Nytt. SISTE UTLYSNING BONDISTRANDA Tredje byggetrinn, «Kløver 7», se midtoppslag. Korpåsen Boligsameie 10 år Se side 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt. SISTE UTLYSNING BONDISTRANDA Tredje byggetrinn, «Kløver 7», se midtoppslag. Korpåsen Boligsameie 10 år Se side 8"

Transkript

1 Nr Nytt NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ SISTE UTLYSNING BONDISTRANDA Tredje byggetrinn, «Kløver 7», se midtoppslag VISNING: Søndag kl Mandag kl SØKNADSFRIST: Mandag Korpåsen Boligsameie 10 år Se side 8

2 2 ABBL NYTT nr Medlemsblad for Asker og Bærum Boligbyggelag NR Ansvarlig utgiver: Asker og Bærum Boligbyggelag AL Postboks 385, 1301 Sandvika Besøksadresse: Kinoveien 3 A, Sandvika Telefon: Ansvarlig redaksjonskomité: Søren Pedersen og Irene Nøbben Anne Marie Nesse Knudsen Ved kjøp av bolig bruk forkjøpsretten! Abonnement: Bladet er gratis for medlemmer. Grafisk produksjon: 07 Gruppen AS, Oslo Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett. Forkjøpsretten kan benyttes ved kjøp av andelsleilighet i tilknyttede boretts lag. Her finner du boliger i alle størrelser fra 25 og opp til 100 m 2. Tilknyttede andelsboliger er andelsboliger som ligger i borettslag tilknyttet ABBL. For å kunne bli eller være andelseier av en slik leilighet, må man være medlem av boligbygge laget. Innhold: 2 Bruk forkjøpsretten! 3 Leder 4 Generalforsamling Bruktboligpriser 8 Det gode liv på Gullhella 10 Siste utlysning av Bondistranda 11 Årets bygg Prisliste Bondistranda Sameie 4 14 Rabatter for ABBL-medlemmer 16 Interiørnytt 19 Mat-tips 20 Aktuelle tjenester 23 Søknadsblankett Bondistranda Ved overdragelse har først andelseierne i boretts laget og dernest de øvrige medlemmene av boligbyggelaget forkjøpsrett. Hvordan benytter jeg meg av forkjøpsretten? Forkjøpsrettsboligene utlyses i Budstikka hver mandag. De blir også lagt ut på ABBL s hjemmeside: Fordelen ved å kjøpe bolig på forkjøpsrett, er at du slipper å delta i budrunden. Isteden kan du, etter at budrunden er avsluttet, vurdere om du ønsker å gå inn i høyeste bud. Er det flere medlemmer som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten, avgjøres retten etter ansiennitet i boligbyggelaget. For mer informasjon om bruk av forkjøpsretten ta kontakt med vår saksbehandler Anne Marie Nesse Knudsen tlf Treff lokalmarkedet i Asker og Bærum på hjemmebane! «ABBL nytt» medlemsblad for Asker og Bærum Boligbyggelag utgis fire ganger per år og har et opplag på ca eksemplarer. Kontakt oss nå for et godt tilbud på annonsering. Annonsesalg: Pb 80, 2260 Kirkenær. - Tlf HVEM FÅR ABBL NYTT? ABBL er et medlemsblad for Asker og Bærum Boligbyggelag. Bladet distribueres fire ganger i året til boligbyggelagets medlemmer og husstander hvor ABBL er forretningsfører. Samlet opplag for ABBL nytt er ca eksemplarer, noe som dekningsmessig stiller oss på linje med de store abonnementavisene i vårt område, Aftenposten og Budstikka. Bare personlige medlemmer av ABBL kan benytte seg av medlemsfordelene. Ønsker du å bli personlig medlem, må du melde deg inn i ABBL. Det koster kr 675,- (300,- i innmeldingsavgift og 375,- årskontingent) Se vår hjemmeside: eller ta kontakt på tlf

3 LEDER ABBL NYTT nr Kommuneplanrullering i Asker Hvert fjerde år rullerer kommunene sine kommuneplaner. Kommuneplanen beskriver blant annet hvordan kommunen tenker seg arealene i kommunen utnyttet i kommende periode. Nå er det Askers kommuneplan for perioden 2014 til 2026 som skal behandles. En viktig sak i planarbeidet er hvilke boligarealer man ønsker å satse på i årene fremover. Tilgangen på nye boligområder har vært ganske bra i Asker de senere årene. Allikevel ser vi at tomteprisene stiger kraftig, samtidig som boligproduksjonen holder seg på et moderat nivå. Mye av årsaken til dette er at mange av de områdene som ligger i kommuneplanen, har en lite attraktiv beliggenhet. Med dagens høye byggekostnader er de ikke regningssvarende å bygge ut. På den annen side finner vi også attraktive eiendommer, men her blir tomteprisene så høye at rimelige boliger kan utelukkes. ABBL har, i forbindelse med kommuneplanrulleringen, fremmet forslag om utbygging av 3 store boligområder: Kunstnerlia ved Bondi, ca. 1 km fra Asker sentrum. Her foreslår vi en utbygging av ca. 100 boliger, i hovedsak som terrasserte blokkleiligheter. Prosjektet har glimrende beliggenhet, med vestvendt utsikt over Bondivannet. Her vil vi satse på boliger av høy kvalitet og standard, omtrent i samme kategori som boligene ved Bondistranda. Askerlia er et kombinert boligog garasjeprosjekt. Garasjene skal erstatte de gamle garasjehusene, som i dag betjener de eksisterende boligene i Askerlia. En utbygging med ca. 100 boliger vil bidra til finansiering av det nye garasjeprosjektet samt gi området en velfortjent opprustning. Prosjektet krever et nært samarbeid mellom de 12 boligsameiene i Askerlia, som formelt må stå som byggherre av både garasjeprosjektet og boligene. Det siste boligprosjektet vi fremmer er Elnes i Vollen. Her foreslår vi ca. 250 nye boliger, hvorav ca. 56 rimelige ungdomsboliger, øremerket for Asker-ungdom under 35 år. For disse boligene har vi satt råtomtprisen tilnærmet kr 0, noe som er nødvendig dersom det skal bli mulig å bygge boliger i en prisklasse som de førstegangs etablerende vil klare å betjene. Prosjektet i Vollen vil bli en viktig bidragsyter til Vollenbåten, som nå står i fare for å avvikles på grunn av for lavt publikumsgrunnlag. En utbygging på Elnes vil også bidra til et økt kundegrunnlag for alle de små forretningene og kulturinstitusjonene som har etablert seg i Vollen. Vi håper at det politiske miljøet i Asker gir alle 3 prosjektene sin tilslutning. Nytt kjøkken? Stikk innom og få et godt tilbud! 20 ÅRS GARANTI Østerby Kjøkkenstudio Rådm. Halmrastsvei 18, 1337 Sandvika Tlf Fax:

4 4 ABBL NYTT nr generalforsamling 2013 Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling 2013 ble avholdt onsdag 19. juni på Scandic Hotel, Asker. Møtet ble ledet av representantskapets ordfører, Hans Kristian Krog, med administrerende direktør, Søren Pedersen, som sekretær. Til stede var 28 delegerte som viste adgangstegn. I tillegg møtte styrets medlemmer og varamedlemmer samt revisor Asbjørn Næss fra KPMG as. Årsoppgjøret Styreleder Erling Rein gjennomgikk styrets beretning og Søren Pedersen resultatregnskap og balanse. Resultatregnskapet viste et overskudd før skatt på NOK , mot NOK forrige år. Årets samlede resultat etter skatt på NOK , ble NOK , som ble besluttet avsatt til annen egenkapital. Resultatet er vesentlig svakere enn fjorårets. Dette skyldes at det i perioden er nedlagt betydelige ressurser i nye boligprosjekter, som først vil bli inntektsført i 2013 og Nye boligprosjekter Vår hovedformål er å skaffe medlemmene bolig. I løpet av 2012 har vi arbeidet med en rekke nye boligprosjekter. Her kan nevnes: Asker Bondistranda 206 boliger Prosjektet er under bygging og 84 boliger ble overlevert i Resten er planlagt overlevert i løpet av 2013 og Kunstnerlia Elnes ca. 100 boliger under planlegging ca. 250 boliger under planlegging Bærum Kirkeveien boliger Prosjektet er under bygging og byggetrinn I med 85 boliger ble overlevert rett over nyttår 2012/2013. Byggetrinn II med 40 boliger er planlagt overlevert i første kvartal Styreleder Erling Rein Forvaltning ABBL har i perioden hatt stor tilgang på nye boliger til forvaltning. 9 boligselskaper med til sammen 349 boliger valgte i 2012 ABBL som ny forretningsfører. Pr forvaltet ABBL boliger. Medlemsutvikling I 2012 ble det tegnet 580 nye medlemskap. Pr hadde ABBL medlemmer. Valg Etter valgene, har styret følgende sammensetning: Emma Hjort / Tokerud 86 ungdomsboliger Ungdomsboliger på vegne av Stiftelsen Utleieboliger i Bærum.Prosjektet er under regulering. Bekkestua II ca. 50 boliger Prosjektet inngår som en del av reguleringen av Bekkestua Nord. Erling Rein, styreleder Knut Dyre Haug, nestleder Sonja Helén Haraldsen Kari Langeland Morten Strand Sigrid Dyrnes Erik Kvam Johansen (ikke på valg) (gjenvalg) (ikke på valg) (gjenvalg) (ikke på valg) (ansattes representant) (ansattes representant)

5 ABBL NYTT nr generalforsamling 2013 Endring av retningslinjer for tildeling av bolig Gammel ordlyd Pkt. 3.1: «Når et nytt boligprosjekt utlyses for tildeling, kunngjøres det gjennom medlemsbladet, «ABBL nytt». Alle medlemmer i boligbyggelaget er søknadsberettiget, dersom ikke annet er fastsatt av styret. Boligene fordeles etter ansiennitetsdato i boligbyggelaget. Medlemmer med borett tilknyttet andelen i borettslaget, må, ved tildeling av ny bolig etter ansiennitetsdato i boligbyggelaget, stille sin andel i borettslaget til disposisjon for de øvrige medlemmene av boligbyggelaget.» MedleMskort 2013 På ordinær generalforsamling den 19. juni 2013, ble det fattet følgende vedtak: Når et nytt boligprosjekt utlyses for tildeling, kunngjøres det gjennom medlemsbladet, «ABBL nytt». Alle medlemmer i boligbyggelaget er søknadsberettiget, dersom ikke annet er fastsatt av styret. Boligene fordeles etter ansiennitetsdato i boligbyggelaget. Medlemmer med borett tilknyttet andelen i borettslag tilknyttet boligbyggelaget må, ved tildeling av ny bolig, stille sin andel med tilknyttet bolig i borettslaget til disposisjon for de øvrige medlemmene av boligbyggelaget. Boligen som stilles til disposisjon, skal senest 6 seks uker før ferdigstillelse av ny bolig, utlyses for salg gjennom boligbyggelaget, til boligbyggelagets medlemmer. Gammel ordlyd Pkt. 3.3, siste ledd lyder: «Ved tildeling av bolig, etter ansiennitet i boligbyggelaget, vil boligen som er tilknyttet medlemskapet, måtte stilles til disposisjon for boligbyggelaget.» Pkt. 3.3, siste ledd utgår. Din trygghet på lekeplassen

