Innholdsfortegnelse 1-2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse 1-2"

Transkript

1 Innhold Innholdsfortegnelse 1- Side Konstanter Avogadros konstant Molart volum Vannets ioneprodukt Elementærladning Faradays konstant Definisjon på elektrisk strøm Formler 4 Måleenheter 4 Kjemiske forstavelser 4 Massetetthet og konsentrasjon til noen væsker 5 Sammensatte ioner, navn og formel 5 Logaritmetabell 5-6 Standard reduksjonspotensial ved 5 i vann 6 7 Elektrolyse av vann, (natriumsulfatløsning) 8 Syrekonstanter, Ka 8 9 Basekonstanter Kb 9 10 Syre-base-indikatorer 10 Løselighetsprodukt, Ksp, for salt i vann ved Løselighetstabell for salt i vann ved 5 15 Dannelseskonstant for kompleksioner i vannløsning Stabile isotoper til noen grunnstoffer 16 Kjemisk skift 1 -MR Bindingsentalpier rganisk forbindelser Mettede hydrokarboner 19-0 Umettede hydrokarboner 0 - Aromatiske hydrokarboner Alkoholer Karbonylforbindelser 4 rganiske syrer 5-6 Estere 6 Side 1 av 4

2 Innhold rganiske forbindelser med nitrogen 7 rganiske forbindelser med halogen 7 Side Fettsyrer 8-9 Aminosyrer, strukturformel 9-1 Antioksidanter, strukturformel Biologisk aktive molekyler, strukturformel - 6 Flammeprøver kationer 6 Påvisningsreaksjoner, anioner 6 Serieanalyse, kationer 7 Parallellanalyse, kationer 8 Periodesystemet med atommasser og elektronfordeling 9 Periodesystemet med elektronegativitetsverdier 40 Periodesystemet med tetthet til noen grunnstoffer. Vanlige oksidasjonstall til utvalgte grunnstoffer Periodesystemet med smeltepunkt og kokepunkt til grunnstoffene 4 Kilder 4 41 Side av 4

3 KSTATER Avogadros konstant: A 6,0 10 mol 1 Molart volum: V m L 4,5 mol (ved 5 C og 1 atm) 14 mol Vannets ioneprodukt: K w 1,0 10 (ved 5 C) L Elementærladning e = 1, C Faradaykonstanten F = C/mol DEFIISJ PÅ ELEKTRISK STRØM 1 Ampère 1A 1C / s FRMLER (forutsettes kjent ved eksamen i Kjemi ) n, : antall partikler, n: stoffmengde A m n, n: stoffmengde, m: masse, Mm: molar masse eller formelmasse M m n c V, n: stoffmengde i mol, c: stoffmengdekonsentrasjon i mol, V: volum av løsning i L L masseprosent volumprosent p log p log av stoffet A i en blanding av stoffet A i en blanding massen til A 100% total masse til blandingen volumet til A 100% totalt volum til blandingen p p 14 Side av 4

4 p 10 K a A Tabeller og formler i kjemi ( A), der A er en svak syre og Ka er syrekonstanten A K A K B K w, A og B er syre-base-par p pk a c( base) log c( syre), bufferligningen MÅLEEETER (forutsettes kjent ved eksamen i Kjemi ) 1 μg = 1 mikrogram = 10 - mg = 10-6 g 1mg = 10 - g 1000 mg = 1 g 1 tonn = 1000 kg 1 μl = 1 mikroliter = 10 - ml 1000 ml = 1 L = 1 dm 1 ml = 1 cm KJEMISKE FRSTAVELSER (forutsettes kjent ved eksamen i Kjemi ) 1/ hemi 7 hepta 0 ikosa 1 mono 8 okta 1 henikosa / sesqui 9 nona dokosa di 10 deka tri 11 undeka 0 triakonta 4 tetra 1 dodeka 5 penta 1 trideka noen oligo 6 heksa 14 tetradeka mange poly Side 4 av 4

5 MASSETETTET G KSETRASJ TIL E VÆSKER Forbindelse Kjemisk formel Masseprosent konsentrert løsning g Massetetthet ml Konsentrasjon Saltsyre Cl 7 1,18 1,0 Svovelsyre S4 98 1,84 17,8 Salpetersyre 65 1,4 15,7 Eddiksyre CC 96 1,05 17,4 Ammoniakk 5 0,88 14, Vann 100 1,00 55,56 mol L SAMMESATTE IER, AV G FRMEL (forutsettes kjent ved eksamen i Kjemi ) avn Formel avn Formel Acetat, etanat CC - Jodat I - Ammonium 4 + Karbonat C - Arsenat As4 - Klorat Cl - Arsenitt As - Kloritt Cl - Borat B - itrat - Bromat Br - itritt - Fosfat P4 - Perklorat Cl4 - Fosfitt P - Sulfat S4 - ypokloritt Cl - Sulfitt S - LGARITMETABELL a log a a log a a log a a log a 0, ,0 0,001 -,0 0,0-1,5 0,5-0,0 0, ,0 0,00 -,70 0,04-1,40 0,6-0, 0,0001-4,0 0,00 -,5 0,05-1,0 0,7-0,15 0,000 -,70 0,004 -,40 0,06-1, 0,8-0,07 0,000 -,5 0,005 -,0 0,07-1,15 0,9-0,05 0,0004 -,40 0,006 -, 0,08-1,07 1,0 0,0 0,0005 -,0 0,007 -,15 0,09-1,05 1,1 0,04 Side 5 av 4

6 a log a a log a a log a a log a 0,0006 -, 0,008 -,07 0,1-1,0 1, 0,08 0,0007 -,15 0,009 -,05 0, -0,70 1, 0,11 0,0008 -,07 0,01 -,0 0, -0,5 1,4 0,15 0,0009 -,05 0,0-1,70 0,4-0,40 1,5 0,18 STADARD REDUKSJSPTESIAL VED 5 C I VA alvreaksjon oksidert form + ne - redusert form F + e - F -,87 (g) e - (g) +, e - 1,78 Ce 4+ + e - Ce + 1,7 Pb + S e - PbS4 + 1,69 Mn e - Mn + 1,68 Cl e - Cl + 1,6 Mn e - Mn ,51 Au + + e - Au 1,40 Cl + e - Cl - 1,6 Cr e - Cr , e - 1, Mn e - Mn + 1, I e - I + 6 1,0 Br + e - Br - 1, e - + 0,96 g + + e - g + 0,9 Cu + + I - + e - CuI(s) 0,86 g + + e - g 0,85 Cl e- Cl ,84 g + + e - g 0,80 Ag + + e - Ag 0,80 Fe + + e - Fe + 0, e - 0,70 I + e - I - 0,54 Cu + + e - Cu 0,5 E 0 i V Side 6 av 4

7 alvreaksjon oksidert form + ne - redusert form + + 4e - 4-0,40 Cu + + e - Cu 0,4 Ag + e - Ag + 0,4 S e - S + 0,17 Cu + + e - Cu + 0,16 Sn 4+ + e - Sn + 0,15 S e - S 0,14 S e - S - 0, e - 0,00 Fe + + e - Fe -0,04 Pb + + e - Pb -0,1 Sn + + e - Sn -0,14 i + + e - i -0,6 Co + + e - Co -0,8 PbS4 + e - Pb + S4 - -0,6 Cd + + e - Cd -0,40 Cr + + e - Cr + -0,41 Fe + + e - Fe -0,45 S + e - S - -0,48 C e - C4-0,49 Cr + + e - Cr -0,74 Zn + + e - Zn -0,76 + e ,8 Mn + + e - Mn -1,19 Zn + + e - Zn ,6 Al + + e - Al -1,66 Be + + e - Be -1,85 Ce + + e - Ce -,4 Mg + + e - Mg -,7 a + + e - a -,71 Ca + + e - Ca -,87 Ba + + e - Ba -,91 K + + e - K -,9 Li + + e - Li -,04 E 0 i V Side 7 av 4

8 ELEKTRLYSE AV VA, (natriumsulfatløsning) Reduksjon ved den negative elektroden (l) + e - (g) + - (aq) + (aq) + e - (g) ksidasjon ved den positive elektroden (l) (g) (aq) + 4e (aq) (l) + (g) + 4e - SYREKSTATER (Ka) I VALØSIG VED 5 avn Formel Ka pka Ammonium 4 + 5, ,5 Acetylsalisylsyre C984,. 10-4,5 Askorbinsyre C686 7, ,04 ydrogenaskorbat C676-1, ,7 Benzosyre C65C 6, , Benzylsyre, (-fenyleddiksyre) C65CC 5, , Borsyre B() 5, , Butansyre C(C)C 1, ,8 Eplesyre, malinsyre C465 4, ,4 ydrogenmalat C455-7, ,1 Etansyre (Eddiksyre) CC 1, ,76 Fenol C65 1, ,0 Fosforsyre P4 6,. 10, Dihydrogenfosfat P4-6, , ydrogenfosfat P4-5, , Fosforsyrling P 5, , Dihydrogenfosfitt P -, ,7 Ftalsyre (benzen-1,-dikarboksylsyre) C64(C) 1,. 10 -,9 ydrogenftalat C64(C)C - 4, ,4 ydrogencyanid, (blåsyre) C 6, , ydrogenfluorid (flussyre) F 6,. 10-4, ydrogensulfid S 7, ,1 ydrogensulfid S - 1, ydrogensulfat S4-1, ,0 ydrogenperoksid, ,6 Side 8 av 4

9 avn Formel Ka pka Karbonsyre C 4, ,4 ydrogenkarbonat C - 4, , Klorsyrling Cl 1,. 10-1,9 Kromsyre Cr4, ,7 ydrogenkromat Cr4 -, ,5 Maleinsyre, cis-butendisyre C444 1,. 10-1,9 ydrogenmaleat C44-5, , Melkesyre (-hydroksypropansyre) CC()C 1, ,9 Metansyre (mausyre) C 1, ,8 ksalsyre C4 5, , ydrogenoksalat C4-1, ,8 Propansyre C5 1, ,9 Salisylsyre C64()C 1, ,0 Salpetersyrling 5, , Svovelsyrling S 1, ,9 ydrogensulfitt S - 6, , Sitronsyre C657 7, ,1 Dihydrogensitrat C657-1, ,8 ydrogensitrat C657-4, ,4 Vinsyre (,-dihydroksybutandisyre, tartarsyre) (C()C) 6, , hydrogentartrat C(C())C - 1, ,9 ypoklorsyre Cl 4, ,4 Urea C4 0, ,1 BASEKSTATER (Kb) I VALØSIG VED 5 C avn Formel Kb pkb Acetat CC - 5, , Ammoniakk 1, ,7 Metylamin C 5, , Dimetylamin (C) 5, , Trimetylamin (C) 6, , Etylamin CC 4, ,4 Side 9 av 4

