, student ability and errors in college admission» Scandinavian Journal of Educational Research, Vol. 54(3), 2010, Medforfatter: Martin Tjelta (Universitetet i Stavanger) «R&D spillovers from subsidized firms that fail. Tracing knowledge by following employees across firms» Research Policy, Vol. 36(9), 2007, «Is Mobility of Technical Personnel a Source of R&D Spillovers?» Journal of Labor Economics, Vol. 23(1), 2005, Reprinted in the International Library of Entrepreneurship series, Vol. 16, Edward Elgar Publishing, 2010 «Do subsidies to commercial R&D reduce market failures? Microeconometric evaluation studies» Research Policy, Vol. 29(4-5), 2000, (Nivå 2) Medforfattere: Tor Jakob Klette og Zvi Griliches Artikler i internasjonale tidsskrift på nivå 1 «R&D investment responses to R&D subsidies: A theoretical analysis and a microeconometric study» World Review of Science, Technology and Sustainable Development, Vol. 9(2-4), 2012, Medforfatter: Tor Jakob Klette (UiO) «Capital Structure and International Debt Shifting: A Comment». BETA Scandinavian Journal of Business Research, Vol. 24(2), 2010, Medforfattere: G. Schjelderup (NHH) og D. Schindler (University of Konstanz) «Evaluation of the Norwegian R&D Tax Credit Scheme» Journal of Technology Management and Innovation, Vol. 5(3), 2010, Medforfattere: Å. Cappelen, E. Fjærli, F. Foyn, T. Hægeland, A. Raknerud og M. Rybalka (SSB). «Should Finland Introduce an R&D tax credit?» BETA Scandinavian Journal of Business Research, Vol. 21(2), 2007, «From growth theory to technology policy - coordination problems in theory and practice» Nordic Journal of Political Economy, Vol. 25(1), 1999, Medforfatter: Tor Jakob Klette «Trade and development: Is south-south co-operation a feasible strategy?» Forum for Development Studies, No. 2, 1998, Kapitler i internasjonale bøker på nivå 2 «Effects of taxes and subsidies on media services». Under utgivelse i R. Picard og S. Wildman (red.) Handbook on the Economics of Media, Edward Elgar Publishing, 2014 Medforfatter: Hans Jarle Kind (NHH) «Is Mobility of Technical Personnel a Source of R&D Spillovers?» gjengitt fra Journal of Labor Economics som kapittel 33, s i Zoltan J. Acs (red.), The Knowledge Spillover Theory of Entrepreneurship, The International Library of Entrepreneurship Series, Vol. 18, Edward Elgar Publishing,

5 «Wage Structure and Labor Mobility in Norway », chapter 9, s i Edward P. Lazear og Kathryn L. Shaw (red.) The Structure of Wages: An International Comparison. University of Chicago Press and NBER, Medforfattere: Arngrim Hunnes (UiA) og Kjell G. Salvanes (NHH) Artikler i norske tidsskrift «Bør den indirekte pressestøtten gis som momsfritak eller skattefradrag?», Norsk Medietidsskrift, nr. 1, s , årg. 20, Medforfatter; Hans Jarle Kind «Gir selektive forskningssubsidier økt forskningsinnsats i næringslivet?», Samfunnsøkonomen, Nr. 9, s , Medforfattere: Morten Henningsen og Torbjørn Hægeland «Bør FoU-støtte rettes mot små eller store foretak?», Magma, Nr. 7, s , Medforfatter: Marina Rybalka «Har kvaliteten på lærere falt over tid?», Magma, Nr. 6, s , Medforfattere; Kjell G. Salvanes og Helge Sandvig Thorsen «Markedssvikt som begrunnelse for mediestøtten», Nytt norsk tidsskrift, Nr. 3, s , 2011 «Bruker ulike høgskoler karakterskalaen ulikt? En analyse av sammenhengen mellom skolebakgrunn og faglig suksess ved NHH», Økonomisk forum, Nr. 6, s , Medforfatter; Martin Tjelta «Bør OECD-målsettingen i norsk forskningspolitikk opprettholdes?» Økonomiske analyser, Nr. 2, s , Medforfattere: Ådne Cappelen og Torbjørn Hægeland Kapitler i norske bøker «Kva er kostnadene ved omstilling», kapittel 8 i Per Heum, Torstein Nesheim, Odd Nordhaug og Kjell Gunnar Salvanes (red): Omstilling i arbeidslivet, Fagbokforlaget, Bergen, Medforfattere: Kjell G. Salvanes og Kjell Vaage «Vitenskapelig forskning og næringsutvikling», kapittel 7 i Einar Hope (red): Næringspolitikk for en ny økonomi, Fagbokforlaget, Bergen, Medforfatter: Tor Jakob Klette Bidrag til offentlige utredninger «Kunnskapsstatus for hva økonomisk forskning har avdekket om flernasjonale selskapers internprising i Norge» Vedlegg 3, s , i Skatteparadis og utvikling, NOU 19, 2009 (Kapitalfluktutvalget) Medforfattere: Ragnhild Balsvik, Sissel Jensen og Julia Tropina «Bedriftsnedlegging, omstillingsevne og regional mobilitet i norsk økonomi» Elektronisk vedlegg til Perspektivmeldingen 2009, St.meld. nr. 9 ( ), publisert på Medforfattere: Kjell G. Salvanes og Kristiina Huttunen «Kunnskapsinvesteringer og økonomisk vekst», vedlegg 15, s , i Frihet med Ansvar, NOU 14, 2000 (Mjøsutvalget). Medforfatter: Torbjørn Hægeland Utvalgte rapporter «Kunnskapsstatus for hva økonomisk forskning har avdekket om flernasjonale selskapers internprising i Norge» SNF Rapport 11/09. Medforfattere: Ragnhild Balsvik, Sissel Jensen og Julia Tropina «Veien mot kunnskapslandet utfordringer for det norske utdanningssystemet» SNF Rapport 01/08 Medforfattere: Kjell G. Salvanes, Torbjørn Hægeland, Oddbjørn Raaum og Kjetil Bjorvatn «Evaluering av SkatteFUNN - Sluttrapport», Rapporter 2008/2, Statistisk sentralbyrå Medforfattere: Cappelen, Fjærli, Foyn, Hægeland, Raknerud og Rybalka «Forskerrekruttering og opptrappingsplanen: Estimerte lønnsprofiler for utvalgte utdanninger på master- og doktorgradsnivå», Notater 2007/37, Statistisk sentralbyrå. Medforfatter: Torbjørn Hægeland «Betydningen av høyere utdanning og akademisk forskning for økonomisk vekst: En oversikt over teori og empiri» Rapporter 10/2000, Statistisk sentralbyrå. Medforfatter: Torbjørn Hægeland «Produktivitetsutviklingen i norsk industri en analyse av dynamikken basert på mikrodata» Rapport 21/1998, Statistisk sentralbyrå «Trenger vi en ny økonomisk orden? En studie av alternaltive syn på handel, miljø og utvikling» NY ØKONOMI-serien nr. 6, Senter for Ny Økonomi, Lillesand, 1994 Kronikker og hoveddebattinnlegg «Høyre tar feil om formuesskatten», Verdens Gang, , s.36 (med Guttorm Schjelderup) «Er norsk presse dårlige lobbyister?», Aftenposten, , s. 4. (med Hans Jarle Kind) Gjengitt i Vox publica. 5