6 6 ABBL NYTT nr

7 ABBL NYTT nr BRUKTBOLIGPRISER PRISSTATISTIKK BRUKTE BOLIGER INNENFOR ABBL FORVALTNING (Alle priser er angitt i m 2 pris) kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Foto: Johnér StøttE til grønnere varmekilde? Et hjem skal være et godt sted å bo i. Mange ønsker også å gjøre noe for klimaet på utsiden. Enova gir ditt borettslag investeringsstøtte til varmesentraler som produserer fornybar energi. Slik kan dere lettere velge mer riktige energiløsninger. og din bolig får grønnere energikarakter. Som leder i borettslaget, styremedlem eller andelseier, bør du vurdere Enovas støtteprogram: «Program for varmesentraler» Så er du et skritt nærmere de beste løsningene for din drømmebolig. Les mer og søk på enova.no/borettslag

8 8 ABBL NYTT nr Det gode liv på Gullhella Ikke alle kan skryte av fjordutsikt, bilfritt tun og egen parsellhage. Mira Coucheron på Gullhella kan det. I år feirer både hun og boligsameiet Korpåsen tiårs jubileum. ABBL Nytt har vært på sommerbesøk. Tekst og foto: Hilde Bringsli Det er frodig, grønt og sommerstille på Korpåsen. Leker og små sykler innimellom fargerike blomsterkrukker vitner om at det vanligvis er mer liv på det bilfrie tunet. Bare Iben på 6 år er ute og sykler denne julidagen. Hun avlegger stadige små visitter, og lurer på hva nylig avgått styreleder Mira egentlig driver med. Mira forteller at hun blir intervjuet om livet på Korpåsen. Kanskje Iben har lyst til å si noe om det? Da blir det stille, men hun smiler og avslører, på sitt eget vis, at hun har det fint. Det har Mira også, og derfor har hun bodd her siden boligene stod ferdige i Fantastisk beliggenhet Det var flere grunner til at Mira, mannen og barna, som den gang var 2 og 4 år, flyttet til Korpåsen. Den flotte beliggenheten, med utsikt over Oslofjorden og prisen var utslagsgivende, forteller Mira. Legger vi til et bilfritt bomiljø og en mor og søster som også ønsket å bo her, har vi hele forklaringen. Det er godt å bo på Korpåsen, sier Mira og blir supplert av datteren som kommer forbi. Det var veldig bra å vokse opp her. Fint lekeområde, gode venner og så er det rent her, sier Helena. Fortsatt har hun to venninner på tunet som hun tar følge med til skolen. Fra huset til familien Overå Coucheron er det ca. 2 minutter til barnehagen. I gangavstand fra husene ligger også Blakstad barneskole. De nærmeste ungdomsskolene, Hovedgården i Heggedal og Risenga på Bondi, ligger lenger unna, ca. 3 km, men begge har buss/togforbindelse og trygge sykkelveier. Egen parsellhage For dem som er glad i å røre på seg, være ute i det fri, er mulighetene svært gode. Marka ligger så å si utenfor stuedøren til beboerne på Korpåsen. Her er det turstier og lysløype. Vardåsen Skisenter ligger i gangavstand fra husene. De som liker å grave i jorda og ikke får utløp for behovene utenfor eget hus, kan kose seg med parsellhagen som ligger på et fellesområde, rett ved barnehagen og miljøstasjonen. Tilbudet gjelder i prinsippet alle, men ville alle hatt en liten flekk er jo ikke parsellhagen stor nok, men det er heldigvis ikke noe problem. Det er veldig trivelig å ha en slik hage, sier Mira som forteller at den er resultat av dugnader og egeninnsats, etter initiativ fra en beboer i sameiet.

9 ABBL NYTT nr FAKTA om Gullhella Tunpenger til felles glede En gang i året er det dugnad på hvert av de fem tunene på Korpåsen. Da gjøres bomiljøet klart for våren og sommeren. Av og til griller vi. Det er hyggelig, sier Mira som forteller at tunene har egne tunpenger. Årlig setter sameiet av Tidligere styreleder Mira Coucheron kroner. Disse kan brukes til miljøskapende fellestiltak i regi av tunkontaktene, blant annet blomsterkasser, planter, putekasser, og ikke minst sommerfestene som arrangeres på tunene. Dette er en hyggelig begivenhet som bidrar til det sosiale miljøet på Korpåsen, forteller Mira. Opplevelsen av en rettferdig fordeling av tomteområder er også viktig for miljøet. Vi er nettopp ferdige med å reseksjonere beboernes eksklusive bruksrett til sameiets tomt. Dette er noe som setter i gang diskusjoner. Fordelingen skal være rettferdig og i tråd med den opprinnelige planen for uteområdet, alle skal få sitt. For oss i styret har det vært viktig at ingen skulle miste areal. Det har vært en lang prosess, men etter nærmere fem år er vi i mål, og det er jeg veldig glad for, understreker Mira. Hun har trivdes som både styremedlem og leder. Jeg er glad i å finne løsninger, jeg liker å påvirke og er ikke redd for konflikter. Med så mange ulike mennesker samlet på et sted blir det av og til uenigheter. Styret har lagt stor vekt på å oppmuntre beboerne til å håndtere konflikter der de hører hjemme mellom de berørte partene. Jeg synes det aller meste har løst seg bra, sier Mira som mener husene og bomiljøet er designet slike at både unge, enslige, barn, voksne og eldre kan trives. Vi har i alle fall en god miks av folk her og jeg opplever at vi har det godt. Om sameiet Eiendommen er på totalt 110 mål, hvorav 75 mål er bebygget med boliger. Korpåsen boligsameie består av 173 boenheter fordelt på hus i 3-4 etasjer, med alt fra 4 til 12 boenheter, beliggende på 5 tun. Leilighetene er fra ca. 60 kvm til 146 kvm og det er stor variasjon på planløsningene. Korpåsen ligger i et naturskjønt og populært tur/rekreasjonsområde på Gullhella, med utsikt mot fjorden og marka. Historiske Gullhella Gullhella er en del av den opprinnelige Blakstadeiendommen, som har tradisjon i Asker helt tilbake til jernalderen. I årene var Gullhella et populært hytteområde for Oslo borgere. I dag er de fleste bygget om til boliger. Navnet Gullhella har ukjent opprinnelse, men en historie går ut på at man fant et mineral som lignet på gull, men noe gullrush ble det visstnok ikke. Tunkontaktene: har kun ansvar for ikke-vedtaksberettigete oppgaver ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av dugnad på eget tun i samarbeid med vaktmester og styret administrerer bruken av tunpengene og sørger for innkjøp når disse er klarert med tunets styrerepresentant og styret er kontaktperson og koordinator ved miljøskapende tiltak for tunet, for eksempel sommer-/tunfest, og avhjelper styret ved eventuelle fellesarrangementer for sameiet

