Lufttetthet: Lufttetthet kontrolleres produksjonsmessig som for annen småhusproduksjon og følger hovedregelen for uavhengig kontroll.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lufttetthet: Lufttetthet kontrolleres produksjonsmessig som for annen småhusproduksjon og følger hovedregelen for uavhengig kontroll."

Transkript

1 ALVSBYHUS Levanger kommune Vår ref Deres ref Dato 39084/AR Gnr/bnr 73/27 15.mai.2013 Vedrørende gnr 73 bnr 27, Pinenga 13, Levanger kommune Tiltakshaver(e) er JonasSkogmo og Christina Johansen øien Følgebrev til søknad Søknad om tillatelse gjelder oppføring av bolig Tiltakshaver har kjøpt ett Älvsbyhus som er kjellerløse trehus på 1 eller 1 '/2plan (se tegning). Selve trehusmodulene er forhåndsgodkjente av SINTEFCertification med godkjenningsnummer Husmodulene understøtter tretakkonstruksjonen med lett taktekning og bæresystem av prefabrikkerte takstoler. Taket har enten W-takstoler for kaldt loft eller loftsromstakstoler for innredning av loftsetasjen til boligrom. Fundamenter og takkonstruksjonen omfattes ikke av godkjenningen, men er prosjektert til blant annet å kunne benyttes på byggesteder som har en karakteristisk snølast på mark til 5,0 kn/m2 i henhold til NS-EN Uavhengig kontroll Våtrom innb et i boli modul: Älvsbyhus husmodul inkluderer våtrom, kontroll vil da være påvisning av at det er samsvar mellom produktsertifikat og bekreftelse fra boligprodusenten på produktsertifikatet som benyttes (TG 2204). Lufttetthet: Lufttetthet kontrolleres produksjonsmessig som for annen småhusproduksjon og følger hovedregelen for uavhengig kontroll. Geoteknisk ros'ekterin : Det er foretatt en vurdering av grunnforhold på tomt. Älvsbyhus Norge AS, Postboks 2008 Høyden, 1520 Moss, besøksadresse: Ekholtveien 114 Telefon: , Org.nr: NO MVA, Bankgiro: Side 1 av 2

2 ALVSBYHUS Energi TEK Energirammer: Älvsbyhus Norge AS benytter seg av Sintef Byggforsk sitt energiberegningsprogram TEKsjekk Energi. Dette programmet inneholder beregningsregler for varmegjenvinning med avtrekksvarmepumpe. Älvsbyhus Norge AStilfredsstiller TEK ved at nettoenergibehov er mindre enn kw/år, men for å kunne tilfredsstille kravet må effekten av avtrekksvarmepumpen tas med. Det vil si at effekten av avtrekksvarmepumpen ikke kan være med når man skal regne på energiforsyningen. Etter TEK Energiforsyning (3), kan vi ikke dekke 40 % av netto varmebehov med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet sluttbruker. Men siden vi i TEK regnet oss frem til at netto varmebehovet er mindre enn kwh/år gjelder heller ikke kravet i TEK (3), se 14-7(4), og siden vi etter 14-7(4) er fritatt fra krav om energiforsyning står det i TEK (5) at det skal være skorstein og lukket ildsted for bruk av biobrensel. For at tiltaket skal oppfylle krave til energiforsyning må det derfor monteres en skorstein og lukket ildsted for bruk av biobrensel. Se vedlegg TEK-sjekk Energi. Radon I Älvsbyhus' sin tekniske godkjenning finnes det noen forutsetninger som skal oppfylles. En forutsetning er at modulene skal plasseres på fundamenter som er utført i henhold til prinsippene som er vist i Byggforskseriens Byggdetaljer I TEK (1) står det "Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3". I (2) står det "Bygninger beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen", men i (3) står det at "Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å tilfredsstille kravet i første ledd". Veilederens 13-5 (3) beskrivelse av kryprom som ventileres med kald uteluft er dekkende for Älvsbyhus Norge AS sin utførelse. SINTEFByggforsk har følgende kommentar: I BKS "Radon ved nybygging" heter det i pkt. 22 at kravet til radonmembran kan fravikes ved kryperom (hulrom under bygningen). I pkt. 54 står det at kryperommet bør tilrettelegges slik at det enkelt kan settes inn en vifte i kryperommet. Måling av radon er beskrevet i BKS Tiltak mot radon i eksisterende bygninger. Med vennlig hilsen Älvsbyhus Norge AS Alexander H. Rådal Ansvarlig søker E-post: Side 2 av 2

3 51NTEF TekniskGodkjenning SINTEF Certification Nr Utstedt: 17.11,1999 Revidert: Gyldig til: Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at Älvsbyhus trehusmoduler tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i Plan- og Bygningsloven og tilhørende Teknisk forskrift (TEK) med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet Innehaver av godkjenningen Älvsbyhus AB S Älvsbyn Sverige Prefabrikkerte husmoduler Produsenter - Älvsbyhus AB, S Bjärnum, Sverige - Ålvsbyhus Våst AB, S Vålberg, Sverige Produktbeskrivelse Ålvsbyhus trehusmoduler er prefabrikkerte husmoduler i én etasje som kompletteres på byggeplass med takkonstruksjon, se fig. 1. Modulene produseres med standard romhøyde på ca. 2,4 m. Bredde på endemodulene er ca. 2,9 m og midtmodulene 2,55 m. Modullengden er 8,3 m. Prinsipiell oppbygning av de enkelte bygningsdeler i modulene er vist i fig Materialspesifikasjoner for delkomponentene er angitt i tabell 1, og egenskapene i henhold til disse skal være dokumentert særskilt for hvert enkelt produkt. Konstruksjonsdetaljer for trehusmodulene er beskrevet i "Standard konstruksjonsdetaljer for Ålvsbyhus trehusmoduler tilhørende SINTEF Teknisk Godkjenning 2204". Den versjonen av detaljsamlingen som til en hver tid er arkivert hos SINTEF Byggforsk utgjør en formell del av godkjenningen. Godkjenningen omfatter bare utførelse av hoveddelene i trehusmodulene, inkludert våtrom og sammenføyningsdetaljer. Overflatematerialer, vinduer og dører samt andre supplerende komponenter og konstruksjoner som trapper, balkonger, elektriske installasjoner og ventilasjonssystemer omfattes ikke av godkjenningen. Husmodulene er forutsatt å understøtte tretakkonstruksjoner med lett taktekning og bæresystem av Fig. 1 Prinsipiell utforming av Alvsbyhus trehusssystem med husmoduler som kobles sammen og kompletteres med takkonstruksjon på byggeplass. prefabrikkerte tretakstoler. Taket kan enten ha W-takstoler for kaldt loft eller loftsromstakstoler for innredning av loftsetasjen til boligrom. Takkonstruksjonen omfattes ikke av godkjenningen, og dimensjonering og spesifikasjon av denne gjøres for hvert enkelt byggeprosjekt. Fundamenter omfattes heller ikke av godkjenningen. Bruksområder Älvsbyhus trehusmoduler kan anvendes til frittliggende bolighus med inntil 11/2etasje, bygningsbrannklasse 1. Husmodulene kan plasseres over kjellerrom og kryperom, men skal ikke brukes over åpen fundamentering. SINTEFByggforsker norskmedlemi EuropeanOrganisationforTechnicalApprovals,EOTA,og EuropeanUnionofAgrement,UEAtc Referanse: Godkj Kontr. B09628 Hovedkontor: SINTEF Byggforsk Postboks 124 Blindern 0314 Oslo Telefon Telefaks Copyright SINTEF Byggforsk Firmapost: Emne: Trehussystemer Trondheim: SINTEF Byggforsk 7465 Trondheim Telefon /33 90 Telefaks /80

