Noen bygg er viktigere enn andre. gk KONSERNbrosjyre /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Noen bygg er viktigere enn andre. gk KONSERNbrosjyre / 2011 2012"

Transkript

1 Noen bygg er viktigere enn andre. gk KONSERNbrosjyre /

2 innhold / 10samarbeid Kjetil Thuv fra GK og Bjørn Hauge fra BundeBygg oppsummerer samarbeidet med Miljøhuset GK. 03 innledning / 03 miljøhuset GK 04 fra konsernsjefen 07 tte / 07 miljøhuset GK 10 forretningsutvikling 14 gk rør 21 tts / 21 Sannergata 25 Energieffektivisering 18 cortex park i Odense indrættes og opføres med energitiltag, som er ganske specielle. 16 Prosjekter / 16 barcode 18 cortex park 27 marked / 28 Gunnar karlsen sverige 30 GK danmark 32 GK norge 34 konsernregnskap 25 energieffektiv Gunnar Karlsen Sverige AB har utarbeidet klimatenkäter tillsammans med Lunds universitet. 22 GK GK KONSERNBROSJYRE

3 landets første passivhus for privat næringsvirksomhet Strengere krav og økt fokus på energi og miljø for både privatboliger og næringsbygg fordrer at alle entreprenører må tenke nytt. Som leverandør av godt innemiljø og energieffektive løsninger sier det seg selv at vi måtte innfri fremtidens standarder da vi skulle bygge et nytt hovedkontor. Og vi har lykkes! Miljøhuset GK på Ryen i Oslo er det første private næringsbygget i Norge til å bli klassifisert som passivhus. Derfor er denne bygningen spesiell for oss, men i et større perspektiv er alle bygninger viktige. Potensialet er stort for å redusere energibruk i eksisterende og nye bygninger i de skandinaviske landene. Og det beste av alt er at det er både økonomisk lønnsomt og miljøvennlig. ILLUSTRASJON: CHRISTINA MAGNUSSEN/BYHANDS GK KONSERNBROSJYRE

4 innledning / fra konsernsjefen På stø kurs og med god vekst Å tilføre kunden verdi er en av mine kjepphester» GK utvikler seg i rask takt og har samlet sett hatt vekst i ordretilgangen gjennom hele finanskrisen og dens etterdønninger. Med rørfaget på plass fra 2011 og høyt trykk i øvrige avdelinger og virksomheter er GK på full fart til å nå ambisjonen om å være ledende leverandør av totaltekniske løsninger innenfor nybygg og drift. Rent resultatmessig ble 2011 et dårlig år, men de korrigerende tiltakene som er gjort, har for lengst begynt å gi den effekten vi har ønsket. Resultatene er igjen tilfredsstillende, og vi vokser innen begge våre forretningsområder, eksisterende- og nye bygg. Vi holder også fast ved alle våre tiltak på vekst innen geografi og fagbredde. Det er imidlertid alltid nyttig å ta en kikk på fjoråret og se på hvilke forhold som førte til konsernets resultat. Fire forhold slo ut I Danmark reagerte vi for sent på den dramatiske tilbakegangen i byggemarkedet. For GKs del sammenfalt finanskrisen med vår utvidelse der. Vi ble beklageligvis nødt til av vikle nye satsningsområder og loka sjoner, og vi måtte nedbemanne. Det var kort sagt dårlig timing for vår satsning, som nå med hell er reversert til nivået virksom heten hadde før den økonomiske krisen kom. I Sverige gjorde vi i fjor to store etableringer, i hovedsak innen region Øst hvor Stockholm er sentral. Men produksjonen kom ikke i gang i tide for å gi resultatav kastning i Ordreinngangen er for øvrig positiv, og så langt ligger vi nå foran budsjettet i Sverige. I Norge har vi klart oss fabelaktig bra i alle de senere årene, og har bare økt vår markedsandel. Men en betydelig satsning gjennom oppkjøpet av rørbedriften Jørstad Drift og deres datterselskap i Oslo medførte en opprydning i gamle prosjekter som belastet resultatet både i GK Rør og følgelig i morselskapet. Oppkjøpet etablerer GK Rør som et eget fagområde i GK med 12 lokasjoner og sysselsetter mer enn 200 medarbeidere. Allerede nå ser vi at dette blir en lønnsom investering som også bidrar til at GK når målet om å være den ledende leverandøren av totaltekniske leveranser innenfor nybygg, service og drift. Et siste viktig forhold som preget vårt resultat i GK Norge i 2011, var at vi endret pensjonsordning fra ytelsesbasert til innskudds basert avskriving av overkursfond med cirka 30 millioner, noe som ikke har likviditetseffekt, men som likevel regnes inn i driftsresultatet. Med Miljøhuset GK som laboratorium Men 2011 bød også på mange oppturer og spennende prosjekter. Her i Norge re presenterer byggingen av Miljøhuset GK alt vi ønsker å være, og det vi ønsker å skape. Norges første passivhus for privat nærings drift er rett og slett bygget slik et bygg ideelt sett kan bygges i dag, og innenfor forskriftenes rammer. Men det er også viktig å understreke at bygget er resultatet av to sidestilte hovedentre priser, en for bygg og en for teknikk. Dette er en løsning som har fungert meget bra. Vi har nå dokumentasjon på at en slik modell gagner byggherren i forhold til fremdrift, samordning av fag og løsninger, 4 GK KONSERNBROSJYRE

5 GK er atter i fart, etter fjorårets bølgedal. Ikke alle markeder er friskmeldt, men vi er i alle fall rigget for allsidig aktivitet og utfordrende oppgaver i alle tre land» Jon Valen-Sendstad, Konsernsjef FOTO: jan lillehamre GK KONSERNBROSJYRE

6 innledning / fra konsernsjefen Uten hver eneste en av de 1850 faglig dyktige og engasjerte GK-medarbeiderne kan vi ikke nå våre mål. GK er GK folk, det eneste produktet vi produserer» jon valen-sendstad, konsernsjef og ikke minst økonomi. I GK er vi imponerte over byggentreprenøren som suverent har forholdt seg til dette regimet og selv dratt nytte av læringen i prosjektet. Ikke minst er jeg stolt over vår egen evne til å unnfange gode løsninger under prosjektets gang. Vi har sett gode prosesser, der også egne løsninger er satt til side til fordel for nyskapninger. Oppsummert har Miljøhuset GK vært et laboratorium for å finne gode løsninger. GKs store fortrinn Vi ser for tiden mange eksempler på at vi er gode til det vi liker å tro at vi kan: Å gå hel hetlig inn i prosjekter og løse både idé, prosjekterings- og entreprenørrollen. I GK kan vi designe helhetlige løsninger og levere sømløst. I Norge er både prosjektene i Bjørvika og 2020 Park i Stavanger aktuelle eksempler. I Sverige har vi siden nyttår fått en rekke kontrakter hvor vi skal bidra til å redusere energibruken i boligkomplekser, mens det miljøvennlige prosjektet Cortex Park i Odense er et fint eksempel på hva GK Danmark har kunnet føre opp på CV-en. Innen service har vi med vårt konsept TTS TotalTeknisk Service gjennomført flere prosjekter som har vært så vellykket at vi kan bruke dem som modell. Det er resultatene som teller, og gjennom å ta prosjektledelsen og hele den tekniske driften ligger kunden an til å oppnå betydelige besparelser i felleskostnadene. Å tilføre kunden verdi er en av mine kjepphester. Det er først når kunden oppfatter at vi bidrar til økt lønnsomhet, at de kommer tilbake og ønsker flere tjenester. Her har vi mange og gode eksempler, et faktum jeg er overbevist skyldes at vi har den totaltekniske kompetansen. Den er reell. Til samfunnets beste GK er en skikkelig bedrift, med dyktige ansatte som leverer løsninger og tjenester det er behov for i samfunnet vårt. Vi lever ikke av å produsere og selge ringe toner til mobiltelefoner! Vi tjener våre penger på leveranser som kundene og samfunnet ikke hadde greid seg uten, som vi hele tiden etterstreber å forbedre og utvikle til det beste for miljøet. Vi har en bærekraftig plattform og leverer løsninger der vi kun bruker den energien som er nødvendig. Dét er det heldigvis også lett å få gehør for, for energi effektivisering går hånd i hånd med økonomiske interesser. Det er tilfredsstillende å tenke på at for hver kilowatt time spart, kan en kilowatt time fra fornybar energi selges der det i verste fall ellers ville vært brukt energi fra kullkraft. Tre mål for 2012 I løpet av dette året skal GK levere god lønnsomhet, og det er vi allerede på god vei til å lykkes med. Vi skal også fortsette vår faglige utvikling. Sam tidig skal vi legge langtidsplan for de neste 10 årene. Om det er mulig å planlegge så langt fremover i tid, med så usikre markeder? I GK har vi bevist at det ikke bare er mulig, det er også smart og nødvendig. Det var vår langtidsplan fra 2002 som bar oss over finanskrisen. Den gang planla vi for at vi i 2012 skulle ha utvidet vår fagbredde til å omfatte rør, slik vi nå har gjennomført. I planen lå også at vi skulle omsette for 3 milliarder kroner i Det kommer vi til å gjøre gjennom mange spennende, lønnsomme og kreative prosjekter. La meg sist få presisere : Uten hver eneste en av de 1850 faglig dyktige og enga sjerte GKmed arbeiderne kan vi ikke nå våre mål. GK er GK folk, det eneste produktet vi produserer. Vi gleder oss til resten av GK KONSERNBROSJYRE

