Gjesteforsker ved National Bureau of Economic Research i Cambridge, Massachusettes i 1999/2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjesteforsker ved National Bureau of Economic Research i Cambridge, Massachusettes i 1999/2000"

Transkript

1 Curriculum Vitae Oppdatert Jarle Møen, Professor ved Institutt for foretaksøkonomi på Norges Handelshøyskole Generelle opplysninger Født: 24. august 1967 i Porsgrunn Epost: Telefon: (arbeid), (privat), (mobil) (fax) Arbeidsadresse: Institutt for foretakssøkonomi, NHH, Hellevn. 30, 5045 Bergen Hjemmeadresse: Lokketomarka 26, 5136 Mjølkeråen Sivilstand: Gift med Kathy Ainul M. Møen fra Sri Lanka. Fire barn, født Fremmedspråk: Flytende i engelsk, kjennskap til tysk Forskningsinteresser: Anvendt mikroøkonometri, produktivitetsvekst, FoU-investeringer, humankapital, teknologipolitikk og bedriftsbeskatning Utdannelse Dr.oecon fra Norges handelshøyskole i 2002 Visiting Fellow ved Harvard University, Department of Economics i 1999/2000 Høyere avdelings eksamen i samfunnsøkonomi fra Norges Handelshøyskole i 1996 MSc i Politics of the World Economy fra London School of Economics and Political Science i 1994 Siviløkonom fra Norges handelshøyskole i 1993, med særområdene internasjonal økonomi og organisasjonsfag Naturfaglig artium fra Porsgrunn videregående skole i 1987 Arbeidserfaring Norges Handelshøyskole Professor ved Institutt for foretaksøkonomi fra november 2009 Førsteamanuensis ved Institutt for foretaksøkonomi, juli 2003-november 2009 (80% permisjon, juli-des. 2007) Midlertidig førsteamanuensis ved Institutt for foretaksøkonomi, februar 2002-juni 2003 Midlertidig amanuensis ved Institutt for foretaksøkonomi, januar-februar 2002 Doktorgradsstipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi januar 1997-desember Stipendiat i halv stilling ved Institutt for samfunnsøkonomi fra september 1994 til juni 1996 Timeengasjert undervisningsassistent, Institutt for matematikk og statistikk fra september 1991 til mai 1992 Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning Prosjektmedarbeider siden 1995 Statistisk Sentralbyrå, Forskningsavdelingen, Seksjon for arbeidsmarked og bedriftsatferd Forsker I (20 prosent bistilling) fra juni 2006 til mai 2007 og fra januar 2009 til mai 2010 Forsker I i (full stilling) fra juli til desember 2007 Forsker II (20 prosent bistilling) fra januar mai 2006 Førstekonsulent (timebasis) fra januar 1997 til desember 2002 Førstekonsulent (full stilling) fra september til desember 1996 Førstesekretær (full stilling) fra juli til august i 1996 Forskningsopphold, undervisning og konsulentoppdrag Gjesteforsker ved National Bureau of Economic Research i Cambridge, Massachusettes i 1999/2000 Vinner av Bronsesvampen, studentenes foreleserpris på NHH, våren 2007 Forelest Anvendt metode i Bachelorstudiet på NHH siden høsten 2002 Forelest Innovasjonsøkonomi i Bachelorstudiet på NHH, høsten 2006 Forelest Paneldata i doktorgradskurset i økonometri på NHH, høsten 2005-våren 2007 Forelest Metoder for finansiell analyse i Masterstudiet på NHH, Forelest FoU-politikk i NHHs Master of Public Management-program, Sem gjestegård, Forelest Innføring i økonometri i Høyere avdelings studium på NHH, høsten 2001 Veiledet 27 Masteroppgaver innen samfunnsøkonomi, økonomisk styring, finans og International Business 1

2 Hovedveileder for Ragnhild Balsviks doktorgradsarbeid (Foreign direct investments, ) Biveileder for Arngrim Hunnes doktorgradsarbeid (Personnel Economics, ) Biveileder for Johannes Mauritzens doktorgradsarbeid (Energiøkonomi, ) Hovedveileder for Julia Tropinas doktorgradsarbeid (Multinasjonale selskaper 2007-) Hovedveileder for Marina Rybalkas doktorgradsarbeid (Innovasjon, 2008-) Biveileder for Helge S. Thorsens doktorgradsarbeid (Arbeidsmarked, 2009-) Opponent ved Kathrine Th. Bløchers doktorgradsdisputas (Økonomisk geografi, Københavns Universitet 2011) Opponent ved Dag Rønningens doktorgradsdisputas (Teknologi og velferd, NHH 2007) Koordinator i bedømmelseskomité for professorat i etikk og økonomi ved NHH, 2006 Medlem av bedømmelseskomité for førsteamanuensisstilling i samfunnsøkonomi ved Høgskolen i Bergen, 2004 Medlem av bedømmelseskomité for forskeropprykk i Statistisk sentralbyrå, 2012 Sensor ved BI, NHH, NTNU, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo Konsulent for Aschehough forlag (1998), Bulletin of Economic Research (2011), Finnish Economic Papers (2004, 2005), EARIE (2010), Economica (2004, 2005), Economics Letters (2007), International Journal of Financial Services Management (2008), International Journal of Manpower ( ), Journal of the Asia Pasific Economy (2006), Journal of Economics and Management Strategy (2001), Journal of Industrial Economics (2001), Journal of Economic Geography (2013), Journal of Labor Economics (2003), Journal of Public Economics (2004, 2005), Journal of Technology Transfer (2008), Management Science (2001), National Science Foundation (2009), Praktisk økonomi & finans (2010, 2011), Research Foundation Flanders (2011), Samfunnsøkonomen (1997, 2012), Scandinavian Journal of Economics (2003, 2006, 2007, 2010, 2x2011, 2012), Scandinavian Journal of Educational Research (2x2010, 2012), Southern Economic Journal (2004). Utvalgte tillitsverv mv.: Medlem av hovedstyret i Norges forskningsråd, Medlem av revisjonsutvalget i Norges forskningsråd, Medlem av komiteen som tildelte sentre for fremragende forskning i 2012 Medlem av styret på Institutt for foretaksøkonomi ved NHH, Medlem av styret for Senter for etikk og økonomi ved NHH Varamedlem til Forsknings- og formidlingsutvalget på NHH, Medlem av interimstyret for Senter for tjenesteinnovasjon på NHH, Medlem av styringsgruppen for Wedervangarkivet (historiske mikrodata) ved NHH fra Medlem av programutvalget for Bachelorstudiet ved NHH Medlem av programkomiteen for FIBE-konferansen Medlem av opptakskomiteen for Bachelorstudiet ved NHH, Medlem av lokal organisasjonskomite for 2 nd Nordic Econometric Meeting på NHH, 2003 Sekretær for utvalg som evaluerte den organiserte forskerutdanningen ved NHH, 2001 Sekretær for utvalg som utredet implementeringen av nytt høyere avdelings studium ved NHH, 2000 Sekretær for utvalg som utredet framtidig struktur for videregående studier ved NHH, 1999 Medlem av avdelingsstyret og tilsettingsutvalget ved økonomisk avdeling på NHH i Medlem av styringsutvalget for Høyere avdelings studium på NHH i 1995 Sentralstyremedlem i Sosialdemokratisk Studentforbund fra Møtende varamedlem av sentralstyret i Studentenes- og Akademikerenes Internasjonale Hjelpefond i 1992/93 Leder for NHH AID i 1991 Engasjement i eksternt finansierte forskningsprosjekter Nestleder i «Norwegian Center for Taxation», , under ledelse av Guttorm Schjelderup, SNF (Finansiert av NFR-programmet Skatteforsk, Skattedirektoratet og NHH) Medarbeider i prosjektet «Satsing på skatt et forprosjekt», , under ledelse av Guttorm Schjelderup, SNF (Finansiert av Skattedirektoratet) Delprosjektleder i «Globalization, innovation and the Norwegian labour market», , under ledelse av Kjell G. Salvanes, SNF (NFR-programmet: VAM Velferd, arbeidsliv og migrasjon) Medarbeider i prosjektet «Seamless infrastructures, business models and cultural diversity», , under ledelse av Hans Jarle Kind, SNF (NFR-programmet VERDIKT Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT) Leder for prosjektet «Kunnskapsstatus for hva økonomisk forskning har avdekket om flernasjonale selskapers internprising i Norge», 2009, SNF (Finansiert av NORAD) 2

