Lufttetthet: Lufttetthet kontrolleres produksjonsmessig som for annen småhusproduksjon og følger hovedregelen for uavhengig kontroll.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lufttetthet: Lufttetthet kontrolleres produksjonsmessig som for annen småhusproduksjon og følger hovedregelen for uavhengig kontroll."

Transkript

1 ALVSBYHUS Levanger kommune Vår ref Deres ref Dato 39084/AR Gnr/bnr 73/27 15.mai.2013 Vedrørende gnr 73 bnr 27, Pinenga 13, Levanger kommune Tiltakshaver(e) er JonasSkogmo og Christina Johansen øien Følgebrev til søknad Søknad om tillatelse gjelder oppføring av bolig Tiltakshaver har kjøpt ett Älvsbyhus som er kjellerløse trehus på 1 eller 1 '/2plan (se tegning). Selve trehusmodulene er forhåndsgodkjente av SINTEFCertification med godkjenningsnummer Husmodulene understøtter tretakkonstruksjonen med lett taktekning og bæresystem av prefabrikkerte takstoler. Taket har enten W-takstoler for kaldt loft eller loftsromstakstoler for innredning av loftsetasjen til boligrom. Fundamenter og takkonstruksjonen omfattes ikke av godkjenningen, men er prosjektert til blant annet å kunne benyttes på byggesteder som har en karakteristisk snølast på mark til 5,0 kn/m2 i henhold til NS-EN Uavhengig kontroll Våtrom innb et i boli modul: Älvsbyhus husmodul inkluderer våtrom, kontroll vil da være påvisning av at det er samsvar mellom produktsertifikat og bekreftelse fra boligprodusenten på produktsertifikatet som benyttes (TG 2204). Lufttetthet: Lufttetthet kontrolleres produksjonsmessig som for annen småhusproduksjon og følger hovedregelen for uavhengig kontroll. Geoteknisk ros'ekterin : Det er foretatt en vurdering av grunnforhold på tomt. Älvsbyhus Norge AS, Postboks 2008 Høyden, 1520 Moss, besøksadresse: Ekholtveien 114 Telefon: , Org.nr: NO MVA, Bankgiro: Side 1 av 2

2 ALVSBYHUS Energi TEK Energirammer: Älvsbyhus Norge AS benytter seg av Sintef Byggforsk sitt energiberegningsprogram TEKsjekk Energi. Dette programmet inneholder beregningsregler for varmegjenvinning med avtrekksvarmepumpe. Älvsbyhus Norge AStilfredsstiller TEK ved at nettoenergibehov er mindre enn kw/år, men for å kunne tilfredsstille kravet må effekten av avtrekksvarmepumpen tas med. Det vil si at effekten av avtrekksvarmepumpen ikke kan være med når man skal regne på energiforsyningen. Etter TEK Energiforsyning (3), kan vi ikke dekke 40 % av netto varmebehov med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet sluttbruker. Men siden vi i TEK regnet oss frem til at netto varmebehovet er mindre enn kwh/år gjelder heller ikke kravet i TEK (3), se 14-7(4), og siden vi etter 14-7(4) er fritatt fra krav om energiforsyning står det i TEK (5) at det skal være skorstein og lukket ildsted for bruk av biobrensel. For at tiltaket skal oppfylle krave til energiforsyning må det derfor monteres en skorstein og lukket ildsted for bruk av biobrensel. Se vedlegg TEK-sjekk Energi. Radon I Älvsbyhus' sin tekniske godkjenning finnes det noen forutsetninger som skal oppfylles. En forutsetning er at modulene skal plasseres på fundamenter som er utført i henhold til prinsippene som er vist i Byggforskseriens Byggdetaljer I TEK (1) står det "Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3". I (2) står det "Bygninger beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen", men i (3) står det at "Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å tilfredsstille kravet i første ledd". Veilederens 13-5 (3) beskrivelse av kryprom som ventileres med kald uteluft er dekkende for Älvsbyhus Norge AS sin utførelse. SINTEFByggforsk har følgende kommentar: I BKS "Radon ved nybygging" heter det i pkt. 22 at kravet til radonmembran kan fravikes ved kryperom (hulrom under bygningen). I pkt. 54 står det at kryperommet bør tilrettelegges slik at det enkelt kan settes inn en vifte i kryperommet. Måling av radon er beskrevet i BKS Tiltak mot radon i eksisterende bygninger. Med vennlig hilsen Älvsbyhus Norge AS Alexander H. Rådal Ansvarlig søker E-post: Side 2 av 2

