Byåsen -store nye tomannsboliger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byåsen -store nye tomannsboliger"

Transkript

1 Byåsen -store nye tomannsboliger 3 til 5 soverom - høy standard - garasje -muligheter for individuelle tilpasninger Ivar Aasens veg Faste priser fra kr til ,-. Bra/Bta: 155/177 Oppdragsansvarlig: Hilde Valstad m:

2 Solrikt og barnevennlig boområde med flotte fri-arealer. Området sogner til Dalgård barneskole og Ugla Ungdomskole. Husene blir liggende i enden av blindvei og har en skjermet belliggenhet i feltet. Boligene har umiddelbart nærhet til Bymarka og har 5 min gangavstand til Lianvatnet og Haukvatnet. På vinteren har du lysløype rett i nærheten. Bilde av tomt Ugla Ungdomsskole Dalgård barneskole Haukvatnet

3 Idylliske Lianvatnet i umiddelbar nærhet

4

5 OM TØMRER OG INGENIØR MAGNE OLSEN AS: Vi er et lite fi rma med 8 ansatte som bygger boliger for private kjøpere. Firmaet gjør hele bygge- og planleggingsprosessen som tomteerverv, uttegning av husene, byggesøknader, kundetilpasning, grunnarbeid, tømrer- og snekkerarbeid. Samarbeider med fast arkitekt, rørlegger og elektriker. Vi bygger 6-8 hus i året og engasjerer oss i hvert enkelt av dem. Firmaet har drevet i 15 år og har alle aktuelle godkjenninger og er medlem av Byggmesterforbundet. Vi er frie og uavhengige både kjeder og banker og har en solid egenkapital som garanterer at vi gjør opp for oss hvis noe går feil. Alltid stiller vi garantier for utført arbeid. Se også Arkitekt Rolf Gudding har tegnet boligene i feltet. Arealberegning: BRA: 155 kvm Bruksareal er målt innenfor omsluttende vegger og er ekslusiv utvendig sportsbod, inngangsparti og terrasse. BTA: 177 kvm. Bruttoareal er målt med utvendige vegger inkl. delevegg og inngangsparti.

6 FASTE PRISER - INGEN BUDRUNDE Faste priser fra kr til ,-. Boligtype HALVPART AV TOMANNSBOLIG Eierform Selveier BILDENE VISER EKSEMPEL FRA KJØKKEN LEVERT AV RØSKAFT - BILDE TATT AV BOLIG OPPFØRT I SAMME BOLIGFELT

7 Standard Det er lagt opp til en gjennomført og god standard med store muligheter for individuelle tilpasninger. Her kan du få være med å bestemme selv hvordan din bolig skal se ut. Det vises til leveransebeskrivelse i prospekt.

8 Adkomst Følg Gamle Oslovei fra Byåsen butikksenter. Passer Kyvannet på høyre side, kjør under trikkebru og ta andre vei til høyre som er Uglavegen. Følg denne til du får Per Sivles vei på venstre side. Ta deretter første vei til venstre som er Ivar Aasens veg. Feltet er i enden av veien på venstre side.tomtene er avmerket med anvisning om høyder. Innhold Flotte romslige tomannsboliger i et nytt solrikt boligfelt på Ugla. Innholdsrike boliger på 155 kvm bra og 177 bta med opptil 5 soverom. Høy standard med utbredt bruk av spot-lights, parkett og flis. Boligene har også 2 store bad samt vaskerom og teknisk rom. Muligheter for individuelle tilpasninger også her. Her får du kjøkken og bad fra Røskaft Kjøkken og interiør. Flislagte bad, balansert ventilasjon med varmegjenvinning og sentralstøvsuger. Vedovn av typen Jøtul F371fra Varmeforum er inkludert i leveransen. Her har du store muligheter for endringer. Ikke bare på standard men også på planløsninger! Her kan du få en knalltøff bolig som er tilpasset din smak og dine behov. Parkering Egen garasjeplass med bod i bakkant ( 1 stk pr hustand). Det vil bli avdelt med vegg mellom garasjeplasser. I tillegg er det felles gjesteparkering ca. 11 plasser. Garasjeanlegget står på felles eid tomt som hver enkelt eier 1/10 av.

9 Oppvarming Stålpipe med vedovn av type Jøtul F371 levert av Varmeforum. Muligheter til å endre både plassering og type ovn etter kundens ønske. Sokkeletasje/ kjeller i nr har varmekabler i bad, vaskerom og hall. 1 etasje har varmekabler i entre og 2 etasje på bad. Ventilasjonsanlegg har varmegjenvinner. Forøvrig leveres panelovner og vedovn iht beskrivelse. Byggemåte Tømrer og ingeniør Magne Olsen AS er kvalitetsbevisst og er en av få byggmestere som har valgt å bygge boliger som går utover de nye energikravene. Her brukes det 148 mm bindingsverk, 15 cm islolasjon, diffusjonssperre, 48 mm utlektning og nye 5 cm isolasjon. Byggemåten forhindrer hull i diffusjonssperre og minsker fare for kondensproblemer. Alle innervegger isoleres og det brukes 35 cm isolasjon i tak samt betong takstein og lavenergivinduer. For øvrig byggebeskrivelse vises til vedlagte leveransebeskrivelse Handelen følger Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova).

