Offentlig journal. Oppnevning av leder og nestleder til personvernnemnda fra bekreftelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Oppnevning av leder og nestleder til personvernnemnda fra 010113 - bekreftelser"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Oppnevning av leder og nestleder til personvernnemnda fra bekreftelser Oppnevning av leder og nestleder til personvernnemnda fra X 2012/ /2012 O 4.2 Kollegiale organer uttalelser Hans Brattesta Omstillingsprosessene ved Oslo universitetssykehus - spørsmål etter den åpne kontrollhøringen Ref.sak, nr. 3 ( ) Omstillingen ved Oslo universitetssykehus 2011/ /2012 Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden Lovteknisk og språklig bistand til utforming av grunnlovsforslag Språklig kvalitetssikring av grunnlovsforslag Sak DL 2008/ /2012 Fremskrittspartiets stortingsgruppe m.fl. Vararepresentantens godtgjørelse - Søknad godtgjørelse ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Vararepresentant godtgjørelse 2012/ /2012 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 1 av 19

2 Ønsker bekreftelse på status i saken Om lisenser - kringkastingsavgift - avvikling av hotell TV system 2011/ /2012 Norsk rikskringkasting Vararepresentantenes godtgjørelse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Vararepresentantenes godtgjørelse 2012/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger Arbeiderpartiets stortingsgruppe Personal - ***** ***** ***** ***** ***** Personal N 2012/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger Age Hauge m.fl. Personal - permisjon ***** ***** ***** Personal 2010/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 2 av 19

3 Henvendelse om minnemarkering for overdoseofre og Henvendelser om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 2738/ Foreningen for Human Narkotikapolitikk Besvart henvendelse Henvendelser om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 2739/2012 Foreningen for Human Narkotikapolitikk Stortingets leiligheter Maridalsveien 17 - Nordre kvartal - Blokk B - Møtereferat av Stortingets tjenesteboliger Maridalsveien / / Vulkan tvikling - Aspelin Ramm Eiendom FK - utsyn fra Serbia - om Bosnia FK Henvendelser til komiteen - tenrikssaker / /2012 Sakib Kisija Side: 3 av 19

4 Meld St 11 Anmodning om høring Meld. St. 11 ( ) Global helse i utenriks- og utviklingspolitikken 2012/ /2012 Norsk nettverk for klima og helse Meld St 11 Anmodning om høring Meld. St. 11 ( ) Global helse i utenriks- og utviklingspolitikken 2012/ /2012 Norges forskningsråd Henvendelse vedrørende møte med FK FK - Forespørsler - besøk - møter / /2012 The institute for inclusive security Meld St 13 Anmodning om høring Meld. St. 13 ( ) tdanning for velferd 2012/ /2012 Norsk Fysioterapeutforbund Side: 4 av 19

5 2012/ /2012 Finansdepartementet Finansministeren 2012/ /2012 Fiskeri- og kystdepartementet Statsråden 2012/ /2012 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Statsråden 2012/ /2012 Forsvarsdepartementet Statsråden Side: 5 av 19

6 2012/ /2012 Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden 2012/ /2012 Justis- og beredskapsdepartementet Statsråden 2012/ /2012 Kommunal- og regionaldepartementet Statsråden 2012/ /2012 Arbeidsdepartementet Statsråden Side: 6 av 19

7 2012/ /2012 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Statsråden 2012/ /2012 Landbruks- og matdepartementet Statsråden 2012/ /2012 Kunnskapsdepartementet Statsråden 2012/ /2012 Kunnskapsdepartementet Statsråden Side: 7 av 19

8 2012/ /2012 Miljøverndepartementet Statsråden 2012/ /2012 Olje- og energidepartementet Statsråden 2012/ /2012 Kulturdepartementet Statsråden 2012/ /2012 Nærings- og handelsdepartementet Statsråden Side: 8 av 19

9 2012/ /2012 Samferdselsdepartementet Statsråden 2012/ /2012 tenriksdepartementet tenriksministeren 2012/ /2012 tenriksdepartementet tviklings- og menneskerettigheter nvitasjon til Supperåd - Norsk Kulturråd - hva slags vesen er det og hva kan det bli til? Oslo FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Norsk Musikkråd Side: 9 av 19

