Forsikringstjenester i perioden Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikringstjenester i perioden 010111-311214. Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak 200803168. Dok.dato: 31.01."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A Forsikringstjenester - opphør av tidligere avtaler fra ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Forsikringstjenester i perioden Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak / /2011 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Tryg nterpellasjon fra Morten Ørsal Johansen - orientere om detaljer i overgrep mot barn NT79 ( ) Det pågår for tiden en rettssak om alvorlige overgrep mot barn i Nord-Østerdal tingrett, den såkalte Alvdal-saken. disse sakene er mediene meget aktive og detaljorienterte. Mediedekningen beskriver i detalj både hendelsesforløp og sin 2011/ /2011 Justis- og politidepartementet Statsråden nterpellasjon fra Laila Marie Reiertsen - tiltak for arbeidsledig ungdom NT80 ( ) Norge har kommet heldigere ut enn andre land i Europa vi kan sammenligne oss med når det gjelder arbeidsledighet. Vi har allikevel en lang vei å gå i forhold til enkelte grupper. Vi vet at i samfunnet vil vi mangle mange tusen arbeidsta 2011/ /2011 Arbeidsdepartementet Statsråden Side: 1 av 15

2 Personal - opphør av vikariat Personal 2010/ /2011 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Representantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil Alta - Hammerfest ca Representantenes reisegodtgjørelse 2010/ / Frank Bakke-Jensen Representantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil Alta - Hammerfest ca Representantenes reisegodtgjørelse 2010/ /2011 Frank Bakke-Jensen Avrop på rammeavtale - enklere styring - ferdigstilling råbudsjett - ***** ***** Anskaffelse av rammeavtale for konsulenttjenester - Full kontroll Enklere styring 2009/ /2011 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Deloitte Side: 2 av 15

3 nterpellasjon fra Susanne Bratli - bedre trafikksikkerheten NT81 ( ) 2010 mistet 210 mennesker livet i trafikken i Norge. Det er det laveste tallet siden Det store spørsmålet er hvordan vi kommer videre i arbeidet med å redusere antall drepte og skadde i trafikken i tråd med nullvisjonen. Midtdel 2011/ /2011 Samferdselsdepartementet Statsråden Gjennomgang og vurdering av regelverk om besøksreiser. Ordning pendlerreise Stortingsrepresentantenes reiser - Regelverk og praksis ved dekning av tjenestereiser - Sak DL N 2008/ / Hans Brattesta Dok8:79 S Forslag om mer mangfold kvalitet og valgfrihet i velferdssektoren DOK8:79 S Forslag om mer mangfold kvalitet og valgfrihet i velferdssektoren 2011/ /2011 Høyres stortingsgruppe Reglement for reisedekning - endring besøksreiser for familie Stortingsrepresentantenes reiser - Regelverk og praksis ved dekning av tjenestereiser - Sak DL 2008/ /2011 Høyres stortingsgruppe m.fl. Side: 3 av 15

4 Dok8:81 S Forslag om å åpne " Grotten " for allmennheten DOK8:81 S Forslag om å åpne " Grotten " for allmennheten 2011/ /2011 Fremskrittspartiets stortingsgruppe Brev til Stortingets presidentskap - en ny dannelsesreise for folkevalgte - delta i arbeide ved alders- og omsorgsinstitusjoner Dannelsesreise for folkevalgte - delta i arbeide ved alders- og omsorgsinstitusjoner 2011/ /2011 Chr Mikkel Dobloug nvitasjon til frokostmøte på Cafe Christiania Oslo - Høyrebølgen - Hvor dypt stikker den? NÆK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Civita Dokument 8:47 S Spørsmål fra Høyres fraksjon - vridning av offentlige hjelpemidler i startfasen for oppstartsselskaper med stort vekstpotensiale Dokument 8:47 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om vridning av offentlige hjelpemidler i startfasen for oppstartsselskaper med stort vekstpotensial 2010/ /2011 Nærings- og handelsdepartementet Statsråden Side: 4 av 15

5 Statsregnskapet 2010 Stortinget - bekreftelse av regnskapet og forklaringer Statsregnskapet 2010 Regnskaps- og årsavslutning - rapportering 2010/ /2011 Finansdepartementet Markering kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / / Ethiopian People's Revolutionary Party Tillatelse til markering kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / / Ethiopian People's Revolutionary Party Henvendelse - fikk god hjelp fra politiet Politiet - bemanning - ressurser - vaktordninger / /2011 Nils Chr Eckhoff Side: 5 av 15

