Brukermanual AOS AKVA Sensor Buoy Current

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual AOS AKVA Sensor Buoy Current"

Transkript

1 INSTALLASJON, BRUK OG VEDLIKEHOLD AOS AKVA Sensor Buoy Current ( Sensorbøye ) Andre utkast, til godkjenning EBL Første utkast EBL Rev Date Issued Issued by Approved Document no.: DC Part no.: Project no.: Side 1 av 29

2 For en grundig innføring i ditt AKVA produkt, ber vi deg lese gjennom hele denne manualen. Ved spørsmål, ta kontakt! Informasjonen i dette dokumentet kan forandres uten påminnelser, og skal ikke ses på som en forpliktelse fra AKVA group ASA. AKVA group ASA fraskriver seg alt ansvar for feil som kan fremstå i dette dokumentet. AKVA group ASA kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for feil på utstyr, ei heller i software eller hardware, som følge av å ha brukt dette dokumentet. Vi reserverer oss alle rettigheter i dokumentet og dets innhold. Reproduksjon og bruk til en tredje part uten vår tydelig uttrykte myndighet er strengt forbudt. Ekstra kopier av dette dokument kan erverves fra AKVA group ASA til gjeldene kost AKVA group ASA (NO) AKVA group ASA Side 2 av 29

3 Innholdsfortegnelse Sikkerhet 4 Sikkerhetssymboler 4 Mottak av nytt utstyr 4 Plugg-hetter 4 Desinfisering av utstyr 5 Kabel 5 Uvær 5 Introduksjon 6 Kontaktinformasjon 8 Sensorbøye 9 Prinsippet 10 Nettsiden 10 AOS innhold 10 Mottak og forberedelser 11 Mottakskontroll 11 Installere Doppler i bøyen 12 Klargjøring av AOS-boksen 14 Klargjøring av selve bøyen 16 Installasjon og oppheng 17 Sette bøya i sjøen 18 Koble systemet til internett 19 Batteri 20 Slå av AOS-boksen 21 Bytte batterier 22 Vedlikehold 25 Vedlegg A - Stikkordsregister 26 Vedlegg B - Avviksskjema 27 Vedlegg C - Notater 28 Side 3 av 29

4 1 Sikkerhet 1.1 Sikkerhetssymboler Følgende symboler er brukt i denne manualen: Informasjon Svært viktig informasjon Vis forsiktighet, fare for å skade utstyr eller lettere personskader Advarsel - kan føre til skader på folk 1.2 Mottak av nytt utstyr Sjekk at du har mottatt alle deler spesifisert i følgeseddel. Dersom ordren ikke skulle være komplett, eller om noe har blitt skadet under transport, ta kontakt med AKVA omgående. 1.3 Desinfisering av utstyr Skal bøyen og annet utstyr, kabler og tauverk flyttes fra et anlegg til et annet, er det lovpålagt å desinfiseres for å forhindre smitte. Vi anbefaler å skylle utstyret med ferskvann etter desinfisering, da desinfiseringsmiddel er svært sterke kjemikalier som kan gjøre skade på utstyret. 1.4 Uvær Sjekk sensorbøyen, sensorer og alt av fortøyning etter storm og kraftig uvær. Sjekk at bøye, sensor, tau og oppheng ikke har fått skader, og sjekk at tauene ikke er tvinnet inn i hverandre. Har det oppstått noen skader på utstyr eller kabel, kontakt AKVA umiddelbart. Side 4 av 29

5 2 Introduksjon Denne manualen er en del av utstyret som leveres med AOS AKVA Sensor Buoy Current. Ta vare på manualen så lenge dine AKVA produkter er i bruk, og noter alle endringer i utstyret i denne manualen etter hvert som de utføres. Vi takker deg for at du valgte AKVA group ASA som leverandør av din sensorinnretning. Nøl ikke med å ta kontakt med oss dersom du trenger ytterligere informasjon rundt bruk og vedlikehold av ditt utstyr. Med våre fire store merkevarer, er AKVA group ASA en verdensledende leverandør for teknisk fiskeoppdretts-utstyr. Siden 1980 har vi utviklet og produsert oppdrettsanlegg, både for merdbasert oppdrett og for landbaserte utklekkingsanlegg. AKVA representerer en industriell standard, som er antatt å være nøkkelen til framtiden. Forskning, prosjektledelse, raske leveranser og kundeoppfølging er i fokus slik at vi kan forsikre oss om at vi bidrar til en positiv utvikling av fiskeoppdrettsindustrien. Vårt mål er å levere best mulig, og mest mulig kostnadseffektivt utstyr og dermed bidra til å opprettholde en bærekraftig oppdrett. Vi har et stort utvalg av produkter, deriblant plast- og stålmerder, høytrykksvaskere, nettvaskere, båter, fôringsflåter, fôringssystem, kamera, sensorsystem, undervannslys, resirkuleringssystemer og software for kostnadseffektiv fiskeoppdrett. Vi har en kontinuerlig utvikling av produkter, slik at vi stadig forbedrer utstyrets sikkerhet, funksjoner, bruksmetoder og arbeidspålitelighet. Hensikten med denne manualen er å sette brukeren i stand til å installere, bruke og å vedlikeholde sensorbøyen på en trygg og økonomisk måte. Side 6 av 29