4 SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr Side 2 av 6 Tabell 1 Alvsbyhus trehusmoduler Materialer og komponenter Spesifikasjon Material / komponent (Ikke spesifiserte materialdimensjoner skal være angitt i produktbeskrivelse eller i samlingen av konstruks'onsdetal'er, alternativt s esifikt for hvert enkelt b e ros'ekt Moduler Trevirke til yttervegger (stendere) Trevirke til bærende konstruksjonsdeler Trevirke til ikke bærende konstruksjonsdeler Bjelker i etasjeskiller mot loft Golvplater Innvendig veggkledning Himling Platekledning under etasjeskiller mot fundament Utvendig kledning Utlekting av utvendig kledning Vamneisolasjon Dampsperre Vindsperre Festemidler Sålbenkbeslag Lim og tettemasse Våtrom Konstruksjonvirke som minst tilsvarer fasthetsklasse C24 i henhold til NS-INSTA 142/NS-EN 338. Alternativt maskinsortert med innstillingsverdier etter NS-EN Konstruksjonsvirke som minst tilsvarer fasthetsklasse C18 i henhold til NS-EN 338 Konstruksjonsvirke som minst tilsvarer fasthetsklasse C14 i henhold til NS-EN Kerto-S bjelker i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr Ultralam-R LVL fra MLT Ltd., sertifisert i henhold til EN mm golvsponplater i henhold til EN 13986, formaldehydklasse El. Det skal være dokumentert at platene tilfredsstiller konstruksjonskravene til undergolv som angitt i EN 12871, inkl. maks. nedbøyning 2,0 mm under 1 kn punktlast. 10 mm sponplater klasse P1 i henhold til EN 13986, formaldehydklasse El. Platene spikres med min. 2,1 mm kammet platespiker maks. dc 100 mm tilnærmet jevnt fordelt langs alle vertikale kanter, og i maks. Gc 150 mm midt på platen 12 mm sponplater klasse P1 i henhold til EN 13986, formaldehydklasse El, med overflate av cellulosebasert folie. Platene spikres med min. 2,1 mm kammet spiker maks. Gc 150 mm langs to kanter 4,8 mm harde trefiberplater type HB.H i henhold til EN Vertikal trekledning med 19 mm x 68 mm underliggere og 22 mm x 118 mm overliggere og virkeskvalitet i henhold til klasse A i NS-EN og SN TS Kledningen er profilert med drensspor på baksiden som vist på tegning i "Standard konstruksjonsdetaljel' 3,2 mm fuktbestandig, hard trefiberplate type HB.H i henhold til EN Mineralull i henhold til EN og PRODOK 001, med deklarert varmeledningsevne maks. 0,036 W/(mK) 0,15 mm aldringsbestandig polyetylenfolie i henhold til NS-EN Vindsperreprodukt på rull i henhold til NS-EN Luftgjennomgangstallet skal være maks. 0,05 m3/m2hpa og maks. vanndampmotstand 2,5.10 m2spa/kg (sd-verdi maks. 0,5 m) Spiker og skruer i henhold til NS-EN Forbindelsesmidlene skal ha tilfredsstillende korrosjonsbeskyttelse. Forbindelsesmidler til utvendig bruk skal minimum være varmforsinket iht. EN ISO 1461 eller tilsvarende Sålbenkbeslag skal ha gavler og tette hjørner PVA montasjelim eller tilsvarende. Bostik Foil-Tack folielim for tetting mellom overlappende dampsperrer mellom vegg og himling Âo Golvbelegg Våtromsplater / våtromsbelegg Tettemasse til baderomspanel Rør i rør system Varmsveiset vinylbelegg Tarkett Aquarelle 1,5 mm Fibo-Trespo baderomspanel i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr Eternowall vinylmembran i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr Sikaflex AT-Connection Uponor med tilhørende komponenter Tetting gjennomføring Blandebatteri Toalett Golvsluk Avløpsrør veggboks Uponor tetningsmembran. Bostik Butyl fugemasse 1590 Blandebatteri i henhold til NS-EN 200, NS-EN 817 eller NS-EN 1111 Toalett i henhold til NS-EN 997 Serres PP i henhold til SINTEF Produktsertifikat nr Uponor Solid & Waste PP

5 SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr Side 3 av 6 Vertikal kledrung Kerto-bjelke, 42 mm x 260 mm Kerto-bjetke, 30 mm x 260 mm Vindsperre i Mineralull, 260 mm Hardtrefiberplate, 3,2 mm Horisontalespikerslag, 34 mm x 95 mm c/c 600 mm Mineralull, 215 mm Dampsperre Sponplate, 10 mm r r Vertikalsnitt c/c 600 mm Dampsperre Bord, 19 mm x 90 mm c/c 200 mm Stender, 45 mm x 120 mm c/c 600 mm Foliert sponplate, 12 mm Fig. 5 Oppbygning av etasjeskiller mot loft. Bjelkelaget består av vekselvis 30 mm og 42 mm bjelker r,k. Honsontalsnitt Fig. 2 Oppbygning av yttervegger 45 mm x 68 mm Sponplater, 10 mm Stender, 45 mm x 68 mm, c/c 300 mm i bærende vegger, c/c 600 mm i ikkebærendevegger Fig. 3 Oppbygning av bærende innervegger. Vertikalsnitt Sponplater,22 mm I Golvbjelke,45 mm x 190 mm påforing, 45 mm x 70 mm, alternativt 45 mm x 260 mm Mineralull, 260 mm r r/r/r r/r/r/rjr rir/r Vindsperre c/c 600 mm Trefiberplate, 4,8 mm Bord, 19 mm x 70 mm Fig. 4 Oppbygning av etasjeskiller over fundament. Golvbjelkene er skjøtt i lengderetningen med spikerplater 5. Egen skaper 5.1 Bæreevne Dimensjonerende nyttelaster for de enkelte bygningdelene er vist i tabell 2. Bæreevnen gjelder for husmoduler med følgende dimensjoner og spennvidder: Modulbredde: Modullengde: Stenderlengde: Spennvidde for bjelkelag over fundament Spennvidde for bjelkelag mot loft 2,9 m 8,3 m < 2,4 m < 3,5 m < 4,7 m Tabell 2 Dimensjonerende lastkapasiteter i bruddgrensetilstanden i henhold til NS-EN og maks. nyttelaster i henhold til kategori A i NS-EN for Alvsbyhus trehusmoduler Yttervegger uten åpninger Stender 45 mm x 120 mm, dc 600 mm Stenderkvalitet C24 Vertikallast: Langtidslast 62,1 kn/m Halvårslast 69,9 kn/m Vertikallast i kombinasjon med 1,5 kn/m2 karakteristisk horisontal korttids vindlast (vindkasthastighetstrykk qp) 41,2 kn/m Bærende innervegger Stender 45 mm x 68 mm, dc 300 mm Stenderkvalitet C18 Vertikallast: Langtidslast 22,5 kn/m Halvårslast 25,3 kn/m Etasjeskillere ) Nyttelast: Jevnt fordelt last 2,0 kn/m2 Punktlast 2,0 kn Tak Takstoler og takkonstruksjonen beregnes og spesifiseres med hensyn til snølast og vindlast spesielt for hvert enkelt hus i henhold til NS-EN , NS-EN og NS-EN Bjelkelagenes stivhet tilfredsstiller klasse "Minimum stivhet" som angitt i Byggforskseriens Byggdetaljer

