R Rettinger til John Haugan. Formler og tabeller. ISBN opplag Rettingene er satt med rødt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "R108947. Rettinger til John Haugan. Formler og tabeller. ISBN 978-82-562-7195-5 1. opplag 2011. Rettingene er satt med rødt"

Transkript

1 R0897 Rettinger til John Haugan Formler og tabeller ISBN opplag 0 Rettingene er satt med rødt

2 Rettelser side Logaritmisk derivasjon d f ¼ a dg f g þ b dh h Rettelser side Geometrisk rekke s ¼ a hvis og bare hvis jkj < k Rettelser side 7 Uniform rotasjon: transformasjoner v ¼ v 0 þ! r a ¼ a 0 þ! v 0 þ! ð! rþ! v 0 er coriolisakselerasjonen! ð! rþ er sentripetalakselerasjonen Rettelser side 7 Rettelse side 6 III ¼ þ i ¼ i y ¼ e x A sin x þ B cos x. Dynamikk for rotasjonsbevegelse Rettelser side 7 Eulers utvidete metode y 0 n þ ¼ y 0 n þ h y 00 n, n ¼ 0,,,... Rettelser side 8 8. Sylinderkoordinater i R Punktet P angis ved koordinatene r, og z z L ¼ I! ðrotasjon om en symmetriakseþ L ¼ L C þ r C mv C ðbevegelig momentpunktþ M ¼ I ¼ I d! dt Rettelser side 7 (kraftmomentsetningen) Arbeid og energi (rotasjonsbevegelse) Effekt: P ¼ dw dt ¼ M! z P(r, q, z) Rettelser side 9 Magnetisk moment ¼ IAu N x q r y Kraftmoment på strømsløyfe M ¼ B Rettelser side 0 Divergens r ð A ðsin A Þ Rettelser side 7 Sirkelbevegelse v ¼! r a ¼! v ðjvj ¼konstantÞ ¼! ð! rþ Potensiell energi til strømsløyfe i magnetfelt E p ¼ B Rettelser side 9 Magnetisk moment ¼ e m L Egenspinnets magnetiske moment e s ¼ g s m ~ S, g s ¼

3 Rettelser side 8 8 Grunnenhetene i SI Størrelse SI-enhet Symbol Definisjon Tid sekund s Et sekund er perioder av den stråling som svarer til overgangen mellom de to hyperfinnivåer i grunnstilstanden for cesiumatomet. Lengde meter m En meter er lengden av den strekning som lyset tilbakelegger i tomt rom i løpet av = av et sekund. Masse kilogram kg Et kilogram er massen av den internasjonale kilogramnormalen. Strøm ampere A En ampere er den konstante elektriske strøm som frembringer en gjensidig kraft på 0 7 newton per meter leder når strømmen går gjennom hver av to rettlinjede, parallelle, uendelig lange ledere med sirkulært og neglisjerbart lite tverrsnitt, og lederne er anbrakt i en meters innbyrdes avstand i tomt rom. Temperatur kelvin K En kelvin er brøkdelen =7,6 av den termodynamiske temperatur for vannets trippelpunkt. Lysstyrke candela cd En candela er lysstyrken i en gitt retning fra en kilde som sender ut monokromatisk stråling med frekvens 50 0 hertz og med en strålingsstyrke i den gitte retning lik =68 watt per steradian. Stoffmengde mol mol Et mol er stoffmengden i et system som inneholder like mange elementære entiteter som det er karbonatomer i 0,0 kilogram karbon. Når enheten mol nyttes, må elementærentitetene spesifiseres. Disse kan f.eks. være atomer, molekyler, ioner, elektroner eller andre partikler, eller grupper av slike partikler. Definisjonene er tatt fra Norsk Standard med unntak av meterdefinisjonen som er en oversettelse av den engelske teksten vedtatt internasjonalt i 98. Rettelser side 0 Universalkonstanter Størrelse Symbol Sammenheng med andre konstanter Verdi Enhet Lysfarten i vakuum Permeabilitet i vakuum Permitivitet i vakuum c ¼ =ð 0 c 0 Þ, , ð 0 9 =6Þ m=s Vs=Am As/Vm Gravitasjonskonstanten Tyngdeakselerasjonen ved 5 bredde G g 6, , Nm =kg m=s Atomær masseenhet Elektronets hvilemasse u m e, , , kg kg u forts.

4 Rettelser side og Periodesystemet,00797 H 0,08 s Hydrogen 6,99 Li 0,5,85 9,0 Be Atomnummer Massetetthet [0 kg/m ] 7,9 5,996 Cr [Ar]d 5 s Krom Atommasse* [u] Symbol Elektronkonfigurasjon Navn s s s s Litium Beryllium,9898 Na 0,97,7, Mg * En verdi i parentes er atommassen til den mest stabile isotopen [Ne]s Natrium Magnesium ,0 0 0,08,956 7,90 50,9 5, , ,87 7 K 0,86,55,0,5 6, 7,9 7, 7,86 8,9 7 85,7 8 87,6 9 88, , 9,906 95,9 (98) 0,07 5 Rb,5,6,7 6,9 8, 0,,5,, 55, , 57 8,9 7 78,9 7 80,98 7 8, , 76 90, 77 * Cs,90,5 6,7, 6,6 9,,0,6,5 87 () 88 (6) 89 (7) 0 (6) 05 (6) 06 (6) 07 (6) 08 (65) 09 ** Fr [Ne]s Ca Sr Ba Ra Sc Y La Ac Ti Zr Hf Rf 5,0 V Nb Ta Db Cr Mo W Sg Mn [Ar]s [Ar]s [Ar]d s [Ar]d s [Ar]d s [Ar]d 5 s [Ar]d 5 s [Ar]d 6 s [Ar]d 7 s Kalium Kalsium Scandium Titan Vanadium Krom Mangan Jern Kobolt [Kr]5s [Kr]5s [Kr]d 5s [Kr]d 5s [Kr]d 5s [Kr]d 5 5s [Kr]d 5 5s [Kr]d 7 5s [Kr]d 8 5s Rubidium Strontium Yttrium Zirkonium Niobium Molybden Technetium Ruthenium Rhodium Tc Re Bh Fe Ru Os Hs 58,9 Co 0,905 [Xe]6s [Xe]6s [Xe]5d 6s [Xe]f 5d 6s [Xe]f 5d 6s [Xe]f 5d 6s [Xe]f 5d 5 6s [Xe]f 5d 6 6s [Xe]f 5d 7 6s Cesium Barium Lantan Hafnium Tantal Wolfram Rhenium Osmium Iridium Rh 9, Ir (66) Mt [Rn]7s Frankium [Rn]7s Radium [Rn]6d 7s Actinium [Rn]5f 6d 7s Rutherfordium [Rn]5f 6d 7s Dubnium [Rn]5f 6d 7s Seaborgium [Rn]5f 6d 5 7s Bohrium [Rn]5f 6d 6 7s Hassium [Rn]5f 6d 7 7s Meitnerium * 58 0, 59 0,907 60, 6 (5) 6 Ce Pr Nd Pm 6,67 6,77 7,00 7,5 50,5 Sm ** [Xe]5f 5d 0 6s [Xe]f 5d 0 6s [Xe]f 5d 0 6s [Xe]f 5 5d 0 6s [Xe]f 6 5d 0 6s Cerium Praseodym Neodym Promethium Samarium 90,08 9 () 9 8,0 9 (7) 9 Th Pa U Np,7 5, 9,07 9,5 () Pu [Rn]5f 0 6d 7s Thorium [Rn]5f 6d 7s Protactinium [Rn]5f 6d 7s Uran [Rn]5f 6d 7s Neptunium [Rn]5f 6 6d 0 7s Plutonium

5 H Hg Tc gass væske kunstig framstilt ,8 6,05 7, , ,998 0 B C,,6,7,,585 0,8 6,985 8, ,978 6,06 7 5,5 8 Al Si,70,,8,07,95,66 N P O S F Cl 0,7 8,006 He s Helium 0,8 Ne s s p s s p s s p s s p s s p 5 s s p 6 Bor Karbon Nitrogen Oksygen Fluor Neon 9,98 Ar 0 Aluminium Silisium Fosfor Svovel Klor 8 58,7 9 6,5 0 65,7 69,7 7,59 7,9 78, ,909 6 Ni Cu 8,9 8,96 7, 5,9 5, 5,7,9,,8 6 06, 7 07,870 8,0 9,8 50 8,69 5,75 5 7,60 5 6,90 5 Pd Ag,0 0,5 8,65 7, 7,0 6,69 6,,9 5, , , ,59 8 0,7 8 07,9 8 08,980 8 (09) 85 (0) 86 Pt Au, 9,,6,, 9,8 9, 9, 0 (8) (8) Ds Rg Zn Cd Hg (88) Cn [Ne]s p Ga In Tl [Ne]s p Ge Sn Pb [Ne]s p As Sb Bi [Ne]s p Se Te Po [Ne]s p 5 Br I At [Ne]s p 6 Argon [Ar]d 8 s [Ar]d 0 s [Ar]d 0 s [Ar]d 0 s p [Ar]d 0 s p [Ar]d 0 s p [Ar]d 0 s p [Ar]d 0 s p 5 [Ar]d 0 s p 6 Nikkel Kopper Sink Gallium Germanium Arsen Selen Brom Krypton [Kr]d 0 5s 0 [Kr]d 0 5s [Kr]d 0 5s [Kr]d 0 5s 5p [Kr]d 0 5s 5p [Kr]d 0 5s 5p [Kr]d 0 5s 5p [Kr]d 0 5s 5p 5 [Kr]d 0 5s 5p 6 Palladium Sølv Kadmium Indium Tinn Antimon Tellur Jod Xenon [Xe]f 5d 9 6s [Xe]f 5d 0 6s [Xe]f 5d 0 6s [Xe]f 5d 0 6s 6p [Xe]f 5d 0 6s 6p [Xe]f 5d 0 6s 6p [Xe]f 5d 0 6s 6p [Xe]f 5d 0 6s 6p 5 [Xe]f 5d 0 6s 6p 6 Platina Gull Kvikksølv Thalium Bly Vismut Polonium Astat Radon 8,60 Kr,0 Xe () Rn [Rn]5f 6d 9 7s Darmstadtium [Rn]5f 6d 9 7s Roentgenium [Rn]5f 6d 0 7s Copernicium 6 5, , ,9 66 6, , , ,9 70 7,0 7 Eu Gd Tb Dy Tm 5,6 7,89 8,7 8,5 8,80 9,05 9, 6,98 9,8 Ho Er Yb 7,97 Lu [Xe]f 7 5d 0 6s [Xe]f 7 5d 6s [Xe]f 9 5d 0 6s [Xe]f 0 5d 0 6s [Xe]f 5d 0 6s [Xe]f 5d 0 6s [Xe]f 5d 0 6s [Xe]f 5d 0 6s [Xe]f 5d 6s Europium Gadolinium Terbium Dysprosium Holmium Erbium Thulium Ytterbium Lutetium 95 () 96 (7) 97 (7) 98 (5) 99 (5) 00 (57) 0 (58) 0 (59) 0 Am Cm Bk Cf Fm Md,7 Es No (60) Lr [Rn]5f 7 6d 0 7s Americum [Rn]5f 7 6d 7s Curium [Rn]5f 9 6d 0 7s Berkelium [Rn]5f 0 6d 0 7s Californium [Rn]5f 6d 0 7s Einsteinium [Rn]5f 6d 0 7s Fermium [Rn]5f 6d 0 7s Mendelevium [Rn]5f 6d 0 7s Nobelium [Rn]5f 6d 7s Lawrencium

6 Rettelser side og 5 Grunnstoffenes termiske egenskaper H (g) 59 0, ,6 Li Be 7,0 79, , ,6 Na Mg 69,6 98 5, ,90 5, K 0 Ca Sc Ti V Cr 5 Mn 6 Fe 7 Co 8 6, , , ,5 887,8,7 55, , , , , ,5 79 0, , ,5 7 Rb 8 Sr 9 Y 0 Zr Nb Mo Tc Ru 5 Rh , 85 7, 5 5, ,7 7 8, (s) , , , , , , , 55 Cs 56 Ba 57 La 7 Hf 7 Ta 7 W 75 Re 76 Os 77 Ir 9 6, ,0 7 6,5 996, ,7 07 6,5 07 6(s) , ,7 57 8, 557 8, , 0 7 7,90 87 Fr 88 Ra 89 Ac 0 Rf 05 Db 06 Sg 07 Bh 08 Hs 09 Mt A.nr. Symbol Lineær utvidingskoeffisient [0-6 K ] Termisk ledningsevne [Wm - K ] Spesifikk varmekapasitet [J kg - K ] Smeltepunkt [ºC] Spesifikk smeltevarme [0 J kg ] Kokepunkt [ºC] Spesifikk fordampingsvarme [0 6 J kg ] 58 Ce 59 Pr 60 Nd 6 Pm 6 Sm Th 9 Pa 9 U 9 Np 9 Pu, , , 6 7,7 90 7

7 B 6 C 7 N 8 O 9 F 0 8 He Al Si 5 P 6 S 7 Cl 8 Ar 0 0,9 0,6 0,0 0,8 0,8 8 Ni 9 Cu 0 Zn Ga Ge As Se 5 Br 6 (g) 70 0, 5, Pd 7 A 8 Cd 9 I 50 S 5 Sb 5 T 5 I 5 X 0,05 00, 67 (g) 0 (g) 8 (g) 9 (g) 9 7, ,07 5,7 0,07,8 0,0, 0,06 6, , , , ,086, 660, (g) 0 (g) ,0 8 0, ,06 9, ,7 5 6,8 08 9,7 0 9, 0 5, (g) , ,00(g) 0,009 9,5 87 6, , , ,6 87,6 0 87, , ,08 Ne 0,58 Kr Rettelser side 7 5 Termiske egenskaper for noen væsker Egenskaper ved atm trykk Massetetthet ved 0 o C 0 kg m Gjennomsnittlig kubisk varmekapasitet Spesifikk utv. koeff. ved 0 o C J ½0 5 K Š kg K Frysepunkt [ o C] Spesifikk smeltevarme kj kg Kokepunkt [ o C] Spesifikk fordampingsvarme kj kg 6 Termiske egenskaper for noen gasser Spesifikk varmekapasitet ved 0 o C Egenskaper ved atm trykk Betegnelse Atomtall Massetetthet kg m c p J kg K c v J kg K c p J mol K c v J mol K

8 Rettelser side 8 og 9 7 Grunnstoffenes elektriske egenskaper, 0 9 (H ) H Li 8,55,7 +,7 0 5,0 7,5, 0 5 Be Resistivitet [0 8 Wm] Resistivitetens temperaturkoeffisient [0 K ] Magnetsik suseptibilitet ved 00 K c = M/H = magnetisering/ magnetiserende felt A.nr. Symbol Na Mg,,5 5,5, +8, , K 0 Ca Sc Ti V Cr 5 Mn 6 Fe 7 Co B 6 C 7 N 8 O 9 F 0,8 0,8 0 5 Al Si 5 P 6 S 7 Cl 8,65,9 +, (, 0 grafitt),7 0 5 (, 0 grafitt) 0, (gult S) (Cl ) 8 Ni 9 Cu 0 Zn Ga Ge As Se 5 Br 6 7 6,7 0 9 (N ) 0 7, , (O ) 0,6 0 5, He,05 0 9,78 0 9,0 0 8 Ne Ar Kr

9 Rettelser side 50 og 5 8 Grunnstoffenes kjemiske egenskaper H, amf,6 Li Na Be,0 bas 5, 75,6,5 amf 9, 8, 0,9 bas, bas Mg Atomnummer Elektronegativitet (Paulings skala) Vanlige oksidasjonstrinn (Mest stabile understreket) Syre-base-egenskaper til oksid ( = t oksid, bas = basisk oksid, amf = amfotært oksid) NØKKEL Cr,6 6,, 6,8 6,5 5, 7, 7,6 5, K 0 Ca Sc Ti V Cr 5 Mn 6 Fe 7 Co Symbol ionisasjonsenergier,. og. trinn [ev] B 6 C 7 N 8 O 9 F 0,0 8, 5, Al Si 5 P 6 S 7 Cl 8,5 amf,5 ±,,,,8 amf, ±, 5,,5 ±,, 6,0 ±,, 5, 7 0 6,0 8,8 8, 6,,0 9,7 0,,,0,8 8 Ni 9 Cu 0 Zn Ga Ge As Se 5 Br 6 8 He,6 5, Ne,0 ±, 5,,,5 9,6,5,6 5,,0 7, 5,0,6, Ar 5,8 7,6 Kr

10 Rettelser side 5 Samsvarende damptrykk og temperatur for noen materialer Temperaturverdiene i uthevet skrift gjelder for likevekt mellom fast stoff og gassfase Trykk [torr] Rettelser side 55 8 Farger i den synlige delen av spekteret Grenseverdiene er ikke eksakt definert. Rettelser side 58 Toatomige molekyler Molekyl Kjerneavstand [pm] Vibrasjonsenergi v ¼ 0! v ¼ [ev] Dissosiasjonsenergi v ¼ 0! v ¼ [ev] Ionisasjonsenergi [ev] Elektrisk dipolmoment ½0 0 CmŠ Karakteristisk rotasjonstemperatur [K] Rettelser side 6 6 Elementærpartikler Rettelser side 6 7 Kvarker a. Kvarker og leptoner Ladning [u] Kvarker u ¼ opp c ¼ sjarm t ¼ topp = d ¼ ned s ¼ sær b ¼ bunn =

11 8 Egenskaper ved halvledere Materiale Båndgap ved 00 K [ev] Mobilitet ved 00 K [m V s ] Effektiv masse m =m elektroner hull elektroner hull Dielektrisitetskonstant Rettelser side 66 Løselighetsprodukter for noen salter ved 5 C Reaksjoner: M m X n ðsþ! mm nþ ðaqþ Verdier beregnet fra ln K sp ¼ G RT Sulfater SO Fosfater PO Karbonater CO Kromater CrO Sulfider S Hydroksider OH Fluorider F Klorider Cl Bromider Br Jodider I Cu þ,9 0 7,7 0 6,7 0 6, 0 9 Mg þ 9, , ,6 0 7, 0 Hg þ 6, 0 5 (svart), 0 6,8 0 9 Rettelser side 67 og 68 Potensialer for noen eletrokjemiske reaksjoner Mg þ þ e! Ma AIF6 þ e! AI þ 6F H PO þ e! P þ OH ZnO þ H O þ e! Zn þ OH ClO þ H O þ 6e! Cl þ6oh Hg þ þ e! Hg þ NO þ Hþ þ e! NO þ H O,70,069,8,5 0,6 0,90 0,957 Mo þ þ e! Mo CrO þ H O þ e! CrðOHÞ þ 5OH O þ H O þ e! HO þ OH NO þ H O þ e! N þ OH Cr O 7 þ H þ þ 6e! Cr þ þ 7H O Co þ þ e! Co þ ð mol=l H SO Þ FeO þ 8H þ e! Fe þ þ H O 0,00 0, 0,076 0,0,,8,0 Rettelser side 69 Dissosiasjonskonstanter for noen syrer Navn Syre! H þ + Base K a pk a Rettelser side 70 5 Noen fysiske egenskaper for vanlige plastmaterialer Type Kjemisk oppbygning Massetetthet [kg/dm ] Elastisitetsmodul [N/mm ] Strekkfasthet [N/mm ] Bruddforlengelse [%] Bøyefasthet [N/mm ] Trykkfasthet [N/mm ] Gjennomgangsresistans [ m ] Høyeste brukstemperatur [ C]

12 Rettelser side 7 8 Viskositet for noen væsker og gasser Fluid Temperatur [ C] Viskositet [Pas] Vann 0, , , , , ,88 0 Maursyre 0,80 0 Eddiksyre 8,0 0 Smørsyre 0,50 0 Metanol 0 0,597 0 Etanal 0,00 0 n-propanol 0,56 0 Glyserin 0, 0,90 0 0,95 Dietyl-eter 0 0, , 0 0 0,97 0 Fenol 8,7 0 50,9 0 Smøreolje 0 5, 0,0 0 0, ,5 0 0, 00 6, 0 Luft 5, , , , , , 0 6 Karbondioksid 0, ,8 0 6 Hydrogen 0 8, , Metan 0 0, , Oksygen 0 8, ,8 0 6 Vanndamp 00, , ,5 0 6

13 Rettelser side 7 9 Planetene, Pluto, Månen og Sola Masse [kg] Ekvatorradius [m] Gjennomsnittlig solavstand [m] Siderisk omløpstid [a] Roitasjonstid Massetetthet [0 kg/m ] Tyngdeaksel. [m/s ] Baneplanets vinkel med ekliptikken Antall måner påvist per 0 Venus,9 0 6,05 0 6,08 0 d þ 0,6 5, 8,9 0 0 Mars 6,5 0,0 0 6,8 0,6 h,88,9,7 5 0 Jupiter, , 0 7 7,78 0 9,8 h,86, Saturn 5, ,00 0 7, 0 0, h 9,6 0, Uranus 8,7 0 5,5 0 7,87 0 0,8 h 8,0, 8, Neptun,0 0 6, 0 7,50 0 5,8 h 6,78,6 7 0 Pluto*, 0 6, ,90 0 6, d 8,, 0, * IAU bestemte i 006 at Pluto ikke lenger skulle kalles planet

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

2 He F Ne Cl Ar Br Kr Lv Ts. 118 Og. 69 Tm. 70 Yb. 71 Lu. 102 No. 101 Md. 103 Lr

2 He F Ne Cl Ar Br Kr Lv Ts. 118 Og. 69 Tm. 70 Yb. 71 Lu. 102 No. 101 Md. 103 Lr g Væske Gass e 9 0 0 Ca 9 0 3 4 5 6 7 9 30 3 3 4 4 44 45 46 47 4 49 50 5 5 Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn 7 73 0 3 f Ta g Tl 53 I 04 05 06 07 0 09 s Mt 0 3 4 5 6 7 *Melk er bygd opp av disse grunnstoffene

Detaljer

Emnenavn: Faglærer: Oppgavesettet består av 3 oppgaver. Alle spørsmål på oppgavene skal besvares, og alle spørsmål teller likt til eksamen.

Emnenavn: Faglærer: Oppgavesettet består av 3 oppgaver. Alle spørsmål på oppgavene skal besvares, og alle spørsmål teller likt til eksamen. Høgskolen i østfold EKSAMEN Emnekode: ITD12011 Dato: Emnenavn: Fysikk og kjemi Eksamenstid: 6.5.2016 9.00 til 13.00 Hjelpemidler: Faglærer: 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater. Erling Strand Ikke-kommuniserende

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk

Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk www.ife.no Innhold Hva er hydrogen Produksjon Fra naturgass ZEG -konseptet Fra vann Sluttbruk Marked Grunnstoff med kjemisk

Detaljer

ПРИЛОЖЕНИЕ к критериям отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам

ПРИЛОЖЕНИЕ к критериям отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам ПРИЛОЖЕНИЕ к критериям отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам Предельные значения удельной и объемной активности радионуклидов в отходах ---- -------------- ------------------

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen (utsatt prøve) i: KJM 1110 Organisk kjemi I Eksamensdag: 18. august 2016 Tid for eksamen: 14:30-18:30 Oppgavesettet er på

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksempeleksamen: KJM0100V Grunnleggende kjemi i naturfag Eksamensdag: Tid for eksamen: 2015, 4 timer Oppgavesettet er på 3 sider pluss 2

Detaljer

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 6 nr.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksempeleksamen: KJM0100V Grunnleggende kjemi i naturfag Eksamensdag: Onsdag 09.12.2015 Tid for eksamen: 11.00 15.00 Oppgavesettet er på

Detaljer

Eksamensoppgave i KJ1000 Generell kjemi med laboratorium

Eksamensoppgave i KJ1000 Generell kjemi med laboratorium Institutt for kjemi Eksamensoppgave i KJ1000 Generell kjemi med laboratorium Faglig kontakt under eksamen: Professor Bjørn Hafskjold Tlf.: 91897078 Eksamensdato: 10.12.2015 Eksamenstid (fra til): 09:00

Detaljer

Om REE. Anvendelser. Produksjon. Potensial. Noen utfordringer

Om REE. Anvendelser. Produksjon. Potensial. Noen utfordringer Sjeldne jordarter - Holder vi på å gå tom? Rognvald Boyd, NGU Tekna seminar Avfall Innlandet, Gjøvik, 26. 27. januar 2012 Om REE Anvendelser Produksjon Potensial Noen utfordringer Sjeldne jordarter i det

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: KJM 1110 Organisk kjemi I Eksamensdag: 17. juni 2016 Tid for eksamen: 9:00-13:00 Oppgavesettet er på 4 sider + 3 sider

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER ATOMER og PERIODESYSTEMET

FLERVALGSOPPGAVER ATOMER og PERIODESYSTEMET FLERVALGSOPPGAVER ATOMER og PERIODESYSTEMET Hjelpemidler: Periodesystem Atomer 1 Hvilket metall er mest reaktivt? A) sølv B) bly C) jern D) cesium Atomer 2 Hvilket grunnstoff høyest 1. ioniseringsenergi?

Detaljer

EKSAMEN. Oppgavesettet består av 3 oppgaver. Alle sporsnuil på oppgavene skal besvares, og alle spors111d1teller likt til eksamen.