10 avn Formel Kb pkb Dietylamin (C5) 6,. 10-4, Trietylamin (C5) 5, , Fenylamin (Anilin) C65 7, ,1 Pyridin C55 1, ,8 ydrogenkarbonat C -, ,7 Karbonat C -, ,7 SYRE-BASE-IDIKATRER Indikator Farge p-omslagsområde Metylfiolett gul/fiolett 0,0-1,6 Tymolblått rød/gul 1, -,8 Metyloransje rød/oransje,- 4,4 Bromfenolblått gul/blå,0-4,6 Kongorødt fiolett/rød,0-5,0 Bromkreosolgrønt gul/blå,8-5,4 Metylrødt rød/gul 4,8-6,0 Lakmus rød/blå 5,0-8,0 Bromtymolblått gul/blå 6,0-7,6 Fenolrødt gul/rød 6,6-8,0 Tymolblått gul/blå 8,0-9,6 Fenolftalein fargeløs/rød 8, -10,0 Alizaringul gul/lilla 10,1-1,0 Side 10 av 4

11 LØSELIGETSPRDUKT, Ksp, FR SALT I VA VED 5 C avn Kjemisk formel Ksp Aluminiumfosfat AlP4 9, Bariumbromat Ba(Br), Bariumfluorid BaF 1, Bariumjodat Ba(I) 4, Bariumkarbonat BaC, Bariumkromat BaCr4 1, Bariummolybdat BaMo4, Bariumnitrat Ba() 4, Bariumoksalat BaC4 1, Bariumselenat BaSe4, Bariumsulfat BaS4 1, Bariumsulfitt BaS 5, Berylliumhydroksid Be() 6, Bly (II) bromid PbBr 6, Bly (II) fluorid PbF, Bly (II) hydroksid Pb() 1, Bly (II) jodat Pb(I), Bly (II) jodid PbI 9, Bly (II) karbonat PbC 7, Bly (II) klorid PbCl 1, Bly (II) oksalat PbC4 8, Bly (II) selenat PbSe4 1, Bly (II) sulfat PbS4, Bly (II) sulfid PbS Jern (II) fluorid FeF, Jern (II) hydroksid Fe() 4, Jern (II) karbonat FeC, Jern (II) sulfid FeS Jern (III) fosfat FeP4 9, Jern (III) hydroksid Fe(), Kadmiumarsenat Cd(As4), Kadmiumfluorid CdF 6, Side 11 av 4

12 avn Kjemisk formel Ksp Kadmiumfosfat Cd(P4), Kadmiumhydroksid Cd() 7, Kadmiumjodat Cd(I), Kadmiumkarbonat CdC 1, Kadmiumsulfid CdS Kalsiumfluorid CaF, Kalsiumfosfat Ca(P4), Kalsiumhydroksid Ca() 5, Kalsiumjodat Ca(I) 6, Kalsiumkarbonat CaC, Kalsiummolybdat CaMo4 1, Kalsiumoksalat CaC4, Kalsiumsulfat CaS4 4, Kaliumperjodat KI4, Kaliumperklorat KCl4 1, Kobolt(II) fosfat Co(P4), Kobolt(II) hydroksid Co() 5, Kopper(I) bromid CuBr 6, Kopper(I) klorid CuCl 1, Kopper(I) cyanid CuC, Kopper(I) oksid Cu Kopper(I) jodid CuI 1, Kopper(I) tiocyanat CuSC 1, Kopper(II) arsenat Cu(As4) 7, Kopper(II) fosfat Cu(P4) 1, Kopper(II) oxalat CuC4 4, Kopper(II) sulfid CuS Kvikksølv (I) bromid gbr 6, Kvikksølv (I) fluorid gf, Kvikksølv (I) jodid gi 5, Kvikksølv (I) karbonat gc, Kvikksølv (I) klorid gcl 1, Kvikksølv (I) oksalat gc4 1, Kvikksølv (I) sulfat gs4 6, Side 1 av 4

13 avn Kjemisk formel Ksp Kvikksølv (I) tiocyanat g(sc),..0-0 Kvikksølv (II) bromid gbr 6, Kvikksølv (II) jodid gi, Litiumfluorid LiF 1, Litiumfosfat LiP4, Litiumkarbonat LiC 8, Magnesiumfluorid MgF 5, Magnesiumfosfat Mg(P4) 1, Magnesiumhydroksid Mg() 5, Magnesiumkarbonat MgC 6, Magnesiumoksalat MgC4 4, Mangan(II) jodat Mn(I) 4, Mangan(II) karbonat MnC, Mangan(II) oksalat MnC4 1, ikkel(ii) fosfat i(p4) 4, ikkel(ii) hydroksid i() 5, ikkel(ii) jodat i(i) 4, ikkel(ii) karbonat ic 1, ikkel(ii) sulfid is Sinkarsenat Zn(As4), Sinkfluorid ZnF, Sinkhydroksid Zn() Sinkkarbonat ZnC 1, Sinkselenid ZnSe, Sinksulfid ZnS Sølv (I) acetat AgCC 1, Sølv (I) bromid AgBr 5, Sølv (I) cyanid AgC 5, Sølv (I) jodid AgI 8, Sølv (I) karbonat AgC 8, Sølv (I) klorid AgCl 1, Sølv (I) kromat AgCr4 1, Sølv (I) oksalat AgC4 5, Sølv (I) sulfat AgS4 1, Side 1 av 4

14 avn Kjemisk formel Ksp Sølv (I) sulfid AgS Sølv (I) sulfitt AgS 1, Sølv (I) tiocyanat AgSC 1, Strontiumfluorid SrF 4, Strontiumkarbonat SrC 5, Strontiumoksalat SrC Strontiumsulfat SrS4, Thallium(I) bromat TlBr 1, Thallium(I) bromid TlBr, Thallium(I) jodat TlI, Thallium(I) jodid TlI 5, Thallium(I) klorid TlCl 1, Thallium(I) kromat TlCr4 8, Thallium(III)hydroksid Tl() 1, Tinn(II) hydroksid Sn() 5, Vismutarsenat BiAs4 4, Vismutjodid BiI 7, Yttriumhydroksid Y() 1, Yttriumkarbonat Y(C) 1, Side 14 av 4

15 LØSELIGETSTABELL FR SALT I VA VED 5 C Br - Cl - C - Cr4 - I S - S4 - Ag + U U U U U U Uk U T Al + R R Uk Uk R U U R R Ba + L L U U L R L T U Ca + L L U T L T U T T Cu + L L Uk U Uk U U U L Fe + L L U U L U U U L Fe + R R Uk U Uk U U U L g + U U U U U Uk U Uk U g + T L Uk U U U U U R Mg + L L U L L U U R L i + L L U U L U U U L Pb + T T U U U U U U U Sn + R R U Uk R U U U R Sn 4+ R R Uk L R U U U R Zn + L L U U L U U U L U = uløselig det løses mindre enn 0,01g av saltet i 100g vann T = tungtløselig: det løses mellom 0,01 og 1g av saltet i 100g vann, L = lettløselig: det løses mer enn 1g av saltet per 100g vann Uk = Ukjent forbindelse R = reagerer med vann DAELSESKSTAT FR KMPLEKSIER I VALØSIG Ion Kstab Ion Kstab [Ag(EDTA)] -, [Co()4] [Ag()] + 1, [Cu(C)4] [Al(EDTA)] - 1, [Cu(EDTA)] [Al()4] - 1,1. 10 [Cu()4] + 1, [Ca(EDTA)] [Fe(EDTA)] -, [Cd()4] + 1, [Fe(C)6] [Co(EDTA)] -, [Fe(EDTA)] - 1, [Co()6] + 1, [Fe(C)6] [Co(EDTA)] -, [Fe(SC)] + 8,9. 10 [Co()6] [gcl4] - 1, Side 15 av 4

16 Ion Kstab Ion Kstab [g(c)4] [PbCl] -, [g(edta)] - 6, [Pb(EDTA)] [gi4] - 6, [Pb()] -, [Mg(EDTA)] - 4, [Zn(EDTA)] [i(edta)] -, [Zn()4] + 4, [i()6] + 8, [Zn()4] - 4, STABILE ISTPER FR E GRUSTFFER Grunnstoff Isotop Relativ forekomst (%) i jordskorpen ydrogen 1 99,985 0,015 Karbon 1 C 98,89 1 C 1,11 itrogen 14 99, ,66 ksygen 16 99, , ,00 Silisium 8 Si 9, 9 Si 4,67 0 Si,10 Svovel S 95,0 S 0,75 4 S 4,1 6 S 0,0 Klor 5 Cl 75,77 7 Cl 4, Brom 79 Br 50,69 81 Br 49,1 Side 16 av 4

17 1-MR-DATA Typiske verdier for kjemisk, δ, relativ til tetrametylsilan (TMS) med kjemisk skift lik 0. R = alkylgruppe, AL= halogen (Cl, Br eller I). Løsningsmiddel kan påvirke kjemisk skift. Type proton Kjemisk skift, ppm 0,9 1,0 C R 1, 1,4 CR 1,4-1,6 C C 1,8,1 C AL,5 4,4 R C,,7 R 4,0 1,0 C C 4,5 6,0,0,5,,7,8 4,1 9,0 1,0 9,4 10,0 Side 17 av 4

18 Type proton Kjemisk skift, ppm Ca 8 6,9 9,0 4,0 1,0,5,5 BIDIGSETALPIER G GJEMSITTLIG BIDIGSETALPI VED 98 K Binding Δ kj/mol Binding Δ kj/mol 46 Si 18 C C C=C 61 P 1 C C 88 i 46 C=C (benzene) Si Si 6 S F 568 = 410 Cl Br 66 P P 198 I C 60 = 496 C= i C 805 S S 66 C= 74 Side 18 av 4

19 Binding Δ kj/mol Binding Δ kj/mol F F 158 C 86 Cl Cl 4 C= 615 Br Br 19 C 887 I I 151 C F (nitrat) 14 C Cl 46 = 607 C Br 90 S= 5 C I 8 C 41 Si 466 RGAISKE FRBIDELSER YDRKARBER, METTEDE avn Formel Smeltepunkt Kokepunkt Annen informasjon Metan C Etan C Propan C Butan C ,5 Pentan C eksan C eptan C ktan C onan C Dekan C Undekan C Dodekan C Eikosan C Syklopropan C Syklobutan C Syklopentan C Sykloheksan C Sykloheptan C Syklooktan C Metyl-propan C Isobutan Side 19 av 4

20 avn Formel Smeltepunkt Kokepunkt Annen informasjon,-dimetylpropan C eopentan -Metylbutan C Isopentan -Metylpentan C Isoheksan -Metylpentan C ,-Dimetylbutan C eoheksan,-dimetylbutan C ,,4- Trimetylpentan,,- Trimetylpentan,,- Trimetylpentan,,4- Trimetylpentan C Isooktan C C C Metylsyklopentan C Metylsykloheksan C YDRKARBER, UMETTEDE avn Formel Smeltepunkt Kokepunkt Annen informasjon Eten C Etylen Propen C Propylen But-1-en C cis-but--en C trans-but--en C Pent-1-en C cis-pent--en C trans-pent--en C eks-1-en C cis-eks--en C trans-eks--en C cis-eks--en C trans-eks--en C ept-1-en C cis-ept--en C Side 0 av 4

