Offentlig journal. Henvendelse - barnevern. Barnevern - henvendelser 2009/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Henvendelse - barnevern. Barnevern - henvendelser 2009/1217-8 922/2012 31.01.2012 27.01.2012"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A Henvendelse - barnevern Barnevern - henvendelser 2009/ /2012 ***** Kontrakt om kjøp av barnehagetjenester - opsjon på forlengelse av avtalen mellom Kanvas og Stortingets administrasjon for perioden Barnehageplasser - avtale Kanvas - perioden Sak DL 2008/ / Kanvas Telekommunikasjonstjenester - Øyvind Svilosen - søknad mobilt kontor Telekommunikasjonstjenester ansatt N 2012/ / ngar Kristoffersen Telekommunikasjonstjenester - Christine Hannestad - Søknad mobilt kontor RWH Telekommunikasjonstjenester ansatt N 2012/ / ngar Kristoffersen Side: 1 av 17

2 Henvendelse - sak om oppholdstillatelse Asylsøkere - henvendelser / / ***** Stortingets leiligheter - Fredensborgveien 45 - leie garasje Stortingets leiligheter Fredensborgveien 45 - garasje 2009/ / ***** Stortingets leiligheter - Fredensborgveien 45 - leie garasje Stortingets leiligheter Fredensborgveien 45 - garasje 2009/ / ***** Personal - Tilsetting i engasjement som servicearbeider i husøkonomseksjonen Personal 2012/ /2012 ***** Side: 2 av 17

3 Oppsummering om prosjektene H4 og H7 på møte H7A - Handlingsområde - Elektronisk saksbehandling - Arkivplan.no avtale om bruksrett - drift og vedlikehold for programvare - Arkivplan.no Dokumentlager - elektronisk saksbehandling 2009/ /2012 Terje Olsen m.fl. Tilsetting i stilling som kontorsjef hos Sivilombudsmannen Tilsetting stilling kontorsjef Sivilombudsmannen - Sak DL N 2010/ / Hans Brattesta Tilsetting av kontorsjef hos Sivilombudsmannen ***** ***** Tilsetting stilling kontorsjef Sivilombudsmannen - Sak DL 2010/ /2012 Stortingets ombudsmann for forvaltningen - Sivilombudsmannen Henvendelse - barnevern Klage - anmeldelse - barnevern / /2012 ***** Side: 3 av 17

4 Henvendelse om filming kl Henvendelser om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / / Monster Entertainment Besvart henvendelse om filming Henvendelser om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / /2012 Monster Entertainment Henvendelse om markering kl Henvendelser om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / /2012 Landsrådet for eelam tamilier i Norge Besvart henvendelse om markering Henvendelser om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / /2012 Landsrådet for eelam tamilier i Norge Side: 4 av 17

5 nvitasjon til å fremme kandidat til Statens bymiljøpris - frist KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Miljøverndepartementet Statsråden Søknad om samtykke til deltakelse på grunnlovssymposium i Bergen KKK - kontroll- og konstitusjonskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ / Brit Brenno Økonomisk urettferdighet Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 940/ ***** FK forespørsel om møte - Birøkt i Russland FK - Forespørsler - besøk - møter / / Stiftelsen ØkoPomorka Side: 5 av 17

6 FK svar på henvendelse vedr møte med FK - Birøkt i Russland FK - Forespørsler - besøk - møter / /2012 Stiftelsen ØkoPomorka Meld St 7 Anmodning om høring Meld. St. 7 ( ) Nordområdene. Visjon og virkemidler 2011/ /2012 Team Bodø KF FMA kinosal PM02 - detaljprosjekt A styringsdokument for prosjektet Oppgradering av Stortinget FMA - fløy mot Akersgata - Referat fra prosjektmøter - byggemøter - prosjektnr FMA A prosjektnr kinosal A / /2012 Høyer Finseth Foreløpig invitasjon til offisiell åpning av CO2 Technology Centre Mongstad EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 CO2 Technology Centre Mongstad - TCM Side: 6 av 17

7 nvitasjon til å fremme kandidat til Statens bymiljøpris frist EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Miljøverndepartementet Statsråden Henvendelse - nytt sykehus i Buskerud Helsevesenet - henvendelser Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 947/2012 Øvre Eier kommune - ordfører Foreløpig invitasjon til konferanse om energiproduksjon i kyst- og fjordlandskapet - Rica Parken hotell Ålesund og Hurtigruten EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Den Norske Turistforening-Vest Henvendelse - protest på nedleggelse av hjerterehabilitering ved Oslo universitetssykehus Helsevesenet - henvendelser Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 949/2012 Tormod Skaret Side: 7 av 17

8 Kronikk om virkemidler for å bidra til oppfylling av norske klimamål spesielt rettet mot elektrifisering Klimaendringer - redusere utslipp - forurensning / /2012 Nils A Røkke m.fl. nderlagsdokumentasjon til møtet med niversitets- og høgskolerådet - HR KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ / niversitets- og høgskolerådet Henvendelse - pasientsikkerhetskampanjen unaturlige dødsfall i norske sykehus Helsevesenet - henvendelser Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 952/ Solveig Eek Bistrup Dokument 1 Svar på komiteens spørsmål i brev av Dokument 1 ( ) Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret / /2012 Miljøverndepartementet Statsråden Side: 8 av 17

9 Forslag til program for møtet med Helse Vest RHF HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Helse Vest Dok8:50 S Forslag om endringer i utlendingsregelverket for å få mer rettferdige familiegjenforeningsregler DOK8:50 S Forslag om endringer i utlendingsregelverket for å få mer rettferdige familiegjenforeningsregler 2012/ /2012 Venstres stortingsgruppe Forespørsel til komiteen om et av medlemmene kan holde et innlegg under Samferdselskonferansen 2012 i Kristiansund program vedlagt TKK - transport- og kommunikasjonskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Kom Vekst Svar på spørsmål i brev av om ligningssaker og forholdet til Den europeiske menneskerettskonvensjonen - EMK Statens brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon - EMK - i ligningssaker og andre saker 2012/ /2012 Finansdepartementet Finansministeren Side: 9 av 17

10 Befalets fellesorganisasjon BFO- overlevering av bøker FK Henvendelser til komiteen - Forsvarssaker / / Befalets fellesorganisasjon BFO Prop 1 S H Svar på spørsmål 536 i brev av fra Høyres fraksjon - besparelse for næringslivet Prop. 1 S ( ) Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2012 Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 960/2012 Finansdepartementet Finansministeren nvitasjon til Bodø Air Show FK - nvitasjoner / / Bodø Air Show 2012 nterpellasjon fra Dagfinn Høybråten om nye og mer offensive mål for å hindre nedbygging av Norges beste matjord NT63 ( ) Det bygges fortsatt ned mer matjord enn det mål skiftende regjeringer har satt. Den kraftigste nedbyggingen skjer i regioner som forvalter landets beste matjord. et femtiårsperspektiv er ti prosent av dyrkingsjorda nedbygd. dag er 2012/ /2012 Landbruks- og matdepartementet Statsråden Side: 10 av 17

11 NATO PA Economic and security committee - meeting at OECD Paris NATO PA komitereiser - seminarer Deltakelse fra Stortinget 2012/ /2012 Statsbudsjettet 2013 kap 42 Ombudsmannsnemnda for Forsvaret Statsbudsjettet 2013 Kap 42 - Forsvarets ombudsmannsnemnd 2012/ /2012 Stortingets ombudsmann for Forsvaret Oppfølging - behandlingsansvar - prosjekt Lyngheisenteret Behandlingsansvar - prosjekt Lyngheisenteret 2011/ / Jacob Lygren Døskeland Statsbudsjettet 2013 kap 43 og 3043 Stortingets ombudsmann for forvaltningen - Sivilombudsmannen Statsbudsjett 2013 Kap 43 Sivilombudsmannen 2012/ /2012 Stortingets ombudsmann for forvaltningen - Sivilombudsmannen Side: 11 av 17