10 Hus nr med sokkel

11 Hus nr med sokkel. Planløsning til venstre er standardløsning. 1. etasje 2. etasje Sokkel Snitt

12 Hus nr med kjeller.

13 Hus nr med kjeller. Her kan kjøper selv bestemme om man ønsker stue/ kjøkken på hovedplan eller i 2 etasje. Plantegninger viser begge løsninger. 1. etasje 2. etasje Kjeller Snitt

14

15 Oppdrag: Eiendom Ivar Aasens veg 26-44, 7024 TRONDHEIM Gårdsnummer 103, bruksnummer i TRONDHEIM kommune. Selger Tømrer og Ingeniør Magne Olsen AS Overtagelse Ca 1 års byggetid. Forventet levering første tomannsbolig til fellesferien Ta kontakt med megler for mer informasjon om videre fremdrift. Ligningsverdi Vil bli fastsatt etter overtagelse. Kommunale avgifter Vil bli fastsatt etter overtagelse Vei, vann, avløp Offentlig vei, vann og kloakk. Private stikkledninger ut til offentlig nett. Ivar Aasens veg er offentlig vei. Felles avkjøring fra Ivar Aasens veg til garasjeanlegg og boligene er privat. Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse Utstedes før overtagelse. Offentlige planer Området er regulert til boliger og fellesområder. Reguleringsbestemmelser kan ses hos megler. Reguleringskart vedlagt Dette er siste trinn med utbygging i feltet som ferdig utbygd vil bestå av 26 nye enheter. 12 enheter er ferdig oppført / under oppføring samt at det er 4 eneboliger under oppføring i feltet B7 innerst i veien. Tinglyste forhold & rettigheter/servitutter Det vil bli tinglyst erklæring på eiendommen vedr rett for kommunen å anlegge og vedlikeholde ledninger samt pliktig medlemskap i velforening mv. Fremtidig erklæring til velforening, offentlige instanser mv må kjøper akseptere inntil 6 mnd etter overtagelse. Grunnarealer Tomtene er eid. Ekslusivt tomteareal pr enhet er estimert til kvm. Se vedlagte oversikt. I tillegg kommer 1/10 dels andel av alt fellesareal som utgjør ca. 270 kvm pr hustand dvs snittareal pr enhet på ca. 400 kvm. Fellesareal består av garasjer med boder i bakkant, gangveg, tun/ internveier, gjesteparkering og lekeplass/ fellesareal. Boligene vil også få 1/26 andel i fellesareal/ lekeareal som ligger nord i feltet ved hus nr. 15 Det tas forbehold om eksakt areal da tomtene ikke er endelig fradelt. Det er pliktig medlemskap i områdets velforening. Avgift er fastsatt til kr. 200,- pr mnd og skal normalt dekke vedlikehold/ brøyting av felles privat adkomstveg samt vedlikehold av fellesareal forøvrig. Diverse Boligene selges etter bustadoppføringslova. Selger stiller nødvendige garantier iht loven. Selger tar forbehold om endelig igangsettingstillatelse fra kommunen før byggestart. Det er godkjent reguleringsplan for feltet. Det er søkt dispansasjon på husplassering innad på tomten. Det kan forekomme mindre endringer på areal- og detaljprosjektering. Det gjøres oppmerksom på at bilder i salgsoppgave er av illustrativ karkater og kan avvike fra leveranse. Forsinkelser som skyldes streik/ lockout, naturkatastrofer eller andre uforutsette hendelser som ikke kan kladres utbygger gir ikke rett til forsinkelsesrenter eller heving av kjøpet. Ved resalg ( transport av kontrakt) før ferdigstillelse påløper det et gebyr til megler på kr ,- for merarbeid/ transport av garanti mv. Kontraktsmøte og første innbetaling vil bli avholdt så snart selgers forbehold er slettet.

16 Betalingsbetingelser: 1.) kr ,- Innbetales innen 10 dager etter budaksept eller så snart selgers forbehold er slettet. Tomt overskjøtes kjøper som er eier i hele byggeperioden. Tomteverdi inkluderer opparbeidelse av ny vei, vann og avløp inn til tomten, arkitektkostnader samt avgifter byggesak/ fradeling og alle tilknytningsavgifter vann/ avløp mv. 2.) kr ,- faktureres pr 10 dager ved ferdig grunnmur og tett råbygg. 3.)kr ,- faktureres pr 10 dager ved klar til maling. 5.) rest faktureres og betales ved overtagelse, skal utgjøre minimum 10% av kjøpesum. Selger forbeholder seg retten til å endre priser på usolgte enheter. Det vil ikke forekomme indeksregulering av kjøpesummen etter avtale er inngått. Kjøper plikter innen 3 virkedager etter signering fremskaffe fi nansieringsbevis på kjøpesum + omk. Det må fremskaffes oppdatert fi nansieringsbevis ved tilvalg utover standard leveranse. Det gjøres oppmerksom på at lekeplass FL1 nord i feltet samt lekeplass FL2 på områdets sørside/ mot terrassehus skal iht reguleringsbestemmesene fungere som felles for all bebyggelse langs Ivar Aasensveg. Forvaltes via velforening. Kjøpers omkostninger Dokumentavgift til staten 2.5 % av tomteverdi kr ,- som utgjør kr ,- Tinglysningsgebyr for skjøte kr 1.548,-. Pantobligasjon kr 1.935,- pr stk. Attestbebyr kr. 250,- Startkapital velforening kr ,- Totalt kr ,- Kjøpere må selv bestille og dekke tilknytningsavgift kabel tv / internett. Det er av NTE lagt frem fiberoptisk kabel til feltet. Startkapital har som hensikt å brukes på bla opparbeidelse av fellesareal FL1 og FL 2. Oppdragsgiver betaler megler følgende vederlag: kr pr enhet inkl mva. Eierskifteforsikring Boligen selges uten eierskifteforsikring. Salgsoppgavedato: Vedlegg: Reguleringskart, tomtekart, oversiktskart, plan og fasadetegninger mv Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Eiendomsmegler MNEF Hilde Valstad Megleren Din AS Dronningensgate 38, 7011 Trondheim Org.nr Viktig informasjon om salgs og betalingsvilkår mv., samt forbrukerinformasjon om budgivning se side ved budskjema. Finansiering Postbanken tilbyr alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til fi nansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel.

17 STEDER AV INTERESSE SKOLER / BARNEHAGER Tilhørighet Kommune Trondheim Bydel Byåsen Grunnkrets Byåsen 25 Steder i nærheten Larsbyen 0,0 km * Arnebyen 0,3 km * Nilsbyen 0,8 km * Skoler Dalgård skole (1-7 kl.) 0,7 km * Stavset skole (1-7 kl.) 1,2 km * Byåsen skole (1-7 kl.) 1,6 km * Ugla skole (8-10 kl.) 0,6 km * Byåsen videregående skole 1,8 km * Heimdal videregående skole 5,7 km Barnehager Valset og Kystadåsen bhg. (Kystadåsen) (3-6 år) 0,2 km * Haukvatnet friluftsbhg. - Haukåsen bhg. (0-5 år) 0,3 km * Uglahuset familiebarnehage 0,3 km * Transport Flyplass Trondheim Værnes 36,8 km Flyplass (regional) Ørland 93,7 km Sentralstasjon Trondheim 7,0 km Jernbanestasjon Selsbakk 4,0 km Trikkeholdeplass Ugla 0,9 km * Bussholdeplass Haukåsen 0,4 km * Idrett/friluft Idrettsanlegg Myra Kyvatnet idrettsplass 0,8 km * Dalgård idrettsfelt 1,1 km * Treningssenter 3T-Byåsen 1,8 km * Varer/tjenester Kjøpesenter Migosenteret 2,6 km Postkontor Spar Kyvannet 0,8 km * Apotek Apotek 1 Stavset 1,2 km * Vinmonopol Munkegata Vinmonopol 6,3 km Dagligvare Bunnpris Ugla 0,6 km * Kiosk/video Narvesen Videotime 0,6 km * Bensin YX Ugla 0,8 km * DEMOGRAFI Nøkkelopplysninger for nabolaget (Byåsen 25 grunnkrets) Gj. snitt alder menn 35 år Gj. snitt alder kvinner 35 år Husholdninger med barn: 47,1 % Husholdninger uten barn: 52,9 % Gj. snitt byggeår: 1969 Gj. snitt tomtestørrelse: 981 kvm 16.3% 17.2% 22.0% 7.5% 7.9% 8.7% 24.5% 22.2% Barn Ungdom Unge voksne Voksne Eldre (0-12 år) (13-18 år) (19-34 år) (35-64 år) (over 65 år) Område Personer Husholdninger Kommune: Trondheim Bydel: Byåsen Grunnkrets: Byåsen % 39.2% 40.0% 41.7% Kilde: SSB % 12.8% 9.5% KART Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (* Distanse i luftlinje). Eiendomsprofil AS eller Postbanken Eiendom v/megleren Din AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS Copyright Eiendomsprofil AS 2010

18 Magne Olsen AS Tømrer og ingeniør Tlf Pr Fax Nordahl Griegs veg 9A, 7024 Trondheim Byggebeskrivelse Ivar Aasens veg 26 til 44 YTTERVEGGER: Liggende utvendig panel ferdig beiset fra fabrikk, synlig spikring og ubeisede ender 34 mm utlekting 9 mm gipsplate GU 148 mm bindingsverk 150 mm isolasjon Diffusjonssperre 0,2 mm 48 mm utlekting 50 mm isolasjon Gipsplate INNERVEGGER: 68 / 98 mm reisverk Alle veggene er isolerte 13 mm gipsplater på begge sider ETASJESKILLER regnet ovenfra og nedover: 14 mm eikeparkett 22 mm sponplater 200 mm isolasjon 300 mm bjelker 34 mm lekter for skjult elanlegg Gipsplate LISTVERK: Uten lister ved tak, flate rundt vinduer / dører Lakkerte profilerte eikelister langs gulvet, synlig spikring - Husbygging - Tomtekjøp - Prosjektering - Salg YTTERTAK regnet ovenfra og nedover: Betong takstein Steinlekter Sløyfer Undertak Selvbærende takstoler 350 mm isolasjon Diffusjonssperre 0,2 mm Nedlekting Gipsplater TAKRENNER, BESLAG OG NEDLØP: Leveres i brennlakkert aluminium VINDUER: 2 lags lavenergi vinduer hvitmalt fra fabrikk Hvitmalte utforinger YTTERDØRER: Fullisolert ytterdør fra Swedoor, type Barents hvitmalt Hvitmalte karmer og utforinger INNERDØRER: Formpressede innerdører modell 96/03 hvitmalt fra Swedoor KJØKKEN OG BADEROMSINNREDNING: Kjøkken fra Røskaft kjøkken & interiør, type Drømmekjøkken. Modellen som er valgt, Solid, er en glatt malt MDF dør. Alle skuffer har demping. Utrolig stort utvalg i skapbredder og høyder. Drømmekjøkkenet er et av Nordens høyest profilerte kvalitetskjøkken. Bad: Bad også fra Røskaft kjøkken & interiør, type Drømmebadet/Ballingsløv. Modellen som er valgt er en glatt malt dør i farge hvit. Heldekkende servant. Hvitevarer: Hvitevarene er fra Whirlpool, som er verdens største hvitevaremerke. Inoative produkter med stor bredde i sortiment og pris.

19 Ligger fra midtsegmentet og opp. Ev. uttrekkspris for kjøkken, bad og hvitevarer er kr ,-. GARDEROBESKAP: Enkle skyvedørsgarderober som tegning viser VENTILASJON: Balansert ventilasjon med varmegjenvinning for bedre innemiljø og lavere energiforbruk. SENTRALSTØVSUGER Sentralstøvsuger er sentralt plassert i huset med uttak i hver etasje RØRLEGGERARBEIDER: Se egen beskrivelse ELEKTROINSTALLASJONER: Se egen beskrivelse MALERARBEIDER, TAPETSERING OG GULVBELEGG: Tørre rom og vask/teknisk rom leveres med malte vegger. Alle tak og listverk/utforinger leveres ferdig malt. Gulv i vask/teknisk leveres med gulvbelegg. Stue, kjøkken, entre, gang, soverom og disp rom leveres med eik parkett. Bod leveres med ubehandlet overflate. FLISARBEIDER: Badene flislegges ferdig på gulv og vegger INNVENDIG TRAPP: Trapp mellom etasjene leveres ferdig montert med eik tonede trinn med hvitmalte vanger og rekkverk, åpen med barnesikring, lakkert og med handlist på vegg. MURARBEIDER: Støpte gulv på badene med varmekabler BETONGARBEIDER: Ytterveggene mot terreng utføres som plass-støpt Jackon 25 cm isolert thermomur som er pusset og utlektet/isolert. Ellers benyttes isolerte ringmurselementer for å unngå kuldebroer. Betonggulvet er bygget opp som følger: ca 8 cm armert betong, 10 cm ekspandert polystyren (Isopor), 0,2 mm plastfolie, 10 cm polystyren og ca 20 cm grus/ pukk. PIPE / ILDSTED: Det leveres isolert stålpipe med ildsted i stue, type Jøtul F 371 eller tilsvarende. TERRASSE: Terrassen leveres med impregnert platting og trerekkverk På terreng utenfor 1. Etasje / sokkeletasje bygges terrasse som vist på tegning. GARASJE / UTV. BODER: Leveres uisolert med grovstøpt gulv. Vegger i 98 mm bindingsverk. Leveres uisolert og uten plate på innside. Isolert Hørmann hvitlakkert leddport med motor på garasjen. DIVERSE: Igangsettingstillatelse er ikke gitt av kommunen. Reguleringsplanen er godkjent. Alle offentlige avgifter og gebyrer ifbm. byggingen er inkl. i prisen. Boligene er forsikret i byggeperioden. Det er ett års garanti fra ferdigbefaringen, ellers reklamasjon etter Bustadsoppføringslova. Utvendig leveres tomta grovplanert med stedlige masser, innvendig leveres huset ryddet. Adkomst ved inngangsparti og biloppstillingsplass leveres asfaltert. Felles adkomstveg asfalteres og felles lekeplass opparbeides av utbygger med stedlige masser / sand. Asfalterings-arbeidene gjøres samlet etter innflytting.

20 Ivar Aasens veg skal være opparbeidet som vist på plankartet og være åpen for offentlig trafikk før brukstillatelse for bolig gis. I byggeperioden skal vegen ha anleggsdekke. Vegen ferdigstilles med toppdekke før utbyggingen er ferdig. Forbehold om rett til forandringer av detaljer og beskrivelse når det benyttes likeverdige eller bedre materialer eller utstyr. Magne Olsen AS Tømrer og ingeniør Tlf Pr Fax Nordahl Griegs veg 9A, 7024 Trondheim - Husbygging - Tomtekjøp - Prosjektering - Salg Beskrivelse elektroinstallasjoner Ivar Aasens veg Tomannsboliger med sokkel Tilbudet beskriver hver leilighet. Alle stikkontakter er dobble eller enkle Lysarmaturer for lampepunkt er ikke med Plan sokkel Teknisk rom: Levering og montering 2 stikkontakter Levering og montering 1 lampepunkt med bryter Levering og montering sikringsskap med 3x56A overbelastningvern, overspenningsvern og 13 kurser 25 og16amp. Levering og montering inntakskabel Trekkepunkt for kabeltv / data Vaskerom: Levering og montering 2 stikkontakter Levering og montering 1 lampepunkt med bryter Levering og montering varmekabel med termostat Bad: Levering og montering lampepunkt over vask med bryter Levering og montering 4 halogen downlights med lysdemper Levering og montering varmekabel med termostat Hall: Levering og montering 1 stikkontakt Levering og montering 4 halogen downlights med lysdemper Levering og montering varmekabel med termostat Soverom 10.2 m. garderobe: Levering og montering 3 stikkontakter Levering og montering 2 lampepunkt med bryter

21 Levering og montering panelovn m/ ledning type Siemens eller Nobø Soverom 10.8 : Levering og montering 3 stikkontakter Levering og montering 1 lampepunkt med bryter Levering og montering panelovn m/ ledning type Siemens eller Nobø Plan 1. etg Entre: Levering og montering 2 stikkontakter Levering og montering 6 halogen downlights med lysdemper Tomboks for telefon Levering og montering varmekabel med termostat Kjøkken: Levering og montering 2 lampepunkt med bryter Levering og montering panelovn m/ ledning type Siemens eller Nobø Soverom 10.7 m/ garderobe: Levering og montering 3 stikkontakter Levering og montering 2 lampepunkt med bryter Levering og montering panelovn m/ ledning type Siemens eller Nobø Soverom 10.8: Levering og montering 3 stikkontakter Levering og montering 1 lampepunkt med bryter Levering og montering panelovn m/ ledning type Siemens eller Nobø Levering og montering 6 stikkontakter Levering og montering 25Amp. stikkontakt for platetopp Levering og montering 3 lampepunkt med bryter Stue: Levering og montering 8 stikkontakter hvorav 2 over bryter Levering og montering av 1 boks med tomrør for kabeltv / data Levering og montering 2 panelovner m/ ledning type Siemens eller Nobø Utvendig: Levering og montering 1 stikkontakt Levering og montering 2 lampepunkt med 2 brytere Levering og montering fotocellebryter for utelys Utvendig bod: Levering og montering 1 lampepunkt med bryter Plan 2.etg Bad: Levering og montering 1 stikkontakt Levering og montering 6 halogen downlights med lysdemper Levering og montering varmekabel med termostat Gang: Levering og montering 1 stikkontakt Levering og montering 1 lampepunkt med bryter Soverom7.3: Levering og montering 2 stikkontakter

22 Magne Olsen AS Tømrer og ingeniør Tlf Pr Fax Nordahl Griegs veg 9A, 7024 Trondheim - Husbygging - Tomtekjøp - Prosjektering - Salg Beskrivelse elektroinstallasjoner Ivar Aasens veg Tomannsboliger med kjeller Tilbudet beskriver hver leilighet. Alle stikkontakter er dobble eller enkle Lysarmaturer for lampepunkt er ikke med Plan kjeller Teknisk rom: Levering og montering 2 stikkontakter Levering og montering 1 lampepunkt med bryter Levering og montering sikringsskap med 3x50A overbelastningvern, overspenningsvern og 13 kurser 25 og16amp. Levering og montering inntakskabel Trekkepunkt for kabeltv / data Vaskerom: Levering og montering 2 stikkontakter Levering og montering 1 lampepunkt med bryter Levering og montering varmekabel med termostat Bad: Levering og montering 2 lampepunkt med bryter det ene over vask Levering og montering varmekabel med termostat Levering og montering 1 stikkontakt Hall: Levering og montering 1 stikkontakt Levering og montering 2 lampepunkt med bryter Levering og montering varmekabel med termostat Disponibelt rom 11.6: Levering og montering 2 stikkontakter Levering og montering 1 lampepunkt med bryter Levering og montering 1 stk. panelovn m/ledning og støpsel type Nobø / Siemens Disponibelt rom 10.3: Levering og montering 2 stikkontakter Levering og montering 1 lampepunkt med bryter Levering og montering 1 stk. panelovn m/ledning og støpsel type Nobø / Siemens Plan 1. etg Entre: Levering og montering 2 stikkontakter Levering og montering 8 halogen downlights med lysdemper Levering og montering varmekabel med termostat Bad: Levering og montering 1 stikkontakt Levering og montering 6 halogen downlights med lysdemper Levering og montering varmekabel med termostat Soverom 7.3: Levering og montering 2 stikkontakter Levering og montering 1 lampepunkt med bryter Levering og montering 1 stk. panelovn m/ledning og støpsel type Nobø / Siemens Soverom 10.7: Levering og montering 3 stikkontakter Levering og montering 1 lampepunkt med bryter Levering og montering 1 stk. panelovn m/ledning og støpsel type Nobø / Siemens Soverom 9.6: Levering og montering 2 stikkontakter Levering og montering 1 lampepunkt med bryter Levering og montering 1 stk. panelovn m/ledning og støpsel type Nobø / Siemens Bod / garderobe: Levering og montering 1 lampepunkt med bryter Utvendig: Levering og montering 1 stikkontak Levering og montering 2 lampepunkt med 2 brytere Levering og montering fotocellebryter for utelys

23 Utvendig bod: Levering og montering 1 lampepunkt med bryter Plan 2.etg Soverom: Levering og montering 2 stikkontakter Levering og montering 1 lampepunkt med bryter Levering og montering 1 stk. panelovn m/ledning og støpsel type Nobø / Siemens Kjøkken: Levering og montering 6 stikkontakter Levering og montering 25Amp. stikkontakt for platetopp Levering og montering 3 lampepunkt med bryter Stue: Levering og montering 8 stikkontakter hvorav 2 over bryter Levering og montering av 1 boks med tomrør for kabeltv / data Levering og montering 2 stk. panelovn m/ledning og støpsel type Nobø / Siemens Utvendig: Levering og montering 1 stikkontakt

24

25 Notater

26

27

28 Notater Notater

29 Budskjema for eiendommen: Ivar Aasens veg nr: oppdrag Fakses til eller sendes til Dronningensgate 38, 7011 Trondheim Jeg/vi legger herved inn et bud iht prisliste + omkostninger beløp i bokstaver Eventuelle forbehold Jeg/vi bekrefter å ha lest hele prospektet og godtar betingelsene. Budgiver 1: Budgiver 2: Personnr: Personnr: Telefon på dagtid: Telefon på dagtid: Adresse: Adresse: Postnr/Sted: Postnr/Sted: Epost: Epost: Underskrift og dato Underskrift og dato Finansiering Følgende låneinstitusjon kan gi opplysninger om min/vår finansiering kontaktperson og tlf nr / Følgende låneinstitusjon kan gi opplysninger om min/vår finansiering kontaktperson og tlf nr / Jeg/vi anslår at vår egenkapital er på kr Jeg/vi ønsker tilbud om lån, og tillater at skjemaet oversendes Postbanken Megleren Din AS i samarbeid med Postbanken Eiendom AS

30 Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling 6-3 og 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING: 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. 3. Budets innhold: I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer osv. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal ikke megleren formidle bud med kortere akseptfrist enn 24 timer regnet fra siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver,budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 5. Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. Slike endringer bør ikke skje per e-post, sms-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer frem i tide er større enn ellers. 6. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. 8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 9. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. 10. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt aktuelle interessenter. Viktig informasjon om salgsog betalingsvilkår mv. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, jf. Avhendingslovens 3-10 (Kjøpslovens 20), gjerne sammen med sakkyndig. Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. Avhendingslovens 3-9. Dette betyr bl.a. at det kun foreligger en mangel når: Kjøper ikke har fått opplysninger som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, eller når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt. Videre kan det foreligge en mangel når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, eller når tomtearealet er vesentlig mindre enn oppgitt. Kjøpesum og alle omkostninger skal være innbetalt til meglerens klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. At kjøper skal yte kreditt til selger er et avvik fra normalordningen om ytelse mot ytelse, og kjøper kan med dette utsettes for en større risiko enn normalt i en eiendomshandel. Forskuddsbeløpet må være fri kapital (kan ikke ha pant i den kjøpte boligen). Med mindre annet er avtalt, forutsettes det at kjøper delinnbetaler ca. 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende ved overtagelse. Det kan ikke settes vilkår, eller tas pant i kjøpt eiendom, for delinnbetalingen. Rentene som opptjenes på meglerens klientkonto på forskuddsbeløpet tilfaller selger. Megler gis fullmakt til å trekke sine utlegg og tilgodehavende av første innbetaling fra kjøper. Utbetalinger til selger skjer etter overtagelsen, og opptjente renter på klientkonto tilfaller selger. De fleste selgere tegner i dag eierskifteforsikring for sitt ansvar etter avhendingsloven av 3. juli 1992 nr. 93 og/eller kjøpsrettslige ansvar etter gjeldende lovgivning for salg av andels-/aksjeleiligheter. Forsikringene gjelder i 5 år fra overtakelsestidspunktet. Forsikringssum er begrenset oppad til kr ,-. Selgers egenerklæring er vedlagt denne salgsoppgaven. Dersom De ikke har mottatt disse vedleggene, vennligst ta kontakt med vårt kontor. Formidling Postbanken Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra Postbanken for formidling av lånekunder. Kun personer som har samtykket vil bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Budgiving Ifølge forskrift om eiendomsmegling 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter budaksept. Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal. For øvrig henvises til informasjon på budskjemaet. VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn én eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte motbud ), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter. Vi samarbeider med

Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter. Vi samarbeider med Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter Prisantydning fra: Omkostninger ca.: Oppdragsnummer: kr 1 950 000,- + omk. kr 3.042,- 48139000 Vi samarbeider med 2 Nøkkelinformasjon Prisantydning: Omkostninger:

Detaljer

Draget. Meget innholdsrik og romslig tomannsbolig. Prisant.: 3 190 000,- Megler: Rune Johansen Telefon: 478 58 541 E-post: rune@kbbl.mr.

Draget. Meget innholdsrik og romslig tomannsbolig. Prisant.: 3 190 000,- Megler: Rune Johansen Telefon: 478 58 541 E-post: rune@kbbl.mr. Meget innholdsrik og romslig tomannsbolig Draget Ormtunga 11 BRA/P-rom: 152/147 kvm Ant. Soverom: 4 Byggeår: 2013 Eierform: Selveier Prisant.: 3 190 000,- Megler: Rune Johansen Telefon: 478 58 541 E-post:

Detaljer

Seiersbjerget 9 KALFARET

Seiersbjerget 9 KALFARET Seiersbjerget 9 KALFARET Prisantydning: Kr. 15 000 000,- Representativ murvilla med dobbel garasje og flott opparbeidet tomt - Usjenert eiendom med gode solforhold og utsikt! Din nye bolig Seiersbjerget

Detaljer

Sauda. Brekkeveien, 4200 SAUDA. Pris: fra kr. 2.290.000- kr. 3.290.000,- Primærrom: fra ca 86-131 m² Eiendomstype: Prosjektert leiligh.

Sauda. Brekkeveien, 4200 SAUDA. Pris: fra kr. 2.290.000- kr. 3.290.000,- Primærrom: fra ca 86-131 m² Eiendomstype: Prosjektert leiligh. Sauda Brekkeveien, 4200 SAUDA Pris: fra kr. 2.290.000- kr. 3.290.000,- Primærrom: fra ca 86-131 m² Eiendomstype: Prosjektert leiligh. Innhold 04 Kort om prosjektet 06 Informasjon om prosjektet 09 Andre

Detaljer

6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc

6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc Sjeldensjanse.Strøkenselveierpåhele218kvmoverhele2etg.Separatutleiedel. KVADRATUREN- EKSLUSIVT ØstreStrandgate19 P-rom/Bra:218/218 Oppdrag:60210217 Prisantydning: 6.950.000,- 6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc

Detaljer

BåtPlasser lindesnes

BåtPlasser lindesnes BåtPlasser lindesnes Båtplasser Lindesnes - - Oppdrag: 65312023 Prisantydning: 88.000,- Godt beliggende båtplasser på Båly. 2-6 meters bredde. DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon:

Detaljer

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Svanstul Hyttefelt ligger høyt og fritt, ca. 600 m.o.h., i et naturskjønt område ved Norges største frivillig vernede naturreservat en drøy 1/2 times biltur fra

Detaljer

Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken

Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE.

SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE. SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE. Beliggende landlig i naturskjønne omgivelser nær Mjøsa, med fantastiske utfoldelsesmuligheter for hest. Kort vei

Detaljer

Skivika. Enebolig garasje og flott utsikt Barnevennlig boligområde på Nordsia

Skivika. Enebolig garasje og flott utsikt Barnevennlig boligområde på Nordsia Enebolig garasje og flott utsikt Barnevennlig boligområde på Nordsia Skivika Adresse: Geitskaret 13, 8014 BODØ Prisantydning: kr 3 170 000,- + omk. BRA: 161 m 2 P-Rom: 156 m 2 Oppdragsansvarlig: Hege Hafnor

Detaljer

Ålen HYTTETOMTER. - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense

Ålen HYTTETOMTER. - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense Ålen HYTTETOMTER - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense Adresse: Ålen Hyttegrend Areal: Eiendomsgrunn på ca. 1.000 kvm. Prisantydning: Kr. 250.000,- + omk. pr.

Detaljer

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 Tregde Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 MEGLERS KOMMENTAR Feriesenteret ligger vakkert til rett ved sjøen og ligger skjermet mot vær og vind. Vakker sørlandsk

Detaljer

Tidligere leirsted med flott utsikt Trysil

Tidligere leirsted med flott utsikt Trysil Oppdrag 2100188 Tidligere leirsted med flott utsikt Trysil Adresse: Fagerhøi, Hammeren Leirsted, 2428 Søre Osen Prisantydning: 1.400.000 + ca. 2,75% i omkostninger. 1 2 3 Tidligere leirsted med flott utsikt

Detaljer

Lekkert rekkehus over 2 plan på Ullern

Lekkert rekkehus over 2 plan på Ullern www.webtop.no Lekkert rekkehus over 2 plan på Ullern Hoffsjef Løvenskiolds vei 8 E Eiendomsmegler MNEF: John Steen Fax: 22 50 69 10, mobil: 936 93 381, e-post: jes@eie.no Saqlain Qayyum Fax: 22 50 69 10,

Detaljer

Trysil TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN. Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2

Trysil TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN. Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2 TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN Trysil Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2 Oppdragsansvarlig: Liv Ljosland Karlsen Eiendomsmegler MNEF Tlf:

Detaljer

KRØDSHERAD Norefjell - Norehammeren. Norehammeren, 3536 Noresund

KRØDSHERAD Norefjell - Norehammeren. Norehammeren, 3536 Noresund KRØDSHERAD Norefjell - Norehammeren Norehammeren, KRØDSHERAD Norefjell - Norehammeren Norehammeren, Oppdragsnr: 3130005 Nyoppført hytte i laftetømmer med gjennomgående høy standard. Bra: 146 kvm Tomt:

Detaljer

ARENA BOLIG. Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD. Pris: fra 2.190.000 kr. - 3.200.000 kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet

ARENA BOLIG. Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD. Pris: fra 2.190.000 kr. - 3.200.000 kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet ARENA BOLIG Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD Pris: fra 2.190.000 kr. - 3.200.000 kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet Innhold 04 Kort om prosjektet 08 Velkommen inn 10 Informasjon om prosjektet

Detaljer

Reise. 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker.

