Byåsen - Store nye eneboliger i kjede - Høy standard

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byåsen - Store nye eneboliger i kjede - Høy standard"

Transkript

1 Byåsen - Store nye eneboliger i kjede - Høy standard Solrikt og barnevennlig område nært Bymarka - Individuelle tilpasninger Ivar Aasens veg nr. 33 til 39 Faste priser fra kr ,- Bra/p-rom: 212/166 Oppdragsansvarlig: Hilde Valstad tlf

2 Solrikt og barnevennlig boområde med flotte fri-arealer. Området sogner til Dalgård barneskole og Ugla Ungdomskole. Husene blir liggende i enden av blindvei og har en skjermet belliggenhet i feltet. Boligene har umiddelbart nærhet til Bymarka og har 5 min gangavstand til Lianvatnet og Haukvatnet. På vinteren har du lysløype rett i nærheten. Bilde av Ivar Aasens veg nr Bilde fra tomta Vinterbilde fra Bymarka Bilde fra idylliske Haukvatnet

3

4

5 3D illustrasjoner

6 Standard Det er lagt opp til en gjennomført og god standard med store muligheter for individuelle tilpasninger. Her kan du få være med å bestemme selv hvordan din bolig skal se ut. Det vises til vedlagte leveransebeskrivelse. Bilder er fra tilsvarende oppført bolig.

7

8 Byggemåte Tømrer og ingeniør Magne Olsen AS er kvalitetsbevisst og er en av få byggmestere som har valgt å bygge boliger som går utover de nye energikravene. Her brukes det 148 mm bindingsverk, 15 cm islolasjon, diffusjonssperre, 48 mm utlektning og nye 5 cm isolasjon. Byggemåten forhindrer hull i diffusjonssperre og minsker fare for kondensproblemer. Alle innervegger isoleres og det brukes 35 cm isolasjon i tak samt betong takstein og lavenergivinduer. For øvrig vises til vedlagte byggebeskrivelse OM TØMRER OG INGENIØR MAGNE OLSEN AS: Vi er et lite fi rma med 8 ansatte som bygger boliger for private kjøpere. Firmaet gjør hele bygge- og planleggingsprosessen som tomteerverv, uttegning av husene, byggesøknader, kundetilpasning, grunnarbeid, tømrer- og snekkerarbeid. Samarbeider med fast arkitekt, rørlegger og elektrikker. Vi bygger 6-8 hus i året og engasjerer oss i hvert enkelt av dem. Firmaet har drevet i 15 år og har alle aktuelle godkjenninger og er medlem av Byggmesterforbundet. Vi er frie og uavhengige både kjeder og banker og har en solid egenkapital som garanterer at vi gjør opp for oss hvis noe går feil. Alltid stiller vi garantier for utført arbeid. Se også Arkitekt Rolf Gudding har tegnet boligene i feltet.

9 Oppvarming Stålpipe med vedovn av type Jøtul F371 med sokkel helt ned, leveres av Varmeforum. Evt. endringer/ tillegg faktureres direkte til kunden. Utbredt bruk av varmekabler i 1 etg samt panelovner. Ventilasjonsanlegg har varmegjenvinner. Bebyggelse Det er innregulert totalt 26 enheter i feltet. Ivar Aasens veg nr. 33 til 39 er tredje byggetrinn. Det er i de to første byggetrinn solgt 12 av 12 hvorav 5 er ferdigstilt og 7 er under bygging. Arealberegning: Primærrom (P-rom): 166 m² Primærarel består av stue, kjøkken, bad, soverom, vaskerom, gang og disp. rom. Sportsbod/ garasje og innvendig bod er ikke medregnet i primærareal. Disp.rom oppfyller ikke krav til varig opphold. Bruksareal: 212 kvm ( for nr ,5 kvm) Areal i bra er er inkl. garasje og sportsbod. Areal pr plan for hus nr. 33 til 37 er 120,7 for.1 etasje og 91,5 for 2. etasje. For hus nr 39 er areal 1. etasje 117 kvm. Estimert byggestart 2.kvartal Ca 1 års byggetid. Handelen følger Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova).

10 Solrikt og barnevennlig boområde med flotte fri- arealer. Området sogner til Dalgård barneskole og Ugla Ungdomskole. Husene blir liggende i enden av blindvei og har en skjermet belliggenhet i feltet. Boligene har umiddelbart nærhet til Bymarka og har 5 min gangavstand til Lianvatnet og Haukvatnet. På vinteren har du lysløype rett i nærheten. Fasadetegninger for alternative planløsninger kan ses hos megler. Det gjøres oppmerksom på at nr. 39 har litt annen utforming på 1 etasje. Ta kontakt med megler for å få oversendt tegninger. Fasade øst standard Fasade sør standard Fasade vest standard Fasade nord standard

11

12 Her ser du noen av mulighetene du har med forskjellige planløsninger på husets andre etasje. Standard: 2 soverom med adskilt stue og kjøkken. Her er det mulighet til å få inngang til bad også fra kjøkken. Alternativ 1: Samme som standard løsning men åpen løsning mellom stue og kjøkken. Alternativ 2: 1 soverom og skyvedør fra kjøkken ut på terrasse. Her er skyvedøren på stue erstattet med verandadør. Alternativ 3: 1 soverom og verandadør ut på terrasse. Det er beholdt skyvedør på stue. Standard Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3

13

14 Oppdrag: Eiendom Ivar Aasens veg 33 til 39, 7024 TRONDHEIM Gårdsnummer 103, bruksnummer 9 i TRONDHEIM kommune. Eier Ingeniør Magne Olsen AS Overtagelse Estimert byggestart 2. kvartal Ca 1 års byggetid. Ligningsverdi Fastsettes av Trondheim ligningskontor etter overtagelse. Kommunale avgifter Fastsettes av Trondheim kommune etter overtagelse. Vei, vann, avløp Offentlig vei, vann og kloakk. Private stikkledninger ut til offentlig nett. Ivar Aasens veg er kommunal vei. Felles avkjøring fra Ivar Aasens veg til boligene er privat. Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest vil bli utlevert før overtagelse. Offentlige planer, reguleringsplaner Området er regulert til boliger og fellesområder. Det er innregulert og vil komme 2 felles lekeplasser ( merket grønt i planen).opparbeidelse av lekeplasser er velforeningens ansvar. Det er ikke besluttet endelig utforming pr nov 09. Det vises til vedlagte reguleringskart i prospekt hvor det er innregulert 26 boliger. Selger tar forbehold om endringer i type bebyggelse/ antall ift vedlagte reguleringskart. Tinglyste forhold & rettigheter/servitutter som følger eiendommen: Tgl med dagboknr fra 2009 vedr. bestemmelse om vann og kloakkledning samt om elektriske ledninger/ kabler. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen. Tgl. med dagboknr fra 2009 vedr bestemmelse om pliktig medlemskap i velforening/ huseierlag. Fremtidig erklæring til offentlige instanser mv må kjøper akseptere inntil 6 mnd etter overtagelse. Grunnarealer Tomtene er eid. Tomteareal er estimert til: Nr kvm Nr kvm Nr kvm Nr kvm Det tas forbehold om eksakt areal da tomtene ikke er fradelt. Boligene vil også få 1/4 andel i felles avkjøring/ privat stikkvei (FA 3) til boligene samt 1/26 andel i felles lekeområder. Det gjøres oppmerksom på at naboer som grenser inn til veieiendom ( merket felles avkjørsel i kart) har rett til å benytte privat vei som adkomst inn til sin bolig hvis det skulle være mer hensiktsmessig. Disse har i dag etablert adkomst fra Per Sivles vei. Fremtidige eiere av nr plikter å samtykke til adkomst via sin private vei for disse boligen hvis det skulle bli aktuelt. Inntegnet adkomst øst for hus nr. 35 ( formet som T ) tilhører og ligger innenfor eiendomsgrensen til Ivar Aasens veg 29. Denne er inntegnet og beregnet for en fremtidig eventuell adkomst for Ivar Aasens veg nr. 27, 29 og 31. Eventuelle inntekter som opparbeides ved at naboer knytter seg til infrastruktur tilfaller selger. Det er pliktig medlemskap i områdets velforening. Avgift er ikke fastsatt enda men dekker normalt vedlikehold/ brøyting av felles privat adkomstveg samt vedlikehold av fellesareal mv. Diverse Boligene selges etter bustadoppføringslova. Selger stiller nødvendige garantier iht loven. Selger tar forbehold om 2 av 4 solgte enheter samt endelig igangsettingstillatelse fra kommunen før byggestart. Det kan forekomme mindre endringer på areal- og detalprosjektering. Det gjøres oppmerksom på at bilder i salgsoppgave er av illustrativ karkater og kan avvike fra

15 leveranse. Forsinkelser som skyldes streik/ lockout, naturkatastrofer eller andre uforutsette hendelser som ikke kan kladres utbygger gir ikke rett til forsinkelsesrenter eller heving av kjøpet. Fremtidig erklæring til velforening, offentlige instanser mv må kjøper akseptere inntil 3 mnd etter overtagelse. enheter. Det vil ikke forekomme indeksregulering av kjøpesummen etter avtale er inngått. Kjøper plikter innen 3 virkedager etter signering fremskaffe fi nansieringsbevis på kjøpesum + omk. Det må fremskaffes oppdatert fi nansieringsbevis ved tilvalg utover standard leveranse. Megleren Din AS Dronningensgate 38, 7011 Trondheim Ved resalg ( transport av kontrakt) før ferdigstillelse påløper det et gebyr til megler pål ,- for merarbeid/ transport av garanti mv. Kontraktsmøte vil bli avholdt så snart selgers forbehold er slettet. Tilknytningsavgift kabel-tv dekkes av kjøper. Betalingsbetingelser: 1.) kr ,- for tomt inkl alle avgifter ( vei, vann og kloakk). Innbetales innen 10 dager etter budaksept. Tomt overskjøtes kjøper som eier i hele byggeperioden. 2.) kr ,- faktureres pr 10 dager ved ferdig grunnmur og tett råbygg. 3.)kr ,- faktureres pr 10 dager ved klar til maling. 4.) rest faktureres og betales ved overtagelse, skal utgjøre minimum 10% av kjøpesum. Selger forbeholder seg retten til å endre priser på usolgte Kjøpers omkostninger Dokumentavgift til staten 2.5 % av tomteverdi kr ,- som utgjør kr ,- Tinglysningsgebyr for skjøte kr 1.548,-. Pantobligasjon kr 1.935,- pr stk. Attestbebyr kr. 250,- Startkapital velforening kr ,- Tilsammen kr ,- Oppdragsgiver betaler megler følgende vederlag: kr pr enhet inkl mva. Salgsoppgavedato: Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Eiendomsmegler MNEF Hilde Valstad Finansiering Postbanken tilbyr alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til fi nansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Formidling Postbanken Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra Postbanken for formidling av lånekunder. Kun personer som har samtykket vil bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden.

16 Adkomst Følg Gamle Oslovei fra Byåsen butikksenter. Passer Kyvannet på høyre side, kjør under trikkebru og ta andre vei til høyre som er Uglavegen. Følg denne til du får Per Sivles vei på venstre side. Ta deretter første vei til venstre som er Ivar Aasens veg. Feltet er i enden av veien. Tomtene er avmerket ( midt i hvert hus) og har anvisning om høyder. Ta kontakt med megler for en tomtevisning Innhold Feltet består av 4 stk eneboliger i kjede med garasje og sportsbod mellom boligene. Imholdsrike boliger med 3-4 soverom samt disponibelt innredet rom. 2 bad og et stort vaskerom. Ivar Aasens veg nr ligger i tredje byggetrinn i byggefeltet og er på 212 kvm bra inkl. garasje og boder. Det er i de to første byggetrinn solgt 12 av 12 hvorav 5 er ferdigstilt og 7 er under bygging.

17 Innhold: 1 etg: Stor entre/ gang på 23 kvm, romslig bad, stort vaskerom med plass til både tekniske installasjoner tørk/vask, oppheng samt mulighet for klessjakt fra bad i 2 etasje. 1 etasje har 2 stk soverom, samt 1 disponibelt innredet rom med vindu/ lysgrav. 1 stk innredet bod i direkte tilknytning til sportsbod og garasje. Overbygd parti over inngangsdør og garasjeport. 2 etg: Stue og kjøkken med åpen himling samt bad og 1-2 soverom. Her fi nnes det flere forslag til rominndeling og det er lagt tilrette for at kjøper skal påvirke også rominndeling. Her har du utgang til stor terrasse på 78 kvm som strekker seg rundt huset med nedgang til plen på husets vestside. Delvis overbygd terrasse. Kvalitetshus med fl ott kjøkken og bad fra Røskaft Kjøkken og interiør. Flislagte bad, balansert ventilasjon med varmegjenvinning og sentralstøvsuger. Stålpipe Jøtul F371 med sokkel helt ned eller F373 med søyle er inkludert i leveransen. Stue og kjøkken har skrå himling med en takhøyde på opptil 3,4 meter. Her har du kjempestor terrasse med sol til sent på kvelden, garasje, sportsbod med direkte inngang til bod inne i huset. Her har du store muligheter for endringer. Ikke bare på standard men også på planløsninger! Her kan du få en knalltøff bolig som er tilpasset din smak og dine behov.

18

19

20

21

22 Notater

23

24 PHILIPS Distribusjon Fastrente Rabatt på boligalarm Rimelige forsikringer Rabatt på hvitevarer Samboerkontrakt Rabatt på lagerleie Lån til oppussing Rabatt på brunevarer Økonomisk rådgivning Rabatt på emballasje Sett sammen din egen boliglånspakke Når du kjøper bolig trenger du kanskje hjelp til mer enn bare lånet. Du skal flytte, kanskje pusse opp, kjøpe nye møbler og forsikringer. Nå har vi tenkt på alt dette, og lanserer et boliglån med en rekke tilleggstjenester som gjør det hele litt enklere og rimeligere for deg. Sett sammen din egen boliglånspakke på eller la oss gjøre jobben for deg. Priseksempel: Postbanken Førstehjemslån Lånebeløp kr , innenfor 75 % av kjøpesum og 20 års løpetid. Nominell rente 4,60 % p.a. Annuitetslån med effektiv rente 4,73 % / 4,73 % p.a. inkl etableringsomkostninger kr 1.500/1000 og termingebyr kr 25. Prisen er per og kan bli endret. Se boliglånspakke.no eller ring Postbanken en del av DnB NOR Bank ASA

25 STEDER AV INTERESSE SKOLER / BARNEHAGER Tilhørighet Kommune Trondheim Bydel Byåsen Grunnkrets Byåsen 24 Kirkesogn Byåsen Skoler Dalgård skole (1-7 kl.) 0,6 km * Ugla skole (8-10 kl.) 0,5 km * Byåsen videregående skole 1,8 km * Heimdal videregående skole 6,1 km Barnehager Valset og Kystadåsen bhg. (Kystadåsen) (3-6 år) 0,2 km * Uglahuset familiebarnehage 0,2 km * Haukvatnet friluftsbhg. - Haukåsen bhg. (0 5 år) 0,4 km * Steder i nærheten Larsbyen 0,1 km * Arnebyen 0,2 km * Ugla 0,7 km * Transport Flyplass Trondheim Værnes 37,2 km Flyplass (regional) Ørland 108,1 km Sentralstasjon Trondheim 7,3 km Jernbanestasjon Stavne 4,3 km Trikkeholdeplass Ugla 0,8 km * Bussholdeplass Haukåsen 0,5 km * Idrett/friluft Idrettsanlegg Myra Kyvatnet idrettsplass 0,7 km * Dalgård idrettsfelt 1,1 km * Treningssenter 3T-Byåsen 1,8 km * DEMOGRAFI Nøkkelopplysninger for nabolaget (Byåsen 24 grunnkrets) Gj. snitt alder menn 35 år Gj. snitt alder kvinner 36 år Husholdninger med barn: 48,4 % Husholdninger uten barn: 51,6 % Gj. snitt byggeår: 1955 Gj. snitt tomtestørrelse: 905 kvm 39.2% 40.0% 39.8% KART Varer/tjenester Kjøpesenter Migosenteret 2,6 km Postkontor Spar Kyvannet 0,8 km * Apotek Apotek 1 Stavset 1,2 km * Vinmonopol Munkegata Vinmonopol 6,1 km Dagligvare Bunnpris Ugla 0,5 km * Kiosk/video Narvesen Videotime 0,6 km * Bensin YX Ugla 0,7 km * 16.3% 17.2% 22.0% 7.5% 7.9% 5.7% 24.5% 22.2% Barn Ungdom Unge voksne Voksne Eldre (0-12 år) (13-18 år) (19-34 år) (35-64 år) (over 65 år) Område Personer Husholdninger Kommune: Trondheim Bydel: Byåsen Grunnkrets: Byåsen % Kilde: SSB % 12.8% 10.6% Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (* Distanse i luftlinje). Eiendomsprofil AS eller Postbanken Eiendom v/megleren Din AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS Copyright Eiendomsprofil AS 2009

