Dok.dato: DOK8:83 S Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Takkebrev etter kirke- utdannings- og forskningskomiteens studiereise til Finland KK - tenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ / Kulturutskottet i Riksdagen - Helsinki Dok8:83 S Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet DOK8:83 S Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet 2010/ /2010 Høyres stortingsgruppe Dok8:86 S Forslag om innføring av konkrete mål for hva som er god vei DOK8:86 S Forslag om innføring av konkrete mål for hva som er god vei 2010/ /2010 Fremskrittspartiets stortingsgruppe Dok8:87 S Forslag om forbedring av ordningene for privat pensjonssparing og boligsparing for ungdom DOK8:87 S Forslag om forbedring av ordningene for privat pensjonssparing og boligsparing for ungdom 2010/ /2010 Høyres stortingsgruppe Side: 1 av 18

2 Prop 69 S - svar på spørsmål fra komiteen av Prop. 69 S ( ) Norske styrkebidrag til Afghanistan og utgifter i / /2010 Forsvarsdepartementet Statsråden Tilbud på foredrag om sikkerhetsutfordinger og bruk av sosiale medier Foredrag om sikkerhetsutfordinger og bruk av sosiale medier Tilg.kode SD 2010/ /2010 Hjemmel: OFL 23.3 Offentlige innkjøp Steira Total gjennomgang av leveransen Kjøpsavtale for konferanseanlegg til stortingssalen - konferansesystem - Benum Hovedprosjekt - Sak forprosjekt X Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 2650/ Truls Kjølberg Nytt konferanseanlegg - gjennomføring av FAT Kjøpsavtale for konferanseanlegg til stortingssalen - konferansesystem - Benum Hovedprosjekt - Sak forprosjekt Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 2651/2010 Benum m.fl. Side: 2 av 18

3 Personal - Tilsetting i vikariat som rådgiver i nformasjonsseksjonen Personal 2010/ /2010 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger Otterstad Rita Stm47 nnspill - Kliniske ernæringsfysiologers forening St.meld. nr. 47 ( ) Samhandlingsreformen. Rett behandling - på rett sted - til rett tid Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 2653/2010 Kliniske ernæringsfysiologers forening Møtereferat testgruppen for ny teknologi i salen Kjøpsavtale for konferanseanlegg til stortingssalen - konferansesystem - Benum Hovedprosjekt - Sak forprosjekt X Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 2654/2010 Truls Kjølberg Personal - Tilsetting i stilling som førstekonsulent i KT-seksjonen Personal 2008/ /2010 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 3 av 18

4 Anmodning om møte med komiteen NÆK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund nvitasjon til møte om fornyelsesprosjekt som Fraktefartøyenes Rederiforening har gjennomført NÆK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Fraktefartøyenes Rederiforening Kopi av brev til FKD - Vedtak fra Landsstyret i Norges Fiskarlag om strukturordninger i fiskeflåten Kopi av brev til / fra Fiskeri- og kystdepartementet FKD / /2010 Norges Fiskarlag Ferdigattest - Karl Johans gate 22 Søknad om igangsettingstillatelse Karl Johans gate / / Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Side: 4 av 18

5 2010/ / Albania Nasjonalforsamlingen Søknad om fravær og dekning av transportutgifter - middag med Olje- og energiministeren EMK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter X 2009/ / Stortingets presidentskap og direktør 2010/ / Slovenia Nasjonalforsamlingen 2010/ / Finland Riksdagen Side: 5 av 18

6 2010/ / Romania Nasjonalforsamlingen 2010/ / Nederland Nasjonalforsamlingen Klage - bompengering - bilavgifter Henvendelser - samferdsel - kommunikasjon / /2010 Larsen Remy Andre nvitasjon til deltakelse i Studietur Nord Svalbard forslag av deltakere nvitasjon til Studietur Nord - Svalbard 2010 N 2010/ /2010 Victor C. Rønneberg m.fl. Side: 6 av 18

7 nvitasjon til temamøte om bilstøy - Oslo TKK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Norsk forening mot støy Vårsesjonen - forespørsel om bistand ifm nordisk middag Europarådet - Europarådets vårsesjon i Strasbourg / /2010 Europarådet Norges delegasjon 2010/ / Canada Nasjonalforsamlingen 2010/ / Serbia Nasjonalforsamlingen Side: 7 av 18

