Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning Dok.dato: Dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning 2009-2013. Dok.dato: 14.12.2010. Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A Svar på henvendelse av tbetaling fra lønnsgaranti fondet Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 12355/2010 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Rammeavtale på innramming og kjøp av ferdig innrammede trykk til dekorasjon - meddelelse om kontraktstildeling Anskaffelse av rammeavtale på innramming og kjøp av ferdig innrammede trykk til dekorasjon 2010/ /2010 Kunstverket Galleri Rammeavtale på innramming og kjøp av ferdig innrammede trykk til dekorasjon - meddelelse om kontraktstildeling Anskaffelse av rammeavtale på innramming og kjøp av ferdig innrammede trykk til dekorasjon 2010/ /2010 Artifix Rammeavtale på innramming og kjøp av ferdig innrammede trykk til dekorasjon - meddelelse om kontraktstildeling Anskaffelse av rammeavtale på innramming og kjøp av ferdig innrammede trykk til dekorasjon 2010/ /2010 Taberna Ramme Side: 1 av 13

2 Dokument 8:27 S Anmodning om høring Dokument 8:27 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jon Jæger Gåsvatn, Morten Stordalen og Kari Kjønaas Kjos om å fjerne aldersbegrensningen for lisens til leger 2010/ /2010 Legeforeningen Dokument 8:53 S Ber om departementets uttalelse til forslaget om å styrke sjøtransportens konkurranseevne i Norge Dokument 8:53 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, ngebjørg Godskesen og Arne Sortevik om å styrke sjøtransportens konkurranseevne i Norge 2010/ /2010 Fiskeri- og kystdepartementet Statsråden Kopi av brev til MD - ttalelse fra Regionrådet for Nord-Gudbransdal til stortingsmelding om rovvilt Kopi av brev til / fra Miljøverndepartementet / /2010 Regionrådet for Nord-Gudbransdal Samtykke til reise - komiteens deltakelse på drettsgallaen Hamar FKK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2010 Mona Bothner Side: 2 av 13

3 Landsrådet for Heimevernet - referat fra arbeidsutvalgets møte FK - Henvendelser til komiteen - forsvarssaker / /2010 Landsrådet for Heimevernet Rovviltsituasjonen i Eidsberg Rovviltforvaltning - rovdyrproblematikken / /2010 Eidsberg kommune nvitasjon til oppstartmøte Øvelse Tyr nvitasjon til oppstartmøte - Øvelse Tyr / /2010 Politidirektoratet Resolusjon om internasjonale strakstiltak ved naturkatastrofer - som flomkatastrofen i Pakistan P - Den parlamentariske nions 123 konferanse i Geneve / / nterparlamentarisk nion - P Side: 3 av 13

4 Oppfølging fra norsk side ifm resolusjon om hjelp ved naturkatastrofer P - Den parlamentariske nions 123 konferanse i Geneve / /2010 nterparlamentarisk nion - P Samtykke til reise - komiteens besøk til Sør-Trøndelag politidistrikt JK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2010 nger Marie Vatne nvitasjon til parlamentarisk forum for den nordlige dimensjon Tromsø Nordisk råd - andre parlamentariske forum for den nordlige dimensjon Tromsø 2009/ / Barentssekretariatet Aksjon på Eidsvolls plass kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / / nge Venstre Side: 4 av 13

5 Tillatelse med aksjon på Eidsvolls plass kl løvene må ikke brukes ifm aksjon Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / /2010 nge Venstre Valg av ny visepresident for gruppe - Norge står for tur til å overta stillingen i 2011 Europarådet - Europarådets vintersesjon i Strasbourg / / Europarådet Kopi av brev til Politiets sikkerhetstjeneste - PST - Sikkerhetsarbeidet ved den amerikanske ambassaden i Norge - SD-saken Redegjørelse av justisministeren om spørsmål knyttet til mulig ulovlig overvåkning av norske statsborgere - Redegjørelse holdt i Stortingets møte / / Tilg.kode F Hjemmel: iht. Beskyttelsesinstruksen jf. Offentlighetslovens 13 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerh Forlengelse av forsikringsavtale nr , , og fra Forsikringstjenester i perioden Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak DL 2008/ / TrygVesta Side: 5 av 13

