AOS. Internettbasert miljølogging - direkte til PC!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AOS. Internettbasert miljølogging - direkte til PC!"

Transkript

1 AOS Internettbasert miljølogging - direkte til PC! Bruksanvisning Jan 2015

2 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon Tekniske spesifikasjoner Funksjonsbeskrivelse Oksygenmåler: Salinitets/konduktivitetsmåler: Strømmåler: Installasjon Webside brukergrensesnitt Vedlikehold Oksygensensor Salinitetssensor Strømmåler Batterier Transport Lagring Feilsøking Service/reparasjon

3 1 Introduksjon Gratulerer med ditt nye internettbaserte miljøloggesystem! AOS konseptet (Autonomous Online System) er en komplett, fleksibel og batteridrevet løsning som sørger for kontinuerlig tilgang til oksygen-, salinitet/konduktivitet- og/eller strømdata fra enhver lokalitet. AOS sørger for kontinuerlig tilgang til oksygeninnhold, salinitet og temperatur i vannet og eventuelt strømdata (dersom du har en Aquadopp Profiler koblet til), så sant boksen har fri sikt mot satellittene vil du til enhver tid finne oppdaterte målerverdier presentert på din egen webside. Data blir sendt via kabel til AOS boksen, og AOS iridium satellittmodem kommuniserer dataene til en AOS server, en server som lagrer og gir deg tilgang til data som også presenteres direkte på websiden. Leveransen omfatter foruten selve AOS enheten, sensorer/strømmåler, kabler og blindplugger, en monteringsplate for enkel installasjon på merd samt en overtrekkshette for ekstra beskyttelse ved spesielt ugunstige værforhold. 3

4 2 Tekniske spesifikasjoner Vekt og Dimensjoner Kontroll- og kommunikasjonsenhet: 4.8 kg (inkl. batterier) 2.1 kg (eks. batterier). 270x246x124mm. Sensorkabel: 50 m, 75 m eller 100 m Kontakter: 3 x 5-pin (Oksygensensorer/Salinitetssensor), 1 x 8-pin (Aquadopp Profiler). Driftsspenning Batteri: 3 stk. 100Wh alkaliske batterier (Nortek). Miljø Driftstemperatur: -20 C til + 45 C O2 Sensor Fabrikat: Insite IG, Dissolved Oxygen Model 31 Måleområde: 0-25ppm Nøyaktighet: 1% av avlest verdi, eller 0.02ppm Oppløsning: 0.01ppm ved avlest verdi < 4ppm 0.1ppm ved avlest verdi > 4ppm Salinitetsmåler/konduktivitetsmåler (ledningsevne) Fabrikat: Ponsel Measure, CTZN Måleområde, konduktivitet: ms/cm Oppløsning: 0,01 ms/cm Måleområde, salinitet: 5-60g/kg Oppløsning: 0,01 g/kg Strømmåler Se datablad for detaljer (tilgjengelig her: Data kommunikasjon Dataoverføring: Iridium Datapresentasjon Internett: 4