12 Statsbudsjettet 2013 kap 44 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste Statsbudsjett 2013 Kap 44 Kontrollutvalget for etteretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS 2012/ /2012 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerh Oppfølging - behandlingsansvar - prosjekt Lyngheisenteret Behandlingsansvar - prosjekt Lyngheisenteret 2011/ / Jacob Lygren Døskeland Statsbudsjettet 2013 kap 51 og 3051 Riksrevisjonen Statsbudsjett 2013 Kap 51 Riksrevisjonen 2012/ /2012 Riksrevisjonen NATO PA 78th Rose-Roth seminar - program London NATO PA - 78th Rose-Roth seminar i London / / NATO Parlamentarikerforsamlingen Side: 12 av 17

13 Telekommunikasjonstjenester - Christine Hannestad - søknad mobilt kontor Telekommunikasjonstjenester ansatt N 2012/ /2012 Christine Hannestad Telekommunikasjonstjenester - Øyvind Svilosen - søknad mobilt kontor Telekommunikasjonstjenester ansatt N 2012/ /2012 Terje Olsen NATO PA 78th Rose-Roth seminar London Speakers NATO PA - 78th Rose-Roth seminar i London / / Henvendelse om solidaritetsmarkering kl Henvendelser om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / /2012 Den norske Tibet-komite Side: 13 av 17

14 Besvart henvendelse om solidaritetsmarkering Henvendelser om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / /2012 Den norske Tibet-komite Dokument 8:44 S Svar på brev av departementets vurdering Dokument 8:44 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, ngebjørg Godskesen og Arne Sortevik om måling av kunde-/brukertilfredshet innenfor vei-, bane-, båtog flytransport i Norge 2012/ /2012 Samferdselsdepartementet NATO PA Transatlantic Parliamentary Forum Liste over deltakere NATO PA Transatlantic Parliamentary Forum Washington DC 2011/ / NATO PA Transatlantic Parliamentary Forum hjemmel NATO PA Transatlantic Parliamentary Forum Washington DC N 2011/ / Side: 14 av 17

15 NATO PA Transatlantic Parliamentary Forum reiseopplegg NATO PA Transatlantic Parliamentary Forum Washington DC 2011/ / OSSE PA byrådsmøte i Vilnius Hjemmel OSSE PA - byrådsmøte i Vilnius / / OSSE PA byrådsmøte i Vilnius OSSE PA - byrådsmøte i Vilnius / / OSSE PA valgobservasjon i Tunisia 2011 presseinformasjon Media advisory OSSE - Europarådet - Valgobservasjon / / Side: 15 av 17

16 OSSE PA valgobservasjon Tunisia 2011 memoradum OSSE - Europarådet - Valgobservasjon / / OSSE parlamentarikerforsamlingen OSSE PA valgobservasjon Tunisia 2011 Hjemmel OSSE - Europarådet - Valgobservasjon N 2011/ / OSSE PA valgobservasjon Tunisia 2011 presseinformasjon OSSE - Europarådet - Valgobservasjon / /2012 OSSE PA valgobservasjon Tunisia 2011 Reiseopplegg OSSE - Europarådet - Valgobservasjon / / Side: 16 av 17

17 Meld St 7 Anmodning om høring Meld. St. 7 ( ) Nordområdene. Visjon og virkemidler 2011/ /2012 Framtiden i våre hender Side: 17 av 17

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 8:30 S Program for åpen høring 170112

Offentlig journal. Dokument 8:30 S Program for åpen høring 170112 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2012, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 20.01.2012 Dokument 8:30 S Program for åpen høring 170112 Dokument 8:30 S (2011-2012) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning 2009-2013. Dok.dato: 14.12.2010. Dok.

Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning 2009-2013. Dok.dato: 14.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 17.12.2010 Svar på henvendelse av 301110 - tbetaling fra lønnsgaranti fondet Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd

Detaljer

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 17.12.2013 Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Detaljer

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.02.2011 Familie- og kulturkomiteens studiereise til Japan - Vietnam

Detaljer

Dok.dato: 17.10.2011. Dok.dato: 17.10.2011

Dok.dato: 17.10.2011. Dok.dato: 17.10.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 19.10.2011 nnhold: Prop 1 S Anmodning om høring 2011/1276-30 9950/2011 Norges Bondelag nnhold: Prop 146 S Anmodning om høring

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar. Dok.dato: 13.06.

Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar. Dok.dato: 13.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 17.06.2013 Meld St 17 nnspill Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet

Detaljer

Journaldato: 14.03.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A

Journaldato: 14.03.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.03.2013 tkast til lånekontrakt Henvendelse om utlån av - Harpen

Detaljer

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01.