3 Medarbeider i prosjektet «Effekter av offentlig subsidiert, næringsrettet forskning», , under ledelse av Torbjørn Hægeland, SSB (NFR-programmet INNOKUN - Innovasjonsdivisjonens kunnskapsgrunnlagsprosjekt) Medarbeider i prosjektet «Omstilling i norsk arbeidsliv», , under ledelse av Kjell G. Salvanes, SNF (NFR-programmet: Arbeidslivsforskning - Nye utfordringer for arbeidslivet) Medarbeider i prosjektet «Corporate and Capital Taxation», , under ledelse av Guttorm Schjelderup, SNF (NFRs program for skatteøkonomisk forskning) Medarbeider i prosjektet «Veien mot kunnskapslandet utfordringer for det norske utdanningssystemet», (Finansiert av NHO) Medarbeider i prosjektet «Profit-shifting in Norway: A theoretical and empirical analysis», , under ledelse av Guttorm Schjelderup, SNF (NFRs program for skatteøkonomisk forskning). Medarbeider i forskergruppen som evaluerer SkatteFUNN-ordningen, , under ledelse av Ådne Cappelen, SSB (Finansiert av NFR) Medarbeider i prosjektet «Endring i arbeidsforhold i Norge», , under ledelse av Kjell G. Salvanes, SNF (NFR-programmet: Arbeidslivsforskning - Nye utfordringer for arbeidslivet) Medarbeider i prosjektet «Innovation, new technology and human capital: Implications for economic growth and lessons for policy», , under ledelse av Torbjørn Hægeland, SSB (NFR-programmet: KUNI - Kunnskapsgrunnlaget for nærings- og innovasjonspolitikken) Medarbeider i prosjektet «Endring i konkurranse- og arbeidsforhold i Norge», 2002, under ledelse av Kjell G. Salvanes, SNF (NFR-programmet: Arbeidslivsforskning - Nye utfordringer for arbeidslivet) Prosjektleder for eget doktorgradsarbeid «The Microeconometrics of R&D and Productivity Growth», (Finansiert av NFR) Samarbeidspartner i prosjektet «Bedrifters lønnsomhet, vekst og fall i kunnskapsintensive næringer», , under ledelse av Tor Jakob Klette, SSB (NFR-programmet: Næring, finans, og marked) Medlem av referansegruppen for det strategiske instituttprogrammet «Dokumentasjon og analyse av resultater i norsk forskning» ved NIFU, (Finansiert av NFR) Prosjektassistent i prosjektet «Offentlige støtteordninger, arbeidsgiveravgiften og investeringer i realkapital og FoU», , under ledelse av Tor Jakob Klette, SSB (NFR-programmet: Nærings-LOS) Publikasjoner Jarle Møen, Professor ved Institutt for foretaksøkonomi på Norges Handelshøyskole Work in progress «International Debt Shifting: Internal vs external debt», CESIfo WP 3519, Revidert versjon invitert til Journal of Financial Economics. Medforfattere: G. Schjelderup (NHH), D. Schindler (University of Konstanz) og J. Tropina (NHH) «A simple improvement of the IV-estimator for the classical errors-in-variables problem». NHH Discussion Paper FOR 10/2009. Revidert versjon invitert til Oxford Bulletin of Economics and Statistics. Medforfatter: Jonas Andersson (NHH) «Estimating the additionality of R&D subsidies using project evaluation data». Statistics Norway Discussion Paper No. 279, Medforfatter: Morten Henningsen og Torbjørn Hægeland (SSB). Submitted «Publication bias in the returns to R&D literature», NHH Discussion Paper FOR 2013/12. Submitted Medforfatter: Helge Sandvig Thorsen (NHH) «Additionality of R&D subsidies: A comparison between tax credits and direct grants» Revidert versjon av Statistics Norway Reports 2007/45, ch. 5. Medforfatter: Torbjørn Hægeland «Corporate returns to subsidized R&D projects: Direct grants vs tax credit financing» Revidert versjon av Statistics Norway Reports 2007/45, ch. 6. «Input additionality in the Norwegian R&D tax credit scheme» Reports 2007/47, Statistics Norway. Medforfatter: Torbjørn Hægeland «Wages and career patterns of R&D personnel» Medforfatter: Helge Sandvig Thorsen (NHH) «What happens to taxable income when firms become multinational? Profit-shifting and unobserved firm specific effects», Medforfatter: Julia Tropina (NHH) 3

4 «Worker Displacement and Regional Mobility» Medforfattere: Kristiina Huttunen (Labour Institute for Economic Research) og Kjell G. Salvanes (NHH) «Too cool for school? Evidence of declining quality of teachers» Medforfatter: Helge Sandvig Thorsen og Kjell G. Salvanes (NHH) Artikler i internasjonale tidsskrift på nivå 2 «How Destructive is Creative Destruction? Effects of Job loss on Job Mobility, Withdrawal and Income» Journal of the European Economic Association, Vol. 9(5), 2011, Medforfattere: Kristiina Huttunen (Aalto School of Economics) og Kjell G. Salvanes (NHH) «Lean and Hungry or Fat and Content? Entrepreneurs Wealth and Start-up Performance» Management Science, Vol. 56(8), 2010, Medforfatter: Hans K. Hvide (University of Aberdeen) Reprinted in NHH Highlights, Selected International Research Contributions, NHH 2011 «Grading standards, student ability and errors in college admission» Scandinavian Journal of Educational Research, Vol. 54(3), 2010, Medforfatter: Martin Tjelta (Universitetet i Stavanger) «R&D spillovers from subsidized firms that fail. Tracing knowledge by following employees across firms» Research Policy, Vol. 36(9), 2007, «Is Mobility of Technical Personnel a Source of R&D Spillovers?» Journal of Labor Economics, Vol. 23(1), 2005, Reprinted in the International Library of Entrepreneurship series, Vol. 16, Edward Elgar Publishing, 2010 «Do subsidies to commercial R&D reduce market failures? Microeconometric evaluation studies» Research Policy, Vol. 29(4-5), 2000, (Nivå 2) Medforfattere: Tor Jakob Klette og Zvi Griliches Artikler i internasjonale tidsskrift på nivå 1 «R&D investment responses to R&D subsidies: A theoretical analysis and a microeconometric study» World Review of Science, Technology and Sustainable Development, Vol. 9(2-4), 2012, Medforfatter: Tor Jakob Klette (UiO) «Capital Structure and International Debt Shifting: A Comment». BETA Scandinavian Journal of Business Research, Vol. 24(2), 2010, Medforfattere: G. Schjelderup (NHH) og D. Schindler (University of Konstanz) «Evaluation of the Norwegian R&D Tax Credit Scheme» Journal of Technology Management and Innovation, Vol. 5(3), 2010, Medforfattere: Å. Cappelen, E. Fjærli, F. Foyn, T. Hægeland, A. Raknerud og M. Rybalka (SSB). «Should Finland Introduce an R&D tax credit?» BETA Scandinavian Journal of Business Research, Vol. 21(2), 2007, «From growth theory to technology policy - coordination problems in theory and practice» Nordic Journal of Political Economy, Vol. 25(1), 1999, Medforfatter: Tor Jakob Klette «Trade and development: Is south-south co-operation a feasible strategy?» Forum for Development Studies, No. 2, 1998, Kapitler i internasjonale bøker på nivå 2 «Effects of taxes and subsidies on media services». Under utgivelse i R. Picard og S. Wildman (red.) Handbook on the Economics of Media, Edward Elgar Publishing, 2014 Medforfatter: Hans Jarle Kind (NHH) «Is Mobility of Technical Personnel a Source of R&D Spillovers?» gjengitt fra Journal of Labor Economics som kapittel 33, s i Zoltan J. Acs (red.), The Knowledge Spillover Theory of Entrepreneurship, The International Library of Entrepreneurship Series, Vol. 18, Edward Elgar Publishing,

5 «Wage Structure and Labor Mobility in Norway », chapter 9, s i Edward P. Lazear og Kathryn L. Shaw (red.) The Structure of Wages: An International Comparison. University of Chicago Press and NBER, Medforfattere: Arngrim Hunnes (UiA) og Kjell G. Salvanes (NHH) Artikler i norske tidsskrift «Bør den indirekte pressestøtten gis som momsfritak eller skattefradrag?», Norsk Medietidsskrift, nr. 1, s , årg. 20, Medforfatter; Hans Jarle Kind «Gir selektive forskningssubsidier økt forskningsinnsats i næringslivet?», Samfunnsøkonomen, Nr. 9, s , Medforfattere: Morten Henningsen og Torbjørn Hægeland «Bør FoU-støtte rettes mot små eller store foretak?», Magma, Nr. 7, s , Medforfatter: Marina Rybalka «Har kvaliteten på lærere falt over tid?», Magma, Nr. 6, s , Medforfattere; Kjell G. Salvanes og Helge Sandvig Thorsen «Markedssvikt som begrunnelse for mediestøtten», Nytt norsk tidsskrift, Nr. 3, s , 2011 «Bruker ulike høgskoler karakterskalaen ulikt? En analyse av sammenhengen mellom skolebakgrunn og faglig suksess ved NHH», Økonomisk forum, Nr. 6, s , Medforfatter; Martin Tjelta «Bør OECD-målsettingen i norsk forskningspolitikk opprettholdes?» Økonomiske analyser, Nr. 2, s , Medforfattere: Ådne Cappelen og Torbjørn Hægeland Kapitler i norske bøker «Kva er kostnadene ved omstilling», kapittel 8 i Per Heum, Torstein Nesheim, Odd Nordhaug og Kjell Gunnar Salvanes (red): Omstilling i arbeidslivet, Fagbokforlaget, Bergen, Medforfattere: Kjell G. Salvanes og Kjell Vaage «Vitenskapelig forskning og næringsutvikling», kapittel 7 i Einar Hope (red): Næringspolitikk for en ny økonomi, Fagbokforlaget, Bergen, Medforfatter: Tor Jakob Klette Bidrag til offentlige utredninger «Kunnskapsstatus for hva økonomisk forskning har avdekket om flernasjonale selskapers internprising i Norge» Vedlegg 3, s , i Skatteparadis og utvikling, NOU 19, 2009 (Kapitalfluktutvalget) Medforfattere: Ragnhild Balsvik, Sissel Jensen og Julia Tropina «Bedriftsnedlegging, omstillingsevne og regional mobilitet i norsk økonomi» Elektronisk vedlegg til Perspektivmeldingen 2009, St.meld. nr. 9 ( ), publisert på Medforfattere: Kjell G. Salvanes og Kristiina Huttunen «Kunnskapsinvesteringer og økonomisk vekst», vedlegg 15, s , i Frihet med Ansvar, NOU 14, 2000 (Mjøsutvalget). Medforfatter: Torbjørn Hægeland Utvalgte rapporter «Kunnskapsstatus for hva økonomisk forskning har avdekket om flernasjonale selskapers internprising i Norge» SNF Rapport 11/09. Medforfattere: Ragnhild Balsvik, Sissel Jensen og Julia Tropina «Veien mot kunnskapslandet utfordringer for det norske utdanningssystemet» SNF Rapport 01/08 Medforfattere: Kjell G. Salvanes, Torbjørn Hægeland, Oddbjørn Raaum og Kjetil Bjorvatn «Evaluering av SkatteFUNN - Sluttrapport», Rapporter 2008/2, Statistisk sentralbyrå Medforfattere: Cappelen, Fjærli, Foyn, Hægeland, Raknerud og Rybalka «Forskerrekruttering og opptrappingsplanen: Estimerte lønnsprofiler for utvalgte utdanninger på master- og doktorgradsnivå», Notater 2007/37, Statistisk sentralbyrå. Medforfatter: Torbjørn Hægeland «Betydningen av høyere utdanning og akademisk forskning for økonomisk vekst: En oversikt over teori og empiri» Rapporter 10/2000, Statistisk sentralbyrå. Medforfatter: Torbjørn Hægeland «Produktivitetsutviklingen i norsk industri en analyse av dynamikken basert på mikrodata» Rapport 21/1998, Statistisk sentralbyrå «Trenger vi en ny økonomisk orden? En studie av alternaltive syn på handel, miljø og utvikling» NY ØKONOMI-serien nr. 6, Senter for Ny Økonomi, Lillesand, 1994 Kronikker og hoveddebattinnlegg «Høyre tar feil om formuesskatten», Verdens Gang, , s.36 (med Guttorm Schjelderup) «Er norsk presse dårlige lobbyister?», Aftenposten, , s. 4. (med Hans Jarle Kind) Gjengitt i Vox publica. 5

