Byåsen -store nye tomannsboliger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byåsen -store nye tomannsboliger"

Transkript

1 Byåsen -store nye tomannsboliger 3 til 5 soverom - høy standard - garasje -muligheter for individuelle tilpasninger Ivar Aasens veg Faste priser fra kr til ,-. Bra/Bta: 155/177 Oppdragsansvarlig: Torill Sneve m:

2 Solrikt og barnevennlig boområde med flotte fri-arealer. Området sogner til Dalgård barneskole og Ugla Ungdomskole. Husene blir liggende i enden av blindvei og har en skjermet belliggenhet i feltet. Boligene har umiddelbart nærhet til Bymarka og har 5 min gangavstand til Lianvatnet og Haukvatnet. På vinteren har du lysløype rett i nærheten. Bilde av tomt Vinterbilde fra Bymarka som er i umiddelbar nærhet Bilde fra idylliske Haukvatnet Haukvatnet med bademuligheter

3 Idylliske Lianvatnet i umiddelbar nærhet

4 Oversiktsbilde - illustrasjon

5 OM TØMRER OG INGENIØR MAGNE OLSEN AS: Vi er et lite fi rma med 8 ansatte som bygger boliger for private kjøpere. Firmaet gjør hele bygge- og planleggingsprosessen som tomteerverv, uttegning av husene, byggesøknader, kundetilpasning, grunnarbeid, tømrer- og snekkerarbeid. Samarbeider med fast arkitekt, rørlegger og elektriker. Vi bygger 6-8 hus i året og engasjerer oss i hvert enkelt av dem. Firmaet har drevet i 15 år og har alle aktuelle godkjenninger og er medlem av Byggmesterforbundet. Vi er frie og uavhengige både kjeder og banker og har en solid egenkapital som garanterer at vi gjør opp for oss hvis noe går feil. Alltid stiller vi garantier for utført arbeid. Se også Arkitekt Rolf Gudding har tegnet boligene i feltet. Arealberegning: BRA: 155 kvm Bruksareal er målt innenfor omsluttende vegger og er ekslusiv utvendig sportsbod, inngangsparti og terrasse. BTA: 177 kvm. Bruttoareal er målt med utvendige vegger inkl. delevegg og inngangsparti.

6 FASTE PRISER - INGEN BUDRUNDE Faste priser fra kr til ,-. Boligtype HALVPART AV TOMANNSBOLIG Eierform Selveier BILDENE VISER EKSEMPEL FRA KJØKKEN LEVERT AV RØSKAFT - BILDE TATT AV BOLIG OPPFØRT I SAMME BOLIGFELT

7 Standard Det er lagt opp til en gjennomført og god standard med store muligheter for individuelle tilpasninger. Her kan du få være med å bestemme selv hvordan din bolig skal se ut. Det vises til leveransebeskrivelse i prospekt. Illustrasjonsbilder er fra bolig nr med kjeller.

8 Illustrasjon av hus nr med sokkel

9 Illustrasjon av hus nr med sokkel.

10 Adkomst Følg Gamle Oslovei fra Byåsen butikksenter. Passer Kyvannet på høyre side, kjør under trikkebru og ta andre vei til høyre som er Uglavegen. Følg denne til du får Per Sivles vei på venstre side. Ta deretter første vei til venstre som er Ivar Aasens veg. Feltet er i enden av veien på venstre side. Innhold Flotte romslige tomannsboliger i et nytt solrikt boligfelt på Ugla. Innholdsrike boliger på 155 kvm bra og 177 bta med opptil 5 soverom. Garasjer på 22.5 kvm er ikke medregnet i oppgitte arealer. Høy standard med utbredt bruk av spot-lights, parkett og flis. Boligene har også 2 store bad samt vaskerom og teknisk rom. Muligheter for individuelle tilpasninger også her. Du kan velge kjøkkeninnredning fra enten Rødskaft Kjøkken og Interiør eller Husebykjøkken. Flislagte bad, balansert ventilasjon med varmegjenvinning og sentralstøvsuger. Vedovn av typen Jøtul F371fra Varmeforum er inkludert i leveransen. Her har du store muligheter for endringer. Ikke bare på standard men også på planløsninger! Her kan du få en knalltøff bolig som er tilpasset din smak og dine behov. Parkering Egen garasjeplass med bod i bakkant ( 1 stk pr hustand). Det vil bli avdelt med vegg mellom garasjeplasser. I tillegg er det felles gjesteparkering ca. 11 plasser. Garasjeanlegget står på felles eid tomt som hver enkelt eier 1/10 av.