5 3 Funksjonsbeskrivelse 3.1 Oksygenmåler: Oksygenmåleren er en optisk sensor som måler prosentvis oppløst oksygen (% metning), basert på en metode som kalles Fluorescens. Sensoren sender ut energi i form av lys med meget spesifikk bølgelengde (farge) som går gjennom et materiale som fluorescerer. Det vil si at lys med en annen farge enn den som ble sendt inn kommer ut igjen av dette materialet. Utenpå det fluorescerende materialet er det en membran som ikke slipper inn vann, men hvor oksygenmolekyler kan slippe gjennom, og antall oksygenmolekyler er dermed i likevekt med antallet oksygenmolekyler i vannet på utsiden. Når det fluorescerende lyset treffer et oksygenmolekyl reduseres energien i det fluorescerende lyset, uten at bølgelengden (fargen) endrer seg. Oksygen fører altså til at energien i lyset absorberes. Dersom det er mye oppløst oksygen i vannet/materialet vil lyset som returneres ha redusert energi, og det er dette energinivået som måles. Sensoren forbruker ikke oksygen, så det er ikke behov for strømhastighet i måleområdet for å få korrekte målinger. 3.2 Salinitets/konduktivitetsmåler: Konduktivitet er evnen vann har til å lede en elektrisk strøm, og blir angitt med enheten ms/cm (milli-siemens). Salinitet er et mål på saltinnholdet i en gitt mengde vann, og blir angitt i g/kg (ppt). Sensoren måler ledningsevnen ved å generere et elektrisk felt i vannet ved bruk av en spole, for så å måle dette elektriske feltet ved bruk av en annen spole. Strømmen som måles av spole nummer to er proporsjonal med konduktiviteten i vannet. Høyere salinitetsinnhold fører til høyere elektrisk konduktivitet. Konduktiviteten øker ved økende temperatur, derfor måles også temperatur av sensoren. Saliniteten blir beregnet ved bruk av oseanografiske tabeller og standardlikninger. 3.3 Strømmåler: Det grunnleggende prinsippet som Aquadopp Profiler og andre Nortek instrumenter baserer målinger på er Doppler effekten. Denne effekten kan høres i dagligdagse situasjoner som f.eks. når et tog passerer forandringen i frekvensen på lydbølgen som høres forteller hvor fort toget beveger seg. De tre transducerne sender ut en kort lydpuls, venter på ekkoet som sendes tilbake fra partikler i vannet og måler forandringen i returfrekvensen. De tre transducerne sørger for nok data til å få tre-dimensjonal strøminformasjon, som brukes til å beregne strømhastighet og retning. For mer detaljer om strømmåleren anbefales Comprehensive Manual, som ligger tilgjengelig for nedlastning her: Strømmåleren er konfigurert for optimal ytelse når den forlater Nortek slik at det eneste som behøver gjøres for å systemet i gang er å koble til strøm, via 8- pin kabelen. Instrumentet er satt opp til å ta målinger hvert 10. minutt. 5

6 Målinger fra 3 dyp presenteres på nettsiden, som default 5, 10 og 15 m. Dersom andre dyp er av interesse, kontakt Nortek. 6

7 4 Installasjon Iridium og GPS signaler krever fri sikt til satellitter for å sende data. For optimal ytelse, pass på at den interne antenna peker oppover, at det er lite metall i nærheten av antenna og at det ikke er noe som skygger for fri sikt mot satellittene. Monter AOS på merdkanten slik du finner hensiktsmessig ved hjelp av den medfølgende monteringsplaten og beskyttelseshetten. På særlig eksponerte lokaliteter bør det evt. vurderes å sikre systemet ytterligere for å motvirke skader evt. vanninntrenging som følge av fysiske påkjenninger fra bølger. Tilkobling av oksygenmåler: Koble til de medfølgende O2 sensorene med 5- pin/6-pin kabelen(e). Pass på at beskyttelsesstrømpene i plastikk fjernes før sensorene senkes i vannet og påse at membranen ikke skades under operasjonen. Selve sensoren bør henge fritt i vannet slik at mekaniske påkjenninger i form av slag eller friksjon unngås. Tilkobling av salinitetsmåler: Koble til sensoren med 5-pin/6-pin kabelen. Selve sensoren bør henge fritt i vannet slik at mekaniske påkjenninger i form av slag eller friksjon unngås. Det er viktig at sensoren henger fritt i vannsøylen. Som nevnt tidligere blir det dannet et elektrisk felt rundt sensoren, og det er viktig at det ikke kommer fysiske objekter inn i dette feltet. Dette vil forstyrre det elektriske feltet dermed også konduktivitetsmålingene. Det anbefales at sensoren monteres 8 cm (i radius) fra fysiske forstyrrelser. Tilkobling av strømmåler: Koble til strømmåleren til AOS boksen ved bruk av kabelen med 8-pin kontakt. Strømmåleren er satt opp med optimal konfigurasjon når den leveres av Nortek, og vil idet den får tilgang til strøm begynne å måle med intervaller som presentert ovenfor. NB! Vær nøye at kablene ut fra tilkoblingspunktet på AOS er festet på en slik måte at det oppnås størst mulig grad av beskyttelse i forhold til mekanisk påkjenning (les: bøyning) inn mot selve kontakten. Hensiktsmessig montering/beskyttelse av kabelen er å betrakte som kundens ansvar. Skru på AOS boksen ved å trykke på av/på knappen. I det boksen blir skrudd på, vil du se et LED lys i omtrent 80 sekunder, som indikerer suksessfull oppstart. Skru av ved å holde knappen inne i ca. 10 sekunder. Ett enkelt trykk på knappen vil ikke ha noen effekt når instrumentet er skrudd på. Merk at det vil ta litt tid fra AOS boksen blir skrudd på til første måling dukker opp på nett, avhengig av oppsettet. Noter IDen på AOS boksen og sensor (Blå/Rød/Grønn/Salinitet) som plasseres i hvilken merd, og hvilket dyp den står på, samt GPS posisjon. Når systemet er satt ut og skrudd på, gi Nortek en beskjed slik at boksen kan bli registrert på websiden. Dette gjøres enkelt ved å trykke «Box relocation» (øverst til høyre på websiden), og fyll inn feltene. Husk også å gjøre dette dersom du 7