6 Alt av vårt utstyr monteres, testes og leveres komplett fra våre egne produksjonsavdelinger. Våre ansatte i produksjon er kunnskapsrike og entusiastiske medarbeidere som gjør det som skal til for at du skal få et godt produkt. Egen produksjon sikrer også god service dersom noe skulle gå galt, eller ved behov for assistanse. Vi lagerfører alt av deler til sensorbøyen og vi har servicepersonell tilgjengelig til å hjelpe til på telefon eller rykke ut til lokasjoner om nødvendig. Sikkerhet både for bruker og for utstyret, er vårt hovedfokus når vi utvikler produkter. Kapittel 1 Sikkerhet må leses og forstås før utstyret tas i bruk Før noen form for betjening, reparasjoner og vedlikehold - eller andre operasjoner utføres på eller med sensorbøyen, anbefaler vi at brukerne få korrekt opplæring fra AKVA group ASA. Brukerne må gjøre seg kjent med manualens innhold, og utføre prosedyrer og vedlikehold som beskrevet her for å sikre et pålitelig og langtlevende produkt. Denne brukermanualen gir svar på de fleste dag-for-dag-spørsmål, og i tillegg gir den en grundig beskrivelse av brukerprosedyrene. 2.1 Kontaktinformasjon AKVA group ASA - Bryne, Norge (Hovedkontor) Nordlysveien 4 PO. Box Bryne tlf fax Support Hardware og AKVAconnect tlf Support Fishtalk tlf Side 7 av 29

7 3 Sensorbøye Å ha kontroll på miljødata, som temperatur, oksygeninnhold og strømningsforhold, er viktige faktorer når man skal fôre fisk. I AKVA group-produserte fôrings-programmer vil disse faktorene både kunne leses av og logges, og ikke minst vil de kunne settes opp for styring av fôringshastighet, -tider og -mengder. Korrekt fôring er alltid nøkkelen til å oppnå gode oppdretts-resultater Ypperlige miljø-forhold er en smart investering som vil forbedre bunnlinjen Norteks Autonome Online System (AOS) tilbyr direkte tilgang til strømningsdata fra tre dyp under bøyas plassering ved enhver lokasjon. Det er en komplett datainnsamlings-løsning bestående av lokal strømtilførsel, dataoverføring og web-dataoverføring. AOS AKVA Sensor Buoy Current - heretter kalt Sensorbøye, inneholder en AOS-boks, en Doppler-sensor som måler havstrømninger i tre ulike dyp og en blinkende markeringslys på toppen. 3.1 Prinsippet Strømningsdata fra Doppler-sensoren i bunnen av bøya sendes til server via Iridium-satellitt. Data fra serveren kan hentes fra hvor som helst bare du har nettilgang. Nortek styrer en backup-server, og denne inneholder all data som overføres fra satellittnettverket. 3.2 Nettsiden Nettsiden inkluderer en kostnads-kalkulator som viser estimerte data-kostnader for gjeldende konfigurasjon. Side 9 av 29

8 4 Mottak og forberedelser 4.1 Mottakskontroll Før Sensorbøyen tas i bruk, er det viktig å først sjekke at alle deler og enheter som skal følge med i forsendelsen samsvarer med følgeseddel. AOS-boksen må bare åpnes innendørs Koblings-plugger skal alltid være koblet til så lenge kabler ikke er koblet til AOSboksen Husk å notere ned StationID fra innsiden av lokket på AOS-boksen FØR bøyen klargjøres og settes i havet! Side 11 av 29

9 4.2 Klargjøring av AOS-boksen I øverste del av sensorblya finnes en AOS-boks, et markeringslys og batteripakke til dette, kabler til AOS-boks og Dopplersensor finnes i bunnen av bøya. Vær svært forsiktig så varsellampen ikke blir skadet når lokket er av! Noter ned StationID fra innsiden av lokket på AOS-boksen! Dette er identiteten til boksen, og all øvrig informasjon, blant annet registrering på er avhengig av denne identifikasjonen! Prosedyre 1 Skru opp boltene på lokket på toppen av sensorbøyen og ta dette helt av 2 Ta ut AOS-boksen, og åpne denne 3 Trykk på ON/OFF-knappen i panelet inne i boksen. Når systemet slås på, vil en oransje led-lampe lyse i omtrent 80 sekunder for å indikere at oppstarten var vellykket. Et enkelt trykk på knappen vil ikke ha noen effekt på systemet når det er slått på 4 Skru ut koblings-pluggen som står lengst vekk fra håndtaket på boksen. Dette er den eneste som passer til doppler-kabelen, de andre passer kun til oksygen-sensorer 5 Koble til kabelen Side 12 av 29

10 6 Iridium krever en åpen sikt til satellitten. For optimal effekt må disse instruksene følges: Den indre antennen, som er markert i bildene til venstre, må peke oppover i bøyen. Plasser den derfor som vist på bildet under, med pluggene nedover i bøya. Pass på at boksen står rett i bøya: 4.3 Klargjøring av selve bøyen Varsel-lampen Varsel-lampen må kobles til batteri. Når den er tilkoblet, legges batteripakken inn i toppen på sensorbøyen, ved siden av AOSboksen. Side 13 av 29

11 Når lampen er tilkoblet batteri, settes lokket tilbake på toppen av bøyen og sikres med boltene igjen Feste sjakkel For innfesting av fortøyning til bøyen festes en sjakkel i braketten midt på sensorbøye-bunnen: Tre bolten inn i hullene på sjakkelen og i hullet på braketten, og bruk en skiftenøkkel for å stramme sjakkelen ordentlig. Side 14 av 29

12 Side 15 av 29

13 5 Installasjon og oppheng Viktige ting å huske på - Klarest mulig sikt fra AOS-boksen til himmelen sikrer best mulig resultater - Ikke plasser noen metall-konstruksjoner i nærheten av sensorbøyen - Noter ned nøyaktige GPS-koordinater for plassering av sensorbøyen. Denne posisjonen angir hvor logge-data hentes fra. Sjekkliste før installasjon i sjø: a AOS-boksen er slått på b AOS-boksen er plassert i bøyen med indre antenne opp c varsellampe er koblet til batteri d sensorkabel er koblet til AOS-boks e lokket er festet godt f StationID er notert g Doppler er installert på undersiden av sensorbøyen h sjakkel er festet i braketten under bøyen Side 17 av 29

14 5.1 Sette bøya i sjøen Vi anbefaler at oppsettet for fortøyning på skissen under følges, men siden det er stor variasjon i dybder, må dette tilpasses den enkelte lokasjon. Side 18 av 29

15 6 Koble systemet til internett All data fra AOS kan nås gjennom AOS-Nettsiden. Før denne skal benyttes for første gang, må en bruker registreres: 1 Følgende informasjon sendes til - StationID (fra innsiden av lokket på AOS-boksen) - Navn på oppdrettsfirmaet - Lokalitetens navn - GPS-posisjon for bøyen 2 Brukernavn og passord mottas, lagre/noter dette på et trygt sted 3 Gå til 4 Logg inn med brukernavn og passord 5 Det er nå mulig å følge logging av sensordata fra hvor som helst. Disse instruksene finnes i en egen hurtigguide som ligger inne i AOS-boksen for å registrere den enkelte AOS-boks. Side 19 av 29

16 7 Batteri Systemet leveres standard med tre stk. 100Wh alkaliske (ikke oppladbare) batterier som beregnes å gi systemet en kontinuerlig driftstid på ca. 4 mnd. Dette vil variere noe med temperaturforhold og Iridium-dekning på lokaliteten. Nett-siden vil indikere status for batteriene. Når denne viser rød farge er det en indikasjon på at batteriene bør byttes. Blindpluggene settes i før transport og beskytter kontaktene mot korrosjon og i verste fall elektrisk kortslutning av systemet. Under transport tilbake til merden må også blindpluggene benyttes. Batterier i AOS-boksen må kun byttes innendørs. Umiddelbart etter at sensoren er frakoplet boksen, må denne erstattes med blindplugger. Instrumentets kontakter må aldri utsettes for sjøvann. Ta godt vare på skruene og pass på at de ikke forsvinner ved batteriskifte! Brukermanual AOS Sensor Unit Oxygen Dokument nr. DC Side 23 av 34