10 Henvendelse vedrørende deltakelse på ES summit svar på invitasjon FK - Forespørsler - besøk - møter / /2012 ES Summit sekretariat FK besøk til Berlin bakgrunnsmateriale FK - tenlandsreiser - invitasjoner / / tenriksdepartementet tenriksministeren Nye saker til Stortinget i vårsesjonen 2012 Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget høstsesjonen vårsesjonen / /2012 ***** FK besøk til Berlin program og deltakerliste FK - tenlandsreiser - invitasjoner / / Norges ambassade Berlin Side: 10 av 19

11 nvitasjon til seminar om narkotikapolitikk med den amerikanske professoren Peter Reuter - Oslo HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Sirus Omsetningsoppgave skjenkebevilling Stortingets kafeteria - fullmakt - Ringnes - Vectura Stortingets kafeteria - Fornyelse av skjenkebevillinger - Søknad - nnvilgelse - Skjenkeareal - Omsetningsoppgave - Sak SL 2009/ /2012 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Oslo kommune Næringsetaten Henvendelse - legehonorarer Helsevesenet - henvendelser Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 2772/2012 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nvitasjon til presentasjon av - Hjemme og trygg i Troms - velferdsteknologi i pleie og omsorgstjenesten i en distriktskommune - Stortinget møterom P KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker Side: 11 av 19

12 Personal - tilsetting i stilling som seniorrådgiver i stortingssekretariatet Personal 2012/ /2012 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Meld St 30 FrP Spørsmål 21 og 22 til departementet Meld. St. 30 ( ) Fordelingsmeldingen 2011/ /2012 Finansdepartementet Finansministeren Brannsikring leliligheter - Parkveien 17 - møtereferat fra PM05 Brannsikring leiligheter 2011/ /2012 Høyer Finseth Forsikringstjenester - nnberetning - Kontoransatte i gruppene før Bibehold av forsikringsordninger - Statens Pensjonskasse og DNB Livsforsikring Forsikringstjenester i perioden Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak / / Arbeiderpartiets stortingsgruppe Side: 12 av 19

13 Forsikringstjenester innberetning - Kontoransatte i gruppene før Bibehold av forsikringsordninger - Statens Pensjonskasse og DNB Livsforsikring Forsikringstjenester i perioden Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak / / Fremskrittspartiets stortingsgruppe Forsikringstjenester innberetning - Kontoransatte i gruppene før Bibehold av forsikringsordninger - Statens Pensjonskasse og DNB Livsforsikring Forsikringstjenester i perioden Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak / / Senterpartiets stortingsgruppe Henvendelse vedrørende møte med FK FK - Forespørsler - besøk - møter / / Eritrean People s Democratic Party/EPDP Forsikringstjenester innberetning - Kontoransatte i gruppene før Bibehold av forsikringsordninger - Statens Pensjonskasse og DNB Livsforsikring Forsikringstjenester i perioden Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak / / Høyres stortingsgruppe Side: 13 av 19

14 Svar på henvendelse vedrørende møte med FK FK - Forespørsler - besøk - møter / /2012 Eritrean People s Democratic Party/EPDP Meld St 13 Anmodning om høring Meld. St. 13 ( ) tdanning for velferd 2012/ /2012 Norsk studentorganisasjon Forsikringstjenester innberetning - Kontoransatte før Bibehold av forsikringsordninger - Statens Pensjonskasse og DNB Livsforsikring Forsikringstjenester i perioden Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak / / Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe Forsikringstjenester innberetning - Kontoransatte i gruppene før Bibehold av forsikringsordninger - Statens Pensjonskasse og DNB Livsforsikring Forsikringstjenester i perioden Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak / / Venstres stortingsgruppe Side: 14 av 19

