Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 20.06.2013"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A Svar på henvendelse i brev av Helsevesenet - henvendelser / / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Svar på henvendelse i brev av Helsevesenet - henvendelser / / ngrid M Sandrud P26 - rehabilitering - referat fra byggherremøte detaljprosjekt Prinsens gate 26 - P26 rehabilitering - byggherremøter BH 2013/ /2013 Tilg.kode SD Hjemmel: OFL 14 Organinterne dokumenter Høyer Finseth m.fl. Henvendelse om markering - en bildeutstilling - a picture exhibition på Eidsvolls plass besvart Henvendelser om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / /2013 Ezana Abebe Side: 1 av 15

2 DigiStorting - styringsgruppemøte Avtale om digitalisering av stortingsforhandlinger - DigiStorting Nasjonalbiblioteket Sak DL 2008/ /2013 Creuna m.fl. nnstilling fra Danmarks bedømmelseskomite - Nordisk Råds Natur- og miljøpris 2013 Nordisk Råds Natur- og miljøpris / / Danmark - Miljødepartementet Miljøstyrelsen Delegasjonsmøte referat SCPAR - Arktisk parlamentarisk komite og delegasjon - Reiser og møter Henvendelser og annet om - Delegasjonsmøter 2011/ / nvitasjon til deltakelse - Nordisk råds prisutdeling i Operaen Nordisk Råds 65. sesjon Stortinget / / Sverige Kultur- og idrettsministeren Side: 2 av 15

3 Reise til Svalbard Oppsummering nyhetsbrev SCPAR - Arktisk parlamentarisk komite og delegasjon - Reiser og møter Henvendelser og annet om - Delegasjonsmøter 2011/ / Delegasjonsmøte innkalling Nordisk Råd - delegasjonsmøter og andre møter 2009/ / Hjemmel - Europeisk konferanse om sosiale tjenester i et samfunn under forandring - Dublin rland Nordisk Råd - Reiser og andre møter ut / / Ann-Christine Alderin Låtun Svar på henvendelse vedrørende masteroppgave FK Henvendelser Andre henvendelser / /2013 Esben Olsbo Side: 3 av 15

4 Program bakgrunn - Europeisk konferanse om sosiale tjenester i et samfunn under forandring - Dublin rland Nordisk Råd - Reiser og andre møter ut / / Nordisk Råd København Meld St 4 Svar på notat av Finanskomiteen har ingen merknader Meld. St. 4 ( ) Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen / / Kirsten Gjemdal Stortingets avslutningsfest Statsministerens tale Stortingets avslutningsfest Fireårsfesten 2013 representanter 2012/ /2013 Statsministerens kontor Delegasjonsmøte referat Nordisk Råd - delegasjonsmøter og andre møter 2009/ / Side: 4 av 15

5 Europarådet PACE - Praktisk informasjon vedrørende valg av kandidatur til Den europeiske menneskerettsdomstol EMD Europarådet PACE henvendelser og annet om / /2013 Arbeidsutvalgmøte referat Nordisk råd - Arbeidsutvalget / / Henvendelse - behovsvurdering innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Rusmisbrukere - rusreformen - rusbehandling / /2013 Stiftelsen Solliakollektivet Henvendelse - situasjonen for diabetes idag Helsevesenet - henvendelser / /2013 Diabetesforbundet Side: 5 av 15

6 Europarådet - nvitasjon om åpent møte arrangert av Öcalans advokater Europarådet - Europarådets sommersesjon i Strasbourg / /2013 Freedom for Abdullah Öcalan -Peace in Kurdistan Delegasjonsmøte Bakgrunn Nordisk Råd - delegasjonsmøter og andre møter 2009/ / Europarådet - LHBT nformasjon fra Georgias ambassade i Oslo - bakgrunnsinformasjon til sesjonen Europarådet - Europarådets sommersesjon i Strasbourg / /2013 Hjemmel til møte i Benelux interparlamentariske forsamling - Luxembourg Nordisk Råd - Reiser og andre møter ut / / Ann-Christine Alderin Låtun Side: 6 av 15

7 Medborger- og forbrukerutvalgets møte i Flensburg Tyskland kommentarer Nordisk Råd - Presidie- og utvalgsmøter / / Avtale kontrakt - Nordisk Råds prisutdeling i Operaen Nordisk Råds 65. sesjon Stortinget / / nvitasjon til seminar - GAM and Baltic Countries i Batumi Georgia Nordisk Råd - Reiser og andre møter ut / / GAM PA Avslag på invitasjon til seminar - GAM and Baltic Countries i Batumi Georgia Nordisk Råd - Reiser og andre møter ut / /2013 GAM PA Side: 7 av 15

8 P26 - referat fra dialogmøte om søppelsuganlegg og behov P26 - søppelsuganlegg og behov 2013/ /2013 Karen Kerby m.fl. Spørsmål - Evaluering av Nordisk Råds sekretariat Nordisk Råd Henvendelser og annet om / / Tilbakemeldinger - Evaluering av Nordisk Råds sekretariat Nordisk Råd Henvendelser og annet om / / Foreløpig svar - Central American Parliament - PARLACEN - President Bucaro - Forespørsel om møte juni 2013 og deltakelse i Nordisk Råds 65 sesjon i Oslo Nordisk Råd - Besøk, møter og arrangement / / El Salvadors ambassade Sverige Side: 8 av 15

9 Forespørsel om møte Central American Parliament - PARLACEN - President Bucaro - Dokumentasjon - tkast til samarbeidsavtale Nordisk Råd - Besøk, møter og arrangement / / Central American Parliament - PARLACEN Svar - Central American Parliament - PARLACEN - President Bucaro - Forespørsel om møte juni 2013 og deltakelse i Nordisk Råds 65 sesjon i Oslo Nordisk Råd - Besøk, møter og arrangement / / Central American Parliament - PARLACEN Henvendelse - ønske om at dere jobber for at sykehusskadde pasienter skal få bedre rettigheter Helsevesenet - henvendelser / /2013 Niels Løkke Kopi til FK - Oppfølging av Høynivåpanelets forslag til nye utviklingsmål FK Henvendelser Andre henvendelser / /2013 Plan Norge Side: 9 av 15

10 Henvendelse - klage Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning / /2013 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Henvendelse - klage for å måtte betale for kjøring på ny fylkesvei 34 uten å kjøre på den nybygde veien Henvendelser - samferdsel - kommunikasjon / / Jan Myrvold Kopi av brev til Hordaland fylkeskommune - Hordfast Henvendelser - samferdsel - kommunikasjon / /2013 Sivilingeniør Rakner ttalelse fra Troms fylkesting - krev tømming av HAL tankene i Sellafield Henvendelser - miljøvern og naturvern / /2013 Troms fylkeskommune Side: 10 av 15

11 ttalelse fra Troms fylkesting - rovviltforlikets intensjoner må følges opp i praksis Rovviltforvaltning - rovdyrproblematikken / /2013 Troms fylkeskommune Parlamentarisk forankring av det nordiske samarbeidet i Stortinget - Tilbakemelding Parlamentarisk forankring av det nordiske samarbeidet i Stortinget 2013 N 2012/ / Bjorn Andreassen Parlamentarisk forankring av det nordiske samarbeidet i Stortinget - Tilbakemelding Parlamentarisk forankring av det nordiske samarbeidet i Stortinget 2013 N 2012/ / Bjorn Andreassen Parlamentarisk forankring av det nordiske samarbeidet i Stortinget - Tilbakemelding Parlamentarisk forankring av det nordiske samarbeidet i Stortinget 2013 N 2012/ / Bjorn Andreassen Side: 11 av 15

12 Henvendelse - Forslag til frigjøring av ressurser i Politiet Politiet - bemanning - ressurser - vaktordninger / /2013 Martin Huseby Parlamentarisk forankring av det nordiske samarbeidet i Stortinget - Tilbakemelding Parlamentarisk forankring av det nordiske samarbeidet i Stortinget 2013 N 2012/ / Bjorn Andreassen nvitasjon til Hordaland friomsorg sin strafferettskonferanse Bergen JK - justiskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2012/ /2013 Hordaland friomsorgskontor Parlamentarisk forankring av det nordiske samarbeidet i Stortinget - Tilbakemelding Parlamentarisk forankring av det nordiske samarbeidet i Stortinget 2013 N 2012/ / Bjorn Andreassen Side: 12 av 15

13 Parlamentarisk forankring av det nordiske samarbeidet i Stortinget - Tilbakemelding Parlamentarisk forankring av det nordiske samarbeidet i Stortinget 2013 N 2012/ / Bjorn Andreassen ttalelse fra Troms fylkesting - trygge rammer for reiselivet i nord Kommunal forvaltning / /2013 Troms fylkeskommune ttalelse fra Troms fylkesting - satsing på norsk - russisk utdanning Henvendelser - skole og utdanning / /2013 Troms fylkeskommune ttalelse fra Troms fylkesting - trygge rammer for reiselivet i nord Næringspolitikk / /2013 Troms fylkeskommune Side: 13 av 15

14 Norske kandidater til Nordisk Råds Natur- og miljøpris 2013 Nordisk Råds Natur- og miljøpris / / Nordisk Råd - Bedømmelseskomiteen ttalelse fra Troms fylkesting - tiltak for rekenæringen Næringspolitikk / /2013 Troms fylkeskommune Brev til de nominerte kandidatene - Nordisk Råds Natur- og miljøpris 2013 Nordisk Råds Natur- og miljøpris / / Kandidatene Svar på henvendelse i brev av nnvandrere - familiegjenforening - henvendelser / /2013 Mahmod Ahmed Side: 14 av 15

