Journaldato: , Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: Dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Søknad om å få delta på statsrådsmiddag og sentralbanksjefens årstale og middag FK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter X 2010/ /2010 Brit Brenno Dok8:53 S Forslag om å styrke sjøtransportens konkurranseevne i Norge DOK8:53 S Forslag om å styrke sjøtransportens konkurranseevne i Norge 2010/ /2010 Fremskrittspartiets stortingsgruppe Telekommunikasjonstjenester ansatt - nger Johanne Nordås - Søknad hjemmekontor m/ bærbar pc Telekommunikasjonstjenester ansatt 2010/ /2010 Senterpartiets stortingsgruppe Telekommunikasjonstjenester ansatt - nger Johanne Nordås - Søknad hjemmekontor m/ bærbar pc Telekommunikasjonstjenester ansatt 2010/ /2010 Senterpartiets stortingsgruppe Side: 1 av 12

2 nterpellasjon fra Gjermund Hagesæter - boplikt NT65 ( ) Boplikt er et særnorsk rettsfenomen som innebærer en plikt til at en landbrukseiendom eller et hus skal benyttes til helårs beboelse. Denne plikten skilles ut enten i personlig eller upersonlig boplikt, og oppfylles ved at eieren eller 2010/ /2010 Justis- og politidepartementet Statsråden Endring av dagpengesats ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Oppgaveplikt til lønns- og trekkoppgaven for stortingsrepresentanter likningsåret 2010 N 2010/ /2010 Ann-Christine Alderin Låtun Stortingets leiligheter Hoffsveien - ***** ***** Stortingets leiligheter - Hoffsveien og garasje 2008/ / ***** Stortingets leiligheter Hoffsveien - ***** ***** Stortingets leiligheter - Hoffsveien og garasje 2008/ /2010 ***** Side: 2 av 12

3 Stortingets leiligheter - Fredensborgveien 45 ***** ***** ***** ***** Stortingets leiligheter Fredensborgveien 45 - garasje 2009/ /2010 ***** Menneskerettighetsutvalget - protokoll fra møte 17 - Voksenåsen Menneskerettighetsutvalget - møte 17 - Voksenåsen / /2010 Menneskerettighetsutvalget Stortingets leiligheter - Fredensborgveien 45 - ***** ***** ***** Stortingets leiligheter Fredensborgveien 45 - garasje 2009/ / ***** Pensjonsordningen for representantene - ***** ***** ***** ***** ***** Pensjonsordningen for representantene 2009/ /2010 ***** Side: 3 av 12

4 Pensjonsordningen for representantene ***** ***** ***** ***** ***** Pensjonsordningen for representantene 2009/ / Statens Pensjonskasse Lokale lønnsforhandlinger lønnsendring pr Hovedtariffoppgjør i staten Lokale lønnsforhandlinger pr / /2010 ***** nvitasjon til Acta konferansen Oslo FK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2010 Finanshuset Acta Avrop på rammeavtale - Teamarbeid i Kafeteriaseksjonen Samhandling, utvikling og konflikthåndteringstjeneste i Stortingets administrasjon 2010/ / Rambøll Management Consulting Side: 4 av 12

5 nvitasjon til Acta Konferansen Oslo NÆK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2010 Acta Ny særomsorg for utviklingshemmede i Trondheim Helsevesenet - henvendelser Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 12288/2010 Beate Berg Årsmøtevedtak fra Norges Småkvalfangerlag Fiskeripolitikk / /2010 Norges Småkvalfangerlag Helsepolitikken i Norge - Lokalsykehusene i Sogn og Fjordane må opprettholde dagens tilbud Helsevesenet - henvendelser Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 12290/ Gisle Hunvik Side: 5 av 12

6 Datalagringsdirektivet Henvendelser rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling / / Sivert Krudtå Afghansk fotballlags deltakelse på Norway Cup kopi av brev til Forsvarsdepartementet FK - Henvendelser til komiteen - utenrikssaker / /2010 Barneombudet ttalelse om skog og klima fra Program for ndustriell økologi ved NTN Henvendelser - miljøvern og naturvern / /2010 NTN Rundskriv R-10/2010 Rapportering til statsrekneskapen for Regnskaps- og årsavslutning Statsregnskapet 2011 Regnskaps- og årsavslutning - Rapportering 2010/ /2010 Finansdepartementet Side: 6 av 12

7 Samtykke til reise - Oljeindustripolitisk seminar - Sandefjord NÆK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter X 2010/ /2010 Fredrik Giertsen Prop 47 LS Svar på spørsmål 1 i brev av fra Fremskrittspartiets fraksjon - fjerne toll på import av kjøtt Prop. 47 LS ( ) S-delen. Lov om opphevelse av lov 30. mai 1986 nr. 23 om statens petroleumsforsikringsfond mv. og ny saldering av statsbudsjettet / /2010 Finansdepartementet Finansministeren Anerkjennelse av personell i utenlandsoperasjoner - uttalelse fra utenriks- og forsvarskomiteen Anerkjennelse av personell i utenlandsoperasjoner X 2010/ /2010 Stortingets presidentskap og direktør Prop 47 LS Svar på spørsmål 1 i brev av fra Fremskrittspartiets fraksjon - fjerne toll på import av kjøtt Prop. 47 LS ( ) Lov-delen. Lov om opphevelse av lov 30. mai 1986 nr. 23 om statens petroleumsforsikringsfond mv. og ny saldering av statsbudsjettet / /2010 Finansdepartementet Finansministeren Side: 7 av 12

8 Statsbudsjettet 2011 kap 51 og 3051 Riksrevisjonen - Disponeringsskriv Statsbudsjettet 2011 Kap 51 og 3051 Riksrevisjonen 2010/ /2010 Riksrevisjonen Statsbudsjettet 2011 kap 44 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste - Disponeringsskriv Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS 2010/ /2010 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerh Statsbudsjettet 2011 kap 43 Stortingets ombudsmann for forvaltningen - Sivilombudsmannen - Disponeringsskriv Statsbudsjettet 2011 Kap 43 Sivilombudsmannen 2010/ /2010 Stortingets ombudsmann for forvaltningen - Sivilombudsmannen Statsbudsjettet 2011 kap 42 Ombudsmannsnemnda for Forsvaret - Disponeringsskriv Statsbudsjettet 2011 Kap 42 Forsvarets ombudsmannsnemnd 2010/ /2010 Stortingets ombudsmann for Forsvaret Side: 8 av 12

9 Prop 119 LS nnspill og anmodning om møte - kulturmoms Prop. 119 LS ( ) Endringer i merverdiavgiftsloven mv. og Stortingets vedtak om merverdiavgift (utvidet avgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet) 2010/ / Norges drettsforbund Prop 119 LS Oversendelse av utkast til innstilling Prop. 119 LS ( ) Endringer i merverdiavgiftsloven mv. og Stortingets vedtak om merverdiavgift (utvidet avgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet) X 2010/ / Stale Rist Anskaffelsesprotokoll nr. 2010/80 Administrasjon av pensjonsordning for stortingsrepresentanter - Budsjettering Pensjonsordningen for stortingsrepresentantene - Administrasjonskostnader, budsjettall og regulering av pensjoner - opprettelsen av ekspertutvalg - avtale med Statens Pensjonskasse - Sak DL X 2008/ /2010 Gunnar Lovland Prop 119 LS ngen merknader fra Familie- og kulturkomiteen Prop. 119 LS ( ) Endringer i merverdiavgiftsloven mv. og Stortingets vedtak om merverdiavgift (utvidet avgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet) X 2010/ / Wenche Holm Rennesund Side: 9 av 12

10 Jeg ba politiet om hjelp med det resultat at staten straffer meg Henvendelser rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling / /2010 Kristin Brataas Oppgave over betalt premie - gruppelivsforsikring - Johas Gahr Støre Forsikringstjenester i perioden Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak DL 2008/ /2010 Statsministerens kontor Avrop på rammeavtale enklere styring - løsningsforslag fase 3 Anskaffelse av rammeavtale for konsulenttjenester - Full kontroll Enklere styring 2009/ /2010 Deloitte Kasserapport S-rapport Kasserapport S-rapport / /2010 Senter for statlig økonomistyring Side: 10 av 12

11 Kopi av brev til OED - Kraftsituasjonen i Møre og Romsdal - ttalelse Næringspolitikk / /2010 Møre og Romsdal fylkeskommune Kopi av brev til MD - ronman-prosjektet - ttalelse Kopi av brev til / fra Miljøverndepartementet / /2010 Møre og Romsdal Fylkeskommune Kopi av brev til OED - Kraftsituasjonen i Møre og Romsdal - ttalelse Kopi av brev til / fra Olje- og energidepartementet - OED / /2010 Møre og Romsdal fylkeskommune Kopi av brev til OED - ronman-prosjektet - ttalelse Kopi av brev til / fra Olje- og energidepartementet - OED / /2010 Møre og Romsdal fylkeskommune Side: 11 av 12

12 Appell fra de nordiske Røde Kors nasjonalforeningene om å fjerne atomvåpen FK - Henvendelser til komiteen - utenrikssaker / /2010 Røde Kors tenriks- og forsvarskomiteens reiser første halvår anmodning om bakgrunnsinformasjon FK - komitereise til Jordan - srael og de Palestinske områder / / tenriksdepartementet tenriksministeren tenriks- og forsvarskomiteens reiser første halvår anmodning om bakgrunnsinformasjon FK - komitereise til Jordan - srael og de Palestinske områder / / Forsvarsdepartementet Statsråden Side: 12 av 12

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01.

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.01.2011 Søknad om komitereise til Brussel og Haag 180511-200511

Detaljer

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok.

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 14.03.2012 Tjenestebestillinger i Løveporten Tjenestebestillinger - forprosjekt - Sak i DL 200000522 og 200402092 - arbeidsordre

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.12.2013 Brev fra finansdepartementet med anmodning om endring av prop. 1 S tillegg 1 (2013-2014) Oversikt over

Detaljer

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok.