3 51NTEF TekniskGodkjenning SINTEF Certification Nr Utstedt: 17.11,1999 Revidert: Gyldig til: Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at Älvsbyhus trehusmoduler tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i Plan- og Bygningsloven og tilhørende Teknisk forskrift (TEK) med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet Innehaver av godkjenningen Älvsbyhus AB S Älvsbyn Sverige Prefabrikkerte husmoduler Produsenter - Älvsbyhus AB, S Bjärnum, Sverige - Ålvsbyhus Våst AB, S Vålberg, Sverige Produktbeskrivelse Ålvsbyhus trehusmoduler er prefabrikkerte husmoduler i én etasje som kompletteres på byggeplass med takkonstruksjon, se fig. 1. Modulene produseres med standard romhøyde på ca. 2,4 m. Bredde på endemodulene er ca. 2,9 m og midtmodulene 2,55 m. Modullengden er 8,3 m. Prinsipiell oppbygning av de enkelte bygningsdeler i modulene er vist i fig Materialspesifikasjoner for delkomponentene er angitt i tabell 1, og egenskapene i henhold til disse skal være dokumentert særskilt for hvert enkelt produkt. Konstruksjonsdetaljer for trehusmodulene er beskrevet i "Standard konstruksjonsdetaljer for Ålvsbyhus trehusmoduler tilhørende SINTEF Teknisk Godkjenning 2204". Den versjonen av detaljsamlingen som til en hver tid er arkivert hos SINTEF Byggforsk utgjør en formell del av godkjenningen. Godkjenningen omfatter bare utførelse av hoveddelene i trehusmodulene, inkludert våtrom og sammenføyningsdetaljer. Overflatematerialer, vinduer og dører samt andre supplerende komponenter og konstruksjoner som trapper, balkonger, elektriske installasjoner og ventilasjonssystemer omfattes ikke av godkjenningen. Husmodulene er forutsatt å understøtte tretakkonstruksjoner med lett taktekning og bæresystem av Fig. 1 Prinsipiell utforming av Alvsbyhus trehusssystem med husmoduler som kobles sammen og kompletteres med takkonstruksjon på byggeplass. prefabrikkerte tretakstoler. Taket kan enten ha W-takstoler for kaldt loft eller loftsromstakstoler for innredning av loftsetasjen til boligrom. Takkonstruksjonen omfattes ikke av godkjenningen, og dimensjonering og spesifikasjon av denne gjøres for hvert enkelt byggeprosjekt. Fundamenter omfattes heller ikke av godkjenningen. Bruksområder Älvsbyhus trehusmoduler kan anvendes til frittliggende bolighus med inntil 11/2etasje, bygningsbrannklasse 1. Husmodulene kan plasseres over kjellerrom og kryperom, men skal ikke brukes over åpen fundamentering. SINTEFByggforsker norskmedlemi EuropeanOrganisationforTechnicalApprovals,EOTA,og EuropeanUnionofAgrement,UEAtc Referanse: Godkj Kontr. B09628 Hovedkontor: SINTEF Byggforsk Postboks 124 Blindern 0314 Oslo Telefon Telefaks Copyright SINTEF Byggforsk Firmapost: Emne: Trehussystemer Trondheim: SINTEF Byggforsk 7465 Trondheim Telefon /33 90 Telefaks /80

4 SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr Side 2 av 6 Tabell 1 Alvsbyhus trehusmoduler Materialer og komponenter Spesifikasjon Material / komponent (Ikke spesifiserte materialdimensjoner skal være angitt i produktbeskrivelse eller i samlingen av konstruks'onsdetal'er, alternativt s esifikt for hvert enkelt b e ros'ekt Moduler Trevirke til yttervegger (stendere) Trevirke til bærende konstruksjonsdeler Trevirke til ikke bærende konstruksjonsdeler Bjelker i etasjeskiller mot loft Golvplater Innvendig veggkledning Himling Platekledning under etasjeskiller mot fundament Utvendig kledning Utlekting av utvendig kledning Vamneisolasjon Dampsperre Vindsperre Festemidler Sålbenkbeslag Lim og tettemasse Våtrom Konstruksjonvirke som minst tilsvarer fasthetsklasse C24 i henhold til NS-INSTA 142/NS-EN 338. Alternativt maskinsortert med innstillingsverdier etter NS-EN Konstruksjonsvirke som minst tilsvarer fasthetsklasse C18 i henhold til NS-EN 338 Konstruksjonsvirke som minst tilsvarer fasthetsklasse C14 i henhold til NS-EN Kerto-S bjelker i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr Ultralam-R LVL fra MLT Ltd., sertifisert i henhold til EN mm golvsponplater i henhold til EN 13986, formaldehydklasse El. Det skal være dokumentert at platene tilfredsstiller konstruksjonskravene til undergolv som angitt i EN 12871, inkl. maks. nedbøyning 2,0 mm under 1 kn punktlast. 10 mm sponplater klasse P1 i henhold til EN 13986, formaldehydklasse El. Platene spikres med min. 2,1 mm kammet platespiker maks. dc 100 mm tilnærmet jevnt fordelt langs alle vertikale kanter, og i maks. Gc 150 mm midt på platen 12 mm sponplater klasse P1 i henhold til EN 13986, formaldehydklasse El, med overflate av cellulosebasert folie. Platene spikres med min. 2,1 mm kammet spiker maks. Gc 150 mm langs to kanter 4,8 mm harde trefiberplater type HB.H i henhold til EN Vertikal trekledning med 19 mm x 68 mm underliggere og 22 mm x 118 mm overliggere og virkeskvalitet i henhold til klasse A i NS-EN og SN TS Kledningen er profilert med drensspor på baksiden som vist på tegning i "Standard konstruksjonsdetaljel' 3,2 mm fuktbestandig, hard trefiberplate type HB.H i henhold til EN Mineralull i henhold til EN og PRODOK 001, med deklarert varmeledningsevne maks. 0,036 W/(mK) 0,15 mm aldringsbestandig polyetylenfolie i henhold til NS-EN Vindsperreprodukt på rull i henhold til NS-EN Luftgjennomgangstallet skal være maks. 0,05 m3/m2hpa og maks. vanndampmotstand 2,5.10 m2spa/kg (sd-verdi maks. 0,5 m) Spiker og skruer i henhold til NS-EN Forbindelsesmidlene skal ha tilfredsstillende korrosjonsbeskyttelse. Forbindelsesmidler til utvendig bruk skal minimum være varmforsinket iht. EN ISO 1461 eller tilsvarende Sålbenkbeslag skal ha gavler og tette hjørner PVA montasjelim eller tilsvarende. Bostik Foil-Tack folielim for tetting mellom overlappende dampsperrer mellom vegg og himling Âo Golvbelegg Våtromsplater / våtromsbelegg Tettemasse til baderomspanel Rør i rør system Varmsveiset vinylbelegg Tarkett Aquarelle 1,5 mm Fibo-Trespo baderomspanel i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr Eternowall vinylmembran i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr Sikaflex AT-Connection Uponor med tilhørende komponenter Tetting gjennomføring Blandebatteri Toalett Golvsluk Avløpsrør veggboks Uponor tetningsmembran. Bostik Butyl fugemasse 1590 Blandebatteri i henhold til NS-EN 200, NS-EN 817 eller NS-EN 1111 Toalett i henhold til NS-EN 997 Serres PP i henhold til SINTEF Produktsertifikat nr Uponor Solid & Waste PP