21 avn Formel Smeltepunkt Kokepunkt Annen informasjon trans-ept--en C cis-ept--en C trans-ept--en C kt-1-en C on-1-en C Dek-1-en C Syklobuten C46 Syklopenten C Sykloheksen C Syklohepten C trans-syklookten C cis-syklookten C ,-Butadien C Penta-1,-dien C trans-penta-1,- dien C cis-penta-1,-dien C eksa-1,-dien C cis-eksa-1,-dien C610 7 trans-eksa-1,- dien C eksa-1,5-dien C eksa-1,,5-trien C ,5 (Cis og trans har tilnærmet samme kokepunkt) YDRKARBER, UMETTEDE, fortsetter avn Formel Smeltepunkt Kokepunkt Annen informasjon Etyn C Acetylen Propyn C Metylacetylen But-1-yn C But--yn C46-7 Pent-1-yn C Pent--yn C eks-1-yn C Side 1 av 4

22 avn Formel Smeltepunkt Kokepunkt Annen informasjon eks--yn C eks--yn C ept-1-yn C kt-1-yn C on-1-yn C Dek-1-yn C ARMATISKE YDRKARBER avn Formel Smeltepunkt Kokepunkt Annen informasjon Benzen C Metylbenzen C65C Etylbenzen, fenyletan C65CC ,-Dimetylbenzen C64(C) rtoxylen 1,-Dimetylbenzen C64(C) Metaxylen 1,4-Dimetylbenzen C64(C) 1 18 Paraxylen 1,,5- Trimetylbenzen C6(C) Mesitylen Etenylbenzen C65CC Styren, vinylbenzen Fenylbenzen (C65) Difenyl, bifenyl Difenylmetan C(C65) 5 65 Trifenylmetan C(C65) Tritan 1,-Difenyletan C4(C65) 5 84 Bibenzyl aftalen C Antracen C Side av 4

23 ALKLER avn Formel Smeltepunkt, Kokepunkt Andre opplysninger Metanol C Tresprit, Etanol CC Propan-1-ol C(C) n-propanol Propan--ol CC()C Isopropanol Butan-1-ol C(C) n-butanol Butan--ol CC()CC sec-butanol -Metylpropan-1-ol CC(C)C Isobutanol -Metylpropan--ol C(C) -6 8 tert-butanol Pentan-1-ol C(C) n-pentanol, amylalkohol Pentan--ol CC()(C)C sec-amylalkohol Pentan--ol CC()CC Dietylkarbinol eksan-1-ol C(C) Kapronalkohol, n-heksanol eksan--ol CC()(C)C 140 eksan--ol CCC()(C)C 15 eptan-1-ol C eptylalkohol, n-heptanol ktan-1-ol C Kaprylalkohol, n-oktanol onan-1-ol C n-nonanol Dekan-1-ol C Kaprinalkohol, n-dekanol Sykloheksanol C Etan-1,-diol (C) Etylenglykol Propan-1,,-triol CCC Glyserol, inngår i fettarten triglyserid Fenylmetanol C65C Benzylalkohol -fenyletanol C65CC Benzylmetanol Side av 4

24 KARBYLFRBIDELSER avn Formel Smeltepunkt, Koke- Punkt Andre opplysninger Metanal C Formaldehyd Etanal CC -1 0 Acetaldehyd Fenylmetanal C65C Benzaldehyd Fenyletanal C65CC Fenylacetaldehyd Propanal CCC Propionaldehyd -Metylpropanal CC(C)C Butanal C(C)C ydroksybutanal CC()CC 8 -Metylbutanal CC(C)CC Isovaleraldehyd Pentanal C(C)C Valeraldehyd eksanal C(C)4C Kapronaldehyd eptanal C(C)5C ktanal C(C)6C 171 Kaprylaldehyd Propanon CCC Aceton Butanon CCCC Metyletylketon -Metylbutan-- on CCC(C) Metylisopropylketon Pentan--on CC(C)C Metylpropylketon Pentan--on CCCCC Dietylketon 4-Metyl-pentan-- on -Metylpentan-- on CC(C)CCC Isobutylmetylketon CC(C) CCC 114 Etylisopropylketon C(C)CC(C) Di isopropylketon C(C)CC(C) Di-tert-butylketon Sykloheksanon C Pimelicketon,4-Dimetylpentan--on,,4,4-Tetrametylpentan--on trans-fenylprop- -enal C trans-kanelaldehyd Side 4 av 4

25 RGAISKE SYRER avn Formel Smeltepunkt Kokepunkt Andre opplysninger Metansyre C Maursyre, pka =,75 Etansyre CC Eddiksyre, pka = 4,76 Propansyre CCC Propionsyre, pka = 4,87 -Metyl-propansyre CC(C)C pka = 4,84 - ydroksypropansyre - ydroksypropansyre CC()C 1 Melkesyre, pka =,86 C()CC Dekomponerer ved oppvarming, pka = 4,51 Butansyre C(C)C Smørsyre, pka = 4,8 -Metylbutansyre CC(C)CC Isovaleriansyre pka = 4,77 Pentansyre C(C)C Valeriansyre pka = 4,8 exansyre C(C)4C - 05 Kapronsyre, pka= 4,88 ktansyre C(C)6C 17 9 Kaprylsyre, pka = 4,89 Dekansyre C(C)81 69 Kaprinsyre, Propensyre CCC 1 19 pka = 4,5 cis-but--ensyre C(C)C cis- Krotonsyre, pka = 4,69 trans-but--ensyre C(C)C trans-krotonsyre, pka = 4,69 But--ensyre CCCC pka = 4,4 Etandisyre (C) ksalsyre, pka1=1,5, pka=,81 Propandisyre C(C) Malonsyre, pka1=,85 pka=5,70 Butandisyre C(C)C 188 Succininsyre, pka1=4,1, pka=5,64 Pentandisyre C(C)C 98 Glutarsyre, pka1=4, pka=5,4 eksandisyre C(C)4C 15 8 Adipinsyre, pka1=4.41, pka=5.41 eptandisyre C(C)5C Pimelinsyre, pka1=4,71 pka=5,58 ktandisyre C(C)6C Suberinsyre, pka1=4.5 Side 5 av 4

26 avn Formel Smeltepunkt Kokepunkt Andre opplysninger onandisyre C(C)7C Azelainsyre pka1=4, pka=5, Dekandisyre C(C)8C Sebakinsyre pka1=4,59 pka=5,59 Ascorbinsyre C pka1=4.17, pka=11.6 trans--fenylprop-- ensyre cis--fenylprop-- ensyre C trans-kanelsyre (cinnamon acid), pka = 4,44 C98 4 cis-kanelsyre (cinnamon acid), pka =,88 Fenyleddiksyre C65CC pka = 4,1 ESTERE avn Formel Smeltepunkt Kokepunkt Andre opplysninger Benzyletanat C65CCC Benzylacetat, lukter pære og jordbær Butylbutanat C Lukter ananas Etylbutanat C Lukter banan, anans og jordbær Etyletanat C Etylacetat, løsemiddel Etylheptanat C Lukter aprikos og kirsebær Etylmetanat C Lukter rom og sitron Etylpentanat C Lukter eple Metylbutanat C Lukter eple og ananas -Metyl-1-butyl etanat Metyl-transcinnamat C Isoamylacetat,isopentylacetat, lukter pære og banan C Metylester av kanelsyre, lukter jordbær ktyletanat C Lukter appelsin Pentylbutanat C Lukter aprikos, pære og ananas Pentyletanat C Amylacetat, lukter banan og eple Pentylpentanat C Lukter eple Side 6 av 4

27 RGAISKE FRBIDELSER MED ITRGE avn Formel Smeltepunkt Kokepunkt Andre opplysninger Metylamin C pkb=,4 Dimetylamin (C) -9 7 pkb=,7 Trimetylamin (C) -117,87 pkb=4,0 Etylamin CC pkb=,5 Dietylamin (CC) -8 1 pkb =,16 Etanamid CC Acetamid Fenylamin Anilin Pyrrolidin (C) Ringformet amin Piperidin (C) Ringformet amin, pkb=,88 1,4-diaminbutan (C) ,6-Diaminheksan (C) itrometan C pkb=,79 Engelsk navn: putrescine Engelsk navn: cadaverine itrobenzen C Svært giftig pkb=10,0 Pyridin C Azabenzen pkb=8,77 RGAISKE FRBIDELSER MED ALGE avn Formel Smeltepunkt Kokepunkt Andre opplysninger Klormetan CCl Metylklorid Diklormetan CCl Metylenklorid, Mye brukt som løsemiddel Triklormetan CCl Kloroform Teraklormetan CCl4-77 Karbontetraklorid Kloretansyre CClC Kloreddiksyre pka=,87 Dikloretansyre CClC 9,5 194 Dikloreddiksyre pka=1,5 Trikloretansyre ClCC Trikloretansyre 0,66 Kloreten CCl Monomeren i polymeren PVC Side 7 av 4

28 FETTSYRER Mettede fettsyrer avn Formel Smeltepunkt, Butansyre (smørsyre) C(C)C -5 eksansyre (Kapronsyre) C(C)4C - ktansyre (Kaprylsyre) C(C)6C 17 Dekansyre (Kaprinsyre) C(C)81 Dodekansyre (Laurinsyre) Tetradekansyre (Myristinsyre) eksadekansyre (Palmitinsyre) ktadekansyre (stearinsyre) Eikosansyre (arakadinsyre) Dokosansyre (behensyre) Tetrakosansyre (lignicerinsyre) eksakosansyre (cerotinsyre) C(C)10C 44 C(C)1C 54 C(C)14C 6 C(C)16C 67 C(C)18C 77 C(C)0C 8 C(C)C 88 C(C)4C 89 Umettede fettsyrer avn Formel Smeltepunkt, Cis-heksadek-9-ensyre (Palmitoleinsyre) C(C)5C=C(C)7C 1 ljesyre C(C)7C=C(C)7C 1 Linolsyre C(C)4C=CCC=C(C)7C - 5 Linolensyre CCC=CCC=CCC=C(C)7C - 11 Arakidonsyre eikosa- 5,8,11,14- tetraensyre C(C)4C=CCC=CCC=CCC=C( C) C -50 Side 8 av 4

29 avn Formel Smeltepunkt, Eikosapentaensyre (EPA) : eikosa- 5,8,11,14,17- pentaensyre Eurinsyre dokosa-1- ensyre Dokosaheksaensyre (DA) dokosa- 4,7,10,1,16,19- heksaensyre CCC=CCC=CCC=CCC=C CC=C(C)C - 50 C(C)7C=C(C)115 CCC=CCC=CCC=CCC=C CC=CCC=C(C)C - 54 AMISYRER Vanlig navn Forkortelse Strukturformel p isoelektrisk punkt Alanin Ala C C 6,0 C C Arginin Arg C C C C 10,8 C C Asparagin Asn C C 5,4 Asparaginsyre Asp C C C C,8 Side 9 av 4

30 Vanlig navn Forkortelse Strukturformel p isoelektrisk punkt Cystein Cys C C C S 5,1 C C Fenylalanin Phe C 5,5 Glutamin Gln C C C C C 5,7 Glutaminsyre Glu C C C C C, Glysin Gly C C 6,0 C C istidin is C 7,6 Isoleucin Ile C C 6.0 C C C Side 0 av 4