7 tte / totalteknisk entreprise Miljøhuset GK nedbetalt i løpet av Investeringen i passivhusstandard i Miljøhuset GK er nedbetalt i løpet av 5 år! Deretter oppnår vi en årlig gevinst på cirka kroner. 5år Les om Norges første passivhus for privat næringsvirksomhet på de neste sidene GK KONSERNBROSJYRE

8 tte / totalteknisk entreprise Solid idémyldring positiv Miljøhuset GK er langt tettere enn standardene krever. Det viser at de ikke er for strenge, sier Kjetil Thuv, prosjektleder for GK på Miljøhuset. For å bygge et passivhus er det strenge regler og kvalitetsstandarder som må følges. Miljøhuset GK har i tillegg mange kreative og oppfinnsomme løsning er både for å holde huset så tett som mulig og for å energieffektivisere. På den ene siden er det gjort en solid jobb bygningsfaglig, men samtidig har vi utviklet og spesialtilpasset en rekke gode løsninger. Det er et imponerende stykke arbeid som er gjort, sier Kjetil Thuv, pro sjekt leder for de tekniske fagene på Miljøhuset og avdelings leder Entreprise i GK. At huset er tett er det liten tvil om. Et passivhus skal ikke ha høyere enn 0,6 luftlek kasjefaktor. Byggentreprenør BundeBygg og GK har gjennomført tester, og resultatene er oppløftende lesning. Siste test i mai i år ble luftlekkasjen målt til 0,23 - under halvparten av kravet. Det viser at standardene ikke er for strenge så lenge prosjektet planlegges og utføres godt. Overordnet har BundeBygg gjort en svært god jobb, blant annet med opplæring av ansatte og vektlegging av byggeprosessen ned til den minste detalj, sier Thuv. Skum i stendere Det har spesielt vært et fokus på vind- og dampsperrene, samt tetting rundt gjennomføringer og forsiktighet ved tettesjiktene for å unngå skader. Men et passivhus må ikke bare være tett, det er også viktig å unngå kuldebroer som fører til økt varmetap. Å unngå de mest graverende tilfellene hvor kulden bringes inn i bygningen fra utsiden er ganske enkelt, men Thuv forteller at det er vanske ligere å bygge slik at bærende stendere ikke er i kontakt med ytterveggene. For å unngå disse kuldebroene har vi brukt stendere med skum i midten. Skummet vil da fungere som isolasjon og kulden vil stoppe før den kommer inn i bygningen, sier Thuv. Det er også benyttet mye ny teknologi i bygget, samt at det er gjort interessante nyvinninger som GK Norge, som teknisk entreprenør, har hatt ansvaret for. Kjetil Thuv understreker at det er gjort særdeles «dette ARBEIDET HAR BRAKT FREM DET BESTE I OSS» Kjetil Thuv, prosjektleder i gk norge FOTO: JAN LILLEHAMRE 8 GK KONSERNBROSJYRE

9 mye bra arbeid, og mener at den energi effektive løsningen Lindinvent, behovsstyrt ventilasjon, utgjør et svært viktig bidrag. registrerer Denne løsningen består av aktive ventiler som styrer både tilførsel av friskluft og temperatur i bygningen. Hver ventil har et lite kretskort, og ser i praksis ut som en liten PC. Ventilen har en be vegelsessensor som registrerer om det er mennesker i lokalene. Står et rom tomt reduseres tilførselen av luft til et minimum. Systemet er svært følsomt, er det for eksem pel liten eller ingen aktivitet i bygget vil varme- og CO 2 - nivåer ikke påvirkes men det tilføres en lav minimumsmengde i henhold til byggeforskriftene. Er det fem eller flere tilluftsventiler som registrerer aktivitet i lokalene, kjører systemet på «dagdrift» og øker etter som flere ansatte kommer på jobb. Med tanke på at kontorer og møterom ofte står tomme i prosent av tiden, er det svært viktig at energibruken reduseres til et minimum den tiden de står tomme. Lindinvent-løsningen er en garan tist både for godt inneklima og reduserte kostnader, sier Thuv. Radiatorfritt miljø Fordi disse ventilene også styrer temperaturen er det ikke radiatorer i Miljøhuset GK. Denne løsningen er tilstrekkelig for normale, norske vintertemperaturer, men GK har utviklet en løsning for langvarige perioder med ekstremkulde. I et kontorlandskap er det fullt opp med grenstaver med lys, tele og data. Vi integrerte et varmeelement i selve grenstaven og ved snille vintre vil behovet for dette varmeelementet ikke være til stede. Vi har utnyttet eksisterende infrastruktur og vi unngikk derfor en løsning med radiatorer. Denne løsningen er kun mulig ved tykke vegger, som de er i et passivhus, sier Thuv. Sentralt i de energieffektive løsningene er luft til vann-varmepumpene. Det er varmepumper som gir cirka tre ganger så mye energi som de tilføres. Også her er det tenkt effektivitet ved at samme maskin står for avkjøling og oppvarming. Dermed spares miljøet for produksjon av én maskin, samt at vedlikeholdskostnadene reduseres. Deler rør Men også rørbehovet er halvert. Tradisjonelt kjøres isvann og varmtvann i separate rør, men i Miljøhuset får oppvarming og kjøling ett rør på deling. Utetemperaturen definerer om det kjøres isvann eller varmtvann. Vi har tenkt på slik effektivisering i alle de tekniske løsningene. Denne idémyldringen har gitt mange gode løsninger, som også vil komme våre kunder til gode. Dette arbeidet har brakt fram det beste i oss, faktisk i alle GKs fagområder, understreker Kjetil Thuv. det er flere Petter Smart-løsninger i miljøhuset: ÚDet er lagt opp til landskapsløsninger, men de tekniske løsningene er plassert slik at det er mulig å bygge om til cellekontorer. ÚEgen isvannmaskin for kjøleanlegg for datarom, som må kjøles hele året. Overskuddsvarmen brukes til å varme lokalene om vinteren og til å varme forbruksvann hele året. ÚLuftseperasjon av vannet som brukes til kjøling og oppvarming. Desto mindre luft det er i vannet, jo bedre blir energitransporten når det fraktes rundt. Det gir høyere energioverføringsgrad for vannet ved at sirkulasjonsmengden økes. Dessuten reduseres behovet for vedlikehold og levetiden for anlegget økes. ÚSeks store ventilasjonsaggregater som er overdimensjonert for å redusere trykktap i systemet. På grunn av overdimensjonering får man lavere SFP, såkalt spesi fikk vifte-effekt, som er et mål på den elektriske effekten som trengs for å transportere luften gjennom anlegget. Lavere SFP betyr dermed redusert energibruk.ventilasjonsaggregatene har en gjenvinningsgrad av varme på prosent, mot 80 prosent i tradisjonelle løsninger. Utenfor driftstiden («nattdrift») og med behov for oppvarming i bygget, startes aggregatene i «resirkulasjonsmodus», luften sirkuleres rundt i bygget uten å tilføre uteluft og ettervarmes av batteriene i aggregatet. ÚBehovsstyrt kjøkkenhette. Prosesserer cirka m 3 luft per time. Sensorer registrerer damp og justerer riktig luftmengde. ÚDet er lagt opp løsninger for plassering av solfangere på taket. Solfangerne kan dekke deler av energien til varmt tappevann. GK skal måle reelt varmtvannsforbruk i bygget, og vil deretter avgjøre om det er lønnsomt å investere i et slikt anlegg. Kun 8 millioner kroner dyrere Opprinnelig hadde ikke GK planer om å bygge etter passivhusstandarden. Men da kostnadene kun økte med 8 millioner kroner begynte plan ene å ta form. Til å begynne med planla vi et standard bygg energimerket C, men vi gjorde noen forbedringer og effektiviseringer og oppnådde B-merking. Da ble det også aktuelt å vurdere hva det ville koste å bygge et passivhus, sier Kjetil Thuv. Av de 8 millionene det kostet ekstra fikk GK 4 millioner i støtte fra Enova. Dette viser at kravene ikke er for strenge. Dette blir standardkrav for byggebransjen, forhåpentligvis om ikke så lenge. Vi må ha am bisjoner på vegne av bransjen. Det er dessuten utfordrende og gøy å bygge miljøvennlig, sier Thuv. GK KONSERNBROSJYRE

10 forretningsutvikling Endrer disse to byggebransjen? 10 GK KONSERNBROSJYRE

11 Teknologien blir hele tiden mer avansert og utgjør en stadig større andel av investeringene i næringsbyggene. Likevel er byggentreprenøren som oftest eneherskende. Vi spør om nye tider krever nye løsninger i en konservativ bransje. Derfor har vi brakt sammen prosjekteringsleder Bjørn Hauge (t.h.) fra BundeBygg og prosjektleder Kjetil Thuv fra GK for å få bedre kjennskap til deres erfaringer fra Miljøhuset GK, som nå er ferdigstilt. GK KONSERNBROSJYRE

12 forretningsutvikling 1Er delt prosjektansvar mellom bygg- og teknisk entreprenør fremtiden? Bjørn: At ansvaret i utgangspunktet er delt er egentlig en fordel. Det er så mye teknologi i en bygning og utviklingen går så fort at det er svært vanskelig for byggentreprenørene å holde seg faglig opp datert. For å sette det på spissen, en stikkontakt er ikke en stikkontakt lenger. 2Bjørn: Det er viktig å understreke at det er gråsoner mellom hva som har vært vårt eller GKs ansvar. Det har vært en læringsprosess og i dette tilfellet har det gått bra. Begge entreprenørene og byggherre har vært interessert i et godt bygg. Det hadde trolig vært mer uvisst og spennende med en annen byggherre. Er erfaringene fra samarbeidet på Miljø huset GK så entydige at dere synes det er bra å dele ansvaret mellom entreprenørene? Kjetil: Bjørn har nok rett i det. Vi har høstet nyttige erfaringer i dette prosjektet. I starten hadde vi felles møter hvor både teknisk og bygg var representert. Men etter at vi var kommet godt i gang hadde vi separate møter hvor vi lagde møtereferater hvor vi regnet med at den andre parten skulle følge opp. Det fungerte ikke særlig bra og vi gikk tilbake til felles møter og planlegging. Bjørn: Vi lærte raskt at møtereferater ikke erstatter daglig kommunikasjon og oppfølging. Overordnede arbeidsoppgaver og problemstillinger må disku teres og løses i fellesskap. Deretter kan vi løse detaljene innen fagdisiplinene. Kjetil: Det er liten tvil om at god kommunikasjon er viktig med delt ansvar. Det er viktig i et hvert prosjekt. For vår egen del har vi også lært at skal vi ha ansvar for teknisk totalentreprise, må vi ha prosjektledelse på byggeplassen hele tiden. BundeBygg har vært en god læremester. De har vist imponerende effektivitet med kun to ledere på plass. Jeg har sett entreprenører med dobbel bemanning være mindre effektive. Bjørn: Kan bare si at entrepriseformen sitter i blodet på oss og at vi er vant til å måtte levere. Kjetil: Jeg er enig i det. Vi merker at konsulenter og byggentreprenører sliter mer med å holde seg faglig oppdatert, og det er forståelig. Teknologien utvikler seg raskere enn noen gang. Vi som teknisk entre prenør er klare for å ta større ansvar. Jeg har sett entreprenører med dobbel bemanning være mindre effektive» kjetil thuv, prosjektleder i gk norge 12 GK KONSERNBROSJYRE

13 3 Har det vært spesielle utfordringer ved å bygge Norges første passivhus for privat næringsvirksomhet? Bjørn: Det er en kjensgjerning at det har vært utført mye dårlig arbeid i vår bransje. Litt flåsete sagt, vi skulle ha bygget med Miljøhuskvalitet i 20 år. Dette er ikke forsk ning. Det er en utfordring å levere så god kvalitet når det meste handler om fremdrift, kostnader og bunnlinje, men vi har hatt et godt tømrerteam på jobben. Vi kurset litt på forhånd, samt at vi har fokusert på kvalitet i alle prosesser. Vi har lært og vi er blitt målt. Miljøhuset GK opp fyller kravene og mer til. Kjetil: Engasjementet i GK har vært stort og det er bra. Men det har også vært utfordrende ved at det til tider har vært litt mange kokker. Avtalene om utleie, innredningsplanene og plassering av verksted har også påvirket prosjekteringen og det har stresset oss. Vi skulle nok begge ha stilt strengere krav til å stoppe prosjektering tidligere. Bjørn: Enig i det. Vi kommer alltids i mål, men det blir ikke så effektivt som vi kunne ønske. Men når vi er ferdige husker vi bare det som er bra. Det har ikke på noe tidspunkt vært høylytt diskusjon. Vi har hatt god kjemi, hadde vi arbeidet med vriompeiser hadde det vært en annen skål. Det har vært et godt samarbeidsklima, - evne og vilje! 4 Men vil dere anbefale sidestilte entreprenører for andre prosjekter? Kjetil: Vi vil jo gjerne ta den rollen. Det er imidlertid ikke avgjørende for oss å ha en totalpakke med elektrisk anlegg. Vi har høstet verdifulle erfaringer i dette prosjektet som vi tar med oss videre. Vi er gode på fagområdene våre, i dette tilfellet byggautomasjon, ventilasjon og rør, og vi kan ta med oss den siste delen ved hjelp av underleverandører. Da får byggherre færre å forholde seg til. Bjørn: Jeg vil være forsiktig med å anbefale sidestilt entreprenørskap til andre. Er relasjonene så gode som i dette prosjektet, medfører det liten risiko. Det er uansett positivt med en teknisk entreprenør som tar helhetlig ansvar for stadig mer avansert teknologi. Erfaringene er så positive at når vi nå er i ferd med å innhente anbud på et nytt prosjekt, vil vi også be om en teknisk entreprenør som leverer alt. Men det er viktig for oss at vi har store leverandører med kapasitet som kan ta den rollen på det aktuelle tidspunktet. Hvis ikke må vi dele opp kontraktene. Er dere fornøyd med oppsummeringen? Bjørn: Vi har vel fått med det viktigste. Kjetil: Kan bruke dette som grunnlag i evalueringsmøtene, tror jeg. FOTO: JAN LILLEHAMRE GK KONSERNBROSJYRE

14 «vi kan levere totaltekniske entrepriser der vi syr sammen energiriktige anlegg» GEIR BJØRKE, ADMINISTRERENDE DIREKTØR i GK RØR FOTO: JAN LILLEHAMRE 14 GK KONSERNBROSJYRE

15 gk rør komplett teknisk entreprenør Med etableringen av GK Rør i 2011 har GK Norge en unik, flerfaglig kompetanse. Som totalteknisk entreprenør kan vi sy sammen energiriktige løsninger i de mest komplekse prosjekter. Vårt konsept TotalTeknisk Entre prise (TTE) er etterspurt, og vi merker stor pågang i proffmarkedet, sier administrerende direktør Geir Bjørke i GK Rør, som har ni avdelinger på Østlandet. Målet er en rørfaglig enhet som er landsdekkende. GK Rør tilbyr alle typer rørentrepriser innen fjernvarme, varmeanlegg, kjøle anlegg, sprinkler anlegg, sanitæranlegg og baderom, i alt fra boliger, skoler og offentlige institusjoner, til industri og privat næring. Selskapet har sin hovedaktivitet innen tre markeder: servise, entreprise, og privatmar kedet. Mens etterspørselen i proffmarkedet bare har økt, har det vært tyngre for GK Rør å få feste i privatmarkedet. Det tar lenger tid å etablere merkevare i privatmarkedet. Vi ser imidlertid nå at markeds tiltakene våre begynner å gi avkastning, forklarer Bjørke. Fortrinn i markedet GK Rør ble etablert etter at GK Norge i fjor sommer kjøpte rørselskap et Jørstad Drift AS på Lillehammer, samt datterselskapet Jørstad KTL AS i Oslo. Oppkjøpet skjedde som følge av en langsiktig strategi om å utvikle flerfaglighet. Prosjektgjennomføring, driftssikkerhet, og energiøkonomi har ligget til grunn i Jørstads leveranser, og disse nøkkelordene sammenfaller med GKs verdier. flerfaglig kompetent GK Rør ble etablert da GK Norge i fjor sommer kjøpte rørselskapet Jørstad Drift AS på Lillehammer, samt datter selskapet Jørstad KTL AS i Oslo. Oppkjøpet skjedde som følge av en langsiktig strategi om å utvikle flerfaglighet, sier Administrerende direktør, Geir Bjørke i GK Rør. GK og Jørstad har jobbet sammen i årevis, og kjent hverandres kunder og arbeidsmetodikk. Vårt fortrinn i markedet nå er at vi kan levere total tekniske entrepriser der vi syr sammen energiriktige anlegg. Vi har all kompetansen samlet og kan prosjektere alle løsninger selv, sier Bjørke. Han til føyer at nye lover og forskrifter stiller flere og nye krav til aktørene. Flerfaglig kompetanse er viktig for å oppfylle gode energitekniske systemer, sier Bjørke. Viktig brikke Markedet innenfor effektive og miljøvennlige energiløsninger i boliger og nær ings bygg er ventet å vokse fremover, og i den sammenheng er kompetanse innenfor rør faget en viktig brikke. Vann er ofte energibærer til både oppvarming og kjøling av bygg, og vann og luft krever mye energi. For å oppnå miljø effektive løsninger er en avhengig av å få kontroll på disse. Her kommer den rørfaglige delen inn og er en vesentlig faktor for energibruken i byggene, sier Bjørke, som mener GK Rør har et betydelige vekstpotensial: Avgjørende for vårt omdømme er at vi selger og gjennomfører gode tekniske løsninger til våre kunder, at vi leverer til rett tid og pris. Da må vi ha en organisasjon som har bred og solid kompetanse og er ekspeditte både på kvalitet og produktivitet, for det ligger marginer for lønnsomhet i bransjen ved riktig gjennomføring av oppdragene, sier Bjørke som tilføyer at etableringen av GK Rør har ført GK Norge et skritt videre. Vi er nå i en kontraheringsfase på ganske banebrytende prosjekter der flerfaglighet er nøkkelen, sier han. GK KONSERNBROSJYRE

16 prosjekter / barcode Effektiviserer Operakvarteret med luft Byggene i Operakvarteret er underlagt strenge miljømålsetninger og miljøkrav. I Visma-bygget er et intelligent ventilasjonssystem med på å sørge for vesentlige energibesparelser. Nå er samme løsning valgt hos naboen i Bjørvika, Deloitte. For det m2 store Visma bygget gir valget av ventilasjonsløsning gode besparelser på energi bruken, noe som også gir solide utslag på driftskostnadene. GK Norge gjennomfører flere prosjekter i Operakvarteret, Barcode-området, med ventilasjonskontrakter på til sammen nesten 182 millioner kroner i byggene til Visma, KLP, DNB og Deloitte. Nye veier I utgangspunktet så utbygger Oslo S Utvikling (OSU) for seg en standard ventilasjonsløsning med jevnt lufttilsig, såkalte kombibafler, for Visma-bygget. Med samarbeidserfaring fra KLP-bygget valgte OSU å følge GKs forslag om å benytte løsningen Lindinvent, såkalt behovsstyrt ventilasjon som styrer lys, luft og temperatur avhengig om det er personer til stede i rommet eller ikke. OSU gjorde et kvalifisert og modig valg den gang fordi systemet Lindinvent var relativt nytt. Vi hadde få, men svært gode referanseprosjekter. Vi har hele tiden vært sikre på at dette systemet er et viktig verktøy for å redusere energibruken, sier Jan Bergstrøm, distriktssjef i Oslo Entreprise i GK Norge. Mange av rommene i et næringsbygg står tomme i opptil halvparten av tiden, og med Lindinvents bevegelsessensorer reduserer vi energibruken vesentlig i disse periodene, sier Bergstrøm. I rehabiliteringsprosjekter vi har gjennomført har vi oppnådd reduksjoner på opp til 70 prosent av tidligere energibruk. Det er en helt ny verden for bygningseiere, understreker han. Teknisk ansvarlig Nils Malmø, hos Vedal Prosjekt som har byggeledelsen, sier ventilasjonsanlegget fungerer over all forventning. Vi har uoppfordret opplevd positive kommentarer på luftkvaliteten, blant annet i fulle møterom, sier han. Malmø bekrefter at OSU har valgt Lind invent også for Deloitte-bygget. Vedalselskapene har i sitt nye hovedkontor også gått for dette systemet. Dette bygget får energimerking A, hvilket vil si at det bruker mindre enn 84 kwh per m 2, blant annet ved hjelp av Lindinvent-systemet. GK har selvsagt også valgt Lindinvent i sitt eget nybygg, Miljøhuset GK, som har fått status som passivhus, og målet er å komme under 70 kwh i energibruk pr m 2. Komfort og energibruk vektlegges spesielt. Lindinvent er en innovativ og målrettet partner med hovedfokus på fremtidsrettet utvikling og kvalitet, og som passer godt inn i GKs helhetstankegang, sier Jan Bergstrøm. 16 GK KONSERNBROSJYRE

17 godt inneklima: gk har fått store kontrakter i operakvarteret, på til sammen Kr FOTO: scanpix GK KONSERNBROSJYRE

18 specielt: Kollegiet i Cortex Park indrættes og opføres med energitiltag, som er ganske specielle, siger Thomas Aasland Knudsen, projektingeniør, GK Danmark. kollegiet, cortex park bliver på godt 6.000m 2 FOTO: Torben Nielsen 18 GK KONSERNBROSJYRE

19 prosjekter / cortex park byggeri i ny bydel En stor forsker- og vidensby er ved at tage form i Danmarks 3. største by, Odense ved siden af universitetet og regionens kommende superhospital. Og GK Danmark er med på vognen. I dag ligner det mest af alt en stor brakmark. Men de første spæde spadestik er taget. Og om ti-femten år står en helt ny by i byen færdig i udkanten af Odense. Den hedder Cortex Park og bliver en forsker- og vidensby i europæisk topklasse med plads til arbejdspladser på kvadratmeter og med investeringer på over tyve milliarder kroner. Den første bygherre, der meldte sig på banen var Hinderupgaard, som er et boligselskab, der opfører kollegier. Så i efteråret gik byggeriet i gang med GK Danmark som underentreprenør på ventilation og VVS. Kollegiet bliver på godt kvadratmeter og skal rumme 102 boliger. Bæredygtig bydel Kendetegnende for Cortex Park er, at det skal være en bæredygtig bydel både i forhold til miljø, økonomi og den sociale dimension. For kollegiet gælder således, at bygningen er placeret, udformet og orienteret optimalt i forhold til sol og vind, lige som der bruges vedvarende energi i form af solceller på tag og facader. De skal levere størstedelen af den energi, der bliver behov for. «Det spændende ved dette byggeri er, begynnelsen: Kollegiet bliver på godt kvadratmeter og skal rumme 102 boliger. GK KONSERNBROSJYRE

20 prosjekter / cortex park Det spændende ved dette byggeri er, at man tilstræber en total bæredygtighed, der belaster omgivelserne mindst muligt» Thomas Aasland Knudsen, projektingeniør i GK Danmark at man tilstræber en total bæredygtighed, der belaster omgivelserne mindst muligt. Det vil sige, at kollegiet indrettes og opføres med energitiltag, som er ganske specielle,» siger Thomas Aasland Knudsen, projektingeniør, GK Danmark. På VVS-siden betyder det, at alt regnvand ledes gennem nogle filtre, som renser vandet, så det kan genanvendes i møntvaskeriet, til vanding af planter og træer, rensning af solceller o.l. Hvad ventilationen angår, betyder bære dygtigheden, at der ikke blot bliver monteret standard krydsveksler, men også sat varmepumper på afkastluften for at trække den sidste varme ud af luften til brug for produktionen af varmt vand i bygningen. for miljøet: Bære dygtigheden, at der ikke blot bliver monteret standard krydsveksler, men også sat varmepumper på afkastluften for at trække den sidste varme ud af luften til brug for produktionen af varmt vand i bygningen. Hver sin etage I selve processen har bygherren forsøgt at skabe en god koordination mellem de forskellige fagentrepriser på den måde, at de har fået hver deres etage at operere på. På 1. etage befinder VVS eren sig med sine vandrør. På 2. etage befinder elektrikeren sig. På 3. etage er VVS eren igen med sine varmerør. Og på 4. etage har ventilationen samlet sine indblæsningskanaler, der herfra fordeles ud til de enkelte lejligheder, mens udsugningskanalerne er centreret på taget. «Det er ret smart, fordi det gør arbejdsvilkårene bedre end normalt, hvilket fremmer effektiviteten for alle, siger Thomas Aasland Knudsen. Det ændrer dog ikke ved, at presset på underentreprenørernes medarbejdere er meget stort. Men GK s projektingeniør er sikker på, at alle tidsfrister nok skal blive overholdt, så de unge studerende kan indtage deres nye, bæredygtige boliger fra starten af det nye studieår på universitetet lige ved siden af kollegiet. 20 GK KONSERNBROSJYRE

Noen bygg er viktigere enn andre. gk KONSERNbrosjyre /

Noen bygg er viktigere enn andre. gk KONSERNbrosjyre / Noen bygg er viktigere enn andre. gk KONSERNbrosjyre / 2011 2012 innhold / 03 innledning / 03 miljøhuset GK 04 fra konsernsjefen 10samarbeid Kjetil Thuv fra GK og Bjørn Hauge fra BundeBygg oppsummerer

Detaljer

Neste generasjon behovsstyring. Geir Bruun Frokostmøte

Neste generasjon behovsstyring. Geir Bruun Frokostmøte Neste generasjon behovsstyring Geir Bruun Frokostmøte 10.5.17 1 Kort om GK Historie GK ble etablert i 1964. GK eies i dag 100 % av familien Karlsen. Fagområder Ventilasjon, byggautomasjon, kulde, rør og

Detaljer

Miljøhuset GK Norges mest energieffektive kontorbygg - erfaring etter et års drift

Miljøhuset GK Norges mest energieffektive kontorbygg - erfaring etter et års drift Miljøhuset GK Norges mest energieffektive kontorbygg - erfaring etter et års drift Komplekse systemer krevende brukere drifterens rolle blir viktigere Bjørn S. Johansen, teknisk direktør GK Norge Litt

Detaljer

GK Gruppen AS. Konsernpresentasjon mai GK Gruppen AS

GK Gruppen AS. Konsernpresentasjon mai GK Gruppen AS GK Gruppen AS Konsernpresentasjon mai 2017 1 Kort om GK Hva gjør vi? - GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner med ekspertise innen elektro, ventilasjon, rør, bygg-automasjon,

Detaljer

Presentasjon av Magnus M. Thunestvedt AS Tema: Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter

Presentasjon av Magnus M. Thunestvedt AS Tema: Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter Presentasjon av Magnus M. Thunestvedt AS Tema: Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter Yvonne Torgersen Hetlevik Adm. Direktør Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter i Arna Magnus M. Thunestvedt AS

Detaljer

Miljøhuset GK - Norges beste hus? Torfinn Lysfjord, Direktør eksisterende bygninger, GK Norge AS

Miljøhuset GK - Norges beste hus? Torfinn Lysfjord, Direktør eksisterende bygninger, GK Norge AS Miljøhuset GK - Norges beste hus? Torfinn Lysfjord, Direktør eksisterende bygninger, GK Norge AS GK Etablert i 1964 100% eiet av familien Karlsen Omsetning ~ 3,2 milliarder NOK ~ 1 850 ansatte GK skal

Detaljer

Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i

Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i Oslo og Akershus 185 ansatte Omsetning 2013: 1,2 milliarder,

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

GK er Nordens ledende totaltekniske entreprenør og servicepartner. Vi leverer løsninger for nye- og eksisterende næringsbygg.

GK er Nordens ledende totaltekniske entreprenør og servicepartner. Vi leverer løsninger for nye- og eksisterende næringsbygg. GK er Nordens ledende totaltekniske entreprenør og servicepartner. Vi leverer løsninger for nye- og eksisterende næringsbygg. Selskapet har siden etableringen i 1964 hatt en dynamisk vekst til dagens ca.

Detaljer

Swecobygget Fantoft En Excellent opplevelse?

Swecobygget Fantoft En Excellent opplevelse? Swecobygget Fantoft En Excellent opplevelse? ByggExpo, 09.03.2017, Agnar Birkeland, Sweco Norge AS 1 SWECO EUROPAS LEDENDE RÅDGIVERSELSKAP Ingeniør- og miljøfaglig kompetanse Forretningsmodell basert på

Detaljer

Foredrag Norsk bygningsfysikkdag 23. november 2010. Jørgen Hals

Foredrag Norsk bygningsfysikkdag 23. november 2010. Jørgen Hals Foredrag Norsk bygningsfysikkdag g y g 23. november 2010 Jørgen Hals AF Gruppen Tre år etter TEK 2007 en entreprenørs erfaringer med nye energikrav Status Ulike aktørers holdninger til økte krav Avhengigheter

Detaljer

Presentasjon. Investors muligheter og krav til miljø- og energihåndtering 22.09.2009

Presentasjon. Investors muligheter og krav til miljø- og energihåndtering 22.09.2009 BJØRVIKA / OSU Presentasjon Investors muligheter og krav til miljø- og energihåndtering 1 22.09.2009 av Paul E. Lødøen, Adm. direktør i Oslo S Utvikling AS (OSU) EIERFORHOLD OSU 1/3 1/3 1/3 2 EIERFORHOLD

Detaljer

Bransjeavtaler med Enova Bjørn S. Johansen tekn. dir. GK NORGE AS

Bransjeavtaler med Enova Bjørn S. Johansen tekn. dir. GK NORGE AS 1 Bransjeavtaler med Enova Bjørn S. Johansen tekn. dir. GK NORGE AS Innhold i denne ½ timen Litt om Enova Bransjeavtaler GK som eksempel Vårt potensiale og målsetning Noen eksempler Litt om hindringer

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Sykehuset Østfold. Planlegging av tester og finjustering vesentlig for å lykkes

Sykehuset Østfold. Planlegging av tester og finjustering vesentlig for å lykkes Sykehuset Østfold Planlegging av tester og finjustering vesentlig for å lykkes Hva skal til for å sikre at et komplekst byggautomasjonsprosjekt blir levert til avtalt tid? Erfaringen fra leveransen av

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

Hvorfor SD-anlegg og EOS? Hvordan oppnå både godt inneklima og lavt energiforbruk? Roar Johannesen, Direktør Byggautomasjon 1

Hvorfor SD-anlegg og EOS? Hvordan oppnå både godt inneklima og lavt energiforbruk? Roar Johannesen, Direktør Byggautomasjon 1 Hvorfor SD-anlegg og EOS? Hvordan oppnå både godt inneklima og lavt energiforbruk? Roar Johannesen, Direktør Byggautomasjon 1 Forretningsidé GK skal levere teknologi og tjenester for innklima og tilhørende