6 Forlengelse av forsikringsavtale polise nr fra Forsikringstjenester i perioden Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak DL 2008/ / f / Europeiske forsikring Forespørsel på gardinservice Anskaffelse av rammeavtale på gardinservice for levering til Stortingets administrasjon 2010/ /2010 Falken Renhold Konkurransegrunnlag anskaffelse av kantinetjenester til Stortingskvartalet Anskaffelse av kantinetjenester - Sak eph 2010/ /2010 Doffin Forespørsel på gardinservice Anskaffelse av rammeavtale på gardinservice for levering til Stortingets administrasjon 2010/ / renhold Side: 6 av 13

7 Forespørsel på gardinservice Anskaffelse av rammeavtale på gardinservice for levering til Stortingets administrasjon 2010/ /2010 Gardinservice Personal - Tilsetting i vikariat som førstekonsulent i Hustrykkeriet Personal -Vikariat i Hustrykkeriet 2010/ /2010 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Kjøp av forsikringstjenester til Stortingets administrasjon - avvisning Forsikringstjenester i perioden Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak Tilg.kode SD 2010/ /2010 Hjemmel: OFL 23.3 Offentlige innkjøp ***** Kopi av brev til HOD - ttalelse om fremtidig organisering av sjeldenfeltet Kopi av brev til / fra Helse- og omsorgsdepartementet fra diverse avsendere / /2010 Stiftelsen Signo Side: 7 av 13

8 Personal - ***** ***** ***** ***** ***** Personal 2008/ /2010 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nvitasjon til konferanse - Krisen etter krisen - niversitetet i Oslo FK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2010 niversitet i Oslo Stortingets behandling av planer for arbeidet i parlamentariske delegasjoner Stortingets behandling av planer for arbeidet i parlamentariske delegasjoner 2010/ /2010 Stortingets presidentskap og direktør nnkalling av vararepresentanter når Stortinget ikke har møte - mulige endringer i forretningsorden - FO Spørsmål vedrørende innkalling av vararepresentant 2010/ /2010 Stortingets presidentskap og direktør Side: 8 av 13

9 Prinsensgt tleie av areal - varsel om regulering av husleie fra Prinsensgt. 26 tleie av areal avtale mellom Halvorsens Conditori og Stortingets administrasjon - Sak DL 2009/ / Halvorsens Conditori Parkveien 17 - Leieavtale for radiobasestasjon - regulering av husleie - tidligere Netel Stortingets leiligheter Parkveien 17 tleie av areal på tak Netel - Sak DL 2009/ / NetCom Hoffsveien 49 - regulering leie Telehus Stortingets leiligheter Hoffsveien 49 tleie av areal - leieavtale Telenor Eiendom Holding - Sak DL 2009/ / Telenor Eiendom Holding - TKP Økonomitjenester C6E Lønnsregulering Høyesteretts dommere - Oppdatert notat Lønnsregulering - Høyesteretts medlemmer - Sak DL N 2009/ / Hans Brattesta Side: 9 av 13

10 Lønnsregulering for Høyesteretts dommere pr Lønnsregulering - Høyesteretts medlemmer - Sak DL 2009/ /2010 Justitiarius i Høyesterett Dok8:55 S Forslag om praksis ved tildeling av pleiepenger DOK8:55 S Forslag om praksis ved tildeling av pleiepenger 2010/ /2010 Høyres stortingsgruppe Dagens rovdyrpolitikk - bruk pengene på å holde liv i både sau og natur Rovviltforvaltning - rovdyrproblematikken / /2010 Ståle Brekke Justering pr timepriser og betingelser 2011 nnføring av efaktura i Stortingets administrasjon - Component Software - tvidelse med Contempus Archive i Sak DL 2008/ / Basware Side: 10 av 13

11 Avtale mellom Europay Norge og Stortingets administrasjon - Eurocard innkjøpskort nnkjøpskort til Stortinget 2010/ / Europay Norge Delegasjonsmøte saksliste Nordisk råds delegasjon - delegasjonsmøter / / Rammeavtale innkjøpskort til Stortinget - oppsigelse av avtalen nnkjøpskort til Stortinget 2010/ / SEB Kort Norge - Europay Norge Telekommunikasjonstjenester ansatt - Malgorzata Tumidajewicz - D-aspirant - søknad telefondekning utlånstelefon Telekommunikasjonstjenester - ansatt N 2010/ / Kjell Myhre-jensen Side: 11 av 13

12 Komiteplassering - DK - vararepresentant Komiteplassering - DK - vararepresentant 2010/ /2010 Fremskrittspartiets stortingsgruppe Anskaffelsesprotokoll for kjøp av tegninger av Jan Groth Tegninger av Jan Groth 2010/ /2010 Rigmor Nymoen Finland - forespørsel om Riksdagens president ønsker å overvære øvelser under Ski-VM Ski-VM besøk til Stortinget 2010/ /2010 Finland Riksdagen Sverige - forespørsel om Riksdagens president ønsker å overvære øvelser under Ski-VM Ski-VM besøk til Stortinget 2010/ /2010 Sverige Riksdagen Side: 12 av 13

13 Profesjonalisering av kor og ekstrabevilgninger på statsbudsjettet Kulturpolitikk / /2010 Norges Korforbund Retningslinjer for gaver til stortingsrepresentantene Regler om gaver 2010/ /2010 Stortingets presidentskap og direktør Side: 13 av 13

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS

Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.11.2010 Dokument 8:7 S Ber om departementets uttalelse til forslaget Dokument 8:7 S (2010-2011) Representantforslag fra

Detaljer

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01.

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.01.2011 Søknad om komitereise til Brussel og Haag 180511-200511

Detaljer

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok.

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 12.03.2010 Takkebrev etter kirke- utdannings- og forskningskomiteens studiereise til Finland 220210-240210 KK -

Detaljer

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 17.12.2013 Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Detaljer

Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 20.06.2013

Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 20.06.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 24.06.2013 Svar på henvendelse i brev av 050613 Helsevesenet - henvendelser - 2009-2013 2009/1882-523 7432/2013 19.06.2013

Detaljer

Forsikringstjenester i perioden 010111-311214. Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak 200803168. Dok.dato: 31.01.

Forsikringstjenester i perioden 010111-311214. Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak 200803168. Dok.dato: 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 04.02.2011 Forsikringstjenester - opphør av tidligere avtaler fra 010211 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2011, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.05.2011 Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning FK - nnenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter X

Detaljer

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11.

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.11.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.11.2010 Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011

Detaljer

Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok.

Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.05.2010 Søknad om infomøte med Telenor 270510 på Fornebu TKK - nnenlandsreiser

Detaljer

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok.

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 05.06.2012 Meld St 24 Program åpen høring 290512 Meld. St. 24 (2011-2012)

Detaljer

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok.

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.2.2010-21.2.2010, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 22.02.2010 Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke

Detaljer

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 09.02.2010 Svar på henvendelse - anmodning om møte for å diskutere

Detaljer

Journaldato: 24.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 24.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.02.2010 Svar på henvendelse av 180110 - klage - NAV Dagpenger

Detaljer

Journaldato: 19.03.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.03.2010. Dok.

Journaldato: 19.03.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.03.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 22.03.2010 Statusnotat pr 180310 om utviklingen av VEU - Vesteuropeiske

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 02.04.2014 Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Dokument 8:42 S (2013-2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Dok8:129 S Forslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning

Dok8:129 S Forslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.6.2012, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.06.2012 Dok8:129 S Forslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning

Detaljer

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok.

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 14.12.2010 Søknad om å få delta på statsrådsmiddag 120111 og sentralbanksjefens

Detaljer

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.02.2011 Familie- og kulturkomiteens studiereise til Japan - Vietnam

Detaljer

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.03.2012 Samtykke til komitereise til Brasil 100312-170312 alternativt

Detaljer

Dok.dato: 05.10.2009. Dok.dato: 05.10.2009

Dok.dato: 05.10.2009. Dok.dato: 05.10.2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.10.2009, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 17.03.2011 nvitasjon til HSH-konferansen 2009 - fremtidens arbeidsliv - Folketeateret i Oslo 041109 FKK - nvitasjoner

Detaljer

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.08.2010 Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder X 2010/1241-1

Detaljer

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok.

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2013 nnhold: Oppfølging av trussel fremsatt 120213 Evaluering

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12.

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Status: J,A 19.12.2014 Anbudskonkurranse - Forsikringstjenester - avvisning av tilbud Anskaffelse

Detaljer

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok.

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 14.03.2012 Tjenestebestillinger i Løveporten Tjenestebestillinger - forprosjekt - Sak i DL 200000522 og 200402092 - arbeidsordre

Detaljer

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01.

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 18.01.2013 Foto av malerier til vurdering i Stortingets kunstutvalg

Detaljer

Invitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo 091009. Dok.dato: 21.09.

Invitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo 091009. Dok.dato: 21.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2009, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 23.09.2009 nvitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.9.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 09.09.2014 Henvendelse - utvidet politianmeldelse Rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling - henvendelser 2013-2017

Detaljer

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok.

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.13, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 13.12.2013 nnsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene

Detaljer