10 10 ABBL NYTT nr SISTE UTLYSNING AV Bondistranda nå lyser vi ut tredje byggetrinn I dette nummer av ABBL nytt kunngjør vi de siste 11 boligene på Bondistranda i Asker Hele prosjektet vil, når det avsluttes, bestå av 208 boliger, fordelt på 5 sameier. De første boligene ble utlyst for salg høsten Første innflytting fant sted på forsommeren Deretter har fremdrift, produksjon og innflytting gått slag i slag. Før sommerferien startet vi overlevering og innflytting av Sameie 3 og til høsten blir det innflytting i første del av Sameie 4. Ferdigstillelse av utomhusarealene har foregått parallelt med ferdigstillelsen av boligene. Vi er meget godt fornøyd med utformingen av så vel bygninger som utomhusanlegg. Ikke minst var det hyggelig at Bondistranda ble nominert til finalen, som eneste boligprosjekt i konkurransen om Byggeindustriens pris: Årets bygg 2012, som ble utdelt på Byggegallaen Riktignok nådde vi ikke helt til topps. Vinner ble Papirbredden 2 i Drammen, som blant annet huser Drammens nye kunnskapspark. De øvrige finalistene var foruten Bondistranda, Astrup Fearnley Museet i Oslo og Høgskulebygget i Sogndal. Vi er veldig stolte av all den positive omtalen Bondistranda fikk i forkant og under byggegallaen. Både PEAB og ABBL, som i fellesskap står bak utbyggingen på Bondistranda, vil gjøre sitt ytterste for at avslutningen av prosjektet skal bli minst like bra som de boligene vi har overlevert så langt. De siste 11 boligene ligger i bygg «Kløver 7», helt syd i området. Boligene vil få glimrende solforhold og utsikt mot Bondivannet fra stuesiden. For øvrig viser vi til prospektet, som ligger i bladets midtoppslag.

11 ABBL NYTT nr

12 12 ABBL NYTT nr ABBL-Rabatter se oversikt inne i bladet Fleksible garderober ABBL og Garderobe-Mannen har inngått en rammeavtale med særdeles gode priser for ABBL-medlemmer. Vi leverer komplette garderobeløsninger i hele spekteret fra det enkle, til drømmen om din egen Walk-in løsning. Og til alle rom. Garderobe-Mannen tilbyr deg gratis uforpliktende hjemmebesøk med oppmåling. Få alt ferdig installert med våre profesjonelle montører. Velkommen til en hyggelig handel hos oss. Asker-Bærum , Billingstadsletta 11, Rett over Esso Man-Tors 10-20, Fre-Lør Bruk smarttelefonen og bli inspirert

13 PRISLISTE Bondistranda Sameie 4 Kløverhus 7 ABBL NYTT nr Hus Seksjon nr Type Etasje Antall rom Bra m 2 P-rom m² Balkong/ terasse m² Utearal inkl. terasse ca. m 2 Antall garasjeplasser Pris Fellesutg. pr. mnd. inkl. fjernvarme** Fellesutg. garasje pr. mnd.** Sum fellesutg. pr. mnd. K X K Å K Z K Æ K Ø K Z K Æ K Ø K Z K Æ K Ø ** Fellesutgifter som fremgår av listen er foreløpig stipulerte og vil bli endelig fastsatt på konstituerende sameiemøte. NB! Fjernvarmekostnad for oppvarming, ventilasjon og varmt tappevann er inkludert i stipulerte fellesutgifter. En av markedets beste forsikringsordninger Asker og Bærum Boligbygge lag samarbeider med Tryg. Det gir deg som er medlem ekstra gode fordeler og gunstige tilbud på forsikring. Svært gunstig innboforsikring Bruk medlemsfordelen din, og få følgende priser: Ditt bosted Innbo Innbo Ekstra Asker, Bærum og Røyken kr kr Oslo og resten av landet kr kr Grunnpremie på kr 198 beregnes per forsikringsavtale. Forsikringssummen er på 1,5 millioner kroner, og egenandelen ved skade er kroner. På øvrige forsikringer du kjøper hos Tryg gir medlem skapet ditt i Asker og Bærum Boligbyggelag deg inntil 22 prosent rabatt. Bruk medlemsfordelene dine Ring oss på grønt nummer , så hjelper vi deg med å velge forsikringer som passer til dine behov. Les om dine forsikringsfordeler på

