Offentlig journal. Søknad på stilling som controller. Stilling som controller - økonomiseksjonen 2010/ / ØKO/JHR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Søknad på stilling som controller. Stilling som controller - økonomiseksjonen 2010/1133-5 0/2010 15.09.2010 ØKO/JHR 21.09."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport ferdigstilt: , Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 2010/ / nntatt etter Offentleglova 25 Mottaker PERS/[fordelt] Svar på søknad om godkjenning av fag 2010/ / DE/SME nntatt etter Offentleglova ledd AØS/TSM Allmenlærerutdanning - ønsker undervisningskompetanse for trinn Allmenlærerutdanning - vurdering av teoretisk og faglig bakgrunn 2010/ / ADM-D/TR nntatt etter Offentleglova ledd 507 ADM-D/TR Side: 1 av 19

2 Søknad om overflytting til allmennlærerutdanningens 3. studieår 2008/ / DE/SME nntatt etter Offentleglova ledd Mottaker Høgskolen i Oslo ADM-D/TR Søknad om fag i visuell kommunikasjon Opptak - fag i visuell kommunikasjon 2010/ / AØS/TSM nntatt etter Offentleglova ledd ADM-D/KWC Prosjektavslutningsskjema (signert) AØS - Prosjekt MOBKOM (VR) X 2008/ / AØS/HAS 666 Rådgiver ØKO/KD Referat fra bibliotekutvalgsmøte Bibliotekutvalgsmøter 2010 X 2010/ / HBBB/KFA 012 Bibliotekleder HBBB/KFA Side: 2 av 19

3 Anskaffelsesprotokoll - begrunnelse for valg av leverandør for fortrykte vitnemål m.m. Fortrykte ark til vitnemål m.m. X 2010/ / DE/GSM 062 Mottaker Studiesjef DE/TN Studieseksjon DE/GSM Oppsigelse av leasingkontrakt kopimaskin Avtaler kopimaskiner studiested Kongsberg 2010/ / ADM-K/GAN Mottaker Konica Minolta ADM-K/GAN nnstilling til stilling som doktorgradsstipendiat Stipendiat innen Systems Engineering N 2010/ / ATEK/AS nntatt etter Offentleglova Mottaker Personalsjef Dekan ATEK ATEK/AS Tilbud om opptak til enkeltfag 2006/ / DE/SME nntatt etter Offentleglova ledd ADM-H/NGT Side: 3 av 19

4 Oversikt over eksamensvakter - kontinuasjon mai/juni 2010 Avtale med eksamensvakter / eksamensinspektør Kongsberg X 2010/ / ADM-K/GHL 451 Mottaker Økonomikonsulent ØKO/GS Studieadm. ADM-K/GHL nstilling - tilsetting i engasjement som høgskolelektor ved forkurset Personalmappe - N ATEK/AS nntatt etter Offentleglova 25 Mottaker Personalseksjonen PERS/[fordelt] Dekan ATEK ADM-K/BG Endelig årsregnskap for år 2009 Regnskap regnskaps- og økonomirapportering 2009/ / Mottaker Kunnskapsdepartementet ØKO/EAN Avtale om undervisning i forbindelse med masterprogrammet i klinisk helsearbeid Personalmappe nntatt etter Offentleglova 25 Side: 4 av 19

5 Eksamen i applikasjonsutvikling 2008/ / DE/SME nntatt etter Offentleglova ledd ADM-H/TRO Opptak til JR125-1 Fast eiendoms rettsforhold våren / / DE/SME nntatt etter Offentleglova ledd ADM-H/NGT Anmodning om utbetaling vedrørende gjennomføringsavtalen 2010 Gjennomføringsavtalen HiBu / BFK 2010/ / ADMA/KMJ 321 Mottaker Buskerud Fylkeskommune ØKO/EAN Sakkyndig vurdering av søknad om opprykk til førstelektor ved Personalmappe AØS/HAS PR nntatt etter Offentleglova ledd Mottakere Sakkyndig utvalg v/ Gunnar Bjørnebekk, Anne Gausdal og Hallgeir Halvari PERS/ABB Side: 5 av 19