6 «Bordet fanger», Dagens næringsliv, , s.55 (med Hans Jarle Kind). Gjengitt i Vox publica. «Mot lokal sløsing», Dagens næringsliv, , s.34. Gjengitt i Vox publica. «VAT-exemption or tax credits for newspapers?», Vox Publica , «Bør journalister få statstøtte?», K7Bulletin, No. 9, , s.2. «Skattefunn for journalister», Dagens næringsliv, , s.62. Gjengitt i Vox publica. «Presselobby», Dagens næringsliv, s. 63, Gjengitt i Vox publica. «Mer enn mangfold», Aftenposten, s. 4, Gjengitt i Vox publica. «Svakt fra skatterådgivere», Dagens næringsliv, s. 3, «Skjev forskerrekruttering», Aftenposten, s. 5, «25-årsjubileum for et forskningspolitisk Soria Moria», Forskerforum, Nr. 1, s , 2007 «Er den nasjonale forskningspolitikken viktig?», Aftenposten, s. 8, Populærvitenskapelig formidling «Rike kilder til de fattiges historie En Rottefellemaker fra Bratiaslava» Tobias Tidsskrift for Oslohistorie, 2013, s (Revidert versjon av artikkel fra 1997.) «Feil om formueskatten», Replikk i Finansavisen, , s. 9 «Overskuddflytting inn eller ut av Norge?», s i Skjult et hefte om skatteparadis, kapitalflukt og hemmelighold, utgitt av Changemaker og Tax Justice Network Norge, 2012 Medforfatter: Julia Tropina Bakke «Evaluering av Innovasjon Norge», Replikk i Trønder-Avisa, , s. 2. «Skattefunn har gitt sterk vekst i FoU-støtte til små foretak», Forskningspolitikk, 3/2011, s «Guttorm Schjelderup fyller 50 år», Paraplyen.nhh.no, Redigert versjon gjengitt av NTB og BT. «Bør mer FoU-støtte rettes mot små bedrifter?», Fokusboks nr. 3, s , i Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2010, Norges forskningsråd, Medforfatter: Marina Rybalka «Estimering av addisjonalitet med kontroll for prosjektkvalitet», Fokusboks nr. 4, s , i Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2010, Norges forskningsråd, Medforfattere: Morten Henningsen og Torbjørn Hægeland «Kjell Gunnar Salvanes 50 år», Bergens Tidende, Medforfattere: Frode Steen og Bertil Tungodden «Villedende forskningsformidling», Debattinnlegg i Forskerforum, Nr. 10, s. 31, 2004 Medforfattere: Ådne Cappelen og Torbjørn Hægeland «Hva slags forskningspolitikk trenger norsk næringsliv», Fokusboks nr. 3, s , i Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2003, Norges forskningsråd, 2004» «Avkastningen på forskning og OECD-målsettingen», Fokusboks nr. 14, s. 204, i Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2003, Norges forskningsråd, 2004» «Tor Jakob Klette 8/ /8 2003», Nekrolog, Økonomisk forum, s , nr Medforfatter: Erling Holmøy, Torbjørn Hægeland og Karl O. Moene «Forskning og næringsutvikling: Hvordan bør vi bruke milliardene i opptrappingsplanen?» AKA Tverrfaglig studentlektyre, s.12-14, nr , Universitetet i Bergen. «Utfordringer i norsk innovasjonspolitikk», aktuell kommentar, Økonomisk forum, s , nr. 7, 2003 «Kommersialisering av forskningsresultater fra universiteter og høyskoler: Kommentar til NOU 2001:11» Aktuell kommentar, Økonomisk forum, s , nr. 7, 2001 «Årets forskermøte: Mikroøkonometri og oljemilliarder», Økonomisk forum, s , nr Medforfatter: Ivar Kolstad «Dale Jorgenson om avkastningen på utdanning», Silhuetten, nr , s. 12, Norges Handelshøyskole, Bergen «Verdens fremste økonomer samlet for å feire Agnar Sandmo» Reportasje fra Sandmosymposiet, Silhuetten, nr , s , Norges Handelshøyskole, Bergen. «Norge burde opprette en egen Nordsjøstat!» Intervju med Assar Lindbeck, Silhuetten, nr , s , Norges Handelshøyskole, Bergen. «En Rottefellemaker fra Bratiaslava» Tobias, Nr 4, 1997, Oslo Byarkiv. (Revidert versjon trykket på nytt i 2013). Andre internasjonale utgivelser «Lean and Hungry or Fat and Content? Entrepreneurs Wealth and Start-up Performance». Gjengitt fra Management Science i NHH Highlights, Selected International Research Contributions, NHH Medforfatter: Hans K. Hvide (University of Aberdeen) 6

7 «The state of knowledge on what economic research has uncovered about transfer pricing by multinational companies in Norway» Appendix 3, s , i Tax havens and development, NOU 19, 2009 (Report from the Government Commission on Capital Flight from Poor Countries. Translated from Norwegian.) Medforfattere: Ragnhild Balsvik, Sissel Jensen og Julia Tropina «From growth theory to technology policy - coordination problems in theory and practice». Gjengitt fra Nordic Journal of Political Economy i Richard N. Spivack (ed.): Papers and Proceeedings of the Advanced Technology Program s International Conference on the Economic Evaluation of Technological Change. National Institutes of Standards and Technology (NIST) Special Publication 952, 2001, pp , Washington DC. Medforfatter: Tor Jakob Klette Andre norske utgivelser «Bør FoU-støtte rettes mot små eller store foretak?», Rapporter 2011/11, Statistisk sentralbyrå Medforfatter: Marina Rybalka «SkatteFUNN-evalueringen - årsrapport 2006», Rapporter 17/2007, Statistisk sentralbyrå Medforfattere: Cappelen, Fjærli, Foyn, Hægeland, Raknerud og Rybalka «SkatteFUNN-evalueringen - årsrapport 2005», Rapporter 2006/17, Statistisk sentralbyrå Medforfattere: Cappelen, Fjærli, Foyn, Hægeland, Kjesbu og Raknerud «Fører SkatteFUNN-ordningen til økt FoU-innsats? Foreløpig rapport om innsatsaddisjonalitet» Rapporter 12/2006, Statistisk sentralbyrå. Medforfattere: Torbjørn Hægeland og Knut Arild Kjesbu «Årsrapport for SkatteFUNN-evalueringen », Rapporter 12/2005, Statistisk sentralbyrå Medforfattere: Cappelen, Foyn, Hægeland, Kjesbu, Petterson og Raknerud «En undersøkelse på NHH viste at ca. 10 prosent av studentene som ble tatt inn på 2. avdeling ved siviløkonomstudiet ble tatt inn på bekostning av bedre interne søkere. Men hva har dette med ekstern sensur å gjøre?» S i Sensorordninger i høyere utdanning, Seminarrapport fra Utdannings- og forskningsdepartementet 2005 «Estimering av etterspørselsfunksjoner i hotellnæringen», SNF Arbeidsnotat 10/2010. Medforfattere: Øystein Foros, Ivar Kolstad, Egil Matsen og Jan Yngve Sand Fortrykk og særtrykk CEPR, Centre for Economic Policy Research, London Discussion Paper 6495 (Liquidity constraints ) CESIfo, Center for Economic Studies and the Ifo Institute for Economic Research, Munich Working Paper 3519 (Do multinationals shift...) Harvard Institute of Economic Research Discussion Paper 1861 (Do subsidies to commercial R&D ) ETLA, The Research Institute of the Finnish Economy Discussion Paper 1097 (Should Finland Introduce ) IZA Institute for the Study of Labor Discussion Paper 2316 (How destructive ) NBER (National Bureau of Economic Research) Working Paper (Wage structure and labor mobility ) Working Paper 7834 (Is mobility of technical personell ) Working Paper 6947 (Do subsidies to commercial R&D ) Norges forskningsråd, Område for strategi Arne Berge (red.): Utviklingen av guidelines for evaluering av næringsutviklingstiltak, Rapport fra EVAseminar nr. IV, 3-4- september 1998, s (From growth theory ) Norges Handelshøyskole, Institutt for foretaksøkonomi Discussion Papers 2013/12 (Publication bias ) Discussion Papers 2011/15 (R&D Investment Responses ) Discussion Papers 2010/05 (Grading Standards ) Discussion Papers 2009/10 (A simple improvement ) Discussion Papers 2008/15 (Capital Structure and International Debt Shifting ) Discussion Papers 2007/21 (Liquidity constraints ) Discussion Papers 2005/3 (Wage Structure and Labor Mobility ) Discussion Papers 2002/5 (Spinoffs and spillovers ) Reprint 2007/23 (R&D spillovers from ) 7

8 Reprint 2007/21 (Should Finland introduce ) Norges Handelshøyskole, Institutt for samfunnsøkonomi Samfunnsøkonomisk Analyse og Debatt 29/12 (Har kvaliteten på lærerer ) Samfunnsøkonomisk Analyse og Debatt 28/12 (Overskuddsflytting ) Samfunnsøkonomisk Debatt 14/09 (Bedriftsnedlegging ) Samfunnsøkonomisk Debatt 05/03 (Vitenskapelig forskning ) Samfunnsøkonomisk Debatt 01/02 (Kommersialisering av forskningsresultater ) Discussion Papers 11/06 (How destructive ) Discussion Papers 05/01 (Is mobility of technical personell ) Discussion Papers 16/99 (Do subsidies to commercial R&D ) Discussion Papers 21/98 (Trade and Development ) Discussion Papers 20/98 (From growth theory ) Reprint 400 (Wage structure and labor mobility ) Reprint 185 (Do subsidies to commercial R&D ) Norges Handelshøyskole, avhandlinger Doktorgradsavhandling (Do spillovers justify subsidies ) Høyereavdelingsoppgave (Produktivitetsutviklingen i norsk industri ) Siviløkonomutredning (Trenger vi en ny økonomisk orden ) Statistisk sentralbyrå Discussion Papers No. 729 (Estimating the additionality ) Discussion Papers No. 640 (Evaluation of the Norwegian R&D ) Discussion Papers No. 399 (When subsidized R&D-firms fail ) Discussion Papers No. 219 (From growth theory ) Reprint 156 (From growth theory ) Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF) Working Paper Nr. 06/2012 (Publication bias ) Working Paper No. 36/2010 (Evaluation of the Norwegian R&D ) Working Paper No. 33/2010 (R&D investment responses ) Working Paper No. 03/2010 (Capital structure ) Working Paper No. 29/2009 (A simple improvement ) Working Paper No. 15/2009 (Lean and Hungry ) Working Paper No. 19/2008 (Wage Structure and Labor Mobility ) Arbeidsnotat Nr. 37/2011 (Bør FoU-støtte rettes mot små eller store ) Arbeidsnotat Nr. 21/2011 (Indirekte pressestøtte ) Arbeidsnotat Nr. 49/2010 (Samfunnsøkonomiske perspektiver på pressestøtten) Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi Særtrykk 69 (Kva er kostnadene ved omstilling?) Universitetet i Oslo, Sosialøkonomisk institutt, Memorandum 13/99 (Do subsidies to commercial R&D ) Memorandum 16/98 (From growth theory ) University of Konstanz, Department of Economics, Working Paper (International debt shifting ) Uferdige forskningsmanuskripter «Productivity effects of marital dissolution. Evidence from matched employer-employee data» Mimeo, 2009, medforfatter: Arngrim Hunnes (UiA) «Pension liabilities under age-dependent wage increases» Mimeo, 2008, medforfatter: Erik Bølviken (UiO) «Ports of Entry: The Norwegian Case» Presented at NBER Summer Institute 2003 Mimeo, medforfattere: Arngrim Hunnes (NHH) og Kjell G. Salvanes (NHH). «Sorting in the Labor Market: Stylized Facts at the Industry Level» Mimeo, 2002, medforfatter: Pierre Azoulay (Columbia Business School) Mediaomtale i internasjonale medier NHH Bulletin (English edition), 2011, p , «Entrepreneurs with little capital are most successful» Handelsblatt.com, , «Warum ein Jungunternehmer besser nicht zu reich sein sollte» 8

