Journaldato: , Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: Dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og Singapore NÆK - tenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ / Stortingets presidentskap og direktør Søknad om samtykke til fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med arrangement fra samferdselsministeren den TKK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter N 2010/ / Brit Brenno Søknad om samtykke til besøk hos Norges Bondelag NÆK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ / Stortingets presidentskap og direktør Opprettelse av brukerråd for representantordninger - mandat Brukerråd for representantordninger N 2010/ / Hans Brattesta Side: 1 av 14

2 Søknad om samtykke til studiereise til Japan - Vietnam og Kambodsja FKK - tenlandsreiser invitasjoner - møter N 2010/ / Brit Brenno Dokument 8:57 S Ber om departementets vurdering av forslaget om fremtidens nasjonalmuseum og en demokratisk behandling av Nasjonalgalleriets skjebne Dokument 8:57 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene b Thomsen og Trine Skei Grande om fremtidens nasjonalmuseum og en demokratisk behandling av Nasjonalgalleriets skjebne 2010/ /2011 Kulturdepartementet Statsråden Søknad om samtykke til deltakelse på middag med landbruks- og matminister Lars Peder Brekk NÆK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Stortingets presidentskap og direktør Parkveien 17 - fornyelse av leiekontrakt Stortingets leiligheter Parkveien 17 - utleie av arealer - leieavtale Rom For Flere - Sak DL 2009/ / Rom For Flere Side: 2 av 14

3 Prop 56 S Svar på spørsmål i brev av Prop. 56 S ( ) tbygging og finansiering av E18 på strekningen Gulli-Langåker i Vestfold 2010/ /2011 Samferdselsdepartementet Statsråden Kopi av brev til SD - Spørsmål om hastighetsstandard for nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad Kopi av brev til / fra Samferdselsdepartementet / /2011 Norges Naturvernforbund Meddelelse om kontraktstildeling forsikringstjenester Forsikringstjenester i perioden Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak / / Tryg Forsikring Meddelelse om kontraktstildeling forsikringstjenester Forsikringstjenester i perioden Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak / / F Skadeforsikring NF Side: 3 av 14

4 Spørsmål og svar om aviser i de nordiske parlamenter - besvart om aviser i Stortinget Spørsmål og svar om aviser i de nordiske parlamenter 2011/ / Danmark Folketinget Personal - Engasjement som studentstipendiat i tredningsseksjonen Personal 2011/ /2011 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Kopi av brev til FKD - Kvikksølvlasten ved Fedje må heves Kopi av brev til / fra Fiskeri- og kystdepartementet / /2011 Hordaland Fylkeskommune Prop 49 L Anmodning om høring Prop. 49 L ( ) Endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av Es datalagringsdirektiv i norsk rett) 2010/ /2011 Stopp DLD Side: 4 av 14

5 Søknad om samtykke til reise Steinkjer og Trondheim HOK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter N 2010/ /2011 Brit Brenno nvitasjon til å holde åpningsinnlegg ved NATO PAs Rose-Roth seminar i Tromsø NATO PA - Rose Roth seminar i Tromsø / /2011 tenriksdepartementet tenriksministeren Samtykke til reise Steinkjer og Trondheim HOK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Rune Jorgensen Forespørsel om møte med Daniel Mack FK - Forespørsler - besøk - møter / /2011 Kirkens Nødhjelp Side: 5 av 14

6 Offisielt besøk til Stortinget - dato avklares sland - offisielt besøk til Stortinget av Alltingets president 2009/ /2011 sland Alltinget Dok8:71 S Forslag om høyhastighetsbredbånd i hele Norge DOK8:71 S Forslag om høyhastighetsbredbånd i hele Norge 2011/ /2011 Fremskrittspartiets stortingsgruppe Svar på henvendelse Henvendelse om oppholdstillatelse 2011/ /2011 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Sri Lanka - hinder for humanitær hjelp FK - Henvendelser til komiteen - utenrikssaker / / Women for Justice and Peace Side: 6 av 14

7 Dok8:72 S Forslag om fleksible avgifter på strøm i perioder med ekstraordinær høy strømpris DOK8:72 S Forslag om fleksible avgifter på strøm i perioder med ekstraordinær høy strømpris 2011/ /2011 Fremskrittspartiets stortingsgruppe nvitasjon til frokostdialogmøte - kriminalitet mot varehandelen og bensinstasjoner - Oslo JK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon m.fl. Statsbudsjettet 2011 kap 41 og 3041 Stortinget - Disponeringsskriv - Delegasjon av budsjettdisponeringsmyndighet Statsbudsjettet 2011 Stortinget 2010/ /2011 ngar Kristoffersen m.fl. nvitasjon til seminar - mer konkurransedyktig norsk forskning om fremtidens bioøkonomi - Oslo NÆK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Side: 7 av 14

8 Statsbudsjettet 2012 Kap 51 og 3051 Riksrevisjonen Statsbudsjettet 2012 Kap 51 og 3051 Riksrevisjonen 2011/ /2011 Riksrevisjonen Statsbudsjettet 2012 Kap 43 Sivilombudsmannen Statsbudsjettet 2012 Kap 43 Sivilombudsmannen 2011/ /2011 Stortingets ombudsmann for forvaltningen - Sivilombudsmannen Statsbudsjettet 2012 Kap 42 Forsvarets ombudsmannsnemnd Statsbudsjettet 2012 Kap 42 Forsvarets ombudsmannsnemnd 2011/ /2011 Stortingets ombudsmann for Forsvaret Statsbudsjettet 2012 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS Statsbudsjettet 2012 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS 2011/ /2011 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerh Side: 8 av 14

9 Meld St 5 Oversendelse fra statsråd Meld. St. 5 ( ) Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for / /2011 Statsministerens Kontor Referat fra møtet om H H4 Handlingsområdet 4 - Løveporten - Sak DL 2008/ / Mona Fredriksen m.fl. Prop 1 S Ramme nr 1 og 6 Prop. 1 S ( ) Statsbudsjettet for 2011 N 2010/ /2011 Tore Fossum nvitasjon til konferanse - Carbonundrums - From science to headlines - Oslo Litteraturhuset EMK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 CCERO Senter for klimaforskning Side: 9 av 14

10 Referat fra prosjekteringsmøte nr 09 - FMA - indre gård Oppgradering av Stortinget FMA - fløy mot Akersgata 2010/ /2011 Høyer Dokument 8:143 S Anmoder om at utkast til innstilling forelegges kommunal- og forvaltningskomiteen til uttalelse før innstillingen avgis Dokument 8:143 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Per-Willy Amundsen, Vigdis Giltun og Laila Marie Reiertsen om å innføre 450-timersregel, etter modell fra Danmark, for å forhindre at stadig flere innvandrere f N 2010/ / Brit Brenno Meddelelse om kontraktstildeling på rammeavtale renholdstjenester Anskaffelse av rammeavtale for renhold i tjenesteboliger 2010/ /2011 Snehvit Renhold nvitasjon til åpent debattmøte om Den nordiske modellen - Litteraturhuset ASK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2011 Handelshøyskolen B m.fl. Side: 10 av 14

11 Morten Høglund overtar som leder av Den arktiske parlamentarikerkomite på komitemøte i Tromsø besøk til Washington og møte med S senatorer Arktisk parlamentarisk komite / / Norges ambassade Washington Meddelelse om kontraktstildeling på rammeavtale renholdstjenester Anskaffelse av rammeavtale for renhold i tjenesteboliger 2010/ /2011 Akershus Renhold Meddelelse om kontraktstildeling på rammeavtale renholdstjenester Anskaffelse av rammeavtale for renhold i tjenesteboliger 2010/ /2011 SS Landscaping Meddelelse om kontraktstildeling på rammeavtale renholdstjenester Anskaffelse av rammeavtale for renhold i tjenesteboliger 2010/ /2011 Total Renhold Side: 11 av 14

12 Kontraktstildeling på rammeavtale renholdstjenester Stortingets tjenesteboliger Anskaffelse av rammeavtale for renhold i tjenesteboliger 2010/ /2011 Renax NAV sin praksis for avslag på søknader om pleiepenger Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 643/2011 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Kommunal- og forvaltningskomiteens besøk i Østfold fylke KFK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Fylkesmannen i Østfold m.fl. Anskaffelsesprotokoll - Rica shavshotell Tromsø - møterom - dagpakke Nordisk råd - andre parlamentariske forum for den nordlige dimensjon Tromsø 2009/ /2011 Side: 12 av 14

13 Markering kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / /2011 Det Balochiske samfunnet i Norge Tillatelse til markering kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / /2011 Det Balochiske samfunnet i Norge Svar på henvendelse om utreisefrist Protestskriv - utsendelse av ektemann 2011/ /2011 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger Miski Mayow Anskaffelsesprotokoll - mottagelse Polaria Tromsø Nordisk råd - andre parlamentariske forum for den nordlige dimensjon Tromsø 2009/ /2011 Side: 13 av 14

14 Anskaffelsesprotokoll - Radisson Blu Hotel Tromsø - middag og underholdning Nordisk råd - andre parlamentariske forum for den nordlige dimensjon Tromsø 2009/ /2011 Spørsmål om studiepermisjon ***** ***** Spørsmål om studiepermisjon 2011/ / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Kopi av brev til HOD - Forslag til ny folkehelselov - Samhandlingsreformen Kopi av brev til / fra Helse- og omsorgsdepartementet fra diverse avsendere / /2011 Nasjonalforeningen for folkehelsen Prop 59 S H - Spørsmål 1-2 fra Høyres fraksjon Prop. 59 S ( ) Bevilgningsendringer i statsbudsjettet for 2011 (overgangsregler for pensjonister) 2011/ /2011 Finansdepartementet Finansministeren Side: 14 av 14

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08.

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 31.08.2010 Svar på brev av 130810 Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 Østberg

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11.

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.11.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.11.2010 Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011

Detaljer

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok.

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 14.03.2012 Tjenestebestillinger i Løveporten Tjenestebestillinger - forprosjekt - Sak i DL 200000522 og 200402092 - arbeidsordre

Detaljer

Invitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo 091009. Dok.dato: 21.09.

Invitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo 091009. Dok.dato: 21.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2009, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 23.09.2009 nvitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok.

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.2.2010-21.2.2010, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 22.02.2010 Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke

Detaljer

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 30.01.2013 Søknad om dekning av reiseutgifter - diverse arrangementer - Oslo 060213-180213 ASK - arbeids- og sosialkomiteen

Detaljer

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.12.2013 Brev fra finansdepartementet med anmodning om endring av prop. 1 S tillegg 1 (2013-2014) Oversikt over

Detaljer

Journaldato: 06.10.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 13.08.2014. Dok.

Journaldato: 06.10.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 13.08.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 07.10.2014 Oppstart av prosjektet stortinget.no til responsivt design

Detaljer

Dok.dato: 31.08.2010. Dok.dato: 18.08.2010

Dok.dato: 31.08.2010. Dok.dato: 18.08.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 02.09.2010 Endring av dag og klokkeslett for markering til 020910 kl 1800-1900 2010/2-319 7245/2010 Foreningen for

Detaljer

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10.

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 29.10.2009 nnhold: Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen

Detaljer

Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 39)

Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 39) 2010 17. des. Dagsorden 1989 Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 39) 1. Stortingets vedtak til lov om endringer i pensjonslovgivningen

Detaljer

Dokument nr. 15:7. (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål nr. 991 1155 9. april 5. mai 2010

Dokument nr. 15:7. (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål nr. 991 1155 9. april 5. mai 2010 Dokument nr. 15:7 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 991 1155 9. april 5. mai 2010 Dokument nr. 15:7 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr.