8 vil flytte en registrert boks til en annen merd eller lokalitet, slik at websiden er mest mulig oppdatert til enhver tid. - Vær nøye med å ta vare på blindplugger og beskyttelsesstrømper. 5 Webside brukergrensesnitt Når AOS boksen er utplassert og Nortek har fått informasjon om registrering av boks, vil du få tilgang på målerverdier på web. Websiden gir en enkel og intuitiv oversikt over målinger; nøkkelparametere blir presentert grafisk og historiske data er tilgjengelige for nedlastning til Excel. Kartfunksjonalitet hjelper til med å ha oversikt over enheten. Startsiden presenterer en oversikt over regionene i ditt selskap og viser geografisk plassering av lokalitetene i valgt region. (Fig. 1) Figur 1: Geografisk plassering av lokalitetene Når du velger en ny region vil bildet oppdateres med tilhørende lokaliteter. Lokalitet velges ved å klikke på tekstfeltet eller på flagg i kartet. Når du har valgt lokalitet har du tilgang til oksygen-, salinitet- og/eller strømdata og temperaturdata for alle merder i anlegget (fig 2, 3 og 4). Mer informasjon om hver enkelt merd er tilgjengelig ved å klikke på miniatyrbildene til høyre. Miniatyrbildene gir samtidig en tilstandsoversikt for hele anlegget med rød/gul/grønn fargekoding for oksygennivå i merd. Fargekoding, oksygennivå: Grønn = Tilfredsstillende oksygennivå 8

9 Gul = Usikkert, ikke tilfredsstillende oksygennivå Rød = For lavt oksygennivå Figur 2: Tidsserie av oksygenmålinger fra tre sensorer Figur 3: Tidsserie av hastighet på strøm, fra tre ulike dyp 9

10 Figur 4: Tidsserie av salinitet Under «Overview» på hovedsiden presenteres ulike kombinasjoner av oksygen, temperatur og batterispenning for alle sensorer. Sensorene betegnes med rød, blå og grønn. Dersom salinitetssensor er koblet til vil du finne salinitet som et eget valg, dersom mer enn en salinitetssensor er koblet til vil de betegnes med fargene rød, blå og grønn. For strømdata presenteres informasjon om batteri, temperatur og ulike kombinasjoner av strømhastighet og retning for enkelte eller alle tre dyp. Tidsforløpet som vises i grafikken vil være for siste time, siste døgn eller for et egendefinert tidsrom. Under «Details» finner du siste oppdaterte informasjon fra valgt merd i tabellform, samt ID, serienummer og firmware versjon på boksen. Under «Export» finner du funksjonalitet for enkel eksport av historiske data til Excel. Du kan velge å eksportere data fra siste døgn, siste uke eller fra et egendefinert tidsrom, og du kan velge å eksportere Oksygendata/Strømdata eller Controller data (batteri, temperatur, posisjon). Under «Position» finner du kart som viser posisjonen til boksen, og informasjon fra boksens GPS. For strømdata: Under «Direction» vil du finne et hastighet- og retningsplott som presenterer data fra valgt tidsintervall. Husk at retning på strømmen er definert som retningen strømmen beveger seg mot. Websiden indikerer status for batteriene. Når denne viser rød farge er det en indikasjon på at batteriene bør byttes. 10