9 University World News, , Issue No 0116, «Scandinavia: Reforms continue despite crisis» University World News, , Issue No 0112, «Norway: Foreign postgraduates a must» Voxeu.org, : «Does lack of liquidity impair entrepreneurs?» Magazine for Development and Cooperation, 01/2005, «South-South trade in fear of Asian competition» E+Z Zeitschrift für Entwicklung und Zusammenarbeit, 01/2005, «Angst vor der asiatischen Konkurrenz» Mediaomtale i norske medier Dinepenger.no, , «Boligeiere kan tape hundretusener med nytt forslag» Dagogtid.no, , «Gausskurva har kollapsa». Gjengitt i Framtida.no. Finansavisen, , s. 50 «Ernas utfordringer» Dagsavisen.no, , s , «Se til Oslo, ikke til Sverige» Klikk.no, , «Her er forskjellen på Ap og Høyre». Gjengitt på ABC Nyheter.no Journalisten, , s «Frykter blåblått blodbad» K7 Bulletin, , s. 4-5, «NHH risikerer sammenslåing» Østlandsposten, , s. 13, «Skattepolitikk og Larvik kommune» Dagens Næringsliv, , s. 43, «Måtte tappe selskapet» Nationen, , s. 6-7, «5 mrd. til skattefritak» VG, , s , «Jo, formuesskatten er skadelig» NRK P2, Søndagsavisen, , Debatt med Leo A. Grünfeld om formuesskatt Inderøyningen, , s 4, «Merkbare endringer?» Romerike Blad, , s.22 «Skape og dele» Finansavisen, , s. 10 «Betaler mer i formuesskatt enn årsresultatet» Agderposten, , s. 17, «Tendensiøst av Høyre» NTB-tekst, , «Professor avfeier Høyres skatteforsvar». Brukt i DN.no, VG.no, E24, Dagbladet.no, Aftenposten.no og 41 nettaviser i A-pressen under tittelen «Brannslukking om formuesskatt» Forskerforum, Nr. 6, 2013, s. 6 «Skattefunn: Åtvarar mot misbruk» Bergens Tidende, , s. 24 «Hvorfor breddeavisene taper» Finansavisen, , s. 5, «Vi bør egentlig under EU-snittet» Klassekampen, , s. 10, «NHO presser på for skattekutt» NRK.no, , «Viktig at vi gjør det vanskeligere å unndra skatt» Dagsnytt morgen, , «Seks av ti bedrifter betaler ikke skatt» NRK.no, , «Seks av ti bedrifter betaler ikke skatt» Norge I DAG, , s.35, «Professorene som refser Høyre» TV2-nyhetene 21:00 og tv2.no, , «Mener Høyres løfte om å fjerne formueskatten vakler» Dagsavisen , s. 6-7, «Justerer sin egen grådighet» Mandag Morgen, , s. 9-11, «Skattefunn den som leter skal finne» Her og Nå på P1, , «Dagens gjest i forbindelse med åpning av skattesenter på NHH» Bergens Tidende, , s.14, «Sliter med å få fagfolk til Bergen» Mandag Morgen, , s. 6-8, «Milliardspill om mediemoms» VG, , s. 12, «Slik skjules lønnshoppene». Gjengitt på E24. Aftenposten, , s. 6, «Et flermedialt momsregime». Aftenposten, , s. 8, «Papirmoms bare på papiret». Gjengitt på Kampanje.no. Dag og Tid, , s. 4, «Slusar milliardar gjennom skatteparadis» Kraftnytt.no, , «Disputas: Vindkraft endrer det nordiske kraftmarkedet» Teknisk ukeblad nr 14, 2012, s «Mer enn halvparten fikk A eller B». Gjengitt i Adressa.no, Under Dusken og ABC Nyheter Fædrelandsvennen, , s.17-18, «Dalende lærer-iq gir færre ingeniører» Trønder-avisa, , s. 2, «Feil om Innovasjon Norge» Trønder-avisa, , s , «Liten kontroll med millionstøtte» Trønder-avisa, nettutgave, , «Pressestøtte hemmer digital utvikling» NHH Bulletin, Nr. 1, 2012, s. 47, «Lansere nytt masterstipend» Utdanning.no, , «Lav lønn fører til IQ-dropp» NRK.no, , «Norske lærerer mindre intelligente enn før» Aftenposten, , s.4, «Lavere status for lærere». Bergens Tidende, , s , «Trung ble lokket bort fra læreryrket P4, intervju i morgennyhetene om lavere IQ blant lærere. Bergens Tidende, , s , «Synkende IQ blant mannlige lærere». Gjengitt på aftenposten.no Klassekampen, , s , «Mediene tåler moms» 9

10 Dagens næringsliv, , s. 95, «Momsdiskriminering» Aftenposten, , s. 2-3, «Rike gründere lykkes dårlig». Gjengitt i Økonomisk Rapport, E24, Agderposten og på P4 Paraplyen.nhh.no, , «NUF-studie kåret til beste artikkel» Bergens Tidende, , s.14, «Jobbtaperne er mest på flyttefot». Bergens Tidende, , s.1 og 14, «Fattige gründere gjør best butikk». Gjengitt i Hordaland. Finansavisen, , ʽBaksiden, «Rik forskning» NHH Bulletin, Nr s 24-25, «Entreprenører med liten formue gjør det best». Gjengitt på Forskning.no og i Magma Nr 3/2011. Finansavisen, , s.24-25, «Fortrenger ikke store forskningsprosjekter» Aftenposten, , s , «Slik forsvinner skattemilliardene» Aftenposten, , s.10, «Nytt styre i Forskningsrådet» Klassekampen, , s.38, «Vil ha momsdiskusjon» Stavanger Aftenblad, , s.38, «Og bak teltet sto Giske og lo» Teknisk Ukeblad, tu.no, , «Tar over Forskningsrådet» Journalisten.no, , «Full splittelse i mediestøtteutvalget» Aftenposten, , s.6-7, «Tror leserne vil droppe dyre aviser» Dagens næringsliv, , s.66, «Samme jobb ulike regler» Journalisten.no, , «Drakamp om mediemoms» Dagens næringsliv, , s.61, «Maner til større respekt» Bergens Tidende, , s. 18, «Sparer Norge seg til fant?» Dagens næringsliv, , s.70, «Gamle og nye medier» Aftenposten , s.5, «Bedre data før klimainvestering» K7Bulletin , s.13, «Strenge og snille skoler» Forskning.no, , «Advarer mot Sigbjørns sparekniv» Dagens næringsliv, , s.4, «Skatteflukt og norsk eie» Dagens næringsliv, , s.3, «Skatteflukt og skatteforskning» Dagens næringsliv, , s.3, «Svak skatteforskning» Varden, , s. 13, «Nyutnevnt professor» Porsgrunns dagblad, , «Jarle Møen utnevnt til ny professor» Dagens næringsliv, , s. 3, «Industridød gir vekst og velstand» E24, , «Tror lønnen i det private må ned» Dagbladet.no, , « vil slutte i jobben» Teknisk ukeblad, Nr. 36, 2009, s , «Lønna i privat sektor går ned» Stavanger aftenblad, , s.2-3, «Ola Nordmann, du betaler for lite skatt» NHH Bulletin, Nr. 3, 2009, s , «Høyt lønnsnivå et dilemma» Bergens Tidende, , s , «Gigantbeløp unndratt skatt i Vest» NRK.no/nyheter «Slik lures hun for milliarder» Minerva «Lærertetthet og læringsutbytte» Dagens Næringsliv , s.10 «25 mrd. i skattetap» Forskerforum Nr. 5, 2009, «Presseklipp: Skjev forskerrekruttering» Mandag morgen , s. 6-9 «Defensiv, lite visjonær og uten forpliktelser» Aftenposten , s. 5 «Arbeidsbetingelse er mer enn lønn» Forskerforum Nr. 10, 2008 «Ingen vet hvor de beste blir av» Forskerforum Nr. 10, 2008 «En fremtid i forskning?» TV2-nyhetene (18.30 og 21.00): «Ingen politiflukt» Dagens Næringsliv , s.2: «Evalueringstid» Dagens Næringsliv , s.2: «Tvilsom suksess» Aftenposten , s.8 del 3: «En A er ikke alltid en A» Mandag morgen , s.12-15: «Forskningskutt rammer storbedrifter» Teknisk Ukeblad : «I retten for SkatteFUNN» Dagens Næringsliv , s.3: «SkatteFUNN bør utvides» Bergens Tidende , s.2: «Leder: Investering i egen framtid» Adresseavisen , s.24: «Små bedrifter forsker» Dagens Næringsliv , s.2: «SkatteFUNNfunn» Dagens Næringsliv , «SkatteFUNN lønnsomt og populært» NA , «Mindre skatt gir mer forskning» NTBTekst , «Høyre og venstre godtar ikke endret FoU-støtte» Finansavisen , «Krever bedre SkatteFunn-vilkår igjen» Finansavisen , «SkatteFUNN funker» 10