8 nvitasjon til Gasskonferansen i Bergen EMK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Gasskonferansen Kopi av brev til SD - uttalelse om døgnhvileplasser - hvileplasser for langtransportsjåfører vedtatt på LOs fylkeskonferanse i Vestfold Kopi av brev til / fra Samferdselsdepartementet / /2010 Landsorganisasjonen i Norge - distriktskontor Vestfold Europaparlamentet - mulig etablering av fast utsending fra Stortinget Gjennomføring av europapolitikken - Styrking av Stortingets kontakt med Europaparlamentet - oppfølging av stm / /2010 tenriksdepartementet tenriksministeren 2010/ / Spania Nasjonalforsamlingen Side: 8 av 18

9 2010/ / SA Nasjonalforsamlingen 2010/ / Tsjekkia Nasjonalforsamlingen 2010/ / Belgia Nasjonalforsamlingen Anmodning om møte med komiteen om test- og demonstrasjonsanlegg for norsk offshore vindteknologi EMK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ / Arena NOW Side: 9 av 18

10 Kopi av brev til KD - Manglende kompensasjon til grunnskoleundervisning for asylsøkere Asylsøkere - henvendelser / / KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Kopi av brev til KD - Manglende kompensasjon til grunnskoleundervisning for asylsøkere Kopi av brev til / fra Kunnskapsdepartementet - KD / / KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Anskaffelsesprotokoll for avtale om kjøp av PTV Overgang til PTV - Sak DL X 2009/ / Terje Olsen Anskaffelsesprotokoll for rammeavtale interiørkonsulenttjenester Anskaffelse av rammeavtale for interiørarkitekttjenester X 2009/ /2010 Terje Olsen Side: 10 av 18

11 Avrop fra rammeavtaler for KT konsulenttjenester Rammeavtale for KT konsulenttjenester ved leverandørene - Datametrix - Mnemonic - Devoteam davinci - Avenir - Capgemini Norge -Ciber Norge - Crayon - Promis Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 2686/ Ciber Norge Kosovo - underskriftskampanje mot den urettsmessige politiske prosessen mot Albin Kurti - lederen av Kosovos ikkevoldelige politiske bevegelse Lëvizja Europarådet - henvendelser menneskerettigheter X 2010/ /2010 Ylva Bie Dokument 8:75 S ber om departementets vurdering av forslag om ikke å tillate bruk av burka niqab eller andre heldekkende plagg i det offentlige rom Dokument 8:75 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen og Siv Jensen om ikke å tillate bruk av burka, niqab eller andre heldekkende plagg i det offentlige rom 2010/ /2010 Justis- og politidepartementet Statsråden Dokument 8:77 S Ber om departementets vurdering av forslag om endring av norske myndigheters håndtering av saker om barnebortføring Dokument 8:77 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Solveig Horne og Per Sandberg om endring av norske myndigheters håndtering av saker om barnebortføring 2010/ /2010 Justis- og politidepartementet Statsråden Side: 11 av 18

12 Dokument 8:76 S Ber om departementets vurdering av forslag om bekjempelse av narkotikaproblemene i norske fengsler Dokument 8:76 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Hans Frode Kielland Asmyhr, Morten Ørsal Johansen og Åse Michaelsen om bekjempelse av narkotikaproblematikken i norske fengsler 2010/ /2010 Justis- og politidepartementet Statsråden Avrop fra rammeavtale for KT konsulenttjenester Rammeavtale for KT konsulenttjenester ved leverandørene - Datametrix - Mnemonic - Devoteam davinci - Avenir - Capgemini Norge -Ciber Norge - Crayon - Promis Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 2691/ Capgemini Norge nvitasjon til konferanse om profilering av nordisk videregående utdannelse og forskning - København KK - tenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2010 Nordisk Råd nvitasjon til seminar - Approaches to bilateral free trade agreements - EFTA and the EEA - Brussel NÆK - tenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 EFTA-sekretariatet Side: 12 av 18

13 ECPRD request svar på spørreundersøkelse ifm ECPRD seminar mai 2010 ECPRD request Forespørsel - svar - Spørreundersøkelse ifm ECPRD seminar mai 2010: Opposition rights 2010/ /2010 Serbia Nasjonalforsamlingen Markering kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / /2010 Natur og ngdom Tillatelse til markering kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / /2010 Natur og ngdom nvitasjon til konferanse - Trygghet i det offentlige rom - Oslo Radisson Blu Scandinavia Hotel JK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Side: 13 av 18

14 Referat fra dialogmøte med KT-seksjonen om tidsregistreringssystemet Tids- og avviksregistreringssystem - Sak DL X 2008/ /2010 Mona Fredriksen nterpellasjon fra Morten Høglund - fremtidig organisering av norske utenriksstasjoner NT76 ( ) Norsk utenrikspolitikk må ha som det primære mål å sikre norske interesser ute i verden, og dette må igjen gjenspeiles i de prioriteringer som gjøres i tenriksdepartementet og ved våre utenriksstasjoner. Globaliseringen har økt behovet 2010/ /2010 tenriksdepartementet tenriksministeren 2010/ / Bulgaria Nasjonalforsamlingen Dokument 8:48 S Departementets vurdering av forslaget Dokument 8:48 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner, Olemic Thommessen, ngjerd Schou, Bjørn Lødemel og Sonja rene Sjøli om bedring av rammevilkårene for frivillig sektor 2010/ /2010 Kulturdepartementet Side: 14 av 18

15 2010/ / Estland Nasjonalforsamlingen nvitasjon til konferansen - Trygghet i det offentlige rom - Oslo KFK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon 2010/ / Liechtenstein Nasjonalforsamlingen Oppgave over betalt premie til gruppelivsforsikring og kollektiv ulykkesforsikring Forsikringstjenester i perioden Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak DL 2008/ / Helseth Are Side: 15 av 18

16 Henvendelse - utbygging av fibernett i eksisterende stolper i gamle boligområder Henvendelser - samferdsel - kommunikasjon / /2010 Vik Lisbeth Oppgave over betalt premie til gruppelivsforsikring og kollektiv ulykkesforsikring korrigering Forsikringstjenester i perioden Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak DL 2008/ / Lønning nge Ligningsåret nnberetning av forsikringspremie som lønn for varerepresentantene - TrygVesta - kollektiv ulykke - gruppeliv Forsikringstjenester i perioden Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak DL N 2008/ / Ann-Christine Alderin Låtun Oppgave over betalt premie til gruppelivsforsikring og kollektiv ulykkesforsikring Forsikringstjenester i perioden Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak DL 2008/ / Stortingsrepresentanter - inn i regjering oktober 2009 Side: 16 av 18

17 Oppgave over betalt premie til gruppelivsforsikring og kollektiv ulykkesforsikring Forsikringstjenester i perioden Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak DL 2008/ / Brustad Sylvia m.fl. Sør-Afrika - studiebesøk til Stortinget fra provinsparlamentet i Free State Sør-Afrika Forespørsler - besøk til Stortinget høsten / /2010 Ambass Pretoria 2010/ / Latvia Nasjonalforsamlingen 2010/ / Østerrike Nasjonalforsamlingen Side: 17 av 18

18 2010/ / talia Nasjonalforsamlingen Oppfølging av resolusjon - bekjempelse av vold mot kvinner - Combating violence against women Europarådet - Resolusjon 1635 ( 2008 ) - bekjempelse av vold mot kvinner - Combating violence against women 2010/ /2010 Europarådet Forespørsel om studiebesøk til Stortinget fra provinsparlamentet i Free State Sør-Afrika Forespørsler - besøk til Stortinget høsten / /2010 Ambass Pretoria Side: 18 av 18

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01.

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.01.2011 Søknad om komitereise til Brussel og Haag 180511-200511

Detaljer

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.03.2012 Samtykke til komitereise til Brasil 100312-170312 alternativt

Detaljer

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok.

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.2.2010-21.2.2010, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 22.02.2010 Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke

Detaljer

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok.