11 6 Vedlikehold 6.1 Oksygensensor Vær oppmerksom på at begroing på oksygensensoren vil kunne påvirke målenøyaktigheten dramatisk. Dette gir seg gjerne utslag i at gjennomsnittlig målt oksygennivå synker, samtidig som det evt. oppstår unaturlig store variasjoner mellom målinger gjort på dagtid og om natten. Dette fenomenet vil typisk være mer fremtredende i sommerhalvåret og vi anbefaler derfor at man nettopp i denne perioden er spesielt oppmerksom i forhold til visuell inspeksjon og renhold av sensorene. Renhold foretas enkelt ved at sensoren vaskes forsiktig med såpevann og en myk svamp, klut eller børste (gjerne tannbørste). Viktig! Bruk ikke skarpe redskaper. Dette vil kunne påføre sensoren uopprettelig skade. 6.2 Salinitetssensor Rengjøre sensoren med såpevann og pass på at hullet på sensoren ikke er tett. 6.3 Strømmåler For tips for vedlikehold av strømmåleren anbefales Service kapittelet (kap. 1) i Nortek Comprehensive Manual, tilgjengelig for nedlastning her: 6.4 Batterier Systemet leveres standard med tre stk. 100Wh alkaliske (ikke oppladbare) batterier som beregnes å gi systemet en kontinuerlig driftstid på ca. 4-6 mnd. Dette vil variere med selve oppsettet og med temperaturforhold. Websiden indikerer status for batteriene. Når denne viser rød farge (når batteriet når 10.2 V) er det en indikasjon på at batteriene bør byttes. Slik bytter du batterier: Batteribyttet foregår enkelt ved å skru løs og ta ut den gjennomsiktige skilleplaten. Batteriene vil da ligge åpent for frakopling. Pass på at AOS boksen er avslått før batteriet byttes. Vær oppmerksom på at AOS boksen ikke starter automatisk etter batteribytte, men må slås på igjen. Vi fraråder at batterier byttes i felt og anbefaler at enheten bringes til mindre eksponerte omgivelser, for eksempel på fórflåten, før dette gjøres. Viktig! Umiddelbart etter at sensorene er frakoplet må disse erstattes med blindplugger. Instrumentets kontakter må ikke under noen omstendighet utsettes for sjøvann. Blindpluggene settes i før transport og beskytter kontaktene mot korrosjon og i verste fall elektrisk kortslutning av systemet. Under transport tilbake til merden må også blindpluggene benyttes. 11

12 UNNGÅ UBESKYTTEDE KONTAKTER - BENYTT ALLTID BLINDPLUGG 7 Transport Viktig! Ved frakopling av sensorer må kontaktene på AOS boksen beskyttes ved å sette inn blindplugger umiddelbart. Kontaktene må ikke under noen omstendighet eksponeres for sjøvann. Sensorer som ikke er i bruk beskyttes med de medfølgende beskyttelsestrømpene. Vær oppmerksom på sensorer som utsettes for kraftig mekanisk påkjenning (vibrasjon/støt) eller kulde vil kunne få betydelig redusert målenøyaktighet og behøve kalibrering før de igjen kan settes i drift. 8 Lagring Påse at AOS boksen er slått av før lagring. Sensorene må lagres med omtanke slik at de i størst mulig grad skjermes for tilfeldig og kanskje uforsiktig flytting/håndtering. Dette vil erfaringsmessig redusere risikoen for mekanisk påførte skader. Sensorene bør av kalibreringshensyn ikke lagres slik at de utsettes for kulde. 12