11 Østlands-Posten , «Det vokser på gammel skog» Magma, Nr. 1/08 «Leder: Gi lærerne mer i lønn minst» Dagens Næringsliv , «Vokser på restene av Union» Mandag morgen, , «Starter ny bedrift med gamle ideer» Bergens Tidende , «Økonomiprofessor vil gi lærerne høyere lønn» Aftenposten , s. 7, «Statministeren og forkningskvalitet» Forskerforum Nr. 7, 2007, s.6, «Forskerlønna står stille» Aftenposten , «Sløseri å redde bedrifter» Mandag morgen s. 6-9, «Norge mangler forskere». Gjengitt i Aftenposten og Dagbladet Dagens Næringsliv s. 3, «SkatteFUNN virker» Mandag morgen s. 6-8, «SkatteFUNN-bedrifter øker forskningen mest» Aftenposten , s.1,ø1-ø3, «Små følger av nedleggelser». Gjengitt i DN, E24 og Ukeavisen ledelse Forskerforum Nr. 8, 2005, «Leder: Clemet tok mannen» Aftenposten , «Vil granske snill sensur» Aftenposten , «Vil avsløre fusk». Gjengitt i BT, VG, Nettavisen og NTB Aftenposten , «Liten skole best karakter» Forskerforum Nr. 6, 2005, «Mindre høgskoler gir bedre karakterer» Mandag morgen , «Ambisiøs forskningsmelding men særlig på andres vegne» Dagens Næringsliv , s.2, «En melding er i kjømda» K7Bulletin , «Generøse høyskoler er for snille med karakterene Gir gratisbilletter til NHH» Gjengitt av INSIDE, Studentavisen ved Handelshøyskolen BI. P , «Snillere karakterer på bygda» Nationen, , s. 1, 4-5, «For snille karakterer. Opsiktsvekkende karakteranalyse kan tyde på oppblåst gode distriktsstudenter». Gjengitt av NRK TekstTV, Finansavisen, BT, P4 Samisk og Forskerforum Aftenposten, , s.11, «Oppsagte i retur til industrien». Gjengitt i Ukeavisen Ledelse Forskerforum Nr. 8, 2004, s : «Sats på å bli gode kopister» Dagens Næringsliv, , s , «Tom på labben» Aftenposten, , s.12, «Satsing uten penger på IT-Fornebu» Dagbladet, , s. 12, «Kapper hoder for 1,4 milliarder» Nord.no, : «Grunnforskning er god næringsutvikling» Forskerforum Nr. 1, 2003, s. 5, «Grunnforskning god næring?» Aftenposten, , s. 26, «Taper på å støtte vinnere» Bergens Tidende, , s. 20: «Fra industri til industri» Bergens Tidende, , s. 5: «Verre for Årdal og Høyanger enn for Odda» Dagens Næringsliv, , s. 10: «Gal konklusjon» Bergens Tidende, , s. 24: «Subsidiering av forskningsbedrifter» Innlegg på konferanser og seminarer Jarle Møen, Professor ved Institutt for foretaksøkonomi på Norges Handelshøyskole Innlegg på internasjonale konferanser og seminarer : The MAER-NET Colloquium 2013 at University of Greenwich «The private returns to R&D corrected for publication bias» : Workshop on R&D Policy Evaluation at the Ministry for Higher Education and Research in Paris «Estimating additionality of R&D subsidies using proposal evaluation data to control for R&D intensions» : 4 th Nordic Summer Institute in Labour Economics in Bergen «Wages and career patterns for R&D personnel» : Economics of Innovation Policy Conference at Helsinki Centre of Economic Research «Input additionality in the Norwegian R&D tax credit scheme» : 19 th Nordic Academy of Management Conference» «What drives lenient and strict grading? A methodology for assessing errors in student admission» : FIEF Workshop on internationalization of markets and ownership in Stockholm «How creative is creative destruction? The costs of worker displacement» : OECD Workshop on Innovation Policy Benchmarking «Effective policies for stimulating industrial innovation» 11

12 : 2 nd Nordic Econometric Meeting in Bergen : European Association of Labour Economists (EALE), Paris «Spinoffs and spillovers? Tracing knowledge by following employees across firms» : 2 nd Nordic Workshop on Matched Employer-Employee Data «Spinoffs and spillovers? Tracing knowledge by following employees across firms» : European Association of Labour Economists (EALE), Jyväskylä : NBER Summer Institute, Cambridge «How destructive is creative destruction? Searching for knowledge spillovers from unsuccessful R&D-firms» : 1 st Nordic Econometric Meeting in Sønderborg «How destructive is creative destruction? The value of displaced R&D capital in the Norwegian IT industry» : 1 st Nordic Workshop on Matched Employer-Employee Data, Aarhus School of Business : NBER Summer Institute, Cambridge : NBER Productivity Seminar, Cambridge «Do workers co-finance R&D? Labor mobility and knowledge diffusion in high-tech manufacturing» : Econometric Society Winter Meeting i Rotterdam «Do subsidies to commercial R&D reduce market failure some microeconometric studies» : European Summer School on Industrial Dynamics på Corsica «Labour mobility and knowledge diffusion - an agenda for empirical research» : TSER konferanse i Urbino i Italia (Plenumsinnlegg) «R&D investment responses to R&D subsidies: A theoretical analysis and a microeconometric study» Stabsseminarer mv : Stabsseminar på Institutt for samfunnsøkonomi, BI «Input additionality in the Norwegian R&D tax credit scheme» : Stabsseminar ved Stockholm School of Economics «Spinoffs and spillovers? Tracing knowledge by following employees across firms» : Foredrag i Undervisnings- og forskningsdepartementet «Hvordan stimulere til innovasjon og økonomisk vekst?» : Stabsseminar ved Helsinki University og Helsinki School of Economics and Business Administration «Spinoffs and spillovers? Tracing knowledge by following employees across firms» : Foredrag i Næringsdepartementet «Nyskaping og økonomisk vekst» : Prøveforelesning for graden dr.oecon ved Norges handelshøyskole «Theoretical and empirical justifications for a research policy in a small open economy» : Stabsseminar på Institutt for samfunnsøkonomi på NTNU : Stabsseminar på Institutt for økonomi på Universitetet i Bergen : Stabsseminar på Institutt for Samfunnsøkonomi på NHH : Stabsseminar på Institutt for Samfunnsøkonomi på NHH «Fra ny vekstteori til teknologipolitikk - koordineringsproblemer i teori og praksis» : Torsdagsseminar i Forskningsavdelingen i SSB «Produktivitetsutviklingen i norsk industri » Innlegg på norske konferanser og seminarer : Fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner (FIBE XXVIII) på NHH i Bergen «Estimating additionality of R&D subsidies using proposal evaluation data to control for R&D intensions» : Fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner (FIBE XXVII) på NHH i Bergen «International debt shifting. Internal vs external debt» : Skatteforum 2009 i Bergen «Profit-shifting in Norway: Empirical evidence» : Symposium om forskerrekruttering i regi av Forskerforbundet ved UiO «Kvalitet heller enn kvantitet» (Hovedinnleder sammen med forskningsminister Tora Aasland) 12

13 : Seminar for tillitsvalgte i Forskerforbundet på Oscarsborg «Forskerrekruttering og lønn» : NHO Hordalands årskonferanse «Veien mot kunnskapslandet - Utfordringer for det norske utdanningssystemet» : Fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner (FIBE XXV) på NHH i Bergen «Stimulerer SkatteFUNN-ordningen til økte FoU-investeringer?» : Forskerforbundet ved UiBs Solstrandseminar Med fokus på forskningen «Virker forskningsfremmende politikk?» : Fagseminar i Utdannings- og forskningsdepartementet om sensorordinger i høyere utdanning «Bruker ulike høyskoler karakterskalaen ulikt?» - transparenter utgitt i seminarrapport fra UFD : Fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner (FIBE XXI) på NHH i Bergen «Bruker ulike høyskoler karakterskalaen ulikt? En analyse av skjevheter i opptaket til 2. avdeling ved NHH» : Avslutningskonferanse for NFR-programmet Næring, finans og marked (Plenumsinnlegg) «Hvordan stimulere til innovasjon og økonomisk vekst?» : NFR-seminar om Industrial R&D and Innovation Policy på Leangkollen i Asker «Spin-offs and spillovers: Tracing knowledge by following employees across firms» : Fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner (FIBE XIX) på NHH i Bergen «Spin-offs and spillovers: Tracing knowledge by following employees across firms» : Det 24. nasjonale forskermøte for økonomer på Universitetet i Oslo «Spin-offs and spillovers: Tracing knowledge by following employees across firms» : Konferanse om utdanning og arbeidsmarked på Jægtevolden ved Trondheim «How destructive is creative destruction? The value of displaced R&D capital in the Norwegian IT industry» : Det 23. nasjonale forskermøte for økonomer på Høgskolen i Telemark i Bø «How destructive is creative destruction? The value of displaced R&D capital in the Norwegian IT industry» : Fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner (FIBE XVIII) på NHH i Bergen : LOS-konferansen Samfunnsvitenskapelige og økonomiske perspektiver på høyere utdanning, Bergen «Kunnskapsinvesteringer og økonomisk vekst» : NFR-seminar om Human Capital and Economic Growth på Leangkollen i Asker «Do workers co-finance R&D? Labor mobility and knowledge diffusion in high-tech manufacturing» : Det 22. nasjonale forskermøte for økonomer på NHH i Bergen «Labor mobility and knowledge diffusion: A progress report» : NFR-seminar om Industrial R&D, Public Policy and Economic Development på Leangkollen i Asker «Higher education, academic research and economic growth» : Det 21. nasjonale forskermøte for økonomer på BI Oslo «Do subsidies to commercial R&D reduce market failure some microeconometric studies» : NFR-seminar om FoU, kompetanse og økonomisk vekst på Leangkollen i Asker «From growth theory to technology policy - coordination problems in theory and practice» : Det 20. nasjonale forskermøte for økonomer på Høgskolen i Molde «Virkninger av FoU-subsidier på bedriftenes egenfinansierte FoU» Andre faglige innlegg Finansdepartementets fagdag «Flernasjonale selskaper og overskuddsflytting» Skatteforum 2013 «The Norwegian Center for Taxation» Data-workshop hos Skatt Vest «Organisering av forskningsdata» : Oppstartsseminar VAM NHH/UiB på Hotell Neptun «Industry restructuring and job creation» : Seminar i Medieavdelingen i Kulturdepartementet «Modeller for mediestøtte: lærdommer fra finansiering av FoU» : Innlegg for ledergruppen i Skattedirektoratet «Satsing i Skatt ved NHH» : Innlegg for mediestøtteutvalget, Institutt for informasjons og medievitenskap, UiB «Modeller for mediestøtte: lærdommer fra finansiering av FoU» : Seminar på Institutt for informasjons og medievitenskap, UiB «Finnes det paralleller mellom pressestøtte og FoU-subsidier?» : Innlegg på NHHs Jentedag