6 Dokument 8:3 LS nnspill - kommentarer til åpen høring om forslag til endring av Plan- og bygningsloven Dokument 8:3 LS ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Nikolai Astrup, Gunnar Gundersen, Svein Harberg, Trond Helleland, Frank Bakke-Jensen, Elisabeth Røbekk Nørve, Anders B. Werp, Lars Bjarne Tvete, og Bjørn Lødemel o 2010/ / Verdal kommune Rammeavtale for servere med nødvendig tilbehør - Konkurransegrunnlag X 2010/ / Frode Rein Kunngjøring av konkurranse - Rammeavtale for servere med nødvendig tilbehør 2010/ / Doffin Statsbudsjettet 2010 Stortinget - kap 41, 42, 43 og 44 - underliggende institusjoner - Overføring av ubrukte bevilgninger fra 2010 til 2011 Stortingets budsjett 2010 Kap. 41 Statsbudsjettet 2009/ /2011 Finansdepartementet m.fl. Side: 6 av 15

7 Henvendelse - eksisterende norsk ulveforvaltning er i strid med folkeretten og intern norsk rett Rovviltforvaltning - rovdyrproblematikken / /2011 Nicolai Nyland Retur av statsrådsprotokoller for andre hålvår 2010 Ref.sak, nr. 2 ( ) Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli 2010 til 31. desember / /2011 Helse- og omsorgsdepartementet Søknad om forespørsel om deltakelse i rammeavtale for servere med nødvendig tilbehør 2010/ / ErgoGroup EDB Business Partner Holding Prop 51 L nnspill Prop. 51 L ( ) Endringer i revisorloven og enkelte andre lover (unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper) 2010/ /2011 Øyvind Bjørsvik Side: 7 av 15

8 Søknad om forespørsel om deltakelse i rammeavtale for servere med nødvendig tilbehør 2010/ / T Consult Søknad om forespørsel om deltakelse i rammeavtale for servere med nødvendig tilbehør 2010/ / Multidata Norge Dokument 8:73 S nnspill - mobbeombud Dokument 8:73 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagrun Eriksen, Kjell ngolf Ropstad, Geir Jørgen Bekkevold og Rigmor Andersen Eide om innføring av mobbeombud i alle landets fylker 2011/ /2011 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Branntilsyn - tilsvar Avtale om brannforebyggende tilsyn - Sak DL 2008/ /2011 Oslo kommune Brann- og redningsetaten Side: 8 av 15

9 Representantenes reisegodtgjørelse - Søknad leie bil ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Representantenes reisegodtgjørelse 2010/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Representantenes reisegodtgjørelse - Søknad leie bil ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Representantenes reisegodtgjørelse 2010/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Søknad om forespørsel om deltakelse i rammeavtale for servere med nødvendig tilbehør 2010/ / Dell Representantenes reisegodtgjørelse - Søknad leie bil ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Representantenes reisegodtgjørelse 2010/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 9 av 15

10 Representantenes reisegodtgjørelse - Søknad leie bil ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Representantenes reisegodtgjørelse 2010/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Studiereise til Singapore og New Zealand februar ekstra overnatting Gardermoen ved utreise TKK - tenlandsreiser invitasjoner - møter X 2010/ / Stortingets presidentskap og direktør Reisegodtgjørelse representant - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Reisegodtgjørelse representant 2011/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger Høyres stortingsgruppe Reisegodtgjørelse representant - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Reisegodtgjørelse representant 2011/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger Høyres stortingsgruppe Side: 10 av 15

11 Tilbud på rammeavtale for servere med nødvendig tilbehør 2010/ /2011 OFL 23.3 Offentlige innkjøp EDB Business Partner Holding Henvendelse - tog og bussforbindelser i ndre Østfold - dyrt og dårlig tilbud Kollektivtrafikken - klima - henvendelser / /2011 Rigmor Teig Mortvedt Tilbud på rammeavtale for servere med nødvendig tilbehør 2010/ /2011 OFL 23.3 Offentlige innkjøp T Consult Tilbud på rammeavtale for servere med nødvendig tilbehør 2010/ /2011 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Dell Side: 11 av 15

12 Meld St 6 Anmodning om høring Meld. St. 6 ( ) Likestilling for likelønn 2010/ /2011 nio Meddelelse om rammeavtale for servere med nødvendig tilbehør 2010/ / EDB Business Partner Holding Meddelelse om rammeavtale for servere med nødvendig tilbehør 2010/ / T Consult Meddelelse om rammeavtale for servere med nødvendig tilbehør 2010/ / Dell Side: 12 av 15

13 nterpellasjon fra Kjell ngolf Ropstad om bedre samarbeidet mellom kommune og stat for bedre tilbud til brukerne NT77 ( ) Kommunene opplever nedskjæringer i antall statlige ansatte ved sine Nav-kontorer. Dette fører til at belastningen på kommunene blir større, både med tanke på økonomi og arbeidsbyrde for de kommunalt ansatte på Nav-kontorene. Dette er ba 2011/ /2011 Arbeidsdepartementet Meld St 6 Anmodning om høring Meld. St. 6 ( ) Likestilling for likelønn 2010/ /2011 Fellesorganisasjonen 2010/ / Dell Protokoll fra menneskerettighetsutvalget - møte Menneskerettighetsutvalget - møte X 2011/ /2011 nge Lonning Side: 13 av 15