26 Spørsmål til megler Notater Spørsmål: Svar: Spørsmål: Svar: Spørsmål: Svar: Spørsmål: Svar:

27 Spørsmål til megler Notater Spørsmål: Svar: Spørsmål: Svar: Spørsmål: Svar: Spørsmål: Svar:

28 Budskjema for eiendommen: Ivar Aasens veg 33-39, oppdrag Gnr 103, bnr 9 i TRONDHEIM kommune Fakses til eller sendes til Dronningensgate 38, 7011 Trondheim Jeg/vi legger herved inn et bud iht prisliste + omkostninger beløp i bokstaver Eventuelle forbehold Jeg/vi bekrefter å ha lest hele prospektet og godtar betingelsene. Budgiver 1: Budgiver 2: Personnr: Personnr: Telefon på dagtid: Telefon på dagtid: Adresse: Adresse: Postnr/Sted: Postnr/Sted: Epost: Epost: Underskrift og dato Underskrift og dato Finansiering Følgende låneinstitusjon kan gi opplysninger om min/vår finansiering kontaktperson og tlf nr / Følgende låneinstitusjon kan gi opplysninger om min/vår finansiering kontaktperson og tlf nr / Jeg/vi anslår at vår egenkapital er på kr Jeg/vi ønsker tilbud om lån, og tillater at skjemaet oversendes Postbanken Megleren Din AS i samarbeid med Postbanken Eiendom AS

29 Hilde Valstad Eiendomsmegler MNEF/ Prosjektansvarlig Mobil Telefon Postbanken Eiendom Megleren Din AS Dronningensgate Trondheim Megleren Din AS i samarbeid med Postbanken Eiendom AS Ikke vær redd for å spørre meg! Det er mange spørsmål som kan melde seg når du vurderer å kjøpe en bolig. Som megler har jeg fagkunnskap om mange temaer knyttet til bolighandel. I tillegg kjenner jeg godt til nettopp ditt lokalmiljø, noe som gjør meg i stand til å vurdere boliger på en kvalifisert og betryggende måte. Husk at jeg er her for å svare på dine spørsmål. Spør meg, så lover jeg å gi deg et ordentlig svar! trykksak. Postbanken Eiendoms trykkeri har rett til å bruke miljømerket Svanen på sine trykte produkter.