14 «Flernasjonale selskaper» : Seminar om skatt med Skatteetaten, NHH «Internprising i Norge: Hva vet vi som forskere om dette» : Presentasjon for arbeids- og inkluderingsdepartementet «Omstilling og regional arbeidskraftsmobilitet» : Innlegg i paneldebatt på frokostseminar i regi av NHH og Bergen næringsråd «NHHs rolle i forhold til innovasjon og entreprenørskap» : Prøveforelesning på Høgskolen i Oslo «Overskuddsflytting i flernasjonale foretak» : Prosjektmøte INNOKUN på Gardermoen «Hvorfor subsidiere FoU gjennom SkatteFUNN?» : Innlegg på NHHs Jentedag 2009 «Flernasjonale selskaper» : Kurs for tillitsvalgte i Norsk lektorlag i Bergen «Lærerrekruttering, lønn og kvalitet» : Presentasjon for referansegruppen for SkatteFUNN-evalueringen i NFR «Innsatsaddisjonalitet og samspillseffekter i SkatteFUNN» : Presentasjon på NHH for Høyres stortingsgruppe «Virker forskningsfremmende politikk?» : Presentasjon på NHH for arbeidsgruppe fra NRØA «Bruker ulike høyskoler karakterskalaen ulikt?» : Instituttseminar med Institutt for foretaksøkonomi (NHH) på Geilo «Do different schools grade similar students differently?» : Lunsjseminar på Institutt for Samfunnsøkonomi på NHH «Bruker ulike høyskoler karakterskalaen ulikt? En analyse av skjevheter i opptaket til 2. avdeling ved NHH» : Instituttseminar med Institutt for foretaksøkonomi (NHH) på Geilo «Spinoffs and spillovers: Tracing knowledge by following employees across firms» : Seminar på Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo «Norsk Forskning hva nå?» : Økonometriseminar på Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen «Spinoffs and spillovers? Tracing knowledge by following employees across firms» : Workshop på Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole «How destructive is creative destruction? The value of displaced R&D capital in the Norwegian IT industry» : Workshop om utdanningsvalg, Institutt for økonomi, Universitetet i Oslo «Betydningen av lønn for valg av utdanning og karriere fire ideer til framtidig forskning» : Workshop i Seksjon for mikroøkonometri, Statistisk sentrabyrå «Labor mobility and knowledge diffusion: A progress report» : Lunsjseminar på Institutt for Samfunnsøkonomi på NHH «Virkninger av FoU-subsidier på bedriftenes egenfinansierte FoU» : Lunsjseminar på Institutt for Samfunnsøkonomi på NHH «Avkastningen på privatfinansierte og offentlig finansierte FoU-investeringer i norske høyteknologinæringer» : Lunsjseminar på Institutt for Samfunnsøkonomi på NHH «Produktivitetsvekst og teknologiske endringer» : Seminar på SNF i Oslo «Estimering av den private avkastningen på offentlige FoU-subsidier» : Seminar på SNF i Oslo «Produktivitetsutviklingen i norsk industri » : Workshop om bedriftsheterogenitet i Seksjon for mikroøkonometri, Statistisk sentrabyrå «Dynamikken i produktivitetsutviklingen i norsk industri» Kommentarer : Conference on Contracts and Organizations at NHH, Bergen Kommentar til Karl Ove Aarbu og Gaute Torsvik: «The effect of financial and social incentives on worker absenteeism: Evidence from a regime shift within a firm» : Fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner (FIBE XXVI) på NHH i Bergen «Kommentar til Jensen og Schjelderup: Multinationals and Tax Evation» : FIEF Workshop on internationalization of markets and ownership in Stockholm «Comments to P.G. Tingvall: The impact of foreign acquisition on wage dispersion» : Det 25. nasjonale forskermøte for økonomer på Universitetet i Bergen 14

15 «Kommentar til Harald Dale-Olsen: Different owners, different hiring standards?» : Fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner (FIBE XIX) på NHH i Bergen «Kommentar til Bøhren og Ødegård: Corporate Governance and economic performance» : Doktorgradsseminar på Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole Kommentar til Erik Ø. Sørensens innlegg «School to work transition: A process of firm choice» : Det 23. nasjonale forskermøte for økonomer på Høgskolen i Telemark i Bø Kommentar til Tor Jakob Klettes innlegg «Innovating firms evidence and theory» : Det 22. nasjonale forskermøte for økonomer på NHH i Bergen Kommentar til Kristin Dales innlegg «In-the-home training, household skills and low wages» : Det 21. nasjonale forskermøte for økonomer på BI Oslo Kommentar til Anders Eklands innlegg «Knowledge transfer by labour mobility in the Nordic Countries» : Det 20. nasjonale forskermøte for økonomer på Høgskolen i Molde Kommentar til Erik Nessets innlegg «Impacts of User Oriented R&D-Support» : NFR-seminar om FoU, kompetanse og økonomisk vekst på Leangkollen i Asker Kommentar til Terje Lensbergs innlegg «Teknologisk utvikling i et evolusjonært perspektiv». 15

PROGRAMOMRÅDET TELE- OG MEDIEØKONOMI

PROGRAMOMRÅDET TELE- OG MEDIEØKONOMI Arbeidsnotat nr. 37/11 Bør FoU-støtte rettes mot små eller store foretak? av Jarle Møen Marina Rybalka SNF prosjekt 1304 Seamless infrastructures, business models and cultural diversity PROGRAMOMRÅDET

Detaljer

Gir forskningsstøtte til næringslivet økt forskningsinnsats?

Gir forskningsstøtte til næringslivet økt forskningsinnsats? 05/12 Arbeidsnotat Working Paper Gir forskningsstøtte til næringslivet økt forskningsinnsats? Morten Henningsen Torbjørn Hægeland Jarle Møen Et selskap i NHH-miljøet S A M F U N N S - O G N Æ R I N G S

Detaljer

Bør OECD-målsettingen i norsk forskningspolitikk opprettholdes? * Ådne Cappelen, Torbjørn Hægeland og Jarle Møen

Bør OECD-målsettingen i norsk forskningspolitikk opprettholdes? * Ådne Cappelen, Torbjørn Hægeland og Jarle Møen Bør OECD-målsettingen i norsk forskningspolitikk opprettholdes? * Ådne Cappelen, Torbjørn Hægeland og Jarle Møen Opptrappingsplanen for norsk forskning tar sikte på å øke forskningsinnsatsen i Norge slik

Detaljer

Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole presenterer med dette sin årsmelding for 2003.

Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole presenterer med dette sin årsmelding for 2003. FORORD Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole presenterer med dette sin årsmelding for 2003. Årlige oversikter over vitenskapelig publisering og annen faglig virksomhet gis også ut samlet

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

Overskuddsflytting inn eller ut av Norge?

Overskuddsflytting inn eller ut av Norge? Norges Handelshøyskole http://www.nhh.no/sam/debatt/ SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE OG DEBATT SØD-28/12 Institutt for samfunnsøkonomi Helleveien 30 ISSN: 1502-5683 5045 Bergen 2012 Overskuddsflytting inn eller

Detaljer

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 2001 Forord Merknad: Med denne årsrapporten ønsker vi å synliggjøre forsknings-, utrednings- og kompetansehevningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde. Vi håper

Detaljer

Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg)

Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg) Odd Nordhaug, professor dr.philos. Institutt for strategi og ledelse Norges Handelshøyskole Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg) I. PERSONALIA Fødselsår: 1953 Familie: Gift, to barn, to barnebarn

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Institutt for regnskap, revisjon og jus

ÅRSMELDING 2010. Institutt for regnskap, revisjon og jus ÅRSMELDING 2010 Institutt for regnskap, revisjon og jus INNLEDNING Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen økonomistyring, finansregnskap,

Detaljer

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS 1 INNLEDNING Vårt bidrag i året 2011 Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 Vårt bidrag 3 Pedagogiske aktiviteter 3 Kursutvikling 4 Utnytter digitale hjelpemidler i juskurs side 3 5 En nestor

Detaljer

Årsmelding 2010. www.nhh.no

Årsmelding 2010. www.nhh.no www.nhh.no Rektor og direktør Året før året av en tiårsperiode. Nøkkelfaktorer i programmet er bedre rekruttering og kvalifisering av fagstab, mer synlighet og nærvær i executive- og bedriftsmarkedene

Detaljer

NR. 3 2004 58. årgang ØKONOMISK FORUM

NR. 3 2004 58. årgang ØKONOMISK FORUM NR. 3 2004 58. årgang ØKONOMISK FORUM Jansen NOBELPRISEN 2003 Bonesrønning ØKONOMENE OG UTDANNINGSPOLITIKKEN Reiersen JORD, MAKT OG UTVIKLING Hervik og Rye ARBEIDSGIVERAVGIFTEN Osmundsen med flere BOREKONTRAKTER

Detaljer

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 om instituttet Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo. Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe

Detaljer

23/10/13. Forskning om forskning og innovasjon. Kartlegging for Forskningsrådet

23/10/13. Forskning om forskning og innovasjon. Kartlegging for Forskningsrådet 23/10/13 Forskning om forskning og innovasjon Kartlegging for Forskningsrådet 2 FORSKNING OM FORSKNING OG INNOVASJON DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or

Detaljer

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING INNHOLD (03) IRIS - International Research Institute of Stavanger (04) Samfunns- og Næringsutvikling (05) Innovasjon (06) Arbeidshelse og sykefravær (07) Arbeidsliv

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 Institutt for regnskap, revisjon og jus

ÅRSMELDING 2008 Institutt for regnskap, revisjon og jus ÅRSMELDING 2008 Institutt for regnskap, revisjon og jus INNLEDNING Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen økonomi styring, finansregnskap,

Detaljer

NR. 3 2005 59. årgang ØKONOMISK FORUM

NR. 3 2005 59. årgang ØKONOMISK FORUM NR. 3 2005 59. årgang ØKONOMISK FORUM Bjørndalen og Nese: PRISING AV NATURGASS Intervju med Auke Lont og Kjell Roland LEDERSKIFTE I ECON Maurseth: FORSKNINGSMELDINGEN Tovmo: KOMMUNALE BESLUTNINGER ØKONOMISK

Detaljer

COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007)

COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007) Professor Odd Nordhaug, Dr.Philos. Department of Strategy and Management Norwegian School of Economics and Business Administration odd.nordhaug@nhh.no COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007) PUBLISHED BOOKS

Detaljer

Working Paper Series 1/05

Working Paper Series 1/05 Working Paper Series 1/05 FINN KYDLAND - NORGES TREDJE NOBELPRISVINNER I ØKONOMI Erling Steigum CME/BI Februar 2005 Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management Finn Kydland Norges

Detaljer

SIU RAPPORTSERIE. Rapport 05/2013. Landrapport India

SIU RAPPORTSERIE. Rapport 05/2013. Landrapport India RAPPORTSERIE Rapport 05/2013 Landrapport India Aktuelle adresser NORGE I INDIA: Den norske ambassaden: www.norwayemb.org.in Innovasjon Norge: www.innovasjonnorge.no/kontorer-i-utlandet/india I INDIA: Ministry

Detaljer

Fagerbergutvalget mer vekt på resultater og utbytte. Endrede arbeidsbetingelser for vitenskapelig ansatte i USA og Norge. Autonomireform i Sverige

Fagerbergutvalget mer vekt på resultater og utbytte. Endrede arbeidsbetingelser for vitenskapelig ansatte i USA og Norge. Autonomireform i Sverige 2/2010 Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon Fagerbergutvalget mer vekt på resultater og utbytte Endrede arbeidsbetingelser for vitenskapelig ansatte i USA og Norge Autonomireform i Sverige

Detaljer

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no SIFO Årsmelding Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no Direktøren har ordet Kjøkkenet og samfunnet tur-retur I var det 70 år siden SIFO ble etablert under navnet Statens forsøksvirksomhet i husstell,

Detaljer

The Service Sector and the Economy as a Whole

The Service Sector and the Economy as a Whole MPRA Munich Personal RePEc Archive The Service Sector and the Economy as a Whole Erik S. Reinert Studier i teknologi, innovasjon og økonomisk politikk / Studies in Technology, Innovation and Economic Policy

Detaljer

R-04. Svein Olav Nås, Tore Sandven, Keith Smith. Innovasjon og ny teknologi i norsk industri: En oversikt. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-04. Svein Olav Nås, Tore Sandven, Keith Smith. Innovasjon og ny teknologi i norsk industri: En oversikt. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapport / report ISSN 0804-8185 R-04 1994 Svein Olav Nås, Tore Sandven, Keith Smith Innovasjon og ny teknologi i norsk industri: En oversikt Svein Olav Nås, Tore Sandven, Keith Smith STEP Storgaten

Detaljer

Form og substans: Flernasjonale selskaper og skatteplanlegging

Form og substans: Flernasjonale selskaper og skatteplanlegging 05/14 ARBEIDSNOTAT WORKING PAPER Form og substans: Flernasjonale selskaper og skatteplanlegging Guttorm Schjelderup Samfunns- og næringslivsforskning AS Centre for Applied Research at NHH Arbeidsnotat

Detaljer

Entreprenørskap i høyere utdanning en kartlegging av omfang og innhold. Ekaterina S. Bjørnåli Liv Anne Støren Inger Henaug

Entreprenørskap i høyere utdanning en kartlegging av omfang og innhold. Ekaterina S. Bjørnåli Liv Anne Støren Inger Henaug Entreprenørskap i høyere utdanning en kartlegging av omfang og innhold Ekaterina S. Bjørnåli Liv Anne Støren Inger Henaug Rapport 17/2011 Entreprenørskap i høyere utdanning - en kartlegging av omfang

Detaljer

Notater. Documents 2015/10

Notater. Documents 2015/10 Notater Documents 2015/10 Marina Rybalka og Terje Skjerpen Økonomiske effekter knyttet til innføring og bruk av bredbånd En gjennomgang av utvalgte deler av litteraturen de senere år Notater 2015/10 Marina

Detaljer

Innsiktsfase: Behov og ønsker for nasjonalt Design Factory. 30. april 2014 PHYSICAL

Innsiktsfase: Behov og ønsker for nasjonalt Design Factory. 30. april 2014 PHYSICAL Innsiktsfase: Behov og ønsker for nasjonalt Design Factory 30. april 2014 PHYSICAL Det følgende er en oppsummering av innsiktsarbeidet Physical har gjort for profesjonsrådet for designutdanningen i Norge

Detaljer

Barrierer for kvinners entreprenørskap

Barrierer for kvinners entreprenørskap Barrierer for kvinners entreprenørskap DISKUSJONSNOTAT Gry Agnete Alsos NF-arbeidsnotat nr. 1009/2006 N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no

Detaljer