Eksamen. 15. november HUD2001 Helseframjande arbeid/helsefremmende arbeid. Programområde: Hudpleie Vg2. Fylkeskommunenes landssamarbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamen. 15. november HUD2001 Helseframjande arbeid/helsefremmende arbeid. Programområde: Hudpleie Vg2. Fylkeskommunenes landssamarbeid"

Transkript

1 Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 15. november 2017 HUD2001 Helseframjande arbeid/helsefremmende arbeid Programområde: Hudpleie Vg2 Nynorsk/Bokmål

2 Eksamen Side 2 av 8

3 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 4 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre verktøy som kan brukast til kommunikasjon. Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Vedlegg Informasjon om vurderinga Ingen I vurderinga vil det bli lagt vekt på følgjande: Grad av måloppnåelse i høve til dei enkelte læreplanmål. Bruk av korrekt fagterminologi. Fagleg kunnskap og haldningar som er relevant i oppgåvene. Fokus på klienten. Kreativitet i valg av løysingar. Yrkesutøvelsen i eit heilskapleg perspektiv. Profesjonalitet i yrkesutføringa. HUSK Å NUMMERER OPPGÅVENE PÅ SVARARKET Andre opplysningar Eksamen Side 3 av 8

4 Situasjonsbeskriving: Noora er elev ved Stålsiden vidaregående skule. Skulen har jamleg praksisdagar med kundar til ulike behandlingar. Elevane har bestemt at dei skal leggje ut ulike innlegg på si facebookside før dei neste praksisdagane. Oppgåve 1 Noora får i oppgåve å skrive eit innlegg på facebooksida som skal handle om kosthald, fysisk aktivitet og hud. Ho får punkta under som utgangspunkt for innlegget. 1. Forklar og grunngje korleis enkelte matvarer kan påverke huda vår. 2. Forklar kvifor vitaminer, mineraler og sporstoff er livsnødvendige for kroppen. Gje eksempel på matvarer som er gode kjelder. Lag eit kort innlegg som inneheld desse punkta. Oppgåve 2 Mange av kundane som har vore på tidlegare kundedagar har hatt mange spørsmål om huda si. Elevane vil derfor også ha hud som tema på eitt av sine innlegg. Lag eit innlegg om hud og hudpleie på facebooksida som skal innehalde følgjande punkt: 1. Hudas oppbygning og funksjonar den har. 2. Samanheng mellom livsstil og hud. Kva for råd og behandlingar ville du som terapeut ha gitt kunden din? 3. Kva kan du som terapeut gjere for ein kunde som har fått nokre aldersforandringar i huda? Oppgåve 3 Hudpleielæraren er oppteke av HMS i klinikken. Korleis skal elevane leggje til rette for riktig HMS i klinikken? Gje eksempel. Eksamen Side 4 av 8

5 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemidler Eksamen varer i 4 timer. Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. Bruk av kilder Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Vedlegg Informasjon om vurderingen Ingen I vurderingen vil det bli lagt vekt på følgende: Grad av måloppnåelse i forhold til de enkelte læreplanmål. Bruk av korrekt fagterminologi. Faglige kunnskaper og holdninger som er relevant i oppgavene. Fokus på klienten. Kreativitet i valg av løsninger. Yrkesutøvelsen i et helhetlig perspektiv. Profesjonalitet i yrkesutøvelsen. HUSK Å NUMMERER OPPGAVENE I SVARARKET Andre opplysninger Eksamen Side 5 av 8

6 Situasjonsbeskrivelse: Noora er elev ved Stålsiden videregående skole. Skolen har jevnlig praksisdager med kunder til ulike behandlinger. Elevene har bestemt at de skal legge ut ulike innlegg på sin facebookside før de neste praksisdagene. Oppgave 1 Noora får i oppgave å skrive et innlegg på facebooksiden som skal handle om kosthold, fysisk aktivitet og hud. Hun får punktene under som utgangspunkt for innlegget. 1. Forklar og begrunn hvordan enkelte matvarer kan påvirke huden vår. 2. Forklar hvorfor vitaminer, mineraler og sporstoffer er livsnødvendige for kroppen. Gi eksempler på matvarer som er gode kilder. Lag et kort innlegg som inneholder disse punktene. Oppgave 2 Mange av kundene som har vært på tidligere kundedager har hatt mange spørsmål om huden sin. Elevene vil derfor også ha hud som tema på ett av sine innlegg. Lage et innlegg om hud og hudpleie på facebooksiden som skal inneholde følgende punkter: 1. Hudens oppbygning og funksjoner den har. 2. Sammenheng mellom livsstil og hud. Hvilke råd og behandlinger ville du som terapeut gitt kunden din? 3. Hva kan du som terapeut gjøre for en kunde som har fått noen aldersforandringer i huden? Oppgave 3 Hudpleielæreren er opptatt av HMS i klinikken. Hvordan skal elevene legge til rette for riktig HMS i klinikken? Gi eksempler. Eksamen Side 6 av 8

7 Eksamen Side 7 av 8

8