14 nnkalling til møte i menneskerettighetsutvalget - møte på Voksenåsen Menneskerettighetsutvalget - møte på Voksenåsen X 2011/ /2011 nge Lonning nvitasjon til Lærerutdanningskonferanse - Gardermoen KK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Høgskolen i Hedmark nvitasjon til å delta på dagsmøte om - SAK prosessene - Høgskolen i Buskerud - Drammen KK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 niversitets- og høgskolerådet Anskaffelsesprotokoll for rammeavtale for servere med nødvendig tilbehør X 2010/ / Rigmor Nymoen Side: 14 av 15

15 Dokument 8:3 LS Høringsnotat Dokument 8:3 LS ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Nikolai Astrup, Gunnar Gundersen, Svein Harberg, Trond Helleland, Frank Bakke-Jensen, Elisabeth Røbekk Nørve, Anders B. Werp, Lars Bjarne Tvete, og Bjørn Lødemel o 2010/ /2011 Norges Naturvernforbund Side: 15 av 15

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.02.2011 Familie- og kulturkomiteens studiereise til Japan - Vietnam

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok.

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.2.2010-21.2.2010, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 22.02.2010 Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke

Detaljer

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01.

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.01.2011 Søknad om komitereise til Brussel og Haag 180511-200511

Detaljer

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok.

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 12.03.2010 Takkebrev etter kirke- utdannings- og forskningskomiteens studiereise til Finland 220210-240210 KK -

Detaljer

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok.

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2013 nnhold: Oppfølging av trussel fremsatt 120213 Evaluering

Detaljer

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok.

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 14.12.2010 Søknad om å få delta på statsrådsmiddag 120111 og sentralbanksjefens

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2011, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.05.2011 Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning FK - nnenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter X

Detaljer

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.03.2012 Samtykke til komitereise til Brasil 100312-170312 alternativt

Detaljer

Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS

Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.11.2010 Dokument 8:7 S Ber om departementets uttalelse til forslaget Dokument 8:7 S (2010-2011) Representantforslag fra

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Offentlig journal. Personal - fratredelse. Personal - Sak 200700936 DL 2008/3551-2 8061/2011 06.09.2011 22.08.2011

Offentlig journal. Personal - fratredelse. Personal - Sak 200700936 DL 2008/3551-2 8061/2011 06.09.2011 22.08.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.9.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 06.09.2011 - fratredelse - Sak 200700936 DL 2008/3551-2 8061/2011 22.08.2011 O 7 Taushetsbelagte opplysninger -

Detaljer

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01.

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 18.01.2013 Foto av malerier til vurdering i Stortingets kunstutvalg

Detaljer

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok.

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 05.06.2012 Meld St 24 Program åpen høring 290512 Meld. St. 24 (2011-2012)

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.2.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.02.2014 Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 KK - kirke- utdannings-

Detaljer

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.08.2010 Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder X 2010/1241-1

Detaljer

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 17.12.2013 Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Detaljer

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok.

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 14.03.2012 Tjenestebestillinger i Løveporten Tjenestebestillinger - forprosjekt - Sak i DL 200000522 og 200402092 - arbeidsordre

Detaljer

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 09.02.2010 Svar på henvendelse - anmodning om møte for å diskutere

Detaljer

Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar. Dok.dato: 13.06.

Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar. Dok.dato: 13.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 17.06.2013 Meld St 17 nnspill Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11.

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.11.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.11.2010 Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011

Detaljer

Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 39)

Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 39) 2010 17. des. Dagsorden 1989 Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 39) 1. Stortingets vedtak til lov om endringer i pensjonslovgivningen

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 02.04.2014 Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Dokument 8:42 S (2013-2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Dokument nr. 15:12 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:12 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:12 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 1651 1800 21. juni 24. august 2012 Innhold Spørsmål 1651. Fra stortingsrepresentant Karin Andersen, vedr. arv, besvart

Detaljer

Dokument nr. 15:7 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:7 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:7 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 901 1050 23. februar 14. mars 2012 Innhold Spørsmål 901. Fra stortingsrepresentant André Oktay Dahl, vedr. effektivisering

Detaljer

De fire viktigste representantforslagene Høyre, Frp og KrF støtter:

De fire viktigste representantforslagene Høyre, Frp og KrF støtter: De fire viktigste representantforslagene Høyre, Frp og KrF støtter: 1. Øke den statlige finansieringen av videreutdanning for lærere (Dok 8:145 S (2009-2010)). 2. En helhetlig gjennomgang av vilkårene

Detaljer

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok.

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 05.03.2015 Henvendelse - menneskerettigheter ved sykdom Henvendelse

Detaljer

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok.

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.13, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 13.12.2013 nnsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene

Detaljer

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 30.01.2013 Søknad om dekning av reiseutgifter - diverse arrangementer - Oslo 060213-180213 ASK - arbeids- og sosialkomiteen

Detaljer