6 SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr Side 4 av 6 De angitte kapasitetene til veggkonstruksjonene er tilstrekkelige til at husmodulene utført i henhold til "Standard konstruksjonsdetaljer" kan anvendes uten nærmere statiske beregninger under følgende forutsetninger: Karakteristisk snølast på mark i henhold til NS-EN er maks. 5,0 kn/m2 på byggestedet Vindkasthasighetstrykk qp i henhold til NS-EN er maks. 1,5 kn/m2 Egenlast tak er maks. 0,6 kn/m2 Takstoler som spenner fritt over modullengden er montert i avstand maks. c/c 790 mm Innervegger kan ha åpninger (dørbredde) på inntil 1,0 m Dør- og vindusåpninger i yttervegg kan ha åpning på inntil 1,05 m For spesielt vindutsatte steder der vindkasthastighetstrykket qp er større enn 1,5 kn/m2 beregnes husmodulenes bæreevne i hvert enkelt tilfelle. 5.2 Egenskaper ved brannpåvirkning Bærende vegger og etasjeskillere med minste material- og komponentdimensjoner som angitt i pkt. 3 og i "Standard konstruksjonsdetaljer" kan anvendes der krav om brannmotstand i Teknisk Forskrift til Plan- og Bygningsloven (TEK) er R15. Platene til innvendig veggkledning og himling klassifiseres som D-s2, do i henhold til NS-EN Varmeisolering Tabell 3 angir varmeisolasjonskoeffisienter, U-verdier, for standardkonstruksjoner uten åpninger som vist i pkt. 3. Tabell 3 Varmeisolasjonskoeffisient, U-verdi, for standardkonstruksjoner, beregnet i henhold til EN ISO Mineralullisolasjon med deklarert varmekonduktivitet Xo= 0,037 W/(mK) Isolasjons- U-verdi Bygningsdel tykkelse mm W/m2K Yttervegger (fig. 2) 215 0,19 Etasjeskiller over fundament (fig. 4) 260 0,16 Etasjeskiller mot loft (fig. 5) 260 0, Bestandighet Konstruksjonene i husmodulene tilfredstiller de krav som SINTEF Byggforsk anbefaler når det gjelder bestandighet ved klimapåvirkninger og klimaskallets luftetthet. 6. Miljømessigeforhold 6.1 Inneklimapåvirkning Modulene er bedømt å ikke avgi partikler, gasser eller stråling som gir negativ påvirkning på inneklimaet, eller som har helsemessig betydning. 6.2 Miljødeklarasjon Det er ikke utarbeidet egen miljødeklarasjon ISO for Älvsbyhus trehusmoduler. 6.3 Helse- og miljøfirlige kjemikalier i henhold til Materialer og komponenter inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som helse- og miljøfarlige. 6.4 Påvirkning på jord og grunnvann Modulene er bedømt å ikke påvirke jord eller grunnvann negativt. 6.5 Avfallshåndtering/gjenbruksmuligheter Materialer og komponenter skal sorteres som restavfall på byggeplass ved avhending, og leveres til godkjent avfallsmottak for material- og energigjenvinning. 7. Betingelserfor bruk 7.1 Spennvidder til bjelkelag Midtunderstøttelsene plasseres slik at maksimal spennvidde blir som følger: Bjelkelag over fundament: maks. 3,5 m Loftsbjelkelag: maks. 4,7 m Golvsponplatene skal være limt mot bjelkene i tillegg til å være limt i plateskjøtene. Når bjelkelag over fundament skjøtes med spikerplater må det dokumenteres at skjøteplassering og benyttet spikerplatetype og -størrelse ikke fører til reduksjon av bjelkelagets styrke og stivhet. 7.2 Prosjektering av vindforankring Vindforankring av taket og forankring av husmodulene til fundamentet skal være prosjektert spesielt for hver enkelt husleveranse i henhold til NS-EN (vindlaster) og NS-EN (prosjektering av trekonstruksjoner). 7.3 Prosjektering av varmeisolasjon For hver enkelt leveranse skal nødvendig varmeisolasjon være prosjektert i henhold til kravene i TEK. Der elementenes U-verdi er høyere enn kravet som er angitt i TEK for den aktuelle bygningstypen må det utføres beregning av totalt varmetap eller samlet netto energibehov for det enkelte hus, og eventuelle nødvendige tiltak må være spesifisert. Angitt U-verdi i tabell 3 for yttervegger gjelder for vegg uten åpninger og omfatter ikke kuldebroeffekter av eventuelle ekstra stendere og ekstra trevirke rundt dør- og vindusåpninger etc. Varmemotstand i kryperom eller kjeller er ikke medregnet i angitt U-verdi i tabell 3 for etasjeskiller over fundament. 7.4 Takkonstruksjon Takkonstruksjonen inngår ikke i godkjenningen. Modulene skal dekkes av en takkonstruksjon med takstoler, taktekning, undertak og evt. isolering som skal være spesifisert for hvert enkelt husprosjekt.

7 SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr Side 5 av 6 Takkonstruksjonen forutsettes å være i samsvar med prinsippene som er vist i Byggforskseriens Byggdetaljer når det gjelder materialer og konstruksjonsdetaljer. Det er ved beregning av veggenes kapasitet forutsatt en avstand mellom takstolene på maks. c/c 790 mm. Takstolenes bæreevne, og eventuelt samvirke med loftsbjelkelaget, skal være beregnet i henhold til Norsk Standard som angitt i pkt. 7.2 med tilhørende nasjonalt tillegg samt NS-EN (snølaster). 7.5 Fundamenter Modulene skal plasseres på fundamenter som er utført i henhold til prinsippene som er vist i Byggforskseriens Byggdetaljer , og tilfredsstiller produsentens krav til dimensjoner og toleranser. Fuktinnholdet i rommet under modulene skal være så lavt at det gir tilstrekkelig sikkerhet mot fuktskade. Fuktopptak i trematerialene fra fundamentene skal hindres med en kapillærbrytende fuktsperre. 7.6 Vinduer/dører i yttervegg Takstoler kan plasseres uavhengig av dør- og vindusåpningers plassering når åpningenes bredde er maks. 1,05 m og snølasten mindre eller lik 5,0 kn/m2. Ved større åpninger eller snølast må bæreevnen dokumenteres spesielt i hvert enkelt tilfelle. 7 7 Overflatematerialer Det brukes sponplater med rettkant på innvendige veggflater. Overflatematerialer inngår ikke i godkjenningen, men etterbehandling av sponplatene og valg av overflatematerialer skal være tilpasset dette underlaget. 7.8 Våtrom Våtrom skal utføres i henhold til anvisningene i Byggforskseriens Byggdetaljer , med materialer og komponenter som angitt i tabell 1 og de tilhørende montasjeforutsetningene for hver komponent. 7.9 Montasje Modulskjøtene skal tettes utvendig og innvendig remser av vindsperre- og dampsperrematerialer overlapper og klemmes med plateremser eller lister beskrevet i "Standard konstruksjonsdetaljer". med som som Mekanisk feste av modulskjøtene skal gjøres med spesielle trekkbolter som angitt i "Standard konstruksjonsdetaljer" Transport og lagring Modulene må være midlertidig avstivet under transport og montasje på en slik måte at det ikke oppstår skadelige deformasj oner. Under transport og lagring skal modulene være beskyttet med presenning e.l. som hindrer at det kommer fritt vann på etasjeskillere og innvendige overflater. Modulene skal være plassert på et tørt og plant underlag med understøttelse på de samme steder som i det ferdige bygg. Produksjonskontroll Fabrikkfremstillingen av Älvsbyhus trehusmoduler er underlagt overvåkende produksjonskontroll i henhold til kontrakt med SINTEF Byggforsk om Teknisk Godkj enning. Grunnlag for godkjenningen Godkjenningen er primært basert på en vurdering av systemets konstruksjonsdetaljer med tilhørende dokumentasjon av delmaterialenes egenskaper. Konstruksjonsegenskapene er forøvrig dokumentert gjennom referanser til følgende: SINTEF Byggforsk. Byggforskserien Byggdetaljer (brannmotstand) SINTEF Byggforsk. "Beregning av nedbøyning i trebjelkelag". Rapport datert Stenderkapasiteter og husbredder er beregnet av SINTEF Byggforsk med internt dataprogram "Beregning av trestendere i småhus". U-verdier er beregnet av SINTEF Byggforsk med internt dataprogram 10. Merking Ved hver leveranse skal det medfølge leveransedokumenter som minimum inneholder produsentens navn, prosjektidentifikasjon, spesifikke montasjespesifikasjoner for det enkelte byggeprosjekt, og konstruksjonsdetaljer som omfatter relevante detaljer i "Standard konstruksjonsdetaljer for Ålvsbyhus trehusmoduler tilhørende SINTEF Teknisk Godkjenning 2204". Det kan også merkes med godkjenningsmerket for Teknisk Godkjenning; TG Ansvar TG 2204 Godkjenningsmerke Innehaver/produsent har det selvstendige produktansvar i henhold til gjeldende rett. Bruksbetinget krav kan ikke fremmes overfor SINTEF Byggforsk utover det som er nevnt i NS 8402.

8 SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr Side 6 av Saksbehandling Prosjektleder for godkjenningen er Odd E. Ellingsrud, SINTEF Byggforsk, Byggematerialer og konstruksjoner, Oslo. for SINTEF Byggforsk VOI4tti Trond 0. Ramstad Godkjenningsleder

9 G SINTEF Byggforsk "TEK-Sjekk" v VARMETAPSBUDSJETT Varmetapspost Netto areal m2 Vegger 81,9 Tak 100,6 Gulv 100,6 Vinduer & dører 17,5 Kuldebro 100,6 lnfiltrasjon Ventilas'on 1.1-verdi [VV/m2K] Varmetap [(W/K)/m21 TEK10 TEK10 Denne TEK Denne 14-3(1) 14-3(3) bygning minstekrav bygning ener itiltak v.ta sramme 0,200 0,18 0,22 0,163 0,142 0,153 0,13 0,18 0,153 0,130 0,143 0,15 0,18 0,143 0,150 0,879 1,20 1,60 0,153 0,240 4,"=0,05 qi"=0,03 0,050 0,030 n50=2,5 n50=2,5 ns o=3 0,032 0,139 når.0% når=70% 0,429 0,129 Bygningens varmetapstall, H" [(W/K)/ml: NETTO ENERGIBEHOV Oslo klima ENERGIFORSYNING Oslo klima Energipost Energibehov Spesifikt beho Levert energi Spesifikk leve Energivare kwh/år kwh/ m2år kwh/år kwh/ m2år Romoppvarming ,1 Direktevirkende el ,0 Ventilasjonsvarme El. til VP/solenergi ,0 Varmtvann ,9 Olje 0 0,0 Vifter 286 2,8 Gas 0 0,0 Pumper ,5 Fjernvarme 0 0,0 Belysning ,4 Biobrensel 0 0,0 Teknisk utstyr ,5 Annen forn bar Romkjøling Sum denne bygning: ,0 Ventilas"onsk ølin Netto varme fra fossilt/direkte el: % Sum denne bygning: ,3 Krav i TEK Sum denne bygning: 131,3 Krav i TEK SAMMENDRAG Energi: Innemiljø: Boligen tilfredsstiller kriteriene i TEK10 14 (fullstendig kontroll) Boligen får lite dagslys. Vurder å øke vindusareal. Anbefalt dagslysfaktor er >2.5%; minstekrav er >2%. - Estimert gjennomsnittlig dagslysfaktor i bygget er 1,9759%. Total glassareal (ekskl. karm/ramme) utgjør 10,585% av BRA. Innetemperatur overstiger komfortgrensen (Inneklimakategori 11i NS-EN 15251, 10% misfornøyde) 417 timer i året, med lukkede vinduer. * - Innetemperatur overstiger inneklimakategori 111i NS-EN (15% misfornøyde) i 247 timer i løpet av året, forutsatt lukkede vinduer. * - Høyeste operativ innetemperatur i løpet av året er 33,7 C (ved utetemperatur 27 C, k1.19:00 i juli), uten vinduslufting. * *) Effektiv gjennomlufting med åpne vinduer vil bedre situasjonen. *) Det forutsettes væravhengig innetemperatur-komfortgrense for bygg uten mekanisk kjøling, ref. NS-EN 15251:2007 A.2. Skrevet ut , 15:08

10 ALVSBYHUS LevangerKommune HåkonDen Godesgt Levanger Trondheim Søknad om vari dis ensas'on fra re ulerin sbestemmelsene for Boli felt GOTTÅS Ron lan 2.b o 6.a vedr eiendom nr.73 bnr.27. Søker herved om dispensasjon fra bestemmelsen 2,b. «gesimshøyde» Gesimshøydenpå våre en og en halv etasje med 38 gradervinkel er 3.17 meter og mønehøydener 6.81meter.Tiltakshaverønsker også ark på tak, da dette vil bedre boforholdet med bedre opplystloft. Møne høyde på arken er 6.77m.Arkengjør også at huset ser estetisk pent ut og får en bedre utforming,arken påvirker ikke husets totale høyde. Arken dekkerkun 7,6 % av total takareal.huset leveres med uinnredetloft, men familien ønsker å ha mulighet for utvidelseav areal for en fremtidigvekst, noe de har ytret sterkt ønske om. Søker om dispensasjon fra bestemmelsen 6.a «utnyttelsesgrad u=0.2» Det søkes om dispensasjonfor utnyttelseav tomtens utnyttelsesgrad.tillatt utnyttelsesgrader u=0.2. Vi har beregneten utnyttelsesgradpå u= beregningsgrunnlageter huset, to biloppstillingsplasserog utvendigbod på 5 m2.sistnevnteble et forskriftskravså sent som i juli Tillatt utnyttelseoverstiges dermed med Denne overskridelsener av liten art og ikke til hinder for verken miljø, helse, sikkerheteller tilgjengelighet. Overskridelsenfår ikke innvirkningpå helhetsløsningenfor eiendommen.arealdisponeringen er godt utnyttetog boligenvil få en naturlig plasseringpå eiendommen.selv med overskridelsenvil familienfå tilstrekkeligoppholdsarealute og areal til garasje med bod og parkeringsmuligheter.boligenvil ligge lett tilgjengeligtil i terrenget for familien og dens besøkende. Vi viser også til 19i PBL som sier at «fordelenved å dispensasjonskal være klart større enn ulempeneetter en samlet vurdering». Det mener vi er til stede for gnr.73 bnr.27. Hensynenei lovens formålsbestemmelse,blir ikke vesentligtilsidesatt. )g_ed vennlig hilse ø/..7/, / 2IÅ --"---- Bj rn Tore Myhre Byggesaksbehandler Tlf: Aktiva Bygg AS epost: Aktiva Bygg AS Haakon VII gt 7b, 7041 Trondheim Telefon Faks epost:

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Älvsbyhus trehusmoduler

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Älvsbyhus trehusmoduler SINTEF Byggforsk bekrefter at Älvsbyhus trehusmoduler SINTEF Certification Nr. 2204 Utstedt: 17.11.1999 Revidert: 27.08.2012 Gyldig til: 17.08.2015 Side: 1 av 6 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Rusånes Fabrikker trehuselementer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Rusånes Fabrikker trehuselementer SINTEF Certification Nr. 20429 Utstedt: 25.02.2015 Revidert: Gyldig til: 01.04.2020 Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at Rusånes Fabrikker trehuselementer er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Byggmann trehussystemer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Byggmann trehussystemer SINTEF Certification Nr. 2555 Utstedt: 17.09.2013 Revidert: Gyldig til: 01.10.2018 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Byggmann trehussystemer tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Ringsaker Takelementer - elementsystemer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Ringsaker Takelementer - elementsystemer SINTEF Certification Nr. 2542 Utstedt: 25.05.2009 Revidert: 01.03.2011 Gyldig til: 25.05.2014 Side: 1 av 6 1. Innehaver av godkjenningen Ringsaker Takelementer AS Postboks 89 2381 Brumunddal Tlf. 62 33

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Skanska Modulbygg

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Skanska Modulbygg SINTEF Certification Nr. 2174 Utstedt: 30.05.2005 Revidert: 01.11.2011 Gyldig til: 17.08.2015 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Skanska Modulbygg tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Moelven Modul

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Moelven Modul SINTEF Certification Nr. 2220 Utstedt: 23.08.0 Revidert: 12.10.9 Gyldig til: 12.05.2014 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Moelven Modul tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i Plan-

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Passivelement ytterveggsystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Passivelement ytterveggsystem SINTEF Certification Nr. 20080 Utstedt: 27.05.2011 Revidert: Gyldig til: 27.05.2016 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Passivelement ytterveggsystem tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. CRAMO C40 trehusmoduler

SINTEF Byggforsk bekrefter at. CRAMO C40 trehusmoduler SINTEF Certification Nr. 20443 Utstedt: 19.02.2016 Revidert: 24.02.2016 Gyldig til: 01.04.2021 Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at CRAMO C40 trehusmoduler er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Skanska Elementbygg

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Skanska Elementbygg SINTEF Certification Nr. 2173 Utstedt: 10.01.2002 Revidert: 26.09.2012 Gyldig til: 26.09.2017 Side: 1 av 7 SINTEF Byggforsk bekrefter at Skanska Elementbygg tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. RadonStop 400

SINTEF Byggforsk bekrefter at. RadonStop 400 SINTEF Certification Nr. 2387 Utstedt: 17.02.2005 Revidert: 21.01.2011 Gyldig til: 01.07.2011 Side: 1 av 5 1. Innehaver av godkjenningen Isola as Fabrikk Platon 3678 Notodden Tlf.: 35 57 57 00 Fax.: 35

Detaljer

Matek trehusmoduler og elementer. er godkjent av SINTEF Byggforsk med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet

Matek trehusmoduler og elementer. er godkjent av SINTEF Byggforsk med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet SINTEF Byggforsk Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc Nr. 2532 Utstedt: 30.06.2009 Revidert: 27.10.2009 Gyldig til: 30.06.2014 Side:

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. RMB 400 Radonsperre

SINTEF Byggforsk bekrefter at. RMB 400 Radonsperre SINTEF Byggforsk bekrefter at RMB 400 Radonsperre SINTEF Certification Nr. 2397 Utstedt: 01.04.2004 Revidert: 16.07.2009 Gyldig til: 16.07.2014 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Orientering vedr. søknad om Teknisk Godkjenning (TG) for prefabrikkerte bygningselementer og bygningsmoduler

Orientering vedr. søknad om Teknisk Godkjenning (TG) for prefabrikkerte bygningselementer og bygningsmoduler Orientering vedr. søknad om Teknisk Godkjenning (TG) for prefabrikkerte bygningselementer og bygningsmoduler April 2010 1. Formål Dette notatet gir en kort orientering om hvordan man søker om Teknisk Godkjenning

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Blackline 1000 Radonsperre

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Blackline 1000 Radonsperre SINTEF Byggforsk bekrefter at Blackline 1000 Radonsperre SINTEF Certification Nr. 2396 Utstedt: 01.04.2004 Revidert: 16.07.2009 Gyldig til: 16.07.2014 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Moelven Vänerply P30 konstruksjonskryssfiner

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Moelven Vänerply P30 konstruksjonskryssfiner SINTEF Byggforsk bekrefter at Moelven Vänerply P30 konstruksjonskryssfiner SINTEF Certification Nr. 2001 Utstedt: 17.10.1995 Revidert: 17..2013 Gyldig til: 01.01.2019 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Hunton I-bjelken m/ LVL flens

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Hunton I-bjelken m/ LVL flens SINTEF Byggforsk bekrefter at Hunton I-bjelken m/ LVL flens SINTEF Certification Nr. 20381 Utstedt: 03.07.2013 Revidert: Gyldig til: 01.10.2018 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Spikerplateforbindelser med brannmotstand

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Spikerplateforbindelser med brannmotstand SINTEF Certification Nr. 20079 Utstedt: 17.10.2011 Revidert: Gyldig til: 17.10.2016 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Spikerplateforbindelser med brannmotstand tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Glava Ringmur 520 mm

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Glava Ringmur 520 mm SINTEF Certification Nr. 2602 Utstedt: 11.03.2009 Revidert: 08.03.2013 Gyldig til: 01.04.2018 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Glava Ringmur 520 mm tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Vartdal Ringmur

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Vartdal Ringmur SINTEF Byggforsk bekrefter at Vartdal Ringmur SINTEF Certification Nr. 2398 Utstedt: 23.08.2004 Revidert: 11.02.2015 Gyldig til: 01.04.2020 Side: 1 av 5 er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Protan Vakuum-innfestet Tekkesystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Protan Vakuum-innfestet Tekkesystem SINTEF Certification Nr. 2281 Utstedt: 20.06.2001 Revidert: 30.10.2012 Gyldig til: 01.01.2018 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Protan Vakuum-innfestet Tekkesystem tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e.

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e. SINTEF Certification Nr. 20111 Utstedt: 20.09.2011 Revidert: Gyldig til: 20.09.2016 Side: 1 av 2 SINTEF Byggforsk bekrefter at Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e. tilfredsstiller krav til

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Huntonveggen

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Huntonveggen SINTEF Certification Nr. 20441 Utstedt: 25.08.2015 Revidert: Gyldig til: 01.10.2020 Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at Huntonveggen er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Fibo Trespo Baderomspanel

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Fibo Trespo Baderomspanel SINTEF Byggforsk bekrefter at Fibo Trespo Baderomspanel SINTEF Certification Nr. 2289 Utstedt: 22.09.2000 Revidert: 11.10.2012 Gyldig til: 01.01.2017 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Matek trehusmoduler og elementer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Matek trehusmoduler og elementer SINTEF Certification Nr. 2532 Utstedt: 30.06.2009 Revidert: 15.12.2014 Gyldig til: 01.01.2020 Side: 1 av 8 SINTEF Byggforsk bekrefter at Matek trehusmoduler og elementer er vurdert å være egnet i bruk

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Glava Ringmur 450

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Glava Ringmur 450 SINTEF Certification Nr. 2337 Utstedt: 06.03.2002 Revidert: 08.03.2013 Gyldig til: 01.04.2018 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Glava Ringmur 450 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e.

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e. SINTEF Certification Nr. 20111 Utstedt: 20.09.2011 Revidert: Gyldig til: 20.09.2016 Side: 1 av 2 bekrefter at Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e. tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk. Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc

SINTEF Byggforsk. Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc Nr. 2512 Utstedt: 11.09.2007 Revidert: Gyldig til: 11.09.2012 Side: 1 av 5 Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc BSF og BCC bjelkeforbindelser

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Silcartex 180 Dobbel Tape kombinert undertak og vindsperre

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Silcartex 180 Dobbel Tape kombinert undertak og vindsperre SINTEF Certification Nr. 20103 Utstedt: 19.09.2012 Revidert: Gyldig til: 01.10.2017 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Silcartex 180 Dobbel Tape kombinert undertak og vindsperre tilfredsstiller

Detaljer

Rapport. Beregnede U-verdier for vegger og tak med Air Guard reflekterende dampsperre. Forfatter Sivert Uvsløkk

Rapport. Beregnede U-verdier for vegger og tak med Air Guard reflekterende dampsperre. Forfatter Sivert Uvsløkk - Fortrolig Rapport Beregnede U-verdier for vegger og tak med Air Guard reflekterende dampsperre Forfatter Sivert Uvsløkk SINTEF Byggforsk Byggematerialer og konstruksjoner 2015-01-07 SINTEF Byggforsk

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. SPU Isolasjonsplater av PIR

SINTEF Byggforsk bekrefter at. SPU Isolasjonsplater av PIR SINTE Certification Nr. 20116 Utstedt: 05.12.2011 Revidert: 23.04.2015 Gyldig til: 01.01.2017 Side: 1 av 5 SINTE Byggforsk bekrefter at SPU Isolasjonsplater av PIR tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Finnjoist I-beam

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Finnjoist I-beam SINTEF Byggforsk bekrefter at Finnjoist I-beam SINTEF Certification Nr. 20444 Utstedt: 27.02.2015 Revidert: Gyldig til: 01.04.2020 Side: 1 av 11 er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller krav til

Detaljer

SINTEF Byggforsk er norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc

SINTEF Byggforsk er norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc SINTEF Certification Nr. 20131 Utstedt: 15.06.2012 Revidert: Gyldig til: 01.07.2017 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at SIGA Majvest vindsperre SIGA Majcoat kombinert undertak og vindsperre tilfredsstiller

Detaljer

Nr. 20274 NBL 010-0250

Nr. 20274 NBL 010-0250 1. Innehaver av godkjenningen Tikkurila Norge As, Stanseveien 25, 0976 Oslo, Norway www.tikkurila.no 2. Produsent Rütgers Organics GmbH, www.rütgers-organics.de 3. Produktbeskrivelse NON-FIRE S104 er en

Detaljer

Sarnafil TU 111 dampåpent undertak. er godkjent av SINTEF Byggforsk med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet

Sarnafil TU 111 dampåpent undertak. er godkjent av SINTEF Byggforsk med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet SINTEF Byggforsk Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc Nr. 2355 Utstedt: 29.10.2002 Revidert: 06.06.2008 Gyldig til: 06.06.2013 Side:

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Divoroll kombinert undertak og vindsperre

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Divoroll kombinert undertak og vindsperre SINTEF Certification Nr. 2401 Utstedt: 26.09.2005 Revidert: 24.01.2011 Gyldig til: 24.01.2016 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Divoroll kombinert undertak og vindsperre tilfredsstiller krav til

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Rockwool Torvtak

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Rockwool Torvtak SINTEF Certification Nr. 2488 Utstedt: 08.12.2007 Revidert: 14.05.2013 Gyldig til: 01.07.2018 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Rockwool Torvtak tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt

Detaljer

Nr. 20268 NBL 010-0215

Nr. 20268 NBL 010-0215 1. Innehaver av godkjenningen Leighs Paints Tower Works, Kestor Street, BL2 2AL BOLTON, UK. www.leighspaints.com 2. Produsent Leighs Paints, UK. 3. Produktbeskrivelse Enkomponent, vannbasert varmeekspanderende

Detaljer

NBI Teknisk Godkjenning

NBI Teknisk Godkjenning NBI Teknisk Godkjenning Norges byggforskningsinstitutt (NBI) Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA Norsk medlem i European Union of Agrement, UEAtc Nr. 2190 Utstedt: 10.02.1999

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Divoroll prima kombinert undertak og vindsperre

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Divoroll prima kombinert undertak og vindsperre SINTEF Byggforsk bekrefter at Divoroll prima kombinert undertak og vindsperre SINTEF Certification Nr. 20138 Utstedt: xx.xx.2012 Revidert: Gyldig til: xx.xx.2017 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Finnes i tre formater papir, CD og web. SINTEF Byggforsk

Finnes i tre formater papir, CD og web. SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer Teknisk vinteruke 2007: NYE ENERGIKRAV TIL BYGNINGER Byggdetaljer som oppfyller energikravene - Britt Galaasen Brevik, programleder Byggforskserien - Ole Mangor-Jensen Leder Kunnskapssystemer

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Europrofil himlingssystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Europrofil himlingssystem SINTEF Certification Nr. 20264 Utstedt: 06.06.2013 Revidert: Gyldig til: 01.07.2018 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Europrofil himlingssystem tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt

Detaljer

SINTEF Byggforsk er norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc

SINTEF Byggforsk er norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc SINTEF Certification Nr. 20016 Utstedt: 01.09.2009 Revidert: 03.11.2009 Gyldig til: 01.09.2014 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Vempro R+ kombinert undertak og vindsperre tilfredsstiller krav

Detaljer

BeWi byggesystem Fiberarmert betong

BeWi byggesystem Fiberarmert betong SINTEF Byggforsk Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc Nr. 2539 Utstedt: 17.09.2007 Revidert: 24.04.2008 Gyldig til: 17.09.2012 Side:

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Moelven Modul

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Moelven Modul Nr. 2220 Utstedt: 23.08.2000 Revidert: 02.10.2015 Gyldig til: 01.10.2020 Side: 1 av 11 SINTEF Byggforsk bekrefter at Moelven Modul er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Nye krav til høyisolerte konstruksjoner og fuktsikre

Nye krav til høyisolerte konstruksjoner og fuktsikre Nye krav til høyisolerte konstruksjoner og fuktsikre løsninger Mer isolasjon og tettere bygninger konsekvenser? Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF/Byggforsk Faggruppen for Bygg og Anlegg, FBA Ingeniørenes

Detaljer

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi T - 01.12.06 11mm umalt/ ferdigmalt Huntonit veggplater mm diff.sperre Trestendere Utlekting Huntonit vindtette plater Utvendig kledning Yttervegg av tre Stender cc 600mm Kledning K10 Trafikkstøyreduksjonstall

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Martinsons KL-trä

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Martinsons KL-trä SINTEF Byggforsk bekrefter at Martinsons KL-trä SINTEF Certification Nr. 20100 Utstedt: 02.11.2011 Revidert: 04.09.2013 Gyldig til: 02.11.2016 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Innhold. Nye energikrav nye løsninger. Nye anbefalinger fra SINTEF Byggforsk. Nye energikrav. Byggforskserien. Beregningsmodul Byggetekniske detaljer

Innhold. Nye energikrav nye løsninger. Nye anbefalinger fra SINTEF Byggforsk. Nye energikrav. Byggforskserien. Beregningsmodul Byggetekniske detaljer Nye energikrav nye løsninger Norsk bygningsfysikkdag 2007 28.11.2007 Thon Hotel Opera, Oslo Nye anbefalinger fra Ole Mangor-Jensen Seniorrådgiver Innhold Nye energikrav Byggforskserien Beregningsmodul

Detaljer

Limtre Bjelkelags- og sperretabeller

Limtre Bjelkelags- og sperretabeller Pb 142 2391 Moelv www.limtre.no pr juni 2005 Forutsetninger for bjelkelags- og sperretabeller Tabellene bygger på følgende norske standarder og kvaliteter: NS 3470-1, 5.utg. 1999, Prosjektering av trekonstruksjoner

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Jackon Ringmur

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Jackon Ringmur SINTEF Byggforsk bekrefter at Jackon Ringmur SINTEF Certification Nr. 2144 Utstedt: 23.04.1998 Revidert: 24.04.2014 Gyldig til: 01.07.2019 Side: 1 av 6 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Asak Forskalingsblokk

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Asak Forskalingsblokk SINTEF Byggforsk bekrefter at Asak Forskalingsblokk SINTEF Certification Nr. 2383 Utstedt: 04.11.2004 Revidert: 12.10.2015 Gyldig til: 01.10.2020 Side: 1 av 5 er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller

Detaljer

9.50 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon med c/c 600 mm.

9.50 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon med c/c 600 mm. B60 Bærende og skillende sperretak 9.50 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon MATERIALSPESIFIKASJON Type Produktnavn Dimensjon Bjelkelag Trebjelker, styrkesortert 36x198 mm Undertak Papp, kartong, trefiber

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT

MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT TG 2002 HUNTON VINDTETT Oppbevaring/lagring Hunton Vindtettplatene skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene eventuelt kondisjoneres slik

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Norgips Skilleveggsystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Norgips Skilleveggsystem SINTEF Certification Nr. 20081 Utstedt: 04.04.2011 Revidert: 18.12.2014 Gyldig til: 01.01.2020 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Norgips Skilleveggsystem er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller

Detaljer

MONTERINGSANVISNING ASFALT VINDTETT

MONTERINGSANVISNING ASFALT VINDTETT MONTERINGSANVISNING Asfalt vindtett Oppbevaring/lagring Vindtett-platene skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene eventuelt kondisjoneres slik at fuktigheten omtrent tilsvarer

Detaljer

Revisjon av energikrav i TEK 2007. Konsekvenser for maxit Leca

Revisjon av energikrav i TEK 2007. Konsekvenser for maxit Leca Revisjon av energikrav i TEK 2007 (hovedsakelig 8-2 Energibruk) Konsekvenser for maxit Leca Håndverksmur AS - medlemsmøte 23-25. mars 2007, Bergen v /John Christian Forester, Murhusavd. maxit as 1 Tidsplan:

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Siniat brann- og lydskillevegger

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Siniat brann- og lydskillevegger SINTEF Byggforsk bekrefter at Siniat brann- og lydskillevegger SINTEF Certification Nr. 2497 Utstedt: 30.04.2008 Revidert: 25.04.2013 Gyldig til: 01.07.2018 Side: 1 av 11 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

maxit Komfortgolv for golvvarme og trinnlyd

maxit Komfortgolv for golvvarme og trinnlyd SINTEF Byggforsk Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc Nr. 2550 Utstedt: 11.03.2008 Revidert: Gyldig til: 11.03.2013 Side: 1 av 5 maxit

Detaljer

Lufttetting og isolasjonsdetaljer i lavenergihus og passivhus. Krav til lufttetthet - småhus

Lufttetting og isolasjonsdetaljer i lavenergihus og passivhus. Krav til lufttetthet - småhus Lufttetting og isolasjonsdetaljer i lavenergihus og passivhus Peter Blom SINTEF Byggforsk Nasjonalt fuktseminar 21.4.2010 SINTEF Byggforsk 1 Krav til lufttetthet - småhus Lekkasjetall oms./h Byggeforskrift

Detaljer

ultralam Taleon Terra Furnierschichtholz

ultralam Taleon Terra Furnierschichtholz ultralam Taleon Terra Furnierschichtholz LVL Finérbjelker ULTRALAM MLT Ltd. Werk Torzhok Z-9.1-811 MLT Ltd. Werk Torzhok Z-9.1-811 Kvalitet og effektivitet HUNTON ultralam HUNTON ultralam produseres av

Detaljer

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav -14 OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Marthe Bihli DATO S-35 Strateginotat passivhus Vedlagt passivhusberegning. Dette som et resultat

Detaljer

HUNTON I-BJELKEN monteringsanvisning

HUNTON I-BJELKEN monteringsanvisning HUNTON I-BJELKEN monteringsanvisning Montering, lagring og sikkerhet Plasten rundt pakkene kan bli glatt når det er vått og isete ute. Det er ikke tillatt å gå på bjelker som ikke er blitt festet. Det

Detaljer

Bytte fra lett taktekke til takstein. Dette trenger du for å få det til:

Bytte fra lett taktekke til takstein. Dette trenger du for å få det til: Bytte fra lett taktekke til takstein. Dette trenger du for å få det til: Bakgrunnen for denne brosjyren er at noen takstolfabrikanter hovedsakelig på 60- og 70-tallet produserte noen takstoler beregnet

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

NBI Teknisk Godkjenning NBI Technical Approval

NBI Teknisk Godkjenning NBI Technical Approval NBI Teknisk Godkjenning NBI Technical Approval Norges byggforskningsinstitutt (NBI) Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA Norsk medlem i European Union of Agrement, UEAtc Nr.

Detaljer

NBI Teknisk Godkjenning NBI Technical Approval

NBI Teknisk Godkjenning NBI Technical Approval NBI Teknisk Godkjenning NBI Technical Approval Norges byggforskningsinstitutt (NBI) Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA Norsk medlem i European Union of Agrement, UEAtc Nr.

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Nasjonalt Fuktseminar 2015

Nasjonalt Fuktseminar 2015 Nasjonalt Fuktseminar 2015 Moduler på ringmur. Nye kryperomsanvisninger John Einar Thommesen, SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn 1 Nye kryperomsanvisninger. Moduler på ringmur Kryperom Utfordringer

Detaljer

Hva er en sammensatt konstruksjon?

Hva er en sammensatt konstruksjon? Kapittel 3 Hva er en sammensatt konstruksjon? 3.1 Grunnlag og prinsipp Utgangspunktet for å fremstille sammensatte konstruksjoner er at vi ønsker en konstruksjon som kan spenne fra A til B, og som samtidig

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. HRC 700 forankringssystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. HRC 700 forankringssystem SINTEF Certification Nr. 20072 Utstedt: 26.11.2010 Revidert: Gyldig til: 26.11.2015 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at HRC 700 forankringssystem tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt

Detaljer

ICOPAL Brettex. Den smarte undertaksløsningen. Diffusjonsåpent undertak. Blå katalog: Gruppe: 1024 Oktober 2011

ICOPAL Brettex. Den smarte undertaksløsningen. Diffusjonsåpent undertak. Blå katalog: Gruppe: 1024 Oktober 2011 ICOPAL Brettex Diffusjonsåpent undertak Blå katalog: Gruppe: 1024 Oktober 2011 Den smarte undertaksløsningen Icopal Brettex - kombinert undertak og vindsperre Vekjent og solid Enkel og rask montering Icopal

Detaljer

Innspill TEK17. 30.04.2015 Ingve Ulimoen

Innspill TEK17. 30.04.2015 Ingve Ulimoen Innspill TEK17 30.04.2015 Ingve Ulimoen 1 Generelt Viktig at hele TEK endres, ikke kun enkeltparagrafer Viktig å beholde funksjonskrav i forskriften Funksjonskravene må passe for alle bygningstyper Redusere

Detaljer

Bjelkelag- og sperretabeller S-bjelken

Bjelkelag- og sperretabeller S-bjelken Bygg med imtre Bjelkelag- og sperretabeller S-bjelken Desember 2014 Ferdig kappet og tilpasset, klart til montering Hvorfor velge S-bjelken? Flere dimensjoner/lengder på lager fastlengder i 5, 6 og 15

Detaljer

Veggkonstruksjonen bar den påførte lasten i 30 minutters branneksponering uten brudd på isolasjons- og integritetskriteriene.

Veggkonstruksjonen bar den påførte lasten i 30 minutters branneksponering uten brudd på isolasjons- og integritetskriteriene. Side 2 av 6 UNDERLAGSMATERIALE Dette kapitlet beskriver en gjennomgang av prøvningsrapportene som ligger til grunn for vurderingen. De viktigste resultatene som er relevante for vurderingen gjengis her.

Detaljer

En orientering om ordninger og hva de innebærer om produktdokumentasjon

En orientering om ordninger og hva de innebærer om produktdokumentasjon Byggevaredagen 2013-04-24 En orientering om ordninger og hva de innebærer om produktdokumentasjon Trond Ramstad, Hans Boye Skogstad, Terje Jacobsen 1 Innhold CPR - Construction Products Regulation Byggevareforordningen

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at

SINTEF Byggforsk bekrefter at SINTEF Certification Nr. 2134 Utstedt: 16.04.1998 Revidert: 08.04.2011 Gyldig til: 23.02.2014 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Isola - Tyvek diffusjonsåpne undertak tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Etasjeskiller med gitterbjelker av tre

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Etasjeskiller med gitterbjelker av tre SINTEF Byggforsk bekrefter at Etasjeskiller med gitterbjelker av tre SINTEF Certification Nr. 20427 Utstedt: 02.02.2015 Revidert: Gyldig til: 01.04.2020 Side: 1 av 6 er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller

Detaljer

Lafarge brann- og lydskillevegger. er godkjent av SINTEF Byggforsk med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet

Lafarge brann- og lydskillevegger. er godkjent av SINTEF Byggforsk med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet SINTEF Byggforsk Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc Nr. 2497 Utstedt: 30.04.2008 Revidert: 30.06.2008 Gyldig til: 30.04.2013 Side:

Detaljer

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD Forutsetninger - Bygningskategori: Sykehjem - Energiforsyning: Fjernvarme(dekker 100 % av all oppvarming) og

Detaljer

Utdrag av tabeller for smalt limtre

Utdrag av tabeller for smalt limtre tdrag av tabeller for smalt limtre Desember 2014 Vi er medlemmene i Norske imtreprodusenters Forening: Telefon: 38 28 83 40 E-post: firmapost@sorlaminering.no Moelven imtre AS Telefon: 06 123 www.moelven.no

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at

SINTEF Byggforsk bekrefter at SINTEF Certification Nr. 2307 Utstedt: 29.12.2001 Revidert: 14.08.2012 Gyldig til: 01.10.2017 Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at Nortett Venti-Tak og DELTA Vitaxx tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard. Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen

Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard. Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen Vår oppgave: - Fra 70-talls hus mot passivhus standard Utføre tilstandsanalyse

Detaljer

Praktisk TØMRERARBEID

Praktisk TØMRERARBEID F R A N K B E R G Praktisk TØMRERARBEID Kapittel 1 Legging av bjelkelag 1.2 Dimensjonering av bjelker Dimensjonering av bjelkelaget og valg av materiale er viktig for et vellykket resultat med et stabilt

Detaljer

ENERGITILTAK KONTROLL OG DOKUMENTASJON AV BYGNINGERS ENERGIEFFEKTIVITET I HENHOLD TIL TEK 10 GNR.:227, BNR.: 350 SEILDUKSGATA 27 FORELØPIG BEREGNING

ENERGITILTAK KONTROLL OG DOKUMENTASJON AV BYGNINGERS ENERGIEFFEKTIVITET I HENHOLD TIL TEK 10 GNR.:227, BNR.: 350 SEILDUKSGATA 27 FORELØPIG BEREGNING ENERGITILTAK KONTROLL OG DOKUMENTASJON AV BYGNINGERS ENERGIEFFEKTIVITET I HENHOLD TIL TEK 10 GNR.:227, BNR.: 350 SEILDUKSGATA 27 FORELØPIG BEREGNING 19.11.14 Energitiltak Kontroll og dokumentasjon av bygningers

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF 030-0296 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag

Detaljer

Snekker. vedlegg og sjekkliste

Snekker. vedlegg og sjekkliste vedlegg og sjekkliste Fukt og energisikring av Kompaktmur tek10 med inntrukket bjelkelag VEDLEGG 1 198 100 5048 Permanent svill 198 mm monteres før sprøyting Sponplate VEGGPLATE 13 mm DAMPSPERRE SOM FESTES

Detaljer

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330 MONTERINGSANVISNING TRINNLYD 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 TG 2330 TRINNLYD Hvordan får du best mulig lydisolasjon? Betong og hullbetongelementer Lydisolasjonen i etasjeskillere av betong er svært avhengig

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Fresvik Panel og Fresvik Element

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Fresvik Panel og Fresvik Element SINTEF Certification Nr. 2135 Utstedt: 15.10.2003 Revidert: 09.11.2015 Gyldig til: 01.01.2021 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Fresvik Panel og er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

NBI Teknisk Godkjenning NBI Technical Approval

NBI Teknisk Godkjenning NBI Technical Approval NBI Teknisk Godkjenning NBI Technical Approval Norges byggforskningsinstitutt (NBI) Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA Norsk medlem i European Union of Agrement, UEAtc Nr.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 Silencio 1 Før oppstart Akklimatiser Silencio-platene innendørs på plant underlag

Detaljer

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller GRUNNMUR GUIDEN Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller HVORFOR GRUNNMUR? Alle bygg trenger et fundament som trygt overfører vekten av bygget til grunnen. Fundamentet skal utformes

Detaljer

Bygningstekniske konsekvenser

Bygningstekniske konsekvenser Nye radonkrav i TEK10 Bygningstekniske konsekvenser Jonas Holme, Knut Noreng og Bjørn Petter Jelle 1 Radon Radon Radioaktiv edelgass som gir α- stråling Halveringstid 38 3,8 dager Dannes kontinuerlig fra

Detaljer

radonsystemet Komplett radonsperre system Delta Radonsperre Radon Komplett RMS 800 Radonsperre Tilbehør

radonsystemet Komplett radonsperre system Delta Radonsperre Radon Komplett RMS 800 Radonsperre Tilbehør radonsystemet Komplett radonsperre system Grunn Delta Radonsperre Radon Komplett RMS 800 Radonsperre Tilbehør Nortett Radonsperre System er gjennomtestet for bruk i norske boliger. Radonsperrene med tilbehør

Detaljer

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske.

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske. 1. Energivurdering av FG - bygget I tidligere utsendt «Notat 8 Konsekvens av energikrav til grønne bydeler» er det blitt utført simuleringer som viser at næringsdelen vil oppnå energiklasse C og boligdelen

Detaljer

Det er faktafeil i deres definisjon av eiendommen.12/2

Det er faktafeil i deres definisjon av eiendommen.12/2 Balsfjord kommune Plan og Næring Deres Saksbehandler Marit S Figenschau Deres ref 2014/651-10187/2014 arkivkode : 12/2/L42 av dato 21.09.2014 Anny E Hansen Innelvveien 163 9107 Kvaløya Og Ansvarlig søker,prosjekterende

Detaljer

AQUAPANEL CEMENT BOARD

AQUAPANEL CEMENT BOARD AQUAPANEL CEMENT BOARD TIL FASADE, GULV OG VÅTROM AQUAPANEL På grunnlag av mer enn 25 års erfaring med fremstilling av sementplater, er Aquapanel bygningsplater blitt utviklet av Knauf USG Systems spesielt

Detaljer