6 «Bordet fanger», Dagens næringsliv, , s.55 (med Hans Jarle Kind). Gjengitt i Vox publica. «Mot lokal sløsing», Dagens næringsliv, , s.34. Gjengitt i Vox publica. «VAT-exemption or tax credits for newspapers?», Vox Publica , «Bør journalister få statstøtte?», K7Bulletin, No. 9, , s.2. «Skattefunn for journalister», Dagens næringsliv, , s.62. Gjengitt i Vox publica. «Presselobby», Dagens næringsliv, s. 63, Gjengitt i Vox publica. «Mer enn mangfold», Aftenposten, s. 4, Gjengitt i Vox publica. «Svakt fra skatterådgivere», Dagens næringsliv, s. 3, «Skjev forskerrekruttering», Aftenposten, s. 5, «25-årsjubileum for et forskningspolitisk Soria Moria», Forskerforum, Nr. 1, s , 2007 «Er den nasjonale forskningspolitikken viktig?», Aftenposten, s. 8, Populærvitenskapelig formidling «Rike kilder til de fattiges historie En Rottefellemaker fra Bratiaslava» Tobias Tidsskrift for Oslohistorie, 2013, s (Revidert versjon av artikkel fra 1997.) «Feil om formueskatten», Replikk i Finansavisen, , s. 9 «Overskuddflytting inn eller ut av Norge?», s i Skjult et hefte om skatteparadis, kapitalflukt og hemmelighold, utgitt av Changemaker og Tax Justice Network Norge, 2012 Medforfatter: Julia Tropina Bakke «Evaluering av Innovasjon Norge», Replikk i Trønder-Avisa, , s. 2. «Skattefunn har gitt sterk vekst i FoU-støtte til små foretak», Forskningspolitikk, 3/2011, s «Guttorm Schjelderup fyller 50 år», Paraplyen.nhh.no, Redigert versjon gjengitt av NTB og BT. «Bør mer FoU-støtte rettes mot små bedrifter?», Fokusboks nr. 3, s , i Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2010, Norges forskningsråd, Medforfatter: Marina Rybalka «Estimering av addisjonalitet med kontroll for prosjektkvalitet», Fokusboks nr. 4, s , i Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2010, Norges forskningsråd, Medforfattere: Morten Henningsen og Torbjørn Hægeland «Kjell Gunnar Salvanes 50 år», Bergens Tidende, Medforfattere: Frode Steen og Bertil Tungodden «Villedende forskningsformidling», Debattinnlegg i Forskerforum, Nr. 10, s. 31, 2004 Medforfattere: Ådne Cappelen og Torbjørn Hægeland «Hva slags forskningspolitikk trenger norsk næringsliv», Fokusboks nr. 3, s , i Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2003, Norges forskningsråd, 2004» «Avkastningen på forskning og OECD-målsettingen», Fokusboks nr. 14, s. 204, i Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2003, Norges forskningsråd, 2004» «Tor Jakob Klette 8/ /8 2003», Nekrolog, Økonomisk forum, s , nr Medforfatter: Erling Holmøy, Torbjørn Hægeland og Karl O. Moene «Forskning og næringsutvikling: Hvordan bør vi bruke milliardene i opptrappingsplanen?» AKA Tverrfaglig studentlektyre, s.12-14, nr , Universitetet i Bergen. «Utfordringer i norsk innovasjonspolitikk», aktuell kommentar, Økonomisk forum, s , nr. 7, 2003 «Kommersialisering av forskningsresultater fra universiteter og høyskoler: Kommentar til NOU 2001:11» Aktuell kommentar, Økonomisk forum, s , nr. 7, 2001 «Årets forskermøte: Mikroøkonometri og oljemilliarder», Økonomisk forum, s , nr Medforfatter: Ivar Kolstad «Dale Jorgenson om avkastningen på utdanning», Silhuetten, nr , s. 12, Norges Handelshøyskole, Bergen «Verdens fremste økonomer samlet for å feire Agnar Sandmo» Reportasje fra Sandmosymposiet, Silhuetten, nr , s , Norges Handelshøyskole, Bergen. «Norge burde opprette en egen Nordsjøstat!» Intervju med Assar Lindbeck, Silhuetten, nr , s , Norges Handelshøyskole, Bergen. «En Rottefellemaker fra Bratiaslava» Tobias, Nr 4, 1997, Oslo Byarkiv. (Revidert versjon trykket på nytt i 2013). Andre internasjonale utgivelser «Lean and Hungry or Fat and Content? Entrepreneurs Wealth and Start-up Performance». Gjengitt fra Management Science i NHH Highlights, Selected International Research Contributions, NHH Medforfatter: Hans K. Hvide (University of Aberdeen) 6

7 «The state of knowledge on what economic research has uncovered about transfer pricing by multinational companies in Norway» Appendix 3, s , i Tax havens and development, NOU 19, 2009 (Report from the Government Commission on Capital Flight from Poor Countries. Translated from Norwegian.) Medforfattere: Ragnhild Balsvik, Sissel Jensen og Julia Tropina «From growth theory to technology policy - coordination problems in theory and practice». Gjengitt fra Nordic Journal of Political Economy i Richard N. Spivack (ed.): Papers and Proceeedings of the Advanced Technology Program s International Conference on the Economic Evaluation of Technological Change. National Institutes of Standards and Technology (NIST) Special Publication 952, 2001, pp , Washington DC. Medforfatter: Tor Jakob Klette Andre norske utgivelser «Bør FoU-støtte rettes mot små eller store foretak?», Rapporter 2011/11, Statistisk sentralbyrå Medforfatter: Marina Rybalka «SkatteFUNN-evalueringen - årsrapport 2006», Rapporter 17/2007, Statistisk sentralbyrå Medforfattere: Cappelen, Fjærli, Foyn, Hægeland, Raknerud og Rybalka «SkatteFUNN-evalueringen - årsrapport 2005», Rapporter 2006/17, Statistisk sentralbyrå Medforfattere: Cappelen, Fjærli, Foyn, Hægeland, Kjesbu og Raknerud «Fører SkatteFUNN-ordningen til økt FoU-innsats? Foreløpig rapport om innsatsaddisjonalitet» Rapporter 12/2006, Statistisk sentralbyrå. Medforfattere: Torbjørn Hægeland og Knut Arild Kjesbu «Årsrapport for SkatteFUNN-evalueringen », Rapporter 12/2005, Statistisk sentralbyrå Medforfattere: Cappelen, Foyn, Hægeland, Kjesbu, Petterson og Raknerud «En undersøkelse på NHH viste at ca. 10 prosent av studentene som ble tatt inn på 2. avdeling ved siviløkonomstudiet ble tatt inn på bekostning av bedre interne søkere. Men hva har dette med ekstern sensur å gjøre?» S i Sensorordninger i høyere utdanning, Seminarrapport fra Utdannings- og forskningsdepartementet 2005 «Estimering av etterspørselsfunksjoner i hotellnæringen», SNF Arbeidsnotat 10/2010. Medforfattere: Øystein Foros, Ivar Kolstad, Egil Matsen og Jan Yngve Sand Fortrykk og særtrykk CEPR, Centre for Economic Policy Research, London Discussion Paper 6495 (Liquidity constraints ) CESIfo, Center for Economic Studies and the Ifo Institute for Economic Research, Munich Working Paper 3519 (Do multinationals shift...) Harvard Institute of Economic Research Discussion Paper 1861 (Do subsidies to commercial R&D ) ETLA, The Research Institute of the Finnish Economy Discussion Paper 1097 (Should Finland Introduce ) IZA Institute for the Study of Labor Discussion Paper 2316 (How destructive ) NBER (National Bureau of Economic Research) Working Paper (Wage structure and labor mobility ) Working Paper 7834 (Is mobility of technical personell ) Working Paper 6947 (Do subsidies to commercial R&D ) Norges forskningsråd, Område for strategi Arne Berge (red.): Utviklingen av guidelines for evaluering av næringsutviklingstiltak, Rapport fra EVAseminar nr. IV, 3-4- september 1998, s (From growth theory ) Norges Handelshøyskole, Institutt for foretaksøkonomi Discussion Papers 2013/12 (Publication bias ) Discussion Papers 2011/15 (R&D Investment Responses ) Discussion Papers 2010/05 (Grading Standards ) Discussion Papers 2009/10 (A simple improvement ) Discussion Papers 2008/15 (Capital Structure and International Debt Shifting ) Discussion Papers 2007/21 (Liquidity constraints ) Discussion Papers 2005/3 (Wage Structure and Labor Mobility ) Discussion Papers 2002/5 (Spinoffs and spillovers ) Reprint 2007/23 (R&D spillovers from ) 7

8 Reprint 2007/21 (Should Finland introduce ) Norges Handelshøyskole, Institutt for samfunnsøkonomi Samfunnsøkonomisk Analyse og Debatt 29/12 (Har kvaliteten på lærerer ) Samfunnsøkonomisk Analyse og Debatt 28/12 (Overskuddsflytting ) Samfunnsøkonomisk Debatt 14/09 (Bedriftsnedlegging ) Samfunnsøkonomisk Debatt 05/03 (Vitenskapelig forskning ) Samfunnsøkonomisk Debatt 01/02 (Kommersialisering av forskningsresultater ) Discussion Papers 11/06 (How destructive ) Discussion Papers 05/01 (Is mobility of technical personell ) Discussion Papers 16/99 (Do subsidies to commercial R&D ) Discussion Papers 21/98 (Trade and Development ) Discussion Papers 20/98 (From growth theory ) Reprint 400 (Wage structure and labor mobility ) Reprint 185 (Do subsidies to commercial R&D ) Norges Handelshøyskole, avhandlinger Doktorgradsavhandling (Do spillovers justify subsidies ) Høyereavdelingsoppgave (Produktivitetsutviklingen i norsk industri ) Siviløkonomutredning (Trenger vi en ny økonomisk orden ) Statistisk sentralbyrå Discussion Papers No. 729 (Estimating the additionality ) Discussion Papers No. 640 (Evaluation of the Norwegian R&D ) Discussion Papers No. 399 (When subsidized R&D-firms fail ) Discussion Papers No. 219 (From growth theory ) Reprint 156 (From growth theory ) Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF) Working Paper Nr. 06/2012 (Publication bias ) Working Paper No. 36/2010 (Evaluation of the Norwegian R&D ) Working Paper No. 33/2010 (R&D investment responses ) Working Paper No. 03/2010 (Capital structure ) Working Paper No. 29/2009 (A simple improvement ) Working Paper No. 15/2009 (Lean and Hungry ) Working Paper No. 19/2008 (Wage Structure and Labor Mobility ) Arbeidsnotat Nr. 37/2011 (Bør FoU-støtte rettes mot små eller store ) Arbeidsnotat Nr. 21/2011 (Indirekte pressestøtte ) Arbeidsnotat Nr. 49/2010 (Samfunnsøkonomiske perspektiver på pressestøtten) Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi Særtrykk 69 (Kva er kostnadene ved omstilling?) Universitetet i Oslo, Sosialøkonomisk institutt, Memorandum 13/99 (Do subsidies to commercial R&D ) Memorandum 16/98 (From growth theory ) University of Konstanz, Department of Economics, Working Paper (International debt shifting ) Uferdige forskningsmanuskripter «Productivity effects of marital dissolution. Evidence from matched employer-employee data» Mimeo, 2009, medforfatter: Arngrim Hunnes (UiA) «Pension liabilities under age-dependent wage increases» Mimeo, 2008, medforfatter: Erik Bølviken (UiO) «Ports of Entry: The Norwegian Case» Presented at NBER Summer Institute 2003 Mimeo, medforfattere: Arngrim Hunnes (NHH) og Kjell G. Salvanes (NHH). «Sorting in the Labor Market: Stylized Facts at the Industry Level» Mimeo, 2002, medforfatter: Pierre Azoulay (Columbia Business School) Mediaomtale i internasjonale medier NHH Bulletin (English edition), 2011, p , «Entrepreneurs with little capital are most successful» Handelsblatt.com, , «Warum ein Jungunternehmer besser nicht zu reich sein sollte» 8

9 University World News, , Issue No 0116, «Scandinavia: Reforms continue despite crisis» University World News, , Issue No 0112, «Norway: Foreign postgraduates a must» Voxeu.org, : «Does lack of liquidity impair entrepreneurs?» Magazine for Development and Cooperation, 01/2005, «South-South trade in fear of Asian competition» E+Z Zeitschrift für Entwicklung und Zusammenarbeit, 01/2005, «Angst vor der asiatischen Konkurrenz» Mediaomtale i norske medier Dinepenger.no, , «Boligeiere kan tape hundretusener med nytt forslag» Dagogtid.no, , «Gausskurva har kollapsa». Gjengitt i Framtida.no. Finansavisen, , s. 50 «Ernas utfordringer» Dagsavisen.no, , s , «Se til Oslo, ikke til Sverige» Klikk.no, , «Her er forskjellen på Ap og Høyre». Gjengitt på ABC Nyheter.no Journalisten, , s «Frykter blåblått blodbad» K7 Bulletin, , s. 4-5, «NHH risikerer sammenslåing» Østlandsposten, , s. 13, «Skattepolitikk og Larvik kommune» Dagens Næringsliv, , s. 43, «Måtte tappe selskapet» Nationen, , s. 6-7, «5 mrd. til skattefritak» VG, , s , «Jo, formuesskatten er skadelig» NRK P2, Søndagsavisen, , Debatt med Leo A. Grünfeld om formuesskatt Inderøyningen, , s 4, «Merkbare endringer?» Romerike Blad, , s.22 «Skape og dele» Finansavisen, , s. 10 «Betaler mer i formuesskatt enn årsresultatet» Agderposten, , s. 17, «Tendensiøst av Høyre» NTB-tekst, , «Professor avfeier Høyres skatteforsvar». Brukt i DN.no, VG.no, E24, Dagbladet.no, Aftenposten.no og 41 nettaviser i A-pressen under tittelen «Brannslukking om formuesskatt» Forskerforum, Nr. 6, 2013, s. 6 «Skattefunn: Åtvarar mot misbruk» Bergens Tidende, , s. 24 «Hvorfor breddeavisene taper» Finansavisen, , s. 5, «Vi bør egentlig under EU-snittet» Klassekampen, , s. 10, «NHO presser på for skattekutt» NRK.no, , «Viktig at vi gjør det vanskeligere å unndra skatt» Dagsnytt morgen, , «Seks av ti bedrifter betaler ikke skatt» NRK.no, , «Seks av ti bedrifter betaler ikke skatt» Norge I DAG, , s.35, «Professorene som refser Høyre» TV2-nyhetene 21:00 og tv2.no, , «Mener Høyres løfte om å fjerne formueskatten vakler» Dagsavisen , s. 6-7, «Justerer sin egen grådighet» Mandag Morgen, , s. 9-11, «Skattefunn den som leter skal finne» Her og Nå på P1, , «Dagens gjest i forbindelse med åpning av skattesenter på NHH» Bergens Tidende, , s.14, «Sliter med å få fagfolk til Bergen» Mandag Morgen, , s. 6-8, «Milliardspill om mediemoms» VG, , s. 12, «Slik skjules lønnshoppene». Gjengitt på E24. Aftenposten, , s. 6, «Et flermedialt momsregime». Aftenposten, , s. 8, «Papirmoms bare på papiret». Gjengitt på Kampanje.no. Dag og Tid, , s. 4, «Slusar milliardar gjennom skatteparadis» Kraftnytt.no, , «Disputas: Vindkraft endrer det nordiske kraftmarkedet» Teknisk ukeblad nr 14, 2012, s «Mer enn halvparten fikk A eller B». Gjengitt i Adressa.no, Under Dusken og ABC Nyheter Fædrelandsvennen, , s.17-18, «Dalende lærer-iq gir færre ingeniører» Trønder-avisa, , s. 2, «Feil om Innovasjon Norge» Trønder-avisa, , s , «Liten kontroll med millionstøtte» Trønder-avisa, nettutgave, , «Pressestøtte hemmer digital utvikling» NHH Bulletin, Nr. 1, 2012, s. 47, «Lansere nytt masterstipend» Utdanning.no, , «Lav lønn fører til IQ-dropp» NRK.no, , «Norske lærerer mindre intelligente enn før» Aftenposten, , s.4, «Lavere status for lærere». Bergens Tidende, , s , «Trung ble lokket bort fra læreryrket P4, intervju i morgennyhetene om lavere IQ blant lærere. Bergens Tidende, , s , «Synkende IQ blant mannlige lærere». Gjengitt på aftenposten.no Klassekampen, , s , «Mediene tåler moms» 9

10 Dagens næringsliv, , s. 95, «Momsdiskriminering» Aftenposten, , s. 2-3, «Rike gründere lykkes dårlig». Gjengitt i Økonomisk Rapport, E24, Agderposten og på P4 Paraplyen.nhh.no, , «NUF-studie kåret til beste artikkel» Bergens Tidende, , s.14, «Jobbtaperne er mest på flyttefot». Bergens Tidende, , s.1 og 14, «Fattige gründere gjør best butikk». Gjengitt i Hordaland. Finansavisen, , ʽBaksiden, «Rik forskning» NHH Bulletin, Nr s 24-25, «Entreprenører med liten formue gjør det best». Gjengitt på Forskning.no og i Magma Nr 3/2011. Finansavisen, , s.24-25, «Fortrenger ikke store forskningsprosjekter» Aftenposten, , s , «Slik forsvinner skattemilliardene» Aftenposten, , s.10, «Nytt styre i Forskningsrådet» Klassekampen, , s.38, «Vil ha momsdiskusjon» Stavanger Aftenblad, , s.38, «Og bak teltet sto Giske og lo» Teknisk Ukeblad, tu.no, , «Tar over Forskningsrådet» Journalisten.no, , «Full splittelse i mediestøtteutvalget» Aftenposten, , s.6-7, «Tror leserne vil droppe dyre aviser» Dagens næringsliv, , s.66, «Samme jobb ulike regler» Journalisten.no, , «Drakamp om mediemoms» Dagens næringsliv, , s.61, «Maner til større respekt» Bergens Tidende, , s. 18, «Sparer Norge seg til fant?» Dagens næringsliv, , s.70, «Gamle og nye medier» Aftenposten , s.5, «Bedre data før klimainvestering» K7Bulletin , s.13, «Strenge og snille skoler» Forskning.no, , «Advarer mot Sigbjørns sparekniv» Dagens næringsliv, , s.4, «Skatteflukt og norsk eie» Dagens næringsliv, , s.3, «Skatteflukt og skatteforskning» Dagens næringsliv, , s.3, «Svak skatteforskning» Varden, , s. 13, «Nyutnevnt professor» Porsgrunns dagblad, , «Jarle Møen utnevnt til ny professor» Dagens næringsliv, , s. 3, «Industridød gir vekst og velstand» E24, , «Tror lønnen i det private må ned» Dagbladet.no, , « vil slutte i jobben» Teknisk ukeblad, Nr. 36, 2009, s , «Lønna i privat sektor går ned» Stavanger aftenblad, , s.2-3, «Ola Nordmann, du betaler for lite skatt» NHH Bulletin, Nr. 3, 2009, s , «Høyt lønnsnivå et dilemma» Bergens Tidende, , s , «Gigantbeløp unndratt skatt i Vest» NRK.no/nyheter «Slik lures hun for milliarder» Minerva «Lærertetthet og læringsutbytte» Dagens Næringsliv , s.10 «25 mrd. i skattetap» Forskerforum Nr. 5, 2009, «Presseklipp: Skjev forskerrekruttering» Mandag morgen , s. 6-9 «Defensiv, lite visjonær og uten forpliktelser» Aftenposten , s. 5 «Arbeidsbetingelse er mer enn lønn» Forskerforum Nr. 10, 2008 «Ingen vet hvor de beste blir av» Forskerforum Nr. 10, 2008 «En fremtid i forskning?» TV2-nyhetene (18.30 og 21.00): «Ingen politiflukt» Dagens Næringsliv , s.2: «Evalueringstid» Dagens Næringsliv , s.2: «Tvilsom suksess» Aftenposten , s.8 del 3: «En A er ikke alltid en A» Mandag morgen , s.12-15: «Forskningskutt rammer storbedrifter» Teknisk Ukeblad : «I retten for SkatteFUNN» Dagens Næringsliv , s.3: «SkatteFUNN bør utvides» Bergens Tidende , s.2: «Leder: Investering i egen framtid» Adresseavisen , s.24: «Små bedrifter forsker» Dagens Næringsliv , s.2: «SkatteFUNNfunn» Dagens Næringsliv , «SkatteFUNN lønnsomt og populært» NA , «Mindre skatt gir mer forskning» NTBTekst , «Høyre og venstre godtar ikke endret FoU-støtte» Finansavisen , «Krever bedre SkatteFunn-vilkår igjen» Finansavisen , «SkatteFUNN funker» 10