Reise. 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker. Reise Li esand 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker. MEGLERS KOMMENTAR Store fine selveiertomter med unik sjønær beliggenhet i Reise Terrasse.

Detaljer

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315. Oppdragsnummer: 206147 Trevatn Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.000,- Fritid Trevatn Attraktiv beliggenhet ved Vasenden i

Detaljer

Lekker, innholdsrik leilighet på Ullern

Lekker, innholdsrik leilighet på Ullern www.webtop.no Lekker, innholdsrik leilighet på Ullern Veslekroken 7 B Eiendomsmegler MNEF: John Steen Fax: 22 50 69 10, mobil: 936 93 381, e-post: jes@eie.no Saqlain Qayyum Fax: 22 50 69 10, mobil: 9340

Detaljer

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Oppdragsnr: 42140047 OPPDAL Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Prisant. kr 1 550 000 + omk. Totalt inkl. andel fellesgjeld kr 1 554 925 Andel fellesgjeld kr 4 925 Omkostninger kr 39 800 Totalpris inkl. omk.

Detaljer

VALNESFJORD. Berglia 3. BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,-

VALNESFJORD. Berglia 3. BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,- VALNESFJORD Berglia 3 BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,- Her kan vi presentere en romslig enebolig på et plan beliggende i attraktive Valnesfjord. Boligen ligger fint og fritt med

Detaljer

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,-

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,- MASI TURISTSENTER Masi Turistsenter P-rom/Bra: /432 Oppdrag: 80212053 Prisantydning: 5.250.000,- Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet DNB Eiendom - Hele Norges

Detaljer

Stor og spennende eiendom med kort avstand til Otra. Skomedal

Stor og spennende eiendom med kort avstand til Otra. Skomedal B land / Skomedal Stor og spennende eiendom med kort avstand til Otra. Skomedal Meglers kommentar Eiendommen ligger idyllisk og pent til ved Skomedal. Fra eiendommen er det kort vei til turområder og Byglandsfjorden/Otra.

Detaljer

Søre bydel. Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND. Fastpris.: kr 4 190 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus

Søre bydel. Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND. Fastpris.: kr 4 190 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus Søre bydel Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND Fastpris.: kr 4 190 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus Innhold 04 Kort om eiendommen 06 Velkommen inn 08 Informasjon om eiendommen 11 Andre

Detaljer

Møblert enebolig på idyllisk plass nær Nordbyneset Tomt på 3.431 kvm. Malangen

Møblert enebolig på idyllisk plass nær Nordbyneset Tomt på 3.431 kvm. Malangen Møblert enebolig på idyllisk plass nær Nordbyneset Tomt på 3.431 kvm. Malangen Adresse: Mo, 9055 MEISTERVIK Prisantydning: kr 1 450 000 + omk. BRA: 135 m 2 P-Rom: 88 m 2 Oppdragsansvarlig: Eiendomsmegler

Detaljer

SKARBØVIKA ENDEREKKEHUS

SKARBØVIKA ENDEREKKEHUS SKARBØVIKA ENDEREKKEHUS Hellig Olavs Gate 17 D, 6006 ÅLESUND Oppdrag: 81015026 REKKEHUS OVER TO ETASJER I BARNEVENNLIGE OMGIVELSER. HELLIG OLAVS GATE 17 D INNHOLD 5. 6. 10. 14. 18. 24. 27. 31. 33. 34.

Detaljer

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,- ASKER / GULLHELLA PEN 3 ROMS EIER/ENDELEILIGHET MED BALKONG. KUN FOR ABBL MEDLEMMER UNDER 35 ÅR. Korpåsen 185 H, 1386 Asker Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

Detaljer

12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand. Aktiv Eiendomsmegling BORVIKA. På Ertvågøya

12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand. Aktiv Eiendomsmegling BORVIKA. På Ertvågøya Aktiv Eiendomsmegling 12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand BORVIKA På Ertvågøya BORVIKA / AURE Prisantydning fra: Kr 280 000,- Daglig leder / Eiendomsmegler

Detaljer

ÅL/PRIMHOVDA. Øvre Ålsåsen, 3570 ÅL Oppdrag: 41614127 SÆRDELES LEKRE HØYSTANDARD HYTTETOMTER.

ÅL/PRIMHOVDA. Øvre Ålsåsen, 3570 ÅL Oppdrag: 41614127 SÆRDELES LEKRE HØYSTANDARD HYTTETOMTER. ÅL/PRIMHOVDA Øvre Ålsåsen, 3570 ÅL Oppdrag: 41614127 SÆRDELES LEKRE HØYSTANDARD HYTTETOMTER. ØVRE ÅLSÅSEN INNHOLD 5. 6. 10. 14. 18. 22. 28. 32. 34. 37. 77. 78. Fakta om eiendommen Nabolaget Velkommen inn

Detaljer