Byåsen -store nye tomannsboliger

Byåsen -store nye tomannsboliger Byåsen -store nye tomannsboliger 3 til 5 soverom - høy standard - garasje -muligheter for individuelle tilpasninger Ivar Aasens veg 26-44 Faste priser fra kr. 3 250 000 til 3.950.000,-. Bra/Bta: 155/177

Detaljer

Byåsen -store nye tomannsboliger

Byåsen -store nye tomannsboliger Byåsen -store nye tomannsboliger 3 til 5 soverom - høy standard - garasje -muligheter for individuelle tilpasninger Ivar Aasens veg 26-44 Faste priser fra kr. 3 250 000 til 3.950.000,-. Bra/Bta: 155/177

Detaljer

Mørkved. Innholdsrik enebolig - stor garasje - hjørnetomt - stort potensiale. Humleveien 24 Prisantydning: 3 190 000,- Bra/p-rom: 181/177

Mørkved. Innholdsrik enebolig - stor garasje - hjørnetomt - stort potensiale. Humleveien 24 Prisantydning: 3 190 000,- Bra/p-rom: 181/177 Mørkved Innholdsrik enebolig - stor garasje - hjørnetomt - stort potensiale Humleveien 24 Prisantydning: 3 190 000,- Bra/p-rom: 181/177 Oppdragsansvarlig: Thore Sandvik/Morten Helgesen Eiendom med beliggenhet

Detaljer

Mjøndalen. Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Fast eiendom

Mjøndalen. Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Fast eiendom Oppdragsnummer: 58090 Mjøndalen Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Adresse: Hermanbakken 22 P-rom/BRA: Ca. 128 kvm/167 kvm Prisantydning: Kr 2 900 000,- + omkostninger Fast eiendom Hermanbakken

Detaljer

5 eietomter på Augustaborg Augustaborg tomter, 1782 HALDEN

5 eietomter på Augustaborg Augustaborg tomter, 1782 HALDEN 5 eietomter på Augustaborg Boligtomter - fl med ere med flott flott utsikt til mot festningen - kort vei vei til sentrum til Halden sentrum. Augustaborg tomter, 1782 HALDEN Daglig/faglig leder Bjørn Fosby,

Detaljer

Generasjonsbolig Lillehagveien 52 BLOMMENHOLM PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.

Generasjonsbolig Lillehagveien 52 BLOMMENHOLM PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL. BLOMMENHOLM Generasjonsbolig Lillehagveien 52 PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.: 09999 Lillehagveien 52 Oppdragsansvarlig: Gro Kirchoff Mobil: 930 23

Detaljer

NYBYGG MYRKDALEN VEST. www.myrkdalenvest.no. DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG MYRKDALEN VEST. www.myrkdalenvest.no. DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG MYRKDALEN VEST www.myrkdalenvest.no DNB Eiendom dnbeiendom.no MYRKDALEN TRINN 3 I byggetrinn 3 får B leilighetene utvidet balkong på hele 22 kvm. Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Utbygger:

Detaljer

Prosjekterte rekkehus i Holtastølen - Fana. Store takterrasser, garasje, utsikt og sol. Nær Lagunen.

Prosjekterte rekkehus i Holtastølen - Fana. Store takterrasser, garasje, utsikt og sol. Nær Lagunen. PRIMÆRE ROM / BRUKSAREAL PRIS FRA: 121-124/ 3.290.000,- + 2,5% dok. avg. av 130-133 m 2 tomteverdi ADRESSE Holtastølen 9 ANSV. MEGLER Nils Arne Hatlevik SAKSNR 7080061 MOBIL 90 93 43 41 PROSPEKT PÅ SMS:

Detaljer

Seiersbjerget 9 KALFARET

Seiersbjerget 9 KALFARET Seiersbjerget 9 KALFARET Prisantydning: Kr. 15 000 000,- Representativ murvilla med dobbel garasje og flott opparbeidet tomt - Usjenert eiendom med gode solforhold og utsikt! Din nye bolig Seiersbjerget

Detaljer

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket NÆROMRÅDET Flotte forhold både for liten og stor. Myrkdalen Vest I Myrkdalen er det fantastiske forhold i skibakkene. Fotograf: Svein Ulvund Snøsikkert område Gode forhold både for både langrenn og alpint

Detaljer

BRUNNANE - ÅGOTNES. Store innholdsrike eneboliger med god standard!

BRUNNANE - ÅGOTNES. Store innholdsrike eneboliger med god standard! BRUNNANE - ÅGOTNES Store innholdsrike eneboliger med god standard! ÅGOTNES 6 prosjekterte eneboliger! Store innholdsrike eneboliger på Ågotnes. Boligene vil få en fin beliggenhet i landlige omgivelser.