15 Proposisjoner og meldinger til Stortinget i vårsesjonen endringer Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget - høstsesjonen vårsesjonen / /2013 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Endringer i komitéinnstillinger etter avgivelse Endring av nnst. 450 S ( ) nasjonal Transportplan etter avgivelsen / /2013 Stortingets fagkomitéer Mulige initiativ vedrørende Grunnloven 93 Henvendelse fra Krfs gruppe om mulige initiativ vedrørende grunnloven / /2013 Kristelig Folkepartis stortingsgruppe Behandling av representantforslag 139 S ( ) DOK8:139 S Forslag om bedre tilgjengeliget og reduserte helsekøer ved å øke antallet avtalespesialister 2013/ /2013 Side: 15 av 15

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.12.2013 Brev fra finansdepartementet med anmodning om endring av prop. 1 S tillegg 1 (2013-2014) Oversikt over

Detaljer

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok.

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 05.06.2012 Meld St 24 Program åpen høring 290512 Meld. St. 24 (2011-2012)

Detaljer

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 17.12.2013 Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Detaljer

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01.

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.01.2011 Søknad om komitereise til Brussel og Haag 180511-200511

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2011, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.05.2011 Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning FK - nnenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter X

Detaljer

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok.

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.13, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 13.12.2013 nnsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene

Detaljer

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.03.2012 Samtykke til komitereise til Brasil 100312-170312 alternativt

Detaljer

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok.

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2013 nnhold: Oppfølging av trussel fremsatt 120213 Evaluering

Detaljer

Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS

Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.11.2010 Dokument 8:7 S Ber om departementets uttalelse til forslaget Dokument 8:7 S (2010-2011) Representantforslag fra

Detaljer

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 09.02.2010 Svar på henvendelse - anmodning om møte for å diskutere

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 02.04.2014 Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Dokument 8:42 S (2013-2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.11.2009 nvitasjon til paneldebatt i anledning lanseringen av Alliansen Ny Oljepolitikk - Oslo Cafe MONO 191109 EMK - nvitasjoner

Detaljer

Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar. Dok.dato: 13.06.

Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar. Dok.dato: 13.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 17.06.2013 Meld St 17 nnspill Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet

Detaljer

Invitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo 091009. Dok.dato: 21.09.

Invitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo 091009. Dok.dato: 21.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2009, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 23.09.2009 nvitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok.

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 12.03.2010 Takkebrev etter kirke- utdannings- og forskningskomiteens studiereise til Finland 220210-240210 KK -

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 30.01.2013 Søknad om dekning av reiseutgifter - diverse arrangementer - Oslo 060213-180213 ASK - arbeids- og sosialkomiteen

Detaljer

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08.

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 31.08.2010 Svar på brev av 130810 Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 Østberg

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.2.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.02.2014 Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 KK - kirke- utdannings-

Detaljer

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11.

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.11.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.11.2010 Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011

Detaljer

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12.

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Status: J,A 19.12.2014 Anbudskonkurranse - Forsikringstjenester - avvisning av tilbud Anskaffelse

Detaljer

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok.

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.2.2010-21.2.2010, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 22.02.2010 Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke

Detaljer

Offentlig journal. Stortingets leiligheter - Hoffsveien 47-49 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Stortingets leiligheter - Hoffsveien 47-49 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 03.08.2010 Stortingets leiligheter - Hoffsveien 47-49 - Stortingets leiligheter - Hoffsveien 47-49 og 60-64 garasje 2008/2344-26

Detaljer

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752.

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 27.02.2012 Svar på henvendelse av 270112 Klage - anmeldelse - barnevern 2009-2013 2010/1330-3 1886/2012 JSTS/TME

Detaljer

Dok.dato: 05.10.2009. Dok.dato: 05.10.2009

Dok.dato: 05.10.2009. Dok.dato: 05.10.2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.10.2009, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 17.03.2011 nvitasjon til HSH-konferansen 2009 - fremtidens arbeidsliv - Folketeateret i Oslo 041109 FKK - nvitasjoner

Detaljer

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.08.2010 Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder X 2010/1241-1

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.1.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 30.01.2014 Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 EMK - energi-

Detaljer

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok.

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 05.03.2015 Henvendelse - menneskerettigheter ved sykdom Henvendelse

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitereise til Jordan - Syria og Libanon 260211-050311. KFK - Utenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitereise til Jordan - Syria og Libanon 260211-050311. KFK - Utenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 29.09.2010 Søknad om samtykke til komitereise til Jordan - Syria og Libanon 260211-050311 KFK - tenlandsreiser 2011 - invitasjoner

Detaljer