Nytt. Utlysning av Bondistranda. Byggetrinn 3, lavblokk se midtoppslag. Visning: 6. og 7. april kl Søknadsfrist: 12.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt. Utlysning av Bondistranda. Byggetrinn 3, lavblokk se midtoppslag. Visning: 6. og 7. april kl. 13.00 Søknadsfrist: 12."

Transkript

1 Nr Nytt NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Utlysning av Bondistranda Byggetrinn 3, lavblokk se midtoppslag Visning: 6. og 7. april kl Søknadsfrist: 12. april 2013

2 2 Medlemsblad for Asker og Bærum Boligbyggelag NR Ansvarlig utgiver: Asker og Bærum Boligbyggelag AL Postboks 385, 1301 Sandvika Besøksadresse: Kinoveien 3 A, Sandvika Telefon: Ansvarlig redaksjonskomité: Søren Pedersen og Irene Nøbben Anne Marie Nesse Knudsen Ved kjøp av bolig bruk forkjøpsretten! Abonnement: Bladet er gratis for medlemmer. Grafisk produksjon: 07 Gruppen AS, Oslo Innhold: 2 Bruk forkjøpsretten! 3 Leder 4 Årets bygg Rabatter for ABBL-medlemmer 8 Stena Saga gavekort 11 Har du forsikret flyttegodset? 13 Kranselag på Bondistranda 14 Elnes i Vollen 16 Bondistranda utlysning trinn 3 Prospekt BONDISTRANDA 17 Prisliste Bondistranda 19 Ønsker du å bli medlem? 20 Nytt om navn 21 Nye leiligheter i Sandvika 22 Interiørnytt 25 Mat-tips 26 Aktuelle tjenester 28 Tid for isvett 31 Søknadsblankett Bondistranda Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett. Forkjøpsretten kan benyttes ved kjøp av andelsleilighet i tilknyttede boretts lag. Her finner du boliger i alle størrelser fra 25 og opp til 100 m 2. Tilknyttede andelsboliger er andelsboliger som ligger i borettslag tilknyttet ABBL. For å kunne bli eller være andelseier av en slik leilighet, må man være medlem av boligbygge laget. Ved overdragelse har først andelseierne i boretts laget og dernest de øvrige medlemmene av boligbyggelaget forkjøpsrett. Hvordan benytter jeg meg av forkjøpsretten? Forkjøpsrettsboligene utlyses i Budstikka hver mandag. De blir også lagt ut på ABBL s hjemmeside: Fordelen ved å kjøpe bolig på forkjøpsrett, er at du slipper å delta i budrunden. Isteden kan du, etter at budrunden er avsluttet, vurdere om du ønsker å gå inn i høyeste bud. Er det flere medlemmer som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten, avgjøres retten etter ansiennitet i boligbyggelaget. For mer informasjon om bruk av forkjøpsretten ta kontakt med vår saksbehandler Anne Marie Nesse Knudsen tlf Treff lokalmarkedet i Asker og Bærum på hjemmebane! «ABBL nytt» medlemsblad for Asker og Bærum Boligbyggelag utgis fire ganger per år og har et opplag på ca eksemplarer. Kontakt oss nå for et godt tilbud på annonsering i kommende utgaver i Annonsesalg: Pb 80, 2260 Kirkenær. - Tlf Medlemskort for 2013 Medlemskontingent og medlemskort for 2013 følger vedlagt bladet. Forfall for årets kontingent er 15. april. Ved fremvisning av medlemskort og legitimasjon vil du få rabatt hos firmaer som inngår i ABBLs rabattordning, se side 6 og 7. Har du mottatt ABBL nytt, men ikke medlemskort? Da er du ikke personlig medlem av boligbyggelaget, men får tilsendt bladet fordi du bor i en bolig hvor ABBL er forretningsfører. Ønsker du å melde deg inn, benytt vedlagte innmeldingsskjema på side 19, eller se eller ring

3 LEDER ABBL NYTT nr Det hjelper ikke å bygge boliger som boligsøkerne ikke trenger Alle prognoser peker mot en kraftig befolkningsøkning i Oslo-området. Flere husstander krever flere boliger. De fleste er nå enige om at det må bygges flere boliger for å betjene befolkningsøkningen, men vil vi klare det og vil det hjelpe? Den diskusjonen har enda ikke startet. For det første: Har byggeindustrien kapasitet til å bygge flere boliger enn i dag? Entreprisemarkedet er allerede hardt presset. Byggekostnadene for boliger i vårt område har steget med ca. 30 % på to år. Årsakene er flere og det vil føre for langt å gi en fullstendig analyse av dette fenomenet her. Det vi dog kan konstatere, er at byggeindustrien mangler kvalifisert arbeidskraft. Vi trenger flere bygningsingeniører og flere håndverkere. Enkelte fag er nærmest utdøende på grunn av liten eller ingen rekruttering. Byggeindustrien har lenge vært reddet av svenske og polske håndverkere. Men nå øker byggeaktiviteten i disse landene og mange reiser hjem. Spørsmålet blir derfor: «Er vi i stand til å bygge flere boliger enn hva vi allerede gjør?» For det andre: Hjelper det å bygge flere boliger dersom vi bygger feil boliger? De siste årene har hovedproduksjonen av nye boliger vært rettet mot kjøpergruppen 60 + eller husstander som ønsker å kvitte seg med sin gamle, gjeldfrie enebolig. Når de nye boligene har en prislapp på 6 til 10 millioner kroner, er det relativt begrenset hvem som har evne til å finansiere en slik bolig. Selv i Asker og Bærum, hvor husstandenes samlede inntekt og rådighetsbeløp er høyere enn ellers i landet, er det kun 15 til 20 % av husstandene som har økonomi til å handle i et slikt marked. Når tilbudet kun retter seg mot 20 % av etterspørselen, hva da med de andre 80 %? Det er her utfordringen ligger. Hvordan skal vi klare å bygge nye boliger som er så rimelige at også hoveddelen av de som etterspør bolig har mulighet til å kjøpe? Svaret er: 1) Rimelige tomter må gis fortrinn i arealpolitikken. 2) Det må bygges mer komprimert. 3) Forsinkende og fordyrende krav må lukes ut av byggeforskrifter og reguleringsbestemmelser. På grunn av kommunens tidligere motvilje mot å legge ut et overskudd av nye boligområder i kommunens arealplaner (dette gjelder særlig Bærum), blir tomteprisene helt urimelige. Når et område blir «gult» (bolig) i kommuneplanen, kaster alle utbyggerne seg over grunneieren og byr over hverandre, helt til all kvalitet og alle marginer er ute av prosjektet. Derfor må kommunen legge ut flere boligområder i kommuneplanen, slik at det blir reell konkurranse om å bygge ut områdene, ikke bare konkurranse om å betale mest for tomten. Er kommunen i tvil om hvilke områder som bør prioriteres, bør den velge de områdene som kan dokumentere lavest tomtekost og utbyggere som forplikter seg til å bygge komprimerte og rimelige boliger. En utbyggingsavtale må ha som målsetning å sikre at det blir bygget rasjonelle og rimelige boliger, ikke at kommune og stat, gjennom utbyggingsavtaler og rekkefølgebestemmelser, skal løfte offentlige infrastrukturkostnader over på boligprosjektene. Skal det offentlige vente edruelighet fra utbyggerne, må de også vise edruelighet selv. Nytt kjøkken? Stikk innom og få et godt tilbud! 20 ÅRS GARANTI Østerby Kjøkkenstudio Rådm. Halmrastsvei 18, 1337 Sandvika Tlf Fax:

4 4 ABBL NYTT nr Byggeindustriens «Oscar» BONDISTRANDA ÅRETS BYGG 2012? Når dette bladet leses, har juryen besluttet om Bondistranda ble valgt til årets bygg. Avgjørelsen faller på Byggeindustriens byggegalla den 6. mars 2013 Byggeindustriens byggegalla er årets store begivenhet, hvor byggenæringen feirer seg selv. Til sammen 150 prosjekter ble plukket ut for å konkurrere om prisen «Årets bygg 2012». Etter en møysommelig prosess, har juryen plukket ut 4 finalister, som alle vil bli behørig presentert på byggegallaen. Til slutt vil ett av prosjektene stå igjen som årets vinner. Det er et celebert felt Bondistranda skal konkurrere mot: Astrup Fearnley Museet i Oslo Høgskolebygget i Sogndal Papirodden II i Drammen Alle prosjektene er byggverk med særpreg. Bondistranda er det eneste boligprosjektet som nådde opp til finalen. Skulle Bondistranda vinne hele konkurransen, vil det være en unik begivenhet for Peab, Arkitektkontoret GASA og ABBL, grupperingen som står bak prosjektet. Selv om vi bare skulle bli nummer fire, er en finaleplass i en så skarp konkurranse den største anerkjennelse ABBL noen gang har fått som boligutvikler. Juryen skal legge vekt på at prosjektet har dokumentert fremragende gjennomføringsevne både når det gjelder HMS, fremdrift, kvalitet og produktivitet. Det legges vekt på samarbeid i byggeprosessen og forhold til offentlige myndigheter. Det fokuseres også på universell utforming, miljø- og energiløsninger, lokalisering og effektiv arealutnyttelse. Vi krysser fingrene før finalen!

5 ABBL NYTT nr LITT OM PROSJEKTET SOL- OG LYSFORHOLD: Arkitekteten for prosjektet, Arkitektkontoret Gasa AS, har lagt vekt på at tomtens gode sol- og lysforhold skal komme den enkelte bolig til gode. Dette har ført til en høy andel leiligheter med gjennomlys og et utbyggingsmønster som gir et høyt antall hjørneleiligheter. Bondistranda Utbygger: Bondistranda Utvikling AS Selskapet er eid av Asker og Bærum Boligbyggelag AL og Peab Boligutvikling AS, med 50 % hver. LAVT ENERGIFORBRUK: Utbyggingen på Bondistranda baserer seg på et miljøprogram som sikrer lavt energiforbruk og lavest mulig belastning på miljø og omgivelser. Programmet beskriver tiltak i alle prosjektets faser, fra riving og klargjøring av tomt til ferdig driftet bygg. Man har også tenkt miljø i forbindelse med valg av fasadematerialer. Tegl og lerk er materialer som er godt egnet for gjenvinning og har minimalt behov for overflatebehandling og vedlikehold. Omfang: Arkitekt: Totalentreprenør: 208 eierleiligheter, organisert i tre trinn: Byggetrinn I - 84 boliger Byggetrinn II - 78 boliger Byggetrinn III - 46 boliger Arkitektkontoret GASA AS v/bård Hagen Peab Entreprenør AS

6 6 ABBL NYTT nr Rabatter for abbl-medlemmer ABBLs hovedformål er å skaffe medlemmene bolig. Som Asker og Bærums største medlemsorganisasjon, hvor hver fjerde husstand enten er medlem eller bor i en bolig ABBL forvalter, representerer ABBL en betydelig andel av de to kommunenes innbyggere. ABBL har i kraft av denne brukermassen fremforhandlet avtaler med lokale leverandører om særlige rabattavtaler for ABBLs medlemmer. Nedenfor presenterer vi de medlemstilbud som gjelder for Disse firmaer gir deg rabatt når du fremviser medlemskort og legitimasjon. Rabattene gjelder ved kontant salg på vanlige utsalgspriser. For nærmere detaljer om medlems tilbudene henviser vi til abbl.no ADVOKATBISTAND Adv. Kjell Holden Kinoveien 3 A, 1337 SANDVIKA Tlf Bistand uten kostnader - begrenset til 1 time. BYGGEVARER Asker Trelast A/S (XL BYGG) Avd. Asker: Skytterveien 121, 1386 ASKER Tlf Trelast 15 % (gjelder ikke impregnerte materialer og innvendige paneler) - Maling 10 % - Byggevarer 15 % Rabatten gjelder ikke tilbudsvarer og netto prisede varer Avd. Vollen: Slemmestadveien 490, 1391 VOLLEN Tlf Avd. Vøyenenga: Ringeriksveien 179, 1339 VØYENENGA Tlf Byggmakker Sem Bruk Semsveien 155, 1384 ASKER Tlf Trelast 13 % Maling 10 % Byggevarer 10 % Gjelder ikke tilbudsvarer EIENDOMSMEGLING ABBL Eiendomsmeling Kinoveien 3 A, 1337 SANDVIKA Tlf Rabatt kr 3 800,- ved salg av bolig. ELEKTRO Ørnulf Wiig Installasjon AS Slependveien 48, Postboks 93, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL Tlf. sentralbord: Tlf. serviceavd.: % på lyskilder, glødelamper, lysrørtennere, kompaktlysrør, lavvolt lamper (Philips, Osram) - 20 % på armaturer/ovner (Glamox/Nobø) gjelder ikke tilleggsutstyr - 55 % på hele kartonger av lyskilder - 20 % på installasjonsmateriell, kabler, brytere og kontakter FARGEHANDEL FLÜGGER Avd. Asker: Asker & Bærum Handel Askerveien 61, 1384 ASKER Tlf E-post: Avd. Bærum: Flügger Farve Rødskiferveien 1 (Kolsås senter), 1352 KOLSÅS Tlf FF-Farve Grini Grini Næringspark 2, 1361 ØSTERÅS Tlf FF-Høvik Ramstadsletta 12, 1363 HØVIK Tlf Flügger Farve Jens Rings vei 30, 1357 BEKKESTUA 20 % på maling, malerverktøy og tapet Gjelder ikke tilbudsvarer FLISER Flisekompaniet Oslo og Akershus AS Hoffsveien 9, 0275 OSLO Tlf Besøk oss også på: 20 % på fliser og lim Behjelpelig med tilpassing av fliser. Utlån av for. fliskutter, kr 10,- pr. dag. FLYTTEEMBALLASJE /SØPPELTAXI RYDD & FLYTT Postboks 16 Alnabru Bedriftssenter 0614 OSLO Gratis grønt nr Tlf / fax E-post: - Flytteemballasje 15 % rabatt på - Flytteesker - Bokesker - Bobleplast - Silkepapir - Plastsekker - Pakketape GRATIS TILKJØRT VED MINIMUMSORDRE KR 600 inkl. m.v.a. Søppeltaxi: 15 % rabatt Søppel bortkjøring fra kr 417,- + 2,05 pr. kg søppel inkl. mva. Fra 3 m 3 til 12 m 3 kassebiler FORSIKRING OBS! Svært gunstig innboforsikring! Tryg Asker: Bærum (Vøyenenga): Grønt nummer: Innboforsikring (forsikr.sum ): Ordinær dekning: Kr 1 047* Ekstra dekning: Kr 1 328* * priser gjelder i Asker, Bærum og Røyken (Grunnpremie på kr 198 beregnes pr. forsikringsavtale). - Inntil 22 % rabatt på øvrig skadeforsikring - Rabatt på el-sjekk - Egenandel ved skade er kr 4 000

7 MedleMskort 2013 ABBL NYTT nr GARderobe Garderobe-Mannen AS Billingstadsletta 11, 1396 Billingstad Tlf Mobil: Måltilpassede skyvedørsfronter 35 % Innredninger 30 % Eller Garderobe-Mannens beste kampanjerabatt på det aktuelle tidspunkt. GLASS OG RAMMER Bærum Glassmesterforretning A/S Bærumsveien HASLUM Tlf E-post: 10 % på glass og speil til bygningsformål samt innramming. Gjelder ikke faste pristilbud / tilbudsvarer med arbeid KJØKKEN Østerby Kjøkkenstudio AS Aamotgården Rådmann Halmrasts vei 18, 1337 SANDVIKA Tlf % på Husebykjøkken 10 % på garderobe LÅSESMED / BOLIGALARM / PORTTELEFON trygge rom as Info-Rama Sandviksveien 184, 1337 SANDVIKA Tlf E-post: Gratis brann- og sikkerhetssjekk av bolig og næringsbygg. 15 % på standard varer 20 % på skilt og nøkkelkopiering Sikkerhet ute og inne Låseservice Låseservice AS ProffPartner Secrity AS, avd. Asker Kontor og verksted: Billingstadsletta 14, 1396 BILLINGSTAD Tlf % på materialer regnet på pris eks. m.v.a. MALING Star Fabrikkutsalg Husebysletta 9, 3412 LIERSTRANDA Tlf E-post: 20 % på maling, beis, lakk og malerverktøy Har også gode priser på parkett, laminat, strier og tapeter. MINICRUISE og TRANSPORTREISER Stena Line Norge AS Postboks 764 Sentrum 0106 OSLO GAVEKORT 1 Familiecruise for 4 på Barnas Båt! Utreise tirsdag - søndag (helgetillegg fredag/lørdag) Standard 4-sengs lugar. Reiseperiode: Påskeferien: 22. mars mars 2013 Sommerferien: 21. juni juli 2013 Kostnadsfri bestilling på GAVEKORT 2 StenaCruise for 2 Oslo - Fredrikshavn Utreise tirsdag - søndag (helgetillegg fredag/ lørdag) Standard 2-sengs lugar. Reiseperiode: 31. mars juni 2013 Kostnadsfri bestilling på Transportreiser Oslo - Fredrikshavn Gøteborg - Fredrikshavn Gøteborg - Kiel For bestilling, se www-stenaline.no/abbl MOBILT MINILAGER Lagerboks AS Cecilie Thoresens vei 3, 1153 OSLO Tlf % rabatt 10 % rabatt 10 % rabatt 10 % på korttidsleie av lagerboks 20 % på langtidsleie (1 år el. mer) av lagerboks STEIN OG HELLER S. Sigvartsen Steinindustri A/S Avd. Bærum: Industriveien 10, 1337 SANDVIKA Tlf Avd. Oslo: Heggelibakken 2, 0375 OSLO Tlf Trondheimsveien 457, 0962 OSLO Tlf % på alle varer Gjelder ikke tilbudsvarer Settem Steinindustri A/S Skollerudveien 135, 1350 LOMMEDALEN Tlf E-post: % på granitt, skifer og marmor - 10 % vinterrabatt på gravmonumenter fra nyttår til påske Stor og variert utstilling av grav monumenter med gode priser. TAKSERING Jan-Terje Johansen Takst & Rådgivning Tlf Boligtakst -10% på ordinær pris Takstsenteret Fagertunveien 1, 1357 BEKKESTUA Tlf Fax: Takstoppdrag -10 % på ordinær pris UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR Cramo AS, avd. Bærum Ringeriksveien 162 A, 1339 VØYENENGA Tlf % regnet på pris eks. m.v.a. ved leie av maskiner og utstyr

8 8 ABBL NYTT nr Stena Saga: Spa, shopping, Brimi-m og masse moro Som medlem av ABBL får du mange gode reisefordeler hos Stena Line. I samarbeidsavtalen for 2013 gir Stena Line rabatt på bilpakker på flere av sine linjer, samt rabatt på konferansereiser og gruppeturer. I tillegg gis det bort et StenaCruise eller FamilieCruise på linjen Oslo-Frederikshavn. Gavekortet ligger vedlagt i dette medlemsbladet. Tekst og foto: Stena Line og NTB Scanpix I godt selskap på Stena Saga Et StenaCruise varer i 24 eller 36 timer, avhengig av hvilken dag man reiser. På et søndagscruise fra Oslo, får man bli en hel mandag i Danmark med muligheter til å utforske de nærmeste byene Frederikshavn, Skagen eller Aalborg. På et 24 timers cruise har man kortere tid i land, men man rekker fortsatt å oppleve mye om bord. Det finnes flere restauranter, barer, butikker og en stor spa-avdeling! Matopplevelse med Arne Brimi Stena Line har også i flere år samarbeidet med mesterkokken Arne Brimi, og hans kreative retter med tradisjonell vri er fortsatt veldig populære om bord. I restaurant Metropolitan kan man bestille en 3-retters Brimi- meny, enten med fisk eller kjøtt, med eller uten tilhørende vinpakke. Brimimenyen endres et par ganger i året. «Norges Beste Spa» Pure Nordic Spa ble i fjor stemt fram som vinner av «Spakampen 2012», en kåring av Norges Beste Spa hos Reiseguiden.no. Spaavdelingen er 750 m 2, og inneholder alt fra utendørs boblebad, badstuer og eventyrdusjer til varmebasseng og kalde kulper. Av behandlinger finnes mange ulike ansiktsbehandlinger, massasje, manikyr, pedikyr og frisør. Underholdning om bord Hver tirsdag, onsdag og torsdag byr Stena Saga på hyggelige opplevelser på 24-timers StenaCruise t/r Oslo-Frederikshavn. Midt i uken er det lagt opp til flere sosiale aktiviteter. En møteplass for de godt voksne, der man får muligheten til å treffes i trivelige omgivelser. I tillegg til å spise god mat og nyte et besøk i spa-avdelingen, kan man midt i uken alltid oppleve gode husband, allsang, quiz, bingo og kjente gjesteartister. Navn som Vidar Lønn Arnesen, Sputnik, Lill-Babs og Ole Jørgen Grønlund er noen av de mange som skal sørge for god stemning om bord. Vår og høst komponerer mesterkokken Arne Brimi nye menyer.

9 ABBL NYTT nr at Reiser du ut på en fredag eller en lørdag, skrus tempoet opp litt, med flere partyband, DJ er og ulike temacruise. Temaene er varierte og det finnes noe for folk flest. Av eksempler kan nevnes Rock The Boat, DansebandCruise, 50-talls Cruise og SalsaCruise. Barnas Båt piratbåt i skoleferiene I skoleferiene på Barnas Båt er det fokus på barnas behov og ønsker. Du møter Zita & Zotpiratene, som er Stena Line sine egne pirater. Stena Saga blir «forvandlet» til et piratskip et fristed for alle slags pirater. Hver sommer er det ny forestilling om bord, og forestillingen som spilles frem til sommeren heter «Trylleformelen». Dette er en interaktiv teaterforestilling med sang, film og musikk, og det jaktes som alltid på skurken den slemme Slesk. Forestillingen passer for alle, både voksne og barn, med størst vekt på barn i alderen 4-10 år. Sommeren 2013 kommer det altså et nytt show med de populære piratene. En annen kjent figur som kommer på besøk om bord er apen Nysgjerrige Nils, kjent fra tegneserier på Barne TV. Han finner som vanlig på litt ablegøyer og hilser på barna. For de større barna finnes det nattkino, spillearkade og det er muligheter for å besøke kapteinen på broen. Barnas Båt arrangeres i alle skolens ferier. OBS! Trykkfeil i gavekort 2. Reiseperioden varer t.o.m. 20. juni 2013 Rabatter på Transportreise: n 15% rabatt på linjen Oslo-Frederikshavn t/r. Med eller uten bil. n 10% rabatt på linjene Gøteborg-Frederikshavn og Gøteborg-Kiel t/r. Med eller uten bil. Rabatter på konferanse/gruppe: n 20 % rabatt på konferansepakker og gode tilbud på konferanser/gruppebookinger. Les mer på

10 10 ABBL NYTT nr Vi er din lokale leverandør av byggevarer! Hos oss får du den service og hjelpen du forventer å få hos en faghandel. Vi tilbyr ett bredt varesortiment for deg som skal bygge, pusse opp eller bare fikse noe småtteri hjemme. med ått rammeavtale XL Bygg har inng lemmer. ed m ne til ABBL si tt ba ra om BL AB medlemskort. d fremvisning av ve ås pn op tt ba Ra njevarer. tilbud og kampa på ke ik s gi tt ba Ra Avd. Asker Skyttervn Asker Tlf: Fax: Vi er din lokale Åpningstider: Hverdager Lørdager leverandør av byggevarer Hos oss får du den service og hjelpen du forventer å få hos en faghandel. Vi tilbyr ett bredt varesortiment for deg som skal bygge, pusse opp eller bare fikse noe småtteri hjemme. Åpningstider: Hverdager Lørdager Avd. Vollen Slemmestadvn Vollen Tlf: Fax: Ditt lokale byggevarehus i Asker, Vollen og Vøyenenga, der proffene handler og jobber! Avd. Vøyenenga Ringersvn 179 e med ått rammeavtal 1339 Vøyenenga. XL Bygg har inng lemmertlf: ed m ABBL sine til tt ba ra t. or om ABBL medlemsk av g in sn Fax: vi m fre d Rabatt oppnås ve mpanjevarer. ka og d bu til på Rabatt gis ikke Åpningstider: Hverdager Lørdager 09 14