11 Østlands-Posten , «Det vokser på gammel skog» Magma, Nr. 1/08 «Leder: Gi lærerne mer i lønn minst» Dagens Næringsliv , «Vokser på restene av Union» Mandag morgen, , «Starter ny bedrift med gamle ideer» Bergens Tidende , «Økonomiprofessor vil gi lærerne høyere lønn» Aftenposten , s. 7, «Statministeren og forkningskvalitet» Forskerforum Nr. 7, 2007, s.6, «Forskerlønna står stille» Aftenposten , «Sløseri å redde bedrifter» Mandag morgen s. 6-9, «Norge mangler forskere». Gjengitt i Aftenposten og Dagbladet Dagens Næringsliv s. 3, «SkatteFUNN virker» Mandag morgen s. 6-8, «SkatteFUNN-bedrifter øker forskningen mest» Aftenposten , s.1,ø1-ø3, «Små følger av nedleggelser». Gjengitt i DN, E24 og Ukeavisen ledelse Forskerforum Nr. 8, 2005, «Leder: Clemet tok mannen» Aftenposten , «Vil granske snill sensur» Aftenposten , «Vil avsløre fusk». Gjengitt i BT, VG, Nettavisen og NTB Aftenposten , «Liten skole best karakter» Forskerforum Nr. 6, 2005, «Mindre høgskoler gir bedre karakterer» Mandag morgen , «Ambisiøs forskningsmelding men særlig på andres vegne» Dagens Næringsliv , s.2, «En melding er i kjømda» K7Bulletin , «Generøse høyskoler er for snille med karakterene Gir gratisbilletter til NHH» Gjengitt av INSIDE, Studentavisen ved Handelshøyskolen BI. P , «Snillere karakterer på bygda» Nationen, , s. 1, 4-5, «For snille karakterer. Opsiktsvekkende karakteranalyse kan tyde på oppblåst gode distriktsstudenter». Gjengitt av NRK TekstTV, Finansavisen, BT, P4 Samisk og Forskerforum Aftenposten, , s.11, «Oppsagte i retur til industrien». Gjengitt i Ukeavisen Ledelse Forskerforum Nr. 8, 2004, s : «Sats på å bli gode kopister» Dagens Næringsliv, , s , «Tom på labben» Aftenposten, , s.12, «Satsing uten penger på IT-Fornebu» Dagbladet, , s. 12, «Kapper hoder for 1,4 milliarder» Nord.no, : «Grunnforskning er god næringsutvikling» Forskerforum Nr. 1, 2003, s. 5, «Grunnforskning god næring?» Aftenposten, , s. 26, «Taper på å støtte vinnere» Bergens Tidende, , s. 20: «Fra industri til industri» Bergens Tidende, , s. 5: «Verre for Årdal og Høyanger enn for Odda» Dagens Næringsliv, , s. 10: «Gal konklusjon» Bergens Tidende, , s. 24: «Subsidiering av forskningsbedrifter» Innlegg på konferanser og seminarer Jarle Møen, Professor ved Institutt for foretaksøkonomi på Norges Handelshøyskole Innlegg på internasjonale konferanser og seminarer : The MAER-NET Colloquium 2013 at University of Greenwich «The private returns to R&D corrected for publication bias» : Workshop on R&D Policy Evaluation at the Ministry for Higher Education and Research in Paris «Estimating additionality of R&D subsidies using proposal evaluation data to control for R&D intensions» : 4 th Nordic Summer Institute in Labour Economics in Bergen «Wages and career patterns for R&D personnel» : Economics of Innovation Policy Conference at Helsinki Centre of Economic Research «Input additionality in the Norwegian R&D tax credit scheme» : 19 th Nordic Academy of Management Conference» «What drives lenient and strict grading? A methodology for assessing errors in student admission» : FIEF Workshop on internationalization of markets and ownership in Stockholm «How creative is creative destruction? The costs of worker displacement» : OECD Workshop on Innovation Policy Benchmarking «Effective policies for stimulating industrial innovation» 11

12 : 2 nd Nordic Econometric Meeting in Bergen : European Association of Labour Economists (EALE), Paris «Spinoffs and spillovers? Tracing knowledge by following employees across firms» : 2 nd Nordic Workshop on Matched Employer-Employee Data «Spinoffs and spillovers? Tracing knowledge by following employees across firms» : European Association of Labour Economists (EALE), Jyväskylä : NBER Summer Institute, Cambridge «How destructive is creative destruction? Searching for knowledge spillovers from unsuccessful R&D-firms» : 1 st Nordic Econometric Meeting in Sønderborg «How destructive is creative destruction? The value of displaced R&D capital in the Norwegian IT industry» : 1 st Nordic Workshop on Matched Employer-Employee Data, Aarhus School of Business : NBER Summer Institute, Cambridge : NBER Productivity Seminar, Cambridge «Do workers co-finance R&D? Labor mobility and knowledge diffusion in high-tech manufacturing» : Econometric Society Winter Meeting i Rotterdam «Do subsidies to commercial R&D reduce market failure some microeconometric studies» : European Summer School on Industrial Dynamics på Corsica «Labour mobility and knowledge diffusion - an agenda for empirical research» : TSER konferanse i Urbino i Italia (Plenumsinnlegg) «R&D investment responses to R&D subsidies: A theoretical analysis and a microeconometric study» Stabsseminarer mv : Stabsseminar på Institutt for samfunnsøkonomi, BI «Input additionality in the Norwegian R&D tax credit scheme» : Stabsseminar ved Stockholm School of Economics «Spinoffs and spillovers? Tracing knowledge by following employees across firms» : Foredrag i Undervisnings- og forskningsdepartementet «Hvordan stimulere til innovasjon og økonomisk vekst?» : Stabsseminar ved Helsinki University og Helsinki School of Economics and Business Administration «Spinoffs and spillovers? Tracing knowledge by following employees across firms» : Foredrag i Næringsdepartementet «Nyskaping og økonomisk vekst» : Prøveforelesning for graden dr.oecon ved Norges handelshøyskole «Theoretical and empirical justifications for a research policy in a small open economy» : Stabsseminar på Institutt for samfunnsøkonomi på NTNU : Stabsseminar på Institutt for økonomi på Universitetet i Bergen : Stabsseminar på Institutt for Samfunnsøkonomi på NHH : Stabsseminar på Institutt for Samfunnsøkonomi på NHH «Fra ny vekstteori til teknologipolitikk - koordineringsproblemer i teori og praksis» : Torsdagsseminar i Forskningsavdelingen i SSB «Produktivitetsutviklingen i norsk industri » Innlegg på norske konferanser og seminarer : Fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner (FIBE XXVIII) på NHH i Bergen «Estimating additionality of R&D subsidies using proposal evaluation data to control for R&D intensions» : Fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner (FIBE XXVII) på NHH i Bergen «International debt shifting. Internal vs external debt» : Skatteforum 2009 i Bergen «Profit-shifting in Norway: Empirical evidence» : Symposium om forskerrekruttering i regi av Forskerforbundet ved UiO «Kvalitet heller enn kvantitet» (Hovedinnleder sammen med forskningsminister Tora Aasland) 12

13 : Seminar for tillitsvalgte i Forskerforbundet på Oscarsborg «Forskerrekruttering og lønn» : NHO Hordalands årskonferanse «Veien mot kunnskapslandet - Utfordringer for det norske utdanningssystemet» : Fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner (FIBE XXV) på NHH i Bergen «Stimulerer SkatteFUNN-ordningen til økte FoU-investeringer?» : Forskerforbundet ved UiBs Solstrandseminar Med fokus på forskningen «Virker forskningsfremmende politikk?» : Fagseminar i Utdannings- og forskningsdepartementet om sensorordinger i høyere utdanning «Bruker ulike høyskoler karakterskalaen ulikt?» - transparenter utgitt i seminarrapport fra UFD : Fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner (FIBE XXI) på NHH i Bergen «Bruker ulike høyskoler karakterskalaen ulikt? En analyse av skjevheter i opptaket til 2. avdeling ved NHH» : Avslutningskonferanse for NFR-programmet Næring, finans og marked (Plenumsinnlegg) «Hvordan stimulere til innovasjon og økonomisk vekst?» : NFR-seminar om Industrial R&D and Innovation Policy på Leangkollen i Asker «Spin-offs and spillovers: Tracing knowledge by following employees across firms» : Fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner (FIBE XIX) på NHH i Bergen «Spin-offs and spillovers: Tracing knowledge by following employees across firms» : Det 24. nasjonale forskermøte for økonomer på Universitetet i Oslo «Spin-offs and spillovers: Tracing knowledge by following employees across firms» : Konferanse om utdanning og arbeidsmarked på Jægtevolden ved Trondheim «How destructive is creative destruction? The value of displaced R&D capital in the Norwegian IT industry» : Det 23. nasjonale forskermøte for økonomer på Høgskolen i Telemark i Bø «How destructive is creative destruction? The value of displaced R&D capital in the Norwegian IT industry» : Fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner (FIBE XVIII) på NHH i Bergen : LOS-konferansen Samfunnsvitenskapelige og økonomiske perspektiver på høyere utdanning, Bergen «Kunnskapsinvesteringer og økonomisk vekst» : NFR-seminar om Human Capital and Economic Growth på Leangkollen i Asker «Do workers co-finance R&D? Labor mobility and knowledge diffusion in high-tech manufacturing» : Det 22. nasjonale forskermøte for økonomer på NHH i Bergen «Labor mobility and knowledge diffusion: A progress report» : NFR-seminar om Industrial R&D, Public Policy and Economic Development på Leangkollen i Asker «Higher education, academic research and economic growth» : Det 21. nasjonale forskermøte for økonomer på BI Oslo «Do subsidies to commercial R&D reduce market failure some microeconometric studies» : NFR-seminar om FoU, kompetanse og økonomisk vekst på Leangkollen i Asker «From growth theory to technology policy - coordination problems in theory and practice» : Det 20. nasjonale forskermøte for økonomer på Høgskolen i Molde «Virkninger av FoU-subsidier på bedriftenes egenfinansierte FoU» Andre faglige innlegg Finansdepartementets fagdag «Flernasjonale selskaper og overskuddsflytting» Skatteforum 2013 «The Norwegian Center for Taxation» Data-workshop hos Skatt Vest «Organisering av forskningsdata» : Oppstartsseminar VAM NHH/UiB på Hotell Neptun «Industry restructuring and job creation» : Seminar i Medieavdelingen i Kulturdepartementet «Modeller for mediestøtte: lærdommer fra finansiering av FoU» : Innlegg for ledergruppen i Skattedirektoratet «Satsing i Skatt ved NHH» : Innlegg for mediestøtteutvalget, Institutt for informasjons og medievitenskap, UiB «Modeller for mediestøtte: lærdommer fra finansiering av FoU» : Seminar på Institutt for informasjons og medievitenskap, UiB «Finnes det paralleller mellom pressestøtte og FoU-subsidier?» : Innlegg på NHHs Jentedag

14 «Flernasjonale selskaper» : Seminar om skatt med Skatteetaten, NHH «Internprising i Norge: Hva vet vi som forskere om dette» : Presentasjon for arbeids- og inkluderingsdepartementet «Omstilling og regional arbeidskraftsmobilitet» : Innlegg i paneldebatt på frokostseminar i regi av NHH og Bergen næringsråd «NHHs rolle i forhold til innovasjon og entreprenørskap» : Prøveforelesning på Høgskolen i Oslo «Overskuddsflytting i flernasjonale foretak» : Prosjektmøte INNOKUN på Gardermoen «Hvorfor subsidiere FoU gjennom SkatteFUNN?» : Innlegg på NHHs Jentedag 2009 «Flernasjonale selskaper» : Kurs for tillitsvalgte i Norsk lektorlag i Bergen «Lærerrekruttering, lønn og kvalitet» : Presentasjon for referansegruppen for SkatteFUNN-evalueringen i NFR «Innsatsaddisjonalitet og samspillseffekter i SkatteFUNN» : Presentasjon på NHH for Høyres stortingsgruppe «Virker forskningsfremmende politikk?» : Presentasjon på NHH for arbeidsgruppe fra NRØA «Bruker ulike høyskoler karakterskalaen ulikt?» : Instituttseminar med Institutt for foretaksøkonomi (NHH) på Geilo «Do different schools grade similar students differently?» : Lunsjseminar på Institutt for Samfunnsøkonomi på NHH «Bruker ulike høyskoler karakterskalaen ulikt? En analyse av skjevheter i opptaket til 2. avdeling ved NHH» : Instituttseminar med Institutt for foretaksøkonomi (NHH) på Geilo «Spinoffs and spillovers: Tracing knowledge by following employees across firms» : Seminar på Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo «Norsk Forskning hva nå?» : Økonometriseminar på Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen «Spinoffs and spillovers? Tracing knowledge by following employees across firms» : Workshop på Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole «How destructive is creative destruction? The value of displaced R&D capital in the Norwegian IT industry» : Workshop om utdanningsvalg, Institutt for økonomi, Universitetet i Oslo «Betydningen av lønn for valg av utdanning og karriere fire ideer til framtidig forskning» : Workshop i Seksjon for mikroøkonometri, Statistisk sentrabyrå «Labor mobility and knowledge diffusion: A progress report» : Lunsjseminar på Institutt for Samfunnsøkonomi på NHH «Virkninger av FoU-subsidier på bedriftenes egenfinansierte FoU» : Lunsjseminar på Institutt for Samfunnsøkonomi på NHH «Avkastningen på privatfinansierte og offentlig finansierte FoU-investeringer i norske høyteknologinæringer» : Lunsjseminar på Institutt for Samfunnsøkonomi på NHH «Produktivitetsvekst og teknologiske endringer» : Seminar på SNF i Oslo «Estimering av den private avkastningen på offentlige FoU-subsidier» : Seminar på SNF i Oslo «Produktivitetsutviklingen i norsk industri » : Workshop om bedriftsheterogenitet i Seksjon for mikroøkonometri, Statistisk sentrabyrå «Dynamikken i produktivitetsutviklingen i norsk industri» Kommentarer : Conference on Contracts and Organizations at NHH, Bergen Kommentar til Karl Ove Aarbu og Gaute Torsvik: «The effect of financial and social incentives on worker absenteeism: Evidence from a regime shift within a firm» : Fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner (FIBE XXVI) på NHH i Bergen «Kommentar til Jensen og Schjelderup: Multinationals and Tax Evation» : FIEF Workshop on internationalization of markets and ownership in Stockholm «Comments to P.G. Tingvall: The impact of foreign acquisition on wage dispersion» : Det 25. nasjonale forskermøte for økonomer på Universitetet i Bergen 14

15 «Kommentar til Harald Dale-Olsen: Different owners, different hiring standards?» : Fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner (FIBE XIX) på NHH i Bergen «Kommentar til Bøhren og Ødegård: Corporate Governance and economic performance» : Doktorgradsseminar på Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole Kommentar til Erik Ø. Sørensens innlegg «School to work transition: A process of firm choice» : Det 23. nasjonale forskermøte for økonomer på Høgskolen i Telemark i Bø Kommentar til Tor Jakob Klettes innlegg «Innovating firms evidence and theory» : Det 22. nasjonale forskermøte for økonomer på NHH i Bergen Kommentar til Kristin Dales innlegg «In-the-home training, household skills and low wages» : Det 21. nasjonale forskermøte for økonomer på BI Oslo Kommentar til Anders Eklands innlegg «Knowledge transfer by labour mobility in the Nordic Countries» : Det 20. nasjonale forskermøte for økonomer på Høgskolen i Molde Kommentar til Erik Nessets innlegg «Impacts of User Oriented R&D-Support» : NFR-seminar om FoU, kompetanse og økonomisk vekst på Leangkollen i Asker Kommentar til Terje Lensbergs innlegg «Teknologisk utvikling i et evolusjonært perspektiv». 15

Curriculum Vitae Jarle Møen Professor at the Norwegian School of Economic

Curriculum Vitae Jarle Møen Professor at the Norwegian School of Economic Updated February 23 rd 2016 Curriculum Vitae Jarle Møen Professor at the Norwegian School of Economic Personal Born: August 24 th 1967 in Porsgrunn, Norway Citizenship: Norwegian E-mail: jarle.moen@nhh.no

Detaljer

Curriculum Vitae Jarle Møen Professor at the NHH Norwegian School of Economics

Curriculum Vitae Jarle Møen Professor at the NHH Norwegian School of Economics Updated May 18 th 2017 Curriculum Vitae Jarle Møen Professor at the NHH Norwegian School of Economics Personal Born: August 24 th 1967 in Porsgrunn, Norway Citizenship: Norwegian E-mail: jarle.moen@nhh.no

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Sluttregnskap. Prosjektnummer: One-Day Conference on Corporate Finance

SLUTTRAPPORT. Sluttregnskap. Prosjektnummer: One-Day Conference on Corporate Finance Side: 1 SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 271960 Prosjekttittel: Prosjektleder: Aktivitet / Program: Prosjektansvarlig: One-Day Conference on Corporate Finance Mæland, Jøril FINANSMARK NORGES HANDELSHØYSKOLE

Detaljer

En A er ikke alltid en A

En A er ikke alltid en A Norges Handelshøyskole http://www.nhh.no/sam/debatt/ SAMFUNNSØKONOMISK DEBATT SØD-01/08 Institutt for samfunnsøkonomi Helleveien 30 ISSN: 1502-5683 5045 Bergen 2008 En A er ikke alltid en A av Rolf Jens

Detaljer

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 117 Reprinted from Richard Stone and William Peterson (editors): Econometric Contributions to Public Policy. Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke 1978. ECONOMETRIC

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

NHH, 21. april, 2017 Professor Øystein Thøgersen

NHH, 21. april, 2017 Professor Øystein Thøgersen Finansiell økonomi (FIE) NHH, 21. april, 2017 Professor Øystein Thøgersen FIE: Introduksjon FIE den mest populære av NHHs masterprofiler - Ca. 35% av masterstudentene Mulige årsaker - Interessant og spennende!

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics Verdiskaping i maritim næring ENON AS Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr.

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Overskuddsflytting inn eller ut av Norge?

Overskuddsflytting inn eller ut av Norge? Norges Handelshøyskole http://www.nhh.no/sam/debatt/ SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE OG DEBATT SØD-28/12 Institutt for samfunnsøkonomi Helleveien 30 ISSN: 1502-5683 5045 Bergen 2012 Overskuddsflytting inn eller

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Professional experience Economist, Research Dept., Unit for Macroeconomics, Statistics Norway. 2002 -

Professional experience Economist, Research Dept., Unit for Macroeconomics, Statistics Norway. 2002 - Curriculum Vitae Personal information Name: Andreas Benedictow Address work: Unit for Macroeconomics, Research department Statistics Norway Kongens gate 6, PB 8131 Dep. 0033 Oslo Phone: 40902482 e-mail:

Detaljer

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Super diversity Steven Vertovec: New configurations of ethnic, genered, legal

Detaljer

Noen universitetstrender og samfunnsutfordringer

Noen universitetstrender og samfunnsutfordringer Noen universitetstrender og samfunnsutfordringer Colin Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Hvis det var opp til deg å endre noe ved forskningen slik den er i dag hva ville du endre og hvorfor?

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Særskilt rapportering om forskning, undervisning, og økonomiske administrative forhold i første driftsår

Særskilt rapportering om forskning, undervisning, og økonomiske administrative forhold i første driftsår Norwegian Center for Taxation (NoCeT) Særskilt rapportering om forskning, undervisning, og økonomiske administrative forhold i første driftsår Dato: 27. september 2013 (oppdatert 2.10.2013 etter innsending

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION ARTIKLER ERA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 114 SÆRTRYKK FRA JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS 10 (1978), PP 217-245 IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION By Vidar Christiansen

Detaljer

FIN 319/SAM 433 Finansielle kontrakter (Vårsemesteret 2002)

FIN 319/SAM 433 Finansielle kontrakter (Vårsemesteret 2002) FIN 319/SAM 433 Finansielle kontrakter (Vårsemesteret 2002) Forelesere: Trefftid: Eirik Gaard Kristiansen, rom C507 Send en e-post til: eirik.kristiansen@nhh.no Forelesningstid: Mandager kl. 12.15 14.00

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

Oftedal, E. and Foss, L. "Dynamics of Legitimacy Building" Paper submitted to Entrepreneurship Theory and Practice, December 2012.

Oftedal, E. and Foss, L. Dynamics of Legitimacy Building Paper submitted to Entrepreneurship Theory and Practice, December 2012. PUBLIKASJONER FORFI 2012: Magnus Gulbrandsen and Einar Rasmussen (2012) The use and development of indicators for the commercialisation of university research in a national support programme Technology

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED

EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED Høst 2003 Oppgaveteksten er skrevet på norsk og engelsk Oppgave 1 Betrakt

Detaljer

Digitalisering. Fra frykt til praksis. Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar Espen Andersen

Digitalisering. Fra frykt til praksis. Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar Espen Andersen www.espen.com self@espen.com Digitalisering Fra frykt til praksis Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar 2017 Espen Andersen Førsteamanuensis Institutt for strategi, Handelshøyskolen

Detaljer

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby En presentasjon av stiftelsen The Thor Heyerdahl Institute Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby Styret: Knut Pihl, Siviløkonom

Detaljer

OUTSOURCING OFFSHORE OUTSOURCING: EN TODIMENSJONAL BESLUTNING INNOVASJONSKRAFT GJENNOM OFFSHORING: HVORDAN OVERVINNE HINDRINGENE?

OUTSOURCING OFFSHORE OUTSOURCING: EN TODIMENSJONAL BESLUTNING INNOVASJONSKRAFT GJENNOM OFFSHORING: HVORDAN OVERVINNE HINDRINGENE? INNOVASJONSKRAFT GJENNOM OFFSHORING: HVORDAN OVERVINNE HINDRINGENE? CIO Forum, 20. oktober 2011 Hans SolliSæther, dr. oecon. Handelshøyskolen BI OUTSOURCING en prosess der bedriften beslutter å selge eller

Detaljer

Samarbeid mellom TIK og SFE: Forslag om et felles Master program

Samarbeid mellom TIK og SFE: Forslag om et felles Master program TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur Det samfunnsvitenskapelige fakultet Samarbeid mellom TIK og SFE: Forslag om et felles Master program Fulvio Castellacci TIK-styret, Møte 1. september 2015

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009. Senter for Varehandelsstudier (Center for Advanced Research in Retailing)

ÅRSRAPPORT 2009. Senter for Varehandelsstudier (Center for Advanced Research in Retailing) ÅRSRAPPORT 2009 Senter for Varehandelsstudier (Center for Advanced Research in Retailing) 1 Nytt 3 årig Bachelor - studium innenfor varehandelsledelse Det som særlig har markert arbeidet i Senter for Varehandelsstudier

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Hvem, hva, hvor om skatteforskning

Hvem, hva, hvor om skatteforskning Hvem, hva, hvor om skatteforskning Marcus Zackrisson, Skattedirektoratet Skatteetaten har fått gjennomført en kartlegging av relevant forskning på området skatt og etterlevelse. Kartleggingen har gitt

Detaljer

Finansforskning i kriseperspektiv

Finansforskning i kriseperspektiv Finansforskning i kriseperspektiv Aksel Mjøs Stavanger Næringsforening 2. november 2011 www.snf.no Hvorfor forske på finanskriser? To sett av spørsmål: -Om krisen: Hva skjedde, hvordan forhindrer vi slike

Detaljer

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Understanding innovation in a globalizing economy: the case of Norway. Globally distributed knowledge networks Workpackage 2

Understanding innovation in a globalizing economy: the case of Norway. Globally distributed knowledge networks Workpackage 2 Understanding innovation in a globalizing economy: the case of Norway Globally distributed knowledge networks Workpackage 2 Hvorfor fokusere på globale kunnskaps/verdinettverk? 1. Strukturelle endringer

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Ny instituttpolitikk

Ny instituttpolitikk Ny instituttpolitikk Sveinung Skule Nestleder i styret for Forskningsinstituttenes fellesarena FFAs årskonferanse Oslo, 3. mai 2017 Bruk evalueringene! Miljøinstitutter Høy relevans The impact cases, user

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

1 av :30. RSS: Abonner på siste nytt

1 av :30. RSS: Abonner på siste nytt 1 av 5 18.04.2012 15:30 RSS: Abonner på siste nytt 2 av 5 18.04.2012 15:30 Nøkkelpersoner: Men gruppen for reguleringsteknikk opererer i flat struktur. (fra v.) Tor Arne Johansen (fungerende instituttleder),

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER Internasjonalisering i forskerutdanningen Ma l: Alle NTNUs ph.d.-kandidater skal knyttes til internasjonale prosjekter eller nettverk. 25 % av NTNUs ph.d.-kandidater

Detaljer

Læring mellom forsknings- og samhandlingsprosjektene

Læring mellom forsknings- og samhandlingsprosjektene Læring mellom forsknings- og samhandlingsprosjektene i VRI VRI Forskersamling i Kristiansand, 25.04.2012 v/ Anne H. Gausdal, prosjektleder forskerprosjekt Buskerud og Vestfold Disposisjon 1. Forskere fasiliteter

Detaljer

Privat + offentlig kapital = sant? Foredrag

Privat + offentlig kapital = sant? Foredrag Privat + offentlig kapital = sant? Foredrag Sammendrag Sammendrag av presentasjon holdt på seminar om risikokapital i Nord-Norge den 15. desember 2011 i Tromsø. Seminaret var organisert av Epsilon Capital.

Detaljer

Offentlig finansiert forskning: Står resultatene i forhold til innsatsen? Er virkemidlene gode og effektive?

Offentlig finansiert forskning: Står resultatene i forhold til innsatsen? Er virkemidlene gode og effektive? Offentlig finansiert forskning: Står resultatene i forhold til innsatsen? Er virkemidlene gode og effektive? Jan Fagerberg, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo, jan.fagerberg@tik.uio.no

Detaljer

Samfunnsøkonomiske vurderinger og velferd -fordeling og effektivitet. Hvordan skal vi gjøre samfunnsøkonomiske vurderinger?

Samfunnsøkonomiske vurderinger og velferd -fordeling og effektivitet. Hvordan skal vi gjøre samfunnsøkonomiske vurderinger? Notat 212010 Samfunnsøkonomiske vurderinger og velferd -fordeling og effektivitet Hvordan skal vi gjøre samfunnsøkonomiske vurderinger? Effektivitet: Hvilken allokering av ressursene gir størst mulig velferd?

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

By Petter Jakob Bjerve. Contents

By Petter Jakob Bjerve. Contents ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 21 SÆRTRYKK FRA ECONOMICS OF PLANNING, VOL. 8, NO. 1-2, 1968 TRENDS IN QUANTITATIVE ECONOMIC PLANNING IN NORWAY By Petter Jakob Bjerve UTVIKLINGSTENDENSAR I DEN

Detaljer

FoU, Industry Dynamics, and Public Policy. Espen R. Moen Handelshøyskolen BI

FoU, Industry Dynamics, and Public Policy. Espen R. Moen Handelshøyskolen BI FoU, Industry Dynamics, and Public Policy Espen R. Moen Handelshøyskolen BI Forskergruppen Handelshøyskolen BI, Center for Research in Economics and Management (CREAM): Dalen, Moen, Riis, Steigum, Norli

Detaljer

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Veiledning er obligatorisk Et originalt bidrag: rent beskrivende og refererende oppgave holder ikke Formen skal være profesjonell BYRÅKRATISKE TING:

Detaljer

Programplan med spesialiseringsprofiler opptak høsten 2012 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

Programplan med spesialiseringsprofiler opptak høsten 2012 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Masterprogrammet bygger på en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, slik denne graden er formulert av Nasjonalt råd for økonomisk administrative fag (NRØA). Disse

Detaljer

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Peter Maassen 28. januar 2016 Kontekst Forskergruppe ExCID Aktiviteter fokusert på: o Publisering

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

Forord. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 23. januar 1958. Petter Jakob Bjerve.

Forord. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 23. januar 1958. Petter Jakob Bjerve. Forord Denne artikkelen har interesse fra to ulike synspunkter. For det første gir den hovedresultatene av de beregninger som i noen tid har foregått i Byrået over utviklingen og sammensetningen av realkapitalen

Detaljer

ENT4505- Introduksjon til sosialt entreprenørskap.

ENT4505- Introduksjon til sosialt entreprenørskap. ENT4505- Introduksjon til sosialt entreprenørskap. Praktisk info: Velkommen til kurset ENT4505 Introduksjon til sosialt entreprenørskap. Som navnet tilsier så gir dette kurset en generell innføring i hva

Detaljer

Om forskningsprosjektet #Læringslivet

Om forskningsprosjektet #Læringslivet Presentasjon 1 juni P52 KPH Om forskningsprosjektet #Læringslivet #Læringslivet (Learning life) as Symbiotic Learning System of Employee-driven Innovation in Municipal Care Work (Annen støtte FINNUT) Application

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Erfaringer fra implementeringen av VRI Hordaland

Erfaringer fra implementeringen av VRI Hordaland Erfaringer fra implementeringen av VRI Hordaland 1. Forskningsspørsmål og avgrensing 2. Regionalpolitisk diskurs - Kunnskapsinstitusjoner og det regionale innovasjonssystemet 3. Teori og metode 4. Empiriske

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Tapte talenter: Effekten av ungdomsledighet på fremtidig arbeidsmarkedsutfall

Tapte talenter: Effekten av ungdomsledighet på fremtidig arbeidsmarkedsutfall 1/25 Tapte talenter: Effekten av ungdomsledighet på fremtidig arbeidsmarkedsutfall Venke Furre Haaland Universitetet i Stavanger 27 juni, 2014 Innhold Arbeidsledighet for unge - kortsiktige konsekvenser

Detaljer

Tilpasse virkemidlene og bruke dem målrettet mot næringsliv og offentlig sektor. Lars André Dahle, Forskningsrådets regionkontor i Trøndelag

Tilpasse virkemidlene og bruke dem målrettet mot næringsliv og offentlig sektor. Lars André Dahle, Forskningsrådets regionkontor i Trøndelag Tilpasse virkemidlene og bruke dem målrettet mot næringsliv og offentlig sektor Lars André Dahle, Forskningsrådets regionkontor i Trøndelag Mobilisere til økt forskning i næringslivet Nasjonale strategier

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift?