31 Vanlig navn Forkortelse Strukturformel p isoelektrisk punkt Leucin Leu C C C 6,0 C C Lysin Lys C C C C C C 9,7 Metionin Met C C C C S 5,7 Prolin Pro C 6, Serin Ser C C C 5,7 Treonin Thr C C C C 5,6 C C C Tryptofan Trp 5,9 Side 1 av 4

32 Vanlig navn Forkortelse Strukturformel p isoelektrisk punkt C C C Tyrosin Tyr 5,7 Valin Val C C C C 6,0 ATIKSIDATER C C C C C C -tert-butyl-4-metoksyfenol (-BA) -tert-butyl-4-metoksyfenol (-BA),6-di-tert-butyl-4-metylfeol (BT) Side av 4

33 STRUKTURFRMLER FR BILGISK AKTIVE MLEKYLER C Sukrose C C Laktose C C C C C C C C C C C Vitamin D Estradiol C C C C C C C C Kolesterol Progsteron Side av 4

34 C C Testosteron ydrokortison C Vitamin A (retinol) Vitamin B (nikotinsyre) C C C C C Vitamin B6 (pyridoksin) Vitamin C (askorbinsyre) I I I C C C I Tyroksin ikotin P C - C C Adenosinmonofosfat (AMP) Adrenalin Side 4 av 4

35 C C C C C C C Fe C C C C C em B C C C C C + C C P C R' R'' R'=R''=C 17 5 Lecitin P C + C ikotinamid-adenin-dinukleotid(ad) P C - C C C Talidomid aproxen Side 5 av 4

36 FLAMMEPRØVER, E KATIER Metall Symbol Farge Barium Ba + Lys grønn Bly Pb + Blå Litium Li + Rød Kalsium Ca + Mursteinsrød Kobber (halid) Cu + Blå-grønn Kalium K + Lilla atrium a + Gul PÅVISIGSREAKSJER (forutsettes kjent ved eksamen i Kjemi ) Ammoniumion 4 +( aq) - (aq) (g) + (l), lukt av amoniakk Acetation CC - (aq)+ + (aq) CC(aq), lukt av eddiksyre itration 1. Fe + (aq) + - (aq) (aq) Fe + (aq) + (g) + (l). Fe + (aq) + (g) Fe() + (aq), brun ring av nitrosojern(ii)-ioner Sulfation Ba + (aq) + S4 - (aq) BaS4(s), hvit felling Kloridion Cl - (aq) + Ag + (aq) AgCl(s), hvit felling som løses i ammoniakk Karbonation C - (aq) + + (aq) C(g) + (l) Kraftig brusing av karbondiksidgass Side 6 av 4

37 SERIEAALYSE Fellingsreagens Kation Cl - S - (surt miljø) S - (basisk miljø) (4)C Ag + Pb + AgCl PbCl Cu + Ingen felling CuS Sn + Ingen felling SnS Fe + Ingen felling Ingen felling FeS Fe + Ingen felling Ingen felling FeS Zn + Ingen felling Ingen felling ZnS i + Ingen felling Ingen felling is Ba + Ingen felling Ingen felling Ingen felling BaC Ca + Ingen felling Ingen felling Ingen felling CaC Side 7 av 4

38 KVALITATIV URGAISK AALYSE VED FELLIG. PARALLELLAALYSE Cl S 4 KI KSC K Fe(C) 6 K 4Fe(C) 6 KCr 4 a S (sat) a C 4 a C dimetylglyoxim (1%) Ag + vitt, løselig i ammoniakk Lyst grønngult vitt ransjebrunt oe grønnhvitt Rødbrunt Svart hvitt Pb + vitt vitt vitt Sterkt gult vitt vitt Sterkt gult Svart vitt vitt Cu + Sterkt blått Gulbrunt Grønnsort Gulbrungrønt Brunt Brunt Svart Blåhvitt Brunt Sn + vitt vitt vitt Brungult Brunt i + Lys blålilla Gulbrunt Lyst grønnhvitt Svart Lakserødt Fe + Blågrønt Mørkeblått Lyseblått Brungult Svart Blodrødt med ammoniakk Fe + Brunt Brunt Blodrødt Sterkt brunt Mørkeblått Gulbrunt Svart Brunt Zn + Guloransje vitt Sterkt gult Gulhvitt Ba + vitt Sterkt gult Gulhvitt kan forekomme vitt vitt Ca + Gulehvitt kan forekomme vitt Side 8 av 4

39 Grunnstoffenes periodesystem med elektronfordeling 1 1 1,01 1 ydrogen 6,94 Li, 1 Lithium 11,99 a, 8, 1 atrium 19 9,1 K, 8, 8, 1 Kalium 7 85,5 Rb, 8, 18, 8, 1 Rubidium 55 1,9 Cs, 8, 18, 18, 8, 1 Cesium 87 () Fr, 8, 18,, 18, 8, 1 Francium Forklaring 4 9,01 Be, Beryllium Atomnummer Atommasse Symbol Eletronfordeling avn () betyr massetallet til den mest stabile isotopen * Lantanoider ** Aktinoider 5 79,9, 8, 18, 7 Brom Fargekoder Aggregattilstand ved 5 og 1 atm Ikke-metall alvmetall Metall Fast stoff B Væske Gass 1 4, Mg, 8, Magnesium ,1 Ca, 8, 8, Kalsium 8 87,6 Sr, 8, 18, 8, Strontium 56 17, Ba, 8, 18, 18, 8, Barium 88 (6) Rd, 8, 18,, 18, 8, Radium 1 45 Sc, 8, 9, Scandium 9 88,9 Y, 8, 18, 9, Yttrium 57 18,9 La, 8, 18, 18, 9, Lantan* 89 (7) Ac, 8, 18,, 18, 9, Actinium** 47,9 Ti, 8, 10, Titan 40 91, Zr, 8, 18, 10, Zirkonium 7 178,5 f, 8, 18,, 10, afnium 104 (61) Rf, 8, 18,,, 10, Rutherfordium * 57 18,9 La, 8, 18, 18, 9, Lantan ** 89 (7) Ac, 8, 18,, 18, 9, Actinium 50,9 V, 8, 11, Vanadium 41 9,9 b, 8. 18, 1, 1 iob 7 180,9 Ta, 8, 18,, 11, Tantal 105 (6) Db, 8, 18,,, 11, Dubnium ,1 Ce, 8, 18, 0, 8, Cerium 90,0 Th, 8, 18,, 18, 10, Thorium 4 5,0 Cr, 8, 1, 1 Krom 4 95,9 Mo, 8, 18, 1, 1 Molybden 74 18,9 W, 8, 18,, 1, Wolfram 106 (6) Sb, 8, 18,,, 1, Seaborgium ,9 Pr, 8, 18, 1, 8, Praseodym 91 1,0 Pa, 8, 18,, 0, 9, Protactinium 5 54,9 Mn, 8, 1, Mangan 4 (99) Tc, 8, 18, 14, 1 Technetiu m , Re, 8, 18,, 1, Rhenium 107 (6) Bh, 8, 18,,, 1, Bohrium , d, 8, 18,, 8, eodym 9 8,0 U, 8, 18,, 1, 9, Uran 6 55,8 Fe, 8, 14, Jern 44 10,9 Ru, 8, 18, 15, 1 Ruthenium , s, 8, 18,, 14, smium 108 (65) s, 8, 18,,, 14, assium 61 (147) Pm, 8, 18,, 8, Promethium 9 (7) p, 8, 18,,, 9, eptunium 7 58,9 Co, 8, 15, Kobolt 45 10,9 Rh, 8, 18, 16, 1 Rhodium 77 19, Ir, 8, 18,, 17, 0 Iridium 109 (66) Mt, 8, 18,,, 15, Meitnerium 6 150,5 Sm, 8, 18, 4, 8, Samarium 94 (4) Pu, 8, 18,, 4, 8, Plutonium 8 58,7 i, 8, 16, ikkel ,4 Pd, 8, 18, 17, 1 Palladium ,1 Pt, 8, 18,, 17, 1 Platina 6 15 Eu, 8, 18, 5, 8, Europium 95 (4) Am, 8, 18,, 5, 8, Americum 9 6,5 Cu, 8, 18, 1 Kobber ,9 Ag, 8, 18, 18, 1 Sølv ,0 Au, 8, 18,, 18, 1 Gull , Gd, 8, 18, 5, 9, Gadolinium 96 (47) Cm, 8, 18,, 5, 9, Curium 0 65,4 Zn, 8, 18, Sink 48 11,4 Cd, 8, 18, 18, Kadmium 80 00,6, 8, 18,, 18, Kvikksølv ,9 Tb, 8, 18, 7, 8, Terbium 97 (47) Bk, 8, 18,, 6, 9, Berkelium ,8 B, Bor 1 7,0 Al, 8, Aluminium 1 69,7 Ga, 8, 18, ,0 C,4 Karbon 14 8,1 Si, 8, 4 Silisium 7,6 Ge, 8, 18, 4 Gallium Germanium ,8 118,7 In Sn, 8, 18, 18,, 8, 18, 4 Indium Tinn 81 04,4 Tl, 8, 18,, 18, Thallium 66 16,5 Dy, 8, 18, 8, 8, Dysprosium 98 (49) Cf, 8, 18,, 8, 8, Californium 8 07, Pb, 8, 18,, 18, 4 Bly ,9 o, 8, 18, 9, 8, olmium 99 (54) Es, 8, 18,, 9, 8, Einsteinium ,0, 5 itrogen 15 1,0 P, 8, 5 Fosfor 74,9 As, 8, 18, 5 Arsen 51 11,8 Sb, 8, 18, 18, 5 Antimon 8 09,0 Bi, 8, 18,, 18, 5 Vismut , Er, 8, 18, 0, 8, Erbium 100 (5) Fm, 8, 18,, 0, 8, Fermium ,0, 6 ksygen 16,1 S, 8, 6 Svovel 4 79,0 Se, 8, 18, 6 Selen 5 17,6 Te, 8, 18, 18, 6 Tellur 84 (10) Po, 8, 18,, 18, 6 Polonium ,9 Tm, 8, 18, 1, 8, Thulium 101 (56) Md, 8, 18,, 1, 8, Mendelevium ,0 F, 7 Fluor 17 5,5 Cl, 8, 7 Klor 5 79,9, 8, 18, 7 Brom 5 16,9 I, 8, 18, 18, 7 Jod 85 (10) At, 8, 18,, 18, 7 Astat 70 17,0 Yb, 8, 18,, 8, Ytterbium 10 (54) o, 8, 18,,, 8, obelium 18 4,0 e elium 10 0, e, 8 eon 18 9,9 Ar, 8, 8 Argon 6 8,8 Kr, 8, 18, 8 Krypton 54 11, Xe, 8, 18, 18, 8 Xenon 86 () Rn, 8, 18,, 18, 8 Radon ,0 Lu, 8, 18,, 8, Lutetium 10 (57) Lr, 8, 18,,, 9, Lawrencium Side 9 av 4