Detaljer

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling Nøkkelen til bedre inneklima 02 l Uponor Smatrix Smatrix gir enkelt nye muligheter med vannbårne systemer Smatrix er et fullt integrert system for regulering

Detaljer

PROSJEKTER MED HØYE MILJØAMBISJONER - HEMMELIGHETEN BAK SUKSESS BA2015 Prosjektkonferansen 7.januar, 2014 Per Ola Ulseth

PROSJEKTER MED HØYE MILJØAMBISJONER - HEMMELIGHETEN BAK SUKSESS BA2015 Prosjektkonferansen 7.januar, 2014 Per Ola Ulseth PROSJEKTER MED HØYE MILJØAMBISJONER - HEMMELIGHETEN BAK SUKSESS BA2015 Prosjektkonferansen 7.januar, 2014 Per Ola Ulseth Bakgrunn «Bellonabygget» Læring fra to prosjekter som «setter standarden» Egen refleksjon

Detaljer

Slik går du frem: Grønne leiekontrakter og andre verktøy for energieffektiviseringsprosessen

Slik går du frem: Grønne leiekontrakter og andre verktøy for energieffektiviseringsprosessen Slik går du frem: e leiekontrakter og andre verktøy for energieffektiviseringsprosessen Guro Nereng Fagrådgiver Energieffektivisering i bygg, Bellona Styringsgruppemedlem i Bergen SmartCity Rapporten om

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

Miljøhuset GK. «Hva sa vi, hva gjorde vi og hva har vi lært?!» ITB Brukerforum Oslo 6.mars 2014

Miljøhuset GK. «Hva sa vi, hva gjorde vi og hva har vi lært?!» ITB Brukerforum Oslo 6.mars 2014 Miljøhuset GK «Hva sa vi, hva gjorde vi og hva har vi lært?!» ITB Brukerforum Oslo 6.mars 2014 Roar Johannesen, Direktør Byggautomasjon - GK Norge AS 09.10.2013 TL Godt innemiljø. Nytt hovedkontor GK -

Detaljer

Bellonabygget på Vulkan Helt i A-klassen

Bellonabygget på Vulkan Helt i A-klassen Bellonabygget på Vulkan Helt i A-klassen Bellona Energibruk og effektivisering i bygg -22.04.2010 Brigt Aune, prosjektleder Aspelin Ramm Eiendom VULKAN presentasjon _ s. 1 Aspelin Ramm Eiendom Ambisiøs

Detaljer

Miljøhuset GK Erfaringer med byggekostnader, drift og vedlikehold. Torfinn Lysfjord, GK Norge

Miljøhuset GK Erfaringer med byggekostnader, drift og vedlikehold. Torfinn Lysfjord, GK Norge Miljøhuset GK Erfaringer med byggekostnader, drift og vedlikehold Torfinn Lysfjord, GK Norge Norges bygg og eiendomsforening Energiriktige bygninger i dag og i morgen, 27. februar 2013 26.02.2013 TL Agenda

Detaljer

Hva er et miljøbygg? Hvor har vi vært, hvor er vi og hvor skal vi? Energidagen Trondheim 2017

Hva er et miljøbygg? Hvor har vi vært, hvor er vi og hvor skal vi? Energidagen Trondheim 2017 Hva er et miljøbygg? Hvor har vi vært, hvor er vi og hvor skal vi? Energidagen Trondheim 2017 Ole Aksel Sivertsen Markedssjef Bygg og energisystem Enova SF Livskraftig forandring veien mot lavutslippssamfunnet

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Robotene Vi kommer fra Sandnes Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 10 gutter. Vi representerer Teknolab Sandved Skole

Detaljer

- Vi tilbyr komplette løsninger

- Vi tilbyr komplette løsninger Bli oljefri med varmepumpe - Vi tilbyr komplette løsninger - Spar opptil 80% av energikostnadene! Oljefyren din er dyr i drift, og forurensende. Et godt og lønnsomt tiltak er å bytte den ut med en varmepumpe.

Detaljer

Vår nyansatte kvalitetssjef har gode referanser når det gjelder isolering. -noen har det faktisk i kroppen...

Vår nyansatte kvalitetssjef har gode referanser når det gjelder isolering. -noen har det faktisk i kroppen... Vår nyansatte kvalitetssjef har gode referanser når det gjelder isolering -noen har det faktisk i kroppen... Der hvor han kommer fra, er de bekymret for fremtiden... TIL SALGS Visning etter avtale 69267000

Detaljer

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima Om varmepumper Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme

Detaljer

Kompetente fagfolk under ett og samme tak

Kompetente fagfolk under ett og samme tak Kompetanse Bygg Kompetente fagfolk under ett og samme tak Kompetanse Bygg AS ble startet i 2012, men våre ansatte har lang erfaring fra flere bransjer og fra koordinering av store byggeprosjekter. Våre

Detaljer

TAC EnergyEdge. Vi finner besparelsene. Du får gevinsten.

TAC EnergyEdge. Vi finner besparelsene. Du får gevinsten. TAC EnergyEdge Vi finner besparelsene. Du får gevinsten. Vi realiserer lønnsomme energibesparelser og gir din bedrift gevinsten Energiprisene stiger. Driftsbudsjettene man har til rådighet blir stadig

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Miljøhuset GK. Et av norges mest energieffektive kontorbygg - erfaring etter et års drift. «30 000 passivhus i 2016?» Sintef, 12 november 2013

Miljøhuset GK. Et av norges mest energieffektive kontorbygg - erfaring etter et års drift. «30 000 passivhus i 2016?» Sintef, 12 november 2013 Miljøhuset GK Et av norges mest energieffektive kontorbygg - erfaring etter et års drift «30 000 passivhus i 2016?» Sintef, 12 november 2013 Espen Aronsen, fagsjef GK Norge AS 09.10.2013 TL Agenda Bakgrunn,

Detaljer

Energismart bygging ved involvering

Energismart bygging ved involvering 3 Energismart bygging ved involvering Miljøbygget i Teknobyen Norsk bygningsfysikkdag, 24.11.2009 Bjørnar Gullbrekken, Prosjekteringsleder Veidekke Entreprenør AS Miljøbygget i Teknobyen Byggherre: KLP

Detaljer

Hybrid ventilasjon. Hybrid ventilasjon godt inneklima og energieffektive løsninger

Hybrid ventilasjon. Hybrid ventilasjon godt inneklima og energieffektive løsninger Hybrid ventilasjon Vår visjon: BSI As skal være en ledende systemintegrator og bistå markedet med de beste løsninger for å oppnå bærekraftige bygg med de mest energieffektive løsninger og dokumentert godt

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

FIRST LEGO League. Bergen 2012

FIRST LEGO League. Bergen 2012 FIRST LEGO League Bergen 2012 Presentasjon av laget Holen 1 Vi kommer fra Laksevåg Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 8 jenter og 7 gutter. Vi representerer Holen 1 Type lag: Skolelag

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Hindrer fjernvarme passivhus?

Hindrer fjernvarme passivhus? Hindrer fjernvarme passivhus? Teknobyen studentboliger passivhus Foto: Visualis arkitektur Bård Kåre Flem, prosjektsjef i SiT Tema i dag Passivhus hvorfor Kyoto pyramiden Lover/forskrifter krav og plikt

Detaljer

Frydenhaug skole. Fra passivhus til nesten Frudenullenergi

Frydenhaug skole. Fra passivhus til nesten Frudenullenergi Fra passivhus til nesten Frudenullenergi Drammen Eiendom KF Frydenhaug skole Frydenhaug skole Et miljøbygg med varmepumpe og solfanger i et vakkert samspill som produserer det grønne gull Godt inneklima

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

Tema 4: Nye, innovative tekniske løsninger Desentralisert ventilasjon på Scandic Lerkendal

Tema 4: Nye, innovative tekniske løsninger Desentralisert ventilasjon på Scandic Lerkendal GK for et bedre miljø v/torgeir Nilsen 1 Tema 4: Nye, innovative tekniske løsninger Desentralisert ventilasjon på Scandic Lerkendal GK for et bedre miljø 2 Lerkendal hotell, kongress og kontorbygg GK Norge

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

Merverdi for både eiere og brukere ja takk, begge deler! Paul Haaland, Utviklingssjef Byggautomasjon & Integrasjon, Caverion Norge, 10.

Merverdi for både eiere og brukere ja takk, begge deler! Paul Haaland, Utviklingssjef Byggautomasjon & Integrasjon, Caverion Norge, 10. Merverdi for både eiere og brukere ja takk, begge deler! Paul Haaland, Utviklingssjef Byggautomasjon & Integrasjon, Norge, 10. juni 2015 Hvor mye må jeg betale i leie per kvadratmeter? Kvalitet koster,

Detaljer

Informasjon om varme til bolig & næring

Informasjon om varme til bolig & næring Informasjon om varme til bolig & næring Generelt om varme fra Lyse Boligen din er tilknyttet Lyses fjernvarmenett. Varmen fra Lyse vil sørge for at du i mange år fremover nyter godt av en miljøvennlig

Detaljer

Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg

Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg Utfordringer og løsninger i byggeprosessen Foto: Byggeindustrien Utfordringer Byggeprosjekter skal planlegges, prosjekteres og gjennomføres på en slik måte at resultatet

Detaljer

Ved bedre separering av varme og kalde soner kan man tilføre kald luft med temperatur på 20 C og avtrekkstemperaturen kan økes til 30 C

Ved bedre separering av varme og kalde soner kan man tilføre kald luft med temperatur på 20 C og avtrekkstemperaturen kan økes til 30 C Diverse Retur temperatur Tradisjonell dataaggregat baserte kjøleanlegg er konstruert og vil bli operert på retur luften (den varme luften som kommer tilbake fra rommet til den dataaggregat enhet) på 22

Detaljer

Kunnskap fra. Jens Petter Burud, Hans Martin Sivertsen, Åge Rødde Trondheim 21. oktober 2012

Kunnskap fra. Jens Petter Burud, Hans Martin Sivertsen, Åge Rødde Trondheim 21. oktober 2012 Jens Petter Burud, Hans Martin Sivertsen, Åge Rødde Trondheim 21. oktober 2012 Passivhus Energitak svarende Passivhus nivå Hvorfor Passivhusnivå? Virkning av tak på miljø og drift Passivbygg Et bygg nesten

Detaljer

Energisparing og forbedring av inneklima.

Energisparing og forbedring av inneklima. Energisparing og forbedring av inneklima. Rimelige tiltak. Og noen som ikke er fullt så rimelige 100982 1.2 2 Bjørn Antonsen - Seksjonsleder Energi og Miljø - I foretaket siden februar 2008 Ingeniør bygg

Detaljer

Kan service-folk selge?

Kan service-folk selge? Kan service-folk selge? Er det mulig å drive effektiv feltservice og salg samtidig? Oyvind.Monrad-Krohn@gk.no 14.09.2011 1 Agenda Hvilke kundebehov dekker GK? Hva er oppgaven til en servicetekniker i GK?

Detaljer

Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER

Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER KART HVEM ER RÆLINGEN? Ca 18.000 innbyggere Om lag 20 skoler og barnehager 3 svømmehaller og 2 idrettshaller Om lag 85.000 m2 offentlige bygg Knappe 200

Detaljer

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg Grenland Bilskade Geovarmeanlegg SLUTTRAPPORT Prosjekt: ENOVA SID 04-758 BB Miljøprosjekt: O2004.086 29.1.07 Bakgrunn På grunnlag av søknad til ENOVA ble prosjektet gitt en støtte på kr 50.000,- inkl.

Detaljer

FIRST LEGO League. Trondheim 2012

FIRST LEGO League. Trondheim 2012 FIRST LEGO League Trondheim 2012 Presentasjon av laget Nordskag Oppvekstsenter Vi kommer fra KVERVA Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Type lag:

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

GK TotalTeknisk Service VI tar ansvaret for vedlikehold og drift av ALLE tekniske tjenester i ditt bygg DU sparer penger, tid og energi!

GK TotalTeknisk Service VI tar ansvaret for vedlikehold og drift av ALLE tekniske tjenester i ditt bygg DU sparer penger, tid og energi! GK TotalTeknisk Service VI tar ansvaret for vedlikehold og drift av ALLE tekniske tjenester i ditt bygg DU sparer penger, tid og energi! GK TotalTeknisk Service er mer enn bare service og vedlikehold -

Detaljer

Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag i Oslo

Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag i Oslo Passivhus Norden, Trondheim 22. 23. oktober 2012 Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag i Oslo Michael Klinski, Peter G. Schild, Karine Denizou 1 Nordre Gran BRL 7 blokker fra 1977-79

Detaljer

Gruppe 1900 (1): Vi kommer om lidt, skal lige have webcam på, Danmark

Gruppe 1900 (1): Vi kommer om lidt, skal lige have webcam på, Danmark Gruppe 1900 (1): Hey :) Jonathan, Emil, Moa, Lisa: Hej! Jonathan, Emil, Moa, Lisa: Vem är det? Gruppe 1900 (1): Vi hedder: Viktor, Linnea, Anders og ISabel Jonathan, Emil, Moa, Lisa: vilket land? Gruppe

Detaljer

Passivbygget Havutsikt med innovativ varmeløsning. Jens Petter Burud Direktør for Teknologi og Utvikling 30.1.2013

Passivbygget Havutsikt med innovativ varmeløsning. Jens Petter Burud Direktør for Teknologi og Utvikling 30.1.2013 Passivbygget Havutsikt med innovativ varmeløsning Jens Petter Burud Direktør for Teknologi og Utvikling 30.1.2013 Litt om vår eier Hovedkontor i Helsinki Ca. 26.500 ansatte Aktivitet i Norge, Finland,

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget FLL stangeland Vi kommer fra sandnes Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 5 gutter. Vi representerer Stangeland skole

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Horpestad MÅNE Vi kommer fra Kleppe Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Horpestad skule

Detaljer

Å bygge etter passivhusstandard. Lansering av passivhusstandard for yrkesbygninger Oslo,11.september 2012 Konsernsjef Terje R. Venold, Veidekke ASA

Å bygge etter passivhusstandard. Lansering av passivhusstandard for yrkesbygninger Oslo,11.september 2012 Konsernsjef Terje R. Venold, Veidekke ASA Å bygge etter passivhusstandard Lansering av passivhusstandard for yrkesbygninger Oslo,11.september 2012 Konsernsjef Terje R. Venold, Veidekke ASA Gratulerer med passivhusstandard for yrkesbygg KLP-bygget,

Detaljer

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas Remote Video Solutions Kameratjenester fra Securitas 2 Remote Video Solutions Remote Video Solutions gir deg økt trygghet. Vi kombinerer smart teknologi og vektere i en sikkerhetsløsning som vi vet kan

Detaljer

AF Energi av Europas største kompetansemiljø. på rett energibruk

AF Energi av Europas største kompetansemiljø. på rett energibruk AF Energi av Europas største kompetansemiljø på rett energibruk Hvor mange av dere skiftet strømleverandør i år? Antallet private som skiftet strømleverandør i 1. kvartal 2010 mot 1. kvartal i 2009 Våre

Detaljer

Eksisterende bygg. Bergen, 1. oktober - Ole Aksel Sivertsen

Eksisterende bygg. Bergen, 1. oktober - Ole Aksel Sivertsen Eksisterende bygg Bergen, 1. oktober - Ole Aksel Sivertsen Nybyggmarkedet øker forspranget Energieffektive bygg etterspørres i større grad enn før Eksisterende bygg er også fremtidens bygg Enovas tilbud

Detaljer

FutureBuilt. Bjørnsletta skole. First passivhouse School in Oslo. Passivhus Norden 2013 - Gøteborg

FutureBuilt. Bjørnsletta skole. First passivhouse School in Oslo. Passivhus Norden 2013 - Gøteborg FutureBuilt Bjørnsletta skole First passivhouse School in Oslo Passivhus Norden 2013 - Gøteborg Petter L. Nøstdal Markeds- og FoU-ansvarlig Veidekke Entreprenør AS, Distrikt Oslo Bjarte Hårklau Prosjekteringsleder

Detaljer

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon.

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Balansert ventilasjon i boliger Ventilasjon er viktig og nødvendig for å sikre godt inneklima i boliger.