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 14.03.2012 Tjenestebestillinger i Løveporten Tjenestebestillinger - forprosjekt - Sak i DL 200000522 og 200402092 - arbeidsordre

Detaljer

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 30.01.2013 Søknad om dekning av reiseutgifter - diverse arrangementer - Oslo 060213-180213 ASK - arbeids- og sosialkomiteen

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2014 Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Dokument 12:36 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian

Detaljer

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.12.2013 Brev fra finansdepartementet med anmodning om endring av prop. 1 S tillegg 1 (2013-2014) Oversikt over

Detaljer

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08.

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 31.08.2010 Svar på brev av 130810 Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 Østberg

Detaljer

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.11.2009 nvitasjon til paneldebatt i anledning lanseringen av Alliansen Ny Oljepolitikk - Oslo Cafe MONO 191109 EMK - nvitasjoner

Detaljer

Dok.dato: 31.08.2010. Dok.dato: 18.08.2010

Dok.dato: 31.08.2010. Dok.dato: 18.08.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 02.09.2010 Endring av dag og klokkeslett for markering til 020910 kl 1800-1900 2010/2-319 7245/2010 Foreningen for

Detaljer

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.08.2010 Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder X 2010/1241-1

Detaljer

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10.

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 29.10.2009 nnhold: Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen

Detaljer

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11.

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.11.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.11.2010 Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011

Detaljer

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok.

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 14.12.2010 Søknad om å få delta på statsrådsmiddag 120111 og sentralbanksjefens

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.1.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 30.01.2014 Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 EMK - energi-

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Invitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo 091009. Dok.dato: 21.09.

Invitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo 091009. Dok.dato: 21.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2009, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 23.09.2009 nvitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

Journaldato: 06.10.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 13.08.2014. Dok.

Journaldato: 06.10.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 13.08.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 07.10.2014 Oppstart av prosjektet stortinget.no til responsivt design

Detaljer

Dokument nr. 15:7. (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål nr. 991 1155 9. april 5. mai 2010

Dokument nr. 15:7. (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål nr. 991 1155 9. april 5. mai 2010 Dokument nr. 15:7 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 991 1155 9. april 5. mai 2010 Dokument nr. 15:7 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr.

Detaljer

Hans Andreas Limi. Sentralstyrets representant 01.03.2014-05.12.2014 Sentralstyrets representant 05.12.2014-28.02.2015

Hans Andreas Limi. Sentralstyrets representant 01.03.2014-05.12.2014 Sentralstyrets representant 05.12.2014-28.02.2015 Innhold 1. Årsberetning... 2 1.1 Gruppestyret... 2 1.2 Gruppens sammensetning og komiteansvar... 3 1.3 Gruppesekretariatet... 4 2.0 Fremtredende stortingsverv besatt av Fremskrittspartiet... 5 3.0 Møtende

Detaljer

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER Ajourført pr. 20. desember 2012 REGLEMENT OM REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

Detaljer

Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 13):

Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 13): 410 28. okt. Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk Råd 2010 Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 13): 1. Innstilling fra valgkomiteen

Detaljer

Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 94):

Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 94): 2013 10. juni Dagsorden 3935 Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 94): 1. Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lange

Detaljer

fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Møte torsdag den 1. mars 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Møte torsdag den 1. mars 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2414 1. mars Dagsorden 2012 Møte torsdag den 1. mars 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 58): 1. Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag

Detaljer

STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM

STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM Referat STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM Oslo 4. og 5. oktober 2014 Til: Forfall: Referent: Marianne Kufaas Sæterhaug, Nina Negaard, Nina Murberg, Jardar Dahlstrøm, Tanja Emile Henriksen, Helene Hagen Marius

Detaljer

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

Innst. S. nr. 285. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokumentet nr. 8:90 (2007 2008)

Innst. S. nr. 285. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokumentet nr. 8:90 (2007 2008) Innst. S. nr. 285 (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokumentet nr. 8:90 (2007 2008) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn

Detaljer

Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 39)

Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 39) 2010 17. des. Dagsorden 1989 Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 39) 1. Stortingets vedtak til lov om endringer i pensjonslovgivningen

Detaljer