40 Side 40 av 4 Grunnstoffenes periodesystem med elektronegativitetsverdier 1 Forklaring ,01,1 ydrogen Atomnummer Atommasse Symbol Elektronegativitetsverdi avn 4 95,9 Mo 1,8 Molybden 4,0 e elium 6,94 Li 1,0 Lithium 4 9,01 Be 1,5 Beryllium 5 10,8 B,0 Bor 6 1,0 C,5 Karbon 7 14,0,0 itrogen 8 16,0,5 ksygen 9 19,0 F 4,0 Fluor 10 0, e eon 11,99 a 0,9 atrium 1 4, Mg 1, Magnesium ,0 Al 1,5 Aluminium 14 8,1 Si 1,8 Silisium 15 1,0 P,1 Fosfor 16,1 S,5 Svovel 17 5,5 Cl,0 Klor 18 9,9 Ar Argon 19 9,1 K 0,8 Kalium 0 40,1 Ca 1,0 Kalsium 1 45 Sc 1, Scandium 47,9 Ti 1,5 Titan 50,9 V 1,6 Vanadium 4 5,0 Cr 1,6 Krom 5 54,9 Mn 1,5 Mangan 6 55,8 Fe 1,8 Jern 7 58,9 Co 1,9 Kobolt 8 58,7 i 1,9 ikkel 9 6,5 Cu 1,9 Kobber 0 65,4 Zn 1,6 Sink 1 69,7 Ga 1,6 Gallium 7,6 Ge 1,8 Germanium 74,9 As,0 Arsen 4 79,0 Se,4 Selen 5 79,9 Br,8 Brom 6 8,8 Kr Krypton 7 85,5 Rb 0,8 Rubidium 8 87,6 Sr 1,0 Strontium 9 88,9 Y 1, Yttrium 40 91, Zr 1,4 Zirkonium 41 9,9 b 1,6 iob 4 95,9 Mo 1,8 Molybden 4 (99) Tc 1,9 Technetium 44 10,9 Ru, Ruthenium 45 10,9 Rh, Rhodium ,4 Pd, Palladium ,9 Ag 1,9 Sølv 48 11,4 Cd 1,7 Kadmium ,8 In 1,7 Indium ,7 Sn 1,7 Tinn 51 11,8 Sb 1,8 Antimon 5 17,6 Te,1 Tellur 5 16,9 I,4 Jod 54 11, Xe Xenon 55 1,9 Cs 0,7 Cesium 56 17, Ba 0,9 Barium 57 18,9 La 1,0 1, Lantan* 7 178,5 f 1, afnium 7 180,9 Ta 1,5 Tantal 74 18,9 W 1,7 Wolfram , Re 1,9 Rhenium , s, smium 77 19, Ir, Iridium ,1 Pt, Platina ,0 Au,4 Gull 80 00,6 g 1,9 Kvikksølv 81 04,4 Tl 1,8 Thallium 8 07, Pb 1,8 Bly 8 09,0 Bi 1,9 Vismut 84 (10) Po,0 Polonium 85 (10) At, Astat 86 () Rn Radon 87 () Fr 0,7 Francium 88 (6) Rd 0,9 Radium 89 (7) Ac 1,1 Actinium** 104 (61) Rf Rutherfordium 105 (6) Db Dubnium 106 (6) Sb Seaborgium 107 (6) Bh Bohrium 108 (65) s assium 109 (66) Mt Meitnerium * 57 18,9 La 1,1 Lantan ,1 Ce 1,1 Cerium ,9 Pr 1,1 Praseodym , d 1,1 eodym 61 (147) Pm 1,1 Promethium 6 150,5 Sm 1, Samarium 6 15 Eu 1, Europium , Gd 1, Gadolinium ,9 Tb 1,1 Terbium 66 16,5 Dy 1, Dysprosium ,9 o 1, olmium , Er 1, Erbium ,9 Tm 1, Thulium 70 17,0 Yb 1,1 Ytterbium ,0 Lu 1, Lutetium ** 89 (7) Ac 1,1 Actinium 90,0 Th 1, Thorium 91 1,0 Pa 1,4 Protactinium 9 8,0 U 1,4 Uran 9 (7) p 1,4 eptunium 94 (4) Pu 1, Plutonium 95 (4) Am 1,1 Americum 96 (47) Cm 1, Curium 97 (47) Bk 1, Berkelium 98 (49) Cf 1, Californium 99 (54) Es 1, Einsteinium 100 (5) Fm 1, Fermium 101 (56) Md 1, Mendelevium 10 (54) o 1, obelium 10 (57) Lr 1, Lawrencium

41 Side 41 av 4 Grunnstoffenes periodesystem med smelte- og kokepunkt, 1 Forklaring ,87 ydrogen Atomnummer Smeltepunkt Symbol Kokepunkt avn 4 6 Mo 469 Molybden 7,0 e 68,9 elium 180,54 Li 14 Lithium Be 469 Beryllium B 97 Bor 6 65 C Karbon ,79 itrogen 8-18,79-18,95 ksygen 9-10,6 F -188,1 Fluor 10-48,59 e -46,08 eon 11 97,7 a 88 atrium Mg 1091 Magnesium , Al 519 Aluminium Si 65 Silisium 15 44, P 77 Fosfor ,1 S 444,6 Svovel ,5 Cl -4,4 Klor ,5 Ar -185,85 Argon 19 6,8 K 759 Kalium 0 84 Ca 1484 Kalsium Sc 86 Scandium 1668 Ti 87 Titan 1910 V 407 Vanadium Cr 671 Krom Mn 061 Mangan Fe 86 Jern Co 97 Kobolt i 91 ikkel Cu 56 Kobber 0 40 Zn 907 Sink 1 9,8 Ga 04 Gallium 98 Ge 8 Germanium 817 As 614 Arsen 4 1 Se 685 Selen 5-7, Br 58,8 Brom 6-157,6 Kr -15, Krypton 7 9,1 Rb 688 Rubidium Sr 18 Strontium Y 6 Yttrium Zr 4409 Zirkonium b 4744 iob 4 6 Mo 469 Molybden Tc 465 Technetium 44 4 Ru 4150 Ruthenium Rh 695 Rhodium Pd 96 Palladium Ag 16 Sølv 48 1 Cd 767 Kadmium ,6 In 07 Indium 50 Sn 60 Tinn Sb 1587 Antimon 5 449,5 Te 988 Tellur 5 11,7 I 184, Jod ,7 Xe -108,1 Xenon 55 8,44 Cs 671 Cesium Ba 1897 Barium La 464 Lantan* 7 f 460 afnium Ta 5458 Tantal 74 4 W 5555 Wolfram Re 5596 Rhenium 76 0 s 501 smium Ir 448 Iridium Pt 85 Platina Au 856 Gull 80-8,8 g 56,7 Kvikksølv Tl 147 Thallium 8 7,5 Pb 1749 Bly 8 71,5 Bi 1564 Vismut Po 96 Polonium 85 0 At Astat 86-71,15 Rn -61,85 Radon 87 Fr Francium Rd 177 Radium Ac 198 Actinium** 104 Rf Rutherfordium 105 Db Dubnium 106 Sb Seaborgium 107 Bh Bohrium 108 s assium 109 Mt Meitnerium * La 464 Lantan Ce 44 Cerium Pr 50 Praseodym d 074 eodym Pm 000 Promethium Sm 1794 Samarium 6 86 Eu 159 Europium Gd 546 Gadolinium Tb 50 Terbium Dy 56 Dysprosium o 70 olmium Er 868 Erbium Tm 1950 Thulium Yb 1196 Ytterbium Lu 40 Lutetium ** Ac 198 Actinium Th 4788 Thorium Pa Protactinium 9 11 U 411 Uran 9 67 p 4000 eptunium Pu 8 Plutonium Am 607 Americum Cm 110 Curium Bk Berkelium Cf Californium Es Einsteinium Fm Fermium Md Mendelevium 10 o obelium 10 Lr Lawrencium

42 Side 4 av 4 Grunnstoffenes periodesystem, tetthet (g/cm ) ved romtemperatur Vanlige oksidasjonstall til noen grunnstoff 1 Forklaring ydrogen Atomnummer Tetthet Symbol ksidasjonstall avn 4 10,8 Mo 6 Molybden e elium 0,54 Li 1 Lithium 4 1,85 Be Beryllium 5,4 B Bor 6 C 4 til -4 Karbon 7 5-1, -1, - itrogen 8,1,-1,- ksygen 9 F -1 Fluor 10 e eon 11 0,968 a 1 atrium 1 1,78 Mg Magnesium ,70 Al Aluminium 14,9 Si 4 Silisium 15 P 5, 4,, - Fosfor 16 S 6,4,,-1 Svovel 17 Cl 7,5,,1,-1 Klor 18 Ar Argon 19 0,89 K 1 Kalium 0 1,55 Ca Kalsium 1,985 Sc Scandium 4,506 Ti 4,, Titan 6,0 V 5,4,, Vanadium 4 7,19 Cr 6,,, Krom 5 7,1 Mn 7,6,4,,, Mangan 6 7,874 Fe, Jern 7 8,90 Co, Kobolt 8 8,908 i, ikkel 9 8,96 Cu,1 Kobber 0 7,14 Zn Sink 1 5,91 Ga Gallium 5, Ge 4 til -4 Germanium 5,77 As 5,,- Arsen 4 Se 4 Selen 5,108 Br 5,4,,1,-1 Brom 6 Kr Krypton 7 1,5 Rb 1 Rubidium 8,64 Sr Strontium 9 4,47 Y Yttrium 40 6,5 Zr 4 Zirkonium 41 8,57 b 5,4, iob 4 10,8 Mo 6 Molybden 4 Tc Technetium 44 1,45 Ru 4,, Ruthenium 45 1,41 Rh 4,, Rhodium 46 10,0 Pd 4, Palladium 47 10,49 Ag 1 Sølv 48 8,65 Cd,1 Kadmium 49 7,1 In Indium 50 Sn 4, Tinn 51 6,697 Sb 5,,- Antimon 5 6,4 Te 6,4,,- Tellur 5 4,9 I 7,5,1,-1 Jod 54 Xe Xenon 55 1,9 Cs 1 Cesium 56,51 Ba Barium 57 6,16 La Lantan* 7 1,1 f 4 afnium 7 16,69 Ta 5 Tantal 74 19,5 W 6 Wolfram 75 1,0 Re 7, 6 Rhenium 76,61 s 4 smium 77,56 Ir 4, Iridium 78 1,45 Pt 4 Platina 79 19, Au, 1 Gull 80 1,54 g, 1 Kvikksølv 81 11,85 Tl 1 Thallium 8 11,4 Pb 4, Bly 8 9,78 Bi Vismut 84 9, Po 4 Polonium 85 At Astat 86 Rn Radon 87 Fr Francium 88 5,5 Rd Radium Ac Actinium** 104 Rf Rutherfordium 105 Db Dubnium 106 Sb Seaborgium 107 Bh Bohrium 108 s assium 109 Mt Meitnerium * 57 6,16 La Lantan 58 6,77 Ce Cerium 59 6,77 Pr Praseodym 60 7,01 d eodym 61 7,6 Pm Promethium 6 7,5 Sm Samarium 6 5,64 Eu, Europium 64 7,90 Gd Gadolinium 65 8, Tb 4, Terbium 66 8,54 Dy Dysprosium 67 8,79 o olmium 68 9,066 Er Erbium 69 9, Tm Thulium 70 17,0 Yb, Ytterbium ,0 Lu Lutetium ** Ac Actinium 90 11,7 Th Thorium 91 15,7 Pa Protactinium 9 19,1 U Uran 9 0,45 p eptunium 94 19,8 Pu Plutonium 95 1 Am Americum 96 1,51 Cm Curium 97 14,8 Bk Berkelium 98 15,1 Cf Californium 99 8,84 Es Einsteinium 100 Fm Fermium 101 Md Mendelevium 10 o obelium 10 Lr Lawrencium

43 Kilder: De fleste opplysningene er hentet fra CRC ADBK F CEMISTRY and PYSICS, 89. UTGAVE ( ), ISB Tabeller og formler i kjemi, Gyldendal, ISB Esterduft: (sist besøkt ) Stabilitetskonstanter: besøkt ) Kvalitativ uorganisk analyse ved felling mikroanalyse er hentet fra Kjemi KJ, Sudiehefte (Brandt et al), Aschehough (00), side 0. pplysninger i periodesystemet: besøkt ) Side 4 av 4

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

2 He F Ne Cl Ar Br Kr Lv Ts. 118 Og. 69 Tm. 70 Yb. 71 Lu. 102 No. 101 Md. 103 Lr

2 He F Ne Cl Ar Br Kr Lv Ts. 118 Og. 69 Tm. 70 Yb. 71 Lu. 102 No. 101 Md. 103 Lr g Væske Gass e 9 0 0 Ca 9 0 3 4 5 6 7 9 30 3 3 4 4 44 45 46 47 4 49 50 5 5 Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn 7 73 0 3 f Ta g Tl 53 I 04 05 06 07 0 09 s Mt 0 3 4 5 6 7 *Melk er bygd opp av disse grunnstoffene

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksempeleksamen: KJM0100V Grunnleggende kjemi i naturfag Eksamensdag: Tid for eksamen: 2015, 4 timer Oppgavesettet er på 3 sider pluss 2

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksempeleksamen: KJM0100V Grunnleggende kjemi i naturfag Eksamensdag: Onsdag 09.12.2015 Tid for eksamen: 11.00 15.00 Oppgavesettet er på

Detaljer

R108947. Rettinger til John Haugan. Formler og tabeller. ISBN 978-82-562-7195-5 1. opplag 2011. Rettingene er satt med rødt

R108947. Rettinger til John Haugan. Formler og tabeller. ISBN 978-82-562-7195-5 1. opplag 2011. Rettingene er satt med rødt R0897 Rettinger til John Haugan Formler og tabeller ISBN 978-8-56-795-5. opplag 0 Rettingene er satt med rødt Rettelser side Logaritmisk derivasjon d f ¼ a dg f g þ b dh h Rettelser side Geometrisk rekke

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen (utsatt prøve) i: KJM 1110 Organisk kjemi I Eksamensdag: 18. august 2016 Tid for eksamen: 14:30-18:30 Oppgavesettet er på

Detaljer

Kapittel 2 Atom, molekyl og ion. 1. Moderne beskrivelse av atom - Enkel oppbygning - Grunnstoff og isotoper - Navn på grunnstoff

Kapittel 2 Atom, molekyl og ion. 1. Moderne beskrivelse av atom - Enkel oppbygning - Grunnstoff og isotoper - Navn på grunnstoff Kapittel 2 Atom, molekyl og ion 1. Moderne beskrivelse av atom - Enkel oppbygning - Grunnstoff og isotoper - Navn på grunnstoff 2. Introduksjon til det periodiske systemet 3. Molekyl og ioniske forbindelser.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

Emnenavn: Faglærer: Oppgavesettet består av 3 oppgaver. Alle spørsmål på oppgavene skal besvares, og alle spørsmål teller likt til eksamen.

Emnenavn: Faglærer: Oppgavesettet består av 3 oppgaver. Alle spørsmål på oppgavene skal besvares, og alle spørsmål teller likt til eksamen. Høgskolen i østfold EKSAMEN Emnekode: ITD12011 Dato: Emnenavn: Fysikk og kjemi Eksamenstid: 6.5.2016 9.00 til 13.00 Hjelpemidler: Faglærer: 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater. Erling Strand Ikke-kommuniserende

Detaljer

Kjemien stemmer KJEMI 1

Kjemien stemmer KJEMI 1 Figur s. 34 Egenskaper hos syrer / sure løsninger Smaker surt Endrer farge på indikatorer og noen plantefarger Egenskaper hos baser / basiske løsninger Smaker bittert Endrer farge på indikatorer og noen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksempeleksamen: KJM0100V Grunnleggende kjemi i naturfag Eksamensdag: Onsdag 09.12.2015 Tid for eksamen: 11.00 15.00 Oppgavesettet er på

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksempeleksamen: KJM0100V Grunnleggende kjemi i naturfag Eksamensdag: Tid for eksamen: 2015, 4 timer Oppgavesettet er på 3 sider pluss 2

Detaljer

Organisk kjemi. Karbonforbindelsenes kjemi Unntak: Karbonsyre, blåsyre og saltene til disse syrene samt karbonoksidene

Organisk kjemi. Karbonforbindelsenes kjemi Unntak: Karbonsyre, blåsyre og saltene til disse syrene samt karbonoksidene Organisk kjemi Karbonforbindelsenes kjemi Unntak: Karbonsyre, blåsyre og saltene til disse syrene samt karbonoksidene Karbonets egenart Ingen andre grunnstoff har samme evne til å danne så mange stabile

Detaljer

Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk

Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk www.ife.no Innhold Hva er hydrogen Produksjon Fra naturgass ZEG -konseptet Fra vann Sluttbruk Marked Grunnstoff med kjemisk

Detaljer

TABELLER OG FORMLER I KJEMI

TABELLER OG FORMLER I KJEMI @ U tdanningsdirektoratet... TABELLER OG FORMLER I KJEMI KJ og 3KJ GYLDENDAL UNDERVISNING Q)., 0 ;: Q) 0.. PERIODESYSTEMET Gruppe 8 4 1 5 11 8 8 6,94 3 1 ~ 9, 0 4 1 Liti~1 Be ~~u~ 11 I ~ 1 3,0 4,3 Na Mg

Detaljer

Kjemi 1. Figur s Figurer kapittel 8: Syrer og baser. gir andre farger enn syrer gir. ph < 7 ph > 7. Reagerer med uedelt metall og gir H 2 -gass

Kjemi 1. Figur s Figurer kapittel 8: Syrer og baser. gir andre farger enn syrer gir. ph < 7 ph > 7. Reagerer med uedelt metall og gir H 2 -gass Figur s. 42 Egenskaper hos syrer / sure løsninger Smaker surt Endrer farge på indikatorer og noen plantefarger Egenskaper hos baser / basiske løsninger Smaker bittert Endrer farge på indikatorer og noen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: KJM 1110 Organisk kjemi I Eksamensdag: 17. juni 2016 Tid for eksamen: 9:00-13:00 Oppgavesettet er på 4 sider + 3 sider

Detaljer

Eksamensoppgave i KJ1000 Generell kjemi med laboratorium

Eksamensoppgave i KJ1000 Generell kjemi med laboratorium Institutt for kjemi Eksamensoppgave i KJ1000 Generell kjemi med laboratorium Faglig kontakt under eksamen: Professor Bjørn Hafskjold Tlf.: 91897078 Eksamensdato: 10.12.2015 Eksamenstid (fra til): 09:00

Detaljer

ПРИЛОЖЕНИЕ к критериям отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам

ПРИЛОЖЕНИЕ к критериям отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам ПРИЛОЖЕНИЕ к критериям отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам Предельные значения удельной и объемной активности радионуклидов в отходах ---- -------------- ------------------

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER ATOMER og PERIODESYSTEMET

FLERVALGSOPPGAVER ATOMER og PERIODESYSTEMET FLERVALGSOPPGAVER ATOMER og PERIODESYSTEMET Hjelpemidler: Periodesystem Atomer 1 Hvilket metall er mest reaktivt? A) sølv B) bly C) jern D) cesium Atomer 2 Hvilket grunnstoff høyest 1. ioniseringsenergi?

Detaljer

Om REE. Anvendelser. Produksjon. Potensial. Noen utfordringer

Om REE. Anvendelser. Produksjon. Potensial. Noen utfordringer Sjeldne jordarter - Holder vi på å gå tom? Rognvald Boyd, NGU Tekna seminar Avfall Innlandet, Gjøvik, 26. 27. januar 2012 Om REE Anvendelser Produksjon Potensial Noen utfordringer Sjeldne jordarter i det

Detaljer

Materialgjenvinningspotensiale i farlig avfall

Materialgjenvinningspotensiale i farlig avfall Materialgjenvinningspotensiale i farlig avfall Midt-Norsk avfallskonferanse Stjørdal. 14. februar 2018 Karl Kristensen Bergfald Miljørådgivere Hvilken plass har farlig avfall i den sirkulære økonomien?

Detaljer

EKSAMEN. Oppgavesettet består av 3 oppgaver. Alle sporsnuil på oppgavene skal besvares, og alle spors111d1teller likt til eksamen.

EKSAMEN. Oppgavesettet består av 3 oppgaver. Alle sporsnuil på oppgavene skal besvares, og alle spors111d1teller likt til eksamen. Høgskoleni østfold EKSAMEN Emnekode: ITD12011 Emne: Fysikk og kjemi Dato: 29. april 2015 Eksarnenstid: kl. 9:00 til k1.13:00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater. Ikke-kommuniserende kalkulator.

Detaljer

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny!

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny! Fasit odatert 10/9-03 Se o for skrivefeil. Denne fasiten er ny! aittel 1 1 a, b 4, c 4, d 4, e 3, f 1, g 4, h 7 a 10,63, b 0,84, c,35. 10-3 aittel 1 Atomnummer gir antall rotoner, mens masse tall gir summen

Detaljer

Kjemien stemmer KJEMI 2

Kjemien stemmer KJEMI 2 Figur s. 90 Strukturformel Systematisk navn Begrunnelse for navn 3 2 3 3-metylbutansyre stoffet er en karboksylsyre og endelsen blir: -syre -atomet i den funksjonelle gruppen blir -atom nr. 1 og telles

Detaljer

Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli uttaksprøve. Fasit.

Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli uttaksprøve. Fasit. Oppgave 1 A) d B) c C) b D) d E) a F) a G) c H) d I) c J) b Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli 2003. 1. uttaksprøve. Fasit. Oppgave 2 A) a B) b C) a D) b Oppgave 3 Masseprosenten av hydrogen

Detaljer

1. Oppgaver til atomteori.

1. Oppgaver til atomteori. 1. Oppgaver til atomteori. 1. Hva er elektronkonfigurasjonen til hydrogen (H)?. Fyll elektroner inn i energidiagrammet slik at du får elektronkonfigurasjonen til hydrogen. p 3. Hva er elektronkonfigurasjonen

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI

FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI Hjelpemidler: Periodesystem og kalkulator Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Støkiometri 1 Bestem masseprosenten av nitrogen i denne forbindelsen: (N 2 H 2 ) 2 SO

Detaljer

H C H. Eksempler på organiske molekyler der C-atomene er bundet sammen i kjeder eller en ring. H H

H C H. Eksempler på organiske molekyler der C-atomene er bundet sammen i kjeder eller en ring. H H Figurer kapittel 9: rganisk kjemi Kjemi 1 Figur s. 182 l N N Eksempler på organiske molekyler der -atomene er bundet sammen i kjeder eller en ring. Eksempler på organiske molekyler der -atomene er bundet

Detaljer

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 6 nr.