14 14 ABBL NYTT nr Rabatter for abbl-medlemmer ABBLs hovedformål er å skaffe medlemmene bolig. Som Asker og Bærums største medlemsorganisasjon, hvor hver fjerde husstand enten er medlem eller bor i en bolig ABBL forvalter, representerer ABBL en betydelig andel av de to kommunenes innbyggere. ABBL har i kraft av denne brukermassen fremforhandlet avtaler med lokale leverandører om særlige rabattavtaler for ABBLs medlemmer. Nedenfor presenterer vi de medlemstilbud som gjelder for Disse firmaer gir deg rabatt når du fremviser medlemskort og legitimasjon. Rabattene gjelder ved kontant salg på vanlige utsalgspriser. For nærmere detaljer om medlems tilbudene henviser vi til abbl.no ADVOKATBISTAND Adv. Kjell Holden Kinoveien 3 A, 1337 SANDVIKA Tlf Bistand uten kostnader - begrenset til 1 time. BYGGEVARER Asker Trelast A/S (XL BYGG) Avd. Asker: Skytterveien 121, 1386 ASKER Tlf Trelast 15 % (gjelder ikke impregnerte materialer og innvendige paneler) - Maling 10 % - Byggevarer 15 % Rabatten gjelder ikke tilbudsvarer og netto prisede varer Avd. Vollen: Slemmestadveien 490, 1391 VOLLEN Tlf Avd. Vøyenenga: Ringeriksveien 179, 1339 VØYENENGA Tlf Byggmakker Sem Bruk Semsveien 155, 1384 ASKER Tlf Trelast 13 % Maling 10 % Byggevarer 10 % Gjelder ikke tilbudsvarer EIENDOMSMEGLING ABBL Eiendomsmeling Kinoveien 3 A, 1337 SANDVIKA Tlf Rabatt kr 3 800,- ved salg av bolig. ELEKTRO Ørnulf Wiig Installasjon AS Slependveien 48, Postboks 93, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL Tlf. sentralbord: Tlf. serviceavd.: % på lyskilder, glødelamper, lysrørtennere, kompaktlysrør, lavvolt lamper (Philips, Osram) - 20 % på armaturer/ovner (Glamox/Nobø) gjelder ikke tilleggsutstyr - 55 % på hele kartonger av lyskilder - 20 % på installasjonsmateriell, kabler, brytere og kontakter FARGEHANDEL FLÜGGER Avd. Asker: Asker & Bærum Handel Askerveien 61, 1384 ASKER Tlf E-post: Avd. Bærum: Flügger Farve Rødskiferveien 1 (Kolsås senter), 1352 KOLSÅS Tlf FF-Farve Grini Grini Næringspark 2, 1361 ØSTERÅS Tlf FF-Høvik Ramstadsletta 12, 1363 HØVIK Tlf Flügger Farve Jens Rings vei 30, 1357 BEKKESTUA 20 % på maling, malerverktøy og tapet Gjelder ikke tilbudsvarer FLISER Flisekompaniet Oslo og Akershus AS Hoffsveien 9, 0275 OSLO Tlf Besøk oss også på: 20 % på fliser og lim Behjelpelig med tilpassing av fliser. Utlån av for. fliskutter, kr 10,- pr. dag. FLYTTEEMBALLASJE /SØPPELTAXI RYDD & FLYTT Postboks 16 Alnabru Bedriftssenter 0614 OSLO Gratis grønt nr Tlf / fax E-post: - Flytteemballasje 15 % rabatt på - Flytteesker - Bokesker - Bobleplast - Silkepapir - Plastsekker - Pakketape GRATIS TILKJØRT VED MINIMUMSORDRE KR 600 inkl. m.v.a. Søppeltaxi: 15 % rabatt Søppel bortkjøring fra kr 417,- + 2,05 pr. kg søppel inkl. mva. Fra 3 m 3 til 12 m 3 kassebiler FORSIKRING OBS! Svært gunstig innboforsikring! Tryg Tlf v/knut B. Larsen Tlf v/leif Egil Jakobsen (ved kjøp av forsikring) Grønt nummer: (ved melding om skade, endringer i avtale osv.) - Innboforsikring (forsikr.sum ): Ordinær dekning: Kr 1 047* Ekstra dekning: Kr 1 328* * priser gjelder i Asker, Bærum og Røyken (Grunnpremie på kr 198 beregnes pr. forsikringsavtale). - Inntil 22 % rabatt på øvrig skadeforsikring - Rabatt på el-sjekk - Egenandel ved skade er kr 4 000

15 MedleMskort 2013 ABBL NYTT nr GARderobe Garderobe-Mannen AS Billingstadsletta 11, 1396 Billingstad Tlf Måltilpassede skyvedørsfronter 35 % Innredninger 30 % Eller Garderobe-Mannens beste kampanjerabatt på det aktuelle tidspunkt. GLASS OG RAMMER Bærum Glassmesterforretning A/S Bærumsveien HASLUM Tlf E-post: 10 % på glass og speil til bygningsformål samt innramming. Gjelder ikke faste pristilbud / tilbudsvarer med arbeid KJØKKEN Østerby Kjøkkenstudio AS Aamotgården Rådmann Halmrasts vei 18, 1337 SANDVIKA Tlf % på Husebykjøkken 10 % på garderobe LÅSESMED / BOLIGALARM / PORTTELEFON trygge rom as Info-Rama Sandviksveien 184, 1337 SANDVIKA Tlf E-post: Gratis brann- og sikkerhetssjekk av bolig og næringsbygg. 15 % på standard varer 20 % på skilt og nøkkelkopiering Sikkerhet ute og inne Låseservice Låseservice AS ProffPartner Secrity AS, avd. Asker Kontor og verksted: Billingstadsletta 14, 1396 BILLINGSTAD Tlf % på materialer regnet på pris eks. m.v.a. MALING Star Fabrikkutsalg Husebysletta 9, 3412 LIERSTRANDA Tlf E-post: 20 % på maling, beis, lakk og malerverktøy Har også gode priser på parkett, laminat, strier og tapeter. MINICRUISE og TRANSPORTREISER Stena Line Norge AS Postboks 764 Sentrum 0106 OSLO Transportreiser Oslo - Fredrikshavn Gøteborg - Fredrikshavn Gøteborg - Kiel For bestilling av billetter, se www-stenaline.no/abbl MOBILT MINILAGER Lagerboks AS Cecilie Thoresens vei 3, 1153 OSLO Tlf % rabatt 10 % rabatt 10 % rabatt 10 % på korttidsleie av lagerboks 20 % på langtidsleie (1 år el. mer) av lagerboks STEIN OG HELLER S. Sigvartsen Steinindustri A/S Avd. Bærum: Industriveien 10, 1337 SANDVIKA Tlf Avd. Oslo: Heggelibakken 2, 0375 OSLO Tlf Trondheimsveien 457, 0962 OSLO Tlf % på alle varer Gjelder ikke tilbudsvarer Settem Steinindustri A/S Skollerudveien 135, 1350 LOMMEDALEN Tlf E-post: % på granitt, skifer og marmor - 10 % vinterrabatt på gravmonumenter fra nyttår til påske Stor og variert utstilling av grav monumenter med gode priser. TAKSERING Jan-Terje Johansen Takst & Rådgivning Tlf Boligtakst -10% på ordinær pris Takstsenteret Fagertunveien 1, 1357 BEKKESTUA Tlf Fax: Takstoppdrag -10 % på ordinær pris

16 16 ABBL NYTT nr Interiør-nytt Enkle grep for studentboligen Er du student eller førstegangsetablerer med slank lommebok? Lurer du på hvordan du skal klare å pusse opp og møblere leiligheten uten å flå deg helt? Vi har tips til hvordan få mye ut av lite. Tekst og foto: Hilde Bringsli. Noe av det aller første du bør gjøre, er å invitere venner til dugnad. Inviter i god tid, kjøp inn pizza og drikke, så ligger det meste til rette for en effektiv og hyggelig oppussingshelg. Kjøp billig eller få det gratis Trenger du møbler? Sjekk først med venner og familie. Mange har ting på loft og i kjeller som de gjerne gir bort. Loppemarkeder og finn.no er selvsagte kilder til gode og rimelige funn, kanskje til og med gratis. Årlig flytter flere tusen studenter ut av sine studenthybler/-boliger etter semesterslutt. Mange kvitter seg med møblene ved å gi dem bort på finn.no. Mye gammelt og brukt blir som kjent fint med et strøk maling eller to. Bruker du ABBL-kortet på Star Fabrikkutsalg eller Flügger får du dessuten rabatt! Multifunksjonelle møbler Er hybelen eller boligen liten, husk at multifunksjonelle møbler er tingen. Vi snakker om møbler som stablestoler, krakker og bord som utnytter plassen godt. Dersom du trenger en ny seng, kjøp eller montér hyller eller skap under, så har du oppbevaringsplass for sengetøy, håndklær m.m. Ønsker du å dele opp et større rom i stue og sovekrok, kan du gjøre dette ved hjelp av en bokhylle. Du kan til og med gjøre den portabel. Det er bare å spikre fast en plate på den ene siden, som du maler og deretter monterer hjul på undersiden. Da er det lett å flytte den rundt, eller ta den vekk om du ønsker endring. Lag dine egne møbler Vurder å lage egne møbler. Kanskje blir det ikke det aller rimeligste alternativet, men det kan være gøy å lage noe selv, og stilen blir personlig. En gammel pall med hjul og en glassplate, blir et røft og litt annerledes sofabord, særlig hvis du ønsker en litt maskulin stil i stua (se side 17). Pallene er forholdsvis store, så kanskje må du til pers med sagen. Bordet kan lages på flere måter. Har du ikke lyst på glassplate, kan du for eksempel la den være som den er. Skrivebord kan du også lett lage selv. Kjøp to bukker, eller sett opp to stabler med lecablokker som du legger en plate over. Mer skal ikke til. Kjøkkenløsning Hvis kjøkkenet er lite og du mangler skapplass, kan det være smart å kjøpe kjøkkentøy med opphengsmulighet. Da kan du lage din egen kjøkkenløsning (som vist på bildet over). Gjort på en fin måte blir det dekorativt, samtidig som du utnytter plassen. Mulighetene er mange. Er du litt kreativ, kan du få en personlig og flott innredning for en rimelig penge.

17 ABBL NYTT nr Åtte tips til trangbodde Kjøp en sovesofa så dekker du behovet for både sofa og seng. Bruk flest mulige flerfunksjonelle møbler. For eksempel kan en puff både fungere som ekstra sitteplass og som oppbevaringsplass. Møblér og bygg i høyden. Sats på bokhylle(r) og skap som går opp til taket. Bruk møbler med mobilitet. Et bord, en stol eller en bokhylle på hjul kan brukes flere steder. Har du mange ting du ønsker å ha framme, kan det lett se rotete ut. Da kan det være lurt å lage en liten «roteringsordning». Ha bare noen ting fremme om gangen. De øvrige tingene gjemmer du i et skap, eller på loftet/i kjelleren. Speil på veggene kan få rommet til å virke større, særlig hvis du plasserer det slik at det reflekterer et vindu på den andre siden av rommet. Hvis du ikke har plass til kommoder, eller hyller som tar av gulvplassen, husk at det nesten alltid er plass til en liten hylle eller et lite skap på veggen. Har du bokhyller eller skap som ikke går helt opp til taket, kjøp noen pene oppbevaringskurver til ting som ellers blir liggende rundt omkring og skaper rot. Alt i glass og glassarbeider Du har prosjektene, vi har løsningene! 15% Medlemsrabatt Dusjvegger, glass over kjøkkenbenk, rekkverk, energiglass, speil, dører og vinduer. Ring oss i dag, eller send en mail, og be om et godt tilbud Ring: Fagkunnskap gir trygghet

NYTT. UTLYSNING Kirkeveien 71 F, Haslum. se midtoppslag

NYTT. UTLYSNING Kirkeveien 71 F, Haslum. se midtoppslag Nr. 1-2013 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ UTLYSNING Kirkeveien 71 F, Haslum se midtoppslag VISNING: Lørdag 9. og søndag 10. februar kl. 13.00 SØKNADSFRIST: Fredag 15. februar (se søknadsblankett

Detaljer

Nytt. Elnes i Vollen. nytt boligområde under planlegging, se side 6 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. Nr. 4-2012. Vakre bord Se side 24

Nytt. Elnes i Vollen. nytt boligområde under planlegging, se side 6 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. Nr. 4-2012. Vakre bord Se side 24 Nr. 4-2012 Nytt NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Elnes i Vollen nytt boligområde under planlegging, se side 6 2012 Sikrer nærmiljøet med livbøyer Se side 4 Endring av tildelingsreglene Se side 18

Detaljer

NYTT. Medlemmer og forretningsforbindelser ønskes god jul og godt nytt år. Direktørskifte i ABBL se side 4 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ

NYTT. Medlemmer og forretningsforbindelser ønskes god jul og godt nytt år. Direktørskifte i ABBL se side 4 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Nr. 4-2014 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Medlemmer og forretningsforbindelser ønskes god jul og godt nytt år Direktørskifte i ABBL se side 4 2 ABBL NYTT nr. 4 2014 Medlemsblad for Asker og

Detaljer

Informasjonsmøte om nye boligprosjekter

Informasjonsmøte om nye boligprosjekter N Y T T N R 2 2 0 1 2 Informasjonsmøte om nye boligprosjekter 24. april kl. 19.30, se side 4. Foto: Karl Braanaas, Budstikka 2012 Innflytting etter Rykkinn-brannen Se side 8 Medlemskort for 2012 / Rabattavtaler

Detaljer

Nytt medlemskort. for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel. Billige billetter til ABBLmedlemmer. Se side 10-11.

Nytt medlemskort. for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel. Billige billetter til ABBLmedlemmer. Se side 10-11. Nr. 1-2015 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Nytt medlemskort for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel Se side 10-11 Billige billetter til ABBLmedlemmer Se side 18-19 NYTT MEDLEMS-

Detaljer

Bondistranda Byggearbeidene har startet

Bondistranda Byggearbeidene har startet N Y T T N R 2 2 0 1 1 Bondistranda Byggearbeidene har startet Se side 4 og 5 Nye Hellerudveien 2. Spørreundersøkelse. Se midtoppslag Medlemskort for 2011 Gunstig innboforsikring for medlemmer. Se side

Detaljer

N Y T T N R 3 2 0 0 9 Bondistranda VisNiNg på TomTeN

N Y T T N R 3 2 0 0 9 Bondistranda VisNiNg på TomTeN N Y T N R 2 0 0 T 3 9 Bondistranda Visning på tomt e lørdag den n 17. oktober og søndag den 18. oktober Spørreundersøkelse se midtoppslag Hjerter som banker for Rykkinn! se side 4 5 Nytt liv i furua se

Detaljer

N R 2. Se side 2. ABBL flytter til: Victoriagården, inngang fra Kinoveien. SIDE 18 Ferietips: Langsom tid på. SIDE 4 Boliger under planlegging: SIDE 3

N R 2. Se side 2. ABBL flytter til: Victoriagården, inngang fra Kinoveien. SIDE 18 Ferietips: Langsom tid på. SIDE 4 Boliger under planlegging: SIDE 3 N Y T T N R 2 2 0 0 8 BJØRNEKOLLEN BORETTSLAG 50 ÅR Se side 2 ABBL flytter til: Victoriagården, inngang fra Kinoveien SIDE 3 ABBL FLYTTER SIDE 4 Boliger under planlegging: Boliger for unge på gullhella

Detaljer

Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes

Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes N Y T T N R 1 2 0 0 9 Hauger stasjon/kolsåsbanen Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes Se ABBLs bemerkninger til kommuneplanutkastet side

Detaljer

VI HAR OVERSIKTEN! N R 1 ALLE VET AT VI ER BEST PÅ SALG AV BORETTSLAGSLEILIGHETER. VI ER MINST LIKE GODE PÅ SELVEIERLEILIGHETER.

VI HAR OVERSIKTEN! N R 1 ALLE VET AT VI ER BEST PÅ SALG AV BORETTSLAGSLEILIGHETER. VI ER MINST LIKE GODE PÅ SELVEIERLEILIGHETER. N Y T T N R 1 2 0 0 7 VI HAR OVERSIKTEN! ALLE VET AT VI ER BEST PÅ SALG AV BORETTSLAGSLEILIGHETER. VI ER MINST LIKE GODE PÅ SELVEIERLEILIGHETER. SIDE 6-7 SIDE 10 og 12 Årets medlemstilbud SIDE 24 og 25

Detaljer

Nye boliger Bekkestua

Nye boliger Bekkestua N Y T T N R 4 2 0 0 7 Nye boliger Bekkestua Foto Bekkestua: Nye boliger på Bekkestua Se vedlagte medlemsundersøkelse SIDE 15 18 Ungdomsboliger for utleie Heimdal Ungdomsboliger Heimdal Søknadsfrist 15.

Detaljer

Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett.

Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett. N Y T T N R 2 2 0 0 9 Arne Kristiansen Jan Erik Reenskaug Ole Kvigne Stian Nyblin Erichsen Eksamen bestått se side 2 Asker utvidet kildesortering se side 9 Boligministeren svarer se side 6 Reiseforsikring

Detaljer

BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA

BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA N Y T N R 2 0 0 T 2 6 BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA Søknadsfrist 19. juni Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 www.abbl. 00 no 0('/(0 6.257 HUSK Medlemskontigenten Forfall 20. juni SIDE 9-11

Detaljer

Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no. - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23

Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no. - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23 N Y T T 1 2 0 0 8 Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23 2 ABBL NYTT NR 1 2008 Asker og Bærum

Detaljer

ABBL flytter. ABBL eiendomsmegling 25 år N R 4. Jubileumstilbud, se side 7. se side 4 se side 4. Gaver som varmer se side 16. ABBLs nye kontorlokaler

ABBL flytter. ABBL eiendomsmegling 25 år N R 4. Jubileumstilbud, se side 7. se side 4 se side 4. Gaver som varmer se side 16. ABBLs nye kontorlokaler N Y T T N R 4 2 0 0 8 1 5 2 6 3 4 ABBL eiendomsmegling 25 år 1) Johannes Rivertz - daglig leder / fagansvarlig / eiendomsmegler MNEF 2) Erik Kvam Johansen - eiendomsrådgiver 3) Ole Kvigne - eiendomsrådgiver

Detaljer

N R 1. Bondivann. SIDE 12 - Peter Zeiner: Om å bo på Rykkinn. SIDE 5 - Bondivann. SIDE 22 - Orden på rommet

N R 1. Bondivann. SIDE 12 - Peter Zeiner: Om å bo på Rykkinn. SIDE 5 - Bondivann. SIDE 22 - Orden på rommet N Y T T N R 1 2 0 0 6 Bondivann SIDE 5 - Bondivann SIDE 12 - Peter Zeiner: Om å bo på Rykkinn SIDE 22 - Orden på rommet 2 ABBL NYTT NR 1 2006 MEDLEMSBLAD FOR ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAG NR 1-2006 Ansvarlig

Detaljer

Boligtilbud Bondihagen. Tilbud om nye ungdomsboliger N R 3. Søknadsfrist mandag 4. september. Søknadsfrist mandag 4. september.

Boligtilbud Bondihagen. Tilbud om nye ungdomsboliger N R 3. Søknadsfrist mandag 4. september. Søknadsfrist mandag 4. september. N Y T T N R 3 2 0 0 6 oligtilbud ondihagen Søknadsfrist mandag 4. september Se midtoppslag Tilbud om nye ungdomsboliger i Asker Søknadsfrist mandag 4. september Side 4-7 SIDE 11-12 Dame med engasjement

Detaljer

Ny avtale med Eidsiva

Ny avtale med Eidsiva Et infor masjonsmagasin fra Vansjø Boligbyggelag Nr 3 2012 Ny avtale med Eidsiva Side 8 Vinn hjemmehjelp for et halvt år! Side 6 Medlemsfordeler Side 12 og 13 Nr. 3 - DESEMBER 2012 OPPLAG: 23.000 ANSVARLIG

Detaljer

Det nye Tasta s. 14. Nyt vårens blomster side 4. Rehabiliteringsløftet side 17. Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27

Det nye Tasta s. 14. Nyt vårens blomster side 4. Rehabiliteringsløftet side 17. Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27 BoInform Magasin for våre medlemmer og boligselskap Nr 1 : 2012 Det nye Tasta s. 14 Nyt vårens blomster side 4 Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27 Rehabiliteringsløftet side 17 Etablererboliger:

Detaljer

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere HABO-bladet MEDLEMSBLAD FOR HALDEN BOLIGBYGGELAG NR. 1 MARS 2013 SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere Arkitekten bak Brekkerødlia

Detaljer

Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul!

Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul! bo! NR 4 / 2008. ÅRG. 7 Ny administrerende direktør side 5 Styreseminar på Hafjell side 10 KOBBL Eiendom flytter tilbake side 11 Trivselsprisen 2008 side 15 BRA Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul!

Detaljer

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1 BoBra NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Helene Næss Trivselsprisen 2013 side 8 Kundetilfredshetspris side 14 Ny teleavtale side 27 1 Brille Mandag 21:30 Eller et annet

Detaljer

NR 3/2014 Byfesten Barn og mobil Eldrebølgen side 8 side 24 side 34

NR 3/2014 Byfesten Barn og mobil Eldrebølgen side 8 side 24 side 34 BoBra NR 3/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Nina Noreen Byfesten side 8 Barn og mobil side 24 Eldrebølgen side 34 1 Benytt TV-en til mer enn TV Med T-We Box fra Canal Digital

Detaljer

Gode støttespillere for KBK

Gode støttespillere for KBK BO magasinet NR.3 / 2014 Lyhsenga Borettslag side 7 Nye tak i Allanengen side 32 Medlemsblad for KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Tema: Et godt nabolag side 10 Gode støttespillere for KBK side 36 HTH KRISTIANSUND

Detaljer

BRA. Trivselsprisen se side 9 Andelseier og forretningsdrivende se side 14. Ny medlemsfordel se side 28

BRA. Trivselsprisen se side 9 Andelseier og forretningsdrivende se side 14. Ny medlemsfordel se side 28 bo! NR 3 / 2007. ÅRG. 6 Trivselsprisen se side 9 Andelseier og forretningsdrivende se side 14 Ny medlemsfordel se side 28 BRA Norske Boligbyggelag MEDLEMSBLAD FOR KONGSVINGER OG OMEGNS BOLIGBYGGELAG AL

Detaljer

Nr. 2 / 2012. BBL-magasinet. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag. Ble BBL-medlem og vant en ipad. s 6

Nr. 2 / 2012. BBL-magasinet. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag. Ble BBL-medlem og vant en ipad. s 6 Nr. 2 / 2012 BBL-magasinet Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag Ble BBL-medlem og vant en ipad s 6 BANKEN FOR DEG SOM ER UNG MORGENDAGENS HELTER VELGER TRUE BABY I U BOLIGSPARING FOR UNGE BOLIGLÅN FOR UNGE

Detaljer

BoBra. NR 2/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Privatisering av vei side 10. Trygg ferie side 20. Årets fargetrender side 12

BoBra. NR 2/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Privatisering av vei side 10. Trygg ferie side 20. Årets fargetrender side 12 BoBra NR 2/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Nina Noreen Privatisering av vei side 10 Årets fargetrender side 12 Trygg ferie side 20 1 25% JKE KJØKKEN SOMMERKAMPANJE på

Detaljer

Invitasjon til forsikringsselskap

Invitasjon til forsikringsselskap NB BO Medlemsblad for Nedre Buskerud Boligbyggelag nr - juni 008 MEDLEMSBLAD FOR NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG BOLIGFOKUS MEDLEMSBLAD FOR NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG BOFOKUS NB BOBEDRE ET MEDLEMSBLAD FOR

Detaljer

KBBL-medlem nr. 4000 s. 7

KBBL-medlem nr. 4000 s. 7 Nr 4 2012 Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Grindhaugen Borettslag s. 32 Perfekt pendlerbolig s. 36 Go KBBL-medlem nr. 4000 s. 7 d ju a o ss i r f l NY PORTTELEFON? La proffen ta seg av jobben!

Detaljer

Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36

Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36 Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Nr 2 2012 Flere nyansatte i KBBL s. 11 og 38 Nordvesten Terrasse s. 32 Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36 Flott utsikt fra Dragatoppen. NY PORTTELEFON?

Detaljer