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Innlegg ved Halvdagsseminar om åpen tilgang til vitenskapelige artikler I forbindelse med den internasjonale Open Access-uken, Universitetsbiblioteket i Bergen 26.

Detaljer

VERDIKT Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT (2005 2014) IKT-basert samhandling for kunnskapssamfunnet og kunnskapsøkonomien

VERDIKT Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT (2005 2014) IKT-basert samhandling for kunnskapssamfunnet og kunnskapsøkonomien VERDIKT Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT (2005 2014) IKT-basert samhandling for kunnskapssamfunnet og kunnskapsøkonomien Trond Knudsen Norstella / RNeF 27. aug. 2009 Høsten 2009: Nye tema i VERDIKT

Detaljer

Dag Morten Dalen Provost and professor of economics

Dag Morten Dalen Provost and professor of economics Dag Morten Dalen Provost and professor of economics Personal Date of birth: April 19, 1966. Nationality: Norwegian. Married, two children. Education Cand. oecon, Department of Economics, University of

Detaljer

GAMLE EKSAMENSOPPGAVER I SVSØ 354 / SØK 3509 INTERNASJONAL HANDEL OG ØKONOMISK GEOGRAFI

GAMLE EKSAMENSOPPGAVER I SVSØ 354 / SØK 3509 INTERNASJONAL HANDEL OG ØKONOMISK GEOGRAFI Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi GAMLE EKSAMENSOPPGAVER I SVSØ 354 / SØK 3509 INTERNASJONAL HANDEL OG ØKONOMISK GEOGRAFI Vekttall: 5 (1998): Matematisk formelsamling

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS English Exam: ECON2915 Economic Growth Date of exam: 25.11.2014 Grades will be given: 16.12.2014 Time for exam: 09.00 12.00 The problem set covers 3 pages Resources

Detaljer

Omstilling og utstøting fra arbeidslivet: Hvem lykkes og hvem støtes ut for godt? Professor Kjell G. Salvanes Norges Handelshøyskole

Omstilling og utstøting fra arbeidslivet: Hvem lykkes og hvem støtes ut for godt? Professor Kjell G. Salvanes Norges Handelshøyskole Omstilling og utstøting fra arbeidslivet: Hvem lykkes og hvem støtes ut for godt? Professor Kjell G. Salvanes Norges Handelshøyskole Bakgrunn Det skapes hele tiden nye jobber, uavhengig av konjunktursykelen

Detaljer

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary SISVI SISVI Report 2014-04 Annik Magerholm Fet, Michael M. Jenssen SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary Raufoss, 28. November, 2014

Detaljer

Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi??

Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi?? Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi?? Anna Mette Fuglseth professor, dr. oecon. leder for forskerskolen www.nhh.no/nfb Oversikt Innledning Nasjonale forskerskoler Nasjonal forskerskole i bedriftsøkonomi

Detaljer

IMT3831 Bedriftsutvikling

IMT3831 Bedriftsutvikling IMT3831 Bedriftsutvikling - 2012-2013 Emnekode: IMT3831 Emnenavn: Bedriftsutvikling Faglig nivå: Bachelor (syklus 1) Studiepoeng: 10 Varighet: Høst Språk: Norsk Anbefalt forkunnskap: SMF2051 Ledelse med

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 Senter for Varehandelsstudier (Center for Advanced Research in Retailing)

ÅRSRAPPORT 2008 Senter for Varehandelsstudier (Center for Advanced Research in Retailing) ÅRSRAPPORT 2008 Senter for Varehandelsstudier (Center for Advanced Research in Retailing) 1 Fremtidsrettet utvikling av kunnskap innenfor varehandel Året 2008 var preget arbeidet med å etablere en fremtidsrettet

Detaljer

Rektor Ole Petter Ottersen. FORNY-Forum 2016 How the University of Oslo addresses its fourth mission

Rektor Ole Petter Ottersen. FORNY-Forum 2016 How the University of Oslo addresses its fourth mission Rektor Ole Petter Ottersen FORNY-Forum 2016 How the University of Oslo addresses its fourth mission Grunnforskning og innovasjon hører sammen Tilstandsrapporten slår fast: UiO har det største antallet

Detaljer

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asset Management Compliance og Operasjonell Risiko Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asle Bistrup Eide A global manager with companies in Oslo, Stockholm, Bergen, Luxembourg, Chennai and Hong Kong

Detaljer

Hvordan sikre gevinst i prosjekter?

Hvordan sikre gevinst i prosjekter? Hvordan sikre gevinst i prosjekter? Otto Husby Director International Operations, Metier Nettkonferansen 2011 Metier i dag Forretningsidé: Vi forbedrer våre kunders forretningsmessige mål gjennom riktige

Detaljer

NSG seminar om forskningsfinansiering og fordelingsmekanismer innen medisinsk og helsefaglig forskning

NSG seminar om forskningsfinansiering og fordelingsmekanismer innen medisinsk og helsefaglig forskning NSG seminar om forskningsfinansiering og fordelingsmekanismer innen medisinsk og helsefaglig forskning Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen, 3. november 2010 Magnus Gulbrandsen, professor, Senter for

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Årsplan for Økonomisk institutt

Årsplan for Økonomisk institutt Årsplan for Økonomisk institutt 2016-2018 Vedtatt i instituttstyret 01.03.2016 Forskning Instituttet vil stimulere til at medarbeiderne deltar i og bidrar til eksternt finansierte prosjekter, og publiserer

Detaljer

Regionale satsinger i EU-forskningen. Sverre Sogge

Regionale satsinger i EU-forskningen. Sverre Sogge Regionale satsinger i EU-forskningen Sverre Sogge Regions of Knowledge Støtter samarbeid mellom forskningsdrevne klynger: FoU-organisasjoner offentlige forskningssentre, universiteter og høyskoler, non-profit-fouorganisasjoner

Detaljer

Innovasjoner og patentering. Trond Storebakken

Innovasjoner og patentering. Trond Storebakken Innovasjoner og patentering Trond Storebakken Hvorfor er kommersialisering viktig? Universitetets samfunnsoppgave Bidra til næringsutvikling i Norge Forskningspolitiske føringer Tjene penger Lov om universiteter

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

Notat. Midtveisevalueringen av SFI - Tilbakemeldinger fra brukerpartnerne. Dato:

Notat. Midtveisevalueringen av SFI - Tilbakemeldinger fra brukerpartnerne. Dato: Notat Emne: Midtveisevalueringen av SFI - Tilbakemeldinger fra brukerpartnerne Dato: 23.3.2011 Som en del av grunnlagsmaterialet for Midtveisevalueringen har brukerpartnere i de 14 sentrene som ble evaluert,

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

MARKETING AND BRAND MANAGEMENT (MBM) Profilkoordinator: Aksel I. Rokkan

MARKETING AND BRAND MANAGEMENT (MBM) Profilkoordinator: Aksel I. Rokkan MARKETING AND BRAND MANAGEMENT (MBM) Profilkoordinator: Aksel I. Rokkan (Aksel.Rokkan@nhh.no) NHH Marketing Faculty Tor W. Andreassen Einar Breivik Sven A. Haugland Leif E. Hem Ingeborg A. Kleppe Herbjørn

Detaljer

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Foto: Jo Michael Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Are Turmo Kompetansedirektør, NHO Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 20 000 medlemmer og 500.000 ansatte i medlemsbedriftene

Detaljer

En fremtidsrettet næringspolitikk

En fremtidsrettet næringspolitikk En fremtidsrettet næringspolitikk Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Forsvarets høyskole, 23. februar 2004 Et godt utgangspunkt Høyt utdannet arbeidskraft og rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Hotel Management - Bachelor's Degree Programme

Hotel Management - Bachelor's Degree Programme Studieprogram B-HOTLED, ENGELSK, 2007 HØST, versjon 08-Aug-2013 11:11:21 Hotel Management - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i hotelledelse Full-time/Part-time: Full-time

Detaljer

Kunnskap for en bedre verden 1

Kunnskap for en bedre verden 1 Kunnskap for en bedre verden 1 Vi fusjonerer fordi * vi har en målsetning om å heve kvaliteten i hele bredden av virksomheten. vi sammen kan være en enda bedre partner for utvikling av næringsliv og samfunn

Detaljer

Utdanning, forskning og arbeidsliv. Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no

Utdanning, forskning og arbeidsliv. Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no Utdanning, forskning og arbeidsliv Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no Mål med samarbeid med næringsliv 1) Styrke kvalitet og relevans på utdanning bidrar til humankapital og employability

Detaljer

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Internasjonaliseringskonferansen Trondheim, 6. mars 2014 Bjørn Arne Skogstad, NCE Programleder - Klyngene har satset på kompetanse for å styrke konkurransekraften

Detaljer

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR 2004 Vedtatt i instituttstyret 5.02.04 Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO ÅRSPLAN FOR ØKONOMISK INSTITUTT 2004 1. FORSKNING OG FORSKERUTDANNING Tiltak

Detaljer

Næringsutvikling og norsk forskning hvor står vi og hvor går vi?

Næringsutvikling og norsk forskning hvor står vi og hvor går vi? Næringsutvikling og norsk forskning hvor står vi og hvor går vi? Tor Jakob Klette (Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo) Den nye indikatorrapporten bør være et sentralt dokument for den norske forskningspolitiske

Detaljer

Evaluering Fra kontroll i etterkant til et element i utviklingen fremover Klynge caset

Evaluering Fra kontroll i etterkant til et element i utviklingen fremover Klynge caset Evaluering Fra kontroll i etterkant til et element i utviklingen fremover Klynge caset Knut Senneseth Utvärderingsnätverket Stockholm 27 mai 2015 Formål: Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes

Detaljer

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft Professor Roger Sørheim Subsea Sensors for Oil and Gas Objectives Develop internationally leading research consortium on subsea sensors for oil

Detaljer

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare?

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare? Industrien må ha tilgang

Detaljer

Globalisering av regionale kunnskapsnettverk, Rolv Amdam. City-regions, knowledge bases and innovation support systems, Knut Onsager

Globalisering av regionale kunnskapsnettverk, Rolv Amdam. City-regions, knowledge bases and innovation support systems, Knut Onsager Innovasjonsprosjektene i Demosreg-programmet Globalisering av regionale kunnskapsnettverk, Rolv Amdam City-regions, knowledge bases and innovation support systems, Knut Onsager Regional vekst, nyskapning

Detaljer