Detaljer

Undergrupper. Viser bindin gene mellom atomene H-atomene ved hvert C-atom skrives samlet. Den funksjonelle gruppen står for seg (oftest sist)

Undergrupper. Viser bindin gene mellom atomene H-atomene ved hvert C-atom skrives samlet. Den funksjonelle gruppen står for seg (oftest sist) Figur s. 90 Molekylformel 3 8 Antall atomer av hver type blir oppgitt Strukturformel Sammentrengt strukturformel Strekformel Systematisk navn eller Propan-1-ol 3 2 2 3 ( 2 ) 2 Viser bindin gene mellom

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den 44. Internasjonale Kjemiolympiaden 2012. i Washington DC, USA. Oppgaveheftet skal leveres inn sammen med svararket

1. UTTAKSPRØVE. til den 44. Internasjonale Kjemiolympiaden 2012. i Washington DC, USA. Oppgaveheftet skal leveres inn sammen med svararket Kjemi OL 1 UTTAKSPRØVE til den 44 Internasjonale Kjemiolympiaden 2012 i Washington DC, USA Dag: En dag i ukene 40-42 Varighet: 90 minutter Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi Maksimal

Detaljer

Hva er sirkulær økonomi og hvilke muligheter finnes for norsk næringsliv?

Hva er sirkulær økonomi og hvilke muligheter finnes for norsk næringsliv? Hva er sirkulær økonomi og hvilke muligheter finnes for norsk næringsliv? Karl Kristensen Miljørådgiver Oslo 23. nov 2017 Fra lineære til sirkulære verdikjeder Råstoff Produkt Avfall Biologisk Teknisk

Detaljer

HVORFOR SKAL VI FORTSATT HA FOKUS PÅ MILJØGIFTER? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

HVORFOR SKAL VI FORTSATT HA FOKUS PÅ MILJØGIFTER? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse HVORFOR SKAL VI FORTSATT HA FOKUS PÅ MILJØGIFTER? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse STORTINGS,MELDING OG MILJØGIFTSUTVALG Sammen for et giftfritt miljø og en tryggere fremtid Stor mangel

Detaljer

Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter

Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter 1 Hvilken ladning har et proton? +1 2 Hvor mange protoner inneholder element nr. 11 Natrium? 11 3 En isotop inneholder 17 protoner og 18 nøytroner. Hva er massetallet?

Detaljer

Kjemiolympiaden uttak. Fasit.

Kjemiolympiaden uttak. Fasit. Kjemiolympiaden 2001. 1. uttak. asit. ppgave 1. 1) 2) 3) A 4) B 5) 6) B 7) D 8) D 9) 10) D 11) D ppgave 2. a) 340 mol b) 4 + 2 2 2 + 2 2 c) 183,6 mol 2. ppgave 3. a) l B l N b) 1=, 2=A, 3=B, 4=D, 5=, 6=G

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER REDOKS-/ELEKTORKJEMI

FLERVALGSOPPGAVER REDOKS-/ELEKTORKJEMI FLERVALGSOPPGAVER REDOKS-/ELEKTORKJEMI Hjelpemidler: Periodesystem (kalkulator der det er angitt) Hvert spørsmål har ett riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk

Detaljer

8. Ulike typer korrosjonsvern. Kapittel 10 Elektrokjemi. 1. Repetisjon av noen viktige begreper. 2. Elektrolytiske celler

8. Ulike typer korrosjonsvern. Kapittel 10 Elektrokjemi. 1. Repetisjon av noen viktige begreper. 2. Elektrolytiske celler 1 Kapittel 10 Elektrokjemi 1. Repetisjon av noen viktige begreper 2. Elektrolytiske celler 3. Galvaniske celler (i) Cellepotensial (ii) Reduksjonspotensialet (halvreaksjonspotensial) (iii) Standardhydrogen

Detaljer

2) Vi tilsetter syrer fordi løsningen skal være sur (men ikke for sur), for å unngå porøs kobberdannelse.

2) Vi tilsetter syrer fordi løsningen skal være sur (men ikke for sur), for å unngå porøs kobberdannelse. Forhåndsspørsmål Uorganisk labkurs TMT4122 Oppgave 1 1) Potensialfall over elektrolytten = resistivteten, lengde mellom elektroder, elektrodeareal. For å gjøre liten velger vi lite mellomrom mellom elektrodene

Detaljer

Lewis struktur for H20 og CO2 er vist under. Begge har polare bindinger, men H20 er et polart molekyl mens CO2 er upolart. Forklar hvorfor.

Lewis struktur for H20 og CO2 er vist under. Begge har polare bindinger, men H20 er et polart molekyl mens CO2 er upolart. Forklar hvorfor. Høgskolen i Østfold Avdeling for ingeniør- og realfag EKSAMENSOPPGAVE Fag: IRK10013 Generell kjemi Sensurfrist: Mandag 21. desember Lærer: Birte J. Sjursnes Grupper: 15Kje+Y+tress og 15Bio+Y Dato: 30.11.2015

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen (utsatt prøve) i: KJM 1110 Organisk kjemi I Eksamensdag: 14. januar 2016 Tid for eksamen: 14:30-18:30 Oppgavesettet er på

Detaljer

KOSMOS. 5: Elektroner på vandring Figur side Modell av et heliumatom. Elektron. Nøytron. p + Proton. Protoner

KOSMOS. 5: Elektroner på vandring Figur side Modell av et heliumatom. Elektron. Nøytron. p + Proton. Protoner 5: Elektroner på vandring Figur side 132 Elektron e p Nøytron n e Proton Modell av et heliumatom. Protoner Nøytroner Elektroner Nukleoner Elementærladning Elementærpartikler er små partikler i sentrum

Detaljer

Mineraler til mjølkeku, ammeku og sau

Mineraler til mjølkeku, ammeku og sau Mineraler til mjølkeku, ammeku og sau Tore Sivertsen Institutt for produksjonsdyrmedisin, NVH Grovfôrmøter, Slitu og Hvam 09.12.2013 Nødvendige grunnstoffer (for pattedyr) H He Li Be B C N O F Ne Na Mg

Detaljer

UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen

UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen Individuell skriftlig eksamen i Naturfag 1, NA130E UTSATT EKSAMEN 23.05.2011. Sensur faller innen 15.06.2011. BOKMÅL. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist, dvs.

Detaljer

Grunnstoffa og periodesystemet

Grunnstoffa og periodesystemet Grunnstoffa og periodesystemet http://www.mn.uio.no/kjemi/tjenester/kunnskap/period esystemet/ Jord, eld, luft, vatn = dei fire elementa ( «grunnstoffa») 118 grunnstoff Grunnstoff består av berre ein atomtype.

Detaljer

NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI

NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI EKSAMEN I KJ 2031 UORGANISK KJEMI VK Mandag 31. mai 2010 Tid: 09.00 13.00 Faglig kontakt under eksamen: Karma Mathisen, Realfagbygget

Detaljer

Den 34. internasjonale Kjemiolympiade i Groningen, juli uttaksprøve. Fasit.

Den 34. internasjonale Kjemiolympiade i Groningen, juli uttaksprøve. Fasit. Den 34. internasjonale Kjemiolympiade i Groningen, juli 00. Oppgave 1 A) 3 B) C) 4 Oppgave 1. uttaksprøve. Fasit. D) 3 E) 4 F) 3 G) 3 H) 3 I) A) Reaksjonen er summen av de to reaksjonene lengre opp. Likevektskonstanten

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen: KJM0200V Organisk kjemi i naturfag Eksamensdag: 15. juni 2016 Tid for eksamen: 11.00 15.00 Oppgavesettet er på 4 sider pluss 2

Detaljer

Kjemien stemmer KJEMI 2

Kjemien stemmer KJEMI 2 Figur s. 36 monosakkarid disakkarid polysakkarid Forenklede ringformler av tre grupper av sakkarider. Figur s. 37 2 Begge modellene viser strukturen av glukosemolekylet. Molekylet danner en seksring med

Detaljer

Del 1. kan være både sur og basisk komponent i en buffer. For å få en buffer med ph 7 der HPO 4

Del 1. kan være både sur og basisk komponent i en buffer. For å få en buffer med ph 7 der HPO 4 Del 1 Oppgave 1 a) HPO 4 2 kan være både sur og basisk komponent i en buffer. For å få en buffer med ph 7 der HPO 4 2 inngår må syre/base paret være H 2 PO 4 /HPO 4 2. Da må HCl tilsettes SVAR A b) Når

Detaljer

Eksamensoppgave i KJ1000 Generell kjemi med laboratorium

Eksamensoppgave i KJ1000 Generell kjemi med laboratorium Institutt for kjemi Eksamensoppgave i KJ1000 Generell kjemi med laboratorium Faglig kontakt under eksamen: Professor Bjørn Hafskjold Tlf.: 91897078 Eksamensdato: 19.05.2017 Eksamenstid (fra til): 09:00

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG VG 1 - KJEMI

FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG VG 1 - KJEMI FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG VG 1 - KJEMI Naturfag kjemi 1 Hva er det kjemiske symbolet for jern? A) H 2 O B) Cu C) Fe D) Cd E) Mn Naturfag kjemi 2 Hvilken av reaksjonslikningene er balansert og viser

Detaljer

Del 1. Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.

Del 1. Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten. Del 1 Oppgave 1 Flervalgsoppgaver Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.) Oppgave 1 a) Uorganisk analyse Du

Detaljer

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger 1. Vann som løsningsmiddel 2. Elektrolytter Sterke elektrolytter Svake elektrolytter Ikke-eletrolytter 3. Sammensetning av løsning Molaritet

Detaljer

Oppgave 1 (35 poeng) 1. uttak til den 38. Kjemiolympiaden, Fasit og poengberegning. 1) D 2) B 3) A 4) A 5) D 6) C 7) D 8) C

Oppgave 1 (35 poeng) 1. uttak til den 38. Kjemiolympiaden, Fasit og poengberegning. 1) D 2) B 3) A 4) A 5) D 6) C 7) D 8) C 1. uttak til den 38. Kjemiolympiaden, 006. Fasit og poengberegning. ppgave 1 (35 poeng) 1) D ) B 3) A ) A 5) D 6) C 7) D 8) C 9) D 10) A 11) C 1) B 13) C 1) B 15) B 16) D 17) B 1 ppgave (15 poeng) A. a)

Detaljer

NGU-dagen, 6. februar 2014. Innledning EU analysene 2010 og 2014 Produksjon av kritiske råstoffer primær og sekundær

NGU-dagen, 6. februar 2014. Innledning EU analysene 2010 og 2014 Produksjon av kritiske råstoffer primær og sekundær Kritiske råstoffer status og implikasjoner for bærekraft NGU-dagen, 6. februar 2014 Rognvald Boyd, NGU Innledning EU analysene 2010 og 2014 Produksjon av kritiske råstoffer primær og sekundær Glencore

Detaljer

1. IVAR vannbehandlingsanlegg Langevatn, Snittverdier fra 2017

1. IVAR vannbehandlingsanlegg Langevatn, Snittverdier fra 2017 ID: 65129 1. IVAR sanlegg Langevatn, Snittverdier fra 2017 Tabell 1.1 Sensoriske parametere, grenseverdier 1 Farge Pt Mattilsynet er 20 2 Lukt 3 Smak 4 Turbiditet NTU Mattilsynet er 1 8 1 0,06 Tabell 1.2

Detaljer

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013 VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013 1. IVAR sanlegg Langevatn Tabell 1.1 Sensoriske parametere iht. drikkevannsforskrift Langevannverket 1 Farge mg/l Pt 20 3-17 1) 2 Lukt Terskelverdi 3 ved

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den. 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England

1. UTTAKSPRØVE. til den. 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England Dag: En dag i ukene 42-44. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi.