6 Svar på søknad om permisjon 2009/ / DE/SME nntatt etter Offentleglova ledd ADM-K/AMO Referat fra møte - arbeidsplan Personalmappe - X AL/HL P nntatt etter Offentleglova ledd Mottaker Dekan AL AL/HL Personalsjef Prosjektsøknad til NFR - Fuelcell ATEK - Prosjekt NFR XXXXX - Fuelcell - utvikling av brenselcelleteknologi - et samarbeidsprosjekt mellom HiBu og HiVe 2010/ / ATEK/OJO 666 Mottaker Norges Forskningsråd ATEK/OJO Kontaktlinsetilpasninger i Norge søknad om stipend Kontaktlinsetilpasninger i Norge / / AFOS/[fordelt] 632 Mottaker Norges Optikerforbund (NOF) AFOS/[fordelt] Side: 6 av 19

7 Referat fra forberedende møte lokale fohandlinger pr Hovedtariffavtalen i Staten 1.mai april Lokale forhandlinger pr 1.september / / Mottaker Tillitsvalgt Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker FF HiBu NTO HiBu NSF HiBu NTL HiBu PARAT HiBu TEKNA HiBu Adm.direktør Rektor tvikling av "krisesenterutdanning" 60 studiepoeng AL - prosjekt Arbeid med kvinner og barn i krise - krisesenterutdanning 2010/ / AL/HL 666 Mottaker Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet AL/HL Tilbud om tilsetting i fast 100% stilling som høgskolelektor ved Personalmappe nntatt etter Offentleglova 25 Mottaker Tone Marte Ljoså Side: 7 av 19

8 Tilbud om tilsetting i vikariat i 100% stilling som høgskolelektor ved Personalmappe nntatt etter Offentleglova 25 Mottaker Elisabeth Solheim Tilbud om tilsetting i fast 100% stilling som høgskolelektor ved Personalmappe nntatt etter Offentleglova 25 Mottaker Siren E Kouwenhoven Tilbud om tilsetting i vikariat i 100% stilling som høgskolelektor ved Personalmappe nntatt etter Offentleglova 25 Mottaker Stina Öresland Referat fra møte Personalmappe - X P nntatt etter Offentleglova ledd Mottaker Dekan AHF Personalsjef Side: 8 av 19

9 Tilbud om fast tilsetting i 100% stilling som seniorrådgiver ved Nyopprettet stilling innen personalseksjonen - seniorrådgiver 2010/ / nntatt etter Offentleglova 25 Mottaker Christian Brørs Kontrakt om sensur høsten 2010 AHF - Oppnevning av sensorer studieåret / /2010 ADM-D/MEE 453 Mottaker Bergliot Strom ADM-D/MEE Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen 2008/ /2010 DE/SME nntatt etter Offentleglova ledd ADM-D/TGR Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen 2010/ /2010 DE/SME nntatt etter Offentleglova ledd ADM-D/TGR Side: 9 av 19

10 Sensur av klage på karakterfastsetting ved eksamen 2010/ /2010 DE/SME nntatt etter Offentleglova ledd Mottaker Sensor Jan Helge Halleraker ADM-D/MEE Sensur av klage på karakterfastsetting ved eksamen 2010/ /2010 DE/SME nntatt etter Offentleglova ledd Mottaker Sensor Ann Kristin Bjørnnes ADM-D/MEE Ad søknad om dispensasjon fra eksamensreglementet 2007/ /2010 DE/SME nntatt etter Offentleglova ledd ADM-K/GLA Svar på søknad om avlegging av privatisteksamen Avlegging av eksamen som privatist 2010/ /2010 ADM-D/KEG nntatt etter Offentleglova ledd ADM-D/MEE Side: 10 av 19

11 Søknad om emnefritak 2010/ / DE/SME nntatt etter Offentleglova ledd Mottaker ADM-D/KWC Høring - om forslag til endringer i forskrift om godkjenning av sykehus mm og om forslag til endringer i lov om spesialisthelsetjenesten mm Endringer i forskrift om godkjenning av sykehus mm og om forslag til endringer 2010/ / Mottaker ADM-D/[fordelt] Helse - og omsorgsdepartementet Referat fra møte Personalmappe - X PR nntatt etter Offentleglova ledd Personalsjef Søknad om fritak fra enkelte fag 2010/ / DE/SME nntatt etter Offentleglova ledd Mottaker ADM-H/[fordelt] Side: 11 av 19

12 Oversendelse av rapportene " nnsatte i norske fengsel: Motiv for utdanning under soning " og " Opplæring innenfor kriminalomsorgen 2009 Opplæring innenfor kriminalomsorga - lesevaner, leseerfaringer og leseferdigheter 2007/ / DE/TN 409 Mottaker DE/[fordelt] Fylkesmannen i Hordaland Søknad om tilrettelegging ved eksamen 2010/ / DE/SME nntatt etter Offentleglova ledd Mottaker ADM-K/GLA Søknad om opptak som enkeltemnestudent Opptak som privatist / / ADM-H/KSR nntatt etter Offentleglova ledd Mottaker ADM-H/[fordelt] Signert avtale om arbeidstrening NOPRO - hospitering / midlertidig engasjering 2008/ /2010 PR nntatt etter Offentleglova ledd 219 Mottaker Nopro AS Side: 12 av 19

13 Avtale - Erasmus Student Mobility Grant Agreement 2009/ / DE/SME nntatt etter Offentleglova ledd Mottaker NTER/AKS Angående leie av lokaler tleie av lokaler Kongsberg 2009/ /2010 ADM-K/MBL Mottaker Studentsamskipnaden i Buskerud ADM-K/RBAK Angående leie av lokale tleie av lokaler Kongsberg 2009/ /2010 ADM-K/MBL Mottaker Forever Living ADM-K/RBAK Møtebok fra styremøte Møter i styret for 2010 / nnkalling og møtebok / Møteplan X 2009/ /2010 NFO/AKS Mottaker Rektor REKTOR/KOJ tvalgssekretær NFO/AKS Side: 13 av 19

14 Søknad om permisjon 2009/ /2010 DE/SME nntatt etter Offentleglova ledd Mottaker ADM-D/[fordelt] Søknad om emnefritak 2010/ / DE/SME nntatt etter Offentleglova ledd Mottaker ADM-D/[fordelt] Søknad om vurdering av bakgrunn for å oppnå bachelorgrad Vurdering av faglig bakgrunn - bachelorgrad 2010/ /2010 DE/[fordelt] nntatt etter Offentleglova ledd 507 Mottaker DE/[fordelt] Side: 14 av 19

15 nnkalling til møte i Fo-utvalget Fo-utvalg 2010 X 2010/ / DE/CVG 012 Mottakere Medlemmer AFOS/GHO av Fo-utvalget AFOS/JRB ved AHF/EGR Høgskolen i ATEK/SG Buskerud AL/LEL Studiesjef tvalgssekretær AØS/BOP AØS/HSS HBBB/KFA DE/TN DE/CVG Søknad om stimuleringsmidler artikkel Stimulering av ansattes forsknings- og utviklingsarbeid - Fo - publisering av vitenskapelige artikler ( stimuleringsmidler - publiseringsmidler ) 2010/ /2010 HBBB/KFA 637 Mottaker HBBB/KFA Øystein Sørebø Rapportering veiledning av nyutdannede lærere Mentorutdanning - Veiledning av nyutdannede lærere 2009/ /2010 DE/TN 411 Mottaker DE/[fordelt] tdanningsdirektoratet Side: 15 av 19

16 Ber om leie av lokale 11. november 2010 tleie av lokaler Kongsberg 2009/ /2010 ADM-K/MBL Mottaker ADM-K/RBAK NTO Buskerud Attest 2008/ /2010 DE/SME nntatt etter Offentleglova ledd ADM-K/AMO Klage på karakterfastsetting ved eksamen 2010/ /2010 DE/SME nntatt etter Offentleglova ledd Mottaker ADM-K/GLA Signert kontrakt om studieveiledning Kontrakter om studieveiledning studieåret 2010 / studentassistenter 2010/ / ADM-K/BG 541 Mottaker ADM-K/BG Trine Lindberg Side: 16 av 19

17 Signert kontrakt om studieveiledning Kontrakter om studieveiledning studieåret 2010 / studentassistenter 2010/ / ADM-K/BG 541 Mottaker ADM-K/BG Vegard Torkelsen Signert kontrakt om studieveiledning Kontrakter om studieveiledning studieåret 2010 / studentassistenter 2010/ / ADM-K/BG 541 Mottaker ADM-K/BG Luke Carambot 2010/ / nntatt etter Offentleglova 25 Mottaker PERS/[fordelt] Jørn Sønsterudbråten 2010/ / nntatt etter Offentleglova 25 Mottaker PERS/[fordelt] Side: 17 av 19

18 2010/ / nntatt etter Offentleglova 25 Mottaker PERS/[fordelt] 2010/ / nntatt etter Offentleglova 25 Mottaker PERS/[fordelt] Ann Kristin Hauglin 2010/ / nntatt etter Offentleglova 25 Mottaker PERS/[fordelt] 2010/ / nntatt etter Offentleglova 25 Mottaker PERS/[fordelt] Side: 18 av 19

19 2010/ / nntatt etter Offentleglova 25 Mottaker PERS/[fordelt] Ove Kj Lyster 2010/ /2010 nntatt etter Offentleglova 25 Mottaker PERS/[fordelt] Silja Sverreson Gulbrandsen 2010/ /2010 nntatt etter Offentleglova 25 Mottaker PERS/[fordelt] Endring av utdanningsplan 2009/ / DE/SME nntatt etter Offentleglova ledd Mottaker ADM-D/[fordelt] Side: 19 av 19

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 17.12.2009 nntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.2009

Detaljer

TIL VÅRE STUDENTER. Gjøvik, den 26. februar 2001. høgskoledirektør 1

TIL VÅRE STUDENTER. Gjøvik, den 26. februar 2001. høgskoledirektør 1 TIL VÅRE STUDENTER Etter initiativ fra regjeringen skal alle statlige etater bli mer serviceinnstilt overfor sine brukere. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har derfor henvendt seg til institusjoner

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03.

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.1.2012-3.2.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 06.02.2012 Anbudsinvitasjon: amarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 -

Detaljer

Journaldato: 20.3.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.03.

Journaldato: 20.3.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 20.3.2012, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 21.03.2012 øknad om intern overflytting ntern overflytting

Detaljer

Journaldato: 25.11.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.

Journaldato: 25.11.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 26.11.2013 Tjenesteavtale - Ny avtale om lønns- og regnskapstjenester

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag Vernepleie bachelorprogram BACVPL 172 16794/2013 30.09.2013 30.09.2013 Personalmappe P 2011/2292-1706/2013 01.10.2013 Bekreftelse på mottatt prosjektskisse øknad om enter for forskningsdrevet innovasjon

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 Tid: 20. september 2000 kl. 13.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom C106 i fellesadministrasjonen SAKSLISTE Sak STY 47/00 Sak STY 48/00 Sak STY

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 10.10.2014 Angående vurdering av søker Tilsetting i ledig fast stilling

Detaljer

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011.

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 17.10.2013 Fra Akademiet om Kavlipris Kavliprisen 2012

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Offentlig journal. Besvarelse med journalopplysninger. Pasient - ***** ***** 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014 24.10.2014

Offentlig journal. Besvarelse med journalopplysninger. Pasient - ***** ***** 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014 24.10.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.12.2014 sient - 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014.off: Offl. 13 jfr. Fvl., helsepersl Norsk sientskadeerstatning Angående

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Dok.dato: 14.02.2014. Klassering: 015.0 HA-EI/HPN. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.

Dok.dato: 14.02.2014. Klassering: 015.0 HA-EI/HPN. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N,,E, tatus: J - Journalført 24.10.2014 Risikovurdering av utvalgte aktivitetsområder ved Høgskolens arbeid med å forebygge og følge opp misligheter

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET ONSDAG 17. APRIL 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET ONSDAG 17. APRIL 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET ONSDAG 17. APRIL 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Dag K. Bjerketvedt Hege Randi Eriksen (ikke sak 49/02)

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09.

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2011 Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 Gunn Rønning

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Al A. Telefon: 5 63 24 Saksbehandler: GBS, IRL, VHI,

Al A. Telefon: 5 63 24 Saksbehandler: GBS, IRL, VHI, UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO DELARKIV FOR SENTRALADMINISTRASJONEN 2 i JUN 2006 NOTAT Al A.umuWnemu, M., Q,. (;... Avd/Saksb., Q, M... Til: Arkivleder Bente Berggren Organisasjons- og personalavdelingen

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype:,,, Status: J,A 06.01.2014 Svar fra SL på søknad - tvekslingsstudent

Detaljer