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.2.2010-21.2.2010, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 22.02.2010 Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.1.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 30.01.2014 Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 EMK - energi-

Detaljer

Invitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo 091009. Dok.dato: 21.09.

Invitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo 091009. Dok.dato: 21.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2009, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 23.09.2009 nvitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11.

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.11.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.11.2010 Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011

Detaljer

Journaldato: 06.10.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 13.08.2014. Dok.

Journaldato: 06.10.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 13.08.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 07.10.2014 Oppstart av prosjektet stortinget.no til responsivt design

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 30.01.2013 Søknad om dekning av reiseutgifter - diverse arrangementer - Oslo 060213-180213 ASK - arbeids- og sosialkomiteen

Detaljer

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.11.2009 nvitasjon til paneldebatt i anledning lanseringen av Alliansen Ny Oljepolitikk - Oslo Cafe MONO 191109 EMK - nvitasjoner

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 10

Budsjett-innst. S. nr. 10 Budsjett-innst. S. nr. 10 (2005-2006) Budsjettinnstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen St.prp. nr. 1 (2005-2006) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) Innstilling fra kontroll-

Detaljer

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10.

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 29.10.2009 nnhold: Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen

Detaljer

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08.

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 31.08.2010 Svar på brev av 130810 Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 Østberg

Detaljer

Hans Andreas Limi. Sentralstyrets representant 01.03.2014-05.12.2014 Sentralstyrets representant 05.12.2014-28.02.2015

Hans Andreas Limi. Sentralstyrets representant 01.03.2014-05.12.2014 Sentralstyrets representant 05.12.2014-28.02.2015 Innhold 1. Årsberetning... 2 1.1 Gruppestyret... 2 1.2 Gruppens sammensetning og komiteansvar... 3 1.3 Gruppesekretariatet... 4 2.0 Fremtredende stortingsverv besatt av Fremskrittspartiet... 5 3.0 Møtende

Detaljer

II Forslag og merknader

II Forslag og merknader Originalspråk: Norsk Sak 17/05 Ansvar og myndighet for økonomiforvaltning i Sametinget Arkiv Arkivsaksnr. Saken påbegynt onsdag 23. februar 2005 kl. 17.00. SF-121 2004005585 I Vedlegg Nr Dok. dato Avsender/Mottaker

Detaljer

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011. Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT 1/201

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011. Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT 1/201 DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011 Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT RAPPORT 1/2012 3/2012 RAPPORT 1/201 Innhold 1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 3 2 DFØs myndighet, interne

Detaljer

Dok.dato: 31.08.2010. Dok.dato: 18.08.2010

Dok.dato: 31.08.2010. Dok.dato: 18.08.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 02.09.2010 Endring av dag og klokkeslett for markering til 020910 kl 1800-1900 2010/2-319 7245/2010 Foreningen for

Detaljer

Lettlest om folkestyret i Norge

Lettlest om folkestyret i Norge Lettlest om folkestyret i Norge Innhold Demokrati... 3 Folkestyre... 3 Demokratiske tradisjoner... 3 Deltakelse i demokratiet... 4 Valget... 5 Stortingsvalget... 5 Valgdistrikter... 5 Partiene... 5 Stortinget...

Detaljer

rapport til stortinget for 2010 fra norges banks representantskap år totusenogti 2010

rapport til stortinget for 2010 fra norges banks representantskap år totusenogti 2010 rapport til stortinget for 2010 fra norges banks representantskap år totusenogti 2010 til stortinget Representantskapet i Noregs Bank er oppnemnt av Stortinget. Det skal føre tilsyn med drifta i sentralbanken

Detaljer

Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 39)

Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 39) 2010 17. des. Dagsorden 1989 Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 39) 1. Stortingets vedtak til lov om endringer i pensjonslovgivningen

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009 Dokument 1 (2010 2011) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Innst. 299 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 90 L (2014 2015)

Innst. 299 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 90 L (2014 2015) Innst. 299 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 90 L (2014 2015) Innstilling fra finanskomiteen om endringer i sentralbankloven (organiseringen av Norges Bank) Til Stortinget

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 Dokument 1 (2014 2015) Oversikt over statens totale inntekter og utgifter fordelt på departementene, samt informasjon

Detaljer

Sammenstilling av Riksrevisjonens uttalelser i Dokument 1 (2010 2011) ----------------------------------------

Sammenstilling av Riksrevisjonens uttalelser i Dokument 1 (2010 2011) ---------------------------------------- Sammenstilling av Riksrevisjonens uttalelser i Dokument 1 (2010 2011) ---------------------------------------- Innhold Revisjonsomfang 1 Generelle merknader og gjennomgående funn 1 Informasjonsflyt og

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007 Dokument nr. 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007 Dokument nr. 1 (2008 2009) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige etater

Detaljer

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013. Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT 1/201

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013. Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT 1/201 DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013 Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT RAPPORT 1/2012 1/2014 RAPPORT 1/201 Innhold 1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 3 2 DFØs myndighet, interne

Detaljer

Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 15. des. Muntlig spørretime 1835 Møte onsdag den 15. desember kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Muntlig spørretime 2. Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger

Detaljer