11 ABBL NYTT nr Har du forsikret flyttegodset? Er du sikker på at innboet ditt er forsikret under flyttetransport eller mellom lagring? Vi forteller deg hvordan du får en trygg flytteprosess. En vanlig innboforsikring dekker vanligvis ikke skader påført under transport ved flytting. Derfor kan det fort bli dyrt om uhellet er ute og du har valgt billigste løsning, sier Karsten Kristiansen, skadedi rektør i Tryg Forsikring. Nordmenn har opplevd en kraftig vel standsøkning i løpet av de siste genera sjonene. Vi har flere og dyrere ting, og summa summarum er det ikke småtteri som skal være med i flyttebilen når vi bytter bosted. Det lureste du kan gjøre er å ringe forsi kringsselskapet ditt for å forhøre deg om du er godt nok forsikret for flyttingen, og hva du bør gjøre hvis du får beskjed om at du ikke er tilstrekkelig dekket. ABBLs Innbo Ekstra dekker flyttelass Mange tror at en vanlig innboforsikring også dekker skader påført under tran sport ved flytting. Tryg har et eksempel på en kunde som takket nei til flyttebyråets tilbud om flyttegodsforsikring. Da han kom frem til den nye boligen, oppdaget kunden at flere gjenstander hadde fått store skader underveis. Flyttelasset var ikke forsikret. ABBLs vanlige innboforsikring dekker ikke flyttelass. Det er fordi en skade på dette ikke skyldes det som en innboforsik ring faktisk dekker; nemlig vann-, brann-, tyveri- og/eller hærverks-skade. Men den utvidete innboforsikringen, ABBLs Innbo Ekstra, dekker derimot blant annet slike transportskader, sier skadedirektøren. Forsikring ved mellomlagring Noen ganger må man ut av nåværende bolig før den nye er klar til innflytting. Da kan det være aktuelt å lagre deler av flytte godset for eksempel på et minilager eller varehotell. Du må kjøpe en tilleggs dekning til forsikringen hvis innboet skal lagres. Prisen på denne dekningen er avhengig av verdien på det du velger å lagre. Hvis du har mulighet til å lagre noe hjemme hos venner eller familie, i et rom beregnet for bebo else, er det imidler tid dekket i ABBLs innboforsikring. Slik sikrer du flyttelasset: P akk alt inn så godt som mulig, glass og porselen i bobleplast eller hvitt silkepapir Ikke pakk eskene for tungt. En hyllemeter bøker kan fort veie 30 kilo Merk eskene med hva de inneholder (glass, servise etc) Pakk kompakt eller fyll papir i tomrom Slangen til oppvaskmaskin etc må tømmes for vann for å unngå lekkasje Tepper er godt å bruke mellom møbler i flyttebilen Ta selv med verdigjenstander og nøkler i «håndbagasjen» Kontakt gjerne forsikringsselskapet ditt for å sjekke at du er riktig forsikret før du flytter.

12 12 ABBL NYTT nr Bruker du dine medlems fordeler hos Tryg Forsikring? Svært gunstig innboforsikring Samarbeidsavtalen mellom Asker og Bærum Boligbyggelag og Tryg gir deg blant annet tilbud om en rimelig innboforsikring til fast pris. Ditt bosted Innbo Innbo Ekstra Asker, Bærum og Røyken kr kr Oslo og resten av landet kr kr Grunnpremie på kr 198 beregnes per forsikringsavtale. På øvrige forsikringer du kjøper hos Tryg gir medlemskapet ditt i Asker og Bærum Boligbyggelag deg inntil 22 prosent rabatt. Ring oss på grønt nummer , så hjelper vi deg med å velge forsikringer som passer til dine behov. Les om dine forsikringsfordeler på Forsikringssummen er på 1,5 millioner kroner, og egenandelen ved skade er kroner. ABBL_innboann_ _190x135.indd :40:52 Tenk deg at det begynner å brenne hjemme hos deg, eller hos naboen... Visste du at nå kan hele boligsameiet tilknyttes med brannalarm til Asker og Bærum brannvesen? Da er alle i boligsameiet sikret øyeblikkelig utrykning. Raskere går det ikke. Ta kontakt på telefon for mer informasjon og tilbud. Sentralbord:

13 ABBL NYTT nr KRANSELAG på Bondistranda, byggetrinn II Torsdag 28. februar ble det holdt kranselag for byggetrinn II. Ca. 120 personer, som på ulik måte har deltatt i prosjektet, var til stede. Prosjektleder Øyvind Telum fra PEAB Entreprenør, berømmet sine medarbeideres innsats i forhold til fremdrift og utførelse. De små barnesykdommene man hadde hatt i første byggetrinn, hadde man nå full kontroll på. Søren Pedersen takket, på vegne av byggherren, alle deltakerne for en utmerket innsats. Bondistranda har, som eneste boligbygg i Norge, blitt nominert blant finalistene til «Årets bygg», og det er den beste dokumentasjon på at prosjektet har vært vellykket. Vi kan alle være stolte over å ha vært med på utviklingen og utbyggingen av Bondistranda, et verdifullt avsnitt i den enkelte deltakers CV. Etter talene ble det servert kaker, brus og kaffe. Til slutt fikk alle deltakerne et stort, blått badehåndkle, som minne fra Bondistranda. Fra venstre: Direktør i PEAB Eiendomsutvikling Henning Hanevold, PEABs prosjektleder Øyvind Telum, leder av ABBL Eiendomsmegling Johannes Rivertz, PEABs distriktssjef Hans Petter Semlitsch, styreleder i ABBL Erling Rein og adm. dir. i ABBL Søren Pedersen.