Detaljer

SKIEN - RØRÅSEN. Påkostet og flott selveierleilighet med særpreg og høy standard

SKIEN - RØRÅSEN. Påkostet og flott selveierleilighet med særpreg og høy standard SKIEN - RØRÅSEN Påkostet og flott selveierleilighet med særpreg og høy standard ANSVARLIG MEGLER Morten Saubrekka Eiendomsmegler MNEF OPPDRAGSNUMMER 26-0115/08 EIENDOM Nordre Røråsen 5, 1. etg., 3720

Detaljer

ARENA BOLIG. Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD. Pris: fra 2.190.000 kr. - 3.200.000 kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet

ARENA BOLIG. Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD. Pris: fra 2.190.000 kr. - 3.200.000 kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet ARENA BOLIG Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD Pris: fra 2.190.000 kr. - 3.200.000 kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet Innhold 04 Kort om prosjektet 08 Velkommen inn 10 Informasjon om prosjektet

Detaljer

Draget. Meget innholdsrik og romslig tomannsbolig. Prisant.: 3 190 000,- Megler: Rune Johansen Telefon: 478 58 541 E-post: rune@kbbl.mr.

Draget. Meget innholdsrik og romslig tomannsbolig. Prisant.: 3 190 000,- Megler: Rune Johansen Telefon: 478 58 541 E-post: rune@kbbl.mr. Meget innholdsrik og romslig tomannsbolig Draget Ormtunga 11 BRA/P-rom: 152/147 kvm Ant. Soverom: 4 Byggeår: 2013 Eierform: Selveier Prisant.: 3 190 000,- Megler: Rune Johansen Telefon: 478 58 541 E-post:

Detaljer

ILSENG. Lageråa Boligfelt, byggetrinn I. Adresse: Lageråa Boligfelt, Ilseng Priser: Kr. 1 390 000,- + omk. Boligtype: Selveierleiligheter

ILSENG. Lageråa Boligfelt, byggetrinn I. Adresse: Lageråa Boligfelt, Ilseng Priser: Kr. 1 390 000,- + omk. Boligtype: Selveierleiligheter ILSENG Lageråa Boligfelt, byggetrinn I Adresse: Lageråa Boligfelt, Ilseng Priser: Kr. 1 390 000,- + omk. Boligtype: Selveierleiligheter Bra: Ca 76 kvm Mnd. fellesutg.: Kr. 300-500,- (antatt) Byggeår: 2007-2008

Detaljer

Sauda. Brekkeveien, 4200 SAUDA. Pris: fra kr. 2.290.000- kr. 3.290.000,- Primærrom: fra ca 86-131 m² Eiendomstype: Prosjektert leiligh.

Sauda. Brekkeveien, 4200 SAUDA. Pris: fra kr. 2.290.000- kr. 3.290.000,- Primærrom: fra ca 86-131 m² Eiendomstype: Prosjektert leiligh. Sauda Brekkeveien, 4200 SAUDA Pris: fra kr. 2.290.000- kr. 3.290.000,- Primærrom: fra ca 86-131 m² Eiendomstype: Prosjektert leiligh. Innhold 04 Kort om prosjektet 06 Informasjon om prosjektet 09 Andre

Detaljer

Lekkert rekkehus over 2 plan på Ullern

Lekkert rekkehus over 2 plan på Ullern www.webtop.no Lekkert rekkehus over 2 plan på Ullern Hoffsjef Løvenskiolds vei 8 E Eiendomsmegler MNEF: John Steen Fax: 22 50 69 10, mobil: 936 93 381, e-post: jes@eie.no Saqlain Qayyum Fax: 22 50 69 10,

Detaljer

Innhold. Nabolagsprofil 5. Arkitektur og omgivelser 7. Inneklima 9. Nærområdet 11. Rekkehus type b 18. Rekkehus type d 20.

Innhold. Nabolagsprofil 5. Arkitektur og omgivelser 7. Inneklima 9. Nærområdet 11. Rekkehus type b 18. Rekkehus type d 20. Innhold Nabolagsprofil 5 rkitektur og omgivelser 7 Inneklima 9 Nærområdet 11 Rekkehus type b 18 Rekkehus type d 20 Romskjema 22 Salgsoppgave 26 5 Nabolagsprofil Transport Bussforbindelse, Spikkestad 0,4

Detaljer

Sønderhagen. Innovative og spennende boliger i Stange. Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden BYGGETRINN 5

Sønderhagen. Innovative og spennende boliger i Stange. Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden BYGGETRINN 5 Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden Sønderhagen Innovative og spennende boliger i Stange BYGGETRINN 5 Føl deg hjemme Stedet du bor blir en del av deg. Trives man hjemme får man ny energi

Detaljer

Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter. Vi samarbeider med

Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter. Vi samarbeider med Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter Prisantydning fra: Omkostninger ca.: Oppdragsnummer: kr 1 950 000,- + omk. kr 3.042,- 48139000 Vi samarbeider med 2 Nøkkelinformasjon Prisantydning: Omkostninger:

Detaljer

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv!

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! 1 2 De 24 leilighetene varierer fra 58 til 110 kvm og gir deg en meget god bokomfort i en trivelig atmosfære. 3 Kort vei til Glomma med turområder

Detaljer

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER 1 Hamna en by i byen Den som bor i Hamna har det meste innen rekkevidde! Tromsøs kanskje flotteste bydel kan tilby nesten alt man kan

Detaljer

NITTEDAL - TØYENHAUGEN

NITTEDAL - TØYENHAUGEN NITTEDAL - TØYENHAUGEN Meget stilfull enebolig med hybel i barnevennlig område Flott utsikt og gode solforhold Adresse: Kvartsveien 36, 1487 Tøyenhaugen Bruttoareal/Boligareal: 190/168 m 2 Antall soverom:

Detaljer

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 Velkommen til Tillerlandet 6 nye rekkehus der byen møter naturen 2 INNHOLD Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag 12 Kart 14 Planløsninger 16

Detaljer

Bebyggelsen. Adresse: Søre Ramsvigvei 35 4015 Stavanger. Betegnelse: Gnr. 54 Bnr. 918 i Stavanger kommune. Eier: Lauvstad Invest AS

Bebyggelsen. Adresse: Søre Ramsvigvei 35 4015 Stavanger. Betegnelse: Gnr. 54 Bnr. 918 i Stavanger kommune. Eier: Lauvstad Invest AS 1 Adresse: Søre Ramsvigvei 35 4015 Stavanger Betegnelse: Gnr. 54 Bnr. 918 i Stavanger kommune Eier: Lauvstad Invest AS Oppdragsansvarlig: Trym Bottolfs / Mobil: 92 46 22 46 Privatmegleren Bergesen & Partnere

Detaljer

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I 18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 18 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk

Detaljer

Eldre bolighus med fin beliggenhet. Behov for betydelig oppgradering.

Eldre bolighus med fin beliggenhet. Behov for betydelig oppgradering. EIDSVÅG I ÅSANE JORDALSVEIEN 316 Eldre bolighus med fin beliggenhet. Behov for betydelig oppgradering. SELVEIER 62 1 P-ROM 62M² BRA 96M² PRISANTYDNING 620.000,- + 2,5% dok. avg SAKSNR 2130025 AVD. ÅSANE

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk.

ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk. ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk. flott leilighetsprosjekt på solsiden av Sankthanshaugen. 42 selveierleiligheter fordelt på to bygg. P-rom fra 45 til 136 m² BRA

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 5 5 BOLIG UNDER OPPFØRING

INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 5 5 BOLIG UNDER OPPFØRING INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 5 5 BOLIG UNDER OPPFØRING INNHOLD LOVVERK SIDE 2 NÆROMRÅDET SIDE 3 - Beliggenhet - Adkomst - Kort om prosjektet - Typebetegnelse/teknisk standard BYGGENE OG LEILIGHETENE SIDE

Detaljer