Detaljer

Positiv materialidentifikasjon (PMI)

Positiv materialidentifikasjon (PMI) Positiv materialidentifikasjon (PMI) Arne K. Bjerklund Holger Teknologi AS Nivå 3 seminar 2011 Oslo 14. 15. november 2011 Agenda Kort om XRF virkemåte Får vi alltid entydige svar/fallgruver Kurs og sertifisering

Detaljer

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405.

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405. Kunde: Din Labpartner Einar Øgrey Industrisand AS Att: Paul Brandsdal Box 1121 Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien. 174 Besøksadr.

Detaljer

Fasit Kjemien stemmer Forkurs

Fasit Kjemien stemmer Forkurs Fasit Kjemien stemmer Forkurs Kapittel 1 Kjemiens egenart 1.1 a) 3, b) 5 og c) 2 1.2 a) et elektronpar b) tiltrekningskrefter mellom positive og negative ioner c) et elektronpar 1.3 a) Antall protoner

Detaljer

Vurderingsveiledning 2010

Vurderingsveiledning 2010 Vurderingsveiledning 2010 REA3012 Kjemi 2 Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2010 Denne veiledningen består av en felles del (Del 1) med informasjon om eksamen som sluttvurdering,

Detaljer

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall Forsrift om forurensningslovens anvendelse på radioativ forurensning og radioativt avfall Fastsatt av Miljøverndepartementet med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

MENA1001 Deleksamen 2017 Forside

MENA1001 Deleksamen 2017 Forside MENA1001 Deleksamen 2017 Forside MENA1001 Tidspunkt: Onsdag 11. oktober 2017, kl. 9.00-10.00 Alle 20 oppgaver skal besvares. Hver oppgave teller likt. Det er 1 poeng for korrekt svar, 0 poeng for feil

Detaljer

NGU Rapport 99.099. Fordeling av sporelementer i grunnvann fra 476 borebrønner i fast fjell, analysert med ICP-MS.

NGU Rapport 99.099. Fordeling av sporelementer i grunnvann fra 476 borebrønner i fast fjell, analysert med ICP-MS. NGU Rapport 99.099 Fordeling av sporelementer i grunnvann fra 476 borebrønner i fast fjell, analysert med ICP-MS. INNHOLD 1. INNLEDNING...9 2. BAKGRUNN...10 3. HVORFOR FÅR VI OPPLØSTE STOFFER I GRUNNVANN...11

Detaljer

Eksamensoppgave i KJ1000 Generell kjemi med laboratorium

Eksamensoppgave i KJ1000 Generell kjemi med laboratorium Institutt for kjemi Eksamensoppgave i KJ1000 Generell kjemi med laboratorium Faglig kontakt under eksamen: Professor Bjørn Hafskjold Tlf.: 91897078 Eksamensdato: 17.12.2014 Eksamenstid (fra-til): 09:00

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet Eksamen i: KJM 1100 Generell kjemi Eksamensdag: 18. desember 2012 Tid for eksamen: 14.30 18.30 Oppgavesettet er på 5 sider Vedlegg: Periodesystemet

Detaljer

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 4

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 4 Program for lektro og Datateknikk/ AFT Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 4 Oppgave 1 a) Det skal settes navn på 10 ioner : i) SO4 2 : sulfation ii) S 2 : sulfidion iii) Cl : kloridion iv)

Detaljer

URBAN MINING. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse GULLFOREKOMST VED ST. JOHNS FJORDEN PÅ SPITSBERGEN 5 gram gull per tonn fjell gir en drivverdig forekomst TRADISJONELL GRUVEDRIFT GIR STORE

Detaljer

KJEMIOLYMPIADEN 2000 2. UTTAKINGSPRØVE.

KJEMIOLYMPIADEN 2000 2. UTTAKINGSPRØVE. KJEMIOLYMPIADEN 2000 2. UTTAKINGSPRØVE. Dato: 17. februar 2000 Varighet: 180 minutter (3 timer) Tillatte hjelpemidler: Kalkulator og Tabeller i kjemi 1998 fra RVO/Gyldendal OBS! Du klarer antakelig ikke

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Kalkulator med tomt minne

EKSAMENSOPPGAVE. Kalkulator med tomt minne Fakultet for naturvitenskap og teknologi EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: MNF-6001 Dato: 8. desember 2017 Klokkeslett: 15.00-19.00 Sted: Åsgårdvegen 9 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator med tomt minne Type innføringsark

Detaljer

Fasit til 1. runde. for uttakning til den. 40. internasjonale kjemiolympiaden i Budapest, Ungarn, juli 2008

Fasit til 1. runde. for uttakning til den. 40. internasjonale kjemiolympiaden i Budapest, Ungarn, juli 2008 Kjemi OL Fasit til 1. runde for uttakning til den 40. internasjonale kjemiolympiaden i Budapest, Ungarn, 12.-21. juli 2008 Oppgave 1 1 C 2 D 3 C 4 C 5 D 6 B 7 A 8 B 9 A 10 A 11 A 12 A 13 B 14 B 15 C 16

Detaljer

Kapittel 1.10 Bestemmelser om sikring (security)

Kapittel 1.10 Bestemmelser om sikring (security) Kapittel 1.10 Bestemmelser om sikring (security) ANM.: Sikring (security) forstås i dette kapittel som tiltak eller forholdsregler som iverksettes for å unngå tyveri eller misbruk av farlig gods som kan

Detaljer

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2014 Snittverdier 2014

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2014 Snittverdier 2014 VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2014 Snittverdier 2014 1. IVAR sanlegg Langevatn Tabell 1.1 Sensoriske parametere 22.10.2015 10:20:10 1/5 1 Farge mg/l Pt 20 3-11 1) 2 Lukt Terskelverdi 3 ved /25ºC 2 4 Turbiditet

Detaljer

Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4.

Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4. Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4. Rv. 4 Gran grense Jaren 15.5.2012: Søknad til Kliff om fravik fra forurensningsforskiftens

Detaljer

Navn og formler for kationer. Kation (positivt ion) Ammonium NH 4

Navn og formler for kationer. Kation (positivt ion) Ammonium NH 4 Figur s. 68 Navn og formler for kationer Kation (positivt ion) Ammonium NH 4 + Barium Ba 2+ Bly(II) Pb 2+ Jern(II) Fe 2+ Jern(III) Fe 3+ Kalium K + Kalsium Ca 2+ Kobber(II) Cu 2+ Natrium Na + Nikkel(II)

Detaljer

Tilleggsberegninger for fortynning i resipienten

Tilleggsberegninger for fortynning i resipienten Til: Fra: Bergmesteren Raudsand AS Norconsult AS Dato 2018-09-06 Tilleggsberegninger for fortynning i resipienten Bakgrunn Bergmesteren Raudsand AS har mottatt mange høringsuttalelser fra ulike aktører

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet LØSNINGSFORSLAG Eksamen i: KJM 1110 Organisk kjemi I Eksamensdag: 17. juni 2016 Tid for eksamen: 9:00-13:00 Oppgavesettet er på 4

Detaljer

FASIT til 2. UTTAKSPRØVE

FASIT til 2. UTTAKSPRØVE Kjemi OL FASIT til 2. UTTAKSPRØVE til den 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England Oppgave 1 (36 poeng, 2 poeng per deloppgave) 1) C 2) B 3) A 4) A 5) C 6) A 7) C 8) C 9) C 10) C 11)

Detaljer

Finalerunde Kjemiolympiaden 2003 Blindern 4. april 2003 Kl. 09.00-12.00

Finalerunde Kjemiolympiaden 2003 Blindern 4. april 2003 Kl. 09.00-12.00 Oppgave 1 Finalerunde Kjemiolympiaden 2003 Blindern 4. april 2003 Kl. 09.00-12.00 Oppgavesettet består av 10 sider inkludert formel- og tabellark. a) Fullfør og balanser følgende halvreaksjoner. I hvert

Detaljer

1. IVAR vannbehandlingsanlegg Langevatn, Snittverdier fra 2015

1. IVAR vannbehandlingsanlegg Langevatn, Snittverdier fra 2015 Produktdatablad IVAR sanlegg 2015 1. IVAR sanlegg Langevatn, Snittverdier fra 2015 Tabell 1.1 Sensoriske parametere 1 Farge mg/l Pt 20

Detaljer

Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning?

Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning? Hovedområde: Ernæring og helse Eksamensoppgaver fra skriftlig eksamen Naturfag (NAT1002). Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning? A) natrium B) kalsium

Detaljer

Natur og univers 3 Lærerens bok

Natur og univers 3 Lærerens bok Natur og univers 3 Lærerens bok Kapittel 4 Syrer og baser om lutefisk, maur og sure sitroner Svar og kommentarer til oppgavene 4.1 En syre er et stoff som gir en sur løsning når det blir løst i vann. Saltsyregass

Detaljer

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG Høgskolen i Østfold Avdeling for ingeniør- og realfag EKSAMENSOPPGAVE Fag: IRK104 Grunnleggende kjemi Sensurfrist : tirsdag 23. september 28 Lærer : Birte J. Sjursnes Grupper : K3A Dato : 02.09.28 Tid

Detaljer

1. Uttakingsprøve til den 35. Internasjonale Kjemiolympiaden

1. Uttakingsprøve til den 35. Internasjonale Kjemiolympiaden 1. Uttakingsprøve til den 35. Internasjonale Kjemiolympiaden Dato: En dag i ukene 39-41, 2002 Varighet: 100 minutter jelpemidler: Kalkulator og tabeller i kjemi (RVO/Gyldendal) Oppgave 1 og 2 er flervalgsoppgaver

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Fag: Generell og uorganisk kjemi. Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 LO 400 K.

EKSAMENSOPPGAVE. Fag: Generell og uorganisk kjemi. Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 LO 400 K. EKSAMENSOPPGAVE Fag: Generell og uorganisk kjemi Gruppe(r): 1KA Fagnr LO 400 K Dato: 14. desember 001 Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 Eksamensoppgaven består av Tillatte

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER KJEMISK BINDING

FLERVALGSOPPGAVER KJEMISK BINDING FLERVALGSOPPGAVER KJEMISK BINDING Hjelpemidler: periodesystem Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Kjemisk binding 1 I hvilke(t) av disse stoffene er det hydrogenbindninger? I: HF II: H 2 S III:

Detaljer