17 7.1 Slå av AOS-boksen Når AOS-boksen skal sendes til service eller reparasjon, flyttes eller batteriene må byttes: 1 Koble fra alle kabler 2 Erstatt disse umiddelbart med koblings-plugger 3 Ta med boksen innendørs før den skal slås av 4 Slå av boksen ved å trykke på og holde inne ON/OFF-knappen i 10sekunder. 7.2 Bytte batterier 1 Koble fra sensoren og sett i blindplugg umiddelbart 2 Ta AOS-boksen med innendørs 3 Åpne lokket og tørk av eventuelt vann 4 Slå av systemet og skru ut alle 10 skruene Ta godt vare på skruene og pass på at de ikke forsvinner! 5 Vipp panelet mot venstre og bikk det utfor kanten på boksen så det står stødig lent mot senderne på siden av boksen. Pass på at ingen av ledningene kobles ut når dette gjøres Brukermanual AOS Sensor Unit Oxygen Dokument nr. DC Side 24 av 34

18 6 Ta ut ett og ett batteri og dra ut kontaktene på hvert enkelt batteri (kontaktene som er nærmest batteriene) 7 Legg til merke hvordan batteriene ligger i boksen og erstatt med nye batteriene Alle batteriene må byttes samtidig! 8 Sett i kontaktene til alle batteriene. Det kan være nødvendig å lirke litt for å få kontakten ordentlig på plass 9 Sjekk at alle kontakter på kretskortet sitter på plass Brukermanual AOS Sensor Unit Oxygen Dokument nr. DC Side 25 av 34

19 10 Vipp panelet forsiktig tilbake på plass og sørg for at ingen ledninger kommer i klem Det må ikke ligge noen ledninger oppå batteriene, og heller ikke langs pakningen. 11 Sett tilbake og stram til alle de 10 skruene igjen og slå på igjen systemet (som beskrevet i kapittel 4.3) 12 Lukk AOS-boksen 13 Ta boksen med til merden igjen, koble til sensorkabelen og plasser boksen tilbake i braketten for montering på merd. Brukermanual AOS Sensor Unit Oxygen Dokument nr. DC Side 26 av 34

20 8 Vedlikehold Før AOS-boksen sendes til service/reparasjon eller Beskrivelse av vedlikehold av sensorbøye og dens komponenter Dersom det oppleves uvanlig store variasjoner i målinger fra strømnings-sensoren, og batteri-kapasiteten i AOS-boksen enda viser grønt, kan dette være en indikasjon på at det er mye groe på sensoren. Ta opp sensorbøyen fra sjøen og vask av eventuell groe på sensor-hodet. Tau og forankring sjekkes (hvor ofte?) Side 25 av 29

21 Vedlegg A - Stikkordsregister A AOS-boksen 11 AQP-feste 12 B batteri 16, 20, 22 blindplugger 20 brakett 12 D Doppler 12 driftstid 20 F følgeseddel 11 I Installere 12 Iridium 15, 20 K kabel 12 koblings-plugg 11, 15 kontakt 20, 23 korrosjon 20 kortslutning 20 kretskort 23 krysset på Doppleren 13 O oksygen-sensorer 15 ON/OFF-knapp 14 P panel 24 S sensorbøyen 16 sjakkel 16 sjøvann 20 slå av 22 StationID 11, 14 T temperaturforhold 20 transport 20 V varsellampe 12 N nett-siden 20 Side 26 av 29

22 av 29 Vedlegg B - Avviksskjema Avviksmelding nr.: Enhet: Produsent: Prod.nr.: Innkjøpt år: Avvik beskrivelse: Forslag til oppfølging: Dato og signatur, melder: Utført oppfølging: Status: Nytt tiltak på avviksmelding nr.: Dato og signatur, oppfølging: Ta kopier av dette skjemaet før utfylling. Side 27 av 29

23 av 29 Vedlegg C - Notater Side 28 av 29

24 av 29 Side 29 av 29

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved INSTALLASJONS- OG BRUKERMANUAL AKVAconnect Feeding 2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved Document no.: DC10000644 Project no.:

Detaljer

AOS. Internettbasert miljølogging - direkte til PC!

AOS. Internettbasert miljølogging - direkte til PC! AOS Internettbasert miljølogging - direkte til PC! Bruksanvisning Jan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 2 Tekniske spesifikasjoner... 4 3 Funksjonsbeskrivelse... 5 3.1 Oksygenmåler:... 5 3.2

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Drift og justeringer 13

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Drift og justeringer 13 INNHOLD Plassering av varselsmerker 2 Viktige forholdsregler 3 Før du begynner 5 Montering 6 Drift og justeringer 13 Flytting og folding av tredemøllen 22 Feilsøk 23 Retningslinjer 26 Deleliste 37 Oversiktsdiagram

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING Modell nr. PETL40907.0 Serienr. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. Serienummermerke MERK: Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne brukerveiledningen

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk Innhold Generelle råd... 3 Forklaring av symboler... 3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Ansvarsforhold... 3 Generelle forsiktighetsregler... 4 Generelt... 4 Ved feil...

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Innholdsfortegnelse 2

Innholdsfortegnelse 2 Innholdsfortegnelse Om ViaTracks... 3 Utstyr i esken / kobling og montering... 4 ViaTracks Web for Administrator... 6 Huske passord... 6 Rekkefølge ved registrering av brukere og kjøretøy... 6 Brukere...

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004 Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under drift...

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Dr a g o n fly TM. Installasjon og brukerveiledning. Norsk Dato: 03-2013 Dokumentnummer: 81345-1-NO 2013 Raymarine UK Limited

Dr a g o n fly TM. Installasjon og brukerveiledning. Norsk Dato: 03-2013 Dokumentnummer: 81345-1-NO 2013 Raymarine UK Limited Dr a g o n fly TM Installasjon og brukerveiledning Norsk Dato: 03-2013 Dokumentnummer: 81345-1-NO 2013 Raymarine UK Limited Merknad om varemerker og patenter Autohelm, hsb 2, RayTech Navigator, Sail Pilot,

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

GSM FIXI SMS. Monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Monteringsanvisning Muligheter: GSM FIXI SMS Monteringsanvisning Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Mulighet for termostatfunksjon, begge releer.

Detaljer

YSI Environmental. YSI 556 MPS Multi Probe System. Brukermanual

YSI Environmental. YSI 556 MPS Multi Probe System. Brukermanual YSI Environmental YSI 556 MPS Multi Probe System Brukermanual Innhold 1. Sikkerhet...4 1.1 Generell sikkerhetsinformasjon...4 2. Generell informasjon...9 2.1 Beskrivelse... 9 2.2 Utpakking av instrumentet...

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

Brukermanual. Drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner. Wisper 705Classic og 905Classic. Februar 2013. Vi anbefaler at du leser hele denne manualen før du

Brukermanual. Drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner. Wisper 705Classic og 905Classic. Februar 2013. Vi anbefaler at du leser hele denne manualen før du Brukermanual Drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner Wisper 705Classic og 905Classic Februar 2013 Vi anbefaler at du leser hele denne manualen før du begynner å bruke din Wisper el-sykkel. Boreios AS - 1

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

TEMA: PC VED UiB TEMA: PC VED UiB

TEMA: PC VED UiB TEMA: PC VED UiB TEMASERIE fra IT-avdelingen ved Universitetet i Bergen / nummer 3 / august 2010 P C V E D U I B Leder Da er tredje nummer i IT-avdelingens temaserie produsert. I første nummer, som var ferdig på sensommer

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Luftrenser DRIFTSHÅNDBOK

Luftrenser DRIFTSHÅNDBOK Luftrenser DRIFTSHÅNDBOK Gulvmontert eller veggmontert type MODELL MC70LVM Egenskaper Om luftrensing Det kraftige suget ved høy luftstrømhastighet fanger opp støv, pollen og liknende. Rensekapasiteten

Detaljer

Brukermanual. ALARM for sprengstoffcontainere. Xepto as Bjørnerudveien 24 1266 Oslo www.xepto.no

Brukermanual. ALARM for sprengstoffcontainere. Xepto as Bjørnerudveien 24 1266 Oslo www.xepto.no Xepto as Bjørnerudveien 24 1266 Oslo www.xepto.no Telefon +47 22 83 80 00 Fax +47 22 83 80 01 E-post support@xepto.com Brukermanual ALARM for sprengstoffcontainere Innholdsfortegnelse Alarmfunksjoner...3

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer