AOS. Internettbasert miljølogging - direkte til PC!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AOS. Internettbasert miljølogging - direkte til PC!"

Transkript

1 AOS Internettbasert miljølogging - direkte til PC! Bruksanvisning Jan 2015

2 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon Tekniske spesifikasjoner Funksjonsbeskrivelse Oksygenmåler: Salinitets/konduktivitetsmåler: Strømmåler: Installasjon Webside brukergrensesnitt Vedlikehold Oksygensensor Salinitetssensor Strømmåler Batterier Transport Lagring Feilsøking Service/reparasjon

3 1 Introduksjon Gratulerer med ditt nye internettbaserte miljøloggesystem! AOS konseptet (Autonomous Online System) er en komplett, fleksibel og batteridrevet løsning som sørger for kontinuerlig tilgang til oksygen-, salinitet/konduktivitet- og/eller strømdata fra enhver lokalitet. AOS sørger for kontinuerlig tilgang til oksygeninnhold, salinitet og temperatur i vannet og eventuelt strømdata (dersom du har en Aquadopp Profiler koblet til), så sant boksen har fri sikt mot satellittene vil du til enhver tid finne oppdaterte målerverdier presentert på din egen webside. Data blir sendt via kabel til AOS boksen, og AOS iridium satellittmodem kommuniserer dataene til en AOS server, en server som lagrer og gir deg tilgang til data som også presenteres direkte på websiden. Leveransen omfatter foruten selve AOS enheten, sensorer/strømmåler, kabler og blindplugger, en monteringsplate for enkel installasjon på merd samt en overtrekkshette for ekstra beskyttelse ved spesielt ugunstige værforhold. 3

4 2 Tekniske spesifikasjoner Vekt og Dimensjoner Kontroll- og kommunikasjonsenhet: 4.8 kg (inkl. batterier) 2.1 kg (eks. batterier). 270x246x124mm. Sensorkabel: 50 m, 75 m eller 100 m Kontakter: 3 x 5-pin (Oksygensensorer/Salinitetssensor), 1 x 8-pin (Aquadopp Profiler). Driftsspenning Batteri: 3 stk. 100Wh alkaliske batterier (Nortek). Miljø Driftstemperatur: -20 C til + 45 C O2 Sensor Fabrikat: Insite IG, Dissolved Oxygen Model 31 Måleområde: 0-25ppm Nøyaktighet: 1% av avlest verdi, eller 0.02ppm Oppløsning: 0.01ppm ved avlest verdi < 4ppm 0.1ppm ved avlest verdi > 4ppm Salinitetsmåler/konduktivitetsmåler (ledningsevne) Fabrikat: Ponsel Measure, CTZN Måleområde, konduktivitet: ms/cm Oppløsning: 0,01 ms/cm Måleområde, salinitet: 5-60g/kg Oppløsning: 0,01 g/kg Strømmåler Se datablad for detaljer (tilgjengelig her: Data kommunikasjon Dataoverføring: Iridium Datapresentasjon Internett: 4

5 3 Funksjonsbeskrivelse 3.1 Oksygenmåler: Oksygenmåleren er en optisk sensor som måler prosentvis oppløst oksygen (% metning), basert på en metode som kalles Fluorescens. Sensoren sender ut energi i form av lys med meget spesifikk bølgelengde (farge) som går gjennom et materiale som fluorescerer. Det vil si at lys med en annen farge enn den som ble sendt inn kommer ut igjen av dette materialet. Utenpå det fluorescerende materialet er det en membran som ikke slipper inn vann, men hvor oksygenmolekyler kan slippe gjennom, og antall oksygenmolekyler er dermed i likevekt med antallet oksygenmolekyler i vannet på utsiden. Når det fluorescerende lyset treffer et oksygenmolekyl reduseres energien i det fluorescerende lyset, uten at bølgelengden (fargen) endrer seg. Oksygen fører altså til at energien i lyset absorberes. Dersom det er mye oppløst oksygen i vannet/materialet vil lyset som returneres ha redusert energi, og det er dette energinivået som måles. Sensoren forbruker ikke oksygen, så det er ikke behov for strømhastighet i måleområdet for å få korrekte målinger. 3.2 Salinitets/konduktivitetsmåler: Konduktivitet er evnen vann har til å lede en elektrisk strøm, og blir angitt med enheten ms/cm (milli-siemens). Salinitet er et mål på saltinnholdet i en gitt mengde vann, og blir angitt i g/kg (ppt). Sensoren måler ledningsevnen ved å generere et elektrisk felt i vannet ved bruk av en spole, for så å måle dette elektriske feltet ved bruk av en annen spole. Strømmen som måles av spole nummer to er proporsjonal med konduktiviteten i vannet. Høyere salinitetsinnhold fører til høyere elektrisk konduktivitet. Konduktiviteten øker ved økende temperatur, derfor måles også temperatur av sensoren. Saliniteten blir beregnet ved bruk av oseanografiske tabeller og standardlikninger. 3.3 Strømmåler: Det grunnleggende prinsippet som Aquadopp Profiler og andre Nortek instrumenter baserer målinger på er Doppler effekten. Denne effekten kan høres i dagligdagse situasjoner som f.eks. når et tog passerer forandringen i frekvensen på lydbølgen som høres forteller hvor fort toget beveger seg. De tre transducerne sender ut en kort lydpuls, venter på ekkoet som sendes tilbake fra partikler i vannet og måler forandringen i returfrekvensen. De tre transducerne sørger for nok data til å få tre-dimensjonal strøminformasjon, som brukes til å beregne strømhastighet og retning. For mer detaljer om strømmåleren anbefales Comprehensive Manual, som ligger tilgjengelig for nedlastning her: Strømmåleren er konfigurert for optimal ytelse når den forlater Nortek slik at det eneste som behøver gjøres for å systemet i gang er å koble til strøm, via 8- pin kabelen. Instrumentet er satt opp til å ta målinger hvert 10. minutt. 5

6 Målinger fra 3 dyp presenteres på nettsiden, som default 5, 10 og 15 m. Dersom andre dyp er av interesse, kontakt Nortek. 6

7 4 Installasjon Iridium og GPS signaler krever fri sikt til satellitter for å sende data. For optimal ytelse, pass på at den interne antenna peker oppover, at det er lite metall i nærheten av antenna og at det ikke er noe som skygger for fri sikt mot satellittene. Monter AOS på merdkanten slik du finner hensiktsmessig ved hjelp av den medfølgende monteringsplaten og beskyttelseshetten. På særlig eksponerte lokaliteter bør det evt. vurderes å sikre systemet ytterligere for å motvirke skader evt. vanninntrenging som følge av fysiske påkjenninger fra bølger. Tilkobling av oksygenmåler: Koble til de medfølgende O2 sensorene med 5- pin/6-pin kabelen(e). Pass på at beskyttelsesstrømpene i plastikk fjernes før sensorene senkes i vannet og påse at membranen ikke skades under operasjonen. Selve sensoren bør henge fritt i vannet slik at mekaniske påkjenninger i form av slag eller friksjon unngås. Tilkobling av salinitetsmåler: Koble til sensoren med 5-pin/6-pin kabelen. Selve sensoren bør henge fritt i vannet slik at mekaniske påkjenninger i form av slag eller friksjon unngås. Det er viktig at sensoren henger fritt i vannsøylen. Som nevnt tidligere blir det dannet et elektrisk felt rundt sensoren, og det er viktig at det ikke kommer fysiske objekter inn i dette feltet. Dette vil forstyrre det elektriske feltet dermed også konduktivitetsmålingene. Det anbefales at sensoren monteres 8 cm (i radius) fra fysiske forstyrrelser. Tilkobling av strømmåler: Koble til strømmåleren til AOS boksen ved bruk av kabelen med 8-pin kontakt. Strømmåleren er satt opp med optimal konfigurasjon når den leveres av Nortek, og vil idet den får tilgang til strøm begynne å måle med intervaller som presentert ovenfor. NB! Vær nøye at kablene ut fra tilkoblingspunktet på AOS er festet på en slik måte at det oppnås størst mulig grad av beskyttelse i forhold til mekanisk påkjenning (les: bøyning) inn mot selve kontakten. Hensiktsmessig montering/beskyttelse av kabelen er å betrakte som kundens ansvar. Skru på AOS boksen ved å trykke på av/på knappen. I det boksen blir skrudd på, vil du se et LED lys i omtrent 80 sekunder, som indikerer suksessfull oppstart. Skru av ved å holde knappen inne i ca. 10 sekunder. Ett enkelt trykk på knappen vil ikke ha noen effekt når instrumentet er skrudd på. Merk at det vil ta litt tid fra AOS boksen blir skrudd på til første måling dukker opp på nett, avhengig av oppsettet. Noter IDen på AOS boksen og sensor (Blå/Rød/Grønn/Salinitet) som plasseres i hvilken merd, og hvilket dyp den står på, samt GPS posisjon. Når systemet er satt ut og skrudd på, gi Nortek en beskjed slik at boksen kan bli registrert på websiden. Dette gjøres enkelt ved å trykke «Box relocation» (øverst til høyre på websiden), og fyll inn feltene. Husk også å gjøre dette dersom du 7

