Miljøhuset GK Erfaringer med byggekostnader, drift og vedlikehold. Torfinn Lysfjord, GK Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøhuset GK Erfaringer med byggekostnader, drift og vedlikehold. Torfinn Lysfjord, GK Norge"

Transkript

1 Miljøhuset GK Erfaringer med byggekostnader, drift og vedlikehold Torfinn Lysfjord, GK Norge Norges bygg og eiendomsforening Energiriktige bygninger i dag og i morgen, 27. februar TL Agenda Bakgrunn, historie & ambisjonene Bygging av Miljøhuset GK Drift av Miljøhuset GK

2 Miljøhuset GK Ryenstubben 10 12, Oslo Areal ~ m 2 Byggeperiode: desember 2010 mai 2012 (innflyttet juni 2012) Totalt beregnet netto energibehov iht. Energimerkeforskriften = 67 kwh/m 2 Totalt beregnet behov for tilført energi iht.. Rapport 42 : 52 kwh/m 2 BREEAM sertifisert bygg Very good Miljøhuset GK Forutsetninger Bygget skulle fremstå som et signalbygg hvor lavt energibruk og total miljøbelastning settes i naturlig sammenheng med arealeffektivitet, arkitektonisk kvalitet og god totaløkonomi både i investerings og driftsfasen av bygget Tilgjengelige kommersielle produkter og teknologi skulle benyttes, optimaliseres og videreutvikles både på produkt og metodenivå Tilleggsinvesteringen for å bygge til passivhusstandard skal være lønnsom Leietakerne og eiere av bygget skal oppfatte byggets kvaliteter og miljøprofil som verdiskapende

3 Hvordan reagerte bransjen (2010)? Den andre siden av «bransjen»

4 Løsninger Byggeteknikk Ventilasjon Oppvarming / kjøling Byggautomasjon Vannbårne systemer El. oppvarming Belysning Solavskjerming Arkitektonisk enøk Energiberegninger Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav Netto oppvarmingsbehov 10,6 kwh/m² 15,0 kwh/m² Netto kjølebehov 9,3 kwh/m² 10,0 kwh/m² CO2-utslipp 22 kg/m² 25 kg/m² Minstekrav enkeltkomponenter Beskrivelse Verdi Krav U-verdi yttervegger [W/m²K] 0,14 0,15 U-verdi tak [W/m²K] 0,10 0,13 U-verdi gulv mot grunn og mot det fri [W/m²K] 0,09 0,15 U-verdi glass/vinduer/dører [W/m²K] 0,80 0,80 Normalisert kuldebroverdi [W/m²K] 0,03 0,03 Årsmidlere temperaturvirkningsgrad varmegjenvinner ventilasjon [%] Spesifikk vifteeffekt (SFP) [kw/m³/s]: 1,2 1,50 1,50 Lekkasjetall (lufttetthet ved 50 Pa trykkforskjell) [luftvekslinger pr time] 0,50 0,60

5 Byggeteknikk konstruksjon Bæring i form innvendige søyler Yttervegg = klimaskall ISO3: Bindingsverk med kjerne av isolasjonsskum (reduserer veggtykkelse fra 35 til 29 cm 86 m 2 «ekstra» areal Minimaliserte kuldebroverdier Byggeteknikk ISO3 (Moelven)

6 Byggeteknikk tett bygg U verdier [W/m 2 K] Krav passivhus *) Miljøhuset GK Gulv på grunn 0,15 0,07 35cm EPS Yttervegg 0,15 0,14 Iso3 Yttertak 0,13 0,10 45 cm standard isolasjon Vinduer / dører 0,80 0,78 3 lags glass, isolert karm *) I henhold til «prosjektrapport 42» som MHGK er prosjektert etter. Den nye passivhusstandarden NS3701 har kun minimumskrav til gjennomsnittsverdien for dører og vinduer Byggeteknikk trykktesting Trykktesting [luftskifte pr. time ved 50 Pa undertrykk)] Minimumskrav TEK10 = 1,5 Minimumskrav Passivhus (rapport 42) = 0,6 Miljøhuset GK = 0,23 (i snitt)

7 Ventilasjon Overdimensjonerte aggregater (6 stk.) sikrer lavt trykktap / lav SFP Gjenvinningsgrad 88% (krav TEK10 = 80%) Luftmengde behovsreguleres avhengig av bruken av bygget Ventilasjon VAV Behovsstyrt aktive ventiler styrer luft, temperatur og lys Sensorer i ventilene detekterer nærvær, temperatur og CO 2

8 Oppvarming / kjøling Luft vann varmepumper / kjølemaskiner Reversible maskiner med varme og kjølefunksjon Ett rørsystem med glykol, felles kjøle/varme batteri i ventilasjonsaggregatene Kjølebehovet dimensjonerende Oppvarming / kjøling Varmegjenvinning Varmegjenvinning fra kjølemaskiner er spesielt gunstig Kjøleanlegg for datarom gjenvinner varme til varmekretsen og til forvarming av tappevann Overskuddsvarme fjernes i tørrkjøler plassert utendørs

9 Solavskjerming Automatisk solavskjerming med utvendige persienner på de solbelyste fasadene; sør øst vest Andre fasader har ikke solavskjerming Vannbårne systemer AirSep Ettrørssystem Isolasjon av flenser / ventiler / rør

10 El. oppvarming «spisslast» Varmeelementer a 200W i grenstaver Mobile kan i prinsippet stå hvor som helst Er ikke i bruk de varmeste vintrene 2% av året kaldere enn 15 C Vurdert i bruk < 90 timer per år Byggautomasjon Vannbårne systemer Ventilasjon Samspill og optimalisering Romkontroll Varmepumpe

11 SD anlegg Arealoptimalisering Som energisparetiltak?

12 BREEAM NOR Miljøhuset GK er som det første bygget i Norge miljøsertifisert i henhold til BREEAM NOR (det første bygget i Norge) og skal brukes til å foredle prosjektet i henhold til den helheten som settes i BREEAM. «Very good»! BREEAM NOR

13 Miljø Avfall kildesortering Ladestasjoner / el bilparkeringsplasser (10) ECO materialer Konsekvenser Merinvestering ~ 8 mill (hvorav Enova dekket 4,2 mill) Tettere samarbeide med byggentreprenør Tettere oppfølging av egne produkter og leveranser GK har fått økt kompetanse bla via Enovas rådgiverteam Usikkerhet / økt risiko skjerping!

14 Økonomiske betraktninger Marginalt dyrere å bygge passivhuset vs. minimumskrav i TEK10 (2%) Kan man forvente økte leieinntekter med at leietaker får lavere energikostnader? Offisiell åpning august 2012

15 TotalTeknisk Service En fast kontakt som tar ANSVAR Drift og vedlikehold av ALL teknikken Koordinering av fagområdene og styring av riktig personell til hver enkelt oppgave Følger opp / påser at all innsats trekker i riktig retning Følger med og gir anbefalinger for proaktivt vedlikehold Analyserer/effektiviserer energibruk i bygget At myndighetskrav følges EOS

16 EOS totalt målt energiforbruk tom des 2012 Måned kwh Juni: 7 690,9 (ikke representativ måned) Juli: ,3 August: ,7 September: ,6 Oktober: ,4 November: ,7 Desember: ,5 Sum jul des ,2 Målt «ett helt år»: ,4/ 9 000m 2 *) = 98 kwh/m 2 Korreksjoner fellesarealer, byggestrøm til utleiedel, sesongvariasjoner mm. < 75 kwh/m 2 *) Areal: Halve bygget + fellesarealer i bruk + innflytting i deler av bygget EOS varmepumpe / kjølemaskin september 2012 Avslått 18. sep. ikke behov Ingen effekt på inneklima

17 E [kwh/m 2 ] ET kurve for Miljøhuset Vanlig bygning Periode uten hverken oppvarming eller kjøling Miljøhuset T [ C] EOS døgnvariasjoner

18 ET kurve per uke 49 Vantvarmsforbruk 8 14 september 2012

19 Problem eller kvalitetsstempel? Utvendig dugg sep :15 borte ~ 08:00 Lønnsomhet

20 Forbedringstiltak neste steg Solfangere for tappevann? Egen varmepumpe (fra avkastluft) for tappevann? Bedre styring av pumper Bedre lysarmaturer Bedre styring av lys Energimål kalkulert (Energimerkeforskriften) 2013 = 65 kwh/m 2? Energimål målt 2013 = 50 kwh/m 2? Velkommen!