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 18.01.2013 Foto av malerier til vurdering i Stortingets kunstutvalg

Detaljer

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 09.02.2010 Svar på henvendelse - anmodning om møte for å diskutere

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.11.2011 Dokument 3:4 nformasjon om åpen kontrollhøring 251011 Dokument 3:4 (2010-2011) Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

Dok.dato: 17.11.2009. Dok.dato: 17.11.2009

Dok.dato: 17.11.2009. Dok.dato: 17.11.2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.11.2009 Dok20 Oversendelse av utkast til innstilling DOK20 (2008-2009) Årsrapport for 2008 fra Stortingets billighetserstatningsutvalg

Detaljer

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok.

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2013 nnhold: Oppfølging av trussel fremsatt 120213 Evaluering

Detaljer

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok.

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 05.06.2012 Meld St 24 Program åpen høring 290512 Meld. St. 24 (2011-2012)

Detaljer

Journaldato: 03.09.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2012. Dok.

Journaldato: 03.09.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 04.09.2012 nnhold: Svar på henvendelse i brev av 210812 - lisensgodkjennelse

Detaljer

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok.

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.13, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 13.12.2013 nnsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om enkel bevertning i forbindelse med komiteens møte med Film og Kino 060510

Offentlig journal. Søknad om enkel bevertning i forbindelse med komiteens møte med Film og Kino 060510 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.12.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 10.12.2010 Søknad om enkel bevertning i forbindelse med komiteens møte med Film og Kino 060510 FKK - nnenlandsreiser

Detaljer

Søknad om dekning av transportutgifter - Riksrevisjonens middag for kontroll- og konstitusjonskomiteen 260410. Dok.dato: 16.04.

Søknad om dekning av transportutgifter - Riksrevisjonens middag for kontroll- og konstitusjonskomiteen 260410. Dok.dato: 16.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.4.2010, Dokumenttype:,U,,X, Status: J,A 20.04.2010 Søknad om dekning av transportutgifter - Riksrevisjonens middag for kontroll- og konstitusjonskomiteen

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2011, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.05.2011 Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning FK - nnenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter X

Detaljer

Journaldato: 19.03.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.03.2010. Dok.

Journaldato: 19.03.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.03.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 22.03.2010 Statusnotat pr 180310 om utviklingen av VEU - Vesteuropeiske

Detaljer

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.03.2012 Samtykke til komitereise til Brasil 100312-170312 alternativt

Detaljer

Journaldato: 15.11.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.11.2011. Dok.

Journaldato: 15.11.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.11.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 16.11.2011 Svar på henvendelse av 250811 - kostnadsnivå for domstolsbehandling

Detaljer

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01.

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.01.2011 Søknad om komitereise til Brussel og Haag 180511-200511

Detaljer

Offentlig journal. Dagsorden til direktørens ledermøte 240615. Direktørens ledermøte 240615 2015/749-1 10690/2015 27.08.2015 24.06.

Offentlig journal. Dagsorden til direktørens ledermøte 240615. Direktørens ledermøte 240615 2015/749-1 10690/2015 27.08.2015 24.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,,N, Status: J,A 27.08.2015 Dagsorden til direktørens ledermøte 240615 Direktørens ledermøte 240615 DL 2015/749-1 10690/2015 1 jf. offl. 14

Detaljer

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752.

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 27.02.2012 Svar på henvendelse av 270112 Klage - anmeldelse - barnevern 2009-2013 2010/1330-3 1886/2012 JSTS/TME

Detaljer

Journaldato: 24.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 24.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.02.2010 Svar på henvendelse av 180110 - klage - NAV Dagpenger

Detaljer

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.9.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 09.09.2014 Henvendelse - utvidet politianmeldelse Rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling - henvendelser 2013-2017

Detaljer

Journaldato: 04.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 07.10.2013. Dok.

Journaldato: 04.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 07.10.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 05.11.2013 nnhold: Forespørsel om møte med komiteen KK - kirke- utdannings-

Detaljer

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok.

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 14.12.2010 Søknad om å få delta på statsrådsmiddag 120111 og sentralbanksjefens

Detaljer