EKSAMEN. Oppgavesettet består av 3 oppgaver. Alle sporsnuil på oppgavene skal besvares, og alle spors111d1teller likt til eksamen. Høgskoleni østfold EKSAMEN Emnekode: ITD12011 Emne: Fysikk og kjemi Dato: 29. april 2015 Eksarnenstid: kl. 9:00 til k1.13:00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater. Ikke-kommuniserende kalkulator.

Detaljer

Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter

Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter 1 Hvilken ladning har et proton? +1 2 Hvor mange protoner inneholder element nr. 11 Natrium? 11 3 En isotop inneholder 17 protoner og 18 nøytroner. Hva er massetallet?

Detaljer

HVORFOR SKAL VI FORTSATT HA FOKUS PÅ MILJØGIFTER? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

HVORFOR SKAL VI FORTSATT HA FOKUS PÅ MILJØGIFTER? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse HVORFOR SKAL VI FORTSATT HA FOKUS PÅ MILJØGIFTER? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse STORTINGS,MELDING OG MILJØGIFTSUTVALG Sammen for et giftfritt miljø og en tryggere fremtid Stor mangel

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksempeleksamen: KJM0100V Grunnleggende kjemi i naturfag Eksamensdag: Onsdag 09.12.2015 Tid for eksamen: 11.00 15.00 Oppgavesettet er på

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksempeleksamen: KJM0100V Grunnleggende kjemi i naturfag Eksamensdag: Tid for eksamen: 2015, 4 timer Oppgavesettet er på 3 sider pluss 2

Detaljer

Materialgjenvinningspotensiale i farlig avfall

Materialgjenvinningspotensiale i farlig avfall Materialgjenvinningspotensiale i farlig avfall Midt-Norsk avfallskonferanse Stjørdal. 14. februar 2018 Karl Kristensen Bergfald Miljørådgivere Hvilken plass har farlig avfall i den sirkulære økonomien?

Detaljer

Hva er sirkulær økonomi og hvilke muligheter finnes for norsk næringsliv?

Hva er sirkulær økonomi og hvilke muligheter finnes for norsk næringsliv? Hva er sirkulær økonomi og hvilke muligheter finnes for norsk næringsliv? Karl Kristensen Miljørådgiver Oslo 23. nov 2017 Fra lineære til sirkulære verdikjeder Råstoff Produkt Avfall Biologisk Teknisk

Detaljer

1. Oppgaver til atomteori.

1. Oppgaver til atomteori. 1. Oppgaver til atomteori. 1. Hva er elektronkonfigurasjonen til hydrogen (H)?. Fyll elektroner inn i energidiagrammet slik at du får elektronkonfigurasjonen til hydrogen. p 3. Hva er elektronkonfigurasjonen

Detaljer

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny!

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny! Fasit odatert 10/9-03 Se o for skrivefeil. Denne fasiten er ny! aittel 1 1 a, b 4, c 4, d 4, e 3, f 1, g 4, h 7 a 10,63, b 0,84, c,35. 10-3 aittel 1 Atomnummer gir antall rotoner, mens masse tall gir summen

Detaljer

Grunnstoffa og periodesystemet

Grunnstoffa og periodesystemet Grunnstoffa og periodesystemet http://www.mn.uio.no/kjemi/tjenester/kunnskap/period esystemet/ Jord, eld, luft, vatn = dei fire elementa ( «grunnstoffa») 118 grunnstoff Grunnstoff består av berre ein atomtype.

Detaljer

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall Forsrift om forurensningslovens anvendelse på radioativ forurensning og radioativt avfall Fastsatt av Miljøverndepartementet med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI

NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI EKSAMEN I KJ 2031 UORGANISK KJEMI VK Mandag 31. mai 2010 Tid: 09.00 13.00 Faglig kontakt under eksamen: Karma Mathisen, Realfagbygget

Detaljer

Eksamensoppgave i KJ1000 Generell kjemi med laboratorium

Eksamensoppgave i KJ1000 Generell kjemi med laboratorium Institutt for kjemi Eksamensoppgave i KJ1000 Generell kjemi med laboratorium Faglig kontakt under eksamen: Professor Bjørn Hafskjold Tlf.: 91897078 Eksamensdato: 19.05.2017 Eksamenstid (fra til): 09:00

Detaljer

KOSMOS. 5: Elektroner på vandring Figur side Modell av et heliumatom. Elektron. Nøytron. p + Proton. Protoner

KOSMOS. 5: Elektroner på vandring Figur side Modell av et heliumatom. Elektron. Nøytron. p + Proton. Protoner 5: Elektroner på vandring Figur side 132 Elektron e p Nøytron n e Proton Modell av et heliumatom. Protoner Nøytroner Elektroner Nukleoner Elementærladning Elementærpartikler er små partikler i sentrum

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen (utsatt prøve) i: KJM 1110 Organisk kjemi I Eksamensdag: 14. januar 2016 Tid for eksamen: 14:30-18:30 Oppgavesettet er på

Detaljer

Mineraler til mjølkeku, ammeku og sau

Mineraler til mjølkeku, ammeku og sau Mineraler til mjølkeku, ammeku og sau Tore Sivertsen Institutt for produksjonsdyrmedisin, NVH Grovfôrmøter, Slitu og Hvam 09.12.2013 Nødvendige grunnstoffer (for pattedyr) H He Li Be B C N O F Ne Na Mg

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1-2

Innholdsfortegnelse 1-2 Innhold Innholdsfortegnelse 1- Side Konstanter Avogadros konstant Molart volum Vannets ioneprodukt Elementærladning Faradays konstant Definisjon på elektrisk strøm Formler 4 Måleenheter 4 Kjemiske forstavelser

Detaljer

Kapittel 2 Atom, molekyl og ion. 1. Moderne beskrivelse av atom - Enkel oppbygning - Grunnstoff og isotoper - Navn på grunnstoff

Kapittel 2 Atom, molekyl og ion. 1. Moderne beskrivelse av atom - Enkel oppbygning - Grunnstoff og isotoper - Navn på grunnstoff Kapittel 2 Atom, molekyl og ion 1. Moderne beskrivelse av atom - Enkel oppbygning - Grunnstoff og isotoper - Navn på grunnstoff 2. Introduksjon til det periodiske systemet 3. Molekyl og ioniske forbindelser.

Detaljer

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405.

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405. Kunde: Din Labpartner Einar Øgrey Industrisand AS Att: Paul Brandsdal Box 1121 Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien. 174 Besøksadr.

Detaljer

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013 VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013 1. IVAR sanlegg Langevatn Tabell 1.1 Sensoriske parametere iht. drikkevannsforskrift Langevannverket 1 Farge mg/l Pt 20 3-17 1) 2 Lukt Terskelverdi 3 ved

Detaljer

Positiv materialidentifikasjon (PMI)

Positiv materialidentifikasjon (PMI) Positiv materialidentifikasjon (PMI) Arne K. Bjerklund Holger Teknologi AS Nivå 3 seminar 2011 Oslo 14. 15. november 2011 Agenda Kort om XRF virkemåte Får vi alltid entydige svar/fallgruver Kurs og sertifisering

Detaljer

Lewis struktur for H20 og CO2 er vist under. Begge har polare bindinger, men H20 er et polart molekyl mens CO2 er upolart. Forklar hvorfor.

Lewis struktur for H20 og CO2 er vist under. Begge har polare bindinger, men H20 er et polart molekyl mens CO2 er upolart. Forklar hvorfor. Høgskolen i Østfold Avdeling for ingeniør- og realfag EKSAMENSOPPGAVE Fag: IRK10013 Generell kjemi Sensurfrist: Mandag 21. desember Lærer: Birte J. Sjursnes Grupper: 15Kje+Y+tress og 15Bio+Y Dato: 30.11.2015

Detaljer

MENA1001 Deleksamen 2017 Forside

MENA1001 Deleksamen 2017 Forside MENA1001 Deleksamen 2017 Forside MENA1001 Tidspunkt: Onsdag 11. oktober 2017, kl. 9.00-10.00 Alle 20 oppgaver skal besvares. Hver oppgave teller likt. Det er 1 poeng for korrekt svar, 0 poeng for feil

Detaljer

Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4.

Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4. Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4. Rv. 4 Gran grense Jaren 15.5.2012: Søknad til Kliff om fravik fra forurensningsforskiftens

Detaljer

NGU-dagen, 6. februar 2014. Innledning EU analysene 2010 og 2014 Produksjon av kritiske råstoffer primær og sekundær

NGU-dagen, 6. februar 2014. Innledning EU analysene 2010 og 2014 Produksjon av kritiske råstoffer primær og sekundær Kritiske råstoffer status og implikasjoner for bærekraft NGU-dagen, 6. februar 2014 Rognvald Boyd, NGU Innledning EU analysene 2010 og 2014 Produksjon av kritiske råstoffer primær og sekundær Glencore

Detaljer

Eksamensoppgave i KJ1000 Generell kjemi med laboratorium

Eksamensoppgave i KJ1000 Generell kjemi med laboratorium Institutt for kjemi Eksamensoppgave i KJ1000 Generell kjemi med laboratorium Faglig kontakt under eksamen: Professor Bjørn Hafskjold Tlf.: 91897078 Eksamensdato: 17.12.2014 Eksamenstid (fra-til): 09:00

Detaljer

URBAN MINING. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse GULLFOREKOMST VED ST. JOHNS FJORDEN PÅ SPITSBERGEN 5 gram gull per tonn fjell gir en drivverdig forekomst TRADISJONELL GRUVEDRIFT GIR STORE

Detaljer

1.3.1 Prefiksene i Tabell 6 brukes for å danne navn og symboler for desimale multipler av SIenhetene.

1.3.1 Prefiksene i Tabell 6 brukes for å danne navn og symboler for desimale multipler av SIenhetene. Side 1 av 8 FOR 1977-06-10 nr 01: Forskrift om målenheter. DATO: FOR-1977-06-10-1 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) AVD/DIR: Justerdir. PUBLISERT: I 1977 s 608 IKRAFTTREDELSE: SIST-ENDRET:

Detaljer

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2014 Snittverdier 2014

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2014 Snittverdier 2014 VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2014 Snittverdier 2014 1. IVAR sanlegg Langevatn Tabell 1.1 Sensoriske parametere 22.10.2015 10:20:10 1/5 1 Farge mg/l Pt 20 3-11 1) 2 Lukt Terskelverdi 3 ved /25ºC 2 4 Turbiditet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet LØSNINGSFORSLAG Eksamen i: KJM 1110 Organisk kjemi I Eksamensdag: 17. juni 2016 Tid for eksamen: 9:00-13:00 Oppgavesettet er på 4

Detaljer

1. IVAR vannbehandlingsanlegg Langevatn, Snittverdier fra 2017

1. IVAR vannbehandlingsanlegg Langevatn, Snittverdier fra 2017 ID: 65129 1. IVAR sanlegg Langevatn, Snittverdier fra 2017 Tabell 1.1 Sensoriske parametere, grenseverdier 1 Farge Pt Mattilsynet er 20 2 Lukt 3 Smak 4 Turbiditet NTU Mattilsynet er 1 8 1 0,06 Tabell 1.2

Detaljer

Kjemiske bindinger. Som holder stoffene sammen

Kjemiske bindinger. Som holder stoffene sammen Kjemiske bindinger Som holder stoffene sammen Bindingstyper Atomer Bindingene tegnes med Lewis strukturer som symboliserer valenselektronene Ionebinding Kovalent binding Polar kovalent binding Elektronegativitet,

Detaljer

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger 1. Vann som løsningsmiddel 2. Elektrolytter Sterke elektrolytter Svake elektrolytter Ikke-eletrolytter 3. Sammensetning av løsning Molaritet

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI

FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI Hjelpemidler: Periodesystem og kalkulator Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Støkiometri 1 Bestem masseprosenten av nitrogen i denne forbindelsen: (N 2 H 2 ) 2 SO

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Kalkulator med tomt minne Nødvendige formler og tabeller er inkludert i oppgavesettet. Linje

EKSAMENSOPPGAVE. Kalkulator med tomt minne Nødvendige formler og tabeller er inkludert i oppgavesettet. Linje Fakultet for naturvitenskap og teknologi EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: MNF-6001 Dato: Fredag 9. desember 2016 Klokkeslett: 0900-1300 Sted: Åsgårdvegen 9 Tillatte hjelpemidler: Type innføringsark (rute/linje):

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER KJEMISK BINDING

FLERVALGSOPPGAVER KJEMISK BINDING FLERVALGSOPPGAVER KJEMISK BINDING Hjelpemidler: periodesystem Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Kjemisk binding 1 I hvilke(t) av disse stoffene er det hydrogenbindninger? I: HF II: H 2 S III:

Detaljer

1. IVAR vannbehandlingsanlegg Langevatn, Snittverdier fra 2015

1. IVAR vannbehandlingsanlegg Langevatn, Snittverdier fra 2015 Produktdatablad IVAR sanlegg 2015 1. IVAR sanlegg Langevatn, Snittverdier fra 2015 Tabell 1.1 Sensoriske parametere 1 Farge mg/l Pt 20

Detaljer

Kap. 1 Fysiske størrelser og enheter

Kap. 1 Fysiske størrelser og enheter Fysikk for Fagskolen, Ekern og Guldahl samling (kapitler 1, 2, 3, 4, 6) Kap. 1 Fysiske størrelser og enheter Størrelse Symbol SI-enhet Andre enheter masse m kg (kilogram) g (gram) mg (milligram) tid t

Detaljer

Hvorfor studere kjemi?

Hvorfor studere kjemi? Hvorfor studere kjemi? Kjemi er vitenskapen om elektronenes gjøren og laden. For å forstå kjemi: Følg elektronene. Samtlige kjemiske reaksjoner kan deles i to hovedkategorier: 1) Redoksreaksjoner, reaksjoner

Detaljer

Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli uttaksprøve. Fasit.

Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli uttaksprøve. Fasit. Oppgave 1 A) d B) c C) b D) d E) a F) a G) c H) d I) c J) b Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli 2003. 1. uttaksprøve. Fasit. Oppgave 2 A) a B) b C) a D) b Oppgave 3 Masseprosenten av hydrogen

Detaljer

Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i KJM1100 Generell kjemi Eksamensdag: Fredag 15. januar 2016 Oppgavesettet består av 17 oppgaver med følgende vekt (også gitt i

Detaljer

RST Fysikk 1 lysark kapittel 10

RST Fysikk 1 lysark kapittel 10 RST Fysikk 1 lysark kapittel 10 Klikk på sidetallet for å komme til det enkelte lysark. De svarte sidetallene viser hvor illustrasjonen står i læreboka. Kapittel 10 Utstrålingstetthet og innstrålingstetthet,

Detaljer

Transport av radioaktivt materiale i unntakskolli

Transport av radioaktivt materiale i unntakskolli Transport av radioaktivt materiale i unntakskolli Strålevern Hefte 26 StrålevernHefte 26 revidert 2005 TRANSPORT AV RADIOAKTIVT MATERIALE I UNNTAKSKOLLI Utdrag fra ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig

Detaljer

1) Redoksreaksjoner, reaksjoner hvor en forbindelse. 2) Syre basereaksjoner, reaksjoner hvor en. elektronrik forbindelse reagerer med en

1) Redoksreaksjoner, reaksjoner hvor en forbindelse. 2) Syre basereaksjoner, reaksjoner hvor en. elektronrik forbindelse reagerer med en Hvorfor studere kjemi? Kjemi er vitenskapen om elektronenes gjøren og laden. For å forstå kjemi: Følg elektronene. Samtlige kjemiske reaksjoner kan deles i to hovedkategorier: 1) Redoksreaksjoner, reaksjoner

Detaljer

NGU Rapport 99.099. Fordeling av sporelementer i grunnvann fra 476 borebrønner i fast fjell, analysert med ICP-MS.

NGU Rapport 99.099. Fordeling av sporelementer i grunnvann fra 476 borebrønner i fast fjell, analysert med ICP-MS. NGU Rapport 99.099 Fordeling av sporelementer i grunnvann fra 476 borebrønner i fast fjell, analysert med ICP-MS. INNHOLD 1. INNLEDNING...9 2. BAKGRUNN...10 3. HVORFOR FÅR VI OPPLØSTE STOFFER I GRUNNVANN...11

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Kalkulator med tomt minne

EKSAMENSOPPGAVE. Kalkulator med tomt minne Fakultet for naturvitenskap og teknologi EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: MNF-6001 Dato: 8. desember 2017 Klokkeslett: 15.00-19.00 Sted: Åsgårdvegen 9 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator med tomt minne Type innføringsark

Detaljer

Cambridge Assessment International Education Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge Assessment International Education Cambridge International General Certificate of Secondary Education ambridge Assessment International Education ambridge International General ertificate of Secondary Education *1251990751* EMISTRY 0620/41 Paper 4 Theory (Extended) May/June 2019 1 hour 15 minutes andidates

Detaljer

UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen

UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen Individuell skriftlig eksamen i Naturfag 1, NA130E UTSATT EKSAMEN 23.05.2011. Sensur faller innen 15.06.2011. BOKMÅL. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist, dvs.

Detaljer

Tilleggsberegninger for fortynning i resipienten

Tilleggsberegninger for fortynning i resipienten Til: Fra: Bergmesteren Raudsand AS Norconsult AS Dato 2018-09-06 Tilleggsberegninger for fortynning i resipienten Bakgrunn Bergmesteren Raudsand AS har mottatt mange høringsuttalelser fra ulike aktører

Detaljer

Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri

Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri 1 Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri Vandige løsninger; sterke og svake elektrolytter Sammensetning av løsninger Typer av kjemiske reaksjoner Fellingsreaksjoner (krystallisasjon)

Detaljer

1 Leksjon 8 - Kjerneenergi på Jorda, i Sola og i stjernene

1 Leksjon 8 - Kjerneenergi på Jorda, i Sola og i stjernene Innhold 1 LEKSJON 8 - KJERNEENERGI PÅ JORDA, I SOLA OG I STJERNENE... 1 1.1 KJERNEENERGI PÅ JORDA... 2 1.2 SOLENS UTVIKLING DE NESTE 8 MILLIARDER ÅR... 4 1.3 ENERGIPRODUKSJONEN I GAMLE SUPERKJEMPER...

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den 44. Internasjonale Kjemiolympiaden 2012. i Washington DC, USA. Oppgaveheftet skal leveres inn sammen med svararket

1. UTTAKSPRØVE. til den 44. Internasjonale Kjemiolympiaden 2012. i Washington DC, USA. Oppgaveheftet skal leveres inn sammen med svararket Kjemi OL 1 UTTAKSPRØVE til den 44 Internasjonale Kjemiolympiaden 2012 i Washington DC, USA Dag: En dag i ukene 40-42 Varighet: 90 minutter Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi Maksimal

Detaljer

Kapittel 1.10 Bestemmelser om sikring (security)

Kapittel 1.10 Bestemmelser om sikring (security) Kapittel 1.10 Bestemmelser om sikring (security) ANM.: Sikring (security) forstås i dette kapittel som tiltak eller forholdsregler som iverksettes for å unngå tyveri eller misbruk av farlig gods som kan

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER REDOKS-/ELEKTORKJEMI

FLERVALGSOPPGAVER REDOKS-/ELEKTORKJEMI FLERVALGSOPPGAVER REDOKS-/ELEKTORKJEMI Hjelpemidler: Periodesystem (kalkulator der det er angitt) Hvert spørsmål har ett riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk

Detaljer

HYDROGEN FOR UTSLIPPSFRI TRANSPORT

HYDROGEN FOR UTSLIPPSFRI TRANSPORT Dr. Steffen Møller-Holst Vice President Marketing Anders Ødegård Norwegian hydrogen forum Chairman Chairman for Transport, EU-programme FCH JU HYDROGEN FOR UTSLIPPSFRI TRANSPORT Zero emission transportation

Detaljer

Cambridge Assessment International Education Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge Assessment International Education Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge Assessment International Education Cambridge International General Certificate of Secondary Education *7118832773* CHEMISTRY 0620/31 Paper 3 Theory (Core) May/June 2019 1 hour 15 minutes Candidates

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen: KJM0200V Organisk kjemi i naturfag Eksamensdag: 15. juni 2016 Tid for eksamen: 11.00 15.00 Oppgavesettet er på 4 sider pluss 2

Detaljer

Tømming av sandfang og regelmessig feiing - effekt på avrenning fra veg til resipient Eirik Leikanger og Roger Roseth, NIBIO Miljø og naturressurser

Tømming av sandfang og regelmessig feiing - effekt på avrenning fra veg til resipient Eirik Leikanger og Roger Roseth, NIBIO Miljø og naturressurser Tømming av sandfang og regelmessig feiing - effekt på avrenning fra veg til resipient Eirik Leikanger og Roger Roseth, Miljø og naturressurser - ÅDT: 12000 - Strekning er ca. 300 m - Gj.snittlig helning

Detaljer

3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden)

3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden) Kapittel 4 Oksidasjon og reduksjons reaksjoner (redoks reaksjoner) 1. Definisjon av oksidasjon og reduksjon 2. Oksidasjonstall og regler 3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden) Kapittel

Detaljer

Cambridge Assessment International Education Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge Assessment International Education Cambridge International General Certificate of Secondary Education ambridge Assessment International Education ambridge International General ertificate of Secondary Education *5201718844* EMISTRY 0620/43 Paper 4 Theory (Extended) May/June 2019 1 hour 15 minutes andidates

Detaljer

Tore Methlie Hagen, Divsjon Samfunn og miljø, Miljø- og avfallsavdelingen

Tore Methlie Hagen, Divsjon Samfunn og miljø, Miljø- og avfallsavdelingen Drift- og vedlikehold av biovarmeanlegg Askekvalitet, avfallsklassifisering og muligheter for videre håndtering av aska Tore Methlie Hagen, Divsjon Samfunn og miljø, Miljø- og avfallsavdelingen 1 Brensel

Detaljer

Cambridge Assessment International Education Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge Assessment International Education Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge Assessment International Education Cambridge International General Certificate of Secondary Education *9386818547* CHEMISTRY 0620/32 Paper 3 Theory (Core) February/March 2019 1 hour 15 minutes

Detaljer

Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet løsningsforslag

Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet løsningsforslag Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet løsningsforslag Eksamen i KJM00 Generell kjemi Eksamensdag: onsdag 9. desember 205 Oppgavesettet består av 7 oppgaver med følgende vekt

Detaljer

Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen

Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen Morten Often og Henrik Schiellerup, Norges geologiske undersøkelse. I perioden 24. 26. juli ble et område på Stjernøy og et på

Detaljer

Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros

Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD ADRESSE COWI AS Hasleveien 10 0571 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros Årsrapport

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Oppsummering av grunnvannets fysikalsk-kjemiske kvalitet ved Sørlandet vannverk, Værøy.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Oppsummering av grunnvannets fysikalsk-kjemiske kvalitet ved Sørlandet vannverk, Værøy. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.063 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Oppsummering av grunnvannets fysikalsk-kjemiske

Detaljer

Kjemiolympiaden uttak. Fasit.

Kjemiolympiaden uttak. Fasit. Kjemiolympiaden 2001. 1. uttak. asit. ppgave 1. 1) 2) 3) A 4) B 5) 6) B 7) D 8) D 9) 10) D 11) D ppgave 2. a) 340 mol b) 4 + 2 2 2 + 2 2 c) 183,6 mol 2. ppgave 3. a) l B l N b) 1=, 2=A, 3=B, 4=D, 5=, 6=G

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i FYS1000, 14/8 2015

Løsningsforslag til eksamen i FYS1000, 14/8 2015 Løsningsforslag til eksamen i FYS000, 4/8 205 Oppgave a) For den første: t = 4 km 0 km/t For den andre: t 2 = = 0.4 t. 2 km 5 km/t + 2 km 5 km/t Den første kommer fortest fram. = 0.53 t. b) Dette er en

Detaljer

Atomets oppbygging og periodesystemet

Atomets oppbygging og periodesystemet Atomets oppbygging og periodesystemet Solvay-kongressen, 1927 Atomets oppbygging Elektroner: 1897. Partikler som kretser rundt kjernen. Ladning -1. Mindre masse (1836 ganger) enn protoner og nøytroner.

Detaljer

Cambridge Assessment International Education Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge Assessment International Education Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge Assessment International Education Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4970364461* CHEMISTRY 0620/42 Paper 4 Theory (Extended) February/March 2019 1 hour 15 minutes

Detaljer

Nedfall av tungmetaller rundt norske industrier studert ved analyse av mose: Undersøkelse i 2005

Nedfall av tungmetaller rundt norske industrier studert ved analyse av mose: Undersøkelse i 2005 Nedfall av tungmetaller rundt norske industrier studert ved analyse av mose: Undersøkelse i 2005 Rapport: TA-nummer: ISBN-nummer Oppdragsgiver: Utførende institusjon: Forfattere: 979/2007 TA-2240/2007

Detaljer

Eksamen FY0001 Brukerkurs i fysikk Torsdag 3. juni 2010

Eksamen FY0001 Brukerkurs i fysikk Torsdag 3. juni 2010 NTNU Institutt for Fysikk Eksamen FY0001 Brukerkurs i fysikk Torsdag 3. juni 2010 Kontakt under eksamen: Tor Nordam Telefon: 47022879 / 73593648 Eksamenstid: 4 timer (09.00-13.00) Hjelpemidler: Tabeller

Detaljer

Fasit Kjemien stemmer Forkurs

Fasit Kjemien stemmer Forkurs Fasit Kjemien stemmer Forkurs Kapittel 1 Kjemiens egenart 1.1 a) 3, b) 5 og c) 2 1.2 a) et elektronpar b) tiltrekningskrefter mellom positive og negative ioner c) et elektronpar 1.3 a) Antall protoner

Detaljer