Dok.dato: Dok.dato: Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Dokument 8:7 S Ber om departementets uttalelse til forslaget Dokument 8:7 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solveig Horne, b Thomsen og Hanne C.S. versen om likestilling av litteratur 2010/ / Dokument 8:156 S Oversendelse av utkast til innstilling Dokument 8:156 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders B. Werp, André Oktay Dahl, Trond Helleland og Elisabeth Aspaker om behandling av asylsaker N 2010/ /2010 ngrid Sand Revidert budsjettforslag for 2011 fra EOS-utvalget Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS 2010/ / Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerh Bekreftelse på gjennomføring av test av Storkonf - versjon 1.1 flyttes til produksjonsmiljøet Kjøpsavtale for konferanseanlegg til stortingssalen - konferansesystem - Benum Hovedprosjekt - Sak forprosjekt 2008/ /2010 Benum m.fl. Side: 1 av 16

2 Henvendelse om utebelysning på dagtid utenfor stortingsbygningen Henvendelse om utebelysning på dagtid utenfor stortingsbygningen 2010/ /2010 Frank Wassdahl Service og vedlikeholdskontrakt K0943 på PS i Prinsens gate 26 - Schneider Electric T Norway Service og vedlikeholdskontrakt K0943 på PS i Prinsens gate 26 - Schneider Electric T Norway / / Schneider Electric T Norway Prop 1 S H - Svar på spørsmål 570 i brev av fra Høyres fraksjon - tall for sysselsatte personer fordelt på næring /2010 Stortingets budsjett Overføring av velferdsmidler fra Arbeidsmiljøutvalget AM til fireårsfest 2013 Stortingets budsjett 2010 Kap. 41 Statsbudsjettet N 2009/ / Ann-Christine Alderin Låtun Side: 2 av 16

3 Anskaffelsesprotokoll for service og vedlikeholdskontrakt K0943 på PS i Prinsens gate 26 Service og vedlikeholdskontrakt K0943 på PS i Prinsens gate 26 - Schneider Electric T Norway X 2010/ / Rigmor Nymoen Parkveien 17 - Leieavtale for radiobasestasjon for mobiltelefoni - overdragelse fra Netel operatør MT Nett til NetCom Stortingets leiligheter Parkveien 17 tleie av areal på tak Netel - Sak DL 2009/ / Netel Oversikt over benådningssaker i tiden nnst.sak, nr. ( ) Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar 2010 til 30. juni / /2010 Justis- og politidepartementet Reiseforsikring avtale oppgave over antall ansatte Forsikringstjenester i perioden Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak DL 2008/ /2010 Europeiske Reiseforsikring Side: 3 av 16

4 Anmodning om møte med kommunal- og forvaltningskomiteen KFK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ / Norges Blindeforbund nnvandrerorganisasjon Reiseforsikring avtale nr oppgave over tjenestereisedøgn Forsikringstjenester i perioden Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak DL 2008/ /2010 Europeiske Reiseforsikring Bekreftelse på forlengelse av programstøtte no Fotoware Bildearkiv - Programstøtte - Sak DL 2009/ /2010 Fotoware Customer Service Todalsfjordprosjektet - nnspill Henvendelser - samferdsel - kommunikasjon / / Dordi Vatn Hals m.fl. Side: 4 av 16

5 nvitasjon til generalforsamling - Ålesund NÆK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ / Aalesunds Rederiforening Melding om politisk vedtak - Rovviltsituasjonen i Aremark Rovviltforvaltning - rovdyrproblematikken / /2010 Aremark kommune Kopi av brev til direktoratet for naturforvaltning - Krav om at grensene til den foreslåtte utvidelsen av Øvre Anarjohka nasjonalpark holdes utenfor sone B ved Basevuovdi Henvendelser - miljøvern og naturvern / / Helligskog - Angeli Grunneierforening Prop 1 S FrP - svar på spørsmål og 604 i brev av og fra Fremskrittspartiets fraksjon - næringsoppgave - avkastning på opprettet fond - tollmessige begrensninger OECDs DAC liste - import av andre landbruksprodukter enn kjøtt /2010 Side: 5 av 16