Detaljer

Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 15. des. Muntlig spørretime 1835 Møte onsdag den 15. desember kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Muntlig spørretime 2. Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger

Detaljer

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER Ajourført pr. 20. desember 2012 REGLEMENT OM REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

Detaljer

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Detaljer

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim KrFs LANDSMØTE 2015 Årsmelding Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim Innhold Stortingsgruppens årsmelding 2013 2014 side 5 Kristelig Folkepartis Ungdom årsmelding

Detaljer

fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Møte torsdag den 1. mars 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Møte torsdag den 1. mars 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2414 1. mars Dagsorden 2012 Møte torsdag den 1. mars 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 58): 1. Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

Hans Andreas Limi. Sentralstyrets representant 01.03.2014-05.12.2014 Sentralstyrets representant 05.12.2014-28.02.2015

Hans Andreas Limi. Sentralstyrets representant 01.03.2014-05.12.2014 Sentralstyrets representant 05.12.2014-28.02.2015 Innhold 1. Årsberetning... 2 1.1 Gruppestyret... 2 1.2 Gruppens sammensetning og komiteansvar... 3 1.3 Gruppesekretariatet... 4 2.0 Fremtredende stortingsverv besatt av Fremskrittspartiet... 5 3.0 Møtende

Detaljer

Lettlest om folkestyret i Norge

Lettlest om folkestyret i Norge Lettlest om folkestyret i Norge Innhold Demokrati... 3 Folkestyre... 3 Demokratiske tradisjoner... 3 Deltakelse i demokratiet... 4 Valget... 5 Stortingsvalget... 5 Valgdistrikter... 5 Partiene... 5 Stortinget...

Detaljer

Rapport til Stortingets presidentskap fra arbeidsgruppen for innholdsmessig revisjon av Stortingets forretningsorden. Oslo, 28.

Rapport til Stortingets presidentskap fra arbeidsgruppen for innholdsmessig revisjon av Stortingets forretningsorden. Oslo, 28. Rapport til Stortingets presidentskap fra arbeidsgruppen for innholdsmessig revisjon av Stortingets forretningsorden Til Stortinget Stortingets presidentskap oppnevnte 24. mai 2012 en arbeidsgruppe for

Detaljer

Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 94):

Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 94): 2013 10. juni Dagsorden 3935 Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 94): 1. Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lange

Detaljer

Dokument nr. 15:12 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:12 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:12 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 1651 1800 21. juni 24. august 2012 Innhold Spørsmål 1651. Fra stortingsrepresentant Karin Andersen, vedr. arv, besvart

Detaljer

om endringer i statsbudsjettet for 2014 under Møte tirsdag den 16. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n

om endringer i statsbudsjettet for 2014 under Møte tirsdag den 16. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n 2014 16. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland 1567 Møte tirsdag den 16. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr.

Detaljer

Journaldato: 28.11.2014, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 27.11.

Journaldato: 28.11.2014, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 27.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN, JRS, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 02.12.2014 nnhold: Oversendelse av journalkopier - ***** *****

Detaljer

S OM. Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen Årsmelding for 2009. Dok. 4 (2009 2010)

S OM. Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen Årsmelding for 2009. Dok. 4 (2009 2010) 09:38 Side 1 Besøksadresse Akersgata 8, 6. etg. ( inngang Tollbugata ) Postadresse Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo 4 (2007-2008) Telefon 22 82 85 00 Grønt nummer 800 80 039 Telefaks 22 82 85 11 postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

Dokument 7:1 (2012 2013)

Dokument 7:1 (2012 2013) Dokument 7:1 (2012 2013) Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2012 Forord I samsvar med kontrolloven 8 nr.

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer