NYTT. Medlemmer og forretningsforbindelser ønskes god jul og godt nytt år. Direktørskifte i ABBL se side 4 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYTT. Medlemmer og forretningsforbindelser ønskes god jul og godt nytt år. Direktørskifte i ABBL se side 4 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ"

Transkript

1 Nr NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Medlemmer og forretningsforbindelser ønskes god jul og godt nytt år Direktørskifte i ABBL se side 4

2 2 ABBL NYTT nr Medlemsblad for Asker og Bærum Boligbyggelag NR Ansvarlig utgiver: Asker og Bærum Boligbyggelag AL Postboks 385, 1301 Sandvika Besøksadresse: Kinoveien 3 A, Sandvika Telefon: Ved kjøp av bolig bruk FORKJØPS- RETTEN! Ansvarlig redaksjonskomité: Søren Pedersen og Irene Nøbben Abonnement: Bladet er gratis for medlemmer. Grafisk produksjon: 07 Media, Oslo INNHOLD: 3 Leder 4 Direktørskifte i ABBL 5 Lokal boligpolitikk de neste årene 8 Rehabilitering av Jongskogen Borettslag 9 Det gode liv i Måneveien 11 Boligforvaltning 12 Rabattavtaler 14 ABBL Eiendomsmegling 16 Jul med lave skuldre 18. Kommuneplanrulleringen i Asker 20 Aktuelle tjenester 21 Mattips 23 Brannfarlig julekos Anne Marie Nesse Knudsen Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett. Forkjøpsretten kan benyttes ved kjøp av andelsleilighet i tilknyttede boretts lag. Her finner du boliger i alle størrelser fra 25 og opp til 100 m 2. Tilknyttede andelsboliger er andelsboliger som ligger i borettslag tilknyttet ABBL. For å kunne bli eller være andelseier av en slik leilighet, må man være medlem av boligbygge laget. Ved overdragelse har først andelseierne i boretts laget og dernest de øvrige med lemmene av boligbyggelaget forkjøpsrett. Hvordan benytter jeg meg av forkjøpsretten? Forkjøpsrettsboligene utlyses i Budstikka hver mandag. De blir også lagt ut på ABBL s hjemmeside: Fordelen ved å kjøpe bolig på forkjøpsrett, er at du slipper å delta i budrunden. Isteden kan du, etter at budrunden er avsluttet, vurdere om du ønsker å gå inn i høyeste bud. Er det flere medlemmer som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten, avgjøres retten etter ansiennitet i boligbyggelaget. For mer informasjon om bruk av forkjøpsretten, ta kontakt med vår saksbehandler Anne Marie Nesse Knudsen tlf Treff lokalmarkedet i Asker og Bærum på hjemmebane! «ABBL nytt» medlemsblad for Asker og Bærum Boligbyggelag utgis fire ganger per år og har et opplag på ca eksemplarer. Kontakt oss nå for et godt tilbud på annonsering. ANNONSESALG: Pb 80, 2260 Kirkenær. - Tlf HVEM FÅR ABBL NYTT? ABBL er et medlemsblad for Asker og Bærum Boligbyggelag. Bladet distribueres fire ganger i året til boligbyggelagets medlemmer og husstander hvor ABBL er forretningsfører. Samlet opplag for ABBL nytt er ca eksemplarer, noe som dekningsmessig stiller oss på linje med de store abonnementavisene i vårt område, Aftenposten og Budstikka. Bare personlige medlemmer av ABBL kan benytte seg av medlemsfordelene. Ønsker du å bli personlig medlem, må du melde deg inn i ABBL. Det koster kr 675,- (300,- i innmeldingsavgift og 375,- årskontingent) Se vår hjemmeside: eller ta kontakt på tlf

3 LEDER ABBL NYTT nr Jeg får begynne med å presentere meg selv Adm. dir. Erling Rein Jeg heter Erling Rein er 60 år og er ansatt som ny administrerende direktør i ABBL. Jeg overtar m.a.o. stillingen etter Søren Pedersen. Jeg har de siste 27 årene arbeidet som advokat i Oslo med saker innenfor fast eiendom, kontrakter og erstatning. Min tilknytning til ABBL går tilbake til januar 1985 da jeg begynte som drifts sekretær og jurist i BBL (Bærum Boligbyggelag) den gang de holdt til på Bekkestua. Ble senere driftssjef, og sluttet i desember 1987 etter 3 år, for å begynne som advokatfullmektig i Oslo. Fra våren 1988 ble jeg valgt inn i styret i BBL, og var Bærum Boligbyggelags styrerepresentant i forhandlingsutvalget om en fusjonsavtale med Asker Boligbyggelag i Jeg ble valgt til styreformann i det fusjonerte ABBL i 1994 til jeg fratrådte i 2014, etter 20 år. Å overta etter Søren Pedersen er ingen liten oppgave. Søren Pedersen har blitt en institusjon i Asker og Bærum. Etter 41 år i ABBL har han opparbeidet en fenomenal oversikt og kunnskap som har gjort at han som regel har hatt svarene, før vi andre har klart å formulere spørsmålene. Søren Pedersen forlater ikke ABBL, men går over i en stilling hvor han skal konsentrere seg om utvikling av nye boligprosjekter. ABBL har flere prosjekter under planlegging, med i alt ca. 600 boliger på tegnebrettet. For ABBL går livet videre med stadig nye utfordringer. OBOS har etablert seg i Sandvika, med en ambisjon om å vokse utenfor Fornebu. Konkurranse fra OBOS er ikke noe nytt for ABBL. Innenfor forvaltning har vi i årevis konkurrert med OBOS, og med hell, både på produkt og på pris. Denne gangen er det ikke bare ABBL som vil merke konkurranse fra OBOS, de skal også reetablere seg som eiendomsmegler i Bærum. Når jeg sier reetablere seg, så er det fordi OBOS for noen år siden hadde egen eiendomsmegling på Stabæk. Den gangen gikk ikke det så bra. I ABBL er vi stolte av at vi innen forvaltning har det definitivt beste og mest komplette forvaltningsproduktet, og vi sørger for at kundene våre får best mulig bankrente på de midlene vi har til forvaltning. I motsetning til enkelte andre forretningsførere, kniper vi ikke av boligselskapenes sparepenger. Bæringer og Askerbøringer som ønsker å sikre seg bolig i én av de to kommunene, gjør det fortsatt best gjennom medlemskap i ABBL. Fremtiden vil by på mange spennende muligheter. Regionen vest for Oslo har en rekordstor befolkningsvekst, alle disse menneskene skal ha et sted å bo. Sandvika er i støpeskjeen og skal bli en helt ny by. Ny E 18 vil utløse mange utfordringer og åpne mange nye muligheter. ABBL ønsker å medvirke til å sikre at disse mulig hetene blir ivaretatt på en måte som kommer innbyggerne i de to kommunene til gode i form av boligprosjekter med gode kvaliteter. Dette krever evne til å kunne arbeide langsiktig, slik at man er med helt fra tidlig planstadium. ABBL vil neste år feire sitt 70 års jubileum som illustrerer at vi består, selv om andre kommer og går. En gang i livet bør du unne deg et kvalitetskjøkken Kom innom oss i Sandvika og få et godt ABBL-medlems tilbud på Huseby kjøkken. Rådm. Halmrastsvei 18, 1337 Sandvika. Tlf.:

4 4 ABBL NYTT nr Direktørskifte i ABBL Søren Pedersen Erling Rein Adm. dir. Søren Pedersen overlater fra 1. januar 2015 «stafettpinnen» til Erling Rein, etter å ha leder boligbyggelaget siden 1. juli I disse 41 årene har ABBL utviklet seg fra en liten virksomhet med 4 ansatte, til Asker og Bærums ledende utbygger og forvalter av boliger. Erling Rein har lang erfaring og bred kompetanse innenfor boligrettslige spørsmål og kjenner boligsituasjonen i Asker og Bærum meget godt. Han nyter stor tillit blant de ansatte og var ABBL sin ledergruppes klare kandidat til stillingen. I en overgangsfase, mens Erling Rein avvikler sin advokatvirksomhet i Oslo, vil Erling Rein og Søren Pedersen forestå et delt lederansvar. I forkant av lederskiftet, har styret vedtatt en strategiplan for perioden 2014 til 2018 med tilhørende handlingsplaner. Planene tar for seg hvordan ABBL på best mulig måte skal oppfylle sitt formål om å skaffe medlemmene bolig og hvordan vi skal gi våre boligselskaper best mulig forvaltning.

5 ABBL NYTT nr Lokal boligpolitikk de neste årene Asker og Bærum står foran en rekke utfordringer i årene fremover, knyttet til bolig. Det aller viktigste er trolig hvordan boligpolitikken skal legges opp, slik at også unge i etableringsfasen, som er født og oppvokst i Asker og Bærum, skal klare å komme inn på det lokale boligmarkedet. Man forventer en betydelig tilflytting av nye innbyggere til Asker og Bærum de nærmeste årene og da er det viktig for ABBL, som lokalmiljøets representant, å bidra til at flest mulig av de nye boligene tilfaller kommunens egne innbyggere. I dag føler vi at bygdens egen ungdom ofte blir skviset ut av mer aggressive innflyttere, som er villige til å betale en høyere pris (status tillegg) for boligene enn våre egne boligsøkere. Av samme årsak har ABBL sagt nei til å delta i et omfattende «Storbysamarbeid» mellom flere boligbyggelag, hvor ett av formålene er felles ansiennitetslister. Det vil si at et medlem av f.eks. Stavanger Bolig byggelag skulle kunne benytte sin ansiennitet til å kjøpe en bolig i Asker eller Bærum og omvendt. En slik ordning ville svekke Asker og Bærums innbyggere i konkurransen om boliger i egen kommune og det kan ABBL ikke være med på. En av markedets beste forsikringsordninger Asker og Bærum Boligbygge lag samarbeider med Tryg. Det gir deg som er medlem ekstra gode fordeler og gunstige tilbud på forsikring. Svært gunstig innboforsikring Bruk medlemsfordelen din, og få følgende priser: Ditt bosted Innbo Innbo Ekstra Asker, Bærum og Røyken kr kr Oslo og resten av landet kr kr Grunnpremie på kr 198 beregnes per forsikringsavtale. Forsikringssummen er på 1,5 millioner kroner, og egenandelen ved skade er kroner. På øvrige forsikringer du kjøper hos Tryg gir medlem skapet ditt i Asker og Bærum Boligbyggelag deg inntil 22 prosent rabatt. Bruk medlemsfordelene dine Ring oss på grønt nummer , så hjelper vi deg med å velge forsikringer som passer til dine behov. Les om dine forsikringsfordeler på

6 6 ABBL NYTT nr Før etablering av ny parkeringsplass og gangareal foran hovedinngangen Snart ferdig med grunnarbeidene før påkjøring av masser og legging av asfalt for ny parkeringsplass Et av felles vaskerommene før ombygging til treroms leilighet TOTALREHABILITERING finansiert ved nybygg av nye leiligheter i veletablert borettslag fra 60-tallet Jongskogen Borettslag i Måneveien på Jongsåsen, har de siste årene gjennomgått en total rehabilitering av fasader og utomhusområder og fremstår nå i ny drakt.

7 ABBL NYTT nr Oversiktsbilde mot inngangsfasaden Samtidig med dette besluttet borettslaget som i dag heter Jongskogen Borettslag, å transformere flere av borettslagets felles rom til 7 nye leiligheter. Hensikten var å benytte fortjenesten av salget til delfinansiering av rehabiliteringsprosjektet i tillegg til å få flere kostnadsbærere til borettslagets felleskostnader. Ny bruk av fellesrom et løft for miljøet Opprinnelig bestod fellesrommene blant annet av 3 fellesvaskerier, 3 felles kjølerom, en nedlagt kolonialforretning, 160 kvm felles aktivitetsrom mm. Av disse arealene har borettslaget nå etablert syv trivelige, moderne og arealeffektive leiligheter, med flott utsikt til Kolsåstoppen. Ny treroms leilighet i all sin prakt!

8 8 ABBL NYTT nr Fire av leilighetene er ettroms leiligheter på 28,5 kvm og tre av leilighetene er treroms på 65 kvm. Alle leilighetene har vannbåren gulvvarme og balansert ventilasjon. Den opprinnelige hovedinngangen, en romslig overdekket loggia over garasjekjelleren, er nå bedre tilpasset det norske klimaet. Den åpne løsningen er bygget inn med nye glassvegger i tillegg til nyoppussede vegger, ny belysning og flisbelagt gulv. Nytt innebygget inngangsparti med spennende belysning, glassvegger, flislagt gulv og nymalte vegger Utomhus har gjennomgått en totalforvandling med nye asfalterte, oppmerkede parkeringsplasser, kantet med granittstein. Gangarealet utenfor bygningen er belagt med dekorativ belegningsstein med granittkanter mot de nye grøntanleggene. «Baksiden» av blokka er også opprustet med nye tilkjørte jordmasser og beplantet med gress langs hele fasaden. Det er lagt vannbåren varme i gangstien til nedre garasjefelt. Alle gangstiene er nyetablerte og belagt med asfalt. Et vellykket samarbeidsprosjekt med styret i Jongskogen Borettslag ABBL overtok prosjektledelse og byggherreadministrasjon etter at den opprinnelige prosjektlederen gikk konkurs. Da var nytt ventilasjonsanlegg og balkonger ferdigstilt, men alt i forbindelse med etableringen av leilighetene og de nye utomhusarealene var ikke påbegynt. Før innhenting av tilbud, valg av entreprenør og igangsetting av bygging av nytt inngangsparti og nye leiligheter, måtte ABBL i samarbeid med styreleder, Sam Zarrabi, gjennomføre en stor opprydding i prosjektet som hadde strandet under forrige prosjektleder. Peab Byggservice ble engasjert som entreprenør, og satte i gang med arbeidene våren I slutten av november Ny gangsti fra hovedinngang til gjesteparkeringsplass og nedre inngangsparti. Nedgravd løsning for avfallshåndtering sees på toppen av bildet. samme år kunne boligene overleveres og nye andelseiere flytte inn. Anleggsgartner Eiken og Sønn AS startet arbeidet med de nye utomhusarealene våren 2014 med ferdigstillelse nå i høst. Når enden er god Rehabiliteringen har gitt både borettslaget og nabolaget et betydelig løft, blant annet med nedgravde beholdere for kildesortering av avfall, utformet med fargeglade nedkast universelt tilgjengelig ved den nye parkeringsplassen utenfor blokkas hovedinngang. Hele området fremstår nå i en ny og vellykket drakt. 20% Rabatt på solskjerming! Ta med denne annonsen til oss, og få 20% rabatt på all innendørs solskjerming fra Luxaflex. Gyldig tom. mai, % Luxaflex solskjerming Tlf (15)

9 ABBL NYTT nr Sam Zarrabi Hilde Holtan Det gode liv i Måneveien Livet i den langstrakte boligblokken i Måneveien er godt, synes Sam Zarrabi. Siden han og kona flyttet inn i 2010, har de vært med på en aldri så liten reise i fornyelse og rehabilitering. Nå gleder de seg over resultatet. Det gjør også Hilde Holtan som bor i en av de nye leilighetene. Tekst: Hilde Bringsli Som tidligere styreleder, nå styremedlem, har Zarrabi vært sterkt involvert i rehabiliteringen. Han erkjenner at veien har vært lang, lengre enn planlagt. Men når enden er god, er alt godt, som et gammelt ordtak sier. Et vesentlig ansiktsløft Mange synes nok at byggeperioden har vært litt slitsom, men nå som blokken har fått et vesentlig ansiktsløft, er de veldig fornøyde. Noe av det beboerne særlig setter pris på er glassverandaene i til knytning til stuen. Nå kan vi bruke balkongen fra tidlig vår til sen høst, og nå er det plass til både møbler og grill, sier Zarrabi fornøyd. Rehabiliteringen omfatter langt mer enn balkonger og fasadeløft. Nye parkeringsplasser er oppført og på baksiden av blokken er det anlagt gressplen. Vi har fått det kjempefint. Dette er ikke bare et estetisk løft, fornyelsen er også med på å øke verdien og attraktiviteten på leilighetene, konstaterer Zarrabi. Godt bomiljø Zarrabi trives godt i Måneveien, og har bare godt å si om bomiljøet. Det er veldig hyggelig å bo her. Vi har en god miks av barn, unge, voksne og eldre. Naboklager og husbråk er mer eller mindre fraværende. Dugnadsånden er også god. På siste dugnad nå i høst, fyrte vi opp utegrillen og serverte mat og drikke. Zarrabi tror rehabiliteringen vil bidra til å styrke det gode fellesskapet ytterligere. Fellesareal har blitt leiligheter Borettslaget har hatt store fellesarealer, inklusiv et eget lokale som i gamle dager var en kolonial. Deler av fellesarealet er nå bygget om til syv nye leiligheter. Hilde Holtan flyttet inn i én av dem i desember i fjor, blant annet som følge av at hun ønsket å komme nærmere Bærum sykehus hvor hun jobber. Jeg var på noen visninger før jeg kjøpte leiligheten, for det var ikke så lett å finne en leilighet som har «alt, det vil si er på kvm, har to soverom, innvendig bod, balkong, ingen gjenboere og i tillegg er ny, sier Holtan og tilføyer: Det jeg liker best med leiligheten er at den er lys og fin med store vinduer, har vannbåren gulvvarme og en god planløsning. I tillegg har vi to balkonger, én stor og én liten ved siden av hverandre. Tilvalgsmuligheter Etter byggestart ble Holtan kontaktet av utbygger PEAB, med tilbud om diverse tilvalg, blant annet med hensyn til gulv, kjøkkeninnredning, fliser, garderober og farger. Jeg har bare positive erfaringer med PEAB. Når det har vært noe, feil eller mangler, har de ordnet opp så fort det har latt seg gjøre, sier Holtan og legger til: Og alt av snekkerarbeid er grundig utført. Jong et fint sted I likhet med Zarrabi trives Holtan veldig godt i Måneveien. Jong er et fint og rolig boligområde. Jeg hadde faktisk aldri vært her før jeg dro for å se på leilig heten. Det henger kanskje sammen med at det ikke faller seg naturlig å kjøre opp hit hvis du ikke kjenner noen her, samtidig er det jo veldig sentralt. Det tar bare noen minutter ned til sentrum herfra, samtidig som vi har fine turmuligheter i nær området og lite trafikk. Det virker også som det er mange hyggelige folk i blokka her. Jeg vil nok si at folk sier oftere «hei» her enn der jeg kom fra i Oslo, avslutter Hilde Holtan fornøyd.

10 10 ABBL NYTT nr Ring og få gratis befaring! NY PORTTELEFON? -30% -25% UTVALGT SOLSKJERMING GARASJEPORTER Få gratis befaring med gode tips og råd, egen produksjon på Kløfta og opptil 15 års garanti. Markisemannen/Lunex leverer til alle typer boliger, borettslag og næringsbygg. Assistent Partner AS er blant de ledende leverandørene av porttelefonanlegg på Østlandet. Vi leverer Aiphone som er et av de sterkeste merkevarene innen området. I dag leverer Aiphone til mer enn 60 land i verden og er kjent for høy kvalitet på sine produkter. GT systemet leveres både som audio og video og har fargekamera med Pan-Tilt og Zoom-funksjon (170/100 grader). Dørstasjonene er også bestykket med piktogrammer og talesyntese som viser pågående funksjoner. Benytt din fastelektriker ABBL medlemmer sparer penger Gjennom samarbeidet mellom Lefdal Installasjon AS og Asker og Bærum Boligbyggelag AL har du som medlem fordeler. Vi gir deg rabatter som virkelig monner: 20% på våre materialpriser 10% på våre timepriser Til ditt hjem tilbyr vi blant annet: Elektriker -alt av el-installasjoner og service Energisparing -råd for lavere strømregninger EL-sjekken -kontroll av ditt el-anlegg OPPGRADERE SIKRINGSSKAPET? Benytt vårt knalltilbud på å oppgradere sikringsskapet til nye jordfeilautomater. Nytt sikringsskap med jordfeilautomater i hht. NEK:400. Ferdig montert, inkl. mva. NÅ FRA KR 9900,- KONTAKT OSS I DAG PÅ TELEFON ! Vi gir deg LIVSTIDSGARANTI Registrert elektroinstallatør / Autorisert teleinstallatør a-aa.no

11 ABBL NYTT nr ABBL som forretningsfører ABBL har utviklet et forretningsførertilbud for boligsameier og borettslag, som er det mest komplette i Norge. Hos ABBL er en rekke tjenester inkludert i det faste forretningsførerhonoraret, som andre forretningsførere tar seg ekstra betalt for. ABBL har også inngått flere gunstige rammeavtaler for boligselskapene, som forsikring, kabel-tv, bredbånd og banktjenester med mere. Blant annet oppnår boligselskapene 3 % rente p.a. fra første krone på bankinnskudd, ut over løpende driftskonti. Vi kan også formidle gunstige låneavtaler. FORRETNINGSFØRER Til å forestå den daglige forvaltning av boligselskapene, blir hvert selskap tildelt en forretningsfører. Forretningsføreren er styrets kontaktperson og administrerer alle tjenestene for boligselskapet, på lik linje med en administrerende direktør. Våre forretningsførere er rutinerte eiendomsforvaltere, som følger driften av boligselskapene fra A til Å. De fører regnskap, de betaler regninger, de fører korrespondanse og de deltar på generalforsamlinger/sameiermøter og styremøter, når det er nødvendig. Videre sørger forretningsfører for at alle oppgaver til offentlige myndigheter blir sendt inn til rett tid. REVISJON ABBL har en rammeavtale med KPMG om revisjon. Dersom boligselskapet velger KPMG som revisor, inngår honoraret som en del av forretningsførerkontrakten. PORTALEN Portal er en internettbasert online-løsning, hvor styrene i boligselskapene får tilgang til informasjon om eget boligselskap. Her kan styrene foreta attestasjon av fakturaer, ta ut beboerlister og regnskapsrapporter. Portalen inneholder også et «styrerom», hvor styret kan lagre de dokumentene man ønsker. TEKNISK BISTAND Forretningsføreravtalen inkluderer gratis førstehånds rådgivning, pr. telefon eller skriftlig. Ved skader kartlegger ABBL årsak og omfang og varsler for sikringsselskapet der hvor skaden er en forsikringsskade. Hvert 5. år utarbeides en vedlikeholdsrapport. Den gir en generell beskrivelse av byggenes tilstand, angir tidspunkt for anbefalt vedlikehold og estimering av kostnader. Planen følges opp årlig, med registrering av utførte vedlikeholdsarbeider. JURIDISK BISTAND ABBL har en egen juridisk avdeling som tilbyr gratis rådgivning i juridiske spørsmål, innenfor vanlig drift og forvaltning av boligselskapet. Her er det mye å spare for boligselskapene, da eksterne advokattimer som kjent kan bli ganske kostbare. INKASSO For at boligselskapet skal ha best mulig likviditet, er det viktig med en effektiv inkasso av fellesutgifter. ABBL har egen inkassobevilling (registrert som inkassobyrå). Oppfølgingen er så tett at boligselskapene ikke trenger å kjøpe dyre garantiordninger. ANDRE TJENESTER SOM ABBL TILBYR I tillegg til de tjenester som er inkludert i forretningsførerkontrakten, kan ABBL bistå som prosessfullmektig i tvistesaker omkring eiendom. ABBL sine advokater har betydelig kompetanse innenfor boligrett og rettsforhold omkring fast eiendom. Ved større vedlikehold- og rehabiliteringer, kan ABBL bistå med prosjektledelse og byggeledelse. Vi kan også forestå tredjemannskontroll. Hvert annet år avholder ABBL kurs for styremedlemmer i boligselskapene. Kurset avholdes en helg på høsten og tar for seg ulike problemstillinger innen boligforvaltning, som det er viktig at styremedlemmene har god oversikt over. FORRETNINGSFØRSEL TILBUD OM FORRETNINGSFØRSEL Trenger ditt boligsameie/borettslag tilbud om forretningsførsel, kan du ta kontakt med vår forvaltningssjef Geir Ellefsen på telefon eller e-post eller benytte vårt kontaktskjema på vår hjemmeside abbl.no (fane forvaltning), hvor det ligger en mer omfattende spesifikasjon av vårt forretningsførertilbud. FORRETNINGSFØRSEL

12 12 ABBL NYTT nr Rabatter for ABBL-medlemmer ABBL representerer ca 1/4 av alle husstandene i Asker og Bærum. ABBL har, i kraft av denne brukermassen, fremforhandlet avtaler med lokale leverandører om særlige rabattavtaler for ABBLs medlemmer. Nedenfor presenterer vi de medlemstilbud som gjelder for 2014 og frem til nytt medlemskort sendes ut i mars Disse firmaer gir deg rabatt når du fremviser medlemskort og legitimasjon. Rabattene gjelder ved kontant salg på vanlige utsalgspriser. For nærmere detaljer om medlemstilbudene henviser vi til abbl.no ADVOKATBISTAND Adv. Kjell Holden Kinoveien 3 A, 1337 SANDVIKA Tlf Bistand uten kostnader - begrenset til 1 time. BYGGEVARER ASKER TRELAST A/S (XL BYGG) Avd. Asker: Skytterveien 121, 1386 ASKER Tlf Trelast 15 % (gjelder ikke impregnerte materialer og innvendige paneler) - Maling 10 % - Byggevarer 15 % Rabatten gjelder ikke tilbudsvarer og netto prisede varer Avd. Vollen: Slemmestadveien 490, 1391 VOLLEN Tlf Avd. Vøyenenga: Ringeriksveien 179, 1339 VØYENENGA Tlf BYGGMAKKER SEM BRUK Semsveien 155, 1384 ASKER Tlf Trelast 13 % Maling 10 % Byggevarer 10 % Gjelder ikke tilbudsvarer EIENDOMSMEGLING ABBL Eiendomsmeling Kinoveien 3 A, 1337 SANDVIKA Tlf Rabatt kr 3 800,- ved salg av bolig. ELEKTRO Ørnulf Wiig Installasjon AS Slependveien 48, Postboks 93, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL Tlf. sentralbord: Tlf. serviceavd.: % på lyskilder, glødelamper, lysrørtennere, kompaktlysrør, lavvolt lamper (Philips, Osram) - 20 % på armaturer/ovner (Glamox/Nobø) gjelder ikke tilleggsutstyr - 55 % på hele kartonger av lyskilder - 20 % på installasjonsmateriell, kabler, brytere og kontakter FARGEHANDEL FLÜGGER Avd. Asker: Asker & Bærum Handel Askerveien 61, 1384 ASKER Tlf E-post: Avd. Bærum: Flügger Farve Rødskiferveien 1 (Kolsås senter), 1352 KOLSÅS Tlf FF-Farve Grini Grini Næringspark 2, 1361 ØSTERÅS Tlf FF-Høvik Ramstadsletta 12, 1363 HØVIK Tlf Flügger Farve Jens Rings vei 30, 1357 BEKKESTUA 20 % på maling, malerverktøy og tapet Gjelder ikke tilbudsvarer FLISER Flisekompaniet Oslo og Akershus AS Hoffsveien 9, 0275 OSLO Tlf Besøk oss også på: 20 % på fliser og lim Behjelpelig med tilpassing av fliser. Utlån av for. fliskutter, kr 10,- pr. dag. FLYTTEEMBALLASJE /SØPPELTAXI RYDD & FLYTT Postboks 16 Alnabru Bedriftssenter 0614 OSLO Gratis grønt nr Tlf E-post: 15 % rabatt på flytteemballasje: - Flytteesker - Bokesker - Bobleplast - Silkepapir - Plastsekker - Pakketape GRATIS TILKJØRT VED MINIMUMSORDRE KR 600 inkl. m.v.a. Søppeltaxi: 15 % rabatt Søppel bortkjøring fra kr 417,- + 2,05 pr. kg søppel inkl. mva. Fra 3 m 3 til 12 m 3 kassebiler FORSIKRING OBS! Svært gunstig innboforsikring! Tryg Jeff Pascual tlf (ved kjøp av forsikring) Grønt nummer: (ved melding om skade, endringer i avtale osv.) - Innboforsikring (forsikr.sum ): Ordinær dekning: Kr 1 173* Ekstra dekning: Kr 1 489* * priser gjelder i Asker, Bærum og Røyken (Grunnpremie på kr 198 beregnes pr. forsikringsavtale). - Inntil 22 % rabatt på øvrig skadeforsikring - Rabatt på el-sjekk - Egenandel ved skade er kr 4 000

13 ABBL NYTT nr MedleMskort GARDEROBE Garderobe-Mannen AS Billingstadsletta 11, 1396 Billingstad Tlf Måltilpassede skyvedørsfronter 35 % Innredninger 30 % Eller Garderobe-Mannens beste kampanjerabatt på det aktuelle tidspunkt. GLASS OG RAMMER Bærum Glassmesterforretning A/S Bærumsveien 300, 1344 HASLUM Tlf E-post: 10 % på glass og speil til bygningsformål samt innramming. Gjelder ikke faste pristilbud / tilbudsvarer med arbeid KJØKKEN Østerby Kjøkkenstudio AS Aamotgården Rådmann Halmrasts vei 18, 1337 SANDVIKA Tlf % på Husebykjøkken 10 % på garderobe LÅSESMED / BOLIGALARM / PORTTELEFON trygge rom as Info-Rama Sandviksveien 184, 1337 SANDVIKA Tlf E-post: Gratis brann- og sikkerhetssjekk av bolig og næringsbygg. 15 % på standard varer 20 % på skilt og nøkkelkopiering Sikkerhet ute og inne Låseservice Låseservice AS ProffPartner Secrity AS, avd. Asker Kontor og verksted: Billingstadsletta 14, 1396 BILLINGSTAD Tlf % på materialer regnet på pris eks. m.v.a. MALING Star Fabrikkutsalg Husebysletta 9, 3412 LIERSTRANDA Tlf E-post: 20 % på maling, beis, lakk og malerverktøy Har også gode priser på parkett, laminat, strier og tapeter. MARKISER SCANDIC markiser persienner interiør O. H. Bangs vei 51, 1322 HØVIK Tlf % på interiør - 20 % på utvendig skjerming MINICRUISE og TRANSPORTREISER Stena Line Norge AS Postboks 764 Sentrum 0106 OSLO Tilbud på minicruise og reise med Barnas båt kommer i ABBL nytt MOBILT MINILAGER Lagerboks AS Cecilie Thoresens vei 3, 1153 OSLO Tlf % på korttidsleie av lagerboks 20 % på langtidsleie (1 år el. mer) av lagerboks STEIN OG HELLER S. Sigvartsen Steinindustri A/S Avd. Sandvika: Industriveien 10, 1337 SANDVIKA Tlf NYTT MEDLEMS- TILBUD! Avd. Oslo: Trondheimsveien 457, 0962 OSLO Tlf Avd. Lier: Husebysletta 39, 3414 LIER Tlf % rabatt på nye GRAVSTEINER (gjelder ikke steiner på tilbud) - 12 % rabatt på navntilføyelser og omarbeidelser - Ring og få tilsendt GRATIS KATALOG (alle prisklasser) - Stor utstilling innendørs Settem Steinindustri A/S Skollerudveien 135, 1350 LOMMEDALEN Tlf E-post: % på granitt, skifer og marmor - 10 % vinterrabatt på gravmonumenter fra nyttår til påske Stor og variert utstilling av grav monumenter med gode priser. TAKSERING Jan-Terje Johansen Takst & Rådgivning Tlf Boligtakst -10% på ordinær pris Takstsenteret Fagertunveien 1, 1357 BEKKESTUA Tlf Fax: Takstoppdrag -10 % på ordinær pris

14 14 ABBL NYTT nr ABBL Eiendomsmegling Å kjøpe bolig er et stort økonomisk løft. Da er det viktig å forholde seg til en erfaren og kunnskapsrik eiendomsmegler. ABBL Eiendomsmegling har 50 års fartstid og er den megleren i Asker og Bærum med lengst historie. Vår meglertjeneste selger alle typer boliger, men vi er spesialister på boliger tilknyttet ABBLs forvaltning. Det betyr at dersom du velger oss når du skal selge eller kjøpe en bolig, har vi inngående kunnskap om både bo-områdene, borettslagene og sameiene som forvaltes av ABBL. Slik kunnskap har stor verdi, ikke minst i form av sikker og trygg gjennomføringen av boligsalg, sier leder for ABBLs Eiendomsmegling, Johannes Rivertz og legger til: Fordi vi ønsker å tilby et totalsortiment innen eiendomsmegling har vi også startet med utleietjeneste. Vi leier ut alle slags leiligheter, rekkehus og eneboliger i Oslo, Asker og Bærum. Tidligere var vi nødt til å sende kundene våre til konkurrenter, nå er alle tjenester innenfor samme hus, sier Rivertz. Områdespesialister Meglertjenesten til ABBL består i dag av seks meglere. Samt lige med solid erfaring og lang fartstid fra bransjen. I de senere årene har tjenesten blitt organisert slik at den enkelte megler har ansvar for hvert sitt område. Mer spesialister kan en vel ikke bli, sier Rivertz og legger til: - I tillegg til vår gode lokalkunnskap, bidrar våre megleres daglige kontakt med potensielle og faktiske kunder til at vi også har solid kunnskap om markedsutviklingen, priser og trender. Du kan med andre ord føle stor trygghet dersom du bruker ABBL Eiendomsmegling, sier Johannes Rivertz. SKYVEDØRS- GARDEROBER Vi leverer komplette garderobeløsninger i hele spekteret fra det enkle til drømmen om eksklusive Walk-in løsninger, og til alle rom. Garderobe-Mannen garanterer personlig oppfølging og ABBL tilbud med svært konkurransedyktige priser. Velkommen til en hyggelig handel! Bestill et hjemmebesøk i dag på Oslo Asker/Bærum Ski GARDEROBE-MANNEN

15 ABBL NYTT nr SELGE BOLIGEN? Her er tips fra vår eiendomsmegler Ole Kvigne for å klargjøre boligen for salg: KJØKKEN Rydd kjøkkenbenken. Fjern kluter, håndkle, oppvaskbørste, såpeflasker, gryter, vannkoker, brødrister, og andre store kjøkkenmaskiner. Sette fram en ferske krydderplante og et fruktfat, og tenn stearinlys. Sett blomster på spisebordet og ta bort eventuelle barnestoler. Ta bort rot oppå skap, i hyller ol. Sørg for at alt er skinnende rent - fettflekker, etc. syns godt på bilder. Har du en slitt kjøkkenbenk i tre, kan du vurdere å male eller slipe den, eventuelt kjøpe en ny. Det er mange rimelige varianter på Ikea. BAD Fjern tannbørster, tannkrem, ol. Speil, glass og fliser skal være skinnende rene. Heng opp noen delikate håndklær, legg frem en ny såpe, gjerne med god lukt og tenn stearinlys. Tenk fargekombinasjoner. SOVEROM Re opp sengen og legg over ett sengeteppe pluss eventuelt et par puter til pynt. Tenk fargekombinasjoner også her. Sørg for at det ikke ligger noe rot under sengen, oppå skap, i hyller ol. Pynt med stearinlys og blomster f.eks. i vinduskarmen eller på nattbordet. STUE Det er viktig å få frem romfølelsen ved å vise mye gulv. Vurder nøye hva slags møbler som skal stå fremme og hvilke tepper som bør bli liggende. Rydd bort fjernkontroller, ledninger, nips og alt annet som er overflødig, dette gjelder bokhyller, tv-benk ol. Pynt med stearinlys, gjerne luktelys, ha friske blomster på stuebordet og ha puter i sofaen som matcher interiøret. ANNET Rydd alle uteområder, f.eks. hage, balkong, bakgård, terrasse, inngangsparti. Pynt gjerne med lys og blomster/planter ved inngangspartiet. Ikke la bil/tilhenger stå på eiendommen når det skal tas bilder av boligen. Fjern eventuelle sykler, leker, skiutstyr osv. Få inn så mye dagslys som mulig i boligen. Trekk fra gardiner, ta opp persienner og markiser. Sjekk at alle lyspærer virker. Fjern personlige gjenstander som for eksempel familiebilder. Disse kan med hell erstattes av noen «nøytrale». Hvis du har mulighet og det kan «løfte» inntrykket av boligen, bruk litt penger oppussing. Et strøk maling kan være en god investering Husk å holde kjæledyret ute når det er visning. Kontaktinfo: ABBL Eiendomsmegling Postboks 405, 1302 Sandvika Tlf: Besøksadresse: Kinoveien 3 A, 1337 Sandvika

16 16 ABBL NYTT nr INTERIØR-nytt Tekst: Hilde Bringsli Foto: Mester Grønn Jul med lave skuldre Det går mot jul. Noen får høye skuldre bare ved tanken. Med med litt planlegging og enkle grep kan du begrense stresset. Kanskje du finner inspirasjon her? Lag en gjøre-liste Lager du en gjøre-liste kan du unngå det store julestresset. Sett opp hva du kan gjøre i god tid i forveien, hva du skal gjøre når det nærmer seg og, ikke minst, hva du kan få hjelp til. Det fine med slike lister er at når du krysser av én etter én oppgave, kjennes det så bra, og legger du til hyggelige ting du skal gjøre på den samme listen, minner du deg selv på belønningene underveis. Nå har vi moppa gølvet Mange av oss tyr til vann og såpe når vi skal vaske huset, og tenker ikke over at både sopp og bakterier trives og formerer seg i fuktighet. Så nå som julen nærmer seg, kan du med god samvittighet droppe bøtten. Finn frem mikrofiberkluter og tørrmopp, så sparer du deg selv for jobb og du sparer miljøet. Mikrofiber har faktisk en sterkere rengjøringseffekt enn vann og kjemikalier. Det er fordi de ørsmå fibrene trenger dypere ned i underlaget hvor de river løs og tar med seg store og små partikler også mikrostøv. Har du flekker som «sitter», kan du selvsagt bruke vann - på en mikrofiberklut. Savner du den gode grønnsåpelukten til jul, kan du skaffe den på annet vis. Hell et par korker grønnsåpe i en bolle med kokvarmt vann og la grønnsåpeblandingen dampe av seg i rommet en liten time. Mer skal ikke til! Foto: Mester Grønn

17 ABBL NYTT nr Julegren eller minitre Er du en av dem som kunne tenke deg å droppe juletre, gjør det! Kjøp en fin trollkvist i blomsterbutikken, heng den opp på et egnet sted og pynt grenen med små, lette julekuler, heklede snøkrystaller o.l. Et annet alternativ er å kjøpe et mini-tre som du kan ha oppå et bord eller setter på gulvet. Jul ute Bor du i leilighet på bakkeplan eller i hus, kan du lett lage en fin julestemning ute. Pynt hagebenken med en skinnfell og noen puter som tåler fukt. Sett fram lykter og gamle kobberkjeler som du kan ha grankvister eller vinterplanter i. Skal du ha juleselskap, og kulda ikke er for hard, kan du jo starte selskapet ute med gløgg. Gjør det enkelt 1. Ikke vær for ambisiøs. Kjøp for eksempel pepperkakedeig i stedet for å lage den selv, eller om ingen er lystne på å bake kjøp julekaker hos bakeren. Det smaker utmerket! 2. Alt i huset må ikke være perfekt. Du må ikke vaske gardiner. Du må heller ikke støvsuge under sengen. Konsentrer deg om de rommene som er mest i bruk. 3. Skal du invitere venner og familie på juleselskap, ikke gyv løs på en komplisert meny. Lag en deilig suppe eller gryte, eller inviter gjestene til å bidra med en rett hver. Det viktigste er å være sammen! Julestemning med blomster Amaryllis er en majestetisk blomst, og kanskje den vakreste av alle juleplantene. Vi kjøper den ofte som løk og i knopp. Etter dager og uker springer den plutselig ut helst på lille julaften. Her har du stelletips som gjør at du lykkes: Amaryllis i potte Sett den lyst og varmt. Romtemperatur på 20 grader er bra nå den skal dyrkes frem Inntil knoppen viser seg, bør du være forsiktig med vanningen. For mye vann kan resultere i en for lang blomsterstilk som lett knekker Blomsterstilken har en tendens til å vri seg mot lyset, så snu gjerne potten et par ganger for å unngå en skjev blomsterstilk Amaryllis snittblomst Kutt stilkene rett over og sett dem i kaldt vann, ca. halvveis opp på stilken Fordi stilken er hul, er det viktig å kutte den rett over, ellers kan den krølle seg Bytt vann ofte Du kan forsterke blomsten ved å sette en blomsterpinne inn i den hule stilken Kilde: MesterGrønn

18 18 ABBL NYTT nr Kommuneplanrulleringen i Asker Kommuneplanen ble vedtatt tirsdag den 18. juni. ABBL hadde 3 innspill til kommuneplanen. Resultatet av behandlingen ble som følger: Elnes i Vollen ELNES I VOLLEN Godkjent med varsel om innsigelse fra Fylkesmannen. Saken går til megling i Kommunaldepartementet. KUNSTNERLIA Avsatt som «gult» i kommuneplanens fase 1, med 100 boliger. Som kjent har en del beboere på Bondistranda ønsket at adkomst til området skal legges fra nord, over eiendommen Søndre Bondi, i stedet for som opprinnelig planlagt, fra syd, gjennom Bondistranda. I tråd med dette innspillet, foreslo Ap at adkomsten til området skulle legges fra nord. Forslaget fikk kun 3 stemmer (2 fra Ap + 1 fra KrF), mens resten av kommunestyret valgte ikke å ta stilling til adkomstspørsmålet nå, men viste til at dette er et spørsmål som må avgjøres som en del av reguleringsplanen. ABBL har utarbeidet en konsekvensutredning, hvor adkomstspørsmålet er drøftet og som ble oversendt kommunen henholdsvis og Konsekvensutredningen ble ikke vedlagt saksdokumentene til formannskapet og kommunestyret, men kun referert i en anmerkning fra rådmannen, hvor rådmannen anbefaler at reguleringsprosessen gjennomføres i to trinn. Først en formell prosess rundt adkomstspørsmålet, med varsling av igangsatt planarbeid, offentlig ettersyn, og en politisk avklaring i bygningsrådet, før man innleder et mer detaljert planleggingsarbeid for selve boligfeltet. Rådmannen presiserer at Bondilia på alle måter er et viktig bolig prosjekt i Asker-sammenheng, med en svært god beliggenhet i forhold til jernbane (Bondivann stasjon) og service (Asker sentrum, Risenga-området m.m.) og med muligheten for etablering av attraktive boliger i varierte størrelser, utviklet parallelt med og i henhold til kommunens boligpolitiske strategi. Rådmannen har i sine anmerkninger ikke vist til at eier av Søndre Bondi gård, PALS Eiendom AS, har fått rammetillatelse av kommunen for utbygging av sin eiendom, en eiendom som ved en adkomst fra nord til Bondistranda, vil bli meget sterkt berørt. I praksis betyr det at eiendommen Søndre Bondi gård må reguleres på nytt og at kommunen må pålegge Søndre Bondi gård bygge- og delingsforbud, inntil reguleringsspørsmålet er avklart. Slik ABBL ser det, er en adkomst fra nord utelukket av to årsaker: For det første vil en adkomst fra nord, over Søndre Bondi gård, være et helt urimelig inngrep overfor eier av denne eiendommen, nemlig PALS AS, som allerede har fått rammetillatelse til å bygge 60 boliger på eiendommen. For det andre vil en adkomst fra nord ikke være gjennomførbar på grunn av for sterke stigningsforhold. I tillegg vil voldsomme terrenginngrep rasere store deler av den verneverdige vegetasjonen i området. Et midlertidig bygge- og delingsforbud overfor PALS må, etter vår mening, besluttes av planutvalget straks varsel om oppstart av ny regulering er mottatt, dersom avklaringstiltaket ikke skal bli stoppet under planbehandlingen av en søknad om igangsettelsestillatelse fra PALS AS. PALS AS har all grunn til å reagere kraftig på en slik beslutning fra kommunen. ASKERLIA Etter forslag fra Ap, ble antallet boliger enstemmig redusert fra 100 til 50. Reduksjonen innebærer at prosjektet ikke lenger er økonomisk bærekraftig. Askerlia Garasjesamvirke må vurdere om man skal fremme regulering for ett garasjehus med 50 boliger nå, for deretter å fremme

19 AKSONOMETRI ABBL NYTT nr eksisterende boliger A BE B B hø nye boliger med garasjer under Borgenveien avkjøring til Huldreveien nytt servicebygg Innkjøring p-hus biler Parkering gangvei inngang p-hus fotgjengere Huldreveien eksisterende blokker Kunstnerlia Askerlia 18 AKSONOMETRI BYGG 1 H K 1 T de to siste garasjehusene i neste kommuneplan om 4 år, med risiko for den usikkerhet og forsinkelse en slik strategi må innebære. Forslaget fra Ap ble fremmet etter innspill fra foreldregruppen ved Borgen skole, som mente at det var en for høy innvandrerdel ved skolen og at dette kunne bøtes på ved å redusere antallet nye blokkleiligheter i Askerlia. Innspillet kom helt i sluttfasen av den politiske behandlingen og var verken drøftet i forarbeidene til kommuneplanen eller i høringsrunden. Askerlia garasjelag, som er eier av garasjeanlegget, og Askerlia Fellesråd, som representerer de 12 sameiene i Askerlia, ble verken informert eller forespurt om forslaget fra Ap på forhånd. Bakgrunnen for prosjektet er at Askerlia Garasjelag, på grunn av garasjenes dårlige beskaffenhet, innen kort tid må rive garasjeanlegget og erstatte det med et nytt. Dette blir en stor kostnad for Garasjesamvirket og for å få dekket deler av disse kostnadene, har garasjelaget, med bistand fra ABBL, besluttet å bygge ca. 100 nye boliger over garasjeanlegget, som en del av finansieringsplanen. De nye boligene skal fordeles slik at eksisterende eiere av boliger i de 12 sameiene i Askerlia skal ha fortrinnsrett og deretter medlemmer av ABBL, etter ansiennitet i boligbyggelaget. At en slik fordelingsnøkkel skulle øke innvandrerandelen i Borgen-området, er en drøy og uriktig påstand. Det er ikke på noen måte dokumentert at ABBL sine medlemmer har en høyere innvandrerdel enn gjennomsnittet av Askers befolkning.

20 20 ABBL NYTT nr AKTUELLE TJENESTER EL-INSTALLASJON OG SERVICE MASKINENTREPRENØRER FARGEHANDLERE RØRLEGGERE VAKTMESTERTJENESTER TAKSERING MALERE ETC. ALT I OPPUSSING Malerarbeid Steinlegging Muring Pussing/rep Trefelling Hagearbeid Maler rekkehus i brl osv. Vi har gode referanser fra ABBL Hjemmeside: stabekkentr.no Ventilasjon bolig Teknisk service og filter Ventilasjon næringslokaler Blikkenslagerarbeider Varmegjenvinning Takomlegging E-post: tlf.: , adr.: Løxaveien 15, 1351 Rud 500 en 3b am.no m.no Vi utfører alt innen sterkstrøm og svakstrøm. Som ABBL-medlem har du rabatter på våre produkter og installasjonsarbeid. Sjekk Sjekk av av ditt ditt el.anlegg el.anlegg Rehabilitering Rehabilitering av av ditt ditt sikringsskapet sikringsskap Lystyringer Lysstyringer Varmestyringer ENØK Varmestyringer ENØK Smart hus Smart hus Alarmer - Porttelefon Alarmer Porttelefon Vi utfører alt innen rørleggerarbeid med egen serviceavdeling. Nesveien Haslum Kontakt William Henriksen, Tlf TAkST SENTERET Tette Rør? Tette Rør? Døgnvakt Tette Rør? Døgnvakt Døgnvakt Tette Rør? Høytrykksspyling/døgnvakt TAKSTMENN I KONTORFELLESKAP Rensing av jernledninger Høytrykksspyling/døgnvakt Høytrykksspyling/døgnvakt Rehabilitering Rensing Høytrykksspyling/døgnvakt Døgnvakt Rensing av av jernledninger vann67 og 56 avløpsledninger Høytrykksspyling/døgnvakt av jernledninger Rørfornying Rehabilitering Rensing uten Rehabilitering graving Rensing av Høytrykksspyling/døgnvakt avjernledninger vann av vann vann og og og avløpsledninger avløpsledninger Rensing Utbedring Rørfornying Rehabilitering av jernledninger Rensing Rørfornying av av drenering jernledninger uten av av uten uten vann graving graving og avløpsledninger TAKSTSENTERET Rehabilitering Utbedring Rørfornying Rehabilitering Utbedring Utbedring avuten av drenering av avvann vann graving og og avløpsledninger avløpsledninger består av TV-inspeksjon Rørfornying TV-inspeksjon Utbedring TV-inspeksjon av av uten drenering graving NTF-autoriserte takstfirmaer. Graving Utbedring av Utbedring Graving TV-inspeksjon Graving TV-inspeksjon Graving drenering TV-inspeksjon Graving Graving Telefon Treff lokalmarkedet i Asker og Bærum på hjemmebane! «ABBL nytt» medlemsblad for Asker og Bærum Boligbyggelag utgis fire ganger per år og har et opplag på ca eksemplarer. Kontakt oss nå for et godt tilbud på annonsering. AnnonsesAlg: Pb 80, 2260 Kirkenær. - Tlf Døgnvakt Vann og Avløpsteknikk AS Vann og AS Slependveien og Slependveien Avløpsteknikk Sandvika SandvikaAS Vann og AS Slependveien Avløpsteknikk Sandvika AS Vann og Slependveien Jongsalleen Avløpsteknikk , Sandvika AS Slependveien Sandvika Vann og Avløpsteknikk AS Slependveien Sandvika Vann og avløpsteknikk-59x80.indd :55:16 Her kunne DIN ANNONSE stått

Nytt medlemskort. for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel. Billige billetter til ABBLmedlemmer. Se side 10-11.

Nytt medlemskort. for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel. Billige billetter til ABBLmedlemmer. Se side 10-11. Nr. 1-2015 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Nytt medlemskort for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel Se side 10-11 Billige billetter til ABBLmedlemmer Se side 18-19 NYTT MEDLEMS-

Detaljer

Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes

Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes N Y T T N R 1 2 0 0 9 Hauger stasjon/kolsåsbanen Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes Se ABBLs bemerkninger til kommuneplanutkastet side

Detaljer

BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA

BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA N Y T N R 2 0 0 T 2 6 BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA Søknadsfrist 19. juni Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 www.abbl. 00 no 0('/(0 6.257 HUSK Medlemskontigenten Forfall 20. juni SIDE 9-11

Detaljer

Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no. - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23

Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no. - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23 N Y T T 1 2 0 0 8 Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23 2 ABBL NYTT NR 1 2008 Asker og Bærum

Detaljer

Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett.

Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett. N Y T T N R 2 2 0 0 9 Arne Kristiansen Jan Erik Reenskaug Ole Kvigne Stian Nyblin Erichsen Eksamen bestått se side 2 Asker utvidet kildesortering se side 9 Boligministeren svarer se side 6 Reiseforsikring

Detaljer

NR 3/2014 Byfesten Barn og mobil Eldrebølgen side 8 side 24 side 34

NR 3/2014 Byfesten Barn og mobil Eldrebølgen side 8 side 24 side 34 BoBra NR 3/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Nina Noreen Byfesten side 8 Barn og mobil side 24 Eldrebølgen side 34 1 Benytt TV-en til mer enn TV Med T-We Box fra Canal Digital

Detaljer

Det nye Tasta s. 14. Nyt vårens blomster side 4. Rehabiliteringsløftet side 17. Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27

Det nye Tasta s. 14. Nyt vårens blomster side 4. Rehabiliteringsløftet side 17. Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27 BoInform Magasin for våre medlemmer og boligselskap Nr 1 : 2012 Det nye Tasta s. 14 Nyt vårens blomster side 4 Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27 Rehabiliteringsløftet side 17 Etablererboliger:

Detaljer

BOLIGSKOLEN. Gode råd og smarte tips for deg som skal kjøpe eller selge bolig

BOLIGSKOLEN. Gode råd og smarte tips for deg som skal kjøpe eller selge bolig BOLIGSKOLEN Gode råd og smarte tips for deg som skal kjøpe eller selge bolig Første fase Kjøpe bolig Selge bolig Valg av megler Visning Pris Oppgjør Ny hverdag Gjennom boka Boligskolen loser vi deg steg

Detaljer

Nr. 2 / 2012. BBL-magasinet. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag. Ble BBL-medlem og vant en ipad. s 6

Nr. 2 / 2012. BBL-magasinet. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag. Ble BBL-medlem og vant en ipad. s 6 Nr. 2 / 2012 BBL-magasinet Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag Ble BBL-medlem og vant en ipad s 6 BANKEN FOR DEG SOM ER UNG MORGENDAGENS HELTER VELGER TRUE BABY I U BOLIGSPARING FOR UNGE BOLIGLÅN FOR UNGE

Detaljer

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer!

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer! bo! NR 2/ 2013. ÅRG. 12 BRA Nye medlemsfordeler: Glåmdal bilsenter side 9 Juvelen side 22 Minilageret AS side 26 Ny strømavtale med Eidsiva side 28 Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer! Norske

Detaljer

Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE

Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE NBBO ET MEDLEMSBLAD FOR NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG - UTGAVE 2-2014 Vi ønsker alle våre medlemmer en fantastisk sommer! Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE Side 51-55 13 sider Terrasse,

Detaljer

Ditt Bate. Magasin for våre medlemmer og boligselskap Nr. 1 : 2014. To gode naboer side 10. Møt Bates nye styreleder side 6.

Ditt Bate. Magasin for våre medlemmer og boligselskap Nr. 1 : 2014. To gode naboer side 10. Møt Bates nye styreleder side 6. Ditt Bate Magasin for våre medlemmer og boligselskap Nr. 1 : 2014 Fulldistribusjon Møt Bates nye styreleder side 6 To gode naboer side 10 Sundays Leder Diamond sofagruppe Kjære leser! Drachmann benk sort

Detaljer

I SALG NÅ! Losjeplassen Vest. Se side 34-37. Granittlia Terrasse borettslag - 40 leiligheter. Lansering 19. mars. Side 38-39.

I SALG NÅ! Losjeplassen Vest. Se side 34-37. Granittlia Terrasse borettslag - 40 leiligheter. Lansering 19. mars. Side 38-39. NBBO ET MEDLEMSBLAD FOR NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG - UTGAVE 1 - Losjeplassen Vest I SALG NÅ! Se side 34-37 Granittlia Terrasse borettslag - 40 leiligheter. Lansering 19. mars. Side 38-39. Rybergsvingen

Detaljer

Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36

Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36 Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Nr 2 2012 Flere nyansatte i KBBL s. 11 og 38 Nordvesten Terrasse s. 32 Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36 Flott utsikt fra Dragatoppen. NY PORTTELEFON?

Detaljer

Erik og Bjørn Einar lykkelige boligeiere. Tema: Lys. God Jul. magasinet. side 14. side 32. «Ny» Fløya Terrasse side 6. West Elektro side 30

Erik og Bjørn Einar lykkelige boligeiere. Tema: Lys. God Jul. magasinet. side 14. side 32. «Ny» Fløya Terrasse side 6. West Elektro side 30 BO magasinet NR.4 / 2014 God Jul «Ny» Fløya Terrasse side 6 West Elektro side 30 Medlemsblad for KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Tema: Lys side 14 Erik og Bjørn Einar lykkelige boligeiere side 32 Bli med på

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR KONGSVINGER OG OMEGNS BOLIGBYGGELAG AL. Norske Boligbyggelag

MEDLEMSBLAD FOR KONGSVINGER OG OMEGNS BOLIGBYGGELAG AL. Norske Boligbyggelag bo! NR 1 / 2011. ÅRG. 10 Flere kvinner bør spare til pensjon side 7 Kobbl Eiendom side 8 Trivselsprisen side 18 Få 100.000,- fra Pangeas Miljøfond side 26 BRA Norske Boligbyggelag MEDLEMSBLAD FOR KONGSVINGER

Detaljer

Vant medlemskap. De glade syttiåra. Glede på terrassen. Krever energimerking. Latinsk lynne. Nr 2 2010

Vant medlemskap. De glade syttiåra. Glede på terrassen. Krever energimerking. Latinsk lynne. Nr 2 2010 Medlemsblad for boligbyggelagene i elverum, gjøvik, hamar og lillehammer Nr 2 2010 Vant medlemskap De glade syttiåra Glede på terrassen Krever energimerking Latinsk lynne Lillehammer og Omegns Jan Espen.

Detaljer

Omsorgstjenester et nytt tilbud fra SBBL s. 8. Bankavtale med Sparebank1 Telemark s. 34. Boliger ved Skagerak Arena s. 30

Omsorgstjenester et nytt tilbud fra SBBL s. 8. Bankavtale med Sparebank1 Telemark s. 34. Boliger ved Skagerak Arena s. 30 Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 2 2010 Bankavtale med Sparebank1 Telemark s. 34 Boliger ved Skagerak Arena s. 30 Omsorgstjenester et nytt tilbud fra SBBL s. 8 Jan Espen. Elsker Deadliest Catch på

Detaljer

Medlemsblad for larvik boligbyggelag Nr 3 2012. Ny serie om Larvik-gater s.26. Flott Labo-tur s.8. Stortrives på Tagtvedt s.6

Medlemsblad for larvik boligbyggelag Nr 3 2012. Ny serie om Larvik-gater s.26. Flott Labo-tur s.8. Stortrives på Tagtvedt s.6 Medlemsblad for larvik boligbyggelag Nr 3 2012 Ny serie om Larvik-gater s.26 Flott Labo-tur s.8 Stortrives på Tagtvedt s.6 Foto: Heia Espen / Palookaville Nyhet! Alle i borettslaget kan nå sette sammen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Ut av blokken, inn i hyttå s. 18

Ut av blokken, inn i hyttå s. 18 BoInform Magasin for våre medlemmer og boligselskap Nr 2 : 2013 Ut av blokken, inn i hyttå s. 18 Med blikket mot nord side 8 Misjonsmarka 65 år etter side 11 Elbilfeber på Skolebryggå side 4 Fra leie til

Detaljer

Bo- og båttrivsel i Marcussundet s. 32. Nye KBBL-ansatte s. 8 og 11. Samarbeidsavtale med FG Eiendom s. 10

Bo- og båttrivsel i Marcussundet s. 32. Nye KBBL-ansatte s. 8 og 11. Samarbeidsavtale med FG Eiendom s. 10 Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Nr 3 2012 Styreleder Jan Olav Bjerkestrand og styremedlem Ruth Elise Sæther stortrives i Marcussundet Borettslag. Nye KBBL-ansatte s. 8 og 11 Samarbeidsavtale

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Rømersvei Borettslag. Vi feirer Innflytting i. Nærhet, troverdighet, langsiktighet - Der folk trives. Les mer på side 44-45

Rømersvei Borettslag. Vi feirer Innflytting i. Nærhet, troverdighet, langsiktighet - Der folk trives. Les mer på side 44-45 NBBO Et medlemsblad for nedre buskerud boligbyggelag - utgave 1-2011 Rømersvei Borettslag Vi feirer Innflytting i Les mer på side 44-45 Lett og lekkert Bli kjent med Midtfylket NBBO s første boligblokker

Detaljer

styremedlem tips om vedlikehold Stort ansvar SOM Nå vil takstmannen Huset ble nytt utvendig

styremedlem tips om vedlikehold Stort ansvar SOM Nå vil takstmannen Huset ble nytt utvendig 2 2015 Kr 59,- BUNADFORSIKRING NY BOLIGMODELL FOR UNGE SÆREIE BOLIGKJØP PÅBYGG 10 Vårsjekk: tips om vedlikehold tema: FORNYELSE Huset ble nytt utvendig Stort ansvar SOM styremedlem Nå vil takstmannen BORE

Detaljer

BBL GOURMET BILFERIE FINN DIN INTERIØRSTIL MAGASINET KJEMPEFORANDRINGEN I GILDESKÅLVEIEN LYSENDE FREMTID FOR BODØ SENTRUM. Nr.1 / 2014 - GRILLTIPS -

BBL GOURMET BILFERIE FINN DIN INTERIØRSTIL MAGASINET KJEMPEFORANDRINGEN I GILDESKÅLVEIEN LYSENDE FREMTID FOR BODØ SENTRUM. Nr.1 / 2014 - GRILLTIPS - BBL MAGASINET Nr.1 / 2014 - GRILLTIPS - GOURMET PÅ ENGANGSGRILL FINN DIN INTERIØRSTIL Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag BLI KLAR TIL BILFERIE LYSENDE FREMTID FOR BODØ SENTRUM KJEMPEFORANDRINGEN I GILDESKÅLVEIEN

Detaljer

Først i køen. For 250 kroner. s. 16

Først i køen. For 250 kroner. s. 16 BoInform Magasin for våre medlemmer og boligselskap Nr 4 : 2012 Først i køen. For 250 kroner. s. 16 Belysning side 5 Lettere liv med heis side 20 Jul på kjøkkenet side 12 Byutvikling: Busan side 28 Leder

Detaljer

Nr. 2 - mai - 2015. Gjerdrum Næringslivsforening. God Sommer! Tid for blomster Næringslivsprisen 2015 KAIs FARVEHANDEL

Nr. 2 - mai - 2015. Gjerdrum Næringslivsforening. God Sommer! Tid for blomster Næringslivsprisen 2015 KAIs FARVEHANDEL Nr. 2 - mai - 2015 Gjerdrum Næringslivsforening God Sommer! Tid for blomster Næringslivsprisen 2015 KAIs FARVEHANDEL Vår og sommer! Vi er igjen inne i en årstid hvor planter, busker og trær utvikles fra

Detaljer

forkjøpsrett i 2015 Se side 36-45

forkjøpsrett i 2015 Se side 36-45 NBBO ET MEDLEMSBLAD FOR NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG - UTGAVE 4-2014 Over 200 nye boliger på forkjøpsrett i 2015 Se side 36-45 Rybergsvingen - 50 nye leiligheter på Åssiden i Drammen. Side 42-43 Munkhaughjørnet

Detaljer

magasinet NR.2 / 2014 Felles innsats side 10 Talgøenga 4 side 32 Medlemsblad for KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG KBBL fusjonerer?

magasinet NR.2 / 2014 Felles innsats side 10 Talgøenga 4 side 32 Medlemsblad for KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG KBBL fusjonerer? BO magasinet NR.2 / 2014 Felles innsats side 10 Talgøenga 4 side 32 Medlemsblad for KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG KBBL fusjonerer? side 7 FÅ ET KJØKKEN SOM ER NOE MER ENN BRA DESIGN Besøk oss på www.hth.no

Detaljer