13 9 Feilsøking Dette kapittelet dekker våre erfaringer med typiske problemområder, eksempler på problemer som kan oppstå, samt forslag til test eller løsning. Hvis du møter på et problem, gjennomfør en sjekk av systemet på en systematisk måte og ikke overse det åpenbare (f.eks. batterinivå). Hvis feilsøkingen ikke gir resultater, ikke nøl med å ta kontakt med Nortek. Det er fire deler av systemet som bør sjekkes: 1. Fungerer kabelen? Bruk et multimeter med pipefunksjon, og pip gjennom kabelen for å sjekke om det er brudd. Alternativ: Hvis det er en kabel du mistenker har problemer (se f.eks Problem 1 under), monter sensoren på en kabel du vet fungerer. Om dette fungerer som det skal, bytt kabel. 2. Fungerer sensoren? Eksempel på sjekk: Koble den til boksen med en kabel som du vet fungerer. Plasser sensoren i en bøtte med vann tappet fra springen. Sensoren bør da presentere en verdi på rundt 100% etter vannet har stått i bøtta i rundt 30 min (noe over 100% dersom vannet kommer rett fra springen, vanntrykket vil da sørge for ekstra oksygen i vannet) 3. Fungerer kontakten på boksen? Flytt kabel og sensor fra kontakten du mistenker problemer med til en av de andre kontaktene og se om data kommer inn. 4. Fungerer AOS boksen? Skru boksen av og på, og sjekk at det grønne LED lyset er på i omtrent 80 sekunder. Sjekk på nettsiden om dette løser problemet ved å observere at data kommer inn. Problem 1: Dataene viser at en (eller fler) av sensorene måler oksygen på 0 mg/l (eller %) i ujevne perioder. Forslag til test: Bytt om på sensorene nederst på kablene, slik at sensoren som mister enkelte datapunkt er montert på en kabel som du vet fungerer. Alternativ, se punkt 1 over. Problem 2: Sensoren måler for lave verdier sammenlignet med referanse/forventing. Mulig forklaring: Begroing. Typisk tegn er at det er stor variasjon mellom målinger gjort på dagtid og om natten. Forslag til løsning: Rengjør sensoren. Sjekk kapittelet som dekker vedlikehold for tips. Problem 3: Verdiene som blir presentert på nettsiden er NaN Mulig forklaring: To oksygensensorer med samme farge (f. eks to røde sensorer) er koblet til samme boks. Løsning: Koble til sensorer med ulik farge. Problem 4: Data kommer ikke inn på nettsiden. Sjekk: Bekreft at systemet står utendørs, med fri sikt til satellitter. Forslag til test: Skru boksen av (ved å holde knappen inne i 10 sek) og på igjen (enkelt trykk på knappen). Merk at måleintervallet må passeres før data blir presentert på nett. Problem 5: Oksygenverdiene viser stor og urealistisk variasjon 13

14 Sjekk: Gjennomfør en visuell inspeksjon av oksygensensoren. Koble til strøm og se om du kan se blått lys blinke. I tilfelle er membranen på sensoren utslitt, og den må skiftes ut/ny sensor må kjøpes. 10 Service/reparasjon Før du sender et system inn til Nortek AS for reparasjon - ta kontakt med oss for å få utdelt et såkalt RMA nummer. Dette er et referansenummer som medvirker til rask og problemfri håndtering. Informasjon som MÅ følge forsendelsen: RMA Nummer AOS ID nummer Firmanavn Lokalitetsnavn Kontaktperson, lokalitet Leveringsadresse, Lokalitet Faktura adresse Telefon, Driftsleder Epost, Driftsleder Viktig! Fraktforsikring i forbindelse med reparasjoner dekkes ikke av Nortek. Påse at utstyret er tilstrekkelig forsikret før forsendelse. Vær oppmerksom på at sensorer som utsettes for kraftig mekanisk påkjenning (vibrasjon/støt) vil kunne få betydelig redusert målenøyaktighet og kan bli ødelagt dersom de ikke pakkes ned på hensiktsmessig måte. Nortek er ikke ansvarlig for direkte kostnader eller kostnader for følgeskader forbundet med at utstyr går tapt eller ødelegges i transport. Nortek AS forsikrer forsendelse tilbake til kunde og fakturerer dette sammen med reparasjon/frakt. Ved garantireparasjon dekkes transport og fraktforsikring til kunde av Nortek. 14