5 SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr Side 3 av 6 Vertikal kledrung Kerto-bjelke, 42 mm x 260 mm Kerto-bjetke, 30 mm x 260 mm Vindsperre i Mineralull, 260 mm Hardtrefiberplate, 3,2 mm Horisontalespikerslag, 34 mm x 95 mm c/c 600 mm Mineralull, 215 mm Dampsperre Sponplate, 10 mm r r Vertikalsnitt c/c 600 mm Dampsperre Bord, 19 mm x 90 mm c/c 200 mm Stender, 45 mm x 120 mm c/c 600 mm Foliert sponplate, 12 mm Fig. 5 Oppbygning av etasjeskiller mot loft. Bjelkelaget består av vekselvis 30 mm og 42 mm bjelker r,k. Honsontalsnitt Fig. 2 Oppbygning av yttervegger 45 mm x 68 mm Sponplater, 10 mm Stender, 45 mm x 68 mm, c/c 300 mm i bærende vegger, c/c 600 mm i ikkebærendevegger Fig. 3 Oppbygning av bærende innervegger. Vertikalsnitt Sponplater,22 mm I Golvbjelke,45 mm x 190 mm påforing, 45 mm x 70 mm, alternativt 45 mm x 260 mm Mineralull, 260 mm r r/r/r r/r/r/rjr rir/r Vindsperre c/c 600 mm Trefiberplate, 4,8 mm Bord, 19 mm x 70 mm Fig. 4 Oppbygning av etasjeskiller over fundament. Golvbjelkene er skjøtt i lengderetningen med spikerplater 5. Egen skaper 5.1 Bæreevne Dimensjonerende nyttelaster for de enkelte bygningdelene er vist i tabell 2. Bæreevnen gjelder for husmoduler med følgende dimensjoner og spennvidder: Modulbredde: Modullengde: Stenderlengde: Spennvidde for bjelkelag over fundament Spennvidde for bjelkelag mot loft 2,9 m 8,3 m < 2,4 m < 3,5 m < 4,7 m Tabell 2 Dimensjonerende lastkapasiteter i bruddgrensetilstanden i henhold til NS-EN og maks. nyttelaster i henhold til kategori A i NS-EN for Alvsbyhus trehusmoduler Yttervegger uten åpninger Stender 45 mm x 120 mm, dc 600 mm Stenderkvalitet C24 Vertikallast: Langtidslast 62,1 kn/m Halvårslast 69,9 kn/m Vertikallast i kombinasjon med 1,5 kn/m2 karakteristisk horisontal korttids vindlast (vindkasthastighetstrykk qp) 41,2 kn/m Bærende innervegger Stender 45 mm x 68 mm, dc 300 mm Stenderkvalitet C18 Vertikallast: Langtidslast 22,5 kn/m Halvårslast 25,3 kn/m Etasjeskillere ) Nyttelast: Jevnt fordelt last 2,0 kn/m2 Punktlast 2,0 kn Tak Takstoler og takkonstruksjonen beregnes og spesifiseres med hensyn til snølast og vindlast spesielt for hvert enkelt hus i henhold til NS-EN , NS-EN og NS-EN Bjelkelagenes stivhet tilfredsstiller klasse "Minimum stivhet" som angitt i Byggforskseriens Byggdetaljer

6 SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr Side 4 av 6 De angitte kapasitetene til veggkonstruksjonene er tilstrekkelige til at husmodulene utført i henhold til "Standard konstruksjonsdetaljer" kan anvendes uten nærmere statiske beregninger under følgende forutsetninger: Karakteristisk snølast på mark i henhold til NS-EN er maks. 5,0 kn/m2 på byggestedet Vindkasthasighetstrykk qp i henhold til NS-EN er maks. 1,5 kn/m2 Egenlast tak er maks. 0,6 kn/m2 Takstoler som spenner fritt over modullengden er montert i avstand maks. c/c 790 mm Innervegger kan ha åpninger (dørbredde) på inntil 1,0 m Dør- og vindusåpninger i yttervegg kan ha åpning på inntil 1,05 m For spesielt vindutsatte steder der vindkasthastighetstrykket qp er større enn 1,5 kn/m2 beregnes husmodulenes bæreevne i hvert enkelt tilfelle. 5.2 Egenskaper ved brannpåvirkning Bærende vegger og etasjeskillere med minste material- og komponentdimensjoner som angitt i pkt. 3 og i "Standard konstruksjonsdetaljer" kan anvendes der krav om brannmotstand i Teknisk Forskrift til Plan- og Bygningsloven (TEK) er R15. Platene til innvendig veggkledning og himling klassifiseres som D-s2, do i henhold til NS-EN Varmeisolering Tabell 3 angir varmeisolasjonskoeffisienter, U-verdier, for standardkonstruksjoner uten åpninger som vist i pkt. 3. Tabell 3 Varmeisolasjonskoeffisient, U-verdi, for standardkonstruksjoner, beregnet i henhold til EN ISO Mineralullisolasjon med deklarert varmekonduktivitet Xo= 0,037 W/(mK) Isolasjons- U-verdi Bygningsdel tykkelse mm W/m2K Yttervegger (fig. 2) 215 0,19 Etasjeskiller over fundament (fig. 4) 260 0,16 Etasjeskiller mot loft (fig. 5) 260 0, Bestandighet Konstruksjonene i husmodulene tilfredstiller de krav som SINTEF Byggforsk anbefaler når det gjelder bestandighet ved klimapåvirkninger og klimaskallets luftetthet. 6. Miljømessigeforhold 6.1 Inneklimapåvirkning Modulene er bedømt å ikke avgi partikler, gasser eller stråling som gir negativ påvirkning på inneklimaet, eller som har helsemessig betydning. 6.2 Miljødeklarasjon Det er ikke utarbeidet egen miljødeklarasjon ISO for Älvsbyhus trehusmoduler. 6.3 Helse- og miljøfirlige kjemikalier i henhold til Materialer og komponenter inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som helse- og miljøfarlige. 6.4 Påvirkning på jord og grunnvann Modulene er bedømt å ikke påvirke jord eller grunnvann negativt. 6.5 Avfallshåndtering/gjenbruksmuligheter Materialer og komponenter skal sorteres som restavfall på byggeplass ved avhending, og leveres til godkjent avfallsmottak for material- og energigjenvinning. 7. Betingelserfor bruk 7.1 Spennvidder til bjelkelag Midtunderstøttelsene plasseres slik at maksimal spennvidde blir som følger: Bjelkelag over fundament: maks. 3,5 m Loftsbjelkelag: maks. 4,7 m Golvsponplatene skal være limt mot bjelkene i tillegg til å være limt i plateskjøtene. Når bjelkelag over fundament skjøtes med spikerplater må det dokumenteres at skjøteplassering og benyttet spikerplatetype og -størrelse ikke fører til reduksjon av bjelkelagets styrke og stivhet. 7.2 Prosjektering av vindforankring Vindforankring av taket og forankring av husmodulene til fundamentet skal være prosjektert spesielt for hver enkelt husleveranse i henhold til NS-EN (vindlaster) og NS-EN (prosjektering av trekonstruksjoner). 7.3 Prosjektering av varmeisolasjon For hver enkelt leveranse skal nødvendig varmeisolasjon være prosjektert i henhold til kravene i TEK. Der elementenes U-verdi er høyere enn kravet som er angitt i TEK for den aktuelle bygningstypen må det utføres beregning av totalt varmetap eller samlet netto energibehov for det enkelte hus, og eventuelle nødvendige tiltak må være spesifisert. Angitt U-verdi i tabell 3 for yttervegger gjelder for vegg uten åpninger og omfatter ikke kuldebroeffekter av eventuelle ekstra stendere og ekstra trevirke rundt dør- og vindusåpninger etc. Varmemotstand i kryperom eller kjeller er ikke medregnet i angitt U-verdi i tabell 3 for etasjeskiller over fundament. 7.4 Takkonstruksjon Takkonstruksjonen inngår ikke i godkjenningen. Modulene skal dekkes av en takkonstruksjon med takstoler, taktekning, undertak og evt. isolering som skal være spesifisert for hvert enkelt husprosjekt.

7 SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr Side 5 av 6 Takkonstruksjonen forutsettes å være i samsvar med prinsippene som er vist i Byggforskseriens Byggdetaljer når det gjelder materialer og konstruksjonsdetaljer. Det er ved beregning av veggenes kapasitet forutsatt en avstand mellom takstolene på maks. c/c 790 mm. Takstolenes bæreevne, og eventuelt samvirke med loftsbjelkelaget, skal være beregnet i henhold til Norsk Standard som angitt i pkt. 7.2 med tilhørende nasjonalt tillegg samt NS-EN (snølaster). 7.5 Fundamenter Modulene skal plasseres på fundamenter som er utført i henhold til prinsippene som er vist i Byggforskseriens Byggdetaljer , og tilfredsstiller produsentens krav til dimensjoner og toleranser. Fuktinnholdet i rommet under modulene skal være så lavt at det gir tilstrekkelig sikkerhet mot fuktskade. Fuktopptak i trematerialene fra fundamentene skal hindres med en kapillærbrytende fuktsperre. 7.6 Vinduer/dører i yttervegg Takstoler kan plasseres uavhengig av dør- og vindusåpningers plassering når åpningenes bredde er maks. 1,05 m og snølasten mindre eller lik 5,0 kn/m2. Ved større åpninger eller snølast må bæreevnen dokumenteres spesielt i hvert enkelt tilfelle. 7 7 Overflatematerialer Det brukes sponplater med rettkant på innvendige veggflater. Overflatematerialer inngår ikke i godkjenningen, men etterbehandling av sponplatene og valg av overflatematerialer skal være tilpasset dette underlaget. 7.8 Våtrom Våtrom skal utføres i henhold til anvisningene i Byggforskseriens Byggdetaljer , med materialer og komponenter som angitt i tabell 1 og de tilhørende montasjeforutsetningene for hver komponent. 7.9 Montasje Modulskjøtene skal tettes utvendig og innvendig remser av vindsperre- og dampsperrematerialer overlapper og klemmes med plateremser eller lister beskrevet i "Standard konstruksjonsdetaljer". med som som Mekanisk feste av modulskjøtene skal gjøres med spesielle trekkbolter som angitt i "Standard konstruksjonsdetaljer" Transport og lagring Modulene må være midlertidig avstivet under transport og montasje på en slik måte at det ikke oppstår skadelige deformasj oner. Under transport og lagring skal modulene være beskyttet med presenning e.l. som hindrer at det kommer fritt vann på etasjeskillere og innvendige overflater. Modulene skal være plassert på et tørt og plant underlag med understøttelse på de samme steder som i det ferdige bygg. Produksjonskontroll Fabrikkfremstillingen av Älvsbyhus trehusmoduler er underlagt overvåkende produksjonskontroll i henhold til kontrakt med SINTEF Byggforsk om Teknisk Godkj enning. Grunnlag for godkjenningen Godkjenningen er primært basert på en vurdering av systemets konstruksjonsdetaljer med tilhørende dokumentasjon av delmaterialenes egenskaper. Konstruksjonsegenskapene er forøvrig dokumentert gjennom referanser til følgende: SINTEF Byggforsk. Byggforskserien Byggdetaljer (brannmotstand) SINTEF Byggforsk. "Beregning av nedbøyning i trebjelkelag". Rapport datert Stenderkapasiteter og husbredder er beregnet av SINTEF Byggforsk med internt dataprogram "Beregning av trestendere i småhus". U-verdier er beregnet av SINTEF Byggforsk med internt dataprogram 10. Merking Ved hver leveranse skal det medfølge leveransedokumenter som minimum inneholder produsentens navn, prosjektidentifikasjon, spesifikke montasjespesifikasjoner for det enkelte byggeprosjekt, og konstruksjonsdetaljer som omfatter relevante detaljer i "Standard konstruksjonsdetaljer for Ålvsbyhus trehusmoduler tilhørende SINTEF Teknisk Godkjenning 2204". Det kan også merkes med godkjenningsmerket for Teknisk Godkjenning; TG Ansvar TG 2204 Godkjenningsmerke Innehaver/produsent har det selvstendige produktansvar i henhold til gjeldende rett. Bruksbetinget krav kan ikke fremmes overfor SINTEF Byggforsk utover det som er nevnt i NS 8402.