6 Prop 1 S H - svar på spørsmål 475 i brev av fra Høyres fraksjon - redusert arbeidsgiveravgift for trygdemottakere som går tilbake til jobb /2010 Prop 1 S KrF - svar på spørsmål 29 og 200 i brev av og fra Kristelig Folkepartis fraksjon - herreløs arv / frivillige organisasjoner - CO2 avgiften /2010 Prop 1 S FrP - Svar på spørsmål 72 og 193 i brev av fra Fremskrittspartiets fraksjon - forenkling av skatteetatens skjema for næringsdrivende - kostnaden ved en fedmeoperasjon /2010 Prop 1 S KrF - Svar på spørsmål 50 i brev av fra Kristelig Folkepartis fraksjon - Mattilsynet /2010 Side: 6 av 16

7 Nordisk Råds Miljøpris for budsjettforslag Nordisk Råds Natur- og miljøpris / /2010 Nordisk Ministerråd Kopi av brev til MD - Forvaltning av ulv i Østfold Kopi av brev til / fra Miljøverndepartementet / /2010 Mer villmark nå! nnlegg i DN - Verdier knyttet til villaks Henvendelser - miljøvern og naturvern / /2010 Pål Klouman Foiler fra NTG- møte KK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Norsk toppidrettsgymnas ngdomsskole Bærum AS Side: 7 av 16

8 nnlegg i DN - Verdier knyttet til villaks Fiskeripolitikk / /2010 Pål Klouman EEA - JPC møte Svalbard EEA - JPC møte Svalbard / / EEA JPC P strategi dokument - Strategy for the future development of the P P - Den parlamentariske nions 123 konferanse i Geneve / /2010 Danmark Folketinget Personal ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personal 2010/ / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 8 av 16

9 Personal ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personal 2010/ /2010 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Personal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personal N 2010/ / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger Hanne Moe Personal - Tilsetting i vikariat som førstekonsulent i Komitesekretariatet Personal 2008/ /2010 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** ttalelse vedtatt på Fagforbundets representantskapsmøte Henvendelser rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling / /2010 Fagforbundet Troms Side: 9 av 16

10 Personal - Tilsetting i vikariat som sikkerhetsvakt Personal 2010/ /2010 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Anmodning om innsyn i avtale Anmodning om innsyn 2010/ / Software innovation Personal - Tilsetting i deltidsvikariat som sikkerhetsvakt Personal 2010/ /2010 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Prop 154 S Oversendelse av utkast til innstilling Prop. 154 S ( ) Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 37/ mars 2010 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/109/EF 16. september 2009 om rapporterings- og dokumentasjonskrav i forbindelse med fusjoner og fisjoner N 2010/ /2010 tenriks- og forsvarskomiteen Side: 10 av 16

11 Personal - Tilsetting i vikariat som sikkerhetsvakt Personal 2010/ /2010 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Prop 155 S Oversendelse av utkast til innstilling Prop. 155 S ( ) Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 32/2010 av 12. mars 2010 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/20/EF av 23. april 2009 om skipsrederes forsikring av sjørettslig ansvar N 2010/ /2010 tenriks- og forsvarskomiteen Prop 1 S KrF - Svar på spørsmål og 148 i brev av og fra Kristelig Folkepartis fraksjon - økning alkoholavgift - offentlige utgifter pr barnehageplass - inntektsgradert foreldrebetaling i barnehagene /2010 Prop 1 S FrP - Svar på spørsmål 406 i brev av fra Fremskrittspartiets fraksjon - finansiering ac friskolene /2010 Side: 11 av 16

12 Prop 1 S H - Svar på spørsmål 285 i brev av fra Høyres fraksjon - den økonomiske motivasjonen for å gå tilbake i arbeid /2010 Prop 1 S V - Svar på spørsmål 257 i brev av fra Venstres fraksjon - økning av lærlingtilskudd /2010 Prop 1 S - Gjennomgang av utdanningsstøtte til innføring av alminnelige skolefag i religiøse skoler i Pakistan Prop. 1 S ( ) Bevilgninger på statsbudsjettet for / /2010 tenriksdepartementet tenriksministeren Offisielt besøk til Norge av presidenten i det polske senatet - takkebrev og invitasjon til gjenvisitt Polen - offisielt besøk til Norge av presidenten i det polske senatet / / Polen Nasjonalforsamlingen Side: 12 av 16

13 Resolusjon 1732 (2010) og resolusjon 1736 (2010) - ber om at presidentskapet legger til rette for at resolusjonene gjøres kjent Europarådet - Resolusjon 1732 (2010) Protokoll nr 12 - Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms X 2010/ / Hans Brattesta Forprosjekt bestillinger - referat fra kartleggingsmøte i stortingsarkivet Tjenestebestillinger - forprosjekt - Sak i DL og arbeidsordre X 2010/ / Egil Borlaug m.fl. Korrigert referat fra kartleggingsmøte i komitesekretariatet Tjenestebestillinger - forprosjekt - Sak i DL og arbeidsordre X 2010/ / Mona Bothner m.fl. Forprosjekt bestillinger - referat fra kartleggingsmøte i økonomi- og administrasjonsseksjonen Tjenestebestillinger - forprosjekt - Sak i DL og arbeidsordre X 2010/ / ngar Kristoffersen m.fl. Side: 13 av 16

14 Henvendelse om undersøkelse av EOS-utvalgets behandling ndersøkelse av behandling av EOS-utvalget 2010/ /2010 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Bekreftelse på at versjon 1.1 ble flyttet til produksjon Kjøpsavtale for konferanseanlegg til stortingssalen - konferansesystem - Benum Hovedprosjekt - Sak forprosjekt 2008/ /2010 Capgemini Anmodning om møte om tillegg 3 til Prop 1 S NÆK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Nordland Fylkeskommune Feilmelding og begge feil B Kjøpsavtale for konferanseanlegg til stortingssalen - konferansesystem - Benum Hovedprosjekt - Sak forprosjekt 2008/ /2010 Benum m.fl. Side: 14 av 16

15 nvitasjon til konferanse - Kunst for alle - Drammen FKK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Norsk Kulturråd Feilmelding feil B Kjøpsavtale for konferanseanlegg til stortingssalen - konferansesystem - Benum Hovedprosjekt - Sak forprosjekt 2008/ /2010 Benum Prop 1 S Kopi av brev til KD Prop. 1 S ( ) Statsbudsjettet for / /2010 Du Store Verden Feilmelding feil C Kjøpsavtale for konferanseanlegg til stortingssalen - konferansesystem - Benum Hovedprosjekt - Sak forprosjekt 2008/ /2010 Benum Side: 15 av 16

16 Pressemelding - regelverk for vindkraft Henvendelser - miljøvern og naturvern / /2010 Landssammenslutninga av norske vindkraftkommuner Prop 1 S Feil i proposisjonen - Arbeidsdepartementet Prop. 1 S ( ) Statsbudsjettet for / /2010 Arbeidsdepartementet Statsråden Besvart anmodning om innsyn i avtale Anmodning om innsyn 2010/ / Software innovation Side: 16 av 16

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok.

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 12.03.2010 Takkebrev etter kirke- utdannings- og forskningskomiteens studiereise til Finland 220210-240210 KK -

Detaljer

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11.

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.11.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.11.2010 Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.02.2011 Familie- og kulturkomiteens studiereise til Japan - Vietnam

Detaljer

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok.

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 14.12.2010 Søknad om å få delta på statsrådsmiddag 120111 og sentralbanksjefens

Detaljer

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.03.2012 Samtykke til komitereise til Brasil 100312-170312 alternativt

Detaljer

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01.

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.01.2011 Søknad om komitereise til Brussel og Haag 180511-200511

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok.

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 14.03.2012 Tjenestebestillinger i Løveporten Tjenestebestillinger - forprosjekt - Sak i DL 200000522 og 200402092 - arbeidsordre

Detaljer

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10.

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 29.10.2009 nnhold: Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen

Detaljer

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok.

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.2.2010-21.2.2010, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 22.02.2010 Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.08.2010 Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder X 2010/1241-1

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2014 Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Dokument 12:36 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian

Detaljer

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08.

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 31.08.2010 Svar på brev av 130810 Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 Østberg

Detaljer

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.11.2009 nvitasjon til paneldebatt i anledning lanseringen av Alliansen Ny Oljepolitikk - Oslo Cafe MONO 191109 EMK - nvitasjoner

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 02.04.2014 Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Dokument 8:42 S (2013-2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Journaldato: 04.10.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.2010. Dok.

Journaldato: 04.10.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 05.10.2011 nnhold: Rammer for budsjett 2012 - særskilte tiltak Statsbudsjettet

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.1.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 30.01.2014 Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 EMK - energi-

Detaljer

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.12.2013 Brev fra finansdepartementet med anmodning om endring av prop. 1 S tillegg 1 (2013-2014) Oversikt over

Detaljer

Dok.dato: 31.08.2010. Dok.dato: 18.08.2010

Dok.dato: 31.08.2010. Dok.dato: 18.08.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 02.09.2010 Endring av dag og klokkeslett for markering til 020910 kl 1800-1900 2010/2-319 7245/2010 Foreningen for

Detaljer

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 30.01.2013 Søknad om dekning av reiseutgifter - diverse arrangementer - Oslo 060213-180213 ASK - arbeids- og sosialkomiteen

Detaljer

Invitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo 091009. Dok.dato: 21.09.

Invitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo 091009. Dok.dato: 21.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2009, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 23.09.2009 nvitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

Møte mandag den 6. desember 2010 kl. 12 President: Ø y v i n d K o r s b e r g

Møte mandag den 6. desember 2010 kl. 12 President: Ø y v i n d K o r s b e r g 2010 6. des. Dagsorden 1277 Møte mandag den 6. desember 2010 kl. 12 President: Ø y v i n d K o r s b e r g D a g s o r d e n (nr. 30): 1. Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 39)

Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 39) 2010 17. des. Dagsorden 1989 Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 39) 1. Stortingets vedtak til lov om endringer i pensjonslovgivningen

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 10

Budsjett-innst. S. nr. 10 Budsjett-innst. S. nr. 10 (2005-2006) Budsjettinnstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen St.prp. nr. 1 (2005-2006) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) Innstilling fra kontroll-

Detaljer

Dokument nr. 15:7. (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål nr. 991 1155 9. april 5. mai 2010

Dokument nr. 15:7. (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål nr. 991 1155 9. april 5. mai 2010 Dokument nr. 15:7 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 991 1155 9. april 5. mai 2010 Dokument nr. 15:7 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr.

Detaljer

Hans Andreas Limi. Sentralstyrets representant 01.03.2014-05.12.2014 Sentralstyrets representant 05.12.2014-28.02.2015

Hans Andreas Limi. Sentralstyrets representant 01.03.2014-05.12.2014 Sentralstyrets representant 05.12.2014-28.02.2015 Innhold 1. Årsberetning... 2 1.1 Gruppestyret... 2 1.2 Gruppens sammensetning og komiteansvar... 3 1.3 Gruppesekretariatet... 4 2.0 Fremtredende stortingsverv besatt av Fremskrittspartiet... 5 3.0 Møtende

Detaljer

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim KrFs LANDSMØTE 2015 Årsmelding Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim Innhold Stortingsgruppens årsmelding 2013 2014 side 5 Kristelig Folkepartis Ungdom årsmelding

Detaljer