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D5 2014.04.07 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D2 2013.04.02 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D1 2013.01.03 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning Enkel tilkalling av hjelp ute og inne. Art.nr. 13 800 HMS nr. 025 755 COGNITA MOBIL PERSONALARM Innledning side 3 Innholdet i esken side 3 Installasjon side 3

Detaljer

Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no

Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no Gratulerer med din nye bredbåndsløsning! Du er nå kun få steg unna en mye bedre internettopplevelse. Før du starter: Selve installasjonen er ikke

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

Brukermanual. ALARM for sprengstoffcontainere. Xepto as Bjørnerudveien 24 1266 Oslo www.xepto.no

Brukermanual. ALARM for sprengstoffcontainere. Xepto as Bjørnerudveien 24 1266 Oslo www.xepto.no Xepto as Bjørnerudveien 24 1266 Oslo www.xepto.no Telefon +47 22 83 80 00 Fax +47 22 83 80 01 E-post support@xepto.com Brukermanual ALARM for sprengstoffcontainere Innholdsfortegnelse Alarmfunksjoner...3

Detaljer

Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no

Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no Gratulerer med din nye bredbåndsløsning! Du er nå kun få steg unna en mye bedre internettopplevelse. Før du starter: Selve installasjonen er ikke

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351 POINT OF SALE KASSELØSNINGER Innføring for WinKlipp AktivData AS Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut. I denne versjonen er det lagt mer vekt på SMS og E.mail. SMS er en egen modul som må bestilles dersom

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 230V MODELL: PXB-S100iAC/10 El nummer 6230200 Class II Apparatus Det kan ta flere timer før

Detaljer

GPSMAP 60CSx. Kartnavigator med høydemåler og elektronisk kompass. Brukermanual

GPSMAP 60CSx. Kartnavigator med høydemåler og elektronisk kompass. Brukermanual GPSMAP 60CSx Kartnavigator med høydemåler og elektronisk kompass Brukermanual Mars 2012 190-00482-38_0A 2005 Garmin Ltd. eller datterselskaper Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe,

Detaljer

INNHOLD. 1.1 Håndbokens bruksområde 2 1.2 DEFA AS 2

INNHOLD. 1.1 Håndbokens bruksområde 2 1.2 DEFA AS 2 INNHOLD 1 2 3 INNLEDNING 1.1 Håndbokens bruksområde 2 1.2 DEFA AS 2 DEFA WarmUp 2.1 Generelt 3 2.2 Miljø 4 2.3 Sikkerhet 8 2.4 Økonomi 8 2.5 Komfort 8 2.7 Styringsenhet - SmartStart /Futura 9 2.8 Motorvarmer

Detaljer

Airborne DC8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Innholdsfortegnelse. Airborne DC8. Airborne DC8 i medium kapsling

Airborne DC8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Innholdsfortegnelse. Airborne DC8. Airborne DC8 i medium kapsling Wireless Security Communications Safetel AS Boks 6715 Etterstad 0609 OSLO Tlf: 911 33 700 Web: www.safetel.no Installasjonsmanual Airborne DC8 Manual revisjon 1 16. juni 2010 Denne manualen gjelder for

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2013 MMS kamera MG882K-8M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 05.12.2013 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Kameraets

Detaljer

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Windlass Systems Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Keep this manual onboard! N Installasjon og brukermanual Rev4.1 MINI 101 MIDI 201 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69

Detaljer

Trouble Tickets. Introduksjon. Innmelding og oppfølging av feil. Feilhåndtering. Annet om feil. Avklaring av feil

Trouble Tickets. Introduksjon. Innmelding og oppfølging av feil. Feilhåndtering. Annet om feil. Avklaring av feil Trouble Tickets Trouble Tickets Introduksjon Innmelding og oppfølging av feil Feilhåndtering Annet om feil Avklaring av feil Trouble Tickets Inntroduksjon Innmelding og oppfølging av feil Feilhåndtering

Detaljer