8 vil flytte en registrert boks til en annen merd eller lokalitet, slik at websiden er mest mulig oppdatert til enhver tid. - Vær nøye med å ta vare på blindplugger og beskyttelsesstrømper. 5 Webside brukergrensesnitt Når AOS boksen er utplassert og Nortek har fått informasjon om registrering av boks, vil du få tilgang på målerverdier på web. Websiden gir en enkel og intuitiv oversikt over målinger; nøkkelparametere blir presentert grafisk og historiske data er tilgjengelige for nedlastning til Excel. Kartfunksjonalitet hjelper til med å ha oversikt over enheten. Startsiden presenterer en oversikt over regionene i ditt selskap og viser geografisk plassering av lokalitetene i valgt region. (Fig. 1) Figur 1: Geografisk plassering av lokalitetene Når du velger en ny region vil bildet oppdateres med tilhørende lokaliteter. Lokalitet velges ved å klikke på tekstfeltet eller på flagg i kartet. Når du har valgt lokalitet har du tilgang til oksygen-, salinitet- og/eller strømdata og temperaturdata for alle merder i anlegget (fig 2, 3 og 4). Mer informasjon om hver enkelt merd er tilgjengelig ved å klikke på miniatyrbildene til høyre. Miniatyrbildene gir samtidig en tilstandsoversikt for hele anlegget med rød/gul/grønn fargekoding for oksygennivå i merd. Fargekoding, oksygennivå: Grønn = Tilfredsstillende oksygennivå 8

9 Gul = Usikkert, ikke tilfredsstillende oksygennivå Rød = For lavt oksygennivå Figur 2: Tidsserie av oksygenmålinger fra tre sensorer Figur 3: Tidsserie av hastighet på strøm, fra tre ulike dyp 9

10 Figur 4: Tidsserie av salinitet Under «Overview» på hovedsiden presenteres ulike kombinasjoner av oksygen, temperatur og batterispenning for alle sensorer. Sensorene betegnes med rød, blå og grønn. Dersom salinitetssensor er koblet til vil du finne salinitet som et eget valg, dersom mer enn en salinitetssensor er koblet til vil de betegnes med fargene rød, blå og grønn. For strømdata presenteres informasjon om batteri, temperatur og ulike kombinasjoner av strømhastighet og retning for enkelte eller alle tre dyp. Tidsforløpet som vises i grafikken vil være for siste time, siste døgn eller for et egendefinert tidsrom. Under «Details» finner du siste oppdaterte informasjon fra valgt merd i tabellform, samt ID, serienummer og firmware versjon på boksen. Under «Export» finner du funksjonalitet for enkel eksport av historiske data til Excel. Du kan velge å eksportere data fra siste døgn, siste uke eller fra et egendefinert tidsrom, og du kan velge å eksportere Oksygendata/Strømdata eller Controller data (batteri, temperatur, posisjon). Under «Position» finner du kart som viser posisjonen til boksen, og informasjon fra boksens GPS. For strømdata: Under «Direction» vil du finne et hastighet- og retningsplott som presenterer data fra valgt tidsintervall. Husk at retning på strømmen er definert som retningen strømmen beveger seg mot. Websiden indikerer status for batteriene. Når denne viser rød farge er det en indikasjon på at batteriene bør byttes. 10

11 6 Vedlikehold 6.1 Oksygensensor Vær oppmerksom på at begroing på oksygensensoren vil kunne påvirke målenøyaktigheten dramatisk. Dette gir seg gjerne utslag i at gjennomsnittlig målt oksygennivå synker, samtidig som det evt. oppstår unaturlig store variasjoner mellom målinger gjort på dagtid og om natten. Dette fenomenet vil typisk være mer fremtredende i sommerhalvåret og vi anbefaler derfor at man nettopp i denne perioden er spesielt oppmerksom i forhold til visuell inspeksjon og renhold av sensorene. Renhold foretas enkelt ved at sensoren vaskes forsiktig med såpevann og en myk svamp, klut eller børste (gjerne tannbørste). Viktig! Bruk ikke skarpe redskaper. Dette vil kunne påføre sensoren uopprettelig skade. 6.2 Salinitetssensor Rengjøre sensoren med såpevann og pass på at hullet på sensoren ikke er tett. 6.3 Strømmåler For tips for vedlikehold av strømmåleren anbefales Service kapittelet (kap. 1) i Nortek Comprehensive Manual, tilgjengelig for nedlastning her: 6.4 Batterier Systemet leveres standard med tre stk. 100Wh alkaliske (ikke oppladbare) batterier som beregnes å gi systemet en kontinuerlig driftstid på ca. 4-6 mnd. Dette vil variere med selve oppsettet og med temperaturforhold. Websiden indikerer status for batteriene. Når denne viser rød farge (når batteriet når 10.2 V) er det en indikasjon på at batteriene bør byttes. Slik bytter du batterier: Batteribyttet foregår enkelt ved å skru løs og ta ut den gjennomsiktige skilleplaten. Batteriene vil da ligge åpent for frakopling. Pass på at AOS boksen er avslått før batteriet byttes. Vær oppmerksom på at AOS boksen ikke starter automatisk etter batteribytte, men må slås på igjen. Vi fraråder at batterier byttes i felt og anbefaler at enheten bringes til mindre eksponerte omgivelser, for eksempel på fórflåten, før dette gjøres. Viktig! Umiddelbart etter at sensorene er frakoplet må disse erstattes med blindplugger. Instrumentets kontakter må ikke under noen omstendighet utsettes for sjøvann. Blindpluggene settes i før transport og beskytter kontaktene mot korrosjon og i verste fall elektrisk kortslutning av systemet. Under transport tilbake til merden må også blindpluggene benyttes. 11

12 UNNGÅ UBESKYTTEDE KONTAKTER - BENYTT ALLTID BLINDPLUGG 7 Transport Viktig! Ved frakopling av sensorer må kontaktene på AOS boksen beskyttes ved å sette inn blindplugger umiddelbart. Kontaktene må ikke under noen omstendighet eksponeres for sjøvann. Sensorer som ikke er i bruk beskyttes med de medfølgende beskyttelsestrømpene. Vær oppmerksom på sensorer som utsettes for kraftig mekanisk påkjenning (vibrasjon/støt) eller kulde vil kunne få betydelig redusert målenøyaktighet og behøve kalibrering før de igjen kan settes i drift. 8 Lagring Påse at AOS boksen er slått av før lagring. Sensorene må lagres med omtanke slik at de i størst mulig grad skjermes for tilfeldig og kanskje uforsiktig flytting/håndtering. Dette vil erfaringsmessig redusere risikoen for mekanisk påførte skader. Sensorene bør av kalibreringshensyn ikke lagres slik at de utsettes for kulde. 12

13 9 Feilsøking Dette kapittelet dekker våre erfaringer med typiske problemområder, eksempler på problemer som kan oppstå, samt forslag til test eller løsning. Hvis du møter på et problem, gjennomfør en sjekk av systemet på en systematisk måte og ikke overse det åpenbare (f.eks. batterinivå). Hvis feilsøkingen ikke gir resultater, ikke nøl med å ta kontakt med Nortek. Det er fire deler av systemet som bør sjekkes: 1. Fungerer kabelen? Bruk et multimeter med pipefunksjon, og pip gjennom kabelen for å sjekke om det er brudd. Alternativ: Hvis det er en kabel du mistenker har problemer (se f.eks Problem 1 under), monter sensoren på en kabel du vet fungerer. Om dette fungerer som det skal, bytt kabel. 2. Fungerer sensoren? Eksempel på sjekk: Koble den til boksen med en kabel som du vet fungerer. Plasser sensoren i en bøtte med vann tappet fra springen. Sensoren bør da presentere en verdi på rundt 100% etter vannet har stått i bøtta i rundt 30 min (noe over 100% dersom vannet kommer rett fra springen, vanntrykket vil da sørge for ekstra oksygen i vannet) 3. Fungerer kontakten på boksen? Flytt kabel og sensor fra kontakten du mistenker problemer med til en av de andre kontaktene og se om data kommer inn. 4. Fungerer AOS boksen? Skru boksen av og på, og sjekk at det grønne LED lyset er på i omtrent 80 sekunder. Sjekk på nettsiden om dette løser problemet ved å observere at data kommer inn. Problem 1: Dataene viser at en (eller fler) av sensorene måler oksygen på 0 mg/l (eller %) i ujevne perioder. Forslag til test: Bytt om på sensorene nederst på kablene, slik at sensoren som mister enkelte datapunkt er montert på en kabel som du vet fungerer. Alternativ, se punkt 1 over. Problem 2: Sensoren måler for lave verdier sammenlignet med referanse/forventing. Mulig forklaring: Begroing. Typisk tegn er at det er stor variasjon mellom målinger gjort på dagtid og om natten. Forslag til løsning: Rengjør sensoren. Sjekk kapittelet som dekker vedlikehold for tips. Problem 3: Verdiene som blir presentert på nettsiden er NaN Mulig forklaring: To oksygensensorer med samme farge (f. eks to røde sensorer) er koblet til samme boks. Løsning: Koble til sensorer med ulik farge. Problem 4: Data kommer ikke inn på nettsiden. Sjekk: Bekreft at systemet står utendørs, med fri sikt til satellitter. Forslag til test: Skru boksen av (ved å holde knappen inne i 10 sek) og på igjen (enkelt trykk på knappen). Merk at måleintervallet må passeres før data blir presentert på nett. Problem 5: Oksygenverdiene viser stor og urealistisk variasjon 13

14 Sjekk: Gjennomfør en visuell inspeksjon av oksygensensoren. Koble til strøm og se om du kan se blått lys blinke. I tilfelle er membranen på sensoren utslitt, og den må skiftes ut/ny sensor må kjøpes. 10 Service/reparasjon Før du sender et system inn til Nortek AS for reparasjon - ta kontakt med oss for å få utdelt et såkalt RMA nummer. Dette er et referansenummer som medvirker til rask og problemfri håndtering. Informasjon som MÅ følge forsendelsen: RMA Nummer AOS ID nummer Firmanavn Lokalitetsnavn Kontaktperson, lokalitet Leveringsadresse, Lokalitet Faktura adresse Telefon, Driftsleder Epost, Driftsleder Viktig! Fraktforsikring i forbindelse med reparasjoner dekkes ikke av Nortek. Påse at utstyret er tilstrekkelig forsikret før forsendelse. Vær oppmerksom på at sensorer som utsettes for kraftig mekanisk påkjenning (vibrasjon/støt) vil kunne få betydelig redusert målenøyaktighet og kan bli ødelagt dersom de ikke pakkes ned på hensiktsmessig måte. Nortek er ikke ansvarlig for direkte kostnader eller kostnader for følgeskader forbundet med at utstyr går tapt eller ødelegges i transport. Nortek AS forsikrer forsendelse tilbake til kunde og fakturerer dette sammen med reparasjon/frakt. Ved garantireparasjon dekkes transport og fraktforsikring til kunde av Nortek. 14

Feilsøking. AOS og Oxybox

Feilsøking. AOS og Oxybox Feilsøking AOS og Oxybox Dette er et kort dokument som dekker våre erfaringer med typiske problemområder og forslag til test eller løsning. Vennligst gå gjennom stegene før du kontakter Nortek på support@nortek.no

Detaljer

Brukermanual AOS AKVA Sensor Buoy Current

Brukermanual AOS AKVA Sensor Buoy Current INSTALLASJON, BRUK OG VEDLIKEHOLD AOS AKVA Sensor Buoy Current ( Sensorbøye ) 1 18.04.14 Andre utkast, til godkjenning EBL 0 16.12.13 Første utkast EBL Rev Date Issued Issued by Approved Document no.:

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Klipen i Leirfjord kommune Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen are@havforsk.com, 90856043 Informasjon om anlegg

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

AOS Alarmtjeneste Alarmtjenesten er en tilleggstjeneste for AOS-systemene, og kan aktiveres og administreres via AOSportalen.

AOS Alarmtjeneste Alarmtjenesten er en tilleggstjeneste for AOS-systemene, og kan aktiveres og administreres via AOSportalen. AOS Alarmtjeneste Alarmtjenesten er en tilleggstjeneste for AOS-systemene, og kan aktiveres og administreres via AOSportalen. Om tjenesten Når du aktiverer AOS Alarm tjenesten, vil vi sette opp overvåkning

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Brukermanual for trådløs kontrollenhet

Brukermanual for trådløs kontrollenhet Brukermanual for trådløs kontrollenhet For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløs kontrollenhet batteridrift MODELL: PXB-RMwDC/2 El nummer 6230205 Viktig: PXB-RMwDC/2 er kun beregnet

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Ulvan, Hitra kommune Dato: April 13 Omsøkt/disponert av: Marine Harvest Norway AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 76 Sistranda 7 44 93

Detaljer

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning KeyMaestro punkttastatur av HumanWare Brukerveiledning januar 2006 1. Velkommen Maestro (eller Trekker) støtter KeyMaestro HumanWare Braille Bluetooth tastaturet. KeyMaestro bruker Bluetooth teknologi

Detaljer

Brukermanual for trådløst strobelys

Brukermanual for trådløst strobelys Brukermanual for trådløst strobelys For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløst strobelys og sirene batteridrift MODELL: PXB-LwDC/1 El nummer 6230206 Trådløst strobelys og sirene PXB-LwDC/1

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

SLIK FUNGERER DEN NYE AUTOMATISKE STRØMMÅLEREN:

SLIK FUNGERER DEN NYE AUTOMATISKE STRØMMÅLEREN: SLIK FUNGERER DEN NYE AUTOMATISKE STRØMMÅLEREN: SKJERMEN viser målerstand (kwh). HAN-UTTAK: for smarthjem-løsninger og eksterne skjermer. Vi ber deg ta kontakt med nettselskapet før du eventuelt anskaffer

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Digitallupe LVI SenseView P430 Manual Importør: ProVista AS Tromøyveien ARENDAL

Digitallupe LVI SenseView P430 Manual Importør: ProVista AS Tromøyveien ARENDAL Digitallupe LVI SenseView P430 Manual Importør: ProVista AS Tromøyveien 24 4841 ARENDAL mail@provista.no 37058686 1 Innhold 1. P430 medfølgende innhold... 3 2. Batteriet, bruk og vedlikehold... 3 3. Trykknapper

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com Gallop BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres eller

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING

MONTERINGSVEILEDNING MONTERINGSVEILEDNING Takk for at du valgte HomeControl strømstyringssystem. Du er nå kun noen minutter unna å styre strømmen din med våre smarte kontakter og mobiltelefon/nettbrett eller pc. I denne brukerveiledningen

Detaljer

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT Trot TRACKER BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

LAUNDRY PURE BEDRE FOR TØYET DITT, BEDRE FOR FAMILIEN DIN BEDRE FOR MILJØET

LAUNDRY PURE BEDRE FOR TØYET DITT, BEDRE FOR FAMILIEN DIN BEDRE FOR MILJØET LAUNDRY PURE BEDRE FOR TØYET DITT, BEDRE FOR FAMILIEN DIN BEDRE FOR MILJØET GENERELL INFORMASJON Strømomformer: Inn: 100 240V ~ 50/60 Hz 0,8A Ut: 12V 2,5A Strømforbruk: 7,5W (hvilemodus) 25W ved bruk Vanntrykk:

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Barnevakt BARN10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2304A1 Dato:

Varenr HMS-nr.: Barnevakt BARN10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2304A1 Dato: Barnevakt BARN10 Varenr. 1519 HMS-nr.: 233409 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2304A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 Utvendig 4 Batteriet 4 Under lokket 4 3. Komme i gang 4 Still

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

SiLOStYr enklere FÓrhÅnDtering

SiLOStYr enklere FÓrhÅnDtering SiLOStYr enklere FÓrhÅnDtering BRUKERVEILEDNING ! Sikkerhetsanvisninger Tilførselsstrøm skal ALLTID være avslått ved montering eller demontering av SILOSTYR og ved bytte av batterier. Utstyret skal KUN

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Beskrivelse Betjening Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet er

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seterneset, Molde kommune Dato: Oktober og desember og januar Omsøkt/disponert av: SalMar Organic AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Sengevakt SENG10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2454 A1 Dato:

Varenr HMS-nr.: Sengevakt SENG10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2454 A1 Dato: Sengevakt SENG10 Varenr. 1573 HMS-nr.: 231017 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2454 A1 Dato: 2017.01.17 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 Utvendig 4 Under lokket 4 Batteriet 4 Batterieliminator

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS AirLink 2000 FAQ Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Hva er AL2000? Hva er dual-band? Hvordan setter jeg opp AL2000? Hvorfor får jeg meldingen «Wrong WiFi

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A HMS art.nr. 215433 FlexiLife Bruksanvisning Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: 1486 Dok. nr.: 2226 A1 2016.03.30 Vestfold Audio Sandefjord HMS art.nr. 215433 FlexiLife

Detaljer

Falck 6980 Passasjealarm

Falck 6980 Passasjealarm Brukerveiledning Falck 6980 Passasjealarm Varenr: 320 460 2 Generelt Falck 6980 Passasjealarm består av: Falck 6980 TrådløsMottaker, Dørsensor Type IDT124 og Personbrikke PS-75. Enkelt forklart, så fungerer

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Varslingshjelpemidler. S1043BC Companion mini med personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. S1043BC Companion mini med personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler S1043BC Companion mini med personsøker Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962

Detaljer

bruksanvisninger Introduksjon For produktet DuoFertility Fertilitetsmonitor

bruksanvisninger Introduksjon For produktet DuoFertility Fertilitetsmonitor bruksanvisninger For produktet DuoFertility Fertilitetsmonitor Les instruksjonen nøye før bruk. Hvis du har spørsmål, kan du sende mail til post@fertil.no. Introduksjon Den basale kroppstemperaturen (BBT)

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

PTS400M(I) / PTS400N(I)

PTS400M(I) / PTS400N(I) PTS400M(I) / PTS400N(I) 1.1.2007 Norsk versjon INSTALLASJONS VEILEDNING FOR PTS400M,N(I) Nybakveien 32 B, 2013 Skjetten, Norway. Org. nr. 985 745 803 E-post: post@autosense.no Faks: +47 921 719 42 1 10

Detaljer

Brukerhåndbok. Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale. AURORA. Varenr Artikkelnr. AURORA HMS-nr.:

Brukerhåndbok. Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale. AURORA. Varenr Artikkelnr. AURORA HMS-nr.: Varenr. 1370 Artikkelnr. AURORA HMS-nr.: 189162 Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale. AURORA Brukerhåndbok Dok. nr.: 0593 C Dato: 2017.01.18 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Tidsstyrt Universalsender TIDS-UNI. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2376 A2 Dato:

Varenr HMS-nr.: Tidsstyrt Universalsender TIDS-UNI. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2376 A2 Dato: Tidsstyrt Universalsender TIDS-UNI Varenr. 1515 HMS-nr.: 232764 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2376 A2 Dato: 2017.03.23 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 I pakken 4 Utvendig 4 Baksiden 4 Under

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Sjekkliste FØR feilrapportering

Sjekkliste FØR feilrapportering v3.5 Sjekkliste FØR feilrapportering Skal være gjennomgått før support eller vakt telefon kontaktes. 1. Start radioboks, router/brannvegg og datamaskin på nytt Koble fra strømadapteret til antennen ute

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

ADVENTURE NORSK MANUAL

ADVENTURE NORSK MANUAL ADVENTURE NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox adventure fester 6 Kamera forklaring 7 Bruke kameraet for vannsport 7 Oppsett av kameraet 8 Ladning av batteriet

Detaljer

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 1 AlertBrick brukermanual Innholdsfortegnelse Velkommen 3 Viktig sikkerhetsinformasjon 3 Hva finnes i esken 4 Installasjon og endringer 5 1. Nyinstallasjon

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren.

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren. Gratulere med ny turtallsperre. Monteringen består av fire trinn. Det er viktig at du leser gjennom hele denne bruksanvisningen før du starter monteringen av turtallsperren. Det anbefales å gjennomgå alle

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

40 Bruksanvisning AM

40 Bruksanvisning AM 40 Bruksanvisning AM Cardio 40 1 2 3 1 Lys / Strømbryter ( / ) Trykk og hold for å slå enheten av eller på. Trykk for å slå på bakgrunnsbelysningen. 2 Tilbake ( ) Trykk for å gå tilbake til den forrige

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

Funksjonalitet, info om GL505 Objekt

Funksjonalitet, info om GL505 Objekt Funksjonalitet, info om GL505 Objekt Batteridrift Funksjonalitet/ batterikapasitet avhenger av valgt modus Funksjonalitet Konfigurasjon strømsparende modus: Rapporterer automatisk sin posisjon én gang

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Tidsstyrt Aktivitetsvarsler TIDS-UNI. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2376 B Dato:

Varenr HMS-nr.: Tidsstyrt Aktivitetsvarsler TIDS-UNI. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2376 B Dato: Tidsstyrt Aktivitetsvarsler TIDS-UNI Varenr. 1515 HMS-nr.: 232764 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2376 B Dato: 2017.06.23 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 I pakken 4 Utvendig 4 Baksiden 4 Under

Detaljer

Bruker veiledning yrkesbil ABAX Kjørebok

Bruker veiledning yrkesbil ABAX Kjørebok Bruker veiledning yrkesbil ABAX Kjørebok www.abax.no The difference is ABAX 2 The difference is ABAX Innhold Gratulerer med valget av ABAX Kjørebok 3 Bruk av ABAX Kjørebok 3 Menyer 3 Kjørebok 4 Turdetaljer

Detaljer

LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn

LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn Brukerveiledning Varenr.: 540 541 Innholdsfortegnelse: Innledning:... 2 Noen ideer til bruk av LITTLEmack:... 3 Batteri /Strømforbruk... 3 Slik setter du batteriet på

Detaljer

RS485 Gateway Trådløs

RS485 Gateway Trådløs Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 1 3 Beskrivelse av grensesnitt... 3 3.1 Tilkoblinger... 3 3.2 Oppstart...

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001 Mkomfy25R 1.6G Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 Mkomfy sett med Sensor og

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Brannsender audio BRANN9

Brannsender audio BRANN9 Brannsender audio BRANN9 Varenr. 1528 HMS-nr.: 233422 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2413A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 Utvendig 3 Under lokket 4 Batteriet 4 3. Komme i

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera

Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera Her følger en steg for steg forklaring på oppsettet til Fricam Loreda viltkamera. Vi håper det gjør det enklere å bruke kameraet. Skulle du likevel stå

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN DELELISTE 1. Indre isolasjon 2. Vannreservoar 3. Isbeholder 4. Isbitekurv 5. Sensor 6. Isskuff 7. Vannbeholder 8. Kjøleelement 9. Vannslange 10. Vannutslipp 11.

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

Sjekkliste FØR feilrapportering

Sjekkliste FØR feilrapportering v3.4 Sjekkliste FØR feilrapportering 1. Start radioboks, router/brannvegg og datamaskin på nytt Koble fra strømadapteret til antennen ute på veggen og til evtuelle router/brannvegg. Vent 30 sekund før

Detaljer

MinStrøm brukerveiledning

MinStrøm brukerveiledning MinStrøm brukerveiledning Introduksjon MinStrøm tilbys av strømleverandøren Kraftinor. Gjennom denne tjenesten får du tilgang til: Dagsferske og historiske spotpriser for alle prisområder i Norge. Komplett

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

VESTLIA BORETTSLAG - REKKEHUS

VESTLIA BORETTSLAG - REKKEHUS www.ctmlyng.no Forenklet Bruksanvisning VESTLIA BORETTSLAG - REKKEHUS Mic El.nr.: 6251642 Stikk El.nr.: 6251641 TRYGGHET & SIKKERHET I HJEMMET Trygg hjemme i alle livets faser BESKRIVELSE Mic er en mikrofon

Detaljer

ALERTpager, Repeaterstasjon Varenr: 330 303

ALERTpager, Repeaterstasjon Varenr: 330 303 Brukerveiledning ALERTpager, Repeaterstasjon Varenr: 330 303 ALERTpager Repeaterstasjon er en kombinert sender og mottager, som videresender signalene fra Alertpager Personsøker. Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk Sweex

Detaljer