11 Oppvarming Stålpipe med vedovn av type Jøtul F371 levert av Varmeforum. Muligheter til å endre både plassering og type ovn etter kundens ønske. Sokkeletasje/ kjeller i nr har varmekabler i bad og på vaskerom. 2 etasje har varmekabler på bad. Ventilasjonsanlegg har varmegjenvinner. Forøvrig leveres panelovner og vedovn iht beskrivelse. Byggemåte Tømrer og ingeniør Magne Olsen AS er kvalitetsbevisst og er en av få byggmestere som har valgt å bygge boliger som går utover de nye energikravene. Her brukes det 148 mm bindingsverk, 15 cm islolasjon, diffusjonssperre, 48 mm utlektning og nye 5 cm isolasjon. Byggemåten forhindrer hull i diffusjonssperre og minsker fare for kondensproblemer. Alle innervegger isoleres og det brukes 35 cm isolasjon i tak samt betong takstein og lavenergivinduer. Det er med markise i leveransen på bolig nr For øvrig byggebeskrivelse vises til vedlagte leveransebeskrivelse

12 Hus nr med sokkel

13 Hus nr med sokkel. Planløsning til venstre er standardløsning. 1. etasje 2. etasje Sokkel Snitt

14 Hus nr med kjeller.

15 Hus nr med kjeller. Her kan kjøper selv bestemme om man ønsker stue/ kjøkken på hovedplan eller i 2 etasje. Plantegninger viser begge løsninger. 1. etasje 2. etasje Kjeller Snitt

16 Oppdrag: Eiendom Ivar Aasens veg 26-44, 7024 TRONDHEIM Gårdsnummer 103, bruksnummer i TRONDHEIM kommune. Selger Tømrer og Ingeniør Magne Olsen AS Overtagelse Ca 1 års byggetid. Forventet levering første tomannsbolig til fellesferien Ta kontakt med megler for mer informasjon om videre fremdrift. Ligningsverdi Vil bli fastsatt etter overtagelse. Kommunale avgifter Vil bli fastsatt etter overtagelse Vei, vann, avløp Offentlig vei, vann og kloakk. Private stikkledninger ut til offentlig nett. Ivar Aasens veg er offentlig vei. Felles avkjøring fra Ivar Aasens veg til garasjeanlegg og boligene er privat. Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse Utstedes før overtagelse. Offentlige planer Området er regulert til boliger og fellesområder. Reguleringsbestemmelser kan ses hos megler. Reguleringskart vedlagt Dette er siste trinn med utbygging i feltet som ferdig utbygd vil bestå av 26 nye enheter. 12 enheter er ferdig oppført / under oppføring samt at det er 4 eneboliger under oppføring i feltet B7 innerst i veien. Tinglyste forhold & rettigheter/servitutter Det vil bli tinglyst erklæring på eiendommen vedr rett for kommunen å anlegge og vedlikeholde ledninger samt pliktig medlemskap i velforening mv. Fremtidig erklæring til velforening, offentlige instanser mv må kjøper akseptere inntil 6 mnd etter overtagelse. Grunnarealer Tomtene er eid. Ekslusivt tomteareal pr enhet er estimert til kvm. Se vedlagte oversikt. I tillegg kommer 1/10 dels andel av alt fellesareal som utgjør ca. 270 kvm pr hustand dvs snittareal pr enhet på ca. 400 kvm. Fellesareal består av garasjer med boder i bakkant, gangveg, tun/ internveier, gjesteparkering og lekeplass/ fellesareal. Boligene vil også få 1/26 andel i fellesareal/ lekeareal som ligger nord i feltet ved hus nr. 15 Det tas forbehold om eksakt areal da tomtene ikke er endelig fradelt. Det er pliktig medlemskap i områdets velforening. Avgift er fastsatt til kr. 200,- pr mnd og skal normalt dekke vedlikehold/ brøyting av felles privat adkomstveg samt vedlikehold av fellesareal forøvrig. Diverse Boligene selges etter bustadoppføringslova. Selger stiller nødvendige garantier iht loven. Selger tar forbehold om endelig igangsettingstillatelse fra kommunen før byggestart. Det er godkjent reguleringsplan for feltet. Det er søkt dispansasjon på husplassering innad på tomten. Det kan forekomme mindre endringer på areal- og detaljprosjektering. Det gjøres oppmerksom på at bilder i salgsoppgave er av illustrativ karkater og kan avvike fra leveranse. Forsinkelser som skyldes streik/ lockout, naturkatastrofer eller andre uforutsette hendelser som ikke kan kladres utbygger gir ikke rett til forsinkelsesrenter eller heving av kjøpet. Ved resalg ( transport av kontrakt) før ferdigstillelse påløper det et gebyr til megler på kr ,- for merarbeid/ transport av garanti mv. Kontraktsmøte og første innbetaling vil bli avholdt så snart selgers forbehold er slettet.