14 14 ABBL NYTT nr elnes i vollen Innspill til kommuneplanrulleringen i Asker ABBL har, i samarbeid med Løvenskiold Eiendom og Backe Prosjekt, fremmet innspill om disponering av Elnes-platået i Vollen, til boligformål. Området er på ca. 80 da og kan gi plass til ca. 200 nye boliger. Det er en rekke forhold som taler for at Elnes bør bli ett av Askers viktigste utbyggingsområder: Området ligger høyt og fritt på et platå med glimrende solforhold og utsikt. Tomten blir rimelig, slik at det kan bli mulig å bygge rasjonelle boliger, ikke minst for barnefamilier og ungdom i etableringsfasen. I forbindelse med innspillet, har vi utarbeidet en forstudie som blant annet inneholder et ungdomsboligprosjekt med 32 leiligheter. Prosjektet ble presentert i forrige nummer av «ABBL nytt». I Vollen er det i forbindelse med tidligere kommuneplaner avsatt arealer til boligbygging, som av ulike årsaker ikke er eller vil bli realisert. Elnes bør kunne tas inn i planen som erstatning for disse områdene. Forstudie Som en illustrasjon til vårt innspill, har vi i samarbeid med arkitektene Jappe Nielsen Arkitekter AS og GASA Arkitekter, laget en forstudie som viser hvordan området er tenkt utbygget. Illustrasjonen viser en detalj av platået, med en kombinasjon av rekkehus og 4-etasjers små blokker. All privat parkering for blokkene er lagt under bakken, mens gjesteparkering er lagt på terreng. Helt til venstre i illustrasjonen, nedenfor platået, ved siden av låven og dagens våningshus, ligger ungdomsboligene. De hvite bygningsvolumene i bakgrunnen, illustrerer boligområdets omfang. Her tenker vi oss i hovedsak lettere bebyggelse. Helt i bakgrunnen ses fjorden, med blant annet bryggen ved Sjøstrand. Uten at dette kommer tydelig frem av illustrasjonen, legger vi opp til å etablere en gangvei fra platået og ned til Sjøstrandveien.

15 ABBL NYTT nr Boligtyper Ungdomsboliger I forrige nummer av «ABBL nytt», presenterte vi to boligtyper: Ungdomsboliger, en 2-roms på 42 m 2 og en 3-roms på 50 m 2. Foreløpige kalkyler viser at disse boligene kan produseres som modul-hus til priser fra kr til kr Boligene kan etableres som utleieboliger eller klausulerte eierboliger. Arkitekt: GASA Arkitekter. Rekkehus Vi har også utarbeidet foreløpige planskisser for 2-mannsboliger. Her tenker vi oss inngang i midtre plan, med stue, kjøkken og parkering i carport utenfor inngangsdøren. I underetasjen finner vi to soverom, bad, vaskerom og boder. I toppetasjen boligens hovedsoverom, en takstue med utgang til takterrasse. Det vil også bli anlagt en takterrasse over carporten. For blokkene har vi ennå ikke utarbeidet utkast til plantegninger. ARKITEKT: Jappe Nielsen Arkitekter AS Planer rekkehus Terrasse Terrasse

16 16 ABBL NYTT nr Bondistranda nå lyser vi ut tredje byggetrinn Fremdriften på Bondistranda går jevnt og trutt. Første byggetrinn med 84 boliger flyttet inn sommeren og høsten Andre byggetrinn starter innflyttingen sommeren Da gjenstår kun siste byggetrinn og her starter vi nå utlysningen av hus 9, som utgjør halvparten av boligene i det siste trinnet. Hus 9 får en noe annen utforming enn de tidligere husene. Her satser vi på flere mindre leiligheter. Så langt har de fleste av leilighetene på Bondistranda vært utformet som større familieboliger. For å skape litt mer balanse, får hus 9 flere nye leilighetstyper av ulik størrelse. Alle leilighetene i hus 9 får direkte heisadkomst til garasjekjeller. All gjesteparkering blir lett tilgjengelig på bakkeplan. Som tidligere, vil vi legge stor vekt på utomhusarealene og nærheten til vannet. Den nye gangveien langs vannet og frem til broen, over til jernbanestasjonen, er nå ferdig opparbeidet. Alle leilighetene leveres med balansert ventilasjon, vannbåren varme fra Risenga Fjernvarmeanlegg og bredbåndstilknytning for TV og data. Hus 9 blir organisert som et eget sameie, bestående av 23 seksjoner. Sameiet vil inngå som en del av Bondistranda Huseierforening, som har ansvaret for drift av parkerings- og utomhusarealene. For nærmere detaljer viser vi til prospekt i midtoppslaget. VISNING på tomten lørdag 6. og søndag 7. april, kl Av hensyn til HMS-reglene på byggeplassen vil visning skje samlet. Det blir anledning til å komme inn i boliger under bygging i byggetrinn II. Vel møtt! SØKNADSFRIST er satt til fredag 12. april Se søknadsblankett på nest siste side i bladet. Boligene vil bli fordelt etter ansiennitet blant ABBL sine medlemmer.

Nytt. SISTE UTLYSNING BONDISTRANDA Tredje byggetrinn, «Kløver 7», se midtoppslag. Korpåsen Boligsameie 10 år Se side 8

Nytt. SISTE UTLYSNING BONDISTRANDA Tredje byggetrinn, «Kløver 7», se midtoppslag. Korpåsen Boligsameie 10 år Se side 8 Nr. 3-2013 Nytt NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ SISTE UTLYSNING BONDISTRANDA Tredje byggetrinn, «Kløver 7», se midtoppslag VISNING: Søndag 22.09.2013 kl. 14.00 Mandag 23.09.2013 kl. 18.00 SØKNADSFRIST:

Detaljer

NYTT. UTLYSNING Kirkeveien 71 F, Haslum. se midtoppslag

NYTT. UTLYSNING Kirkeveien 71 F, Haslum. se midtoppslag Nr. 1-2013 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ UTLYSNING Kirkeveien 71 F, Haslum se midtoppslag VISNING: Lørdag 9. og søndag 10. februar kl. 13.00 SØKNADSFRIST: Fredag 15. februar (se søknadsblankett

Detaljer

Nytt. Elnes i Vollen. nytt boligområde under planlegging, se side 6 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. Nr. 4-2012. Vakre bord Se side 24

Nytt. Elnes i Vollen. nytt boligområde under planlegging, se side 6 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. Nr. 4-2012. Vakre bord Se side 24 Nr. 4-2012 Nytt NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Elnes i Vollen nytt boligområde under planlegging, se side 6 2012 Sikrer nærmiljøet med livbøyer Se side 4 Endring av tildelingsreglene Se side 18

Detaljer

Nytt medlemskort. for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel. Billige billetter til ABBLmedlemmer. Se side 10-11.

Nytt medlemskort. for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel. Billige billetter til ABBLmedlemmer. Se side 10-11. Nr. 1-2015 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Nytt medlemskort for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel Se side 10-11 Billige billetter til ABBLmedlemmer Se side 18-19 NYTT MEDLEMS-

Detaljer

Informasjonsmøte om nye boligprosjekter

Informasjonsmøte om nye boligprosjekter N Y T T N R 2 2 0 1 2 Informasjonsmøte om nye boligprosjekter 24. april kl. 19.30, se side 4. Foto: Karl Braanaas, Budstikka 2012 Innflytting etter Rykkinn-brannen Se side 8 Medlemskort for 2012 / Rabattavtaler

Detaljer

NYTT. Medlemmer og forretningsforbindelser ønskes god jul og godt nytt år. Direktørskifte i ABBL se side 4 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ

NYTT. Medlemmer og forretningsforbindelser ønskes god jul og godt nytt år. Direktørskifte i ABBL se side 4 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Nr. 4-2014 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Medlemmer og forretningsforbindelser ønskes god jul og godt nytt år Direktørskifte i ABBL se side 4 2 ABBL NYTT nr. 4 2014 Medlemsblad for Asker og

Detaljer

Bondistranda Byggearbeidene har startet

Bondistranda Byggearbeidene har startet N Y T T N R 2 2 0 1 1 Bondistranda Byggearbeidene har startet Se side 4 og 5 Nye Hellerudveien 2. Spørreundersøkelse. Se midtoppslag Medlemskort for 2011 Gunstig innboforsikring for medlemmer. Se side

Detaljer

N Y T T N R 3 2 0 0 9 Bondistranda VisNiNg på TomTeN

N Y T T N R 3 2 0 0 9 Bondistranda VisNiNg på TomTeN N Y T N R 2 0 0 T 3 9 Bondistranda Visning på tomt e lørdag den n 17. oktober og søndag den 18. oktober Spørreundersøkelse se midtoppslag Hjerter som banker for Rykkinn! se side 4 5 Nytt liv i furua se

Detaljer

Kirkeveien 71 N R 1 SPØRREUNDERSØKELSE SE MIDTOPPSLAG. Medlemskort for 2010. Tilbud til ABBL-medlemmer: Vårtur til Skagen.

Kirkeveien 71 N R 1 SPØRREUNDERSØKELSE SE MIDTOPPSLAG. Medlemskort for 2010. Tilbud til ABBL-medlemmer: Vårtur til Skagen. N Y T T N R 1 2 0 1 0 Kirkeveien 71 SPØRREUNDERSØKELSE SE MIDTOPPSLAG Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no Resultater fra spørreundersøkelse Bondistranda. Se side 4 Medlemskort for

Detaljer

Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes

Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes N Y T T N R 1 2 0 0 9 Hauger stasjon/kolsåsbanen Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes Se ABBLs bemerkninger til kommuneplanutkastet side

Detaljer

ABBL flytter. ABBL eiendomsmegling 25 år N R 4. Jubileumstilbud, se side 7. se side 4 se side 4. Gaver som varmer se side 16. ABBLs nye kontorlokaler

ABBL flytter. ABBL eiendomsmegling 25 år N R 4. Jubileumstilbud, se side 7. se side 4 se side 4. Gaver som varmer se side 16. ABBLs nye kontorlokaler N Y T T N R 4 2 0 0 8 1 5 2 6 3 4 ABBL eiendomsmegling 25 år 1) Johannes Rivertz - daglig leder / fagansvarlig / eiendomsmegler MNEF 2) Erik Kvam Johansen - eiendomsrådgiver 3) Ole Kvigne - eiendomsrådgiver

Detaljer

VI HAR OVERSIKTEN! N R 1 ALLE VET AT VI ER BEST PÅ SALG AV BORETTSLAGSLEILIGHETER. VI ER MINST LIKE GODE PÅ SELVEIERLEILIGHETER.

VI HAR OVERSIKTEN! N R 1 ALLE VET AT VI ER BEST PÅ SALG AV BORETTSLAGSLEILIGHETER. VI ER MINST LIKE GODE PÅ SELVEIERLEILIGHETER. N Y T T N R 1 2 0 0 7 VI HAR OVERSIKTEN! ALLE VET AT VI ER BEST PÅ SALG AV BORETTSLAGSLEILIGHETER. VI ER MINST LIKE GODE PÅ SELVEIERLEILIGHETER. SIDE 6-7 SIDE 10 og 12 Årets medlemstilbud SIDE 24 og 25

Detaljer

Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett.

Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett. N Y T T N R 2 2 0 0 9 Arne Kristiansen Jan Erik Reenskaug Ole Kvigne Stian Nyblin Erichsen Eksamen bestått se side 2 Asker utvidet kildesortering se side 9 Boligministeren svarer se side 6 Reiseforsikring

Detaljer

Nye boliger Bekkestua

Nye boliger Bekkestua N Y T T N R 4 2 0 0 7 Nye boliger Bekkestua Foto Bekkestua: Nye boliger på Bekkestua Se vedlagte medlemsundersøkelse SIDE 15 18 Ungdomsboliger for utleie Heimdal Ungdomsboliger Heimdal Søknadsfrist 15.

Detaljer

N R 2. Se side 2. ABBL flytter til: Victoriagården, inngang fra Kinoveien. SIDE 18 Ferietips: Langsom tid på. SIDE 4 Boliger under planlegging: SIDE 3

N R 2. Se side 2. ABBL flytter til: Victoriagården, inngang fra Kinoveien. SIDE 18 Ferietips: Langsom tid på. SIDE 4 Boliger under planlegging: SIDE 3 N Y T T N R 2 2 0 0 8 BJØRNEKOLLEN BORETTSLAG 50 ÅR Se side 2 ABBL flytter til: Victoriagården, inngang fra Kinoveien SIDE 3 ABBL FLYTTER SIDE 4 Boliger under planlegging: Boliger for unge på gullhella

Detaljer

Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no. - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23

Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no. - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23 N Y T T 1 2 0 0 8 Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23 2 ABBL NYTT NR 1 2008 Asker og Bærum

Detaljer

BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA

BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA N Y T N R 2 0 0 T 2 6 BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA Søknadsfrist 19. juni Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 www.abbl. 00 no 0('/(0 6.257 HUSK Medlemskontigenten Forfall 20. juni SIDE 9-11

Detaljer

N R 1. Bondivann. SIDE 12 - Peter Zeiner: Om å bo på Rykkinn. SIDE 5 - Bondivann. SIDE 22 - Orden på rommet

N R 1. Bondivann. SIDE 12 - Peter Zeiner: Om å bo på Rykkinn. SIDE 5 - Bondivann. SIDE 22 - Orden på rommet N Y T T N R 1 2 0 0 6 Bondivann SIDE 5 - Bondivann SIDE 12 - Peter Zeiner: Om å bo på Rykkinn SIDE 22 - Orden på rommet 2 ABBL NYTT NR 1 2006 MEDLEMSBLAD FOR ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAG NR 1-2006 Ansvarlig

Detaljer

Boligtilbud Bondihagen. Tilbud om nye ungdomsboliger N R 3. Søknadsfrist mandag 4. september. Søknadsfrist mandag 4. september.

Boligtilbud Bondihagen. Tilbud om nye ungdomsboliger N R 3. Søknadsfrist mandag 4. september. Søknadsfrist mandag 4. september. N Y T T N R 3 2 0 0 6 oligtilbud ondihagen Søknadsfrist mandag 4. september Se midtoppslag Tilbud om nye ungdomsboliger i Asker Søknadsfrist mandag 4. september Side 4-7 SIDE 11-12 Dame med engasjement

Detaljer

Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul!

Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul! bo! NR 4 / 2008. ÅRG. 7 Ny administrerende direktør side 5 Styreseminar på Hafjell side 10 KOBBL Eiendom flytter tilbake side 11 Trivselsprisen 2008 side 15 BRA Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul!

Detaljer

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere HABO-bladet MEDLEMSBLAD FOR HALDEN BOLIGBYGGELAG NR. 1 MARS 2013 SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere Arkitekten bak Brekkerødlia

Detaljer

NR 3/2014 Byfesten Barn og mobil Eldrebølgen side 8 side 24 side 34

NR 3/2014 Byfesten Barn og mobil Eldrebølgen side 8 side 24 side 34 BoBra NR 3/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Nina Noreen Byfesten side 8 Barn og mobil side 24 Eldrebølgen side 34 1 Benytt TV-en til mer enn TV Med T-We Box fra Canal Digital

Detaljer

BoBra. NR 2/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Privatisering av vei side 10. Trygg ferie side 20. Årets fargetrender side 12

BoBra. NR 2/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Privatisering av vei side 10. Trygg ferie side 20. Årets fargetrender side 12 BoBra NR 2/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Nina Noreen Privatisering av vei side 10 Årets fargetrender side 12 Trygg ferie side 20 1 25% JKE KJØKKEN SOMMERKAMPANJE på

Detaljer

Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE

Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE NBBO ET MEDLEMSBLAD FOR NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG - UTGAVE 2-2014 Vi ønsker alle våre medlemmer en fantastisk sommer! Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE Side 51-55 13 sider Terrasse,

Detaljer

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1 BoBra NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Helene Næss Trivselsprisen 2013 side 8 Kundetilfredshetspris side 14 Ny teleavtale side 27 1 Brille Mandag 21:30 Eller et annet

Detaljer

Nr. 2 / 2012. BBL-magasinet. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag. Ble BBL-medlem og vant en ipad. s 6

Nr. 2 / 2012. BBL-magasinet. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag. Ble BBL-medlem og vant en ipad. s 6 Nr. 2 / 2012 BBL-magasinet Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag Ble BBL-medlem og vant en ipad s 6 BANKEN FOR DEG SOM ER UNG MORGENDAGENS HELTER VELGER TRUE BABY I U BOLIGSPARING FOR UNGE BOLIGLÅN FOR UNGE

Detaljer

Det nye Tasta s. 14. Nyt vårens blomster side 4. Rehabiliteringsløftet side 17. Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27

Det nye Tasta s. 14. Nyt vårens blomster side 4. Rehabiliteringsløftet side 17. Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27 BoInform Magasin for våre medlemmer og boligselskap Nr 1 : 2012 Det nye Tasta s. 14 Nyt vårens blomster side 4 Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27 Rehabiliteringsløftet side 17 Etablererboliger:

Detaljer

Ny avtale med Eidsiva

Ny avtale med Eidsiva Et infor masjonsmagasin fra Vansjø Boligbyggelag Nr 3 2012 Ny avtale med Eidsiva Side 8 Vinn hjemmehjelp for et halvt år! Side 6 Medlemsfordeler Side 12 og 13 Nr. 3 - DESEMBER 2012 OPPLAG: 23.000 ANSVARLIG

Detaljer

Nytt lag valgte KBBL s. 10 Mexico-prosjekt s. 27

Nytt lag valgte KBBL s. 10 Mexico-prosjekt s. 27 Medlemsblad for kbbl og MOBO Nr 5 2009 Satser på rehabilitering s. 14 og 30 Trives i pensjonistbolig s. 34 Nytt lag valgte KBBL s. 10 Mexico-prosjekt s. 27 scanpartner Foto: Spot og ewt Kos dere foran

Detaljer

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer!

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer! bo! NR 2/ 2013. ÅRG. 12 BRA Nye medlemsfordeler: Glåmdal bilsenter side 9 Juvelen side 22 Minilageret AS side 26 Ny strømavtale med Eidsiva side 28 Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer! Norske

Detaljer