8 SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr Side 6 av Saksbehandling Prosjektleder for godkjenningen er Odd E. Ellingsrud, SINTEF Byggforsk, Byggematerialer og konstruksjoner, Oslo. for SINTEF Byggforsk VOI4tti Trond 0. Ramstad Godkjenningsleder

9 G SINTEF Byggforsk "TEK-Sjekk" v VARMETAPSBUDSJETT Varmetapspost Netto areal m2 Vegger 81,9 Tak 100,6 Gulv 100,6 Vinduer & dører 17,5 Kuldebro 100,6 lnfiltrasjon Ventilas'on 1.1-verdi [VV/m2K] Varmetap [(W/K)/m21 TEK10 TEK10 Denne TEK Denne 14-3(1) 14-3(3) bygning minstekrav bygning ener itiltak v.ta sramme 0,200 0,18 0,22 0,163 0,142 0,153 0,13 0,18 0,153 0,130 0,143 0,15 0,18 0,143 0,150 0,879 1,20 1,60 0,153 0,240 4,"=0,05 qi"=0,03 0,050 0,030 n50=2,5 n50=2,5 ns o=3 0,032 0,139 når.0% når=70% 0,429 0,129 Bygningens varmetapstall, H" [(W/K)/ml: NETTO ENERGIBEHOV Oslo klima ENERGIFORSYNING Oslo klima Energipost Energibehov Spesifikt beho Levert energi Spesifikk leve Energivare kwh/år kwh/ m2år kwh/år kwh/ m2år Romoppvarming ,1 Direktevirkende el ,0 Ventilasjonsvarme El. til VP/solenergi ,0 Varmtvann ,9 Olje 0 0,0 Vifter 286 2,8 Gas 0 0,0 Pumper ,5 Fjernvarme 0 0,0 Belysning ,4 Biobrensel 0 0,0 Teknisk utstyr ,5 Annen forn bar Romkjøling Sum denne bygning: ,0 Ventilas"onsk ølin Netto varme fra fossilt/direkte el: % Sum denne bygning: ,3 Krav i TEK Sum denne bygning: 131,3 Krav i TEK SAMMENDRAG Energi: Innemiljø: Boligen tilfredsstiller kriteriene i TEK10 14 (fullstendig kontroll) Boligen får lite dagslys. Vurder å øke vindusareal. Anbefalt dagslysfaktor er >2.5%; minstekrav er >2%. - Estimert gjennomsnittlig dagslysfaktor i bygget er 1,9759%. Total glassareal (ekskl. karm/ramme) utgjør 10,585% av BRA. Innetemperatur overstiger komfortgrensen (Inneklimakategori 11i NS-EN 15251, 10% misfornøyde) 417 timer i året, med lukkede vinduer. * - Innetemperatur overstiger inneklimakategori 111i NS-EN (15% misfornøyde) i 247 timer i løpet av året, forutsatt lukkede vinduer. * - Høyeste operativ innetemperatur i løpet av året er 33,7 C (ved utetemperatur 27 C, k1.19:00 i juli), uten vinduslufting. * *) Effektiv gjennomlufting med åpne vinduer vil bedre situasjonen. *) Det forutsettes væravhengig innetemperatur-komfortgrense for bygg uten mekanisk kjøling, ref. NS-EN 15251:2007 A.2. Skrevet ut , 15:08

10 ALVSBYHUS LevangerKommune HåkonDen Godesgt Levanger Trondheim Søknad om vari dis ensas'on fra re ulerin sbestemmelsene for Boli felt GOTTÅS Ron lan 2.b o 6.a vedr eiendom nr.73 bnr.27. Søker herved om dispensasjon fra bestemmelsen 2,b. «gesimshøyde» Gesimshøydenpå våre en og en halv etasje med 38 gradervinkel er 3.17 meter og mønehøydener 6.81meter.Tiltakshaverønsker også ark på tak, da dette vil bedre boforholdet med bedre opplystloft. Møne høyde på arken er 6.77m.Arkengjør også at huset ser estetisk pent ut og får en bedre utforming,arken påvirker ikke husets totale høyde. Arken dekkerkun 7,6 % av total takareal.huset leveres med uinnredetloft, men familien ønsker å ha mulighet for utvidelseav areal for en fremtidigvekst, noe de har ytret sterkt ønske om. Søker om dispensasjon fra bestemmelsen 6.a «utnyttelsesgrad u=0.2» Det søkes om dispensasjonfor utnyttelseav tomtens utnyttelsesgrad.tillatt utnyttelsesgrader u=0.2. Vi har beregneten utnyttelsesgradpå u= beregningsgrunnlageter huset, to biloppstillingsplasserog utvendigbod på 5 m2.sistnevnteble et forskriftskravså sent som i juli Tillatt utnyttelseoverstiges dermed med Denne overskridelsener av liten art og ikke til hinder for verken miljø, helse, sikkerheteller tilgjengelighet. Overskridelsenfår ikke innvirkningpå helhetsløsningenfor eiendommen.arealdisponeringen er godt utnyttetog boligenvil få en naturlig plasseringpå eiendommen.selv med overskridelsenvil familienfå tilstrekkeligoppholdsarealute og areal til garasje med bod og parkeringsmuligheter.boligenvil ligge lett tilgjengeligtil i terrenget for familien og dens besøkende. Vi viser også til 19i PBL som sier at «fordelenved å dispensasjonskal være klart større enn ulempeneetter en samlet vurdering». Det mener vi er til stede for gnr.73 bnr.27. Hensynenei lovens formålsbestemmelse,blir ikke vesentligtilsidesatt. )g_ed vennlig hilse ø/..7/, / 2IÅ --"---- Bj rn Tore Myhre Byggesaksbehandler Tlf: Aktiva Bygg AS epost: Aktiva Bygg AS Haakon VII gt 7b, 7041 Trondheim Telefon Faks epost:

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Lett-Tak takelementer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Lett-Tak takelementer SINTEF Certification Nr. 2215 Utstedt: 27.03.2000 Revidert: 09.04.2013 Gyldig til: 01.01.2017 Side: 1 av 8 SINTEF Byggforsk bekrefter at Lett-Tak takelementer tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon

VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon V+G +95 VÅTROMSGUIDE Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon Utgave mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN For deg

Detaljer

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi September 2013 Teknisk forskrift, ENERGI Energikrav 2 Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK)

Detaljer

Revidert etter TEK10. Den lille lune

Revidert etter TEK10. Den lille lune Revidert etter TEK10 Den lille lune Juni 2012 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

produktkatalog skrå tak

produktkatalog skrå tak produktkatalog skrå tak INNHOLD Tetteprodukter for tak og vegg 3 Wütop Quadro undertak og vindsperre 4-9 Wütop Trio D Plus 10-17 Wütop DU 300 - Vindtett på rull 18-19 Wütop DB2 Dampbrems/fuktsperre 20-21

Detaljer

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk Peter Blom og Sivert Uvsløkk Bygg tett og ventiler rett! Prosjektrapport 98 2012 Prosjektrapport nr. 98

Detaljer

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007 VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 4. utgave mars 2007 TEK Innhold Innhold... 4 Innledning...10 Om veiledningen... 10 Forskriftens virkeområde... 10 Dispensasjon... 11 Dispensasjon

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2012 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

Nye byggeforskrifter ( TEK 10 ) Strengere krav til isolasjon og tetthet

Nye byggeforskrifter ( TEK 10 ) Strengere krav til isolasjon og tetthet Nye byggeforskrifter ( TEK 10 ) Strengere krav til isolasjon og tetthet Konsekvenser for fuktsikring av konstruksjoner? Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk FBA, Oslo, 31. mars 2011 Sintef 1 Loven

Detaljer

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak SINTEF Byggforsk TPF informerer nr 9 En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak En sammenfatning av preaksepterte løsninger med eksempler på utførelse Forfattere: Knut Noreng, Britt Galaasen

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 1 Innledning 3. utgave, 2003 Veiledningen ble utgitt første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. I tiden som er gått er vår

Detaljer

Tak Würth Norge as www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no Ordrekontor BuTikker: gjelleråsen Oslo Økern Bærum, rud Ski Fredrikstad, rolfsøy

Tak Würth Norge as www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no Ordrekontor BuTikker: gjelleråsen Oslo Økern Bærum, rud Ski Fredrikstad, rolfsøy ak g vegg Produktkatalog for Tak- og veggprodukter. festesystem for flate tak Innhold Tetteprodukter for tak og vegg 3 Wütop undertak og vindsperre for vertikal montasje 4 Wütop undertak og vindsperre,

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

Hva er en sammensatt konstruksjon?

Hva er en sammensatt konstruksjon? Kapittel 3 Hva er en sammensatt konstruksjon? 3.1 Grunnlag og prinsipp Utgangspunktet for å fremstille sammensatte konstruksjoner er at vi ønsker en konstruksjon som kan spenne fra A til B, og som samtidig

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier Arild Gustavsen, jan Vincent thue, peter blom, arvid dalehaug, tormod aurlien, steinar grynning og Sivert Uvsløkk Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier og innvirkning på energibruk Prosjektrapport 25 2008

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

Idéhus formular ID 060513, side 1 av 15

Idéhus formular ID 060513, side 1 av 15 Idéhus formular ID 060513, side 1 av 15 Innhold Standard leveransebeskrivelse inneholder følgende hovedposter: A - Grunn-, betong-, mur- og pussarbeider B - Byggesett (byggematerialer) 1) Yttervegger 2)

Detaljer

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FUNKSJONSBESKRIVELSE Rev. Beskrivelse Dato Sign A Tekst for referanser til overflater og materialer er

Detaljer

; Antall sider Antall vedlegg Gradering! Forfatter(e) B22306! 31.10.2008 ^ 117 + 3 Apen I Sverre Holøs. Mads Mysen Håkon l iii,tabland

; Antall sider Antall vedlegg Gradering! Forfatter(e) B22306! 31.10.2008 ^ 117 + 3 Apen I Sverre Holøs. Mads Mysen Håkon l iii,tabland SINTEF Oppdragsgiver Husbanken Oslo Trondheim Forskningsveien 3b, 0373 Oslo Høgskoleringen 7b Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo 7465 Trondheim Telefon: 22 96 55 55 Telefon: 73 59 33 90 Telefaks: 22 69 94

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT

MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT TG 2002 HUNTON VINDTETT Oppbevaring/lagring Hunton Vindtettplatene skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene eventuelt kondisjoneres slik

Detaljer

God praksis for tekking med banebelegg

God praksis for tekking med banebelegg God praksis for tekking med banebelegg 2013 Takentreprenørenes Forening, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Forfattere: Håvard Mellem, Vidar Jacklin, Olav Haugerud, Magne Rustand og Kjetil Eggan Byggenæringens

Detaljer

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca Byggesystem 6 Planlegging 10 Slik fi nner du riktig plassering og murhøyde 11 Leca vegger og isolasjon

Detaljer

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING Du bygger Vi tar oss av resten 7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse gjennom

Detaljer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer Fundamentér gulv Det er i bunnen du må legge grunnlaget for et varmt hus og god fyringsøkonomi. Det hjelper ikke om tak og vegger er aldri så godt isolert, hvis du har kalde gulv. Med god grunnisolering

Detaljer