17 Betalingsbetingelser: 1.) kr ,- Innbetales innen 10 dager etter budaksept eller så snart selgers forbehold er slettet. Tomt overskjøtes kjøper som er eier i hele byggeperioden. Tomteverdi inkluderer opparbeidelse av ny vei, vann og avløp inn til tomten, arkitektkostnader samt avgifter byggesak/ fradeling og alle tilknytningsavgifter vann/ avløp mv. 2.) kr ,- faktureres pr 10 dager ved ferdig grunnmur og tett råbygg. 3.)kr ,- faktureres pr 10 dager ved klar til maling. 5.) rest faktureres og betales ved overtagelse, skal utgjøre minimum 10% av kjøpesum. Selger forbeholder seg retten til å endre priser på usolgte enheter. Det vil ikke forekomme indeksregulering av kjøpesummen etter avtale er inngått. Kjøper plikter innen 3 virkedager etter signering fremskaffe fi nansieringsbevis på kjøpesum + omk. Det må fremskaffes oppdatert fi nansieringsbevis ved tilvalg utover standard leveranse. Det gjøres oppmerksom på at lekeplass FL1 nord i feltet samt lekeplass FL2 på områdets sørside/ mot terrassehus skal iht reguleringsbestemmesene fungere som felles for all bebyggelse langs Ivar Aasensveg. Forvaltes via velforening. Kjøpers omkostninger Dokumentavgift til staten 2.5 % av tomteverdi kr ,- som utgjør kr ,- Tinglysningsgebyr for skjøte kr 1.548,-. Pantobligasjon kr 1.935,- pr stk. Attestbebyr kr. 250,- Startkapital velforening kr ,- Totalt kr ,- Kjøpere må selv bestille og dekke tilknytningsavgift kabel tv / internett. Det er av NTE lagt frem fiberoptisk kabel til feltet. Startkapital velforening har som hensikt å brukes på bla opparbeidelse av fellesareal FL1 og FL 2. Oppdragsgiver betaler megler følgende vederlag: kr pr enhet inkl mva. Eierskifteforsikring Boligen selges uten eierskifteforsikring. Salgsoppgavedato: revidert Vedlegg: Reguleringskart, tomtekart, oversiktskart, plan og fasadetegninger mv Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Torill Sneve Megler Megleren Din AS Dronningensgate 38, 7011 Trondheim Org.nr Viktig informasjon om salgs og betalingsvilkår mv., samt forbrukerinformasjon om budgivning se side ved budskjema. Finansiering Postbanken tilbyr alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til fi nansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel.

18 STEDER AV INTERESSE SKOLER / BARNEHAGER Tilhørighet Kommune Trondheim Bydel Byåsen Grunnkrets Byåsen 25 Steder i nærheten Larsbyen 0,0 km * Arnebyen 0,3 km * Nilsbyen 0,8 km * Skoler Dalgård skole (1-7 kl.) 0,7 km * Stavset skole (1-7 kl.) 1,2 km * Byåsen skole (1-7 kl.) 1,6 km * Ugla skole (8-10 kl.) 0,6 km * Byåsen videregående skole 1,8 km * Heimdal videregående skole 5,7 km Barnehager Valset og Kystadåsen bhg. (Kystadåsen) (3-6 år) 0,2 km * Haukvatnet friluftsbhg. - Haukåsen bhg. (0-5 år) 0,3 km * Uglahuset familiebarnehage 0,3 km * Transport Flyplass Trondheim Værnes 36,8 km Flyplass (regional) Ørland 93,7 km Sentralstasjon Trondheim 7,0 km Jernbanestasjon Selsbakk 4,0 km Trikkeholdeplass Ugla 0,9 km * Bussholdeplass Haukåsen 0,4 km * Idrett/friluft Idrettsanlegg Myra Kyvatnet idrettsplass 0,8 km * Dalgård idrettsfelt 1,1 km * Treningssenter 3T-Byåsen 1,8 km * Varer/tjenester Kjøpesenter Migosenteret 2,6 km Postkontor Spar Kyvannet 0,8 km * Apotek Apotek 1 Stavset 1,2 km * Vinmonopol Munkegata Vinmonopol 6,3 km Dagligvare Bunnpris Ugla 0,6 km * Kiosk/video Narvesen Videotime 0,6 km * Bensin YX Ugla 0,8 km * DEMOGRAFI Nøkkelopplysninger for nabolaget (Byåsen 25 grunnkrets) Gj. snitt alder menn 35 år Gj. snitt alder kvinner 35 år Husholdninger med barn: 47,1 % Husholdninger uten barn: 52,9 % Gj. snitt byggeår: 1969 Gj. snitt tomtestørrelse: 981 kvm 16.3% 17.2% 22.0% 7.5% 7.9% 8.7% 24.5% 22.2% Barn Ungdom Unge voksne Voksne Eldre (0-12 år) (13-18 år) (19-34 år) (35-64 år) (over 65 år) Område Personer Husholdninger Kommune: Trondheim Bydel: Byåsen Grunnkrets: Byåsen % 39.2% 40.0% 41.7% Kilde: SSB % 12.8% 9.5% KART Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (* Distanse i luftlinje). Eiendomsprofil AS eller Postbanken Eiendom v/megleren Din AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS Copyright Eiendomsprofil AS 2010

19 YTTERTAK regnet ovenfra og nedover: Magne Olsen AS Tømrer og ingeniør Tlf Pr Fax Nordahl Griegs veg 9A, 7024 Trondheim Byggebeskrivelse Ivar Aasens veg 26 til 44 YTTERVEGGER: Liggende utvendig panel ferdig beiset fra fabrikk, synlig spikring og ubeisede ender 34 mm utlekting 9 mm gipsplate GU 148 mm bindingsverk 150 mm isolasjon Diffusjonssperre 0,2 mm 48 mm utlekting 50 mm isolasjon Gipsplate INNERVEGGER: 68 / 98 mm reisverk Alle veggene er isolerte 13 mm gipsplater på begge sider ETASJESKILLER regnet ovenfra og nedover: 14 mm eikeparkett 22 mm sponplater 200 mm isolasjon 300 mm bjelker 34 mm lekter for skjult elanlegg Gipsplate LISTVERK: Uten lister ved tak, flate rundt vinduer / dører Lakkerte profilerte eikelister langs gulvet, synlig spikring - Husbygging - Tomtekjøp - Prosjektering - Salg Betong takstein, antikk grå med gavlstein Steinlekter Sløyfer Undertak Selvbærende takstoler 350 mm isolasjon Diffusjonssperre 0,2 mm Nedlekting Gipsplater TAKRENNER, BESLAG OG NEDLØP: Leveres i brennlakkert aluminium VINDUER: 2 lags lavenergi vinduer hvitmalt fra fabrikk Hvitmalte utforinger Det kan monteres vindu i gavlvegg mot tillegg i pris YTTERDØRER: Fullisolert ytterdør fra Swedoor, type Barents hvitmalt Hvitmalte karmer og utforinger INNERDØRER: Formpressede innerdører modell 96/03 hvitmalt fra Swedoor KJØKKEN OG BADEROMSINNREDNING: Kjøkken fra Røskaft kjøkken & interiør, type Drømmekjøkken. Modellen som er valgt, Solid, er en glatt malt MDF dør. Alle skuffer har demping. Utrolig stort utvalg i skapbredder og høyder. Drømmekjøkkenet er et av Nordens høyest profilerte kvalitetskjøkken. Bad: Bad også fra Røskaft kjøkken & interiør, type Drømmebadet/Ballingsløv. Modellen som er valgt er en glatt malt dør i farge hvit. Heldekkende servant. Hvitevarer: Hvitevarene er fra Whirlpool, som er verdens største hvitevaremerke. Innovative produkter med stor bredde i sortiment og pris. Ligger fra midtsegmentet og opp. Ev. uttrekkspris for kjøkken, bad og hvitevarer er kr ,-.

20 GARDEROBESKAP: Enkle skyvedørsgarderober som tegning viser VENTILASJON: Balansert ventilasjon med varmegjenvinning for bedre innemiljø og lavere energiforbruk. SENTRALSTØVSUGER Sentralstøvsuger er sentralt plassert i huset med uttak i hver etasje RØRLEGGERARBEIDER: Se egen beskrivelse ELEKTROINSTALLASJONER: Se egen beskrivelse MALERARBEIDER, TAPETSERING OG GULVBELEGG: Tørre rom og vask/teknisk rom leveres med malte vegger. Alle tak og listverk/utforinger leveres ferdig malt. Gulv i vask/teknisk leveres med gulvbelegg. Stue, kjøkken, entre, gang, soverom og disp rom leveres med eik parkett. Bod leveres med ubehandlet overflate. FLISARBEIDER: Badene flislegges ferdig på gulv og vegger INNVENDIG TRAPP: Trapp mellom etasjene leveres ferdig montert med eik tonede trinn med hvitmalte vanger og rekkverk, åpen med barnesikring, lakkert og med handlist på vegg. MURARBEIDER: Støpte gulv på badene med varmekabler BETONGARBEIDER: Ytterveggene mot terreng utføres som plass-støpt Jackon 25 cm isolert thermomur som er pusset og utlektet/isolert. Ellers benyttes isolerte ringmurselementer for å unngå kuldebroer. Betonggulvet er bygget opp som følger: ca 8 cm armert betong, 10 cm ekspandert polystyren (Isopor), 0,2 mm plastfolie, 10 cm polystyren og ca 20 cm grus/ pukk. TERRASSE: Terrassen leveres med impregnert platting og trerekkverk På terreng utenfor 1. Etasje / sokkeletasje bygges terrasse som vist på tegning. Hus 26 til 36 leveres med markise over veranda som standard. GARASJE / UTV. BODER: Leveres uisolert med grovstøpt gulv. Vegger i 98 mm bindingsverk. Leveres uisolert og uten plate på innside. Isolert Hørmann hvitlakkert leddport med motor på garasjen. DIVERSE: Igangsettingstillatelse er ikke gitt av kommunen. Reguleringsplanen er godkjent. Alle offentlige avgifter og gebyrer ifbm. byggingen er inkl. i prisen. Boligene er forsikret i byggeperioden. Det er ett års garanti fra ferdigbefaringen, ellers reklamasjon etter Bustadsoppføringslova. Utvendig leveres tomta grovplanert med stedlige masser, innvendig leveres huset ryddet. Adkomst ved inngangsparti og biloppstillingsplass leveres asfaltert. Felles adkomstveg asfalteres og felles lekeplass opparbeides av utbygger med stedlige masser / sand. Asfalterings-arbeidene gjøres samlet etter innflytting. Forbehold om rett til forandringer av detaljer og beskrivelse når det benyttes likeverdige eller bedre materialer eller utstyr. PIPE / ILDSTED: Det leveres isolert stålpipe med ildsted i stue, type Jøtul F 371 eller tilsvarende.

21

22 Magne Olsen AS Tømrer og ingeniør Tlf Pr Fax Nordahl Griegs veg 9A, 7024 Trondheim - Husbygging - Tomtekjøp - Prosjektering - Salg Beskrivelse elektroinstallasjoner Ivar Aasens veg Tomannsboliger med kjeller Tilbudet beskriver hver leilighet. Alle stikkontakter er dobble eller enkle Lysarmaturer for lampepunkt er ikke med Plan kjeller Teknisk rom: Levering og montering 2 stikkontakter Levering og montering 1 lampepunkt med bryter Levering og montering sikringsskap med 3x50A overbelastningvern, overspenningsvern og 13 kurser 25 og16amp. Levering og montering inntakskabel Trekkepunkt for kabeltv / data Vaskerom: Levering og montering 2 stikkontakter Levering og montering 1 lampepunkt med bryter Levering og montering varmekabel med termostat Bad: Levering og montering 2 lampepunkt med bryter det ene over vask Levering og montering varmekabel med termostat Levering og montering 1 stikkontakt Hall: Levering og montering 1 stikkontakt Levering og montering 2 lampepunkt med bryter Levering og montering varmekabel med termostat

23 Disponibelt rom 11.6: Levering og montering 2 stikkontakter Levering og montering 1 lampepunkt med bryter Levering og montering 1 stk. panelovn m/ledning og støpsel type Nobø / Siemens Disponibelt rom 10.3: Levering og montering 2 stikkontakter Levering og montering 1 lampepunkt med bryter Levering og montering 1 stk. panelovn m/ledning og støpsel type Nobø / Siemens Plan 1. etg Entre: Levering og montering 2 stikkontakter Levering og montering 8 halogen downlights med lysdemper Levering og montering 1 panelovn m/ ledning type Siemens eller Nobø Bad: Levering og montering 1 stikkontakt Levering og montering 6 halogen downlights med lysdemper Levering og montering varmekabel med termostat Soverom 7.3: Levering og montering 2 stikkontakter Levering og montering 1 lampepunkt med bryter Levering og montering 1 stk. panelovn m/ledning og støpsel type Nobø / Siemens Levering og montering fotocellebryter for utelys Utvendig bod: Levering og montering 1 lampepunkt med bryter Plan 2.etg Soverom: Levering og montering 2 stikkontakter Levering og montering 1 lampepunkt med bryter Levering og montering 1 stk. panelovn m/ledning og støpsel type Nobø / Siemens Kjøkken: Levering og montering 6 stikkontakter Levering og montering 25Amp. stikkontakt for platetopp Levering og montering 3 lampepunkt med bryter Stue: Levering og montering 8 stikkontakter hvorav 2 over bryter Levering og montering av 1 boks med tomrør for kabeltv / data Levering og montering 2 stk. panelovn m/ledning og støpsel type Nobø / Siemens Utvendig: Levering og montering 1 stikkontakt Soverom 10.7: Levering og montering 3 stikkontakter Levering og montering 1 lampepunkt med bryter Levering og montering 1 stk. panelovn m/ledning og støpsel type Nobø / Siemens Soverom 9.6: Levering og montering 2 stikkontakter Levering og montering 1 lampepunkt med bryter Levering og montering 1 stk. panelovn m/ledning og støpsel type Nobø / Siemens Bod / garderobe: Levering og montering 1 lampepunkt med bryter Utvendig: Levering og montering 1 stikkontak Levering og montering 2 lampepunkt med 2 brytere

24

25

26 PHILIPS Distribusjon Fastrente Rabatt på boligalarm Rimelige forsikringer Rabatt på hvitevarer Samboerkontrakt Rabatt på lagerleie Lån til oppussing Rabatt på brunevarer Økonomisk rådgivning Rabatt på emballasje Sett sammen din egen boliglånspakke Når du kjøper bolig trenger du kanskje hjelp til mer enn bare lånet. Du skal flytte, kanskje pusse opp, kjøpe nye møbler og forsikringer. Nå har vi tenkt på alt dette, og lanserer et boliglån med en rekke tilleggstjenester som gjør det hele litt enklere og rimeligere for deg. Sett sammen din egen boliglånspakke på eller la oss gjøre jobben for deg. Priseksempel: Postbanken Førstehjemslån Lånebeløp kr , innenfor 75 % av kjøpesum og 20 års løpetid. Nominell rente 4,60 % p.a. Annuitetslån med effektiv rente 4,73 % / 4,73 % p.a. inkl etableringsomkostninger kr 1.500/1000 og termingebyr kr 25. Prisen er per og kan bli endret. Se boliglånspakke.no eller ring Postbanken en del av DnB NOR Bank ASA

27

28 Notater Notater

29 Budskjema for eiendommen: Ivar Aasens veg nr: oppdrag Fakses til eller sendes til Dronningensgate 38, 7011 Trondheim Jeg/vi legger herved inn et bud iht prisliste + omkostninger beløp i bokstaver Eventuelle forbehold Jeg/vi bekrefter å ha lest hele prospektet og godtar betingelsene. Budgiver 1: Budgiver 2: Personnr: Personnr: Telefon på dagtid: Telefon på dagtid: Adresse: Adresse: Postnr/Sted: Postnr/Sted: Epost: Epost: Underskrift og dato Underskrift og dato Finansiering Følgende låneinstitusjon kan gi opplysninger om min/vår finansiering kontaktperson og tlf nr / Følgende låneinstitusjon kan gi opplysninger om min/vår finansiering kontaktperson og tlf nr / Jeg/vi anslår at vår egenkapital er på kr Jeg/vi ønsker tilbud om lån, og tillater at skjemaet oversendes Postbanken Megleren Din AS i samarbeid med Postbanken Eiendom AS

30 Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling 6-3 og 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING: 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. 3. Budets innhold: I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer osv. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 5. Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. Slike endringer bør ikke skje per e-post, sms-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer frem i tide, er større enn ellers. 6. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. 8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 9. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. 10. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt til aktuelle interessenter. Viktig informasjon om salgsog betalingsvilkår mv. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, jf. Avhendingslovens 3-10 (Kjøpslovens 20), gjerne sammen med sakkyndig. Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. Avhendingslovens 3-9. Dette betyr bl.a. at det kun foreligger en mangel når: Kjøper ikke har fått opplysninger som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, eller når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt. Videre kan det foreligge en mangel når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, eller når tomtearealet er vesentlig mindre enn oppgitt. Kjøpesum og alle omkostninger skal være innbetalt til meglerens klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. At kjøper skal yte kreditt til selger er et avvik fra normalordningen om ytelse mot ytelse, og kjøper kan med dette utsettes for en større risiko enn normalt i en eiendomshandel. Forskuddsbeløpet må være fri kapital (kan ikke ha pant i den kjøpte boligen). Med mindre annet er avtalt, forutsettes det at kjøper delinnbetaler ca. 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende ved overtagelse. Det kan ikke settes vilkår, eller tas pant i kjøpt eiendom, for delinnbetalingen. Rentene som opptjenes på meglerens klientkonto på forskuddsbeløpet tilfaller selger. Megler gis fullmakt til å trekke sine utlegg og tilgodehavende av første innbetaling fra kjøper. Utbetalinger til selger skjer etter overtagelsen, og opptjente renter på klientkonto tilfaller selger. De fleste selgere tegner i dag eierskifteforsikring for sitt ansvar etter avhendingsloven av 3. juli 1992 nr. 93 og/eller kjøpsrettslige ansvar etter gjeldende lovgivning for salg av andels-/aksjeleiligheter. Forsikringene gjelder i 5 år fra overtakelsestidspunktet. Forsikringssum er begrenset oppad til kr ,-. Selgers egenerklæring er vedlagt denne salgsoppgaven. Dersom De ikke har mottatt disse vedleggene, vennligst ta kontakt med vårt kontor. Formidling Postbanken Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra Postbanken for formidling av lånekunder. Kun personer som har samtykket vil bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Budgiving Ifølge forskrift om eiendomsmegling 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter budaksept. Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal. For øvrig henvises til informasjon på budskjemaet. VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte motbud ), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

31 Spørsmål til megler Notater Spørsmål: Svar: Spørsmål: Svar: Spørsmål: Svar: Spørsmål: Svar:

32 Torill Sneve Megler Mobil Telefon Postbanken Eiendom Megleren Din AS Dronningensgate Trondheim Megleren Din AS i samarbeid med Postbanken Eiendom AS Ikke vær redd for å spørre meg! Det er mange spørsmål som kan melde seg når du vurderer å kjøpe en bolig. Som megler har jeg fagkunnskap om mange temaer knyttet til bolighandel. I tillegg kjenner jeg godt til nettopp ditt lokalmiljø, noe som gjør meg i stand til å vurdere boliger på en kvalifisert og betryggende måte. Husk at jeg er her for å svare på dine spørsmål. Spør meg, så lover jeg å gi deg et ordentlig svar! trykksak. Postbanken Eiendoms trykkeri har rett til å bruke miljømerket Svanen på sine trykte produkter.