Detaljer

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av Variable Refrigeriant Flow system Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av de mest effektive på markedet, og disse blir benyttet over hele verden fra mindre

Detaljer

UTKAST Foreløpige innspill fra NBBL til nye energiregler i TEK15 -

UTKAST Foreløpige innspill fra NBBL til nye energiregler i TEK15 - Oslo, 15. november 2013 UTKAST Foreløpige innspill fra NBBL til nye energiregler i TEK15 - Det vises til Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) sitt arbeid med nye energiregler i TEK basert på Rambølls rapport:

Detaljer

Aventa og NorDan solfangere integrert i bygg

Aventa og NorDan solfangere integrert i bygg Aventa og NorDan solfangere integrert i bygg Solvarmeanlegg integrert i arkitekturen Teknologien er i dag tilgjengelig, effektiv og pålitelig. Nest etter vind er solvarme den største bidragsyter til ny

Detaljer

Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering

Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering 2002 : Kommentarer fra byggherren hvordan tenkte vi og hva ble

Detaljer

Slik møter vi utfordringen i Skanska

Slik møter vi utfordringen i Skanska Kan vi effektivisere oss ut av energikrisen? Slik møter vi utfordringen i Skanska Ole Petter Haugen, Skanska Norge AS SINTEF seminar 3. juni 2010, Oslo Slik møter vi utfordringen i Skanska Etablerer intern

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Horpestad SOL Vi kommer fra Kleppe Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Horpestad skule

Detaljer

Din rørlegger i Hammerfest

Din rørlegger i Hammerfest Din rørlegger i Hammerfest Med en historie som går helt tilbake til 1946, er Rørlegger Berntsen det eldste firmaet i sin bransje i Hammerfest. Gjennom 70 år og fire generasjoner, har den tradisjonsrike

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

FIRST LEGO League. Romsdal Hydro Sunndal. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Romsdal Hydro Sunndal. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Romsdal 2012 Presentasjon av laget Hydro Sunndal Vi kommer fra Sunndalsøra Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 1 jente og 3 gutter. Vi representerer Hydro Sunndal

Detaljer

FIRST LEGO League. Kirkenes 2012

FIRST LEGO League. Kirkenes 2012 FIRST LEGO League Kirkenes 2012 Presentasjon av laget Retards Vi kommer fra Kirkenes Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 0 jenter og 8 gutter. Vi representerer Kirkenes Ungdomskole

Detaljer

Morgendagens eiendomsmarked 2005

Morgendagens eiendomsmarked 2005 MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Morgendagens eiendomsmarked 2005 Energieffektivitet i bygg Hvilken praktisk nytte har vi av Enovas bygningsnettverk Rådg.

Detaljer

Fremtidens bolig En bolig som gir maksimal komfort med minimal bruk av energi

Fremtidens bolig En bolig som gir maksimal komfort med minimal bruk av energi BYGG FREMTIDENS BOLIG Fremtidens bolig En bolig som gir maksimal komfort med minimal bruk av energi Fremtidens energiløsninger gode å leve med FREMTIDENS BOLIG Komfortabelt, miljøvennlig og lønnsomt Det

Detaljer

Miljøbygg i verdensklasse

Miljøbygg i verdensklasse Miljøbygg i verdensklasse Fra energisluk til energikilde Trond Simonsen, Teknisk fagsjef Entra, 10.4.2015 Innhold Hvorfor jobbe med energi og miljø Grønne tiltak eksisterende bygg Fremtidens kontorbygg

Detaljer

EGEN ENERGI. DEN BESTE ENERGIEN. GEOENERGI: GUIDE FOR STORE EIENDOMMER

EGEN ENERGI. DEN BESTE ENERGIEN. GEOENERGI: GUIDE FOR STORE EIENDOMMER EGEN ENERGI. DEN BESTE ENERGIEN. GEOENERGI: GUIDE FOR STORE EIENDOMMER Geoenergi brukes tradisjonelt til oppvarming av eneboliger, men kan også brukes til kostnadseffektiv oppvarming og kjøling av store

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Delårsrapport for SimpEl UB

Delårsrapport for SimpEl UB Delårsrapport for SimpEl UB Malakoff videregående skole 2010/2011 Ansvarlig lærer: Marianne Gurrik Andreas Hole: Produkt- og Økonomiansvarlig Benjamin Dyhre Bjønnes: Daglig Leder Eivind Gulaker Lunde:

Detaljer

Miljøhuset GK. Norges mest energieffektive kontorbygg

Miljøhuset GK. Norges mest energieffektive kontorbygg Miljøhuset GK Norges mest energieffektive kontorbygg Foredraget 1. Innledning 2. Miljøhuset GK GKs reise fra C til passivhus Byggtekniske løsninger Tekniske løsninger Erfaringer så langt 3. Eksisterende

Detaljer

WSP Norge avdeling Tønsberg

WSP Norge avdeling Tønsberg WSP Norge avdeling Tønsberg Marte Paus Vadem Gjennestad 23.11.16 Fra PTL til WSP Norge 1997 2010 2010 2016 2016 WSP Norge - et av Norges ledende selskap innen profesjonell prosjektledelse 235 ansatte Omsetning

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Gutt 11 år 0 Mads Bådsvik Gutt 11 år 0

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Gutt 11 år 0 Mads Bådsvik Gutt 11 år 0 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Røyneberg Lego Galaxy Crew Vi kommer fra Røyneberg Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer

Detaljer

CGH s svar på «morgendagens «utfordringer Bygge grønt! Industrielt og med høy kvalitet! Erstatte bruken av hender med teknologi

CGH s svar på «morgendagens «utfordringer Bygge grønt! Industrielt og med høy kvalitet! Erstatte bruken av hender med teknologi Framtida er nå! CGH s svar på «morgendagens «utfordringer Bygge grønt! Industrielt og med høy kvalitet! Erstatte bruken av hender med teknologi HVORFOR Grønne bygg? Bygget får økt verdi og økt etterspørsel!

Detaljer

Energimerkeordningen

Energimerkeordningen Energimerkeordningen «Det norska energideklarationssystemets konsekvenser för äldre byggnaders karaktärsbärande värden.» «Granskad och förvanskad? en undersökning av det svenska energideklarationssystemets

Detaljer

FIRST LEGO League. Agder 2012

FIRST LEGO League. Agder 2012 FIRST LEGO League Agder 2012 Presentasjon av laget Team Finsland Vi kommer fra Finsland Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 2 jenter og 4 gutter. Vi representerer Finsland skole Type

Detaljer

LCC - Som verktøy ved valg av konsept for ventilasjon

LCC - Som verktøy ved valg av konsept for ventilasjon LCC - Som verktøy ved valg av konsept for ventilasjon Det optimale valget mellom driftsvennlighet og avansert styring Trond Thorgeir Harsem - Norconsult trond.thorgeir.harsem@norconsult.com Konsept for

Detaljer

Depotbygget på Haakonsvern

Depotbygget på Haakonsvern Depotbygget på Haakonsvern Nullenergibygg med 8 grep Byggherre og PL: Forsvarsbygg PRL: Stema Rådgivning ARK: LINK Arkitektur RIV, RIE og RIB: Multiconsult Spesialrådgiver energi: ZEB Av Inger Andresen,

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering Birger Bergesen, NVE Energimerking og energivurdering Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Fra direktiv til ordning i norsk virkelighet

Detaljer

Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler

Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler Entreprenør - og industrikonsernet AF Gruppen Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler Dette er AF Gruppen Entreprenør- og industrikonsern: Anlegg Bygg Eiendom Miljø Energi Omsetning i 2010

Detaljer

Dimensjonering av varme og kjøleanlegg

Dimensjonering av varme og kjøleanlegg Dimensjonering av varme og kjøleanlegg Scandic Airport Flesland. CGER Bergen, 23 mai 2017. Henrik Holmberg PhD Asplan Viak AS Ove Sivertsen, Fondenes Rørlegger AS Disposisjon Scandic Flesland Airport Om

Detaljer

Energieffektivisering - Potensialer og barrierer

Energieffektivisering - Potensialer og barrierer TKSF Oppgradering av eksisterende bygninger - Oslo, 18.9.2012 Energieffektivisering - Potensialer og barrierer Frode Olav Gjerstad Vår visjon Drivkraften for fremtidsrettede energiløsninger Vårt ansvar

Detaljer