15 Jugoslaviske leierfangene i Norge aviskronikker FK Henvendelser til komiteen - Forsvarssaker / /2012 Gorana Ognjenovic Vedlikeholdsavtale for heis i Fredensborgveien 45 - Otis Serviceavtale på Stortingets heiser - OTS- Schindler Stahl Heiser / /2012 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Otis Henvendelse vedrørende nedleggelsen av Olavsvern FK Henvendelser til komiteen - Forsvarssaker / /2012 Kåre Ankjær-Jensen Henvendelse vedrørende møte med parlamentsmedlem fra rak FK - Forespørsler - besøk - møter / /2012 Stig Magne Heitmann Side: 15 av 19

16 Meld St 11 Anmodning om høring Meld. St. 11 ( ) Global helse i utenriks- og utviklingspolitikken 2012/ /2012 Norges Røde Kors Grunnlovsjubileet statue av kong Christian Frederik Monument over Christian Frederik - Norges første konge i / /2012 Kulturdepartementet Statsråden England - stortingspresidentens besøk til London - utsatt notat England - nvitasjon til stortingspresidenten - besøk til London N 2011/ /2012 O 4.2 Kollegiale organer uttalelser Hans Brattesta nvitasjon til MC seminar - Vestens musikkhistorie - Oslo FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 MC Side: 16 av 19

17 Henvendelse - barnebidrag - kopi av brev til NAV Forvaltning Bergen Barnebidrag / / O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nvitasjon til seminar i forbindelse med VM i kjelkehockey på Hamar FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Norges drettsforbund Etablering av et senter for alders og sykehjemsmedisin - oppfølging etter møte med HOK i Bergen Helsevesenet - henvendelser Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 2797/2012 niversitetet i Bergen nvitasjon til konferanse med tema - Kan det samarbeides i en krisesituasjon? Oslo Akershus festning HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Kvinners Frivillige Beredskap Side: 17 av 19

18 Anmodning om å ta imot besøk fra Nasjonalforsamlingen i Vietnam - The Committee on Science - Technology and Environment EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Vietnam ambassade Oslo nvitasjon til konferanse med tema - Kan det samarbeides i en krisesituasjon? Oslo Akershus festning KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Kvinners Frivillige Beredskap nvitasjon til konferanse med tema - Kan det samarbeides i en krisesituasjon? Oslo Akershus festning TKK - transport- og kommunikasjonskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Kvinners Frivillige Beredskap Meld St 12 Anmodning om høring Meld. St. 12 ( ) Stat og kommune - styring og samspel 2012/ /2012 nio Side: 18 av 19

19 Nordisk råds temasesjon om arktis - sland Reykjavik kommentarer til velferdsutvalget Nordisk råds temasesjon om arktis - sland Reykjavik X 2012/ /2012 Side: 19 av 19

Journaldato: 12.03.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 10.03.

Journaldato: 12.03.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 10.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 14.03.2014 nnhold: Svar på søknad om komiteplassering for møtende

Detaljer

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok.

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2013 nnhold: Oppfølging av trussel fremsatt 120213 Evaluering

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok.

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 14.03.2012 Tjenestebestillinger i Løveporten Tjenestebestillinger - forprosjekt - Sak i DL 200000522 og 200402092 - arbeidsordre

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om enkel bevertning - møtet med Kommunalbanken 170412

Offentlig journal. Søknad om enkel bevertning - møtet med Kommunalbanken 170412 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.3.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.03.2012 Søknad om enkel bevertning - møtet med Kommunalbanken 170412 KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen

Detaljer

Journaldato: 03.09.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2012. Dok.

Journaldato: 03.09.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 04.09.2012 nnhold: Svar på henvendelse i brev av 210812 - lisensgodkjennelse

Detaljer

Dok.dato: 17.01.2012. Dok.dato: 23.01.2012. Dok.dato: 23.01.2012

Dok.dato: 17.01.2012. Dok.dato: 23.01.2012. Dok.dato: 23.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 26.01.2012 Besøk fra presidenten for Bundestag Norbert Lammert 03052012 040512 Tyskland - Offisielt besøk til Stortinget

Detaljer

Offentlig journal. Henvendelse - barnevern. Barnevern - henvendelser 2009/1217-8 922/2012 31.01.2012 27.01.2012

Offentlig journal. Henvendelse - barnevern. Barnevern - henvendelser 2009/1217-8 922/2012 31.01.2012 27.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.1.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 31.01.2012 Henvendelse - barnevern Barnevern - henvendelser 2009/1217-8 922/2012 ***** Kontrakt om kjøp av barnehagetjenester

Detaljer

Offentlig journal. Prop 34 S Forslag til debattopplegg. Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014 13.02.

Offentlig journal. Prop 34 S Forslag til debattopplegg. Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 13.02.2014 Prop 34 S Forslag til debattopplegg Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014

Detaljer

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.03.2012 Samtykke til komitereise til Brasil 100312-170312 alternativt

Detaljer

Dok.dato: 27.01.2011. Dok.dato: 27.01.2011

Dok.dato: 27.01.2011. Dok.dato: 27.01.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.1.2011, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 31.01.2011 Stortingets leiligheter - Parkveien 17 - ny leiekontrakt Stortingets leiligheter Parkveien 17 - utleie

Detaljer

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 17.12.2013 Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Detaljer

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.12.2013 Brev fra finansdepartementet med anmodning om endring av prop. 1 S tillegg 1 (2013-2014) Oversikt over

Detaljer

Grunnlovsforslag om ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke - invitasjon til seminar 090312

Grunnlovsforslag om ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke - invitasjon til seminar 090312 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.2.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 01.03.2012 Grunnlovsforslag om ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke - invitasjon til

Detaljer

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok.

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.13, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 13.12.2013 nnsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene

Detaljer

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 09.02.2010 Svar på henvendelse - anmodning om møte for å diskutere

Detaljer

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 30.01.2013 Søknad om dekning av reiseutgifter - diverse arrangementer - Oslo 060213-180213 ASK - arbeids- og sosialkomiteen

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2011, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.05.2011 Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning FK - nnenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter X

Detaljer

Dok.dato: 13.12.2011. Søknad om fravær og transport - besøk til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i Tønsberg 230112. Dok.

Dok.dato: 13.12.2011. Søknad om fravær og transport - besøk til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i Tønsberg 230112. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,, Status: J,A 29.12.2011 Prop 34 S Debattopplegg 141211 Prop. 34 S (2011-2012) Eksportfinansiering 2011/1588-14 13502/2011 13.12.2011 Svein

Detaljer

Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning 2009-2013. Dok.dato: 14.12.2010. Dok.

Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning 2009-2013. Dok.dato: 14.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 17.12.2010 Svar på henvendelse av 301110 - tbetaling fra lønnsgaranti fondet Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd

Detaljer

Dok.dato: 11.06.2012. Dok.dato: 14.06.2012

Dok.dato: 11.06.2012. Dok.dato: 14.06.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.9.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 14.09.2012 Svar på brev av 040612 - anmodning om møte - nye arbeidstidsbestemmelser for flyvende personell TKK

Detaljer

Dok.dato: 17.10.2011. Dok.dato: 17.10.2011

Dok.dato: 17.10.2011. Dok.dato: 17.10.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 19.10.2011 nnhold: Prop 1 S Anmodning om høring 2011/1276-30 9950/2011 Norges Bondelag nnhold: Prop 146 S Anmodning om høring

Detaljer

Dok8:129 S Forslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning

Dok8:129 S Forslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.6.2012, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.06.2012 Dok8:129 S Forslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning

Detaljer

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok.

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 05.06.2012 Meld St 24 Program åpen høring 290512 Meld. St. 24 (2011-2012)

Detaljer

Journaldato: 11.01.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 11.01.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,,X, Status: J,A 12.01.2012 Prop 134 L Debattopplegg 120112 Prop. 134 L (2010-2011)

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.2.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.02.2014 Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 KK - kirke- utdannings-

Detaljer

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.9.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 09.09.2014 Henvendelse - utvidet politianmeldelse Rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling - henvendelser 2013-2017

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 02.04.2014 Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Dokument 8:42 S (2013-2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752.

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 27.02.2012 Svar på henvendelse av 270112 Klage - anmeldelse - barnevern 2009-2013 2010/1330-3 1886/2012 JSTS/TME

Detaljer

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01.

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 18.01.2013 Foto av malerier til vurdering i Stortingets kunstutvalg

Detaljer